INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine"

Transcriptie

1 DA INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E Vaskemaskine Wasmachine

2 INDEX Geachte klant, U hebt een wasmachine van BRANDT aangeschaft. Wij willen u hier graag voor bedanken. Wij hebben bij het ontwerpen van dit apparaat gebruik gemaakt van onze passie en onze knowhow om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wij hebben het zo ontworpen dat het ook altijd eenvoudig is te gebruiken; innovatief en hoge prestaties leverend. In het gamma van BRANDT producten vindt u ook een ruime keuze aan ovens, magnetrons, kookplaten, afzuigdampkappen, fornuizen, vaatwassers, droogtrommel, koelkasten en diepvriezers, die u kunt afstemmen op uw nieuwe wasmachine van BRANDT. Kijk ook op onze site daar vindt u al onze producten en nuttige en aanvullende informatie. BRANDT Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Daarom behouden we ons het recht voor om aan de technische, functionele of esthetische kenmerken van onze producten wijzigingen aan te brengen die in verband staan met technische ontwikkelingen. Belangrijk : Vóór installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruiksgids aandachtig lezen. U zult snel gewend raken aan de werking. 1 / PRESENTATIE VAN UW APPARAAT Veiligheidsaanwijzingen Energiebesparing Milieubescherming Beschrijving van het apparaat / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Demonteren van de transportblokkeringen Plaatsen van uw apparaat Aansluitingen van uw apparaat / VOORBEREIDEN VAN DE WAS EN MACHINE Onderhoudscodes textiel Behandelen van moeilijke vlekken Voorbereiden van uw was Laden van uw was Laden van wasmiddelen Beschrijving bedieningstableau Programmeren van een wascyclus Mogelijke handelingen tijdens het wasprogramma Voorbeelden van programmering Wijzigen van een wascyclus Details van de programma s Details van de opties Andere functies Automatische beveiligingen / KLEIN ONDERHOUD VAN UW APPARAAT Reinigen van het wasmiddelvakje Reinigen van het pompfilter Toegang tot de trommel Schoonmaken van het apparaat Divers onderhoud / MOGELIJKE INCIDENTEN 7 / SERVICEDIENST

3 1 / PRESENTATIE VAN UW APPARAAT 1 / PRESENTATIE VAN UW APPARAAT VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voor het wassen, spoelen en centrifugeren van in de machine wasbare weefsels. De volgende aanwijzingen moeten absoluut worden gerespecteerd. Wij wijzen elke aansprakelijkheid en garantie af indien deze aanbevelingen niet worden gerespecteerd, waardoor materiële schade of lichamelijk letsel kan ontstaan. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) waarvan de lichamelijke, sensoriële of mentale capaciteiten beperkt zijn, of personen zonder ervaring of kennis, behalve onder toezicht van een persoon die instaat voor hun veiligheid of voorafgaande instructies verstrekt over het gebruik van het apparaat. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing, om schade aan uw was en uw apparaat te voorkomen. Gebruik uitsluitend was- en onderhoudsproducten die zijn gecertificeerd voor gebruik in huishoudelijke wasmachines. Als u uw was behandeld met vlekoplossers, oplosmiddelen of in algemene zin brandbare of ontplofbare producten, doe deze dan niet direct in de wasmachine (zie het hoofdstuk "BEHANDELEN VAN MOEILIJKE VLEKKEN"). Het wordt u ook sterk aangeraden om geen oplosmiddelen of spuitbussen te gebruiken in de buurt van uw wasmachine en in het algemeen in de buurt van elektrische apparaten in een slecht geventileerde ruimte (explosie- en brandgevaar). Als incidenten optreden en u deze niet kunt oplossen met behulp van de oplossingen die wij aanraden (zie het hoofdstuk MOGELIJKE INCIDENTEN ), roep dan de hulp in van een erkende technicus. Als u uw machine tijdens een cyclus moet openen (bijvoorbeeld: om was toe te voegen of te verwijderen), let dan op dat de temperatuur in de machine zeer hoog kan zijn (afhankelijk van de wasfase, voornamelijk tijdens het wassen; gevaar voor ernstige brandwonden). Bij een nieuwe installatie moet het apparaat worden aangesloten op het leidingwater met een nieuwe slang, de gebruikte slang mag niet opnieuw worden gebruikt. Controleer regelmatig de slangen voor de watertoevoer en afvoer, zo voorkomt u waterschade. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en houdt huisdieren op afstand. Aan het einde van de levensfase moeten apparaten onmiddellijk onbruikbaar worden gemaakt. Trek de stekker uit het stopcontact en knip het snoer vlak bij het apparaat af. Sluit de wateraanvoer en verwijder de slang. Maak de sluiting van de deur onbruikbaar. ENERGIEBESPARING Programmeer slechts een voorwas als dit absoluut noodzakelijk is: bijvoorbeeld voor zeer vuile sportkleding of werkkleding, enz. Voor was die weinig of gemiddeld vuil is, is een programma op lage temperatuur voldoende voor een perfect resultaat. Voor weinig vuile was kiest u een korte wascyclus. Doseer het wasmiddel volgens de hardheid van het water, de vuilheid van de kleding en de hoeveelheid was en respecteer de adviezen op de verpakking van het wasmiddel. Als het einde van de wascyclus bereikt is wordt -0- of STOP weergegeven. U kunt onmiddellijk een andere wascyclus programmeren. Zonder interventie van u wordt de weergave een uur lang aangehouden. Na een uur zonder interventie gaat de weergave automatisch uit. Het apparaat verbruikt nu minder energie. Om de weergave weer te activeren hoeft u slechts op één van de toetsen te drukken. Het wordt echter aangeraden om de positie STOP" te kiezen om het product uit te schakelen. MILIEUBESCHERMING Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recycleerbaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren. Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden in de lidstaten van de Europese Unie. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT A B C D E F G Bedieningstableau Druktoets voor het openen van het deksel (blijft vergrendeld tijdens de cyclus) Neerklapbare voorplint (toegang tot het pompfilter / toegang tot de transportblokkering) Voorste transportblokkering Vergrendeling van de plint Hendel voor het op wieltjes zetten In de hoogte instelbare voorpoten A B C Fig. 01 G D E F 36 37

4 1 / PRESENTATIE VAN UW APPARAAT 2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT BESCHRIJVING VAN UW APPARAAT (vervolg) DEMONTEREN VAN DE TRANSPORTBLOKKERINGEN H I Productvakje Vergrendelingknop voor het productvakje H I Voor gebruik, moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd. Deze handelingen bestaan uit het verwijderen van alle onderdelen die dienen voor het blokkeren van de wastrommel tijdens het transport. Deze handelingen zijn nodig voor een juiste werking van uw apparaat en het respecteren van de geldende veiligheidsregels. Als deze handelingen niet integraal worden uitgevoerd, kan dit ernstige schade opleveren aan uw apparaat tijdens de werking ervan. Fig. 04 B A Verwijder eerst het piepschuim blokje onder het deksel. Fig. 05 J K L M N O Afvoerslang Elektrische voedingskabel Klem voor het voedingssnoer Achterste transportblokkering Kapjes blokkeringgaten Beveiligde wateraanvoerslang (volgens het model) Fig. 02 M N O J K L Voorste transportblokkering: Open de machine door gelijktijdig op het reliëf aan beide zijden van de plint te duwen A terwijl u deze naar u toe trekt (Fig. 04). Schroef met behulp van een sleutel nr. 10 de bevestigingsschroef van de voorste blokkering B van rood plastic los (Fig. 05). Verwijder de voorste blokkering (Fig. 06). Maak het gat van de blokkering dicht met het meegeleverde kapje C (Fig. 07). Installeer de plint weer (Fig. 07). Fig. 06 Fig. 07 B C P Referentieplaat (referentie klantenservice) P Fig

5 2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT 2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT DEMONTEREN VAN DE TRANSPORTBLOKKERINGEN (vervolg) PLAATSEN VAN UW APPARAAT Achterste transportblokkering: Schroef de 2 schroeven D en de vier schroeven E los met behulp van een pijpsleutel 10 of een platte schroevendraaier (Fig. 08). Verwijder de blokkering F. Verwijder het plastic G dat het elektriciteitsnoer vasthoudt aan de transportblokkering. Maak de gaten van de blokkering dicht met behulp van de 2 resterende kapjes H (Fig. 09) en schroef de vier schroeven E weer terug op hun oorspronkelijke plaats. Tip: Wij raden u aan om alle transportblokkeringen te bewaren, u hebt deze nodig als u uw machine later wilt vervoeren. Al deze onderdelen plus de onderdelen waaruit uw machine bestaat zijn recycleerbaar. U dient hiermee rekening te houden wanneer u de machine aan het einde van de levensduur weggooit. Informatie: Voordat uw apparaat de fabriek verlaten heeft is het zorgvuldig gecontroleerd; het is dus mogelijk dat u wat water in de trommel vindt of in het productvakje. Informatie: Als u uw apparaat wilt uitlijnen met uw meubels, kunt u de bevestigingshaakjes van de slangen afbreken. Let op dat u de slangen niet dichtknijpt. E Fig. 08 Fig. 09 D G F H E Op wieltjes plaatsen: Uw apparaat is uitgerust met inklapbare wieltjes, zodat u het eenvoudig kunt verplaatsen. Om het apparaat op de wieltjes te zetten, kantelt u de hendel onder aan het apparaat van rechts naar links (Fig. 10). Het apparaat mag niet op de wieltjes staan wanneer het functioneert : vergeet niet om de hendel weer in de oorspronkelijke stand terug te zetten. Waterpas zetten: Uw apparaat is uitgerust met twee instelpootjes aan de voorkant, zodat ongelijkheden in de vloer kunnen worden opgevangen. U stelt de horizontaalheid en de stabiliteit van het apparaat als volgt in : Verwijder de plint (zie fig. 04, voorgaande pagina s). Zet de machine op de wieltjes. Schroef met behulp van een schroevendraaier TORX de 2 schroeven los die de poten blokkeren (Fig. 11). Stel de 2 poten in met behulp van een platte sleutel of een tang, totdat de machine waterpas staat. Zet het apparaat weer op zijn poten door de hendel weer in de oorspronkelijke positie te zetten. Controleer de stabiliteit van de machine door diagonaal op het deksel te drukken (richting AA en vervolgens richting BB) (Fig.12). Het apparaat mag geen enkele beweging maken. Als de instelling juist is, schroeft u de twee blokkeringschroeven van de poten weer vast en installeert de plint weer. Milieu: Als u uw apparaat naast een ander apparaat of een kastje plaatst, raden wij u aan om altijd een ruimte open te laten om luchtcirculatie mogelijk te maken. Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 BB AA AA BB Tip: Wij raden u ten sterkste af om uw apparaat in installeren: in een vochtige, slecht geventileerde ruimte. in een ruimte waar het door waterspatten geraakt kan worden. op een gestoffeerde vloer. Als u dit niet kunt vermijden, neem dan alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de luchtcirculatie aan de onderkant van het apparaat niet te hinderen, zodat de interne onderdelen goed geventileerd worden

6 2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT 3 / VOORBEREIDEN VAN DE WAS EN MACHINE AANSLUITINGEN VAN UW APPARAAT Koud water (Fig. 13): Sluit de aanvoerslang aan op een kraan met een schroefdraad Ø 20 x 27 (3/4 BSP). Controleer de aanwezigheid van een pakking. Wateraanvoer : minimale waterdruk : 0,1 MPa of 1 bar maximale waterdruk : 1 MPa of 10 bar Elektrische voeding (Fig. 13): De elektrische installatie moet voldoen aan de geldende normen en de voorschriften van de elektrische autoriteiten in het betreffende land, met name betreffende de aardaansluiting. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten veroorzaakt door een onjuiste elektrische installatie. Tip: Advies voor de elektrische installatie van uw apparaat : gebruik geen verlengsnoer, adapter of meervoudige contactdoos verwijder nooit de aardaansluiting Het stopcontact moet eenvoudig toegankelijk zijn, maar buiten bereik van kinderen. Indien u hier niet zeker van bent, raadpleeg dan uw installateur. Voor modellen die zijn uitgevoerd met een slang met beveiliging: montagepositie niet belangrijk afvoer op een geventileerde zwanenhals 0,80 m mini Koud water aansluiting (Fig. 13): Sluit de afvoerslang aan : - op voorlopige wijze, op een wasbak of een badkuip. - op permanente wijze, op een geventileerde zwanenhals. Als uw installatie geen geventileerde zwanenhals bezit, zorg er dan voor dat de aansluiting niet luchtdicht is. Om terugvloeiing van vuil water in de machine te voorkomen, wordt het namelijk sterk aangeraden om lucht toe te laten tussen de afvoerslang van de machine en de afvoerleiding. In elk geval moet de uitloop van de afvoer worden geplaatst op een hoogte tussen 0,80 m en 1,10 m in verhouding tot de onderkant van de machine. Zorg er voor dat de afvoerslang goed bevestigd wordt, zodat de uitloop niet kan bewegen tijdens de afvoer en een overstroming veroorzaakt. Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2006/95/CEE (richtlijn lage spanning) en 2004/108/CEE (elektromagnetische compatibiliteit). or wateraanvoerslang (volgens het model) afvoer op een wasbak 1,10 m maxi ONDERHOUDSCODES TEXTIEL Tip: Om u te helpen bij het onderhoud van uw textielstukken, zijn deze uitgerust met een etiket waarop de benodigde informatie staat aangegeven. Deze is in codes uitgedrukt, door middel van de volgende symbolen: WASSEN Maximale temperatuur : 95 C - Normale mechanische actie - Normaal spoelen - Normaal centrifugeren - Beperkte mechanische actie - Spoelen op afnemende temperatuur - Beperkt centrifugeren Maximale temperatuur : 60 ou 50 C - Normale mechanische actie - Normaal spoelen - Normaal centrifugeren - Beperkte mechanische actie - Spoelen op afnemende temperatuur - Beperkt centrifugeren - Beperkte mechanische actie - Spoelen op afnemende temperatuur - Beperkt centrifugeren Maximale temperatuur : 40 C - Normale mechanische actie - Normaal spoelen - Normaal centrifugeren - Beperkte mechanische actie - Spoelen op afnemende temperatuur - Beperkt centrifugeren -- Sterk gereduceerde mechanische actie - Normaal spoelen - Normaal centrifugeren Maximale temperatuur : 30 C - Sterk gereduceerde mechanische actie - Normaal spoelen - Normaal centrifugeren Uitsluitend handwas Temperatuur 40 C maximum (sommige apparaten zijn nu uitgerust met een programma waarmee u dit soort weefsels in de machine kunt wassen). Niet wassen Chloor toegestaan: verdund en koud 200 C Hoog A Alle gebruikelijke oplosmiddelen Heet drogen cl 150 C Gemiddeld P Perchloorethyleen, minerale benzine CHLOOR STRIJKEN STOMERIJ Normaal proces P 110 C Laag Minerale benzine en fluorhoudend oplosmiddel F113 - Beperkte mechanische actie - Beperkte droogtijd - Geen water toevoegen (reinigen in zelfbediening onmogelijk) Koel drogen Geen chloor 110 C Laag Niet stomen, geen vlekken verwijderen met behulp van oplosmiddelen DROGEN IN HUISHOUDELIJKE DROOGTROMMEL F F Niet drogen in trommel geventileerde zwanenhals Fig

7 3 / VOORBEREIDEN VAN DE WAS EN MACHINE 3 / VOORBEREIDEN VAN DE WAS EN MACHINE BEHANDELEN VAN MOEILIJKE VLEKKEN Tip: Transpiratie, bloed, fruit, wijn, chocoladevlekken verdwijnen gewoonlijk met wasmiddelen die biologische ingrediënten bevatten, maar voor andere vlekken is een speciale behandeling nodig voordat u de was in de machine doet. Probeer het eerst op een onzichtbare plek van het weefsel en spoel overvloedig. Als u een vlekoplosser gebruikt, begin dan altijd aan de buitenkant van de vlek om kringen te voorkomen KAARS: verwijder de vlek zo vele mogelijk door te krabben. Leg vervolgens absorberend papier aan twee zijden van het weefsel en gebruik een strijkijzer op de vlek om de rest van de was te laten smelten. KOFFIE - THEE: op witte katoen: dep de vlek met waterstofperoxide* voordat u het kledingstuk wast - op gekleurde katoen: dep de vlek met een oplossing van water en azijn (2 eetlepels witte azijn op ¼ liter water) voordat u het kledingstuk gewoon wast - op wol: dep de vlek met een mengsel van gelijke delen alcohol* en witte azijn voordat u het artikel wast. SMEEROLIE TEER: gebruik een vlekkenmiddel* of smeer een beetje verse boter op de vlek, laat intrekken en dep de vlek met terpentijn*. KAUWGOM: koel de vlek met een ijsblokje. Zodra de vlek hard genoeg is, krabt u deze weg met uw nagel. Verwijder de achtergebleven kring met een ontvettingsproduct*. CHOCOLADE FRUIT VRUCHTENSAP WIJN: dep de vlek met een oplossing van water en azijn (2 eetlepels witte azijn op ¼ liter water). Spoel goed en was zoals gebruikelijk. BALPEN STIFT: verwijder zo veel mogelijk inkt door de vlek te deppen met absorberend papier. Plaats een schone doek achter de vlek en dep de vlek met een andere doek, gedrenkt in witte azijn voor synthetische stof en kunststoffen en in 90 alcohol voor andere weefsels (als het kledingstuk dit mogelijk maakt). VET: bestuif de stof onmiddellijk met talk. Laat drogen en borstel zachtjes om de talk te verwijderen. Dep vervolgens met ontvettingsmiddel, bijvoorbeeld minerale benzine*. Spoel en was zoals gebruikelijk. GRAS: dep de vlek met witte azijn of 90 alcohol (afhankelijk van de stof), spoel en was zoals gebruikelijk. KETCHUP - TOMATENSAUS: maak een oplossing met een volume glycerine voor een volume warm water. Laat de was één uur weken, was vervolgens zoals gebruikelijk. VERF: laat verf niet indrogen. Behandel onmiddellijk met het oplosmiddel dat is aangegeven op het verfblik (water, terpentijn*, spiritus). Zeep in en spoel. MAKE-UP PRODUCTEN: leg de gevlekte kant van de stof op absorberend papier, bevochtig vervolgens de andere kant van de stof met 90 alcohol (volgens de stof) en als de vlek niet vet is. Anders kunt u het proberen met een ontvettingsmiddel (zoals trichloorethyleen*). ROEST: lichte vlekken bedekt u met zout, u perst een citroen uit over het zout en laat een nacht intrekken; vervolgens spoelt u overvloedig en wast. Voor ernstigere vlekken gebruikt u een antiroestproduct en volgt nauwkeurig de instructies van de fabrikant. BLOED: week het gevlekte artikel zo snel mogelijk in zout koud water, was vervolgens zoals gebruikelijk. Gebruik van vlekoplossers om elk gevaar voor brand of explosie te voorkomen : (*) als u de producten gebruikt die worden aanbevolen in de bovenstaande tekst, spoel uw was dan overvloedig voordat u deze in de machine doet. - als u kant-en-klare vlekoplossers uit de handel gebruikt, volg dan nauwkeurig het advies van de fabrikant van deze producten. Wij herinneren u er aan dat vlekken in het algemeen eenvoudig te verwijderen zijn als u dit meteen doet. Oude vlekken die zijn gedroogd in de machine of gestreken kunnen niet meer worden verwijderd. 44 VOORBEREIDEN VAN UW WAS Voordat u uw eerste was draait, raden wij u aan om een cyclus uit te voeren KATOEN 90 C zonder voorwas, zonder was en met een ½ dosis wasmiddel. Zo worden eventuele productieresten verwijderd uit de machine. Selecteren van uw was: Raadpleeg de tabel met onderhoudscodes voor textiel om uw was te selecteren en kies een programma dat is aangepast aan de etiketten. Als u gemengde was wast, gebruik dan het programma dat past bij de meest kwetsbare artikelen. Voor nieuwe artikelen moet u van te voren controleren dat deze niet afgeven : zie de kleurentest hiernaast. Wasladingen voor een optimaal resultaat moet u de trommel niet te veel vullen en de volgende maximale ladingen niet overschrijden : Katoen / kleur 8 kg Gemengd 3 kg Fijne was / wol 2 kg Gemiddeld gewicht van droge kledingstukken dun Eenpersoons laken 400 tot 500 g Tweepersoons laken 800 g Kussensloop 200 g Licht nachthemd 150 g Katoenen broek kind 120 g Katoenen broek volwassene 500 g Overhemd katoen/polyester 200 g Gemiddeld gewicht van droge kledingstukken dik Jeans volwassene 800g tot 1 kg Grote badhanddoek 700 g Kleine handdoek 300 g Joggingbroek volwassene 350 g 45 De kleurentest: Gekleurde artikelen verkleuren vaak als u deze voor het eerst wast, behalve als de kleur gegarandeerd is. Voordat u de was in de machine doet kunt u de volgende test uitvoeren: neem een onzichtbaar deel van het artikel. bevochtig dit met warm water. druk het vervolgens op een witte stof. als het artikel niet afgeeft, kunt u dit gewoon in de machine wassen. als het artikel afgeeft, wast u het apart in de machine of met de hand. Katoenen T-shirt grote maat 150 g Theedoek 100 g Tafelkleed 250 g Fijne lingerie 50 g Synthetisch ondergoed kind 50 g Sok 20 g Katoenen pyjama volwassene 250 g Badstof pyjama kind 100 g Badjas 1200 g Sweatshirt 250 g Dekbedhoes 1500 g

8 3 / VOORBEREIDEN VAN DE WAS EN MACHINE 3 / VOORBEREIDEN VAN DE WAS EN MACHINE VOORBEREIDEN VAN UW WAS (vervolg) Controle van uw was voor het wassen Als u de volgende adviezen niet opvolgt kan dit ernstige of onomkeerbare gevolgen hebben (beschadigde trommel, gescheurde was, enz.) en wordt de garantie geannuleerd. Leeg de zakken: verwijder alle voorwerpen zoals aanstekers, lucifers enz. Sluit ritsen en drukknopen. Verwijder haken van gordijnen of doe de gordijnen in een waszak. Verwijder losse knopen, spelden, nietjes. Doe kleine kledingstukken (linten, zakdoekjes enz.) in een waszak. Draai dikke artikelen binnenste buiten (slaapzak, jack, ). Draai gebreide artikelen, artikelen met decoraties, broeken en tricot kledingstukken binnenste buiten. LADEN VAN UW WAS Voer de handelingen in de volgende volgorde uit: Openen van de machine Controleer dat de machine is uitgeschakeld. Druk op de drukknop voor op de machine. Het deksel gaat open. Openen/sluiten van de trommel Open de trommeldeurtjes door op de knop te drukken die zich op het voorste deel bevindt (Fig. 14). Om de deurtjes weer te sluiten drukt u het voorste deurtje naar beneden en klapt het achterste deurtje er over heen totdat de vergrendeling pakt. Belangrijk : Voor een goede vergrendeling controleert u dat de blauwe rand A van de drukknop goed zichtbaar is (Fig. 15). Fig. 14 Fig. 15 A LADEN VAN WASMIDDELEN (Fig. 16) Doseren van het wasmiddel De hoeveelheid te gebruiken wasmiddel hangt af van de hardheid van het water, de vervuiling van de was en de hoeveelheid was die u wilt wassen. Raadpleeg altijd de doseringsregels die u op de verpakking van uw wasmiddel vindt. Let op: in het algemeen komen de voorschriften van de wasmiddelfabrikant overeen met een maximale lading van de trommel. Pas de dosering aan het gewicht van de was aan die u in de machine heeft gedaan. Deze voorschriften voorkomen dat u onnodig veel wasmiddel gebruikt en te veel schuim creëert. Overdadig schuim kan de prestatie van uw machine negatief beïnvloeden en de wasduur en het waterverbruik verhogen. Wasmiddelen voor wol en fijne was Voor het wassen van deze weefsels wordt aangeraden om een geschikt wasmiddel te gebruiken (doe het wasmiddel niet direct in de trommel, want sommige producten zijn agressief voor metaal). Fig. 16 cl Voorwassen (poeder) Wassen (poeder of vloeibaar wasmiddel) Bleekwater Wasverzachter Poederwasmiddel Vloeibaar wasmiddel Het vakje WASSEN' kan poeder of vloeibaar wasmiddel bevatten, maar gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor een programma MET voorwas of MET uitgestelde start (afhankelijk van het model). Voor een correct vullen van het productvakje opent u het deksel maximaal. Vul niet hoger dan het niveau MAX cl Invoeren van de was Voor een optimaal resultaat plaatst u de geselecteerde en losse was in de trommel, zonder te proppen en gelijkmatig verdeeld. Meng grote en kleine artikelen voor optimaal centrifugeren, zonder dat zware blokken ontstaan. Let er op dat er geen kleding tussen de deurtjes klem zit als u de trommel sluit

9 BESCHRIJVING BEDIENINGSTABLEAU PROGRAMMEREN WASCYCLUS (vervolg) A B C D E F Fig. 17 Programmakeuze Temperatuur instelling Instelling centrifugeersnelheid Toetsen opties en kindervergrendeling Uitgestelde start Start/Pauze PROGRAMMEREN VAN EEN WASCYCLUS Te verrichten handelingen A Kies het wasprogramma dat overeenkomt met de was door te draaien aan de programmakeuzeknop A. Nota: als u de knop naar een andere positie draait dan O wordt de machine ingeschakeld. Kies de wastemperatuur die het beste past bij de aard en de vervuiling van de was, met behulp van de toets B Nota: om koud te wassen wijzigt u de temperatuur door 0 te kiezen op de weergave 1. U kunt de aangegeven centrifugeersnelheid wijzigen met behulp van de toets Centrifugeren C. Of voor het einde van de cyclus: voor Uitlekken kiezen. De cyclus eindigt dan met het legen van de trommel op 110 toeren, zonder centrifugeren. Of: stoppen met volle trommel. Uw machine eindigt met een trommel vol water, voor het centrifugeren. B C D 48 Temperatuuraanduiding Aanduiding centrifugeersnelheid Aanduiding kindervergrendeling Tijdsaanduiding Aanduiding fase cyclus Nota: Alle toetsen zijn gevoelig; ze worden niet ingedrukt. U hoeft ze slechts aan te raken E F Weergave De machine geeft de centrifugeersnelheid aan die het beste past bij het gekozen programma en de looptijd van de cyclus met een standaard lading. Te verrichten handelingen (vervolg) Kies indien nodig de opties met behulp van de toetsen D (zie hoofdstuk DETAILS VAN DE OPTIES ). Informatie: u kunt alleen kiezen uit de opties die horen bij het gekozen programma. Kies voor onmiddellijk starten door te drukken op de knop Start/Pauze F... De aanduiding voor de fases van de cyclus 5 gaat aan. Het programma begint. Nota : de looptijd die aan het begin van het programma wordt weergeven is slechts ter indicatie. Deze wordt een paar minuten na het begin van de cyclus bijgesteld, na een schatting van het gewicht van de lading. Of kies ervoor om de cyclus later op te starten door te drukken op de toetsen Uitgestelde start (+) of (-) E (zie voor deze functie het hoofdstuk ANDERE FUNCTIES Uitgestelde start ). Aanduiding einde cyclus Nota: na het centrifugeren schudt de machine de was en installeert de trommel zo dat de opening zich aan de bovenkant bevindt, zodat u de was er eenvoudig uit kunt halen. Dit duurt maximaal drie minuten. Vervolgens geeft de aanduiding 4 StOP weer, wat betekent dat de cyclus voltooid is. Zet de programmakeuzeknop A in de positie O. Nu kunt u het deksel openen en de was verwijderen. Annuleren tijdens het programmeren, tijdens het wassen of tijdens een pauze. Zet de programmakeuzeknop A in de positie O. Nota: na een annulering moet u in elk geval alles opnieuw programmeren. Als u tijdens het wassen hebt geannuleerd, moet u een programma Centrifugeren, uitvoeren om het water af te voeren, op een geschikte snelheid. 49 Weergave Lichtje aan: optie gekozen Lichtje uit: optie niet gekozen Nota: de keuze van een optie wijzigt de looptijd van de cyclus. De machine geeft tijdens het hele programma aan in welke fase van de cyclus dit zich bevindt en de resterende tijd tot het einde van de cyclus. 2:10 = 2h10 (uren minuten) Een bewegende illustratie geeft de wachtperiode weer voor het starten van de cyclus (4 kleine segmenten die ronddraaien). Weergave Weergave Alle aanduidingen zijn uitgeschakeld.

10 MOGELIJKE HANDELINGEN TIJDENS HET WASPROGRAMMA VOORBEELDEN VAN PROGRAMMERING Een artikel toevoegen of verwijderen tijdens het wassen (onmogelijk tijdens het centrifugeren) Druk op de toets Start/Pauze F om de wascyclus te onderbreken. Voeg een artikel toe of verwijder een artikel. De vergrendelingperiode van het deksel hangt af van de binnentemperatuur van de machine en kan, om veiligheidsredenen, een aantal minuten duren als een was op meer dan 40 C onderbroken wordt. Druk op de toets Start/Pauze F om de wascyclus voort te zetten. Wijziging van een programma tijdens de cyclus Tijdens de cyclus of tijdens de uitgestelde start, kunt u indien nodigen het programma wijzigen. Om de mogelijke wijzigingen te bekijken kunt u het hoofdstuk WIJZIGEN VAN EEN WASPROGRAMMA raadplegen. Kinderbeveiliging Om een ongewenste wijziging van een wasprogramma te voorkomen, kunt u gebruik maken van de Kinderbeveiliging. Hiertoe drukt u gelijktijdig op de 1e en 3e optietoetsen D (het controlelampje Slotje 3 gaat aan). Als de Kinderbeveiliging ingeschakeld is, zijn de toetsen en de programmakeuze vergrendeld. Als u het programma wilt wijzigen moet u eerst de "Kinderbeveiliging" uitschakelen. Hiertoe drukt u weer gelijktijdig op deze twee toetsen, totdat het controlelampje "Slotje" uit gaat. Nota: U kunt de Kinderbeveiliging op elk moment in- of uitschakelen. Het wordt natuurlijk aangeraden om deze in te schakelen nadat u uw cyclus heeft geprogrammeerd en gestart. Weergave Het aftellen wordt stilgezet. De controlelampjes voor de cyclus en de "Resterende tijd" knipperen. Het aftellen gaat door en de controlelampjes branden weer zonder te knipperen. Weergave Weergave Om het programma te kiezen dat het beste geschikt is voor uw was, volgt u de aanduidingen op de etiketten van de meeste kledingstukken. Programmatabel Textielsoort Temperatuur ( C) Maximaal gewicht aan droge was (kg) Looptijd buiten opties (uren minuten) KATOEN / WIT tot 2.30 uur GEMENGD / KLEUR tot 2 uur FIJNE WAS / WOL Specifieke programma s 0.30 tot 0.45 uur uur uur uur HANDWAS 1, uur SPOELEN CENTRIFUGEREN 0.20 uur 0.10 uur Mogelijke opties : Deze opties kunnen alleen of samen gebruikt worden onlogische combinaties zijn onmogelijk. Voor de uitleg van de verschillende programma s raadpleegt u het hoofdstuk DETAILS VAN DE PROGRAMMA'S. Informatie: De keuze van een optie wijzigt de looptijd van de cyclus, bijvoorbeeld: Optie voorwas: de cyclus duurt 17 tot 33 minuten langer. Optie Spoelen +: de cyclus duurt 9 tot 18 minuten langer. Voorwas Intensief Spoelen + Makkelijk strijken 50 51

11 WIJZIGEN VAN EEN WASCYCLUS DETAILS VAN DE PROGRAMMA S Tijdens het programmeren Alle programmawijzigingen zijn mogelijk zolang u niet op de knop Start/Pauze F hebt gedrukt. Na het begin van een cyclus Als u de textielsoort wilt wijzigen nadat u op de toets Start/Pauze F hebt gedrukt (bijvoorbeeld, van Katoen naar Gemengd enz...), moet u het lopende programma annuleren. Zet de programmakeuzeknop A in de positie O. Programmeer vervolgens uw nieuwe keuze, valideer deze door te drukken op de toets Start/Pauze F. Nota: als u het programma wijzigt zonder te annuleren, geeft de machine weer : Dit geeft aan dat de nieuwe keuze niet wordt opgeslagen. De lopende cyclus wordt echter niet geannuleerd en als u de programmakeuzeknop A weer in zijn oorspronkelijke positie zet, gaat de cyclus weer gewoon verder. Tijdens de hele cyclus Volgens het model kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen zonder dat u op de toets Start/Pauze F hoeft te drukken: U kunt de wastemperatuur wijzigen voor een zelfde textielsoort Nota: Als de temperatuur die door de wascyclus bereikt is hoger is dan uw nieuwe keuze, wordt de verwarming van het water onmiddellijk stopgezet en gaat de cyclus verder. U kunt de centrifugeersnelheid wijzigen. U kunt kiezen voor Uitlekken of Stoppen met volle trommel tijdens de hele wascyclus. U kunt de optie (Spoelen +) kiezen tot aan het begin van het spoelen (totdat het controlelampje Spoelen aan gaat). U kunt alle opties uitschakelen tijdens de hele cyclus, tenzij ze al zijn uitgevoerd. Tijdens de periode voor het starten van de cyclus (als u heeft gekozen voor uitgesteld starten). Alle programmawijzigingen worden doorgevoerd tijdens de wachtperiode voor een uitgestelde start. U kunt de tijd van de uitgestelde start wijziging tijdens de hele wachttijd voor het werkelijke starten van de cyclus. Hiertoe drukt u op de toetsen Uitgestelde start (+) of (-) E om een nieuwe waarde te kiezen. Nota: Tijdens deze periode annuleert de nieuwe tijdkeuze de voorgaande keuze. De nieuw gekozen tijd wordt afgeteld vanaf het keuzemoment. Als u tijdens deze periode het uitgesteld starten helemaal wilt annuleren, drukt u op één van de toetsen Uitgestelde start (+) of (-) E totdat het controlelampje Uitgestelde start uit gaat en het controlelampje Resterende tijd aan gaat. Vervolgens drukt u kort op de toets Start/Pauze F. De cyclus begint onmiddellijk. U kunt de opties (Makkelijk strijken), (Voorwas), (Intensief) en (Spoelen +) wijzigen gedurende de hele wachttijd voor een Uitgestelde start. Aan het einde van de cyclus Als de machine "StOP" weergeeft, kunt u een nieuwe wascyclus programmeren zonder dat u de programmakeuzeknop A eerst op O hoeft te zetten. De machine is dan klaar voor een nieuwe programmering. Hieronder vindt u de belangrijkste programma s op deze machine: Dit programma op max. 40 C wast in precies 45 minuten een gebruikelijke lading katoenen en gemengde was van 3 kg, met een perfect wasresultaat en een maximale energiebesparing. (Katoen) Voor een lading KATOENEN was (wit of kleur). Als u gekleurde was wast, houdt dan een maximale temperatuur van 60 C aan. Nota: in de eerste minuten van dit programma schat uw wasmachine automatisch het gewicht van de was. Het waterverbruik en de programmaduur worden vervolgens aangepast voor een perfect resultaat. Hierdoor kan de aangegeven resterende tijd van het programma aanzienlijk variëren wanneer dit gebeurd is. (Gemengd) Voor een was bestaande uit SYNTHETISCHE STOFFEN of GEMENGDE STOFFEN. (Fijne was / Wol) Voor een lading bestaande uit VITRAGE, FIJNE WAS, KWETSBARE STOFFEN en WOL GESCHIKT VOOR DE MACHINE. Nota : programma met weinig mechanische actie, zacht centrifugeren en een wastempo dat is aangepast aan dit soort weefsels. Handwas Voor een gemengde was bestaande uit ZIJDE of BIJZONDER FIJNE WAS. Let op: programma met een bijzonder zwakke mechanische werking, zonder centrifugeren tussen het spoelen. De cyclus eindigt met zacht, progressief centrifugeren, met maximaal 600 toren/minuut. Dit programma houdt een maximale temperatuur van 40 C aan, voor een weinig vervuilde waslading van 3 kg KATOEN, WITTE WAS, GEKLEURDE WAS of SYNTHETISCHE STOF- FEN. Het programma duurt 30 min. Met dit programma kunt u doeltreffend sporten vrijetijdskleding wassen op basis van elasthaan. De elasticiteit wordt behouden dankzij een aangepast wasritme, temperatuur en centrifugeersnelheid. Spoelen Spoelen, naar keuze gevolgd door: centrifugeren en waterafvoer, alleen waterafvoer (optie Uitlekken ), stoppen met een volle trommel. Als u kiest voor alleen spoelen gevolgd door centrifugeren of alleen spoelen, kies dan een geschikte centrifugeersnelheid voor de was die u in de machine heeft. Centrifugeren Met dit programma kunt u was centrifugeren op de snelheid van uw keuze. Het wordt gevolgd door het afvoeren van het water

12 DETAILS VAN DE OPTIES Voorwas Speciaal ontworpen voor bijzonder vuile was (modder, bloed, enz.) Een eerste koud mengen gaat vooraf aan een fase op 30 C. Dit koude mengen zorgt voor het verwijderen, voor het verwarmen, van de vuildeeltjes in de was. In dit geval moet u ook wasmiddel doen in het vakje van het productvakje. Intensief Deze functie verbetert het wasresultaat, u kunt hiermee moeilijke vlekken verwijderen doordat de wastemperatuur automatisch verhoogd wordt en de mengtijd wordt verlengd. Spoelen + 'Speciaal voor de gevoelige huid en allergieën u kunt een extra spoelbeurt toevoegen aan het einde van de wascyclus. Makkelijk strijken Doordat het mengen wordt beperkt en het waswater gecontroleerd wordt gekoeld, worden vouwen in de was beperkt en het strijken vereenvoudigd. Voordat u uw machine inschakelt, moet u controleren dat de stekker in het stopcontact zit en de waterkraan geopend is. Verzeker u er ook van dat de deurtjes van de trommel en het deksel van de machine goed gesloten zijn. In de fase Einde cyclus, wanneer StOP wordt weergegeven, zorgt elke actie op één van de bedieningstoetsen ervoor dat u weer terug gaat naar de modus Programmeren. Om veiligheidsredenen wordt het aangeraden om aan het einde van de cyclus de stekker uit het stopcontact te trekken en de waterkraan dicht te draaien. ANDERE FUNCTIES Actief geheugen Uw wasmachine slaat uw wasgewoontes op. Voor elke programmastart worden de temperatuur, de snelheid en de opties die u het vaakst kiest opgeslagen en u voorgesteld zodra u het apparaat inschakelt. Belangrijk : Bij het eerste gebruik van uw apparaat stelt het u voor elk programma de fabrieksinstellingen voor, maar het zal zich na een paar wascycli aanpassen aan uw eigen instellingen. Uitlekken Deze functie is bedoeld voor zeer fijne was, u kunt het centrifugeren uitschakelen en direct overgaan tot het legen van het water uit de trommel. Stoppen met volle trommel Met deze functie kunt u was uit de machine halen voordat het centrifugeren begint of deze fase uitstellen; zo blijft uw was in het water en kreukt minder. Nota: Als de machine is gestopt met een volle trommel, knipperen zowel het controlelampje voor de fase van de cyclus Spoelen 5 als de aanduiding voor de resterende looptijd. De aanduiding 4 geeft 00:00. Vervolgens: kunt u een afvoer met centrifugeren uitvoeren. In dit geval kiest u een snelheid die is aangepast aan de was, met behulp van de toets Centrifugeren C. Druk op de toets Start/Pauze F. Het programma wordt automatisch afgewerkt. kunt u een afvoer zonder centrifugeren uitvoeren. In dit geval kiest u de functie Uitlekken met behulp van de toets Centrifugeren C, (centrifugeersnelheid"110"). Druk op de toets Start/Pauze F. Het programma wordt automatisch afgewerkt. Uitgesteld starten U kunt het starten van uw programma 1 tot 24 uur uitstellen om te profiteren van een goedkoop tarief of om de cyclus te laten eindigen op de gewenste tijd. Hiertoe kiest u de gewenste tijd door achtereenvolgens te drukken op de toetsen Uitgestelde start (+) of (-) E tot u de gewenste tijd bereikt. Nota: de resterende tijd voor het begin van de cyclus wordt van uur tot uur weergegeven, vervolgens per minuut tussen 59 minuten en 1 minuut. Informatie: Tijdens de hele wachttijd gaan 4 kleine segmenten achtereenvolgens aan. Aan het einde van de wachttijd start het programma en telt de machine de resterende tijd af voor het einde van de cyclus

13 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET NIEUWE EU REGLEMENT ANDERE FUNCTIES (vervlog) Aanduiding van de resterende tijd Tijdens het programmeren geeft de aanduiding 3 aan wat de geschatte tijd voor het programma is, voor een standaard lading (*). (*) De door de machine aan het begin van het programma aangegeven tijd kan variëren tijdens de cyclus : Na het schatten van de lading was in de trommel. Als u de wastemperatuur wijzigt (zelfs tijdens het centrifugeren), als u opties toevoegt of annuleert, wordt de tijd opnieuw berekend en bijgewerkt op de aanduiding. AUTOMATISCHE BEVEILIGINGEN Beveiliging tegen het openen van het deksel Zodra de wascyclus begonnen is, wordt het deksel van het apparaat vergrendeld. Zodra de cyclus is afgelopen of zodra de machine stopt met een volle trommel, wordt het deksel weer ontgrendeld. Als u een Uitgestelde start heeft geprogrammeerd, wordt het deksel niet vergrendeld gedurende de wachtperiode voor het starten van de cyclus. Als u het deksel wilt openen tijdens de cyclus, drukt u kort op de toets Start/Pauze F en wacht minstens 1 à 2 minuten tot het deksel ontgrendeld wordt. Volgens het moment in de cyclus waarop u het deksel wilt openen, kan dit korter of langer duren, want er is een afkoelingsperiode van toepassing. Als u tijdens de cyclus het deksel wilt ontgrendelen, mag de binnentemperatuur van de machine niet hoger zijn dan een bepaalde grens, om te voorkomen dat u zich ernstig verbrandt. Tijdens de cyclus geeft de aanduiding 3 permanent de geschatte resterende tijd voor het einde van de cyclus aan. Indien er een stroomstoring optreedt tijdens de wasfase, kan de tijd die wordt aangegeven wanneer de stroomstoring weer is opgelost korter zijn dan de werkelijke resterende tijd. De tijd wordt bijgewerkt aan het begin van de spoelfase. Antischuim beveiliging Uw wasmachine kan een te grote schuimproductie detecteren tijdens het centrifugeren. Op dat moment stopt het centrifugeren en wordt het water afgevoerd. Vervolgens gaat de cyclus verder, past de centrifugeersnelheid aan en voegt eventueel een spoelbeurt toe. Waterbeveiliging Tijdens het functioneren wordt het waterpeil permanent gecontroleerd, zodat overstroming wordt voorkomen.. Centrifugeerbeveiliging Uw wasmachine is uitgerust met een beveiliging die het centrifugeren kan beperken als een slechte verdeling van de lading wordt gedetecteerd. In dit geval kan het zijn dat de was niet voldoende gecentrifugeerd is. Verdeel dan de was gelijkmatig over de trommel en programmeer een nieuwe centrifugeercyclus. Volgens reglement EU 1015/2010 vindt u hieronder de aanvullende informatie over dit product. De reden hiervoor: richtlijnen met betrekking tot energiebesparing, waaraan alle in de EU verkochte apparaten moeten voldoen. KEUZE VAN HET WASMIDDEL Het onderhoudssymbool van de was bepaalt de juiste wasmiddelkeuze, temperatuur en behandeling van de was. Restvochtigheid van de was Textielsoort Programma Wasmiddel Witte katoenwas Gekleurde linnen- of katoenwas Synthetisch Fijne was Wol PRODUCTINFORMATIE Katoen 20 C - 90 C max. Katoen 20 C - 60 C max. Synthetish 20 C - 60 C max. Fijn/zijde 20 C - 40 C max. Wol 20 C - 40 C max. Wasmiddel met bleekmiddel Kleurwasmiddel zonder bleekmiddel Wasmiddel voor gekleurde/fijne was Wasmiddel voor fijne was Wolwasmiddel Om de klasse van het droogresultaat van uw machine te kennen raadpleegt u het energielabel van het apparaat en de volgende tabel: Klasse van het droogresultaat Restvochtigheid D in % A (bijzonder doeltreffend) D < 45 B 45 D < 54 C 54 D < 63 D 63 D < 72 E 72 D <

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET NIEUWE EU REGLEMENT 5 / KLEIN ONDERHOUD VAN UW APPARAAT PRODUCTINFORMATIE (vervlog) REINIGEN VAN HET WASMIDDELVAKJE Programma s voor de tests volgens het toegevoegde reglement (EU) Nr 1061/2010 Deze programma s zijn geschikt voor het reinigen van normaal vervuilde katoenwas, en zijn het zuinigst wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik. Klasse en maximale lading volgens (uw model) Programma * Katoen 60 C volle lading Katoen 60 C halve lading Katoen 40 C halve lading * Programma zonder optie, maximaal centrifugeren Om redenen van energiebesparing kan de werkelijke wastemperatuur verschillen van de aangegeven programmatemperatuur. Stroomverbruik in stilstand (stop) en in stilstand (aan) Stilstand (op stop): < 0,5 W Maximale lading droge was: 8 Kg Classe / kwh / l min A+ / 1,27 / A++ / 1,12 / A+ / 1,11 / A++ / 1,01 / A+ / 0,71 / A++ / 0,56 / Stilstand (op aan): < 1,5 W Reinig regelmatig het wasmiddelvakje: Trekt u de knop naar voren en trekt u het vakje naar boven (Fig. 18). U houdt het bakje onder de warmwaterkraan om de binnenkant en de waterleidingen goed te reinigen. Om het reinigen van het vakje voor wasverzachter te vereenvoudigen heeft dit vakje een afneembare zwanenhals (gekleurd). Deze moet na reiniging weer correct worden geïnstalleerd. Vervolgens installeert u het bakje weer op zijn plaats en verzekert u ervan dat dit correct is gebeurd. REINIGEN VAN HET POMPFILTER Als u het pompfilter niet regelmatig reinigt, kan dit invloed hebben op de wasresultaten. Voer eerst het water af en trek de stekker uit het stopcontact. Om het pompfilter te reinigen: Verwijder de plint (Fig. 19). Plaats een teil onder de toegang tot de pomp. Als uw apparaat hiermee is uitgerust trekt u de afvoerslang er uit door de dop van de basis los te klippen (Fig. 20). Open de dop aan het einde van de slang en laat het water weglopen in de teil (Fig. 20). Sluit de dop goed en klip hem weer vast op de basis. Schroef de dop van het pompfilter los (Fig. 21). Reinig het filter. Om het filter weer te installeren moet u de kleine inkeping op het ronde oppervlak naar boven richten (Fig. 22). Schroef de dop weer goed vast (Fig. 22). Monteer de plint weer op zijn plaats. Tijdens de volgende wasbeurt controleert u dat er geen enkel lek optreedt tijdens het vullen. Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21 Fig

15 5 / KLEIN ONDERHOUD VAN UW APPARAAT 5 / KLEIN ONDERHOUD VAN UW APPARAAT TOEGANG TOT DE TROMMEL DIVERS ONDERHOUD Demonteren van de schoep in de trommel: Als een artikel tussen de trommel en de kuip valt: Sluit de trommel wanneer u deze geleegd heeft. Laat de trommel draaien tot de schoep vast staat. Schroef de twee schroeven A los en verwijder deze (TORX T20), de schoep valt in de trommel. Leg hier eerst een handdoek in om de val te breken (Fig. 23). Draai de trommel om en open deze. Haal het gevallen artikel naar boven door de opening van de schoep. Om de schoep weer te monteren zet u deze van voren naar achteren op de steun. Sluit de trommel en draai hem. Houdt de schoep vast terwijl u de schroeven weer bevestigt. Fig. 23 A Onderhoud interne onderdelen Voor een betere hygiëne raden wij u aan : Om het deksel na het wassen enige tijd open te laten staan. Om ongeveer eens per maand de plastic en de rubberen onderdelen van de kuip te reinigen met behulp van een licht chloorhoudend product. Om alle resten van dit product te verwijderen voert u een spoelcyclus uit. Om minstens één maal per maand een cyclus op 90 C uit te voeren. Regelmatige controles Wij raden u aan om de staat van de aan- en afvoerleidingen van het water regelmatig te controleren. Als u scheurtjes ontdekt, vervang de slang dan onmiddellijk door een identieke slang die te verkrijgen is bij de fabrikant of zijn klantenservice. Vervangen van de aanvoerslang voor het water Wanneer u deze vervangt, let er dan op dat u deze goed vastzet en aan beide zijden een pakking aanwezig is. Vervanging van het stroomsnoer Voor uw eigen veiligheid, dient dit te gebeuren door de klantenservice van de fabrikant of een bevoegde vakman. Vorstgevaar In geval van vorst koppelt u de waterslang los en voert het water af dat zich nog in de afvoerslang zou kunnen bevinden door deze laatste zo laag mogelijk in een teil te hangen. SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT Om het bedieningspaneel, de rand van de trommel, de behuizing schoon te maken mag u alleen een spons of een vochtige doek gebruiken met water en vloeibare zeep. Nooit en te nimmer, gebruiken (Fig. 24): schuurpoeder. sponsjes van metaal of plastic. producten op alcoholbasis (alcohol, verdunner enz..). Fig

16 6 / MOGELIJKE INCIDENTEN 6 / MOGELIJKE INCIDENTEN Tip: Enkele incidenten kunnen voorkomen tijdens het gebruik van uw wasmachine, dit zijn de punten die u moet controleren. Wat ook het probleem is, he is steeds raadzaam het toestel uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te verwijderen en de waterkraan te sluiten. Problemen: Mogelijke oorzaken / oplossingen: De cyclus begint niet: - u hebt niet op de toets Start/pauze gedrukt. - het apparaat is niet op de stroom aangesloten: - controleer of de stekker in het stopcontact zit. - controleer de schakelaar, de zekeringen. - de waterkraan is dicht (d01). - het deksel van het apparaat is slecht gesloten (d07). - de functie pauze is geactiveerd. De gevoelige toetsen functioneren - de Kinderbeveiliging is ingesteld: schakel deze uit niet: door op de overeenkomstige toetsen te drukken. De aanduiding is uit: - controleer of de stekker in het stopcontact zit. - controleer of de schakelaar aan is. - uw apparaat is in een fase Energiebesparing (uitschakelen van de weergave na 1 uur zonder activiteit). Sterkte trillingen bij het centrifugeren: - uw apparaat is niet correct gedeblokkeerd: controleer dat alle blokkeringen voor het transport verwijderd zijn. - de grond is niet horizontaal. - uw apparaat staat niet stabiel op de vier poten: stel de poten correct in. De was is niet (genoeg) gecentrifugeerdzen, bijvoorbeeld Uitlekken. - u hebt een programma zonder centrifugeren geko- - de centrifugeerbeveiliging heeft een slechte verdeling van de was in de trommel gedetecteerd: leg de was anders in de trommel en programmeer een nieuwe centrifugeercyclus. Problemen: Een plas water verschijnt onder de machine: De machine voert geen water af: Het deksel gaat niet open: Mogelijke oorzaken / oplossingen: Gevaar: trek eerst de stekker uit het stopcontact of verwijder de zekering en sluit de kraan. Tijdens het functioneren van het apparaat zorgt een permanente controle van het waterpeil ervoor dat dit niet kan overstromen. Als er toch water uit de machine komt, kan dat zijn omdat: - de afvoerslang slecht is bevestigd op de afvoerleiding - de aansluitingen van de aanvoerslang op de machine en de kraan niet waterdicht zijn: controleer de pakkingen en de aansluitingen. - Nota: te veel schuim heeft een overstroming kunnen veroorzaken: in dit geval (licht lek) probeert u om de cyclus opnieuw te programmeren, onder toezicht en met minder wasmiddel. Als het lek weer optreedt neemt u contact op met de Klantenservice. - u hebt "Stoppen met volle trommel" geprogrammeerd - de pomp of het afvoerfilter zijn verstopt reinig deze - de afvoerslang is dichtgedrukt of gebogen. - het programma is nog niet voltooid het deksel blijft vergrendeld tijdens het hele programma en zo lang de temperatuur van de machine te hoog is (dit kan enkele minuten duren)

17 6 / MOGELIJKE INCIDENTEN 7 / SERVICEDIENST GESIGNALEERDE INCIDENTEN DIE U ZELF KUNT OPLOSSEN INGREPEN Uw apparaat detecteert zelf sommige functioneringsproblemen en geeft deze aan door specifieke berichten die op de weergave verschijnen. Wij leggen u hieronder uit hoe u deze incidenten eenvoudig zelf kunt oplossen. Berichten Oorzaken / oplossingen Vullen defect. Controleer of de kraan geopend is en druk opnieuw op de toets Start om de cyclus te laten beginnen. Eventuele ingrepen op het apparaat moeten worden uitgevoerd door een voor dit merk erkende vakman. Als u de vakman belt moet u de volledige referentie van het apparaat vermelden (model, type, serienummer). Deze gegevens staan op het typeplaatje (Fig. 25). OORSPRONKELIJKE ONDERDELEN Eis altijd tijdens de onderhoudsbeurten dat men uitsluitend erkende oorspronkelijke onderdelen gebruikt. Afvoeren defect. Reinig het pompfilter (zie hiervoor het hoofdstuk "DAGELIJKS ONDERHOUD, reinigen van het filter ) en druk opnieuw op de toets Start om de cyclus te laten beginnen. Vergrendeling deksel defect. Controleer de sluiting van het deksel en druk opnieuw op de toets Start om de cyclus te laten beginnen. Als u zelf het probleem niet heeft kunnen oplossen, bel dan een technicus en geef hem het getoonde bericht door (d01, d02 enz.) om zijn taak te vereenvoudigen. Tip: Als er een functioneringsincident is opgetreden dat niet hierboven vermeld is, raden wij u aan om als volgt te werk te gaan voor u aan technicus belt: zet de programmakeuzeknop op 0 en trek de stekker gedurende minstens 10 seconden uit het stopcontact. sluit de machine weer aan en start een wascyclus. Als het defect nog steeds aanwezig is, belt u uw technicus. Begin geen wascyclus als de trommel geblokkeerd is, als u water ziet rond de machine of als uw machine een brandgeur afgeeft. Fig

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat. nl-nl

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906)

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906) 9000 405 553 (8906) nl Gebruiksaanwijzing S Start ABC 7 8 9 10 Reset 3 sec. h Reset 3 sec 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften............ 4 Bij aflevering....................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing en het montageplan voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers Gebruiksaanwijzing voor wasdrogers Vert aling van Oorspronkelijke Inst ruct ies Bewaar deze voorschrift en voor t oekomst ige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze

Nadere informatie

EEN STRALENDE WAS. Gids voor een stralend witte was en kleuren die als nieuw blijven. Speciaal voor u samengesteld door

EEN STRALENDE WAS. Gids voor een stralend witte was en kleuren die als nieuw blijven. Speciaal voor u samengesteld door EEN STRALENDE WAS Gids voor een stralend witte was en kleuren die als nieuw blijven. Speciaal voor u samengesteld door Beste klant, Hartelijk dank dat u voor een Whirlpool-wasmachine heeft gekozen! Wij zijn

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

KRUPS KT4065. Gebruiksaanwijzing

KRUPS KT4065. Gebruiksaanwijzing KRUPS KT4065 Gebruiksaanwijzing cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 1 cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Aandachtig deze gebruiksaanwijzing doorlezen alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Alleen op deze manier zullen de beste resultaten en de maximale veiligheid gegarandeerd kunnen worden.

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie