Microstations Neerhovenstraat 31/2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Microstations Neerhovenstraat 31/2"

Transcriptie

1 Neerhovenstraat 31/2 Afvalwaterzuivering met kwaliteitsmaatstaf 3670 Meeuwen-Gruitrode tot 100 I.E. PRODUKT : OXYFIX microstations zijn waterzuiveringsstations geleverd door Kebro NV en reeds doorontwikkeld voor de laatste Europese norm pr-en op basis waarvan toekomstig door iedere fabrikant een verplicht CE-label moet afgeleverd worden. Het afvalwater wordt behandeld met micro-organismen op een uniek vast dragermateriaal type OXYBILLE, verstoppingsvrij en uit de zuivering uit te nemen voor onderhoud van componenten. betonnen uitvoering principe kunststof uitvoering PLAATSING : Om de zuiveringskwaliteit van de OXYFIX microstations te waarborgen kunnen de microstatons door Kebro zelf geplaatst, aangesloten en opgestart worden. Daarnaast verzorgt Kebro de rioleringswerken, omgevingswerken zoals klinkers, groenaanleg,... eventueel in overleg met de bouwaannemer. Omdat water zuiveren een levende materie is, dringt kebro er ten stelligste op aan een onderhoudscontract af te sluiten : zo blijft de lange termijn goede werking van de waterzuivering gegarandeerd. OPVOLGING : Via een doorgedreven technische database zijn alle door kebro geleverde waterzuiveringen en haar verschillende componenten per bouwwerf perfect traceerbaar. Zo is ieder microstation een uniek object.

2 ALGEMENE KENMERKEN VAN OXYFIX ZUIVERINGSSTATIONS OXYFIX zuiveringstations, type ondergedompeld aëroob vastbed, zijn geschikt voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater tot 100 I.E., overeenkomstig de eisen voor huishoudelijk afvalwater beschreven in VLAREM II. 1. Gemiddelde karakterstiek van het influent De te behandelen afvalwaters zijn uitsluitend van het huishoudelijke type Wat zijn huishoudelijke afvalwaters? Dit zijn sanitaire afvalwaters opgedeeld in : Grijs afvalwater (keuken, bad, douche, lavabo s : ca. 70% van het huishoudelijk afvalwater) Zwart afvalwater (WC s: ca. 30% van het huishoudelijk afvalwater) Regenwater is geen huishoudelijk afvalwater, uitgenomen wanneer WC, wasmachine e.a. regenwater gebruiken, dan wordt dit regenwater grijs of zwart huishoudelijk afvalwater. Ook afvalwater afkomstig van industriële toepassingen is geen huishoudelijk afvalwater. Huishoudelijk afvalwater, niet loosbaar in de openbare riolering of gemeenschappelijk regionaal zuiveringsstation, dient toekomstig gezuiverd te worden door een IBA (individuele behandeling afvalwater). De graad van zuivering wordt bepaald door de regionale overheden. Schadelijke producten verhinderen de werking van de waterzuivering: - farmaceutische producten - zuren en afgeleiden (ether, verf, ammoniak, ) - hygiënische producten (hygiënische doekjes) - biologisch niet-afbreekbare producten (minerale oliën, karton, plastiek, rubber, ) - ph niet gelegen tussen 6,5 en 9 Andere producten, die niet schadelijk zijn, mogen wel via de IBA afgevoerd worden: - detergenten voor afwas - producten voor het wasmachine en afwasmachine - waterverzachters en ontkalkers - biologisch afbreekbare producten Karakteristieke influentwaarden voor Oxyfix zuiveringsstations : Nominal debiet (l/ie/d) : 180 BOD5 (g/ie/d) : 60 ZS (g/ie/d) : 90 Piekbelasting : 3Q18 Ph 6,5<ph<7,5 Het microstation werkt zonder toevoeging van biologische activatoren. 2. Kwaliteit van het effluent Na behandeling voldoet het afvalwater aan de volgende kwaliteitseisen voor huishoudelijk afvalwater : BOD5 (mg/l) <25 mg/l ZS (mg/l) <60 mg/l Bezinkbare stof <0,5 ml/l

3 3. Werking De Oxyfix-zuiveringsstations werken op basis van het ondergedompeld aëroob vastbed principe in het compartiment van de biologische reactor. Het zuiveringsproces omvat 3 fasen : - voorbezinking of primaire zuivering op basis van anaërobe behandeling (in de voorbezinker), - beluchting/ activatie door aërobe behandeling (in de biologische reactor), - nabezinking (in de nabezinker). Het totale huishoudelijk afvalwater (sanitair en fecaliën) komt binnen in de voorbezinker, waar het organisch materiaal gaat bezinken en wordt afgebroken door anaërobe bacteriën. Dit compartiment doet eveneens dienst als vetvanger. Na verloop van tijd vormt zich in de bovenzijde van dit eerste compartiment een vaste laag waardoor het noodzakelijk is het influent bij wijze van een inlaatbocht onder deze laag te brengen. Deze inlaatbocht bevordert ook de waterstroming waardoor de aërobe zuivering verbeterd wordt. De overblijvende organische fractie stroomt gravitair in het tweede compartiment: de biologische reactor. In deze reactor vindt de aërobe zuivering plaats, dwz. de overblijvende organische fractie wordt verwerkt door micro-organismen op vast dragermateriaal (OXYBILLES). De nodige zuurstof die deze micro-organismen gebruiken bij deze verwerking, wordt toegevoerd door een luchtpomp. De pomp is aangesloten aan de beluchters binnen in het gedeelte biologische zuivering in de put en zorgt voor een hoog zuurstofrendement. Na de aërobe biologische behandeling, arriveert het gezuiverde water en de slibfractie afgescheiden door deze micro-organismen in het bovendeel van de nabezinker, waar de slibfractie in vlokstructuur gedecanteerd wordt en naar de bodem zinkt. Hier vindt ook een eerste denitrificatie plaats. Het gezuiverde water stroomt naar het oppervlaktewater. Door middel van een optionele slibretour kan het restslib teruggebracht worden naar het eerste compartiment, de voorbezinker, voor een tweede zuiveringscyclus. Het fenomeen van denitrificatie is beter controleerbaar met deze slibretour. OXYFIX kunnen een verwerking van afvalwater aan van 1 tot 100 inwonersequivalenten. De zuiveringstechniek is eenvoudig aan te passen aan meerdere woningen met een influent gekarakteriseerd door grote variaties vuilvracht. Omwille van dimensioneringsredenen worden grotere systemen ondergebracht in verschillende beton- of kunststof putten. 4. Dragermateriaal Het dragermateriaal type Oxybille - is gemakkelijk demonteerbaar om iedere technische interventie in de biologische reactor mogelijk te maken. De Oxybilles voldoen aan onderstaande karakteristieken : Materiaal : Gerecycleerd polypropyleen Vorm : Bolvormige vorm, +/- 6 cm diameter. Binnenzijde centrale parallelle ribben loodrecht op de cirkelband. Percentage vrije ruimte : 89,9 % Gewicht : +/- 105 kg/m3 Verhouding Oppervlakte/Volume : +/- 200 m²/m3 Verpakking : PP-zakken van 100 liter 5. Beluchting De beluchting wordt verzekerd door een luchtpomp, discontinu aangestuurd. De luchtpomp is gekoppeld aan een beluchtingsarm gemonteerd op de bodem van de biologische reactor. De arm is uitgerust met EPDM schotelbeluchters type fijne bellen. Voor zuiveringen t/m 14 I.E. worden de beluchters aangestuurd door een membraanbeluchtingspomp die in een droge ruimte opgesteld dient te worden, maximaal 20 meter van het zuiveringsstation verwijderd. De lucht wordt in het zuiveringsstation gebracht via een ondergrondse luchtleiding in een mantelbuis. Voor grotere zuiveringen wordt de bilaterale kanaalbeluchter standaard op de dekplaat van de bioreactor gemonteerd. Electrische voeding dient tot bij de luchtpomp gebracht te worden via een mantelbuis.

4 6. Sturingskast voor buitenopstelling (optioneel). Polyester IP 66 sturingskast voor buitenopstelling gemonteerd op een polyester voet. In de kast zijn 2 thermische veiligheden voorzien, een differentieelschakelaar op 10 ma, en een electronische tijdschakeling om de werking van de luchtpomp en de slibretour te kunnen aansturen. Buiten op de sturingskast bevindt zich een rood verklikkerlampje dat een pompstoring (electrisch of luchtdruk) aangeeft. De goede werking wordt aangegeven door een groen verklikkerlichtje. De sturingskast is uit te breiden met een SMS-box. Bij zuiveringinstallaties t/m 14 I.E wordt de luchtpomp in deze sturingskast gemonteerd. 7. Recirculatie. Voor zuiveringsinstallaties t/m 14 I.E. wordt de slibretour geregeld door een airlift (ook aangesloten op de luchtpomp) die het overtollig slib van de nabezinker terugbrengt naar de voorbezinker. Het debiet van de airlift is via een regelkraan af te regelen en is standaard ingesteld in het fabriek. Bij grotere installaties bestaat de slibretour uit een monofase vuilwater dompelpomp die aangestuurd wordt door de regeltechniek in de sturingskast. De pomp pompt overtollig slib terug naar de 1ste kuip, de voorbezinker. 8. Voordelen. Hoog zuiveringsrendement. Eenvoudige en betrouwbare installatie met een minimum aan onderhoud, verstoppingsongevoelig. Laag energieverbruik. Ecologisch dragermateriaal op basis van gerecycleerd polypropyleen en zonder verouderingsgedrag, eenvoudig uitneembaar uit de Oxyfix, waardoor de Oxyfix zeer onderhoudsvriendelijk is. Aanpasbaar systeem aan een bestaande septische tank. Optische signalisatie bij bedrijfsstoring mogelijk. 9. Garanties - Beton- en/of kunststof kuip : 10 jaar - Electromechanica : 2 jaar (onderdelen) - Effluentgarantie als het influent aan de gestelde eisen voldoet (zie 1). 10. Gebruikshandleiding Het microstation wordt bij levering vergezeld van een duidelijke en uitgebreide installatie- en gebruikshandleiding.

5 OXYKIT 1-5 IE I.E. Volume Voorbe zinker (liter) Volume Reactor (liter) Volume Nabezi nker (liter) Du H DN H1 H2 T T2 poids (Kg) Slibretour (optie) Air-lift Vermo gen beluch ter 0,060 KW Netspan ning 1 x 230 V OXYKIT 1-5 maxi & 6-9 IE Air-lift of of OXYFIX IE Air-lift ,060 KW 0,120 KW 1 x 230 V 1 x 230 V KENMERKEN : Compact zuiveringsstation uit 1 of meerdere kunststof kuipen uitgevoerd in dubbelwandig MDPE, bestaande uit 2 halve delen, die af fabriek waterdicht gemonteerd worden. De kuipen zijn dubbelwandig waardoor een grote mechanische stabiliteit ontstaat : verkeersgroep 2 conform EN-124 (klasse afdekking B125 conform EN-124 voor gebieden als trottoirs, voetgangerszones en parkeerterreinen die toegankelijk zijn voor licht verkeer) bij 50 cm gronddruk. De mangaten hebben een nuttige opening van diameter 600 mm met kunststof deksel A15 en een opzetstuk van maximaal 60 cm. Standaard inclusief onderhoudsarme EPDM beluchters met 20 lm luchtslang en een duurzame monofase luchtpomp met laag energieverbruik. Optioneel kan een sturingskast voor buitenopstelling IP 66 geleverd worden. De luchtpomp wordt dan in de sturingskast gemonteerd. De luchtleidingen zijn uitgevoerd in PVC-druk PN 16. Uitneembaar en onderhoudsvrij dragermateriaal OXYBILLES. Het zuiveringsstation is uitermate goed bestand tegen piekbelastingen. Alle onderdelen zijn uitgevoerd in kunststof of inox, en voor onderhoud volledig demonteerbaar. De aansluitstompen in PVC 110 mm zijn gefixeerd in rubberen SBR connectors type F /138 DN 100. De kuipen zijn genummerd en de in en uitgangen zijn duidelijk aangeduid (IN en OUT) om iedere verwarring bij installatie te vermijden. Om schade aan de biologische reactor te vermijden bij het leegpompen van de zuivering, kan het station uitgerust worden met een specifieke leiding van voldoende diameter om het slib uit de biologische reactor te verwijderen. Het zuiveringsstation dient bij plaatsing van een ontluchting voorzien te worden.

6 Neerhovenstraat 31/2 Afvalwaterzuivering met kwaliteitsmaatstaf 3670 Meeuwen-Gruitrode tot 100 I.E. IEP : INDICATOR PERIODIEK ONDERHOUD, GOUDEN MEDAILLE OP HET SALON EUREKA I.E.P en regeltechniek Principe : de IEP is een cylindrisch filter met een maasgrootte van 100 micron in een HDPE uitlaatbocht gemonteerd aan de uitlaatzijde van het microstation. Het effluent stroomt over de filter naar het ontvangend milieu. Mochten nog onzuiverheden (drijvend of zwevend) in het afvalwater voorkomen, dan worden deze door de filter tegengehouden. Bij teveel onzuiverheden zal de filter dichtslibben, het vloeistofniveau in de zuivering zal stijgen tot aan de gemonteerde waarschuwingssonde die een alarm doet afgaan in de sturingskast: het is tijd om het microstation bij te regelen of leeg te pompen en de volledig demonteerbare filter te reinigen. gedemonteerde I.E.P

7 Neerhovenstraat 31/2 Afvalwaterzuivering met kwaliteitsmaatstaf 3670 Meeuwen-Gruitrode tot 100 I.E. AUTOMATISATIE TEN DIENSTE VAN WATERZUIVERING Op het domein van de biologische waterzuivering kan een tijdelijk slecht functioneren of een panne in de waterzuivering zich vertalen in een vervuiling voor het ontvangend milieu. Het is duidelijk dat het op zo'n moment onontbeerlijk is vlug te kunnen reageren, en misschien zelfs onmiddellijk. De telemetriesystemen die wij aanbieden laten ons toe op ieder ogenblik over de goede werking van onze waterzuiveringsstations te kunnen waken en in een reële tijdspanne te kunnen bijsturen. Wij kunnen vanaf onze bureaus een aantal parameters van de zuiveringsinstallatie beïnvloeden, en indien noodzakelijk een van onze technische mensen ter plaatse sturen. ONDERHOUD EN MECHANISCHE BIJSTAND Via een doorgedreven technische database zijn alle door kebro geleverde waterzuiveringen en haar verschillende componenten per bouwwerf perfect traceerbaar. Van iedere zuivering is alzo bekend welke onderdelen gebruikt werden voor de bouw ervan. Onze gespecialiseerde techniekers houden zich 24u/24 en 365 dagen per jaar ter beschikking. Onze onderhoudsvoertuigen, uitgerust als mobiele werkplaatsen, zijn uitgerust met al het nodige materiaal om de waterzuivering ter plaatse te kunnen onderhouden.

Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing Beste klant, Bij de aankoop van een zuiveringsstation hebt u duidelijk

Nadere informatie

Over aansluiten op de riolering, scheiden van hemelwater en zelf zuiveren van afvalwater

Over aansluiten op de riolering, scheiden van hemelwater en zelf zuiveren van afvalwater DOSSIER AFVALWATER Over aansluiten op de riolering, scheiden van hemelwater en zelf zuiveren van afvalwater Volgens een Europese milieurichtlijn, de kaderrichtlijn water, moet elke lidstaat een goede kwaliteit

Nadere informatie

waterwegwijzer voor architecten

waterwegwijzer voor architecten waterwegwijzer voor architecten Informatie van de Vlaamse overheid een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning Deze brochure wordt uitgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne Zelf zuiveren stap voor stap Provinciaal Instituut voor Hygiëne Inhoudstafel 1 Zelf zuiveren 1 1.1 Waarom zelf zuiveren? 1 1.2 Wie moet zelf zuiveren? 1 2 Hoe werkt een individuele zuivering? 2 2.1 Voorzuivering

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING rechthoekig model 25-serie rond model 27-serie 970100103 Handleiding HDPE Vetafscheiderinstallatie bovengronds NS 0.3-0.5-0.7-1 2013

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P Handleiding Vetafscheiderinstallatie Euromal-P bovengronds 2008 AQUAFIX MILIEU BV. 24.01.2008 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 05 50 info@projectbureauschoonschip.nl

Nadere informatie

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie.

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Milieucommissie TECHNISCHE FICHE 01 BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES Auteur: Willy Vangossum Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Dit onderwerp is zodanig uitgebreid dat de uitwerking

Nadere informatie

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater BLAUW BOEK Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater Voorwoord De eerste en de tweede editie van het Blauwboek van Belgaqua, verschenen in 1998 en 2002, werden

Nadere informatie

Gebruik van regenwater

Gebruik van regenwater Gebruik van regenwater ewuaqua ewuaqua 50% waterbesparing door het gebruik van regenwater; dan is het weer zo slecht nog niet! Over ons ewuaqua De firma iwater Wassertechnik GmbH & Co. KG is dé specialist

Nadere informatie

AQUAFIX LAMELLENAFSCHEIDERS

AQUAFIX LAMELLENAFSCHEIDERS DE GROOTSTE AFSCHEIDERFABRIKANT VAN DE BENELUX! AQUAFIX LAMELLENAFSCHEIDERS Eigen fabriek Snelle levertijden Eigen monteurs Eigen adviseurs Hoge kwaliteit Grote voorraad LAMELLENAFSCHEIDERS SLIBVANGPUTTEN

Nadere informatie

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard Ketenanalyse RWZI s Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard 18-01-2013 Bij deze revisie is de CO 2 reductie door het toepassen van groene energie gekwantificeerd en is de techniek Nereda

Nadere informatie

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida ARPA Arrchitecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: Bouwheer Tel: Fax: Gsm: Email: Werf Algemeen verwijzingsbestek

Nadere informatie

BROYEUR. vuilwaterpompen en fecaliënvermalers. Achter elke deur een

BROYEUR. vuilwaterpompen en fecaliënvermalers. Achter elke deur een / BROYEUR vuilwaterpompen en fecaliënvermalers Woning Beauty Horeca Detailhandel Kantoor Woonark Vrije tijd Wellness Zorg Utiliteit Achter elke deur een BROYEUR Sanibroyeur is er voor u tijdens iedere

Nadere informatie

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing binnen 1 Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en

Nadere informatie

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek NieuWe Final l report SaNitatie op WijkNiveau ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek rapport 2014 W02 I Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site

Nadere informatie

Katern. afkoppelen, bufferen en infiltreren

Katern. afkoppelen, bufferen en infiltreren Katern afkoppelen, bufferen en infiltreren Versie 2 20 april 2005 Deze tekst werd samengesteld door: Raf Bouteligier, Guido Vaes en Jean Berlamont, Laboratorium voor Hydraulica, K.U.Leuven Anne Beeldens,

Nadere informatie

Industriewater en het milieu

Industriewater en het milieu Duurzaamheids verslag 2012 Industriewater en het milieu Afvalwaterreiniging is een end of pipe oplossing, waarbij het principe geldt: de vervuiler betaalt. Bij IWE draaien we dit om: de vervuiler wordt

Nadere informatie

Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5

Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5 Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5 Naam: Nanouk Meijer & Saskia van der Veen Begeleider: Nmb Datum: 21-11-2011 Vakken: Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Wiskunde, Anw en Economie Inhoud

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - Lozing huishoudelijk afvalwater - Aansluiting openbare riolering - Afkoppelen, hergebruiken en infiltreren van hemelwater - Overwelven van baangrachten Gemeente

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN ATTENTIE: Lees dit installatievoorschrift in zijn geheel aandachtig door alvorens de onderwaterpomp uit de verpakking te halen. Deze onderwaterpomp dient

Nadere informatie

Lamellenseparatoren 14 september 2006

Lamellenseparatoren 14 september 2006 14 september 2006 De werking en het zuiveringsrendement van lamellenseparatoren bij afstromend hemelwater Verantwoording Titel Lamellenseparatoren Opdrachtgever Stowa, Tauw bv Examencommisie Ir. F.C.

Nadere informatie

Handboek Rioleringstechniek

Handboek Rioleringstechniek Handboek Rioleringstechniek Betonbuizen zijn eco.logisch! www.verenigingvpb.nl Handboek Rioleringstechniek Beton: al decennia een bewezen materiaal Inhoudsopgave van het Handboek Rioleringstechniek Deel

Nadere informatie

ECOTEC. Algemene brochure

ECOTEC. Algemene brochure ECOTEC Algemene brochure ECOTEC S.A., is in 1990 opgericht als gevolg van de toenemende vraag naar apparatuur en processen welke het milieu beschermen en die met name vloeistoffen en gassen, welke vrijkomen

Nadere informatie

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw Technische informatie Remeha Gas 610 ECO Remeha Gas 610 ECO Condenserende Low NO X gasketel Vermogens: 87-1146 kw 1 Remeha Gas 610 ECO INHOUD Voorwoord 4 1 Veiligheid 5 1.1 Toegepaste pictogrammen 5 2

Nadere informatie

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken?

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken? Waarom regenwater gebruiken? Regenwaterputten Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België ligt ongeveer op 130 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar de douche, het toilet en de

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

MILIEUVERKLARING 2012

MILIEUVERKLARING 2012 GENK MILIEUVERKLARING 2012 over de resultaten van 2011 in het kader van EMAS augustus 2012 Voorwoord EMAS versie III (Eco-Management and Audit Scheme) is het communautair milieubeheersysteem en milieuauditsysteem

Nadere informatie

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG Uitgegeven door Vinçotte Editie juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 4 2. TOEPASSINGSGEBIED 5 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 6 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie