Notitie Onderzoek Real Time Parkeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Onderzoek Real Time Parkeren"

Transcriptie

1 zaak_zaaknummer zaak_id Notitie Onderzoek Real Time Parkeren bericht_nummer bericht_id Openbare Werken aan College van Burgemeester en wethouders team OWVPV steller B Lendfers c.c. van onderwer p B Lendfers Onderzoek 'betalen per minuut' en 'GSMparkeren' doorkiesnummer registratienummer datum 17 september Real Time Parkeren / betalen per minuut bij parkeergarages en parkeerterreinen Bij Real Time Parkeren (RTP) oftewel betalen per minuut wordt het parkeertarief bij parkeergarages en parkeerterreinen per minuut afgerekend. De parkerende klant betaald dan het parkeertarief voor de werkelijke tijdsduur van het parkeren. De klant betaald niet meer te veel maar ook niet meer te weinig. Huidige situatie parkeergarages en parkeerterreinen In de parkeergarages en op de parkeerterreinen kan op dit moment betaald worden met papier- en muntgeld en met Europese Pinpassen. Betalen met creditcard wordt in Venlo niet toegepast vanwege de hoge kosten die hieraan verbonden zijn. De parkeertarieven zijn dit jaar 2,10 per uur (parkeergarage Nolensplein) en 1,90 per uur (overige parkeergarages en parkeerterreinen). Afrekenen kan met de kleinste munteenheid, 0,10. Gemiddeld betaald de klant per parkeeractie 0,05 teveel. De klant wordt hiermee al zoveel mogelijk tegemoet gekomen. Het huidige tariefsysteem is namelijk een benadering van Real Time Parkeren. Betalen per minuut in de parkeergarages en parkeerterreinen De mogelijkheid om in parkeergarages en op parkeerterreinen te betalen per minuut is afhankelijk van de kleinste munteenheid van de betaalautomaat. Een tarief van bijvoorbeeld 0,035 per minuut ( 2,10 per uur) kan uitsluitend betaald worden met de kleinste munteenheid van de betaalautomaat. Deze munteenheid bepaald de tijdseenheid waarvoor de klant betaald: - 0,10 = 2,86 minuten parkeren; - 0,05 = 1,43 minuten parkeren. Exact betalen per minuut is dus niet mogelijk met 0,10 of 0,05. Hoewel de invoering van 0,05 als kleinste munteenheid technisch mogelijk is, brengt dit extra kosten met zich mee (aanschaf geldcassettes, extra geldgaring, meer munten tellen, etc.). Bovendien levert dit geen noemenswaardig voordeel op voor de klant. Deze betaald na de invoering van 0,05 als kleinste munteenheid per parkeeractie immers maar 0,025 teveel in plaats van 0,05 teveel. De invoering van een kleinere munteenheid kost naar schatting jaarlijks ca ,-. De gemeente Venlo moet dus behoorlijke kosten maken om een zeer gering voordeel voor de klant te bewerkstelligen. De betaalautomaten kunnen geen kleinere munteenheden dan 0,05 verwerken. Het handhaven van de huidige kleinste munteenheid van 0,10 brengt geen extra kosten met zich mee terwijl het nadeel voor de klant nu al tot een minimum beperkt is. Bovendien kan de klant nu nog binnen het eerste half uur uitrijden

2 zonder te betalen. Als betalen per minuut wordt ingevoerd kan dit niet meer. Mogelijkheden voor invoering Invoering van Real Time Parkeren of betalen per minuut kan in de parkeergarages en op de parkeerterreinen op de volgende manieren: a. door contant betalen met de kleinste munteenheid van 0,10 en elektronisch betalen met een Europese Pinpas; b. met behulp van een automatisch kenteken herkenningssysteem; c. met het systeem bel-parkeren (parkeerkaart/token). Voor elke optie moet het parkeertarief per minuut worden gecorrigeerd en vastgesteld in plaats van per uur. 1a. Betalen per minuut met kleinste munteenheid 0,10 Bij deze optie worden de parkeertarieven per minuut (gecorrigeerd) vastgesteld. De klant kan contant of elektronisch betalen met tariefstappen van 0,10. Bij elke parkeertransactie is er sprake van een afwijking van slechts 0,05. De invoering van deze optie kost de gemeente Venlo in het eerste jaar ca ,- en daarna jaarlijks ca ,-. Bovendien levert het maar weinig voordeel op voor de parkerende klant. Voordeel: - klant betaald (zoveel mogelijk) voor de daadwerkelijk geparkeerde tijd; Nadelen: - extra kosten voor de invoering; - minder inkomsten omdat betaald wordt voor de daadwerkelijk geparkeerde tijd; - weinig verschil ten opzichte van het huidig tariefsysteem; - de klanten die de parkeergarage of het parkeerterrein binnen een half uur verlaten kunnen niet meer uitrijden zonder te betalen (dit kan bij het huidige tariefsysteem nog wel). 1b. Automatisch kentekenherkenningssysteem Bij een automatisch kentekenherkenningssysteem kan de bezoeker eenvoudig de parkeergarage in- en uitrijden als hij/zij zich heeft geregistreerd en aangemeld bij een van de providers. Afrekenen gebeurt maandelijks via een automatische incasso. De klant hoeft dus niet meer bij de betaalautomaat te betalen. De aanschaf en het beheer en onderhoud van een automatisch kentekenherkenningssysteem is erg kostbaar. Momenteel wordt nog nader onderzoek verricht naar de mogelijkheden van een automatisch kenteken herkenningssysteem in de parkeergarages en parkeerterreinen. Hierover wordt u volgens planning in de loop van 2014 geïnformeerd. 1c. Systeem bel-parkeren (parkeerkaart/token) In de parkeergarages en op de parkeerterreinen bestaat de mogelijkheid om het systeem belparkeren in te voeren via een parkeerkaart/token van een of meer providers. Automobilisten moeten zich vooraf aanmelden en registreren bij de provider. De automobilist kan in- en uitrijden door de parkeerkaart in de kaartlezer van de in-/uitrijunit te steken of door de token bij de in-/uitrijunit te houden. Dit systeem is een goedkoper alternatief dan het automatisch kentekenherkenningssysteem. De parkeerkosten worden aan het eind van de maand automatisch door de provider geincasseerd. De provider betaald de parkeerkosten vervolgens met een korting van ca. 2%-5% door aan de gemeente. De gemeente krijgt hierdoor minder parkeerinkomsten. Om het systeem bel-parkeren in te voeren moet de gemeente verder nog de parkeerapparatuur aanpassen of vernieuwen. De invoering van dit systeem brengt daarom extra kosten met zich mee. Voordeel 2

3 - klant betaald (zoveel mogelijk) voor de daadwerkelijk geparkeerde tijd; Nadelen - klant heeft extra kosten (telefoonkosten, abonnement, etc.); - parkeerapparatuur moet aangepast/vernieuwd worden; - minder inkomsten omdat men betaald voor de daadwerkelijk geparkeerde tijd; - provider brengt kosten in rekening (2% - 5% van de omzet); - het systeem zal naar verwachting maar door ca. 6% van de bezoekers gebruikt worden. Enquêteresultaten Real Time Parkeren In juli 2013 is een enquête verricht onder de parkerende automobilisten in de parkeergarages Arsenaal, Nolensplein en Roermondsepoort. De resultaten van deze enquête zijn als bijlage 1 t/m 3 bijgevoegd aan dit collegevoorstel. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat iets meer dan de helft van de bezoekers van de parkeergarages wel vindt dat betalen per minuut moet worden ingevoerd, maar dat men niet bereid is om zich te registreren en aan te melden bij een van de providers. De bezoekers geven dus hun voorkeur aan de invoering van betalen per minuut met de kleinste munteenheid 0,10. Dit terwijl betalen per minuut hun echter maar een beperkt voordeel van 0,05 per parkeeractie oplevert. 2. Real Time Parkeren op straat (GSM-parkeren) Real Time Parkeren op straat is alleen mogelijk als het parkeergeld achteraf betaald kan worden in plaats van vooraf een inschatting te maken van de parkeerduur. Achteraf betalen kan alleen door GSM-parkeren in te voeren. Bij GSM-parkeren wordt de mobiele telefoon (GSM) gebruikt om de parkeeractie te starten en te beëindigen. Het parkeergeld wordt maandelijks automatisch afgeschreven van de bankrekening. GSM-parkeren is naast muntgeld en Pinpas te gebruiken als extra betaalmogelijkheid. Het is een extra service voor de parkerende klant en dus niet bedoeld om de reguliere betaalmiddelen te vervangen. Huidige situatie straat parkeren In Venlo en Blerick ligt een aantal gebieden waar betaald parkeren op straat is ingevoerd. Het uurtarief bedraagt in Venlo 1,80 en in Blerick 1,70. Verder is in de Spoorstraat, Sloterbeekstraat en Roermondsestraat in Venlo kort of ultrakort parkeren van toepassing waarbij een tarief van 3,40 per uur wordt gehanteerd. In het Rosarium in Venlo wordt een dagtarief voor straat parkeren van 14,00 per dag toegepast. Betalen kan bij een van de 109 ticketautomaten of bij een van de 60 parkeermeters. Bij de ticketautomaten kan betaald worden met muntgeld of Pinpas. De parkeermeters (bij algemene gehandicaptenparkeerplaatsen) accepteren uitsluitend muntgeld en zijn niet geschikt voor elektronisch betalen. Het huidige parkeerbeleid is erop gericht om lang parkeren zoveel mogelijk in de parkeergarages en op de parkeerterreinen te laten plaatsvinden. Daarom is bij de meeste parkeervakken op straat een maximale parkeerduur van 2 uur ingesteld. Werking GSM-parkeren op straat Na registratie bij een van de providers parkeert de klant zijn/haar auto en start de parkeeractie met een app of sms via de mobiele telefoon door het zonenummer en het kenteken door te sturen. De database registreert de starttijd waardoor de handhavers met hun handterminals kunnen controleren of de auto aangemeld is in de online-database. Bij terugkomst stopt de gebruiker zijn parkeeractie weer via de mobiele telefoon. Het parkeergeld wordt aan het eind van de maand door de provider geincasseerd bij de gebruiker. De 3

4 gemeente ontvangt het parkeergeld na aftrek van 2% - 5% providerkosten. Voordelen - klant betaald achteraf de werkelijke parkeertijd in plaats van vooraf met afwijking van 20%; - lopen naar de ticketautomaat is niet meer nodig; - minder muntgeld in de ticketautomaten dus kostenbesparing exploitatie ticketautomaat; - verblijfsduur neemt gemiddeld met ongeveer een half uur toe. Nadelen - gebruikersfouten kunnen leiden tot parkeerboetes/extra kosten (verkeerde zonecode, accu GSM leeg bij afmelden, etc.) risico voor gebruiker; - handhaving wordt intensiever; - extra kosten voor de invoering; - extra providerkosten; - klant betaald extra kosten voor gebruik mobiele telefoon en abonnement bij provider. Invoeren GSM-parkeren Het invoeren van GSM-parkeren kan op twee manieren: - een contract afsluiten met het ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) - een afzonderlijk contract afsluiten met de provider(s) van GSM-parkeren. Er zijn momenteel 7 providers voor GSM-parkeren. Het afsluiten van afzonderlijke contracten met elke provider is duurder dan het afsluiten van een contract rechtstreeks met het SHPV. Bij invoering van GSM-parkeren stapt ca. 6% van de gebruikers van straat parkeren over van vooraf betalen naar GSM-parkeren. De parkeerinkomsten van GSM-parkeren zullen ca. 20% lager zijn dan de huidige parkeerinkomsten. De parkeerinkomsten dalen namelijk omdat achteraf pas betaald wordt op basis van de werkelijke parkeerduur. Ervaring andere gemeenten met GSM-parkeren Uit de evaluatie van de invoering van GSM-parkeren bij andere gemeenten blijkt dat bezoekers gemiddeld langer parkeren dan bij vooraf betalen. De parkeerduur neemt toe met ongeveer een half uur. Wel blijkt dat in de opstartperiode (1 e jaar) weinig gebruik wordt gemaakt van GSM-parkeren. Het gebruik neemt toe als de voordelen en het gemak van het GSM-parkeren eenmaal bekend zijn. Goede voorlichting (communicatie) is daarom erg belangrijk voor een succesvolle invoering. In steeds meer gemeenten wordt GSM-parkeren ingesteld. Zowel de parkerende klant als de middenstand beschouwd GSM-parkeren als een positief item. Voor de parkerende klant is het systeem gemakkelijk en voor de middenstand kan het extra inkomsten opleveren. 2a. GSM-parkeren via Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) is een ondersteunende (dienstverlenende) non-profit organisatie voor gemeentes bij het uitvoeren van hun parkeerbeleid. Deze coöperatie maakt vastlegging en bevraging van parkeergegevens gemakkelijker en zorgt ervoor dat gemeentes en aanbieders van parkeerdiensten (providers) makkelijker op elkaar kunnen aansluiten. Het aanschaffen en betalen van parkeerrechten kan zo sneller en goedkoper zijn. De gegevens van parkeeracties worden in het Register Parkeer- en Verblijfsrechten (RPV) vastgelegd. Gegevens als het kenteken, de starttijd en eindtijd van elke parkeeractie worden in het RPV opgenomen. 4

5 Duitse automobilisten Duitse automobilisten brengen gemiddeld 1 x per 4 à 6 weken een bezoek aan Venlo. Bij invoering van GSM-parkeren op straat kunnen zij uitsluitend gebruik maken van de diensten van provider Sunhill. Het afsluiten van een abonnement is niet nodig omdat het parkeergeld betaald wordt met prepaid-beltegoed of met het telefoonabonnement. De Duitse automobilist dient wel gebruik te maken van de telecomaanbieders Telekom, Vodafone of O 2. Bij SHPV aangesloten gemeentes Bij het SHPV zijn op dit moment de volgende gemeenten aangesloten: Alkmaar, Almere, Alphen a/d/ Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Barneveld, Beverwijk, Bloemendaal, Deventer, Diemen, Dordrecht, Enschede, Harlingen, Heemstede, Heerenveen, Hengelo, s-hertogenbosch, Oosterhout, Sittard-Geleen, Utrecht, Velsen, Woerden, IJsselstein, Zandvoort en Zutphen. Voordelen: - met één contract alle providers direct aangesloten; - lagere vergoeding aan providers dan bij rechtstreeks contract met provider; - minder financiële administratie dan bij een rechtstreeks contract met een provider (financiële verantwoording, facturering, etc.); - managementinformatie in één systeem te raadplegen. Nadelen: - extra kosten voor de handhaving (andere manier van handhaven); - extra kosten voor diensten SHPV; - kosten voor invoering (zonenummerborden, etc.); - minder parkeerinkomsten. Kosten: De invoering en het beheer van GSM-parkeren via het SHPV kost het 1 e jaar ca ,- en daarna jaarlijks ca ,-. 2b. GSM-parkeren rechtstreeks via provider Een andere mogelijkheid is rechtstreeks een contract aangaan met een of meer providers van GSM-parkeren. De gemeente Venlo draagt dan een percentage van ca. 2,5 5,0 % van de inkomsten van het GSM-parkeren af aan elke provider (3% bij een contractduur van 5 jaar). Verder zullen nog kosten betaald moeten worden om voor zonenummerborden en de aanpassing/vernieuwing van handhavingsapparatuur. Ook de handhaving wordt duurder omdat het kenteken van elke auto zonder parkeerticket ingevoerd moet worden. Voordelen: - geen extra kosten per transactie voor de gemeente; - geen kosten voor het opmaken van rapportages. Nadelen: - met elke provider apart een contract afsluiten; - meer financiële administratie dan bij SHPV (voor elke provider aparte financiële verantwoording, facturering, etc.); - hoe kleiner het aantal providers, hoe beperkter de keuze voor de parkerende klant; - managementinformatie GSM-parkeren niet in één systeem te raadplegen; 5

6 Duitse automobilist kan alleen GSM-parkeren als er een contract wordt afgesloten met Sunhill; extra kosten voor de handhaving (andere manier van handhaven); kosten voor invoering (zonenummerborden etc.); minder parkeerinkomsten. Kosten: De invoering en het beheer van GSM-parkeren rechtstreeks via providers kost het 1 e jaar ca ,- en daarna jaarlijks ca ,-. Enquêteresultaten GSM-parkeren op straat In de maand juli 2013 is een enquête verricht onder de parkerende automobilisten op de parkeerterreinen Hogeweg Noord-Buitensingel en Maaswaard. De resultaten van deze enquête zijn als bijlage 4 en 5 aan dit collegevoorstel bijgevoegd. Uit de enquête blijkt dat er nauwelijks animo is voor GSM-parkeren op straat. Betalen wil men het liefst direct bij aankomst met muntgeld en er is weinig bereidheid om een abonnement af te sluiten voor GSM-parkeren. 6

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

Advies fiscalisering vergunningengebieden

Advies fiscalisering vergunningengebieden Advies fiscalisering vergunningengebieden Definitieve notitie in opdracht van Empaction B.V. Eindhoven, 23 april 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Korte beschrijving huidige situatie... 4 2.1 Vergunninggebieden

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet OKTOBER 2010 ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen PINNEN Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet Of u als ondernemer nu wel of geen pinmogelijkheid in uw zaak hebt,

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Betaald parkeren in Nieuwegein

Betaald parkeren in Nieuwegein Betaald parkeren in Nieuwegein Maakt parkeren makkelijker! Inhoud Parkeren in Nieuwegein 3 Parkeerrecht 4 Parkeren bewoners 5 Parkeren zakelijk 7 Parkeren bezoekers 10 Vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen

Nadere informatie

De persona s achter de ondernemer

De persona s achter de ondernemer Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Business & Finance Rapport De persona s achter de ondernemer

Nadere informatie

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap [1] Datum : 17 februari 2012 Aan : De gemeenteraad Meridio : 683767 Van : Het college van B&W Onderwerp : Financiering door middel van een swap Inleiding Tijdens de Politieke Markt van 25 januari 2012

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering.

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Uitleg en inzicht . In deze digitale folder leest u wat u kunt verwachten bij ons medisch acceptatieproces. Hoe zorgt u ervoor dat

Nadere informatie

Wholesale Line Rental (WLR)

Wholesale Line Rental (WLR) Dienstenbeschrijving Wholesale Line Rental (WLR) Voordelig bellen is voortaan zo eenvoudig als het maar kan zijn Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren. Hoe werkt de VVE-vergunning?

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren. Hoe werkt de VVE-vergunning? Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Hoe werkt de VVE-vergunning? oktober 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wat is de VVE-vergunning? 3 Parkeeractie aanmelden 3 Aanmelden per telefoon 3 Aanmelden

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is Dienstenwijzer en tevens Dienstverleningsdocument van: Assurantiehuis Adviesgroep BV Tevens handelend als Hypotheek- en Pensioenhuis Stadhouderslaan 12 2517 HW Den Haag T 070-3924611 F 070-3561407 W www.assurantiehuis.nl

Nadere informatie

bent u klaar voor het nieuwe Pinnen? speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U!

bent u klaar voor het nieuwe Pinnen? speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U! speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN 5 mei 2010 nr. bent u klaar PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U! voor het nieuwe Pinnen? PINNEN, LEEFT DAT ONDER DE SLAGERS? inhoud Pinkrant

Nadere informatie

Handleiding Museumkaart

Handleiding Museumkaart Handleiding Museumkaart www.museumkaart.nl uitgave 2012/2013 Inhoudsopgave Waartoe dient deze handleiding? 1. Algemene inleiding 1.1 Museumvereniging: uitgever Museumkaart 1.2 Doel Museumkaart 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening INHOUD NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Pagina 1. INLEIDING

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Algemene toelichting

Algemene toelichting Algemene toelichting 1. Aanleiding en doel Het gebruik van telefoon- en internetverbindingen voor geautomatiseerde toepassingen zal naar verwachting sterk toenemen. Het gaat hierbij vooral om communicatie

Nadere informatie

Handleiding Internetparkeren. versie 1.1 juli 2012. Voordelig bricken, makkelijk parkeren

Handleiding Internetparkeren. versie 1.1 juli 2012. Voordelig bricken, makkelijk parkeren Handleiding Internetparkeren. versie 1.1 juli 2012 Voordelig bricken, makkelijk parkeren Inhoudsopgave Het gebruik van Internetparkeren 3 De transponderkaart 3 Het Kenteken 4 Het starten van een parkeertransactie

Nadere informatie

Straatparkeren. Slim organiseren met maatschappelijk rendement. P1 dossier elf, december 2011 Achtergrond informatie over parkeren uitgegeven door P1

Straatparkeren. Slim organiseren met maatschappelijk rendement. P1 dossier elf, december 2011 Achtergrond informatie over parkeren uitgegeven door P1 Straatparkeren Slim organiseren met maatschappelijk rendement P1 dossier elf, december 2011 Achtergrond informatie over parkeren uitgegeven door P1 Colofon P1 Dossier is een uitgave van P1, specialist

Nadere informatie

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO Samenvatting plaatsen van laadpunten t.b.v. het elektrisch rijden. Elektrisch rijden (Erijden) is de laatste jaren sterk in opkomst. Het opladen van elektrische auto s (en elektrische motoren) heeft gevolgen

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SMSParking

Gebruikershandleiding SMSParking Gebruikershandleiding SMSParking Inhoudsopgave: 1.Inleiding..2 2.Registreren bij SMSParking..3 3.SMSParking Gebruiken 4 3.1 Met je mobiele telefoon..4 3.2 Via het internet 5 4.Tarieven SMSParking.5 5.Contact.5

Nadere informatie

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel en scope handboek 2 1.2 Leeswijzer 2 2 E-Factureren minder complex dan u denkt

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie