Het Totaalproject Schuldpreventie in de Westhoek Hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Totaalproject Schuldpreventie in de Westhoek Hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen"

Transcriptie

1 Het Totaalproject Schuldpreventie in de Westhoek Hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen Aanleiding Meer en meer mensen met schulden komen aankloppen bij een OCMW en/ of het CAW. De interesse van andere gemeenten voor het initiatief van OCMW Poperinge, namelijk de budgetbeurs. Proces De 18 OCMW s hebben in het voorjaar van 2009 het mandaat gegeven om een proces op te starten begeleid door een werkgroep samengesteld uit medewerkers van OCMW, CAW de Papaver, Jeugd in de Westhoek, Welzijnsraad Arrondissement Ieper en de Gebiedsgerichte werking van de Provincie. In een tiental bijeenkomsten werkten we een kader uit, stelden we de doelstellingen scherp, bakenden we doelgroepen af en werkten we het project uit. Naast de bijeenkomsten met de werkgroep engageerden individuele personen zich om bepaalde onderdelen verder te verkennen. Een overzichtje: December 2008-februari 2009: verkennende gesprekken OCMW Poperinge, Welzijnsraad Ieper, Welzijnsraad Veurne-diksmuide, Welzijn in de Westhoek, Provincie West-Vlaanderen 16 februari 2009: overleg OCMW-diensthoofden Tegen midden mei 2009: van alle OCMW-raden een positieve beslissing ontvangen 4 juni 2009: bijeenkomst werkgroep 25 juni 2009: beperkte bijeenkomst 7 september 2009: 2 de bijeenkomst werkgroep 7 oktober 2009: overleg Vlaams centrum schuldbemiddeling Brussel 26 oktober 2009: 3 de bijeenkomst werkgroep 18 november: bijeenkomst werkgroep 26 november: bezoek voorstelling target in Pocket Game, Zottegem 9 december: bijeenkomst werkgroep 10 december: overleg centrum schuldbemiddeling in Brugge 7 januari: Overleg dienst Welzijn + School van Bestuursrecht 8 januari: bijeenkomst werkgroep 18 januari: overleg Howest Kortrijk 20 januari: bijeenkomst werkgroep 20 januari: overleg OLV Tuine Ieper 25 januari: overleg KTA Diksmuide 26 januari: overleg Scholengemeenschap Sint-Niklaas, Veurne 27 januari: overleg Scholengemeenschap Sint Bertinus, Poperinge 28 januari: voorbereiden schrijven dossier 2 februari: overleg Kartje kilo 16 februari: opmaken dossier 17 februari: overleg Eandis 22 februari: bijeenkomst werkgroep 26 februari: voorstelling Totaalproject Schuldpreventie Westhoek Totaalproject Schuldpreventie: hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen Pagina 1

2 Samenstelling werkgroep CAW De Papaver Coördinator Jeugd Westhoek Gebiedswerking provincie WVL OCMW Alveringem OCMW Diksmuide OCMW Ieper OCMW Koekelare OCMW Koksijde OCMW Kortemark OCMW Poperinge OCMW Veurne OCMW Vleteren Welzijnsraad Ieper 1 ste fase verkenning+ kader Open School Welzijnsraad Veurne-Diksmuide Karina Oisseur/Steven Vantorre Wieland De Meyer Jan Leicher Patrick Truwant Patrick Vandevyvere Paul Hoorelbeke Katrien Vansteelandt Sandy Janseune Marleen Desnyder Eveline Hautekeur/Gregory White Cindy Vanoverbeke Angelique Engelrelst Lien De Vos Joke De Baene Kristien Degroof Doelgroepen Het realiseren van een project schuldpreventie hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen voor de ganse Westhoek gericht op volgende doelgroepen: - De burgers van de Westhoek - Jongeren uit de Westhoek - Cliënten van het OCMW/CAW uit de Westhoek De burgers van de Westhoek Vaststelling: We leven in een snel evoluerende maatschappij. Het is belangrijk om te beschikken over heel divers palet aan vaardigheden. Dit is niet voor iedereen zo evident. Het overbruggen van een kenniskloof en de digitale kloof blijft dan ook een belangrijke uitdaging. Heel wat burgers hebben grote moeite met het lezen van ingewikkelde formulieren en contracten, laat staan met het verstaan van de reikwijdte ervan. Nochtans stoelen de verhoudingen tussen o.a. de kredietverstrekkers en -instanties en burgers vaak op papieren verbintenissen en moeten mensen hun informatie putten uit (de kleine lettertjes in) folders, advertenties en contracten. Mensen in financiële problemen stappen vaak veel te laat naar advies -of hulpverlenende instanties. Mensen met schulden schamen zich en durven hier niet over te spreken, vaak niet binnen hun eigen sociaal netwerk, en zeker niet bij hulpverleningsinstanties. Met de acties voorzien in ons project willen we er voor zorgen dat de problematiek uit de taboesfeer gehaald wordt en dat het thema bespreekbaar wordt. Want kleine geldproblemen hoeven niet automatisch te leiden tot grote schulden. De laatste jaren zijn heel wat tegemoetkomingen op allerhande niveaus en door allerhande organisaties in het leven geroepen. Vaak veranderen de criteria binnen deze regelingen. Er bestaan heel wat tegemoetkomingen waarvan men vaak het bestaan niet kent of die men amper begrijpt. We willen dit voor de burger duidelijker en overzichtelijker maken. Daarnaast is het belangrijk dat de burger bewust wordt van de invloed van reclame, de gevolgen van het aangaan van kredieten, Totaalproject Schuldpreventie: hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen Pagina 2

3 Doelstellingen: - Het thema bespreekbaar maken, weghalen uit de taboesfeer. De burgers van de Westhoek zetten vlugger de stap naar advies- of hulpverleningsinstanties, wanneer geconfronteerd met dreigende financiële problemen. - Elke burger in de Westhoek vindt zijn weg naar de hulpverlening wanneer hij daar nood aan heeft. - Elke burger in de Westhoek is een bewuste consument (gaat bewust om met zijn krediet). - Elke burger is bekend met en begrijpt het aanbod aan tussenkomsten/op welke tegemoetkomingen heb ik recht? Acties: - Elk jaar rond 1 thema bewust informeren en sensibiliseren. Mogelijke thema s wonen/energie, budgetteren, bewust consumeren - Rond deze thema s een geïntegreerde campagne voeren: via affiches, folders, flyers, artikels, filmpjes, opleidingen, infovergaderingen, - Gedurende drie jaar willen we op een laagdrempelige manier in de gemeenten van de Westhoek de aandacht trekken op de problematiek Hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen. Daarom gaan we samen werken met Kartje Kilo uit Ieper. Zij doen aan straattheater en luisteren infovergaderingen op via ludieke tussenkomsten. We spelen dit uit op plaatsen waar heel veel volk aanwezig is. Op deze evenementen wordt steeds de link gelegd met schuldpreventie. - Tegemoetkomingen beter vertalen naar verschillende doelgroepen, opmaken van begrijpbare en praktische folders - Ontwikkelen van een eigen huisstijl (Logo, baseline, lay-out) in functie van de herkenbaarheid van de initiatieven genomen binnen het project. Jongeren uit de Westhoek Vaststelling: Niet voldoende inzicht, bewustzijn, weerbaarheid op vlak van consumentengedrag. Jongeren hebben soms onvoldoende besef over de waarde van het geld. Financiële geletterdheid/educatie is opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen (actief van september 2010). Er bestaat enorm veel preventiemateriaal voor scholen, men ziet door het bos de bomen niet meer (aanbod). Bij deze doelgroep is het niet de bedoeling om rechtstreeks met de jongeren aan de slag te gaan maar wensen wij te werken via de intermediairen met name de secundaire scholen en hun leerkrachten. Doelstellingen: - Jongeren sociaal vaardiger maken in het omgaan met geld - Jongeren moeten beseffen dat geld uitgeven, impliceert dat men keuzes moet maken. - Jongeren inzicht doen krijgen in gevaren van reclame, kopen op krediet, - Onderwijs laten kennismaken met verschillende producten betreffende financiële educatie. - Ondersteunen van het onderwijs in het integreren van het thema financiële geletterdheid in het lessenpakket Acties: - voorstelling van de verschillende producten financiële educatie aan het onderwijs - voor de tweede graad: aanbieden van de toneelvoorstelling Target in Pocket game, ontwikkeld in samenwerking met het Vlaams centrum Schuldbemiddeling(infra) - voor de derde graad:het aanbieden van de budgetbeurs (infra) Totaalproject Schuldpreventie: hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen Pagina 3

4 - ondersteunen van het onderwijs om zowel Target in Pocketgame als de budgetbeurs voor te bereiden en na te bespreken in de les, wordt op vraag van elke school op maat uitgewerkt. - op vraag van elke school kunnen we specifieke initiatieven mee helpen ontwikkelen en ondersteunen. De cliënten van het OCMW/CAW Vaststelling: Steeds meer en meer mensen doen beroep op budgetbegeleiding, -beheer, - bemiddeling bij een OCMW en/of CAW. De cliënten blijven steeds langer in begeleiding bij het OCMW/CAW. Cliënten willen soms uit een gevoel van veiligheid, zekerheid, gemak, zo lang mogelijk in budgetbeheer/budgetbegeleiding te blijven. Vaak geven ze zelf aan niet klaar te zijn om uit budgetbeheer te stappen. Daarom is het belangrijk dat de cliënt gedurende budgetbeheer en -begeleiding ook nog zelf verantwoordelijkheid blijft dragen. Men moet waakzaam zijn voor het gevaar dat de cliënt te afhankelijk wordt van de maatschappelijk werker, waardoor het moeilijk is om uit de begeleiding te komen. Omgekeerd is het voor maatschappelijk werkers niet altijd evident om, gezien de druk en de beperkte tijd, cliënten voldoende te begeleiden in functie van het zelfstandig beheer van de eigen middelen. Maatschappelijk werkers voelen dat ze niet altijd voldoende tijd kunnen steken in een goede afbouw van de budgethulpverlening en de re-integratie van de cliënt. Het is ook hier niet de bedoeling om rechtstreeks naar OCMW- of CAWcliënten te werken. We willen hen bereiken via de intermediairen met andere woorden via de maatschappelijk werker. Doelstelling: - De maatschappelijk werkers van de OCMW s of het CAW van de Westhoek worden gesensibiliseerd, geïnformeerd en vaardigheden bijgebracht met het oog op een effectieve en efficiënte begeleiding van cliënten met een schuldenproblematiek waarbij men oog heeft voor de empowerment van de cliënten. Acties: - Twee maal per jaar wordt één thema/issue op een integrale wijze benaderd o o o Maatschappelijk werkers en bestuurders prikkelen, bewustmaken via slogans, cartoons, affiches, korte nota s die ze in hun mailbox mogen ontvangen. De thema s worden vertaald naar een activiteit (opleiding, inleefmoment, workshop, bezoek goede voorbeelden, ). Doelgroep hierbij is maatschappelijk werkers en eventueel (afhankelijk van de activiteit of het thema) hun bestuur. Van elk thema wordt een module met informatie samengesteld met handvaten om mee te nemen naar de eigen praktijk (elke module kent een theoretisch kader, een goed praktijkvoorbeeld en praktische tips). Totaalproject Schuldpreventie: hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen Pagina 4

5 BEGINDATUM PROJECT: 1 september EINDDATUM 31 augustus 2013 Acties : Burgers Timing Indicator Er wordt een eigen huisstijl (logo,slogan ) ontwikkeld om de herkenbaarheid van het project te verhogen Er worden 3 thema s uitgewerkt (1 per werkjaar). Hieromtrent worden affiches, folders, (pers)artikels, voordrachten georganiseerd - Wonen en Energie -Budgettering - Bewust consumeren Subthema s kunnen uitgewerkt worden Op een laagdrempelige de burger bereiken Ontwikkelen straattheateract + humoristische interventies op vergaderingen - Straattheater - Opluisteren infomomenten tegemoetkomingen/premies waar mensen recht op hebben beter vertalen naar verschillende doelgroepen - opmaken folders sep 2010 dec 2010 jan 2010 aug 2011 sep 2011 aug 2012 sep 2012 aug 2013 sep 2010 dec 2010 jan 2011 aug 2013 jan 2011 aug 2013 Huisstijl met logo en slogan 3 themaslogans, 3 themaaffiches, 3 themafolders, 6 artikels in elke stadskrant van de deelnemende gemeente, 3 persmomenten om het thema in te luiden, webpagina per gemeente/ocmw met info over het thema 18 voorstellingen door Kartje Kilo 10 infovergaderingen opgeluisterd door Kartje Kilo 5 folders Acties: Jongeren Timing Indicator Voorstellingsmomenten organiseren voor het onderwijs met betrekking het thema financiële geletterdheid - focus target in pocket game - focus budgetbeurs Aanbieden van toneelvoorstelling Target In Pocketgame voor de 2 de graad SO Aanbieden van de Budgetbeurs voor de 3 de graad SO - Concept Budgetbeurs herdenken - Herontwerpen Budgetbeurs - Openstellen voor leerlingen Intermediairen handvaten aanreiken om bezoek Target in Pocketgame en Budgetbeurs voor te bereiden alsook om er in klas nabesprekingen over te houden Structureel integreren van financiële geletterdheid in de lessen. sep okt 2010 sep okt 2011 sep 2010 aug 2012 sep 2010 dec 2010 jan 2011 aug 2011 sep 2011 aug 2013 sep 2010 aug voorstellingsmomenten 17 voorstellingen 2/3 van de leerlingen uit 2 de graad SO 1/2 leerlingen 3 de graad SO 1 vormingsmoment voor intermediairen per deelnemende school Totaalproject Schuldpreventie: hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen Pagina 5

6 Acties: OCMW/CAW cliënten Timing Indicator Er wordt nagedacht over de 6 te behandelen thema s (2 thema/issues per werkjaar opgesplitst naar 1 activiteit per 6mnd) Maatschappelijk werkers OCMW s/caw en hun beleid bewustmaken van de thematiek via cartoons, slogans, affiches en nieuwsitems Per thema worden 1 activiteit georganiseerd (vormingen, intervisie, workshops, ) Per thema wordt een module met info samengesteld (theoretisch kader, praktijkvoorbeelden, tips, ) sep 2010 dec 2010 Titels van de 6 thema s/issues die aan bod zullen komen tijdens het project jan 2011 aug cartoons, 6 affiches, 6 slogans, 6 nieuwsbrieven jan 2011 aug activiteiten/vormingsmome nten jan 2011 aug modules Extra info Kartje Kilo Naast de eerder klassieke kanalen zoals affiches, folders en artikels denken we dat deze communicatie versterkt en ondersteund kan worden door creatieve en laagdrempelige initiatieven. We willen zelf naar de mensen stappen. Waar veel mensen komen daar willen wij ook zijn om mensen te sensibiliseren omtrent de problematiek van schulden. We willen dit echter niet doen met het vingertje maar via een humoristische insteek. Via straattheater willen we onze boodschap meegeven aan het grote publiek. Het thema wordt zodanig uitvergroot dat de boodschap niet bedreigend overkomt maar wel blijft hangen. De straattheateract wordt gekoppeld aan een informatief luik op ditzelfde evenement Kartje Kilo brengt straattheater: het duo stapt in een bepaalde rol op de mensen af en animeert TUSSEN het volk. Ze begeven zich als één of ander vreemd type tussen de mensen. Het is letterlijk theater op straat spelen en het publiek betrekken bij de act. Het Ieperse duo Kartje Kilo (Johan Feys en Wouter Sinaeve) speelde al op meer dan 100 straattheaterfestivals, privé-feesten, stoeten, braderijen, recepties, sportwedstrijden, muziekfestivals,... De budgetbeurs De budgetbeurs is ontwikkeld door OCMW Poperinge en vond daar reeds verschillende malen plaats. Het is een interactieve en begeleide beurs die jongeren inzicht geeft in de oorzaken en gevolgen van financiële problemen. De beurs is ontwikkeld als een wandeling door verschillende werelden. Men start in de wereld van dromen en behoeften. Vervolgens wordt aangetoond hoe de mensen worden beïnvloed door reclame, mode en krediet. Andere ruimtes geven zicht op de inkomsten en uitgaven van verscheidene gezinssituaties, de oorzaken en gevolgen van de problemen. Tevens wordt de hulpverlening toegelicht. Totaalproject Schuldpreventie: hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen Pagina 6

7 De budgetbeurs zal aangeboden worden aan alle leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs in de Westhoek. In het eerste werkjaar van het project zal de budgetbeurs zoals ze nu bestaat, herwerkt worden. Dit zal gebeuren door een werkgroepje met medewerkers van het OCMW/CAW jeugddiensten jongeren leerkrachten uit het secundair onderwijs CLB. In samenwerking met Eandis zal een interactieve module energie ontwikkeld worden (onder voorbehoud, nog geen definitieve beslissing). Er zijn verschillende redenen voor de heroriëntering van de budgetbeurs. - De beurs is nogal groot en bestaat uit zware panelen. Het is een hele klus om de beurs te verplaatsen en op te stellen. Het is noodzakelijk de beurs makkelijk te kunnen opzetten, afbreken en vervoeren omdat het de bedoeling is de beurs open te stellen in de gemeente waar er effectief een secundaire school is. - De beurs is met veel enthousiasme en creativiteit gemaakt maar zou nog meer afgestemd kunnen worden op de belevingswereld van jongeren (moet blijven hangen). - De beurs wordt nu begeleid door iemand van het OCMW. Dit is zeer intensief qua personeelsinzet. De beurs moet herwerkt worden op zo n manier dat jongeren zelfstandig info kunnen opnemen en dat de begeleiding gemakkelijk door vb. de leerkracht kan gebeuren (kan ook iemand anders zijn). - De beurs moet actueel zijn en blijven. Het moet ook meegolven op de nieuwe trends en tendensen binnen de maatschappij. De implementatie van deze denkoefening wordt uitgevoerd in samenwerking met secundaire scholen. Toneelvoorstelling: Target in Pocket Game Het toneelstuk Target in pocket game is een stuk van PACO producties. Het toneel is geschikt voor jongeren van de eerste en tweede graad. Het stuk brengt thema s aan bod als steaming, gokken, cyberpesten, schulden en schuldpreventie. Het stuk wordt zeer levendig en op maat van jongeren gebracht door professionele acteurs. Binnen het project is het de bedoeling dat het toneelstuk eenmaal wordt aangeboden aan alle leerlingen van de tweede graad van het secundair onderwijs. PACO producties ontwikkelde in samenwerking met OCMW Zottegem educatief materiaal dat kan gebruikt worden om in de klas te werken rond de thema s die aan bod kwamen in het toneelstuk. Deze bundels zijn gratis verkrijgbaar voor scholen die het toneel aanvragen. Totaalproject Schuldpreventie: hoe omgaan met geld en hoe schulden voorkomen Pagina 7

AANVRAAG TOT COFINANCIERING IN HET KADER VAN DE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE LEADER WESTHOEK 2008-2013

AANVRAAG TOT COFINANCIERING IN HET KADER VAN DE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE LEADER WESTHOEK 2008-2013 AANVRAAG TOT COFINANCIERING IN HET KADER VAN DE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE LEADER WESTHOEK 2008-2013 in toepassing van verordening (EG) nr. 1698/2005, PDPO Vlaanderen 2007-2013, AS 4 gebiedsgerichte werking

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst Totaalproject schuldpreventie Aanleiding Preventie schuldenproblematiek

Nadere informatie

Fotoverslag Meet & Greet Schuldhulp & -preventie

Fotoverslag Meet & Greet Schuldhulp & -preventie Fotoverslag Meet & Greet Schuldhulp & -preventie In het kader van preventie van schulden bij jongeren, stelden de volgende standhouders hun aanbod voor op de Meet & Greet: OCMW Izegem De werkgroep schuldbemiddeling

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Stand van zaken. Algemene afspraken. Verslag vergadering Ethisch Verantwoorde Zorg & Basisattitude

Stand van zaken. Algemene afspraken. Verslag vergadering Ethisch Verantwoorde Zorg & Basisattitude Datum: 31 mei 2011 Aanwezig: Vicky Snauwaert (RESOC SERR ZWVL), Inge Vromant (RESOC SERR MWVL), Chloë Devreese (RESOC SERR Brugge), Michèle Delbecque (RTC WVL). Stand van zaken Wat is reeds gebeurd? -

Nadere informatie

Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010

Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010 Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010 Persbericht Wat vind je in de virtuele edukit? Een dynamische website Activiteiten in detail De algemene campagne ikgeeflevenaanmijnplaneet.be

Nadere informatie

Lege brooddozen op school. Symposium

Lege brooddozen op school. Symposium Lege brooddozen op school Symposium 14 oktober 2014 Een private (vzw) ongebonden welzijnsorganisatie die werkt met een combinatie van Overheidssubsidies (Vlaamse gemeenschap) Lokale subsidies (stad/ocmw)

Nadere informatie

Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft over deze lijst dan kan u dit laten weten via mail:

Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft over deze lijst dan kan u dit laten weten via mail: Lokale Sociale Kaart: SERR Westhoek P a g i n a 1 Lijst van lokale hulpverleningsinstanties naar wie kan worden doorverwezen bij financiële en sociale problemen Opmerking: Deze lijst is een werkdocument

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis Sociaal Huis Herenthout Herenthuis Context en voorgeschiedenis Herenthout telt 8717 inwoners en is gelegen in de Antwerpse Kempen Eind 2005 werd het stappenplan LSB opgemaakt Omgevingsanalyse, inventaris

Nadere informatie

Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen

Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen Opdracht 1: Preventie-initiatieven en nazorg in het volgende werkjaar 7 Beschrijf in de onderstaande tabel de preventie-initiatieven die uw samenwerkingsverband

Nadere informatie

Alcohol- en drugpreventie op school.

Alcohol- en drugpreventie op school. Alcohol- en drugpreventie op school. Aan de slag! Voor leerkrachten in het secundair onderwijs Alcohol, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen zijn niet weg te denken uit de leefwereld van

Nadere informatie

Van braindrain naar braingain?

Van braindrain naar braingain? Van braindrain naar braingain? Overzichtsanalyse totale bevolking Bron cijfers: Steunpunt Sociale Planning Verwerking en interpretatie: RESOC Westhoek Netto-migratie Westhoek Totale bevolking 6 4 2-2 -4-6

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

CROSS-OVER 2/12/2014

CROSS-OVER 2/12/2014 CROSS-OVER 2/12/2014 SKILLVILLE: Alcohol, tabak en cannabis Historiek Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september 2012 Impact van het ontwikkelen en inzetten van een educatieve game ter

Nadere informatie

Kortfilm: No more credit, game over www.budgetsurvivalkids.be

Kortfilm: No more credit, game over www.budgetsurvivalkids.be Paviljoenstraat 9 1030 Brussel www.centrumschuldbemiddeling.be Kortfilm: No more credit, game over www.budgetsurvivalkids.be Auteurs Vlaams Centrum Schuldbemiddeling en jeugddienst In Petto in samenwerking

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

STUURGROEPOVERLEG BUDGET IN ZICHT VERSLAG WOENSDAG 5 FEBRUARI 2014

STUURGROEPOVERLEG BUDGET IN ZICHT VERSLAG WOENSDAG 5 FEBRUARI 2014 STUURGROEPOVERLEG BUDGET IN ZICHT VERSLAG WOENSDAG 5 FEBRUARI 2014 Datum en uur 5 februari 14 9u Locatie CAW Centraal-West- Vlaanderen Aanwezig Hilde Vens, Johan Vandamme & Eveline Bohez (CAW Centraal-West-Vlaanderen),

Nadere informatie

DVD Jongeren en schulden

DVD Jongeren en schulden DVD Jongeren en schulden Werkwijze: De leerlingen bekijken het filmpje. Daarna krijgen zij een vragenlijst die ze beginnen invullen zo ver ze kunnen. Daarna wordt de film opnieuw bekeken in drie delen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-137- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

ACTIEPLAN PROJECTFASE 3 (01/01/2013-31/12/2013)

ACTIEPLAN PROJECTFASE 3 (01/01/2013-31/12/2013) ACTIEPLAN PROJECTFASE 3 (01/01/2013-31/12/2013) NOOT: Voor alle acties die in dit actieplan zijn opgenomen, geldt dat maximaal gezocht wordt naar inhoudelijke afstemming en samenwerking met het Leader-project

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organogram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens ~ 93 ~ 7 Project opvoedingsondersteuning 7.1 Organogram project opvoedingsondersteuning Het project opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

Naar een voedingsbeleid op school

Naar een voedingsbeleid op school Naar een voedingsbeleid op school ing Jongeren en evenwichtig eten, het is niet altijd evident. Voor scholen is het een uitdaging om vanuit hun educatieve takenpakket hierbij een handje te helpen. De klaspraktijk

Nadere informatie

Leerrecht Limburg. Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg. VCLB Limburg

Leerrecht Limburg. Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg. VCLB Limburg Leerrecht Limburg Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg VCLB Limburg 1. Visieontwikkeling 2. Samenwerking 3. Concrete acties Netoverstijgende samenwerking 15 CLB s Zorgen

Nadere informatie

Van braindrain naar braingain?

Van braindrain naar braingain? Van braindrain naar braingain? Bron cijfers: Steunpunt Sociale Planning Verwerking en interpretatie: RESOC Deelanalyse C Leeftijdscategorie 5+ jaar Netto-migratie 5+ jarigen 5 5-5 - -5 3 Immigratie 44

Nadere informatie

Inspiratielijst Huisartsenkringen

Inspiratielijst Huisartsenkringen Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid Inspiratielijst Huisartsenkringen 1 tot 10 oktober 2017 Horen, zien en PRATEN! Want praten maakt het verschil! W E S T- V L A A N D E R E N 10 dagen aftellen naar

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

ACTIEPLAN OPVOEDINGSONDERSTEUNING WESTHOEK een samenwerking tussen Welzijnsraad Arro Ieper vzw en Regionale Welzijnsraad Veurne-Diksmuide vzw

ACTIEPLAN OPVOEDINGSONDERSTEUNING WESTHOEK een samenwerking tussen Welzijnsraad Arro Ieper vzw en Regionale Welzijnsraad Veurne-Diksmuide vzw Welzijnsraad Arro Ieper vzw Korte Meersstraat 6 8900 Ieper TEL : 057 22 90 91 FAX : 057 20 56 74 MAIL : info@welzijnsraad-ieper.be www.welzijnsraad-ieper.be Maria Doolaeghestraat 13A 8600 Diksmuide 051/511

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling BudgetInZicht Kempen Johan Van Baekel en Kevin Geentjens Even voorstellen Johan Van Baekel Stafmedewerker CAW De Kempen Tot december 2016 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk!

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Een projectsubsidie is een toelage met een tijdelijk karakter gericht op output. Niet de werking van een vereniging of vereniging zelf staat centraal in de beoordeling,

Nadere informatie

Studienamiddag 21/04/2015

Studienamiddag 21/04/2015 Studienamiddag 21/04/2015 SKILLVILLE: online leerplatform in de klas Hoe SKILLVILLE je kan helpen bij de vakoverschrijdende eindtermen Aanloop Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september

Nadere informatie

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Overzicht 1. Toegankelijkheid: 7 B s 2. Toepassing 7 B s lokale

Nadere informatie

ADVIES Jongeren en (geen) centen

ADVIES Jongeren en (geen) centen ADVIES Jongeren en (geen) centen 1 Anno 2009 raken steeds meer jongeren in financiële problemen. Op 15 oktober 2009 organiseerde de Vlaamse Jeugdraad een studiedag over Jongeren en (geen) centen samen

Nadere informatie

DOS-BELEIDSPLAN

DOS-BELEIDSPLAN DOS-BELEIDSPLAN 2017-2018 DRUGS OP SCHOOL Inhoud 1 Visie DOS... 2 2 Vier pijlers... 3 2.1 Regelgeving met duidelijke grenzen en consequenties... 3 2.2 Begeleiding... 6 2.2.1 Wie doet wat bij VERMOEDEN

Nadere informatie

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Doelstelling(en) Leerplandoelen Leerplan informaticabeheer Competentie 4: functionaliteit van een

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een 1-7-2011 Gebiedswerking Westhoek - toelichting FRGE 1 FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een federaal fonds gespijsd met obligaties. Dit kapitaal moet dienen als een rollend

Nadere informatie

STUDIEDAG PREVENTIEF WERKEN ROND SCHULDEN 24/11/2011 WORKSHOP 3: INTERACTIEVE TENTOONSTELLING KOOPKRACHT

STUDIEDAG PREVENTIEF WERKEN ROND SCHULDEN 24/11/2011 WORKSHOP 3: INTERACTIEVE TENTOONSTELLING KOOPKRACHT STUDIEDAG PREVENTIEF WERKEN ROND SCHULDEN // WORKSHOP : INTERACTIEVE TENTOONSTELLING KOOPKRACHT Preventief in de stadsregio Turnhout OCMW = ste hulp bij schulden Schuldbemiddeling = genezing van financiële

Nadere informatie

Gemeente X stopt met roken

Gemeente X stopt met roken Logo Antwerpen vzw Lange Leemstraat 372 2018 Antwerpen tel 03/605 15 82 info@logoantwerpen.be www.logoantwerpen.be Gemeente X stopt met roken Basisregels voor lokale activiteiten In het Vlaams actieplan

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk MEE Utrecht, Gooi & Vecht meedoen mogelijk maken Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk Schakel tussen onderwijs en zorg SMW 2 SMW Introductie De Strippenkaart: flexibiliteit en maatwerk Met de komst

Nadere informatie

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socio economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België COMPENDIUM

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding

Inhoudstafel. Inleiding Inhoudstafel Inleiding Werkwijze en praktische afspraken Voorstelling JAC JAC in een notendop Omgaan met genotmiddelen Op vrijersvoeten Wwweerbaar.com Op eigen benen Gelukkig zijn... Pesten Sociale Vaardigheden

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

NOG TIJD ZAT voor een enquête

NOG TIJD ZAT voor een enquête 13/11/2014 NOG TIJD ZATvoor een enquête Waarom? Wie? Voorstelling resultaten enquêtes en geplande acties NOG TIJD ZAT voor een enquête Enquête jongeren - algemeen 1668 jongeren 62% van 12 tot 15 jaar 29%

Nadere informatie

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date?

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? Als school heeft u de opdracht om te werken rond verschillende gezondheidsthema s, gekaderd in een

Nadere informatie

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette In samenwerking met INHOUD Wat is BlueAssist Bekendmaken algemeen Campagne Basisplan Concept Concrete uitwerking / Drempels Resultaat

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

Hoe financiële opvoeding integreren in een (overvol) curriculum?

Hoe financiële opvoeding integreren in een (overvol) curriculum? Hoe financiële opvoeding integreren in een (overvol) curriculum? 1 Wie is wie? A l b e r i k V e r a P i e t e r P a t 2 Overzicht workshop 1. Comeniusproject Werkwijze Comeniusproject: doel en fasen Invulling

Nadere informatie

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid Inleiding 1 Ankerpersonen gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Startworkshop pilootproject Rechtenverkenner

Startworkshop pilootproject Rechtenverkenner KBS-project Aangepaste communicatie naar sociaal zwakke groepen Startworkshop pilootproject Rechtenverkenner Oele Demeulemeester en Rita Storme, medewerker team Samenleving Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen DIENSTWONEN Infosessie voor intermediairen 1 OVERZICHTVOORSTELLING 1. algemeen organigram missie doelstellingen problematiek kernopdracht 2. werking Team Woonadvies en Team Woonondersteuning methodiek

Nadere informatie

BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING

BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING Module 1 Mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid in alle facetten In module 1 wordt het verband gelegd tussen mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-DOC-061bijl6 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding AO BE 023 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 10 U1U UOpleidingU U2U UEindtermen U3U UModulesU Inhoud

Nadere informatie

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk CASE 2.1 - Campagne Stad Genk 1 2 Samen met Henk naar een groener Genk! marketingplan BRIEFING - OPDRACHT VAN STAD GENK De probleemstelling Mensen die een kapvergunning aanvragen en dus weinig belang hechten

Nadere informatie

Krediet heeft een prijs! Onderteken niet om het even wat! Onderteken niet om het even wat! Krediet heeft een prijs!

Krediet heeft een prijs! Onderteken niet om het even wat! Onderteken niet om het even wat! Krediet heeft een prijs! Onderteken niet om het even wat! Je handtekening onder een contract betekent een verbintenis op lange termijn. Daar denk je toch best eerst eens goed over na. Neem de tijd om alle clausules van het contract

Nadere informatie

Belang van online media. Eric Goubin

Belang van online media. Eric Goubin Belang van online media Eric Goubin 1 1. online media?! 4 Online media Website E-mail Digitale nieuwsbrief Sociale media Apps 5 6 Wat is online communicatie? Niet alleen tekst, maar ook beeld (foto &

Nadere informatie

Cocaïne is geen fair trade Lessenpakket

Cocaïne is geen fair trade Lessenpakket Cocaïne is geen fair trade Lessenpakket Wat beogen wij met preventie Uitstellen van het eerste gebruik Verminderen van de verslavingsproblematiek Beperken van de schade veroorzaakt door gebruik Uitstellen

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging Vrijetijdsbeurs (voor jongeren met een beperking) BuSO Sint-Elisabeth Wijchmaal (Peer) Korte beschrijving van het voorbeeld Voor ouders van jongeren met

Nadere informatie

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken Word Wijs!? een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent duur project: 1/10/2012 tot 30/9/2013, verlengd met 1 schooljaar 1/10/2013 tot 30/9/2014 1,2 fulltime

Nadere informatie

SAMEN ETEN, SPELEN,... ANIMATOREN & VERANTWOORDELIJKEN

SAMEN ETEN, SPELEN,... ANIMATOREN & VERANTWOORDELIJKEN SAMEN ETEN, SPELEN,... ANIMATOREN & VERANTWOORDELIJKEN Verantwoordelijke is aanwezig Animatoren zien verantwoordelijke bezig Samen alledaagse dingen doen op het speelplein Band ontstaat tussen animator

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Mediawijs materiaal voor leerkrachten: algemeen

Mediawijs materiaal voor leerkrachten: algemeen Mediawijs materiaal voor leerkrachten: algemeen Mediacoach opleiding Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN NOKNOK

COMMUNICATIEPLAN NOKNOK COMMUNICATIEPLAN NOKNOK 1. Activiteiten Wedstrijd: augustus 2012 Acties Omschrijving Materialen Doelgroep Partners Taakverdeling Timing Persbericht Bericht waarin de wedstrijd gelanceerd wordt. In deze

Nadere informatie

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen MEE & de Wering Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen 1 Weerbaarheid & sociale vaardigheden Voor kinderen van 9 12 jaar (basisschool) Het hoofddoel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen

Nadere informatie

Ontwerptekst huiswerkondersteuning Basisonderwijs Sociaal Huis Duffel. Inleiding:

Ontwerptekst huiswerkondersteuning Basisonderwijs Sociaal Huis Duffel. Inleiding: Ontwerptekst huiswerkondersteuning Basisonderwijs Sociaal Huis Duffel Inleiding: Onderwijs is een zeer belangrijke hefboom in de algemene ontwikkeling van kinderen met het oog op de algemene integratie

Nadere informatie

Vormingsaanbod Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

Vormingsaanbod Psychiatrisch Expertiseteam (PET) Vormingsaanbod Psychiatrisch Expertiseteam (PET) Steeds meer krijgen zorgverstrekkers en medewerkers uit de eerste lijn tijdens hun werk te maken met mensen met (een vermoeden van) geestelijke gezondheidsproblemen.

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016

VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016 VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016 Meer info over het vormingsaanbod op onze website www.cggkempen.be Alcohol- en Drugteam ; Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Parklaan 55 bus 17, 2300 Turnhout,

Nadere informatie

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Schooljaar: 2017-2018 versie juni 2017 Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE TITEL WORKSHOP STUDIO GLOBO Aan Tafel! DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type ASO TSO BSO KSO DBSO BuSO KORTE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

ONZE INSPIRATIESESSIES EN WORKSHOPS

ONZE INSPIRATIESESSIES EN WORKSHOPS JONGEREN BEGRIJPEN, MOTIVEREN & UITDAGEN ONZE INSPIRATIESESSIES EN WORKSHOPS Hoe denken jongeren? Hoe kun je ze motiveren? Hoe help je ze hun talenten te ontdekken? Met onze inspiratiesessies en workshops

Nadere informatie

Nieuwsbrief #3 Preventie. CAW Noord-West-Vlaanderen

Nieuwsbrief #3 Preventie. CAW Noord-West-Vlaanderen Nieuwsbrief #3 Preventie CAW Noord-West-Vlaanderen VOORWOORD Op het einde van een eerder rustige en bij tijden Het Preventieteam ontwikkelde op vraag van de Stad zonnige zomervakantie werd Brugge opgeschrikt

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps!

ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! Wil je met je klas een project uitwerken rond WOI en gebruik maken van nieuwe media? Dan zijn deze drie apps

Nadere informatie

Interne nieuwsbrief september Voorwoord. Imago onderzoek positief

Interne nieuwsbrief september Voorwoord. Imago onderzoek positief Interne nieuwsbrief september 2017 Voorwoord Het lijkt al weer zo lang geleden, maar hopelijk hebben jullie een fijne zomervakantie achter de rug. Inmiddels zijn de scholen weer volop in bedrijf en wij

Nadere informatie

Hoe het er zal uitzien

Hoe het er zal uitzien Datum vergadering: 8 december 2011 Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Ann Bulcaen (RTC West-Vlaanderen), Lieven Malfait (VHTI), Inge Struyve (VHTI), Geert Claeys (VHTI), Ronny Mees (VHTI),

Nadere informatie

OCMW online Eric Goubin

OCMW online Eric Goubin OCMW online Eric Goubin 1 Rondetafel Indien lokale overheid: in welke mate is uw OCMW online (internet, sociale media, )? wat zijn uw ervaringen hiermee? Indien internetleverancier: Hebt u zelf ervaringen

Nadere informatie

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017 Vernieuwen mobiliteitsplan Persmoment - 15 september 2017 Verwelkoming Dirk Gistelinck Schepen van verkeer, mobiliteit, wegen en openbare werken Waarom een nieuw mobiliteitsplan? Belangrijk voor gemeentebestuur

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie