Inventaris van het archief van de Bond voor de Gelden Effectenhandel te 's-gravenhage, ca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Bond voor de Gelden Effectenhandel te 's-gravenhage, ca. 1900-1977"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Bond voor de Gelden Effectenhandel te 's-gravenhage, ca Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Bond Geld- en Effectenhandel 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Hoe werkt de beurs?...7 Meerdere verenigingen...7 Ontstaan van de bond...7 Wegvallen van de beurs... 7 De Amsterdamse koepel en de opheffing van de bond...8 Geschiedenis van het archiefbeheer...8 Inhoud en structuur van het archief...9 Inhoud... 9 Selectie en vernietiging...9 Verantwoording van de bewerking...9 Verwant materiaal...10 Verwante archieven...10 Publicaties Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 I Archief van: Bond voor de Geld en Effectenhandel te 's-gravenhage...11 II Aanvulling III Aanvulling 1991: Gedrukte stukken, aangetroffen in het archief van de handels- en landbouwbank... 25

4

5 Bond Geld- en Effectenhandel 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Bond voor de Geld- en Effectenhandel Periode: Archiefbloknummer: I27211 Omvang: 22,40 meter; 181 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie, Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de Bond voor Geld en Effectenhandel bestaat uit stukken betreffende de ledenadministratie, jaarverslagen, economische en statistische berichten, notulen van de bestuursvergaderingen, correspondentiedossiers, register van effecten en een effectengids, evenals diverse stukken aangaande het bank- en geldwezen over de periode.

6 6 Bond Geld- en Effectenhandel Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Bond voor de Geld- en Effectenhandel, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Bond Geld- en Effectenhandel, , inv.nr....

7 Bond Geld- en Effectenhandel 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Hoe werkt de beurs? HOE WERKT DE BEURS? Verenigingen voor effectenhandel bestaan uit ondernemingen, meest banken, die zich verenigen om een omgeving te vormen voor effectenhandel. De vereniging behartigt de belangen van de effectenhandel, en motiveert daarmee de reglementen die zij opstelt. Zij treft daarvoor voorzieningen. Een daarvan is de oprichting van een beursgebouw, waarin leden van de vereniging worden toegelaten. Een ander middel is bescherming van de handel door het opstellen van bepaalde voorwaarden (liquiditeit, solvabiliteit, betrouwbaarheid, integriteit) waaraan ondermeningen moeten voldoen om lid te worden en langs deze weg tot de handel te worden toegelaten. Lidmaatschap betekent dat de ingeschrevenen zich bij het secretariaat van de vereniging dienen te documenteren (prospectussen, jaarverslag, gecontroleerde boekhouding) en onderworpen zijn aan toezicht. Een secretariaat gebruikt de binnengekomen documentatie o.a. voor het monitoren van het beursklimaat. Ondernemingen die op een bepaald moment niet meer aan de voorwaarden voldoen bijvoorbeeld door faillissment - worden uit de vereniging worden gezet en uit de beurs worden geweerd. Meerdere verenigingen MEERDERE VERENIGINGEN Vanaf 1903 werd met de opening van de beurs van Berlage een nieuwe toegang geopend voor de effectenhandel in Amsterdam. Voor toelating tot deze beurs moest men lid zijn van de Vereniging van affectenhandelaren, die het handelsverkeer op deze beurs regelde. Indertijd had deze vereniging een sterk plaatselijk karakter. Handelaren uit de provincie waren uitgesloten van het lidmaatschap van de Amsterdamse vereniging, hetgeen betekende dat zij voor effecten- en wisselzaken geheel op Amsterdamse beurscorrespondenten waren aangewezen. Zij moesten dus via correspondenten effecten kopen en verkopen. De Amsterdamse vereniging hief bovendien minimum-tarieven voor handelaren in de provincie, waardoor de kleine winstmarges dreigden te verdwijnen. Daarom werden er ook verenigingen voor de effectenhandel in Rotterdam en Den Haag opgericht. Ontstaan van de bond ONTSTAAN VAN DE BOND In 1900 werd onder voorzitter van de Haagse bankier D.F. Scheurleer de Vereeniging voor den geld- en effectenhandel in de provincie opgericht, die in 1904 rechtspersoonlijkeid kreeg en vanaf 1905 bleef voortbestaan als de Bond voor den geld- en effectenhandel in de provincie. Binnen deze bond wist hij namelijk de provinciale bankwereld tegen de druk van het Amsterdamse kartel te mobiliseren, zodat er tegen lagere tarieven werd gehandeld. Binnen de bond verhandelden de aangesloten ondernemingen - evenals bij de Rotterdamse en Haagse vereniging gebruikelijk was hun aandelenportefeuilles volgens de in Amsterdam vastgestelde beursnotering. Dat het vier jaar duurde voordat de bond rechtspersoonlijkheid aanvroeg, is niet verwonderlijk. De Rotterdamse Vereeniging van effectenhandelaren moet al vanaf 1830 hebben bestaan, maar werd pas in 1898 rechtspersoon. Wegvallen van de beurs WEGVALLEN VAN DE BEURS Gedurende het bestaan van de bond werd de beurshandel tweemaal onderbroken:

8 8 Bond Geld- en Effectenhandel Op Op 25 juli 1914 sloot de Amsterdamse beurs zijn poorten als gevolg van de crisis die door de Eerste Wereldoorlog was ontstaan. De andere beurzen volgden het voorbeeld. Op 9 februari 1915 werd op aanwijzing van minister Treub de beurzen heropend. - In 1942 werden alle beursverenigingen opgenomen in de Bedrijfsgroep Effectenhandel van de Woltersomse organisatie, een regeringsorganisatie die tot 1953 bleef voortbestaan. De leiding van de bedrijfsgroep bepaalde welke effecten er mochten worden verhandeld en onder welke voorwaarden. Beursreglementering werd daardoor een overheidstaak. De Bond werd tijdelijk opgeheven en in 1954 heropgericht, toen de effectenhandel weer werd vrijgegeven. De Amsterdamse koepel en de opheffing van de bond DE AMSTERDAMSE KOEPEL EN DE OPHEFFING VAN DE BOND Een groeiend samenwerkingsverband tussen de Bond, de Rotterdamse Vereniging van Effectenhandelaren en de Amsterdamse Vereeniging voor den Effectenhandel leidde in 1955 tot de vorming van een koepel de 'Nederlandse Organisatie van het Effectenbedrijf'. De belangrijkste rol in deze organisatie werd gespeeld door de 'Vereeniging voor den Effectenhandel' in Amsterdam. Deze vereniging zou per 31 december 1972 gaan functioneren als de landelijke organisatie van effectenhandelaren. De 'Vereeniging van Effectenhandelaren' en de 'Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie' werden in het bestuur van de 'Vereniging voor de Effectenhandel' vertegenwoordigd. De leden van de Vereeniging en de Bond konden het lidmaatschap van de 'Vereeniging voor de Effectenhandel' verwerven en werden dus niet meer buitengesloten. De overbodig geworden 'Nederlandse Organisatie van het Effectenbedrijf' ontbond zich per 31 december 1973, waarna de handel op de Beurs zich definitief in Amsterdam concentreerde. Het gevolg hiervan was dat zowel de Rotterdamse en Haagse verenigingen voor effectenhandel zich ophieven, en natuurlijk ook de Bond, die geen bestaansgrond meer had. Het resterend saldo van de bond werd in 1975 overgedragen aan het Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, die onderzoek op het gebied van het bank- en effectenbedrijf subsidieert. Een en ander heeft mede geleid tot een geschiedenisboek over de bond (zie literatuurverwijzing). Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archief, dat diende als register voor erkende beurshandelaren, is nagenoeg volledig bijgehouden. De nadruk werd gelegd op de ledenadministratie, die bestond uit een kaartsysteem en een dossierstelsel. Daarnaast diende een deel van de correspondentie als documentatie van de kennis van het handelssysteem. De verenigingshandelingen: notulen, vergaderstukken en correspondentie, werden in serie geborgen.

9 Bond Geld- en Effectenhandel 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Het archief bevat naast de neerslag van handelingen van de vereniging ook documentatie over de daarbij aangesloten leden, veelal kleine en plaatselijke bankondernemingen over de periode Men moet hier denken aan spaarbanken en boerenleenbanken en kleine commissiehandelaren in fondsen. Samen met de archieven van verwante verenigingen is hiermee het gehele bankwezen gedocumenteerd. Verder bevat het documentatie over handelsrecht en -ethiek, het bankwezen en het regeringsbeleid ten aanzien van de markt. Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Financiële kasbescheiden zijn vernietigd. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Het archief is niet nader bewerkt.

10 10 Bond Geld- en Effectenhandel Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Archieven, beheerd door de Stichting Vereniging voor de Effectenhandel, opgeslagen bij de afdeling Document & Information Management van Euronext., Beursplein JW Amsterdam, met name verbonden aan de Amsterdamse effectenbeurs. Contact: Archief van de Vereeniging voor de Geld- en Effectenhandel te s-gravenhage in Gemeentearchief Den Haag. Archief van de Vereniging van Effectenhandelaren in Rotterdam ( ), in Gemeentearchief Rotterdam, nr Publicaties PUBLICATIES D.C.J. van den Werf, De Bond, de Banken en de Beurzen. De geschiedenis van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie ( ) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds 1814, NIBE- bankhistorische reeks nr. 5, Amsterdam 1988.

11 Bond Geld- en Effectenhandel 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N I Archief van: Bond voor de Geld en Effectenhandel te 's-gravenhage. I ARCHIEF VAN: BOND VOOR DE GELD EN EFFECTENHANDEL TE 'S-GRAVENHAGE. 1 Ledenadministratie. Abr - alg o.a. Alg. Bankcomb. Breda 2 Ledenadministratie. Alg - Ame en o.a. Alg. fondsen kantoor M. Lelie 3 Ledenadministratie. Ams - Ass en o.a. Amst. Bank - Incasso Bank 4 Ledenadministratie. Ass - Ban en o.a. Backx & co te den Haag 5 Ledenadministratie. Ban - Bec En o.a. Bat. Bankver. Schev. Bankver. 6 Ledenadministratie. Boe - Boe 7 Ledenadministratie. Bod - Bru en o.a. Brinhoff Den Bosch 8 Ledenadministratie. Bru - Bul en o.a. Burgers enco Bank 9 Ledenadministratie. Bur - Com en o.a. Burgers en co Bank 10 Ledenadministratie.

12 12 Bond Geld- en Effectenhandel Com - Dav en o.a. Cred. ver. De hanzebank den Bosch 11 Ledenadministratie. Dav - Eck en o.a. Degens en co Den haag 12 Ledenadministratie. Eck - Eff en o.a. Eff. kant. Wolf te Groningen 13 Ledenadministratie. Ehr - Fra 14 Ledenadministratie. Fra - Gel en o.a. Geld. Crediet ver. Arnhem 15 Ledenadministratie. Gel - H uu en o.a. Geld. Crediet ver. Arnhem 16 Ledenadministratie. Gra - H al. en o.a. Gron. Bank Groningen 17 Ledenadministratie. Ham - Hey en oa. Handels en landbouw - Bank te den Haag 18 Ledenadministratie. Hey - Har en o.a. Hol. Crediet en Eff. Bank te den Haag 19 Ledenadministratie. Hou - Kas 20 Ledenadministratie. Kat - Kos en o.a. D Kock & co N.V. Den Haag 21 Ledenadministratie.

13 Bond Geld- en Effectenhandel 13 Kos - Lee en o.a. Leeuwenberg s Effecten-kantoor Nymegen 22 Ledenadministratie. Lee - Mar 23 Ledenadministratie. Mar - Mid 24 Ledenadministratie. Mid - Ned en o.a. Van mierlo & Zn Breda Ned. handels my. N.V. 25 Ledenadministratie. Ned - Nol en o.a. Ned. handels my Jos D netten & Co N.V. Den Haag 26 Ledenadministratie. Noo - Oss en o.a. N Hollands landbouw Crediet Alkmaar 27 Ledenadministratie. Oss - Por en o.a. Laporte & Co Baarn 28 Ledenadministratie. Por - Rie en o.a. A.M. qwist Steenbergen 29 Ledenadministratie. Roe - Rot en o.a. Rotterdamse bank N.V. Rotterdam 30 Ledenadministratie. Rot - Sch 31 Ledenadministratie. Sch - Shi

14 14 Bond Geld- en Effectenhandel Ledenadministratie. Sil - ste en o.a. dhr. sillem 33 Ledenadministratie. Ste - Tuy en o.a. Taams & keyser Den Haag 34 Ledenadministratie. Twe - Vee en o.a. Twentse Bank 35 Ledenadministratie. Vee - Vla en o.a. V.D.Velden & Co Utrecht 36 Ledenadministratie. Vlu - Wae en o.a. W. Voogd Oltgensplaat Wes 37 Ledenadministratie. Wak - wax en o.a. V.D Werff en Hubrecht V Westen Middelburg 38 Ledenadministratie. Wes - Wol en o.a. I.de Wolf Middelburg Woerdense Bank Woerden Witteveen Leeuwarden 39 Ledenadministratie. Wol - Zwo en o.a. Z. Ned Handelsbank Den bosch Jaarverslagen Diversen. 40 Bestanddeel 1 41 Bestanddeel 2 42 Bestanddeel 3 43 Bestanddeel 4 44 Bestanddeel 5 45 Bestanddeel 6 46 Bestanddeel 7

15 Bond Geld- en Effectenhandel Bestanddeel ) Div. jaarverslagen. 2) Balans, verlies en winstrekeningen. 3) Incassoklappers Statuten en Huishoudelyke Regelementen. 49 Statuten en Huishoudelyke Regelementen. Diversen 50 Statuten en Huishoudelyke Regelementen. 51 Statuten en Huishoudelyke Regelementen. 52 Statuten en Huishoudelyke Regelementen. 53 1) Div. jaarverslagen. 2) Reclame materiaal. Diversen 54 Economisch - Statistische Berichten. 55 Economisch - Statistische Berichten. 56 Economisch - Statistische Berichten. 57 Economisch - Statistische Berichten. 58 Leden en namenlyst. Diversen 59 1) Leden en namenlyst. 2) Stukken van alg. financiele aard o.a. Staatsschuld. 60 1) Index materiaal. 2) Fotos en clichés. 61 Jaarverslagen ) Diversen 2x. 62 Leden - Vergaderingen. 63 Leden - Vergaderingen. 64 Leden - Vergaderingen. 65 1) Leden - vergaderingen. 2) 2x Dossiers Leden-aanvragen.

16 16 Bond Geld- en Effectenhandel ) Lidmaatschap. 66 1) 3x Ledenlyst dossiers. 2) Contr. op en inlichtingen over leden. 3) Ledenvergadering. 67 1) Ledenvergadering. 2) Koos, Brokers, Neuburger-Truffino. 3) 2x nummerboeken. 68 Incasso stukken. 69 Incasso stukken. 70 Incasso stukken. 71 Incasso stukken. 72 Incasso stukken. 73 1) Incasso zaken. 2) Provisie stukken. 74 Provisie Stukken. 75 1) Recheche Lysten. 2) Postgiro en bankgiro. 76 1) leden div. 2) Jaarverslagen. 1950, 1952, 1951, Post cheque en girodienst. 78 1) post cheque en girodienst Plaatselyk giroverkeer. 2) notulen aantekeningen van. 79 Notulen en aantekeningen van bestuursvergaderingen. 80 1) Notulen en aantekeningen van bestuursvergaderingen. 2) Kasboek Cooperatieve Verwers ond. 3) Alfabethische korrespondentie lyst. 4) alfabethische lyst plaatselyke afdelingen. 5) Diversen. 6) Drukwerk. 81 Wetten. Deviezenregeling Arbeidswet 1939 Stillhalteovereenkomst Stemrechtregeling

17 Bond Geld- en Effectenhandel 17 Ziekenfondsen besluit Ziektewet Successiewet Pandbrievenreg. 82 Wetten. Zegelrechtweijziging Pensioen en spaarfondsen Personeelfondsenwet Weiziging beleggingwet Schuldbrievenwet 83 wetten. 2) Grootboek ) Buitenland. Proviesie reg. element Belasting van de doode hand Kinderbyslagwet Wet economische meededinging Werktydenbesluit Overeenkomst art. 12 Overeenkomst art. 9 Overeenkomst art. 6 Algemeen 84 Buitenland. Algemeen 85 Duitsland. o.a. Duitse credieten Betalingsverkeer met Duitsland Duitse betaalmid. 86 Duitsland. Duitse fondsen Duits fermoratorium 87 Duitsland. Duits transfermoratorium 88 agenda's, vakatures, benoemingen Bestuur. 89 algemene vergaderingen Bestuur. duplikaatnotulen vergaderingen Dag. Bestuur 1934 t/m notulen vergadering Dag. Bestuur. w.o. ingeschreven notulen ) Bestuur algemeen. 2) mededelingen prijscourant 1 t/m 2036.

18 18 Bond Geld- en Effectenhandel ) P.B.O. 92 1) ekonomies bestuur. 2) incasso. 3) emissies. 4) plaatselijke tarieven. 93 banken algemeen. 94 banken. w.o. spaarbanken bankiersgiro 95 banken. w.o. Centrale Werkgevers Risico Bank Bedrijfsgroep Handelsbanken, Vakgroep Makelaars 96 1) banken. 2) plaatselijke tarieven. w.o. werkberichten Twentsche Bank 97 1) huishoudelijk reglement. 2) algemene korrespondentie. 98 cheques. 99 1) huishoudelijk reglement. 2) konversie. 100 ontslag personeel. 101 belastingen. w.o. couponbelasting markenbelasting

19 Bond Geld- en Effectenhandel effekten en obligaties ) leningen. 2) statutenwijziging Gooische. w.o. staatsleningen buitenl. leningen 104 Banken diversen. w.o. Discontobank Rotterdamsche Bank 105 1) banken. 2) diversen; inlichtingen. 106 lidmaatschappen ) beschermingscomité's, salariscommissies. 2) oplichterij en falsifikaties ) zwendel. 2) penningmeester ) Dag. Bestuur. 2) N.O. v.h. E.I.B. Organisatie. w.o. aantekeningen vergaderingen No. 1 t/m circulaires, prospectussen ) circulaires, prospectussen. 2) effekten ) effekten. 2) diversen.

20 20 Bond Geld- en Effectenhandel fin. verkeer na 9 mei 1940 grijze kaart nos. 42 en 36 berekeningen hypotheken 113 diversen. opbouw van Nederland bankdividenten coöp. brochure Blink bankgeheim verantwoording sekretariaat verkochte formulieren dossier Scheellen 114 diversen. afgifte suplikaten teruggave vermogen voorschotten rekening courant solvabiliteitsverzekering spaarfonds bodemkultuur cultures pandbrieven safeloketten systeem Keesing centraal beheer 115 diversen. Staatsspoor; nummerclausule schatkistbiljetten massa-papier anonieme advertenties v. Gend & Loos safeloketten beursreorganisatie pensioenregeling sekretariaat 116 diversen. bestrijding werkloosheid klachten winterhulp radiouitzendingen garage huwelijk prinses zitdagen betaling Ned. Veehouderij Centrale bewaargeving bij oorlogsgevaar 117 diversen. presentiegeld kantooraangelegenheden propaganda effekten abonnementen hypotheek en kadaster affidavits administratiekantoren vordering woonruimte in bankgebouwen

21 Bond Geld- en Effectenhandel 21 clearing-verkeer rente,- prolongaties en rekening courant buitenl. vorderingen beursvoorschriften 1940 comm. overleg Boerenleenbanken kredietwezen, kamerstukken enquête geblokkeerde vorderingen zitdagen aflossing onder voorbehoud 118 diversen. vijandelijk vermogen nationaal comité ekon. samenwerking couponprovisie keuring van stukken rijksinstellingen beleggingsfront Haagse beurs dokumentaire kredieten grenswisselkantoren kamer van koophandel en fabrieken aktiviteit koöp. verenigingen overeenkomst 119 diversen. min. v. Financiën vermiste stukken N.V. de Eensgezinswoning zaken doen door niet-leden onbekend bedrijfsgroep effektenhandel 120 1) tarieven. 2) korrespondentie (losse brieven) ) losse brieven. 2) korrespondentie vanaf sept ) korrespondentie vanaf ) diversen. 123 grootboek memoriaal archief penningmeester, administratie vòòr

22 22 Bond Geld- en Effectenhandel kaartsysteem Bond: afgevoerde vestigingen. 127 kaartsysteem. 128 kaartsysteem (twee landen). II Aanvulling II AANVULLING Notulen van algemene vergaderingen, banden L I en L II Notulen van bestuursvergaderingen, banden B I en B II Notulen van bestuursvergaderingen, banden B III - B VI Notulen van bestuursvergaderingen, banden B VII - B IX Notulen van bestuursvergaderingen, banden B X - B XII Notulen van bestuursvergaderingen Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, banden I - VII Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur Notulen van algemene ledenvergaderingen Statuten en reglementen Jaarverslagen Gedenkschrift van het vijfentwintigjarig bestaan van de bond Ledenlijsten en adresboeken

23 Bond Geld- en Effectenhandel Reglementen voor effectenhandel, tariefstelling e.d., verzameld door de bond Correspondentiedossiers inzake aangesloten leden Vervolg op lijstnummers 1-39: "ledenadministratie" 141 Alkmaarsche Bank; Amro-bank; D. Bakker, Zaan-dijk; Bax bank n.v., 's-gravenhage; Boazbank, Sneek; Bijlsma & co, 's-gravenhage; Centrale Boerenleenbank, Eindhoven. 142 Boerenleenbank Eindhoven (vervolg); Effecten-kantoor H. Burki, Deventer; N.V. Crediet en Depositokantoor, Utrecht; Bank en handelskantoor Ebden, Cuyk; Handelsbank Eindhoven; Effecten- en Credietbank n.v. ( Havenlaan n.v.) 's-gravenhage; C.V. Geldersch Effectenkantoor L. Kruik Azn., Lunteren. 143 Gleichmann, Van Heemstra & Co, 's-gravenhage; Goes, Bank voor Zeeland n.v.; 's-gravenhaagsch kantoor Muliër & co; Gronings Effectenkantoor; A. van Hoboken & Co, Rotterdam; De Hofstadbank, 's-gravenhage; Van Halem & Co; Handels- en Effectenbank, Groningen; Hogema's Bank n.v., Groningen; Hollandse Commissieen Handelsbank; Hollandse Bankunie; Hondius en Zn., Middelburg; Van der Houcke & Co's Bank n.v., 's-gravezande. 144 Hoving en Leursum, Appingedam; n.v. Internationale Effecten- en Credietbank, 's-gravenhage; Heyting, Roelofs n.v. 's Gravenhage; Bankiershuis M. de Jong, 's- Gravenhage; Kingma's Bank n.v. Leeuwaarden; A.G. Kipp's Effectenkantoor, 's-gravenhage; Gebr. Kooijman & Co, 's- Gravenhage; C.V.J. Kraaijenhagen, Amsterdam; Labouchére, Amsterdam; J.G. Lahm & Zn., 's-gravenhage; Landry en van Till, 's-gravenhage; F. van Lanschot, 's-hertogenbosch; N.V. de Landbouwbank, Utrecht. 145 Lentjes en Drossaers, 's-hertogenbosch; C. Lind & Zn, Amsterdam; J. Luyckx, Roosendaal; Van der Meer & Co, Middelburg; Mees en Hope (Nederlandse Overzeebank, Kennemer Bankvereeniging; Mesdag & Groeneveld), Rotterdam; Menno-Van der Heyden; Nederlandse Credietbank (Trichtsche Bank) Amsterdam; Nederlandse Middenstandsbank n.v. (Oscar Smit's bank); Oyens en Van Eeghen, Amsterdam. 146 Pierson, Heldring en Pierson, 's-gravenhage; N.V. Ploeger, Groningen; Coöp. Centrale Raifeissenbank, Utrecht (zie ook: boerenleenbanken, lijstnummer 50); n.v. de Rentekas, 's- Gravenhage; Randstadbank n.v., Zeist; Th. J. Schagen, Hoorn. 147 N.V. Sallandsche Bank, Deventer; G. Schaaf, Badhoevedorp; Schill & Capadose, 's-gravenhage; Slavenburgs Bank, (C.J.A. Meys, effecten; Effectenkantoor A.F. d'harvant) Rotterdam; Bankierkantoor Staal & Co, 's-gravenhage; J. Straus & Zn, Roermond; Vlaer en Kol, Utrecht; G. Veenstra & Co, Zwolle; P. Vogel Pz, Molenaarsgraaf; Van der Werff en Hubrecht n.v., Amsterdam. 148 Westerwoudt, Amsterdam; Administratiekantoor v/h. de Wetstein, Pfister & Co. n.v., 's-gravenhage; F.H. van der Wiel 's-gravenhage; H. Wins, 's-gravenhage; Zeist, Middenstandsbank; W. Zeyl & Zn., Sneek; Zuid-Nederlands Emissie-, Administratie- en Effectenkantoor, 's-hertogenbosch.

24 24 Bond Geld- en Effectenhandel Handelsbank Eindhoven (zie 142) Diverse Raiffeisen- en Boerenleenbanken. 150 Eerste gedeelte 151 Tweede gedeelte Dossiers, geordend op onderwerp Vervolg op lijstnummers : diversen 152 Affaires voor "bedienden" van andere leden; Afscheidsdiners (2x); Algemene voorwaarden; Avondopenstelling van banken; Bankovervallen; Beursonderhandelingen; Bewaarloon van effecten; Boerenleenbanken; Controle algemeen. 153 Controle algemeen ; Controle extern (door accountants); Commissie 1954 (Mandersloot); Commisie van beroep; Entreegelden; Financiën van de bond; Commissie toewijzing emissies; Fondsenadministratie, centrum voor. 154 Gebouw; Geschillenreglement; Huurcontracten (3x); Loonbetaling per bank; Monumentenwet; Nederlandse Bankiersvereniging (bankgiro); Nederlandse Organisatie van het effectenbedrijf; Ontwerp vennootschapsbelasting; Parkeerterrein; Plaatselijke verenigingen; Plannen reorganisatie beurs. 155 Provisiereglement; Provisietarieven; Provisie bij emissies; Provisieverhoging, accountants-ondersoek; Rentabiliteitsonderzoek; Spaarbanken; Statutenwijzigingen. 156 Voorfinanciering van emissies; Wet toezicht kredietwezen; 50-jarig Circulaires van het dagelijks bestuur bestaan van de bond Agenda's van vergaderingen van het dagelijks bestuur Circulaires van het bestuur aan niet-leden van de Nederlandse Bankiersvereniging Stukken betreffende mededelingen van het bestuur in De prijscourant Dossiers inzake plaatselijke en regionale verenigingen voor geld- en effectenhandel Dossiers : Almelo - Groningen. 158 Dossiers ; Haarlem - Purmerend. 159 Dossiers : Roermond - Zwolle; Delft. 160 Ingekomen aanmeldingen van boerenleenbanken Ingekomen aanmeldingen van boerenleenbanken Stukken betreffende de koninklijke goedkeuring van statuten en statutenwijziging; contracten Ingekomen aanmeldingen van Raiffeissenbanken Correspondentie met bankstellingen

25 Bond Geld- en Effectenhandel A - K 163 L - Z 164 Circulaires en brieven van het bestuur Circulaires en brieven van het bestuur Correspondentie van het bestuur Correspondentie van de voorzitter Stukken betreffende de Commisie Openingstijden van de Nederlandse Bankiersvereniging Stukken betreffende de Vereniging voor de Effectenhandel Stukken betreffende de Nederlandse Bankiersvereniging Stukken betreffende algemene ledenvergaderingen Algemene correspondentie Stukken betreffende een vacature in het secretariaat Diversen: stukken betreffende externe relaties met verenigingen inzake effectenhandel. 168 Begrotingen, jaarrekeningen, financiële jaaroverzichten Het overige deel van de boekhouding is vernietigd. Stukken betreffende een uitkering aan de bond uit de failliete boedel van n.v. bankierskantoor Burlage & Co te 's-gravenhage 169 Fotografische portretten van bestuursleden en groepsfoto's. Z. j. 170 Archief van de Vereniging voor de Oostenrijkse en Hongaarse Fondsen III Aanvulling 1991: Gedrukte stukken, aangetroffen in het archief van de handels- en landbouwbank. III AANVULLING 1991: GEDRUKTE STUKKEN, AANGETROFFEN IN HET ARCHIEF VAN DE HANDELS- EN LANDBOUWBANK Uitgaven van het Uitlotingsarchief te Bennekom betreffende effecten en coupons, circulaires geordend volgens het "systeem Keesing" Coupons- en dividendregister, Incourante fondsenregister, Alfabetisch dividend- en renteregister, Alfabetisch dividend- en renteregister,

26 26 Bond Geld- en Effectenhandel Permanent koersoverzicht, tevens dagelijks overzicht der productenprijzen [...], tabellen, geordend volgens het "systeem Keesing" Boek I. 176 Boek II Register van effecten, fichessystemen, bestemd voor kaartenbakken, met tabs en omslagen, geordend per fonds volgens het "systeem Keesing" Eerste gedeelte 178 Tweede gedeelte 179 Effectengids. Jaarboek, uitgegeven door Kol & Co. te Amsterdam, houdende een overzicht van aandelen uitgevende fondsen. 1927, 1929 en Verzameling circulaires, houdende mededelingen van de bond over zijn eigen organisatie en over de effectenhandel, geordend volgens een dossierstelsel, geletterd A-Z. Z. j.

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Nummer archiefinventaris: 2.08.29 Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Auteur: SSA-AvF Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.03 Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, 1838-1940 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Nummer archiefinventaris: 3.21.05 Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.27 Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966

Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966 Nummer archiefinventaris: 3.21.13 Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.10.01.06 Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.10.01.06

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Vaste Brandstoffen,

Inventaris van het archief van de Stichting Vaste Brandstoffen, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.69 Inventaris van het archief van de Stichting Vaste Brandstoffen, 1958-1975 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Nummer archiefinventaris: 2.19.129 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Auteur: J.A. Scholtz Nationaal Archief, Den Haag 2001

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren Nummer archiefinventaris: 2.19.135 Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren 1915-1969 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945)

Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945) Nummer archiefinventaris: 2.19.054.07 Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945) 1949-1959 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898)

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.22 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980)

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980) Nummer archiefinventaris: 2.19.046.08 Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, 1962-1967 (1980) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) (1959) (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) (1959) (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.16 Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) 1906-1956 (1959) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie