ICSE Coöperatieovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICSE Coöperatieovereenkomst"

Transcriptie

1 2013 ICSE Coöperatieovereenkomst ICSE Coöperatief U.A. International Cooperation for Sustainable Entrepreneurs

2 Waar bent u werkzaam in 2020? Het aantal ZZP ers groeit. Achter deze flexibele schil gaat een belangrijke ontwikkeling schuil. Steeds meer bedrijven doen een beroep op de zelfstandige zonder personeel (ZZP er). En het aantal ZZP ers op wie een onderneming regelmatig een beroep doet, vormt de flexibele schil. Voor grote bedrijven blijkt het dé manier om te reageren op de conjuncturele ups en downs. Bij ZZP -ers bestaat in toenemende mate de behoefte om zichzelf te organiseren middels netwerken en coöperaties. Omdat de kracht van de coöperatieleden gezamenlijk sterker is dan de som der delen en meer impact heeft dan van elk lid individueel. Veel ZZP -ers zijn goed op hun vakgebied echter werken graag samen met zelfstandige professionals. Dit geeft meer plezier in het werken als professionals waarbij belangrijke risico gebieden ook beter afgedekt kunnen worden. Introductie ICSE Coöperatie Het ICSE Coöperatief U.A. ontwikkelt haar dienstverlening dynamisch voor haar coöperatieleden voor het versterken van duurzaam ondernemerschap. Het ICSE ontwikkelt innovatieve en coöperatieve werkvormen voor duurzame professionals waarbij het delen van kennis, faciliteiten en middelen belangrijke instrumenten zijn voor waarde creatie. Het ICSE verbindt duurzame professionals met elkaar én met opdrachtgevers die werken aan duurzame en sociale innovatie. In de praktijk vindt innovatie steeds vaker plaats in clusters van bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen. Co-creatie geeft hierbij meer mogelijkheden tot het creëren van oplossingen en samenwerkingen. Het Core Team van het ICSE ontwikkelt de coöperatie vanuit de coöperatieleden en de ICSE Community.

3 Co-Founder Dr. Aloys Tan Xandra Weinbeck Co-Founder Patrick van Deursen Mathie Klinger Bram van Sambeek Guido Koster Carel van der Zanden Andrea van Rest Leon Piepers Michael Dawkins De ICSE Core leden hebben ieder een specifieke rol binnen de ICSE Coöperatie. De ICSE Coöperatie werkt met een decentrale organisatie structuur gebaseerd op vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Vakmanschap: het gaat uit van mensen die écht iets kunnen, Vertrouwen: iets aan een ander overlaten die iets beter kan of weet, Verbinding: het mogelijk maken om iets samen te doen. Alleen ben je sneller en samen kom je verder. De activiteiten worden zo dicht mogelijk bij de coöperatieleden georganiseerd die hiermee ook zelf aan het stuur zitten. Zij behouden hun eigen ondernemersvrijheid en -identiteit en daarnaast genieten zij van de voordelen die de centrale coöperatie biedt. De behoeften van de coöperatie leden vormen het uitgangspunt voor de te ontwikkelen services. Kennisdeling & Co-Creatie: het ICSE geeft mogelijkheden om deel te nemen aan co-creatie meetings voor het ontwikkelen van je coöperatie netwerk en het verhogen van je kennis rondom actuele thema s en duurzame- en sociale innovatie vraagstukken. Co-Creatie meetings kennen een laagdrempelig karakter waarbij open innovatie co-creatie tussen coöperatieleden en de community gestimuleerd wordt. Gerard Brands docent bij Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen demonstreert het Laboratorium tijdens de Co-Creatie Meeting Duurzame Winst met Plastic.

4 Er zijn diverse mogelijkheden voor wat betreft de rollen waarin partijen kunnen participeren zijnde open deelnemer, coöperatie deelnemer, spreker en organisator. Voor coöperatie-leden met een jaarovereenkomst zijn co-creatie sessies een integraal onderdeel van het service pakket. Geïnteresseerde relaties uit de community kunnen via het open ticket systeem per cocreatie sessie deelnemen en betalen per keer 49,-. In april 2013 is het gratis ICSE Project Ticket geïntroduceerd voor relaties die met een ICSE coöperatie-lid een project doen. dr. Aloys Tan Co-Founder ICSE en Chairman Ecosystem Living City Lab presenteert het Meetbaar Beter Boek waarbij relevante uitkomstindicatoren zorgverbeteringen mogelijk maken. De co-creatie meeting is een core activiteit van het ICSE die door coöperatie-leden vanuit de core bedreven wordt. Tevens zijn zij onderdeel van het ontwikkelen van co-creatie als service instrument richting individuele opdrachtgevers. In Q wordt er een start gemaakt met prestatiecontracten die per programma cluster afgesloten worden. Hierin worden afspraken gemaakt ten aanzien van de te verwachten prestatie en de werkzaamheden die coöperatieleden gaan verrichten in co-creatie met één of meerdere opdrachtgevers. Programma Clusters: Het ICSE biedt mogelijkheden om mee te werken aan cluster programma s die met bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen ontwikkeld worden. Het ICSE werkt aan cooperative entrepreneurship, smart cities & buildings, plastics & sustainability en social innovation. Op het gebied van sociale innovatie is zorg & welzijn een belangrijk business domein voor de komende jaren. De maatschappij is sterk aan het veranderen waarbij diverse zorgtaken om een nieuwe manier van organiseren vragen. Het dichter bij de mens organiseren en het vergroten van betrokkenheid speelt hierbij een langrijke rol. Dit past uitstekend bij de coöperatieve manier van organiseren. Een programma wordt ontwikkeld vanuit de participerende partijen en strategische overeenkomsten. Een voorbeeld van een strategische overeenkomst is de Green Deal Brabant die op 4 februari 2013 getekend is op de Technische Universiteit Eindhoven. Een programma

5 kan bestaan uit co-creatie activiteiten, projecten, producten en services die in een samenhangend geheel flexibel georganiseerd wordt door de ICSE Coöperatie. In de praktijk kan een coöperatief programma leiden tot de oprichting van een nieuwe coöperatie. Bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties op bedrijven terreinen of burgers die gezamenlijk hun energie behoeften decentraal gaan organiseren. De ondertekening van de Green Deal Brabant op de technische Universiteit Eindhoven op maandag 4 februari 2013 waarbij partijen een gezamenlijke visie ondertekenen. Business contact en projectorganisatie: Via het ICSE krijg je toegang tot business contacten voor het maken van nieuwe verbindingen en het genereren van opdrachten die eventueel gezamenlijk met andere professionals uitgevoerd kunnen worden. Samen sterker, dat is het idee! Multidisciplinaire professionals die elkaar in de praktijk aanvullen en versterken bij het ontwikkelen van duurzaam ondernemerschap. Branding & positionering: de mogelijkheid om jezelf direct in de markt te positioneren op het vlak van duurzame en sociale innovatie. Het ICSE heeft op het vlak van duurzame innovatie een positie opgebouwd waar coöperatie-leden gezamenlijk als collectief en individueel van kunnen profiteren. In de praktijk kost het veel tijd en geld om een merk op te bouwen. Faciliteiten hierbij zijn onder meer een website en de huisstijl voor onder meer het gebruik van visitekaartjes en de diverse overige bedrijfsfaciliteiten.

6 Co-Location: het ICSE heeft met haar co-locatie partners unieke afspraken die vanuit waarde en gemeenschappelijke ambities ontstaan. Het geeft bijzondere fysieke faciliteiten en mogelijkheden voor de coöperatieleden van ICSE op diverse locatie in de provincie Noord Brabant. Het ICSE werkt volgens het nieuwe duurzaam werken. Het nieuwe duurzaam werken is steeds meer tijd en plaats onafhankelijk. Lokale opdrachtgevers zijn steeds vaker nationaal en internationaal actief waardoor de behoeften tot een vaste werklocatie afneemt. Kenniswerkers kunnen op allerlei plekken werken. En op verschillende plaatsen ter wereld tegelijkertijd aanwezig zijn. Fysiek op de ene, virtueel op de andere. Digitale informatie is overal beschikbaar. Professionals zijn daardoor in staat zelf hun werktijd in te delen, en te bepalen wáár ze het beste kunnen werken.

7 In 2013 wordt het co-locatie concept verder ontwikkeld voor wat betreft het aantal locaties in Nederland én het service level voor de aangesloten coöperatie leden dat per locatie verschillend kan zijn. De huidige Co-Locaties zijn SBO St. Joseph, Strijp-S, VIBA-Expo, Fontys. En er is een inventarisatie gaande t.a.v. de TU Energy Forum, Kennispoort, Chemelot Campus en HTC. Het vooraanzicht van park Glorieux waar SBO St Joseph gevestigd is. Sales Force: Ieder coöperatie-lid krijgt indien wenselijk professionele CRM ondersteuning van eenvoudige communicatie functionaliteiten tot geavanceerde CRM faciliteiten zoals accountregistratie, offerten en contracten. Hiermee heeft een coöperatie-lid in the cloud 24 uur per dag waar je ook bent via internet toegang tot het ICSE Social Enterprise systeem. Sales Force Chatter is gratis toegankelijk waarbij coöperatie-leden met een jaarovereenkomst de mogelijkheid hebben om te upgraden naar Sales Force Group Edition. Hiermee krijg je

8 naast toegang tot contacten en de cluster programma s toegang tot de accounts, rapportages, contracten en offerten van ICSE Coöperatief U.A. en van de coöperatieleden die deze informatie wensen te delen. Coöperatie De ICSE Coöperatie bestaat uit duurzame professionals uit het bedrijfsleven, kennis- en overheidsinstellingen. De coöperatie is multidisciplinair, heeft een open-, laagdrempelige structuur en bestaat uit een honderdtal organisaties die op diverse wijze participeren. Afhankelijk van ambities, behoeften en de coöperatieve samenwerking intensiteit heeft een coöperatie lid toegang tot de shared services van de coöperatie. 1 e coöperatie level: Vanuit community bestaat de mogelijkheid om naast de reguliere persoonlijke contacten met de coöperatie en haar leden deel te nemen aan co-creatie meetings. Hiervoor kent het ICSE een open ticket systeem waarbij de coöperatie in een open verbinding staat met haar community. Dit betreft het 1 e level van coöperatie bestaande 100 actieve community leden. Zij hebben de mogelijkheid om via een introductie programma de coöperatieve samenwerking te ontwikkelen naar een 2 e coöperatie level voor het creëren van meer toegevoegde waarde voor hen zelf en collega coöperatieleden. 2 e coöperatie level: Bij dit 2 e level ligt de focus meer op een lange termijn samenwerking waarbij een twintigtal coöperatieleden meer commitment aangaan en een grotere bijdrage leveren in de coöperatie door middel van kennis, faciliteiten en middelen. De ICSE Coöperatieovereenkomst 2013

9 vormt de basis en daarnaast bestaan specifieke service level agreements met de co-locatie partners. Met een coöperatieovereenkomst krijgt het coöperatie-lid toegang tot meer bedrijfsfaciliteiten van de coöperatie. Het is een bewuste keuze om gezamenlijk coöperatief te ondernemen en gezamenlijk duurzame waarde te realiseren voor elkaar. Authenticiteit, transparantie en het delen van kennis, faciliteiten en middelen zijn hierbij belangrijke succesfactoren. Het in de praktijk zichtbaar maken van ambities en een houding waarmee je collega-coöperatieleden stimuleert. In de praktijk is het voor een ieder een zoektocht naar de balans in investeren en rendement behalen. Coöperatief ondernemen gaat buiten de bestaande grenzen waarbij het gebruik en de performance centraal komen te staan in plaats van het bezit. Stap 1: Duidelijk identificeren tijdens de introductie wat de motivatie en de verwachting is van een coöperatie-lid, hieronder een voorbeeld van een ZZP-er: Ik vind het belangrijk om mijn zakelijk netwerk uit te breiden met leuke en inspirerende business contacten die een passie hebben voor duurzame en sociale innovatie. Ik verwacht hierdoor meer plezier te hebben in het werken als zelfstandig professional. Er komen meer projecten binnen handbereik en het heeft een positieve invloed om mijn persoonlijke ontwikkeling als zelfstandig professional. Stap 2: Ontwikkelen werkwijze op basis van de ICSE coöperatiematrix. Met behulp van deze matrix gaan we in een bredere maatschappelijke context afspraken maken met een coöperatie-lid. Het geeft het coöperatie-lid meer mogelijkheden om tot een eigen creatieve en unieke invulling te komen van haar coöperatielidmaatschap. Een coöperatie-lid kan zelfstandig een invulling realiseren én zij heeft de mogelijkheid om dit met behulp van haar zakelijk netwerk te realiseren. Het coöperatielidmaatschap wordt vastgelegd in de coöperatie overeenkomst Afbeelding 1. ICSE Coöperatiematrix Bedrijfsleven Maatschappelijke instellingen Kennisinstellingen Overheid Kennis Faciliteiten Middelen

10 Stap 3: Periodiek de samenwerking reviewen. Op kwartaalbasis met elkaar doorlopen of de gewenste ontwikkeling volgens plan verloopt. Het is tevens een moment om eventueel bij te stellen waar partijen dit wenselijk achten. 3 e coöperatielevel Vanuit persoonlijke ambities en ondernemerschap weten coöperatieleden een goede combinatie te vinden in hun eigen ontwikkeling en de actieve ontwikkeling van de ICSE coöperatie voor haar leden. Met ieder coöperatie lid worden structurele afspraken gemaakt over specifieke core taken van de coöperatie die zij graag wensen te vervullen. Het zijn coöperatie-leden die vanuit hun lange termijn commitment tevens core activiteiten voor de coöperatie te vervullen. De Core heeft een open structuur en kent een laagdrempelig karakter voor wat betreft de deelnamen mogelijkheden. Er wordt vooral naar performance gekeken die de kwaliteit van het coöperatie lid alsmede de ontwikkeling van de coöperatie op een hoger peil brengt. Coöperatieleden kunnen zich aanmelden nadat zij de introductie periode van drie maanden succesvol doorlopen hebben of doordat zij door core-coöperatieleden uitgenodigd worden. Het betreffende coöperatie-lid laat in de praktijk laten zien dat zij coöperatief onderneemt en voldoet aan de gestelde voorwaarden voor het coöperatielidmaatschap; Tot de core activiteit van de coöperatie behoren organisatie van co-creatie sessies, programma management - en specifieke projectmatige werkzaamheden; Het Core-team kent geen maximum voor wat betreft het aantal leden en komt periodiek samen tijdens de ICSE Core Meeting; Bij projecten blijft de project eigenaar die een project inbrengt eigenaar. In samenspraak met de Core kunnen specifieke afspraken gemaakt worden ten aanzien van de werkwijze alsmede de uitvoering van de werkzaamheden; Het ICSE kent een decentrale organisatie- en besluitvormingsstructuur waarbij de project eigenaar, het coöperatie-lid in de lead blijft zolang deze dat zelf wenst; Voor de centraal georganiseerde activiteiten kan de core zelfstandig besluiten. De Core van ICSE Coöperatief U.A. heeft minimaal 51% van de stemmen en bestaat uit de participerende coöperatieleden die gezamenlijk zelfstandig kunnen besluiten voor de centraal georganiseerde activiteiten, onderwerpen en verplichtingen; De Core kan per besluit bekijken hoeveel draagvlak wenselijk is en hiervoor een hoger percentage vaststellen dan de minimale vereiste van 51%;

11 Community De huidige LinkedIn groep van het ICSE bestaat uit ongeveer 500 leden en vormt een basis voor de community. Deze linkedin groep is open gesteld zodat geïnteresseerde zich hier direct kunnen aansluiten. Daarnaast werkt het ICSE met specifieke linkedin groepen rondom de thema s Plastic & Sustainability, Sociale Innovatie Brainport, Skapar. Het totaal aantal leden komt hiermee op ongeveer stuks. Leden van de linkedin groep kunnen co-creatie activiteiten bijwonen door aankoop van een open ticket De co-creatie activiteiten zijn voor de ontwikkeling van de coöperatie van groot belang. Het zijn fysieke momenten wanneer de coöperatie bij elkaar komt voor persoonlijke-, business contacten en kennisdeling waarbij in open innovatie met de community gewerkt wordt. Daarnaast is het tevens een opstapmoment voor custom made co-creatie processen die als vervolg aangeboden kunnen worden als een dienst. Een belangrijk doel voor 2013 is dan ook de co-creatie activiteiten verder te professionaliseren, op te schalen en te customisen. Daarbij acquireert het ICSE vanuit de diverse programma s actief projecten als integraal onderdeel van open innovatie en co-creatie services. ICSE wordt daarmee ook een motor voor werk waarbij dit zowel centraal als decentraal georganiseerd is binnen de coöperatie. Het open karakter met de community is bijzonder belangrijk. Het geeft extra innovatieprikkels en biedt een laagdrempelig groeipad voor de opbouw van nieuwe coöperatieve samenwerkingen. De community levert tevens een bijdrage in de kosten van de organisatie. Daarnaast geeft het ook mogelijkheden om gezamenlijk nieuwe opdrachten te genereren. De community is een vrijblijvende vorm van samenwerking met een zeer beperkte organisatiegraad die ad-hoc plaatsvindt zowel on line als off line. Daar waar wenselijk maken partijen onderling afspraken met elkaar en bespreken daar waar wenselijk de mogelijkheden van een coöperatieve samenwerking met een langere termijn karakter. Raad van Advies In 2013 gaat het ICSE Coöperatief U.A. een Raad van Advies organiseren. Het is bijzonder waardevol om een high-level klankbord groep samen te stellen die met een strategische visie kijkt naar de omgeving waarin het ICSE opereert. Daarnaast kunnen zij vaak ook hun eigen netwerk ten gunsten van de ontwikkeling van ICSE aanwenden. Vanuit dit perspectief bezien kan het interessant zijn om key stakeholders te betrekken bij dit adviserend orgaan. In Q wordt er een start gemaakt met de ontwikkeling van de Raad van Advies. Ledenraadvergadering Jaarlijks worden er 2-leden vergaderingen gehouden De planning en de wijze waarop hier vorm aan wordt gegeven wordt in Q vastgesteld.

12 ICSE Coöperatieovereenkomst Coöperatie-leden nemen in aanmerking dat dat ICSE Coöperatief U.A. haar dienstverlening ontwikkelt voor haar leden voor het versterken van duurzaam ondernemerschap; dat het coöperatie lid bereid is coöperatief te ondernemen met de ICSE coöperatie en bij de uitoefening van haar ondernemersactiviteiten dit respecteert; dat partijen de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt aangeboden als volgt vast leggen. 1. Duurzaam Ondernemen 1.1 Duurzaam ondernemen is voor de moderne onderneming een belangrijke randvoorwaarde om maatschappelijk én economische gezien succesvol te zijn. 1.2 Duurzame en sociale innovaties zijn van vitaal belang voor de mens en de maatschappij waarin zij leeft. 1.3 Het is noodzakelijk dat wij onze hoge kwaliteit van leven en de basisvoorzieningen veiligstellen zoals schone lucht, energie, vers drinkwater en voedsel. 2. ICSE Samenwerkingsvorm 2.1 Het ICSE is een transparante samenwerkingsvorm voor bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen. 2.2 Het ICSE is een innovatie coöperatie van duurzame professionals. 2.3 Het ICSE wordt lokaal ontwikkeld vanuit haar leden met nationale en internationale ambities. 2.4 De behaalde resultaten worden gebruikt voor de ontwikkeling van de coöperatie en haar dienstverlening. Het ICSE heeft geen winstoogmerk. 2.5 Het ICSE werkt aan duurzame en sociale innovaties voor individuele opdrachtgevers waarbij open innovatie en co-creatie belangrijke instrumenten zijn.

13 2.6 Het ICSE werkt met open innovatie en co-creatie met clusters van bedrijven, kennisen overheidsinstellingen aan specifieke thema's. 3 Coöperatiesegmenten 3.1 De ICSE coöperatie bestaat uit diverse segmenten met specifieke service levels. 3.2 De segmenten zijn cooperative entrepreneurship, social innovation, plastic & sustainability en smart cities & buildings. 3.3 Per segment bestaat de mogelijkheid om sub-segmenten te definiëren die ieder een specifiek service level hebben. 3.3 In dit document wordt het service level en de voorwaarden voor cooperative entrepreneurship beschreven. 4. Cooperative Entrepreneurship 4.1 Het ICSE coöperatie segment cooperative entrepreneurship is een multidisciplinaire groep van duurzame professionals. 4.2 De professionals hebben zich verenigd om hun individuele en collectieve vaardigheden, vakmanschap en ervaringen te delen met elkaar en met opdrachtgevers. Omdat de kracht van de coöperatieleden gezamenlijk sterker is dan de som der delen en meer impact heeft dan van elk lid individueel. 4.3 Op diverse specialismen werken wij samen met relaties in het bedrijfsleven, kennis- en overheidsinstellingen bij duurzame en sociale ontwikkeling van de mens, de organisatie en haar dienstverlening. 4.4 Voor cooperative entrepreneurs wordt er op maandelijkse basis een coöperatie meeting georganiseerd. Hier bespreken de leden de ontwikkeling van de coöperatie, haar activiteiten, events en projecten. 4.5 ICSE coöperatieleden hebben de mogelijkheid om in team verband te werken aan projecten en events die rondom specifieke thema s en cluster van bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen ontwikkeld worden. 4.6 ICSE coöperatieleden krijgen via de ICSE website toegang tot "The Social Enterprise". Een CRM applicatie specifiek voor coöperatieleden voor digitale contact, opslag en uitwisseling van informatie omtrent projecten en activiteiten. 4.7 ICSE coöperatie leden hebben de mogelijkheid om ICSE faciliteiten te gebruiken zoals onder meer de website, visite kaartjes, , briefpapier en logo.

14 4.8 ICSE coöperatie leden ontvangen het inspiratieboek Duurzaam Denken Doen van Our Common Future en 25% korting op activiteiten die door ICSE georganiseerd worden. 4.9 Bij het aanbrengen van nieuwe leden ontvangt het coöperatie dat het nieuwe lid aanbrengt éénmalig een bonus van 25% over het jaarlidmaatschapsbedrag van het nieuwe lid Duurzame initiatieven worden ontwikkeld vanuit open innovatie en co-creatie die in de praktijk kunnen leiden tot bijzondere projecten, services en partnerships Een lidmaatschap is een jaar geldig en kan hierna door het coöperatie-lid met dezelfde periode verlengd worden Het ICSE coöperatie lidmaatschapstarief wordt vastgesteld op basis van het aantal werknemers dat bij de aangesloten organisatie werkzaam is, zie tabel 1. Bedrijfsomvang Tarief leden t/m t/m t/m t/m t/m Meer dan Tabel 1: Coöperatie lidmaatschapstarieven, bedragen zijn exclusief btw en voor stichtingen is een korting van 21% van toepassing.

15 Inschrijfprocedure coöperatie-lid Tijdens een introductiegesprek bespreken wij graag uw persoonlijke ambities en geven wij graag meer toelichting over het coöperatie-lidmaatschap. Tijdens dit gesprek kunt u afspraken maken over uw inschrijving als coöperatie-lid. Bedrijfsnaam Contactpersoon Inschrijfdatum Telefoonnummer adres Vestigingsadres Postcode Vestigingsplaats Rechtsvorm KvK nummer Website Bedrijfsomvang ICSE Coöperatief U.A. International Cooperation for Sustainable Entrepreneurs Postadres Eksterlaan 5, 5613 CE Eindhoven Co-Locaties Strijp-S Torenallee BC Eindhoven SBO St Joseph Geldropseweg LN Eindhoven VIBA-Expo Veemarktkade 8, 5201 AT s-hertogenbosch Kvk Triodos Bank BTW-nummer B.01

16 ICSE Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ICSE Coöperatief U.A. hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. artikel 2 Offertes en aanbiedingen 1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient

17 de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan. 7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Boekenfluisteraar en een Opdrachtgever waarop De Boekenfluisteraar deze voorwaarden van

Nadere informatie

Offertes en aanbiedingen

Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Valebe Consultancy, gevestigd aan de Quadriviumlaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AA-Kantoor

Algemene voorwaarden AA-Kantoor artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AA-Kantoor, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Subsidiehuis en een Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AdministratiekantoorEB, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. BudgetSolarPlus: leverancier van producten, adviezen, materialen en diensten b. Koper:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen REFQ B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers.

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers. MEER over Cijfers, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten.

Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten. Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Drs. Beate Hering E beate.hering@succesinduitsland.nl I www.succesinduitsland.nl M 06 44 69 00 37 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PABB Sollicitatietraining

Algemene Voorwaarden PABB Sollicitatietraining Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PABB, ook handelend onder de naam www.sollicitatietraining.com, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bakkum Financiële Dienstverlening hierna te noemen: B.F.D., en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENE HART BIJLES

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENE HART BIJLES artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Groene Hart Bijles, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brandstof Organic Juices (hierna Brandstof) vermeld onder het kvk nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemeen. Offertes en aanbiedingen. Risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging; onderzoek

Algemene Voorwaarden. Algemeen. Offertes en aanbiedingen. Risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging; onderzoek Algemene Voorwaarden Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Carca Logistics, en een opdrachtgever waarop Carca Logistics deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Roestvogel Music Productions, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LENTEKRACHT

ALGEMENE VOORWAARDEN LENTEKRACHT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lentekracht, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Regelink Ecologisch onderzoek Versie: 20070208

Algemene voorwaarden Regelink Ecologisch onderzoek Versie: 20070208 Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Regelink Ecologisch onderzoek, en een Wederpartij waarop Regelink Ecologisch onderzoek deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING 7. Indien De Wereldboom niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Wereldboom in enigerlei mate het recht

Nadere informatie

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HT-C Communicatie en Marketing, hierna te noemen: HT-C, en haar opdrachtgever, voor zover van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zakelijke dienstverlening zelfstandige zonder personeel

Algemene Voorwaarden zakelijke dienstverlening zelfstandige zonder personeel Algemene Voorwaarden zakelijke dienstverlening zelfstandige zonder personeel Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kramer Business

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SITE42 WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN SITE42 WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SITE42 WEBDESIGN, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AlbumScans.nl, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Admin Schürmann

Algemene Voorwaarden Admin Schürmann Algemene Voorwaarden Admin Schürmann Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ADMIN Schurmann, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werksaam, hierna te noemen: "Gebruiker", en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Elfcoaching & Training Algemene voorwaarden

Elfcoaching & Training Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Elfcoaching & Training, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl)

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte tussen Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl), en een Wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen School voor Gebiedsgericht Werken, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden OOKS HOSPITALITY & LEISURE Algemene Leveringsvoorwaarden OOKs Hospitality & Leisure 25-10-2011 KVK Nummer 53746791 Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. DuraCert

ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. DuraCert artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen V.O.F. DuraCert en een Opdrachtgever waarop V.O.F. DuraCert deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, tussen Alex van der Werf, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant.

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. Algemene Voorwaarden Gerrit computers Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig

Nadere informatie

FSA-ZZP-ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

FSA-ZZP-ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING FSA-ZZP-ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FSA-ZZP vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marselius Consultancy

Algemene voorwaarden Marselius Consultancy Algemene voorwaarden Marselius Consultancy Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Marselius Consultancy en een Opdrachtgever waarop Marselius

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Salarisvisie. artikel 1. Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Salarisvisie. artikel 1. Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Salarisvisie artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Salarisvisie, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Basis voor deze voorwaarden vormen de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Basis voor deze voorwaarden vormen de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Kamer van Koophandel. 1. Maart 2017 Algemene voorwaarden dienstverlening Basis voor deze voorwaarden vormen de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1) Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIRANDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN MIRANDUM artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mirandum, hierna te noemen: Mirandum, en een Wederpartij waarop Mirandum deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer, hierna te noemen: GBV Advies, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Op de Kaart hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LABRE KOERIERS

ALGEMENE VOORWAARDEN LABRE KOERIERS artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Labre Koeriers en een opdrachtgever waarop Labre Koeriers deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HT-C Communicatie en Marketing, gevestigd te Obdam en hierna te noemen: HT-C, en haar opdrachtgever,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Han Kempers Arbeidskundig Advies, en een opdrachtgever waarop Han Kempers Arbeidskundig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden YourPerspective Consulting B.V.

Algemene voorwaarden YourPerspective Consulting B.V. Algemene voorwaarden YourPerspective Consulting B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en dienstverlening tussen YourPerspective Consulting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies

Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gedane aanbieding en offerte door Frans Kok Management & Advies (hierna: Opdrachtnemer

Nadere informatie

2014 Algemene voorwaarden - App4Us

2014 Algemene voorwaarden - App4Us Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen App4Us en een Opdrachtgever waarop App4Us deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdrachtbevestiging tussen Plattekledingfotografie, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

/ Algemene Voorwaarden / Benjamins Opleiding en Advies

/ Algemene Voorwaarden / Benjamins Opleiding en Advies / Algemene Voorwaarden / Benjamins Opleiding en Advies /Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Benjamins Opleiding en Advies, hierna

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Essiej s Webdesign

Algemene Voorwaarden Essiej s Webdesign Algemene Voorwaarden Essiej s Webdesign Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Essiej s Webdesign, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMINISTRATIE- EN ADVIESKANTOOR S.THIJS VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMINISTRATIE- EN ADVIESKANTOOR S.THIJS VOF artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratie- en Advieskantoor S.Thijs VOF, KvK nummer 51817772, hierna te noemen: AAT, en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis

Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Apple Hulp Thuis en een wederpartij. Tenzij beide partijen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bari advies en Interim

Algemene Voorwaarden Bari advies en Interim Algemene Voorwaarden Bari advies en Interim Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bari advies en interim, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BELEEF HET VERLEDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BELEEF HET VERLEDEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Beleef Het Verleden, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Internet Projectbureau

Algemene Voorwaarden - Internet Projectbureau Algemene Voorwaarden - Internet Projectbureau Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Internet Projectbureau hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Voorbeeld: algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden Vera Helpt

Voorbeeld: algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden Vera Helpt Voorbeeld: algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen en jij als Opdrachtgever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Artikel 1. Algemeen 1.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werkenindechemie.nl, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ICSE Coöperatief U.A. hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 3 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

Artikel 3 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Saskia Smit - (Online) communicatie en marketing, hierna te noemen:

Nadere informatie

Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden

Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Hong Kong Kamer van Koophandel in Nederland

Algemene Voorwaarden Stichting Hong Kong Kamer van Koophandel in Nederland Algemene Voorwaarden Stichting Hong Kong Kamer van Koophandel in Nederland artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Hong Kong

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CMS-Websitedesign, hierna te noemen: CMS-Websitedesign, en een Wederpartij waarop CMS- Websitedesign

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van toepassing op opdrachten aan en/of overeenkomsten met de onderneming: FN De Ondernemerspraktijk van de heer R.S. Nederlof, gevestigd te Alkmaar. Art. 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van invloedopgedrag.nl Ruud van Breda Toegepaste Gedragswetenschappen

Algemene Voorwaarden van invloedopgedrag.nl Ruud van Breda Toegepaste Gedragswetenschappen Algemene Voorwaarden van invloedopgedrag.nl Gedragswetenschappen Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gedragswetenschappen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Bos Management Support januari 2007 Pagina 1

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Bos Management Support januari 2007 Pagina 1 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bos Management Support en een Opdrachtgever respectievelijk zijn rechtsopvolger(s)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECT ESCAPE

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECT ESCAPE artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Project Escape, hierna te noemen: Project Escape, en een Bezoeker waarop Project Escape

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHEERNET Augustus 2014 KvK

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHEERNET Augustus 2014 KvK artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BeheerNet, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dienstverlening BZO-Advies. KvK nr Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

Algemene Voorwaarden dienstverlening BZO-Advies. KvK nr Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes, aanbiedingen Algemene Voorwaarden dienstverlening BZO-Advies. KvK nr. 66945291 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen L. Wiggers h/o BZO-Advies,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING TELETIJGERS & SALES AD MEDIA

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING TELETIJGERS & SALES AD MEDIA artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Teletijgers OF Sales Ad Media, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Body en Mind Lifestyling B.V. (versie oktober 2017)

Algemene Voorwaarden van Body en Mind Lifestyling B.V. (versie oktober 2017) Algemene Voorwaarden van Body en Mind Lifestyling B.V. (versie oktober 2017) Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Body en Mind

Nadere informatie

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie. Algemene voorwaarden TribeVibe 2012 B2B artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TribeVibe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang,

Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schakel BV, hierna te noemen: Schakel BV, en een Schakel lid waarop Schakel BV deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Studio dinsdag, hierna te noemen: Gebruiker, en

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. I. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bezwaarportaal B.V., gevestigd aan de Dokter van Lookeren Campagneweg 7 te Zwolle, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tech2Max B.V.

Algemene voorwaarden Tech2Max B.V. Pagina 1 van 6 artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tech2Max B.V., en een Opdrachtgever c.q. afnemer voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Leeuwen Training & Coaching hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedach V.O.F. zakelijke markt

Algemene voorwaarden Bedach V.O.F. zakelijke markt Algemene voorwaarden Bedach V.O.F. zakelijke markt Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bedach V.O.F. (hierna te noemen: Bedach

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versluis Interimwerk

Algemene Voorwaarden Versluis Interimwerk Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer

Nadere informatie

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of Art. 1 Begripsbepaling 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden. Opdracht Elke Opdracht door Opdrachtgever verleend. Hieronder mede verstaan

Nadere informatie

PHYTO HEALTH PHARMA BV - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

PHYTO HEALTH PHARMA BV - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Phyto Health Pharma BV, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FRANKA ADMINISTRATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN FRANKA ADMINISTRATIE artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FranKa Administratie, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Consumers Collective B.V., hierna te noemen: het collectief, en een deelnemer, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Smets Food Trading B.V. gevestigd te (6131 GR) Sittard, aan het adres Odasingel 473.

Algemene voorwaarden van Smets Food Trading B.V. gevestigd te (6131 GR) Sittard, aan het adres Odasingel 473. 1 Algemene voorwaarden van Smets Food Trading B.V., gevestigd te (6131 GR) Sittard, aan het adres Odasingel 473. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UNITED GAMESERVERS

ALGEMENE VOORWAARDEN UNITED GAMESERVERS Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen United Gameservers, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ICTvoorjou, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 De Crisismanager is een eenmanszaak gevestigd aan de Meeuwenstraat 28, 2134 DV te Hoofddorp. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Loyaal

Algemene voorwaarden Loyaal Algemene voorwaarden Loyaal Versie januari 2017 artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Loyaal en een Opdrachtgever waarop Loyaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Naturalclinic media, en een Wederpartij waarop Natural-clinic media

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWOON DAISY

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWOON DAISY ALGEMENE VOORWAARDEN GEWOON DAISY artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gewoon Daisy en een Opdrachtgever waarop Gewoon Daisy

Nadere informatie