SummerHolidayExchangeProgram

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SummerHolidayExchangeProgram"

Transcriptie

1 SummerHolidayExchangeProgram maakt deel uit van het Short Term Exchange Program binnen Rotary International en is een kort intercontinentaal zomervakantie uitwisselings-programma Family to Family Over de inhoud: Een must voordat je besluit je als kandidaat deelnemer aan te melden. De brochure bevat naast informatie over het SHEP, instructies over een correcte aanmeldings-procedure voor kandidaat deelnemers en de rol die sponsor- Rotaryclubs hierbij vervullen. Uitgave MDJC november 1998 (bijgewerkte versie september 2008) - 1 -

2 Inleiding: certificering Vanaf Rotaryjaar heeft Rotary International alle Rotarydistricten world wide verplicht, indien men deel wilt nemen aan een Jeugduitwisseling, te voldoen aan een aantal voorwaarden. Indien men hieraan voldoet dan komt men in aanmerking (gecertificeerd worden) deel te nemen aan deze Jeugduitwisselingsprogramma s die onder auspiciën van hen plaats vinden. Rotary International formuleert 67 criteria waaraan moet worden voldaan en vragen die beantwoord moeten worden, alvorens van certificering sprake kan zijn. De certificering die Rotary International vereist voor alle Jeugdprogramma s draagt bij aan de veiligheid van de deelnemende uitwisselingsjongeren. Voor die certificering is het nodig dat het Jeugduitwisselingsprogramma wordt uitgevoerd door een rechtspersoon, in ons geval de Stichting Multi District Jeugd Commissie (MDJC). Er moet bovendien een toereikende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zijn afgesloten. Een gedragscode met betrekking tot sexual abuse and harassment is vereist. Door middel van het mede ondertekenen van het application formulier stemt een Rotaryclub die deelneemt aan een uitwisselingsprogramma in met de gedragslijnen die voor jeugduitwisseling gelden. Onofficiële jeugduitwisseling (omschreven als backdoor exchange ) is niet toegestaan. Aanmeldingsformulieren en verklaringen die betrekking hebben op een jeugduitwis selingsprogramma moeten worden bewaard. Voor elk jeugdprogramma geldt dat de deelnemers moeten worden geselecteerd. Daarvoor zijn nodig gesprekken en geschreven verklaringen. Uitwisselingsjongeren zijn verplicht zelf een reisverzekering te regelen. De MDJC kan daarbij adviseren. Voor gastgezinnen en meewerkende vrijwilligers wordt een betrouwbaarheidsonderzoek verondersteld, door middel van gesprekken, geschreven verklaringen en waar nodig het nagaan van referenties. Wie deelneemt aan, of betrokken is bij, een jeugdprogramma moet zich voldoende oriënteren en informeren. Dat geldt voor studenten, ouders, gastgezinnen, maar ook voor districtsgouverneurs, Youth Exchange Officers, counselors en andere vrijwilligers. Zij worden geacht aan specifieke trainingen en oriëntaties deel te nemen. De oriëntatie richt zich op programmaregels en -afspraken, procedures, gedragscodes, verwachtingen en de preventie van abuse. De organisatoren van voorlichtingsbijeenkomsten registreren wie daaraan hebben deelgenomen

3 Ter ondersteuning en begeleiding van elke jongere wijst de Rotaryclub een counselor aan, een Rotarian die ook de communicatie onderhoudt met de Rotaryclub, het herkomstgezin, het gastgezin en de gemeenschap waarin de jongere verblijft. Een Rotarycounselor mag geen deel uitmaken van een gastgezin. Jongeren die deelnemen aan een uitwisselingsprogramma moeten te allen tijde een vertrouwenspersoon kunnen bellen. Zij moeten vóór het deelnemen aan een programma weten, wie hun contactpersoon in de Multidistrictsorganisatie is, en informatie hebben over de gouverneur, de clubvoorzitter, de Rotarycounselor en de vertrouwenspersonen

4 Program Rules and Conditions of Exchange By the Laws of the Host Country - If found guilty of violation of any law, student can expect no assistance from Rotary or their native country. Student will be returned home as soon as released by authorities. I. The student is not allowed to possess or use illegal drugs. Medicine prescribed by a physician is allowed. II. The student is not authorized to operate a motorized vehicle of any kind which requires a federal/state/provincial license or participate in driver education programs. III. The illegal drinking of alcoholic beverages is expressly forbidden. Students who are of legal age in host country should refrain.. IV. Stealing is prohibited. There are no exeptions. V. Unauthorized travel is not allowed. Students must follow the travel rules of the Host District. VI. The student must be covered by a health and live insurance policy agreeable to the Hosting District. VII. The student must abide by the rules and conditions of exchange of the Hosting District provided to you by the District Youth Exchange Committee. VIII. The student must return home directly by a route mutually agreeable to the Host District and student s parents. IX. The student shall have sufficient financial support to assure his/her well-being during the exchange. Any unusual costs relative to a student s early return home or other unusual costs shall be the responsibility of the student s own parents/guardians. X. You will be under the Hosting District s authority while you are an exchange student. Parents/guardians must avoid authorizing any extra activities directly to their son/daughter. The Host Club and District Youth Exchange officers must authorize such activities. Relatives in the host country will have no authority over the student while they are in the program. Bij ondertekening van het application form verklaart kandidaat deelnemer bekend te zijn met de Program Rules and Condition of Exchange zoals deze door Rotary International zijn opgesteld en deze in acht te nemen

5 HANDLEIDING - Rotary - Summer Holiday Exchange Program (SHEP) 1. Algemeen Het zomervakantie-uitwisselingsprogramma heeft als belangrijkste kenmerk dat het een family to family programma is. Scholieren uit Nederland brengen in een gezin, meestal gelegen in een land buiten Europa (Intercontinentaal), gedurende onze zomervakantie een aantal weken door. Ze zijn te gast bij leden van de plaatselijke Rotaryclub of bij gezinnen die de plaatselijke club daarvoor geschikt acht. Een zoon of dochter uit dat gezin heeft zich ook voor het programma aangemeld en zal: A. - indien uitwisseling plaats vindt met landen gelegen op het Noordelijk Halfrond in de voorafgaande of daarop volgende maand bij de Nederlandse familie te gast zijn. De uitwisselingsperiode is dan meestal 2x3 à 4 weken; B. - bij uitwisseling met landen gelegen op het Zuidelijk Halfrond vindt de ontvangst in Nederland in december/januari plaats. De uitwisselingsperiode is dan meestal 2x5 à 7 weken. Wederkerigheid (op gezinsniveau) is bij dit programma een dwingende eis. 1.1 Wat houdt de uitwisseling in Het programma biedt uitstekende mogelijkheden om niet alleen vakantie te hebben, maar ook om kennis te maken met andere leefstijlen en culturen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat men zowel elders als hier bij de eigen vakantie-planning rekening houdt met de ontvangst. 1.2 Wie kunnen deelnemen Aan het programma kan deelgenomen worden door schoolgaande jongelui (zowel van Rotarians als niet-rotarians) in de leeftijd van 16 tot 19 jaar, gerekend naar de datum van 1 juli van het jaar waarin de uitzending plaatsvindt. Men moet er rekening mee houden dat het niet altijd mogelijk is dat men met een aspirant deelne(e)m(st)er van hetzelfde geslacht wordt uitgewisseld. Ook kan er wel eens sprake zijn van een iets groter leeftijdsverschil, aangezien inter-continentaal niet dezelfde leeftijdsgrenzen worden gehanteerd. Het komt wel eens voor dat de aspirant deelnemers van elders jonger in leeftijd zijn. In overleg met de kandidaat deelne(e)m(st)er wordt dan een Match gemaakt - 5 -

6 1.3 Naar en uit welk land? De kandidaat kan bij aanmelding aangeven naar welk land hij/zij uit-gewisseld wilt worden. Bij plaatsing wordt met deze voorkeur zo veel mogelijk rekening gehouden. De landen waaruit men kan kiezen en waarmee afgelopen jaren uitgewisseld werd, zijn: Zuid Amerika : ARGENTINË (B) / BRAZILIË (B) / ECUADOR (A+B) Midden Amerika : MEXICO (A) Noord Amerika : U.S.A. / CANADA (A) Afrika : REPUBLIEK ZUID AFRIKA (B) Azië : JAPAN (A) / TAIWAN (A) (Zie voor A en B rubriek 1 Algemeen) 2.1 De aanmelding (van Nederlandse jongeren) Ieder jaar wordt in september de keuzemogelijk bekend gemaakt (zie 1.3). De perioden waarin de uitwisseling plaats vindt, ligt tussen de laatste week juni en eind augustus. Voor de genoemde landen van het Zuidelijk Halfrond is de terugontvangst in Nederland een aantal weken in december/januari. Derhalve is het uiterst belangrijk bij aanmelding exact de vakantieperiode van de kandida(a)t(e) op te geven Het bepalen van de uitwisselingsperiode is een aangelegenheid van de SHEPcoördinatoren, evenals het collectief boeken van de vliegreizen. Uitzonderingen daarop worden niet gemaakt. Mocht men in het buitenland het overeengekomen aantal uitwiselingen, door onvoldoende kandidaten, niet halen, dan wordt er in goed overleg met de deelnemer/ zijn ouders gezocht naar een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief in een ander district/land. 2.2 Aanmelding Aanmelding dient te geschieden bij de Clubjeugdcommissaris van een (plaatselijke) Rotaryclub tussen 1 september en 31 januari. Samen wordt hiervoor een aanvraagformulier voor deelname ingevuld dat ook op internet te vinden is: download/forms Vanaf 1 september kan men dit aanvraagformulier voor deelname zenden naar de SHEP-coördinator die de aanmeldingen verzorgt. De terugontvangst van het aanmeldingsformulier bij de coördinator is bepalend voor de afhandeling/plaatsing

7 Application for a Rotary Youth Exchange Short-Term Exchange Program (STEP) Family to Family Applicant s Name Submit completed application to: Rtn. Theo Alberts Rijksweg 69a, 6271 AC GULPEN, The Netherlands Phone Fax Mobile Read all directions on each page carefully before completing the application. Use the checklist on the last page to ensure that you have completed all sections and obtained all necessary signatures. If you are accepted into the short term program this application will be sent to the hosting country and will serve as your introduction to the people who will organize your stay or host you.

8 General Information and Instructions Family to family exchange (Homestays Ages 16-19) General Application Pages 3-7 and Supplementary Page A This program is for individual participants to stay with host families in another country for a few weeks. Most Homestays are reciprocal; for example, Mexican-Dutch exchange may start with a young person from Mexico spending a few weeks in The Netherlands, followed by a visit from a Dutch youth to Mexico. Such exchanges are normally family-to-family or clubto-club. During the course of this program it may be possible to participate in Rotary Tours for groups of young people from the same country or several different countries. Components of Your Application General Information: Pages 1-8 containing your Personal Information, Acceptance of the Rules and Conditions and the Guarantee Form; Copy of your passport or birth certificate. Completing your Application Your application must be legible. Typed or computer-generated applications are strongly encouraged. Answer all questions completely and as asked (do not write same, see above, or see page ). Enter the information into the space provided unless directed otherwise. To avoid any chance of misinterpretation take care with your grammar and spelling. You don t inscribe the blue parts about our District(s). Wherever the application asks for your full legal name, enter your name exactly as it appears on your passport or birth certificate. On pages that have a box in the upper right-hand corner marked Applicant Name, enter the preferred form of your name. For example, an applicant whose full legal name is Joseph David Smith might enter Joseph Smith or Joe Smith. Printing Your Application and Signing the Forms Submit four complete sets of this application. (You may also wish to make an additional set for your own records.) Sets 2-4 can be good quality photocopies. On all copies the signatures must be ORIGINAL and in BLUE. To achieve this: 1. Complete the application form but do not sign it. 2. Print four sets of the completed application (if using a typewriter or completing by hand, make three good-quality photocopies of the original). 3. Add your signature and those of your parents/legal guardians to all copies. The photo of yourself on Page 3 may be digitally inserted or attached. If attached it must be an original photograph on all four sets, not a color photocopy, The photos that you submit for Supplementary Page A may also be digitally inserted but if attached must include at least one set of originals. The other three sets may be good-quality color photocopies. Questions? If you have any questions about completing this application, check with your local Rotary Club s Youth Exchange officer. Once you ve completed your application, return it to your local Rotary Club/District as instructed. Data Protection Your information will be shared with Rotary International, the Sending and Hosting Rotary Districts Youth Exchange Organizations and Clubs, your appointed counselor and host families. It will only be used for official RI business and not sold to or shared with other third parties, unless required by law to be released. Statement of Conduct for Working with Youth Rotary International strives to create and maintain a safe environment for all youth who participate in Rotary activities. Rotarians, Rotarians spouses, partners, and other volunteers must safeguard the children and young people they come in contact with and protect them from physical, sexual and emotional abuse. Adopted by the Rotary International Board of Directors, November 2006

9 Multidistrict The Netherlands (Districts 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600 and 1610) Short-Term Exchange Program Family to Family Personal Information Before you begin your application, please read all instructions on the prior pages. Smile! Attach or insert a recent, good-quality color photo of yourself (head and shoulders). Original photos must accompany all four sets of the application. Attach photo with glue or double-sided tape; do not staple. Passport Size 1. Applicant Information Full Legal Name as on passport or birth certificate (use capital letters for your FAMILY name; e.g., SMITH John David) Name You Wish to be Called Male Female Date of Birth (e.g., 23/April/2008) Citizen of (Country) Place of Birth (City, State/Province, Country) Home Address Street Town/City State/Province Postal Code Country Postal Address (if different) - Street Town/City State/Province Postal Code Country Address Home Phone Number Mobile Phone Number 2. Parent/Legal Guardian Information (Preferred but not essential if applicant is over 18 years of age) Full Name of Father/Legal Guardian Rotarian? If yes, name of Rotary Club Yes No Address Street Town/City State/Province Postal Code Country Address Home Phone Number Mobile Phone Number Occupation Business Phone Number Fax Phone Number Full Name of Mother/Legal Guardian Rotarian? Yes No If yes, name of Rotary Club Address Street Town/City State/Province Postal Code Country Address Home Phone Number Mobile Phone Number Occupation Business Phone Number Fax Phone Number Parent/legal guardian to contact first in the event of an emergency (specify Father, Mother, etc.): Check here if your parents are divorced or separated. If applicant is under 18 authorizations must be obtained from all parents/legal guardians and others who have legal rights to decisions affecting the student s participation. Explanation is required if signatures of two parents or legal guardians are not provided. Page 1

10 Applicant s Name 3. Personal Background Religion Do you have any special requirements regarding religious observance? Please detail:- Dietary Restrictions (Enter None, or explain with details e.g., vegetarian, vegan, allergic to ) Do you smoke or use tobacco products? Yes No If yes, please explain. Do you drink alcohol? Yes No If yes, please explain. Have you ever used illegal drugs? Yes No If yes, please explain. Answering yes to these questions will not automatically eliminate you as a candidate; however, it may require special consideration of host family or host country. 4. Languages Your Native Language Proficiency in Non-Native Language(s) (indicate Poor, Fair, Good, or Fluent) Non-Native Language(s) Years Studied Speaking Reading Writing 5. Health Declaration Do you have any mental health/medical/dental conditions? Yes No Have you been treated for mental health/medical conditions in the past two years? Yes No Have you taken any prescribed medications in the past six months? Yes No Do you have any special health requirements (disabilities, allergies etc.)? Yes No If you have answered YES to any of the above please explain fully in the space below providing as much information as possible, including the name of any medication and the reason prescribed and include a copy of the doctor s prescription. Use additional sheets of paper if necessary. For more personal and background information please use the appropriate Supplementary Page. 6. Sending Multidistrict and Club Contacts (to be completed by Sending Rotary Club and District representatives) District Number of participants Rotaryclub Name of Sending District Youth Exchange Chair Address Address Street Town/City State/Province Postal Code Country Home Phone Number Business Phone Number Mobile Phone Number Fax Number Sending Rotary Club Name of Sending Club Youth Exchange Officer Address Address Street Town/City State/Province Postal Code Country Home Phone Number Business Phone Number Mobile Phone Number Fax Number Page 2

11 Applicant s Name Short-Term Exchange Program Rules and Conditions of Exchange, Permissions and Declarations As a Youth Exchange Program participant supported by a Rotary club or district, you must agree to the following rules and conditions of exchange. Violation of any of these rules may result in dismissal from the program and immediate return home, at your expense. Please note that districts may edit this document or insert additional rules if needed to account for local conditions. Rules and Conditions of Exchange 1) You must obey the laws of the host country. If found guilty of violating any law, you can expect no assistance from your sponsors or native country. You must return home at your own expense as soon as released by authorities. 2) You will be under the host district s authority while you are an exchange program participant and must abide by the rules and conditions of exchange provided by the host district. Parents or legal guardians must not authorize any extra activities directly to you. Any relatives you may have in the host country will have no authority over you while you are in the program. 3) You are not allowed to possess or use illegal drugs. Medicine prescribed to you by a physician is allowed. 4) The illegal drinking of alcoholic beverages is expressly forbidden. Students who are of legal age should refrain. If your host family offers you an alcoholic drink, it is permissible to accept it under their supervision in the home. 5) You may not operate a motorized vehicle, including but not limited to cars, trucks, motorcycles, aircraft, allterrain vehicles, snowmobiles, boats, and other watercraft, or participate in driver education programs. 6) You must have travel insurance that provides coverage for accidental injury and illness, third party liability, death benefits (including repatriation of remains), disability/ dismemberment benefits, emergency medical evacuation, emergency visitation expenses, 24-hour emergency assistance services, and legal services, in amounts satisfactory to the host Rotary club or district, with coverage from the time of your departure from your home country until your return. 7) You must purchase return travel ticket before departure from the home country. 8) You must attend all orientations and trainings offered by the sending and host districts and clubs. 9) You must have sufficient financial support to assure your well-being during your exchange. Your host district may require a contingency fund for emergency situations. Unused funds will be returned to you or to your parents or legal guardians at the end of your exchange. 10) You must follow the travel rules of your host district. Travel is permitted with host parents or for Rotary club or district functions authorized by the host Rotary club or district with proper adult chaperones. The host district and club, host family and if you are under 18, your parents or legal guardians must approve any other travel in writing, thus exempting Rotary of responsibility and liability. 11) You must return home directly by a route mutually agreeable to your host district and, if under 18, your parents or legal guardians. 12) Any costs related to an early return home or any other unusual costs (language tutoring, tours, etc.) are the responsibility of you and your parents or legal guardians. 13) You should communicate with your host family, if applicable, prior to leaving your home country. The family s information must be provided to you by your host club or district prior to your departure. 14) Visits by your parents or legal guardians, siblings, or friends while you are on exchange are strongly discouraged. Such visits may only take place with the consent of the host club and district and within their guidelines. 15) Talk with your host counselor or other trusted adult if you encounter any form of abuse or harassment. Recommendations for a Successful Exchange 1) Smoking is discouraged. If you state in your application that you do not smoke, you will be held to that position throughout your exchange. 2) If placed in a host family, respect your host s wishes. Become an integral part of the family, assuming duties and responsibilities normal for a person of your age or for children in the family. 3) Make an effort to learn the basics of the language of the host country. 4) Attend Rotary-sponsored events and, if living with a family, host family events, and show an interest in these activities. Volunteer to be involved - do not wait to be asked. Page 3 5) Avoid serious romantic activity. Abstain from sexual activity. 6) Do not borrow money. Pay any bills promptly. Ask permission to use the phone or computer, keep track of all calls and time on the Internet, and reimburse the costs you incur. 7) Limit your use of the Internet and mobile phones. Excessive or inappropriate use is not acceptable. 8) If you are offered an opportunity to go on a trip or attend an event, make sure you understand any costs you must pay and your responsibilities before you go.

12 Applicant s Name PERMISSION FOR MEDICAL CARE AND RELEASE FROM LIABILITY I, the applicant, do release from liability and grant permission as noted of the following while I am participating as a Rotary Youth Exchange program participant: In the event of accident or sickness, I authorize any Rotarian, authorized chaperones of Rotary activities, and/or host parent(s) of the student to select the appropriate medical facility and physician(s)/dentist(s) to provide treatment. I give permission for any operation, administration of anesthetic, or blood transfusion that a medical practitioner may deem necessary or advisable. I further consent to any medical or surgical treatment by a licensed physician, surgeon, or dentist that might be required for any emergency situation. I agree to hold harmless Rotary International, any Rotary District or Club, Rotarian, Rotary chaperone, or host family for any intervention in an emergency situation regardless of final outcome. I agree to assume all financial obligations beyond those covered by insurance for any medical treatment rendered. PARENTAL PERMISSION FOR MEDICAL CARE AND RELEASE FROM LIABILITY (delete if Applicant is over 18) We, the parents/legal guardians of the applicant who have the sole and legal right to make the decisions on the health and care of the applicant, do release from liability and grant permission as noted of the following while our son/daughter/ward is participating as a Rotary Youth Exchange student: In the event of accident or sickness, we authorize any Rotarian, authorized chaperones of Rotary activities, and/or host parent(s) of the student to select the appropriate medical facility and physician(s)/dentist(s) to provide treatment. We give permission for any operation, administration of anesthetic, or blood transfusion that a medical practitioner may deem necessary or advisable for the treatment of our son/daughter/ward. We further consent to any medical or surgical treatment by a licensed physician, surgeon, or dentist that might be required by our son/daughter/ward for any emergency situation. We do request that we be notified as soon as possible, but emergency treatment need not be delayed to provide such notice. In the case of elective surgery, we request that we be notified and our permission obtained before such arrangements are made. We agree to hold harmless Rotary International, any Rotary District or Club, Rotarian, Rotary chaperone, or host family for any intervention in an emergency situation regardless of final outcome. We agree to assume all financial obligations beyond those covered by insurance for any medical treatment rendered. APPLICANT S DECLARATION IN CONSIDERATION of the acceptance and participation of the applicant in this program, the undersigned APPLICANT to the full extent permitted by law, hereby releases and agrees to defend, hold harmless, and indemnify all host parents and members of their families, and all members, officers, directors, committee members, and employees of the host and sponsor Rotary clubs and districts, and of Rotary International, from any or all liability for any loss, property damage, personal injury, or death, including any such liability that may arise out of any negligent act or omission, excepting gross negligence or intentional conduct, of any such persons or entities, which may be suffered or claimed by such applicant, parent, or guardian during, or as a result of, the participation by the applicant in such Youth Exchange program, including travel to and from the host country. As the undersigned applicant I declare that:-, I have read and understood the Program Rules and Conditions of Exchange and agree to abide by these rules and others imposed on me with due notice during my time as an exchange student in the host country. I have read and understand the Statement of Conduct for Working with Youth. I understand that all Rotarians and host families are expected to have read and understood this statement. I understand that I will be provided with training and written material on whom to contact and procedures I must follow should I encounter any form of abuse or harassment. I am in good health and as a Rotary Youth Exchange participant understand the importance of the role of a youth ambassador and, should I be chosen to represent my sending Rotary club and district, school, community, state/province, and country will, to the best of my ability, maintain the high standards required. I further state that all the detail entered by me in this application and the attached documents are true and accurate to the best of my knowledge. DECLARATION BY PARENTS/LEGAL GUARDIANS (delete if Applicant is over 18) IN CONSIDERATION of the acceptance and participation of the applicant in this program, WE, his/her PARENTS or LEGAL GUARDIANS, to the full extent permitted by law, hereby release and agree to defend, hold harmless, and indemnify all host parents and members of their families, and all members, officers, directors, committee members, and employees of the host and sending Rotary clubs and districts, and of Rotary International, from any or all liability for any loss, property damage, personal injury, or death, including any such liability that may arise out of any negligent act or omission, excepting gross negligence or intentional conduct, of any such persons or entities, which may be suffered or claimed by such applicant, parent, or guardian during, or as a result of, the participation by the applicant in such Youth Exchange program, including travel to and from the host country. As the undersigned parents or legal guardians of the applicant: We have read and understood the Program Rules and Conditions of Exchange and agree to abide by them. We have read and understood the Statement of Conduct for Working with Youth and we understand that all Rotarians and host families are expected to have read and understood this statement. We agree that the Applicant may travel to the Host District Signed (Applicant) Signed (Father/Guardian) Signed (Mother/Guardian) Witness (Sending Rotary club representative) Date (e.g., 01/Jan/2006) Alternative Emergency Contact in home country, OTHER THAN A PARENT/GUARDIAN Name Relationship Home Address Street Town/City State/Province Postal Code Country Address Home Phone Number Business Phone Number Mobile Phone Number Page 4

13 Applicant s Name Short-Term Exchange Program Supplemental information about applicants for Family to Family Exchange Letters Applicant s Letter Write a letter introducing yourself to your future host club and host families. Keep in mind that this will be their first impression of you. Incorporate your answers to the following questions in your letter, providing as much detail as possible (if you need help generating details, also consider the italicized questions in brackets). Specifications: Type your letter on a separate sheet (or sheets) of paper, and include your name on each. Attach your letter to this page. Maximum length: 3 pages. 1. Do you have Siblings? (Describe gender, age, occupation etc.) 2. What do you do in your free time? 3. What you do at your school? (How many subjects do you take? What are they? How long are the classes? What is your daily schedule during the school year? Start with when you wake-up and discuss only one typical day s schedule. Are you able to choose courses at your school? If so, which courses did you choose, and why?) 4. What are your school interests and activities? What leadership positions have you held? 5. How would you describe your home? (Do you have your own room, or do you share your room with others? Where in your house do you study? How far is your home from your school? Do you drive, ride a bus, or walk to school?) 6. What are the occupations of your mother and father? (What product or service does each make or perform? What is her/his position or title?) 7. How would you describe your community? (Is it in or near a major city? What is the population? industry? economy?) 8. What are your interests and accomplishments? (Are you interested in art, literature, music, sports, other activities? How did you become interested in the activity? How long have you been interested? How much time do you devote to the activity?) 9. What trips have you taken outside your country? Why did you take these trips, with whom, for how long? 10. What things do you dislike? (Do you dislike certain foods, animals, treatment by other people, etc.?) 11. What do you feel are your strong, and weak, characteristics? 12. What are your plans and ambitions for your further education and career? Why? 13. What do you specifically hope to accomplish as an exchange student, both during your exchange and when you return? Parent s Letter (required if applicant under 18) Write a letter to your son/daughter/ward s host club and families, incorporating your answers to the following questions in your letter. Specifications: Type your letter on a separate sheet (or sheets) of paper, and include your son/daughter/ward s name on each. Attach your letter to this page. Maximum length: 2 pages. 1. How would you describe your son/daughter/ward s relationship with you, your family and with their friends? 2. How does he/she react to disagreement, discipline, and frustration? 3. How does he/she handle challenging or difficult situations? 4. What amount of independence do you give to him/her? What is his/her level of maturity? 5. What makes you proud of him/her? 6. Why do you want him/her to be an exchange student? 7. Are there any other comments you would like to share with the host families? Page 5

14 Applicant s Photos Applicant s Name Short-Term Exchange Program Supplemental information about applicants for Family to Family Exchange / Photos Select a color photograph for each topic below, and insert in, or attach each photo to your letter with glue or double-sided tape (do not staple). Include brief captions, if necessary. At least one application set must have original photographs; color photocopies may be used on the other three sets. It s also possible to scan and/or to print here digital photos MY FAMILY MY SPECIAL INTEREST Photo that includes members of your immediate family Photo of you participating in your favorite hobby or activity SOMETHING IMPORTANT TO ME MY HOME Photo of your friends, pet, musical instrument, etc. Photo of your house or building where you live Page 6

15 Applicant s Name Short-Term Exchange Program Guarantee Form Full Legal Name as on passport or birth certificate (use capital letters for your FAMILY name; e.g., SMITH John David) Name You Wish to be Called Place of Birth (City, State/Province, Country) Citizen of (Country) Date of Birth (e.g., 01/Jan/1999) Male Female SENDING CLUB and MULTIDISTRICT ENDORSEMENT The Rotary Club and Rotary District specified within this section, having interviewed the applicant and his/her parents/legal guardians* and having reviewed the application, hereby endorse the student as qualified for Rotary Youth Exchange and recommend to hosting clubs and districts the acceptance of this student. The District agrees to provide adequate orientation to the student and parents* before the student s departure. *delete if applicant over 18) Sending Multidistrict No. Sending Club Name Sending Club ID No. Name of District Youth Exchange Chair Name of Club President Name of Club Secretary / YEO Signature of District Youth Exchange Chair Signature of Club President Signature of Club Secretary/YEO Date (e.g., 23/April/2008) Date (e.g., 23/April/2008) Date (e.g., 23/April/2008) HOST DISTRICT and CLUB GUARANTEE The Rotary District, and Rotary Club where specified within this section, will provide room and board in approved homes, invite the applicant to participate in Rotary club and district events and activities typical of our country, and provide guidance and supervision to assure the applicant s welfare. The host Rotary District agrees to provide adequate training for host parents and Youth Exchange volunteers and orientation for the student upon his/her arrival. Host Country Host District No. Host Club Name Host Club ID No. Name of District Youth Exchange Chair Name of Host Club President Name of Host Club Secretary /YEO Address of District Youth Exchange Chair Address of Host Club President Address of Host Club Secretary/YEO Signature of District Youth Exchange Chair Signature of Host Club President Signature of Host Club Secretary/YEO Date Home Phone Number Date Home Phone Number Date Home Phone Number HOST DISTRICT or CLUB COUNSELOR (Individual Exchanges only) Name Address Address Street Town/City State/Province Postal Code Country Home Phone Number Business Phone Number Mobile Phone Number Fax Number HOST FAMILY (if applicable?) Name of Host Father Host Father s Address Business Phone Mobile Phone Name of Host Mother Host Mother s Address Business Phone Mobile Phone Host Family Home Address Street Town/City State/Province Postal Code Country Home Phone Number Names and Ages of any Other Adults in the Home Page 7

16 Dus: wie het eerst komt, het eerst maalt. Het aantal plaatsen per district is (zeer) beperkt. Ontvangt de coördinator binnen drie weken na verzending van de deelnamebevestiging het aanmeldingsformulier (applicationform) niet retour dan wordt aangenomen dat de kandidaat van deelname aan het SHEP afziet en komt zijn gereserveerde plaats weer vrij ten gunste van een andere kandidaat. Bij de aanmelding dient men rekening te houden met zowel de vakantie-periode in zijn regio, mogelijke dagen waarop deelgenomen zal worden aan een herexamen en/of de dag waarop de diploma-uitreiking plaatsvindt. 2.3 De aanmelding in het buitenland Tussen maart en mei wordt met de counterparts in het buitenland overleg gepleegd om onze kandidaten te matchen De buitenlandse gastgezinnen worden dan zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Bepaalde Rotarydistricten uit landen van het Zuidelijk Halfrond zenden hun deelnemers het eerst (in december/januari) naar Nederland alvorens onze exchange studenten in de daaropvolgende zomervakantie naar dat land worden uitgezonden. 2.4 De selectie Een eventuele selectie ligt geheel in handen van de plaatselijke Rotaryclub. Aan de hand van een lijst met gespreksvragen, die aan de Clubjeugd-commissaris (C.J.C.) wordt toegezonden, kan een sponsor-rotaryclub beoordelen of de kandidaat geschikt is om aan het Family to Family -programma deel te nemen. 2.5 Informatiedag(en) Ieder jaar wordt op de laatste zaterdagochtend in mei voor alle deelnemers aan het SHEP een landelijke informatiebijeenkomst op een centraal gelegen plaats midden in het land georganiseerd. Alle deelnemers met hun ouder(s) worden hier verwacht. Clubjeugdcommissarissen die kandidaten uitzenden zijn dan eveneens van harte welkom. Voor de deelnemers die naar het Zuidelijk Halfrond gaan vindt er tevens eind oktober een gezamenlijke bijeenkomst plaats om over de terugontvangst in december-januari te worden geïnformeerd en samen een eventueel programma samen te stellen

17 2.6 Wat verwachten wij van een deelnemer en wat van een sponsor-rotaryclub Bij de beoordeling van de aanmelding dient de Clubjeugdcommissaris ook de hardheid hiervan na te gaan in verband met de verplichting van de Rotaryclub om de buitenlandse scholier ook op te vangen en een volwaardig programma te bieden voor het geval dat de Nederlandse deelne(e)m(st)er zich, om welke reden dan ook, terugtrekt. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de Nederlandse Rotaryclub kennen die hun uitzending sponsort. Normaal gesproken bezoekt de aspirant SHEP-deelnemer zijn/haar sponsor-rotaryclub 1x ter kennismaking en 1x samen met zijn/haar Match tijdens een Clubbijeenkomst. Tevens wordt verwacht dat zij de plaatselijke Rotaryclub van zijn/haar match bezoeken en het Rotary Clubvaantje van de Nederlandse club bij de gastclub overhandigen. Een korte speech zal op prijs worden gesteld. Tot slot dient men na afloop een verslag over opgedane ervaringen en/of eventuele vragenlijst aan de SHEP-coördinator (retour) te zenden. 2.7 Terugontvangst Het kan voorkomen dat jouw match niet naar Nederland kan komen. Voor deze terugontvangst kan dan in overleg tussen gastgezin en coördinatoren een andere kandidaat deze plaats innemen. 2.8 Kosten De algemene kosten van deze uitwisseling bestaan uit: - het inschrijfgeld, zijnde 80,00 - de reiskosten, inclusief reis-/annuleringsverzekering; - zakgeld. Houd rekening met een bedrag van 450,00 tot 650,00 (excl. de extra kosten van door Rotary eventueel te organiseren trips). - kosten verbonden aan de terugontvangst van de buitenlandse scholier. 2.9 Rules and Conditions Het SHEP maakt deel uit van het Rotary International Youth Exchange Program en dient iedere deelnemer zich te houden aan de door Rotary International vastgestelde Rules and Conditions. (Deze Rules and Conditions kan men o.a. raadplegen op internet op de site van Rotary International en staan verkort afgedrukt in deze brochure en op pagina 2 van het applicationform.) - 8 -

18 HOE WORDT HET APPLICATIONFORM INGEVULD (aanmeldingsformulier voor deelnemers) 1. Lees VÓÓR dat je het aanmeldingsformulier gaat invullen aandachtig deze informatie over het Rotary Summer Holiday Exchange Program en pagina 2 van het in te vullen Applicationform goed door. Beschouw het invullen van je aanmeldingsformulier niet als een vervelende plicht waar je maar wat op invult. Bedenk dat anderen hiermee serieus proberen een zo goed mogelijke match voor jou te maken. Bovendien zijn jouw match en de ouders er zeer in geïnteresseerd wie ze een maand te gast krijgen. Zij proberen zich in jouw situatie in te leven. Dat doen jij en je ouders immers ook als je het applicationformulier van je match ontvangt! 2. Het aanmeldingsformulier/applicationform vind je op internet bij de informatie over korte uitwisseling: Om dit formulier te open moet op je computer het programma Acrobat Reader, geïnstalleerd zijn. Je kunt dit applicationform op de computer invullen enhierna printen. Je pasfoto en enkele familiefoto s kun je vervolgens inscannen of plak je zelf op. In deze brochure tref je verkleind het in te vullen applicationform aan. Als je dit exemplaar wilt gebruiken, dien je dit echter naar A4 te vergroten waarna je het goed, duidelijk (met zwarte inkt in blokletters geschreven) en volledig in vult. Tot slot: Als het applicationform is ingevuld dienen alle noodzakelijke handtekeningen geplaatst te worden. Op pagina 4 onder aan de tekst Permission for Medical Care de deelnemer, vader, moeder en Rotary Clubvertegenwoordiger. Op pagina 7 tekent bij Sending Club de voorzitter en secretaris of CJC. In totaal dus 5 handtekeningen! 3. Maak van het orgineel ingevulde aanmeldingsformulier 3 fotokopiën t.w. 1 voor jezelf, 1 voor jouw Sponsor Rotaryclub en een extra kopie om mee op te sturen naar de coördinator. 4. Wat moet je opsturen bij aanmelding: 1. Het volledig en goed ingevulde Applicationform (aanmeldings-formulier) voor korte uitwisseling (SHEP) + 1 duplicaat; 2. 3 pasfotos (2 voor op pag. 1 van het appl.form, + 1 los); 3. Het formulier waarop alle database-gegevens zijn gecontroleerd, bijgewerkt/ ingevuld; 4. Het door de deelnemer ondertekende formulier waarin hij/zij verklaart de info/handleiding te hebben gelezen en hiermee accoord te gaan

19 5. Een kopie van jouw paspoort 6. Het verschuldigde bedrag voor deelname aan het uitwisselings-programma, 80,00 moet je DIRECT overmaken op bankrekening t.n.v L.M.M. Alberts met vermelding van jouw naam + aanmeldingsnummer. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na inschrijving binnen te zijn. Deelnemers waarvan betaling achterwege blijft en/of onvolledig in-gevulde formulieren worden NIET in behandeling genomen en zonodig geretourneerd. Na ontvangst van het applicationform beoordeelt de coördinator of alles juist aan hem is toegezonden. Als dit het geval is ontvang je van hem een bevestiging waar o.a. op vermeld staat het land waar hij in eerste instantie een match voor jou probeert te maken. Hierbij houden wij zo veel mogelijk rekening met jouw voorkeur. 5. Plaatsing vindt plaats in volgorde van terugontvangst van het volledig, goed ingevulde aanmeldingsformulier(en). 6. Bij het opvragen van informatie bij de SHEP-coördinator is het goed steeds je volgnummer van aanmelding te vermelden of bij de hand te hebben, dit om een vlot verloop bij het opzoeken van de bij ons bekend zijnde gegevens over jouw uitzending op te zoeken. 7. Indien jouw match tot stand is gebracht, zal de Rotary SHEP-coördinator in overleg met jou een vliegreis boeken. Een annulerings-/reisverzekering is hierbij onontbeerlijk. Uitgangspunt bij het Summer Holiday Exchange Program is zoveel mogelijk samen te reizen en gebruik te maken van lijndiensten, hierbij tevens rekening houdend met reeds vastgelegde vluchten van onze counterparts. Door ondertekening van het applicationform machtigt men de Rotary SHEPcoördinator voor jou als deelne(e)m(st)er deze vliegreis te boeken. De nota voor deze vliegreis en mogelijke verzekering(en) wordt rechtstreeks door het reisbureau aan de deelnemer verzonden. Indien hiervan wordt afgeweken houdt dit automatisch uitsluiting van deelname aan het SHEP in

20 8. De landen waarmee momenteel uitgewisseld wordt zijn: Noord Amerika: U.S.A. 2 x 4 weken Canada 2 x 4 weken Midden Amerika Mexico 2 x 4 weken Zuid Amerika: Argentinië 6 weken (heen; met Brazilië Kerstmis 6, weken terugontvangst.) Ecuador 2 x 4 weken Afrika Zuid Afrika 2 x 6 weken, (als Arg./Brazilië) Azië Japan 2 x 4 weken Taiwan 2 x 4 weken Het kan zijn dat in de loop van het Rotaryjaar nog nieuwe landen waarmee uitwisselingsmogelijkheden zijn hier aan toegevoegd worden. Kijk hiervoor regelmatig op een van de Rotary-jeugduitwisseling internet sites 9. Waar en bij wie moet je zijn met je vragen: Aanmelden SHEP: Rtn. Theo Alberts, Rijksweg 69, 6271 AC Gulpen Tel , Fax Internet: Coördinator U.S.A./Canada Coördinator overige landen Rtn. Lucien Perlitius Rtn. Theo Alberts Tel.: Tel Deze brochure is ook als.pdf te downloaden op de website:

A GUIDE FOR EXCHANGE STUDENTS IN THE NETHERLANDS

A GUIDE FOR EXCHANGE STUDENTS IN THE NETHERLANDS A GUIDE FOR EXCHANGE STUDENTS IN THE NETHERLANDS Informatie over Rotary Jeugduitwisseling District 1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610 30 april 2012 Stichting Rotary Multidistrict Jeugdzaken (MDJC) p.a.

Nadere informatie

Youth Camp and Exchange. Informatie brochure 2013 2014. Lions Clubs International MD112 Belgium

Youth Camp and Exchange. Informatie brochure 2013 2014. Lions Clubs International MD112 Belgium Youth Camp and Exchange Informatie brochure 2013 2014 Lions Clubs International MD112 Belgium Beste vrienden, Dank zij het Youth Camp and Exchange programma van Lions Clubs International wordt onze jongeren

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Belangrijke informatie bij de voorbereiding van uw reis El Monte Relocation special

Belangrijke informatie bij de voorbereiding van uw reis El Monte Relocation special Tel. 040-2113938 Fax. 040-2114229 info@travelhome.nl www.travelhome.nl www.camper.nl Belangrijke informatie bij de voorbereiding van uw reis El Monte Relocation special Eerste Wenken Algemene informatie,

Nadere informatie

Licenties onder de loep

Licenties onder de loep Licenties onder de loep Door: Marco van Doorn en Roeland Kluit Datum: 29 januari 2004 Vak: Analytische Server Projecten Begeleiing: Rob Meijer Management summary Licenties kunnen een risicofactor zijn

Nadere informatie

AANMELDING. Master Macquarie University

AANMELDING. Master Macquarie University AANMELDING Master Macquarie University KILROY education helpt je met de aanmelding aan Macquarie University. Onze studieadviseurs informeren je over opleidingen, toelatingseisen, collegegelden, eventuele

Nadere informatie

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

Notification of an application for a regular residence permit under Article 8 ECHR/humanitarian grounds

Notification of an application for a regular residence permit under Article 8 ECHR/humanitarian grounds Notification of an application for a regular residence permit under Article 8 ECHR/humanitarian grounds Read the explanation before you start to fill out the form. For whom is this form? You can use this

Nadere informatie

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch focus on migration Voluntary Return and Reintegration _ NUMBER 3 18th EDITION DECEMBER 2012 In English and Dutch IOM International Organization for Migration the Netherlands Focus on Migration is the periodical

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014 Kwaliteitshandboek Versie 2.0 Oktober 2014 1 Inhoud Somatic Experiencing Nederland (SEN) - Website - Certificaat - Accreditaties - Beroepsvereniging - Beoordelingen studenten opleiding - Klachtenprocedure

Nadere informatie

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad 02 The Dutch Civic

Nadere informatie

Guidelines for PhD Students

Guidelines for PhD Students Guidelines for PhD Students June 2014 We are pleased to present these guidelines for PhD students at the VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). This book provides a summary of practical information for PhD

Nadere informatie

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad 02 The Dutch Civic Integration Examination Abroad Inhoudsopgave Het basisexamen inburgering 05 Waar kan het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

2. Functie-updates en inhoudelijke updates op de Software:

2. Functie-updates en inhoudelijke updates op de Software: NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton AntiVirus för Mac of Norton Internet Security för Mac BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U

Nadere informatie

KORTRIJK For new inhabitants English

KORTRIJK For new inhabitants English KORTRIJK For new inhabitants English 1 INHOUD 1. Aankomst Arrival 4 5 2. Documenten Documents 7 9 3. Juridisch Advies Legal Advice 12 13 4. Wonen Living 14 16 5. Nederlands leren Learning Dutch 19 20 6.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION Artikel 1.Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Defion, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten.

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten. Inleiding Regelmatig worden mij vanuit diverse sectoren vragen gesteld met betrekking tot de (juridische) gang van zaken in Turkije. In de loop der tijd heb ik de antwoorden hierop in rubrieken ondergebracht

Nadere informatie

Beschikbaarheid. Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau. Commissie Rotary Samen Sterk

Beschikbaarheid. Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau. Commissie Rotary Samen Sterk Betrokkenheid Beschikbaarheid Betrouwbaarheid Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau Commissie Rotary Samen Sterk Juli 2007 DOEL Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken

Nadere informatie

Summer Intensive Teacher Training 2013 Application APPLICATION INSTRUCTIONS

Summer Intensive Teacher Training 2013 Application APPLICATION INSTRUCTIONS APPLICATION INSTRUCTIONS We are so happy you are planning to join us in the adventure and wonder of exploring yoga, yourself and the possibilities that open up when you are able to give back yoga to others!

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie