ANTI-SLIP & FRP PRODUCTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANTI-SLIP & FRP PRODUCTS"

Transcriptie

1 SAFTY & SCA ROUTING SIGNAG escape, rescue and safety plans directional signage flowmarking industrial signage ANTI-SLI & FR RODUCTS

2 introducti Blomsma Signs & Safety is een zelfstandig bedrijf met een flexibele organisatie. In ruim 25 jaar is een toonaangevende positie bereikt op het specialistisch vakgebied van veiligheidssignalering en bewegwijzering. en energiek, gemotiveerd en dynamisch team van adviseurs, tekenaars, ontwerpers, productiemedewerkers en signmonteurs staat voor u klaar. Vanuit een inventarisatie- en adviestraject verzorgen onze vakmensen alle soorten veiligheids- en gezondheidssignalering, bewegwijzering en overige markeringen. Als medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor VeiligheidsSignalisatie (NVVS) draagt Blomsma Signs & Safety bij aan een eenduidige toepassing van veiligheids- en gezondheidssignalering. Door deze actieve participatie in de NVVS zijn wij volledig vertrouwd met de nationale en internationale NN en ISO normen. U bent hiermee verzekerd van onze expertise en actuele kennis op het gebied van wet- en regelgeving. Blomsma Signs & Safety is VCA* gecertificeerd onder registratienummer 1674/1.1 introduction Blomsma Signs & Safety is an independent company with a flexible organization. With more than a quarter-century in business, we have achieved a leading position in the specialized field of safety and route signage. An energetic, motivated and dynamic team of consultants, draftsmen, designers, production staff and signage technicians is on hand to serve your needs. Based on an initial survey and requirements review, our specialists can supply and install any kind of health and safety signage, signposting or other markings. As co-founder of the Nederlandse Vereniging voor VeiligheidsSignalisatie (NVVS), Blomsma Signs & Safety contributes actively to the clear and responsible use of health and safety signage. Thanks to this active participation in the NVVS, we are thoroughly familiar with all national and international NN and ISO standards. You are herewith assured of the best possible expertise and up-to-date knowledge of the regulatory framework. Blomsma Signs & Safety is SCC*-certified under registration number 1674/1.1 INHOUDSOGAV introduction Total roject Management 3 Total roject Management Standaard- en maatwerksignalering Standard and custom signage Veiligheids- en gezondheidssignalering 4 Health and safety signage Nalichtend materiaal / Retro-reflecterend materiaal 5 hotoluminescent (L) and Reflective materials Vluchtwegmarkering / Reddingsmiddelensignalering 6 scape marking / Rescue equipment signage Vluchtroute-geleidingssysteem 7 scape route guidance system Meetcertificaten Test certificates Brandpreventiesignalering 8 Fire prevention signage Industriële signalering Industrial signage Samengestelde borden Composite signs Ontruimingsplattegronden / Calamiteitenkaarten 10 vacuation plans / Safety instructions Veiligheidsplattegronden Safety plans Signmanual / 3D-visualisatie op borden 11 Signmanual / 3D visualization on signs Leidingmarkering 12 ipe marking Tankmarkering / roces identificatie 13 Tank marking / rocess identification Digitale signalering 14 Digital signage Decoratieve en reguliere signalering Decorative and Regular signage Lockout-Tagout 15 Lockout-Tagout 2

3 total project management Het Blomsma-concept Alles in één hand is helder en compleet. Onze opdrachtgevers ervaren dit Total roject Management als een belangrijk voordeel. Het is een beproefd traject van inventarisatie, rapportage, presentatie, productie en montage door eigen VCAgecertificeerde monteurs. Ook het verrichten van veiligheidskundig tekenwerk en het werken conform onderhoudscontracten behoren tot ons concept. Daarmee geeft Blomsma Signs & Safety u de garantie dat iedere opdracht na oplevering voldoet aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van veiligheids- en gezondheidssignalering. TOTAL ROJCT MANAGMNT The Blomsma All in one hand concept is clear and comprehensive. For our customers, this Total roject Management approach is an essential benefit. It is a proven route from site survey, through reporting and presentation, to production and assembly by our own SCC-certified technicians. Our concept also encompasses the production of safety-oriented drawings and continuous support under a maintenance contract. In this way, Blomsma Signs & Safety guarantees every completed assignment is compliant with all legislation and regulations. INVNTARISATI Inventarisation produktie roduction montage Installation Standaard- en maatwerksignalering Blomsma Signs & Safety verzorgt naast het adviseren en uitvoeren van omvangrijke signaleringsprojecten tevens de levering van standaard signalering en maatwerkborden. Standaard signalering bestelt u eenvoudig via onze webshop. Neem voor maatwerkborden met uw eigen symboolsamenstellingen en teksten in één of meerdere talen, en uitgevoerd in uw huisstijl, contact met ons op. Standard and custom signage In addition to provide advice and execution for comprehensive signage projects, Blomsma Signs & Safety also supplies standard and custom signs. You can order standard signage from our convenient web shop. For custom signs in corporate identity with your own symbol collection and text in one or more languages, please contact our office. 3

4 Veiligheids- en gezondheidssignalering Werkgevers zijn verplicht, door voorkoming en beperking van gevaren, voor de veiligheid en gezondheid van werknemers te zorgen! Dit impliceert dat er doeltreffende veiligheidsen gezondheidssignalering aanwezig is. Naast verplichtingen uit de Arbo-wetgeving zijn er ook diverse andere wet- en regelgevingen van toepassing op bijvoorbeeld het gebied van vluchtwegmarkering. De wet- en regelgeving voor maritieme en offshore-objecten wijkt af van die voor landinstallaties. Immers, op zee zijn de omstandigheden anders dan in gebouwen, fabrieken, werkplaatsen en publieke ruimten. Daarnaast kan de wet- en regelgeving per land verschillen. Blomsma Signs & Safety adviseert en implementeert iedere toepassing volgens de juiste wet- en regelgeving. Health and safety signage mployers are legally required to take measures to prevent and limit hazards to the safety and health of employees! Obviously, the first measure is to ensure that effective health and safety warnings are available. Alongside OSHA legislation, there are many other laws and regulations that bear upon employers, for example, in the field of escape signs. Legislation and regulations applying to maritime and offshore assets often deviate from those applicable onshore. Obviously, conditions at sea are different to those in buildings, plants, workplaces and public spaces. Moreover, every country has its own laws and regulations. Blomsma Signs & Safety advises and executes every assignment compliant with the appropriate regulatory framework. 4

5 BRANDBLUSSR INHOUD 6 KG BRANDBLUSSR INHOUD 6 KG Nalichtend materiaal Vluchtroutes, brandbestrijdingsmiddelen en reddingsmiddelen moeten juist in noodsituaties en ook bij eventuele lichtuitval goed zichtbaar zijn. Ditzelfde geldt voor obstakels in vluchtwegen. Deze permanente zichtbaarheid kan worden gerealiseerd door gebruikmaking van elektrische armaturen. chter, in veel situaties is de toepassing van nalichtend materiaal uit praktisch of economisch oogpunt te prefereren. Nalichtend materiaal laadt zichzelf op met licht en straalt dit uit in het donker. Ideaal dus bij het uitvallen van de reguliere verlichting. Nalichtend materiaal is in verschillende kwaliteiten en in diverse prijsklassen leverbaar. Door slimme toepassing van nalichtend materiaal wordt in veel situaties op een relatief goedkope wijze een veilige situatie gerealiseerd. hotoluminescent (L) material mergencies, possibly with blackouts, are the moments when escape routes, fire-fighting resources and rescue equipment must be clearly visible. The same applies to obstacles on escape routes. This permanent visibility can be achieved using electric light fittings. However, in many situations, from a practical or economic point of view, it can be preferable to apply photoluminescent material. L material charges itself up with ambient light, then glows in the dark. An ideal solution when the regular lighting fails. L material can be ordered in various qualities, and in several price classes. In many cases, the intelligent application of L materials enables a safe situation to be created at relatively low cost. Retro-reflecterend materiaal Zowel in buiten- als in binnensituaties wordt een hoge attentiewaarde bereikt door toepassing van retro-reflecterend materiaal. Vooral in buitensituaties, waar aan de lichtuitstraling geen wettelijke eisen worden gesteld, kan een optimaal resultaat worden behaald. Blomsma Signs & Safety is 3M geautoriseerd verwerker en produceert ook maatwerk signaleringen. Als 3M geautoriseerd verwerker kan tot 5 jaar garantie worden gegeven op kleurechtheid en hechting. De toepassing van beschermlaminaten resulteert in een verminderde vuilaanhechting en een verhoogde UV bescherming. Daardoor blijft ook na jaren de signalering nog steeds duidelijk zichtbaar en herkenbaar. reflective MATRIALS In situations both outdoor and indoor, a high attention value can be achieved through the use of retro-reflective material. A perfect result can be accomplished, especially outdoor, where no legal requirements for the light emission are applicable. Blomsma Signs & Safety is a 3M-authorised manufacturer, and we also produce custom signage. As a 3M-authorised manufacturer, we are able to guarantee color and adhesion for up to 5 years. The application of protective laminates reduces soil adhesion and increases UV resistance. ven after many years, the signage is still clearly visible and recognizable. 5

6 vluchtwegmarkering Voor ieder object geldt dat onder alle omstandigheden een snelle ontruiming mogelijk moet zijn. Daarom moeten vluchtroutes duidelijk zijn gemarkeerd. Ongeacht de verblijfsplaats binnen een gebouw, op een terrein, schip of offshore-installatie moeten de verschillende relevante vluchtwegen altijd in één oogopslag zichtbaar en herkenbaar zijn. Uniform uitgevoerde vluchtwegmarkering leidt naar een veilige omgeving of verzamelplaats. Daarbij moet op schepen en offshore-installaties aanvullend worden verwezen naar reddingsvlotten en boten. Kortom, een goed ontwikkelde en goed aangebrachte vluchtwegmarkering is het verlengstuk van ieder ontruimingsplan. Daardoor kan een gecontroleerde ontruiming of ontscheping worden gerealiseerd. scape marking Without exception, a fast and full evacuation of every structure must be ensured in all possible circumstances. For this reason, escape routes must be clearly marked. Regardless your position within a building, on a site, ship or offshore installation, the various relevant escape routes must always be apparent and recognizable at a glance. Uniformly displayed exit marking leads the evacuee to a safe position or assembly point. Aboard vessels and offshore installations, supplementary signage must direct personnel to life rafts and boats. Simply, carefully developed and properly installed escape marking is a vital extension to every evacuation plan. It ensures that any evacuation or embarkation is orderly managed. Reddingsmiddelensignalering In noodsituaties moet de aanwezigheid en de plaats van reddingsmiddelen in één oogopslag vanuit alle richtingen zichtbaar zijn. Daarom moeten alle reddingsmiddelen met de juiste symbolen worden aangeduid. Op locaties waar de signalering niet duidelijk waarneembaar is, dienen op strategische punten verwijzingen te worden geplaatst. Rescue equipment signage In every emergency, the presence and location of rescue equipment must be apparent at a glance from any direction. This includes that all rescue equipment is indicated with the correct symbols. At locations where the signage is not clearly observable, directions must be placed at strategic points. 6

7 Vluchtroute-geleidingssysteem Bij brand gaat de rookontwikkeling naar boven. Daardoor zijn de gebruikelijke hoog geplaatste vluchtwegaanduidingen niet meer zichtbaar. De ideale oplossing daarvoor is een laag bij de grond aangebracht vluchtroute-geleidingssysteem, vaak Low Location Lighting (LLL) genoemd. Diverse ISO normen (1606, 15370), SOLAS en IMO resolutie A.752(18) geven voor verschillende toepassingsgebieden duidelijke richtlijnen. Bij het goed naleven van deze richtlijnen is de vluchtroute, ook in het donker, bij een ontruiming goed zichtbaar. scape route guidance system When fire breaks out, smoke will rise. This obscures the view of the usual high-mounted escape route signage. The ideal solution is to install a near-ground level escape route guidance system, often referred to as Low Location Lighting (LLL). Various ISO standards (1606, 15370), SOLAS and IMO resolution A.752(18) state clear guidelines for a range of application areas. roper adherence to these guidelines ensures that the escape route is easy to follow during an evacuation, even in the dark. Meetcertificaten Voor maritieme toepassingen is een 5-jaarlijkse certificatie van de Low Location Lighting (LLL) verplicht. Met speciaal hiervoor geschikte meetapparatuur verzorgt Blomsma Signs & Safety dit volledige traject. Test certificates A 5-yearly certification of the Low Location Lighting (LLL) is mandatory for maritime applications. Blomsma Signs & Safety can take care of the entire certification process with purpose-specific test equipment. 7

8 Brandpreventiesignalering Het onder moeilijke omstandigheden vindbaar maken van brandpreventiemiddelen en brandbestrijdingsmiddelen kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een nalichtende signalering boven een handbrandblusser, of door retroreflecterende aluminium verwijzingsborden bij brandblusleidingen. De medewerkers van Blomsma Signs & Safety zijn ervaren, deskundig en vinden voor iedere situatie een oplossing. Fire prevention signage There are several ways to ensure that fire prevention and fire-fighting equipment are found quickly in hectic circumstances. For example, by placing a photoluminescent sign above a hand-held fire extinguisher, or by retro-reflective aluminum instruction signage beside fire-fighting pipework. The personnel at Blomsma Signs & Safety are experienced, specialized and able to find a solution for each situation. Industriele signalering Behalve veiligheidssignalering biedt Blomsma Signs & Safety ook oplossingen voor reguliere industriële signalering. Daarbij kan het gaan om looprouteverwijzingen, gebouwcoderingen, straatnaamborden, buitenbewegwijzering, hoogtemarkeringen en bijvoorbeeld een route naar de chemicaliënverlading. industrial signage In addition to safety signage, Blomsma Signs & Safety also offers solutions for regular industrial signage. This might be for pedestrian route instructions, building coding, street signs, outdoor signposting, height marking or the route to the chemical transshipment point. 8

9 samengestelde borden Gevaarlijke arbeidssituaties dienen herkenbaar te zijn en als zodanig te worden gemarkeerd. De signalering hiertoe dient eventueel te worden aangevuld met geldende beschermingsvoorschriften en verboden. Blomsma Signs & Safety levert naast enkelvoudige veiligheidssignalering ook de zogenaamde samengestelde borden. Deze samengestelde borden informeren over gevaren, geboden en verboden. Aan de hand van de situatie wordt de informatie duidelijk gerangschikt op het betreffende bord. Daarbij is het zelfs mogelijk de borden in uw huisstijl vorm te geven. Composite signs Hazardous work situations must be recognizable, and appropriately marked. The signage for this purpose should be added with applicable personal protection regulations and prohibitions. Next to single safety signs, Blomsma Signs & Safety also supplies, what we call, composite signs. These composite signs notify personnel of the hazards, and the do s and don ts. The information is arranged in an accessible way on a sign, specific designed for the situation. You can also elect to have the signs in line to your corporate identity.

10 Ontruimingsplattegronden Ontruimingsplattegronden zijn een wettelijk verplicht onderdeel van de vluchtweg markeringen. Zij maken de informatievoorziening naar de gebruiker van het gebouw, de fabriek of installatie compleet. Dit geldt zowel voor land, maritiem als offshore installaties. Conform NN 1414 en ISO maakt Blomsma Signs & Safety de ontruimings plattegronden zodanig eenvoudig en stilistisch dat doelgroepen de tekeningen goed kunnen lezen en interpreteren. Zodoende kunnen zij zich altijd goed oriënteren op de relevante vluchtweginformatie. Door de plattegronden in huisstijl van de opdrachtgever uit te voeren ontstaat er uniformiteit binnen de organisatie van de opdrachtgever. evacuation plans vacuation plans are a legally required part of the escape route marking. They give the finishing touch to the information you provide for the user of the building, plant or installation. This applies equally to onshore, maritime and offshore installations. In conformance to NN 1414 and ISO 23601, Blomsma Signs & Safety provides a simplified and stylized evacuation plan that target groups can easily read and comprehend. This ensures that they can always orientate themselves on the relevant escape route information. Laying-out the plan in the corporate identity of the customer contributes to uniformity within the customer s organization. Calamiteitenkaarten rocedures moeten bekend zijn en duidelijk worden gecommuniceerd. Daarom is het noodzakelijk dat over deze procedures informatie wordt verstrekt ter aanvulling op de ontruimingsplattegronden. Dit kan een beknopte instructie zijn: wat te doen bij een calamiteit. In combinatie met de ontruimingsplattegronden worden alle relevante instructies vanuit het veiligheidsplan naar de doelgroep gecommuniceerd OSTLLAATS TANKWAGN MTAAL ALKYLN OSLAG VLOR 7 ABA OSLAG VRAK GVAARLIJK AFVAL OSLAG N VRWRKING TANKNARK LAURNSHAVN SINT-LAURNSHAVN OMKAMR MD 1 ONDR STORTBORDS: HBO TANK 1,5m VLOR 8- VATNOSLAG CR 15.2 MD 2 GBOUW GB O 12 UW COM. GB. DTO 8/ ONTVANGSTUT N2 STATION 12 DSTI WATR OSLAG GROFHOUT KADTRRIN AANNMRSLOKATI ZUID-WST BILZN GB. 16 GB.10 CCR 2x 12 DOORGANG -FILTRS AARDGASSATION FILTR GBOUW 4 OSLAGBUNKR A CHLOORBLKLOOG TANK 1,3m OORT Op de veiligheidsplattegrond staat de informatie die de hulpverlenende instanties gebruiken voor het voorkomen en bestrijden van een ongeval of calamiteit. I W RSONLS CABIN N Y GBOUW 3 R OF. GR BR AN D GBOUW 3A GBOUW 1 R.V.I GLOG W R AT LWOM UW KO BO G OSLAG DIV GODRN x NH3 TANKS +-25m3 G 4,0 m VRS A-COKS VOORRAADTANK 60m3 AARDGASSTATION DISLTANK 10m3 DISLTANK 3m3 HYDRAULIK OLITANK TANK LAATS CaO VOORRAADTANK 1m3 ABA/R.G.R. INSTALLATI BDRIJFSWATR OMGBOUW ASI 1066 veiligheidsplattegronden FILTR 12 VLIGAS SILOS T-2 FILTR CONTAINR WISSL LAATS GBOUW 2 AANNMRS TRRIN T-2 RCOLAAT 1116m3 FILTR OORT BLADN A-COKS 25m3 R O V GBSMO RSD OUWS FILTR ROOSTROVNS 12 HUISVUILBUNKR AANNMRSLOKATI ZUID T-2 12 OSLAG RSCONTAINRS: ONDR STORTBORDS: GARAG OSLAG SMROLI N VTTN SLAKKNOSLAGTRRIN T-2 HMLWATR 1116m3 FILTR 1824 ONDR STORTBORDS: CHMICALIËN OSLAGRUIMT DSTI WATR GBOUW 5 -CNTRAL rocedures must be known, and clearly communicated. This makes it necessary to provide information about these procedures to augment the evacuation plans. This might be a simplified instruction: how to act in an emergency. In combination with the evacuation plans, all relevant instructions from the safety plan are communicated to the target group. GBOUW 8 FNIKS TRRIN BOUW TRRIN W AT GBR DI OUWST R CONTROL KAMR CHMI DTO ONDR STORTBORDS: HBO TANKS 2x m SRINKLR INST. VOOR LADN/LOSSN DTO 8 &I GBOUW KRR McG SRINKLR INST. CO2 6 MOLYBDNUM RCYCLING GBOUW TRTR SC SC AFAF OO HHA AK ST ST K L ATAT LS IOIO ST TA N N AT TI + + IO NON 4x GAS GSTOOKT OVNS safety instructions W G R OF. G RB RA ND Y OORT 5 W R AT W G W U 12 DISLTANK 10m3 (TIJDLIJK) QUBCSTRAAT B B D C TORONTOSTRAAT ORTIRSLOG HOOFDOORT VOORBWRKING COMOSTR HAL safety plans LGNDA SYMB. KRUISWIJK 10 CO TCHNIK INRIT BIOFILTR OORT AVRAM OORT 3 4,0 m OMSCHRIJVING SYMB. OMSCHRIJVING ARKRLAATS ONTVLAMBAR STOFFN MAXIMAL DOORRIJHOOGT MILIU GVAARLIJK A safety plan is used by emergency response teams to prevent and fight an accident or calamity. WINDZAK GIFTIG STOFFN HANDBRANDMLDR RADIOACTIV STOFFN OXYDRND STOFFN BD. DRUKVRHOGING BLUSSYST. XLOSIV STOFFN SLUTLKASTJ AANNMRS SCHADLIJK OF IRRITRND STOFFN SLANGNKAST HYDRANT WATR BUFFR BASSIN DRUKHOUDRS LKTRISCH SANNING ONDRGRONDS BRANDKRAAN GI WATRKANON VN NABWRKING ODRBLUSSR kg HRKNNINGSBORD GVAARLIJK STOFFN: GVAARSIDNTIFICATINUMMR (GI); STOFIDNTIFICATINUMMR (VN). HBO MIDDLN

11 signmanual Blomsma Signs & Safety is uniek in het uitwerken van inventarisaties tot gedetailleerde signmanuals. Zo n signmanual is een uitgewerkt plan dat de basis vormt voor de uitvoering van veiligheids- en gezondheidssignalering. Op basis hiervan wordt de signalering conform de wet- en regelgeving uitgevoerd. en professioneel signmanual draagt tevens bij aan een gewaarborgd onderhoudsysteem. Na de inventarisatie van een locatie wordt de benodigde veiligheids- en gezondheidssignalering uitgewerkt. Daarbij wordt in het signmanual op bouwkundige tekeningen aangegeven waar welke signalering benodigd is. Dit betreft zowel de plaats waar de signalering wordt aangebracht, de grootte en de uitvoering ervan, als het gebruikte materiaal. signmanual Blomsma Signs & Safety is unique in producing a detailed sign manual based on a situation survey. This signmanual is a detailed plan that creates the basis for development and installation of health and safety signage. It is grounded for the implementation of signage compliant with legislation and regulations. A professional signmanual also contributes to a dependable maintenance system. Following the survey of a site, the required health and safety signage is analyzed, then specified in detail. The signmanual states, on drawings, the exact position of each health and safety sign, the size, variant and materials used. 3D-visualisatie op borden Driedimensionale tekeningen zijn veelal eenvoudiger te lezen en daardoor duidelijker dan tweedimensionale tekeningen. Het is een manier van visuele vormgeving die ervoor zorgt dat de boodschap nog beter wordt overgebracht aan de doelgroep. Het plaatsen van borden met driedimensionale tekeningen wordt veelal toegepast in explosiegevaarlijke omgevingen (X) en gecertificeerd volgens de ATX richtlijn ten aanzien van signalering en veiligheidsinstructies. 3D visualization on signs Three-dimensional drawings are mostly easier to read and therefore more comprehensible than plan drawings. This kind of visual communication ensures that the message is even more certain to get through to the target group. The placement of signs with three-dimensional drawings is usually applied in explosionhazardous environments (X) and certified compliant to the ATX directive regarding signage and safety instructions. 11

12 leidingmarkering Onwetendheid door niet of onvoldoende geïdentificeerde leidingen kan desastreuze gevolgen hebben voor werknemers, het machinepark of de installatie. Door het aangeven van de kleurcode voor het soort medium, de stromingsrichting en de juiste waarschuwingssymbolen, gecombineerd met teksten die vanuit elke positie leesbaar zijn, vergroot u de veiligheid en voldoet u aan de Arbowet. Blomsma Signs & Safety neemt leidingmarkering conform de regelgeving (NN, ISO 14726, NORSOK) uiterst serieus. Onze procestechnici kunnen aan de hand van &IDs, line lists en andere procesinformaties zelfstandig de coderingen uitvoeren. Onze monteurs, die allen beschikken over hoogwerkcertificaten, brengen de markeringen aan. Daarbij is de 3M-garantie van 5 jaar mogelijk. ipe marking Ignorance arising from a lack of, or poorly identified pipework, can have disastrous consequences for employees, plant or the installation. By displaying a medium type color code, flow direction and the correct hazard symbols, combined with text legible from any direction, you will enhance safety and ensure compliance with occupational health and safety legislation. For Blomsma Signs & Safety, pipe marking in accordance with regulations (NN, ISO 14726, NORSOK) is a serious business. Based on &IDs, line lists and other process information, our process technicians are independently capable of performing the pre-coding. On request, the marking can be applied by our technicians, who are certified for working at height. Moreover, the 5-year 3M guarantee is also possible. 12

13 Tankmarkering Tankinhoud, tanknummer, symbolen (GHS) en de gevarendiamant (NFA) mogen bij tankcodering niet ontbreken. Ook een juiste formaatvoering is daarbij van belang. Doordat Blomsma Signs & Safety beschikt over eigen opmaakfaciliteiten zijn de specifieke lay-outs in korte tijd beschikbaar voor productie. tank marking Tank contents, tank number, symbols (GHS) and the hazard diamond (NFA) should all be present in tank marking. It is also vital to choose the correct format. Blomsma Signs & Safety has its own designing capabilities, the specific signage is quickly available for production. roces identificatie Het voorzien van tag-nummers en &ID-codes op equipment, kleppen, instrumenten, vaten, leidingen enz. is bij Blomsma Signs & Safety in goede handen. Onze engineers vertalen vanaf tekening alle benodigde coderingen naar de praktijk. Het bedrijfszeker opereren van de installatie is daarmee mogelijk en bij onderhoud of calamiteiten zijn de betreffende componenten optimaal traceerbaar. rocess identification Your equipment, valves, instruments, vessels, pipework etc. are in good hands when Blomsma Signs & Safety applies your tag numbers and &ID codes. Our engineers install the required coding into practice, based on drawings. This ensures reliable operation of the installation and makes the relevant components perfectly traceable during maintenance or emergencies. 13

14 Digitale Signalering Blomsma Signs & Safety biedt de mogelijkheid om de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf te verhogen door gerichte informatie digitaal zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld de weergave van het aantal ongevalvrije dagen op een digitaal poortbord is daartoe een goed instrument. Het digitale display wordt desgewenst op maat gemaakt en voorzien van bijvoorbeeld veiligheidsregels of een verlicht terreinoverzicht. digital signage Blomsma Signs & Safety also offers the possibility to enhance the safety culture within your organization by making specific information digitally visible. For example, one effective method is to display the number of accident-free days on a digital entry sign. On request, this digital display can be custom-designed and added with, for example, safety rules or an illuminated site overview. Decoratieve en reguliere signalering Als aanvulling op de veiligheidssignalering verzorgt Blomsma Signs & Safety in nauwe samenwerking met Blomsma rint & Sign ook decoratieve en reguliere signalering. De mogelijkheden zijn onbegrensd, van eenvoudige terrein bewegwijzering op uw locatie, tot de complete implementatie van verwijzingen en decoratieve signage op passagiersschepen. Decorative and regular signage Next to safety signage, Blomsma Signs & Safety can also provide in close coöperation with Blomsma rint & Sign decorative and regular signage. The possibilities are endless, from simple signposting at your site, to the complete implementation of routing and decorative signage on passenger ships. 14

15 Lockout-Tagout Op basis van uropese (8 / 655) en Amerikaanse (OSHA) wet- en regelgeving kan Blomsma Signs & Safety met behulp van Lockout-Tagout componenten uw blokkeer en vergrendelingsprocedures vastleggen. Hierdoor kunnen werknemers veilig onderhoud plegen aan installaties. Lockout-Tagout Based on uropean (8 / 655) and American (OSHA) legislation and regulations, Blomsma Signs & Safety can capture and write-up your Lockout-Tagout procedures, using suitable Lockout-Tagout components. This enables personnel to perform maintenance to installations with maximum safety. 15

16 I IDNTIFACTION TOTAL RO JCT MANAGMNT MUSTR STATION SIGNS ORATOR LOGOOS LOW LOCATION LIG HTING FIR FIG HTING SIGNAG SIGN MANUAL SCA ROUT MARKING SCA XIT GRSS MARKING LLL MASURMNT CRTIFICAT RIG RFORMANC BOARDS VISITOR INSTRUCTIONS IN VNTARISATION AND NGINRING INTRIOR DCORATIONS SAFTY MANUAL CLICK FRAMS LATFORM IDNTIFICATION SIGNS VACUATION LAN DRAWINGS SIT SUR VYS CHMICAL STORAG MARKINGS RAILING BRACKTS FLOW MARKING SIGNOLS LOCKOUT -TAGOUT SAFTY MARKINGS STAINLSS STL NGRA VING NTRANC SIGNS BROC HURS COMANY STANDARD D VLOMNT RSCU QUIMNT SIGNS GLO BALLY HARMONI ZD SYSTM GHS MAINTNANC LANS XIT MARKING CUSTOM DSIGND GRN DIAGONAL TA OBSTACL HIG HLIG HTING BARRIR TA COMOSIT SIGNS ROCSS IDNTIFICATION SCA ROUT GUIDANC SYSTM FIR R VNTION SIGNS 3D VISUALISATION ARTIST IMRSSIONS CA BIN SAFTY INSTRUCTIONS MA XIMUM DCK LOAD SIGNS NFA LA BLS TRANSORT LA BL INSTALLATION SR VIC LGISLATION AND RGULATION WORKS HOS SCC CRTIFID SCA DOOR SIGNS FAL RGISTRD RFLCTI V LIF BOAT CALLSIGNS CRANAG SAFTY OSTRS TMORARILY LA BLS FIR LOCKR SIGNS VAL V IDNTIFICATION HOTOLUMINSCNT MATRIALS M BARKATION STATION SIGNS RSONAL ROTCTI V QUIMNT MARKINGS GRNFILD SIGNAG RO JCTS STATION BILLS XLOSION HAZARD SIGNAG AND DRAWINGS STATION BILLS CALL OINT SIGNS QUIMNT TAGGING ORINTATION ANLS NORSOK SIGNAG CORORAT BRANDING INDUSTRIAL SIGNAG ROCSS FLOW CHARTS MAINTNANC CONTRACT RAILING SIGNS FLOOR MARKING SOLUTIONS ASSM BLY STATION SIGNS L VL INDICATORS LAMINATD OUTDOOR SIGNAG ISO SYM BOLS DIRCTIONAL SIGNS ISS COD OSTRS MANDATORY LACARDS WAYFINDING MATTING VSSL GRA HICS TMORARY TI TAGS DIRCTION ARROWS RIMAIRY VACUATION ROUTING ISO COMLIANT SIGNS SOLAS MARKINGS GAS BOTTL STORAG MARKINGS XLOSION RISK SIGNS HAZARD SIGNS HOTOLUMINSCNT WAYFINDING TA TRAIL MARKR ARROW DOTS BLACK DIAGONAL TA HAZARDOUS SU BSTANC SYM BOLS SAFTY AWARNSS NCLOSD SAC NTRY SIGNS LIF BOAT LAUNC HING ROCDUR OSTRS SIGNAG SCIALI ZATION SIGN AD HSI VS MAGNTIC STICKY SIGNS SIGNLAN CONCTING SIGNING RODUCTION FACILITIS IING DIAGRAMS CAD DSIGN DARTMNT CUSTOM MAD HIG H VISI BILITY MARKINGS RINTING FACILITIS COLOR MANAGMNT COD OF RACTIC DISLAYS DSKTO U BLIS HING VISITOR INSTRUCTION CARDS RO HIBITION SIGNS INDI VIDUAL SIGNAG INSTALLATION TAM BSOK SIGNS SIGNAG CHCKLIST SCURITY BOARDS STAIRCAS HIG HLIG HTING LIF JACKT STORAG SIGNS SAFGUARD ROTCTIONS DCKNUM BRS BROWNFILD RO JCTS SLI R VNTION ADMITTANC SIGNS SCURITY LA BLS SAFTY SCOR BOARDS I MARKRS HOTOLUMINSCNT MRGNCY GRSS MARKING ASSSMNT SR VICS R VNTI V MAINTNANC ROFSSIONAL SUORT Storkstraat 1-3, 2722 NN Zoetermeer.O. Box 360, 2700 AJ Zoetermeer T +31 (0) F +31 (0) I

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Museumdepots Art Storage

Museumdepots Art Storage Museumdepots Art Storage Museumdepots Art Storage Museumdepots Art Storage ToornendPartners is een onafhankelijk adviesbureau voor bouwen en gebouwen. Het is gespecialiseerd in projectmanagement en inhoudelijke

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

DHTC TODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, achtste jaargang, juni 2005 Periodical newsletter of DHTC, volume 8, June 2005

DHTC TODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, achtste jaargang, juni 2005 Periodical newsletter of DHTC, volume 8, June 2005 DHTC TODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, achtste jaargang, juni 2005 Periodical newsletter of DHTC, volume 8, June 2005 Voorwoord Foreword Na diverse overnames in de sector is DHTC nog één van de weinige

Nadere informatie

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands DAT IS JUIST SAFETY FIRST GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands Dit is een uitgave van: Stichting Scheepvaart Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Tel: +31 (0)20 607 49 81 Fax: +31

Nadere informatie

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte,

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Occupational Health and Safety Catalogue for Research Institutes (WVOI)

Occupational Health and Safety Catalogue for Research Institutes (WVOI) Occupational Health and Safety Catalogue for Research Institutes (WVOI) a publication of the Employers Association of Research Institutes In the event of an inconsistency with the written Dutch text of

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2009

SPIder Koerier. Winter Editie 2009 Nummer 2009-4 SPIder Koerier Winter Editie 2009 www.st-spider.nl Redactioneel Buiten wordt het met de dag kouder: de winter is aangebroken in Nederland! Een mooi moment om de SPIder Koerier voor de open

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual report WHO Collaborating Center in Occupational Health Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

Impact REACH op MKB. Een kwantitatieve impactanalyse en een onderzoek naar een mogelijke behoefte aan aanvullende ondersteuning.

Impact REACH op MKB. Een kwantitatieve impactanalyse en een onderzoek naar een mogelijke behoefte aan aanvullende ondersteuning. Impact REACH op MKB Een kwantitatieve impactanalyse en een onderzoek naar een mogelijke behoefte aan aanvullende ondersteuning Eindrapportage Titel Impact REACH op het MKB Author(s) J.J. Boog (Panteia),

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany

Nadere informatie

the advanced way to manage your alumni relations

the advanced way to manage your alumni relations pagina the advanced way to manage your alumni relations pagina inhoudsopgave table of contents recommended by: Drs. Annette Nijs MBA Oud-staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Former Dutch

Nadere informatie

Whitepaper Regelgeving medische alarmering conform MDD, WMH en BMH

Whitepaper Regelgeving medische alarmering conform MDD, WMH en BMH 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INTRODUCTIE... 2 3 MANAGEMENTSAMENVATTING... 3 3.1 MANAGEMENTSAMENVATTING, CONCLUSIES EN IMPLICATIES... 4 3.2 DEFINITIES... 5 4 EXTENDING FUNCTIONALITY BEYOND THE

Nadere informatie

Smart Metering met KNX. Smart Metering with KNX

Smart Metering met KNX. Smart Metering with KNX Smart Metering met KNX Smart Metering with KNX Inhoud / Content KNX Metering is Smart KNX Metering is Smart 4 KNX Metering Specificatie De enige wereldwijde STANDAARD voor Smart Metering KNX Metering

Nadere informatie

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK Radboud University Nijmegen (RU) Master Thesis propositions into a framework Ing. Martijn van den Tillaart Thesis number: 110 IK Author: Ing. M.J.C. van den Tillaart Place: Cuijk Date: april 15, 2009 Document:

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

Advies 174. The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities:

Advies 174. The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: Advies 174 1. Feiten 1.1. Beklaagde is een Europese aanbesteding gestart met als doel het sluiten van een raamovereenkomst met één ondernemer. Er is gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog. 1.2.

Nadere informatie

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011 P026: Materials Issue 4 Materials Issue 4 : Company Name: Fleoplast B.V. Site name: Fleoplast B.V. Audit Category: High Hygiene Risk BRC Site Code: 1692398 Audit Result: CERTIFICATED Audit Grade: Audit

Nadere informatie