Wiskunde A voor 4/5 havo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wiskunde A voor 4/5 havo"

Transcriptie

1 Wiskune A voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller

2 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het lesmteril is met zorg smengestel en getest. Stihting Mth4All nvrt geen enkele nsprkelijkhei voor onjuistheen en/of onvolleigheen in e moule. Ook nvren ze geen enkele nsprkelijkhei voor enige she, voortkomen uit (het geruik vn) it lesmteril Voor eze moule gelt een Cretive Commons Nmsvermeling-Niet-ommerieel 3.0 Neerln Lientie. (zie Dit lesmteril is open, grtis en vrij toegnkelijk lesmteril fkomstig vn en is speil ontwikkel voor het vk wiskune in het voortgezet onerwijs. Het lesmteril op e wesite is fgestem op kernoelen wiskune, tussenoelen wiskune en eintermen voor e vkken wiskune A, B en C. Dit lesmteril is meiumneutrl ontwikkel en op iverse mnieren te ekijken en te geruiken. Voor informtie en vrgen kunt u ontt opnemen vi Ook houen we ons ltij nevolen voor suggesties, vereteringen en/of nvullingen.

3 Inhou Voorwoor 3 1 Tellen en grfieken Tellen Proenten Grfieken Wren toevoegen Grfieken omineren/vergelijken Totleel 50 2 Werken met formules Formules geruiken Grfieken mken Vergelijkingen Ongelijkheen Meerere vrielen Totleel 92 3 Lineire vernen Reht evenreig Lineire funties Lineire moellen Lineire vergelijkingen en ongelijkheen Totleel Exponentiële vernen Exponentiële groei Rekenen met mhten Reële exponenten Exponentiële funties Logritmishe shlen Totleel Mhtsfunties Evenreig met een mht Werken met mhten Omgekeer evenreig Lineir geroken funties Totleel Verneringen In grfieken Differentiequotiënt Totleel 220 Register 227 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 1

4 PAGINA 2 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

5 Voorwoor Het lesmterl in it oek is geseer op het mteril t je kunt vinen op e wesite In e tekst stn n ook regelmtig verwijzingen nr ie wesite. Wr je preies moet zijn op ie wesite kun je zien in e kopregel vn ieere pgin. Bij estuering vn het lesmteril kom je in e tekst ook nwijzingen tegen. Je ziet n ijvooreel in e tekst: Bekijk eerst: > 1/2 HAVO/VWO > Afstnen > Toepssen Je kunt met e muis elk eel vn e werel ekijken en er op inzoomen. Als zo n nwijzing in een opgve stt, kun je ie opgve wrshijnlijk lleen mr mken ls je iner op e wesite het gekeken. Ieer hoofstuk estt uit een ntl prgrfen en wort stees fgesloten met een prgrf Totleel wr e leerstof wort smengevt en/of herhl. Ieere prgrf is ingeeel in vste rurieken ie houvst geven ij e estuering vn het lesmteril. > Verkennen > Uitleg > Theorie en Vooreelen > Verwerken > Toepssen Inien er in het lesmteril wort verwezen nr werklen n kun je eze terugvinen op e wesite. STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 3

6 PAGINA 4 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

7 1Tellen en grfieken Tellen 6 Proenten 16 Grfieken 24 Wren toevoegen 34 Grfieken omineren/vergelijken 42 Totleel 50

8 1.1 Tellen Inleiing Tellen kom je overl tegen. Sl mr eens een krnt op, ekijk het TV-journl, of lesmteril vn veel nere vkken. Een gewelige ron voor llerei tellen is ijvooreel het Centrl Bureu voor e Sttistiek, het CBS. Het gt er stees om informtie in getllen eknopt en overzihtelijk weer te geven. Mr je moet er wel zorgvulig en kritish mee om leren gn... In it onereel ekijk je vershillene soorten tellen en leer je ze interpreteren. Je leert in it onerwerp > soorten tellen herkennen; > het vershil tussen solute en reltieve gegevens herkennen; > tellen interpreteren. Voorkennis > in een tel een kolom vn een rij onersheien; > een eetje verstnig rekenen. Verkennen Opgve 1 Vi internet kun je tellen zoeken. Google helpt je ntuurlijk, mr e sites vn e meeste instnties en/of erijven kun je gemkkelijk zelf vinen. G nr (e site vn het CBS) en zoek een tel met het verloop vn e evolking vn Neerln in e jren heen. Zoek e onus/mlus-regeling ij e utoverzekering vn e ANWB, vi Wt etekent onus/mlus-regeling en hoe werkt ie tel? Het spooroekje is een grote tel. Tegenwoorig werk je meer met Hoe zit het spooroekje rin verwerkt? Je het nu een pr tellen ekeken, er zijn twee soorten: tellen met onerzoeksgegevens en tellen wrin trieven, tijstippen, mnieren vn werken eknopt zijn ngegeven. Geef vn elk vn e ovengenoeme tellen n tot welke soort ze ehoren. Zoek nog een pr tellen vn elke soort. PAGINA 6 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

9 Uitleg In it Exel-estn Gemeentelijke fvlstoffen (ron: CBS) zie je hoeveel fvl oor e Neerlnse gemeenten per jr wort ingezmel. De jren (jrtllen) stn in e ere rij, per jrtl is er een kolom wrin e onerzoeksgegevens stn: > in e rijen 4,5 en 6 vin je fvl t e gemeentelijke iensten zelf proueren in uizenen tonnen per jr (1 ton = 1000 kg); > in e rijen 7 t/m 13 vin je het fvl t oor huishouens wort geproueer. Elke rij met onerzoeksgegevens is een eple tegorie fvlstoffen. Op e CBS-site kun je eze tel met toelihting terugvinen. Een heel ner soort tel is e treinplnner vn e NS. G je nr e NS-site, n kun je meteen invoeren vn wr nr wr je wilt treinen. Je krijgt een stukje vn ie grote tel ie vroeger Spooroekje heette en een telletje met prijzen. Kennelijk zijn er twee soorten tellen: > tellen met onerzoeksgegevens, zols ie vn e gemeentelijke fvlstoffen (en vrijwel lle CBS-tellen); > tellen wrin trieven, tijstippen, werkenwijzen eknopt zijn ngegeven, zols het Spooroekje en e onus/mlus-regeling vn een utoverzekering. Hoewel tellen eoel zijn om e zk overzihtelijker te mken moet je ze goe interpreteren. En vk roept t nogl wt vrgen op... Opgve 2 In e Uitleg op pgin 7 zie je e tel vn e gemeentelijke fvlstoffen in e loop vn e jren. Deze tel komt vn e site vn het C.B.S. (Centrl Bureu voor e Sttistiek). Neem het jr 1993 en g uit vn 16 mln inwoners in Neerln. Het gemeentelijk fvl vn e reinigingsiensten en overig fvl komt oven op het fvl vn e huishouens. Hoeveel kg fvl proueeren e gemeentes in Neerln smen t jr? Met hoeveel kg ws e fvlproutie vn e gemeentes in Neerln in 2000 toegenomen? Met hoeveel kg ws e fvlproutie vn e gemeentes in Neerln in 2006 fgenomen ten opzihte vn ie in het jr 2000? STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 7

10 Opgve 3 Met e NS-treinplnner kun je een treinreis tussen twee sttions plnnen en e kosten erekenen. Hier zie je een geplne treinreis. Om welke treinreis gt het hier? Geef ook e vertrektij en e nkomsttij. Hoe vk moet je overstppen? Hoeveel ergt e geplne overstptij in totl? Hoeveel kost een enkele reis, vol trief? Met e uto is e fstn tussen eze twee sttions ongeveer 150 km. Op ie g ws e enzineprijs vn 1,45. Stel je voor t je een uto het ie per liter enzine 12 km rijt (gemiel). Lt oor erekening zien wt het goekoopst is, tussen eze twee sttions met e uto of met e trein reizen. PAGINA 8 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

11 Theorie en vooreelen Een tel is een getllenoverziht in rijen en kolommen. Hier heen e kolommen een opshrift, evenls e tel zelf. De kolommen 1 en 2 evtten solute getllen. Kolom 3 evt reltieve getllen, het gt r om e verhouing mnnen/vrouwen. Met ehulp vn ie tel kun je uitrekenen hoeveel mnnen en hoeveel vrouwen er in een epl jr in D woonen. Er zijn twee soorten tellen: > tellen met onerzoeksgegevens, zols eze; > tellen wrin trieven, tijstippen, werkwijzen eknopt zijn ngegeven, zols e trieven vn ijvooreel TPG-post, e vertrektijen vn e NS en erekeningstellen vn e premie vn een verzekering. Hoewel tellen eoel zijn om e zk overzihtelijker te mken moet je ze goe kunnen interpreteren. En vk roept t nogl wt vrgen op... Vooreel 1 De tel in e theorie geeft informtie over e evolking vn D. Het is een tel met onerzoeksgegevens. De opshriften per kolom geven e r vn e getllen weer. > Hoeveel mnnen tele D in 2006? > Hoe groot ws e oppervlkte vn D in 2006? > Wrn zie je t D toen is uitgerei met een stuk lnelijk geie en hoe groot ws e uitreiing? > Per 100 vrouwen wren er 98,1 mnnen, us 198,1 personen: /198,1 = 400,13. Dus wren er 98,1 400,13 = mnnen. > In 2006 wren er mensen in D en 493 mensen per km 2. Dus h D uit een grongeie vn /493 = 160,783 km 2. > In 2005 wren er mensen in D en 572 mensen per km 2. Dus h D toen een grongeie vn /572 = 118,888 km 2. In 2006 is er een geie vn 41,895 km 2 ijgekomen met zo n inwoners (hoeveel preies weet je niet). In t extr geie ws het ntl mensen per km 2 veel lger n in D. Opgve 4 Bekijk Vooreel 1 op pgin 9. Je ziet een tel met gegevens over e evolking vn D. Wt etekenen e getllen in e ere kolom? Hoeveel inwoners tele D in 2000? Hoeveel mnnen en hoeveel vrouwen? Hoe groot ws e oppervlkte vn D in 2000? Lt je erekening zien. Klopt e evolkingsihthei in 2001 met e oppervlkte vn D in 2000? STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 9

12 e f Bekijk nog even e erekening vn e toenme vn e oppervlkte vn D in Wrom weet je niet preies hoeveel mensen er t jr ls gevolg vn e uitreiing vn D zijn ijgekomen? Hoeveel eroeg e evolkingsihthei in het uitreiingsgeie mximl? Vooreel 2 G nr e NS treinplnner vi Pln een treinreis vn Deventer nr Delft. Je krijgt een stuk vn e reistijentel en e trieven tel. > Hoeveel tij en je onerweg? Hoeveel kost een retour (tweee kls en vol trief)? > Je wilt vng heen en weer vn sttion Deventer nr sttion Delft. Wt is vooreliger, een rit met e uto of een rit met e trein? Bereken het vershil in kosten zo goe mogelijk met.v. Routeplnner ANWB. Je ent 2 uur en 9 minuten onerweg. De prijs vn een enkele reis tweee kls vol trief is 34,20. De rit met e uto epl je met e routeplnner: Mp24 geeft 151 km (snelste route). De enzinekosten sht je op sis vn e tuele enzineprijs en het verruik vn e uto. Met een enzineprijs vn 1,40 per L en een verruik vn 1 L op 12 km kost elke km met e uto ongeveer 11,7 ent. Deze rit kost rom 17,67 lleen n enzine. Heen en weer is 35,34. Reken je lleen e enzinekosten, n nog kun je eter met e trein... Opgve 5 Bekijk Vooreel 2 op pgin 10 over e treinplnner vn e NS. Er wort een erekening gen wrin e kosten vn vervoer per trein en per uto woren vergeleken. Lt zien wrom elke km per uto ij eze enzineprijs en eze nnme over het verruik 11,7 ent kost. Zijn t e totle utokosten? Welke kosten woren niet gereken? Als je lleen vn sttion Deventer nr sttion Delft wilt (enkele reis us), wt is n vooreliger? Vooreel 3 De ANWB iet een utoverzekering n. Hier vin je e onus/mlus-regeling voor e erekening vn e premie voor eze utoverzekering. G uit vn een sispremie vn Een eginnene utomoilist strt op tree 4. Als je eze utoverzekering per 1 jnuri 2002 het fgesloten, hoeveel premie etl je n in 2008 ls je in 2006 twee keer een she het gelim? Hoeveel vershil mkt het ls je eie shes niet limt? PAGINA 10 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

13 In 2002 zit je op tree 4. G n t je in 2006 us op tree 8 zit. Je limt twee shes, us je zkt nr tree 3 in In 2008 zit je n weer op tree 4 en etl je (met 35% korting) 650. Zoner lim zou je in 2008 op tree 10 zitten en (met 70% korting) 300 etlen, t is 350 euro miner. Mr het vershil is nog veel groter, wnt in 2007 he je 800 euro etl en zoner limen zou t 350 euro zijn geweest. Dt sheelt nog eens 450 euro. En ook in e jren n 2008 etl je meer n zoner limen: in 2009 etl je 300 euro meer, in 2010 ook 300 euro, in 2011 nog 250 euro, enzovoorts. Ps in 2016 en je op e mximle no-lim-korting. G n t je in totl 2150 meer etlt oor te limen. Opgve 6 In Vooreel 3 op pgin 10 tref je e onus/mlus regeling ij een utoverzekering vn e ANWB n. Je het eze verzekering fgesloten op 1 jnuri Hoeveel etl je in 2008 ls je geen she het gelim in e tussenliggene jren? Hoeveel premie he je n in totl etl? In 2008 lim je vnwege een shegevl Hoeveel kost je ie shelim uiteinelijk? STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 11

14 Opgve 7 In een kruistel zet je twee grootheen tegen elkr uit. Bijvooreel het geslht en e mnier wrop je nr shool komt. Stel je ijvooreel voor t in een kls vn 30 leerlingen in 4 hvo wort gevrg n te geven hoe ze nr shool gn: lopen, fietsen of ners. Vn e 17 meisjes komen er 4 lopen en vullen er 6 e tegorie "ners" in. Vn e jongens vullen er 5 "fietsen" in. In totl zijn er 7 leerlingen ie "lopen" invullen. Vul e gegevens uit e tekst hieroven op e juiste pltsen in e tel in. Mk nu e tel verer f. Hoeveel jongens gn er in ie kls lopen nr shool? Welk eel vn e leerlingen ie nr shool fietsen estt uit meisjes? Verwerken Opgve 8 Hier zie je een tel vn het Centrl Bureu voor e Sttistiek uit Wrover gt eze tel? Hoeveel rijen met ntllen leerlingen zijn er? Wrn kun je zien t vnf het speil voortgezet onerwijs is opgegn in het voortgezet onerwijs en het speil onerwijs? Noem minstens twee zken ie je in e tel ntreft. Hoe groot ws een shool voor voortgezet onerwijs gemiel in ? En in ? e Hoeveel universiteiten telt Neerln? Bereken het gemiele ntl stuenten per universiteit zowel in ls in Wt vlt op? PAGINA 12 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

15 f Het ntl ho-stuenten lijkt niet erg hr gestegen in e perioe tot en met Lt met een erekening zien t het gemiele ntl stuenten per instelling ehter wel sterk is gestegen. Opgve 9 Op 27 novemer 2009 ws it e stn in e Jupiler-legue. Dit is e ompetitie vn e eerste ivisie in het profvoetl. Afkortingen: GS = gespeele westrijen, WI = winst, GL = gelijk, VL = verlies, PT = punten, V = oelpunten voor, T = oelpunten tegen. e Welke ploeg stt ovenn? Hoeveel punten heeft eze ploeg ehl? In hoeveel gespeele westrijen? Lt zien t het puntenntl iner overeen komt met e gewonnen, verloren en gelijk gespeele westrijen. Hoeveel punten krijgt een ploeg ij winst? En ij gelijk spel? Hoeveel oelpunten zijn er eze ompetitie in totl gesoor tot en met eze speelrone? De Grfshp stt oven Cmuur - Leeuwren hoewel ze eie evenveel punten heen. Dt heeft te mken met het oelslo. Wt wort r oner verstn? Lt met een erekening zien t iner e volgore juist is. Je zou ij ploegen met evenveel punten ook nr het oelgemiele kunnen kijken. De voetlon stelt: "Oner oelgemiele wort verstn het getl, t wort verkregen ij eling vn het ntl oelpunten tegen op het ntl voor." Zou it vn invloe zijn geweest op e rngore? STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 13

16 Opgve 10 Een ioloog wil weten welke invloe e grootte vn het roesel (het ntl jonge vogels) heeft op e hoeveelhei voesel ie elk jong krijgt. Hij oet wrnemingen ij nestelene koolmezen. In e tel stn zijn gegevens. Voorf vermoee e ioloog t hoe groter het roesel, hoe kleiner e hoeveelhei voesel per jong zou zijn. Komt t vermoeen uit? Kun je er een verklring voor eenken? De totle hoeveelhei voesel ie e ouervogels nrgen is niet ij elke roeselgrootte even groot. Beshrijf wt er preies geeurt. De groei vn e jonge vogels is ehter ij elke roeselgrootte vrijwel hetzelfe. Kun je r een verklring voor eenken? In e vklitertuur vint e ioloog eze gegevens over e wrmteproutie vn e jonge vogels. Vormen eze gegevens een foene verklring voor e vrijwel onstnte groei vn e jonge vogels? Opgve 11 Bij een onerzoek nr kleurenlinhei zijn proefpersonen n een test onerworpen. Vn e 6500 mnnen ie n het onerzoek eelnmen wren er 612 kleurenlin, ij e vrouwen leken er slehts 53 kleurenlin te zijn. Vul e gegevens uit e tekst hieroven op e juiste pltsen in e kruistel in. Welk eel vn e mnnen is kleurenlin? Welk eel vn e kleurenlinen is vrouwelijk? PAGINA 14 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

17 Testen Opgve 12 Je ziet hier een tel vn het ntl Neerlners in e loop vn e jren. Deze tel is fkomstig vn e wesite vn het C.B.S. Lt zien t het ntl mnnen en het ntl vrouwen in overeenstemming is met e totle evolking. De totle evolkingsgroei kun je niet fleien uit het verloop vn e totle evolking. He je rvoor een verklring? Reken voor het jr 2000 het getl t hoort ij Totle evolkingsgroei, reltief n. Lt voor het jr 2000 zien t het getl t stt ij Geoorteovershot klopt met e rest vn e tel. e Bereken e oppervlkte vn Neerln in het jr Is ie oppervlkte geurene e jren 1950 tot 2008 onstnt geleven? Geef een verklring. Opgve 13 Veel Neerlners gn nr het uitenln op vkntie. Bij estemmingen verer weg (zols Itlië) wort n soms vn het vliegtuig geruik gemkt, mr ook wel vn e us of e trein of e eigen uto. In 2008 gingen weren vknties nr het uitenln geoekt. Drvn wren er met estemming Itlië. Er weren vliegvknties geoekt wrvn slehts 1 /20 eel een estemming in Itlië kene. Verer wren er touringrreizen nr Itlië geoekt, t is een kwrt vn het totl ntl touringrreizen t jr. Vul met e gegevens uit e tekst hieroven e kruistel in. Welk eel vn e Itliëgngers in 2008 nm eel n een touringrreis? STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 15

18 1.2 Proenten Inleiing In veel tellen komen proenten voor. Pour ent etekent per honer, us één vn elke honer, us 1/100 eel. Met proenten rekenen is rom rekenen met honersten: 045% = = 0,45. En 45% ergens vn uitrekenen komt neer op vermenigvuligen met 0,45. Het werken met proenten is l heel ou, zelfs e Oue Grieken kenen l het werken per honer. Het teken voor proenten is ehter nog niet heel ou en vermoeelijk ontstn uit e fkorting p.. (pour ent). Je leert in it onerwerp > opnieuw rekenen met proenten; > werken met inexijers. Voorkennis > werken met tellen, tellen mken en interpreteren; > werken met proenten in eenvouige situties. Verkennen Opgve 1 Een zelfstnige zoner personeel is iemn ie een erijf heeft en zijn iensten of zijn rtikelen te koop niet, mr geen personeel heeft. Zo iemn hoeft geen BTW (elsting toegevoege wre) te etlen over zken ie hij voor zijn erijfsuitvoering noig heeft. Stel hij koopt een lptop om e oekhouing mee te oen voor 745,00 inlusief BTW. Het BTW-trief rop is 21% vn e prijs vn eze lptop. Hoeveel ergt ie prijs us? Uitleg De onsumenten prijsinex lle huishouens (CPI) ie het CBS erekent geeft e gemiele prijsvernering weer vn goeeren en iensten ie huishouens nshffen. De CPI is een vooreel vn het werken met proenten. Het jr 2000 is het inexjr, e totle prijs vn e 1600 rtikelen en iensten wrvn het CBS e prijsontwikkeling volgt wort n het egin vn het jr 2000 op 100 gestel, zeg mr 100% genoem. Vervolgens wort ereken hoeveel ie totle prijs n het egin vn een ner jr is en uitgereken met hoeveel proent hij is gestegen of gel t.o.v. e prijs in Dt is het inexijfer voor t jr. Je ziet t voor 2006 het inexijfer 114,4 ergt. De prijzen zijn us gemiel voor e onsument met 14,4% gestegen t.o.v. ie in PAGINA 16 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

19 De prijsstijging t.o.v reken je zo uit: e toenme is 114,4 113,1 = 1,3 en t is het vn 113,1. Uit eze eling komt ongeveer 0,011 en t is 1,1%. De prijsstijging t.o.v is rom 1,1%. In e tel heet it e jrmuttie. De prijsstijging t.o.v is 114,1 111,2 111,2 0,0288 2,9%. Opgve 2 Bekijk e tel vn e onsumenten prijsinex in e Uitleg op pgin 16. Welk jr is het inexjr? En wt etekent t? 1,3 113,1 eel Hoeveel ergt het inexijfer voor 2004? Met hoeveel zijn e prijzen us gestegen ten opziht vn 2000? Met hoeveel zijn e prijzen in 2004 gestegen ten opzihte vn 2003? Met hoeveel zijn e prijzen in 2004 gestegen ten opzihte vn 2002? Opgve 3 Stel je voor t in 2007 e jrmuttie vn e onsumenten prijsinex 1,6 eroeg. Welk inexijfer krijgt 2007 n? Met hoeveel proent zijn e prijzen in 2007 gestegen ten opzihte vn het inexjr 2000? Theorie en vooreelen Het Frnse pour ent etekent per honer, us 1 proent is 1 per 100. Dt wort us eel vn het totl. Je shrijft: 1% = 100 = 0,01. En 12% vn 500 is eel vn 500. Dt is 0, = 60. > Hoeveel proent is 24 vn 65? Antwoor: ,369 = 36,9%. > Het getl 24 neemt toe tot 27, met hoeveel proent is t? Antwoor: = 0,125 = 12,5%. > Het getl 24 neemt toe met 6%, hoeveel wort het? Antwoor: 24 1,06 = 25,44. > Het getl 24 neemt f met 6%, hoeveel wort het? Antwoor: 24 0,94 = 22,56. > Het getl 24 is 6% vn het geheel, hoeveel is t geheel? Antwoor: 0,06 geheel = 24, us het geheel is 24 0,06 = 400. > Een getl neemt met 6% toe tot 60, welk getl is t? Antwoor: getl 1,06 = 60, us het getl is 60 1,06 56,60. STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 17

20 Vooreel 1 Een winkelier oet zijn oue voorr in e uitverkoop. Hij geeft 40% korting op e prijs ex.btw. Het gelene BTW-trief is 21%. De stereoset ie jij wilt heen kost nu 250,00. Hoeveel eroeg e oorspronkelijke prijs (ex.btw)? Noem e oorspronkelijke prijs u, n is e prijs met 40% korting: u 0,6. Dr komt 21% BTW ij, e prijs wort nu 0,6 1,21 = 250. Dus moet je 250 elen oor 1,21 en vervolgens oor 0,6. De oorspronkelijk prijs ws 344,35. Opgve 4 Bekijk e Theorie op pgin 17. Shrijf ls perentge: 0,25 =... 0,375 =... 0,001 =... 3,14 =... Opgve 5 Bereken: 24% vn % vn ,4% vn ,4% vn 530 Opgve 6 Hoeveel proent is 1 4 eel 1 8 eel 5 vn e eel e 8 vn e 25 f eel Opgve 7 Wrom is 1 /3 eel niet preies 33%? Is het meer of miner n 33%? PAGINA 18 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

21 Opgve 8 Bereken telkens e nieuwe prijs, of het nieuwe erg. Je koopt een fiets vn 650 met 12,5% korting. De ontriutie vn e tfeltennislu is 120 per jr. Hij wort met 5% verhoog. Sins 1960 is e prijs vn e enzine met ongeveer 110% gestegen. Toen kostte 1 L enzine 0,54. Opgve 9 Je hlt vn een erg eerst 10% f en oet er n weer 10% vn het nieuwe erg ij. Lt met een erekening zien of je weer hetzelfe erg het gekregen. Opgve 10 Bekijk Vooreel 1 op pgin 18 over erekening vn e BTW. De BTW op een fiets ie 650,00 kost (us zoner BTW) is 21% vn e prijs. Hoeveel etl je voor eze fiets inlusief BTW? Je koopt een nieuw I-Po Clssi met 25% korting voor 185,00. Hoeveel kostte eze I-Po oorspronkelijk ex.btw? Vooreel 2 Hier zie je e ontwikkeling vn e onsumenten prijsinex vnf het jr Dit jr is het inexjr, e prijs vn een rtikel is in t jr op 100% gestel. > In 2006 kostte een roo 1,50. Hoeveel kostte it roo in 2000? > In 2006 kostte een roo 1,50. Hoeveel kostte it roo in 2003? > De jrmuttie geeft e proentuele toenme t.o.v. het voorgne jr weer weer. Als ij 2000 een jrmuttie vn 5,6 zou horen, wt is n het inexijfer vn 1999? > Stel: prijs in 2000 is u, n 1,144 u = 1,50. Dus u = 1,50 1,144 1,31. De prijs in 2000 ws us 1,31 euro. > Stel: prijs in 2003 is u, n 114,4 109,9 euro. 1,50 u = 1,50. Dus u = 114,4 1,44 De prijs in 2003 ws us 1,44 > Als u het inexijfer vn 1999 is, n is 1,056 u = 100 En us is u = 100 1,056 94,7 Opgve 11 In Vooreel 2 op pgin 19 wort opnieuw met inexijfers gereken. Hoeveel etl je in 2006 voor een pk melk t in 2000 nog 0,80 kostte? Hoeveel etl je in 2006 voor een pk melk ls it in 2004 nog 1,05 kostte? Als 2004 het inexjr wort, welke prijsinex krijgt 2006 n? En 2000? STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 19

22 Vooreel 3 De Gsunie is e Neerlnse prouent vn rgs. Ooit ws l ons gs om te koken en het huis te verwrmen fkomstig vn e Gsunie, mr tegenwoorig wort ook gs uit het uitenln gekoht. In 2005 eroeg e innenlnse fzet vi e Gsunie 38,7 miljr m 3 en t ws 63% vn het innenlns verruik. Zie ook Hoeveel rgs voor innenlns verruik kwm vn nere leverniers? Noem e totle hoeveelhei rgs A, n is 0,63 A = 38,7 ml m 3. Dus A = 38,7 0,63 61,4 ml m3. De hoeveelhei rgs voor innenlns vn nere leverniers ws us 61,4 38,6 = 22,7 ml m 3. Opgve 12 In Vooreel 3 op pgin 20 reken je vnuit een gegeven perentge het oorspronkelijke erg weer terug. Als 85% vn een epl erg 70,00 is, hoeveel is n it erg? Als je 20% korting krijgt en je moet nog 55,00 etlen, hoeveel ws n e oorspronkelijke prijs? Verwerken Opgve 13 Mrinne is met hr vrienin Anneke n het winkelen. Op een gegeven moment komen ze lngs een winkel met enorme nieingen ie ze meteen innenstormen. Mrinne ziet een trui vn 49,98. Wt gt ie trui kosten met eze korting? Anneke koopt twee spijkerroeken met winkelprijs 51,75. Wt etlt ze rvoor? Mrinne ziet een louse wrop 20% korting stt. De winkelprijs is 33,50 en ze moet er 27,00 voor etlen. Klopt het kortingsperentge wel? Opgve 14 Je het op 1 jnuri 2009 een erg vn 1000 op een rekening ij een eple nk gezet. Je oet er verer niets mee, je krijgt lleen jrlijks 3,5% rente vn e nk. Hoeveel gel he je n op 1 jnuri 2010? En hoeveel op 1 jnuri 2011? He je elk jr evenveel rente in euro s gereken? Hoe komt t? PAGINA 20 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

23 Opgve 15 Op een stereo-instlltie krijg je 40% korting. Je moet ehter wel 21% BTW etlen. Er zijn nu twee mogelijkheen: > De winkelier rekent eerst e prijs met koring uit en telt er vervolgens e BTW ij. > De winkelier telt eerst e BTW ij e prijs op en trekt er n 40% korting f. Lt met een erekening zien wt voor jou het vooreligst is en hoeveel het sheelt. Opgve 16 Een leren ureustoel vn 295 kun je kopen voor 200. Hoeveel proent korting krijg je? Opgve 17 Een pk hgelslg vn 250 grm kost 1,75. De friknt oet e volgene nieing: 20% meer voor ezelfe prijs. Hoeveel korting krijg je n? Opgve 18 Het wter vn e Rijn verspreit zih ls het Neerln innenkomt over meerere rivierrmen. Eerst gt 65% nr e Wl en 35% vn het wter nr e Neerrijn. En vervolgens splitst e Neerrijn zih vlk voor Arnhem en gt 60% vn het wter nr e Lek en 40% nr e IJssel. Hoeveel proent vn het Rijnwter komt in het IJsselmeer tereht? Hoeveel proent vn het Rijnwter komt vi e Lek in e Noorzee tereht? In het Ruhrgeie wort het wter vn e Rijn vervuil oort er een eple hoeveelhei kleurstof wort geloos. Onerzoekers shtten t 640 kg vn ie kleurstof in e IJssel tereht is gekomen. Hoeveel kg kleurstof is er geloos? STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 21

24 Opgve 19 De tel geeft informtie over e evolking en e oppervlkte vn het Inonesish eilnenrijk in Er ontreken getllen. e Hoeveel mensen tele Inonesië in 1980 in totl? Geef je ntwoor in miljoenen nuwkeurig. Hoe groot ws toen e oppervlkte vn lle Inonesishe eilnen smen? Bereken e getllen ie in e tel ontreken. De evolkingsihthei is het ntl mensen per km 2. Op welk vn e met nme genoeme eilnen is e evolkingsihthei het grootst? Bereken e evolkingsihthei vn geheel Inonesië. Testen Opgve 20 Bereken: 12% vn 364 is is ongeveer...% vn is 54% vn neemt toe tot 432, t is een toenme vn...% e 364 neemt met 6% toe tot... f 364 neemt f met 6% tot... g 364 neemt f tot 320, t is een fnme vn...%. Opgve 21 In Neerln heen we in 2008 zo n 2360 km n utosnelweg, in België is t 1763 km. Neerln kent 56,8 km snelweg per 1000 km 2. Hoeveel proent kilometer snelweg heeft Neerln meer n België? Hoeveel proent kilometer snelweg heeft België miner n Neerln? Hoe groot is e oppervlkte vn Neerln? Neem n t een utosnelweg gemiel ongeveer 20 m ree is (een rijstrook is 3,50 m ree). Hoeveel proent vn Neerln is utosnelweg? PAGINA 22 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

25 e België heeft e grootste snelwegihthei vn e Europese Unie. België heeft een oppervlkte vn km 2. Hoeveel km snelweg per 1000 km 2 heeft België? f g h Hoeveel proent is e lnoppervlkte vn Neerln groter n ie vn België? Stel t Neerln er in e perioe zo n 6% km snelweg ij krijgt. Hoeveel km snelweg heeft Neerln n in 2012? Stel t in België het ntl km snelweg in 2009 toeneemt tot 1940 km. Met hoeveel proent neemt het ntl km snelweg r n toe? Opgve 22 Je koopt een fiets met 40% korting voor 550,00, inlusief BTW. Hoeveel kostte ie fiets zoner korting en ex.btw? STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 23

26 1.3 Grfieken Inleiing Het woor grfiek wort wel voor elke soort getekene voorstelling vn gegevens geruikt. Hier gt het lleen om grfieken ie horen ij tellen met twee vrielen: ijvooreel vn het ntl mensen in een eple gemeente fhnkelijk vn e tij (het jrtl). Een grfiek lt n het verloop vn e evolking vn ie gemeente heel uielijk zien, uielijker vk n een tel. Er zijn vershillene soorten grfieken, elngrijk is welke soort grfiek je wnneer geruikt. En verer heen grfieken eigenshppen zols len en stijgen. Die moet je leren herkennen... Je leert in it onerwerp > grfieken geruiken om gegevens overzihtelijk te presenteren; > soorten grfieken onersheien; > eigenshppen vn grfieken herkennen. Voorkennis > een grfiek tekenen ij een tel; > werken met proenten. Verkennen Opgve 1 Vi internet kun je grfieken zoeken. G nr Google en zoek feelingen ij het trefwoor grfiek. Bekijk e figuren ie je nu voor je neus krijgt. Mel ij elke figuur of het om een grfiek gt zols in e inleiing eoel of om een (stf-, lijn-, of irkel-)igrm of om nog wt ners... Proeer ij elke grfiek vst te stellen wr hij over gt, ijvooreel tussen welke vrielen hij het vern eshrijft. Uitleg Op e wesite vn het Ministerie vn Verkeer en Wterstt vin je ij Getijvoorspellingen e wterstnen voor e komene gen op vershillene loties in Neerln en op e Noorzee. Je ziet er grfieken zols eze. Er is sprke vn twee vrielen: e hoogte vn het wter t.o.v. NAP (Norml Amsterms Peil) is uitgezet tegen e tij in uren. Op e vertile s vin je e vriele u u u u u u u u u u (in m), op e horizontle s stt e vriele u u u u (in uren). De grfiek stijgt en lt fwisselen. De wterstn is > stijgen ls hij toeneemt met e tij en > len ls hij fneemt met e tij; PAGINA 24 STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013

27 > mximl ls hij overgt vn stijgen nr len (hoogwter of vloe) en > miniml ls hij overgt vn len in stijgen (lgwter of e). Zoek stees e ijpssene tijen in e grfiek op. Omt e wterstn voorturen vernert is er sprke vn een vloeien lopene grfiek. De wterstnen vriëren tussen hoogwter en lgwter met een perioe vn ongeveer 6,25 uur. Tussen twee opeenvolgene tijstippen vn hoogwter zit ongeveer 12,5 uur en hetzelfe gelt voor twee opeenvolgene tijstippen vn lgwter. Zo n grfiek ie zihzelf (ongeveer) herhlt noem je perioiek. Opgve 2 Bekijk e grfiek vn e wterstnen in e Uitleg op pgin 24. Tussen welke tijstippen is e grfiek stijgen? Geef e tijen wrop e wterstn mximl is (hoogwter). Hoe hoog stt het wter n? Geef ook e tijen wrop e wterstn miniml is (lgwter). Hoe hoog stt het wter n? Opgve 3 De grfiek vn e wterstnen wort in e Uitleg op pgin 24 perioiek genoem. Om e hoeveel tij herhlt zih e wterstn (ongeveer)? Stel t eze grfiek gelt voor 10 mei Op welke tijstippen ws het n hoogwter op 12 mei 2008? Kun je eenken wrom eze grfiek niet zuiver perioiek zl zijn? STICHTING MATH4ALL 3 OKTOBER 2013 PAGINA 25

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

Tentamen. 14 oktober 2004. Overzicht. Instructies. Thema 4.1: Afwijkingen van houdings- en bewegingssysteem. Themacoördinator Dr. G.J.

Tentamen. 14 oktober 2004. Overzicht. Instructies. Thema 4.1: Afwijkingen van houdings- en bewegingssysteem. Themacoördinator Dr. G.J. Them 4.1: Afwijkingen vn houings- en ewegingssysteem Tentmen 14 oktoer 2004 Themoörintor Dr. G.J. Kleinrensink Nm Exmennummer Overziht Het tentmen estt uit 63 vrgen, wrvn 59 gesloten en 4 open vrgen. In

Nadere informatie

Natuur.focus. De Harkwesp in de kustduinen. Algenbloei: een bedreiging in Vlaanderen? Klaverblauwtjes & co. Studie

Natuur.focus. De Harkwesp in de kustduinen. Algenbloei: een bedreiging in Vlaanderen? Klaverblauwtjes & co. Studie VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER NATUURSTUDIE & -BEHEER SEPTEMBER 26 JAARGANG 5 NUMMER 3 Ntuur.fous Klverluwtjes & o De Hrkwesp in e kustuinen Algenloei: een ereiging in Vlneren? Stuie 76 Ntuur.fous

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top CPB Achtergronddocument Meer over de top Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top 29 Mei 2013 Bs Jcobs Ersmus Universiteit Rotterdm bjcobs@ese.eur.nl Egbert Jongen Centrl Plnbureu E.L.W.Jongen@cpb.nl

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie