Jaarverslag Talentcoach 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Talentcoach 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag Talentcoach 2014

2 Voorwoord Huub Als je zoveel goed werk doet, zoals alle mensen van Talentcoach, die mensen die het misschien wel het hardst nodig hebben een professioneel steuntje in de rug geven, dan heb je de morele verantwoordelijkheid om te groeien! Ik heb er van genoten om Mariska en haar team de stappen te zien zetten, die deze groei mogelijk maken. Met behulp van zowel de vele vrijwilligers, het groeiende team professionals en ook de sponsors en donateurs, wordt de impact per maand groter. Gewoon omdat er meer mensen geholpen worden. Ik zie uit naar de komende jaren, waarin de prachtige plannen verder zullen worden gerealiseerd. Samen met mijn medebestuursleden zullen wij alles in het werk stellen om het Talentcoachteam optimaal te ondersteunen. Want door hun harde werk en nimmer aflatende enthousiasme, wordt de wereld een stukje mooier, omdat mensen in hun kracht en talenten komen te staan. Huub van Zwieten voorzitter bestuur Talentcoach

3

4 Het succes van Talentcoach Talentcoach levert een bijdrage aan de sociale cohesie en een inclusieve samenleving. Door mensen die in Nederland rondom de armoedegrens leven de kans te geven weer actief mee te doen in de maatschappij. Tegelijkertijd biedt Talentcoach kansrijke burgers en bedrijven de mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen en in te zetten voor een inclusieve samenleving. Talentcoach stimuleert de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om haar visie en methodiek over te nemen om zo een maatschappij te creëren waarin alle mensen meedoen vanuit hun talenten en armoede en uitsluiting tegen te gaan. We fungeren als brug tussen twee werelden en zien dat onze aanpak werkt!

5 Talentcoach werft, traint en koppelt professionals uit het bedrijfsleven aan stadsgenoten die in een negatieve participatiespiraal zitten. Door middel van het formuleren van een persoonlijk doel, coaching en het bouwen aan zelfvertrouwen, doorbreken ze de spiraal. Zodat de stadsgenoot weer in de eigen kracht staat. De coaches van Talentcoach, samen met de doelgerichte aanpak, maken het verschil. De coaches zijn hoog opgeleid, staan open voor een nieuwe ervaring en zetten zich in om een stadsgenoot weer op de rit te krijgen. Tijdens het traject ontwikkelen ze hun coachvaardigheden door middel van trainingen, intervisie en bijeenkomsten. Toegevoegde waarde van Talentcoach is dat wederzijds begrip en vertrouwen, vooroordelen over elkaars leefwerelden vervangen. Maatschappelijk veld In 2013 lijkt de piek in de armoedeproblematiek te zijn bereikt: ramingen wijzen op een lichte daling van de armoede in 2014 en Naar verwachting leven er in 2015 circa huishoudens in armoede. langdurige armoede neemt echter toe In 2013 betrof het circa huishoudens. Ruim de helft van deze huishoudens is aangewezen op een bijstandsuitkering.

6 Armoede Hoewel de toename van mee laten participeren in de maatschappij. Wij zijn Talentcoach armoede niet verder stijgt is de armoede wel hardnekkiger geworden, wat betekent dat mensen langere tijd rondom het sociaal minimum moeten leven en de impact op hun dagelijks bestaan groter wordt. Armoede is namelijk meer dan een financieel probleem; het is een hardnekkige vorm van sociale uitsluiting. Participatiesamenleving De overheid spreekt van de verandering van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatie-samenleving. Waarin burgers en bedrijven meer eigen verantwoordelijkheid nemen en voor elkaar zorgen. Talentcoach springt in op deze ontwikkelingen en wil de groeiende groep arme huishoudens weer Social enterprise Talentcoach werkt ernaar toe om een social enterprise te worden op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Het streven is om onafhankelijk van subsidies volledig samen te werken met het bedrijfsleven. Zo pakt Talentcoach met het bedrijfsleven de eigen verantwoordelijkheid op om een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving. In 2012 is de Stichting Talentcoach opgericht uit het lokale project Talentcoach Amsterdam. De initiatiefneemster Mariska Komproe is de uitvoerend directeur van de stichting. Voor de projecten in Den Haag en Rotterdam zijn projectleiders aangenomen, Sanne van den Rotten en Marieke Dries. Het bestuur bestaat uit drie leden die geselecteerd zijn op basis van hun expertise en betrokkenheid. Het bestuur staat op afstand van de organisatie en heeft een toezichthoudende rol. Bestuursleden: Huub van Zwieten voorzitter Wonah de Koningh bestuurslid Nico Koster penningmeester Rond de stichting ontstaat op natuurlijke wijze een groep van adviseurs. Op aanvraag adviseren zij de directeur op het gebied van hun specifieke expertise. Tijntje Louwers marketingcommunicatie Dick Mecklenfeld coaching en groeistrategie Espérance Blaauw social media en leren Peter Komproe sales en groeistrategie Pieter Brussée website en online communicatie Christa van der Toorn sales en leren Esmeralda van der Naaten strategie & organisatie Heike van der Woerd commercieel Merle de Graaf sales Thea Dullemans marketingcommunicatie

7 Trots op was een enerverend jaar voor Talentcoach. Begin april was het startsein voor Talentcoach Rotterdam en in oktober hebben we het éénjarig bestaan van Talentcoach Den Haag gevierd. Twee enthousiaste projectleiders, Sanne & Marieke, hebben het team versterkt en zijn voortvarend aan de slag gegaan. Vanaf het allereerste begin wordt door de talentcoaches en deelnemers positief gereageerd op ons project. Het vrijwilligerswerk zoals Talentcoach dit aanbiedt spreekt aan. Mensen vinden het aantrekkelijk dat het mes aan twee kanten snijdt; ze helpen iemand verder in zijn leven en ontwikkelen tegelijkertijd hun eigen coachingsvaardigheden. Ze zien dat we een professionele organisatie zijn. Kortom, het gaat goed met Talentcoach. Het liefst nemen we je mee naar een deelnemer thuis, een coachcafé of inspiratiebijeenkomst om zelf te ervaren welke positieve impact ons werk heeft. Maar voor nu moeten jullie het doen ons jaarverslag.

8 Den Haag We kunnen terugkijken op een enerverend jaar Talentcoach Den Haag. Per november 2013 ben ik als projectleider in Den Haag aangesteld. Enthousiast greep ik deze uitdaging met twee handen aan. Met resultaat! Vanaf het allereerste begin wordt er zeer positief gereageerd op de methodiek van Talentcoach. Men ziet de meerwaarde van een intensief één-op-één coachingstraject gecombineerd met workshops en netwerk/inspiratiebijeenkomsten. Talentcoach vult een bestaand gat in de welzijnswereld. Deelnemers komen via verschillende (welzijns)organisaties bij ons terecht of melden zichzelf aan. Al snel klopten de eerste talentcoaches op de deur. Mensen vinden het erg aantrekkelijk dat het mes aan twee kanten snijdt. Sanne van den Rotten, projectleider Den Haag Graag deel ik de warme woorden van Arti, één van onze deelnemers: Ik vind het heel spannend en inspirerend om samen met mijn talentcoach te werken aan mijn doelen. We zijn nu druk bezig met het inspiratieboekje en ik leer mezelf steeds beter kennen ik ben heel blij met jullie begeleiding, vriendelijkheid en begrip.

9 Ik heb geleerd hoe het is om met vrijwilligers samen te werken: aan de ene kant een enorme betrokkenheid en motivatie en aan de andere kant ook het feit dat vrijwilligerswerk niet op de eerste plaats staat in de drukke levens van mensen. Maar wat ik vooral heb ervaren is het gevoel van dit avontuur gaan we samen aan. Iedereen voelde zich onderdeel van de organisatie, wilde een extra stapje zetten en wist elkaar te vinden. Het gezamenlijke streven om van Talentcoach Rotterdam een succes te maken heb ik als zeer bijzonder ervaren. Rotterdam Op 1 april 2014 is Talentcoach ook in Rotterdam van start gegaan. Het eerste jaar heeft vooral veel hoogtepunten gekend, maar ook pittige uitdagingen. Voor mij persoonlijk was het een jaar waarin ik heel veel verschillende en inspirerende mensen heb ontmoet. Deelnemers die het roer om willen gooien en hun talenten willen (her)ontdekken en inzetten, vrijwilligers die zichzelf verder willen ontwikkelen en tegelijkertijd mede-rotterdammers willen coachen en willen leren kennen en samenwerkingspartners die een gedeelde visie hebben op het activeren en stimuleren van deelnemers. Ik heb geleerd dat de doelgroep niet te categoriseren valt: iedereen kan terecht komen in een moeilijke (financiële) situatie en iedereen heeft baat bij coaching zolang men maar wil. Ik heb ambities van dichtbij zien ontstaan en het geloof van deelnemers in zichzelf zien groeien. Marieke Dries, projectleider Den Rotterdam

10 aantal betrokken personen lokale projecten 160 Resultaten in cijfers Totaal aantal betrokken personen: 167 Totaal aantal matches: 69 Totaal aantal bijeenkomsten: Den Haag Rotterdam totaal trainers intervisiecoaches deelnemers talentcoaches totaal aantal personen

11 Ontwikkelingen 2014 In 2014 hebben we hard gewerkt om een goede start te maken met Talentcoach Den Haag en Rotterdam. Maar dit was niet het enige waar we mee bezig waren. Achter de schermen werken we hard aan de groei van Talentcoach, kwantitatief als kwalitatief op basis van een duurzame financiering. Daar willen we heel graag het bedrijfsleven bij betrekken en na de zomer hebben we met tientallen mensen en bedrijven gesproken om te horen wat ze van onze plannen vonden. Hier is zeer concrete feedback uit voort gekomen waar we direct mee aan de slag zijn gegaan. Op basis hiervan hebben we drie programma s ontwikkeld en met trots kunnen we vermelden dat we ons eerste programma hebben verkocht aan het Ministerie van Binnenlandse zaken: Eén dag Fabiola. Altijd al willen weten voor wat voor uitdagingen een alleenstaande bijstandsmoeder dagelijks staat? Lees dan verder

12 Programma s Elk programma vertaalt de missie van Talentcoach: Dat iedereen meedoet aan de maatschappij vanuit zijn of haar talent. 1 Dag Fabiola Een kennismaking middels de trainingsdag Eén dag Fabiola. Een serieuze reallife game als reality check, en mogelijke selectie voor coaches. De dag staat helemaal in teken van het (ontdekken) van talent, ontwikkeling en samenwerken. Maak het verschil De kern van onze aanpak Maak het verschil is een learning by doing experience. De geselecteerde coaches worden op basis van hun leerdoelen gekoppeld aan kwetsbare stadsgenoten. Zij ontwikkelen hun coachingsvaardigheden waardoor ze op de werkvloer meer uit de relatie met hun collega s en klanten halen. Talencoaches volgen eerst een training, krijgen intervisie en ontvangen elke maand inspirerende lesstof. De coach levert tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan het op de rit krijgen van het leven van een kwetsbare stadsgenoot. Wees de verandering Op het derde niveau kijken we naar de specifieke bedrijfsdoelstellingen en extra leer- en ontwikkelwensen van de talentcoaches. Dit leidt tot een blended leerprogramma waar naast de learning by doing experience ook specifieke trainingen en coaching op individueel én groepsniveau worden gegeven. Deze trajecten worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling dichterbij te brengen. Hierbij werken we samen met gerenommeerde trainingsbureaus zoals Talentfirst.

13 Ambities 2015 Talentcoach is het afgelopen jaar begonnen om een nieuwe koers te varen. We breken met de traditie om ons project louter als vrijwilligerswerk te positioneren. Talentcoach richt zich op het bedrijfsleven en professionals die hun coachingsvaardigheden verder willen ontwikkelen. Niet alleen geloven wij hierin, maar het is ook noodzaak. In een tijd dat de overheid zich terugtrekt en er minder geld beschikbaar is zullen we andere manieren moeten ontwikkelen om onszelf te kunnen financieren. Deze innovatieslag gaan we in 2015 doorzetten. Dat doen we allemaal om onze droom te verwezenlijken: Dat iedereen vanuit zijn of haar talent mee kan doen aan de maatschappij. Hierna leest u onze belangrijkste doelstellingen voor 2015.

14 I Talentcoach Den Haag & Rotterdam II Nieuwe locatie(s) Utrecht en een andere III (Deel)financiering projecten vanuit IV Uitbreiding ontwikkeltraject met een e- succesvol voortzetten. stad starten. bedrijfsleven. training. Talentcoach Den Haag zal in 2015 haar Afhankelijk van de financiering willen we In 2015 nemen we een zakelijk leider aan die Er lag al langer de wens om de training van succes continueren. De focus ligt op een twee nieuwe steden starten in Als we ons commerciële salesteam gaat leiden om de coaches uit te breiden met een e- stabiel netwerk van doorverwijzers en het in een stad een bedrijf hebben dat een het bedrijfsleven te betrekken bij onze training talentontwikkeling. De vergroten van de zelfaanmelders. In product van Talentcoach wil afnemen en organisatie. Vrijwilligersacademie Amsterdam heeft Rotterdam was de samenwerking met de we hebben een geschikte projectleider hiervoor de kennis en expertise in huis. B&A Groep, die deelnemers doorverwijst dan kunnen we starten. De eerste stad Resultaat Uiterlijk het eerste kwartaal 2015 Tegelijkertijd zijn we zeer geïnspireerd niet succesvol. We zijn nu bezig met het waar we naar toe willen is Utrecht omdat hebben we onze eerste launching costumer geraakt door de methode Vuurwerkt uit opzetten van een netwerk van we daar bijna wekelijks verzoeken voor of pilot met een bedrijf voor één van onze België. In 2015 kunnen alle talentcoaches doorverwijzers op basis van de kennis en krijgen. lokale projecten. gebruikt maken van de e-training. successen in Den Haag. Resultaat In Den Haag & Rotterdam minimaal 40 koppelingen per jaar. Resultaat In 2015 in Utrecht en een andere stad (Den Bosch / Amersfoort) een nieuw Talentcoach project starten. Resultaat Het ontwikkeltraject van de coaches wordt uitgebreid met een e- training talentontwikkeling. In 2015 is de training voor iedereen beschikbaar.

15 Met dank aan In 2014 werd de directeur bijgestaan door een freelance adviseur en heeft een vrijwillige managent assistente, Femke, twee dagen in de week hard meegewerkt. Natuurlijk bedanken we al onze talentcoaches, adviseurs en talentfriends. Oranjefonds De start van Talentcoach Den Haag en Rotterdam is mede mogelijk gemaakt door de selectie in 2012 voor het groeiprogramma van het Oranje Fonds en McKinsey & Company. Dit programma biedt, naast financiële ondersteuning, een intensief training- en coach-programma. Het programma ondersteunt initiatieven die uniek zijn en bijdragen aan de sociale samenhang en betrokkenheid in de omgeving. Naast het Oranjefonds hebben de volgende drie fondsen het mede mogelijk gemaakt om Talentcoach Den Haag en Rotterdam te starten: Het VSB Fonds steunt projecten die, met een direct en concreet resultaat, de ontwikkeling van mensen centraal stellen en hen in staat stellen mee te doen aan de samenleving. Het Skanfonds steunt projecten die mensen helpen op eigen kracht verder te komen. Ze ondersteunen projecten die maatschappelijke kansen bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Fonds 1818 ondersteunt lokale maatschappelijke projecten, waaronder de oprichting van Den Haag.

16 onze partners Gemeente Den Haag In Den Haag werken we samen met de gemeente om deelnemers te werven die aan hun toekomst willen werken. Het Coachhuis In Den Haag en Rotterdam is het Coachhuis de thuisbasis voor Talentcoach. Zij bieden ons een werkplek en trainingsruimtes. Informele zorg overleg Den Haag Onze collega s in Den Haag komen regelmatig samen in het Informele Zorg overleg waar Talentcoach Den Haag ook onderdeel van uitmaakt. De Regenbooggroep In Amsterdam werkt Talentcoach samen met de Regenboog Groep. Gezamenlijk maken ze zich sterk om arme stadsgenoten actief te laten deelnemen in de maatschappij. De Vrijwilligersacademie Amsterdam verzorgt de professionele trainingen voor de startende talentcoaches. Naast coachingsskills krijgen de coaches inzicht in het coachen van de specifieke doelgroep. Talentfirst is er al bij vanaf het eerste uur. Naast input op het gebied van coaching en training inspireren we elkaar en hopen dit nog lang te doen. Coachkaarten.nl stelt beeldmateriaal en coachkaarten ter beschikking om als promotiemateriaal te gebruiken voor het werven van deelnemers en vrijwilligers. Dreamteam Een groep professionals is betrokken bij Talentcoach en doneren onbedeeld een aantal uren van hun tijd aan onze stichting. Ze hebben kennis over sales, coaching, het bedrijfsleven, websites & social media in huis. Hotitem Met sponsoring van Hotitem hebben we een mooie site kunnen bouwen die aantrekkelijk is en goed weergeeft waar wij mee bezig zijn. Via Facebook en twitter bouwen we een steeds groter netwerk op. Hierbij willen wij al onze partners bedanken voor hun belangrijke bijdrage aan het succes van Talentcoach.

17 Communicatie Om als Talentcoach te slagen zijn wij afhankelijk van een aantal belangrijke stakeholders. Door duidelijk met hen te communiceren laten wij zien dat we hen serieus nemen. De belangrijkste stakeholders zijn de deelnemers, coaches, financiers en samenwerkingspartners. Het doel van communicatie met de deelnemers en coaches is om betrokkenheid en korte lijnen te waarborgen. De projectcoördinatoren communiceren dan ook veelal direct met hen via de mail en telefoon. Het communicatiedoel met de financiers en samenwerkingspartners is om een duurzaam partnerschap aan te gaan en waar mogelijk inhoudelijke kennis, ervaring en mankracht te delen. In 2014 hebben we feedback gevraagd aan onze belangrijke stakeholders en aan het bedrijfsleven hoe wij onze communicatie kunnen verbeteren. Hier kwam uit naar voren dat wij het verhaal van de talentcoaches en deelnemers sterker naar voren moeten laten komen. Tegelijkertijd vindt men onze uitstraling fris en professioneel. Op basis hiervan ontwikkelen we een goede look & feel waarbij de verhalen, het storytelling, belangrijk wordt. In 2015 zal dit zichtbaar gaan worden met onze nieuwe website, inspiratieboekje, flyers. We kijken er nu al naar uit om de mooie verhalen aan de wereld te mogen vertellen.

18 ANBI Stichting Talentcoach is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om als een ANBI aangemerkt te worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben. Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Een luisterend oor zijn, doelgericht werken aan perspectief en het meehelpen, werken aan een waardevol leven en een toekomst. Je hoeft het in het leven niet alleen te doen, daar hebben we elkaar voor. (talentcoach)

19 Financiën 2014 zie jaarrekening 2014

20 contact Talentcoach talentcoach020

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN!

JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN! MAATJE GEZOCHT! GEZELSCHAP JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN! Maatje gezocht! vrijwilliger gevonden? Colofon Ontwerp: Smaak ontwerpers, Utrecht Redactie: Annette Mol, Creanet, Leiden Fotografie:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013

stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013 stichting apeldoorn Jaarverslag 2013 ////////// STICHTING PRESENT IS EEN ORGANISATIE DIE DE BETROKKENHEID VAN BURGERS, BEDRIJVEN, KERKEN, BUURTEN EN ANDERE SOCIALE VERBANDEN WIL STIMULEREN EN ORGANISEREN.

Nadere informatie

Rapportage Op Eigen Kracht-training

Rapportage Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 2014 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland BSc Jonathan Berg Onze sponsoren 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Historie Op Eigen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan.

Nadere informatie

Voor sociale samenhang

Voor sociale samenhang Jaarbericht 2014 BATEN/LASTEN Voor sociale samenhang Verbondenheid Het Oranje Fonds besteedt al het geld dat wij werven aan de doelstelling. Het vermogensrendement gebruiken we voor onze exploitatie, onze

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park!

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! Vakantieplannen 2015 Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! VOORFILMPJE & -WOORD Lieve lezer, Het unieke Buurtcampinggevoel ervaar je het beste door er gewoon bij te zijn.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden.

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden. www.factor-m.nl Mens, Maatschappij, Meedoen en Motivatie; dat is waar Factor M voor staat! Factor M werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan en moet deelnemen aan de maatschappij door naar eigen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Onze dienstverlening voor coaches

Onze dienstverlening voor coaches Onze dienstverlening voor coaches Platform voor mensen en organisaties met een hulp- of ontwikkelvraag Mensen en organisaties in contact brengen met de beste coaches Ondersteunend initiatief voor de ondernemende

Nadere informatie