ANTI-SLIP & FRP PRODUCTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANTI-SLIP & FRP PRODUCTS"

Transcriptie

1 SAFTY & SCA ROUTING SIGNAG escape, rescue and safety plans directional signage flowmarking industrial signage ANTI-SLI & FR RODUCTS

2 introducti Blomsma Signs & Safety is een zelfstandig bedrijf met een flexibele organisatie. In ruim 25 jaar is een toonaangevende positie bereikt op het specialistisch vakgebied van veiligheidssignalering en bewegwijzering. en energiek, gemotiveerd en dynamisch team van adviseurs, tekenaars, ontwerpers, productiemedewerkers en signmonteurs staat voor u klaar. Vanuit een inventarisatie- en adviestraject verzorgen onze vakmensen alle soorten veiligheids- en gezondheidssignalering, bewegwijzering en overige markeringen. Als medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor VeiligheidsSignalisatie (NVVS) draagt Blomsma Signs & Safety bij aan een eenduidige toepassing van veiligheids- en gezondheidssignalering. Door deze actieve participatie in de NVVS zijn wij volledig vertrouwd met de nationale en internationale NN en ISO normen. U bent hiermee verzekerd van onze expertise en actuele kennis op het gebied van wet- en regelgeving. Blomsma Signs & Safety is VCA* gecertificeerd onder registratienummer 1674/1.1 introduction Blomsma Signs & Safety is an independent company with a flexible organization. With more than a quarter-century in business, we have achieved a leading position in the specialized field of safety and route signage. An energetic, motivated and dynamic team of consultants, draftsmen, designers, production staff and signage technicians is on hand to serve your needs. Based on an initial survey and requirements review, our specialists can supply and install any kind of health and safety signage, signposting or other markings. As co-founder of the Nederlandse Vereniging voor VeiligheidsSignalisatie (NVVS), Blomsma Signs & Safety contributes actively to the clear and responsible use of health and safety signage. Thanks to this active participation in the NVVS, we are thoroughly familiar with all national and international NN and ISO standards. You are herewith assured of the best possible expertise and up-to-date knowledge of the regulatory framework. Blomsma Signs & Safety is SCC*-certified under registration number 1674/1.1 INHOUDSOGAV introduction Total roject Management 3 Total roject Management Standaard- en maatwerksignalering Standard and custom signage Veiligheids- en gezondheidssignalering 4 Health and safety signage Nalichtend materiaal / Retro-reflecterend materiaal 5 hotoluminescent (L) and Reflective materials Vluchtwegmarkering / Reddingsmiddelensignalering 6 scape marking / Rescue equipment signage Vluchtroute-geleidingssysteem 7 scape route guidance system Meetcertificaten Test certificates Brandpreventiesignalering 8 Fire prevention signage Industriële signalering Industrial signage Samengestelde borden Composite signs Ontruimingsplattegronden / Calamiteitenkaarten 10 vacuation plans / Safety instructions Veiligheidsplattegronden Safety plans Signmanual / 3D-visualisatie op borden 11 Signmanual / 3D visualization on signs Leidingmarkering 12 ipe marking Tankmarkering / roces identificatie 13 Tank marking / rocess identification Digitale signalering 14 Digital signage Decoratieve en reguliere signalering Decorative and Regular signage Lockout-Tagout 15 Lockout-Tagout 2

3 total project management Het Blomsma-concept Alles in één hand is helder en compleet. Onze opdrachtgevers ervaren dit Total roject Management als een belangrijk voordeel. Het is een beproefd traject van inventarisatie, rapportage, presentatie, productie en montage door eigen VCAgecertificeerde monteurs. Ook het verrichten van veiligheidskundig tekenwerk en het werken conform onderhoudscontracten behoren tot ons concept. Daarmee geeft Blomsma Signs & Safety u de garantie dat iedere opdracht na oplevering voldoet aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van veiligheids- en gezondheidssignalering. TOTAL ROJCT MANAGMNT The Blomsma All in one hand concept is clear and comprehensive. For our customers, this Total roject Management approach is an essential benefit. It is a proven route from site survey, through reporting and presentation, to production and assembly by our own SCC-certified technicians. Our concept also encompasses the production of safety-oriented drawings and continuous support under a maintenance contract. In this way, Blomsma Signs & Safety guarantees every completed assignment is compliant with all legislation and regulations. INVNTARISATI Inventarisation produktie roduction montage Installation Standaard- en maatwerksignalering Blomsma Signs & Safety verzorgt naast het adviseren en uitvoeren van omvangrijke signaleringsprojecten tevens de levering van standaard signalering en maatwerkborden. Standaard signalering bestelt u eenvoudig via onze webshop. Neem voor maatwerkborden met uw eigen symboolsamenstellingen en teksten in één of meerdere talen, en uitgevoerd in uw huisstijl, contact met ons op. Standard and custom signage In addition to provide advice and execution for comprehensive signage projects, Blomsma Signs & Safety also supplies standard and custom signs. You can order standard signage from our convenient web shop. For custom signs in corporate identity with your own symbol collection and text in one or more languages, please contact our office. 3

4 Veiligheids- en gezondheidssignalering Werkgevers zijn verplicht, door voorkoming en beperking van gevaren, voor de veiligheid en gezondheid van werknemers te zorgen! Dit impliceert dat er doeltreffende veiligheidsen gezondheidssignalering aanwezig is. Naast verplichtingen uit de Arbo-wetgeving zijn er ook diverse andere wet- en regelgevingen van toepassing op bijvoorbeeld het gebied van vluchtwegmarkering. De wet- en regelgeving voor maritieme en offshore-objecten wijkt af van die voor landinstallaties. Immers, op zee zijn de omstandigheden anders dan in gebouwen, fabrieken, werkplaatsen en publieke ruimten. Daarnaast kan de wet- en regelgeving per land verschillen. Blomsma Signs & Safety adviseert en implementeert iedere toepassing volgens de juiste wet- en regelgeving. Health and safety signage mployers are legally required to take measures to prevent and limit hazards to the safety and health of employees! Obviously, the first measure is to ensure that effective health and safety warnings are available. Alongside OSHA legislation, there are many other laws and regulations that bear upon employers, for example, in the field of escape signs. Legislation and regulations applying to maritime and offshore assets often deviate from those applicable onshore. Obviously, conditions at sea are different to those in buildings, plants, workplaces and public spaces. Moreover, every country has its own laws and regulations. Blomsma Signs & Safety advises and executes every assignment compliant with the appropriate regulatory framework. 4

5 BRANDBLUSSR INHOUD 6 KG BRANDBLUSSR INHOUD 6 KG Nalichtend materiaal Vluchtroutes, brandbestrijdingsmiddelen en reddingsmiddelen moeten juist in noodsituaties en ook bij eventuele lichtuitval goed zichtbaar zijn. Ditzelfde geldt voor obstakels in vluchtwegen. Deze permanente zichtbaarheid kan worden gerealiseerd door gebruikmaking van elektrische armaturen. chter, in veel situaties is de toepassing van nalichtend materiaal uit praktisch of economisch oogpunt te prefereren. Nalichtend materiaal laadt zichzelf op met licht en straalt dit uit in het donker. Ideaal dus bij het uitvallen van de reguliere verlichting. Nalichtend materiaal is in verschillende kwaliteiten en in diverse prijsklassen leverbaar. Door slimme toepassing van nalichtend materiaal wordt in veel situaties op een relatief goedkope wijze een veilige situatie gerealiseerd. hotoluminescent (L) material mergencies, possibly with blackouts, are the moments when escape routes, fire-fighting resources and rescue equipment must be clearly visible. The same applies to obstacles on escape routes. This permanent visibility can be achieved using electric light fittings. However, in many situations, from a practical or economic point of view, it can be preferable to apply photoluminescent material. L material charges itself up with ambient light, then glows in the dark. An ideal solution when the regular lighting fails. L material can be ordered in various qualities, and in several price classes. In many cases, the intelligent application of L materials enables a safe situation to be created at relatively low cost. Retro-reflecterend materiaal Zowel in buiten- als in binnensituaties wordt een hoge attentiewaarde bereikt door toepassing van retro-reflecterend materiaal. Vooral in buitensituaties, waar aan de lichtuitstraling geen wettelijke eisen worden gesteld, kan een optimaal resultaat worden behaald. Blomsma Signs & Safety is 3M geautoriseerd verwerker en produceert ook maatwerk signaleringen. Als 3M geautoriseerd verwerker kan tot 5 jaar garantie worden gegeven op kleurechtheid en hechting. De toepassing van beschermlaminaten resulteert in een verminderde vuilaanhechting en een verhoogde UV bescherming. Daardoor blijft ook na jaren de signalering nog steeds duidelijk zichtbaar en herkenbaar. reflective MATRIALS In situations both outdoor and indoor, a high attention value can be achieved through the use of retro-reflective material. A perfect result can be accomplished, especially outdoor, where no legal requirements for the light emission are applicable. Blomsma Signs & Safety is a 3M-authorised manufacturer, and we also produce custom signage. As a 3M-authorised manufacturer, we are able to guarantee color and adhesion for up to 5 years. The application of protective laminates reduces soil adhesion and increases UV resistance. ven after many years, the signage is still clearly visible and recognizable. 5

6 vluchtwegmarkering Voor ieder object geldt dat onder alle omstandigheden een snelle ontruiming mogelijk moet zijn. Daarom moeten vluchtroutes duidelijk zijn gemarkeerd. Ongeacht de verblijfsplaats binnen een gebouw, op een terrein, schip of offshore-installatie moeten de verschillende relevante vluchtwegen altijd in één oogopslag zichtbaar en herkenbaar zijn. Uniform uitgevoerde vluchtwegmarkering leidt naar een veilige omgeving of verzamelplaats. Daarbij moet op schepen en offshore-installaties aanvullend worden verwezen naar reddingsvlotten en boten. Kortom, een goed ontwikkelde en goed aangebrachte vluchtwegmarkering is het verlengstuk van ieder ontruimingsplan. Daardoor kan een gecontroleerde ontruiming of ontscheping worden gerealiseerd. scape marking Without exception, a fast and full evacuation of every structure must be ensured in all possible circumstances. For this reason, escape routes must be clearly marked. Regardless your position within a building, on a site, ship or offshore installation, the various relevant escape routes must always be apparent and recognizable at a glance. Uniformly displayed exit marking leads the evacuee to a safe position or assembly point. Aboard vessels and offshore installations, supplementary signage must direct personnel to life rafts and boats. Simply, carefully developed and properly installed escape marking is a vital extension to every evacuation plan. It ensures that any evacuation or embarkation is orderly managed. Reddingsmiddelensignalering In noodsituaties moet de aanwezigheid en de plaats van reddingsmiddelen in één oogopslag vanuit alle richtingen zichtbaar zijn. Daarom moeten alle reddingsmiddelen met de juiste symbolen worden aangeduid. Op locaties waar de signalering niet duidelijk waarneembaar is, dienen op strategische punten verwijzingen te worden geplaatst. Rescue equipment signage In every emergency, the presence and location of rescue equipment must be apparent at a glance from any direction. This includes that all rescue equipment is indicated with the correct symbols. At locations where the signage is not clearly observable, directions must be placed at strategic points. 6

7 Vluchtroute-geleidingssysteem Bij brand gaat de rookontwikkeling naar boven. Daardoor zijn de gebruikelijke hoog geplaatste vluchtwegaanduidingen niet meer zichtbaar. De ideale oplossing daarvoor is een laag bij de grond aangebracht vluchtroute-geleidingssysteem, vaak Low Location Lighting (LLL) genoemd. Diverse ISO normen (1606, 15370), SOLAS en IMO resolutie A.752(18) geven voor verschillende toepassingsgebieden duidelijke richtlijnen. Bij het goed naleven van deze richtlijnen is de vluchtroute, ook in het donker, bij een ontruiming goed zichtbaar. scape route guidance system When fire breaks out, smoke will rise. This obscures the view of the usual high-mounted escape route signage. The ideal solution is to install a near-ground level escape route guidance system, often referred to as Low Location Lighting (LLL). Various ISO standards (1606, 15370), SOLAS and IMO resolution A.752(18) state clear guidelines for a range of application areas. roper adherence to these guidelines ensures that the escape route is easy to follow during an evacuation, even in the dark. Meetcertificaten Voor maritieme toepassingen is een 5-jaarlijkse certificatie van de Low Location Lighting (LLL) verplicht. Met speciaal hiervoor geschikte meetapparatuur verzorgt Blomsma Signs & Safety dit volledige traject. Test certificates A 5-yearly certification of the Low Location Lighting (LLL) is mandatory for maritime applications. Blomsma Signs & Safety can take care of the entire certification process with purpose-specific test equipment. 7

8 Brandpreventiesignalering Het onder moeilijke omstandigheden vindbaar maken van brandpreventiemiddelen en brandbestrijdingsmiddelen kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een nalichtende signalering boven een handbrandblusser, of door retroreflecterende aluminium verwijzingsborden bij brandblusleidingen. De medewerkers van Blomsma Signs & Safety zijn ervaren, deskundig en vinden voor iedere situatie een oplossing. Fire prevention signage There are several ways to ensure that fire prevention and fire-fighting equipment are found quickly in hectic circumstances. For example, by placing a photoluminescent sign above a hand-held fire extinguisher, or by retro-reflective aluminum instruction signage beside fire-fighting pipework. The personnel at Blomsma Signs & Safety are experienced, specialized and able to find a solution for each situation. Industriele signalering Behalve veiligheidssignalering biedt Blomsma Signs & Safety ook oplossingen voor reguliere industriële signalering. Daarbij kan het gaan om looprouteverwijzingen, gebouwcoderingen, straatnaamborden, buitenbewegwijzering, hoogtemarkeringen en bijvoorbeeld een route naar de chemicaliënverlading. industrial signage In addition to safety signage, Blomsma Signs & Safety also offers solutions for regular industrial signage. This might be for pedestrian route instructions, building coding, street signs, outdoor signposting, height marking or the route to the chemical transshipment point. 8

9 samengestelde borden Gevaarlijke arbeidssituaties dienen herkenbaar te zijn en als zodanig te worden gemarkeerd. De signalering hiertoe dient eventueel te worden aangevuld met geldende beschermingsvoorschriften en verboden. Blomsma Signs & Safety levert naast enkelvoudige veiligheidssignalering ook de zogenaamde samengestelde borden. Deze samengestelde borden informeren over gevaren, geboden en verboden. Aan de hand van de situatie wordt de informatie duidelijk gerangschikt op het betreffende bord. Daarbij is het zelfs mogelijk de borden in uw huisstijl vorm te geven. Composite signs Hazardous work situations must be recognizable, and appropriately marked. The signage for this purpose should be added with applicable personal protection regulations and prohibitions. Next to single safety signs, Blomsma Signs & Safety also supplies, what we call, composite signs. These composite signs notify personnel of the hazards, and the do s and don ts. The information is arranged in an accessible way on a sign, specific designed for the situation. You can also elect to have the signs in line to your corporate identity.

10 Ontruimingsplattegronden Ontruimingsplattegronden zijn een wettelijk verplicht onderdeel van de vluchtweg markeringen. Zij maken de informatievoorziening naar de gebruiker van het gebouw, de fabriek of installatie compleet. Dit geldt zowel voor land, maritiem als offshore installaties. Conform NN 1414 en ISO maakt Blomsma Signs & Safety de ontruimings plattegronden zodanig eenvoudig en stilistisch dat doelgroepen de tekeningen goed kunnen lezen en interpreteren. Zodoende kunnen zij zich altijd goed oriënteren op de relevante vluchtweginformatie. Door de plattegronden in huisstijl van de opdrachtgever uit te voeren ontstaat er uniformiteit binnen de organisatie van de opdrachtgever. evacuation plans vacuation plans are a legally required part of the escape route marking. They give the finishing touch to the information you provide for the user of the building, plant or installation. This applies equally to onshore, maritime and offshore installations. In conformance to NN 1414 and ISO 23601, Blomsma Signs & Safety provides a simplified and stylized evacuation plan that target groups can easily read and comprehend. This ensures that they can always orientate themselves on the relevant escape route information. Laying-out the plan in the corporate identity of the customer contributes to uniformity within the customer s organization. Calamiteitenkaarten rocedures moeten bekend zijn en duidelijk worden gecommuniceerd. Daarom is het noodzakelijk dat over deze procedures informatie wordt verstrekt ter aanvulling op de ontruimingsplattegronden. Dit kan een beknopte instructie zijn: wat te doen bij een calamiteit. In combinatie met de ontruimingsplattegronden worden alle relevante instructies vanuit het veiligheidsplan naar de doelgroep gecommuniceerd OSTLLAATS TANKWAGN MTAAL ALKYLN OSLAG VLOR 7 ABA OSLAG VRAK GVAARLIJK AFVAL OSLAG N VRWRKING TANKNARK LAURNSHAVN SINT-LAURNSHAVN OMKAMR MD 1 ONDR STORTBORDS: HBO TANK 1,5m VLOR 8- VATNOSLAG CR 15.2 MD 2 GBOUW GB O 12 UW COM. GB. DTO 8/ ONTVANGSTUT N2 STATION 12 DSTI WATR OSLAG GROFHOUT KADTRRIN AANNMRSLOKATI ZUID-WST BILZN GB. 16 GB.10 CCR 2x 12 DOORGANG -FILTRS AARDGASSATION FILTR GBOUW 4 OSLAGBUNKR A CHLOORBLKLOOG TANK 1,3m OORT Op de veiligheidsplattegrond staat de informatie die de hulpverlenende instanties gebruiken voor het voorkomen en bestrijden van een ongeval of calamiteit. I W RSONLS CABIN N Y GBOUW 3 R OF. GR BR AN D GBOUW 3A GBOUW 1 R.V.I GLOG W R AT LWOM UW KO BO G OSLAG DIV GODRN x NH3 TANKS +-25m3 G 4,0 m VRS A-COKS VOORRAADTANK 60m3 AARDGASSTATION DISLTANK 10m3 DISLTANK 3m3 HYDRAULIK OLITANK TANK LAATS CaO VOORRAADTANK 1m3 ABA/R.G.R. INSTALLATI BDRIJFSWATR OMGBOUW ASI 1066 veiligheidsplattegronden FILTR 12 VLIGAS SILOS T-2 FILTR CONTAINR WISSL LAATS GBOUW 2 AANNMRS TRRIN T-2 RCOLAAT 1116m3 FILTR OORT BLADN A-COKS 25m3 R O V GBSMO RSD OUWS FILTR ROOSTROVNS 12 HUISVUILBUNKR AANNMRSLOKATI ZUID T-2 12 OSLAG RSCONTAINRS: ONDR STORTBORDS: GARAG OSLAG SMROLI N VTTN SLAKKNOSLAGTRRIN T-2 HMLWATR 1116m3 FILTR 1824 ONDR STORTBORDS: CHMICALIËN OSLAGRUIMT DSTI WATR GBOUW 5 -CNTRAL rocedures must be known, and clearly communicated. This makes it necessary to provide information about these procedures to augment the evacuation plans. This might be a simplified instruction: how to act in an emergency. In combination with the evacuation plans, all relevant instructions from the safety plan are communicated to the target group. GBOUW 8 FNIKS TRRIN BOUW TRRIN W AT GBR DI OUWST R CONTROL KAMR CHMI DTO ONDR STORTBORDS: HBO TANKS 2x m SRINKLR INST. VOOR LADN/LOSSN DTO 8 &I GBOUW KRR McG SRINKLR INST. CO2 6 MOLYBDNUM RCYCLING GBOUW TRTR SC SC AFAF OO HHA AK ST ST K L ATAT LS IOIO ST TA N N AT TI + + IO NON 4x GAS GSTOOKT OVNS safety instructions W G R OF. G RB RA ND Y OORT 5 W R AT W G W U 12 DISLTANK 10m3 (TIJDLIJK) QUBCSTRAAT B B D C TORONTOSTRAAT ORTIRSLOG HOOFDOORT VOORBWRKING COMOSTR HAL safety plans LGNDA SYMB. KRUISWIJK 10 CO TCHNIK INRIT BIOFILTR OORT AVRAM OORT 3 4,0 m OMSCHRIJVING SYMB. OMSCHRIJVING ARKRLAATS ONTVLAMBAR STOFFN MAXIMAL DOORRIJHOOGT MILIU GVAARLIJK A safety plan is used by emergency response teams to prevent and fight an accident or calamity. WINDZAK GIFTIG STOFFN HANDBRANDMLDR RADIOACTIV STOFFN OXYDRND STOFFN BD. DRUKVRHOGING BLUSSYST. XLOSIV STOFFN SLUTLKASTJ AANNMRS SCHADLIJK OF IRRITRND STOFFN SLANGNKAST HYDRANT WATR BUFFR BASSIN DRUKHOUDRS LKTRISCH SANNING ONDRGRONDS BRANDKRAAN GI WATRKANON VN NABWRKING ODRBLUSSR kg HRKNNINGSBORD GVAARLIJK STOFFN: GVAARSIDNTIFICATINUMMR (GI); STOFIDNTIFICATINUMMR (VN). HBO MIDDLN

11 signmanual Blomsma Signs & Safety is uniek in het uitwerken van inventarisaties tot gedetailleerde signmanuals. Zo n signmanual is een uitgewerkt plan dat de basis vormt voor de uitvoering van veiligheids- en gezondheidssignalering. Op basis hiervan wordt de signalering conform de wet- en regelgeving uitgevoerd. en professioneel signmanual draagt tevens bij aan een gewaarborgd onderhoudsysteem. Na de inventarisatie van een locatie wordt de benodigde veiligheids- en gezondheidssignalering uitgewerkt. Daarbij wordt in het signmanual op bouwkundige tekeningen aangegeven waar welke signalering benodigd is. Dit betreft zowel de plaats waar de signalering wordt aangebracht, de grootte en de uitvoering ervan, als het gebruikte materiaal. signmanual Blomsma Signs & Safety is unique in producing a detailed sign manual based on a situation survey. This signmanual is a detailed plan that creates the basis for development and installation of health and safety signage. It is grounded for the implementation of signage compliant with legislation and regulations. A professional signmanual also contributes to a dependable maintenance system. Following the survey of a site, the required health and safety signage is analyzed, then specified in detail. The signmanual states, on drawings, the exact position of each health and safety sign, the size, variant and materials used. 3D-visualisatie op borden Driedimensionale tekeningen zijn veelal eenvoudiger te lezen en daardoor duidelijker dan tweedimensionale tekeningen. Het is een manier van visuele vormgeving die ervoor zorgt dat de boodschap nog beter wordt overgebracht aan de doelgroep. Het plaatsen van borden met driedimensionale tekeningen wordt veelal toegepast in explosiegevaarlijke omgevingen (X) en gecertificeerd volgens de ATX richtlijn ten aanzien van signalering en veiligheidsinstructies. 3D visualization on signs Three-dimensional drawings are mostly easier to read and therefore more comprehensible than plan drawings. This kind of visual communication ensures that the message is even more certain to get through to the target group. The placement of signs with three-dimensional drawings is usually applied in explosionhazardous environments (X) and certified compliant to the ATX directive regarding signage and safety instructions. 11

12 leidingmarkering Onwetendheid door niet of onvoldoende geïdentificeerde leidingen kan desastreuze gevolgen hebben voor werknemers, het machinepark of de installatie. Door het aangeven van de kleurcode voor het soort medium, de stromingsrichting en de juiste waarschuwingssymbolen, gecombineerd met teksten die vanuit elke positie leesbaar zijn, vergroot u de veiligheid en voldoet u aan de Arbowet. Blomsma Signs & Safety neemt leidingmarkering conform de regelgeving (NN, ISO 14726, NORSOK) uiterst serieus. Onze procestechnici kunnen aan de hand van &IDs, line lists en andere procesinformaties zelfstandig de coderingen uitvoeren. Onze monteurs, die allen beschikken over hoogwerkcertificaten, brengen de markeringen aan. Daarbij is de 3M-garantie van 5 jaar mogelijk. ipe marking Ignorance arising from a lack of, or poorly identified pipework, can have disastrous consequences for employees, plant or the installation. By displaying a medium type color code, flow direction and the correct hazard symbols, combined with text legible from any direction, you will enhance safety and ensure compliance with occupational health and safety legislation. For Blomsma Signs & Safety, pipe marking in accordance with regulations (NN, ISO 14726, NORSOK) is a serious business. Based on &IDs, line lists and other process information, our process technicians are independently capable of performing the pre-coding. On request, the marking can be applied by our technicians, who are certified for working at height. Moreover, the 5-year 3M guarantee is also possible. 12

13 Tankmarkering Tankinhoud, tanknummer, symbolen (GHS) en de gevarendiamant (NFA) mogen bij tankcodering niet ontbreken. Ook een juiste formaatvoering is daarbij van belang. Doordat Blomsma Signs & Safety beschikt over eigen opmaakfaciliteiten zijn de specifieke lay-outs in korte tijd beschikbaar voor productie. tank marking Tank contents, tank number, symbols (GHS) and the hazard diamond (NFA) should all be present in tank marking. It is also vital to choose the correct format. Blomsma Signs & Safety has its own designing capabilities, the specific signage is quickly available for production. roces identificatie Het voorzien van tag-nummers en &ID-codes op equipment, kleppen, instrumenten, vaten, leidingen enz. is bij Blomsma Signs & Safety in goede handen. Onze engineers vertalen vanaf tekening alle benodigde coderingen naar de praktijk. Het bedrijfszeker opereren van de installatie is daarmee mogelijk en bij onderhoud of calamiteiten zijn de betreffende componenten optimaal traceerbaar. rocess identification Your equipment, valves, instruments, vessels, pipework etc. are in good hands when Blomsma Signs & Safety applies your tag numbers and &ID codes. Our engineers install the required coding into practice, based on drawings. This ensures reliable operation of the installation and makes the relevant components perfectly traceable during maintenance or emergencies. 13

14 Digitale Signalering Blomsma Signs & Safety biedt de mogelijkheid om de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf te verhogen door gerichte informatie digitaal zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld de weergave van het aantal ongevalvrije dagen op een digitaal poortbord is daartoe een goed instrument. Het digitale display wordt desgewenst op maat gemaakt en voorzien van bijvoorbeeld veiligheidsregels of een verlicht terreinoverzicht. digital signage Blomsma Signs & Safety also offers the possibility to enhance the safety culture within your organization by making specific information digitally visible. For example, one effective method is to display the number of accident-free days on a digital entry sign. On request, this digital display can be custom-designed and added with, for example, safety rules or an illuminated site overview. Decoratieve en reguliere signalering Als aanvulling op de veiligheidssignalering verzorgt Blomsma Signs & Safety in nauwe samenwerking met Blomsma rint & Sign ook decoratieve en reguliere signalering. De mogelijkheden zijn onbegrensd, van eenvoudige terrein bewegwijzering op uw locatie, tot de complete implementatie van verwijzingen en decoratieve signage op passagiersschepen. Decorative and regular signage Next to safety signage, Blomsma Signs & Safety can also provide in close coöperation with Blomsma rint & Sign decorative and regular signage. The possibilities are endless, from simple signposting at your site, to the complete implementation of routing and decorative signage on passenger ships. 14

15 Lockout-Tagout Op basis van uropese (8 / 655) en Amerikaanse (OSHA) wet- en regelgeving kan Blomsma Signs & Safety met behulp van Lockout-Tagout componenten uw blokkeer en vergrendelingsprocedures vastleggen. Hierdoor kunnen werknemers veilig onderhoud plegen aan installaties. Lockout-Tagout Based on uropean (8 / 655) and American (OSHA) legislation and regulations, Blomsma Signs & Safety can capture and write-up your Lockout-Tagout procedures, using suitable Lockout-Tagout components. This enables personnel to perform maintenance to installations with maximum safety. 15

16 I IDNTIFACTION TOTAL RO JCT MANAGMNT MUSTR STATION SIGNS ORATOR LOGOOS LOW LOCATION LIG HTING FIR FIG HTING SIGNAG SIGN MANUAL SCA ROUT MARKING SCA XIT GRSS MARKING LLL MASURMNT CRTIFICAT RIG RFORMANC BOARDS VISITOR INSTRUCTIONS IN VNTARISATION AND NGINRING INTRIOR DCORATIONS SAFTY MANUAL CLICK FRAMS LATFORM IDNTIFICATION SIGNS VACUATION LAN DRAWINGS SIT SUR VYS CHMICAL STORAG MARKINGS RAILING BRACKTS FLOW MARKING SIGNOLS LOCKOUT -TAGOUT SAFTY MARKINGS STAINLSS STL NGRA VING NTRANC SIGNS BROC HURS COMANY STANDARD D VLOMNT RSCU QUIMNT SIGNS GLO BALLY HARMONI ZD SYSTM GHS MAINTNANC LANS XIT MARKING CUSTOM DSIGND GRN DIAGONAL TA OBSTACL HIG HLIG HTING BARRIR TA COMOSIT SIGNS ROCSS IDNTIFICATION SCA ROUT GUIDANC SYSTM FIR R VNTION SIGNS 3D VISUALISATION ARTIST IMRSSIONS CA BIN SAFTY INSTRUCTIONS MA XIMUM DCK LOAD SIGNS NFA LA BLS TRANSORT LA BL INSTALLATION SR VIC LGISLATION AND RGULATION WORKS HOS SCC CRTIFID SCA DOOR SIGNS FAL RGISTRD RFLCTI V LIF BOAT CALLSIGNS CRANAG SAFTY OSTRS TMORARILY LA BLS FIR LOCKR SIGNS VAL V IDNTIFICATION HOTOLUMINSCNT MATRIALS M BARKATION STATION SIGNS RSONAL ROTCTI V QUIMNT MARKINGS GRNFILD SIGNAG RO JCTS STATION BILLS XLOSION HAZARD SIGNAG AND DRAWINGS STATION BILLS CALL OINT SIGNS QUIMNT TAGGING ORINTATION ANLS NORSOK SIGNAG CORORAT BRANDING INDUSTRIAL SIGNAG ROCSS FLOW CHARTS MAINTNANC CONTRACT RAILING SIGNS FLOOR MARKING SOLUTIONS ASSM BLY STATION SIGNS L VL INDICATORS LAMINATD OUTDOOR SIGNAG ISO SYM BOLS DIRCTIONAL SIGNS ISS COD OSTRS MANDATORY LACARDS WAYFINDING MATTING VSSL GRA HICS TMORARY TI TAGS DIRCTION ARROWS RIMAIRY VACUATION ROUTING ISO COMLIANT SIGNS SOLAS MARKINGS GAS BOTTL STORAG MARKINGS XLOSION RISK SIGNS HAZARD SIGNS HOTOLUMINSCNT WAYFINDING TA TRAIL MARKR ARROW DOTS BLACK DIAGONAL TA HAZARDOUS SU BSTANC SYM BOLS SAFTY AWARNSS NCLOSD SAC NTRY SIGNS LIF BOAT LAUNC HING ROCDUR OSTRS SIGNAG SCIALI ZATION SIGN AD HSI VS MAGNTIC STICKY SIGNS SIGNLAN CONCTING SIGNING RODUCTION FACILITIS IING DIAGRAMS CAD DSIGN DARTMNT CUSTOM MAD HIG H VISI BILITY MARKINGS RINTING FACILITIS COLOR MANAGMNT COD OF RACTIC DISLAYS DSKTO U BLIS HING VISITOR INSTRUCTION CARDS RO HIBITION SIGNS INDI VIDUAL SIGNAG INSTALLATION TAM BSOK SIGNS SIGNAG CHCKLIST SCURITY BOARDS STAIRCAS HIG HLIG HTING LIF JACKT STORAG SIGNS SAFGUARD ROTCTIONS DCKNUM BRS BROWNFILD RO JCTS SLI R VNTION ADMITTANC SIGNS SCURITY LA BLS SAFTY SCOR BOARDS I MARKRS HOTOLUMINSCNT MRGNCY GRSS MARKING ASSSMNT SR VICS R VNTI V MAINTNANC ROFSSIONAL SUORT Storkstraat 1-3, 2722 NN Zoetermeer.O. Box 360, 2700 AJ Zoetermeer T +31 (0) F +31 (0) I

safety & escape routing signage escape, rescue and safety plans directional signage flowmarking industrial signage

safety & escape routing signage escape, rescue and safety plans directional signage flowmarking industrial signage safety & escape routing signage escape, rescue and safety plans directional signage flowmarking industrial signage introducti Blomsma Signs & Safety is een zelfstandig bedrijf met een flexibele organisatie.

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval

Wat te doen bij een ongeval Wat te doen bij... Wat te doen bij een ongeval IEDER: Onmiddellijk 2525 bellen (Intern alarmnummer) Meld kort en duidelijk: Uw naam en werkadres Uw telefoonnummer Wat is er gebeurd Waar is het gebeurd

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools)

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) Kim Kranenborg TNO Human Factors P.O Box 23 3769 ZG Soesterberg +31 346 356267 kranenborg@tm.tno.nl Knowledge for business VIOS: Veiligheid

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

De offshore-omgeving is een wereld van extremen. Ruwe weersomstandigheden, werken met chemicaliën, compacte constructies en de invloed van zeewater

De offshore-omgeving is een wereld van extremen. Ruwe weersomstandigheden, werken met chemicaliën, compacte constructies en de invloed van zeewater 2 De offshore-omgeving is een wereld van extremen. Ruwe weersomstandigheden, werken met chemicaliën, compacte constructies en de invloed van zeewater zorgen voor veel risico s. Deze risico s moeten worden

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES Pagina: 1 van 5 Inleiding Naast de regels en procedures die Harsco Infrastructure B.V. heeft opgesteld hebben een aantal van onze klanten aanvullende veiligheidseisen en procedures. Als je voor onze opdrachtgever

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

SMS-200/300/400 tapes & ribbons

SMS-200/300/400 tapes & ribbons SMS-200/300/400 tapes & ribbons ST700 Series Premium Industrial Vinyl Application: General industrial labels Outside durability Average 7 to 10 years Adhesive: Permanent Acrylic Users Temp.: Between -40

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

ATEX serie ATEX range

ATEX serie ATEX range ATEX serie ATEX range εx ATEX SERIE / ATEX RANGE Deze afsluiters zijn ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met CE richtlijnen 94/9 apparaten en protectiesystemen gebruikt in potentiële explosieve

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

More speed. Less stress.

More speed. Less stress. More speed. Less stress. Wireless broadband Internet access for your laptop or PDA. Available here. Draadloos breedbandinternet voor uw laptop of PDA. Hier beschikbaar. What is T-Mobile HotSpot? Wat is

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

Mobile concrete base

Mobile concrete base 1 14 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Congratula ons with your purchase! Please completely read and follow all the instruc ons. pg. 3 Proficiat met uw aankoop!

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual www.dentwise.eu Inhoud Content NEDERLANDS... 2 1. Installatie... 2 2. Algemene Functies... 2 3. Afstanden Meten... 3 4. Doorsneden Maken... 4 5. Weergave Aanpassen...

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

LED LUMIAFLEX II SERIE

LED LUMIAFLEX II SERIE HÉT LED ALTERNATIEF VOOR CONVENTIONELE NEONVERLICHTING ULTIMATE ALTERNATIVE TO CONVENTIONAL LED NEON LIGHTING LED LUMIAFLEX II SERIE LED LUMIAFLEX II SERIES Met de LED Lumiaflex II serie heeft Prolumia

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart DIRECTIE 2 M AN AG EMENT TE AM 2 ADM INISTRATIE & AUTO M ATISERING 3 KW ALITEITSZORG 1 PERSO NEEL & ORG ANISATIE 1 LOG ISTIEK 1 INKOOP

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Beenhakkervletten 1 Dolboord en berghout 2 Boeisel 3 Binnenzijde 1 T/U 12050 50410 HEMPALIN PRIMER (Red) 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 F/C 52140

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Consumer billing Best practices

Consumer billing Best practices Consumer billing Best practices Jaap Jan Nienhuis 20 March 2013 tomorrow s transactions today Welcome 2 Titel subtitel. Auteur(s) datum voluit. Innopay BV. Alle rechten voorbehouden. Jaap Jan Nienhuis

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

HET ADRES VOOR AL UW RVS

HET ADRES VOOR AL UW RVS HET ADRES VOOR AL UW RVS PIPETITE HYGIËNISCHE MUURDOORVOERING SKS INOXPA POMPEN SKS DIN 11866 Pipetite The hygienic wall boot system A new approach to an old problem The current solutions for pipe connections

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

TE HUUR TRADE PARK ZUIDOOST KEIENBERGWEG / HOOGOORDDREEF AMSTERDAM ZUIDOOST

TE HUUR TRADE PARK ZUIDOOST KEIENBERGWEG / HOOGOORDDREEF AMSTERDAM ZUIDOOST TE HUUR TRADE PARK ZUIDOOST KEIENBERGWEG / HOOGOORDDREEF AMSTERDAM ZUIDOOST COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR TRADE PARK ZUIDOOST AMSTERDAM ZUIDOOST Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Korpsschepen 1 Scheepshuid vanaf de waterlijn tot aan de d 2 Dekhuis/huizen, luikhoofden en masten 3 Schoorsteen 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 T/U

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Guidelines for setting up a stimul lab

Guidelines for setting up a stimul lab Guidelines for setting up a stimul lab Content Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7 Pilotproject Businessplan Samenwerkingsovereenkomst met stimul Moorsele Building requirements

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

LED LUMIAFLEX II SERIE

LED LUMIAFLEX II SERIE HÉT LED ALTERNATIEF VOOR CONVENTIONELE NEONVERLICHTING ULTIMATE ALTERNATIVE TO CONVENTIONAL LED NEON LIGHTING LED LUMIAFLEX II SERIE LED LUMIAFLEX II SERIES Met de LED Lumiaflex II serie heeft Prolumia

Nadere informatie