willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING?"

Transcriptie

1 willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? VMBO-TL HAVO ATHENEUM GYMNASIUM

2 2 Een voorwoord.

3 Elk kind heeft een talent. Het Koning Willem II College wil dat samen met de ouders ontdekken en verder laten groeien. Waarin ben jij koning? Elk kind heeft een talent. Het Koning Willem II College wil dat samen met de ouders ontdekken en verder laten groeien. Het is onze ambitie om als school een uitdagende omgeving te bieden waarin elke leerling het antwoord vindt op de vraag waarin ben jij koning?. Om dat mogelijk te maken bieden we veel verschillende vakken aan. Een aantal vakken wordt door andere scholen in de regio niet verzorgd of het is niet mogelijk daarin examen te doen. Ook bieden we de leerling de mogelijkheid om zich in een vak verder te bekwamen dan strikt genomen nodig is voor het behalen van het examen. Dit maatwerk komt tegemoet aan de wens om meer én beter op de individuele talenten van de leerling in te spelen. Gewoon bijzonder en bijzonder gewoon Het Koning Willem II College is in de regio bekend door de speciale afdeling muzisch en topsport voor leerlingen met talent en ambitie op het gebied van de kunsten en topsport. Hierin zijn we gewoon bijzonder. We zijn echter ook bijzonder gewoon, dat wil zeggen een school voor iedere leerling met perspectief vmbo-tl, havo, atheneum of gymnasium. 3 Persoonlijk en vertrouwd Naast een uitdagende school vinden we het belangrijk dat onze school persoonlijk is. Een school waar elke leerling zich gezien en gehoord voelt. Een grootse school is volgens ons een grote school, met veel mogelijkheden, die klein aanvoelt. Een school ook die snel vertrouwd is. Persoonlijk welbevinden van de leerling is een belangrijke voorwaarde voor een goede en vruchtbare schooltijd. Heel belangrijk hierbij is een goede samenwerking tussen leerling, ouders en school. Zo n samenwerking is gebaat bij korte lijntjes, we nemen snel met elkaar contact op als dat nodig is. Openbare scholengemeenschap Als openbare scholengemeenschap laten we leerlingen toe ongeacht afkomst of levensbeschouwelijke overtuiging. We benadrukken in onze dagelijkse praktijk de gelijkwaardigheid van mensen en bevorderen dat we als leden van de scholengemeenschap invulling geven aan begrippen als wederzijds respect, solidariteit en verdraagzaamheid. Omdat we een gemeenschap willen zijn, vinden we het belangrijk dat leerlingen uit alle geledingen van de maatschappij elkaar ontmoeten en met elkaar leren omgaan.

4 De heterogene brugklas In de heterogene brugklas zitten leerlingen met uiteenlopende niveaus: van vmbo-tl tot en met vwo. Bij het samenstellen van de klassen wordt gekeken naar de woonplaats van de leerling. Elke brugklas telt tussen de 25 en 30 leerlingen. Na het brugklasjaar gaat de leerling naar vmbo-tl, havo, atheneum of gymnasium. Deze keuze wordt goed voorbereid: in de loop van het jaar wordt op verschillende niveaus gewerkt om te zien welk niveau het beste bij de leerling past. Belangrijk voor de plaatsing in een bepaalde afdeling zijn de studieresultaten, de adviezen van de vakdocenten, de motivatie van de leerling en het besluit van de lerarenvergadering. SNUFFELMIDDAGEN BRUGKLAS 21 JANUARI, 4 EN 25 FEBRUARI 2015 SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL De vwo-brugklas In de vwo-brugklas zitten leerlingen met een vwo-advies van de basisschool. Het vwo bereidt leerlingen voor op een wetenschappelijke opleiding: de universiteit. Leerlingen leren in de vwo-brugklas al typische vwo-vaardigheden. Leerlingen uit de heterogene brugklas maken via de verrijkingsslessen kennis met deze vaardigheden, zodat ook zij hun onderwijsweg in vwo 2 of gymnasium 2 goed kunnen vervolgen. Leerlingen in deze vwo-brugklas krijgen lessen filosofie, wetenschap, Latijn en klassieke cultuur. Na de vwo-brugklas stroomt de leerling door naar 2 atheneum of 2 gymnasium. De school is lid van de WON Akademie (WetenschapsOriëntatie Nederland), waardoor er in het vwo-onderwijs meer dan gebruikelijk ruime aandacht is voor wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. 4 De brugklas muzisch en topsport (musp) In deze brugklas zitten leerlingen met een vmbo-tl, havo- of vwo-advies die een bijzondere aanleg en interesse hebben voor dans, muziek, beeldende vorming of drama: muzisch. Ook biedt deze burgklas plaats aan leerlingen die bij een sportclub zijn aangesloten én in hun sportbeoefening een landelijk niveau hebben bereikt: topsportopleiding. De musp-opleiding duurt drie jaar. Na het derde jaar stromen de leerlingen door naar vmbo-tl, havo of vwo. Er wordt samengewerkt met de kunstvakopleidingen van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en met de Stichting Topsportopleiding Tilburg. De school mag van de minister als enige school in de regio Tilburg extra faciliteiten aan leerlingen bieden om de combinatie intensieve sport (LOOT-licentie) en dans/muziek (DaMu-licentie) enerzijds en school anderzijds mogelijk te maken. MEER INFORMATIE OVER DE BRUGKLASSEN VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Op het Koning Willem II College hebben we drie verschillende soorten brugklassen.

5 Hoe zit de brugklas in elkaar? 5

6 Na de heterogene brugklas komt een leerling terecht in de afdeling vmbo-tl, havo of vwo (atheneum en gymnasium). VMBO-TL Het vmbo-tl leidt op voor een studie aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en duurt met de brugklas inbegrepen vier jaar. Binnen het onderwijsgebied Stappegoor werken we nauw samen met ROC Tilburg dat praktisch om de hoek ligt. Bij ons kan een leerling binnen vmbo-tl ook examen doen in tekenen en muziek. Het voordeel van ons vmbo is dat leerlingen met goede resultaten en een positief advies van de vakdocenten binnen de school over kunnen stappen naar havo. HAVO Het havo duurt met de brugklas inbegrepen vijf jaar en leidt op voor een studie aan een hogeschool (hbo). Naast de gebruikelijke havo-vakken kan een leerling examen doen in filosofie, informatica, één van de vier kunstvakken en het vak natuur, leven & technologie. Ook is het mogelijk speciale lessen te volgen om certificaten te behalen voor een hoger taalniveau in Engels: Cambridge-Engels. Leerlingen met goede resultaten en een positief advies van de vakdocenten kunnen binnen de school, na het behalen van hun diploma, overstappen naar het vwo. 6 VWO Het vwo duurt zes jaar en bestaat uit het gymnasium en het atheneum. Het vwo leidt op voor een studie aan een universiteit (wo). Een gymnasiumopleiding kan belangrijk zijn voor een vervolgstudie, maar ook voor de persoonlijke vorming en het culturele bewustzijn van de leerling. Er worden nadrukkelijk verbanden gelegd tussen de klassieke oudheid en onze cultuur. Verder volgen de leerlingen dezelfde vakken als de atheneum leerlingen. In de bovenbouw gaan de gymnasiasten drie weken op reis naar Griekenland. Andere bijzondere examenvakken in de vwo-afdeling zijn filosofie, informatica, wiskunde-d en vier kunstvakken. Ook is het mogelijk speciale lessen te volgen om certificaten te behalen voor een hoger taalniveau in Engels (Cambridge Engels), Frans (Delf junior) en Duits (Goethe Deutsch). Na de brugklas. MEER INFORMATIE OVER DE AFDELINGEN VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL 7

7 Na de heterogene brugklas komt een leerling terecht in de afdeling vmbo-tl, havo of vwo (atheneum en gymnasium). VMBO-TL Het vmbo-tl leidt op voor een studie aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en duurt met de brugklas inbegrepen vier jaar. Binnen het onderwijsgebied Stappegoor werken we nauw samen met ROC Tilburg dat praktisch om de hoek ligt. Bij ons kan een leerling binnen vmbo-tl ook examen doen in tekenen en muziek. Het voordeel van ons vmbo is dat leerlingen met goede resultaten en een positief advies van de vakdocenten binnen de school over kunnen stappen naar havo. HAVO Het havo duurt met de brugklas inbegrepen vijf jaar en leidt op voor een studie aan een hogeschool (hbo). Naast de gebruikelijke havo-vakken kan een leerling examen doen in filosofie, informatica, één van de vier kunstvakken en het vak natuur, leven & technologie. Ook is het mogelijk speciale lessen te volgen om certificaten te behalen voor een hoger taalniveau in Engels: Cambridge-Engels. Leerlingen met goede resultaten en een positief advies van de vakdocenten kunnen binnen de school, na het behalen van hun diploma, overstappen naar het vwo. 6 VWO Het vwo duurt zes jaar en bestaat uit het gymnasium en het atheneum. Het vwo leidt op voor een studie aan een universiteit (wo). Een gymnasiumopleiding kan belangrijk zijn voor een vervolgstudie, maar ook voor de persoonlijke vorming en het culturele bewustzijn van de leerling. Er worden nadrukkelijk verbanden gelegd tussen de klassieke oudheid en onze cultuur. Verder volgen de leerlingen dezelfde vakken als de atheneum leerlingen. In de bovenbouw gaan de gymnasiasten drie weken op reis naar Griekenland. Andere bijzondere examenvakken in de vwo-afdeling zijn filosofie, informatica, wiskunde-d en vier kunstvakken. Ook is het mogelijk speciale lessen te volgen om certificaten te behalen voor een hoger taalniveau in Engels (Cambridge Engels), Frans (Delf junior) en Duits (Goethe Deutsch). Na de brugklas. MEER INFORMATIE OVER DE AFDELINGEN VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL 7

8 Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school, zodat zij zich op allerlei vlakken optimaal kunnen ontwikkelen. Een leerling doorloopt de middelbare school niet alleen. Klasgenoten kunnen elkaar helpen en steunen. Daarnaast begeleiden verschillende mensen binnen onze school de leerling zo goed mogelijk: ALGEMENE OPEN AVOND 11 FEBRUARI uur De docenten Iedere leerling heeft voor elk vak een andere docent. Zij zijn specialisten op hun vakgebied en hebben uiteraard ook oog voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. De mentor Iedere leerling heeft een mentor. Dit is een vakdocent die ook lesgeeft aan de klas van uw zoon/dochter. Hij/zij onderhoudt het contact met ouders over de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en de resultaten. Leerlingen kunnen met al hun vragen bij de mentor terecht. De afdelingsleiding Iedere afdeling heeft een afdelingsdirecteur en coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. 8 Het zorgteam Leerlingen met persoonlijke- en/of leerproblemen waar specialistische hulp voor nodig is, kunnen gebruik maken van de expertise van het zorgteam. Aan de school zijn een dyslexiecoach en een orthopedagoge verbonden. Zij zorgen voor een adequate diagnostisering en begeleiding van leerlingen met dyslexie of andere leerproblemen. Huiswerkbegeleiding met een sociaal gezicht Het Koning Willem II College werkt samen met Spectrum Brabant: een social enterprise met een professioneel aanbod op het gebied van huiswerk- en studiebegeleiding. Onze leerlingen kunnen voordelig tot zelfs gratis terecht voor naschoolse huiswerkbegeleiding. MEER INFORMATIE OVER BEGELEIDING VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Het Koning Willem II College vindt het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school.

9 Onze begeleiding. 9

10 VERSTERKT TALENONDERWIJS OPEN AVOND WOENSDAG UUR Goede talenkennis is in de huidige maatschappij van groot belang. Beheersing van meerdere vreemde talen vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Bij contacten met bedrijven en organisaties in het buitenland is het een groot voordeel als je kunt communiceren in de taal die in het land wordt gesproken. Daarom bieden wij programma s aan binnen het moderne vreemde talenonderwijs (Engels, Frans en Duits), die opleiden tot internationaal erkende certificaten. Deze certificaten zijn afgestemd op het Europees Referentiekader (ERK) en kennen verschillende niveaus Wij hebben al enkele jaren succesvolle ervaringen met Cambridge Engels op het vwo. Komend schooljaar wordt dit programma ook op havo aangeboden. Leerlingen sluiten het vak af met een examen en ontvangen hiervoor een certificaat: Cambridge Certificates. Deze certificaten genieten wereldwijd bekendheid en zijn een internationaal erkende maatstaf voor de kennis van de Engelse taal. Leerlingen brengen tijdens het programma een vierdaags bezoek aan de universiteitsstad Cambridge. De vakken Frans en Duits zijn in 2014 gestart leerlingen voor te bereiden op de internationale examens Delf junior en Goethe Deutsch. De Delf- en Goethe-programma s beoordelen de essentiële vaardigheden om een taal te beheersen: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Delf junior en Goethe Deutsch-examens bestaan op verschillende niveaus. Het B2-diploma biedt, samen met het reguliere schooldiploma, direct toegang tot Fransen Duitstalige universiteiten. Getalenteerde leerlingen die willen deelnemen aan deze examens volgen wekelijks een uur extra les in de betreffende taal. MEER INFORMATIE OVER TALENONDERWIJS VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Beheersing van meerdere vreemde talen vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

11 VERSTERKT TALENONDERWIJS OPEN AVOND WOENSDAG UUR Goede talenkennis is in de huidige maatschappij van groot belang. Beheersing van meerdere vreemde talen vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Bij contacten met bedrijven en organisaties in het buitenland is het een groot voordeel als je kunt communiceren in de taal die in het land wordt gesproken. Daarom bieden wij programma s aan binnen het moderne vreemde talenonderwijs (Engels, Frans en Duits), die opleiden tot internationaal erkende certificaten. Deze certificaten zijn afgestemd op het Europees Referentiekader (ERK) en kennen verschillende niveaus Wij hebben al enkele jaren succesvolle ervaringen met Cambridge Engels op het vwo. Komend schooljaar wordt dit programma ook op havo aangeboden. Leerlingen sluiten het vak af met een examen en ontvangen hiervoor een certificaat: Cambridge Certificates. Deze certificaten genieten wereldwijd bekendheid en zijn een internationaal erkende maatstaf voor de kennis van de Engelse taal. Leerlingen brengen tijdens het programma een vierdaags bezoek aan de universiteitsstad Cambridge. De vakken Frans en Duits zijn in 2014 gestart leerlingen voor te bereiden op de internationale examens Delf junior en Goethe Deutsch. De Delf- en Goethe-programma s beoordelen de essentiële vaardigheden om een taal te beheersen: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Delf junior en Goethe Deutsch-examens bestaan op verschillende niveaus. Het B2-diploma biedt, samen met het reguliere schooldiploma, direct toegang tot Fransen Duitstalige universiteiten. Getalenteerde leerlingen die willen deelnemen aan deze examens volgen wekelijks een uur extra les in de betreffende taal. MEER INFORMATIE OVER TALENONDERWIJS VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Beheersing van meerdere vreemde talen vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

12 WETENSCHAP De lessen wetenschap Bij dit vak denken leerlingen na over de vraag wat wetenschappelijke kennis eigenlijk is, hoe je wetenschappelijk onderzoek doet en wat je daar aan zou kunnen hebben. Verschillende vakdocenten verzorgen het vak wetenschap dat voor de leerlingen in vwo 1 (drie lesuren) en vwo 2 (twee lesuren) op de lessentabel staat. Wetenschap gaat verder dan alleen de lessen binnen het vak wetenschap. Docenten verzorgen in hun reguliere lessen ook vakonderdelen die de wetenschappelijke vaardigheden van de leerlingen vergroten. Daarnaast organiseert het Koning Willem II College al vele jaren de Dijksterhuislezing. In deze lezing spreken gerenommeerde gastsprekers vanuit hun vakgebied over een bepaald thema. De afgelopen jaren waren bijvoorbeeld historicus Maarten van Rossem, filosoof Bas Haring en natuurkundige Robbert Dijkgraaf te gast. Daarnaast organiseert de school speciaal voor leerlingen uit vwo 1 en vwo 2 de Kleine Dijksterhuislezing. Het vak wetenschap Om het vak wetenschap goed vorm te geven, is het Koning Willem II College lid geworden van de WON Akademie. De WON Akademie stimuleert oriëntatie op wetenschap in het vwo, zodat leerlingen beter voorbereid zijn op een wetenschappelijke vervolgopleiding. We verzorgen speciale onderzoekslessen, organiseren onderzoekswedstrijden en werken samen met wetenschappers van verschillende universiteiten in Nederland. INFO AVOND WETEN- SCHAP 3 DECEMBER uur SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL MEER INFORMATIE OVER WETENSCHAP VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL 12 Het Koning Willem II College wil dat vwo-leerlingen tijdens hun tijd op onze school leren waar de w in vwo voor staat.

13 DANS De dansstroom van de muzische afdeling van het Koning Willem II College geeft leerlingen de mogelijkheid intensieve dans te combineren met school. De lessen dans De dansvakken (9-12 uur per week) zijn klassieke dans, jazz/urban, moderne dans, dansimprovisatie, pilates en drama. De school beschikt over twee volledig uitgeruste dansstudio s, waar de lessen worden verzorgd door docenten van Fontys Dansacademie. Alle dansers zijn ingeschreven als leerling van de vooropleiding van Fontys Dansacademie. De leerlingen sluiten elk jaar af met voorstellingen in het Academietheater en ze doen gedurende het schooljaar mee aan allerlei projecten. Ze bezoeken daarnaast regelmatig dansvoorstellingen en dansgezelschappen zoals Introdans, Scapino, de Stilte en Project Sally. Na de driejarige muzische afdeling kunnen de leerlingen in de havo- en vwo-afdeling examen doen in het vak dans. Onze school is de enige school in Noord-Brabant die mag werken met de zogenaamde DAMU-regeling. Deze regeling houdt in dat wij leerlingen die een vooropleiding dans of muziek volgen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor bepaalde vakken vrijstellingen mogen geven. INFO AVOND MUZISCH 2 DECEMBER uur SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL Samenwerking Het Koning Willem ll College werkt intensief samen met onder andere Fontys Academie voor Danseducatie, Academie voor Muziek- en Musicaltheater en nationale en internationale choreografen. 13 MEER INFORMATIE OVER DANS VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL

14 DRAMA De muzische stroom drama is geschikt voor leerlingen die graag op allerlei manieren met toneel bezig willen zijn. Sommige leerlingen spelen misschien al in een (jeugd)theatergezelschap. Toneelervaring is echter geen vereiste om toegelaten te kunnen worden. Creatieve leerlingen die graag worden uitgedaagd, kunnen zich binnen de drama-stroom ontwikkelen in verschillende speltechnieken als mimiek, teksttoneel en improvisatie. INFO AVOND MUZISCH 2 DECEMBER uur SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL Extra drama De leerlingen krijgen wekelijks twee uur drama van dramadocenten die zowel binnen als buiten de school veel ervaring hebben met theater. In de lessen besteden ze onder andere aandacht aan lichaamstaal, stemgebruik, emoties vormgeven, samenspelen, fantasie en het schrijven van eigen toneelteksten. Aan het einde van het schooljaar presenteren de leerlingen voor medeleerlingen, ouders en andere belangstellenden hun dramakwaliteiten op de bühne. De dramaleerlingen bezoeken regelmatig voorstellingen. In de bovenbouw havo en vwo kan drama als examenvak worden gekozen. Samenwerking De dramastroom werkt nauw samen met de Academie voor Theater van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, met ArtEZ, het Zuidelijk Toneel, Factorium Tilburg en de Universiteit van Tilburg. MEER INFORMATIE OVER DRAMA VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL 14 De muzische stroom drama is geschikt voor leerlingen die graag op allerlei manieren met toneel bezig willen zijn.

15 BEELDEND De muzische stroom beeldend is interessant voor leerlingen die plezier beleven aan tekenen, boetseren en ontwerpen. En ook voor leerlingen die graag op een meer theoretische wijze bezig willen zijn met kunst en cultuur. 15 Extra beeldend De leerlingen volgen wekelijks twee uur extra beeldende vorming. Ze leren werken met materialen en technieken die niet in het reguliere lesprogramma zitten. Twee- en driedimensionale opdrachten, grafische techniekmiddelen en audiovisuele middelen zijn slechts enkele onderdelen die aan bod komen. Leerlingen werken één periode per schooljaar buiten school, bijvoorbeeld in het atelier van een kunstenaar of op de Academie voor Beeldende vorming van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Ook maken de leerlingen een beeldende reis naar Hamburg en krijgen ze les over kunstgeschiedenis. Het schooljaar wordt afgesloten met een expositie van eigen werk in Bibliotheek Tilburg Centrum. Na de driejarige muzische afdeling kunnen de leerlingen in de bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo beeldende vorming als examenvak kiezen. INFO AVOND MUZISCH 2 DECEMBER uur SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL Samenwerking De school werkt nauw samen met de Academie voor Beeldende vorming (FHK), Tilburgse kunstenaars, Bibliotheek Tilburg Centrum, Freiluftschule Wohldorf Hamburg en diverse Tilburgse musea. MEER INFORMATIE OVER BEELDEND VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL

16 MUZIEK De muzische stroom muziek is interessant voor leerlingen met een duidelijke aanleg en passie voor een bepaald instrument. Het Koning Willem II College wil dat leerlingen vooral plezier hebben in het maken en beluisteren van muziek. Ook vinden wij het belangrijk dat leerlingen kennismaken met verschillende muziekstijlen, diverse vormen van samenspel en dat ze in contact komen met de wereld van de muziek buiten school. INFO AVOND MUZISCH 2 DECEMBER uur 16 Extra muziek De muziekleerlingen volgen twee uur per week muziek. Samen vormen ze een orkest en koor. Het orkest speelt zowel klassieke als lichte werken. Ook leren leerlingen musiceren in kleine ensembles. Het koor studeert meerstemmige stukken in. Deze muziekstukken variëren van bekende liedjes tot klassieke stukken; pop- en rockmuziek komt in een project van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) aan bod. De leerlingen presenteren hun stukken tijdens het Nieuwjaarsconcert en het Open Podium op onze SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL school. We sluiten het schooljaar spetterend af door in kleine ensembles een presentatie te geven in Bibliotheek Tilburg Centrum. In de bovenbouw van vmbo, havo en vwo kunnen leerlingen muziek als examenvak kiezen. Leerlingen die een voortraject muziek bij FHK volgen, kunnen net als de dansers gebruik maken van de DAMU-regeling. Samenwerking De muziekstroom werkt nauw samen met de opleiding Muziekeducatie (FHK), verschillende orkesten, Bibliotheek Tilburg Centrum en het Comité 4 en 5 mei Tilburg. MEER INFORMATIE OVER MUZIEK VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL

17 TOPSPORT Het Koning Willem II College zorgt voor een goede balans tussen topsport en studie. 17 Jonge, talentvolle sporters moeten de mogelijkheden krijgen om zich op het vlak van hun sport optimaal te ontwikkelen en tegelijkertijd het maximale uit hun studie in het voortgezet onderwijs te halen. Klassen voor topsportleerlingen Als een leerling zeer getalenteerd is in zijn sport kan hij/zij in de onderbouw (klas 1, 2 en 3) geplaatst worden in de afdeling muzisch en topsport. In deze speciale muspklassen zitten o.a. getalenteerde sporters die de gelegenheid krijgen tijdens schooltijd te trainen. Ook krijgen topsporters uit deze klassen speciale uren waarin ze op school in een topsportlokaal onder toezicht van een oud-topsporter hun huiswerk maken. Ook is er begeleiding op maat door een sport- en prestatiepsycholoog. INFO AVOND TOPSPORT 26 NOVEMBER uur SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL LOOT Sporters, die in een nationale of regionale jeugdselectie zitten en sporters die op het hoogste niveau deelnemen aan een landelijke jeugd- of seniorencompetitie, kunnen in aanmerking komen voor een zogenaamde LOOT-status. LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Scholen met een LOOT-licentie mogen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap speciale faciliteiten geven aan leerlingen die talentvol zijn in sport. Sporters met een LOOT-status kunnen op het Koning Willem II College in alle afdelingen (vmbo-tl, havo en vwo) gebruik maken van deze faciliteiten. Het Koning Willem II College is de enige LOOT-school in Tilburg en omstreken. MEER INFORMATIE OVER TOPSPORT VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL

18 U heeft door het lezen van deze brochure kennisgemaakt met de school. U en uw kind kunnen op de volgende momenten de school nog beter leren kennen. Open Avond De Open Avond is op wo 11 februari 2015 van 16.00u tot 20.30u. Snuffelmiddagen SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL 18 reguliere- en vwo-brugklas zijn op wo 21 januari 2015 van 14.00u tot 16.00u. reguliere- en vwo-brugklas en musp zijn op wo 4 februari 2015 van 14.00u tot 16.00u. reguliere- en vwo-brugklas en musp zijn wo 25 februari 2015 van 14.00u tot 16.00u. Info avonden Info Avond topsport is op wo 26 november 2014 van 19.30u tot 21.00u Info Avond muzisch is op di 2 december 2014 van 19.30u tot 21.00u Info Avond wetenschap is op wo 3 december 2014 van 19.30u tot 21.00u 19 Voor de snuffelmiddagen en de info avonden topsport, muzisch en wetenschap kunt u inschrijven via onze website. Wanneer wordt een leerling toegelaten? Bij de aanmelding van uw kind vragen wij naar het advies van de basisschool. Dit advies moet minimaal vmbo-tl zijn. Hoe kunt u uw kind inschrijven? Er zijn centrale aanmelddagen op 3 en 5 maart 2015 telkens van uur en uur. Op onze website vindt u hierover meer informatie. En daarna? is er contact tussen onze school en de leerkracht(en) van uw zoon/dochter; krijgt u op 23 april 2015 bericht over de toelating; is er op 2 juli 2015 een kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklassers; starten de lessen op 31 augustus op het Koning Willem II College. Bereikbaarheid van de school De school is gelegen in Onderwijsgebied Stappegoor in Tilburg-Zuid en is makkelijk en veilig te bereiken via de fietspaden vanuit de stad en vanuit de gemeenten rond Tilburg. Voor de school stoppen stadslijnen en streekbussen meerdere malen per dag. MEER INFORMATIE OVER INSCHRIJVEN VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Fotografie: A. Bolsius, M. Drijver & A. Kruik Volg ons op social media.

19 U heeft door het lezen van deze brochure kennisgemaakt met de school. U en uw kind kunnen op de volgende momenten de school nog beter leren kennen. Open Avond De Open Avond is op wo 11 februari 2015 van 16.00u tot 20.30u. Snuffelmiddagen SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL 18 reguliere- en vwo-brugklas zijn op wo 21 januari 2015 van 14.00u tot 16.00u. reguliere- en vwo-brugklas en musp zijn op wo 4 februari 2015 van 14.00u tot 16.00u. reguliere- en vwo-brugklas en musp zijn wo 25 februari 2015 van 14.00u tot 16.00u. Info avonden Info Avond topsport is op wo 26 november 2014 van 19.30u tot 21.00u Info Avond muzisch is op di 2 december 2014 van 19.30u tot 21.00u Info Avond wetenschap is op wo 3 december 2014 van 19.30u tot 21.00u 19 Voor de snuffelmiddagen en de info avonden topsport, muzisch en wetenschap kunt u inschrijven via onze website. Wanneer wordt een leerling toegelaten? Bij de aanmelding van uw kind vragen wij naar het advies van de basisschool. Dit advies moet minimaal vmbo-tl zijn. Hoe kunt u uw kind inschrijven? Er zijn centrale aanmelddagen op 3 en 5 maart 2015 telkens van uur en uur. Op onze website vindt u hierover meer informatie. En daarna? is er contact tussen onze school en de leerkracht(en) van uw zoon/dochter; krijgt u op 23 april 2015 bericht over de toelating; is er op 2 juli 2015 een kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklassers; starten de lessen op 31 augustus op het Koning Willem II College. Bereikbaarheid van de school De school is gelegen in Onderwijsgebied Stappegoor in Tilburg-Zuid en is makkelijk en veilig te bereiken via de fietspaden vanuit de stad en vanuit de gemeenten rond Tilburg. Voor de school stoppen stadslijnen en streekbussen meerdere malen per dag. MEER INFORMATIE OVER INSCHRIJVEN VINDT U TERUG OP WILLEM2.NL Fotografie: A. Bolsius, M. Drijver & A. Kruik Volg ons op social media.

20 willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? ONTDEK HET OP ONZE OPEN AVONDEN! OPEN AVOND WOENSDAG UUR INFO AVOND TOPSPORT SCHRIJF JE NU IN: WILLEM2.NL INFO AVOND MUZISCH INFO AVOND WETENSCHAP WOENSDAG UUR DINSDAG UUR WOENSDAG UUR Tatraweg 80, 5022 DS Tilburg T willem2.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium. Informatiegids

DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium. Informatiegids DE SCHOLEN VAN HET school voor Havo Atheneum Gymnasium Informatiegids 2015 De powerpointpresentatie van de informatieavonden treft u aan op www.bernardinuscollege.nl en www.ikwordbernardijn.nl Technasium

Nadere informatie

Welkom op Quintus! Albert Noord directeur locatie Quintus

Welkom op Quintus! Albert Noord directeur locatie Quintus Locatie Quintus Welkom op Quintus! Quintus is een grote school waar veel te kiezen en te beleven valt. Door de kleinschalige organisatie hebben wij veel zorg en aandacht voor onze leerlingen. Wij werken

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Haal meer uit jezelf!

Haal meer uit jezelf! Haal meer uit jezelf! Plusprogramma s voor alle leerlingen Welk plusprogramma kies jij? Bouwen aan je Revius CV Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina Inleiding Het Revius CV 1 Basisuniversiteit 2 Bèta

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Talent. voor vwo-leerlingen 2014-2015. Ruimte voor ontwikkeling. scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium)

Talent. voor vwo-leerlingen 2014-2015. Ruimte voor ontwikkeling. scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) 2014-2015 scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Ruimte voor ontwikkeling Inhoud Inleiding Inleiding 3 Activiteiten per leerjaar 4 Bèta + 6 Cambridge Engels examen 8 Elementair

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie