Concept en realisatie: Link Inc, Illustraties: Sam De Buysscher en Anne Manteleers Vormgeving: Zeppo,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept en realisatie: Link Inc, www.linkinc.be. Illustraties: Sam De Buysscher en Anne Manteleers Vormgeving: Zeppo, www.zeppo.be"

Transcriptie

1

2 Vonk gidst kinderen van 10 tot 14 jaar door de wondere wereld van elektriciteit. Via kunnen jonge gasten zich aanmelden om Vonk aan te vragen. Concept en realisatie: Link Inc, Illustraties: Sam De Buysscher en Anne Manteleers Vormgeving: Zeppo, ISBN-NUMMER : NUR: 231, 257 Vonk is een onderdeel van Stroom-Opwaarts: een campagne van Vormelek op initiatief van zijn sociale partners om jongeren de weg te laten vinden naar de elektrotechnische sector. Stroom-Opwaarts, 2013 Verantwoordelijke uitgever: Hilde De Wandeler, vzw Vormelek, Marlylaan 15/8 b2, 1120 Brussel Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Nergens en overal Wat als je elektriciteit zou kunnen zien?

4 Je hebt Vonk in handen, een fraai leerboekje dat je rondleidt in de fascinerende wereld van elektriciteit. Slaat de vonk over? Lees dit boekje dan van voren naar achteren of van achteren naar voren, pik eruit wat je boeiend vindt, verwonder je over wat elektriciteit allemaal mogelijk maakt. Kom vooral héééééél veel te weten over elektriciteit. Want elektriciteit is nergens en overal Veel kijk- en leesplezier! Ps. Surf ook naar daar vind je nog zo-, zoveel meer.

5 inhoudstafel 1 Wie ben ik? wat is elektriciteit? Stopcontacten Bliksem Batterijen pag Vanwaar kom ik? hoe ontstaat elektriciteit? Generatoren Zonnepanelen pag. 26 Waar ga ik naartoe? wat kunnen we allemaal met elektriciteit doen? Elektromotoren Diepvriezers/koelkasten Licht Telefoons Internet pag. 34

6

7 1. Wie ben ik? WAt is elektriciteit? Stel dat je elektriciteit zou kunnen zien, wat zou je zien? Je zou mij zien, zegt Mr. Elektron. En mijn miljarden kameraden.

8 Stopcontacten Contactdoos Stopcontact Prise Waaraan denk je spontaan bij het woord elektriciteit? Juist, aan een stopcontact. Elektriciteit komt uit een stopcontact. Dat komt omdat ik klaar zit in een stopcontact. Én mijn miljarden kameraden. Als lopers in de startblokken Een contactdoos, of stopcontact of (in het dialect) prise, is een aansluitpunt op het elektriciteitsnet, of zoals men vroeger zei: het lichtnet. Het lichtnet is een netwerk van elektrische energie. Als je een stekker in het stopcontact steekt, kan je elektriciteit afnemen. Waarom sprak men tot voor kort vooral over lichtnet? Omdat verlichting (zie ook p. 42) aanvankelijk, zo rond 1900, de belangrijkste elektrische toepassing was.

9 stroom Stroom is eigenlijk niets anders dan avontuurlijke elektronen. Pardon? Elk voorwerp bestaat uit minuscuul kleine deeltjes, atomen. In zo n atoom zit een kern waarrond een pak elektronen rondjes draaien. De kern is positief geladen, de elektronen hebben een negatieve lading. Tegengestelden trekken elkaar aan en dus blijven de atoomkern en de elektronen altijd gezellig samen. Behalve de elektronen die in de buitenste cirkel draaien: door de grotere afstand voelen ze zich net iets minder aangetrokken tot hun atoomkern en zoeken ze al eens het gezelschap op van een ander atoom. Deze avontuurlijke elektronen noemen we vrije elektronen en zo n bende rondreizende elektronen heet gewoonweg: elektrische stroom. Begrijp je nu wat nodig is voor stroom? Inderdaad, een installatie die de vrije elektronen lustig laat rondtoeren: een stroomkring of circuit. Elektrisch circuit Een simpel of complex geheel van geleiders waarlangs de elektronen zich verplaatsen (= elektrische stroom).

10 Elektrische schok Elektriciteit zit zomaar in de natuur (en dus niet alleen in stopcontacten). Hoezo? Je wandelt over een tapijt, je raakt een metalen deurklink aan en - au! - een schok. Dit is statische elektriciteit. Het kan je haren doen overeind staan of een laagje stof op je scherm doen plakken. Statische elektriciteit ontstaat wanneer we twee niet-metalen voorwerpen tegen elkaar wrijven. Elektriciteit kan twee voorwerpen dichter bij elkaar brengen of van elkaar verwijderen, aangezien omgekeerde ladingen elkaar aantrekken en dezelfde ladingen elkaar afstoten. Bliksem is een elektrische ontlading. De gigantische vonk geeft statische elektriciteit af die gevormd is in de onweerswolken.

11 Magneten ontketenen een revolutie! In 1831 bracht de Engelsman Michaël Faraday een magneet in een spoel en bewoog die magneet heen en weer. Jeetje, er ontstaat elektriciteit!, riep Michaël uit. Onze Michel had ontdekt dat beweging magneet spoel elektriciteit! Zijn ontdekking heeft geleid tot een heuse revolutie. Want nu was duidelijk hoe op grote schaal elektriciteit kon worden geproduceerd. Interessant voor de industrie, maar ook voor huisgezinnen. Wow, een generator uit de 19e eeuw om stroom te produceren! Al duurde het nog tot ongeveer 1920 voor de Belgische gezinnen thuis elektriciteit hadden. Eerst werd die alleen gebruikt voor de verlichting. Stilletjes aan begonnen elektrische toestellen, zoals naaimachines, strijkijzers, koelkasten hun intrede te doen. 100 jaar geleden hadden veel mensen in België nog geen elektriciteit. Nauwelijks voor te stellen.

12 Eenheden en formules Spanning = Volt = V De spanning levert de nodige energie om de elektronen te laten bewegen. De eenheid hiervoor is Volt (V). Bijvoorbeeld 230 Volt, de maat bij ons in Europa, in Amerika is het 110 Volt. Stroomsterkte = Ampère = A Eenheid van stroomsterkte met als symbool A. De hoeveelheid elektronen die zich verplaatsen gedurende een bepaalde tijd, noemen we stroomsterkte. Vermogen = Watt = W De energie die aan de elektronenstroom wordt geleverd (Volt) en het aantal elektronen dat zich in een bepaalde tijd verplaatsen (Ampère) vormen samen het vermogen. De eenheid hiervoor is Watt. De formule is W= V x A. Watermodel! Het is niet altijd zo eenvoudig om de begrippen stroom, spanning en weerstand duidelijk uit te leggen. Daarom wordt soms een vergelijking gemaakt met een waterleiding met een pomp en een waterkraan.

13 Neem als voorbeeld de waterleiding voor de verwarming bij je thuis. De buizen vormen een gesloten circuit, zodat het water kan blijven stromen. Net zoals elektriciteit door de elektrische leidingen stroomt. Het water stroomt met een bepaalde kracht omdat er door een pomp druk gezet wordt op het water in de leidingen. Dat is te vergelijken met de elektrische spanning. Als de pomp sneller pompt, gaat het water sneller stromen. In elektro-termen: als de spanning hoger wordt, wordt ook de stroomsterkte groter. Maar wat is weerstand dan? Daarvoor kijken we naar onze kraan. Die regelt hoeveel water er door de buizen kan stromen. Hoe verder de kraan toegedraaid wordt, hoe hoger de weerstand, en hoe minder water er door zal kunnen. Want als de kraan helemaal toegedraaid wordt, en er dus een heel grote weerstand is, zal er helemaal geen water meer stromen. De spanning (de druk in de buis) blijft wel dezelfde. Ook al stroomt er helemaal geen water. En wat hebben Volt, Ampère en Ohm hiermee te maken? Het zijn niet alleen sympathieke heren met onfrisse kapsels die dringend nieuwe kleren moeten gaan kopen. Ze hebben lang geleden héél lang geleden - hun naam gegeven aan de eenheden om spanning, stroomsterkte en weerstand te meten. Zoals kilometer een eenheid is om de afstand te meten naar het huis van De Bomma, en kilogram een eenheid om het gewicht van een zak chips (of een paar zakken chips) te berekenen. Volt meet de spanning (de druk op het water in de leiding). Ampère meet de stroomsterkte (de hoeveelheid water die gedurende een bepaalde tijd door de buis stroomt). En Ohm meet de weerstand (hoe groot is de doorgang die de kraan openlaat en die bepaalt hoeveel water er door kan). Maar genoeg over water. Doe die kraan maar dicht, want water en elektriciteit blijven best uit elkaars buurt.

14 het atelier multimeter De naam zegt het al: met een multimeter kun je meten: spanning, stroom en weerstand. Attentie! Elektriciteit is gevaarlijk! Een elektrische stroom is gevaarlijk voor de mens. Van de stroom uit een kleine batterij krijg je een schokje. Maar bij een zwaardere stroom kunnen de gevolgen veel erger zijn. Dit noemen we elektrocutie. In Amerika hadden ze dat al snel begrepen en werd in 1890 een zekere William Kemmler als eerste in de geschiedenis terechtgesteld op een elektrische stoel. De elektroden op het hoofd zorgen ervoor dat de hersenen verhitten, waardoor onmiddellijk bewusteloosheid optreedt. Differentieelschakelaar Een differentieelschakelaar detecteert een isolatiedefect in elektrische installaties. Dankzij deze schakelaar ben je beveiligd tegen elektrocutie.

15 Bektang Draadstriptang Dankzij de lange bek kun je met deze bektang allerhande voorwerpen vastpakken waar je met je vingers niet aankunt. Het handvat is geïsoleerd: ideaal voor elektriciens dus. Met de draadstriptang kun je het omhulsel van een draad, de isolatie dus, wegdoen. Geleider Een voorwerp dat elektrische stroom doorlaat. Geleiders zijn stoffen waar die weerstand laag is omdat de elektronen gemakkelijk vrij kunnen komen van hun atomen. De beste geleiders zijn zuivere metalen zoals koper, aluminium en zilver. Hoe hoger de temperatuur van een geleider, hoe meer de atomen trillen, en hoe moeilijker de elektronen het krijgen om te gaan rondtrekken. Hoe hoger de weerstand dus. Draai die redenering om en je begrijpt meteen dat sommige metalen bij extreme vrieskou heel goed gaan geleiden.

16 Opgepast! Natte handen en elektriciteit Wist je dat water meer dan de helft van jouw lichaamsgewicht uitmaakt? En dat er in lichaamsvocht allerhande zouten zitten? Het menselijk lichaam is dus een goede geleider en daarom moeten we goed uit onze doppen kijken als er elektriciteit in de buurt is. Raak bijvoorbeeld nooit een elektrotoestel aan met natte handen en kijk uit voor prikkeldraad die onder stroom staat. Dik laat lekker stromen Let buiten eens op de hoogspanningskabels aan elektriciteitsmasten. Die zijn een pak dikker dan dat flinterdunne draadje waarmee jij je proefjes uitvoert. Niet toevallig, want niet alleen de stof bepaalt hoe goed de stroom geleid wordt, ook de afmetingen zijn van tel. Hoe dikker de draad, hoe meer stroom kan vloeien. Die kanjers van draden beschermen met plastic lukt dan ook niet. Porselein en glas zijn voor deze topgeleiders wel prima isolatoren.

17 Weerstand - Ohm Isolatoren George Ohm ( ) bewees dat alle geleiders, zelfs metalen, een zekere weerstand van elektrische stroom bezitten. De eenheid voor elektrische weerstand werd naar hem vernoemd: Ohm (Ω). In 1827 ontdekte deze Duitse natuurkundige de wetten over de elektrische weerstand van geleiders. Ohm achterhaalde dat de stroomsterkte verschilt naargelang het materiaal waar de stroom doorloopt. In sommige stoffen baant de elektriciteit zich moeilijker een weg dan in andere: ze bieden dus meer weerstand aan de elektrische stroom. De wet van Ohm legt dus een relatie tussen spanning, weerstand en stroomsterkte. Heb je al eens goed gekeken wat er in een elektriciteitsdraad zit? Juist, koperdraad. Een elektrische stroom loopt dus makkelijk door een koperdraad. En wat zit er rond het koper? Een bruine of blauwe plastic bescherming. Daar gaat de elektrische stroom niet door. Koper noemen we een geleider, plastic een isolator. Stoffen waar de elektronen bij hun atomen blijven, laten de elektriciteit dus veel minder door en heten isolatoren. Zij hebben een heel hoge weerstand. Hout bijvoorbeeld, of steen, rubber, glas en de meeste kunststoffen. Isolatoren moeten ons beschermen tegen de gevaren van elektrische stroom. Materialen met een grote of kleine weerstand? slechte geleiders Rubber Eboniet Glas Porselein PVC Polyester GOEDE geleiders Koper Aluminium Zilver Zink Lood

18 BEROEPEN Residentieel elektrotechnisch installateur Ik zet Mr. Elektron en zijn soortgenoten klaar in de startblokken. Ik installeer de stroomkring en de stopcontacten in je huis. Ik werk veilig en zorg voor veiligheid. Op kan je filmpjes bekijken die duidelijk maken wat werken met elektriciteit eigenlijk inhoudt. Dat we licht hebben in huis, onze gsm kunnen opladen of een dvd tje bekijken: dit en nog zoveel meer hebben we te danken aan de residentieel elektrotechnisch installateur (de elektricien). Hij zorgt voor alle elektrische voorzieningen in woonhuizen: de leidingen, de stopcontacten, de lichtschakelaars Tertiair elektrotechnisch installateur Tertiair elektrotechnisch installateur: moeilijke woorden om te zeggen dat deze elektricien vooral in grote gebouwen zoals ziekenhuizen en kantoorgebouwen werkt. Geen fabrieken of huizen voor hem. Daar zijn de industrieel en residentieel elektrotechnische installateurs aan de slag. De verlichting, de toestellen in de bureaus en in de refter, de apparaten in het ziekenhuis functioneren allemaal dankzij de voorzieningen die hij installeert. Technicus toegangssystemen en toegangscontrole Overal waar mensen een badge nodig hebben om binnen te raken (kantoorgebouwen, banken en fabrieken), heeft een technicus toegangssystemen en toegangscontrole werk. Hij installeert het toegangssysteem, controleert en onderhoudt het. En natuurlijk legt hij de klant ook uit hoe het werkt.

19 Technicus inbraakbeveiligingssystemen De technicus inbraakbeveiligingssystemen installeert, controleert en herstelt systemen die inbrekers moeten buiten houden. Hij zorgt ervoor dat we ons veilig voelen, niet alleen thuis, maar ook in kantoorgebouwen, ziekenhuizen en fabrieken. Hij is niet alleen op de hoogte van elektriciteit, hij heeft ook computervaardigheden in huis. Technicus elektrische zwembaduitrusting Heb je er ooit al bij stilgestaan dat een zwembad vol elektriciteit zit? Of beter: de apparaten rond het zwembad. Pompen en filters, verlichting en verwarming. Zonder elektriciteit kun je geen baantjes trekken en kun je niet wild tekeergaan op de waterglijbaan. Installatie, onderhoud en herstel van de hele uitrusting: deze technicus zorgt er allemaal voor. Bordenbouwer Zeg, vraagske Zonder bordenbouwer geen elektrisch stuur- en verdeelbord. En dus ook geen elektriciteitsvoorzieningen in fabrieken of bedrijven. Boren, zagen, schroeven, het komt er allemaal bij. De bordenbouwer installeert en test alle onderdelen. En natuurlijk sluit hij tot slot het bord aan op het stroomnet. Een heel belangrijke job om de boel te doen draaien (en draaiende te houden). Zijn er over 20 jaar nog wel elektriciens nodig? Natuurlijk. Elektriciteit wordt in onze samenleving almaar belangrijker. En dus blijven elektriciens nodig. De job van elektricien zal in de toekomst wel veranderen (zoals veel andere jobs). Er zullen bijvoorbeeld nieuwe systemen en technologieën ontstaan. Denk maar aan domotica (apparatuur die het huishouden automatiseert), de opkomst van zonnepanelen (zie p. 32)

20 Bliksem Komt elektriciteit in de natuur voor? Natuurlijk, want wij elektronen zijn puur natuur. Als de bliksem Donderwolken zitten tjokvol ijskristallen en waterdruppels, die hevig heen en weer bewegen. Daardoor ontstaat wrijving en ontwikkelt zich statische elektriciteit. Als al die opgebouwde elektrische energie vrijkomt, krijg je bliksem. Meestal volgt er nog een stevige donderslag. Synoniem voor bliksem? Hemelvuur. Beeld je in: loop naar het hemelvuur!

21 Hoe beveilig je je tegen bliksem? Je bent op wandel in een bos en plots breekt er een onweer los. Wat doe je dan het best? Zoek een veilige plaats op (dus zeker geen boom!). Als je geen veilige plek vindt, ga dan snel op je hurken zitten. Leg je armen rond je knieën, hou je hoofd omlaag en vermijd zoveel mogelijk contact met de grond. De vinger van Franklin De Amerikaan Benjamin Franklin ( ) leefde in een tijd dat de mensen nog niet wisten dat bliksem ontstaat door kortsluiting in de lucht. Zelf vermoedde hij dat in elk geval elektriciteit in het spel was. Waaghals Benjamin liet in 1752 tijdens een onweersbui een vlieger op, waar hij met een touw een sleutel aan had vastgebonden. Hij hield zijn vinger vlak bij de sleutel. Ja! De bliksem sloeg in op de vlieger en uit de sleutel sprong een enorme vonk over naar zijn vinger. Reken maar dat die vinger pijn deed. Toch was Benjamin blij: bliksem was dus écht elektriciteit. Al een jaar na dit experiment stelde hij trots zijn uitvinding voor: de bliksemafleider. Die vangt de inslaande bliksem op en geleidt die naar de aarde. Zo wordt een boel schade vermeden.

22 BEROEPEN Technicus bliksembeveiliging Ik doe er alles aan om gebouwen te beschermen tegen bliksem. Deze elektricien is gespecialiseerd in installaties voor bliksembeveiliging. Deze installaties tref je vooral aan in bedrijven, fabrieken, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en hotels. Je merkt het, hij is vooral aan het werk in (en op het dak van!) grotere gebouwen. Op kan je filmpjes bekijken die duidelijk maken wat werken met elektriciteit eigenlijk inhoudt. Technicus brandbeveiligingssystemen Als er brand uitbreekt, moet je er zo snel mogelijk bij kunnen zijn. Hoe vlugger je weet dat er ergens een vuurtje smeult, hoe makkelijker je de schade kan beperken. Branden rookmelders kunnen daarbij helpen. Deze technicus monteert en controleert zulke systemen. In grotere gebouwen installeert hij ook brandmeldcentrales.

23 geweldige redenen om als het hemelvuur, euh, als de bliksem elektriciteit te studeren Je bent zot van techniek? Prima, want elektriciteit: da s denken en doen. Alleen een elektricien die zijn hoofd erbij houdt, levert goed werk af. Weg met de verveling. Voor jou geen sleur, want je zit in een vak en een richting die altijd veranderen. Mogelijkheden genoeg Als elektricien vind je makkelijk en snel werk. Vaak heb je al een job in het laatste jaar van de middelbare school. Uiteraard kan je ook nog voortstuderen. Om nog straffer in je vak te worden. Je steekt graag zelf de handen uit de mouwen? Oké, maar je leert ook in team werken. Da s belangrijk voor later. Je weet graag alles over elektrische toestellen en je bent benieuwd hoe de wereld van de techniek in elkaar steekt.

24 Batterijen Je mp3-speler speelt. En toch zit die niet in het stopcontact. Hoe kan dat? Simpel, er zit een batterij in die zelfstandig elektriciteit levert. Ik loop dus van de batterij door de mp3-speler terug naar de batterij. Batterijen steken overal hun neus in. Er zit een batterij in je horloge, in je gsm, in de afstandsbediening, in het hoorapparaat van je opa, in laptops, in ipods... kortom, in alle apparaten en toestellen die stroom nodig hebben en niet (voortdurend) met een stopcontact verbonden zijn. Batterijen heb je in alle soorten en gewichten. Zo zijn er platte knoopbatterijtjes voor je horloge. Met stevige exemplaren kun je dan weer je draagbare radio laten spelen.

25 Hoe werkt dat? In een batterij doen zich chemische reacties voor. Door stoffen met elkaar in contact te brengen, worden onze vrije vrienden elektronen weer zeer actief (ze bewegen dan van de minpool naar de pluspool, zie + en - op elke batterij). Batterijen zetten die chemische energie om in elektrische energie. Steek je de batterijen in een apparaat (bijvoorbeeld een zaklamp of een rekenmachine), dan krijg je een circuit. Als de chemische reacties in een batterij stoppen, is de batterij op. Laad ze op In een lege batterij zijn de chemische deeltjes er nog wel, de elektronen zijn dus niet gaan lopen, maar ze reageren niet meer met elkaar. In een herlaadbare batterij (of accu) kan je ze opnieuw opwekken. Je steekt de accu in een lader die in een stopcontact zit. De elektrische spanning zet de avontuurlijke elektronen opnieuw in beweging en hopla, na een tijdje kan de accu weer stroom afgeven.

26 Attentie! Let op: chemicaliën, zoals kwik en cadmium, zijn schadelijk voor het milieu. Lege cadmium- en kwikbatterijen mogen niet bij het gewone afval maar horen bij het klein chemisch afval. Je kan ze ook inleveren bij inzamelpunten voor lege batterijen. Doen! Batterij? Accu? Wat is het nu? Een batterij en een accu doen net hetzelfde. Maar een batterij is niet herlaadbaar en een accu wel. De term herlaadbare batterij is eigenlijk dus niet correct.

27 Chemie in de auto Chauffeur stapt in de auto, draait de contactsleutel om en de motor slaat aan. Tenminste, als de accu opgeladen is. Maar hoe gebeurt dat eigenlijk, een auto-accu opladen? Eenvoudig, door te rijden. Een accu van een geparkeerde auto loopt leeg door lichten die branden of een radio die is blijven spelen. Wat als de accu leeg is? Dan kun je toch niet opladen door te gaan rijden, want de auto start dan zelfs helemaal niet. Geen paniek, gewoon de energie overpompen uit een accu van een andere wagen. Daarvoor gebruiken we startkabels. alternator Dit onderdeel van de motor laadt de accu van de auto weer netjes op. (Zie ook p. 30) elektrische auto De accu is de enige energiebron van een elektrische auto. Gelukkig kunnen we de accu steeds opnieuw laden aan het stopcontact!

28

29 2. VANWAAR KOM IK? HOE ONTSTAAT elektriciteit?

30 GENERATOREN Generator alias reuzedynamo Elektriciteitscentrales zijn fabrieken waar stroom wordt opgewekt. Niet om één simpel fietslampje te laten branden, maar om alle bedrijven, huizen, scholen en ziekenhuizen in de buurt van elektriciteit te voorzien. Toch werkt de centrale net zoals het fietslicht: met een soort dynamo. Deze dynamo is wel oneindig veel groter en heet ook anders: alternator of generator. Elektriciteit werd algauw onmisbaar. Dus bouwde de mens grote installaties om elektriciteit te verspreiden. Elektriciteitscentrales wekken nu enorme hoeveelheden elektriciteit op zodat wij massáááááááááál door kilometers en kilometers leidingen kunnen rennen.

31 En nee, er zitten geen duizenden mensen zich in het zweet te trappen om die reuzendynamo s te laten ronddraaien. De bewegingsenergie is hier afkomstig van brandstof, zoals gas en aardolie, tenminste in de klassieke elektriciteitscentrales. Elektriciteitscentrale Het geheim van de klassieke elektriciteitscentrale helemaal ontrafeld De aangevoerde brandstof wordt verbrand. Zo ontstaat in de verwarmingsketel grote hitte, die water omzet in stoom. Door de druk van de stoom begint de turbine te draaien en wordt de generator in gang gezet. De beweging van de generator wekt elektriciteit op. Die gaat door de transformator en vindt via de elektriciteitsdraden de weg naar fabrieken, bedrijven, scholen en huizen. Om de afvalstoffen van het verbrandingsproces af te voeren heeft elke elektriciteitscentrale een schoorsteen. Langs de koeltoren verdwijnt de hitte van de stoom.

32 alternator beweging magneet spoel elektriciteit! Een machine met een draaiende as die mechanische energie omzet in elektrische energie. Denk aan je fietsdynamo! Drieklovendam De grootste waterkrachtcentrale ter wereld is de Drieklovendam in China. Gigantisch gewoon. Water en wind In de klassieke elektriciteitscentrales komt de energie van verhit water, stoom dus, die opgewekt is door de verbranding van grote hoeveelheden gas of aardolie. Maar deze fossiele brandstoffen raken langzaam uitgeput. Gelukkig zijn er ook andere stoffen die bij verbranding hitte veroorzaken en die onuitputtelijk zijn. Huishoudafval bijvoorbeeld of suikerbieten. Dit zijn biobrandstoffen. En waarom zou alleen stoom beweging kunnen veroorzaken? De wind kan dat even goed. Kijk maar naar de windturbines met hun enorme wieken. Je ziet ze langs snelwegen en aan de zee. Gemiddeld 100 m hoog zijn ze, een rechtopstaand voetbalveld dus. Een windturbine zet de energie van de wind om in een draaiende beweging, die door een generator wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Met water kan het ook. Je moet het water dan wel eerst opslaan met een dam. Vandaar stuwdam.

33 BEROEP Technicus hoogspanning Ik breng op een veilige manier de opgewekte elektriciteit via hoogspanningslijnen naar jouw huis. Hoogspanningsinstallaties en -cabines: da s de passie van de technicus hoogspanning. Hij installeert ze, sluit ze aan, zorgt voor het onderhoud. En als er problemen zijn, voert hij de herstellingen uit. Niet onbelangrijk: van hoogspanningsleidingen blijft hij af. Op kan je filmpjes bekijken die duidelijk maken wat werken met elektriciteit eigenlijk inhoudt.

34 zonnepanelen Gas, olie, wind, water... Generatoren hebben deze stoffen nodig om elektriciteit op te wekken. Maar ook de zon doet ons roeren. En wel via vernuftig gemaakte zonnepanelen. Een zonnepaneel benut het licht van de zon om elektriciteit op te wekken via het elektriciteitsnet. Zonne-energie is een vorm van duurzame energie. En da s natuurlijk altijd meegenomen. of juist fout Zonnepanelen leveren niets op als de zon niet schijnt. Fout. Zonnepanelen werken op basis van licht. Dus ook als er bewolking is. Al is het licht dan wel minder intens. Op een zonnige dag in oktober, met een temperatuur van 10 C, is de opbrengst van een zonnepaneel hoger dan in de zomer bij 35 C. Juist. Dit komt door de betere elektrische geleiding in materialen bij lage temperaturen. Koeling van panelen met lucht of water (in de zomer) kan dus meer rendement opleveren.

35 BEROEPEN Installateur fotovoltaïsche systemen (zonnepanelen) Ik leg op een veilige manier een zonnepaneel op je dak en sluit alles aan. Op kan je filmpjes bekijken die duidelijk maken wat werken met elektriciteit eigenlijk inhoudt. Misschien staan er op het dak van je huis ook wel zonnepanelen? Ze halen energie (en dus ook elektriciteit) uit het zonlicht. Een heel duurzame en milieuvriendelijke energiebron dus. De installatie van die - effe diep ademhalen fotovoltaïsche systemen is maatwerk voor specialisten. Klimatisatietechnicus Niet te warm in de zomer, niet te koud in de winter, altijd lekker gezellig. Dat regelt de klimatisatietechnicus wel even. Dat doet hij bij jou thuis, maar ook in fabrieken en bedrijven. En zelfs musea doen een beroep op hem: veel schilderijen zijn delicaat en moeten op een vaste temperatuur worden bewaard. Dat lukt met het klimatisatiesysteem dat de technicus installeert en onderhoudt. Zeg, vraagske Ik vind het milieu erg belangrijk. Kan ik dan wel elektricien worden? Vaneigens. Denk maar aan elektrische auto s. Ze lijken een goede oplossing voor de traditionele benzine- of dieselauto, die schadelijke gassen uitstoot en kostbare brandstof verbruikt. Andere voorbeelden: zonnepanelen en windenergie, die bewijzen dat elektriciteit ook milieuvriendelijk valt op te wekken. Nog? Domotica. Want met domoticasystemen kan je ervoor zorgen dat de lichten vanzelf doven. Of de verwarming automatisch afstellen waardoor je zuiniger kan stoken.

36

37 3. waar ga ik naartoe? wat kunnen we allemaal met elektriciteit doen?

38 Elektromotoren Een van de belangrijkste toepassingen van elektriciteit is ongetwijfeld de elektromotor. Wij dartele elektronen doen letterlijk en figuurlijk de wereld draaien. Doet elektriciteit de wereld draaien? Letterlijk natuurlijk niet, figuurlijk wel. Waar zouden we zijn zonder wasmachine, ipod of elektrische tandenborstel? Zonder stofzuiger, koelkast, roltrap en ga zo maar door? In de oertijd. De uitvinding van de elektromotor heeft de wereld veranderd. Niet alleen omdat allerlei rotklusjes, zoals traplopen of wassen, ineens makkelijker werden. Zonder de elektromotor was het fenomeen elektriciteit nooit aangeslagen bij het grote publiek. Leuk om een gloeidraadje te laten oplichten, maar om daar nou een heel elektriciteitsnet voor uit te rollen

39 Hoe werkt dat? Een elektromotor is een machine die elektrische energie omzet in mechanische energie waarmee een werktuig kan worden aangedreven. Een elektromotor wordt gebruikt in machines waar iets moet bewegen, vaak iets met een ronddraaiende beweging. Wist je dat? De elektromotor is overal. Hij zit in tal van (huishoudelijke) apparaten: wasmachines, koelkasten, stofzuigers, computers, camera s Daarnaast drijft hij veel machines aan evenals treinen, trams en zelfs schepen. Ook in de industrie maakt men op grote schaal gebruik van elektromotoren voor de aandrijving van pompen, lopende banden, kranen en nog zo-, zo-, zoveel meer. BASISPRINCIPE magneet geleider Een geleider onder stroom in de buurt van een magneet komt in beweging. Als je deze geleider en magneet een slimme vorm geeft, zoals op deze tekening, gaat het ene stuk naar boven en het andere stuk naar beneden en... krijg je een draaiende beweging! Een echte elektromotor kan de magneet zo aanpassen dat de geleider blijft draaien.

40 BEROEPEN Technicus domotica Tegenwoordig kunnen we zelfs vanop afstand dingen in beweging zetten, dankzij domotica. Technicus domotica / immotica Wat is eigenljk het verschil tussen domotica en immotica? Wel, immotica doet hetzelfde als domotica, maar dan in kantoorgebouwen en fabrieken: automatisch de temperatuur en verlichting regelen, bepaalde ruimtes vergrendelen De bedoeling is natuurlijk om ons comfort te verhogen en om te besparen op onze energiefactuur. Onderhoudstechnicus Motoren, meetinstrumenten, snelheidsregelaars: het zijn maar enkele voorbeelden van toestellen, machines en installaties die worden toevertrouwd aan de onderhoudstechnicus. Het gaat voornamelijk over herstellingen en aanpassingen van ingewikkelde installaties. Je zal deze technicus dus vooral aantreffen in fabrieken en bedrijven. Verlichting die elke avond automatisch aanfloept of verwarming die uitvalt als de bewoners weggaan: het zijn maar twee voorbeelden van domotica. Voor al dit geautomatiseerde huiselijke comfort zorgt de technicus domotica. Voor zijn job heeft hij ook wat informaticakennis nodig, want het zijn computers die het hele domoticasysteem besturen. Zeg, vraagske Vind ik als elektricien later makkelijk werk? Ja! Want elektriciens worden veel gevraagd. Ook als het crisis is. Logisch want elektriciteit is in onze maatschappij niet weg te denken. Er is wel één belangrijke voorwaarde: je moet de juiste instelling hebben. Dat betekent: graag werken en leergierig zijn.

41 Koelkasten/ diepvriezers Er zijn van die dingen die op het eerste gezicht niets met elektriciteit te maken hebben. Neem nu een ijsje. Maar hoe is dat zo koud geworden, denk je? Juist ja, dankzij ons. Cool Koel In elke koelkast zit een warmtepomp, de motor van het koelsysteem. Die pomp onttrekt warmte aan de levensmiddelen en de lucht in de koelkast (neenee, een koelkast produceert geen koude, verrassend hé). En daarvoor is energie nodig, elektriciteit dus.

Elektriciteit en Automatisering in huis

Elektriciteit en Automatisering in huis Elektriciteit en Automatisering in huis KLAS 4 HAVO ELEKTRICITEIT EN AUTOMATISERING IN HUIS Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. Bij de elektriciteitsleer

Nadere informatie

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO Gebruik van Elektriciteit Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO 1 DOMOTICA Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis

Nadere informatie

ActiE! Wat als je elektriciteit kon zien? Dit heb je nodig. 4 Wrijf de ballon over je wollen trui (of over je haar). 2 Strooi wat zout op tafel.

ActiE! Wat als je elektriciteit kon zien? Dit heb je nodig. 4 Wrijf de ballon over je wollen trui (of over je haar). 2 Strooi wat zout op tafel. Wat als je elektriciteit kon zien? Dit heb je nodig fijngemalen peper grof zout een wollen trui een ballon Opgelet! Het is belangrijk dat de peper- en zoutkorrels een verschillende grootte (en dus een

Nadere informatie

Reader. Science. Thema Energie. Prijs 2,85. Science 1 energie

Reader. Science. Thema Energie. Prijs 2,85. Science 1 energie Reader Science Thema Energie Prijs 2,85 Science 1 energie Beweging en energie Zowel de levende als de niet levende natuur zijn constant in beweging. Alles blijft veranderen. Dit veranderen heeft alles

Nadere informatie

beroep: technicus inbraakbeveiligingssystemen slim gezien: smart grids Elektro Challenge: editie 2014 De coolste GIP van 2013

beroep: technicus inbraakbeveiligingssystemen slim gezien: smart grids Elektro Challenge: editie 2014 De coolste GIP van 2013 nr. 7 2013 het magazine voor Elektrocracks beroep: technicus inbraakbeveiligingssystemen slim gezien: smart grids Elektro Challenge: editie 2014 De coolste GIP van 2013 een initiatief van nr. 7 2013 INHOUD

Nadere informatie

MAGAZINE ENERGY LAB AHOY ROTTERDAM VIER DAGEN EEN FEEST VAN TECHNIEK STAP IN DE WERELD VAN DE TECHNIEK

MAGAZINE ENERGY LAB AHOY ROTTERDAM VIER DAGEN EEN FEEST VAN TECHNIEK STAP IN DE WERELD VAN DE TECHNIEK ENERGY LAB MAGAZINE AHOY ROTTERDAM VIER DAGEN EEN FEEST VAN TECHNIEK DE AUTO VAN DE TOEKOMST STAP IN DE WERELD VAN DE TECHNIEK DANS HET LICHT AAN WAT IS ER TE BELEVEN BIJ SHELL ECO-MARATHON EN SHELL ENERGY

Nadere informatie

Inhoud. Wat is energie?...

Inhoud. Wat is energie?... Onze energiebronnen veranderen voortdurend. Achter de hoogspanningskabels van het elektriciteitsnetwerk ligt een hele wereld van exploratie, onderzoek en ontwikkeling. Elke dag zijn miljoenen mensen aan

Nadere informatie

se-n-se Stuur- en beveiligingstechnieken slim gezien: smart homes de wet van Pouillet sollicitatie survival gids

se-n-se Stuur- en beveiligingstechnieken slim gezien: smart homes de wet van Pouillet sollicitatie survival gids nr. 6 2013 het magazine voor Elektrocracks Post een filmpje van jouw GIP op www.facebook.com/ wattsup.nl en win een ipad mini! se-n-se Stuur- en beveiligingstechnieken slim gezien: smart homes de wet van

Nadere informatie

Fiche 1. Verklaring. Zei je "energie"? Toepassingen

Fiche 1. Verklaring. Zei je energie? Toepassingen 3 Verklaring Fiche Je hebt drie manieren gebruikt om het molentje te laten draaien, het draadje op te rollen en zo de dop te laten stijgen: Het water vloeit naar beneden door de zwaartekracht. Door te

Nadere informatie

Woord vooraf. toekomstopwielen.be. Opdrachten. Evaluatie

Woord vooraf. toekomstopwielen.be. Opdrachten. Evaluatie Elektriciteit Woord vooraf Techniek is een prachtig huis met vele kamers. U, als leerkracht technologische opvoeding, bent uitstekend geplaatst om jongeren met een technische knobbel door dat huis te leiden.

Nadere informatie

Energie voor de Toekomst

Energie voor de Toekomst Energie voor de Toekomst 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Hoe werkt een turbine? Pagina 5 Kolenenergie pagina 7 Kernenergie pagina 9 STEG Centrales pagina 13 Zonne-energie pagina

Nadere informatie

SLIMME ENERGIE. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

SLIMME ENERGIE. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt SLIMME ENERGIE Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Herman Bosman Illustraties: CMO en zijn licentiegevers, Flickr, Wikipedia De inhoud is met zorg samengesteld. Mocht u

Nadere informatie

Energie: vuil of schoon?

Energie: vuil of schoon? Info-brief Energie: vuil of schoon? Jij hebt energie nodig om huiswerk te maken, te fietsen of te spelen. Als je energie op is, word je moe. Dan moet je gaan slapen of eten. Slaap en voedsel zijn energiebronnen

Nadere informatie

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. bouwplaatsmachinisten. Toegepaste technieken ELEKTRICITEIT

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. bouwplaatsmachinisten. Toegepaste technieken ELEKTRICITEIT Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid bouwplaatsmachinisten Toegepaste technieken 2 toegepaste technieken Voorwoord Situering Er bestaan al verschillende uitgaven over bouwplaatsmachines, maar de

Nadere informatie

B e g e l e i d e n d b o e k j e

B e g e l e i d e n d b o e k j e P r o f i O e c o E n e r g y NL Energie uit duurzame energiebronnen P. 68 Olie, kolen, kernenergie P. 68 Inhoud Water, wind, zon P. 68 De energie P. 69 Waterenergie P. 69 Hamersmederij P. 69 Waterenergie

Nadere informatie

WONDERWEL. Hans Wilschut. over drinkwater, drollen en draaiende magneten

WONDERWEL. Hans Wilschut. over drinkwater, drollen en draaiende magneten WONDERWEL Hans Wilschut over drinkwater, drollen en draaiende magneten WONDERWEL over drinkwater, drollen en draaiende magneten Colofon Idee & inhoud: Hans Wilschut, Wonderwel Projecten Tekstontwerp &

Nadere informatie

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT Wanneer loopt er stroom? Elektrische apparaten werken alleen als er een stroom door loopt. Om de stroom te laten lopen is er altijd een spanningsbron nodig. Dat kan een

Nadere informatie

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve AnleitungÖko..QXD 08.08.2006 13:00 Uhr Seite 26 1. Eco Power Energie uit regeneratieve energiebronnen Wij allemaal hebben dag in, dag uit enorme hoeveelheden energie nodig. Laten we daarom eens een heel

Nadere informatie

nr. 3 2012 het magazine voor Elektrocracks start me up! een initiatief van

nr. 3 2012 het magazine voor Elektrocracks start me up! een initiatief van nr. 3 2012 het magazine voor Elektrocracks start me up! een initiatief van nr. 3 2012 INHOUD 4 de school kosh Herentals 8 Residentiële installaties, nu en morgen Op bezoek bij Ovelec 11 het beroep Residentieel

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1 Voorwoord Voorwoord Theatro Bricolo is een wetenschapstheater, dat zich richt tot 8- tot 10-jarigen. Aan de hand van een verhaal uit de leefwereld van de kinderen brengen twee acteurs op een ludieke en

Nadere informatie

slimwoner in 22 stappen

slimwoner in 22 stappen How to Green... slimwoner in 22 stappen Slimwoner van Natuur & Milieu helpt je stap voor stap jouw huis energiezuiniger maken. Een Slimwoner weet als geen ander dat prettig wonen en energiebewust leven

Nadere informatie

ENERGIETYPES. Doe de test! energietypes 1

ENERGIETYPES. Doe de test! energietypes 1 ENERGIETYPES Doe de test! Heb je een GSM? Een MP3-speler? Een computer? Een bromfiets? Een eigen tv-toestel misschien? Dan gebruik je ook veel energie. Sta je er bij stil of is energie vanzelfsprekend

Nadere informatie

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. Uitgever: ONDEVIT CENTRUM Leeuwendaallaan 35 2281 GK

Nadere informatie

Hoe laat je iets bewegen? Straalmotor

Hoe laat je iets bewegen? Straalmotor Hoe laat je iets bewegen? Straalmotor Dingen bewegen niet vanzelf. Denk maar aan je fiets. Je kunt er op gaan zitten, maar als je niet trapt, gebeurt er niets. En als je vooruit wil komen op je rollerskates

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

ESS Handboek Zonne-energie

ESS Handboek Zonne-energie ESS Handboek Zonne-energie Beste lezer, Zonne-energie is de energie bron van de toekomst. Eigenlijk zijn alle vormen van energie te herleiden naar de zon. Hout van bomen is het resultaat van de energie

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

eandismagazine Energiezuinig koelen en vriezen Win een gratis diepvriezer! WERKEN IN DE STRAAT... DE ZONNEBOILER: BADEN IN DAGLICHT

eandismagazine Energiezuinig koelen en vriezen Win een gratis diepvriezer! WERKEN IN DE STRAAT... DE ZONNEBOILER: BADEN IN DAGLICHT eandismagazine WEGWIJS IN ENERGIE Mei België-Belgique P.B. - P.P. B - 5469 2008 06 WERKEN IN DE STRAAT... DE ZONNEBOILER: BADEN IN DAGLICHT HAAL EEN ENERGIEMETER IN HUIS Energiezuinig koelen en vriezen

Nadere informatie