Procedure Erasmus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure Erasmus+ 2014-2016"

Transcriptie

1 Procedure Erasmus ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Oktober 2014 telefoon (088) onderwerp Procedure Erasmus van International Office Erasmus+ Beurs voor Studie of Stage De Erasmus+ beurzen voor Studie en Stage zijn bedoeld als tegemoetkoming in de extra mobiliteitsuitgaven van de student, te weten: verzekering, eventueel de hogere kosten van levensonderhoud in het gastland en andere extra bijkomende kosten. 1. Toekenning De Erasmusbeurs mag worden toegekend als: De student voor een studie of stage naar één van de deelnemende landen gaat: de periode in het buitenland ligt tussen 1 juni 2014 en 31 mei 2016; de student voor minimaal 2 (stage) of 3 (studie) en maximaal 12 maanden in het buitenland verblijft; de student aan de overige Selectiecriteria (onder 2) voldoet. 2. Selectiecriteria De student moet ingeschreven staan bij Avans Hogeschool en een opleiding volgen die wordt afgesloten met een erkend hoger onderwijsdiploma (getuigenschrift); de student zal tijdens de periode in het buitenland het reguliere collegegeld aan Avans Hogeschool blijven betalen en ingeschreven blijven staan bij Avans Hogeschool; bij STUDIE: de beurs wordt slechts toegekend aan studenten die hun eerst; studiejaar met goed gevolg hebben afgerond; dat wil zeggen, ze moeten tenminste in het tweede jaar zijn ingeschreven en daadwerkelijk met hun tweede jaar gestart zijn; bij STAGE: wordt de beurs toegekend voor een fulltime stage, tussen de 36 en 40 uur per week; de student woont gedurende de gehele Erasmus+ periode daadwerkelijk ook in het gastland; dus in het geval van België of Duitsland: de student moet er daadwerkelijk wonen en niet elke dag heen en weer rijden; voor studie is er een bilaterale overeenkomst nodig tussen de thuisinstelling en de ontvangende organisatie. De Erasmuscontactpersoon van je academie weten met welke buitenlandse instellingen de academie uitwisselingsovereenkomsten heeft afgesloten; voor stage-uitwisseling is er geen bilaterale overeenkomst nodig, er is wel een bilaterale overeenkomst vereist als de ontvangende organisatie een hoger onderwijsinstelling is; de student kan niet naar het eigen thuisland; dus bijv. Duitsers kunnen niet naar Duitsland, Fransen niet naar Frankrijk. Een verblijf in het eigen land biedt geen culturele meerwaarde die Erasmus+ wel als voorwaarde voor de uitwisseling stelt; de student heeft uitsluitend recht op een Stage Erasmus+ beurs als hij/zij van het stagebedrijf géén 1

2 stagevergoeding, of slechts een kleine vergoeding, minder dan 299 per maand krijgt. Krijgt de student een stagevergoeding van meer dan 299 per maand, dan komt de student niet in aanmerking voor een beurs. 2.1 Non EU studenten Het Erasmus+ programma staat open voor personen met een niet EU nationaliteit. Bijv. Een Chinese Avans student die naar Frankrijk gaat voor een studie of een stage kan ook een Erasmus+ aanvraag indienen. 2.2 Selectie bij meer interesse voor een gastinstelling dan er contactueel is vastgelegd In het geval de interesse van studenten om naar bepaalde gastinstelling te gaan groter is dan er in het Erasmus+ contract is vastgelegd, zal de academie die eigenaar is van het contract op basis van haar eigen selectiecriteria bepalen welke studenten voor een Erasmus+ periode bij de betreffende gastinstelling in aanmerking komen. 3. Veelvoudige Erasmusperiodes Een student kan per cyclus (bachelor) maximaal 12 maanden op uitwisseling, ongeacht aantal en soort (studie/stage). De 12 maanden per cyclus kan bijvoorbeeld bestaan uit:twee keer 3 maanden studie (= 6 maanden) en drie stages van 2 maanden (= 6 maanden). Een studieperiode van 6 maanden en een stageperiode van 6 maanden. Een stage van 12 maanden. NB: Eerdere mobiliteitsperiodes onder het Erasmus Leven Lang Leren Programma tellen mee voor de 12 maanden per cyclus. Eerdere mobiliteitsperiodes onder Leonardo da Vinci tellen niet mee. Voorbeeld: Als een student tijdens zijn Bachelor onder Erasmus LLP op uitwisseling is geweest (studie of stage) dan worden die maanden afgetrokken van de 12 maanden Bachelor cyclus. 4. Voorlopig en definitief beursbedrag Het voorlopig toe te kennen Erasmus+ beursbedrag wordt op basis van het aantal geplande verblijfsdagen in het buitenland zoals door de student wordt aangegeven in de Grant Agreement. Pas bij de afronding van de Erasmus+ periode, als de student aan alle administratieve verplichtingen van het Erasmus+ programma heeft voldaan wordt op basis van de dan bekende gegevens door International Office een definitief beursbedrag vastgesteld. Mocht achteraf blijken dat de door de student verstrekte gegevens onjuist zijn dan kan alsnog de beurs aangepast worden en eventueel te veel betaalde beursbedragen door Avans teruggevorderd worden. De landen worden onderverdeeld in de volgende drie groepen: Groep 1 hoge kosten: Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Noorwegen, Zweden en UK. Groep 2 middelhoge kosten: België, Kroatië, Tsjechië, Cyprus, Duitsland, Griekenland, IJsland, Luxemburg, (Nederland), Portugal, Slovenië, Spanje en Turkije Groep 3 lage kosten: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije en Macedonië. 2

3 Er wordt met dagbedragen gerekend: Groep STUDIE dagbedrag in STAGE dagbedrag in Groep 1 - hoge kosten 9 13 Groep 2 middelhoge kosten 7 11 Groep 3 lage kosten 5 9 Voor de Europese Commissie is een maand altijd 30 dagen is (ongeacht of het februari, maart of april is) zijn de maandbedragen bij de bovenstaande dagbedragen: dagbedrag x 30. De periode wordt berekend van start- t/m einddatum, dat wil zeggen het exact aantal dagen inclusief de einddatum. 5. Verlenging periode De verblijfsperiode van een student kan gedurende het verblijf verlengd worden mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: de afspraken met betrekking tot verlenging van een Erasmus+ periode dienen tenminste 1 maand voor afloop van de, in eerste instantie, vastgestelde periode gemaakt te worden; in het Learning Agreement dient bij de During Mobility het aangepaste studieprogramma te worden ingevuld; de verblijfsperiode in het buitenland met de Erasmus+ status, inclusief de verlenging, mag de 12 maanden niet overschrijden en mag niet later eindigen dan 31 mei 2016; de verlenging moet direct aansluiten op de oorspronkelijke Eramus+ periode; de twee aaneengesloten periodes mogen bij twee verschillende instellingen zijn, mits de betrokken academie met beide instellingen een uitwisselingsovereenkomst heeft afgesloten. 6. Deelnemende landen Mobiliteit kan plaatsvinden tussen de volgende landen en de daarbij behorende overzeese gebiedsdelen en territoria: De 28 lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, (Nederland), Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden; De7 niet Europese Unie programmalanden: Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije. 7. Deadline Ieder studiejaar wordt de deadline voor het aanvragen van een Erasmus+ beurs vastgesteld op: 30 juni : voor aanvragen semester 1 (vanaf 1 april) 30 november : voor aanvragen semester 2 (vanaf 17 oktober) 8. Aanvraag indienen De aanvraag wordt door middel van een Grant Agreement online via Formdesk ingevuld, daarna uitgeprint en ondertekend door de betreffende partijen. Vervolgens worden de formulieren digitaal (= ingescand & voorzien van alle handtekeningen) via mail aangeleverd bij het International Office. Mail: Voor STAGE en AFSTUDEREN: https://www.formdesk.com/omnismart/grant_agreement_2014_2015_traineeshipsem2 Voor STUDIE: https://www.formdesk.com/omnismart/grant_agreement_ _studysem2 De student kan vóór de onder 7 genoemde deadline een aanvraag indienen door alle volledig ingevulde én ondertekende (incl. stempels) formulieren aan te leveren bij het International Office: 3

4 1. Een compleet ingevulde en ondertekende Grant agreement >> deze agreement moet worden geaccordeerd door de eigen buitenland/erasmuscoördinator van jouw academie. Het International Office is niet gemachtigd dit formulier te ondertekenen. 2. Een compleet ingevulde en ondertekende Learning Agreement >> deze agreement moet worden geaccordeerd door de eigen buitenland/erasmuscoördinator van Avans Hogeschool en door de gastinstelling (Studie) of het stagebedrijf (Stage), International Office is niet gemachtigd dit formulier te ondertekenen. 3. Mobility online invullen; https://mobility.avans.nl. Van deze inschrijving moeten de studenten een print screen per mail toesturen. Opmerkingen: Het International Office neemt alleen een aanvraag in behandeling als deze bestaat uit alle bovenvermelde documenten en je jezelf hebt ingeschreven in de Avans mobility database. Deze formulieren moeten volledig en correct zijn ingevuld en ook door de juiste partijen zijn ondertekend; i.v.m. de sterke toename in het aantal ingediende ERASMUS+ beursaanvragen, worden alle aanvragen streng gecontroleerd; onvolledige en/of niet door de eigen academie (buitenland/erasmuscoördinator) goedgekeurde aanvragen worden niet in behandeling genomen. De aanvraag moet digitaal (= ingescand & voorzien van alle handtekeningen) ingediend worden via: 9. Aanvraag = niet automatisch een beurs! Als een student een beurs aanvraagt, is het niet automatisch zo dat er ook daadwerkelijk een Erasmus+ beurs toegekend gaat worden. Het budget dat jaarlijks door de Nuffic aan Avans wordt toegekend, stijgt helaas niet evenredig mee het aantal aanvragen. Het International Office kan daarom helaas geen garanties voor beurzen geven, ook al dient een student de aanvraag in (ruim) vóór de gestelde deadline. 10. Uitbetaling van de beurs De uitbetaling van de beurs wordt gedaan in twee delen: 1. De eerste uitbetaling (voorschot) is 70% van het totale voorlopige beursbedrag. 2. De tweede uitbetaling (nabetaling) is de overige 30% van het totale beursbedrag. De uitbetaling van het voorschot van 70% zal gedaan worden vóór vertrek van de student. Dit betekent: bij vertrek in september: half augustus bij vertrek in januari: eind december De uitbetaling van de overige 30% zal pas worden gedaan, nadat de student alle 6 Erasmus+ documenten heeft ingeleverd bij het International Office en het dossier na controle volledig en akkoord is bevonden. 1. Een compleet ingevuld en ondertekend Statement of Home/Host: >> dit document moet worden geaccordeerd door de eigen buitenlandcoördinator van Avans Hogeschool én door de gastinstelling (Studie) of het stagebedrijf (Stage), International Office is niet gemachtigd dit formulier te tekenen. >> Laat het onderste gedeelte van dit formulier invullen door de gastinstelling. Zorg ervoor dat er een handtekening en een stempel van de gastinstelling op staat. 2. Een compleet ingevuld en ondertekend Transcript of Records / Work: >> Dit is de officiële cijferlijst van de gastinstelling (op officieel papier en voorzien van handtekening en stempel van de gastinstelling) Deze krijgt de student doorgaans toegestuurd aan het einde van zijn/haar verblijf in het buitenland. 4

5 3. Een compleet ingevuld en ondertekend Participant Report: >> Vul dit report digitaal binnen dertig dagen na afloop van de studieperiode in. De student ontvangt automatisch een bericht vanuit de Mobility Tool met het verzoek het verslag in te vullen. (Nog niet beschikbaar) De deadline voor de student voor het inleveren van alle 6 Erasmus+ documenten is 1 maand na beëindiging van de Erasmus+ studie- of stageperiode. 11. Procedure Tot aan de deadline worden er geen toezeggingen gedaan! na het verstrijken van de deadline wordt bekeken door het International Office hoeveel (volledige!) aanvragen er zijn ontvangen; als het aantal ontvangen aanvragen binnen het budget valt, dan kunnen alle aanvragen worden gehonoreerd; als er teveel aanvragen zijn ontvangen, dan wordt er na de deadline een loting gedaan; De loting bestaat uit twee delen: - 1 e loting: om te bepalen wie de beurs krijgt toegekend. Na deze loting worden de afvallers op een wachtlijst geplaatst; - 2 e loting: hiermee wordt onder de afvallers geloot voor de volgorde van de wachtlijst (er wordt een ranking aangegeven); binnen twee week na de deadline(s) wordt gecommuniceerd wie wel/geen beurs krijgt toegekend. Als studenten de beurs niet krijgen toegekend (en afhankelijk zijn van deze beurs), kunnen zij uiteindelijk zelf beslissen of ze alsnog naar het buitenland gaan zonder beurs of ze toch hun studie/stage.= 12. Terugvorderen van Erasmus beurs Eén van de verplichtingen die de student met het indienen van de Erasmusformulieren betreft de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het uitbetaalde beursbedrag door de student, indien deze toerekenbaar tekort is gekomen in de nakoming van de voorwaarden uit de overeenkomst. Voorbeelden hiervan zijn onjuist ingevulde begin- en einddatum van de Erasmus+ periode, of het verzwijgen van een stagevergoeding die groter is dan 299 per maand. Er zijn ook niet toerekenbare tekortkomingen mogelijk. Er is in ieder geval geen toerekenbare tekortkoming indien er sprake is van zodanige omstandigheden dat in redelijkheid niet van de student verwacht kan worden dat hij/zij het verblijf in het buitenland zal voortzetten en indien deze omstandigheden bovendien aan de contactpersoon van de thuisinstelling zijn gemeld en door zowel de instelling als de Nuffic (schriftelijk) zijn aanvaard. 13. Studenten met een Functie Beperking Studenten die door een functie beperking specifieke onderwijs ondersteuning nodig hebben, kunnen eventueel een aanvullende subsidie toegekend krijgen die hoger is dan het individuele beursbedrag, mits deze extra kosten niet uit andere fondsen gefinancierd kunnen worden. 5

6 6

7 7

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Stagefinanciering Erasmus+ stage na afstuderen

Stagefinanciering Erasmus+ stage na afstuderen Stagefinanciering Erasmus+ stage na afstuderen Via www.reconfirm.eu/nl kan men online kandideren voor stagefinanciering vanuit het Europese Erasmus+ programma. Onderstaande tekst geeft inzicht in de procedure

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Informatiekaart ONVZ HR-adviseur

Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Informatiekaart ONVZ HR-adviseur 1 2 Inhoudsopgave Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Algemeen 4 Bijlage 1 Checklist voor opmaak Basisverzekering buitenlandse werknemers 6 Bijlage 2 Stroomschema s Buitenland

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 5 juli 2006 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.32 tot en met

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

ONVZ Zorggids Buitenland

ONVZ Zorggids Buitenland ONVZ Zorggids Buitenland 1 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers 7 Soorten verzekeringen 8 Wanneer welke verzekering afsluiten? 9 1 Geen inkomen 9 2 Kennismigranten en

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Per 1 november 2006 Uitbreiding categorie kennismigranten die niet hoeft te voldoen aan het looncriterium Met ingang van 1 november 2006 is verblijf

Nadere informatie

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS Artikel 2 van het KB van 9 juni 1999 somt de categorieën op van buitenlandse onderdanen die vrijgesteld zijn van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart.

Nadere informatie

Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland

Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland 2010 ROC van Amsterdam, International Office Marian Markenhof Fraijlemaborg 141 1102 CV Amsterdam tel: + 020-5791189 e-mail: m.markenhof@rocva.nl

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie