Stedelijke ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijke ontwikkeling"

Transcriptie

1 Woningvoorraad 373 Stedelijke ontwikkeling Woningvoorraad Woningmarkt Huisvesting Vastgoed Amsterdam in cijfers 20

2 374 Stedelijke ontwikkeling Amsterdam telt op 1 januari woningen, meer dan op 1 januari De nieuwbouw van woningen (huur en koop) is sterk teruggelopen. In de periode werden jaarlijks (meer dan) woningen opgeleverd, in 2013 nog maar Ook het aantal slopingen daalt. Werden in voorgaande jaren ruim woningen per jaar gesloopt, in 2013 nog geen 500. Verandering van de Amsterdamse woningvoorraad, x nieuwbouw sloop andere toevoegingen/ontrekkingen toename De koopsector is het sterkst teruggelopen. Werden in 2010 nog koopwoningen opgeleverd, in 2013 nog maar 322. De beide huursectoren (sociaal en particulier) liepen met ruim de helft terug. De corporaties leverden in huurwoningen op (was 1.800), de particuliere sector 516 (was ruim 1.100).

3 Stedelijke ontwikkeling 375 Nieuwbouwopleveringen naar eigendomsverhouding, x eigenaar/bewoner (koopwoning) sociale verhuur (corporatiebezit) particuliere verhuur Doorstroming op de woningmarkt Met de economische crisis is de doorstroming op de woningmarkt sterk teruggelopen. Niet alleen is de nieuwbouw afgenomen, ook het aantal verhuringen in de corporatiesector en de verkoop van bestaande woningen zijn verminderd. Hoeveel woningen er nu per jaar door een nieuw huishouden worden betrokken, is niet direct te bepalen. In onderstaand overzicht is een schatting weergegeven van het aantal woningen per jaar waar doorstroming plaatsvindt. Het gaat hierbij alleen om zelfstandige woningen die voor permanente woning beschikbaar zijn. Alle verhuringen op basis van tijdelijke contracten (campuscontracten, tijdelijke Amsterdam in cijfers 20

4 376 Stedelijke ontwikkeling Schatting nieuw bewoonde woningvoorraad, Koop verkochte woningen bestaande bouw (O+S jaarboek, incl. verkopen corporaties) nieuwbouw koop (jaarboek O+S) totaal koop mutatiegraad 10,4 10,7 8,9 8,6 7,3 8,3 7,4 verhuringen corporaties (reguliere huurcontracten) sociale huur (AFWC jaarboek) vrije sector corporatie (AFWC jaarboek) totaal mutatiegraad 5,3 5,3 5,5 5,4 5,0 4,5 4,9 verhuringen particuliere verhuurders vergunningsplichtige particuliere huur (O+S jaarboek) vrije sector particulier (schatting WiA) totaal mutatiegraad 8,2 7,6 7,3 6,8 7,9 7,4 6,9 totaal nieuw bewoond aanbod mutatiegraad 7,3 7,3 6,8 6,6 6,4 6,3 6,1 verhuur bij leegstand, anti-kraak) zijn buiten beschouwing gelaten. In de koopsector is de afname van de doorstroming het sterkst. In 2007 werden nog ruim koopwoningen nieuw bewoond, in 2013 waren dit er De mutatiegraad nam hier af van 10,4 naar 7,4%. In de particuliere huursector was de afname het kleinst: van naar nieuw bewoonde woningen. Daarbinnen is er echter wel een sterke verschuiving gaande: het aantal vergunningsplichtige huurwoningen (met een sociale huur) binnen de particuliere sector nam af, ten gunste van de duurdere huurwoningen in de vrije sector. Het totaal aantal verhuringen nam bij de corporatiewoningen af van ruim naar Ook hier is een verschuiving gaande van sociale huur en vrije sector. Binnen de corporatiesector is de mutatiegraad lager dan in de andere sectoren. Deze nam af van 5,3 naar 4,5% in In 2013 steeg die weer naar 4,9%. Groei vrije sector De huren worden gereguleerd via het puntenstelsel: hoe meer kwaliteit een woning heeft, hoe hoger het aantal punten en daarmee de maximale huur die verhuurders mogen vragen. Wanneer het aantal punten boven de 0 (maximum huur iets onder de 700 euro) uitkomt, is de huur geliberaliseerd. Dit betekent dat er geen maximum huurgrens is. Dit geldt voor zowel corporatiewoningen als woningen die worden verhuurd door particulieren.

5 Stedelijke ontwikkeling 377 In 2011 zijn aan het puntenstelsel zogenoemde schaarstepunten toegevoegd: in populaire gebieden (gebieden met een hoge WOZ-waarde) krijgen woningen extra punten. Met deze schaarstepunten komen meer woningen boven de liberalisatiegrens. Zowel bij corporaties als particuliere verhuur neemt daarmee het aandeel vrijesectorwoningen toe. Wat de corporaties betreft dekt de term Woningvoorraad naar segment, 2009 en 2013 (procenten) 100 % koopwoning particulier vrije sector corporatie vrije sector particulier sociaal corporatie sociaal 20 0 bron: Wonen in Amsterdam/WZS/O+S sociale huur de lading dus steeds minder. Corporaties verhuren ook woningen in de vrije sector en particuliere verhuren ook in het sociale segment. Afname kantorenareaal, toename leegstand Sinds 1 januari 2010, toen de voorraad kantoorruimte met m 2 op haar top was, is het aantal vierkante meters kantoorruimte met ruim afgenomen (-3,2%). De grootste bijdrage hieraan leverde de omzetting van kantoorruimte naar andere functies (voornamelijk naar hotels en woningen). Daarnaast werden er kantoren gesloopt. In totaal werd sinds 1 januari vierkante meter aan de voorraad onttrokken, waarvan in het laatste jaar. De leegstand is ten opzichte van een jaar eerder met vierkante meter toegenomen naar , waardoor nu 17,5% van de voorraad leegstaat. De toename wordt veroorzaakt doordat bedrijven kantoorruimte verlieten, in totaal vierkante meter. De leegstand nam vooral toe in de stadsdelen Westpoort, Oost en Zuidoost. Het leegstandspercentage in Amsterdam is lager dan in de Metropoolregio Amsterdam (20%), maar hoger dan heel Nederland (15,7%). In 2013 werd vierkante meter nieuwe kantoorruimte opgeleverd, bijna Amsterdam in cijfers 20

6 378 Stedelijke ontwikkeling twee keer zoveel als in 2012, Ruim tweederde hiervan staat aan de Zuidelijke IJ-oevers (IJ-dock en Piet Heinkade). Op 1 januari 20 was vierkante meter kantoorruimte in aanbouw, De ontwikkeling van de nieuwbouw, ingebruikname en leegstand van kantoorruimte in Amsterdam opgeleverde nieuwbouw (x1.000 m 2 ) in gebruik genomen (x1.000 m 2 ) percentage leegstand bron : kantorenmonitor/o+s voornamelijk op de Zuidas. De gebruikers zijn al bekend: Akzo, Stibbe en Deloitte. Minder woningen verkocht Onder invloed van de kredietcrisis is het aantal verkochte bestaande woningen na september 2008 gedaald. In 2013 zette deze daling door: er werden dat jaar in Amsterdam 7% minder woningen verkocht dan in In vergelijking met de jaren voor de crisis werden in 2013 in Amsterdam 32% minder woningen verkocht. Amsterdam doet het daarmee goed in vergelijking met heel Nederland (-46%). Niet alleen de crisis en het dalend consumentenvertrouwen zijn debet aan deze ontwikkeling, ook de voortdurende verlaging van de nationale hypotheekgarantie en de aanscherping van regels bij hypotheekverstrekking beïnvloeden het koopgedrag. Op 1 januari 2013 zijn twee maatregelen ingegaan die het moeilijker maken een huis te kopen. - Vanaf 1 januari 2013 worden alleen nog annuïteitenhypotheken verstrekt,

7 Stedelijke ontwikkeling 379 Het aantal in 2012 en 2013 per maand verkochte bestaande koopwoningen vergeleken met de trend van het aantal verkochte woningen in de drie jaren voor oktober jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec trend tot en met oktober 2008 januari 2012-december 2012 januari 2013-december 2013 bron : O+S waarbij het geleende bedrag daadwerkelijk wordt afgelost. De aflossingsvrije hypotheken (waarbij alleen rente over het hypotheekbedrag werd betaald en de hypotheeklening nooit afbetaald) mogen niet meer worden verstrekt. - De inkomensregels voor hypotheekverstrekking zijn aangescherpt en het maximale hypotheekbedrag is beperkt tot 105% van de woningwaarde. Het gevolg is dat minder mensen een hypotheeklening kunnen krijgen en dat maandelijks ook meer geld voor een lening moet worden betaald. De stapeling van maatregelen per 1 januari 2013 heeft in het najaar van 2013 tot een opleving op de woningmarkt geleid, omdat kopers nog van de oude, gunstiger voorwaarden gebruik wilden maken. In januari 2013 werden dan ook veel minder woningen verkocht. Het effect van beide ontwikkelingen is in bijgaande grafiek te zien, waarin het aantal verkopen per maand in 2012 (de groene lijn) en 2013 (de rode lijn) wordt vergeleken met de jaarlijkse trend van het aantal verkopen in de twee jaar voor oktober 2008 (de blauwe lijn). Let wel: in de laatste maanden van het jaar (en vooral de laatste weken van december) worden crisis of niet vanwege belastingen en heffingen altijd meer woningen verkocht. Desondanks en ondanks de bijzondere situatie werden in de laatste maanden van 2012 toch minder woningen verkocht dan in de jaren voor de crisis. 1 ) Daling koopprijzen vlakt af Amsterdam in cijfers 20

8 380 Stedelijke ontwikkeling Vanaf oktober 2008 (toen de gevolgen van de crisis ook op de woningmarkt merkbaar werden) is de gemiddelde koopprijs van bestaande koopwoningen gedaald, vooral in In 2010 leek de prijs zich te stabiliseren, maar daarna daalde die weer. In 2013 daalden de prijzen verder, maar was de daling geringer. In oktober 2013 lag de gemiddelde verkoopprijs 20% lager dan in het derde kwartaal van Een preciezer indicatie geeft de ontwikkeling van de verkoopprijs van dezelfde soort woningen in dezelfde woonomgeving. In de grafiek wordt de prijsontwikkeling van in Amsterdam veel verkochte woningtypen gevolgd. De gemiddelde De ontwikkeling van de verkoopprijzen van in Amsterdam veel verkochte bestaande koopwoningen januari december 2013, index januari 2005 = index jan 2005= jan jul 2005 jan jul 2006 jan jul 2007 jan jul 2008 jan jul 2009 jan jul 2010 jan jul 2011 jan jul 2012 jan jul 2013 nieuwbouwappartement binnen ring m 2 appartement , m 2 19e eeuws appartement m 2 alle typen De zwarte lijn geeft het begin van de kredietcrisis aan. bron : O+S prijs van in Amsterdam veel verkochte woningen lag in oktober % lager dan in het derde kwartaal van Maar ook bij de veel verkochte koopwoningen is de prijsdaling in 2013 geringer dan in de jaren daarvoor. Meer kavels voor koop aangeboden Met de bouw van woningcomplexen wordt vaak pas begonnen als een groot deel van de woningen is verkocht. Op die manier beperken ontwikkelaars het risico dat ze lang met onverkochte of niet-verhuurde woningen blijven zitten.

9 Stedelijke ontwikkeling 381 Het aanbod van nieuwe koopwoningen laat we gaven het boven al aan sinds 2008 een dalende trend zien. Maar er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden. Twintig procent van het aanbod bestaat in 2013 uit kavels voor zelfbouw: individueel of collectief. Werden in kavels aangeboden, in 2013 al In 2013 aangeboden kavels voor particulier opdrachtgeverschap in Amsterdam 25 kavels particulier opdrachtgeverschap 25 kavels collectief particulier opdrachtgeverschap 250 kavels collectief particulier opdrachtgeverschap bron : OGA 382. Het grootste deel van die kavels wordt aangeboden voor een collectief van opdrachtgevers, veel ervan liggen in de Houthavens. De kavels voor individuele opdrachtgever betreffen kleinere locaties en die liggen voornamelijk buiten de ring A10. De afzet van vrije sector nieuwbouw-huurwoningen was in 2013 ook iets geringer dan in Verder worden vooral de kleinere en goedkopere koopappartementen tot euro goed verkocht. 1 ) De piek van het aantal verkopen in juni 2012 houdt verband met het late afkondigen van de verlenging van de verlaagde overdrachtsbelasting door de regering. Deze zou per 1 juli 2012 aflopen en veel mensen hebben net daarvoor nog de verkoop van hun woning geregeld. Amsterdam in cijfers 20

10 382 Inhoud.1 Woningvoorraad 383 tabellen.1.1 Woningvoorraad naar stadsdelen Gemiddelde woningbezetting naar stadsdelen Woningvoorraad naar stadsdelen en aantal kamers per woning Woningvoorraad naar stadsdelen en bouwperiode Woningvoorraad naar stadsdelen en gemiddeld gebruiks oppervlakte Woningvoorraad naar stadsdelen en eigendom Woningvoorraad naar stadsdelen en de prognoses hiervan 385 kaarten.1a Koopwoningen als % van de woningvoorraad per stadsdeel Woningmarkt 386 tabellen.2.1 Mutaties van de woningvoorraad naar soort Nieuwbouw naar kamers Nieuwbouw naar herkomst van de hoofdbewoner Mutaties van de woningvoorraad naar stadsdelen Nieuwbouw naar stadsdelen Woningvoorraad naar stadsdelen en waarde van de woning Woningtoewijzingen naar woningmarktpositie Overzicht ontruimingen woningen naar stadsdelen Ter beschikking gekomen huurwoningen naar eigendom en huurklassen Verkochte woningen naar soort en gemiddelde prijs Verkochte bestaande woningen en gemiddelde koopprijzen naar stadsdelen Huurprijscategorieën voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel Gemiddelde huurprijs voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel Verhuisgeneigdheid per stadsdeel Woningen met dubbelglas naar bouwjaar Tevredenheid met woning en woonomgeving per stadsdeel Actief woningzoekenden bij WoningNet naar stadsdeel van herkomst Verhuringen van (sociale) corporatiewoningen, reacties en acceptatiegraad Gemiddelde woon- en inschrijfduur van starters en doorstromers bij acceptatie Corporatiebezit naar huurklassen en stadsdelen Huisvesting 397 tabellen.3.1 Hoofdbewoners naar stadsdelen en bewoningstypen Hoofdbewoners naar bewoningstypen, herkomstgroepering en generatie van de hoofdbewoner Hoofdbewoners naar bewoningstypen en leeftijdsgroep van de hoofdbewoner Relatie tussen aantal kamers en aantal personen per adres per stadsdeel Vastgoed 400 tabellen.4.1 Verkochte percelen, totaal van de verkoopprijzen en gemiddelde koopprijs per perceel naar stadsdelen Appartementssplitsingen en daarbij ontstane appartementen naar stadsdelen Kerncijfers kantoren in Amsterdam De vloeroppervlakte naar stadsdelen en soort gebruik 401

11 Woningvoorraad Woningvoorraad naar stadsdelen, 1 januari stadsdeel A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/O+S.1.2 Gemiddelde woningbezetting naar stadsdelen, 1 januari stadsdeel A Centrum 1,67 1,70 1,70 1,71 1,71 B Westpoort 4,70 5,05 5,21 4,82 4,07 E West 1,80 1,83 1,84 1,88 1,90 F Nieuw-West 2,25 2,24 2,29 2,31 2,34 K Zuid 1,76 1,77 1,79 1,79 1,81 M Oost 2,02 2,09 2,12 2,12 2,15 N Noord 2,19 2,21 2,19 2,21 2,24 T Zuidoost 2,20 2,22 2,24 2,28 2,29 Amsterdam 1,96 1,98 2,00 2,01 2,04 bron: O+S.1.3 Woningvoorraad naar stadsdelen en aantal kamers per woning, 1 januari 20 woningen met kamers procenten stadsdeel ) totaal kamers kamers A Centrum ,8 5,6 B Westpoort ,8 26,0 E West ,6 5,4 F Nieuw-West ,3 11,1 K Zuid ,6 16,3 M Oost ,4 11,9 N Noord ,3 10,4 T Zuidoost ,4 11,5 Amsterdam ,8 10, ,9 10,4 1 ) Inclusief onbekend. bron: DBI/O+S Amsterdam in cijfers 20

12 384 Woningvoorraad.1.4 Woningvoorraad naar stadsdelen en bouwperiode, 1 januari 20 bouwperiode voor stadsdeel totaal A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/O+S.1.5 Woningvoorraad naar stadsdelen en gemiddeld gebruiks oppervlakte (GBO), 1 januari 20 gemiddeld gebruiks oppervlakte in m 2 stadsdeel tot onbekend totaal A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/O+S.1.6 Woningvoorraad naar stadsdelen en eigendom, 1 januari 20 eigenaar/ sociale particuliere stadsdeel bewoner verhuur verhuur totaal A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/DBGA/O+S

13 Woningvoorraad 385.1a Koopwoningen als % van de woningvoorraad per stadsdeel, 1 januari 20 Amsterdam: 28,5% buiten beschouwing 26% < 27% 27% < 28% 28% < 29% 29% < 30% bron: DBI/DBGA/O+S.1.7 Woningvoorraad naar stadsdelen, 1 januari 20 en de prognoses hiervan, 1 januari prognose 2013 stadsdeel A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DRO/O+S Amsterdam in cijfers 20

14 386 Woningmarkt.2.1 Mutaties van de woningvoorraad naar soort, vermeerdering nieuwbouw particulier verhuur sociale verhuur eigenaar/bewoner totaal overige vermeerdering verbouw veranderd gebruik andere correcties totaal totaal vermeerdering vermindering sloop woningonttrekking verbouw andere correcties ) totaal vermindering ) 1695 studentenwoningen tellen niet mee met de woningvoorraad. bron: DBI/O+S.2.2 Nieuwbouw naar kamers, woningen met kamers kamer kamers kamers kamers en meer kamers 1 ) totaal ) Inclusief onbekend. bron: DBI/O+S.2.3 Nieuwbouw naar herkomst van de hoofdbewoner, (procenten) Amsterdam 60,5 54,4 51,0 49,8 65,4 regio Amsterdam 5,7 4,6 2,9 2,6 4,4 rest Nederland 6,7 8,2 8,3 10,3,1 buitenland 0,7 1,1 3,2 3,3 3,5 nog niet bewoond 26,4 31,7 34,6 34,0 12,6 totaal (=100%) bron: DBI/OGA/O+S

15 Woningmarkt Mutaties van de woningvoorraad naar stadsdelen, 2013 vermeerdering vermindering stand stand stadsdeel nieuwbouw overige sloop overige saldo A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/O+S.2.5 Nieuwbouw naar stadsdelen, stadsdeel A Centrum B Westpoort 1 E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/O+S.2.6 Woningvoorraad naar stadsdelen en waarde van de woning, 1 januari 20 (procenten) waarde van de woning 1 ) tot euro - euro - euro totaal < < < euro woningen stadsdeel euro euro euro euro en meer (abs.) A Centrum 6,7 10,1 15,8 26,8 39, B Westpoort 23,1 8,7 22,1 9,6 5,8 104 E West 9,7 31,1 22,9 20,5 13, F Nieuw-West 33,5 20,1 16,4 18,5 7, K Zuid 4,2 10,6 24,7 24,5 34, M Oost 13,3 16,6 23,6 23,2 24, N Noord 33,9 33,8 12,1 9,5 8, T Zuidoost 60,3 21,1 17,3 5,8 0, Amsterdam 19,4 19,9 19,8 19,7 19, ) Prijspeil 1 januari bron: DBGA/O+S Amsterdam in cijfers 20

16 388 Woningmarkt.2.7 Woningtoewijzingen naar woningmarktpositie, ) doorstromers starters vestigers totaal ) 881 corporatiewoningen zijn ook nog via directe bemiddeling verhuurd, bron: WZS/AFWC/WoningNet daarvan is de onderverdeling in starters en doorstromers niet bekend..2.8 Overzicht ontruimingen woningen naar stadsdelen, stadsdeel A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: Boedelbeheer DWZS

17 Woningmarkt Ter beschikking gekomen huurwoningen naar eigendom en huurklassen, ) particulier bezit (alleen de vergunningplichtige voorraad) goedkope voorraad 2 ) betaalbare voorraad vrije sector huur onbekend totaal corporatiebezit goedkope voorraad 2 ) betaalbare voorraad vrije sector huur onbekend 2 studentenwoningen (zelfstandig en onzelfstandig) totaal totaal-generaal goedkope voorraad 2 ) tot 4 tot 4 tot 418 betaalbare voorraad vrije sector huur > 549 > 549 > 554 > 664 > 699 huurprijsgrens ) De huurprijzen worden jaarlijks aangepast in de Amsterdamse Huisvestingsverordening. bron: WZS/AFWC Vanaf 2010 wordt dat gedaan op 1 januari i.p.v. 1 juli. 2 ) Vanaf 2012 wordt goedkoop niet meer apart onderscheiden. Amsterdam in cijfers 20

18 390 Woningmarkt.2.10 Verkochte woningen naar soort en gemiddelde prijs, bestaande woningen totaal verkocht verkocht aan eigenaar-bewoners gemiddelde prijs (x euro) 1 ) gemiddelde prijs/m 2 (x 1 euro) 1 ) eengezinswoningen totaal verkocht verkocht aan eigenaar-bewoners gemiddelde prijs (x euro) 1 ) gemiddelde prijs/m 2 (x 1 euro) 1 ) appartementen totaal verkocht verkocht aan eigenaar-bewoners gemiddelde prijs (x euro) 1 ) gemiddelde prijs/m 2 (x 1 euro) 1 ) ) Berekend over de verkopen aan eigenaar-bewoners. bron: O+S.2.11 Verkochte bestaande woningen en gemiddelde koopprijzen (x euro) naar stadsdelen, alle woningen 1 ) alle woningen 1 ) eengezinshuizen appartementen gemidd. gemidd. gemidd. gemidd. stadsdeel verkocht 2 ) prijs verkocht 2 ) prijs verkocht 2 ) prijs verkocht 2 ) prijs A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost niet te bepalen Amsterdam ) Naast eengezinshuizen en appartementen worden er ook meergezinshuizen verkocht. bron: O+S Omdat niet bekend is of de koper dit huis gaat bewonen en hoeveel woningen hij gaat bewonen zijn er geen gegevens over deze categorie verkopen opgenomen. 2 ) Woningen verkocht aan eigenaar-bewoners.

19 Woningmarkt Huurprijscategorieën voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel, 2011 en ) (procenten van woningvoorraad) huurwoningen 2013 goedkope goedkope huur, < 425,- huur van 425,- tot 681,- vrije sector (> 681,-) huurvoorraad totaalstadsdeel 2011 (%) particulier corporatie totaal particulier corporatie totaal particulier corporatie totaal generaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam ) Goedkope huur 2011: kale huur < 412,-; Goedkope huur 2013: kale huur < 425,-. bron: WZS/Wonen in Amsterdam Amsterdam in cijfers 20

20 392 Woningmarkt.2.13 Gemiddelde huurprijs voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel, 2011 en 2013 gemiddelde huurprijs (x 1 euro) particulier corporatie stadsdeel A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: WZS/Wonen in Amsterdam.2. Verhuisgeneigdheid per stadsdeel, 2013 (procenten) wil wil zeker misschien binnen binnen twee jaar twee jaar wil niet stadsdeel verhuizen verhuizen verhuizen totaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: WZS/Wonen in Amsterdam

21 Woningmarkt Woningen met dubbelglas naar bouwjaar, (procenten) volledig gedeeltelijk geen dubbelglas dubbelglas dubbelglas totaal l bouwjaar <= bouwjaar bouwjaar > totaal bron: WZS/Wonen in Amsterdam Amsterdam in cijfers 20

22 394 Woningmarkt.2.16 Tevredenheid met woning en woonomgeving per stadsdeel, 2013 (gemiddeld rapportcijfer) totaal beoordeling overlast veilig voelen overlast verwachte oordeel oordeel aanzien onderhoud betrokken- van van buurtontstadsdeel buurt woning woningen woningen heid buurt criminaliteit overdag s avonds vervuiling wikkeling A Centrum 8,1 8,0 7,7 7,3 6,6 6,8 8,7 7,9 6,5 7,6 E West 7,5 7,5 6,7 6,7 6,2 6,5 8,3 7,4 6,0 7,5 F Nieuw-West 6,7 7,4 6,3 6,4 5,9 5,9 7,7 6,5 5,9 6,3 K Zuid 8,0 7,8 7,2 7,1 6,4 7,1 8,6 7,8 6,4 7,4 M Oost 7,5 7,7 6,8 7,0 6,4 6,6 8,5 7,5 6,5 7,3 N Noord 7,0 7,5 6,6 6,5 6,2 6,3 8,1 7,0 5,9 6,7 T Zuidoost 7,1 7,5 6,7 6,7 6,2 6,6 8,0 6,9 6,3 6,7 Amsterdam 7,4 7,6 6,8 6,8 6,3 6,6 8,3 7,3 6,2 7,1 bron: WZS/Wonen in Amsterdam

23 Woningmarkt Actief woningzoekenden 1 ) bij WoningNet naar stadsdeel van herkomst, 2013 door- % stadsdeel starter stromer totaal actief 2 ) A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost X onbekend Amsterdam ) Actief woningzoekend = een keer of vaker gereageerd in bron: AFWC/WoningNet 2 ) Actief woningzoekenden als % van de ingeschreven woningzoekenden Verhuringen van (sociale) corporatiewoningen, reacties en acceptatiegraad, verhuringen gemiddeld aantal corporatiewoningen reacties per woning rangorde positie via WoningNet 1 ) via WoningNet accepterende huurder stadsdeel A Centrum ,8 E West ,8 F Nieuw-West ,8 K Zuid ,1 M Oost ,6 N Noord ,6 T Zuidoost ,7 X onbekend Amsterdam ,4 1 ) Alle bij WoningNet geregistreerde verhuringen, inclusief directe bemiddeling. bron: AFWC/WoningNet Amsterdam in cijfers 20

Kerncijfers 339. 10.1 Woningvoorraad 10.2 Woningmarkt 10.3 Huisvesting 10.4 Vastgoed. Amsterdam in cijfers 2014

Kerncijfers 339. 10.1 Woningvoorraad 10.2 Woningmarkt 10.3 Huisvesting 10.4 Vastgoed. Amsterdam in cijfers 2014 Kerncijfers 339 Stedelijke ontwikkeling en wonen.1 Woningvoorraad.2 Woningmarkt.3 Huisvesting.4 Vastgoed Amsterdam in cijfers 2014 340 Stedelijke ontwikkeling en wonen De Amsterdamse woningvoorraad telt

Nadere informatie

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners.

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners. Wonen De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft 7.055 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2011 237.789 woningen, Buurt: 40 Nieuw Waldeck telde op dat moment 3.232

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt

Wonen in Schildersbuurt Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Wijk: 29 Schildersbuurt

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht zijn grotendeels gebaseerd op de databank van de Federatie. Hierbij

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2016 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht zijn grotendeels gebaseerd op de databank van de Federatie. Hierbij

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt-Oost

Wonen in Schildersbuurt-Oost Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Buurt:

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

amsterdam 2014 woon Woon Amsterdam 2014 Herstel?

amsterdam 2014 woon Woon Amsterdam 2014 Herstel? Woon Amsterdam Herstel? Woon Amsterdam is een uitgave van: Makelaarsvereniging Amsterdam Frans van Mierisstraat 9, 1071 RL Amsterdam Telefoon 0-67 22 info@mva-makelaars.nl www.mva.nl Amsterdamse Federatie

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Samenvatting De vrije sector huurmarkt staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. De gemeente

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen 22 23 Aanbod, afzet en opleveringen van nieuwbouwwoningen Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen gestaag. Het aanbod van nieuwbouwwoningen bestond in 2011 uit

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Geringe toename woningvoorraad De woningvoorraad van de is in 29 met 46 toegenomen tot 36.777 op 1 januari 21. Deze toename is het saldo van toevoegingen (+236), onttrekkingen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten December 2013 Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam staat de verhouding tussen de woningmarktsegmenten

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers tweede kwartaal 2009 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

De particuliere huursector en zijn bewoners

De particuliere huursector en zijn bewoners Fact sheet juli 2008 Gemeente Amsterdam Dienst Wonen De particuliere huursector en zijn bewoners woningen binnen de ring voor de jonge, hoogopgeleide Nederlanders Inleiding Huisjesmelkers, torenhoge huurprijzen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht 2016. 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht 2016. 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen Jaarbericht 2016 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woonmonitor Dordrecht 2005

Woonmonitor Dordrecht 2005 Woonmonitor Dordrecht 2005 Deze Woonmonitor vergelijkt de ontwikkelingen op gebied van bevolking, woningvoorraad en woningmarkt in 2004 met die in 2003. In 2004 kwam de Woonvisie: Spetterend wonen in de

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand kantorenmonitor Metropoolregio 216 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Stadsregio Arnhem/Nijmegen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten November 2012 Continuïteit in ontwikkeling woningmarkt, stabilisatie inkomens Centraal in het onderzoek

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam SI / Afdeling Ruimte & Wonen Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam Nr. 1 Mei 214 Inhoud Algemeen Conjunctuur Segmenten Rotterdamse woningmarkt Koopsector Huursector Nieuwbouw koop Bestaande bouw koop Sociale

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Pagina 4 Samenvatting en conclusie Interactief schermdocument Pagina 7 Inleiding Pagina 8 1 Pagina 12 1.1 Media

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Peter Boelhouwer 11-10-2016 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Gaat het herstel op de koopwoningmarkt (te) snel? Toekomstige

Nadere informatie

amsterdam 2012 woon Woon Amsterdam 2012 Dé sleutel tot actuele kennis over de Amsterdamse woningmarkt

amsterdam 2012 woon Woon Amsterdam 2012 Dé sleutel tot actuele kennis over de Amsterdamse woningmarkt Woon Amsterdam Dé sleutel tot actuele kennis over de Amsterdamse woningmarkt 2 3 7 VOORWOORD Het woningareaal se federatie van woningcorporaties Woon Amsterdam is een uitgave van: 11 15 22 27 De prijs-

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Woningmarktmonitor 2010-2012. Regio Waalboss c.a.

Woningmarktmonitor 2010-2012. Regio Waalboss c.a. -2012 Woningmarktmonitor -2012 Regio Waalboss c.a. O&S s-hertogenbosch november 2012 Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor -2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM 2005-2006 drs W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2007 In opdracht van de gemeente Schiedam Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2014 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Toename leegstand door sterk gedaald kantoorgebruik

Nadere informatie

Nederlanders tevreden met hun woning

Nederlanders tevreden met hun woning Nederlanders tevreden met hun woning 05 Minder verhuizingen door ingezakte woningmarkt Aantal verhuisde personen zo n 7,5 procent lager in 2009 dan in 2008 Vooral gezinnen van middelbare leeftijd maakten

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Op dit moment echter vernieuwt Zuidoost voortvarend. De voor Zuidoost

Op dit moment echter vernieuwt Zuidoost voortvarend. De voor Zuidoost Relatief jong stadsdeel, waarvan de bouw in 1966 is gestart, is een relatief jong stadsdeel en heeft in zijn korte bestaan al veel doorgemaakt. Het voor die tijd vooruitstrevende concept van o.a. volledige

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Voorraad sterker gedaald dan kantoorgebruik In werd

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering Jaarbericht 216 16 Jaarbericht 216 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 216 Deze tabellen en figuren horen bij het

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK215 Rapportage Woonruimteverdeling 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Samenvatting en conclusies pagina 3 Interactief s c h e r m d o c u m e n t Inleiding

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering>

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering> Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar 2011 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum indiening 30 juni 2011 Tekst wordt gepubliceerd in Onderwerp Initiatiefvoorstel van de raadleden

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen Stadsdeelprofielen Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum Juni 2014 Auteurs Kees Dignum en Hester Booi Grafische

Nadere informatie