Blok 1 WC. Vak Docent: Jos Pouw. Bijzonderheden Kopen ISBN Blok 2 WC WK. Kopiën. Kopiën (door docent) Alg. Ondernemingsklimaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blok 1 WC. Vak Docent: Jos Pouw. Bijzonderheden Kopen ISBN 9789001784362. Blok 2 WC WK. Kopiën. Kopiën (door docent) Alg. Ondernemingsklimaat"

Transcriptie

1 Docent: Jos Pouw WK Strategische oriëntatie Strategisch Management Dekker, Huls, Scherjon 1 H3/ 59 sheets Instrumenten voor het strategievormingsproces 2 H4/30 sheets Strategievormingsproces 3 H1/50 sheets Over ondernemers 4 H2/39 sheets Management in kleine ondernemingen 5 H6/10 sheets Ondernemer,ondernemig en beleid 6 H11/43 sheets Continuïteit en discontinuïteit 7 Tentamen Kopen ISBN Blok 2 WK Alg. Ondernemingsklimaat 1 Boekhoudfraude 2 Corp.Governance 3 Onderhanden werk 4 Werkkapitaalbeheer 5 Risicomanagement/ Swaps 6 Horizontaal toezicht 7 Tentamen Kopiën

2 Docent: Agnes Tay WK Bedrijfsadministratie *Bestaande theorieboeke - niet ouder dan 3 jaar na uitgifte - gebruiken. Zie kolom linksonder 1 Introductie in Nog nader in te vullen bedrijfsadministratie en administratieve organisatie 2 Indeling Balans Nog nader in te vullen 3 Journaalposten Nog nader in te vullen 4 Verlies- en winstrekening Nog nader in te vullen 1 e les gebruikte Bedrijfsadministratie boeken van de afgelopen jaren meenemen 5 Cashflow Nog nader in te vullen 6 Jaarrekening Nog nader in te vullen 7 Meerjaren begrotingen Nog nader in te vullen *auteu r/titel 1. Fuchs, van Vimmeren 2. P.Kuppen, F van Luit 3. Boekhouden voor het HBO dl2 1.Boekhouden geboekstaafd 2.Basisstudie in boekhouden 3. Heeswijk, Stienstra, Clement

3 Blok 1 Docent: Aad Berkel WK Presentatie vaardigheden 1 Introductie presentatievaardigheid kopiën - Wat wil je bereiken en wat wordt er van je verwacht - Feedback en reflectie - Leermiddelen: aanbevolen boeken en vakliteratuur, artikelen, werkgroepen, YouTube. - Presentaties van ondernemingsplannen: praktijkvoorbeelden - McKinsey presentatie tips - Qredits inspiratie-video s 2 TED-waardig presenteren - Storytelling & spanningsbogen: het geheim van een goed verhaal - Ultieme aandachttrekkers: zo zit iedereen direct op het puntje van zijn stoel - Maak het memorabel: de beste manieren om te zorgen dat jouw boodschap beklijft - Presenteren is géén eenrichtingsverkeer: manieren om je publiek erbij te betrekken - Inspirerende afsluiters: maak de cirkel rond - TED-waardige presentatie maken en presenteren 3 Voorbereiding presentatie volgens Presentation Zen (Garr Reynolds) 4 Presenteren in praktijk gebracht - Motieven om te presenteren: wat wil ik zeggen en waarom is dat belangrijk - Werkwijze - Structuur - Doel - Doelgroep - Hulpmiddelen - Vaardigheden van de presentator - Houding tijdens de presentatie: oogcontact en lichaamshouding - Spreektechnieken tijdens de presentatie: stemgebruik, volume, intonatie, tempo en timing - Non verbale expressie - Groepspresentatie - Reflectie; doelen stellen 5 Elevator Pitch - Praktijkopdracht; leren van elkaar - Een korte presentatie (2 minuten) over jezelf of je bedrijf: nut en noodzaak - Spanning en omgaan met lastige situaties

4 - Vaardigheden van de presentator - Houding tijdens de presentatie: oogcontact en lichaamshouding - Spreektechnieken tijdens de presentatie: stemgebruik, volume, intonatie, tempo en timing - Non verbale expressie - Groepspresentatie - Reflectie; doelen stellen 6 Gebruik van hulpmiddelen - PowerPoint, Prezi, Haiku Deck - Gouden regels - Valkuilen 7 Ondernemingsplan en Qredits Wat wordt er van je verwacht Blok 1 Docent: Aad Berkel kopiën WK Adviesvaardigheden 1 Introductie - Adviesproces - Rol van de adviseur - Structuur van het adviesgesprek - Afspraken, feedback en doel 2 Roos van Leary - De leer van gedragpatronen: de Roos van Leary helpt bij het analyseren van iemands gedrag. Hierdoor kan je de ander beter begrijpen. Ook kan je inspelen op het gedrag van een ander. Het kan bijdragen aan verbetering van de communicatie bij het adviesgesprek. 3 Eigenschappen en vaardigheden bij het adviseren - Adviesstijlen en adviestypen - Praktijkvoorbeelden (YouTube) - Stephan Covey: eerst begrijpen dan begrepen worden - Norman Maier: acceptatie van het advies 4 Praktijkopdrachten - Diversen soorten adviesgesprekken trainen en feedback 5 Briefingscards - Briefingcards zijn een beproefd instrument om adviseurs/studenten te ondersteunen om op nieuwe ideeën te komen of op een aansprekende manier onder woorden te brengen wat ze willen zeggen. 6 Influence model McKinsey - Aansprekend verhaal - Aanpassingen structuur en processen - Persoonlijke vaardigheden en mogelijkheden om te

5 veranderen - Rolmodellen veranderen 7 Qredits praktijkvoorbeelden - Training adviesgesprekken a.d.h.v. Qredits cases

6 : Cost Accounting Docent: Serge Gautier WK Cost Accounting Horngren ISBN 1 kosten en kostprijs 2 break even en winst 3 ratio-analyse 4 hefboomwerking 5 kasstromen en liquiditeit Kopen mag, hoeft niet 6 investeringsbeslissingen 7 tentamentraining Ik zorg voor uittreksels zodat ze na elke les weten wat ze moeten leren en voorbereiden.

7 Docent: Danielle de Lange Reader WK Ondernemingen- en belastingrecht 1 ondernemingsrecht (inleiding en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid) 2 ondernemingsrecht (ondernemingen met rechstpersoonlijkheid) 3 loonbelasting 4 Wet IB (raamwerk en boxensysteem) 5 winst uit onderneming 6 vennootschapsbelasting 7 BTW en tentamentraining Ik werk mbv sheets welke ik op dlwo of de website zal plaatsen en ik behandel cases uit het boek waarvan de antwoorden ook worden gedeeld. Blok 1 Docent: Danielle de Lange Kopen WK Financiering Huls, Kwint en Dekker Noordhoff, ISBN kasstromen (H1) 2 werkkapitaalmanagement en geldmiddelenbeheer (3.1 t/m 3.8) 3 balansbeoordeling (H4) 4 vermogensaantrekking (H5) 5 regelingen die als doel hebben (aanvullende) financiering mogelijk te maken (6.3) 6 waarderingsproblematiel van bedrijven en bedrijfsonderdelen (7.1) 7 tentamentraining Ik werk mbv sheets welke ik op dlwo of de website zal plaatsen en ik behandel cases uit het boek waarvan de antwoorden ook worden gedeeld.

8 Docent: Jurriaan Gorter WK Dit is Marketing Loek vd Berg/Johan v Kooten Kopen mag, hoeft niet ISBN Ik zorg voor uittreksels zodat ze na elke les weten wat ze moeten leren en voorbereiden.

9 Docent: Louise Bolhoven WK Blok 1: Qredits theorie over de praktijk Qredits algemeen - Doelgroep - Redenen bestaan Qredits - Qredits binnen landschap van alternatieve financiers Coaching & begeleiding - Dienstenaanbod - Kwaliteitscriteria - Vrijwilligersbeleid - Resultaten Businesscase Qredits - Borgstellingen, garanties en voorzieningenbeleid Financieel rendement vs. sociaal rendement Starten vanuit een uitkering Schuldsanering Beoordeling en screening Tentamen - - In dit deel van de minor krijgen de studenten een beter inzicht op de manier van werken van Qredits en de uitgangspunten daarbij. Ze krijgen daarbij een goed beeld van een alternatieve manier van financieren en welke facetten voor investeerders meewegen in de beoordeling van kredietaanvragen.

10 Blok 2: Cases In het 2 e blok maken de studenten meer kennis met de uitvoeringspraktijk van Qredits, maar ook andere financiers daar waar mogelijk. In het volgende schema staan de cases die gemaakt gaan worden voor dit blok. Necessit y driven Growth oriented Lifestyle Idee/ plan Start Vroege groei Volwassenheid Deze fase wordt met name in het 1 e blok van de minor behandeld, o.a. bij het schrijven van een ondernemings-plan. Blok 2: - 1 case van startende ondernemer met microkredietaanvraag bij Qredits toegewezen - 1 case van startende ondernemer met microkredietaanvraag bij Qredits die is afgewezen - 1 case van startende ondernemer met MKB Kredietaanvraag bij Qredits toegewezen - 1 case van startende ondernemer met MKB Kredietaanvraag bij Qredits afgewezen Blok 1 starten vanuit een uitkering Blok 2 1 case over starten met een WW uitkering en 1 case over starten met een BBZ uitkering Blok 2 1 of 2 cases waarin de start van een zeer innovatieve/ snelle groeier wordt besproken Evt. samenwerking met RVO Blok 2 self employed/ freelancer bijvoorbeeld beroepen in de creatieve sector 2 cases Blok 2 1 case van onderneming waarvan de ondernemer met huishoudensinkomen onder bijstandsniveau raakt niet zeker of dit gerealiseerd kan worden. Blok 2: - 1 case van bestaande ondernemer met microkredietaanvraag bij Qredits toegewezen - 1 case van bestaande ondernemer met microkredietaanvraag bij Qredits die is afgewezen - 1 case van bestaande ondernemer met MKB Kredietaanvraag bij Qredits toegewezen - 1 case van bestaande ondernemer met MKB Kredietaanvraag bij Qredits afgewezen Crisis Blok 1 schuldsanering Blok 2 1 case WSNP traject 1 case minnelijke schuldsanering Blok 2: De zeven weken college worden als volgt ingericht: Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Onderwerpen Microkrediet aanvragen startende ondernemers - 1 case afgewezen aanvraag - 1 case gehonoreerde aanvraag MKB Krediet aanvragen startende ondernemers - 1 case afgewezen aanvraag - 1 case gehonoreerde aanvraag Microkrediet aanvragen bestaande ondernemers - 1 case afgewezen aanvraag - 1 case gehonoreerde aanvraag MKB Krediet aanvragen bestaande ondernemers - 1 case afgewezen aanvraag - 1 case gehonoreerde aanvraag Starten vanuit een uitkering - 1 case starten met de UWV startersregeling - 1 case starten vanuit het BBZ Evt. samenwerking met SZW/ een gemeente/ het UWV Snelle groeiers - 2 cases van snel groeiende onderneming Evt. samenwerking met RVO Starters in de creatieve sector/ sociale ondernemingen - 1 case van startende ondernemer in de creatieve sector - 1 case van startende sociale onderneming Evt. samenwerking met Enactus of Social Enterprise NL Schuldsanering - 1 case van een ondernemer die in de WSNP terecht komt - 1 case van een ondernemer die via een minnelijke weg (BBZ) schuldsanering aangaat Nader in te vullen. Opties: - Beoordeling elkaars ondernemingsplannen - Random/ interessante cases die Qredits, HvA of 1 van de andere partners tegen komen - Real life cases > bijvoorbeeld n.a.v. een oproep van Qredits onder (potentiele) klanten

11 WK : Businessplan Docent: Mathijs Kruk Marielle Wiegmans Ondernemingsplan, Roel Grit ISBN groep maken en plan van aanpak opstellen 2 opstellen BP 3 opstellen BP 4 opstellen BP Eerste Concept 5 opstellen BP 6 opstellen BP 7 opstellen BP 8 inleveren Note Wat ik wel zou willen meegeven is dat ze goed moet bedenken wat ze opschrijven en dat ze niet zaken gaan opschrijven om het opschrijven.. Ik denk dat het dus goed is om aan te geven dat alleen relevante zaken benoemd moeten worden Blok 2 : Businessplan Docent: Mathijs Kruk Marielle Wiegmans WK Aanbevolen: Het Ondernemingsplan SDU Bespreken BP en verwerken commentaar 2 Adviesondersteuning 3 groepen moeten elkaar gaan adviseren 4 groepen moeten elkaar gaan adviseren 5 groepen moeten elkaar gaan adviseren 6 groepen moeten elkaar gaan adviseren 7 groepen moeten elkaar gaan adviseren 8 Definitief plan inleveren Note Het doel is niet om een BP van 50 pagina s te schrijven, maar om een strak BP te schrijven.

Studiegids DEM Minor Ondernemingsadvisering

Studiegids DEM Minor Ondernemingsadvisering Studiegids DEM Minor Ondernemingsadvisering ism. ACE, Qredits, Middenduin en lectoraat Carem MOA 2015-2016 (150212-V4) CONCEPT 1 Basisinformatie Titel Ondernemingsadvisering ism. ACE (Amsterdam Center

Nadere informatie

Gravenberch Consulting. omdat jouw idee het waard is. omdat jouw idee het waard is

Gravenberch Consulting. omdat jouw idee het waard is. omdat jouw idee het waard is Een wegwijzer handig boekje naar als het je ondernemerschap erover nadenkt voor en je hoe zelf wij te je starten. daarbij helpen. Gravenberch Consulting Uit Jaargang ISBN NUR de 780 978 serie 194 omdat

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010 2011 Manual (handleiding) Verdiepingsfase 2 (V2) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Business

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector

Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector Aan de slag met mijn talent! Je eigen bedrijf in de creatieve sector Inhoud 1 Voorwoord Oriëntatie 2 3 4 Marktverkenning Netwerken Rechtsvormen 5 Huisvesting 6 7 8 Organisatie Administratie Financiën 9

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Mei 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Zelfstandigen met schulden 6 Hoofdstuk 2 Dienstverlening voor zelfstandigen

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Coaching volgens het GROW-model

Coaching volgens het GROW-model Coaching volgens het GROW-model Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 1 Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 2 Coachingsmodel GROW G Goal

Nadere informatie

1 Een model voor trainers

1 Een model voor trainers 1 Een model voor trainers Een training heeft tot doel deelnemers wat te leren. Dus dat is je taak als trainer: je deelnemers echt iets leren. Maar wanneer hebben mensen echt wat geleerd? Ik ga ervan uit

Nadere informatie

Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie

Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie Accountants en Adviseurs GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie Wie een eigen bedrijf wil opzetten, moet beschikken over een

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

/ Humare Opleidingen. Inleiding

/ Humare Opleidingen. Inleiding Inleiding AdviesDevies van Jos Borsboom en Humare Opleidingen van René Huele werken samen. Wij delen de visie op leren. Vanuit het oogpunt van kwaliteit vinden wij het belangrijk om de continuïteit te

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Blok 1.2 Presenteren

Blok 1.2 Presenteren Blok 1.2 Presenteren Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Practicumhandleiding 2012-2013 Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen PLANNINGSGROEP

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie