Afd: soc~tal bijlagen 2. Afd.hoofd: Akkoord ofin 0 B&D/Jur. DOR o B&D/Com. OADF. Openbaarheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afd: soc~tal bijlagen 2. Afd.hoofd: Akkoord ofin 0 B&D/Jur. DOR o B&D/Com. OADF. Openbaarheid"

Transcriptie

1 ~\ gemeente Barneveld Nr Aan het college van burgemeester en wethouders QQ~~rwer~: Memo en onderzoek algemene voorziening huishoudelijke hulp Jiis~i'1gj: lfuekomen stokken Raad 3 0 SEP 2015 Nr. ß~l~.. I 1. Kennis te nemen van bijgaand onderzoek en memo over de algemene voorziening huishoudelijke hulp. 2. Instemmen met de inhoud van het memo en het versturen van het onderzoek en memo naar de gemeenteraad via rubriek B. Akkoord/Aante~en secretaris: '7 / Datum: Steller: M.F. van Oriel Afd: soc~tal bijlagen 2 Afd.hoofd:.---- Akkoord ofin 0 B&D/Jur. DOR o B&D/Com. OADF OP&O 0 I~her kennisname naar de raad Openbaarheid Nummer beleidsproduct: 113 Besluit (voorblad) openbaar: Ja o Nee, zie beslispunt : DOp overzicht Bestaand beleid (website) Collegeleden Akkoor1 Bespreken Aantekeningen Burgemeester -«Wethouder A. de Kruijf Wethouder P.J.T. van Daalen Wethouder G.J. van den Hengel Wethouder E. Fokkema (àk Çl_- f--... ar ~ Groentje openbaar: Ja o Nee, zie beslispunt : Bijlagen openbaar: Ja o Nee, vermelden op bijlage Beslissing burgemeester en wethouders:... 1 SE?; 2015 h Nummer op besluitenlijst: '. ') "l~<: ~~ ("... V~. ~ l ~C

2 lll:ile~ding Sinds 1 januari 2015 is er een algemene voorziening huishoudelijke hulp. De gemeente Barneveld heeft deze samen met de aanbieders opgezet. Een algemene voorziening houdt in dat inwoners rechtstreeks naar de aanbieder kunnen gaan zonder tussenkomst van de gemeente (er wordt door de gemeente geen indicatie meer afgegeven). Inwoners komen in aanmerking na een lichte toegangstoets als: ze inwoner zijn van de gemeente Barneveld; ze langdurige lichamelij!<'~ problemen hebben, waardoor ze (een deel van) de huishoudelijke klussen niet meer kun 'l'loen; er geen volwassen huisgenoten zijn, die wel in staat zijn om het huishouden te doen; en ze andere mensen kunnen uitleggen welke huishoudelijke klussen er moeten gebeuren. Dit onderzoek dat is gedaan is onderdeel van de algemene voorziening huishoudelijke hulp, omdat met dit onderzoek de twee resultaten van de algemene voorziening huishoudelijke hulp worden gemeten: schoon huis en een tevreden cliënt. In de memo wordt ingegaan op de uitkomsten van dit onderzoek. Daarnaast worden cijfers van het huidige gebruik in beeld gebracht. Bijlagen: Bijlage 1: Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp Barneveld Bijlage 2: Memo

3 Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld Voorjaar 2015 Datum Auteur Status Versie Augustus 2015 Wmo Support Definitief 1.0

4 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding Aanleiding Uitvoering kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp Inhoud huisbezoeken Grootte steekproef Leeswijzer 5 3. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Uitwerking antwoorden op vragen klanttevredenheidsonderzoek Welk cijfer geeft u het intakegesprek met de aanbieder? Komt elke keer dezelfde hulp? Zijn er afspraken vastgelegd over welke werkzaamheden gedaan worden door de hulp en welke niet? Wordt door de hulp bijgehouden welke werkzaamheden er wanneer zijn gedaan? Welk cijfer geeft u de kwaliteit van het schoonmaken/het resultaat? Welk cijfer geeft u uw huishoudelijke hulp? Waarover bent u tevreden binnen de algemene voorziening huishoudelijke hulp? Wat zou er anders kunnen Wat vindt u van de wijziging van individuele voorziening naar algemene voorziening (indien van toepassing) Wat heeft Invloed op de tevredenheid? Relatie tussen het hebben van een vaste hulp en de tevredenheid Relatie tussen het vastleggen van afspraken en de tevredenheidscijfers Relatie tussen het vastleggen van de werkzaamheden en de tevredenheidscijfers Relatie tussen ontevredenheid over de overgang en de kwaliteit van de schoonmaak Relatie tussen de tevredenheid over de kwaliteit van de hulp en de kwaliteit van de schoonmaak Resultaten technische kwaliteitsmeting Toelichting op de technische kwaliteitsmeting Uitkomsten BiOns Buurtdiensten HDS-zorg Royal Topzorg TSN RST Relatie tussen het constateren van fouten en de tevredenheid Conclusies en aanbevelingen Conclusies Factoren die invloed hebben op de tevredenheid van de cliënten Bijlage 1 gebruikte vragenlijst 19

5 1. Samenvatting In dit rapport leest u de resultaten van het eerste kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp dat is uitgevoerd door Wmo Support in opdracht van de gemeente Barneveld en aanbieders van de Algemene voorziening huishoudelijke hulp. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een tevredenheidsonderzoek en een technische kwaliteitsmeting. Dit onderzoek is gehouden om de twee resultaten van de algemene voorziening huishoudelijke hulp te meten: een tevreden cliënt en een schoon huis. Uit het tevredenheidsonderzoek is gekomen dat de cliënten over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de schoonmaak en de huishoudelijke hulp in de Algemene voorziening. Cliënten geven een lager cijfer voor de overgang van de individuele voorziening naar de algemene voorziening. Uit de technische meting is gekomen dat dat de huizen schoon zijn. We hebben wel een aantal fouten geconstateerd, maar deze zijn binnen de marges. Bij alle inwoners uit de steekproef kunnen we de woonomgeving bestempelen als schoon en leefbaar. 3/21

6 2. Inleiding In deze inleiding leest u waarom het kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp heeft plaatsgevonden, wat er onderzocht is en vindt u de leeswijzer voor de rapportage Aanleiding Binnen de gemeente Barneveld bestaat vanaf 1 januari 2015 de Algemene voorziening huishoudelijke hulp. Inwoners, kunnen zich sinds 1 januari 2015 rechtstreeks melden bij een gecontracteerde zorgaanbieder voor ondersteuning bij het huishouden. Inwoners met overgangsrecht huishoudelijke hulp 1 vallen sinds eind maart 2015 ook onder de algemene voorziening. Wanneer een inwoner zich meldt bij één van de thuishulporganisaties voor de huishoudelijke hulp, dan verzorgt deze aanbieder een korte intake. Tijdens deze intake onderzoekt de zorgaanbieder of de inwoner in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp via de algemene voorziening. Hiervoor worden de volgende criteria gehanteerd: - de persoon is een inwoner van de gemeente Barneveld; - hij of zij heeft langdurige lichamelijke problemen, waardoor (een deel van) de huishoudelijke klussen niet meer uitgevoerd kunnen worden; - er zijn geen volwassen huisgenoten die wel in staat zijn om het huishouden te doen; en - de inwoner is in staat andere mensen uit te leggen welke huishoudelijke klussen moeten gebeuren. De gemeente wil graag weten hoe de algemene voorziening wordt ontvangen door de cliënten. Naast tevredenheid is er echter ook de behoefte om deze tevredenheid te koppelen aan een resultaat: in hoeverre is het huis schoon en is daarmee ook de mate van tevredenheid te verantwoorden? Om antwoord te geven op deze vragen, heeft Wmo Support in het voorjaar van 2015 huisbezoeken uitgevoerd. Met de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek kan worden bekeken of de resultaten die geformuleerd zijn in de algemene voorziening, schoon huis en tevreden cliënt, worden behaald Uitvoering kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp Inhoud huisbezoeken Het kwaliteitsonderzoek bestaat uit 2 delen: mondeling klanttevredenheidsonderzoek; technische kwaliteitsmeting. Tijdens het mondeling klanttevredenheidsonderzoek wordt de tevredenheid van de inwoner/het huishouden gemeten aan de hand van een vragenlijst die in samenspraak met de gemeente Barneveld is opgesteld (de vragenlijst is opgenomen als bijlage). Bij de technische kwaliteitsmeting wordt aan de hand van de VSR-methodiek gecontroleerd of de woning volgens de richtlijnen wordt schoongemaakt. Hierbij worden de dagelijks gebruikte ruimtes bekeken: de woonkamer, keuken, badkamer, toilet, gang en de slaapkamer Grootte steekproef De gemeente Barneveld heeft contracten afgesloten voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp met de volgende leveranciers: Buurtdiensten BiOns HdS Zorg Thuiszorg INIS Royal Topzorg RST Zorgverleners TSN Thuiszorg T-zorg Tabel 1: leveranciers Algemene voorziening huishoudelijke hulp Barneveld 4/21

7 De huisbezoeken zijn afgelegd bij cliënten van zes aanbieders. De overige twee organisaties, Thuiszorg INIS en Tzorg, hadden geen cliënten op het moment dat de huisbezoeken werden gepland. Op het moment dat de huisbezoeken zijn gepland, maakten er 210 personen gebruik van de algemene voorziening. Van deze 210 personen zijn er 133 bezocht door medewerkers van Wmo Support. Inmiddels maken er ongeveer 560 inwoners/huishoudens gebruik van de Algemene voorziening Leeswijzer In hoofdstuk 3 zijn de uitkomsten beschreven van de vragen die aan cliënten zijn gesteld. Hier komen onder andere de tevredenheidscijfers van de cliënten aan bod. In hoofdstuk 4 zijn de uitkomsten weergegeven van de technische metingen. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 5/21

8 3. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek In dit hoofdstuk leest u wat de cliënten hebben geantwoord op de vragen en welke conclusies we daaraan hebben verbonden Uitwerking antwoorden op vragen klanttevredenheidsonderzoek Welk cijfer geeft u het intakegesprek met de aanbieder? Naam zorgaanbieder Gemiddeld cijfer intakegesprek Buurtdiensten 7,6 HdS Zorg 7,6 Royal Topzorg 6,7 TSN 7,3 RST 7,6 BiOns 9,0 Gemiddeld 7,6 Tabel 2: Gemiddelde cijfer voor de intake per aanbieder Uit bovenstaande tabel zien we dat de meeste cliënten tevreden zijn over de gevoerde intake. We moeten hierbij wel opmerken 24 cliënten hebben aangegeven geen intakegesprek te hebben gehad Komt elke keer dezelfde hulp? Grafiek 1:Komt elke keer dezelfde hulp? 6/21

9 Uit bovenstaande grafiek blijkt dat over het algemeen vaak een vaste huishoudelijke hulp komt. Alleen RST is hierin een uitschieter naar beneden: bij hen komt in 31% van de cliënten een vaste huishoudelijke hulp. De cliënten die het antwoord een enkele keer niet hebben gegeven, hebben in principe ook een vaste hulp. Alleen als deze ziek is of vakantie heeft, zal er een andere hulp komen. Als we dan de antwoorden altijd een vaste hulp en een enkele keer niet bij elkaar optellen, dan zien we dat een grote meerderheid van de cliënten een vaste hulp heeft, uitgezonderd de cliënten van RST zorg Zijn er afspraken vastgelegd over welke werkzaamheden gedaan worden door de hulp en welke niet? Grafiek 2: Afspraken vastleggen over werkzaamheden. Binnen de gemeente Barneveld bepaalt de aanbieder samen met de inwoner welke werkzaamheden de huishoudelijke hulp gaat doen. Tijdens onze bezoeken hebben we gevraagd of dit ook wordt vastgelegd. Bij deze vraag zien we behoorlijke verschillen tussen de aanbieders. BiOns heeft bij alle cliënten die door ons bezocht zijn afspraken vastgelegd. RST is in dit geval de zorgaanbieder die het laagst scoort: bij 38% van deze cliënten zijn de afspraken vastgelegd. 7/21

10 Wordt door de hulp bijgehouden welke werkzaamheden er wanneer zijn gedaan? Grafiek 3: wordt door de hulp bijgehouden welke werkzaamheden er zijn gedaan? Uit bovenstaande grafiek valt op te maken dat bij veruit de meeste cliënten de hulp vastlegt welke werkzaamheden ze heeft uitgevoerd. Bij BiOns en Royal Topzorg is dit zelfs 100%. Het laagste percentage is in dit geval bij Buurtdiensten gemeten, maar ook hier wordt bij meer dan de helft van de cliënten de werkzaamheden vastgelegd Welk cijfer geeft u de kwaliteit van het schoonmaken/het resultaat? Naam zorgaanbieder Gemiddeld cijfer Buurtdiensten 8,0 HdS Zorg 8,1 Royal Topzorg 7,5 TSN 8,5 RST 8,1 BiOns 6,5 Gemiddeld 8,1 Tabel 3: welk cijfer geeft u de kwaliteit van het schoonmaken/het resultaat? Cliënten zijn over het algemeen tevreden over het schoonmaken/het resultaat, met gemiddeld een 8,1. Over het algemeen zijn de cijfers van de verschillende zorgaanbieders goed te noemen. TSN scoort op deze vraag gemiddeld het hoogst. BiOns is de enige organisatie die beneden de 7 scoort. Hierbij moeten we opmerken dat 8/21

11 deze organisatie weinig cliënten had. Eén van deze cliënten heeft een laag cijfer gegeven, deze was niet tevreden omdat de hulp (volgens de cliënt) te weinig tijd had om schoon te maken. Wat maakt dat u dit cijfer geeft? Omdat dit een open vraag was, hebben we hiervan geen grafiek of tabel kunnen maken. Wel hebben we uit de antwoorden een aantal categorieën gefilterd. Een categorie hebben we gevormd naar aanleiding van een aantal antwoorden die min of meer hetzelfde waren. De volgende categorieën kwamen meerdere keren terug in de antwoorden: - De cliënten die tevreden zijn geven vaak aan dat de hulp goed het werk doet. Hierdoor zijn de cliënten tevreden over het resultaat. Van de bezochte cliënten gaven 107 cliënten aan positief te zijn over de kwaliteit. - 4 cliënten die minder tevreden waren over de kwaliteit van de hulp geven aan dat dit lag aan het feit dat de hulp te weinig tijd heeft om schoon te maken. - 3 Cliënten die minder tevreden waren geven aan dat er wisselingen hebben plaatsgevonden en dat niet elke hulp even goed was. De overige antwoorden zijn te verschillend om te categoriseren en hadden vooral te maken met de individuele hulp. Voorbeelden van antwoorden waren: - De hulp doet volgens mevrouw alles half/half, - zelf constant opletten wat ze doen --> gebruikt oude doeken, - weet niet van aanpakken, cliënt vindt het moeilijk hier wat van te zeggen Welk cijfer geeft u uw huishoudelijke hulp? Naam zorgaanbieder Gemiddeld cijfer Buurtdiensten 8,1 HdS Zorg 8,2 Royal Topzorg 8,0 TSN 9,0 RST 7,9 BiOns 7,5 Gemiddeld 8,2 Tabel 4: welk cijfer geeft u uw huishoudelijke hulp? We zien hier dat de cijfers voor de hulpen relatief hoog zijn. Ook bij deze vraag scoren de huishoudelijke hulpen van TSN het beste. De hulpen van BiOns scoren in dit geval het minst, maar toch een ruime voldoende met een 7, Waarover bent u tevreden binnen de algemene voorziening huishoudelijke hulp? Deze vraag is open gesteld aan de cliënten. Veel cliënten vonden het moeilijk om aan te geven waar ze binnen de algemene voorziening tevreden over waren. Cliënten die tevreden waren over de voorziening gaven daarom vaak aan gewoon tevreden te zijn. Hieronder een aantal antwoorden die naar voren zijn gekomen: - Dat mijn huis netjes schoon is - Alles is hetzelfde gebleven voor mij - Iedere week goed bijgehouden en schoongemaakt - Wat ze doet ben ik tevreden over, maar tijd is te kort Over het algemeen maken we op dat de cliënten wel tevreden zijn over de algemene voorziening, dit gaat dan vooral over de kwaliteit van de hulp die geboden wordt. 9/21

12 Wat zou er anders kunnen Ook deze vraag is open gesteld aan de cliënten. De volgende antwoorden zijn vaak gegeven: - Het aantal uren zou meer kunnen. Veel cliënten zijn teruggegaan in uren. - Het ramen lappen is bij veel cliënten een issue. Dit is geen onderdeel van de algemene voorziening en cliënten hebben hier veel moeite mee. - 2 cliënten geven aan dat er meer naar de cliënt gekeken moeten worden. Zij hebben het gevoel dat er onvoldoende naar hun situatie is gekeken bij het inzetten van de algemene voorziening. - Ook geven 74 cliënten aan dat er niets verandert hoeft te worden Wat vindt u van de wijziging van individuele voorziening naar algemene voorziening (indien van toepassing) Deze vraag hebben we alleen gesteld aan de cliënten die voor 2015 een indicatie voor hulp bij het huishouden hadden in het kader van de (oude) Wmo. Deze vraag is in twee delen gesteld: het eerste deel als open vraag en in het tweede deel hebben we de cliënten gevraagd hun gevoel in een cijfer om te zetten. Het eerste gedeelte, de open vraag, hebben we hieronder verwoord in een aantal categorieën: - Een aantal cliënten gaf aan dat er voor hem/haar niks veranderd was. Deze had dus niet een positief of negatief gevoel bij de overgang. - Een behoorlijk aantal cliënten gaf aan minder uren te hebben ten opzichte van de individuele voorziening. Hier waren zij ontevreden over. - Een deel van de cliënten gaf aan dat de kosten een stuk hoger zijn bij de algemene voorziening ten opzichte van de individuele voorziening. Eén cliënt gaf aan dat hij/zij omhoog was gegaan van 20,- per maand naar 112,- per maand. Wij zijn in de open vragen geen cliënten tegengekomen die de huishoudelijke ondersteuning beter vinden geworden door de overgang naar de algemene voorziening. Dit valt ook op te maken uit de cijfers die in het tweede deel zijn gevraagd. Gemiddeld gaven de cliënten de overgang een 5,8. In onderstaande tabel zijn de cijfers per zorgaanbieder weergegeven. Naam zorgaanbieder Gemiddeld cijfer Buurtdiensten 5,6 HdS Zorg 6,2 Royal Topzorg 6,0 TSN 4,9 RST 6,0 BiOns 5,0 Gemiddeld 5,8 Tabel 5: op een schaal van 1 tot 10, kunt u het gevoel van de overgang van individuele voorziening naar algemene voorziening in een cijfer uitdrukken? 10/21

13 3.2. Wat heeft Invloed op de tevredenheid? Hierboven hebben we een aantal tevredenheidscijfers weergegeven. We hebben in de rapportage onderzocht wat invloed heeft op de tevredenheid van de cliënten. Hieronder zijn een aantal onderdelen weergegeven Relatie tussen het hebben van een vaste hulp en de tevredenheid Hieronder is de relatie aangegeven tussen het hebben van een vaste hulp en de verschillende tevredenheidscijfers. Op basis hiervan is niet een directe relatie te leggen tussen het hebben van een vaste hulp en de tevredenheid. Cijfer intakegesprek Cijfer kwaliteit schoonmaak Cijfer huishoudelijke Cijfer overgang 2. Komt elke keer dezelfde hulp? hulp Altijd 7,7 8,0 8,3 5,8 Een enkele keer 7,6 8,3 8,1 5,9 Meestal 8,0 8,2 8,5 5,5 Soms 7,3 7,5 7,3 5,5 Nooit 6,0 8,0 6,5 7,0 Gemiddeld 7,6 8,1 8,2 5,8 Tabel 6: wat is de relatie tussen het hebben van een vaste hulp en de tevredenheidscijfers? Relatie tussen het vastleggen van afspraken en de tevredenheidscijfers We hebben bij deze vraag gekeken of de cliënten meer tevreden zijn over de huishoudelijke hulp als afspraken worden vastgelegd. De uitkomsten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hieruit blijkt dat de cliënten waarbij de afspraken zijn vastgelegd tevredener zijn over de totale overgang. Bij de overige tevredenheidscijfers zijn de cliënten iets tevredener waarbij geen afspraken zijn vastgelegd. 3. Zijn er afspraken vastgelegd over welke werkzaamheden gedaan worden door de hulp en welke niet? Cijfer intakegesprek Cijfer kwaliteit schoonmaak Cijfer huishoudelijke hulp Cijfer overgang Ja 7,5 8,0 8,2 6,0 Nee 7,9 8,3 8,3 5,4 Geen mening 6,0 6,0 5,0 6,0 Gemiddeld 7,6 8,1 8,2 5,8 Tabel 7: wat is de relatie tussen het vastleggen van afspraken en de tevredenheidscijfers? 11/21

14 Relatie tussen het vastleggen van de werkzaamheden en de tevredenheidscijfers. Ook bij deze vraag hebben we gekeken of er een relatie is tussen het vaker vastleggen van de werkzaamheden en de tevredenheid. Hier valt niet een lijn in te ontdekken. De stelling dat cliënten meer tevreden zijn wanneer vaker de werkzaamheden worden vastgelegd, kan hier dus niet worden bevestigt. 4. Wordt er door de hulp bijgehouden welke werkzaamheden er wanneer zijn gedaan? Cijfer intakegesprek Cijfer kwaliteit schoonmaak Cijfer huishoudelijke hulp Cijfer overgang Ja 7,6 8,1 8,2 5,8 Nee 7,6 8,3 8,5 5,9 Weet ik niet 8,0 7,7 7,7 5,0 Geen mening 6,0 6,0 5,0 6,0 Gemiddeld 7,6 8,1 8,2 5,8 Tabel 8: wat is de relatie tussen het vastleggen van de werkzaamheden en de tevredenheidscijfers? Relatie tussen ontevredenheid over de overgang en de kwaliteit van de schoonmaak We hebben onderzocht of de cliënten die erg ontevreden waren over de overgang van de individuele voorziening naar de algemene voorziening, ook ontevreden waren over de kwaliteit van de schoonmaak. Hier is geen grote afwijking gevonden ten opzichte van de overige cliënten. Hieronder is het gemiddelde cijfer voor de kwaliteit van de schoonmaak weergegeven van de cliënten die het cijfer van de overgang een lager cijfer dan gemiddeld gaven (van 1 tot 5,5). Dit cijfer wijkt niet af van het totale gemiddelde, zowel het totale gemiddelde als het gemiddelde van deze cliënten is een 8,1. aantal cliënten 24 gemiddelde cijfer kwaliteit van de schoonmaak 8,1 Tabel 9: Cijfer voor overgang lager dan een Relatie tussen de tevredenheid over de kwaliteit van de hulp en de kwaliteit van de schoonmaak Hierboven hebben we een aantal factoren onderzocht die al dan niet invloed hebben op de tevredenheid van de cliënten. In de gesprekken die we hebben gehad en de open antwoorden die we hebben gekregen, hebben we zelf geconcludeerd dat de huishoudelijke hulp zelf de grootste invloed heeft op de tevredenheid. Dit valt ook op te maken uit de cijfers van de tevredenheid. We hebben hieronder twee vergelijkingen gemaakt: 1. Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld aan de huishoudelijke hulp die de kwaliteit van het schoonmaken lager dan een 8 hebben gegeven? 2. Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld voor de kwaliteit van de schoonmaak die de huishoudelijke lager dan een 8 hebben gegeven? In tabel 10 en 11 staan de uitkomsten van bovenstaande vragen. Aantal cliënten Gemiddeld cijfer voor de huishoudelijke hulp 1. Lager dan een cijfer 8 voor de kwaliteit van de schoonmaak 27 7 Tabel 10: Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld aan de huishoudelijke hulp die de kwaliteit van het schoonmaken lager dan een 8 hebben gegeven? 12/21

15 Aantal cliënten Gemiddeld cijfer voor de kwaliteit van de schoonmaak 2. Lager dan een cijfer 8 voor de huishoudelijke hulp 21 6,7 Tabel 11:Welk cijfer geven de cliënten gemiddeld voor de kwaliteit van de schoonmaak die de huishoudelijke lager dan een 8 hebben gegeven? We zien dat de cliënten die het cijfer voor het schoonmaken/het resultaat lager dan gemiddeld geven, ook een lager cijfer dan gemiddeld voor de huishoudelijke hulp geven. Andersom zien we ook dat de cliënten die een lager cijfer voor de hulp geven, ook een lager cijfer geven voor de kwaliteit van de schoonmaak. Door deze cijfers kunnen we spreken van een causaal verband tussen beide vragen. 13/21

16 4. Resultaten technische kwaliteitsmeting In dit hoofdstuk leest u een toelichting op de cijfers van de technische meting en uiteraard ook de resultaten zelf Toelichting op de technische kwaliteitsmeting De controles zijn uitgevoerd op basis van de VSR-methodiek. Bij deze methode staat vooraf vast hoeveel fouten je maximaal mag constateren bij de controles om een voldoende te kunnen geven. Indien het aantal fouten dat is aangetroffen boven deze grens uitkomt, is de uitkomst van de controle een onvoldoende. De technische controle gebeurt op de hoofdonderdelen interieur, vloeren en sanitair. Deze hoofdgroepen zijn weer onderverdeeld in subgroepen. In deze subgroepen wordt bij een fout genoteerd om wat voor soort vuil het gaat (bijvoorbeeld: stof, vlekken, kalkaanslag). Normaal gesproken moet een VSR-onderzoek zo snel mogelijk na de schoonmaak plaatsvinden. Omdat bij cliënten vanuit de Wmo regelmatig sprake is van een huishoudelijke hulp die eenmaal per week of zelfs eenmaal per 2 weken komt, hebben we hiermee rekening gehouden met de beoordeling. We hebben het AQL-percentage bepaald aan de hand van het aantal dagen dat het geleden is dat de huishoudelijke hulp heeft schoongemaakt. Hierin hebben we de volgende categorieën gehanteerd: Wanneer de hulp 0 tot 3 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 10%. Wanneer de hulp 3 tot 7 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 12,5%. Wanneer de hulp 7 tot 14 dagen geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 15%. Wanneer de hulp 14 tot of langer geleden heeft schoongemaakt, dan hebben we een percentage gehanteerd van 17,5%. Bij elk huisbezoek stellen we dus de vraag wanneer de huishoudelijke hulp voor het laatst is geweest, zodat we weten wat de weging is voor de technische meting Uitkomsten Hieronder zijn de technische metingen per zorgaanbieder weergegeven BiOns Voor BiOns hebben wij 2 huizen bezocht. Hieronder de uitkomsten van deze bezoeken. Controle AQL-percentage Aantal beoordelingspunten MAF-waarde Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaat Controle interieur 11,3% voldoende Controle vloeren 11,3% voldoende Controle sanitair 11,3% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 0 Dicht stof 0 Lichte vuil- en vingertasten 6 Zware vuil- en vingertasten 2 Aanslag 0 Methodefout 0 Overig 0 14/21

17 Buurtdiensten Voor buurtdiensten hebben wij 48 huizen bezocht. Hieronder de uitkomsten van deze bezoeken. Controle AQL-percentage Aantal beoordelingspunten MAF-waarde Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaat Controle interieur 11,3% voldoende Controle vloeren 11,3% voldoende Controle sanitair 11,3% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 7 Dicht stof 1 Lichte vuil- en vingertasten 21 Zware vuil- en vingertasten 1 Aanslag 0 Methodefout 0 Overig HDS-zorg Voor HDS-Zorg hebben wij 41 huizen bezocht. Hieronder de uitkomsten van deze bezoeken. Controle AQL-percentage Aantal beoordelingspunten MAF-waarde Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaat Controle interieur 11,3% voldoende Controle vloeren 11,3% voldoende Controle sanitair 11,3% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 4 Dicht stof 0 Lichte vuil- en vingertasten 15 Zware vuil- en vingertasten 1 Aanslag 0 Methodefout 0 Overig Royal Topzorg Voor Royal Topzorg hebben wij 3 huizen bezocht. Hieronder de uitkomsten van deze bezoeken. Controle AQL-percentage Aantal beoordelingspunten MAF-waarde Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaat Controle interieur 11,7% voldoende Controle vloeren 11,7% voldoende Controle sanitair 11,7% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 0 Dicht stof 0 Lichte vuil- en vingertasten 0 Zware vuil- en vingertasten 0 Aanslag 0 Methodefout 0 Overig 0 15/21

18 TSN Voor TSN hebben wij 12 huizen bezocht. Hieronder de uitkomsten van deze bezoeken. Controle AQL-percentage Aantal beoordelingspunten MAF-waarde Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaat Controle interieur 11,9% voldoende Controle vloeren 11,9% voldoende Controle sanitair 11,9% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 3 Dicht stof 1 Lichte vuil- en vingertasten 14 Zware vuil- en vingertasten 1 Aanslag 0 Methodefout 0 Overig RST Voor RST hebben wij 26 huizen bezocht. Hieronder de uitkomsten van deze bezoeken. Controle AQL-percentage Aantal beoordelingspunten MAF-waarde Goedkeurgrens Aantal fouten Resultaat Controle interieur 11,9% voldoende Controle vloeren 11,9% voldoende Controle sanitair 11,9% voldoende Specificatie per foutsoort Aantal fouten Licht stof 1 Dicht stof 0 Lichte vuil- en vingertasten 9 Zware vuil- en vingertasten 0 Aanslag 0 Methodefout 0 Overig 0 16/21

19 Relatie tussen het constateren van fouten en de tevredenheid We hebben onderzocht of er een relatie is tussen het constateren van fouten in een huis en de tevredenheid van de cliënten. De stelling die we hierbij hebben genomen is dat de cliënt in principe meer tevreden is wanneer er geen fouten zijn geconstateerd. Hieronder zijn de uitkomsten van deze stelling. Cijfer intake Cijfer kwaliteit schoonmaak Cijfer huishoudelijke Cijfer overgang Fouten geconstateerd hulp Ja 7,6 7,9 8,4 5,2 Nee 7,6 8,1 8,1 6,1 Totaal 7,6 8,1 8,2 5,8 Tabel 12: relatie tussen het constateren van fouten en de tevredenheid De stelling die we hierboven hebben genomen gaat niet op voor elk onderdeel van de onderzochte tevredenheid. Bij het intakegesprek is er geen verschil in tevredenheid bij de verschillende cliënten. De kwaliteit van de schoonmaak gaat onze stelling wel op. De cliënten waarbij geen fout is geconstateerd zijn meer tevreden over schoonmaak dan de cliënten waar wel fouten zijn geconstateerd. Echter gaat de stelling niet op wanneer we kijken naar de tevredenheid over de huishoudelijke hulp en het al dan niet constateren van fouten. De stelling die we van tevoren hadden blijft dus wel overeind. Het wel of niet constateren van fouten heeft vooral te maken met de kwaliteit van de schoonmaak. Als cliënten de hulp moeten beoordelen, kijken ze vaak meer naar het menselijke vlak (vind ik de hulp aardig?) en nemen dit mee in het cijfer. Of een hulp aardig is, zegt echter niet altijd wat over de kwaliteit van de schoonmaak. Ook het intakegesprek zegt niet iets over de kwaliteit van de schoonmaak. 17/21

20 5. Conclusies en aanbevelingen 5.1. Conclusies De cliënten zijn over het algemeen tevreden met de geboden huishoudelijke hulp via de algemene voorziening. De tevredenheid over de huishoudelijke hulp en de kwaliteit van de schoonmaak is hoog. De gemiddelde score bij beide is een 8,2. Veel cliënten geven aan dat ze minder uren huishoudelijke hulp hebben. Veel cliënten zijn hier niet blij mee. Echter zien we dat de huizen, ook binnen de huidige uren, schoon en leefbaar zijn Factoren die invloed hebben op de tevredenheid van de cliënten In dit onderzoek hebben we onderzocht welke factoren invloed hebben op de tevredenheid van de cliënten. De grootste invloed op de tevredenheid van de schoonmaak/het resultaat is de huishoudelijke hulp. We zien duidelijk dat de cliënten die een lager dan gemiddeld cijfer geven voor de hulp, gemiddeld ook een lager cijfer geven voor de kwaliteit van de schoonmaak. Dat er goed wordt schoongemaakt blijkt uit de technische meting. Bij alle cliënten kunnen we de woonomgeving bestempelen als schoon en leefbaar. 18/21

21 6. Bijlage 1 gebruikte vragenlijst Gemeente Barneveld Vragenlijst kwaliteitsonderzoek Algemene voorziening huishoudelijke hulp Wie doet huisbezoek: Datum huisbezoek: Adresgegevens Codering huisbezoek: Plaats: Naam cliënt: Adres en plaats: Zorgaanbieder: A. Vragen cliënt 1. Welk cijfer geeft u het intakegesprek met de aanbieder? Schaling van 1 op Komt elke keer dezelfde hulp? a. Altijd b. Een enkele keer niet (bijv. bij ziekte of vakantie) c. Meestal d. Soms e. Nooit 3. Zijn er afspraken vastgelegd over welke werkzaamheden gedaan worden door de hulp en welke niet? 1. Ja 2. Nee 3. Weet ik niet 4. Wordt er door de hulp bijgehouden welke werkzaamheden er wanneer zijn gedaan? 1. Ja 2. Nee 3. weet ik niet 5. Welk cijfer geeft u de kwaliteit van het schoonmaken/het resultaat? Schaling 1 tot en met Wat maakt dat u dit cijfer geeft? Open vraag 7. Welk cijfer geeft u uw huishoudelijke hulp? Schaling 1 tot en met Waarover bent u tevreden binnen de algemene voorziening huishoudelijk hulp? Open vraag 9. Wat zou er anders kunnen? Open vraag 10. Heeft u nog overige opmerkingen of tips? Open vraag 11. Wat vindt u van de wijziging van individuele voorziening naar algemene voorziening (alleen van toepassing wanneer inwoner vóór 2015 een Wmo indicatie huishoudelijke hulp had)? Open vraag 19/21

22 12. (alleen van toepassing wanneer inwoner vóór 2015 een Wmo indicatie huishoudelijke hulp had)?op en schaal van 1 tot 10, kunt u dit gevoel/deze overgang van individuele naar algemene voorziening in een cijfer uitdrukken? Schaling van 1 op 10 B. Technische meting 1. Wanneer is de huishoudelijke hulp voor het laatst geweest? a. 0-3 dagen geleden b. 4-7 dagen geleden c dagen geleden d. 15 dagen of langer geleden Interieur Licht stof Dichte stof Lichte vuil, vlek en vingertasten Zware vuil, vlek en vingertasten Aanslag Materiaal/methode fout Bijzonderheden 1. Deuren/deurposten 2. Afvalbak 3. Keukenblok 4. Kasten 5. Tafel(s) 6. Schakelaars 7. Spiegel 8. Telefoon 9. Vensterbank 10.Stoelen/banken 11. Lampen Vloeren 12. Keukenvloer 13. Sanitairvloer Licht stof Dichte stof Lichte vuil, vlek en vingertasten Zware vuil, vlek en vingertasten Aanslag Materiaal/methode fout Bijzonderheden 14. Woon/slaapvloer 15. Tapijt Sanitair 16. Toiletbril Licht stof Dichte stof Lichte vuil, vlek en vingertasten Zware vuil, vlek en vingertasten Aanslag Materiaal/methode fout Bijzonderheden 17. Toiletpot 18. Toiletrolhouder 19. Beugel(s) 20. Binnenzijde bad 21. Buitenzijde bad 22. Douche installatie 23. Douchewanden 24. Afvoerputje 25. Wastafel incl. kranen 26. Wandtegels 20/21

23 21/21

24 Memo Datum: 27 augustus 2015 Onderwerp: Resultaatmeting bij de algemene voorziening huishoudelijke hulp Ter attentie van: Gemeenteraad Afzender: College van burgemeester en wethouders Inleiding Sinds 1 januari 2015 is er een Algemene voorziening huishoudelijke hulp in de gemeente Barneveld. De gemeente Barneveld heeft deze samen met verschillende aanbieders opgezet. Een algemene voorziening houdt in dat inwoners rechtstreeks naar de aanbieder kunnen gaan zonder tussenkomst van de gemeente (er wordt door de gemeente geen indicatie meer afgegeven). De aanbieder bepaalt samen met de inwoner welke inzet er plaatsvindt. De huishoudelijke hulp is hiermee sinds 1 januari 2015 geen gemeentelijke vangnetvoorziening meer. Aan de algemene voorziening ligt een contract ten grondslag waarin gemeente en aanbieders verschillende zaken hebben afgesproken over onder andere het resultaat van de algemene voorziening (schoon huis en een tevreden cliënt) maar bijvoorbeeld ook over de signaleringsfunctie. Daarnaast draagt de gemeente bij in de kosten van de algemene voorziening; voor alle huishoudens die gebruik maken een vaste bijdrage en voor inwoner met een laag inkomen legt de gemeente ook bij, zodat aanbieders een vast bedrag per periode ontvangen per huishouden waar ze schoonmaken. In de algemene voorziening huishoudelijke hulp wordt gewerkt met een budget per cliënt/huishouden en niet meer met een tarief per uur. Inwoners komen in aanmerking na een lichte toegangstoets als: ze inwoner zijn van de gemeente Barneveld; ze langdurige lichamelijke problemen hebben, waardoor ze (een deel van) de huishoudelijke klussen niet meer kunnen doen; er geen volwassen huisgenoten zijn, die wel in staat zijn om het huishouden te doen; en ze andere mensen kunnen uitleggen welke huishoudelijke klussen er moeten gebeuren. Aanbieders Er zijn 8 aanbieders die deelnemen aan de algemene voorziening huishoudelijke hulp: BiOns Buurtdiensten

25 HdS Zorg Inis Thuiszorg Royal Topzorg RST Zorgverleners TSN Thuiszorg TZorg (m.i.v. 1 juli 2015 toegetreden) Versatility (tot 1 juli 2015, uitgestapt) De overeenkomst heeft een looptijd van een half jaar en na dit half jaar is er een instroommogelijkheid voor nieuwe aanbieders of een uitstroommogelijkheid voor huidige aanbieders. Zo is TZorg als nieuwe aanbieder toegetreden per 1 juli 2015 en heeft Versatility ervoor gekozen om uit te treden per Gebruik algemene voorziening De meest recente gebruiksgegevens betreffen die van de periode in mei (over die periode zijn inmiddels door alle aanbieders de facturen aangeleverd). Deze gebruikersgegevens staan weergegeven in onderstaande tabellen. In tabel een staat de verdeling van het aantal gebruikers over de verschillende aanbieders. In tabel 2 staat de verdeling van het aantal gebruikers over de verschillende inwonersbijdragen categorieën. Tabel 1: verdeling gebruikers over de aanbieders mei Aanbieder Aantal BiOns 5 Buurtdiensten 160 HdS Zorg 267 Royal Topzorg 5 RST Zorgverleners 40 TSN Thuiszorg 89 Totaal 566 Tabel 2: gebruik algemene voorziening verdeling per inwonersbijdrage categorie periode 6 Totaal aantal gebruikers Categorie 22,50 Categorie 45,00 Categorie 112, Uitkomsten onderzoek resultaten algemene voorziening huishoudelijke hulp De twee resultaten die zijn gedefinieerd bij de Algemene voorziening huishoudelijke hulp zijn: een schoon huis in alle gebruikelijke ruimten en een tevreden cliënt. In 2015 worden deze resultaten tweemaal gemeten (voorjaar 2015 en najaar 2015) door een onafhankelijke partij (Wmo Support) die hier ervaring mee heeft bij verschillende gemeenten. Doel van het onderzoek is om te kijken of de resultaten die zijn gedefinieerd bij de Algemene voorziening huishoudelijke hulp worden behaald. Het onderzoek dat door Wmo Support is afgenomen bestaat uit een cliëntervaringsonderzoek en een technische meting (hiervoor komt een medewerker van Wmo Support langs bij de inwoners thuis). De uitkomsten van het eerste onderzoek staan in bijgevoegd rapport: Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld Voorjaar Samenvatting 133 inwoners die in het voorjaar gebruik maakten van de algemene voorziening hebben meegedaan aan dit eerste onderzoek. Uit het technische onderzoek dat is afgenomen, blijkt dat alle gecontroleerde huizen schoon zijn.

26 Daarnaast geven inwoners het resultaat/het schoonmaken in het cliëntervaringsonderzoek gemiddeld een 8,2. Ook de huishoudelijke hulp wordt gewaardeerd met hetzelfde cijfer. Hiermee blijkt het resultaat van de algemene voorziening behaald bij alle aanbieders. Wat daarnaast opvalt is dat inwoners een laag cijfer hebben gegeven voor de overgang van huishoudelijke hulp als individuele voorziening naar algemene voorziening. Als reden hebben veel inwoners als open opmerking aangegeven niet blij te zijn met de vermindering van het aantal uren. Echter, als wordt gekeken naar het resultaat van de schoonmaak waar inwoners een 8,2 voor geven, zijn ze wel tevreden met het resultaat van de schoonmaak in hun huis en alle gecontroleerde huizen worden ook bestempeld als schoon door Wmo Support. In de algemene voorziening huishoudelijke hulp gaat het om het resultaat dat bereikt moet worden: een schoon huis en tevreden cliënt. Het aantal uren dat daarvoor nodig is staat niet vast, want kan per situatie verschillend zijn. Doel van de huishoudelijke hulp is om een schoon huis te creëren zodat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het aantal uren dat een huishoudelijke hulp langskomt is hierbij niet leidend, doel is dat het huis schoon is. Conclusie van eerste half jaar algemene voorziening is dat het een grote verandering was voor inwoners, maar dat aanbieders de resultaten zoals afgesproken in het contract behalen en cliënten tevreden zijn over de schoonmaak/het resultaat.

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld Voorjaar 2015 Datum Auteur Status Versie Augustus 2015 Wmo Support Definitief 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1. Aanleiding

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Najaar 2016 Datum Auteur Versie November 2016 Wmo Support 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1. Aanleiding 4 2.2. Uitvoering kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum 2015 Datum Auteur Status Versie December 2015 Wmo Support Definitief 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 2.1. Aanleiding 5 2.2. Uitvoering

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK Huishoudelijke Hulp Gemeente Loppersum Wmo Support Datum: 15 maart 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 2.1 Waarom huisbezoeken?... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3

Nadere informatie

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Onderzoek naar het resultaat telt voor hulp bij het huishouden gemeente Schouwen- Duiveland 1/29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Onderzoek schoonmaakondersteuning najaar 2016 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 2.1 Het doel van het onderzoek 5 2.2 Definitie van

Nadere informatie

Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht

Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht Algemeen Totaal aantal bezoeken Aantal klanten Aantal klanten bezocht Aantal klanten Aantal klanten bezocht Totaal aantal klanten Totaal aantal bezocht Gemeente

Nadere informatie

12 december X

12 december X 12 december 2017 4.2 X 12 december 2017 KWALITEITSONDERZOEK Hulp bij het huishouden Gemeente Nijmegen Wmo Support Datum: 28 november 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Inleiding...

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Onderzoek schoonmaakondersteuning Voorjaar 2015 1/28 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 2.1 Het doel van het onderzoek 5 2.2 Definitie van een schoon en

Nadere informatie

Ingekomen stuk D19 (PA14 juni 2017)

Ingekomen stuk D19 (PA14 juni 2017) Ingekomen stuk D19 (PA14 juni 2017) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Rapportage. Menzis Wmo Support. Kwaliteitsonderzoek Hulp in de Huishouding Rijk van Nijmegen. In het kader van: Enschede, oktober 2013

Rapportage. Menzis Wmo Support. Kwaliteitsonderzoek Hulp in de Huishouding Rijk van Nijmegen. In het kader van: Enschede, oktober 2013 Menzis Wmo Support Met expertise en ervaring als leidraad zetten wij ons al jaren in voor het succes van de Wmo: voor burger én gemeente Enschede, oktober 2013 Rapportage In het kader van: Kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Monitor schoonmaakondersteuning gemeente Emmen Datum: 29 januari 2014 Auteur: Menzis Wmo Support 2014, Menzis. Alle rechten voorbehouden. Eigendomsrecht en geheimhouding Dit

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteitsmeting huishoudelijke ondersteuning. December 2016

Rapportage Kwaliteitsmeting huishoudelijke ondersteuning. December 2016 Rapportage Kwaliteitsmeting huishoudelijke ondersteuning December 2016 1 Inleiding Kwaliteitsmetingen binnen de Hulp bij het Huishouden Om tot een objectief en onafhankelijk oordeel te komen over de kwaliteit

Nadere informatie

Afd.hoofd: Akkoord HpiN VMO/Jur. OR 0 BMO/Com. ÜADF

Afd.hoofd: Akkoord HpiN VMO/Jur. OR 0 BMO/Com. ÜADF gemeente Barneveld Nr. 618792 Aan het college van burgemeester en wethouders Interactieve beleidsvorming bij opstellen speelruimtebeleid- en uitwerkingsplan Gevraagde beslissing: 1. Akkoord gaan met het

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk.

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Bijlage 1 Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Klanten over de dienstverlening van de aanbieder De dienstverlening

Nadere informatie

facility and organisation software VOORBEELDEN

facility and organisation software VOORBEELDEN F A C T O S facility and organisation software V S R K M S VOORBEELDEN Toelichting afdrukken Factos VSR KMS Dit boekje bevat voorbeelden van formulieren die horen bij Factos VSR KMS. De namen van de formulieren

Nadere informatie

Brochure ondersteuning in de huishouding en/of in de organisatie van het huishouden gemeente Utrecht

Brochure ondersteuning in de huishouding en/of in de organisatie van het huishouden gemeente Utrecht Brochure ondersteuning in de huishouding en/of in de organisatie van het huishouden gemeente Utrecht Hoe vraag ik hulp aan? De gemeente helpt u bij het vinden van een oplossing. Dit begint altijd met telefonisch

Nadere informatie

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze:

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze: tevredenheidsonderzoeken door BAR-dichtbij van Wmo dienstverlening Huishoudelijke hulp binnen de BAR gemeenten Zorgperiode 1 t/m 13 2014 (1 januari t/m 28 december 2014) Deze evaluatie geeft een overzicht

Nadere informatie

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders 'Hj gemeente Barneveld Nr. 620335 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Memo wifi-winkelcentra en memo toeristische informatiestructuur Veluwe Gevraagde beslissing: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Collegevoorstel Embargo tot 18 februari 12.00 uur Onderwerp Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Brochure ondersteuning in de huishouding gemeente Houten

Brochure ondersteuning in de huishouding gemeente Houten Brochure ondersteuning in de huishouding gemeente Houten Hoe vraag ik hulp aan? De gemeente helpt u bij het vinden van een oplossing. Dit begint altijd met telefonisch contact met een medewerker van het

Nadere informatie

Rapportage kwaliteitsmeting volgens VSR KMS NEN Uitgevoerd op XXXX XXXX Organisatie:

Rapportage kwaliteitsmeting volgens VSR KMS NEN Uitgevoerd op XXXX XXXX Organisatie: Rapportage kwaliteitsmeting volgens VSR KMS NEN 2075 Uitgevoerd op XXXX XXXX 2013 Organisatie: Locatie: Project: Kwaliteitsadviseur: XXXX XXXX XXXX J.C. Jeronimus 1 Introductie Op XXXX is volgens het overeengekomen

Nadere informatie

Nr HU 'AON l Z. gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Vangnet 18 jarigen in de jeugdhulp

Nr HU 'AON l Z. gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Vangnet 18 jarigen in de jeugdhulp gemeente Barneveld Nr. 612576- Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Vangnet 18 jarigen in de jeugdhulp Gevraagde beslissing: 1. de memo "aansluiting jeugdhulp 18+" vaststellen; 2.

Nadere informatie

Nr. 612481. gemeente \ Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Gunning Beschermd Werk i.h.k.v. de Participatiewet

Nr. 612481. gemeente \ Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Gunning Beschermd Werk i.h.k.v. de Participatiewet ^ gemeente \ Barneveld Nr. 612481 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Gunning Beschermd Werk i.h.k.v. de Participatiewet Gevraagde beslissing: 1. In te stemmen met voorlopige gunning

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Artikel

Nadere informatie

Controleformulier bij de categorie:

Controleformulier bij de categorie: VSR KMS formulier bij de categorie: Bureaukamers Gebouw Het Examenkantoor Volgnummer Inspecteur C. Roleur Minimale steekproefgrootte: KMS-Versie (//) X Deur / Deurpost Doorspoelinstallatie Douchevloer

Nadere informatie

rv'\i"\u\jvvvnv Steller: D. Huis in't Veld/P. Huisman Datum: Afd: Soc. Domein Aantal bijlagen 3 Afd.hoofd: .:«

rv'\i\u\jvvvnv Steller: D. Huis in't Veld/P. Huisman Datum: Afd: Soc. Domein Aantal bijlagen 3 Afd.hoofd: .:« \ gemeente Barneveld rv'\i"\u\jvvvnv Aan het college van burgemeester en wethouders ---... Onderwerp: Intrekken verordening Wsw-raad en verordening PGB WsW..."'... r-l I'" mgekomen 9Wkken Nr.617743 Raad..

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteitscontroles Wmo. Hulp bij het Huishouden

Rapportage Kwaliteitscontroles Wmo. Hulp bij het Huishouden Rapportage Kwaliteitscontroles Wmo Hulp bij het Huishouden 1 Kengetallen In de periode 22 juni 2017 tot en met 30 augustus 2017 zijn er 55 huisbezoeken uitgevoerd, waarbij werd gemeten: 1. Technische meting

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Nr. 601095. gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Toezichtinformatie Kinderopvang 2013. Gevraagde beslissing:

Nr. 601095. gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Toezichtinformatie Kinderopvang 2013. Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 601095 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Toezichtinformatie Kinderopvang 2013 Gevraagde beslissing: 1. In te stemmen met de toezichtinformatie kinderopvang

Nadere informatie

Schoon en leefbaar huis BIJEEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE HEUSDEN. VOOR ZORG, JEUGD EN WERK.

Schoon en leefbaar huis BIJEEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE HEUSDEN.  VOOR ZORG, JEUGD EN WERK. Schoon en leefbaar huis HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE HEUSDEN BIJEEN VOOR ZORG, JEUGD EN WERK. www.bijeenheusden.nl Hulp bij het huishouden Mensen blijven graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen,

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo januari 2017 De gemeente Helmond verstrekt huishoudelijke ondersteuning als maatwerk, binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Hoe gaat de toekenning?

Nadere informatie

Onderzoek. Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht. Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016

Onderzoek. Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht. Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016 Onderzoek normering HH Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016 Agenda Raadsinformatiebijeenkomst 15 september

Nadere informatie

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening?

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening? Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? Cijfers derde kwartaal 2016: 1675 2. Hoeveel van hen krijgen hulp

Nadere informatie

Onderwerp: Huishoudelijke hulp als algemene voorziening en overgangsrecht inwoners met oude Wmo-indicatie voor hulp bij het huishouden

Onderwerp: Huishoudelijke hulp als algemene voorziening en overgangsrecht inwoners met oude Wmo-indicatie voor hulp bij het huishouden gemeente Barneveld Nr. 607892 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Huishoudelijke hulp als algemene voorziening en overgangsrecht inwoners met oude Wmo-indicatie voor hulp bij het

Nadere informatie

~~5 I RAAD T.K I. ay:; Gv,~ o Nee, vermelden op bijlage. o OR 0 BMO/Com. DADF. - 7 lull B SEP.2010 IlW. :B- AFD. Ingekomen stukken ~ad

~~5 I RAAD T.K I. ay:; Gv,~ o Nee, vermelden op bijlage. o OR 0 BMO/Com. DADF. - 7 lull B SEP.2010 IlW. :B- AFD. Ingekomen stukken ~ad ~~ gemeente Barnev Aan het college van burgemeester en wethouders Ingekomen stukken ~ad 2 B SEP.2010 IlW. :B- H I RAAD T.K I GEMEENTE s AFD. N '16&21Jl BARNEVELD - 7 lull 2010 z Onderwerp: Evaluatie onderzoek

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? De verwachting is dat in 2017 ruim 900 mensen gebruik gaan maken

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

[Lu. Nr Afd hocd: r f ^ L ^ ^ ^ z. qemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Beleidsregels Jeugdhulp

[Lu. Nr Afd hocd: r f ^ L ^ ^ ^ z. qemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Beleidsregels Jeugdhulp qemeente Barneveld Nr. 607964 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Beleidsregels Jeugdhulp Gevraagde beslissing: 1. De beleidsregels Jeugdhulp overeenkomstig de bijlage vast te stellen.

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

) ~O~ o Nee. verrnelden op bijlage. GEMEf~! ~~~NEVElD N~SC>~D. 13 MEI {OIl ~\LO. Nr. Onderwerp: Memo Papier inzameling

) ~O~ o Nee. verrnelden op bijlage. GEMEf~! ~~~NEVElD N~SC>~D. 13 MEI {OIl ~\LO. Nr. Onderwerp: Memo Papier inzameling t' ~~ gemeente Barneveld Aan het college van burgemeester I I -, en wethouders ng~om8n stukken.. 2 B Onderwerp: Memo Papier inzameling Nr. GEMEf~! ~~~NEVElD N~SC>~D 13 MEI {OIl t Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De gemeente verstrekt huishoudelijke ondersteuning als maatwerk, binnen de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep

Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep Datum: 23-09-2015 Tijd: 13:00 14:30 uur Aanwezig: Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Verslag 27 mei 2015 3. Interactief rondje langs de velden:

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken Huishoudelijke Hulp Ridderkerk 2015 in opdracht van de gemeente Ridderkerk

Resultaten tevredenheidsonderzoeken Huishoudelijke Hulp Ridderkerk 2015 in opdracht van de gemeente Ridderkerk tevredenheidsonderzoeken Huishoudelijke Hulp Ridderkerk 2015 in opdracht van de gemeente Ridderkerk Deze evaluatie geeft een overzicht van de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken bij cliënten die

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

Service Level Agreement. behorende bij De Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden tussen Gemeente Nijkerk

Service Level Agreement. behorende bij De Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden tussen Gemeente Nijkerk Nijkerk, 13 januari 2015 Service Level Agreement behorende bij De Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden tussen Gemeente Nijkerk en Amaris Zorggroep Gevestigd te Nijkerk De Nieuwe

Nadere informatie

Nr. 619004. 1 gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders

Nr. 619004. 1 gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders 1 gemeente Barneveld Nr. 619004 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Opzet en inrichting project regionaal knooppunt jeugdhulp FoodValley. Gevraagde beslissing: 1. instemmen met en

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De gemeente verstrekt huishoudelijke ondersteuning als maatwerk, binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Zorgplan schoon en leefbaar huis

Zorgplan schoon en leefbaar huis Zorgplan schoon en leefbaar huis 1 contactgegevens klant burgerservicenummer naam en voorletters geboorte geslacht man vrouw adres postcode/woonplaats telefoonnummer mobiele telefoon 2 indicatie indicatie

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak

Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak Aanvulling op de beoordelingshandleiding van het VSR KMS (Bijlage A.2) VSR - PUBLICATIE 2 Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen secretariaatdmo@minvws.nl Datum: 27 oktober 2014 Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Dalfsen 2015-2016 Geachte mevrouw/mijnheer, De Dalfsen en aanbieders van huishoudelijk hulp dienen hierbij

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN HOOFDSTUK 2 BASISPAKKET. Het College van Burgemeester en Wethouders,

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN HOOFDSTUK 2 BASISPAKKET. Het College van Burgemeester en Wethouders, Het College van Burgemeester en Wethouders, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1.2.1, 2.3.2 en 2.3.5 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de artikelen 5.1,

Nadere informatie

Nr _ -hun - Afd.hoofd: fzlli^h^ Gevraagde beslissing: gemeente \ Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders

Nr _ -hun - Afd.hoofd: fzlli^h^ Gevraagde beslissing: gemeente \ Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders gemeente \ Barneveld Nr. 584515 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Voortgang uitvoering Wet WOZ Gevraagde beslissing: 1. het rapport van bevindingen van de onlangs gehouden inspectie

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Tijdsperiode: 15-10-2016 t/m 31-03-2017 Aantal enquêtes: 475 Gemeente: Harderwijk Datum: 04 mei 2017 Opgesteld

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoeken Huishoudelijke Hulp in opdracht van de gemeente Ridderkerk 2015

Tevredenheidsonderzoeken Huishoudelijke Hulp in opdracht van de gemeente Ridderkerk 2015 Tevredenheidsonderzoeken Huishoudelijke Hulp in opdracht van de gemeente Ridderkerk 2015 2 tevredenheidsonderzoeken Huishoudelijke Hulp in opdracht van de gemeente Ridderkerk Deze evaluatie geeft een overzicht

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Nr. 630750 P&O. ^\ gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders

Nr. 630750 P&O. ^\ gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders ^\ gemeente Barneveld Nr. 630750 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Eerste voortgangsrapportage position paper detailhandel Barneveld Centrum Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R g6q..ooz Inboeknummer o8bstoo888 Dossiernummer 8.4o88 22 april 2008 Informatienota voor de raad Kennis nemen van Contouren Europese aanbesteding hulp bij het huishouden

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE

MANAGEMENTRAPPORTAGE MANAGEMENTRAPPORTAGE Totaaloverzicht Hulp bij het Huishouden (ZIN & PGB) en WRV Onderdeel Hulp bij het Huishouden Zorg in Natura Utrechtse Heuvelrug Gemiddelde WMO gemeenten Betaald voorschot gemeente

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek 2015 - mei 2016 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de mogelijkheid om hun

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 399 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

Managementrapportage Hulp bij het Huishouden April 2008 t/m september 2008 Gemeenten Harderwijk & Nunspeet

Managementrapportage Hulp bij het Huishouden April 2008 t/m september 2008 Gemeenten Harderwijk & Nunspeet Hulp bij het Huishouden April 2008 t/m september 2008 Gemeenten Harderwijk & Nunspeet Status : Definitief Uitgevoerd door : Het NIC B.V. In opdracht van : Gemeenten Harderwijk & Nunspeet Datum : 12 december

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

1. Instemmen met checklist good governance 2013 en deze aanbieden aan de Raad ter kennisname (rubriek B). Afd: BMO Aantal bijlagen 1

1. Instemmen met checklist good governance 2013 en deze aanbieden aan de Raad ter kennisname (rubriek B). Afd: BMO Aantal bijlagen 1 ^ gemeente Barneveld Nr. 589499 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Checklist good governance 2013 Gevraagde beslissing: 1. Instemmen met checklist good governance 2013 en deze aanbieden

Nadere informatie

Gelet op de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente 2015,

Gelet op de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente 2015, Gemeenteblad nr. 321, 4 augustus 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Deurne, Gelet op artikel 1.2.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Gelet op de Verordening Maatschappelijke

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus 2016 16.17321 U16.017622 Inlichtingen bij De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie