B-bouwadvies Kris Bruneel Programma:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B-bouwadvies Kris Bruneel www.bbouwadvies.be. Programma:"

Transcriptie

1 Duurzaam watergebruik. B-bouwadvies Kris Bruneel Programma: Inleiding. Nood aan water. Rationeel watergebruik. Hemelwateraanbod. Installatietechniek. Dimensioneren buffervat. Pompen en filters. Besluit regenwater. Duurzaam watergebruik: rationeel watergebruik, gebruik van regenwater 1

2 Zoetwater in de wereld Zeewater 97 % Zoetwater 2,8 % Ijskappen 79 % Grondwater 20 % Toegankelijk 0,6 % Enkele feiten Ieder jaar 15 miljoen doden (UNDP 2010) Iedere 20 seconden sterft een kind aan water en sanitair tekort. Unesco,Unep /3 zonder zuiver drinkwater /3 wereld géén zuiver drinkwater Wereldvoedselproductie 10 % daling (2001) Drinkwaterverbruik stijgt tweemaal sneller dan wereldbevolkingsgroei. Drinkwateroorlogen: Israel 330 l / dag Palestina 35 l / dag Sudan-Darfur. Bron; World Water Development Unesco

3 Enkele feiten China, India(25%), Buthan(100%), Nepal(100%), en Pakistan (30%) voorzien grote delen van hun energiebehoefte uit hydrodammen. Dit zal in de toekomst nog verder uitgebreid worden Grondwater wordt sneller opgepompt dan het zich kan aanvullen Bron; gezinsbond 2010 Wereldwijde watercrisis in de maak Wereldbevolking 20 e eeuw x 2 Wereldwaterverbruik 20 e eeuw x 9 Bron; World Water Development Unesco

4 Wereldwijde watercrisis in de maak 2,8 miljard mensen wonen nu in plaatsen waar water schaars is. 3,9 miljard mensen zullen in 2030 wonen waar water schaars is.. Bron; World Water Development Unesco 2010 Wereldwijde waterkcrisis in de maak 50% van de Wereldbevolking zal tegen 2030 te maken krijgen met tekort aan water. De wereldwijde oogsten zullen met 30% krimpen. Als we met de huidige waterverbruiken verder gaan is tegen % van de wereldbevolking afhankelijk van voedselimport, én GGO s. Bron; Worldvoedselprogramma UN. 4

5 Enkele feiten Ontzilting van zeewater is zeer energie-intensief en de chemicaliën die de osmosefilters zuiver moeten houden zijn zeer milieubelastend Productie van bio-ethanol, vereist evenzeer water. Water is geen Mensenrecht maar een Mensenbehoefte hierdoor wordt water koopwaar Suez, Veolia, Thames Water, hebben een schaarser en duurdere grondstof gevonden, die meer opbrengt dan olie Duurzaam waterbeheer en bescherming van watervoorraden zijn voor deze commerciële organisaties niet winstgevend. Bron; gezinsbond 2010 Zoetwater in de wereld: gebruik Landbouw 70% Industrie 20% Gezinnen 10% De geïndustrializeerde wereld verbruikt dagelijks liter pêr persoon. Bron; World Water Development Unesco

6 Zoetwater en klimaatopwarming Hogere temperaturen. Meer verdamping. Afsmelten gletsjers. Verschuiven neerslagpatroon. Onregelmatige neerslag. Ondergronse reserves verzilten. + alle gevolgen voor mens en natuur. In 2006 werden 70 mensen gedood door overstromingen in N-China terwijl 95 miljoen in Z-China te lijden hadden onder de droogte. Zoetwater en klimaatopwarming Smeltende ijskappen in het Himalayagebergte zullen 2 miljard mensen met ernstige watertekorten opzadelen. Benutting van De Gele rivier zorgt voor een tekort van water(-15%) nodig voor de natuur. Tegen 2100 (2050) zal het Noordpoolijs verdwenen zijn (bussines as usual). Bron; World Water Development Unesco

7 Knelpunten Te weinig zoet water. Waterverbruik stijgt, bevolking groeit aan. Grondwater zakt en is vervuild. Vervuiling oppervlaktewater. Verharde oppervlakte neemt toe. Knelpunten Vlaanderen Meer dan 20% van Vlaanderen is verhard. In 20 jaar een toename van verharde oppervlakte met 66%. Te weinig infiltratie. Minder verdamping. Overstromingen. Verdroging. Verdunning afvalwater. Cijfers; dialoog 7

8 Knelpunten Vlaanderen Per jaar 262 miljard liter voor gezinnen. Boren in diepere lagen. Enkel mogelijk via invoer uit Wallonië, Frankrijk en Nederland. Vlaanderen bezit minste water in Europa (Unep) Slechte grondwaterkwaliteit. Drinkwater ondergaat een doorgedreven zuiveringsproces en voldoet aan strenge normen. Drinkwater is even gezond als flessenwater en minder milieubelastend. Knelpunten bedrijven en Grootverbruikers Waterbalans onvoldoende bekend. Gemengd rioolstelsel. Korte afschrijvingen gewenst. Goedkope waterprijs. Mogelijkheden regenwater onbekend. 8

9 Oplossingen Besparen op het verbruik. Regenwater gebruiken. Bufferen en Infiltreren van het overschot. Regenwater-Hemelwater Regenwater scheiden van afvalwater Zuiver Regenwater aanbod waar? In de lucht. Op de oppervlakte. Zuiver Regenwater gebruik afhankelijk van; Kwaliteit. Beschikbaarheid. Bruikbaarheid- toepassingen. Infiltratie van het surplus. 9

10 Waterverbruik in België 4% 16% Publieke sector 9% Kmo s 40% Industrie-landbouw Huishoudens 31% Overige Verbruik België 786 miljoen m³ of Liter per persoon Info VMM 2010 Watervraag huishoudens Hoeveel? Watermeter + waterfactuur Meten van de verbruiken= weten Gemiddeld 110 liter/dag/persoon, waarvan 52 liter warm water 10

11 WATERVERBRUIK 110 LITER /PERSOON /DAG 12 liter in Bad 32 liter in de Douche 30 liter in de wc 17 liter in de was 8 liter aan de afwas 3 liter koken en drinken 8 liter diverse vmm Waterverbruik van een Gezin kostprijs Opbouw prijs: abonnementsgeld. productie en levering drinkwater. gemeentelijke bijdrage: aanleg en onderhoud grachten en rioleringen. bovengemeentelijke bijdrage: afvalwaterzuivering. => Gratis water 15 m³ p/pers. gratis sanering. 11

12 Waterverbruik van een Gezin kostprijsberekening 110 x 4 personen x 365= Liter per jaar 160,6 m³ x 3 /m³ = 482 Gratis drinkwater = 4 x 15 m³ = 60 m³ => 60 m³ x 1,5 /m³ = 90 totaal = 392 Waterverbruik van administratief gebouw. 100 personen x 250(werkbare dagen)x 1 toiletspoeling = Liter per jaar. 825 m³ x 3 /m³ =

13 REGENWATERVERBRUIK Was en WC met hemelwater = 47 LITER /PERS /DAG Besparing drinkwater = Liter of % totaal = =

14 Waterbesparende maatregelen Spaardouchekop, spaartoets en debietbegrenzers. douche 40 liter bad 150 liter. Waterbesparende maatregelen Regendouche verbruik 18-28L/Min Spaardouche verbruik 5-7L/Min. Rainshower Met een forse diameter van 600 millimeter zorgt de R**maker voor een ware douchesensatie 14

15 Info De perlator Stroombegrenzer 0,9L /5sec of 10,8L/min 0,6L /5sec of 7,2L/min 15

16 Besparing 30% op deze kraan. Toiletspoeling: WC-spoeling: spaartoets dubbele toets 3 liter/ 9 liter Urinoir 2 liter. Watervrij urinoir. Composttoilet 16

17 Toiletspoeling: WC-spoeling: Gustavsberg spoeling 2,5 tot 4 liter Toiletten met scheiding In urine zit 50-80% van de nutriënten van het afvalwater + medicijnresten. Afscheiden van ander afvalwater is aangewezen. 50% Fosfaat en 80% Stikstof Composttoilet: zonder water 17

18 Waterbesparende maatregelen lekkende kranen vermijden. (35 m³/a = 105) een druppende kraan verbruikt zo'n 4 liter water per uur! lekkende WC vermijden. (220 m³/a = 660) 25 liter per uur! tuin beperkt sproeien; Is beter voor planten. Niet sproeien bij eerste droogte. Bodembedekkers. auto wassen met emmers i.p.v. tuinslang Effect van waterbesparende maatregelen in de woningbouw per huishouden per jaar in m3 18

19 Waterbesparing in Bedrijven en openbare gebouwen Besparingen Waterbesparende toiletten en kranen Debietsminderaars/lekbegrenzers Drukreduceertoestellen Beperking warmwaterverliezen Thermostatische mengkranen Hergebruik: grijswater/spoelwater/andere 19

20 Wetgeving en regelgeving Wetgeving Hemelwater (sinds 1 februari 2005) Uitgangsprincipe overheid omtrent het toepassen van regenwater: Het regenwater zoveel mogelijk 1. gebruiken. Het niet-gebruikte regenwater wordt 2. gebufferd en daarna geïnfiltreerd. 3. of gebufferd en daarna vertraagd afgevoerd naar de riolering. 20

21 Wetgeving (sinds 1 februari 2005) Regenwaterput verplicht bij: - Nieuwbouw of herbouw (dak > 75m²) - uitbreiding (dak > 50m²) bestaand gebouw - Gevolg: voor deze gevallen geen subsidie!! Volledig dak moet opgevangen worden. Regenwater verplicht te gebruiken. Het volume van de regenwaterput staat in verhouding met de dakoppervlakte (minimum 3000L). Gescheiden afvoer tot bij aansluiting riolering. Scheiding van drinkwater- en regenwaternet. Wetgeving infiltratie (sinds 1 februari 2005) Overloop van de regenwaterput door: 1. infiltratie op eigen terrein. 2. oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg. 3. gescheiden rioleringstelsel. 4. gemengd rioleringstelsel. De gemeente bepaalt de prioriteiten! 21

22 Wetgeving (sinds 1 februari 2005) Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat moeten de inwoners het hemelwater op eigen terrein houden (ook bestaande woningen) zij het door installatie van een hemelwaterinstallatie voor hergebruik met overloop op een infiltratievoorziening, zei het middels rechtstreekse infiltratie in de bodem. Het lozen van hemelwater op de openbare gemengde riolering kan enkel bij afwezigheid van een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater waarop met redelijke kosten kan aangesloten worden. 22

23 Subsidie in een typische gemeente De gemeentelijke premie hemelwaterput bij: bestaande woning en verbouwing <50m². nieuwbouw en herbouw wanneer aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en/of vergunning. Alle wettelijk opgelegde eisen moeten voldaan zijn. Totale subsidie regenwatersysteem = 625 euro 375 euro+ 250 tegemoetkoming Vlaams gewest. Regenwatergebruik in de praktijk Kwaliteit en aanbod regenwater. Gebruik en toepassing. Een goed werkend regenwatersysteem. Installatietechniek. Berekening en dimensionering. Hemelwater is altijd wisselend van kwaliteit Regelmatige controle van het systeem vereist. 23

24 Kwaliteit regenwater Zacht water Kleinere geleidbaarheid Minder Minder Chloorgehalte Laag Metaalgehalte 5 F µs/cm ca - mg - na - K 9 ppm zn-cu-cr-fe-pb Verontreiniging regenwater BACTERIËN: algen - vogelrest -legionella Grof vuil: bladeren - zand - bloesem - insecten Geur - kleur Koolwaterstoffen - pesticiden Zure regen Andere: asbest/ plastics Metalen: koper/zink/lood Chemisch 24

25 Zuurtegraad Neutraal 7 Melk 6.6 Regen 5-6 Appel 3 Azijn 2.2 Zuurste regen 2.3 Maagzuur 1.2 Zuurtegraad wordt geneutraliseerd door kalk- cement Regenval te Ukkel: aantal neerslagdagen 25

26 Regenval te Ukkel: normale maandwaarden 2008 Regenval te Ukkel: normale maandwaarden 2010 Laatste 20 jaar op 170jaar metingen. 26

27 Regenval te Ukkel: jaarwaarden Regenwateraanbod Gemiddeld: 780 liter/m²/jaar Neerslagvariaties: liter/m²/jaar -> Jaar -> Maand -> Regio Dakverliezen Opvangfactor. Filteringsverliezen. Neerslag kust: 650 liter/m² jaar 27

28 Dakopvangfactor Of hoeveel vertrekt naar de opslagtank: Plat dak met ballast 60% Plat dak 75% Groen dak 20% Hellende dak 95% Info wtcb * filtering: nodig of niet? WC/TUIN WASSEN HYGIËNE VOEDING grof vuil ja ja ja ja zand/ stof ja ja ja ja zuurgraad wenselijk wenselijk ja ja kleur/geur /smaak opgeloste bestandsdelen wenselijk wenselijk wenselijk ja niet nodig niet nodig wenselijk ja microbiologisch niet nodig niet nodig Ja ja 28

29 Toepassingen Huishouden toiletspoeling wasmachine Schoonmaakwater vloer / auto Tuin Toepassingen in openbare gebouwen en industrie. Sanitair Toiletten. Schoonmaakwater. Proceswater Koelwater. Demineralisatie water. Spoelwater. Stoomproductie. 29

30 Werkwijze van een goed regenwatersysteem Opvangen dak in tanks Filteren van de vervuiling Transporteren naar en in de woning Bijvullen bij tekort Overlopen bij stortregen Installatietechniek Tanks: filtering: Infiltratie: beton kunststof dak valpijp tank grond leidingen 30

31 Vervolg installatietechniek Pompen: Zuigerpomp Hydrofoor installatie Dompelpomp Bijvullen: Manueel Via de Tank Aan de Pomp Principeschema 31

32 Daken en afvoerpijpen Eerste voorwaarde: Een proper dak - Zonder plassen- snelle afvoer. - Zonder restmateriaal. - 6 maandelijkse controle vervuiling. Tweede voorwaarde: Opvang van alle potentiële daken, zelfs tuinhuisjes. voorfiltering valpijp 32

33 Daken en afvoerpijpen Eerste scheiding: Grove vervuiling en bladeren. Gevolg: Achterliggende voorfilter minder belast. Ondergrondse afvoerleidingen Liggen met een minimum helling van 0.1% tot 1%. Gevolg; Geen restwater in de leidingenopwarming- algen... Geen afzetting van sediment in het leidingnet. 33

34 filtering en aansluiting Voorfiltering Zelfreinigende filters voor de put. Valpijpfilters Inline filter Tankfilter Vlotterfilter Filtering na de pomp. 34

35 Filterput? voorfilters Onderhoud/ zelfreinigend? 35

36 Doorstroomfilter 200m² Verval is belangrijk. In te calculeren in studiefase. Bepaalt de diepte Opslagtank. filtering : m² dak 36

37 Beste Doorstroomfilter? INTEWA Wisselsprongfilter 37

38 Filtering : 450 m² dak Opslagvat Kostprijs geplaatst 38

39 Vergelijking beton - kunststof BETON KUNSTSTOF GEWICHT - ++ PRIJS + - ZUURTEGRAAD ++ - WATERDICHT +- + VORSTVRIJ + +- INHOUD + +- DRUKBESTENDIG + +- PLAATSING - ++ Kwaliteitseisen tank Groot volume Waterdicht-lichtdicht Stabiele montage Liefst uit een stuk Mangat + deksel=waterdicht Vorstvrije en koele montage Geprefabriceerde aan - en uitvoer Overstort Plaatsing gemiddeld 1m. onder maaiveld. 39

40 Koppeling meerder tanks Via hevel inwendig. Via hevel uitwendig. Of allebei. Of via een ondergrondse koppeling. Info Joossen van aelst Ondergrondse Koppeling van meerder tanks Info Olivier Beton 40

41 Dimensionering opslagtank Afhankelijk van: Beschikbare dakoppervlakte horizontaal Opvangfactor: - aard dakbedekking - soort dak Filteringfactor Regenaanbod per m 2 per jaar Dimensioneringsvoorbeeld 1 gegevens Gezin: 4 personen dakoppervlakte horizontaal = 120m² Opvangfactor: hellend dak / pannen = 0,95 Filteringfactor: in line filter = 0,75 Regenaanbod 780 liter per m 2 per jaar Oplossing: Aanbod =780 x 120 x 0.75 x 0.95= 66,75 m³ per jaar Nodig = Toilet en Wasmachine L/pp/pd = 47 x 4 x 365 = 68 m³ per jaar Bijvulling zal noodzakelijk zijn 41

42 Dimensioneringsvoorbeeld 1 Bufferingsvolume : Langste periode zonder regenval = 1,5 maand Verbruik tijdens deze periode aan was en toilet = 8,6 m³ => Ideale tank 10m³ Dimensioneringsvoorbeeld 1 Rentabiliteit: Kostprijs: tank-filters-pomp-werk = = 2000 Opbrengsten: Gratis water-minder afvalwaterheffingen-minder zeep-minder ontharders- minder kalk op de toestellen-langere levensduur. 66,7x 3 +? +? = minimum 200/A Terugverdientijd voor deze installatie minder dan 10 jaar. Rekening gehouden met inflatie en stijging waterprijs die elkaar opheffen. Geen rekening gehouden met subsidies 42

43 Dimensioneringsvoorbeeld 2 Gegevens Administratief centrum Bezetting = 50 personen dakoppervlakte horizontaal 500m² Opvangfactor: hellend dak pannen = 0.75 Filteringfactor: in line filter = 0,95 Regenaanbod 780L. per m 2 per jaar Oplossing: Aanbod = 780 x 500 x 0.75 x 0.95= 277 m³ Nodig = Toilet 30L/pp/pd 200 werkdagen = 30 x 50 x 200= 300m³ per jaar Geen bijvulling noodzakelijk Dimensionering Voorbeeld Administratief centrum Langste periode zonder regenval 1 maand Verbruik tijdens deze periode voor toiletwater 46 m³ Ideale tank 2x 20m³ 43

44 Kostprijs Opslagtank Kostprijs Pe tank geplaatst 900/ m³ Alternatief bij kruipkelder Benutting kruipkelder met gesloten epdm membraan 44

45 Alternatief bij gesloten achtertuin Investering Uw investering in pompen, filters, leidingen,werkuren, Brengen niets op als er geen water in de put staat Vang dus alle water op en zorg voor een groot buffervat zodat: in lange regenperiodes alle water gebufferd wordt. In lange droogteperiodes hemelwater verbruikt wordt. 45

46 Installatie: accessoires in de tank Toevoer regenwater/filtering. Langzame invoer. Niveau sensor. Aanzuigleiding. Overloop riool/infiltratie. Bijvullen drinkwater. Vlotterfilter + terugslagklep. Vlotterfilter 46

47 De Aanzuigleiding. 47

48 Langzame invoer Niveau sensor 48

49 Ongedierte-vrije uitstroom Een multisifon op de overloop geurhinder uit de riool vermijden terugslag uit de riool, met alarm Ongedierte tegenhouden Afromen bovenste laag. Overloop regenwater- Infiltreren Het infiltreren van overtollig regenwater, terug naar de natuur, biedt verschillende voordelen waaronder: Minder verdroging. Minder overstromingen. Geen overbelaste rioleringen- kleinere diameters. Minder verdunning van afvalwater naar de waterzuiveringstations. Minder overstorten. Minder verstoring van de biotoop. Minder verpompen regenwater. Zie Verder 49

50 Buffering van regenwater Groendaken Extensief/intensief buffert 50 à 80 % van het opgevangen regenwater. beschermt ook tegen oververhitting in de zomer. Subsidie 31 /m² Kwaliteitseisen pomp Onderhoudsvrij Droogloopbeveiliging Zelfaanzuigend Geluidsarm Energiezuinig Materiaal: rvs - kunststof - messing Debiet en opvoerhoogte 50

51 Pomp en persfilter -Onderhoudsvrij -Droogloopbeveiliging Zelfaanzuigend -Geluidsarm Materiaal: rvs - kunststof messing -Debiet en opvoerhoogte Problemen hydrofoor Bacteriën. Géén energiebesparing. Materiaalkeuze balg. Geluidsoverlast. Géén droogloopbeveiliging. Onvoldoende druk. Materiaalkeuze pomp. 51

52 Persfilters Zeer belangrijk element Vervang filters 20Micron Zelfreinigende filters Koolstoffilters-keramische filter= enkel voor drinkwaterkwaliteit Regelmatige controle per 6 maand afhankelijk van gebruik- en verbruik. Persfilters werken enkel perfect in combinatie met voorfilters Regenwaterpompen 52

53 Bijvullen bij tekort Afhankelijk van de dekkingsgraad. Volgens de wettelijke bepalingen. Tankniveau: Manueel automatisch Complete module. Scheiding Regenwater en drinkwater 53

54 WETTELIJKE BEPALING bijvulsysteem regenwater Schema WEL NIET DRINKWATER REGENPUT REGENWATER Bijvulling Regenwater In de praktijk 54

55 BIJVULSYSTEMEN: kleine debieten Pompenergie op jaarbasis met standby verliezen (4 watt) Verbruik = 109KwH Hybride opstelling: grote debieten 55

56 Economische analyse van Hemel waterrecuperatie Investering: materiaal/ montage/onderhoud Energieverbruik: pompen- filtering Besparing: Drinkwater prijs/m³ Proceswater-Grondwater ontharder-behandelingen kalkproblematiek Besluit goed regensysteem Alle daken aansluiten. Dak zonder stagnatie. Zonder voorfiltering geen goede scheiding. Koele opslag in kalkhoudende tank. Voldoende grote tank+ groot dak= 365dagen gebruik Persfilter per 6 maand wisselen. Pomp zonder vat. Regelmatige controle. Groot besparingspotentieel, Doen. 56

57 Hemelwater heeft vele toepassingen, benut ze Meer info: Het waterloket: duurzaam omgaan met water. Bronnen; Iwva, wvi, Vea, Vito, Bbouwadvies, Dialoog, Eh2O, Kmi, KNMI, Greenpeace, Dialoog, Federale dienst Financiën, KUL, 3E, Eternit, VMM, VLM, Wavin, Olivier beton, Verhelst, BBL, Uridan, Vibe. 57

Regenwaterhergebruik in Vlaanderen

Regenwaterhergebruik in Vlaanderen Regenwaterhergebruik in Vlaanderen Wendy Francken Directeur VLARIO Inhoud Wetgevend kader Draagvlak Enkele technische aspecten Kosten en baten Duurzaamheid Wetgevend kader Waarom afkoppelen? vermindering

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN VOOR ARCHITECTEN, BOUWERS en VERBOUWERS

AANDACHTSPUNTEN VOOR ARCHITECTEN, BOUWERS en VERBOUWERS AANDACHTSPUNTEN VOOR ARCHITECTEN, BOUWERS en VERBOUWERS HEMELWATERBUFFERING en -RECUPERATIE Net zoals in andere Vlaams-Brabantse gemeenten gelden ook in Opwijk de bepalingen van de provinciale stedenbouwkundige

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket 1. Het Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing binnen 1 Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Hemelwater, een duurzame oplossing!

Hemelwater, een duurzame oplossing! 8 Hemelwater, een duurzame oplossing! Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en op daken, door

Nadere informatie

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

Nadere informatie

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Ontvangstdatum Gemeentebestuur Destelbergen Dienst Leefmilieu Dendermondesteenweg 430, 9070 DESTELBERGEN Tel. 09 218 92 60 Fax 09 228

Nadere informatie

Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen

Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Opvang en afvoer van regenwater - Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen Samenstellers Peter

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers. Slim omgaan met regenwater

Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers. Slim omgaan met regenwater Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers Slim omgaan met regenwater Bouwt of verbouwt u? Dan moet u vanaf 1 januari 2014 rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening. Die verplicht u om regenwater

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Artikel 1: Definities. horizontale dakoppervlakte hemelwater hemelwaterput

Nadere informatie

De brongerichte aanpak van de waterproblematiek Visie vanuit de gewestelijke overheid

De brongerichte aanpak van de waterproblematiek Visie vanuit de gewestelijke overheid De brongerichte aanpak van de waterproblematiek Visie vanuit de gewestelijke overheid Ingeborg Barrez Diensthoofd uitbouw en beheer saneringsinfrastructuur Inhoud Een brongerichte aanpak Visie Scheiden

Nadere informatie

collect & use rainwater

collect & use rainwater rainwater Joepie het regent in België Je kan het leuk vinden of niet maar we wonen in België en het regent hier nu éénmaal vaak. Reden te meer om dit ongemak om te buigen in uw voordeel. Wist je dat regenwater

Nadere informatie

Regenwatergebruik bij woningen

Regenwatergebruik bij woningen Regenwatergebruik bij woningen Rainproof Een regenwatergebruikssysteem bespaart drinkwater en houdt regenwater vast. Dit regenwater kan gebruikt worden voor de wasmachine, de wc en de tuin. Regenwater

Nadere informatie

WINFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK.doc

WINFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK.doc INFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK 1 Zuinig omspringen met drinkwater. Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België schommelt rond 120 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar het toilet

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Provinciale stedenbouwkundige verordeningen hemelwater: aanstiplijst

Provincie Vlaams-Brabant Provinciale stedenbouwkundige verordeningen hemelwater: aanstiplijst Provincie Vlaams-Brabant Provinciale stedenbouwkundige verordeningen hemelwater: aanstiplijst versie 1/3/2007 gemeente. Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan of uw aanvraag voldoet

Nadere informatie

Gescheiden riolering voor bestaande woningen

Gescheiden riolering voor bestaande woningen Gescheiden riolering voor bestaande woningen een geschenk uit de hemel gebruik je nuttig. Daarom houden we hemelwater en afvalwater graag apart. WaT uit de hemel komt, hoort niet In de riolering Water

Nadere informatie

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN Artikel 1 - Definities Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (in niet-verontreinigde toestand) Hemelwaterinstallatie Het geheel van een reservoir voor het opvangen

Nadere informatie

Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte)

Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte) Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte) Infomoment 24 maart 2016 Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse

Nadere informatie

Drainage. Horizontaal en Verticaal. www.infiltratie.com. Ontdek de mogelijkheden van regenwater. Regenwater. Woningbouw. Regenwater.

Drainage. Horizontaal en Verticaal. www.infiltratie.com. Ontdek de mogelijkheden van regenwater. Regenwater. Woningbouw. Regenwater. Drainage Horizontaal en Verticaal Woningbouw Drinkwater utiliteitsbouw Grijswater Afkoppelen & infiltratie Afvalwater Breaktanks DEHOUST Tanks www.infiltratie.com Ontdek de mogelijkheden van regenwater

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Artikel 1 - Definities Hemelwater Hemelwaterinstallatie Horizontale dakoppervlakte Verharde

Nadere informatie

Uitmuntende voorbeeldgebouwen Thema : Watergebruik Gebouw : kantoorgebouw Vlaamse Milieumaatschappij

Uitmuntende voorbeeldgebouwen Thema : Watergebruik Gebouw : kantoorgebouw Vlaamse Milieumaatschappij Uitmuntende voorbeeldgebouwen Thema : Watergebruik Gebouw : kantoorgebouw Vlaamse Milieumaatschappij Algemene informatie Opdrachtgever Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Gebruiker Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

SCHEMA REGENWATERPUT

SCHEMA REGENWATERPUT SCHEMA REGENWATERPUT 1.Voorfilter 2.Regenton 3.Rustige watertoevoer 4.Overloop 5.Vlotterfilter 6.Drukschakelaar 7.Regenwaterpomp 8.Besturingssysteem 9.Aftapkraan 9 6 7 8 1 1a a 1b 2 5 4 3 1. De voorfilter

Nadere informatie

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Info-avond 24/04/2014 Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wettelijk kader Waarom scheiden? Wat is afkoppelen?

Nadere informatie

2014 PROTOS en Solidagro met de medewerking van Dwagulu Dekkente Lay-out door MadebyHanna.com - ontwikkeld door Mediaraven vzw

2014 PROTOS en Solidagro met de medewerking van Dwagulu Dekkente Lay-out door MadebyHanna.com - ontwikkeld door Mediaraven vzw 2014 PROTOS en Solidagro met de medewerking van Dwagulu Dekkente Lay-out door MadebyHanna.com - ontwikkeld door Mediaraven vzw 1. ALLES IS WATER Alles is water. We zijn letterlijk omringd door water. Water

Nadere informatie

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen? Waarom scheiden?

Nadere informatie

DOSSIER INFOBOX EEN GOED REGENWATERSYSTEEM REGELGEVING REGENWATER

DOSSIER INFOBOX EEN GOED REGENWATERSYSTEEM REGELGEVING REGENWATER INFOBOX DOSSIER EEN GOED REGENWATERSYSTEEM De Vlaming verbruikt gemiddeld 120 liter drinkwater per dag. Hiervan gaat een groot deel naar het doorspoelen van toiletten, de wasmachine, de tuin of het schoonmaken.

Nadere informatie

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis -

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - Project Borsbeek: Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Louis Huybrechtsstraat 3. Gescheiden riolering 4. Afkoppeling praktisch

Nadere informatie

De Friese Waterketen: samen besparen!

De Friese Waterketen: samen besparen! De Friese Waterketen: samen besparen! Weet u het antwoord? Drinkwater; waar halen we dit vandaan? Hoeveel water gebruikt u per dag? Auto naar de wasstraat of zelf wassen? Waterbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Hemelwater Studiedag KNVA, 28 februari. Michel Cuypers

Hemelwater Studiedag KNVA, 28 februari. Michel Cuypers Studiedag KNVA, 28 februari Michel Cuypers Waterbronnen Hemelwater kwalitatief ok investeren in waterbassin/silo/filter/ontsmetting /algenbestrijding Grondwater beschikbaarheid milieuvergunning aanwezigheid

Nadere informatie

CORRECT SCHEIDEN & AFVOEREN VAN AFVALWATER & REGENWATER

CORRECT SCHEIDEN & AFVOEREN VAN AFVALWATER & REGENWATER CORRECT SCHEIDEN & AFVOEREN VAN AFVALWATER & REGENWATER AANSLUITPLICHT Als de openbare weg voorzien is van openbare riolering ben je in algemene regel verplicht om hier met het afvalwater op aan te sluiten

Nadere informatie

Voor de volledigheid vermelden we nog twee oplossingen die in deze fiche niet aan bod komen.

Voor de volledigheid vermelden we nog twee oplossingen die in deze fiche niet aan bod komen. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 5 - POMPPUTTEN EN BUFFERPUTTEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

bvr 1/10/2004 b.s. 8/11/2004 Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

bvr 1/10/2004 b.s. 8/11/2004 Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. ruimtelijke ordening > wetgeving > uitvoeringsbesluiten besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant formu:"~~e~-lprovinciale stedenbouwkundige verordeningen hemelwater' versie 1/5/2011 gemeente Kampenhout Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan of uw aanvraag

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Regenwaterrecuperatie Confederatie Bouw 20 januari 2015

Regenwaterrecuperatie Confederatie Bouw 20 januari 2015 Regenwaterrecuperatie Confederatie Bouw 20 januari 2015 L. Vos Laboratorium Watertechnieken liesbeth.vos@bbri.be Met de steun van de Normen-Antenne H2O & Daken (www.normen.be) 20/01/2015- Pagina 1 Hemelwaterinstallatie

Nadere informatie

Wandelen voor Water 2013

Wandelen voor Water 2013 Wandelen voor Water 2013 Eerst maar even voorstellen Frank van Batenburg Ondernemer: Bedrijfskundig Bureau Gastles over WATER Powerpoint, filmpjes, interactief met opdrachten Vragen mag je direct stellen

Nadere informatie

RECUPERATIE REGENWATER EN INFILTRATIE CONCRETE VOORBEELDEN EN ELEMENTEN VOOR EEN GOEDE DIMENSIONERING

RECUPERATIE REGENWATER EN INFILTRATIE CONCRETE VOORBEELDEN EN ELEMENTEN VOOR EEN GOEDE DIMENSIONERING 1 Integraal beheer van het regenwater op het perceel Leefmilieu Brussel RECUPERATIE REGENWATER EN INFILTRATIE CONCRETE VOORBEELDEN EN ELEMENTEN VOOR EEN GOEDE DIMENSIONERING Johan Vanmarsenille 1 Doelstelling(en)

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008 PROVINCIE EN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE KONTICH UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008 Aanwezig: J. Van linden Burgemeester-Voorzitter A. Kempenaers, L. Blommaerts,

Nadere informatie

Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek. Waterbeleid

Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek. Waterbeleid Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek Mei 2010 Waterbeleid Standpunt van de Gezinsbond De leidraad in het standpunt van de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. http://www.grafonline.be/

Veel gestelde vragen. http://www.grafonline.be/ Veel gestelde vragen 1. Waarom zou ik regenwater gebruiken? 2. Uit welke componenten moet een installatie voor regenwaterrecuperatie bestaan? 3. Waarom zou ik een ondergrondse tank uit kunststof nemen?

Nadere informatie

Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen. VVSG 22 oktober 2013

Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen. VVSG 22 oktober 2013 Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen VVSG 22 oktober 2013 Programma Korte voorstelling Afkoppelen van hemelwater in Vlaanderen Plan van aanpak afkoppelingen Infrax

Nadere informatie

0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING

0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING 0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING Voorgeschiedenis Op 27 februari 2007 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement duurzaam omgaan met

Nadere informatie

Water. Inleiding. Keuze 1: beperking van de bebouwde oppervlakte... 3 Keuze 2: hemelwater gebruiken... 3 Voordelen... 3 Praktijk... 3 Wetgeving...

Water. Inleiding. Keuze 1: beperking van de bebouwde oppervlakte... 3 Keuze 2: hemelwater gebruiken... 3 Voordelen... 3 Praktijk... 3 Wetgeving... p. 1 Inleiding Water is essentieel voor de mens, zijn omgeving en het voortbestaan van het leven op aarde. Amper 0,26% van het aanwezige water op aarde is beschikbaar voor de mens, en zowel in de ons omringende

Nadere informatie

WIST JE DaT? Elke dr ppel telt

WIST JE DaT? Elke dr ppel telt Elke dr ppel telt 1 Water bij de Toyota fabrieken Sinds 2002 hebben de productiefabrieken van Toyota in Europa het waterverbruik (m³/auto) met 54% teruggebracht. TMMF, de Toyota fabriek in Valenciennes,

Nadere informatie

Opvang en gebruik van hemelwater

Opvang en gebruik van hemelwater Opvang en gebruik van hemelwater Vorming Eco-Renovatie 21.01.2010 Liesbeth Vos WTCB liesbeth.vos@bbri.be Technologische Dienstverlening Brussel: http://www.wtcb.be/go/td-ecobouw (met de steun van het Brussels

Nadere informatie

REGENWATERBEHANDELING. Haal méér uit je regenwater

REGENWATERBEHANDELING. Haal méér uit je regenwater REGENWATERBEHANDELING Haal méér uit je regenwater Bespaar drastisch op je waterfactuur met regenwater! Gemiddeld waterverbruik in liter per Belg per dag [Vlaamse Milieumaatschappij] Elke Belg gebruikt

Nadere informatie

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder in de tuin Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder Wateroverlast door verandering van het klimaat Een wadi is een verlaging in een grasveld of tuin, waar water

Nadere informatie

Hoeveel percent water zit in het bloed van de mens? Het lichaam van de mens bevat veel water. Hoeveel percent water is dat?

Hoeveel percent water zit in het bloed van de mens? Het lichaam van de mens bevat veel water. Hoeveel percent water is dat? Hoeveel percent water zit in het bloed van de mens? a) 50 % b) 70% c) 90% antwoord c is juist d) 99% Het lichaam van de mens bevat veel water. Hoeveel percent water is dat? a) 30% b) 60% antwoord b is

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Waterhuishouding in de Contreie

Waterhuishouding in de Contreie Waterhuishouding in de Contreie Water speelt een belangrijke rol in de Contreie. Er is bij de ontwikkeling van deze woonwijk gekozen om het regenwater of te infiltreren in de bodem of hiermee de omliggende

Nadere informatie

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte.

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. HUIS & TUIN www.hydrorock.com Particuliere markt en watermanagement De klimaatverandering zorgt voor meer en heviger regenbuien waardoor

Nadere informatie

www.regenwater.com Tuin Woningbouw Regenwater Regenwater Tuin Utiliteitsbouw Regenwater Grijswater Infiltratie Afvalwater

www.regenwater.com Tuin Woningbouw Regenwater Regenwater Tuin Utiliteitsbouw Regenwater Grijswater Infiltratie Afvalwater www.regenwater.com Afvalwater Infiltratie Grijswater Utiliteitsbouw Woningbouw in de tuin paal RVS Ondergrondse tuintankfilter Flatline regenwatertank (zie pagina 6) Dompelpomp X-Press tankfilter X-Press

Nadere informatie

Elke liter weloverwogen

Elke liter weloverwogen Elke liter weloverwogen Water in overvloed op onze planeet. Of niet? Ongeveer 70 % van het aardoppervlak is ermee bedekt, maar toch is de voorraad water die geschikt is voor menselijke consumptie niet

Nadere informatie

integraal waterbeheer Integraal waterbeheer

integraal waterbeheer Integraal waterbeheer 1 Integraal waterbeheer Op 22 december 2000 ging de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Deze richtlijn moet door de lidstaten omgezet worden naar een eigen wetgeving: sinds 24 november 2003 is dat

Nadere informatie

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer gemeente Ede november 2007 Regenwater afkoppelen? zo doet u dat! De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer van uw dak af te koppelen. Of u bent dit

Nadere informatie

SITUATIES. Of u voorziet een hemelwaterput van 5 000 l (verplichte minimale inhoud) met hergebruik. Of u voorziet een groendak.

SITUATIES. Of u voorziet een hemelwaterput van 5 000 l (verplichte minimale inhoud) met hergebruik. Of u voorziet een groendak. SITUATIES Hieronder worden enkele bouwprojecten schematisch voorgesteld met de belangrijkste bepalingen op basis van de gewestelijke verordening en het algemeen bouwreglement van de Stad Gent inzake hemelwater

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin -

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Gemeente Brasschaat Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Januari 2011 K. Van Hul, Bekkenverantwoordelijke Beneden-Schelde G. Defloor, Projectleider Projectbeheer OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Nadere informatie

grundfos BETROUWBARE DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN &SBA DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN

grundfos BETROUWBARE DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN &SBA DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN grundfos BETROUWBARE DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN SB &SBA DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN GRUNDFOS POMP OPLOSSINGEN De Grundfos dompelbare pompoplossingen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen,

Nadere informatie

Infiltratie

Infiltratie Infiltratie 6-10-2015 Infiltratie - overzicht Inleiding infiltratie Methoden en onderdelen Montage 2 De eeuwige kringloop 3 72% van het aardoppervlak is water 4 Nederland waterland 5 Werkelijke regelval

Nadere informatie

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte.

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. NATUURBEHEER & LANDBOUW www.hydrorock.com Natuurbeheer en watermanagement Droogte, hittegolven, hevige regenval en overstromingen. Ze komen

Nadere informatie

Herent afgekoppeld Juli 2008

Herent afgekoppeld Juli 2008 Herent a fgekoppeld Juli 2008 2 WOORD VOORAF Beste inwoner, De bescherming van ons leefmilieu is een van de prioriteiten van onze gemeente. En het milieu beschermen betekent uiteraard milieuverontreiniging

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Decentraal Watermanagement. Bouwstenen voor Ingenieurs en Architecten Regenwater.com Grijswater.com Infiltratie.com

Decentraal Watermanagement. Bouwstenen voor Ingenieurs en Architecten Regenwater.com Grijswater.com Infiltratie.com Decentraal Watermanagement Bouwstenen voor Ingenieurs en Architecten Regenwater.com Grijswater.com Infiltratie.com GEP 2013 GEP Dehoust Gruppe Dehoust Stahltanks, Nienburg GEP Umwelttechnik, Eitorf GEP

Nadere informatie

Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1

Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1 Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1 Agenda Verwelkoming door dhr. M. Vos, burgemeester Inleiding door dhr. G. Kersten, schepen van mobiliteit Toelichting ontwerpplannen door mevr. K. Loos, AWV Toelichting

Nadere informatie

INFOSESSIE NIEUWE VERORDENING HEMELWATER STAP-VOOR-STAP PRAKTISCHE REKENVOORBEELDEN JULIE ALBOORT NAV

INFOSESSIE NIEUWE VERORDENING HEMELWATER STAP-VOOR-STAP PRAKTISCHE REKENVOORBEELDEN JULIE ALBOORT NAV INFOSESSIE NIEUWE VERORDENING HEMELWATER STAP-VOOR-STAP PRAKTISCHE REKENVOORBEELDEN JULIE ALBOORT NAV 0 INHOUD VAN DE PRESENTATIE 1. Poster GSV: Hulpmiddel bij de interpretatie 2. Belangrijke begrippen

Nadere informatie

Brabantwater en uw kraanwater

Brabantwater en uw kraanwater Brabantwater en uw kraanwater Uw kraanwater wordt geleverd door Brabant Water. Wij winnen en zuiveren grondwater, wat u later als drinkwater van hoge kwaliteit uit de kraan haalt. In totaal maken 2,4 miljoen

Nadere informatie

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING Aquafin - leerpakket NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN 1. Hoeveel water gebruikt de Vlaming gemiddeld per dag? 1. 120 liter 2. 80 liter 3. 200 liter 8. Waar komt

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Hoe je woning beschermen?

Hoe je woning beschermen? pagina 1 van 5 VLAANDEREN.BE (HTTP://WWW.VLAANDEREN.BE/NL) vmm.be (https://www.vmm.be) Hoe je woning beschermen? Overstromingen en wateroverlast zijn van alle tijden en kunnen we niet vermijden. Maar met

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA (versie 13.03.2006) ALVERINGEM, DE PANNE en NIEUWPOORT Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA - (versie 13.03.2006) p. 1/8 INHOUDSOPGAVE 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Opsteller en begeleidingscommissie 4 1.3 Leeswijzer 4

1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Opsteller en begeleidingscommissie 4 1.3 Leeswijzer 4 Module C2200 Hydraulisch functioneren van regenwatervoorzieningen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Opsteller en begeleidingscommissie 4 1.3 Leeswijzer 4 2 Kader en uitgangspunten 6 2.1 Systematiek

Nadere informatie

Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef

Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef TOELICHTINGSVERGADERING 24 maart 2015 1 inleiding Ligging Beukendreef Oude Baan Kochdreef

Nadere informatie

Regenwaterinstallaties

Regenwaterinstallaties Info_V082014_HW_p1 Regenwaterinstallaties WAAROM regenwater? 97% Van al het water op aarde is zout en dus niet voor consumptie geschikt. 3% Van het water is dus zoet water, maar het merendeel is aanwezig

Nadere informatie

Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002

Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002 Wat is er, met dit advies gebeurt? Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002 Titel:Nederland onder laten lopen is dat beleid? Arcadis geef een advies

Nadere informatie

Lespakket. Rioolwaterzuivering. Genoeg schoon water voor iedereen. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lespakket. Rioolwaterzuivering. Genoeg schoon water voor iedereen. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lespakket Rioolwaterzuivering Genoeg schoon water voor iedereen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lespakket Rioolwaterzuivering Informatie voor de leerkracht Het

Nadere informatie

KEURING VAN UW PRIVATE WATERAFVOER

KEURING VAN UW PRIVATE WATERAFVOER KEURING VAN UW PRIVATE WATERAFVOER TMVW moet er als integraal waterbedrijf mee voor zorgen dat het afvalwater op een efficiënte manier afgevoerd en gezuiverd wordt. Maar ook uw private waterafvoer speelt

Nadere informatie

AANVRAAG VAN TOELAGE VOOR HERGEBRUIK HEMELWATER EN / OF INFILTRATIEVOORZIENING

AANVRAAG VAN TOELAGE VOOR HERGEBRUIK HEMELWATER EN / OF INFILTRATIEVOORZIENING AANVRAAG VAN TOELAGE VOOR HERGEBRUIK HEMELWATER EN / OF INFILTRATIEVOORZIENING Indien het een huurwoning betreft moet de eigenaar deze aanvraag mee ondertekenen. Basis: toelagereglement door de gemeenteraad

Nadere informatie

Bijkomende informatie over hemelwaterputten

Bijkomende informatie over hemelwaterputten Bijlage B : Bijkomende informatie over hemelwaterputten Deze bijlage is integraal overgenomen uit [VMM, 1999a] voor zover de informatie nog relevant is en niet wordt behandeld in de voorgaande tekst. Meer

Nadere informatie

ARRONDISSEMENT GEMEENTE VLAAMS-BRABANT LEUVEN

ARRONDISSEMENT GEMEENTE VLAAMS-BRABANT LEUVEN PROVINCIE ARRONDISSEMENT GEMEENTE VLAAMS-BRABANT LEUVEN HOLSBEEK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2008. Aanwezig: HH. H. Eyssen, Burgemeester-Voorzitter; A. Claes,

Nadere informatie

Wat weet je van water?

Wat weet je van water? Vragenset Wat weet je van water? Genoeg schoon water voor iedereen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Wat weet jij van (schoon) water? Het waterschap zorgt voor

Nadere informatie

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata!

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata! Timing Start werken Voorbereidende werken: 26 januari (= weg afgesloten) Nutsmaatschappijen: 2 februari Aannemer wegenis: 16 maart Duur werkzaamheden wegenis 150 werkdagen Vermoedelijke einde der werken

Nadere informatie

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Retourtje Water. Een project van Diaconie Evangelisch- Lutherse Gemeente Amsterdam en het Amsterdams NME Centrum. Lay-out Agnes Bergveld

Retourtje Water. Een project van Diaconie Evangelisch- Lutherse Gemeente Amsterdam en het Amsterdams NME Centrum. Lay-out Agnes Bergveld Retourtje Water Uitgave: Amsterdams NME Centrum Retourtje Water Een project van Diaconie Evangelisch- Lutherse Gemeente Amsterdam en het Amsterdams NME Centrum Auteur Mirella Vierveijzer Lay-out Agnes

Nadere informatie

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27-04-2000 Aanwezig: Dhr. L. Van Roost, burgemeester-voorzitter; A. Vandermeiren, L. Keppens, Mevr. M. Einfalt, W. Jacobs en B. Van Steenbergen,

Nadere informatie

Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat. Gertjan Winten

Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat. Gertjan Winten Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat Gertjan Winten Waarom zijn we hier samen? Waarom deze werken? Wat gaat er veranderen? Hoe zullen de werken verlopen? Vragenronde 15-12-2010 Aquafin partner for

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011 RUP SION bijlage 5: aanvullende watertoets Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan stad Lier 04 mei 2011 RUP SION LIER BIJLAGE 5 aanvullende watertoets dd. 04.05.2011 PAGINA 2 / 10 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

3 havo 4 water, 2 t/m 4

3 havo 4 water, 2 t/m 4 3 havo 4 water, 2 t/m 4 Mozambique: soms te veel India: vaak te weinig De blauwe planeet: alles stroomt Welke kringloop heeft de meeste betekenis voor de mens en waarom? De lange kringloop (B) omdat deze

Nadere informatie

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING INLEIDING Landustrie Sneek BV bezit een ruime hoeveelheid kennis en ervaring in het transporteren en behandelen van riool-

Nadere informatie

water Regenwater: hemels geschenk Vuistregels voor het opvangen en benutten van regenwater in huis.

water Regenwater: hemels geschenk Vuistregels voor het opvangen en benutten van regenwater in huis. 'Regenwater, een hemels geschenk' is de zevende uitgave in deze reeks milieubrochures. Telkens krijgt de lezer duidelijke informatie over hoe hij/zij milieuvriendelijker kan leven. regen Regenwater: een

Nadere informatie