Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners"

Transcriptie

1 Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners en -eigenaren van: Lijnbaansgracht 1 t/m 62, Prinsengracht 8 t/m 164 (even) en 250 t/m 324 (even) en 465 t/m 509 (oneven), Bloemgracht 20 t/m 150 (even), Westerkade, Brouwersgracht 150 t/m 943 (oneven), Leidsekade en Groenmarktkade Projectgebied: Centrum VI Projectbureau Schoonschip d.d. 30 januari 2012 Thalia Partyhome, Goudsbloemstraat 207 te Amsterdam Aanwezig: Van Projectbureau Schoonschip: Ronald Roozeboom (coördinator Waternet), Henny van Gellekom (projectleider) en Marleen Hulshoff (projectsecretaris) Bewoners. 1. Opening Henny van Gellekom heet de aanwezigen welkom. Het projectbureau start deze voorlichting voor het projectgebied Centrum VI omdat thans of in de komende weken vanuit de straatriolering aansluitpunten per ligplaats zullen worden gerealiseerd door Waternet. Van de bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt, waarin antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen. De vragen en antwoorden zijn naar onderwerp gegroepeerd. Bewoners ontvangen dit verslag per post. Het verslag zal tevens op de website van het projectbureau geplaatst worden (www.projectbureauschoonschip.nl onder de rubriek documentatie/verslagen bijeenkomsten). 2. Projectbureau Schoonschip Projectbureau Schoonschip is ontstaan uit een samenwerking tussen Rijkswaterstaat Noord- Holland (RWS) en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), dat in deze vertegenwoordigd wordt door Waternet. Het samenwerkingsproject heeft als doel de lozingen vanuit woonboten in oppervlaktewaterlichamen te doen (laten) beëindigen door de woonboten te laten aansluiten op de riolering. Het projectbureau is voornamelijk in het leven geroepen om woonbootbewoners hierbij te ondersteunen middels voorlichting, het uitvoeren van een schouw aan boord etc. Projectbureau Schoonschip is bereikbaar via: telefoonnummer (telefoondienst) per Veel informatie is te vinden op de website: 3. Wettelijk kader De Europese wet- en regelgeving is in Nederland uitgewerkt in een aantal wetten en besluiten. In eerste instantie zijn de regels met betrekking tot lozing van huishoudelijk afvalwater vastgelegd in het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater (1997). In het 1

2 Lozingenbesluit werd bepaald dat alle ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater uiterlijk 1 januari 2005 beëindigd moesten zijn. Deze doelstelling bleek in de praktijk echter niet haalbaar. Met het oog op de bijzondere situatie van woonbootbewoners, is in het per 1 januari 2008 van kracht geworden Besluit lozing afvalwater huishoudens 1 een aparte regeling getroffen voor de beëindiging van lozingen vanuit woonschepen op oppervlaktewater. Dit besluit maakt een tijdelijke ontheffing van het lozingenverbod mogelijk indien er een concreet plan van aanpak met een duidelijke tijdslimiet is. In de gemeente Amsterdam zijn, afhankelijk van het gebied, zowel AGV als RWS het bevoegd gezag met betrekking tot het waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewaterlichaam. De in dit betreffende projectgebied (Centrum VI) aangeschreven woonboten liggen in oppervlaktewater waar AGV het bevoegd gezag is. De gemeente heeft de zorgplicht voor het transport van afvalwater (lees: de aanleg van riolering). De lozer moet zijn binnenhuisriolering op orde hebben en kunnen aansluiten op het riool als deze binnen 40 meter van een lozingspunt ligt. Hoe weet ik in welk beheergebied mijn woonboot ligt? De woonboten in het hier voorgelichte projectgebied Centrum VI liggen allemaal in het beheergebied van AGV. Woonbootbewoners in andere gebieden kunnen dit bij twijfel navragen bij Projectbureau Schoonschip. Ben ik verplicht om een pomp te plaatsen? Ook als daar geen plaats voor is? U bent verplicht niet meer te lozen op het oppervlaktewater als aansluiting op de riolering binnen 40 meter mogelijk is. Een pomp is hiervoor bijna altijd noodzakelijk. Soms kan de pomp in een (uitgediepte) kast geplaatst worden. Een schouw van de woonboot kan hier mogelijk meer duidelijkheid over geven. 4. Uit te voeren werkzaamheden De werkzaamheden zijn te onderscheiden in: a. uit te voeren door de lozer: - aan boord: leidingen centraliseren - plaatsen pomp en maken wanddoorvoer - aanbrengen verbindingsslang tussen pomp en walaansluiting b. uit te voeren door de gemeente: - aanleg riolering tot aan de wal; - realisatie individueel aansluitpunt in de kademuur per woonark In Amsterdam is besloten dat de aanleg van de riolering planmatig en waar mogelijk, wordt gerealiseerd in combinatie met andere werkzaamheden van het stadsdeel in het betreffende gebied. Dit betekent dat het mogelijk is dat woonboten in de buurt nog niet, of al eerder zijn benaderd door Projectbureau Schoonschip. In opdracht van de gemeente maakt Waternet een aansluitpunt waarop u kunt aansluiten op de riolering. Het aansluitpunt loopt via een pijp uit op een put die is voorzien van een afsluitkraan met terugslagklep. Omdat de meeste woonboten lager liggen dan (het aansluitpunt in) de kade is een vuilwaterpomp nodig om het afvalwater weg te pompen. 1 gepubliceerd in Staatsblad 468, 2007, te lezen via overheid.nl 2

3 Het aansluitpunt zit te hoog/ te laag in de kade. Is er geen standaard hoogte/ diepte? Nee, de put waar de afsluiter zich in bevindt heeft wel een standaard diepte van ca. 80 cm, maar deze kan indien nodig worden aangepast aan een andere situatie. De hoogte waarop een aansluitpunt in de kade wordt gelegd is afhankelijk van andere elementen in de grond als leidingen, kabels en boomwortels en ook van de afstand van het aansluitpunt tot het water. Is er een kans op terugslag van het water? De leiding in de kade is tegen terugstromen van afvalwater beschermd door een afsluiter met keerklep in de put. Daarnaast moet de door de bewoner te plaatsen pomp ook worden voorzien van een keerklep en afsluiter aan boord van de woonboot. Meer informatie hierover vindt u in het PvE. Er is dan een dubbele veiligheid om te voorkomen dat bij storing vuil water in de boot komt. Regelmatig onderhoud van de afsluiter en keerklep op de pomp wordt hierbij sterk aangeraden. Vet en andere verontreiniging dienen hierbij verwijderd te worden. Kan het rioolwater teruglopen op het moment dat het stedelijk riool overbelast is? In principe niet. Bij hoog water in het gemeentelijk riool wordt de keerklep in de put in de kade juist dichtgedrukt. Bij zeer grote overbelasting van het gehele riool wordt af en toe nog gebruik gemaakt van overstortlocaties. Hier wordt vuil water vanuit het riool op het oppervlakteater geloosd. Dit mag echter niet meer en de gemeente Amsterdam treft thans maatregelen om noodoverstort bij hevige regenval te doen laten verdwijnen. Hoe merk ik of een van de twee keerkleppen stuk is? Indien de pomp vaker aanslaat of blijft aanslaan, ook als er geen water verbruikt wordt in de woonboot, is het zaak om te controleren of de keerklep op de pompunit nog wel goed functioneert. Indien de keerklep in de kade niet goed functioneert, is dit niet direct vast te stellen. Bij twijfel kan de walslang losgekoppeld worden en blijft er water uitstromen, dit zou een indicatie kunnen zijn voor een niet goed functionerende keerklep in de kade. Zit er veel water in de put en komt er water uit de kade nadat de walslang ontkoppeld is, dient de keerklep nagekeken te worden. De put is in een parkeervak geplaatst waardoor ik er als bewoner moeilijk bij kan. In Amsterdam kan het haast niet anders of de putten worden geplaatst in parkeervakken langs de grachten. Bewoners willen de put ook zo dicht mogelijk bij hun woonschip hebben. Bij een calamiteit zal Waternet een eventuele auto altijd kunnen verplaatsen. Tot die tijd is het mogelijk de walslang af te koppelen tot het probleem verholpen is. Moet mijn woonboot naar de werf om de installatie uit te voeren. Meestal is dit niet nodig en kunnen de leidingen van binnen in de boot worden gecentraliseerd. Het verschilt per situatie of het nodig is alle oude pijpen te dichten. Een oude standpijp kan ook open blijven om als noodoverstort te dienen. Kan ieder toilet gebruikt worden in de nieuwe situatie? Ja, er kan wel verschil zitten in hoe en waar het afvalwater wordt afgevoerd naar buiten. 3

4 5. Pompinstallatie Er wordt uitgegaan van een pomp met een vrije doorlaat. Een versnijdende pomp is in de regel niet nodig. In voorkomende gevallen bestaat de kans dat een versnijdende pomp toch nodig is; wanneer een grote afstand of hoogteverschil moet worden overbrugd. Het projectbureau adviseert bewoners om hierover goed met de installateur en gemeente/ Waternet te overleggen. In het Programma van Eisen (PvE) staan de eisen vermeld, waaraan de boordvoorziening (pomp, wanddoorvoer, verbindingsslang etc.) tot aan de aansluiting op het riool moet voldoen om te kunnen spreken van een deugdelijke boordvoorziening. Het projectbureau benadrukt dat de installaties die in de presentatie getoond worden onder ideale omstandigheden zijn geïnstalleerd en erkent dat de werkelijkheid vaak gecompliceerder is en dat voor iedere woonboot afzonderlijk bekeken moet worden wat de mogelijkheden zijn. Wanneer de pomp op het riool wordt aangesloten moet de afsluiter in de kade geopend zijn. Anders kan het afvalwater niet worden weggepompt. Als u twijfelt of de afsluiter openstaat kunt u hierover contact opnemen met Waternet. Kan een kleine versnijdende pomp (Sanibroyeur) ook worden aangesloten op het riool? Als er in een woonboot veel lozingspunten zijn (douche, wasmachine) is het niet haalbaar om al het afvalwater weg te pompen met een kleine pomp met een reservoir van slechts 10 liter. Dergelijke pompen worden soms wel als hulppomp gebruikt wanneer lozingspunten aan boord verder van elkaar verwijderd zijn. Als u een kleine pomp gebruikt en daarmee niet meer loost op het oppervlaktewater voldoet u weliswaar aan de door de wet gestelde eisen, u voldoet dan echter niet aan de door de subsidieverstrekker gestelde eisen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Is een walslang waar het warmtelint en de isolatie al in verwerkt is ook beter? Nee. Een dergelijke walslang kan handig zijn voor woonboten die veel varen en dus vaak moeten aan- en afkoppelen. Voor woonboten die weinig verplaatsen is een dergelijke walslang niet nodig en kan worden volstaan met een eenvoudigere koppeling. Klopt het dat de walslang makkelijk losschiet? Het projectbureau heeft tot op heden nog geen bericht gekregen van een dergelijk probleem bij de aansluitpunten (buitendiameter 60/65 mm) die sinds de start van het project worden gebruikt door Waternet. Het is wel belangrijk dat de walslang enige ruimte heeft om te vieren wanneer de woonboot in het water beweegt. Blijft er altijd water staan in de slang waardoor er problemen kunnen ontstaan tijdens vorst? Ja, doordat er twee keerkleppen zijn en het water alleen onder druk kan worden weggepompt staat er altijd water in de slang. Bij een langere slang zal dit voornamelijk in de kromming van het laagste punt zijn. Het zou eventueel mogelijk zijn de afsluiter aan boord open te zetten om water terug te laten lopen het reservoir in, dan staat er geen of minder water in de slang. 4

5 Waar gaat het water naartoe als ik niet meer kan lozen door een calamiteit? Bij stroomuitval of verstopping van de leiding is er sprake van een uitzonderlijke situatie en kan het afvalwater niet weggepompt worden. Een deugdelijke pompinstallatie heeft een reservoir van 40 liter om een deel van het afvalwater op te vangen, maar dit is mogelijk niet genoeg bij calamiteiten. De installatie beschikt (dient te beschikken) over een overstort, bijvoorbeeld via de ontluchtingsleiding of via een oude standpijp. In geval van calamiteiten (wel direct melden bij de storingsdienst van Waternet ) kan hiervan tijdelijk gebruik gemaakt worden om toch te kunnen blijven lozen. Aanvullende informatie hierover kunt u terugvinden in het Programma van Eisen. Wat kost een pomp/ boordvoorziening? Voor zover bekend bij het projectbureau is het mogelijk een volledige boordvoorziening inclusief installatie op dit moment vanaf 2600,- excl. BTW aan te schaffen, afhankelijk van het type woonboot en de door de installateur uit te voeren werkzaamheden. Sommige installateurs hanteren een vast tarief voor installatie ongeacht het type woonboot. Een losse pomp (met vrije doorlaat) kan vanaf 1500,- excl. BTW aangeschaft worden. Door samenwerking van woonbootbewoners of zelf een deel te installeren kunnen de kosten voor installatie eventueel omlaag gebracht worden. Ik heb al een pomp in mijn boot, maar dat is een versnijdende pomp met een smallere diameter bij de afvoer, moet ik dit aanpassen? De rioolbeheerder gaat uit van gebruik van pompen met een vrije doorlaat. In de regel heeft een versnijdende pomp meer nadelen dan een niet versnijdende. Een versnijdende pomp maakt meer geluid en vertoont vaker storingen aan boord dan een niet versnijdende pomp. Daarnaast veroorzaakt een versnijdende pomp in het algemeen aangekoekt vuil in het riool en is daardoor niet wenselijk voor de rioolbeheerder. Het rioolstelsel is zo aangelegd dat op bijna alle plaatsen kan worden volstaan met een pomp met een vrije doorlaat. Een bestaande versnijdende pomp hoeft echter niet te worden vervangen om in aanmerking te komen voor de subsidie van AGV. Omdat de afvoerleiding vaak smaller is, zal er wel een verloopstukje moeten worden aangelegd tussen de afvoer van de pomp en het aansluitpunt in de kade. Een installateur kan u hierover adviseren. Hoe groot is een pomp? Een gemiddelde deugdelijke pompinstallatie met een reservoir is 65 (l) x 40 (b) x 45 (h) cm. Zijn er pomptypes/merken die gevoeliger zijn voor storingen? Heeft het projectbureau daar onderzoek naar gedaan? Het projectbureau gebruikt ervaringen van bewoners voor informatie in nieuwsbrieven en op de site met betrekking tot pompen maar geeft zelf geen waardeoordeel met betrekking tot verschillende installateurs of leveranciers. Kan ik gewoon wc papier door het toilet spoelen. Ja, het systeem is ontworpen om bij normaal gebruik van douche, toilet, keuken en wasmachine te functioneren. Regelmatig onderhoud is wel aan te raden om vet en vuil dat toch achterblijft te verwijderen. 5

6 6. Schouw aan boord Het project biedt de mogelijkheid in de periode februari/ maart een (door het project betaalde) individuele schouw aan boord te laten uitvoeren. Naar aanleiding van dit bezoek wordt een schouwrapport opgesteld waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen of opdracht kunnen geven aan een installateur. Het schouwrapport is informatief bedoeld. Het rapport geeft inzicht in de individuele situatie van iedere woonboot en laat zien hoe de vuilwaterpunten gecentraliseerd kunnen worden en wat een goede locatie voor de pomp is. Ook maakt het schouwrapport eventuele knelpunten inzichtelijk. De schouw is niet verplicht. U ontvang per brief de naam van het bedrijf dat gaat schouwen in het projectgebied Centrum VI. Voor de aanleg van een installatie aan boord hoeft u geen gebruik te maken van het bedrijf dat de schouw heeft uitgevoerd. U bent vrij zelf een bedrijf hiervoor te kiezen. Na de schouwronde volgt in juni 2012 een tweede bijeenkomst tijdens welke bewoners de gelegenheid hebben vragen te stellen naar aanleiding van de uitkomsten in het rapport. Het bedrijf dat de schouw uitvoert zal, evenals andere installateurs en leveranciers van pompen, aanwezig zijn op deze bijeenkomst. Wat voor firma doet de schouw? Heeft deze belang bij het schouwen? De markt van gespecialiseerde installateurs en leveranciers is beperkt. Het schouwen van woonboten zou nooit een winstgevende primaire taak van een bedrijf kunnen zijn. De bedrijven die de schouwen in opdracht van AGV uitvoeren worden betaald om een onafhankelijk rapport op te leveren dat een reële weergave geeft van de situatie aan boord en de nog uit te voeren werkzaamheden. Het rapport wordt ingevuld volgens een aantal vaste invulschema's. Er wordt geen prijsopgave of offerte gebonden aan het opgestelde rapport. Dit gebeurt alleen als de bewoner het betreffende bedrijf hier later om zou vragen. Kan ik de schouwer om een prijsopgave vragen? Nadat de schouw is uitgevoerd bent u vrij een bedrijf te kiezen om de installatie aan boord te doen. Projectbureau Schoonschip is echter geen partij in de commerciële afspraken tussen bewoners en installateurs en in het schouwrapport wordt hiervan geen vermelding gemaakt. Kan een schouw gebruikt worden voor de aanvraag voor een ontheffing? Het is mogelijk dat uit het schouwrapport blijkt dat een van de vuilwaterpunten alleen kan worden gecentraliseerd na een ingrijpende verbouwing die hoge kosten met zich mee zou brengen. In een dergelijk geval kan de bewoner/eigenaar de afdeling handhaving van de oppervlaktewaterbeheerder benaderen met een vraag tot uitstel van het aansluiten van dit betreffende lozingspunt. Een dergelijk uitstel zal, mits er een gegronde reden is, echter altijd tijdelijk zijn. 6

7 7. Subsidie RWS en AGV hebben besloten subsidie te verstrekken voor een deel van de kosten. Dit besluit houdt mede verband met het feit dat de kosten voor de aansluiting bij een woonboot door de specifieke situatie in het algemeen hoger zijn dan de kosten voor een gemiddelde huisaansluiting op de vaste wal. Door de subsidieregeling worden woonbootbewoners tegemoet gekomen in deze hogere kosten. De subsidieregeling van AGV kent een maximum subsidiebedrag van 1.250,- per woonboot. AGV stelt wel eisen aan de pompinstallatie om in aanmerking te komen voor de subsidie. Deze worden beschreven in het PvE. Kijk voor overige voorwaarden voor subsidie op subsidie. Als een deel van de installatie wel voldoet aan het PvE maar er is een lichtere pomp geinstalleerd, kan ik dan wel subsidie krijgen voor een deel van de kosten? Nee. In de subsidieregeling van AGV worden de kosten voor een boordvoorziening genoemd als subsidiabele kosten (Art. 5). De definitie van een boordvoorziening luidt: Voorziening aan boord van woonboten die ( ) kan bestaan uit een of meer pompvoorzieningen met toebehoren, opvangtank(s), een besturingssysteem, doorvoersysteem, leidingwerk, elektra, bekabeling ( ) en die voldoet aan de daaraan door het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vastgestelde en bekendgemaakte eisen. Is de subsidie een vast bedrag? Ja, woonboot eigenaren ontvangen een bedrag van 1.250,- mits aangetoond kan worden dat de kosten meer dan 1.250,- bedragen en aan alle andere eisen is voldaan. Hoe zit het met de subsidieregeling die gemeente of stadsdeel eerder had kunnen benutten een aantal jaren geleden toen de mogelijkheid bestond woonboten met subsidie aan te sluiten? In de jaren tachtig/negentig van de vorige eeuw heeft een regeling bestaan waarmee gemeente of stadsdeel gesubsidieerd (nieuwe) riolering konden aanleggen. Een aantal gemeenten heeft gebruik gemaakt van deze regeling voor de aanleg van riolering naar woonboten toe. Deze regeling bestaat echter niet meer. U kunt hierop dan ook geen aanspraak meer maken. Het projectbureau benadrukt dat de gemeente (als verantwoordelijke voor de aanleg van het riool) de ontvanger van deze subsidie was. Krijg ik ook subsidie als ik de pomp zelf installeer? Ja, mits de volledige boordvoorziening conform het Programma van Eisen geïnstalleerd is en er aankoopbonnen overlegd kunnen worden. Krijg ik altijd 1.250,- via de subsidieregeling uitgekeerd? Ja, mits aangetoond kan worden dat de kosten meer dan 1.250,- bedragen en aan alle andere eisen is voldaan, wordt het volledige subsidiebedrag uitgekeerd. Moet ik het bedrag voor de pompinstallatie zelf voorfinancieren? Ja, de subsidie wordt achteraf toegekend, nadat de kosten zijn gemaakt en hiervan bonnen overlegd kunnen worden. Hoe lang duurt het na de subsidieaanvraag totdat het geld wordt overgemaakt. Als alle stukken bij de aanvraag binnen zijn wordt in de regel binnen 8 weken het geld overgemaakt aan de aanvrager. 7

8 8. Handhaving Zowel RWS als AGV is gehouden tot bestuursrechtelijke handhaving van de bepalingen uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Voor het projectgebied Centrum V betekent dit dat na het verlopen van een termijn van 12 maanden, welke in de tweede voorlichtingsbijeenkomst wordt vastgesteld, Waternet als uitvoerder van het bevoegd gezag (AGV) zal handhaven. In de praktijk betekent dit dat, wanneer er nog steeds geloosd wordt op het oppervlaktewater, er eerst een dwangsom wordt opgelegd van ,- verdeeld over 5 termijnen van 3.000,-, die eventueel gevolgd wordt door een gerechtelijke procedure. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief van Projectbureau Schoonschip van januari 2010, die u kunt raadplegen via de site van het projectbureau. Wat gebeurt er als ik niet aansluit? Als u vóór de uiterlijke aansluitdatum niets onderneemt ten behoeve van het stoppen met lozen op oppervlaktewater, zult u bij de controle van de handhavers van AGV een brief ontvangen met een voornemen tot het opleggen van een dwangsom. In dit voornemen wordt een begunstigingstermijn genoemd tijdens welke u alsnog voorzieningen kunt treffen om aan de in het Besluit lozing afvalwater genoemde eisen te voldoen. Als u dan nog steeds niet aansluit volgt het bovengenoemde handhavingstraject. Wat moet ik doen als mijn woonboot pas na afloop van de uitvoeringstermijn naar de helling gaat? Bij (onvoorziene) omstandigheden die leiden tot vertraging van de aanleg van de boordvoorziening kunnen de handhavers van AGV/Waternet per geval, mits er een gegronde rede voor een verzoek tot uitstel is, de uitvoeringstermijn aanpassen. Overige vragen Is het niet handig als er ervaringen worden uitgewisseld m.b.t. materiaal en installateurs? Het projectbureau juicht initiatieven van bewoners toe om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en doet hiervan verslag in de nieuwsbrieven en op de website. Een aantal bewoners van het Zeeburgerpad heeft een inventarisatie gemaakt van de verschillende merken pompen. De uitkomst hiervan kunt u op raadplegen. De oude aansluitpunten (Jacob van Lennepkade) zijn niet goed. Waternet is niet op de hoogte van aansluitpunten in (voormalig) Oud West die niet aan de huidige standaard zouden voldoen. Als bewoners problemen hebben met aansluiten doordat het aansluitpunt niet goed functioneert, kunnen zij een verzoek indienen bij Waternet dit aan te passen. Er zal dan gekeken worden naar de oorzaak van het slecht functioneren en indien nodig kan het aansluitpunt aangepast worden. Er zijn nog geen aansluitpunten gemaakt bij onze woonboot. Een deel van de woonboten in projectgebied Centrum VI moet nog worden voorzien van een aansluitpunt, dit zal op korte termijn gebeuren. Het projectbureau nodigt woonbootbewoners uit een gebied uit wanneer de riolering is, of op korte termijn wordt aangelegd door Waternet. Als er onverhoopt toch grote vertraging optreed in de uitvoering van werkzaamheden in de kade zal, indien nodig, de uitvoeringstermijn worden aangepast. 8

9 Wordt er in de planning rekening gehouden met de helling beurten van de woonboten/woonschepen? In principe niet, maar u kunt wel een verzoek van uitstel indienen bij de afdeling Handhaving. U moet hierbij wel goed aangeven waarom het hellingbezoek noodzakelijk is om de installatie te kunnen realiseren. Wat moet ik doen als ik geen geld heb om een pomp te kopen? Bij de start van het project is er door de oppervlaktewaterbeheerders gesproken over mogelijke gevallen waarin bewoners financieel niet in staat zijn een boordinstallatie aan te schaffen. Geen van de betrokken partijen heeft reden gezien voor een betalingsregeling of lening naast de tegemoetkoming in kosten via de subsidieregeling. Mogelijk kunnen bewoners in deze situatie contact op nemen met de gemeente om te kijken of zij in aanmerking komen voor bijzondere bijstand of een lening. Worden er ook maatregelen getroffen om de vervuiling van brandstof en olie vanuit de pleziervaart in de zomer aan te pakken? Projectbureau Schoonschip heeft deze vraag intern bij de betreffende afdeling van Waternet voorgelegd. Het Projectbureau zal het antwoord in een volgende nieuwsbrief opnemen. Wordt de waterkwaliteit in Amsterdam gemonitord? Waternet houdt in opdracht van de gemeente toezicht op het gebruik van het water. In opdracht van AGV wordt de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten gehouden. Regelmatig worden watermonsters genomen en deze worden geanalyseerd. Met dank aan de aanwezigen en de afspraak dat de bewoners een verslag van de bijeenkomst toegestuurd krijgen, sluit Henny van Gellekom de bijeenkomst af. 9

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van:

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Centrum Zuid Projectbureau Schoonschip d.d. 22 april 2013 Centrale Bibliotheek OBA te Amsterdam Aanwezig: Van

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van:

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van: Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van: Brouwersgracht 65 F t/m 95 G (oneven) en 64 t/m 138 F (even), Herengracht, Keizersgracht 8 K t/m 111 G (even en oneven), Korte

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Centrum VII

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Centrum VII Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Centrum VII Projectbureau Schoonschip d.d. 16 januari 2013 Centrale Bibliotheek OBA, te Amsterdam Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van Omval en HJE Wenckebachweg te Amsterdam Projectgebied: Omval

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van Omval en HJE Wenckebachweg te Amsterdam Projectgebied: Omval Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van Omval en HJE Wenckebachweg te Amsterdam Projectgebied: Omval Projectbureau Schoonschip d.d. 20 juni 2010 Soos van roeivereniging RIC, Korte

Nadere informatie

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners en -eigenaren van: Bilderdijkkade, Da Costakade 301 t/m 365 (oneven zijde) en 300 t/m 364 (even zijde), Hugo de Grootkade 4 t/m 52 en 131

Nadere informatie

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van:

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van: Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners van: Brouwersgracht 65 F t/m 95 G (oneven) en 64 t/m 138 F (even), Herengracht, Keizersgracht 8 K t/m 111 G (even en oneven), Korte Prinsengracht

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van:

Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Verslag van de informatiebijeenkomst voor woonboot-bewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Centrum VIII Projectbureau Schoonschip d.d. 13 februari 2013 Centrale Bibliotheek OBA te Amsterdam Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van de projectgebieden: Centrum VI, Zuid I en West IV

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van de projectgebieden: Centrum VI, Zuid I en West IV Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van de projectgebieden: Centrum VI, Zuid I en West IV Projectbureau Schoonschip d.d. 20 juni 2012 Het Sieraad, Postjesweg 1 te Amsterdam

Nadere informatie

1. Opening. 2. Projectbureau Schoonschip

1. Opening. 2. Projectbureau Schoonschip Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van de projectgebieden: Centrum IX: Kattenburgergracht, Kattenburgerplein, Oostenburgergracht, Wittenburgergracht Joan Muyskenweg: Joan Muyskenweg

Nadere informatie

1. Opening. 2. Projectbureau Schoonschip

1. Opening. 2. Projectbureau Schoonschip Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners en -eigenaren van: Haarlemmerweg, Nieuwpoortkade, Vredenhofpad, Amstelveld, Prinsengracht 756 t/m 892 (even) en 1053 t/m 1127 (oneven),

Nadere informatie

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst woonbootbewoners Loenen

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst woonbootbewoners Loenen Verslag van de eerste informatiebijeenkomst woonbootbewoners Loenen Projectbureau Schoonschip d.d. 19 maart 2009 Gemeentehuis van Loenen, Molendijk 32, Loenen Aanwezig: Van Projectbureau Schoonschip: Henny

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Noord IV

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Noord IV Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Noord IV Projectbureau Schoonschip d.d. 19 september 2013 Antoniushuis, Kamperfoelieweg in Amsterdam Aanwezig: Van Projectbureau

Nadere informatie

Aansluiting op de riolering. Presentatie voor woonbootbewoners

Aansluiting op de riolering. Presentatie voor woonbootbewoners Aansluiting op de riolering Presentatie voor woonbootbewoners Doel van de avond U te informeren over: - het project Schoonschip - de uitvoering en planning van het project - ondersteuning bij de uitvoering

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied West Houthavens:

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied West Houthavens: Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied West Houthavens: Haparandadam, Haparandasteiger, Silodam en Van Diemenkade nrs. 5 en 7 Projectbureau Schoonschip d.d.

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied in Assendelft en Zaandijk: Projectgebied: Zijkanaal D

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied in Assendelft en Zaandijk: Projectgebied: Zijkanaal D Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners in het projectgebied in Assendelft en Zaandijk: Projectgebied: Zijkanaal D Projectbureau Schoonschip d.d. 29 juni 2011 Gemeentehuis te Zaandijk

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners Weesp

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners Weesp Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners Weesp Projectbureau Schoonschip d.d. 16 april 2009 Hotel Het Hart van Weesp, Heerengracht 35, Weesp Aanwezig: Van Projectbureau Schoonschip:

Nadere informatie

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners en -eigenaren van: Projectgebied: Oosterdok / Nemo Projectbureau Schoonschip d.d. 28 oktober 2014 Centrale Bibliotheek OBA te Amsterdam

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Buiten IJ Noord

Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Buiten IJ Noord Verslag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Projectgebied: Buiten IJ Noord Projectbureau Schoonschip d.d. 15 april 2014 Huis van de wijk De Meeuw, Motorwal in Amsterdam Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Westerpark

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Westerpark Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Westerpark Projectbureau Schoonschip d.d. 4 en 11 februari 2008 Buurtcentrum De Waterval, van Hallstraat 10, Amsterdam Aanwezig: Van Projectbureau

Nadere informatie

Projectbureau Schoonschip d.d. 15 december 2009 Sociëteit roeivereniging Poseidon, Jan Vroegopsingel 4 te Amsterdam

Projectbureau Schoonschip d.d. 15 december 2009 Sociëteit roeivereniging Poseidon, Jan Vroegopsingel 4 te Amsterdam Verslag eerste informatiebijeenkomst woonbootbewoners Amsteldijk nrs 828 t/m 878, Jan Vroegopsingel nrs 2 t/m 25 en Ouderkerkerdijk nrs 26 t/m 45. Projectgebied: Oost Watergraafsmeer/ Zuideramstel Projectbureau

Nadere informatie

Subsidieregeling Riolering woonboten

Subsidieregeling Riolering woonboten Subsidieregeling Riolering woonboten Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering d.d.22 mei 2008, nr. AB 08/018

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners Weesp

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners Weesp Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners Weesp Projectbureau Schoonschip d.d. 15 en 16 januari 2009 Hotel Hart van Weesp, Herengracht 35, Weesp Op 15 januari aanwezig: Van Projectbureau

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Zeeburg

Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Zeeburg Verslag van de informatiebijeenkomsten woonbootbewoners pilot Zeeburg Projectbureau Schoonschip d.d. 30 januari en 6 februari 2008 KHL Koffiehuis, Oostelijke Handelskade 44, Amsterdam Aanwezig: Van Projectbureau

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 05 50 info@projectbureauschoonschip.nl

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam T 020-586 05 50

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West

Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West Verslag van de tweede informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West Projectbureau Schoonschip d.d. 23 juni 2008 Buurtcentrum De Horizon, Hembrugstraat 156, Amsterdam Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de criteria voor subsidieverstrekking voor aansluiting van woonschepen op de gemeentelijk riolering. gfedcb.

Besluit tot wijziging van de criteria voor subsidieverstrekking voor aansluiting van woonschepen op de gemeentelijk riolering. gfedcb. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB Besluit tot wijziging van de criteria voor subsidieverstrekking voor aansluiting van woonschepen op de gemeentelijk riolering

Nadere informatie

Schouwrapport adresgegevens 1 adresgegvens 2 adresgegevens 3

Schouwrapport adresgegevens 1 adresgegvens 2 adresgegevens 3 Schouwrapport adresgegevens 1 adresgegvens 2 adresgegevens 3 Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 0550 info@projectbureauschoonschip.nl www.projectbureauschoonschip.nl SCHOUWRAPPORT

Nadere informatie

Verslag vervolg informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West Projectbureau Schoonschip d.d. 23 juni 2008

Verslag vervolg informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West Projectbureau Schoonschip d.d. 23 juni 2008 Verslag vervolg informatiebijeenkomst woonbootbewoners pilot Westerpark en Oud-West Projectbureau Schoonschip d.d. 23 juni 2008 Buurtcentrum de Horizon, Hembrugstraat 156, Amsterdam Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Schouwrapport Rijkswaterstaat

Schouwrapport Rijkswaterstaat Schouwrapport Rijkswaterstaat SCHOUWRAPPORT Gemeente:.. Adres:.. Inhoudsopgave A Woonboot algemeen B Woonboot gegevens C Vuilwater afvoerpunten D Bereikbaarheid kruipruimte E Energie aansluiting F Pompinstallatie

Nadere informatie

RIOLERINGAANSLUITING WOONARKEN

RIOLERINGAANSLUITING WOONARKEN RIOLERINGAANSLUITING WOONARKEN Rioleringaansluiting Uw woonark aansluiten op de riolering? Een complete afvalwaterverzorging voor uw varend woonschip? De opvoerinstallaties van HOMA klaren moeiteloos deze

Nadere informatie

Saniboy GSP in standaard woonark

Saniboy GSP in standaard woonark ...rioleringaansluiting woonarken Saniboy GSP in standaard woonark Oplossing varend woonschip. FEKA-unit met 300 liter buffertank. Hoofdpomp TP 2 (230V) in combinatie met 2 V snijdpomp. Rioleringaansluiting

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding. 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat. 5.

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding. 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat. 5. PROJECT BEHANDELING HUISHOUDELIJK AFVALWATER Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat 5. Conclusie 6. Bijlagen

Nadere informatie

watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden

watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden Waarom deze folder? Iedere woning en elk bedrijf in Rotterdam hebben een aansluiting op de gemeentelijke

Nadere informatie

Melding Besluit lozen afvalw ater huishoudens

Melding Besluit lozen afvalw ater huishoudens Melding Besluit lozen afvalw ater huishoudens 1 Introductie Inleiding: Met dit formulier kunt u een melding doen voor het lozen van afvalwater door huishoudens op het oppervlaktewater. De melding wordt

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden gemeente Ede Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden U woont in een gebied waar het huishoudelijk afvalwater via een pompput op de drukriolering wordt geloosd. Omdat de werking van drukriolering

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring GR20140227 punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan Afkoppelingswerken op perceelsniveau Toelichting afkoppelen Scheiden/Afkoppelen, wat, waarom en hoe? Stappenplan Voorziene tussenkomsten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland,

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland, ^ PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2011/09 Nummer 1120019 Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit; AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK De raad van de gemeente Waalwijk; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gelet op art. 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op art. 42 van het

Nadere informatie

Over de subsidieregeling

Over de subsidieregeling Over de subsidieregeling Wat zijn de voorwaarden? De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B15.001634 gezien het advies van de raadscommissie van december 2015; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld

Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 48852 4 juni 2015 Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 vastgesteld Op 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad de Rioolverordening Buitenriolering

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Voorwoord In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat. Dit is een overzicht van maatregelen uit de

Nadere informatie

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen 2016-2020 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling worden onderstaande begrippen gehanteerd. Aanvraag

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 10 Haarlem, 13 januari 2004 Onderwerp: wijziging van de Deelverordening stimulering inbouw vuilwatertanks in pleziervaartuigen Noord-Holland 2002 Bijlagen:

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

BEDRIJF ZOEKT BUUR DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012. (1) Stichting Triple I-S. (2) Bedrijf. (3) Buur

BEDRIJF ZOEKT BUUR DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012. (1) Stichting Triple I-S. (2) Bedrijf. (3) Buur BEDRIJF ZOEKT BUUR DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012 (1) Stichting Triple I-S (2) Bedrijf (3) Buur Stichting Triple I-S, Maldenhof 477, 1106 EN Amsterdam E:info@inclusivescience.org W:www.inclusivescience.org

Nadere informatie

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infovergadering Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project

Nadere informatie

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens)

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) (Tekst geldend op: 06-01-2010) Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 9 Haarlem, 25 januari 2002 Onderwerp: Vaststelling van de Deelverordening stimulering inbouw vuilwatertanks in pleziervaartuigen Noord-Holland 2002 Bijlagen:

Nadere informatie

Aanvraag subsidie riool gerelateerde voorziening

Aanvraag subsidie riool gerelateerde voorziening Aanvraag subsidie riool gerelateerde voorziening 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-Mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres:

Nadere informatie

TARIEVENTABEL behorende bij de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES 2012

TARIEVENTABEL behorende bij de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES 2012 TARIEVENTABEL behorende bij de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES I. Retributies a. Voor het van gemeentewege maken van een aansluiting op het gemeenteriool

Nadere informatie

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Vergunningen langs de Vecht Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Als u een steiger wilt aanbrengen in de Vecht, een vaartuig wilt afmeren of bijvoorbeeld een schuur wilt bouwen langs de oever dan moet u

Nadere informatie

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries. VW Regeling meldingen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Regeling houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot gegevens, die bij een melding van voorgenomen agrarische activiteiten

Nadere informatie

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Artikel 1 - Definities Hemelwater Hemelwaterinstallatie Horizontale dakoppervlakte Verharde

Nadere informatie

Johan de Wrttstraat 40 Postbus AL Dordrecht telefoon: (078) telefax: (078)

Johan de Wrttstraat 40 Postbus AL Dordrecht telefoon: (078) telefax: (078) Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden DIV TEAM 1 Aantekenen Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT 1 9 HGV S04 _.,,, ^_ _ Ons kenmerk

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Artikel 1: Definities. horizontale dakoppervlakte hemelwater hemelwaterput

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 16/06/2011. Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

Infovergadering 17 november Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat

Infovergadering 17 november Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat Infovergadering 17 november 2016 Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie afkoppelen hemelwater en afvalwater Toelichting vindt u op de laatste pagina s.

Aanvraagformulier subsidie afkoppelen hemelwater en afvalwater Toelichting vindt u op de laatste pagina s. Aanvraagformulier subsidie afkoppelen hemelwater en afvalwater Toelichting vindt u op de laatste pagina s. Gegevens van de aanvrager en ondertekening Naam en voorletter(s): Adres : Postcode : Woonplaats

Nadere informatie

Voor de volledigheid vermelden we nog twee oplossingen die in deze fiche niet aan bod komen.

Voor de volledigheid vermelden we nog twee oplossingen die in deze fiche niet aan bod komen. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 5 - POMPPUTTEN EN BUFFERPUTTEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Informatie Aanleg & Beheer Riolering

Informatie Aanleg & Beheer Riolering Informatie Aanleg & Beheer Riolering Afdeling Buitenruimte Januari 2013 Inhoudsopgave Bladzijde 1 1. Inleiding Bladzijde 2 2. Begripsbepalingen Bladzijde 2-4 3. Onderhoud en beheer Bladzijde 5-6 4. Ontluchting

Nadere informatie

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN Artikel 1 - Definities Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (in niet-verontreinigde toestand) Hemelwaterinstallatie Het geheel van een reservoir voor het opvangen

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AANSLUITVERORDENING RIOLERING gemeente Hillegom.

TOELICHTING OP DE AANSLUITVERORDENING RIOLERING gemeente Hillegom. TOELICHTING OP DE AANSLUITVERORDENING RIOLERING gemeente Hillegom. 1 Opzet van de verordening Uitgangspunt van deze verordening is dat voor een nieuwe aansluiting op het riool of een wijziging van de bestaande

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 januari 2015 Rapportnummer: 2015/002

Rapport. Datum: 5 januari 2015 Rapportnummer: 2015/002 Rapport Rapport over de afwijzende beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel op het verzoek om vergoeding van de schade door het uitvallen van de pompinstallatie van het

Nadere informatie

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem CTF Amsterdam bv Prinsengracht 436 in Amsterdam Datum 21 april 2017 Casecode W-17.00767 Kenmerk 17.070654 Watervergunning het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem Uw kenmerk / projectcode:

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : ~Oll..- 5'63'2... Status : Openbaar I Ter besluitvorming Datum : 8 maart 2012 Afdeling : Openbare Werken \,:rraa~e"j Raad: :Ja medewer ~st)er:

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

Vuilwater? Vang het op!

Vuilwater? Vang het op! Vuilwater? Vang het op! Gewoon schoon, lekker fri( )s Vuilwater opvangen kost niet veel, lozen wel Fryslân is een echte watersportprovincie. Boottoeristen kunnen hier genieten van stilte, ruimte en prachtige

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

Juist (nu) aansluiten

Juist (nu) aansluiten Samenvatting aanpak project Juist (nu) aansluiten Opsteller: M.J.M. Wansink Status: definitief Projectfase: initiatie Datum: 9-3-2011 Versie: 0.2 Kopie: Opdrachtgever Projectteam Projectdossier (origineel)

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

DSI regenwater infiltratie.

DSI regenwater infiltratie. DSI regenwater infiltratie. De adequate oplossing van een actueel probleem. Klimaatverandering. Het klimaat verandert. Met als gevolg een toename van de duur en frequentie van wateroverlast, verkeersonveiligheid

Nadere informatie

de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014;

de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 79256 31 december 2014 Aansluitverordening riolering Gouda 2015 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

Welke materialen moet u gebruiken voor het aansluiten van een Sanibroyeur-toilet Broyeurexpert Nederland.

Welke materialen moet u gebruiken voor het aansluiten van een Sanibroyeur-toilet Broyeurexpert Nederland. Welke materialen moet u gebruiken voor het aansluiten van een Sanibroyeur-toilet Broyeurexpert Nederland. Gevestigd in Reeuwijk Reeuwijk is een Dorpje naast Gouda Aan de Edisonstraat 11 2811em Reeuwijk

Nadere informatie

Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften 13 AUG201S O M G E VI N G S D I E N S T FLEVOLAND & [3001 EN VECHTSTREEK Maatwerkvoorschriften Almere Döner Center Zadelmakerstraat 50 in Almere OM GEVI N GS DI E NST nevoi..awo a s001 EN VECHTSTREEK Aanvraagnummer:

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT

SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT aanvrager : naam : adres : gemeente :. telefoon : adres installatie : aard van de woning : bestaande woning/gebouw nieuwbouw verbouwing Gegevens Hemelwaterinstallatie

Nadere informatie

RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering. 19 januari 2017

RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering. 19 januari 2017 RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering 19 januari 2017 RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering Verloop van de infovergadering Inleiding Rioleringswerken Wegenwerken Timing Afkoppelingswerken

Nadere informatie