Sportbeurzen in de VS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportbeurzen in de VS"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Sportbeurzen in de VS Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Bedrijfseconomie Lynn Moonen onder leiding van Prof. dr. Bart Clarysse

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Sportbeurzen in de VS Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Bedrijfseconomie Lynn Moonen onder leiding van Prof. dr. Bart Clarysse

4 PERMISSION Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Moonen Lynn

5 I. Voorwoord Deze masterproef werd gemaakt naar aanleiding van de studie bedrijfseconomie. Door mijn interesse in sport en diploma als licentiaat lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, besloot ik een scriptie-onderwerp te zoeken die aansluit bij mijn voorgaande opleiding. Door de mogelijke onderwerpen te bekijken ben ik bij Prof. Dr. Clarysse terecht gekomen om mijn scriptie te begeleiden. Na een gesprek hadden we beide indruk dat bij het verder studeren, sport op een de achtergrond verdwijnt. Zelf ben ik hier ook een voorbeeld van. Spijtig dat de studenten een keuze zouden moeten maken. Zou dit ook anders kunnen? Waarom blijven de studenten in de VS wel sporten tijdens het studeren en waarom lukt dit hier niet? Waar ligt het verschil tussen de VS en Vlaanderen? Na wat brainstorming kwamen we tot het onderwerp Sportbeurzen in de VS. In dit voorwoord zou ik graag mijn dank betuigen aan de mensen die bijgedragen hebben tot de realisatie van dit werk. Eerst en vooral wil ik Prof. dr. B. Clarysse bedanken voor het promoten en begeleiden van deze scriptie. Een woord van dank gaat ook uit naar mijn vrienden en familie. Voor het luisteren, adviseren en nalezen maar ook voor het ontstressen en op tijd en stond een duwtje in de rug te geven. Tot slot wil ik mijn vriend en ouders even apart bedanken voor hun onvoorwaardelijke liefde en steun. Voor het bijstaan, oneindig veel advies en de juiste woorden op de juiste momenten van mijn vriend specifiek. En dankzij mijn ouders heb ik de kans gekregen om verder te studeren en alle mogelijkheden te benutten om kennis en vaardigheden op te doen aan de Universiteit Gent.

6 II. Inhoudstafel I. Voorwoord... II. Inhoudstafel... III. Lijst met figuren en tabellen... Tabellen... Grafieken... Figuren... Inleiding Beurzen Wat is een beurs? Merit-based Need-based Private beurzen Grants Verschil tussen een grant en een beurs Student loans Sportbeurzen Wat is een sportbeurs? De belangrijkste organen National collegiate athletic association (NCCA) National association of intercollegiate athletics (NAIA) National junior college athletic association (NJCAA) Sportsubsidies in Amerika Subsidies aan de scholen Soorten sportsubsidies in de VS Subsidies voor sportinfrastructuren Vormen van subsidies Argumenten voor subsidies Effecten van sportsubsidies Effecten economische crisis Toekomst van de sportsubsidies... 13

7 3. Economie en sport in de VS Populariteit Aantal toeschouwers Tijd doorbrengen op wedstrijden Wedstrijden volgen via media Invloed van sport op economische activiteit De leveranciers in de sportindustrie De vrager van de sportindustrie Sportparticipatie in de VS Inactiviteit in de VS Inactiviteit over de jaren heen Inactiviteit per leeftijdscategorie Populairste sporten Invloed van sport op school Achtergrond competitiegevoel Sportsubsidies in Vlaanderen Lokaal sportbeleidsplan De sportsubsidies De structurele subsidies De projectsubsidies Subsidies voor sportevenementen Subsidies voor sportinfrastructuur Sport en economie in Vlaanderen Directe economische voordelen van sport in Vlaanderen Financiering en private bestedingen Sportparticipatie : de micro-economische impact van sport Indirecte economische voordelen van de sport Betekenis van de sport voor de industrie en de markt Betekenis van sport voor de werkgelegenheid en vrijwilligerswerk De economische impact van sportevenementen De economische betekenis van sportfaciliteiten Sportinfrastructuur in Vlaanderen De lange termijn bijdrage van sport aan de economie... 45

8 7. Sportparticipatie van de Vlamingen Lidmaatschap Populairste sporten Sportparticipatie volgens opleiding Sportparticipatie volgens leeftijd Sporten aan de universiteit te Gent Sporten aan Universiteit Gent Westrijden Seniorenkonvent Interfacultaire kampioenschappen Interuniversitaire kampioenschappen Hoe wordt alles gepromoot? Topsport aan de UGent Studeren in Amerika vanuit het oogpunt van studenten in België en Nederland Begeleiding van de studenten Mening en opmerkingen van de studenten Conclusie IV. Bibliografie V. Bijlagen Interviews... 68

9 III. Lijst met figuren en tabellen Tabellen Tabel 1: gegevens van scholen in 2012 en subsidies Tabel 2: Geschatte totale aanwezigheid op sportevenementen in Tabel 3: geschatte jaarlijkse uren gespendeerd aan het bijwonen van sportevenementen als toeschouwer in 2005(000,000s) Tabel 4: geschat aantal toeschouwers via televisie in Tabel 5: samenvattende statistieken van de bedrijven van de sportindustrie in Tabel 6: Tabel 6: bronnen van inkomsten voor firma s in sportindustrie in 2002 ($000,000s) Tabel 7: Consumentenuitgaven op geselecteerde sportitems in Tabel 8: aankoop van sportmateriaal door consumenten in 2005 (millions of dollars) Tabel 9: geschat aantal deelnemers bij sport in VS in Tabel 10: geschat aantal sportdeelnemers in 2000 (gebaseerd op BRFS Survey) Tabel 11: aantal sportbeleidsplannen en verenigingssportbeleidsplannen van de gemeenten Tabel 12: SBP/VSBP per provincie Tabel 13: aantal impulssubsidies (IS) Tabel 14: aantal ondernemingen en vestigingen actief in de sportsector Tabel 15: bezoldigde tewerkstelling in de sportsector Tabel 16: cijfers sportaccommodatie per provincie in Tabel 17: cijfers sportaccommodatie per provincie in Tabel 18: cijfers sportaccommodatie per provincie in Tabel 19: lidmaatschap per leeftijd Tabel 20: lidmaatschap per leeftijd Tabel 21: sportparticipatie volgens opleiding 2004, 2008 en Tabel 22: totaal activiteitsgraad in 2004 en Grafieken Grafiek 1: inactiviteitsgraad en aantal inactieven Grafiek 2: inactiviteitsgraad per leeftijdscategorie in Grafiek 3: invloed van LO tijdens kindertijd op activiteit Grafiek 4: sportparticipatie per opleiding in 2004, 2008 en Grafiek 5: sportparticipatie per leeftijd in 2004 en Figuren Figuur 1: Publieke geldstromen voor de sport in Vlaanderen in Figuur 2: sociale-statuspiramide... 49

10 Inleiding In deze scriptie wordt er eerst en vooral meer informatie gegeven over beurzen. Door het bestaan van sportbeurzen zijn er meer mogelijkheden in de Verenigde Staten om verder te studeren. Specifieke organisaties zijn in VS ontstaan om het sporten op de colleges en universiteiten te regelen. Ook zij kunnen beurzen uitdelen. Uiteindelijk is de vraag naar boven gekomen of het systeem van de sportbeurzen ook bij ons toepasbaar zou zijn. Om hier een antwoord op te kunnen geven heb ik meer informatie gezocht over de sportgewoonten en sportindustrie in de VS en Vlaanderen. Eerst en voor heb ik naar de steun van de overheid via subsidies voor de sportsector gekeken. Hierbij komen de verschillende subsidies aan bod als ook hun effect. In hoofdstuk drie heb ik de relatie tussen sport en economie onder de loep genomen. Zowel de populariteit van sport komt hier aan bod als de invloed op de economische activiteit. Er kan naar sport gekeken worden maar dit kan ook beoefend worden. Zijn de Amerikanen even actief in sport dan in het bijwonen van sportevenementen? Het antwoord op deze vraag wordt uitgewerkt in hoofdstuk vier. Dezelfde drie onderdelen werden ook voor Vlaanderen onderzocht in hoofdstuk vijf, zes en zeven. Het was echter niet zo makkelijk om informatie over exact dezelfde onderdelen als het stuk over de VS te vinden. Hierdoor zijn andere aspecten van bijvoorbeeld de economie beschreven maar het geeft wel een duidelijk algemeen beeld. Globaal is wel dezelfde structuur gevolgd bij zowel Vlaanderen als bij de VS. Tijdens het jaar was er gevraagd om een sportvoorstel uit te schrijven voor de universiteit Gent. Maar na meer informatie en een gesprek met de sportverantwoordelijken aan het GUSB te Gent, kon ik enkel concluderen dat het sportsysteem naar mijn mening goed zit. Natuurlijk zijn er nog altijd verbeteringen mogelijk en daar zijn ze zich ook van bewust. Hoe het sportsysteem nu juist in elkaar zit, wordt toegelicht in hoofdstuk acht. Het laatste hoofdstuk voor conclusie was mijn startpunt van deze thesis. Namelijk meer informatie verkrijgen hoe studenten van deze omstreken, het studeren in de VS ervaren en hun mening weten over het schoolsysteem. Ze hebben kennis van beide systemen en hun ervaringen kunnen helpen om eventueel de drop out bij ons, bij het verder studeren, tegen te gaan. In de conclusie wordt alles eens kort samengevat en een aantal suggesties gegeven over hoe we de sportparticipatie aan de universiteiten kunnen verhogen. 1

11 1. Beurzen 1.1 Wat is een beurs? Iedereen heeft al van de term beurs gehoord maar wat is juist de betekenis van dit woord? De eerste gedachte zal hoogstwaarschijnlijk uitgaan naar een link met aandelen, Wall Street, en dus DE beurs. Maar we kunnen ook spreken over een beurs die in verband staat met studies. Oxford dictionary omschrijft dit als volgt: a grant or payment made to support a student s education, awarded on the basis of academic or other achievement (Oxford English Dictionary, 1884). Echter niet iedereen komt in aanmerking voor het verkrijgen van een beurs. Er hangen voorwaarden en criteria aan vast die meestal reflecteren wat de waarden en doelen van de gever/stichter van de beurs zijn. De kandidaten moeten aan deze voorwaarden voldoen vooraleer ze kans maken op de beurs. Een beurs kan als een hulpmiddel aanzien worden omdat het de mogelijkheid biedt aan studenten om te kunnen verder studeren bij financiële problemen. Aan de hand hiervan kan hun studie gedeeltelijk of volledig gefinancierd worden. Verder kan nog gezegd worden dat bepaalde beurzen niet terugbetaald moeten worden maar het is echter niet zo makkelijk om zo n beurs vast te krijgen. Eén van de voorwaarden is meestal het behalen van goede cijfers, meer bepaald eindigen bij de top vijf tot tien procent van de klas. Dit geldt niet voor een keer maar de goede cijfers moeten behouden worden tijdens de hele studie en de duur van de beurs. Er kan dus gezegd worden dat ze meestal gegeven wordt op basis van een academische prestatie maar het kan ook gebaseerd zijn op een artistieke of atletische prestatie. De beurzen zijn niet afkomstig van één enkele bron maar hulp wordt geboden door onder andere hogere instituten, religieuze groepen, ondernemingen, de overheid, individuen en non-profit organisaties. Er is een groot assortiment van verschillende beurzen beschikbaar voor studenten. Deze kunnen onderverdeeld worden in meerdere categorieën Merit-based Dit is een soort beurs dat toegekend wordt op basis van individuele successen zoals academische, atletische, artistieke of andere prestaties. Meestal worden ze uitgereikt aan studenten met sterke academische prestaties en die sterk leiderschap vertonen. Betrokkenheid bij de gemeenschap werkt ook altijd in het voordeel van de student. Het is mogelijk om deze beurzen te vernieuwen voor enkele jaren zolang de student aan de academische eisen blijft voldoen. Een groot voordeel aan deze beurzen is dat ze niet terugbetaald moeten worden. 2

12 1.1.2 Need-based Deze beurzen worden toegekend op basis van de mogelijkheid van jou of je familie om verder studeren te kunnen betalen. Ze worden uitgereikt door de overheid, specifieke scholen en soms door private ondernemingen Private beurzen Private beurzen worden voorzien door verschillende organisaties, clubs, bedrijven, liefdadigheidsorganisaties en individuen. Deze beurzen hebben duidelijke objectieven en kunnen aan studenten toegewezen worden op basis van kwalificerende academische prestaties en financiële noden. Soms wordt dit soort beurs aan een student gegeven als deze een lid is van een specifieke organisatie of streeft naar toegang in een speciaal veld van expertise of aan andere richtlijnen voldoet die noodzakelijk zijn Grants Een grant is geld dat gegeven wordt door een non-profit organisatie die over het algemeen taksvrij is. Eén van de beste voorbeelden hierbij is de overheid maar ook bedrijven en stichtingen kunnen grants geven aan studenten. Ze worden meestal uitgereikt voor een project en in ruil brengt de student steeds verslag uit aan de gever (Exforsys, 2007). Grants variëren in hun eisen, hoeveelheden en verwachtingen. Er is vastgesteld dat er miljarden dollars mogelijk en beschikbaar zijn om uit te reiken. Bij interesse moet je bij de gever een voorstel indienen om kans te maken om één te kunnen bemachtigen. Ze kunnen onder verschillende omstandigheden gegeven worden zoals aan mensen die het slachtoffer zijn van natuurrampen. Het merendeel gaat wel naar ondernemers en kleine business. De overheid geeft geregeld grants als een resultaat van een fiscale onbalans. Zo hopen ze het verschil wat weg te werken en terug in evenwicht te herstellen. Dit wordt niet altijd aan iemand gegeven die verder gaat studeren maar zoals hierboven al eerder vermeld is, kan het ook iemand zijn die een onderneming aan het opstarten is of iemand die een tragedie heeft meegemaakt (Exforsys, 2007). Dit is in tegenstelling tot de vorige besproken beurzen die dichter betrokken zijn bij het studeren. Wanneer iemand een grant bekomen heeft, moet deze niet aan de eisen blijven voldoen. Wanneer ze de aanvraag en administratieve processen voorbij zijn, is het geld van hun en kan daar weinig aan veranderd worden. 3

13 Als laatste kunnen grants ook als een alternatief gezien worden van een beurs wanneer je niet voldoet aan de eisen voor het behalen van gewone beurs. Op deze manier kan je dan nog steeds proberen om de middelen te verkrijgen om het verder studeren mogelijk te maken Verschil tussen een grant en een beurs Eerst en vooral is de gelijkenis tussen deze twee mogelijkheden dat beide niet terugbetaald moeten worden. Aan de andere kant zijn grants in het algemeen eerder need-based en komen ze van de overheid terwijl beurzen zowel als need en merit-based aanzien kunnen worden en van meerdere bronnen afkomstig kunnen zijn. Beurzen zijn echt gericht op studenten die naar een hoger instituut willen gaan om te studeren terwijl grants een groter doelpubliek hebben. Kort samengevat is een grant dus geld die in het algemeen need-based zijn en toegekend worden door bijvoorbeeld de overheid. Ze kunnen ook op basis van academische prestaties toegewezen worden of de master die je nastreeft. Beurzen zijn daarentegen meer gericht op studenten en het mogelijk maken om verder te studeren Student loans Een studentenlening is geld van de scholen dat wel terugbetaald moet worden. De federale overheid zorgt er echter wel voor dat deze leningen betaalbaar zijn. Vele van deze studentenleningen moeten pas terugbetaald worden na je afgestudeerd bent. 1.2 Sportbeurzen Wat is een sportbeurs? Naast academische beurzen kunnen er ook sportbeurzen verdiend worden. Dit geeft je de mogelijkheid om op een college of universiteit te sporten zonder voor school te hoeven betalen of enkel een deel. Het is een meer voorkomend fenomeen dat studenten die sporten op een hoog niveau een keuze moeten maken tussen hun sport en hun studie. Het enige land waar dit niet zo blijkt te zijn, is de Verenigde Staten. De Amerikaanse scholen geven de mogelijkheid om studie en sport zo goed mogelijk te combineren. 4

14 Als student onderteken je een contract om de school in kwestie te vertegenwoordigen en in ruil hiervoor zal de universiteit jou een financiële ondersteuning bieden om het inschrijvingsgeld en andere relevante kosten te betalen. Dit kan door middel van een beurs zijn. Scholen bieden sportbeurzen aan om zich te laten vertegenwoordigen door atleten in de aangeboden sporten. Hierbij komen de atleten met een team uit tegen een team van een andere school. Dit zijn nationale competities en tornooien dat voor een goede publiciteit kunnen zorgen. Op deze manier kunnen scholen een status verwerven en hun netwerk uitbreiden. Eigenlijk is het dus een win-win situatie voor zowel de atleet als de school. Een beurs kan qua bedrag variëren van een percentage van het jaarlijkse inschrijvingsgeld tot een volledige beurs die alle kosten dekt. Het geeft je de mogelijkheid om jezelf volledig te ontwikkelen en te verbeteren als sporter, terwijl je van het Amerikaanse studentenleven kan genieten en werken aan het behalen van een hoger diploma. Hoe wordt er nu juist voor een goede combinatie van studie en sport gezorgd? De sporters worden getraind en begeleid door een fulltime coach. Algemeen wordt er tussen de twee en vier uur per dag getraind, afhankelijk van de gekozen sport. Het is voor een atleet ideaal om je sportief te kunnen ontwikkelen terwijl je ook de mogelijkheid krijgt om je diploma te behalen. Eenmaal afgestudeerd aan de universiteit of college kan je de droom om een professional te worden nog steeds verwezenlijken. Een sportbeurs wordt meestal niet gegeven aan sporters op clubniveau, een bepaald niveau is vereist. De studenten moeten niet alleen goed zijn in hun sport, ze moeten verder nog een hoofdvak kiezen in een ander vakgebied dan sport. Dit soort beurs kan ook gegeven worden door een atletische associatie waar de school mee geassocieerd is. Voor een academiejaar kan er van een paar duizend dollar tot 30,000 dollar gegeven worden. Er zijn wel strikte limieten bij de hoeveelheid beurzen die gegeven mogen worden per jaar. Een grote beurs mag wel opgesplitst worden in een paar kleine beurzen zodat er meer mogelijkheden zijn (The US-UK Fullbright Commission) De belangrijkste organen Atletische verenigingen in Amerika bepalen en regelen de college en universiteit sporten en stellen hier regels voor op, met name voor beurzen en atletenrekrutering. De belangrijkste verenigingen worden hieronder kort weergegeven. 5

15 National collegiate athletic association (NCCA) Bij deze organisatie worden de leden ingedeeld in drie verschillende categorieën waarvan divisie 1 de meest competitieve is. De standaarden liggen hoog waardoor enkel de studenten met de grootste mogelijkheden gerekruteerd kunnen worden. De lat wordt bij deze organisatie dus hoog gelegd om een selecte groep over te houden. Het behalen van gemiddeld een C (in GSCE-grades) of een drie (Scottish standards) en geslaagd zijn op minstens vijf vakken inclusief wiskunde, Engels, wetenschap en sociale studies (geschiedenis, aardrijkskunde, ) is een belangrijke vereiste. Ook is er een schuivende norm voor de minimum SAT scores. Hoe hoger je academisch gemiddelde is, hoe lager je SAT score moet zijn. Dus de studenten met een B als gemiddelde, moeten een minimum score halen van 620 punten op de SAT. Bij een B- moeten ze een score halen van 820 punten en met een C, een score van 1010 punten. Bij de divisie 2 is hier een score van 820 vereist (The US-UK Fullbright Commission) National association of intercollegiate athletics (NAIA) De meeste NAIA colleges hebben een uitstekend sportprogramma en bieden een paar sportbeurzen aan. Het niveau van de atleten moet nog altijd aan de voorwaarden voldoen maar de normen liggen minder hoog dan voor de NCAA teams. Een gemiddelde van een C of een drie is nodig of een alternatieve kwalificatie dat de school kan bevestigen dat zijn/haar scores bij de top van de klas zit. Als laatste moet de student een minimum score van achttien hebben op de ACT of een 860 op de SAT (The US-UK Fullbright Commission) National junior college athletic association (NJCAA) Ook bij deze organisatie wordt een onderverdeling gemaakt van drie divisies. Niet bij elke divisie is er de mogelijkheid om een beurs te geven. Dit privilege is enkel weggelegd voor de eerste en tweede divisie. Maar ook tussen deze divisies is er een verschil. De studenten die bij de eerste divisie geraken, hebben de kans op een volledige beurs. Wanneer ze bij de tweede divisie terecht komen, kunnen ze enkel een gedeeltelijke beurs behalen. Over het algemeen zijn er niet veel divisie 1 of 2 junior colleges dus internationale studenten moeten hun beste beentje voorzetten en bewijzen dat ze een zeer competitieve atletische en academische vaardigheid hebben om een junior college beurs te ontvangen. De getalenteerde individuen die bij de voorgaande organisaties uit de boot vielen hebben niet alle kansen op een beurs verloren maar kunnen steeds bij een junior college proberen. Deze hebben elk hun eigen toegangsvoorwaarden die misschien beter in lijn liggen met deze studenten. Er wordt wel een limiet van 25 procent gelegd op het aantal beurzen dat via deze organisatie aan internationale studenten gegeven kunnen worden (The US-UK Fulbright Commission). 6

16 2. Sportsubsidies in Amerika 2.1 Subsidies aan de scholen Nu de beurzen kort besproken zijn, moet er onderzocht worden van waar het geld voor deze beurzen vandaan komt en in hoeverre sport gesteund wordt door bijvoorbeeld subsidies. De Verenigde Staten spendeert meer belastingsgeld aan een studerende atleet dan aan bijvoorbeeld een studerende wiskunde student. Dit is een groot verschil in tegenstelling tot andere landen. Hoewel de atleten zelf geen loon krijgen, is er duidelijk wel veel geld mee gemoeid in de NCAA sport. Analyse toont aan dat subsidies gegeven worden aan de meest atletische afdelingen van publieke scholen. Gaat het belastingsgeld echter naar de juiste plaatsen? Dit is een vraag dat meer en meer gesteld wordt. Deze kwestie is een steeds meer voorkomend probleem ook in de professionele sport. De belastingsbetalers betalen om privéfaciliteiten te bouwen en de onderhouden en in ruil daarvoor worden hoge omzetten beloofd voor het publiek onder de vorm van economische ontwikkeling. Dit zijn mooie woorden en mooie beloften maar uiteindelijk is dit niet altijd waar. De kans bestaat dat de steden in kwestie in schulden achterlaten worden. In onderstaande tabel kunnen we kennis maken met de opbrengsten, kosten en verkregen subsidies van scholen in 2012 en de subsidies die ontvangen werden in

17 Tabel 1: gegevens van scholen in 2012 en subsidies 2011 (Berkowitz B., Brady E., Upton J.,2013) School Totale Totale kosten Verschil Totale Totale opbrengsten subsidies in subsidies in Texas A&M $119,702,222 $81,792,118 Texas $163,295,115 $138,269,710 Michigan $140,131,187 $115,200,187 Ohio State $142,043,057 $124,419,412 Arkansas $99,757,482 $82,470,473 LSU $114,787,786 $101,989,116 Florida $120,772,106 $105,102,198 Alabama $124,899,945 $108,204,867 Oklahoma $106,456,616 $96,250,328 Kansas State $63,271,615 $50,994,785 $32,710,104 $5,200,000 $9,856 $25,025,405 $0 $0 $24,672,115 $258,885 $272,684 $17,623,645 $0 $0 $15,337,829 $1,949,180 $1,850,500 $12,798,670 $0 $0 $11,313,451 $4,356,457 $4,367,071 $11,233,878 $5,461,200 $5,235,300 $10,206,288 $0 $0 $9,540,897 $2,735,933 $3,291,651 Hoe komt de school aan zoveel opbrengsten? Dit is voornamelijk gegenereerd door ticketverkoop, contributies, rechten/licenties, studiegeld, schoolfonds en nog dergelijke meer. Naast de opbrengsten zijn ook de uitgaven een belangrijk onderdeel. Deze worden voornamelijk gevormd door het uitbetalen van lonen aan de coaches en staf, het uitreiken van beurzen en het onderhouden en beheren van gebouwen en grond. Zelfs tijdens tijden van strikte budgetten voor hogere studies kregen de grote college atletische departementen, die zichzelf konden onderhouden, subsidies onder de vorm van studiegeld, school- of overheidssteun. In haalden slechts 23 van de 228 atletische departementen van de NCAA divisie 1 publieke scholen genoeg geld op van mediarechten, ticketverkoop, donaties en andere bronnen (niet inclusief subsidies van institutionele of overheidssteun of studiegeld) om hun kosten te dekken (Berkowitz B., Brady E., Upton J.,2013). 8

18 Van deze groep hebben er zestien een vorm van subsidie gehad. Tien van deze zestien hebben meer geld van subsidies gekregen in 2012 dan in Het gemiddelde van deze verhoging voor deze tien departementen was iets meer dan $160,000. Ten opzichte van de budgetten is dit maar een klein bedrag. De verhoging kwam als een gevolg van de grote stijging van de subsidies die voorzien worden voor grote college sport programma s in zijn geheel. Subsidies voor alle divisie 1 sporters is ongeveer $200 miljoen dollar gestegen ten opzichte van Niet alle scholen krijgen subsidies om hun te helpen de kosten te drukken (Berkowitz B., Brady E., Upton J.,2013). Atletische departementen krijgen dus subsidies wanneer ze zelfgenoegzaam zijn en dit brengt grote vragen naar boven over instituties die altijd proberen catch-up te spelen in het atletische rijk, vertrouwen op de instituties en de overheid subsidies en studiegeld om te voldoen bij tijden wanneer de bronnen gelimiteerd zijn (Anne D. Neal, president of the American Council of Trustees and Alumni) (Berkowitz B., Brady E., Upton J.,2013). Dertien departementen hadden een opbrengst over de $100 miljoen. Polls tonen aan dat de Amerikanen vinden dat instituties hun lesgeld moeten verminderen. De atletische programma s moeten op gang gehouden worden maar er wordt vooral meer institutionele fondsen en studiegeld gevraagd. 2.2 Soorten sportsubsidies in de VS Subsidies voor sportinfrastructuren Onderzoek heeft aangetoond dat er een dramatische stijging is in de bouw van nieuwe sportinfrastructuren tijdens de voorbije twintig jaar (Robertson, 2009). Dit gaat zowel van gebouwen voor professionele competitie tot colleges en recreatie faciliteiten. Tussen 1991 en 2006 zijn enkel en alleen voor competitie 64 nieuwe sportfaciliteiten gebouwd (Feng and Humphreys, 2008). Dit fenomeen lijkt een trend te zijn die niet snel zal stoppen. 9

19 De meeste kosten en renovaties van deze faciliteiten zijn gesubsidieerd. Degene die gesteund worden door subsidies geloven dat een nieuwe infrastructuur tot een positieve economische impact zal leiden door de steun van fans, creatie van jobs en fiscale ontvangsten. Hierdoor worden honderden miljoenen aan subsidies door de steden uitgegeven aan sportfranchise. Dit wordt voornamelijk gedaan door de uitgifte van obligaties. Hiervoor zijn verschillende taksen speciaal gemaakt met de bedoeling om deze obligaties af te betalen. Een mooi voorbeeld hiervan is de hoteltaks waarbij een deel of alles naar het terugbetalen van deze obligaties gaat. Ook verkoopbelastingen op bepaalde uitgaven kunnen gebruikt worden om deze obligaties af te betalen (Coats & Humphreys, 2004). Hoewel er nog veel debat is over de effecten van de sportfaciliteiten blijven de steden nog veel subsidies geven met amper een kleine aarzeling Vormen van subsidies De subsidies komen voor in drie verschillende vormen voor: fiscale voordelen, gesubsidieerde stadiums (het gebruik van de arena s aan een lage prijs) en verschillende sweetheart deals (Stanley Eitzen, 2000). Fiscale voordelen: wanneer een professioneel sport team verkocht wordt, beschouwt de fiscus de winst als kapitaalvoordelen voor de eigenaar. Volgens de huidige belastingswet wordt deze winst getaxeerd volgens een lager tarief dan andere bronnen van inkomen, bijvoorbeeld het loon van de conciërge die het stadium opruimt na de wedstrijd. Gesubsidieerde stadiums: de meest gekende vorm van overheidssteun voor sportteams is de mogelijkheid om aan een lage prijs te sporten in een sportfaciliteit. Arena s en stadiums zijn essentieel voor het financieel succes van professioneel sporten. Teameigenaars zoeken nieuwe en verbeterde infrastructuren, meestal ten koste van de belastingsbetalers, en krijgen ze meestal. Als ze dit niet krijgen, verplaatsen ze meestal het team naar een meer tegemoet komende plaats. Sweetheart deals: de subsidies eindigen niet met de kost van het stadium. Fans moeten naar de faciliteit kunnen rijden dus de federale overheid moet de kost van nieuwe wegen, snelwegen, viaducten en dergelijke betalen. Op de koop toe krijgen de teameigenaars meestal alles of een groot deel van de opbrengst van de parking, concessies en niet-sport evenementen die plaatsvinden in de nieuwe arena. Soms voorzien de steden de eigenaars van verplaatskosten, oefenvoorzieningen, kantoorruimte, land en speciale investeringsmogelijkheden om het team te verleiden om te blijven of te verplaatsen. Bijvoorbeeld: de Baltimore Ravens eigenaar, Art Modell, kreeg $105 miljoen over twintig jaar om de naam PSINet Stadium te geven aan de faciliteit die de stad Baltimore aan hem heeft geleverd. 10

20 2.2.3 Argumenten voor subsidies Een van de voordelen die aangekaart wordt om te investeren is de creatie van jobs. In het begin zijn dit voornamelijk jobs voor de constructie van de faciliteit en wanneer dit afgewerkt is, zijn individuen nodig om deze te runnen en draaiende te houden. Dit varieert van ticketverkopers tot vast personeel en een managementteam. Ten tweede, mensen die naar de wedstrijden gaan kijken of werken voor het team zorgen voor een verbreding van de lokale werkgelegenheid. Een derde voordeel is het spenderen van geld door fans en medewerkers in de lokale gemeenschap. De toeristische attractie zorgt voor voordelen door het geld dat in de gemeenschap uitgegeven wordt. Als laatste kan er gesproken worden van een multiplier effect door de uitgaven. Dit komt voornamelijk voor wanneer het verhoogde lokaal inkomen voor nog meer uitgaven en jobs zorgt (Feng & Humphreys, 2008). Tegenstanders betwisten dat het multiplier effect voor sport vaak aanzienlijk minder is dan voor andere entertainment uitgaven. De meeste inkomsten van sport worden gebruikt om spelers, managers, coaches en trainers te betalen. In tegenstelling tot de werknemers van lokale restaurants, theaters en winkels, leven vele van deze spelers, managers, coaches en trainers zelfs niet voltijds in de stad. Daardoor worden hun lonen ook uitgegeven in andere steden en dus andere staateconomieën (Coats & Humphreys, 2003). Nog een voordeel voor de teameigenaars is dat ze een deel van hun spelers lonen mogen aangeven als fiscale verliezen. Dit soort van takssubsidie is uniek aan professionele sport. Geen andere zaken in de Verenigde Staten verminderen de waarde van mensen als een kost van hun bedrijf Effecten van sportsubsidies De effecten op jobs, inkomen en fiscale ontvangsten zijn aangetoond bij onderzoeken maar de immateriële effecten worden meestal genegeerd. Sportfaciliteiten en teams zouden een impact hebben op de kwaliteit van het leven binnen de gemeenschap. Dit is dan weer gerelateerd aan de trots en burgerplicht, zichtbaarheid van de gemeenschap en de verbetering van de stad zijn imago. Hoewel deze effecten moeilijk te meten zijn, mogen ze niet vergeten worden (Coates & Humphreys, 2004). Een professioneel sportteam creëert een publiek goed, wat eigenlijk een voordeel wil betekenen waar de gebruikers die sport volgen van genieten, ongeacht of ze er mee voor betaald hebben of niet. De grootte van dit voordeel is ongekend en niet door iedereen gedeeld maar toch bestaat het wel. Als resultaat hiervan zullen sportfans accepteren dat ze hogere belastingen moeten betalen of een verminderde publieke service zullen hebben om een team aan te trekken of te behouden, ook al wonen ze de matchen niet zelf bij. 11

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN DE INTERNATIONALE 'MARKTPOSITIONERING' VAN KLEINE NGO'S UIT HET GLOBALE ZUIDEN VIA NIEUWE MEDIAPLATFORMEN. EEN ONLINE TOEPASSING. Beleidsrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Project Sportfan

Adviesrapport Project Sportfan Adviesrapport Project Sportfan Versie: 2 Opdrachtgever: Deventrade BV Begeleidend docent: Dhr. F. Fokkink/Dhr. P. Hoogeboom-van Es School: Saxion Deventer Opleiding: Sportmarketing Student: Sven Calot

Nadere informatie

FC Twente: Onderzoek naar de mogelijkheid van obligatie-uitgifte aan supporters

FC Twente: Onderzoek naar de mogelijkheid van obligatie-uitgifte aan supporters FC Twente: Onderzoek naar de mogelijkheid van obligatie-uitgifte aan supporters Bacheloropdracht Auteur: Datum: Anne Garretsen (s0172588) 08/01/2011 Algemene gegevens Auteur: Anne Garretsen s0172588 Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis 25-7- 2014 Freemium Games A consumer-centric pricing analysis Jurgen Langbroek ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Faculty of Economics of Business Marketing Supervisor: Gerhard Havranek Name: Jurgen Langbroek

Nadere informatie

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport De kracht van sport Sport, inspires our generation Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport 1 Voorwoord Wat is de kracht van sport? Dat was de uitdagende, prikkelende vraag

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Center for Higher Education Policy Studies. Naam: Mariëlle Klaasen. Opleiding: Bestuurskunde. Eerste begeleider: Prof. dr. H.

Center for Higher Education Policy Studies. Naam: Mariëlle Klaasen. Opleiding: Bestuurskunde. Eerste begeleider: Prof. dr. H. De invloed van de invoering van het studievoorschot op de intenties van scholieren en studenten met betrekking tot het maken van studie gerelateerde keuzes Center for Higher Education Policy Studies Naam:

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VAKGROEP BELEIDSINFORMATIE, OPERATIONEEL BEHEER EN TECHNOLOGIEBELEID Academiejaar 2003-2004 OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING

Nadere informatie

Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord. Tsjalle van der Burg

Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord. Tsjalle van der Burg Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord Tsjalle van der Burg Uitgave: Stichting Red de Kuip Copyright: volledig vrij Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ PROFESSIONELE BELGISCHE VOETBALCLUBS ACADEMIEJAAR 2013 2014

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ PROFESSIONELE BELGISCHE VOETBALCLUBS ACADEMIEJAAR 2013 2014 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ PROFESSIONELE BELGISCHE VOETBALCLUBS Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant.

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Inge Jacobs Ingejacobs3@gmail.com Master Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Universiteit Utrecht 5 april 2015 Begeleiders:

Nadere informatie

Inhoud. Literatuur 47

Inhoud. Literatuur 47 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Verschillende vormen van bestuur 3 3. Supporters trusts 5 3.1 Inleiding 5 3.2 Omvang en werkwijze 6 3.3 Effecten op betrokkenheid supporters 8 3.4 Enkele andere effecten 8 3.5

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

De Sportmarkten in kaart

De Sportmarkten in kaart De Sportmarkten in kaart Commerciële sporteconomie Hogeschool van Amsterdam Johan Cruyff University Blok 1 Gegevens kwartaalteam JCU1B3: Thijs Houwing thijs.houwing@hva.nl 511614 Mick Stefels mick.stefels@hva.nl

Nadere informatie

De nieuwe Anthony Nesty in 2028

De nieuwe Anthony Nesty in 2028 2012 De nieuwe Anthony Nesty in 2028 Een casestudie naar hoe de bewoners van Amsterdam Zuidoost meer betrokken kunnen raken bij het zwemmen in het Bijlmerbad Afstudeeropdracht Ferry Jainathsingh Hogeschool

Nadere informatie

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Onderzoek Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Seizoen 2010-2011 Februari 2012 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie COOPkot Studentenwooncoöperatie Deze blauwdruk werd opgesteld naar aanleiding van Oproep 258: Coöperatief ondernemen van ESF. Meer informatie kan verkregen worden bij CORE cvba- so via info@thinkcore.be

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 202 Inhoud Inleiding... 3 2 Een literatuurverkenning... 2. Inleiding...

Nadere informatie

Het sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel Universiteit Twente Het sociaal leenstelsel En de verwachte effecten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs Auteur: Begeleider: Esther Apperloo Hans Vossensteyn 2013 Het sociaal leenstelsel En

Nadere informatie

De innovatieve kracht van nieuwe sporten en hun tendensen in de sport

De innovatieve kracht van nieuwe sporten en hun tendensen in de sport Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Academiejaar 2012-2013 De innovatieve kracht van nieuwe sporten en hun tendensen in de sport

Nadere informatie

Spor ocus 2010. De sportmarkt van de toekomst. Onderzoek naar de mogelijkheden voor de gespecialiseerde sportdetailhandel

Spor ocus 2010. De sportmarkt van de toekomst. Onderzoek naar de mogelijkheden voor de gespecialiseerde sportdetailhandel De sportmarkt van de toekomst Onderzoek naar de mogelijkheden voor de gespecialiseerde sportdetailhandel Spor ocus 2010 We ll keep you focused on sports De sportmarkt van de toekomst Onderzoek naar de

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie