willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING?"

Transcriptie

1 willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? VMBO-TL HAVO ATHENEUM GYMNASIUM

2 2 Een voorwoord.

3 Elk kind heeft een talent. Het Koning Willem II College wil dat samen met de ouders ontdekken en verder laten groeien. Waarin ben jij koning? Elk kind heeft een talent. Het Koning Willem II College wil dat samen met de ouders ontdekken en verder laten groeien. Het is onze ambitie om als school een uitdagende omgeving te bieden waarin elke leerling het antwoord vindt op de vraag waarin ben jij koning?. Om dat mogelijk te maken bieden we veel verschillende vakken aan. Een aantal vakken wordt door andere scholen in de regio niet verzorgd of het is niet mogelijk daarin examen te doen. Ook bieden we de leerling de mogelijkheid om zich in een vak verder te bekwamen dan strikt genomen nodig is voor het behalen van het examen. Dit maatwerk komt tegemoet aan de wens om meer én beter op de individuele talenten van de leerling in te spelen. Gewoon bijzonder en bijzonder gewoon Het Koning Willem II College is in de regio bekend door de speciale afdeling muzisch en topsport voor leerlingen met talent en ambitie op het gebied van de kunsten en topsport. Hierin zijn we gewoon bijzonder. We zijn echter ook bijzonder gewoon, dat wil zeggen een school voor iedere leerling met perspectief vmbo-tl, havo, atheneum of gymnasium. 3 Persoonlijk en vertrouwd Naast een uitdagende school vinden we het belangrijk dat onze school persoonlijk is. Een school waar elke leerling zich gezien en gehoord voelt. Een grootse school is volgens ons een grote school, met veel mogelijkheden, die klein aanvoelt. Een school ook die snel vertrouwd is. Persoonlijk welbevinden van de leerling is een belangrijke voorwaarde voor een goede en vruchtbare schooltijd. Heel belangrijk hierbij is een goede samenwerking tussen leerling, ouders en school. Zo n samenwerking is gebaat bij korte lijntjes, we nemen snel met elkaar contact op als dat nodig is. Openbare scholengemeenschap Als openbare scholengemeenschap laten we leerlingen toe ongeacht afkomst of levensbeschouwelijke overtuiging. We benadrukken in onze dagelijkse praktijk de gelijkwaardigheid van mensen en bevorderen dat we als leden van de scholengemeenschap invulling geven aan begrippen als wederzijds respect, solidariteit en verdraagzaamheid. Omdat we een gemeenschap willen zijn, vinden we het belangrijk dat leerlingen uit alle geledingen van de maatschappij elkaar ontmoeten en met elkaar leren omgaan.

4 De heterogene brugklas In de heterogene brugklas zitten leerlingen met uiteenlopende niveaus: van vmbo-tl tot en met vwo. Bij het samenstellen van de klassen wordt gekeken naar de woonplaats van de leerling. Elke brugklas telt tussen de 25 en 30 leerlingen. Na het brugklasjaar gaat de leerling naar vmbo-tl, havo, atheneum of gymnasium. Deze keuze wordt goed voorbereid: in de loop van het jaar wordt op verschillende niveaus gewerkt om te zien welk niveau het beste bij de leerling past. Belangrijk voor de plaatsing in een bepaalde afdeling zijn de studieresultaten, de adviezen van de vakdocenten, de motivatie van de leerling en het besluit van de lerarenvergadering. SNUFFELMIDDAGEN BRUGKLAS 21 JANUARI, 4 EN 25 FEBRUARI 2015 SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL De vwo-brugklas In de vwo-brugklas zitten leerlingen met een vwo-advies van de basisschool. Het vwo bereidt leerlingen voor op een wetenschappelijke opleiding: de universiteit. Leerlingen leren in de vwo-brugklas al typische vwo-vaardigheden. Leerlingen uit de heterogene brugklas maken via de verrijkingsslessen kennis met deze vaardigheden, zodat ook zij hun onderwijsweg in vwo 2 of gymnasium 2 goed kunnen vervolgen. Leerlingen in deze vwo-brugklas krijgen lessen filosofie, wetenschap, Latijn en klassieke cultuur. Na de vwo-brugklas stroomt de leerling door naar 2 atheneum of 2 gymnasium. De school is lid van de WON Akademie (WetenschapsOriëntatie Nederland), waardoor er in het vwo-onderwijs meer dan gebruikelijk ruime aandacht is voor wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. 4 De brugklas muzisch en topsport (musp) In deze brugklas zitten leerlingen met een vmbo-tl, havo- of vwo-advies die een bijzondere aanleg en interesse hebben voor dans, muziek, beeldende vorming of drama: muzisch. Ook biedt deze burgklas plaats aan leerlingen die bij een sportclub zijn aangesloten én in hun sportbeoefening een landelijk niveau hebben bereikt: topsportopleiding. De musp-opleiding duurt drie jaar. Na het derde jaar stromen de leerlingen door naar vmbo-tl, havo of vwo. Er wordt samengewerkt met de kunstvakopleidingen van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en met de Stichting Topsportopleiding Tilburg. De school mag van de minister als enige school in de regio Tilburg extra faciliteiten aan leerlingen bieden om de combinatie intensieve sport (LOOT-licentie) en dans/muziek (DaMu-licentie) enerzijds en school anderzijds mogelijk te maken. MEER INFORMATIE OVER DE BRUGKLASSEN VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Op het Koning Willem II College hebben we drie verschillende soorten brugklassen.

5 Hoe zit de brugklas in elkaar? 5

6 Na de heterogene brugklas komt een leerling terecht in de afdeling vmbo-tl, havo of vwo (atheneum en gymnasium). VMBO-TL Het vmbo-tl leidt op voor een studie aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en duurt met de brugklas inbegrepen vier jaar. Binnen het onderwijsgebied Stappegoor werken we nauw samen met ROC Tilburg dat praktisch om de hoek ligt. Bij ons kan een leerling binnen vmbo-tl ook examen doen in tekenen en muziek. Het voordeel van ons vmbo is dat leerlingen met goede resultaten en een positief advies van de vakdocenten binnen de school over kunnen stappen naar havo. HAVO Het havo duurt met de brugklas inbegrepen vijf jaar en leidt op voor een studie aan een hogeschool (hbo). Naast de gebruikelijke havo-vakken kan een leerling examen doen in filosofie, informatica, één van de vier kunstvakken en het vak natuur, leven & technologie. Ook is het mogelijk speciale lessen te volgen om certificaten te behalen voor een hoger taalniveau in Engels: Cambridge-Engels. Leerlingen met goede resultaten en een positief advies van de vakdocenten kunnen binnen de school, na het behalen van hun diploma, overstappen naar het vwo. 6 VWO Het vwo duurt zes jaar en bestaat uit het gymnasium en het atheneum. Het vwo leidt op voor een studie aan een universiteit (wo). Een gymnasiumopleiding kan belangrijk zijn voor een vervolgstudie, maar ook voor de persoonlijke vorming en het culturele bewustzijn van de leerling. Er worden nadrukkelijk verbanden gelegd tussen de klassieke oudheid en onze cultuur. Verder volgen de leerlingen dezelfde vakken als de atheneum leerlingen. In de bovenbouw gaan de gymnasiasten drie weken op reis naar Griekenland. Andere bijzondere examenvakken in de vwo-afdeling zijn filosofie, informatica, wiskunde-d en vier kunstvakken. Ook is het mogelijk speciale lessen te volgen om certificaten te behalen voor een hoger taalniveau in Engels (Cambridge Engels), Frans (Delf junior) en Duits (Goethe Deutsch). Na de brugklas. MEER INFORMATIE OVER DE AFDELINGEN VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL 7

7 Na de heterogene brugklas komt een leerling terecht in de afdeling vmbo-tl, havo of vwo (atheneum en gymnasium). VMBO-TL Het vmbo-tl leidt op voor een studie aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en duurt met de brugklas inbegrepen vier jaar. Binnen het onderwijsgebied Stappegoor werken we nauw samen met ROC Tilburg dat praktisch om de hoek ligt. Bij ons kan een leerling binnen vmbo-tl ook examen doen in tekenen en muziek. Het voordeel van ons vmbo is dat leerlingen met goede resultaten en een positief advies van de vakdocenten binnen de school over kunnen stappen naar havo. HAVO Het havo duurt met de brugklas inbegrepen vijf jaar en leidt op voor een studie aan een hogeschool (hbo). Naast de gebruikelijke havo-vakken kan een leerling examen doen in filosofie, informatica, één van de vier kunstvakken en het vak natuur, leven & technologie. Ook is het mogelijk speciale lessen te volgen om certificaten te behalen voor een hoger taalniveau in Engels: Cambridge-Engels. Leerlingen met goede resultaten en een positief advies van de vakdocenten kunnen binnen de school, na het behalen van hun diploma, overstappen naar het vwo. 6 VWO Het vwo duurt zes jaar en bestaat uit het gymnasium en het atheneum. Het vwo leidt op voor een studie aan een universiteit (wo). Een gymnasiumopleiding kan belangrijk zijn voor een vervolgstudie, maar ook voor de persoonlijke vorming en het culturele bewustzijn van de leerling. Er worden nadrukkelijk verbanden gelegd tussen de klassieke oudheid en onze cultuur. Verder volgen de leerlingen dezelfde vakken als de atheneum leerlingen. In de bovenbouw gaan de gymnasiasten drie weken op reis naar Griekenland. Andere bijzondere examenvakken in de vwo-afdeling zijn filosofie, informatica, wiskunde-d en vier kunstvakken. Ook is het mogelijk speciale lessen te volgen om certificaten te behalen voor een hoger taalniveau in Engels (Cambridge Engels), Frans (Delf junior) en Duits (Goethe Deutsch). Na de brugklas. MEER INFORMATIE OVER DE AFDELINGEN VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL 7

8 Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school, zodat zij zich op allerlei vlakken optimaal kunnen ontwikkelen. Een leerling doorloopt de middelbare school niet alleen. Klasgenoten kunnen elkaar helpen en steunen. Daarnaast begeleiden verschillende mensen binnen onze school de leerling zo goed mogelijk: ALGEMENE OPEN AVOND 11 FEBRUARI uur De docenten Iedere leerling heeft voor elk vak een andere docent. Zij zijn specialisten op hun vakgebied en hebben uiteraard ook oog voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. De mentor Iedere leerling heeft een mentor. Dit is een vakdocent die ook lesgeeft aan de klas van uw zoon/dochter. Hij/zij onderhoudt het contact met ouders over de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en de resultaten. Leerlingen kunnen met al hun vragen bij de mentor terecht. De afdelingsleiding Iedere afdeling heeft een afdelingsdirecteur en coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. 8 Het zorgteam Leerlingen met persoonlijke- en/of leerproblemen waar specialistische hulp voor nodig is, kunnen gebruik maken van de expertise van het zorgteam. Aan de school zijn een dyslexiecoach en een orthopedagoge verbonden. Zij zorgen voor een adequate diagnostisering en begeleiding van leerlingen met dyslexie of andere leerproblemen. Huiswerkbegeleiding met een sociaal gezicht Het Koning Willem II College werkt samen met Spectrum Brabant: een social enterprise met een professioneel aanbod op het gebied van huiswerk- en studiebegeleiding. Onze leerlingen kunnen voordelig tot zelfs gratis terecht voor naschoolse huiswerkbegeleiding. MEER INFORMATIE OVER BEGELEIDING VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Het Koning Willem II College vindt het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school.

9 Onze begeleiding. 9

10 VERSTERKT TALENONDERWIJS OPEN AVOND WOENSDAG UUR Goede talenkennis is in de huidige maatschappij van groot belang. Beheersing van meerdere vreemde talen vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Bij contacten met bedrijven en organisaties in het buitenland is het een groot voordeel als je kunt communiceren in de taal die in het land wordt gesproken. Daarom bieden wij programma s aan binnen het moderne vreemde talenonderwijs (Engels, Frans en Duits), die opleiden tot internationaal erkende certificaten. Deze certificaten zijn afgestemd op het Europees Referentiekader (ERK) en kennen verschillende niveaus Wij hebben al enkele jaren succesvolle ervaringen met Cambridge Engels op het vwo. Komend schooljaar wordt dit programma ook op havo aangeboden. Leerlingen sluiten het vak af met een examen en ontvangen hiervoor een certificaat: Cambridge Certificates. Deze certificaten genieten wereldwijd bekendheid en zijn een internationaal erkende maatstaf voor de kennis van de Engelse taal. Leerlingen brengen tijdens het programma een vierdaags bezoek aan de universiteitsstad Cambridge. De vakken Frans en Duits zijn in 2014 gestart leerlingen voor te bereiden op de internationale examens Delf junior en Goethe Deutsch. De Delf- en Goethe-programma s beoordelen de essentiële vaardigheden om een taal te beheersen: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Delf junior en Goethe Deutsch-examens bestaan op verschillende niveaus. Het B2-diploma biedt, samen met het reguliere schooldiploma, direct toegang tot Fransen Duitstalige universiteiten. Getalenteerde leerlingen die willen deelnemen aan deze examens volgen wekelijks een uur extra les in de betreffende taal. MEER INFORMATIE OVER TALENONDERWIJS VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Beheersing van meerdere vreemde talen vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

11 VERSTERKT TALENONDERWIJS OPEN AVOND WOENSDAG UUR Goede talenkennis is in de huidige maatschappij van groot belang. Beheersing van meerdere vreemde talen vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Bij contacten met bedrijven en organisaties in het buitenland is het een groot voordeel als je kunt communiceren in de taal die in het land wordt gesproken. Daarom bieden wij programma s aan binnen het moderne vreemde talenonderwijs (Engels, Frans en Duits), die opleiden tot internationaal erkende certificaten. Deze certificaten zijn afgestemd op het Europees Referentiekader (ERK) en kennen verschillende niveaus Wij hebben al enkele jaren succesvolle ervaringen met Cambridge Engels op het vwo. Komend schooljaar wordt dit programma ook op havo aangeboden. Leerlingen sluiten het vak af met een examen en ontvangen hiervoor een certificaat: Cambridge Certificates. Deze certificaten genieten wereldwijd bekendheid en zijn een internationaal erkende maatstaf voor de kennis van de Engelse taal. Leerlingen brengen tijdens het programma een vierdaags bezoek aan de universiteitsstad Cambridge. De vakken Frans en Duits zijn in 2014 gestart leerlingen voor te bereiden op de internationale examens Delf junior en Goethe Deutsch. De Delf- en Goethe-programma s beoordelen de essentiële vaardigheden om een taal te beheersen: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Delf junior en Goethe Deutsch-examens bestaan op verschillende niveaus. Het B2-diploma biedt, samen met het reguliere schooldiploma, direct toegang tot Fransen Duitstalige universiteiten. Getalenteerde leerlingen die willen deelnemen aan deze examens volgen wekelijks een uur extra les in de betreffende taal. MEER INFORMATIE OVER TALENONDERWIJS VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Beheersing van meerdere vreemde talen vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

12 WETENSCHAP De lessen wetenschap Bij dit vak denken leerlingen na over de vraag wat wetenschappelijke kennis eigenlijk is, hoe je wetenschappelijk onderzoek doet en wat je daar aan zou kunnen hebben. Verschillende vakdocenten verzorgen het vak wetenschap dat voor de leerlingen in vwo 1 (drie lesuren) en vwo 2 (twee lesuren) op de lessentabel staat. Wetenschap gaat verder dan alleen de lessen binnen het vak wetenschap. Docenten verzorgen in hun reguliere lessen ook vakonderdelen die de wetenschappelijke vaardigheden van de leerlingen vergroten. Daarnaast organiseert het Koning Willem II College al vele jaren de Dijksterhuislezing. In deze lezing spreken gerenommeerde gastsprekers vanuit hun vakgebied over een bepaald thema. De afgelopen jaren waren bijvoorbeeld historicus Maarten van Rossem, filosoof Bas Haring en natuurkundige Robbert Dijkgraaf te gast. Daarnaast organiseert de school speciaal voor leerlingen uit vwo 1 en vwo 2 de Kleine Dijksterhuislezing. Het vak wetenschap Om het vak wetenschap goed vorm te geven, is het Koning Willem II College lid geworden van de WON Akademie. De WON Akademie stimuleert oriëntatie op wetenschap in het vwo, zodat leerlingen beter voorbereid zijn op een wetenschappelijke vervolgopleiding. We verzorgen speciale onderzoekslessen, organiseren onderzoekswedstrijden en werken samen met wetenschappers van verschillende universiteiten in Nederland. INFO AVOND WETEN- SCHAP 3 DECEMBER uur SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL MEER INFORMATIE OVER WETENSCHAP VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL 12 Het Koning Willem II College wil dat vwo-leerlingen tijdens hun tijd op onze school leren waar de w in vwo voor staat.

13 DANS De dansstroom van de muzische afdeling van het Koning Willem II College geeft leerlingen de mogelijkheid intensieve dans te combineren met school. De lessen dans De dansvakken (9-12 uur per week) zijn klassieke dans, jazz/urban, moderne dans, dansimprovisatie, pilates en drama. De school beschikt over twee volledig uitgeruste dansstudio s, waar de lessen worden verzorgd door docenten van Fontys Dansacademie. Alle dansers zijn ingeschreven als leerling van de vooropleiding van Fontys Dansacademie. De leerlingen sluiten elk jaar af met voorstellingen in het Academietheater en ze doen gedurende het schooljaar mee aan allerlei projecten. Ze bezoeken daarnaast regelmatig dansvoorstellingen en dansgezelschappen zoals Introdans, Scapino, de Stilte en Project Sally. Na de driejarige muzische afdeling kunnen de leerlingen in de havo- en vwo-afdeling examen doen in het vak dans. Onze school is de enige school in Noord-Brabant die mag werken met de zogenaamde DAMU-regeling. Deze regeling houdt in dat wij leerlingen die een vooropleiding dans of muziek volgen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor bepaalde vakken vrijstellingen mogen geven. INFO AVOND MUZISCH 2 DECEMBER uur SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL Samenwerking Het Koning Willem ll College werkt intensief samen met onder andere Fontys Academie voor Danseducatie, Academie voor Muziek- en Musicaltheater en nationale en internationale choreografen. 13 MEER INFORMATIE OVER DANS VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL

14 DRAMA De muzische stroom drama is geschikt voor leerlingen die graag op allerlei manieren met toneel bezig willen zijn. Sommige leerlingen spelen misschien al in een (jeugd)theatergezelschap. Toneelervaring is echter geen vereiste om toegelaten te kunnen worden. Creatieve leerlingen die graag worden uitgedaagd, kunnen zich binnen de drama-stroom ontwikkelen in verschillende speltechnieken als mimiek, teksttoneel en improvisatie. INFO AVOND MUZISCH 2 DECEMBER uur SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL Extra drama De leerlingen krijgen wekelijks twee uur drama van dramadocenten die zowel binnen als buiten de school veel ervaring hebben met theater. In de lessen besteden ze onder andere aandacht aan lichaamstaal, stemgebruik, emoties vormgeven, samenspelen, fantasie en het schrijven van eigen toneelteksten. Aan het einde van het schooljaar presenteren de leerlingen voor medeleerlingen, ouders en andere belangstellenden hun dramakwaliteiten op de bühne. De dramaleerlingen bezoeken regelmatig voorstellingen. In de bovenbouw havo en vwo kan drama als examenvak worden gekozen. Samenwerking De dramastroom werkt nauw samen met de Academie voor Theater van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, met ArtEZ, het Zuidelijk Toneel, Factorium Tilburg en de Universiteit van Tilburg. MEER INFORMATIE OVER DRAMA VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL 14 De muzische stroom drama is geschikt voor leerlingen die graag op allerlei manieren met toneel bezig willen zijn.

15 BEELDEND De muzische stroom beeldend is interessant voor leerlingen die plezier beleven aan tekenen, boetseren en ontwerpen. En ook voor leerlingen die graag op een meer theoretische wijze bezig willen zijn met kunst en cultuur. 15 Extra beeldend De leerlingen volgen wekelijks twee uur extra beeldende vorming. Ze leren werken met materialen en technieken die niet in het reguliere lesprogramma zitten. Twee- en driedimensionale opdrachten, grafische techniekmiddelen en audiovisuele middelen zijn slechts enkele onderdelen die aan bod komen. Leerlingen werken één periode per schooljaar buiten school, bijvoorbeeld in het atelier van een kunstenaar of op de Academie voor Beeldende vorming van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Ook maken de leerlingen een beeldende reis naar Hamburg en krijgen ze les over kunstgeschiedenis. Het schooljaar wordt afgesloten met een expositie van eigen werk in Bibliotheek Tilburg Centrum. Na de driejarige muzische afdeling kunnen de leerlingen in de bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo beeldende vorming als examenvak kiezen. INFO AVOND MUZISCH 2 DECEMBER uur SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL Samenwerking De school werkt nauw samen met de Academie voor Beeldende vorming (FHK), Tilburgse kunstenaars, Bibliotheek Tilburg Centrum, Freiluftschule Wohldorf Hamburg en diverse Tilburgse musea. MEER INFORMATIE OVER BEELDEND VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL

16 MUZIEK De muzische stroom muziek is interessant voor leerlingen met een duidelijke aanleg en passie voor een bepaald instrument. Het Koning Willem II College wil dat leerlingen vooral plezier hebben in het maken en beluisteren van muziek. Ook vinden wij het belangrijk dat leerlingen kennismaken met verschillende muziekstijlen, diverse vormen van samenspel en dat ze in contact komen met de wereld van de muziek buiten school. INFO AVOND MUZISCH 2 DECEMBER uur 16 Extra muziek De muziekleerlingen volgen twee uur per week muziek. Samen vormen ze een orkest en koor. Het orkest speelt zowel klassieke als lichte werken. Ook leren leerlingen musiceren in kleine ensembles. Het koor studeert meerstemmige stukken in. Deze muziekstukken variëren van bekende liedjes tot klassieke stukken; pop- en rockmuziek komt in een project van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) aan bod. De leerlingen presenteren hun stukken tijdens het Nieuwjaarsconcert en het Open Podium op onze SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL school. We sluiten het schooljaar spetterend af door in kleine ensembles een presentatie te geven in Bibliotheek Tilburg Centrum. In de bovenbouw van vmbo, havo en vwo kunnen leerlingen muziek als examenvak kiezen. Leerlingen die een voortraject muziek bij FHK volgen, kunnen net als de dansers gebruik maken van de DAMU-regeling. Samenwerking De muziekstroom werkt nauw samen met de opleiding Muziekeducatie (FHK), verschillende orkesten, Bibliotheek Tilburg Centrum en het Comité 4 en 5 mei Tilburg. MEER INFORMATIE OVER MUZIEK VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL

17 TOPSPORT Het Koning Willem II College zorgt voor een goede balans tussen topsport en studie. 17 Jonge, talentvolle sporters moeten de mogelijkheden krijgen om zich op het vlak van hun sport optimaal te ontwikkelen en tegelijkertijd het maximale uit hun studie in het voortgezet onderwijs te halen. Klassen voor topsportleerlingen Als een leerling zeer getalenteerd is in zijn sport kan hij/zij in de onderbouw (klas 1, 2 en 3) geplaatst worden in de afdeling muzisch en topsport. In deze speciale muspklassen zitten o.a. getalenteerde sporters die de gelegenheid krijgen tijdens schooltijd te trainen. Ook krijgen topsporters uit deze klassen speciale uren waarin ze op school in een topsportlokaal onder toezicht van een oud-topsporter hun huiswerk maken. Ook is er begeleiding op maat door een sport- en prestatiepsycholoog. INFO AVOND TOPSPORT 26 NOVEMBER uur SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL LOOT Sporters, die in een nationale of regionale jeugdselectie zitten en sporters die op het hoogste niveau deelnemen aan een landelijke jeugd- of seniorencompetitie, kunnen in aanmerking komen voor een zogenaamde LOOT-status. LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Scholen met een LOOT-licentie mogen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap speciale faciliteiten geven aan leerlingen die talentvol zijn in sport. Sporters met een LOOT-status kunnen op het Koning Willem II College in alle afdelingen (vmbo-tl, havo en vwo) gebruik maken van deze faciliteiten. Het Koning Willem II College is de enige LOOT-school in Tilburg en omstreken. MEER INFORMATIE OVER TOPSPORT VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL

18 U heeft door het lezen van deze brochure kennisgemaakt met de school. U en uw kind kunnen op de volgende momenten de school nog beter leren kennen. Open Avond De Open Avond is op wo 11 februari 2015 van 16.00u tot 20.30u. Snuffelmiddagen SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL 18 reguliere- en vwo-brugklas zijn op wo 21 januari 2015 van 14.00u tot 16.00u. reguliere- en vwo-brugklas en musp zijn op wo 4 februari 2015 van 14.00u tot 16.00u. reguliere- en vwo-brugklas en musp zijn wo 25 februari 2015 van 14.00u tot 16.00u. Info avonden Info Avond topsport is op wo 26 november 2014 van 19.30u tot 21.00u Info Avond muzisch is op di 2 december 2014 van 19.30u tot 21.00u Info Avond wetenschap is op wo 3 december 2014 van 19.30u tot 21.00u 19 Voor de snuffelmiddagen en de info avonden topsport, muzisch en wetenschap kunt u inschrijven via onze website. Wanneer wordt een leerling toegelaten? Bij de aanmelding van uw kind vragen wij naar het advies van de basisschool. Dit advies moet minimaal vmbo-tl zijn. Hoe kunt u uw kind inschrijven? Er zijn centrale aanmelddagen op 3 en 5 maart 2015 telkens van uur en uur. Op onze website vindt u hierover meer informatie. En daarna? is er contact tussen onze school en de leerkracht(en) van uw zoon/dochter; krijgt u op 23 april 2015 bericht over de toelating; is er op 2 juli 2015 een kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklassers; starten de lessen op 31 augustus op het Koning Willem II College. Bereikbaarheid van de school De school is gelegen in Onderwijsgebied Stappegoor in Tilburg-Zuid en is makkelijk en veilig te bereiken via de fietspaden vanuit de stad en vanuit de gemeenten rond Tilburg. Voor de school stoppen stadslijnen en streekbussen meerdere malen per dag. MEER INFORMATIE OVER INSCHRIJVEN VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Fotografie: A. Bolsius, M. Drijver & A. Kruik Volg ons op social media.

19 U heeft door het lezen van deze brochure kennisgemaakt met de school. U en uw kind kunnen op de volgende momenten de school nog beter leren kennen. Open Avond De Open Avond is op wo 11 februari 2015 van 16.00u tot 20.30u. Snuffelmiddagen SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL 18 reguliere- en vwo-brugklas zijn op wo 21 januari 2015 van 14.00u tot 16.00u. reguliere- en vwo-brugklas en musp zijn op wo 4 februari 2015 van 14.00u tot 16.00u. reguliere- en vwo-brugklas en musp zijn wo 25 februari 2015 van 14.00u tot 16.00u. Info avonden Info Avond topsport is op wo 26 november 2014 van 19.30u tot 21.00u Info Avond muzisch is op di 2 december 2014 van 19.30u tot 21.00u Info Avond wetenschap is op wo 3 december 2014 van 19.30u tot 21.00u 19 Voor de snuffelmiddagen en de info avonden topsport, muzisch en wetenschap kunt u inschrijven via onze website. Wanneer wordt een leerling toegelaten? Bij de aanmelding van uw kind vragen wij naar het advies van de basisschool. Dit advies moet minimaal vmbo-tl zijn. Hoe kunt u uw kind inschrijven? Er zijn centrale aanmelddagen op 3 en 5 maart 2015 telkens van uur en uur. Op onze website vindt u hierover meer informatie. En daarna? is er contact tussen onze school en de leerkracht(en) van uw zoon/dochter; krijgt u op 23 april 2015 bericht over de toelating; is er op 2 juli 2015 een kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklassers; starten de lessen op 31 augustus op het Koning Willem II College. Bereikbaarheid van de school De school is gelegen in Onderwijsgebied Stappegoor in Tilburg-Zuid en is makkelijk en veilig te bereiken via de fietspaden vanuit de stad en vanuit de gemeenten rond Tilburg. Voor de school stoppen stadslijnen en streekbussen meerdere malen per dag. MEER INFORMATIE OVER INSCHRIJVEN VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Fotografie: A. Bolsius, M. Drijver & A. Kruik Volg ons op social media.

20 willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? ONTDEK HET OP ONZE OPEN AVONDEN! OPEN AVOND WOENSDAG UUR INFO AVOND TOPSPORT SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL INFO AVOND MUZISCH INFO AVOND WETENSCHAP WOENSDAG UUR DINSDAG UUR WOENSDAG UUR Tatraweg 80, 5022 DS Tilburg T willem2.nl

willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING?

willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? VMBO-TL HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2 WWW.WILLEM2.NL Kennismaken met het Koning Willem II College Misschien heb je dit jaar al kennisgemaakt met het Koning Willem II College

Nadere informatie

WAARIN BEN JIJ KONING?

WAARIN BEN JIJ KONING? willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? nieuw PLUS- PROFIELEN vanaf schooljaar 2017/2018 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM VOORWOORD WAARIN BEN JIJ KONING? 2 Het Koning Willem II College is een openbare school voor

Nadere informatie

WAARIN BEN JIJ KONING?

WAARIN BEN JIJ KONING? willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? ONTDEK ONZE PLUS- PROFIELEN MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM VOORWOORD WAARIN BEN JIJ KONING? 2 Het Koning Willem II College is een openbare school voor gymnasium, atheneum,

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving voor het leven Leren kan op

Nadere informatie

Hier leer je voor het leven

Hier leer je voor het leven BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je voor het leven Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving Leren kan op

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Voorlichting

Voorlichting Voorlichting 2017-2018 Voorstellen Van basisschool naar Zuyderzee Lyceum Iedereen start op het Junior Kleinschalig (max. 450 leerlingen op locatie). Korte lijnen, iedereen kent elkaar. Veilig en vertrouwd.

Nadere informatie

MELANCHTHON BERGSCHENHOEK. christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo. hier leer je voor het leven

MELANCHTHON BERGSCHENHOEK. christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo. hier leer je voor het leven MELANCHTHON BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo hier leer je voor het leven Leren kan op veel manieren. Op Bergschenhoek leer je voor het leven. Een breed programma met veel

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag za 19 januari 2013. Informatieavond ma 28 januari 2013. Middag groep 8 wo 30 januari 2013

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag za 19 januari 2013. Informatieavond ma 28 januari 2013. Middag groep 8 wo 30 januari 2013 Open Dag za 19 januari 2013 van 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 28 januari 2013 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 30 januari 2013 aanvang 13.30 uur Burggravenlaan Internationaal en ondernemend Bonaventuracollege

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN info 2017 2018 MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN HOI! WIJ ZITTEN OP DE HEEMGAARD. EEN SUPERLEUKE SCHOOL IN APELDOORN. KOM JE OP ONZE OPEN DAG? OF OP EEN VOORLICHTINGSAVOND? DAN ZIEN WE JE DAAR! open dag 20

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO.

Cambridge. Engels VWO. Cambridge Engels VWO www.staring.nl Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal erkend zijn en gelden

Nadere informatie

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Welkom op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Zelf vinden we onze school gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en capaciteiten. Maar wij denken dat je op Markenhage

Nadere informatie

Lek en Linge GYMNASIUM

Lek en Linge GYMNASIUM Lek en Linge GYMNASIUM Gymnasium: Verbreed je culturele horizon! Heb je plezier in leren? Zoek je graag dingen uit? Ben je geïnteresseerd in de wereld van de Grieken en de Romeinen? Wil je extra tools

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar Informatiegids Samen maken wij jouw ambities waar Welke brugklassen zijn er? Samen maken wij jouw ambities waar - havo/vwo - atheneum/gymnasium - tweetalig atheneum/gymnasium De vmbo-t/havo brugklas zit

Nadere informatie

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas Ruimte voor ontwikkeling Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Jij krijgt de ruimte om te ontdekken wat het beste bij je past en om enthousiast mee te doen. scholengemeenschap

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen!

Samen het beste uit jezelf halen! Samen het beste uit jezelf halen! Maak kennis met het Gerrit Rietveld College Je gaat binnenkort naar de middelbare school en natuurlijk wil je eerst onderzoeken welke school bij je past. We stellen ons

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Yair Past het Boni bij mij? Bruggers aan het woord Yair: Ik voel me thuis op het Boni. Het is heel fijn in de brugklas. Je wordt hier

Nadere informatie

Iris. en Het Noordik. Volg ons op:

Iris. en Het Noordik. Volg ons op: m o k l We e z n o op n e g a d n e p o Iris en Het Noordik Volg ons op: Welkom op Het Noordik CSG Het Noordik is een leuke school waar je veel leert, waar je jezelf kunt zijn en waar je ontdekt wie je

Nadere informatie

De mavo-klas. De havo-coachklas. Een moderne school met veel. keuze aan opleidingen en extra. programma s.

De mavo-klas. De havo-coachklas. Een moderne school met veel. keuze aan opleidingen en extra. programma s. CSW Van de Perre voor mavo, havo, vwo:, en TTO Griffioenstraat 17 4334 BK Middelburg Kies voor CSW Van de Perre! 7 6 6 5 5 5 4 XL 4 XL XL 3 XL 2 1 coachklas / VWO BASISONDERWIJS GROEP 8 4 Een moderne school

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend Open Dag za 18 januari 2014 van 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 27 januari 2014 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 29 januari 2014 aanvang 14.00 uur aanmelden vóór 27 januari Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015-2016. Jij maakt het verschil! Kennismakingsweek Lingebos. Hoofdstuk

Informatiebrochure 2015-2016. Jij maakt het verschil! Kennismakingsweek Lingebos. Hoofdstuk Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 havo/ atheneum/ gymnasium tweetalig atheneum/ tweetalig gymnasium Kennismakingsweek Lingebos 1 Onderwijs Onderwijs Op Lyceum Oudehoven kun

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Naar de brugklas. Naar de brugklas...

Naar de brugklas. Naar de brugklas... Naar de brugklas Naar de brugklas... spannend! Naar de brugklas gaan vinden veel leerlingen spannend. We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt op onze school! Daar gaan we je ook bij helpen.

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017 INFORMATIE voor ouders & verzorgers Welkom 2016/2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Typisch De Heemgaard 5 Onderwijs 6 Keuzes & kansen 8 Begeleiding 11 Contact met thuis 12 Meer informatie 14 Praktisch 15 Zet

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2016 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Blik. Cambridge Engels

Blik. Cambridge Engels Blik op Cambridge Engels De kans is groot dat je later op plaatsen terecht komt waar Engels een belangrijke voertaal is. Misschien ga je wel voor studie of stages naar het buitenland, maar ook op Nederlandse

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Iets voor jou? Onderwijsaanbod vwo Tweetalig vwo (atheneum) 6 jaar Regulier vwo (atheneum) 6 jaar Tweetalig vwo Elde College Het Elde College is al veertien

Nadere informatie

Je horizon verbreden

Je horizon verbreden Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Je horizon verbreden i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het Visser een gezellige

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar het Wessel Gansfortcollege vestiging

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 27 januari 2017 16.00-21.00 uur Informatie over de brugklas voor ouders scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Open lessen 9, 10, 12 en 13 januari Deelname

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind staat op het punt de overstap te maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: een grote en belangrijke stap.

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Voorlichting 2013-2014

Voorlichting 2013-2014 openbare school voor: atheneum havo -bk() Voorlichting 2013-2014 2014 De brugklas EVEN VOORSTELLEN.. dhr. De Kreij locatie directeur VMBO/MAVO mevrouw Wagensveld locatie directeur HAVO/VWO Dhr. Pruimboom

Nadere informatie

verdiepingsmodules voor de bovenbouw havo en vwo

verdiepingsmodules voor de bovenbouw havo en vwo verdiepingsmodules voor de bovenbouw havo en vwo Inhoud Voorwoord... 2 Vecon Business School... 3 Module Natuur, Leven en Technologie... 5 Talen certificaten... 7 Delf Junior diploma: Frans voor havo en

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

Westplantsoen. 70 jaar. S t a n i s l a s. vol vol mogelijkheden. mogelijkheden. havo vwo atheneumpro gymnasium gymnasium plus

Westplantsoen. 70 jaar. S t a n i s l a s. vol vol mogelijkheden. mogelijkheden. havo vwo atheneumpro gymnasium gymnasium plus Westplantsoen 70 jaar S t a n i s l a s 1948-2018 Een Een wereld wereld vol vol mogelijkheden mogelijkheden havo vwo atheneumpro gymnasium gymnasium plus #Westplantsoen volg ons op social media StanislascollegeWestplantsoen...

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

Talent in ontwikkeling. voor Toekomstige brugklassers. Informatiebrochure brugperiode Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium

Talent in ontwikkeling. voor Toekomstige brugklassers. Informatiebrochure brugperiode Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium Talent in ontwikkeling voor Toekomstige brugklassers Informatiebrochure brugperiode 2017 Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium 2 Beste brugklasser, Je bent het nog niet, maar het duurt niet

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Presentatie informatieavond 15 november Onze locaties. Opening. Informatie. Zorgcoördinator. Identiteit.

Hartelijk welkom. Presentatie informatieavond 15 november Onze locaties. Opening. Informatie. Zorgcoördinator. Identiteit. Opening Frans Schoondermark f.schoondermark@piusx.nl Hartelijk welkom Informatie Zorgcoördinator Frits Kleinheerenbrink f.kleinheerenbrink@piusx.nl Johan Oolderink j.oolderink@piusx.nl Onze locaties Identiteit

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

Intro. Profiel vwo-leerling

Intro. Profiel vwo-leerling 1 vwo Intro Op het HML wordt er in de onderbouw gewerkt in een heterogene setting. Dat betekent, dat leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-programma bij elkaar in de klas zitten en samenwerken. Geregeld

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A16/A17 (aansluitend) Determineren

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A4/A5 (20.50) Determineren Wie

Nadere informatie

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord!

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! De tto-opleiding is toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-tl advies of hoger! Wij hebben aparte programma s voor

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

hbo 6 vwo 5 havo 5 vwo 4 havo 4 vwo-tto 3 havo 3 vwo - tto havo 1 vmbo 1 vmbo-t - havo 1 havo - vwo - tto

hbo 6 vwo 5 havo 5 vwo 4 havo 4 vwo-tto 3 havo 3 vwo - tto havo 1 vmbo 1 vmbo-t - havo 1 havo - vwo - tto Onderwijsaanbod Het Pius X College is een school voor: - vmbo oftewel voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dit onderwijs duurt vier jaar en bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs of een

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

willemword jij.nl Welke Willem word jij? locatie Waalwijk

willemword jij.nl Welke Willem word jij? locatie Waalwijk www.welke willemword jij.nl Welke Willem word jij? locatie Waalwijk Welke Willem word jij? De toekomst ligt voor je! Je bent klaar voor de volgende stap. Een stap naar het Willem!? Lees de andere kant

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

VERBINDEND ONDERWIJS. VMBO Connect College

VERBINDEND ONDERWIJS. VMBO Connect College VERBINDEND ONDERWIJS VMBO Connect College C O N N E C TC O L L E G E. N L VERBINDEND ONDERWIJS CONNECT COLLEGE Eén brede scholengemeenschap Onderwijs voor alle leerlingen Georganiseerd in kleine eenheden

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school Beste ouder/verzorger, U staat samen met uw kind voor een belangrijke keuze: het kiezen van een middelbare school. Wellicht is de Calvijn Business School

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Welkom op Quintus! Albert Noord directeur locatie Quintus

Welkom op Quintus! Albert Noord directeur locatie Quintus Locatie Quintus Welkom op Quintus! Quintus is een grote school waar veel te kiezen en te beleven valt. Door de kleinschalige organisatie hebben wij veel zorg en aandacht voor onze leerlingen. Wij werken

Nadere informatie

+ klassen gymnasium sport+ cultuur+

+ klassen gymnasium sport+ cultuur+ + klassen gymnasium sport+ cultuur+ st.nicolaaslyceum Hallo nieuwe brugklasser! Vind jij het leuk om meer over cultuur te weten, extra aandacht te besteden aan sport of bezig te zijn met Latijn, Grieks

Nadere informatie