Uitwerking LES 5 N CURSSUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking LES 5 N CURSSUS"

Transcriptie

1 1) C De letter C wordt in de elektronica gebruikt voor een: A) spoel (symbool L, eenheid Henry) B) weerstand (symbool R, eenheid Ohm Ω) C) condensator (symbool C, eenheid Farad, 2 geleiders gescheiden door een isolator) 2) B De capaciteit van een condensator wordt uitgedrukt in: A) Henry (eenheid van een spoel) B) Farad (eenheid van een condensator) C) Watt (eenheidsuitdrukking voor vermogen P = U x I) 3) C Een condensator bestaat uit (definitie): A) Twee isolatoren gescheiden door een geleider. (moeilijk voor te stellen) B) Een geleider en een isolator gescheiden door een diëlectricum. (diëlectricum is de isolator) C) Twee geleiders gescheiden door een isolator (is het juiste antwoord 4) B Farad is de eenheid van: A) impedantie (is de samengestelde weerstand (aangeduid met Z) bij een wisselspanning van een schakeling b.v. een luidspreker met een reactantie en Ohm s weerstand ) B) capaciteit (heeft inderdaad de eenheid Farad als aanduiding voor de waarde) C) Zelfinductie ( is een spoel en hiervoor geldt de aanduiding Henry) 5) B De eenheid van capaciteit is: A) Hertz (is de eenheid voor frequentie en betekent; aantal perioden per seconde ) B) Farad (is de eenheid voor een condensator en geeft de waarde aan) C) Henry (is de eenheid voor een spoel en geeft de waarde aan) 6) C Welk opschrift op een condensator is juist? A) 3,3 μh (is een spoel van 3,3 μh waarbij 1μH = 10^-6 Farad is 0, Farad) B) 3,3 ma (is een stroom van 3,3 ma waarbij 1mA = 10^-3 Ampère is 0,001 Ampère) C) 3,3 nf (een condensator van 3,3nF waarbij 1nF = 10^-9 Farad is 0, F) Van groot naar klein X1000 : 1000 x F mf μf nf pf 1 10^-3 10^-6 10^-9 10^-12 7) C Condensatoren met een grote capaciteit zijn: A) luchtcondensatoren (hebben de laagste capaciteit maar miste verliezen voor HF) B) micacondensatoren ( capaciteit tot 10nF 600V weinig lekstroom en nauwkeurig ) C) elektrolytische condensatoren (grootste capaciteit 1,6F grote lekstroom) PA4TON 1

2 8) A Een condensator met een capaciteit van 200μF is een: A) elektrolytische condensator ( grote capaciteit μ = 10^-6 ofwel een miljoenste) B) micacondensator ( niet zo n grote capaciteit pf) C) lucht condensator ( kleinste capaciteit pf) 9) C Elektrolytische condensatoren worden toegepast in: A) netontstoringsfilters (worden bipolaire condensatoren gebruikt van nF) B) antenne aanpassingsschakelingen (gebruikt met afstembare lucht C s pF) C) Gelijkspanningsvoedingen (vanwege de grote capaciteit voor buffering) In een gelijkspanningsvoeding zal de lading van de condensator de gaten moeten opvullen die ontstaan na gelijkrichting van de wisselspanning. 10) B Op een condensator staat aangegeven: 20 μf/16v, dit betekent: A) de capaciteit van de condensator is 20μF en de minimale werkspanning is 16 Volt B) de capaciteit van de condensator is 20μF en de maximale werkspanning is 16 Volt C) de zelfinductie van de condensator is 20μH en de maximale werkspanning is 16 Volt De spanningsaanduiding op een C geeft altijd de maximale werk spanning aan! Vuistregel is 50 tot 60% van de toelaatbare DC gelijkspanning voor wisselspanning AC geldt 50 60Hz en boven 100KHz of pulsvormige spanningen minder belasten. 11) A De hoogfrequent verliezen van een condensator zijn het kleinst indien als diëlectricum wordt toegepast. A) lucht ( geeft de kleinste capaciteit maar de verliezen voor HF zijn het kleinst) B) keramiek (hierbij wordt de capaciteit 7x groter dan voor lucht en voor hoge temp) C) polystyreen ( Er wordt lucht (Єr = 1,0006) genoemd maar feitelijk is dat vacuüm (Єr = 1) alle andere stoffen gebruikt als diëlectricum hebben hogere waarden (tantaaloxide zelfs 26) dus hoger dan aluminiumoxide (8) daarin tegen is de spanning voor tantaal lager. 12) C De hoogfrequent verliezen van een condensator zijn het kleinst indien als diëlectricum wordt toegepast. A) olie (geen idee of dat wordt gebruikt) B) papier ( alles wat tussen de platen komt wordt de capaciteit groter maar verlies ook) C) lucht ( lucht heeft de laagste verliezen op vacuüm na) Een nadeel van een variabele lucht condensator is de lage capaciteit pf, maar voor gebruik als b.v. antenne aanpassing/tuner is dit geen bezwaar. 13) C Wanneer op een condensator met luchtisolatie een hogere spanning wordt aangelegd, zal de capaciteit: A) groter worden B) kleiner worden C) gelijk blijven (de capaciteit is afhankelijk van: 1) Oppervlakte 2) afstand van de platen 3) diëlectricum (soort tussenstof) De capaciteit is n.l. NIET afhankelijk van de aangelegde spanning of frequentie PA4TON 2

3 14) A In de afstemkring van de eindtrap van een 2 meter zender kan het beste gebruik gemaakt worden van een: A) luchtcondensator ( deze heeft de laagste verliezen voor HF) B) polystyreencondensator C) elektrolytische condensator Omdat de frequentie betrekkelijk hoog is t.o.v. HF is de capaciteit kleiner. 15) C De vervangingscapaciteit van twee condensatoren parallel: A) ligt tussen de capaciteit van de twee condensatoren in B) is altijd kleiner dan de capaciteit van de kleinste condensator C) is altijd groter dan de capaciteit van de grootste condensator Als de condensatoren parallel staan kun je zien dat de plaat oppervlakte groter wordt. Onthoudt dat dit tegengesteld is aan weerstanden die parallel geschakeld zijn, ofwel gelijk is aan een serieschakeling van weerstanden die ook op geteld dienen te worden. 16) C Twee gelijke condensatoren met een waarde C worden parallel geschakeld. De capaciteit van de parallelschakeling wordt: A) ½ C B) 4 C C) 2 C (ofwel de som van beide C s die opgeteld dienen te worden zie 15) 17) C de vervangingswaarde is: A) 3 nf B) 6 nf C) 9 nf (bij parallelgeschakelde condensatoren is Cv = C1+C2+C3 = = 9 nf) 1nF is 1000pF maar ook 0,001 μf 18) C Twee condensatoren van 0,47 microfarad worden parallel geschakeld. De vervangingswaarde is A) 0,47 microfarad (μf) B) 0,235 microfarad C) 0,94 microfarad Oplossing: bij een parallel schakeling moet men de som van de capaciteiten nemen. Dus Cv =0,47 μf + 0,47 μf = 0,94 microfarad => 940 nf. C totaal = C1 + C2 +. PA4TON 3

4 19) A Gegeven: een kring parallelschakeling met een vast condensator van 250pF en een afstemcondensator met een minimumwaarde van 10 en een capaciteitsvariatie van 500pF Gevraagd: de capaciteitsvariatie van de kring. A) 260 tot 760 pf B) 250 tot 750 pf C) 240 tot 740 pf Oplossing: omdat de capaciteiten parallel staan kan men die optellen, maar dan voor de minimale en maximale waarde. De minimale waarde voor de afstemcondensator is 10pF en de maximale waarde is (variatie = 510pF Minimale waarde: = 260 en de maximale waarde: = 760pF Feitelijk kan je dat al aan antwoord (A) zien omdat de enige is met 260pF. 20) B De vervangingscapaciteit van twee condensatoren in serie: A) is altijd groter dan de capaciteit van de grootste condensator B) is altijd kleiner dan de capaciteit van de kleinste condensator C) ligt tussen de capaciteit van de twee condensatoren in Is altijd kleiner dan de capaciteit van de kleinste condensator. Dit omdat de spanning (lading) zich verdeeld over de in serie staande platen. Oplossing: Cv [ X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹] en Ans [ X ¹] 21) A Twee condensatoren van 2000 picofarad worden in serie geschakeld. A) 1000 pico Farad (Cv = C/n => 2000/2) B) 2000 pico Farad C) 4000 pico Farad De vervangingswaarde van twee gelijke condensatoren is serie is de helft van C. Cv = C/n => 2000/2 = 1000pF of 1/Cv = 1/C1 + 1/C2 (gelijk R s parallel) 22) A Drie condensatoren van respectievelijk 200, 300 en 600pF worden in serie geschakeld. De vervangingswaarde is: A) 100 pf (kleiner dan de kleinste 200-) B) 1100 pf C) 120 pf Oplossing: 1/Cv = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 => 1/200+1/300+ 1/600 = 0, , ,00166= 0,01 [X ¹] => 100pF (leven de rekenmachine) 23) C De vervangingscapaciteit is: A) 18 μf (is groter dan 6 μf) B) 6 μf (is niet kleiner dan 6 μf) C) 2 μf ( goed, is kleiner dan 6 μf) Oplossing: omdat ze gelijk zijn is Cv = C/n => 6μF/ 3 = 2 μf of, 1/Cv = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 => 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 => 3/6 [ X ¹] = 2 μf PA4TON 4

5 24) C Drie condensatoren van 30 nanafarad (nf) worden in serie geschakeld. De vervangingscapaciteit is. A) 30 nano Farad ( is niet kleiner dan 30 nf) B) 90 nano Farad ( is groter dan 30 nf) C) 10 nano Farad ( goed, is kleiner dan 30 nf) Oplossing: Cv = C/n => 30nF/ 3 = 10nF of 1/Cv = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 25) A De vervangingswaarde is: A) 2 microfarad (goed, is kleiner dan 4 μf) B) 22 microfarad (is groter dan 4 μf) C) 0,5 microfarad ( is ook kleiner dus toch maar rekenen) Oplossing: Cv [ X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹] + C3 [X ¹] 4[ X ¹] + 6[ X ¹] + 12[ X ¹] = 0,5 [ X ¹] geeft Ans ¹ met als uitkomst 2 μf 26) A Een capaciteit van 5 μf wordt verkregen door: A) twee condensatoren van 10 μf in serie te schakelen. (is goed bij twee gelijke condensatoren in serie is het C/n => 10/2 =5 μf) B) twee condensatoren van 10 μf parallel te schakelen. (niet want bij parallel moet je de capaciteit optellen dus Ct = = 20 μf) C) één condensator van 15 μf in serie te schakelen met een van 10 μf. (ook niet want Cv = 15 [X ¹] + 10 [X ¹] => Ans [X ¹] = 6 μf) 27) A In een HF kring wordt een vaste condensator van 60 PF in serie geschakeld met een variabele condensator. De capaciteit van de variabele condensator kan worden ingesteld tussen 20 en 40 pf. De kring ziet een capaciteitsvariatie van: A) 15 tot 24 pf (juist moet kleiner zijn dan 20pF en 40pF) B) 20 tot 40 pf ( 20 pf is te groot en 40 pf moet kleiner zijn) C) 80 tot 100 pf ( 80 is te groot en 100 pf ook) De minimum waarde is Cv = 60 [X ¹] + 20 [X ¹] = 0, [X ¹] = 15pF De maximum waarde is Cv = 60 [X ¹] + 40 [X ¹] = 0, [X ¹] = 24pF Zo als we weten kleiner dan de kleinste waarde in een serieschakeling van C s. 28) C In een HF kring wordt een vaste condensator van 80 PF in serie geschakeld met een variabele condensator. De capaciteit van de variabele condensator kan worden ingesteld tussen 20 en 80 pf. De kring ziet een capaciteitsvariatie van: A) 20 tot 80 pf ( 20 pf is te groot en 80 pf ook) B) 4 tot 40 pf ( 4 is veel lager dan 20 maar 40 is goed 2 x 80 in serie is de helft) C) 16 tot 40 pf (16 en 40 zou je kunnen gokken, toch maar even rekenen) De minimum waarde is Cv = 80 [X ¹] + 20 [X ¹] =0,0625 [X ¹] = 16pF De maximum waarde is Cv = 80 [X ¹] + 80 [X ¹] = 0,025 [X ¹] = 40pF PA4TON 5

6 29) A Van welke schakeling is de vervangingscapaciteit 10 μf? A) schakeling 2 (kun je uit het hoofd doen en hoef je niet verder te rekenen) Eerst de parallel tak Ct = 5 μf + 15 μf = 20 μf En dan Cv [ X ¹] = 20[ X ¹] + 20 [ X ¹] = 0,1 [X ¹] = 10 μf of 20/2 =10 B) schakeling 3 Eerst de serie tak Cv [ X ¹] = 20[ X ¹] + 25 [ X ¹] = 0,09 [X ¹] = 11,1111 μf En dan twee parallel Ct = Cv + 5 = 16,111 μf C) schakeling 1 Cv [ X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹] => 15[X ¹] + 25 [X ¹] = 0,066 [X ¹] = 9,375 μf 30) A Een waarde van 340 pf, gemeten tussen de aansluitklemmen, wordt bereikt met: A) geen van de schakelingen (juist na wat rekenen) B) schakeling 1 Eerst de parallelschakelaar uitrekenen dus Ct = = 180 pf en dat staat in serie met 160 pf is Cv [ X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹] => 160[X ¹] [X ¹] = 84,7pF C) schakeling 2 Eerst de serieschakeling uitrekenen Cv [ X ¹] = 60[X ¹] + 120[X ¹] = 40pF En dan de parallel kring van 40pF + 160pF = 200pF 31) C Een waarde van 200 pf wordt bereikt met: A) geen van beide schakelingen B) alleen schakeling 1 C) alleen schakeling 2 Oplossing: 1) Eerst de parallelschakelaar uitrekenen dus Ct = = 90 pf en dat staat in serie met 180 pf is Cv [ X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹] => 90 [X ¹] [X ¹] = 60pF 2) Eerst de serieschakeling uitrekenen Cv [ X ¹] = 30[X ¹] + 60[X ¹] = 20pF En dan de parallel kring van 20pF + 180pF = 200pF PA4TON 6

7 32) A Alle condensatoren hebben een capaciteit van 6 μf In welke schakeling is de capaciteit tussen X en Y kleiner dan 3 μf? A) schakeling 3 (2,4 μf) B) schakeling 2 (3,6 μf) C) schakeling 1 (8 μf) Zie onder de oplossing: 1) Drie C in serie met daarover een C. Eerst de 3 in serie is Cv = C/n => 6/3 = 2 μf en dan Ct = Cv + C = = 8 μf 2) Twee C s in serie met één C parallel erover en deze 3 in serie met één C. De 2 serie C s is Cv = C/n => 6/2 = 3 μf en dan de parallel Ct = Cv + C = = 9 μf Ct staat in serie met C is Cvt = Ct [ X ¹] + C [X ¹] => 9 [X ¹] + 6[X ¹] = 3,6 μf 3) Twee C s parallel met daar aan vast twee C s in serie. De 2 serie C s is Cv = C/n => 6/2 = 3 μf en de twee parallel Ct = = 12 μf Deze Cv en Ct staan in serie Cvt = Ct [ X ¹] + C [X ¹] => 3 [X ¹] + 12[X ¹] = 2,4 μf Conclusie: de derde schakelingen geeft een waarde van 2,4 μf ofwel antwoord A 33) A Iedere condensator is 6 μf. De vervangingswaarde is: A) 4 μf B) 9 μf C) 6 μf Eerstens de waarde van de drie in serie geschakelde condensatoren bepalen. Dit is Cv [X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹]+ C3 [X ¹] => 6 ¹+ 6 ¹+6 ¹= 0,50[X ¹] = 2 μf Of eenvoudiger Cv = C/n = 6/3 = 2 μf Omdat de tweede tak gelijk is wordt het totaal de som van Cv1 en Cv2 = = 4 μf 34) C De gebruikelijke waarde van een afstemcondensator voor kortegolftoepassingen is: A) 10 nf ( geen variabele eerder voor een vaste ontkoppel of ontstoringscondensator) B) 1 pf ( voor een zeer hoge frequentie, printsporen komen in de buurt) C) 100pF ( 100 voor HF en 500pF voor MG en 600 voor antennetuner) Omdat de kortegolf van 3 tot 30MHz loopt is dat kleiner dan 500pF (MG) en groter dan 30pF wat voor VHF en hoger geldt. Ofwel hoe hoger de frequentie hoe kleiner de waarde. Maar vaak ook de afmetingen wat mede bepalend is voor de werkspanning. 35) C Een gebruikelijke waarde voor een variabele condensator is 100pF. A) 10 nano Farad (geen variabele condensatoren met deze waarden zie 34) B) 1 micro Farad (vaak elektrolytische C s gebruikt voor gelijkspanning) C) 100 pico Farad ( gebruikt voor kortegolf zie ook vraag 34) Omdat variabele condensatoren een diëlectricum (tussen stof) van lucht hebben en die de kleinste elektrische constante ε = 1 hebben C = 0,088 x εr x A/d C= pf, A in cm² en d in cm. Evenzo kan de capaciteit hiervan wel enkele honderden pf s zijn en alles wat je tussen de platen steekt aan materiaal wordt de capaciteit groter. PA4TON 7

8 36) B Op een condensator staat vermeld 200pF /5%. De waarde ligt tussen; A) 195 en 205 pf ( is 2,5%) 5/2 = 2,5 B) 190 en 210 pf ( is 5% ) C) 180 en 220 pf ( is 10%) 20/2 =10 Oplossing: 1% van 200 = 2pF dan is 5% => 5 x 2 = 10pF dus 200 +/- 10 = 190 en 210 pf 37) C Als van een condensator van 200 pf de mogelijke waarde ligt tussen 190 en 210 pf dan is de tolerantie : A) 10% B) 20% C) 5% Oplossing: de waarde is = 400/2 = 200pF (als we dat al niet wisten). De afwijking is = 10 of = 10 en 1% van 200pF = 2pF dus 10/2 = 5% 38) A Variabele condensatoren (in of verstelbaar) worden gevormd door twee geleiders met daartussen een diëlectricum (meestal van lucht). Ze worden veelal toegepast in: A) afstemming en afregeling (van frequenties en afregelen van filters met trimmers) B) het regelen van zelfinductie (doe je met de spoel of kern in de spoel) C) het regelen van de diëlectrische constante ( is een vaste niet regelbare waarde zie 35) 39) B Variabele condensatoren worden o.a. toegepast in: A) gelijkspanningsvoedingen (gebruikt men elektrolytische condensatoren honderden μf) B) antenne aanpassingsschakelingen (juiste antwoord en zie ook vraag 35) C) net ontstoringsfilters (gebruikt men vaste condensatoren van nf of hoger) 40) A In variabele condensatoren is het diëlectricum veelal : A) lucht ( tevens zijn de verliezen voor HF gering) B) kwarts C) geolied papier Om de afmeting kleiner te maken gebruikt men ook wel een combinatie van lucht en b.v. mica maar kwarts of geolied papier zeker niet. PA4TON 8

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Vermogen...3 Impedantie...3 Serieschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...4 Parallelschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. - 2 - De condensator

Inhoudsopgave.  - 2 - De condensator Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Capaciteit...3 Complexe impedantie...4 De condensator in serie of parallel schakeling...4 Parallelschakeling...4 Serieschakeling...4 Aflezen van de capaciteit...5

Nadere informatie

1. Indeling van de condensatoren. 2. Vaste condensatoren. a) Volgens de structuur van het element. b) Volgens het gebruikte diëlektricum.

1. Indeling van de condensatoren. 2. Vaste condensatoren. a) Volgens de structuur van het element. b) Volgens het gebruikte diëlektricum. 1. Indeling van de condensatoren. Een indeling kunnen we maken op basis van a) De structuur van het element. b) Volgens de aard van de tussenstof (diëlektricum). a) Volgens de structuur van het element.

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

N najaar In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om HET TEGENSTATION UIT TE NODIGEN OM TE ZENDEN: OVR KK K

N najaar In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om HET TEGENSTATION UIT TE NODIGEN OM TE ZENDEN: OVR KK K N najaar 2005 1- Een radiozendamateur zendt de Q-code QRV. Dat betekent: ik ben beschikbaar verlaag uw seinsnelheid ik verminder mijn zendvermogen 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting

Nadere informatie

Proefexamen N najaar 2001

Proefexamen N najaar 2001 Proefexamen N najaar 2001 1- De Q-code QRT betekent: houd op einde bericht ik word gestoord 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om de roepletters van het tegen station en het eigen

Nadere informatie

Materialen en onderdelen. Nadruk verboden 1

Materialen en onderdelen. Nadruk verboden 1 Materialen en onderdelen. Nadruk verboden 1 Opgaven 1. Bereken de weerstand van koperdraad waarvan de diameter 2 mm. en de lengte 30 m. bedraagt. 2. Bereken de weerstand van een aluminiumdraad met een

Nadere informatie

Uitwerking LES 10 N CURSSUS

Uitwerking LES 10 N CURSSUS 1) B De resonantiefrequentie van een afstemkring wordt bepaald door: A) uitsluitend de capaciteit van de condensator B) de capaciteit van de condensator en de zelfinductie van de spoel (zowel van de condensator

Nadere informatie

Uitwerking LES 22 N CURSSUS

Uitwerking LES 22 N CURSSUS 1) C In een schakeling, bestaande uit een batterij en twee in serie geschakelde weerstanden, moet de stroom door de weerstanden gemeten worden. Wat is de juiste schakeling? A) schakeling 3 ( dit is de

Nadere informatie

Condensator = passieve component bestaande uit 2 geleiders (platen) met een isolator/diëlectricum(lucht, papier, kunststoffen) tussen.

Condensator = passieve component bestaande uit 2 geleiders (platen) met een isolator/diëlectricum(lucht, papier, kunststoffen) tussen. H2: Condensatoren: Opbouw: Condensator = passieve component bestaande uit 2 geleiders (platen) met een isolator/diëlectricum(lucht, papier, kunststoffen) tussen. Opgelet: 2 draden/printbanen kort naast

Nadere informatie

De condensator. Q = C x V of. BRON: http://on4cp.org/cursus/cc/cond.htm. Starten we met het symbool en een paar voorbeelden :

De condensator. Q = C x V of. BRON: http://on4cp.org/cursus/cc/cond.htm. Starten we met het symbool en een paar voorbeelden : BRON: http://on4cp.org/cursus/cc/cond.htm De condensator In dit hoofdstuk behandelen we de condensator als essentieel element in schakelingen. We beperken ons tot het gedrag en gebruik bij gelijkstroom;

Nadere informatie

b. r/r Examen N-Examen c.f 2. Door een weerstand loopt een stroom van I ampère. Voorschriften, procedures en techniek

b. r/r Examen N-Examen c.f 2. Door een weerstand loopt een stroom van I ampère. Voorschriften, procedures en techniek N-examen 02-11-2016i 15.15 uur Blad De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeting Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek Afbeelding 1 L10 L11.-,,,-,u Is'. c18 R13 c21 R19

Nadere informatie

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid N najaar 2003 1- De Q-code QRO betekent: verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid 2 - De roepletters worden aan de vergunninghouder toegewezen door: KPN Telecom Agentschap Telecom

Nadere informatie

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat.

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Uitwerkingen 1 A Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Een ideale spanningsbron levert bij elke stroomsterkte dezelfde spanning.

Nadere informatie

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober 2000 Reglementering 1. Het woord EXAMEN wordt volgens het internationaal spellingsalfabet gespeld als : a. Echo X-ray Alpha Mike Echo November b. Eric X-files

Nadere informatie

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit 1. Gelijkstroomkringen (DC) De verschillende elektrische grootheden bij gelijkstroom zijn: Elektrische spanning (volt) definitie: verschillend potentiaal

Nadere informatie

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007 Examenopgaven Examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007 1. De betekenis van de Q-codes QRK en QRO is: A. de neembaarheid van uw signalen is ; verhoog

Nadere informatie

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Voorjaar examencommissie amateurradiozendexamens

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Voorjaar examencommissie amateurradiozendexamens Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Voorjaar 2005 II 80.806.910 1. Een radiozendamateur ondervindt tijdens een verbinding met een andere radiozendamateur

Nadere informatie

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Najaar 2007

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Najaar 2007 Examenopgaven Examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Najaar 2007 1. In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor alstublieft: A. SVP B. PSE C.

Nadere informatie

Examen. N-Examen. mis. van het werk kan invloed hebben op de beoordelingzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo

Examen. N-Examen. mis. van het werk kan invloed hebben op de beoordelingzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo Bladzyxwvutsrqponm nummer Oe netheid Examen van het werk kan invloed hebben op de beoordelingzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo N-Examen Voorschriften, procedures en techniek 1. Welke stof is een elektrische

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

Benodigdheden Gloeilampje, spoel, condensator, signaalgenerator die een sinusvormige wisselspanning levert, aansluitdraden, LCR-meter

Benodigdheden Gloeilampje, spoel, condensator, signaalgenerator die een sinusvormige wisselspanning levert, aansluitdraden, LCR-meter Naam: Klas: Practicum: Kantelfrequentie en resonantiefrequentie Benodigdheden Gloeilampje, spoel, condensator, signaalgenerator die een sinusvormige wisselspanning levert, aansluitdraden, LCR-meter Eventueel

Nadere informatie

9.2 Bepaal de harmonische tijdsfuncties die horen bij deze complexe getallen: U 1 = 3 + 4j V; U 2 = 3e jb/8 V; I 1 =!j + 1 ma; I 2 = 7e!jB/3 ma.

9.2 Bepaal de harmonische tijdsfuncties die horen bij deze complexe getallen: U 1 = 3 + 4j V; U 2 = 3e jb/8 V; I 1 =!j + 1 ma; I 2 = 7e!jB/3 ma. Elektrische Netwerken 21 Opgaven bij hoofdstuk 9 9.1 Geef de complexe weergave van deze tijdsfuncties: u 1 =!3.sin(Tt+0,524) V; u 2 =!3.sin(Tt+B/6) V; u 3 =!3.sin(Tt+30 ) V. (Klopt deze uitdrukking?) 9.2

Nadere informatie

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT LABORATORIUM ELEKTRICITEIT 1 Proef RL in serie... 1.1 Uitvoering:... 1.2 Opdrachten... 2 Proef RC in serie... 7 2.1 Meetschema... 7 2.2 Uitvoering:... 7 2.3 Opdrachten... 7 3 Proef RC in parallel... 11

Nadere informatie

N voorjaar zal ik het zendvermogen verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor algemene oproep aan alle stations:

N voorjaar zal ik het zendvermogen verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor algemene oproep aan alle stations: 1- De Q-code QRP als vraag betekent: N voorjaar 2001 zal ik het zendvermogen verhogen? zal ik het zendvermogen verlagen? zal ik de seinsnelheid verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke

Nadere informatie

4,1. Samenvatting door L. 836 woorden 21 november keer beoordeeld. Natuurkunde. Natuurkunde samenvattingen Havo 4 periode 2.

4,1. Samenvatting door L. 836 woorden 21 november keer beoordeeld. Natuurkunde. Natuurkunde samenvattingen Havo 4 periode 2. Samenvatting door L. 836 woorden 21 november 2012 4,1 51 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Pulsar Natuurkunde samenvattingen Havo 4 periode 2. Hoofdstuk 3 Stroom, spanning en weerstand. * Elektrische

Nadere informatie

Gestabiliseerde netvoeding

Gestabiliseerde netvoeding Gestabiliseerde netvoeding Een gestabiliseerde voeding zet de netspanning van 23 volt wisselspanning om in een stabiele gelijkspanning. Dit gebeurt door middel van een handvol relatief eenvoudige elementen

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

6,9. Samenvatting door een scholier 833 woorden 13 december keer beoordeeld. Natuurkunde 1.1

6,9. Samenvatting door een scholier 833 woorden 13 december keer beoordeeld. Natuurkunde 1.1 Samenvatting door een scholier 833 woorden 13 december 2014 6,9 35 keer beoordeeld Vak Natuurkunde 1.1 Sommige materialen kunnen stroom doorlaten > geleiders. Isolatoren laten geen stroom door. De grootte

Nadere informatie

Inhoudsopgave De weerstand

Inhoudsopgave De weerstand Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wet van Ohm...3 Geleidbaarheid (conductantie)...3 Weerstandsvariaties...3 Vervangingsweerstand of substitutieweerstand...4 Serieschakeling...4 Parallelschakeling...4

Nadere informatie

Leereenheid 3. Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen

Leereenheid 3. Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen Leereenheid 3 Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met:

Nadere informatie

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U Serie Gelijkstroomketens Weerstanden optellen R 1 R 2 R R = R 1 + R 2 + R 3 R = R i R 3 i Parallel geleidingen optellen G = G 1 + G 2 + G 3 R 1 R 2 R 3 R 1 R = 1 + 1 + 1 R 1 R 2 R 3 R = 1 R i i 1 Gelijkstroomketens

Nadere informatie

Elementare elektronica schakelingen in de motorvoertuigentechniek (3)

Elementare elektronica schakelingen in de motorvoertuigentechniek (3) Elementare elektronica schakelingen in de motorvoertuigentechniek (3) Timloto o.s. / E. Gernaat / ISBN 978-90-808907-4-9 Op dit werk is de Creative Commens Licentie van toepassing. Uitgave: september 2012

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

1 Elektriciteit Oriëntatie 1.1 Elektrische begrippen Elektrische stroomkring

1 Elektriciteit Oriëntatie 1.1 Elektrische begrippen Elektrische stroomkring 1 Elektriciteit Oriëntatie Om met je auto of een tractor te kunnen rijden heb je elektriciteit nodig. Ook voor verlichting en je computer is veel elektriciteit nodig. Ook als je de mobiele telefoon aan

Nadere informatie

N voorjaar ik houd op ik word gestoord mijn positie is...

N voorjaar ik houd op ik word gestoord mijn positie is... N voorjaar 2004 1- De Q-code QRM als mededeling betekent: ik houd op ik word gestoord mijn positie is... 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor LEESBAARHEID, SIGNAALSTERKTE en

Nadere informatie

Gemengde schakelingen

Gemengde schakelingen Gemengde schakelingen We hebben in vorige lessen de serieschakeling en de parallelschakeling behandeld. Veel schakelingen zijn een combinatie van de serieschakeling en de parallelschakeling. Dat noemen

Nadere informatie

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U Serie Gelijkstroomketens Weerstanden optellen R 1 R 2 R R = R 1 + R 2 + R 3 R = R i R 3 i Parallel geleidingen optellen G = G 1 + G 2 + G 3 R 1 R 2 R 3 R 1 R = 1 + 1 + 1 R 1 R 2 R 3 R = 1 R i i 1 Gelijkstroomketens

Nadere informatie

Parallelschakeling - 2

Parallelschakeling - 2 Parallelschakeling - 2 In de vorige les over de parallelschakeling hebben we gezien dat de spanning in de parallelschakeling overal gelijk is. Verder hebben we deelstromen berekend en opgeteld tot de totale

Nadere informatie

Elektriciteit. Hoofdstuk 2

Elektriciteit. Hoofdstuk 2 Elektriciteit Hoofdstuk 2 (het blijft spannend) Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden

Nadere informatie

Uitwerking LES 17 N CURSSUS

Uitwerking LES 17 N CURSSUS 1) A Het frequentiebereik van een ontvanger loopt van 144 tot 146 MHz. De middenfrequentie is 10 MHz. Het frequentiebereik van de oscillator kan zijn: A) 154 156 MHz (bij boven menging is de ƒ oscil hoger

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2 (elektriciteit)

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2 (elektriciteit) Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2 (elektriciteit) Samenvatting door een scholier 1671 woorden 2 december 2012 5,6 55 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Natuurkunde overal Natuurkunde H2 elektriciteit

Nadere informatie

Elektrische energie en elektrisch vermogen

Elektrische energie en elektrisch vermogen Elektrische energie en elektrisch vermogen Grootheid Symbool Eenheid Lading Q C: Coulomb Spanning U V: Volt Stroomsterkte I A: Ampère Energie E J: Joule Weerstand R Ω: Ohm Spanning: noodzakelijk om lading

Nadere informatie

Een 13,8 volt - 30 ampere voeding

Een 13,8 volt - 30 ampere voeding Een 13,8 volt - 30 ampere voeding We gaan de opbouw van dit schema van links naar rechts beschrijven zodat een ieder het kan volgen. Als eerste de transformator, neem hiervoor een type dat secundair minstens

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 5 Opgaven... 6 Opgave: Alarminstallatie... 6 Opgave: Gelijkrichtschakeling... 6 Opgave: Boormachine... 7 1/7

Nadere informatie

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. N-examen , uur Blad I

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. N-examen , uur Blad I N-examen 08-01 -2015, 15.00 uur Blad I De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek 1. Radiozendamateurs met een F-registratie bij

Nadere informatie

1. Twee lichamen zijn op een afstand van 30 cm van elkaar opgesteld. Het ene lichaam is negatief geladen met een lading van

1. Twee lichamen zijn op een afstand van 30 cm van elkaar opgesteld. Het ene lichaam is negatief geladen met een lading van Vraagstukken Theoretische Elektriciteitsleer Elektronica Technicus (Rens & Rens) 1. Twee lichamen zijn op een afstand van 30 cm van elkaar opgesteld. Het ene lichaam is negatief geladen met een lading

Nadere informatie

Examen. N-Examen. Oe netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. N-examen 04-03-2015; 15.00 uur Blad

Examen. N-Examen. Oe netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. N-examen 04-03-2015; 15.00 uur Blad Blad Oe netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek 1. Welke stof is een elektrische isolator? a. grafiet b. polystyreen c. nikkel 2.

Nadere informatie

2. Wat is het verschil tussen een willekeurige wisselstroom en een zuivere wisselstroom?

2. Wat is het verschil tussen een willekeurige wisselstroom en een zuivere wisselstroom? Vraagstukken Wisselstroomtheorie Elektronica Technicus (Rens & Rens) 1. Geef een grafiek van de volgende spanningen: a. Zuivere gelijkspanning b. Veranderlijke gelijkspanning c. Willekeurige gelijkspanning

Nadere informatie

Herhalingsantwoorden Novice -Cursus LES 1 t/m 3 i.p.v. LES 4

Herhalingsantwoorden Novice -Cursus LES 1 t/m 3 i.p.v. LES 4 Wet van Ohm: Hoe luid de wet van Ohm: Spanning is U in Volt: V Stroom is I in Ampère: A Weerstand is R in Ohm: Ω U = I x R I = U/R R = U/I De spanning: aangeduid met het symbool U en uitgedrukt in de eenheid

Nadere informatie

1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit

1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit Hoofdstuk 2 Elektrostatica Doelstellingen 1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit 2.1 Het elektrisch

Nadere informatie

Praktische opdracht Natuurkunde Gelijkrichting

Praktische opdracht Natuurkunde Gelijkrichting Praktische opdracht Natuurkunde Gelijkrichting Praktische-opdracht door een scholier 1084 woorden 30 augustus 2011 7,3 5 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Enkelzijdige en Stein Hendriks (TNP3.2) 1. Doel

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

N najaar 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. QRM? QRP? QRT?

N najaar 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. QRM? QRP? QRT? N najaar 2004 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. U zendt: QRM? QRP? QRT? 2 - In het amateur-verkeer is de gebruikelijke afkorting voor ALGEMENE

Nadere informatie

Samenvatting NaSk H5 Elektriciteit

Samenvatting NaSk H5 Elektriciteit Samenvatting NaSk H5 Elektriciteit Samenvatting door T. 865 woorden 6 november 2016 6,7 23 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Nova Par. 1 Een stroomkring maken Om een lampje te laten branden moet je er een

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde H7 elektriciteit

Samenvatting Natuurkunde H7 elektriciteit Samenvatting Natuurkunde H7 elektriciteit Samenvatting door een scholier 1150 woorden 22 april 2016 8,3 8 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Samenvatting Natuurkunde H7 Elektriciteit/Elektrische schakelingen

Nadere informatie

High End Fed antenne

High End Fed antenne High End Fed antenne Voor amateurs die geen symmetrische antenne kunnen ophangen omdat het voedings-punt in het midden op bezwaren c.q. problemen stuit, is een op het eind (begin) gevoede antenne misschien

Nadere informatie

Om een lampje te laten branden moet je er een elektrische stroom door laten lopen. Dat lukt alleen, als je een gesloten stroomkring maakt.

Om een lampje te laten branden moet je er een elektrische stroom door laten lopen. Dat lukt alleen, als je een gesloten stroomkring maakt. Samenvatting door een scholier 983 woorden 8 april 2011 6,8 988 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Nova Natuurkunde H5 par 1 t/m 5 samenvatting Par. 1 Een stroomkring maken Om een lampje te laten branden

Nadere informatie

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften I F-EXAMEN Voorjaar examencommissie amateurradiozendexamens

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften I F-EXAMEN Voorjaar examencommissie amateurradiozendexamens Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften I F-EXAMEN Voorjaar 2006 80.806.910 1. Op het vaste adres van de vergunninghouder staat het amateurstation zodanig opgesteld

Nadere informatie

Examen N-Examen. 50e) 50C) 50Ct. Voorschriften, procedures en techniek. Afbeelding 1. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling

Examen N-Examen. 50e) 50C) 50Ct. Voorschriften, procedures en techniek. Afbeelding 1. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek Afbeelding 1 uit Zie afbeelding 1 1. C9 en L3 vormen hier een: seriekring parallelkring

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Condensatoren, Diëlektrika, Electrische Energie Opslag. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Hoofdstuk 24 Condensatoren, Diëlektrika, Electrische Energie Opslag. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Hoofdstuk 24 Condensatoren, Diëlektrika, Electrische Energie Opslag Onderdelen van Hoofdstuk 24 Condensatoren Bepaling van Capaciteit Condensatoren in Serie en Parallel Electrische Energie Opslag Dielectrica

Nadere informatie

De BalUn en aanpassingstrafo onder de loep

De BalUn en aanpassingstrafo onder de loep De BalUn en aanpassingstrafo onder de loep De BalUn en aanpassingstrafo hoe zit het precies? Wat is een BalUn Allereerst bestaat er altijd veel verwarring tussen de BalUn en de aanpassingstrafo. BalUn

Nadere informatie

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen.

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. Als je onderdelen van een stroomkring aan elkaar vastmaakt, noem je dit schakelen of aansluiten. Sommige onderdelen

Nadere informatie

B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart Reglementering

B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart Reglementering B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart 2000 Reglementering 1. Het maximaal vermogen dat een station van sectie B mag uitzenden in AM is : a. 30 W b. 150 W c. 10 W d. 25 W 2. Mag een radioamateur gebruik

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 5

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 5 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 5 Samenvatting door Fleur 1005 woorden 10 oktober 2017 4 3 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Pulsar Natuurkunde 5.1 Een schema van de elektrische installatie van

Nadere informatie

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar examencommissie amateurradiozendexamens

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar examencommissie amateurradiozendexamens Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar 2004 II 80.806.910 1. Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations

Nadere informatie

De condensator en energie

De condensator en energie De condensator en energie Belangrijkste onderdelen in de proeven De LEGO-condensator De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een overbelasting tot 18 Volt. Wanneer de condensator

Nadere informatie

Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen

Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen Deze handleiding is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 10 jaar. Op een eenvoudige manier en in begrijpelijke tekst leer je stapsgewijs wat elk elektronica-onderdeel

Nadere informatie

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. Blad

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. Blad N_examen september2010; 13.30 uur Blad De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek Afbeelding 1,R2 : L'i0 111 ara,.'', -?' L, L o;j

Nadere informatie

5. TRANSFORMATOREN 5-1

5. TRANSFORMATOREN 5-1 5-1 5. TRANSFORMATOREN 5.1 Inleiding Overal waar we een of meer soelen aanbrengen in het magnetisch veld van een andere soel sreken we van een transformator (trafo). Deze komen we overal tegen in onze

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

Besturing. 200W eindtrap. 28V Voeding db MHz db 2: MHz db db 4: MHz db. 3:

Besturing. 200W eindtrap. 28V Voeding db MHz db 2: MHz db db 4: MHz db. 3: Eddystone S800/ DAB eindtrap 00Watt op 45 MHz Deze Eddystone eindtrap is afkomstig uit een oude DAB zender. In deze zender zaten een aantal van deze eindtrappen gekoppeld. Omdat de eindtrappen oorspronkelijk

Nadere informatie

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN 6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN Bij weerstanden, maar ook bij spanning en stroom, kunnen zeer uit een lopende waarden voorkomen. Spanning kan liggen tussen bijvoorbeeld 0,000 001 V en 160 000 V.

Nadere informatie

Vak: Elektromagnetisme ELK Docent: ir. P.den Ouden nov 2005

Vak: Elektromagnetisme ELK Docent: ir. P.den Ouden nov 2005 Onderstaande opgaven lijken op de de verwachten tentamenvragen. Getallen bij beweringen kunnen zijn afgerond, om te voldoen aan de juiste significantie. BEGIN TOETS 1 Een magnetisch veld kan worden voorgesteld

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4 Samenvatting door Roy 1370 woorden 5 maart 2017 6,8 14 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nova Samenvatting h4 NaSk1 4.1 Elke keer dat je een apparaat aanzet,

Nadere informatie

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. '16.00 uur. N-examen :

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. '16.00 uur. N-examen : N-examen 07-09-2011; 16.00 uur Blad De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek 1. Een condensator met een capaciteit van 200 pf is

Nadere informatie

N-examen ; uur. Blad

N-examen ; uur. Blad 1. Een voordeel van amplitudemodulatie ten opzichte van enkelzijbandmodulatie is: a. minder vervorming door frequentie-afwijkingen b. minder vervorming door draaggolf-interferentie c. minder vervorming

Nadere informatie

Eenheden. In het dagelijks leven maken we van talloze termen gebruik, waarvan we ons de werkelijke herkomst eigenlijk niet goed realiseren.

Eenheden. In het dagelijks leven maken we van talloze termen gebruik, waarvan we ons de werkelijke herkomst eigenlijk niet goed realiseren. Eenheden In het dagelijks leven maken we van talloze termen gebruik, waarvan we ons de werkelijke herkomst eigenlijk niet goed realiseren. Hoe we grote getallen klein maken Als we naar de groenteboer gaan

Nadere informatie

Weerstand kleurcodes lezen. Condensator coderingen lezen. Elektronica symbolen leren herkennen

Weerstand kleurcodes lezen. Condensator coderingen lezen. Elektronica symbolen leren herkennen www.budgetronics.eu www.budgetronics.nl www.budgetronics.com www.budgetronics.tel Weerstand kleurcodes lezen Condensator coderingen lezen Elektronica symbolen leren herkennen www.budgetronics.eu 1 WEERSTAND

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020) 10 augustus 1999, 14.00 17.00 uur UITWERKING 1 a) De totale weerstand in de keten wor gegeven door de som van de weerstanden van 1 Ω, 5Ω, de parallelschakeling van 30

Nadere informatie

Elektronische componenten

Elektronische componenten Inhoudsopgave Blz. 1 Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Inleiding Weerstand Codering en waarden Speciale weerstanden Condensator Serieel en parallel Codering Diode Aanwijzingen bij het gebruik

Nadere informatie

NATUURKUNDE OLYMPIADE EINDRONDE 2015 PRACTICUMTOETS

NATUURKUNDE OLYMPIADE EINDRONDE 2015 PRACTICUMTOETS NATUURKUNDE OLYMPIADE EINDRONDE 2015 PRACTICUMTOETS Opmerkingen 1. Schrijf bovenaan elk papier je naam. 2. Nummer elke bladzijde. 3. Schrijf op de eerste pagina het totale aantal bladen dat je inlevert.

Nadere informatie

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor.

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor. Metingen met LEGO zonnepaneel en condensator In mei zullen we LEGO autootjes een circuit laten afleggen waarbij we gebruik maken van groene energie. Ik heb gekozen om zonne-energie te gebruiken en omdat

Nadere informatie

High end Fed antenne. -r~~----~~~~~~~~-=~------~~~--~50 1 I, \

High end Fed antenne. -r~~----~~~~~~~~-=~------~~~--~50 1 I, \ High end Fed antenne Voor amateurs die geen symmetrische antenne kunnen ophangen omdat het voedings-punt in het midden op bezwaren C.q. problemen stuit, is een op het eind (begin) gevoede antenne misschien

Nadere informatie

1. Langere vraag over de theorie

1. Langere vraag over de theorie . Langere vraag over de theorie. Bereken het magneetveld dat veroorzaakt wordt door een lange, cilindervormige stroomvoerende geleider met straal R en stroom (uniforme stroomdichtheid) en dit zowel binnen

Nadere informatie

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3)

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-3-2 1 Theorie wisselspanning 1.1 De inductieve spoelweerstand (X L ) Wanneer we een spoel op een wisselspanning

Nadere informatie

Leerling maakte het bord volledig zelf

Leerling maakte het bord volledig zelf 3. Oefeningen en Metingen 3.. Montageoefening Bouw een paneel als volgt: lampvoeten monteren draden van de lampvoeten naar een suikertje verbindingsstuk brengen. Twee verbindingsstukken doorverbinden.

Nadere informatie

Uitwerkingen 1. Opgave 2 a. Ueff. 2 b. Opgave 3

Uitwerkingen 1. Opgave 2 a. Ueff. 2 b. Opgave 3 Uitwerkingen Opgave De momentane spanning is de spanning op een moment. De ectieve spanning zegt ook iets over de hoogte van de spanning maar is een soort tijdgemiddelde. Opgave U U U P 30 V, 5 V 30 W

Nadere informatie

Uitwerking LES 18 N CURSSUS

Uitwerking LES 18 N CURSSUS 1) B De functie van de stuurtrap in een FM-zender is het: A) opwekken van de zendfrequentie (is de functie van de -kristal- oscillator) B) uitsturen van de eindtrap (levert het vermogen om de eindtrap

Nadere informatie

Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek

Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek Blad 1 De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek Door een weerstand loopt een stroom van 1 ampère. De spanning over deze weerstand

Nadere informatie

I A (papier in) 10cm 10 cm X

I A (papier in) 10cm 10 cm X Tentamen: Fysica en Medische Fysica 2 Tijd: 15:15-18:00 uur, donderdag 28 mei 2009 Plaats: TenT blok 4 (met bijlage van formules, handrekenmachine is toegestaan) Docent: Dr. K.S.E. Eikema Puntentelling:

Nadere informatie

Deel 26:Elektronica in de Fender Telecaster

Deel 26:Elektronica in de Fender Telecaster Deel 26:Elektronica in de Fender MAES Frank 0476501034 frank.maes6@telenet.be 1 Fender met 3 standen Bedrading uit fabriek door Fender zelf 2 Fender 1950-1951 http://www.guitarhq.com/bcastwir.jpg 3 Fender

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

Extra opgaven. Bewijs de uitdrukking voor L V in de eerste figuur door Z V = Z 1 + Z 2 toe te passen.

Extra opgaven. Bewijs de uitdrukking voor L V in de eerste figuur door Z V = Z 1 + Z 2 toe te passen. Extra opgaven Opgave In de volgende vier figuren staan twee spoelen of twee condensators met elkaar in serie of parallel. Onder deze figuren zijn de vervangingsspoel L of de vervangingscondensator C geteken

Nadere informatie

Bouwbeschrijving van de algemene voeding voor buizenversterkers

Bouwbeschrijving van de algemene voeding voor buizenversterkers Bouwbeschrijving van de algemene voeding voor buizenversterkers Mateo Mayer Elektronicaspullen Enzo B.V. November 2013 1/7 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aanschaf van deze algemene voeding voor buizenversters!

Nadere informatie

Elektrotechniek voor Dummies

Elektrotechniek voor Dummies Elektrotechniek voor Dummies Het programma Spoedcursus Elektrotechniek voor dummies Spanning/stroom Vermogen Weerstand (Resistantie) Wet van Ohm Serie/Parallel AC-DC Multimeter Componenten Weerstand Draadweerstand

Nadere informatie

Lessen in Elektriciteit

Lessen in Elektriciteit Lessen in Elektriciteit Door: Gaby Sondagh en Isabel Duin Eckartcollege Tegenwoordig kunnen we niet zonder elektriciteit. Het licht in de klas, de computers waar je op werkt en allerlei andere apparaten

Nadere informatie