Jaarverslag Versterkte en langdurige relaties in onderwijs en onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Versterkte en langdurige relaties in onderwijs en onderzoek"

Transcriptie

1 Jaarverslag 21 Versterkte en langdurige relaties in onderwijs en onderzoek

2 21 Jaarverslag Inhoudsopgave Kerncijfers... 1 Markante gebeurtenissen...12 Uitdagingen en Strategie Continuïteit...16 Klanten en gebruikers...18 Veiligheid Diensten...26 Netwerken en grids Verantwoordelijkheden en Organisatie...41 Administratie, Financiën & HR...42 Beheerscommissie...44 Organigram...46 Rekeningen en Budgettaire Resultaten Budgettaire resultaten...5 Balans...52 Uittreksels uit de budget rekening...54

3 Jaarverslag 21 Jaarverslag 21 Versterkte en langdurige relaties in onderwijs en onderzoek 1

4 21 Jaarverslag Wie zijn wij? Sinds 1993 werkt Belnet aan de ontwikkeling van de kennis- en netwerkinfrastructuren voor het Belgische hoger onderwijs en onderzoek. De organisatie levert internettoegang aan zeer hoge bandbreedte en internetdiensten aan de universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en overheidsdiensten. In 2 kreeg Belnet het statuut van staatsdienst met afzonderlijk beheer binnen het Federale Wetenschapsbeleid. Deze structuur biedt een grotere autonomie en flexibiliteit om zich aan te passen aan de evoluties op het domein van telecommunicatie en internet. Belnet is ook belast met de exploitatie van het internetknooppunt BNIX (centraal platform voor de uitwisseling van internetverkeer in België), het beheer en de opvolging van FedMAN (het netwerk van de federale overheidsdiensten) en de ontwikkeling van CERT.be (het Belgische team voor noodinterventies en preventie op het vlak van cyberbeveiliging). Het netwerk beantwoordt vandaag aan de behoeften van 2 instellingen die meer dan 7 gebruikers vertegenwoordigen. 2

5 Jaarverslag 21 Onze missie De wetenschappelijke ontwikkelingen stimuleren door innovatieve netwerkstructuren van hoge kwaliteit met bijhorende diensten te leveren en te onderhouden, ten voordele van het Belgisch hoger onderwijs en onderzoek. De groei van de kennis- en informatiemaatschappij versnellen dankzij onze verworven expertise, onze unieke marktpositie en onze schaalvoordelen. Activiteiten ontwikkelen om het internet in België te dynamiseren en telematicaen netwerkprojecten realiseren voor de administraties en overheidsinstellingen. Belnet is daarenboven belast met de exploitatie van BNIX, het beheer van FedMAN en de ontwikkeling van CERT.be. Onze strategische doelstellingen De behoeften van onderwijs- en onderzoeksinstellingen en hun eindgebruikers op het vlak van netwerkinfrastructuur en bijbehorende diensten optimaal vervullen. Innovatieve netwerken en applicaties leveren die inspelen op de behoeften van morgen. Een sterke, zichtbare organisatie zijn die alle onderwijs- en onderzoeksinstellingen bereikt. Onze financiële en menselijke middelen op een effectieve en efficiënte manier inzetten binnen een geoptimaliseerde structuur. 3

6 21 Jaarverslag Pierre Bruyère Directeur Betrouwbare en performante diensten op alle niveaus 4

7 Jaarverslag 21 Wat verwachten de klanten en gebruikers van de diensten en netwerken van Belnet? Dat ze op elk moment beschikbaar en betrouwbaar zijn. In 21 heeft de organisatie zich toegelegd op een kwalitatieve dienstverlening en ook op het garanderen van het hoogst mogelijke beveiligingsniveau. Een woordje uitleg van Pierre Bruyère, directeur van Belnet. Wat was uw prioriteit voor het jaar 21? Pierre Bruyère: Omdat onze systemen en diensten nu deel uitmaken van de kritische infrastructuur van de belangrijkste overheidsinstellingen, is de continuïteit van onze activiteiten een permanente bekommernis. In 21 hebben we zo de uitwerking van ons Business Continuity Plan (BCP) verfijnd om de permanente beschikbaarheid van onze netwerken en diensten te waarborgen, en dit ook in extreme omstandigheden. Een audit die werd opgestart in 29, toonde duidelijk aan dat onze infrastructuur alle garanties in termen van betrouwbaarheid genoot. Uit de audit bleek ook dat onze activiteiten zich Onze sterke punten: de betrouwbaarheid van de aangeboden diensten, de kwaliteit van de infrastructuur met grote bandbreedte en de aandacht die we besteden aan kostenbeheersing. integreerden in een operationeel proces dat we van begin tot eind moeten beheersen om de continuïteit ervan te verzekeren. In antwoord op deze studie hebben we een reeks noodplannen geïmplementeerd om alle potentiële risico s het hoofd te kunnen bieden. Met de aanstelling van een BCP Manager die belast is met de organisatie van deze continuïteit, kunnen we de toekomst nu in alle rust tegemoet zien. Behoort veiligheid nog tot uw belangrijkste prioriteiten? P. B.: Continuïteit mocht dan wel een centrale bekommernis zijn in 21, veiligheid is eveneens een actueel thema gebleven in de loop van dit boekjaar. Op vraag van de Federale Overheidsdienst voor Informatietechnologie en Communicatie (Fedict) en in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (IBPT), hebben we in 29 het Belgische team voor noodinterventies en preventie op het vlak van internetbeveiliging (CERT.be) op poten gezet. Deze dienst staat in voor de internet- en netwerk bescherming van de kritische economische sectoren zoals transport, energie of telecommunicatie, en werd in 21 verder versterkt. 5

8 21 Jaarverslag Voor Belnet blijft veiligheid evenwel niet beperkt tot enkel de aspecten van CERT.be. De bewustmaking van de organisaties die aangesloten zijn op het netwerk van Belnet, blijft eveneens een absolute prioriteit. Daarom hebben we opnieuw initiatieven aangeboden zoals workshops of de Belnet Security Conferentie. Via deze jaarlijkse afspraak willen we onze klanten bewustmaken en betrekken in een echte dialoog om nieuwe trends te bespreken. In die geest genoten onze klanten ook van een aantal diensten die bijdragen tot de beveiliging van hun netwerken en computers. Hiertoe behoort de Vulnerability Scanner van Belnet, die zwakke plekken in het netwerk van onze klanten opspoort. Met onze Digital Certificate Service kunnen ze de toegang tot hun websites beveiligen. Zijn die diensten de hoeksteen geworden van de activiteiten van Belnet? Continuïteit mocht dan wel een centrale bekommernis zijn in 21, veiligheid is eveneens een actueel thema gebleven in de loop van dit jaar. P. B.: Indien onze investeringen in het verleden voornamelijk gericht waren op de ontwikkeling van onze netwerkinfrastructuur, dan concentreren we ons voortaan meer op de ontwikkeling van netwerkdiensten zoals Belnet R&E Federatie, Videoconferencing, de Belnethuurlijnen, de Vulnerability Scanner en Antispam. Onze aandacht mag dan uitgaan naar de ontwikkeling van onze diensten, we focussen ook op de exploitatie van het internetknooppunt BNIX en het nieuwe FedMAN3, het netwerk van de federale overheid. 6

9 Jaarverslag 21 Zijn uw klanten altijd even tevreden over uw dienstenaanbod? P. B.: Uit de resultaten van ons laatste tevredenheidonderzoek, dat in 21 werd uitgevoerd, blijkt dat onze klanten nog altijd even tevreden zijn als in 29, zelfs nog meer. Onze sterke punten: de betrouwbaarheid van de aangeboden diensten, de kwaliteit van de infrastructuur met een hoge bandbreedte en de aandacht die we besteden aan kostenbeheersing. Net als in het verleden zullen de punten die vatbaar zijn voor verbetering, worden opgenomen in een gedetailleerd nieuw actieplan. Om onze klanten en gebruikers gemakkelijker toegang te geven tot al onze diensten, hebben we ook onze communicatietools in hun geheel herbekeken. Als een dynamisch uithangbord van onze instelling versterkt onze nieuwe grafische identiteit (grafisch charter, logo, baseline ) ons imago bij onze klanten, gebruikers en partners. Een nieuwe website (gebruiksvriendelijker, uitgebreider en coherenter) vervangt onze vorige die te verouderd geworden was. Als een dynamisch uithangbord van onze instelling versterkt onze nieuwe grafische identiteit ons imago bij onze klanten, gebruikers en partners. Met diezelfde bekommernis om transparantie en efficiëntie heeft onze Product Manager haar missie waarmee zij in 29 was gestart, voortgezet. Haar doelstelling: onze diensten kenbaar maken en nieuwe diensten ontwikkelen in functie van de behoeften van de markt. Rekening houdend met de bevoorrechte relaties die we onderhouden met onze klanten hebben we in 21 opnieuw een reeks workshops en conferenties aangeboden, en dit ondanks de organisatie van onze verhuis. 7

10 21 Jaarverslag Is het personeelsbestand in 21 toegenomen? P. B.: De aandacht die we aan ons dienstenaanbod besteden, heeft zich in 21 vertaald in een stijging van het aantal medewerkers van 39 tot 46 voltijdse equivalenten. Die personeelsstijging heeft ons in staat gesteld om de kwaliteit van onze prestaties te optimaliseren, maar heeft ons ook aangespoord om de professionaliteit van onze interne organisatie te verbeteren. Het is namelijk onze ambitie om een referentiewerkgever te worden en dat vertaalt zich met name in een alternatief beheer van de professionele trajecten. Kunnen terugvallen op solide competenties vormt een essentiële troef om tegemoet te komen aan de verwachtingen van onze klanten en onze groeivooruitzichten te ondersteunen. Werd het jaar 21 nog door andere veranderingen gekenmerkt? P. B.: Zoals eerder al aangehaald was 21 ook het jaar van onze grote verhuis. Meer dan een jaar lang heeft onze afdeling Logistiek deze niet te onderschatten verhuis van onze oude kantoren in de Wetenschapsstraat naar de gloednieuwe kantoren aan de Louizalaan meesterlijk georkestreerd. Om de continuïteit niet in het gedrang te brengen vond de verhuizing plaats tijdens één enkel weekend (december 21), zodat onze klanten en gebruikers er geen hinder van ondervonden hebben. Ik ben ervan overtuigd dat deze fantastische dienstbaarheid van al onze medewerkers aan de basis ligt van ons succes. De permanente bekommernis om veiligheid, de vereiste beschikbaarheid en ook het streven naar performantie zijn het handelsmerk van de teams en de partners die zich het hele jaar door dag in dag uit vergewissen van de betrouwbaarheid van de netwerken. Indien onze investeringen in het verleden gericht waren op de ontwikkeling van onze netwerkinfrastructuur, dan concentreren we ons voortaan meer op de ontwikkeling van netwerkdiensten zoals Belnet R&E Federatie, Videoconferencing, de Belnet-huurlijnen, de Vulnerability Scanner en Antispam. 8

11 Kunnen terugvallen op solide competenties vormt een essentiële troef om tegemoet te komen aan de verwachtingen van onze klanten en onze groeivooruitzichten te ondersteunen. Jaarverslag 21

12 21 Jaarverslag Kerncijfers In 21 kwam het netwerk van Belnet tegemoet aan de behoeften van 191 instellingen die meer dan 7 gebruikers vertegenwoordigen. In 21 is het personeelsbestand van Belnet geëvolueerd van 39 naar 46 medewerkers. + 47% van de medewerkers maken gebruik van thuiswerk. 72% van de medewerkers van Belnet zijn jonger dan 4 jaar. 1

13 21 Jaarverslag Elke maand behandelt het Belgische CERT tussen 5 en 1 ernstige incidenten. 81% van de klanten was zeer tevreden of uiterst tevreden over de diensten die werden aangeboden in 21. De dienst Videoconferencing werd 453 keer gebruikt. Belnet heeft 62 euro gefactureerd voor de exploitatie van CERT.be. 68,6% Zeer tevreden 19% Tevreden 12,4% Uiterst tevreden Het financieel resultaat van Belnet bedroeg euro in Digitale certificaten werden in 21 uitgereikt. 11

14 21 Jaarverslag Markante gebeurtenissen De nieuwe grafische identiteit van Belnet, bekendgemaakt in januari 211, vond algemene bijval. Tijdens het jaar 21 hebben de teams van Belnet zich geconcentreerd op de ontwikkeling van netwerkdiensten zoals de Belnet R&E Federatie, de dienst Videoconferencing, de huurlijnen van Belnet, de Vulnerability Scanner en Antispam. In januari 211 heeft Belnet zijn website in een nieuw kleedje gestoken. De site beantwoordt nu beter aan de verwachtingen van de klanten. 12

15 Jaarverslag 21 In 21 heeft Belnet de uitwerking van zijn Business Continuity Plan (BCP) verfijnd om de permanente beschikbaarheid van zijn netwerken en diensten te waarborgen. Op 6 december 21 heeft Belnet zijn intrek genomen in zijn nieuwe kantoorgebouwen in de Louizalaan. Deze verhuizing werd in goede banen geleid door de afdeling Logistiek en gebeurde tijdens één enkel weekend. Het technisch team heeft zich ook toegespitst op de exploitatie van BNIX, het Belgische internetknooppunt en de voorbereiding van het nieuwe FedMAN3, het netwerk van de overheidsdiensten. Het hele jaar door heeft Belnet een reeks workshops en conferenties aangeboden aan zijn klanten en gebruikers. Stonden op het programma: diensten en veiligheid. 13

16 14 21 Jaarverslag

17 Jaarverslag 21 Uitdagingen en Strategie Klanten en gebruikers pagina 18 Diensten pagina 26 Netwerken en grids pagina 32 15

18 21 Jaarverslag Continuïteit Centraal in de managementstrategie Omdat de systemen en diensten van Belnet deel uitmaken van de kritische infrastructuur van de belangrijkste overheidsinstellingen, vormt de continuïteit van de activiteiten, zelfs in geval van rampen, een permanente bekommernis. In 21 werd een volledig en samenhangend Business Continuity Plan opgesteld om de permanente beschikbaarheid van de netwerken en diensten nog beter te verzekeren. 16 Rekening houdend met de uitdagingen kan Belnet het zich niet veroorloven om de dienstverlening die we onze klanten bieden, langer dan enkele minuten te onderbreken. Voor Jan Torreele, Technisch Directeur van Belnet, kan daar niets tegen ingebracht worden. Veel van onze klanten maken intensief gebruik van internet en hun situatie zou al snel onhoudbaar worden bij een netwerkonderbreking. Wij moeten bijgevolg maatregelen nemen om de continuïteit van onze diensten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 te garanderen. Als leverancier van diensten die vaak kritisch zijn voor de gebruikers ervan, heeft Belnet van continuïteit een van zijn strategische doelstellingen gemaakt. Sinds 29 heeft deze prioriteit zich met name geconcretiseerd door de invoering van een uitgebreide studie voor een Business Continuity Plan. In termen van continuïteit focusten we eerder op de betrouwbaarheid van onze infrastructuur. Dankzij de studie voor een BCP bekijken we de problematiek nu in zijn geheel, legt Jan Torreele nog uit. Audit en expertise Om de risico s te analyseren en tot een minimum te beperken, heeft Belnet een beroep gedaan op het bedrijf Pricewaterhouse Coopers, dat veel ervaring heeft met dit soort plannen. Via een beproefde methodologie en procedures hebben de experts de risico s bestudeerd, evenals de impact ervan om de meest kritische situaties te identificeren evenals de acties die nodig zijn om de impact tot een minimum te beperken. Het spreekt voor zich dat een nucleaire aanval een grote impact zou hebben op onze activiteit, maar de kans dat zich zoiets voordoet, blijft bijzonder klein, zegt Julien Lamoral, Business Continuity Plan Manager bij Belnet. Daar moeten onze prioriteiten dus niet liggen. De kans is echter groter dat ons gebouw niet beschikbaar is wegens bijvoorbeeld een overstroming of stroomonderbreking

19 Jaarverslag 21 Daarom hebben we nieuwe infrastructuren opgericht en noodplannen voorbereid om de impact van een ramp op onze dienstverlening te beperken. Op te lossen lacunes Het project voor een BCP heeft aangetoond dat alle infrastructurele maatregelen performant waren. Daarentegen zijn ook een aantal lacunes aan het licht gekomen zoals het telefoniesysteem, de back-up van bepaalde applicaties (waaronder de boekhouding), de beschikbaarheid van een vervanggebouw of de samenstelling van noodploegen. Als gevolg van deze studie hebben we bijvoorbeeld ons telefoniesysteem opgesplitst, legt Julien Lamoral uit. Indien zich een panne voordoet in de centrale, worden de oproepen afgeleid naar een back-up centrale, gelegen in een ander gebouw, op een transparante manier voor de gebruikers. Bij het personeel hebben we een twintigtal medewerkers aangesteld die een minimumservice kunnen verlenen. We hebben ook een noodgebouw gekozen dat werd ingericht om hen op te vangen met een nooduitrusting. In 21 werd een aantal tests uitgevoerd op de productie-eenheden om de efficiëntie van sommige noodplannen te controleren. Jan Torreele Technisch Directeur Julien Lamoral Business Continuity Plan Manager Veel van onze klanten maken intensief gebruik van internet en hun situatie zou al snel onhoudbaar worden bij een netwerkonderbreking. Daarom namen we maatregelen om de continuïteit van onze diensten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 te garanderen. 17

20 21 Jaarverslag Klanten en gebruikers Een dynamisch en proactief beleid Eind 21 waren 191 organisaties aangesloten op het netwerk van Belnet, waaronder alle Belgische hogescholen en universiteiten, verschillende overheidsinstellingen en publieke onderzoekscentra. In totaal hebben meer dan 7. eindgebruikers bijna dagelijks een beroep gedaan op het netwerk van Belnet. Onderwijs en onderzoek Sinds 28 maken alle Belgische hogescholen en universiteiten gebruik van het netwerk en de diensten van Belnet. Zeer grote organisaties zoals de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven of l Enseignement de la Province de Liège (met elk meer dan 4. gebruikers) behoren tot de klanten, maar ook heel wat kleinere instellingen (federale wetenschappelijke instellingen, onderzoekscentra, ) maken gebruik van de Belnet- diensten. Aantal instellingen per klantengroep (eind 21: 191) 76 4% Regionale netwerken 34% Onderzoek 21 22% Overheid en administraties 4% Hoger onderwijs (inclusief universiteiten)

21 Jaarverslag 21 Andere klanten en gebruikers Via BNIX (Belgian National Internet exchange), het centrale platform voor de uitwisseling van internetverkeer in België, bewijst Belnet internetoperatoren op de Belgische markt een dienst. Aan het einde van het jaar waren 44 ondernemingen (hoofdzakelijk leveranciers van internetdiensten en internetinhoud) aangesloten op BNIX. De federale overheidsdiensten die klant zijn bij Belnet, gebruiken dan weer het FedMANnetwerk (Federal Metropolitan Area Network) Aantal klanten op het Belnet-netwerk * * Hoewel het aantal klanten is gedaald, is het aantal eindgebruikers gestegen. De technical advisors zijn het eerste technische aanspreekpunt voor de klanten. Aris Adamantiadis Technical Advisor Als technical advisor bestaat onze taak erin om klanten zo goed mogelijk bij te staan bij hun aansluiting naar het Belnet-netwerk en de implementatie van onze diensten. Als voornaamste aanspreekpunt voor technische vragen melden we nauwkeurig de technische behoeften van onze klanten om nieuwe diensten te ontwikkelen of de bestaande diensten te verbeteren. Heel wat klanten nemen spontaan contact met ons op als ze technische vragen hebben. 19

22 21 Jaarverslag Conferenties, workshops, website en grafische identiteit Om zijn gebruikers ten volle te laten genieten van zijn diensten biedt Belnet workshops en conferenties (Networking en Security) aan. In 21 konden klanten via deze ontmoetingen ideeën en ervaringen uitwisselen. Ze konden ook kennismaken met de medewerkers van Belnet en de laatste nieuwigheden ontdekken. In januari 21 heeft Belnet zijn nieuwe website gelanceerd, beter gestructureerd en gebruiksvriendelijker dan de vorige versie, met aandacht voor de actualiteit en de diensten die Belnet aanbiedt. Sinds midden 21 is de dienst Communicatie ook gestart met de invoering van een nieuw grafisch charter (nieuw logo en baseline). Dit charter werd begin 211 voorgesteld, samen met een aanpassing van de website, en draagt bij om het imago van onze organisatie dynamischer te maken. Om de communicatie met zijn klanten te verbeteren geeft Belnet een maandelijkse nieuwsbrief uit sinds 21. Lagere prijzen voor een hogere bandbreedte In januari 21 zijn de nieuwe voorwaarden voor toegang tot het netwerk van Belnet van kracht geworden. De minimumcapaciteit voor het toegangscircuit en de internetverbinding bedraagt nu 1 Mbit/s. Sommige klanten moesten de capaciteit van hun toegangscircuit en hun verbinding verhogen, terwijl het voor anderen volstond om de internetbandbreedte te verhogen. Om het gebruik van internet aan te moedigen werden de prijzen verlaagd om de kostprijs van een toegang met zeer hoge capaciteit toegankelijker te maken. Evolutie van de totale toegangscapaciteit van Belnet-klanten, in Gbit/s Internet bandbreedte Onderzoeksbandbreedte 23 1,18 9, ,84 15, ,91 24, ,25 31, ,94 85, ,15 155, ,2 174, ,89 25,85 2

23 Jaarverslag 21 Verdeling van de aansluitingen volgens toegangscapaciteit (Totaal op 12/21 : 285 aansluitingen) 21 3,16% 1 Mbit/s Aantal actieve aansluitingen 5 Aantal back-up aansluitingen 4 Aantal Point-to-Point Ethernet 51,23% 1 Gbit/s Aantal actieve aansluitingen 127 Aantal back-up aansluitingen 19 Aantal Point-to-Point Ethernet 1 42,11% 1 Mbit/s Aantal actieve aansluitingen 12 Aantal back-up aansluitingen 18 Aantal Point-to-Point Ethernet 11 3,51% 1 Gbit/s Aantal actieve aansluitingen 7 Aantal back-up aansluitingen 3 Aantal Point-to-Point Ethernet 4 Tijdens de workshops kregen de klanten de gelegenheid om kennis te maken met medewerkers van Belnet en de laatste nieuwigheden te ontdekken. 21

24 21 Jaarverslag Belnet Customer Survey In 28 had Belnet een tevredenheidonderzoek opgestart bij zijn klanten. De resultaten van dit onderzoek gaven aanleiding tot een concreet actieplan om de aangeboden diensten te verbeteren. Wegens de doeltreffendheid ervan besloot Belnet om dit elk jaar opnieuw te doen. Dankzij dit onderzoek dat werd uitgevoerd in 21, kon niet alleen de tevredenheidsgraad van de klanten geanalyseerd worden, maar ook welk belang ze aan elke dienst hechten. De combinatie van deze parameters leidde tot de uitwerking van een matrix om de meest prioritaire acties te identificeren. Volgens het onderzoek is 19% van de klanten tevreden, 68,6% van de organisaties zeer tevreden en 12,4% uiterst tevreden. De klanten waarderen vooral de grote betrouwbaarheid van het netwerk, de grote beschikbaarheid van de bandbreedte en dat alles tegen een correcte kostprijs. Ze tonen zich zeer positief over Belnet en verklaren zich bereid om de diensten ervan aan te bevelen. De verbeteringspunten werden geanalyseerd en opgenomen in een actieplan dat werd opgesteld in 211. Klanten die Belnet in de 6 maanden voor het tevredenheidsonderzoek hebben aanbevolen % % Heeft het nog niet gedaan en zou het zeker ook niet doen 27,4 % 35,9 % Heeft het nog niet gedaan, maar zou het zeker doen als iemand erom vraagt 19,1 % 16,3 % Heeft het nog niet gedaan, maar gaat het zeker doen in de toekomst 12,5 % 8,5 % Heeft het één keer gedaan 41, % 39,2 % Heeft het al meer dan eens gedaan Tevredenheid van de Belnet-klant (%) 75 % 22 5 % 25 % % Niet tevreden Weinig tevreden Tevreden Zeer tevreden Uiterst tevreden Niet tevreden Weinig tevreden Tevreden 25 % 19 % Zeer tevreden 62,5 % 68,6 % Uiterst tevreden 12,5 % 12,4 % Op basis van het tevredenheidonderzoek dat in 21 werd uitgevoerd, konden we de graad van tevredenheid van de klanten analyseren, maar ook hoeveel belang ze hechten aan elke dienst.

25 Jaarverslag 21 We hebben een uitstekende samenwerking met het team van Belnet en de uitwisseling van expertise gebeurt in de twee richtingen. Skhelzen Rugovac Verbonden aan de Gridinfrastructuur van de Interuniversity Institute for High Energies (IIHE) binnen de dienst Fysica van de Elementaire Deeltjes van de Faculteit Wetenschappen van de Université Libre de Bruxelles (ULB). Petra Van Mulders Post-doc aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), werkte mee aan het experiment van de Large Hadron Collider (LHC) bij CERN. Maakt actief gebruik van de gridinfrastructuur van de IIHE. Onze infrastructuur maakt deel uit van een internationaal netwerk dat belast is met de opslag en de analyse van alle data die afkomstig zijn van botsingen die zich hebben voorgedaan (miljoenen per seconde) in de LHC (Large Hadron Collidor) van CERN (Genève). Het is de toevoeging van alle analyses overal ter wereld die het onderzoek naar de fysica van de elementaire deeltjes doet vooruitgaan. Wij gebruiken de Grid van het Belnet-netwerk om de gegevens te verwerken en alle nodige simulaties uit te voeren. Dit aspect van het onderzoek vereist een grote rekencapaciteit die gepaard gaat met enorme opslagcapaciteiten. Onze Gridinfrastructuur beschikt zo over een verbinding van 1 Gbit/s die op termijn evolueert naar 1 Gbit/s. Belnet levert ons ook bijzonder efficiënte centrale Griddiensten (gegevensbank van de beschikbare gridresources, de dienst die de gridjobs dispatcht naar de sites die over de nodige resources beschikken de uitvoering ervan). Om nog te zwijgen van het feit dat het Belnet-netwerk bijzonder solide en performant is gebleken dankzij de redundantie van het netwerk en de kwaliteit van de uitrusting. Bovendien is er een zeer goede wisselwerking met de klantendienst. Wanneer zich netwerkproblemen voordoen, worden die efficiënt opgelost. Belnet volgt dit steeds verder op tot het probleem definitief is opgelost. Meer in het bijzonder wat de Grid ondersteuning betreft genieten we van een uitstekende samenwerking met het team van Belnet en de uitwisseling van expertise die in de twee richtingen verloopt. 23

26 21 Jaarverslag Veiligheid De strijd tegen cybercriminaliteit Sinds de komst van het internet werden verschillende initiatieven ondernomen, zowel nationaal als internationaal, om overheidsinstanties, ondernemingen en burgers te beschermen tegen bedreigingen op het net. In België verplicht de wet op de telecommunicatie de staat om haar telecommunicatie-infrastructuren te beschermen. Uit die noodzaak is CERT.be ontstaan. 24 In augustus 29 vertrouwde Fedict Belnet de opdracht toe om de werking van CERT.be te verzekeren. Het eerste team voor Belgische computerbeveiliging was op de eerste plaats belast met de bescherming van gevoelige economische sectoren zoals transport, energie en telecommunicatie, en bestond oorspronkelijk uit vier medewerkers, allemaal informatici met een uitgebreide kennis op het vlak van netwerken en computerbeveiliging. In 21 versterkte Belnet de dienst en de teams die instonden voor de invoering van CERT. be. Elke maand verwerkt het Belgische CERT zo tussen 5 en 1 ernstige incidenten. Onze teams hadden, meer dan zes jaar geleden al, een CERT ontwikkeld om ons eigen netwerk te bewaken en onze gebruikers te informeren.

27 Jaarverslag 21 Cybercriminaliteit tegengaan Eerste doelstelling mag dan wel de preventie van veiligheidsproblemen zijn, CERT.be komt ook tussenbeide in noodgevallen. Via zijn website richt CERT.be zich ook tot het brede publiek. Deze website biedt algemeen advies aan op het vlak van computerbeveiliging, en ook links naar andere informatieve websites. En omdat de dreigingen die op de netwerken wegen, ook uit het buitenland afkomstig kunnen zijn, werkt CERT.be samen met andere informaticaspecialisten binnen een wereldwijd netwerk. De CERT-partners delen zo hun informatie, vooral als België betrokken is. Belnet Security Conferentie Ook de bewustmaking van alle klanten en gebruikers is belangrijk voor Belnet. In die geest organiseerde Belnet in 21 opnieuw een Belnet Security Conference. Via deze jaarlijkse conferentie maakt Belnet zijn klanten en gebruikers bewust van veiligheidsproblemen op het internet. Diensten voor meer veiligheid De klanten van Belnet kunnen ook over twee specifieke diensten (Vulnerability Scanner en Digital Certificate Service) beschikken om hun netwerken en computers optimaal te beveiligen CERT - Aantal waarschuwingen CERT Incidenten per type (in 21) Spam 1522 System Compromise 331 Query 59 Scan 41 Denial of Service 6 Hacking 219 Virus/Worms 77 Phishing 26 Others 41 25

28 21 Jaarverslag Diensten De diensten van morgen bedenken en realiseren Alle klanten en gebruikers van Belnet beschikken nu wel over een zeer grote bandbreedte, maar zijn nog steeds vragende partij voor nieuwe diensten om hun werk te vergemakkelijken en te optimaliseren. Het jaar 21 werd zodoende afgesloten met de implementatie van tal van acties om het dienstenaanbod te verbeteren en nog meer uit te breiden. Belnet R&E Federatie In 29 had Belnet de fundamenten gelegd voor een R&E Federatie. In 21 werd de R&E Federatie gelanceerd. Het principe: de gebruikers die verbonden zijn aan een instelling die deel uitmaakt van deze federatie, kunnen na een identificatie (met hun naam en het gebruikelijke wachtwoord van de instelling) in realtime toegang krijgen tot de diensten en applicaties die worden verstrekt door hun instelling of andere leveranciers die deel uitmaken van de Belnet R&E Federatie, en dat in alle veiligheid. Voordeel van de formule: deze gebruikers hoeven zich niet meer in te schrijven, noch zich te identificeren aan de hand van verschillende authentificatiegegevens. De instellingen zouden ook grote schaalvoordelen kunnen genieten door gezamenlijke aankopen te doen Aantal afgeleverde certificaten Server certificaten Persoonlijke certificaten 61 Codesigning certificaten 12 26

29 Jaarverslag 21 Voor deze dienst beperkt de rol van Belnet zich ertoe om een centraal aanspreekpunt te zijn binnen de federatie. Alle gegevens van de gebruikers worden bewaard bij de instellingen zelf, zodat ze gemakkelijker kunnen worden aangepast en respect voor het privéleven gewaarborgd kan worden. Digital Certificates Service Een erkend digitaal certificaat stelt de klanten van Belnet in staat om hun netwerk te beschermen en hun gebruikers een beveiligde communicatie aan te bieden met hun servers, met name via het protocol HTTPS. Als registratieautoriteit is Belnet gemachtigd om certificaten uit te reiken voor de servers van zijn klanten en hun domeinnamen (in 21 werden er bijna 2 certificaten uitgereikt). Onze klanten kunnen de registratie en het beheer van hun domeinnamen optimaliseren. Fernand De Decker Coördinator van de afdeling Services Om te voldoen aan de toenemende vraag van zijn klanten heeft Belnet in 21 zijn dienst voor de registratie van domeinnamen uitgebreid. Deze dienstenuitbreiding omvat twee aspecten. Het eerste aspect is de toevoeging van bijkomende domeinnamen. Belnet-klanten kunnen dus naast.be en.eu ook.org,.com,.info en.net domeinnamen registreren. Het tweede aspect betreft de toegang tot de servers. Voordien bood Belnet de mogelijkheid om zijn servers te gebruiken als recursieve en secundaire servers voor het beheer van de DNSzones die overeenkomen met deze domeinnamen. Deze mogelijkheid bestaat uiteraard nog altijd, maar wordt nu versterkt met de optie om de Belnet-servers te gebruiken als primaire servers. Concreet betekent dit dat een klant voortaan zijn DNS-zones volledig zal kunnen beheren op de Belnet-servers, zodat hij niet langer over zijn eigen DNS-servers hoeft te beschikken. Deze verbeteringen gaan gepaard met een bijzondere zorg die wordt besteed aan de gebruiksvriendelijkheid van de interface die toegang geeft tot de dienst. 27

Jaarverslag 2006. Het netwerk van kennis en zijn gebruikers

Jaarverslag 2006. Het netwerk van kennis en zijn gebruikers Jaarverslag 2006 Het netwerk van kennis en zijn gebruikers BELNET wil herkend en erkend worden als de partner waar niemand omheen kan, niet omwille van een monopoliepositie of gunstige tarieven, maar

Nadere informatie

Jaarverslag. Het netwerk van kennis

Jaarverslag. Het netwerk van kennis 2005 Jaarverslag Het netwerk van kennis Jaarverslag 2005 Het netwerk van kennis Inhoud Woord vooraf......................................... 5 Missie en doelstellingen.............................. 6

Nadere informatie

INLEIDING MISSIE EN ORGANISATIE KLANTEN INFRASTRUCTUUR DIENSTEN OBJECTIEVEN 2005 FINANCIEN

INLEIDING MISSIE EN ORGANISATIE KLANTEN INFRASTRUCTUUR DIENSTEN OBJECTIEVEN 2005 FINANCIEN JAARVERSLAG 2004 JAARVERSLAG 2004 Missie Organisatie Organogram Personeel Beheerscommissie INLEIDING MISSIE EN ORGANISATIE KLANTEN INFRASTRUCTUUR DIENSTEN OBJECTIEVEN 2005 FINANCIEN Organisatie Klanten

Nadere informatie

Belnet connecteert u VEELZIJDIG DIENSTENAANBOD VOOR ONDERZOEK EN ONDERWIJS

Belnet connecteert u VEELZIJDIG DIENSTENAANBOD VOOR ONDERZOEK EN ONDERWIJS Belnet connecteert u VEELZIJDIG DIENSTENAANBOD VOOR ONDERZOEK EN ONDERWIJS EFFECTIVITEIT PROFESSIONALISME Belnet is effectief, efficiënt en waardevol. Wij investeren dan ook voortdurend in technologieën

Nadere informatie

IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven

IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven Handelingen van het colloquium 2011 IPv6 Waarom? Om in de race te blijven Handelingen van het colloquium 2011 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Gecoördineerd

Nadere informatie

Inhoud 2004 B IB C G SLA ER V R A JA

Inhoud 2004 B IB C G SLA ER V R A JA Inhoud Dynamiek van het Ondernemingsplan 2004-2009 1 Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) uitdagingen in een Europees perspectief 5 Inleiding 13 Professionalisering van de Infrastructuur 14 Project

Nadere informatie

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang 04 Voorwoord _Voor u ligt het jaarverslag 2011! 06 this is the story of julie 08 onze klanten 12

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

N r. 30. Irisnet, success story voor een IT-gewest. Maart 2009. Cibg. Centrum voor informatica voor het brusselse gewest

N r. 30. Irisnet, success story voor een IT-gewest. Maart 2009. Cibg. Centrum voor informatica voor het brusselse gewest CIBG-katern N r. 30 Maart 2009 Irisnet, success story voor een IT-gewest Centrum voor informatica voor het brusselse gewest Cibg Table des matières INHOUD 3 2 INHOUD HET CIBG 5 1. Voorwoord 7 2. EXECUTIVE

Nadere informatie

KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23. Mei 2004. IRISnet. Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23. Mei 2004. IRISnet. Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23 Mei 2004 IRISnet Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kunstlaan 21, 1000 Brussel T 32 2 282 47 70 F 32 2 230 31 07 www.cibg.irisnet.be, info@cibg.irisnet.be HET

Nadere informatie

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee Maart 2008 - n r 3 The Future Runs on System z Business Resiliency: vertrouwensbasis voor zakelijke relaties Een geïntegreerde benadering van IT-beveiliging Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2011

Activiteitenrapport 2011 Activiteitenrapport 2011 Voorwoord... 5 Een organisatie in beweging... 9 1. Naar een koepel met drie entiteiten... 10 1.1 De entiteit Fedict... 16 1.2 De entiteit Fedict Shared Services... 22 1.3 De entiteit

Nadere informatie

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST JAAR VERSLAG 2010 CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST CIBG INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 5 2. CIBG EN IRISTEAM: SAMEN

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR. Jaarverslag 2014

Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR. Jaarverslag 2014 1 Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR Jaarverslag 2014 Voorwoord 4 Het VSC uitgelicht 6 Een kort overzicht van HPC in Vlaanderen 6 Het Vlaamse model

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen Activiteitenrapport 2009 e-government voor iedereen Fedict Activiteitenrapport 2009 p. 3 Inhoud Voorwoord 6 1. Een organisatie in beweging 10 Fedict en e-government sinds 2001 10 Fedict vandaag 14 2. De

Nadere informatie

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY Inhoudstafel 1. Benutten van ICT om een slimme, duurzame en innovatieve

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

Cyber Security Strategy

Cyber Security Strategy Cyber Security Strategy BELGIUM BELGIQUE BELGIE BELGIEN 03-10-2012 Securing Cyberspace Erkennen van de cyberdreiging Verbeteren van de veiligheid Kunnen reageren op incidenten VOORWOORD De veiligheid van

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Markante feiten in 2007

Markante feiten in 2007 Jaarverslag 2007 Inhoudstafel Markante feiten in 2007 P. 4 Brief van de voorzitter P. 6 Brief van de CEO P. 8 De telecommunicatiewereld P. 10 Mobistar als merk en zijn marketingstrategie P. 12 Verkoop,

Nadere informatie

Veilig betalen met de gsm

Veilig betalen met de gsm Jaarverslag 2007 Inhoudstafel Markante feiten in 2007 P. 4 Brief van de voorzitter P. 6 Brief van de CEO P. 8 De telecommunicatiewereld P. 10 Mobistar als merk en zijn marketingstrategie P. 12 Verkoop,

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 www.smals.be Inhoud 3 4 6 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 20 22 23 23 25 26 28 29 48 49 50 51 53 57 59 60 61 62 64 64 64 65 Voorwoord UP-site: Klaar voor de toekomst ICT voor Werk,

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Focus. Jaarverslag 2002. Reken op ons. De Post

Focus. Jaarverslag 2002. Reken op ons. De Post Focus Jaarverslag 2002 Reken op ons. De Post Focus Jaarverslag 2002 De Post Inhoudstafel Overzicht p.04 De mijlpalen van 2002 p.08 Gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO p. 10 Het

Nadere informatie