Uitwerking LES 5 N CURSSUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking LES 5 N CURSSUS"

Transcriptie

1 1) C De letter C wordt in de elektronica gebruikt voor een: A) spoel (symbool L, eenheid Henry) B) weerstand (symbool R, eenheid Ohm Ω) C) condensator (symbool C, eenheid Farad, 2 geleiders gescheiden door een isolator) 2) B De capaciteit van een condensator wordt uitgedrukt in: A) Henry (eenheid van een spoel) B) Farad (eenheid van een condensator) C) Watt (eenheidsuitdrukking voor vermogen P = U x I) 3) C Een condensator bestaat uit (definitie): A) Twee isolatoren gescheiden door een geleider. (moeilijk voor te stellen) B) Een geleider en een isolator gescheiden door een diëlectricum. (diëlectricum is de isolator) C) Twee geleiders gescheiden door een isolator (is het juiste antwoord 4) B Farad is de eenheid van: A) impedantie (is de samengestelde weerstand (aangeduid met Z) bij een wisselspanning van een schakeling b.v. een luidspreker met een reactantie en Ohm s weerstand ) B) capaciteit (heeft inderdaad de eenheid Farad als aanduiding voor de waarde) C) Zelfinductie ( is een spoel en hiervoor geldt de aanduiding Henry) 5) B De eenheid van capaciteit is: A) Hertz (is de eenheid voor frequentie en betekent; aantal perioden per seconde ) B) Farad (is de eenheid voor een condensator en geeft de waarde aan) C) Henry (is de eenheid voor een spoel en geeft de waarde aan) 6) C Welk opschrift op een condensator is juist? A) 3,3 μh (is een spoel van 3,3 μh waarbij 1μH = 10^-6 Farad is 0, Farad) B) 3,3 ma (is een stroom van 3,3 ma waarbij 1mA = 10^-3 Ampère is 0,001 Ampère) C) 3,3 nf (een condensator van 3,3nF waarbij 1nF = 10^-9 Farad is 0, F) Van groot naar klein X1000 : 1000 x F mf μf nf pf 1 10^-3 10^-6 10^-9 10^-12 7) C Condensatoren met een grote capaciteit zijn: A) luchtcondensatoren (hebben de laagste capaciteit maar miste verliezen voor HF) B) micacondensatoren ( capaciteit tot 10nF 600V weinig lekstroom en nauwkeurig ) C) elektrolytische condensatoren (grootste capaciteit 1,6F grote lekstroom) PA4TON 1

2 8) A Een condensator met een capaciteit van 200μF is een: A) elektrolytische condensator ( grote capaciteit μ = 10^-6 ofwel een miljoenste) B) micacondensator ( niet zo n grote capaciteit pf) C) lucht condensator ( kleinste capaciteit pf) 9) C Elektrolytische condensatoren worden toegepast in: A) netontstoringsfilters (worden bipolaire condensatoren gebruikt van nF) B) antenne aanpassingsschakelingen (gebruikt met afstembare lucht C s pF) C) Gelijkspanningsvoedingen (vanwege de grote capaciteit voor buffering) In een gelijkspanningsvoeding zal de lading van de condensator de gaten moeten opvullen die ontstaan na gelijkrichting van de wisselspanning. 10) B Op een condensator staat aangegeven: 20 μf/16v, dit betekent: A) de capaciteit van de condensator is 20μF en de minimale werkspanning is 16 Volt B) de capaciteit van de condensator is 20μF en de maximale werkspanning is 16 Volt C) de zelfinductie van de condensator is 20μH en de maximale werkspanning is 16 Volt De spanningsaanduiding op een C geeft altijd de maximale werk spanning aan! Vuistregel is 50 tot 60% van de toelaatbare DC gelijkspanning voor wisselspanning AC geldt 50 60Hz en boven 100KHz of pulsvormige spanningen minder belasten. 11) A De hoogfrequent verliezen van een condensator zijn het kleinst indien als diëlectricum wordt toegepast. A) lucht ( geeft de kleinste capaciteit maar de verliezen voor HF zijn het kleinst) B) keramiek (hierbij wordt de capaciteit 7x groter dan voor lucht en voor hoge temp) C) polystyreen ( Er wordt lucht (Єr = 1,0006) genoemd maar feitelijk is dat vacuüm (Єr = 1) alle andere stoffen gebruikt als diëlectricum hebben hogere waarden (tantaaloxide zelfs 26) dus hoger dan aluminiumoxide (8) daarin tegen is de spanning voor tantaal lager. 12) C De hoogfrequent verliezen van een condensator zijn het kleinst indien als diëlectricum wordt toegepast. A) olie (geen idee of dat wordt gebruikt) B) papier ( alles wat tussen de platen komt wordt de capaciteit groter maar verlies ook) C) lucht ( lucht heeft de laagste verliezen op vacuüm na) Een nadeel van een variabele lucht condensator is de lage capaciteit pf, maar voor gebruik als b.v. antenne aanpassing/tuner is dit geen bezwaar. 13) C Wanneer op een condensator met luchtisolatie een hogere spanning wordt aangelegd, zal de capaciteit: A) groter worden B) kleiner worden C) gelijk blijven (de capaciteit is afhankelijk van: 1) Oppervlakte 2) afstand van de platen 3) diëlectricum (soort tussenstof) De capaciteit is n.l. NIET afhankelijk van de aangelegde spanning of frequentie PA4TON 2

3 14) A In de afstemkring van de eindtrap van een 2 meter zender kan het beste gebruik gemaakt worden van een: A) luchtcondensator ( deze heeft de laagste verliezen voor HF) B) polystyreencondensator C) elektrolytische condensator Omdat de frequentie betrekkelijk hoog is t.o.v. HF is de capaciteit kleiner. 15) C De vervangingscapaciteit van twee condensatoren parallel: A) ligt tussen de capaciteit van de twee condensatoren in B) is altijd kleiner dan de capaciteit van de kleinste condensator C) is altijd groter dan de capaciteit van de grootste condensator Als de condensatoren parallel staan kun je zien dat de plaat oppervlakte groter wordt. Onthoudt dat dit tegengesteld is aan weerstanden die parallel geschakeld zijn, ofwel gelijk is aan een serieschakeling van weerstanden die ook op geteld dienen te worden. 16) C Twee gelijke condensatoren met een waarde C worden parallel geschakeld. De capaciteit van de parallelschakeling wordt: A) ½ C B) 4 C C) 2 C (ofwel de som van beide C s die opgeteld dienen te worden zie 15) 17) C de vervangingswaarde is: A) 3 nf B) 6 nf C) 9 nf (bij parallelgeschakelde condensatoren is Cv = C1+C2+C3 = = 9 nf) 1nF is 1000pF maar ook 0,001 μf 18) C Twee condensatoren van 0,47 microfarad worden parallel geschakeld. De vervangingswaarde is A) 0,47 microfarad (μf) B) 0,235 microfarad C) 0,94 microfarad Oplossing: bij een parallel schakeling moet men de som van de capaciteiten nemen. Dus Cv =0,47 μf + 0,47 μf = 0,94 microfarad => 940 nf. C totaal = C1 + C2 +. PA4TON 3

4 19) A Gegeven: een kring parallelschakeling met een vast condensator van 250pF en een afstemcondensator met een minimumwaarde van 10 en een capaciteitsvariatie van 500pF Gevraagd: de capaciteitsvariatie van de kring. A) 260 tot 760 pf B) 250 tot 750 pf C) 240 tot 740 pf Oplossing: omdat de capaciteiten parallel staan kan men die optellen, maar dan voor de minimale en maximale waarde. De minimale waarde voor de afstemcondensator is 10pF en de maximale waarde is (variatie = 510pF Minimale waarde: = 260 en de maximale waarde: = 760pF Feitelijk kan je dat al aan antwoord (A) zien omdat de enige is met 260pF. 20) B De vervangingscapaciteit van twee condensatoren in serie: A) is altijd groter dan de capaciteit van de grootste condensator B) is altijd kleiner dan de capaciteit van de kleinste condensator C) ligt tussen de capaciteit van de twee condensatoren in Is altijd kleiner dan de capaciteit van de kleinste condensator. Dit omdat de spanning (lading) zich verdeeld over de in serie staande platen. Oplossing: Cv [ X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹] en Ans [ X ¹] 21) A Twee condensatoren van 2000 picofarad worden in serie geschakeld. A) 1000 pico Farad (Cv = C/n => 2000/2) B) 2000 pico Farad C) 4000 pico Farad De vervangingswaarde van twee gelijke condensatoren is serie is de helft van C. Cv = C/n => 2000/2 = 1000pF of 1/Cv = 1/C1 + 1/C2 (gelijk R s parallel) 22) A Drie condensatoren van respectievelijk 200, 300 en 600pF worden in serie geschakeld. De vervangingswaarde is: A) 100 pf (kleiner dan de kleinste 200-) B) 1100 pf C) 120 pf Oplossing: 1/Cv = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 => 1/200+1/300+ 1/600 = 0, , ,00166= 0,01 [X ¹] => 100pF (leven de rekenmachine) 23) C De vervangingscapaciteit is: A) 18 μf (is groter dan 6 μf) B) 6 μf (is niet kleiner dan 6 μf) C) 2 μf ( goed, is kleiner dan 6 μf) Oplossing: omdat ze gelijk zijn is Cv = C/n => 6μF/ 3 = 2 μf of, 1/Cv = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 => 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 => 3/6 [ X ¹] = 2 μf PA4TON 4

5 24) C Drie condensatoren van 30 nanafarad (nf) worden in serie geschakeld. De vervangingscapaciteit is. A) 30 nano Farad ( is niet kleiner dan 30 nf) B) 90 nano Farad ( is groter dan 30 nf) C) 10 nano Farad ( goed, is kleiner dan 30 nf) Oplossing: Cv = C/n => 30nF/ 3 = 10nF of 1/Cv = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 25) A De vervangingswaarde is: A) 2 microfarad (goed, is kleiner dan 4 μf) B) 22 microfarad (is groter dan 4 μf) C) 0,5 microfarad ( is ook kleiner dus toch maar rekenen) Oplossing: Cv [ X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹] + C3 [X ¹] 4[ X ¹] + 6[ X ¹] + 12[ X ¹] = 0,5 [ X ¹] geeft Ans ¹ met als uitkomst 2 μf 26) A Een capaciteit van 5 μf wordt verkregen door: A) twee condensatoren van 10 μf in serie te schakelen. (is goed bij twee gelijke condensatoren in serie is het C/n => 10/2 =5 μf) B) twee condensatoren van 10 μf parallel te schakelen. (niet want bij parallel moet je de capaciteit optellen dus Ct = = 20 μf) C) één condensator van 15 μf in serie te schakelen met een van 10 μf. (ook niet want Cv = 15 [X ¹] + 10 [X ¹] => Ans [X ¹] = 6 μf) 27) A In een HF kring wordt een vaste condensator van 60 PF in serie geschakeld met een variabele condensator. De capaciteit van de variabele condensator kan worden ingesteld tussen 20 en 40 pf. De kring ziet een capaciteitsvariatie van: A) 15 tot 24 pf (juist moet kleiner zijn dan 20pF en 40pF) B) 20 tot 40 pf ( 20 pf is te groot en 40 pf moet kleiner zijn) C) 80 tot 100 pf ( 80 is te groot en 100 pf ook) De minimum waarde is Cv = 60 [X ¹] + 20 [X ¹] = 0, [X ¹] = 15pF De maximum waarde is Cv = 60 [X ¹] + 40 [X ¹] = 0, [X ¹] = 24pF Zo als we weten kleiner dan de kleinste waarde in een serieschakeling van C s. 28) C In een HF kring wordt een vaste condensator van 80 PF in serie geschakeld met een variabele condensator. De capaciteit van de variabele condensator kan worden ingesteld tussen 20 en 80 pf. De kring ziet een capaciteitsvariatie van: A) 20 tot 80 pf ( 20 pf is te groot en 80 pf ook) B) 4 tot 40 pf ( 4 is veel lager dan 20 maar 40 is goed 2 x 80 in serie is de helft) C) 16 tot 40 pf (16 en 40 zou je kunnen gokken, toch maar even rekenen) De minimum waarde is Cv = 80 [X ¹] + 20 [X ¹] =0,0625 [X ¹] = 16pF De maximum waarde is Cv = 80 [X ¹] + 80 [X ¹] = 0,025 [X ¹] = 40pF PA4TON 5

6 29) A Van welke schakeling is de vervangingscapaciteit 10 μf? A) schakeling 2 (kun je uit het hoofd doen en hoef je niet verder te rekenen) Eerst de parallel tak Ct = 5 μf + 15 μf = 20 μf En dan Cv [ X ¹] = 20[ X ¹] + 20 [ X ¹] = 0,1 [X ¹] = 10 μf of 20/2 =10 B) schakeling 3 Eerst de serie tak Cv [ X ¹] = 20[ X ¹] + 25 [ X ¹] = 0,09 [X ¹] = 11,1111 μf En dan twee parallel Ct = Cv + 5 = 16,111 μf C) schakeling 1 Cv [ X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹] => 15[X ¹] + 25 [X ¹] = 0,066 [X ¹] = 9,375 μf 30) A Een waarde van 340 pf, gemeten tussen de aansluitklemmen, wordt bereikt met: A) geen van de schakelingen (juist na wat rekenen) B) schakeling 1 Eerst de parallelschakelaar uitrekenen dus Ct = = 180 pf en dat staat in serie met 160 pf is Cv [ X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹] => 160[X ¹] [X ¹] = 84,7pF C) schakeling 2 Eerst de serieschakeling uitrekenen Cv [ X ¹] = 60[X ¹] + 120[X ¹] = 40pF En dan de parallel kring van 40pF + 160pF = 200pF 31) C Een waarde van 200 pf wordt bereikt met: A) geen van beide schakelingen B) alleen schakeling 1 C) alleen schakeling 2 Oplossing: 1) Eerst de parallelschakelaar uitrekenen dus Ct = = 90 pf en dat staat in serie met 180 pf is Cv [ X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹] => 90 [X ¹] [X ¹] = 60pF 2) Eerst de serieschakeling uitrekenen Cv [ X ¹] = 30[X ¹] + 60[X ¹] = 20pF En dan de parallel kring van 20pF + 180pF = 200pF PA4TON 6

7 32) A Alle condensatoren hebben een capaciteit van 6 μf In welke schakeling is de capaciteit tussen X en Y kleiner dan 3 μf? A) schakeling 3 (2,4 μf) B) schakeling 2 (3,6 μf) C) schakeling 1 (8 μf) Zie onder de oplossing: 1) Drie C in serie met daarover een C. Eerst de 3 in serie is Cv = C/n => 6/3 = 2 μf en dan Ct = Cv + C = = 8 μf 2) Twee C s in serie met één C parallel erover en deze 3 in serie met één C. De 2 serie C s is Cv = C/n => 6/2 = 3 μf en dan de parallel Ct = Cv + C = = 9 μf Ct staat in serie met C is Cvt = Ct [ X ¹] + C [X ¹] => 9 [X ¹] + 6[X ¹] = 3,6 μf 3) Twee C s parallel met daar aan vast twee C s in serie. De 2 serie C s is Cv = C/n => 6/2 = 3 μf en de twee parallel Ct = = 12 μf Deze Cv en Ct staan in serie Cvt = Ct [ X ¹] + C [X ¹] => 3 [X ¹] + 12[X ¹] = 2,4 μf Conclusie: de derde schakelingen geeft een waarde van 2,4 μf ofwel antwoord A 33) A Iedere condensator is 6 μf. De vervangingswaarde is: A) 4 μf B) 9 μf C) 6 μf Eerstens de waarde van de drie in serie geschakelde condensatoren bepalen. Dit is Cv [X ¹] = C1 [ X ¹] + C2 [X ¹]+ C3 [X ¹] => 6 ¹+ 6 ¹+6 ¹= 0,50[X ¹] = 2 μf Of eenvoudiger Cv = C/n = 6/3 = 2 μf Omdat de tweede tak gelijk is wordt het totaal de som van Cv1 en Cv2 = = 4 μf 34) C De gebruikelijke waarde van een afstemcondensator voor kortegolftoepassingen is: A) 10 nf ( geen variabele eerder voor een vaste ontkoppel of ontstoringscondensator) B) 1 pf ( voor een zeer hoge frequentie, printsporen komen in de buurt) C) 100pF ( 100 voor HF en 500pF voor MG en 600 voor antennetuner) Omdat de kortegolf van 3 tot 30MHz loopt is dat kleiner dan 500pF (MG) en groter dan 30pF wat voor VHF en hoger geldt. Ofwel hoe hoger de frequentie hoe kleiner de waarde. Maar vaak ook de afmetingen wat mede bepalend is voor de werkspanning. 35) C Een gebruikelijke waarde voor een variabele condensator is 100pF. A) 10 nano Farad (geen variabele condensatoren met deze waarden zie 34) B) 1 micro Farad (vaak elektrolytische C s gebruikt voor gelijkspanning) C) 100 pico Farad ( gebruikt voor kortegolf zie ook vraag 34) Omdat variabele condensatoren een diëlectricum (tussen stof) van lucht hebben en die de kleinste elektrische constante ε = 1 hebben C = 0,088 x εr x A/d C= pf, A in cm² en d in cm. Evenzo kan de capaciteit hiervan wel enkele honderden pf s zijn en alles wat je tussen de platen steekt aan materiaal wordt de capaciteit groter. PA4TON 7

8 36) B Op een condensator staat vermeld 200pF /5%. De waarde ligt tussen; A) 195 en 205 pf ( is 2,5%) 5/2 = 2,5 B) 190 en 210 pf ( is 5% ) C) 180 en 220 pf ( is 10%) 20/2 =10 Oplossing: 1% van 200 = 2pF dan is 5% => 5 x 2 = 10pF dus 200 +/- 10 = 190 en 210 pf 37) C Als van een condensator van 200 pf de mogelijke waarde ligt tussen 190 en 210 pf dan is de tolerantie : A) 10% B) 20% C) 5% Oplossing: de waarde is = 400/2 = 200pF (als we dat al niet wisten). De afwijking is = 10 of = 10 en 1% van 200pF = 2pF dus 10/2 = 5% 38) A Variabele condensatoren (in of verstelbaar) worden gevormd door twee geleiders met daartussen een diëlectricum (meestal van lucht). Ze worden veelal toegepast in: A) afstemming en afregeling (van frequenties en afregelen van filters met trimmers) B) het regelen van zelfinductie (doe je met de spoel of kern in de spoel) C) het regelen van de diëlectrische constante ( is een vaste niet regelbare waarde zie 35) 39) B Variabele condensatoren worden o.a. toegepast in: A) gelijkspanningsvoedingen (gebruikt men elektrolytische condensatoren honderden μf) B) antenne aanpassingsschakelingen (juiste antwoord en zie ook vraag 35) C) net ontstoringsfilters (gebruikt men vaste condensatoren van nf of hoger) 40) A In variabele condensatoren is het diëlectricum veelal : A) lucht ( tevens zijn de verliezen voor HF gering) B) kwarts C) geolied papier Om de afmeting kleiner te maken gebruikt men ook wel een combinatie van lucht en b.v. mica maar kwarts of geolied papier zeker niet. PA4TON 8

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Vermogen...3 Impedantie...3 Serieschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...4 Parallelschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. - 2 - De condensator

Inhoudsopgave.  - 2 - De condensator Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Capaciteit...3 Complexe impedantie...4 De condensator in serie of parallel schakeling...4 Parallelschakeling...4 Serieschakeling...4 Aflezen van de capaciteit...5

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

Uitwerking LES 10 N CURSSUS

Uitwerking LES 10 N CURSSUS 1) B De resonantiefrequentie van een afstemkring wordt bepaald door: A) uitsluitend de capaciteit van de condensator B) de capaciteit van de condensator en de zelfinductie van de spoel (zowel van de condensator

Nadere informatie

Uitwerking LES 22 N CURSSUS

Uitwerking LES 22 N CURSSUS 1) C In een schakeling, bestaande uit een batterij en twee in serie geschakelde weerstanden, moet de stroom door de weerstanden gemeten worden. Wat is de juiste schakeling? A) schakeling 3 ( dit is de

Nadere informatie

De condensator. Q = C x V of. BRON: http://on4cp.org/cursus/cc/cond.htm. Starten we met het symbool en een paar voorbeelden :

De condensator. Q = C x V of. BRON: http://on4cp.org/cursus/cc/cond.htm. Starten we met het symbool en een paar voorbeelden : BRON: http://on4cp.org/cursus/cc/cond.htm De condensator In dit hoofdstuk behandelen we de condensator als essentieel element in schakelingen. We beperken ons tot het gedrag en gebruik bij gelijkstroom;

Nadere informatie

Condensator = passieve component bestaande uit 2 geleiders (platen) met een isolator/diëlectricum(lucht, papier, kunststoffen) tussen.

Condensator = passieve component bestaande uit 2 geleiders (platen) met een isolator/diëlectricum(lucht, papier, kunststoffen) tussen. H2: Condensatoren: Opbouw: Condensator = passieve component bestaande uit 2 geleiders (platen) met een isolator/diëlectricum(lucht, papier, kunststoffen) tussen. Opgelet: 2 draden/printbanen kort naast

Nadere informatie

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid N najaar 2003 1- De Q-code QRO betekent: verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid 2 - De roepletters worden aan de vergunninghouder toegewezen door: KPN Telecom Agentschap Telecom

Nadere informatie

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat.

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Uitwerkingen 1 A Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Een ideale spanningsbron levert bij elke stroomsterkte dezelfde spanning.

Nadere informatie

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober 2000 Reglementering 1. Het woord EXAMEN wordt volgens het internationaal spellingsalfabet gespeld als : a. Echo X-ray Alpha Mike Echo November b. Eric X-files

Nadere informatie

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit 1. Gelijkstroomkringen (DC) De verschillende elektrische grootheden bij gelijkstroom zijn: Elektrische spanning (volt) definitie: verschillend potentiaal

Nadere informatie

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007 Examenopgaven Examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007 1. De betekenis van de Q-codes QRK en QRO is: A. de neembaarheid van uw signalen is ; verhoog

Nadere informatie

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Najaar 2007

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Najaar 2007 Examenopgaven Examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Najaar 2007 1. In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor alstublieft: A. SVP B. PSE C.

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

N voorjaar zal ik het zendvermogen verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor algemene oproep aan alle stations:

N voorjaar zal ik het zendvermogen verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor algemene oproep aan alle stations: 1- De Q-code QRP als vraag betekent: N voorjaar 2001 zal ik het zendvermogen verhogen? zal ik het zendvermogen verlagen? zal ik de seinsnelheid verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke

Nadere informatie

Gestabiliseerde netvoeding

Gestabiliseerde netvoeding Gestabiliseerde netvoeding Een gestabiliseerde voeding zet de netspanning van 23 volt wisselspanning om in een stabiele gelijkspanning. Dit gebeurt door middel van een handvol relatief eenvoudige elementen

Nadere informatie

9.2 Bepaal de harmonische tijdsfuncties die horen bij deze complexe getallen: U 1 = 3 + 4j V; U 2 = 3e jb/8 V; I 1 =!j + 1 ma; I 2 = 7e!jB/3 ma.

9.2 Bepaal de harmonische tijdsfuncties die horen bij deze complexe getallen: U 1 = 3 + 4j V; U 2 = 3e jb/8 V; I 1 =!j + 1 ma; I 2 = 7e!jB/3 ma. Elektrische Netwerken 21 Opgaven bij hoofdstuk 9 9.1 Geef de complexe weergave van deze tijdsfuncties: u 1 =!3.sin(Tt+0,524) V; u 2 =!3.sin(Tt+B/6) V; u 3 =!3.sin(Tt+30 ) V. (Klopt deze uitdrukking?) 9.2

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT LABORATORIUM ELEKTRICITEIT 1 Proef RL in serie... 1.1 Uitvoering:... 1.2 Opdrachten... 2 Proef RC in serie... 7 2.1 Meetschema... 7 2.2 Uitvoering:... 7 2.3 Opdrachten... 7 3 Proef RC in parallel... 11

Nadere informatie

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U Serie Gelijkstroomketens Weerstanden optellen R 1 R 2 R R = R 1 + R 2 + R 3 R = R i R 3 i Parallel geleidingen optellen G = G 1 + G 2 + G 3 R 1 R 2 R 3 R 1 R = 1 + 1 + 1 R 1 R 2 R 3 R = 1 R i i 1 Gelijkstroomketens

Nadere informatie

Leereenheid 3. Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen

Leereenheid 3. Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen Leereenheid 3 Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met:

Nadere informatie

Inhoudsopgave De weerstand

Inhoudsopgave De weerstand Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wet van Ohm...3 Geleidbaarheid (conductantie)...3 Weerstandsvariaties...3 Vervangingsweerstand of substitutieweerstand...4 Serieschakeling...4 Parallelschakeling...4

Nadere informatie

N voorjaar ik houd op ik word gestoord mijn positie is...

N voorjaar ik houd op ik word gestoord mijn positie is... N voorjaar 2004 1- De Q-code QRM als mededeling betekent: ik houd op ik word gestoord mijn positie is... 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor LEESBAARHEID, SIGNAALSTERKTE en

Nadere informatie

Elementare elektronica schakelingen in de motorvoertuigentechniek (3)

Elementare elektronica schakelingen in de motorvoertuigentechniek (3) Elementare elektronica schakelingen in de motorvoertuigentechniek (3) Timloto o.s. / E. Gernaat / ISBN 978-90-808907-4-9 Op dit werk is de Creative Commens Licentie van toepassing. Uitgave: september 2012

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Elektriciteit. Hoofdstuk 2

Elektriciteit. Hoofdstuk 2 Elektriciteit Hoofdstuk 2 (het blijft spannend) Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden

Nadere informatie

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U Serie Gelijkstroomketens Weerstanden optellen R 1 R 2 R R = R 1 + R 2 + R 3 R = R i R 3 i Parallel geleidingen optellen G = G 1 + G 2 + G 3 R 1 R 2 R 3 R 1 R = 1 + 1 + 1 R 1 R 2 R 3 R = 1 R i i 1 Gelijkstroomketens

Nadere informatie

Parallelschakeling - 2

Parallelschakeling - 2 Parallelschakeling - 2 In de vorige les over de parallelschakeling hebben we gezien dat de spanning in de parallelschakeling overal gelijk is. Verder hebben we deelstromen berekend en opgeteld tot de totale

Nadere informatie

Gemengde schakelingen

Gemengde schakelingen Gemengde schakelingen We hebben in vorige lessen de serieschakeling en de parallelschakeling behandeld. Veel schakelingen zijn een combinatie van de serieschakeling en de parallelschakeling. Dat noemen

Nadere informatie

Een 13,8 volt - 30 ampere voeding

Een 13,8 volt - 30 ampere voeding Een 13,8 volt - 30 ampere voeding We gaan de opbouw van dit schema van links naar rechts beschrijven zodat een ieder het kan volgen. Als eerste de transformator, neem hiervoor een type dat secundair minstens

Nadere informatie

Herhalingsantwoorden Novice -Cursus LES 1 t/m 3 i.p.v. LES 4

Herhalingsantwoorden Novice -Cursus LES 1 t/m 3 i.p.v. LES 4 Wet van Ohm: Hoe luid de wet van Ohm: Spanning is U in Volt: V Stroom is I in Ampère: A Weerstand is R in Ohm: Ω U = I x R I = U/R R = U/I De spanning: aangeduid met het symbool U en uitgedrukt in de eenheid

Nadere informatie

Uitwerking LES 17 N CURSSUS

Uitwerking LES 17 N CURSSUS 1) A Het frequentiebereik van een ontvanger loopt van 144 tot 146 MHz. De middenfrequentie is 10 MHz. Het frequentiebereik van de oscillator kan zijn: A) 154 156 MHz (bij boven menging is de ƒ oscil hoger

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 5 Opgaven... 6 Opgave: Alarminstallatie... 6 Opgave: Gelijkrichtschakeling... 6 Opgave: Boormachine... 7 1/7

Nadere informatie

Elektrische energie en elektrisch vermogen

Elektrische energie en elektrisch vermogen Elektrische energie en elektrisch vermogen Grootheid Symbool Eenheid Lading Q C: Coulomb Spanning U V: Volt Stroomsterkte I A: Ampère Energie E J: Joule Weerstand R Ω: Ohm Spanning: noodzakelijk om lading

Nadere informatie

Examen. N-Examen. Oe netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. N-examen 04-03-2015; 15.00 uur Blad

Examen. N-Examen. Oe netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. N-examen 04-03-2015; 15.00 uur Blad Blad Oe netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek 1. Welke stof is een elektrische isolator? a. grafiet b. polystyreen c. nikkel 2.

Nadere informatie

1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit

1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit Hoofdstuk 2 Elektrostatica Doelstellingen 1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit 2.1 Het elektrisch

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

Examen N-Examen. 50e) 50C) 50Ct. Voorschriften, procedures en techniek. Afbeelding 1. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling

Examen N-Examen. 50e) 50C) 50Ct. Voorschriften, procedures en techniek. Afbeelding 1. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek Afbeelding 1 uit Zie afbeelding 1 1. C9 en L3 vormen hier een: seriekring parallelkring

Nadere informatie

High End Fed antenne

High End Fed antenne High End Fed antenne Voor amateurs die geen symmetrische antenne kunnen ophangen omdat het voedings-punt in het midden op bezwaren c.q. problemen stuit, is een op het eind (begin) gevoede antenne misschien

Nadere informatie

N najaar 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. QRM? QRP? QRT?

N najaar 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. QRM? QRP? QRT? N najaar 2004 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. U zendt: QRM? QRP? QRT? 2 - In het amateur-verkeer is de gebruikelijke afkorting voor ALGEMENE

Nadere informatie

B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart Reglementering

B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart Reglementering B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart 2000 Reglementering 1. Het maximaal vermogen dat een station van sectie B mag uitzenden in AM is : a. 30 W b. 150 W c. 10 W d. 25 W 2. Mag een radioamateur gebruik

Nadere informatie

Eenheden. In het dagelijks leven maken we van talloze termen gebruik, waarvan we ons de werkelijke herkomst eigenlijk niet goed realiseren.

Eenheden. In het dagelijks leven maken we van talloze termen gebruik, waarvan we ons de werkelijke herkomst eigenlijk niet goed realiseren. Eenheden In het dagelijks leven maken we van talloze termen gebruik, waarvan we ons de werkelijke herkomst eigenlijk niet goed realiseren. Hoe we grote getallen klein maken Als we naar de groenteboer gaan

Nadere informatie

Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen

Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen Deze handleiding is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 10 jaar. Op een eenvoudige manier en in begrijpelijke tekst leer je stapsgewijs wat elk elektronica-onderdeel

Nadere informatie

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. Blad

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. Blad N_examen september2010; 13.30 uur Blad De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek Afbeelding 1,R2 : L'i0 111 ara,.'', -?' L, L o;j

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN 6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN Bij weerstanden, maar ook bij spanning en stroom, kunnen zeer uit een lopende waarden voorkomen. Spanning kan liggen tussen bijvoorbeeld 0,000 001 V en 160 000 V.

Nadere informatie

Besturing. 200W eindtrap. 28V Voeding db MHz db 2: MHz db db 4: MHz db. 3:

Besturing. 200W eindtrap. 28V Voeding db MHz db 2: MHz db db 4: MHz db. 3: Eddystone S800/ DAB eindtrap 00Watt op 45 MHz Deze Eddystone eindtrap is afkomstig uit een oude DAB zender. In deze zender zaten een aantal van deze eindtrappen gekoppeld. Omdat de eindtrappen oorspronkelijk

Nadere informatie

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar examencommissie amateurradiozendexamens

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar examencommissie amateurradiozendexamens Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar 2004 II 80.806.910 1. Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations

Nadere informatie

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. '16.00 uur. N-examen :

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. '16.00 uur. N-examen : N-examen 07-09-2011; 16.00 uur Blad De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek 1. Een condensator met een capaciteit van 200 pf is

Nadere informatie

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor.

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor. Metingen met LEGO zonnepaneel en condensator In mei zullen we LEGO autootjes een circuit laten afleggen waarbij we gebruik maken van groene energie. Ik heb gekozen om zonne-energie te gebruiken en omdat

Nadere informatie

Weerstand kleurcodes lezen. Condensator coderingen lezen. Elektronica symbolen leren herkennen

Weerstand kleurcodes lezen. Condensator coderingen lezen. Elektronica symbolen leren herkennen www.budgetronics.eu www.budgetronics.nl www.budgetronics.com www.budgetronics.tel Weerstand kleurcodes lezen Condensator coderingen lezen Elektronica symbolen leren herkennen www.budgetronics.eu 1 WEERSTAND

Nadere informatie

NATUURKUNDE OLYMPIADE EINDRONDE 2015 PRACTICUMTOETS

NATUURKUNDE OLYMPIADE EINDRONDE 2015 PRACTICUMTOETS NATUURKUNDE OLYMPIADE EINDRONDE 2015 PRACTICUMTOETS Opmerkingen 1. Schrijf bovenaan elk papier je naam. 2. Nummer elke bladzijde. 3. Schrijf op de eerste pagina het totale aantal bladen dat je inlevert.

Nadere informatie

De condensator en energie

De condensator en energie De condensator en energie Belangrijkste onderdelen in de proeven De LEGO-condensator De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een overbelasting tot 18 Volt. Wanneer de condensator

Nadere informatie

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen.

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. Als je onderdelen van een stroomkring aan elkaar vastmaakt, noem je dit schakelen of aansluiten. Sommige onderdelen

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

Uitwerkingen 1. Opgave 2 a. Ueff. 2 b. Opgave 3

Uitwerkingen 1. Opgave 2 a. Ueff. 2 b. Opgave 3 Uitwerkingen Opgave De momentane spanning is de spanning op een moment. De ectieve spanning zegt ook iets over de hoogte van de spanning maar is een soort tijdgemiddelde. Opgave U U U P 30 V, 5 V 30 W

Nadere informatie

I A (papier in) 10cm 10 cm X

I A (papier in) 10cm 10 cm X Tentamen: Fysica en Medische Fysica 2 Tijd: 15:15-18:00 uur, donderdag 28 mei 2009 Plaats: TenT blok 4 (met bijlage van formules, handrekenmachine is toegestaan) Docent: Dr. K.S.E. Eikema Puntentelling:

Nadere informatie

Bouwbeschrijving van de algemene voeding voor buizenversterkers

Bouwbeschrijving van de algemene voeding voor buizenversterkers Bouwbeschrijving van de algemene voeding voor buizenversterkers Mateo Mayer Elektronicaspullen Enzo B.V. November 2013 1/7 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aanschaf van deze algemene voeding voor buizenversters!

Nadere informatie

Uitwerking LES 18 N CURSSUS

Uitwerking LES 18 N CURSSUS 1) B De functie van de stuurtrap in een FM-zender is het: A) opwekken van de zendfrequentie (is de functie van de -kristal- oscillator) B) uitsturen van de eindtrap (levert het vermogen om de eindtrap

Nadere informatie

Deel 26:Elektronica in de Fender Telecaster

Deel 26:Elektronica in de Fender Telecaster Deel 26:Elektronica in de Fender MAES Frank 0476501034 frank.maes6@telenet.be 1 Fender met 3 standen Bedrading uit fabriek door Fender zelf 2 Fender 1950-1951 http://www.guitarhq.com/bcastwir.jpg 3 Fender

Nadere informatie

Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek

Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek Blad 1 De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek Door een weerstand loopt een stroom van 1 ampère. De spanning over deze weerstand

Nadere informatie

Elektrotechniek voor Dummies

Elektrotechniek voor Dummies Elektrotechniek voor Dummies Het programma Spoedcursus Elektrotechniek voor dummies Spanning/stroom Vermogen Weerstand (Resistantie) Wet van Ohm Serie/Parallel AC-DC Multimeter Componenten Weerstand Draadweerstand

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 6 Het gedrag van een condensator in een schakeling... 7 Opgaven... 8 Opgave: Alarminstallatie... 8 Opgave:

Nadere informatie

Elektronische componenten

Elektronische componenten Inhoudsopgave Blz. 1 Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Inleiding Weerstand Codering en waarden Speciale weerstanden Condensator Serieel en parallel Codering Diode Aanwijzingen bij het gebruik

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken 1. Netwerken en netwerkelementen elektrische netwerken situering brug tussen fysica en informatieverwerkende systemen abstractie maken fysische verschijnselen vb. velden

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Voorsterweg 31 8316 PR Marknesse Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor LF 0 0 DC/LF Grootheden LF 1 0 Gelijkspanning 0 µv - 10 µv 0,2 µv Meten 10 µv - 2

Nadere informatie

Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde.

Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde. Elektrische Netwerken 13 Opgaven bij hoofdstuk 5 Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde. 5.1 5.2 5.3 5.4

Nadere informatie

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3)

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-3-2 1 Theorie wisselspanning 1.1 De inductieve spoelweerstand (X L ) Wanneer we een spoel op een wisselspanning

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter Pajottenlandse Radio Amateurs De multimeter ON3BL 05/03/2013 Wat is een multimeter of universeelmeter? Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden van de wet van ohm kunnen mee meten Spanning (Volt)

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

Leerling maakte het bord volledig zelf

Leerling maakte het bord volledig zelf 3. Oefeningen en Metingen 3.. Montageoefening Bouw een paneel als volgt: lampvoeten monteren draden van de lampvoeten naar een suikertje verbindingsstuk brengen. Twee verbindingsstukken doorverbinden.

Nadere informatie

-Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer.

-Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer. Extra opgaven hoofdstuk 7 -Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer. Gebruik eventueel gegevens uit tabellenboek. Opgave 7.1 Door

Nadere informatie

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek Verantwoordelijke docent: R. Hoogendoorn, H.J. Wimmenhoven Cursus Analoge- en Elektrotechniek Code MAMAET01 Cursusjaar: 2014 Datum: 2-6-2014 Tijdsduur: 90 min. Modulehouder: R. Hoogendoorn Aantal bladen:

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 Spanning en sensatie!!! Elektriciteit Elektriciteit 3H Wat een weerstand!! Spanning en Lading + + + + 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 + +

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 INHOUDSTAFEL Pagina Veiligheidstips 3 Veiligheidssymbolen 4 Functietoetsen en aansluitklemmen 5 Symbolen en aanduidingen 5 Specificaties

Nadere informatie

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (2)

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (2) Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek () E. Gernaat, ISBN 97-9-97-3- 1 Inductiespanning 1.1 Introductie Eén van de belangrijkste ontdekkingen op het gebied van de elektriciteit was het

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit II Deel II

Oefeningen Elektriciteit II Deel II Oefeningen Elektriciteit II Deel II Dit document bevat opgaven die aansluiten bij de cursustekst Elektriciteit II deel II uit het jaarprogramma van het e bachelorjaar industriële wetenschappen KaHo Sint-ieven.

Nadere informatie

Lessen in Elektriciteit

Lessen in Elektriciteit Lessen in Elektriciteit Door: Gaby Sondagh en Isabel Duin Eckartcollege Tegenwoordig kunnen we niet zonder elektriciteit. Het licht in de klas, de computers waar je op werkt en allerlei andere apparaten

Nadere informatie

Theory DutchBE (Belgium) Niet-lineaire dynamica in elektrische schakelingen (10 punten)

Theory DutchBE (Belgium) Niet-lineaire dynamica in elektrische schakelingen (10 punten) Q2-1 Niet-lineaire dynamica in elektrische schakelingen (10 punten) Neem voor het begin van deze opgave de algemene instructies uit de aparte enveloppe door! Inleiding Bistabiele niet-lineaire halfgeleider

Nadere informatie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie 4M versie 1 Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Zan Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen,

Nadere informatie

Elektrische techniek

Elektrische techniek AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 . Zowel in huis als bij voertuigen heb je met elektriciteit te maken. Hoe zit een meterkast in elkaar? Hoe werkt een elektrisch ontstekingssysteem van een motor?

Nadere informatie

Stuklijst: Hieronder vindt u de stuklijst van de oscillator.

Stuklijst: Hieronder vindt u de stuklijst van de oscillator. Stuklijst: Hieronder vindt u de stuklijst van de oscillator. Aant Referentie Waarde Codering 3 C,C4,C4 Elco 0µF 5v C0 Elco 00µF 5v C7 Elco 000µF 5v C,C6 Condensator 470pF 47 C Condensator 470nF 470nF C3

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2012 TOETS APRIL uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2012 TOETS APRIL uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2012 TOETS 1 26 APRIL 2012 10.30 12.30 uur 1. STOK IN WATER Een homogene stok met een dichtheid van 0,60 kg/dm 3 is draaibaar aan een onderwater gelegen steen bevestigd.

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 AT-142 EPD Basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 4 november Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 4 november 2017 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding

Nadere informatie

2 Elektriciteit Elektriciteit. 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn.

2 Elektriciteit Elektriciteit. 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn. 2 Elektriciteit 1 2.1 Elektriciteit 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn. 2 mp3-speler dynamo fiets accu lamp op je kamer stopcontact auto batterij 3

Nadere informatie

QUARK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1. Grootheid Symbool Eenheid symbool Verband tussen eenheden Stroomsterkte I Ampère A 1 C

QUARK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1. Grootheid Symbool Eenheid symbool Verband tussen eenheden Stroomsterkte I Ampère A 1 C QUAK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1 THEMA 4: elektrische stroom Elektrische stroom Elektrische kring (L Verplaatsing van lading Spanningsbron -> elektrisch veld -> vrije ladingen bewegen volgens

Nadere informatie

BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN

BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN 1ste Kandidatuur ARTS of TANDARTS Academiejaar 2002-2003 Oefening 11 (p29) BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN Bereken de stromen in de verschillende takken van het netwerk

Nadere informatie

Practicum complexe stromen

Practicum complexe stromen Practicum complexe stromen Experiment 1a: Een blokspanning over een condensator en een spoel De opstelling is al voor je klaargezet. Controleer of de frequentie ongeveer op 500 Hz staat. De vorm van het

Nadere informatie

Naam : Ots Youri Klas : 6Tee Jaar : 2004 /2005 School : VTI Aalst

Naam : Ots Youri Klas : 6Tee Jaar : 2004 /2005 School : VTI Aalst Naam : Ots Youri Klas : 6Tee Jaar : 2004 /2005 School : TI Aalst Ots Youri FM-zender 2 Inhoudstafel. 1. Inleiding p. 3 2. Blokschema p. 3 3. Schema p. 4 4. Werking p. 4-5 4.1 Oscillator p. 5-6 4.2 Het

Nadere informatie

Geavanceerd EMC Printontwerp

Geavanceerd EMC Printontwerp Geavanceerd EMC Printontwerp Patrick Dijkstra 9 November 2016 Waar gaan we het over hebben? Introductie DARE!! Filtering en afgeschermde kabels Voedingsontkoppeling Routing (referentievlak) Voor een Veilige

Nadere informatie

Elektrotechniek voor ICT

Elektrotechniek voor ICT ALFA-COLLEGE Elektrotechniek voor ICT Basiscursus Elektrotechniek voor ICT, deel 1 Mike Sportel 31-8-2015 Inhoud Voorwoord... 3 1. Grootheden en eenheden... 4 1.1. Grootheden... 4 Combinaties van grootheden...

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Eindtoets Experimentele Fysica 1 (3A1X1) - Deel 2. 6 november 2015 van 10:00 12:00 uur

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Eindtoets Experimentele Fysica 1 (3A1X1) - Deel 2. 6 november 2015 van 10:00 12:00 uur TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Eindtoets Experimentele Fysica 1 (3A1X1) - Deel 2 6 november 2015 van 10:00 12:00 uur Puntenwaardering voor de opgaven: Opgave 1: a) 4; b) 6; c) 5 Opgave 2: a) 5; b) 3;

Nadere informatie

Update B van 13 /11/ 2009: in versie A van 3 /11 /2009 fout voeding LM324

Update B van 13 /11/ 2009: in versie A van 3 /11 /2009 fout voeding LM324 Een praktische, goedkope,met groot bereik,gemakkelijk te bouwen,relatief nauwkeurige anatenne-analyser die zowel SWR als R, X en Z-componenten kan weergeven. Na langdurig zoeken naar een haalbare oplossing

Nadere informatie