Microstations Neerhovenstraat 31/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Microstations Neerhovenstraat 31/2"

Transcriptie

1 Neerhovenstraat 31/2 Afvalwaterzuivering met kwaliteitsmaatstaf 3670 Meeuwen-Gruitrode tot 100 I.E. PRODUKT : OXYFIX microstations zijn waterzuiveringsstations geleverd door Kebro NV en reeds doorontwikkeld voor de laatste Europese norm pr-en op basis waarvan toekomstig door iedere fabrikant een verplicht CE-label moet afgeleverd worden. Het afvalwater wordt behandeld met micro-organismen op een uniek vast dragermateriaal type OXYBILLE, verstoppingsvrij en uit de zuivering uit te nemen voor onderhoud van componenten. betonnen uitvoering principe kunststof uitvoering PLAATSING : Om de zuiveringskwaliteit van de OXYFIX microstations te waarborgen kunnen de microstatons door Kebro zelf geplaatst, aangesloten en opgestart worden. Daarnaast verzorgt Kebro de rioleringswerken, omgevingswerken zoals klinkers, groenaanleg,... eventueel in overleg met de bouwaannemer. Omdat water zuiveren een levende materie is, dringt kebro er ten stelligste op aan een onderhoudscontract af te sluiten : zo blijft de lange termijn goede werking van de waterzuivering gegarandeerd. OPVOLGING : Via een doorgedreven technische database zijn alle door kebro geleverde waterzuiveringen en haar verschillende componenten per bouwwerf perfect traceerbaar. Zo is ieder microstation een uniek object.

2 ALGEMENE KENMERKEN VAN OXYFIX ZUIVERINGSSTATIONS OXYFIX zuiveringstations, type ondergedompeld aëroob vastbed, zijn geschikt voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater tot 100 I.E., overeenkomstig de eisen voor huishoudelijk afvalwater beschreven in VLAREM II. 1. Gemiddelde karakterstiek van het influent De te behandelen afvalwaters zijn uitsluitend van het huishoudelijke type Wat zijn huishoudelijke afvalwaters? Dit zijn sanitaire afvalwaters opgedeeld in : Grijs afvalwater (keuken, bad, douche, lavabo s : ca. 70% van het huishoudelijk afvalwater) Zwart afvalwater (WC s: ca. 30% van het huishoudelijk afvalwater) Regenwater is geen huishoudelijk afvalwater, uitgenomen wanneer WC, wasmachine e.a. regenwater gebruiken, dan wordt dit regenwater grijs of zwart huishoudelijk afvalwater. Ook afvalwater afkomstig van industriële toepassingen is geen huishoudelijk afvalwater. Huishoudelijk afvalwater, niet loosbaar in de openbare riolering of gemeenschappelijk regionaal zuiveringsstation, dient toekomstig gezuiverd te worden door een IBA (individuele behandeling afvalwater). De graad van zuivering wordt bepaald door de regionale overheden. Schadelijke producten verhinderen de werking van de waterzuivering: - farmaceutische producten - zuren en afgeleiden (ether, verf, ammoniak, ) - hygiënische producten (hygiënische doekjes) - biologisch niet-afbreekbare producten (minerale oliën, karton, plastiek, rubber, ) - ph niet gelegen tussen 6,5 en 9 Andere producten, die niet schadelijk zijn, mogen wel via de IBA afgevoerd worden: - detergenten voor afwas - producten voor het wasmachine en afwasmachine - waterverzachters en ontkalkers - biologisch afbreekbare producten Karakteristieke influentwaarden voor Oxyfix zuiveringsstations : Nominal debiet (l/ie/d) : 180 BOD5 (g/ie/d) : 60 ZS (g/ie/d) : 90 Piekbelasting : 3Q18 Ph 6,5<ph<7,5 Het microstation werkt zonder toevoeging van biologische activatoren. 2. Kwaliteit van het effluent Na behandeling voldoet het afvalwater aan de volgende kwaliteitseisen voor huishoudelijk afvalwater : BOD5 (mg/l) <25 mg/l ZS (mg/l) <60 mg/l Bezinkbare stof <0,5 ml/l

3 3. Werking De Oxyfix-zuiveringsstations werken op basis van het ondergedompeld aëroob vastbed principe in het compartiment van de biologische reactor. Het zuiveringsproces omvat 3 fasen : - voorbezinking of primaire zuivering op basis van anaërobe behandeling (in de voorbezinker), - beluchting/ activatie door aërobe behandeling (in de biologische reactor), - nabezinking (in de nabezinker). Het totale huishoudelijk afvalwater (sanitair en fecaliën) komt binnen in de voorbezinker, waar het organisch materiaal gaat bezinken en wordt afgebroken door anaërobe bacteriën. Dit compartiment doet eveneens dienst als vetvanger. Na verloop van tijd vormt zich in de bovenzijde van dit eerste compartiment een vaste laag waardoor het noodzakelijk is het influent bij wijze van een inlaatbocht onder deze laag te brengen. Deze inlaatbocht bevordert ook de waterstroming waardoor de aërobe zuivering verbeterd wordt. De overblijvende organische fractie stroomt gravitair in het tweede compartiment: de biologische reactor. In deze reactor vindt de aërobe zuivering plaats, dwz. de overblijvende organische fractie wordt verwerkt door micro-organismen op vast dragermateriaal (OXYBILLES). De nodige zuurstof die deze micro-organismen gebruiken bij deze verwerking, wordt toegevoerd door een luchtpomp. De pomp is aangesloten aan de beluchters binnen in het gedeelte biologische zuivering in de put en zorgt voor een hoog zuurstofrendement. Na de aërobe biologische behandeling, arriveert het gezuiverde water en de slibfractie afgescheiden door deze micro-organismen in het bovendeel van de nabezinker, waar de slibfractie in vlokstructuur gedecanteerd wordt en naar de bodem zinkt. Hier vindt ook een eerste denitrificatie plaats. Het gezuiverde water stroomt naar het oppervlaktewater. Door middel van een optionele slibretour kan het restslib teruggebracht worden naar het eerste compartiment, de voorbezinker, voor een tweede zuiveringscyclus. Het fenomeen van denitrificatie is beter controleerbaar met deze slibretour. OXYFIX kunnen een verwerking van afvalwater aan van 1 tot 100 inwonersequivalenten. De zuiveringstechniek is eenvoudig aan te passen aan meerdere woningen met een influent gekarakteriseerd door grote variaties vuilvracht. Omwille van dimensioneringsredenen worden grotere systemen ondergebracht in verschillende beton- of kunststof putten. 4. Dragermateriaal Het dragermateriaal type Oxybille - is gemakkelijk demonteerbaar om iedere technische interventie in de biologische reactor mogelijk te maken. De Oxybilles voldoen aan onderstaande karakteristieken : Materiaal : Gerecycleerd polypropyleen Vorm : Bolvormige vorm, +/- 6 cm diameter. Binnenzijde centrale parallelle ribben loodrecht op de cirkelband. Percentage vrije ruimte : 89,9 % Gewicht : +/- 105 kg/m3 Verhouding Oppervlakte/Volume : +/- 200 m²/m3 Verpakking : PP-zakken van 100 liter 5. Beluchting De beluchting wordt verzekerd door een luchtpomp, discontinu aangestuurd. De luchtpomp is gekoppeld aan een beluchtingsarm gemonteerd op de bodem van de biologische reactor. De arm is uitgerust met EPDM schotelbeluchters type fijne bellen. Voor zuiveringen t/m 14 I.E. worden de beluchters aangestuurd door een membraanbeluchtingspomp die in een droge ruimte opgesteld dient te worden, maximaal 20 meter van het zuiveringsstation verwijderd. De lucht wordt in het zuiveringsstation gebracht via een ondergrondse luchtleiding in een mantelbuis. Voor grotere zuiveringen wordt de bilaterale kanaalbeluchter standaard op de dekplaat van de bioreactor gemonteerd. Electrische voeding dient tot bij de luchtpomp gebracht te worden via een mantelbuis.

4 6. Sturingskast voor buitenopstelling (optioneel). Polyester IP 66 sturingskast voor buitenopstelling gemonteerd op een polyester voet. In de kast zijn 2 thermische veiligheden voorzien, een differentieelschakelaar op 10 ma, en een electronische tijdschakeling om de werking van de luchtpomp en de slibretour te kunnen aansturen. Buiten op de sturingskast bevindt zich een rood verklikkerlampje dat een pompstoring (electrisch of luchtdruk) aangeeft. De goede werking wordt aangegeven door een groen verklikkerlichtje. De sturingskast is uit te breiden met een SMS-box. Bij zuiveringinstallaties t/m 14 I.E wordt de luchtpomp in deze sturingskast gemonteerd. 7. Recirculatie. Voor zuiveringsinstallaties t/m 14 I.E. wordt de slibretour geregeld door een airlift (ook aangesloten op de luchtpomp) die het overtollig slib van de nabezinker terugbrengt naar de voorbezinker. Het debiet van de airlift is via een regelkraan af te regelen en is standaard ingesteld in het fabriek. Bij grotere installaties bestaat de slibretour uit een monofase vuilwater dompelpomp die aangestuurd wordt door de regeltechniek in de sturingskast. De pomp pompt overtollig slib terug naar de 1ste kuip, de voorbezinker. 8. Voordelen. Hoog zuiveringsrendement. Eenvoudige en betrouwbare installatie met een minimum aan onderhoud, verstoppingsongevoelig. Laag energieverbruik. Ecologisch dragermateriaal op basis van gerecycleerd polypropyleen en zonder verouderingsgedrag, eenvoudig uitneembaar uit de Oxyfix, waardoor de Oxyfix zeer onderhoudsvriendelijk is. Aanpasbaar systeem aan een bestaande septische tank. Optische signalisatie bij bedrijfsstoring mogelijk. 9. Garanties - Beton- en/of kunststof kuip : 10 jaar - Electromechanica : 2 jaar (onderdelen) - Effluentgarantie als het influent aan de gestelde eisen voldoet (zie 1). 10. Gebruikshandleiding Het microstation wordt bij levering vergezeld van een duidelijke en uitgebreide installatie- en gebruikshandleiding.

5 OXYKIT 1-5 IE I.E. Volume Voorbe zinker (liter) Volume Reactor (liter) Volume Nabezi nker (liter) Du H DN H1 H2 T T2 poids (Kg) Slibretour (optie) Air-lift Vermo gen beluch ter 0,060 KW Netspan ning 1 x 230 V OXYKIT 1-5 maxi & 6-9 IE Air-lift of of OXYFIX IE Air-lift ,060 KW 0,120 KW 1 x 230 V 1 x 230 V KENMERKEN : Compact zuiveringsstation uit 1 of meerdere kunststof kuipen uitgevoerd in dubbelwandig MDPE, bestaande uit 2 halve delen, die af fabriek waterdicht gemonteerd worden. De kuipen zijn dubbelwandig waardoor een grote mechanische stabiliteit ontstaat : verkeersgroep 2 conform EN-124 (klasse afdekking B125 conform EN-124 voor gebieden als trottoirs, voetgangerszones en parkeerterreinen die toegankelijk zijn voor licht verkeer) bij 50 cm gronddruk. De mangaten hebben een nuttige opening van diameter 600 mm met kunststof deksel A15 en een opzetstuk van maximaal 60 cm. Standaard inclusief onderhoudsarme EPDM beluchters met 20 lm luchtslang en een duurzame monofase luchtpomp met laag energieverbruik. Optioneel kan een sturingskast voor buitenopstelling IP 66 geleverd worden. De luchtpomp wordt dan in de sturingskast gemonteerd. De luchtleidingen zijn uitgevoerd in PVC-druk PN 16. Uitneembaar en onderhoudsvrij dragermateriaal OXYBILLES. Het zuiveringsstation is uitermate goed bestand tegen piekbelastingen. Alle onderdelen zijn uitgevoerd in kunststof of inox, en voor onderhoud volledig demonteerbaar. De aansluitstompen in PVC 110 mm zijn gefixeerd in rubberen SBR connectors type F /138 DN 100. De kuipen zijn genummerd en de in en uitgangen zijn duidelijk aangeduid (IN en OUT) om iedere verwarring bij installatie te vermijden. Om schade aan de biologische reactor te vermijden bij het leegpompen van de zuivering, kan het station uitgerust worden met een specifieke leiding van voldoende diameter om het slib uit de biologische reactor te verwijderen. Het zuiveringsstation dient bij plaatsing van een ontluchting voorzien te worden.

6 Neerhovenstraat 31/2 Afvalwaterzuivering met kwaliteitsmaatstaf 3670 Meeuwen-Gruitrode tot 100 I.E. IEP : INDICATOR PERIODIEK ONDERHOUD, GOUDEN MEDAILLE OP HET SALON EUREKA I.E.P en regeltechniek Principe : de IEP is een cylindrisch filter met een maasgrootte van 100 micron in een HDPE uitlaatbocht gemonteerd aan de uitlaatzijde van het microstation. Het effluent stroomt over de filter naar het ontvangend milieu. Mochten nog onzuiverheden (drijvend of zwevend) in het afvalwater voorkomen, dan worden deze door de filter tegengehouden. Bij teveel onzuiverheden zal de filter dichtslibben, het vloeistofniveau in de zuivering zal stijgen tot aan de gemonteerde waarschuwingssonde die een alarm doet afgaan in de sturingskast: het is tijd om het microstation bij te regelen of leeg te pompen en de volledig demonteerbare filter te reinigen. gedemonteerde I.E.P

7 Neerhovenstraat 31/2 Afvalwaterzuivering met kwaliteitsmaatstaf 3670 Meeuwen-Gruitrode tot 100 I.E. AUTOMATISATIE TEN DIENSTE VAN WATERZUIVERING Op het domein van de biologische waterzuivering kan een tijdelijk slecht functioneren of een panne in de waterzuivering zich vertalen in een vervuiling voor het ontvangend milieu. Het is duidelijk dat het op zo'n moment onontbeerlijk is vlug te kunnen reageren, en misschien zelfs onmiddellijk. De telemetriesystemen die wij aanbieden laten ons toe op ieder ogenblik over de goede werking van onze waterzuiveringsstations te kunnen waken en in een reële tijdspanne te kunnen bijsturen. Wij kunnen vanaf onze bureaus een aantal parameters van de zuiveringsinstallatie beïnvloeden, en indien noodzakelijk een van onze technische mensen ter plaatse sturen. ONDERHOUD EN MECHANISCHE BIJSTAND Via een doorgedreven technische database zijn alle door kebro geleverde waterzuiveringen en haar verschillende componenten per bouwwerf perfect traceerbaar. Van iedere zuivering is alzo bekend welke onderdelen gebruikt werden voor de bouw ervan. Onze gespecialiseerde techniekers houden zich 24u/24 en 365 dagen per jaar ter beschikking. Onze onderhoudsvoertuigen, uitgerust als mobiele werkplaatsen, zijn uitgerust met al het nodige materiaal om de waterzuivering ter plaatse te kunnen onderhouden.

Biologische waterzuiveringsinstallatie van. van het type ondergedompeld en belucht

Biologische waterzuiveringsinstallatie van. van het type ondergedompeld en belucht Biologische waterzuiveringsinstallatie van het type ondergedompeld en belucht vastbedreactor bestemd voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater Algemeen De is een biologische, kleinschalige waterzuiveringsinstallatie

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION ASTERIA 750 De Asteria waterzuiveringen zijn ontworpen voor het zuiveren van huishoudelijk type afvalwater berekend op een debiet van 150 liter /

Nadere informatie

YERSEKE MILIEUTECHNIEK

YERSEKE MILIEUTECHNIEK Afscheiders Yerseke Milieutechniek, de specialist op afvalwaterbehandeling. Leveringsprogramma: Type Beton Kunststof Rond Rechthoeki KOMO Niet Capaciteit g gekeurd KOMO Slibvangput 1 25 m 3 Oliebenzineafscheider

Nadere informatie

KOKOPUR 1-5 IE. Kokosfilterbed voor huishoudelijk afvalwater

KOKOPUR 1-5 IE. Kokosfilterbed voor huishoudelijk afvalwater KOKOPUR 1-5 IE 3 HUISHOUDELIJK AFVALWATER 1 2 4 5 6 BIOLOGISCH BEHANDELD WATER Kokopur kokosfilterbed 1. voorbezinker 2. pompput met dompelpomp 3. irrigatienetwerk onder bovenste kokoslaag 4. actieve kokoslagen

Nadere informatie

Zwaaikomstraat 5 B-8800 ROESELARE. +32 (0)51.74.83.96 www.prodall.eu info@prodall.eu. Kleinschalige Waterzuiveringen

Zwaaikomstraat 5 B-8800 ROESELARE. +32 (0)51.74.83.96 www.prodall.eu info@prodall.eu. Kleinschalige Waterzuiveringen Zwaaikomstraat 5 B-8800 ROESELARE +32 (0)51.74.83.96 www.prodall.eu info@prodall.eu Kleinschalige Waterzuiveringen WAT IS WATERZUIVERING? BIOLOGIE Er zijn diverse manieren om water te zuiveren. De ASTERIA

Nadere informatie

TECHNISCHE BESCHRIJVING EX-TERRO

TECHNISCHE BESCHRIJVING EX-TERRO TECHNISCHE BESCHRIJVING EX-TERRO Toepassing Behandeling van huishoudelijk afvalwater van woningen Vakantieverblijven of bedrijven. De exterro is een bovengrondse Waterzuivering die eenvoudig verplaatsbaar

Nadere informatie

BESTEKTEKSTEN VOOR WATERZUIVERINGEN

BESTEKTEKSTEN VOOR WATERZUIVERINGEN BESTEKTEKSTEN VOOR WATERZUIVERINGEN KLEINSCHALIGE WATERZUIVERINGEN TE PLAATSEN IN ZAND, ACTIEF SLIB VAN 2 TOT 5 IE 2 VAN 5 TOT 8 IE 3 KLEINSCHALIGE WATERZUIVERINGEN TE PLAATSEN IN ZAND, ACTIEF SLIB, VOLGENS

Nadere informatie

Biofixe Benor. Onze troeven. Dé unieke IBA voor nieuwbouw en bestaande woningen NBN EN 12566-3

Biofixe Benor. Onze troeven. Dé unieke IBA voor nieuwbouw en bestaande woningen NBN EN 12566-3 NBN EN 12566-3 Onze troeven uitstekende zuiveringsresultaten compact systeem betrouwbaar en gebruiksvriendelijk robuust en duurzaam biologisch systeem, ecologisch verantwoord Dé unieke IBA voor nieuwbouw

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket regenwater Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u regenwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en

Nadere informatie

WATERZUIVERINGSSTATION Kokopur 1-5 IE

WATERZUIVERINGSSTATION Kokopur 1-5 IE Kokopur 1-5 IE PRESTATIEVERMOGEN Influent : huishoudelijk afvalwater* Vuilvracht BZV 5 60 g/ie/dag Vuilvracht CZV 130 g/ie/dag Vuilvracht ZS 90 g/ie/dag Hydraulische belasting 150 l/ie/dag Zuiveringsefficiëntie

Nadere informatie

Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering

Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering Individuele waterzuivering met actief slib De afkorting IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Het is een toestel dat verplicht

Nadere informatie

Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket

Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket regenwater Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket 1. Het Reni PLUS BETON pakket Wilt u regenwater voornamelijk binnen uw woning gebruiken en wilt u daarvoor voldoende regenwater in voorraad hebben, dan

Nadere informatie

Wie is BelleAqua? TOTAALOPLOSSING van A tot Z : analyse, ontwerp, dimensionering, levering, installatie en onderhoud

Wie is BelleAqua? TOTAALOPLOSSING van A tot Z : analyse, ontwerp, dimensionering, levering, installatie en onderhoud Individuele waterzuivering BENOR-gekeurd Gebruik van hemelwater Belgaqua-gekeurd Buffering van hemelwater of proceswater en hergebruik ervan Infiltratie van hemelwater en/of gezuiverd afvalwater Afkoppeling

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt u daarvoor

Nadere informatie

Ecopure Compact. / Ecopure Comfort. Onze troeven. Ecopure Compact. Ecopure Comfort. en bestaande woningen. Dé unieke IBA voor nieuwbouw NBN EN 12566-3

Ecopure Compact. / Ecopure Comfort. Onze troeven. Ecopure Compact. Ecopure Comfort. en bestaande woningen. Dé unieke IBA voor nieuwbouw NBN EN 12566-3 Ecopure Compact / Ecopure Comfort NBN EN 12566-3 Onze troeven uitstekende zuiveringsresultaten compact systeem betrouwbaar en gebruiksvriendelijk robuust en duurzaam biologisch systeem, ecologisch verantwoord

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket 1. Het Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt

Nadere informatie

Leidraad voor het plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater

Leidraad voor het plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater Leidraad voor het plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater Mei 2012 A. Situering In de Antwerpse haven is geen openbare riolering aangelegd en lozen de bedrijven

Nadere informatie

Ondergrondse water gamma. Inleiding. Omschrijving van de tanks. Grondstoffen

Ondergrondse water gamma. Inleiding. Omschrijving van de tanks. Grondstoffen Ondergrondse water gamma Inleiding Omschrijving van de tanks De Titan Eko tanks in polyethyleen zijn bestemd voor het voorbehandelen van afvalwater afkomstig van woningen, collectiviteiten, kantoren en

Nadere informatie

Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket

Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket 1. Het Reni MAXI BETON pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt u daarvoor voldoende

Nadere informatie

Ecopure wervelend en zwevend bed

Ecopure wervelend en zwevend bed Ecopure wervelend en zwevend bed NBN EN 12566-3 Onze troeven: uitstekende zuiveringsresultaten compact systeem betrouwbaar en gebruiksvriendelijk robuust en duurzaam biologisch systeem, ecologisch verantwoord

Nadere informatie

installaties.nl 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F06 VERZAMELBOXEN

installaties.nl 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F06 VERZAMELBOXEN 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F06 VERZAMELBOXEN VERZAMELBOX NV300 120.301.300 - Verzamelbox NV300. De Verzamelbox NV300 is een compacte verzameltank voor het opvangen en automatisch verpompen

Nadere informatie

Bijlagen bij politiereglement betreffende het afvoeren en lozen van afvalen hemelwater

Bijlagen bij politiereglement betreffende het afvoeren en lozen van afvalen hemelwater Bijlagen bij politiereglement betreffende het afvoeren en lozen van afvalen hemelwater Bijlage 1: technische specificaties huisaansluitputjes Wat de huisaansluitputjes betreft, waarover artikel 5 handelt,

Nadere informatie

INDIVIDUELE BEHANDELING AFVALWATER. HDPE IBA klasse II. 3-tanks versie AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN AFVALWATERBEHANDELING

INDIVIDUELE BEHANDELING AFVALWATER. HDPE IBA klasse II. 3-tanks versie AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN AFVALWATERBEHANDELING INDIVIDUELE BEHANDELING AFVALWATER HDPE IBA klasse II 3-tanks versie AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN AFVALWATERBEHANDELING NIEUW YERSEKE MILIEUTECHNIEK HDPE IBA klasse II 3 tanks Veel panden in het buitengebied

Nadere informatie

Besturingskast Vigilec Zero Plus Drain

Besturingskast Vigilec Zero Plus Drain Besturingskast Vigilec Zero Plus Drain Besturingskast Vigilec Zero Plus Drain 1 dompelpomp Elektrische kast ontwikkeld voor de beveiliging en besturing van dompelpompen, gemakkelijk te installeren en gebruiken.

Nadere informatie

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE WAT IS DE BELLEAQUA SAF? De BelleAqua SAF is een individuele waterzuiveringsinstallatie van het type ondergedompelde, beluchte bacteriefilter voor maximum 40 permanente inwoners of 6.000 liter/dag. De

Nadere informatie

Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket

Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket 1. Het Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket Wilt u hemelwater voornamelijk binnen uw woning gebruiken en wilt u daarvoor voldoende hemelwater in voorraad hebben,

Nadere informatie

Standaard installatie van een BioKube

Standaard installatie van een BioKube Standaard installatie van een BioKube Inhoudsopgave BioKube systeem 5 10 IE (Venus en Pluto)... 2 BioKube systeem 15 -- 20 25 30 IE (Mars)... 4 BioKubesysteem voor meerdere woningen (10 30 IE)... 6 Elektrische

Nadere informatie

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver Mobiele waterzuivering voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver ing Afvalwater zuiveren voor de deur Afvalwater zuiveren voor de deur? Niet

Nadere informatie

Pompputten in PE 04/2015. Van regen naar rivier

Pompputten in PE 04/2015. Van regen naar rivier Pompputten in PE 04/2015 Van regen naar rivier OLIE-, VET EN Inhoud INOX GAMMA STOCKAGE TANKS Inleiding 57 PRPE150 : 150 L 58\59 PRPE1000 : 1000 L 60\62 56 De PE pompput is geschikt voor het verpompen

Nadere informatie

Collectief IBA-beheer

Collectief IBA-beheer Collectief IBA-beheer Collectief IBA-beheer Brecht Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater IBA = zeer kleinschalige waterzuivering Inhoud presentatie: IBA s: Waarom en waar? Rol Pidpa? Fasering

Nadere informatie

Premieformulier voor de aanleg van een individuele Zuiveringsinstallatie met/zonder hemelwater put

Premieformulier voor de aanleg van een individuele Zuiveringsinstallatie met/zonder hemelwater put Premieformulier voor de aanleg van een individuele Zuiveringsinstallatie met/zonder hemelwater put Deel 1 : Inlichtingen te verstrekken door de particulier. 1. Administratieve gegevens. Naam aanvrager:...

Nadere informatie

VET AFSCHEIDERS. Vet afscheiders

VET AFSCHEIDERS. Vet afscheiders VET AFSCHEIDERS Vet afscheiders Standaard uitvoering (te plaatsen in gestabiliseerd zand) Versterkte uitvoering (te plaatsen in zand) Zonder en met slibvanger Volgens EN 1825-1 Inhoudstadel Wat zijn vet

Nadere informatie

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE BELLEAQUA Axylit 0-8 I.E. BENOR

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE BELLEAQUA Axylit 0-8 I.E. BENOR WAT IS DE BELLEAQUA AXYLIT? De BelleAqua Axylit is een volwaardig alternatief t.o.v. bestaande waterzuiveringssystemen, waarvoor steeds vaak zware ingrepen op de locatie moeten gebeuren. Dit extensief

Nadere informatie

Werkblad voor de leerling

Werkblad voor de leerling Werkblad voor de leerling werken aan zuiver water 1. Kies het juiste antwoord Water uit een gemengd rioolstelsel dat op de RWZI wordt verwerkt is: 1. regenwater 2. huishoudelijk afvalwater 3. een mengsel

Nadere informatie

GRONDSTOFFEN. Van welke 2 types water maakt men drinkwater in België?

GRONDSTOFFEN. Van welke 2 types water maakt men drinkwater in België? Inhoudstabel GRONDSTOFFEN... 2 HET ZUIVERINGSPROCES STAP PER STAP... 3 HET ZUIVERINGSPROCES IN DETAIL... 4 SCHEIDINGSTECHNIEKEN... 5 HET ZUIVERINGSPROCES IN 4D... 6 HET ZUIVERINGSPROCES IN 5 STAPPEN...

Nadere informatie

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING Aquafin - leerpakket NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN 1. Hoeveel water gebruikt de Vlaming gemiddeld per dag? 1. 120 liter 2. 80 liter 3. 200 liter 8. Waar komt

Nadere informatie

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE Nieuwsbrief MilieuTechnologie, november 26 (Kluwer, jaargang 13, nummer 1) Jan Gruwez, Trevi nv jgruwez@trevi-env.com www.trevi-env.com BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water

Vlaams Kenniscentrum water Vlaams Kenniscentrum water IBA s in de praktijk 1 Niet vaak meer ingezet, eerder polishingstap oa landbouw (mestverwerking, verwijdering nitraat) 2 2/ Horizontaal doorstroomd bed (geen direct contact met

Nadere informatie

BUFFEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER. Buffertanks Infiltratieblokken

BUFFEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER. Buffertanks Infiltratieblokken BUFFEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER Buffertanks Infiltratieblokken Inhoudstadel Buffertanks 3 Karakteristieken 3 Werking 3 Versterkte horizontale 4 Opties 5 Infiltratieblokken 6 Karakteristieken 6 Opties

Nadere informatie

MBTF. Milieutechniek. Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006

MBTF. Milieutechniek. Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006 Milieutechniek Leeuwerik 11 8532 AW Lemmer Telefoon 0514-533746 Telefax 0514-534003 E-mail: rcl@planet.nl Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006 MBTF Datum 18 februari 2006 Versie 4 RCL

Nadere informatie

OXYFIX, DE VASTE WAARDE IN WATERZUIVERING.

OXYFIX, DE VASTE WAARDE IN WATERZUIVERING. NETWERK ELOY WATER WERKING Afvalwater dat in de Oxyfix installatie binnenstroomt wordt via zwaartekracht verder geleid en in drie stappen gesaneerd: voorbezinking, biologische reactie en nabezinking. Eloy

Nadere informatie

SEPTISCHE PUTTEN. Ronde septische putten. Standaard uitvoering ECO uitvoering. Rechthoekige septische putten. Standaard uitvoering ECO uitvoering

SEPTISCHE PUTTEN. Ronde septische putten. Standaard uitvoering ECO uitvoering. Rechthoekige septische putten. Standaard uitvoering ECO uitvoering SEPTISCHE PUTTEN Ronde septische putten Standaard uitvoering ECO uitvoering Rechthoekige septische putten Standaard uitvoering ECO uitvoering Versterkte verticale septische putten Versterkte horizontale

Nadere informatie

Met CE certificaat BESCHRIJVING & HANDLEIDING BORA-CLEAN FILTER 5

Met CE certificaat BESCHRIJVING & HANDLEIDING BORA-CLEAN FILTER 5 Met CE certificaat BESCHRIJVING & HANDLEIDING BORA-CLEAN FILTER 5 DEEL 1 : Beschrijving Beschrijving van de installatie De BORA-CLEAN installatie bestaat uit een voorbezinker van 6.000 liter, een pompput,

Nadere informatie

Hoe behandel ik mijn afvalwater?

Hoe behandel ik mijn afvalwater? 19 Hoe behandel ik mijn afvalwater? Zuivering rond het huis Een groot deel van de Vlaamse gezinnen zal zelf moeten instaan voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. De behandeling van afvalwater

Nadere informatie

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE BELLEAQUA Axylit 0-8 I.E. BENOR

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE BELLEAQUA Axylit 0-8 I.E. BENOR ZUIVERINGSPROCES INSTALLATIE De (bestaande) voorbezinker doet in de eerste plaats dienst als voorbehandeling, waarbij de bezinkbare en zwevende stoffen van het afvalwater worden gescheiden. De BelleAqua

Nadere informatie

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE BELLEAQUA Axylit 0-48 I.E. BENOR

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE BELLEAQUA Axylit 0-48 I.E. BENOR ZUIVERINGSPROCES INSTALLATIE De (bestaande) voorbezinker doet in de eerste plaats dienst als voorbehandeling, waarbij de bezinkbare en zwevende stoffen van het afvalwater worden gescheiden. De BelleAqua

Nadere informatie

Slibverwerking. 1 Inhoud... 1

Slibverwerking. 1 Inhoud... 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Slibverwerking... 1 2.1 Biologische afvalwaterzuivering en slibproductie... 1 2.2 Slibverwerking... 2 2.3 Enkele voorbeelden van een slibverwerkingsketen... 4 2.3.1 Biologische

Nadere informatie

MULTI PURPOSE BOVENGRONDSE TANKS

MULTI PURPOSE BOVENGRONDSE TANKS MULTI PURPOSE BOVENGRONDSE TANKS Inhoudstadel Verdien geld met regenwater 3 Toepassingsgebied 3 Opties 5 Plaatsingsvoorschriften 6 Onderhoud 6 Garantie 6 Overige documenten 6 Boralit multi purpose bovengrondse

Nadere informatie

GRONDSTOFFEN. Van welke 2 types water maakt men drinkwater in België? ... ...

GRONDSTOFFEN. Van welke 2 types water maakt men drinkwater in België? ... ... GRONDSTOFFEN Van welke 2 types water maakt men drinkwater in België?...... De personages uit de 4D-film "Teruggespoeld" vertegenwoordigen elk een type water. Schrijf bij elk personage het juiste type van

Nadere informatie

2 De zuivering van afvalwater Typen bedrijfsafvalwater De zuivering in vogelvlucht Afsluiting 21

2 De zuivering van afvalwater Typen bedrijfsafvalwater De zuivering in vogelvlucht Afsluiting 21 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Waterverontreiniging: aard en omvang 9 1.1 Oorzaken van de waterverontreiniging 9 1.2 Om welke stoffen gaat het? 10 1.3 Kengetallen van waterverontreiniging 12 1.4 Afsluiting

Nadere informatie

Regenwatergebruik bij woningen

Regenwatergebruik bij woningen Regenwatergebruik bij woningen Rainproof Een regenwatergebruikssysteem bespaart drinkwater en houdt regenwater vast. Dit regenwater kan gebruikt worden voor de wasmachine, de wc en de tuin. Regenwater

Nadere informatie

BELLEAQUA SAF 7-12 I.E. BENOR

BELLEAQUA SAF 7-12 I.E. BENOR WAT IS de Belleaqua saf? De BelleAqua SAF is een individuele waterzuiveringsinstallatie van het type ondergedompelde, beluchte bacteriefilter voor maximum 12 permanente inwoners of 1.800 liter/dag. De

Nadere informatie

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE BELLEAQUA SAF 1-6 I.E. BENOR

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE BELLEAQUA SAF 1-6 I.E. BENOR INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE ZUIVERINGSPROCES INSTALLATIE De (bestaande) voorbezinker doet in de eerste plaats dienst als voorbehandeling, waarbij de bezinkbare en zwevende stoffen van het afvalwater

Nadere informatie

Werkblad voor de leerling

Werkblad voor de leerling Werkblad voor de leerling werken aan zuiver water. Kies het juiste antwoord Water uit een gemengd rioolstelsel dat op de WZ wordt verwerkt is:. regenwater. huishoudelijk afvalwater. een mengsel van huishoudelijk

Nadere informatie

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING Aquafin - leerpakket NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN 1. Hoeveel water gebruikt de Vlaming gemiddeld per dag? l 1. 120 liter l 2. 80 liter l 3. 200 liter 2.

Nadere informatie

BELLEAQUA SAF I.E. BENOR

BELLEAQUA SAF I.E. BENOR INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE WAT IS de Belleaqua saf? De BelleAqua SAF is een individuele waterzuiveringsinstallatie van het type ondergedompelde, beluchte bacteriefilter voor maximum 50 permanente

Nadere informatie

installaties.nl 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F04 TOILETBOXEN

installaties.nl 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F04 TOILETBOXEN 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F04 TOILETBOXEN TOILETBOXEN Geschikt voor fecaliënhoudend afvalwater 120.301.100 - Toiletbox T100 Geschikt voor een enkel toilet Aansluitspanning: 230 VAC

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding. 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat. 5.

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding. 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat. 5. PROJECT BEHANDELING HUISHOUDELIJK AFVALWATER Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat 5. Conclusie 6. Bijlagen

Nadere informatie

Met CE certificaat GEBRUIKSHANDLEIDING

Met CE certificaat GEBRUIKSHANDLEIDING APPENDIX B3: WZ Met CE certificaat GEBRUIKSHANDLEIDING Voor het type WZ12/2* WZ16/2* WZ22/2* WZ30/2* WZ12/3 WZ16/3 WZ22/3 WZ30/3 * Een twee tanken systeem mag enkel geplaatst worden na een CE gekeurde

Nadere informatie

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. Water zuiveren = normen nastreven Basis uitdaging voor meeste sectoren (Nieuwe wetgeving: micropolluenten, ZM, ) 2. Filosofie van Pantarein, water zuiveren

Nadere informatie

www.regenwater.com Tuin Woningbouw Regenwater Regenwater Tuin Utiliteitsbouw Regenwater Grijswater Infiltratie Afvalwater

www.regenwater.com Tuin Woningbouw Regenwater Regenwater Tuin Utiliteitsbouw Regenwater Grijswater Infiltratie Afvalwater www.regenwater.com Afvalwater Infiltratie Grijswater Utiliteitsbouw Woningbouw in de tuin paal RVS Ondergrondse tuintankfilter Flatline regenwatertank (zie pagina 6) Dompelpomp X-Press tankfilter X-Press

Nadere informatie

BELLEAQUA SAF I.E. BENOR

BELLEAQUA SAF I.E. BENOR INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE WAT IS de Belleaqua saf? De BelleAqua SAF is een individuele waterzuiveringsinstallatie van het type ondergedompelde, beluchte bacteriefilter voor maximum 20 permanente

Nadere informatie

beschrijving zuiveringsproces MOBIELE AFVALWATERZUIVERING

beschrijving zuiveringsproces MOBIELE AFVALWATERZUIVERING MOBIELE AFVALWATERZUIVERING beschrijving zuiveringsproces Lindenstraat 33a - 1015 KV Amsterdam - tel 020 623 67 80 - fax 084 730 25 87 - info@clean-water.nl CleanWater reinigt - met behulp van een mobiele

Nadere informatie

Totale verwerking van mest en/of digestaat

Totale verwerking van mest en/of digestaat Totale verwerking van mest en/of digestaat Verwerking van slib, mest en/of digestaat is geen eenvoudige zaak. Zeker niet wanneer het doel is deze te verwerken tot loosbaar water en fracties die een toegevoegde

Nadere informatie

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN

AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN Wegen en riolering Architectuur Betonstudies Landmeten Veiligheidscoördinatie STUDIEBUREAU Ir. Jonckheere BVBA INFOBROCHURE AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN Info voor eigenaars van woningen waar een gescheiden

Nadere informatie

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING INLEIDING Landustrie Sneek BV bezit een ruime hoeveelheid kennis en ervaring in het transporteren en behandelen van riool-

Nadere informatie

APPENDIX B2: OPUR SUPERCOMPACT. Met CE certificaat GEBRUIKSHANDLEIDING

APPENDIX B2: OPUR SUPERCOMPACT. Met CE certificaat GEBRUIKSHANDLEIDING APPENDIX B2: OPUR SUPERCOMPACT Met CE certificaat GEBRUIKSHANDLEIDING Voor het type OPUR SUPERCOMPACT 5/2* en 5/3 OPUR SUPERCOMPACT 8/2* en 8/3 * Een twee tanken systeem mag enkel geplaatst worden na een

Nadere informatie

de dynamiek van water vuil- en rioolwaterinstallaties

de dynamiek van water vuil- en rioolwaterinstallaties de dynamiek van water vuil- en rioolwaterinstallaties 2 compleet betrouwbaar Efficiënte afvoer van afvalwater is net zo belangrijk als de aanvoer van schoon drinkwater. Duijvelaar Pompen heeft al meer

Nadere informatie

Technische voorschriften betreffende de IBA's

Technische voorschriften betreffende de IBA's Technische voorschriften betreffende de IBA's website: www.pidpa.be contactcenter: 0800-90 300 op werkdagen: van 8 tot 17 uur voor dringende zaken: 24 u op 24, 7 dagen op 7 fax: 03-260 60 03 e-mail: hoofdkantoor:

Nadere informatie

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE

INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE WAT IS DE BELLEAQUA SAF? De BelleAqua SAF is een individuele waterzuiveringsinstallatie van het type ondergedompelde, beluchte bacteriefilter voor maximum 6 permanente inwoners of 900 liter/dag. De behuizing

Nadere informatie

installaties.nl 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F12 FLENSLIFTEN

installaties.nl 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F12 FLENSLIFTEN 2011 Copyright by Pompinstallaties b.v. GROEP: F12 FLENSLIFTEN FLENSLIFTEN Pompinstallatie voor toepassing in betonvloer. Flensliften Huidige ontwerptechnieken maken het mogelijk steeds mooiere maar vooral

Nadere informatie

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De drie oprichters van IWE Binnen modern en duurzaam ondernemerschap past het niet om het milieu onnodig te belasten. Een besef dat nu wijdverbreid

Nadere informatie

Sterk met Melk. Afvalwater en -zuivering

Sterk met Melk. Afvalwater en -zuivering Sterk met Melk Brugse Ommeland en Meetjesland Deze informatie is geschreven in het kader v an het project Sterk met Melk en als achtergrondinformatie gegev en aan de deelnemers. De informatie is gebaseerd

Nadere informatie

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Samenstelling

Nadere informatie

Hoogte Ø Ingang (mm) Uitgang (mm) In combinatie met Debiet (l/h) Aanbevolen pompcaciteit (liter/uur) Vis Planten Vis Planten

Hoogte Ø Ingang (mm) Uitgang (mm) In combinatie met Debiet (l/h) Aanbevolen pompcaciteit (liter/uur) Vis Planten Vis Planten LOSSE VORTEXFILTERS Door de werveling van het vijverwater wordt het slib afgezogen naar de konische onderkamers garanderen de vortexfilters u een optimale slibafscheiding. Deze filters kunnen probleemloos

Nadere informatie

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud : MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) p. 1 1. Wat houdt

Nadere informatie

Grijswater. www.grijswater.com. Recycling Bad- en Douchewater, Duurzaam watergebruik. Regenwater Woningbouw. Regenwater utiliteitsbouw.

Grijswater. www.grijswater.com. Recycling Bad- en Douchewater, Duurzaam watergebruik. Regenwater Woningbouw. Regenwater utiliteitsbouw. Regenwater Woningbouw Regenwater utiliteitsbouw Afkoppelen & infiltratie Afvalwater Breaktanks DEHOUST Tanks www.grijswater.com Recycling Bad- en Douchewater, Duurzaam watergebruik Grijs water drinkwater

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: BETONBUIZEN

HOOFDSTUK 1: BETONBUIZEN RIOLERINGSWERKEN BETONBUIZEN 106 NBN EN 1916 NBN B21-106 HOOFDSTUK 1: BETONBUIZEN 1.1 INLEIDING Betonbuizen zijn geprefabriceerde elementen met een cirkelvormige doorsnede en buigzame voegen (rubberdichtingsringen).

Nadere informatie

REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING

REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING ALPHACLEAN REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING 1. Alphaclean filter 1.1 Omschrijving Zelfreinigende doorstroomfilter met inox filterzeef voor inbouw in kunststof en betonnen regenwatertanks Filterbehuizing

Nadere informatie

OLIE EN BENZINE AFSCHEIDERS

OLIE EN BENZINE AFSCHEIDERS OLIE EN BENZINE AFSCHEIDERS Olie en benzine afscheiders klasse I in PE Standaard uitvoering (te plaatsen in gestabiliseerd zand) Versterkte uitvoering (te plaatsen in zand) Zonder en met slibvanger Olie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing Beste klant, Bij de aankoop van een zuiveringsstation hebt u duidelijk

Nadere informatie

Aquafin leerpakket Lager onderwijs. 1. Verbind wat bij elkaar past. 2. Zoek het antwoord in het stripverhaal. werken aan zuiver water

Aquafin leerpakket Lager onderwijs. 1. Verbind wat bij elkaar past. 2. Zoek het antwoord in het stripverhaal. werken aan zuiver water or o v d a l b Werk eerling de l werken aan zuiver water. erbind wat bij elkaar past RWZI Leidingwater uit de kraan Naam van de laamse waterzuiveringsmaatschappij fkorting van rioolwaterzuiveringsinstallatie

Nadere informatie

Afvalwaterzuivering: hergebruik van proceswater Biomembraansystemen moeten negatieve ervaringen uit verleden doen vergeten

Afvalwaterzuivering: hergebruik van proceswater Biomembraansystemen moeten negatieve ervaringen uit verleden doen vergeten Afvalwaterzuivering: hergebruik van proceswater Biomembraansystemen moeten negatieve ervaringen uit verleden doen vergeten Biologische afvalwaterzuivering wordt al decennia lang toegepast in de voedingsindustrie

Nadere informatie

BELLEAQUA SAF I.E. BENOR

BELLEAQUA SAF I.E. BENOR INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE WAT IS de Belleaqua saf? De BelleAqua SAF is een individuele waterzuiveringsinstallatie van het type ondergedompelde, beluchte bacteriefilter voor maximum 30 permanente

Nadere informatie

Een zalige warmte, een stomend bad, een lekkere douche, verzorgd door een zuinige, krachtige en compacte verwarmingsketel, da s Bulex!

Een zalige warmte, een stomend bad, een lekkere douche, verzorgd door een zuinige, krachtige en compacte verwarmingsketel, da s Bulex! ZON Een zalige warmte, een stomend bad, een lekkere douche, verzorgd door een zuinige, krachtige en compacte verwarmingsketel, da s Bulex! Al 75 jaar staat Bulex er voor in dat u niet in de kou staat.

Nadere informatie

RAINSPOT STRAATkOlk t Rainspo

RAINSPOT STRAATkOlk t Rainspo RAINSPOT Straatkolk Rainspot INHOUD pagina Het alternatief voor beton + gietijzer...147 Overtuigende eigenschappen...148 Kwaliteit en flexibiliteit in één element...149 Catalogus....150 146 REHAU RAINSPOT

Nadere informatie

Drainage. Horizontaal en Verticaal. www.infiltratie.com. Ontdek de mogelijkheden van regenwater. Regenwater. Woningbouw. Regenwater.

Drainage. Horizontaal en Verticaal. www.infiltratie.com. Ontdek de mogelijkheden van regenwater. Regenwater. Woningbouw. Regenwater. Drainage Horizontaal en Verticaal Woningbouw Drinkwater utiliteitsbouw Grijswater Afkoppelen & infiltratie Afvalwater Breaktanks DEHOUST Tanks www.infiltratie.com Ontdek de mogelijkheden van regenwater

Nadere informatie

COMPOSITE COVERS. www.hermelock.be COVERS IN COMPOSITE MATERIAL 2015-06-11 1.0

COMPOSITE COVERS. www.hermelock.be COVERS IN COMPOSITE MATERIAL 2015-06-11 1.0 www.hermelock.be COVERS IN COMPOSITE MATERIAL 2015-06-11 1.0 HERMELOCK CRAFTMANSHIP Hermelock heeft een wereldwijd gepatenteerd systeem ontwikkeld om kunststofdeksels te produceren die aan dezelfde belastbaarheid

Nadere informatie

Meetgoten voor meting van debiet in open kanalen

Meetgoten voor meting van debiet in open kanalen Meetgoten voor meting van debiet in open kanalen 3.8 Voor debietmeting in open systemen levert MJK geprefabriceerde meetgoten. Deze meetgoten worden uitgevoerd in glassfiber, PVC of RVS en zijn gereed

Nadere informatie

AQUAFIX SEPTIC-TANKS, IBA SYSTEMEN EN ZAKPUTTEN

AQUAFIX SEPTIC-TANKS, IBA SYSTEMEN EN ZAKPUTTEN DE GROOTSTE AFSCEIDERFABRIKANT VAN DE BENELUX! SEPTIC-TANKS, IBA SYSTEMEN EN ZAKPUTTEN Eigen fabriek Snelle levertijden Eigen monteurs Eigen adviseurs oge kwaliteit Grote voorraad SEPTIC-TANKS IBA SYSTEMEN

Nadere informatie

» What is in a name?» Klassieke natuurlijke waterzuivering versus green building» klassieke systemen» Extensieve systemen» Microscopy»

» What is in a name?» Klassieke natuurlijke waterzuivering versus green building» klassieke systemen» Extensieve systemen» Microscopy» » What is in a name?» Klassieke natuurlijke waterzuivering versus green building» klassieke systemen» Extensieve systemen» Microscopy» Verwijderingsmechanismen» IBA versus KWZI» Ontwerpcriteria» Wat gaat

Nadere informatie

Voor de volledigheid vermelden we nog twee oplossingen die in deze fiche niet aan bod komen.

Voor de volledigheid vermelden we nog twee oplossingen die in deze fiche niet aan bod komen. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 5 - POMPPUTTEN EN BUFFERPUTTEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

GRUNDFOS SELECTION GUIDE SOLOLIFT2 WELKOM BIJ DE NIEUWE GENERATIE

GRUNDFOS SELECTION GUIDE SOLOLIFT2 WELKOM BIJ DE NIEUWE GENERATIE GRUNDFOS SELECTION GUIDE SOLOLIFT2 WELKOM BIJ DE NIEUWE GENERATIE 2 SOLOLIFT2, SELECTIEGIDS Geïnspireerd door professionals, ontworpen voor professionals. De SOLOLIFT2 voldoet aan al uw behoeften en aan

Nadere informatie

Showersave QB1-21C. Installatiehandleiding

Showersave QB1-21C. Installatiehandleiding Showersave QB1-21C Installatiehandleiding Inhoudsopgave Pagina 1.0 Algemeen 2 1.1 Beschrijving van de warmtewisselaar 2 1.2 Veiligheid en Legionella 2 1.3 Onderhoud en reiniging 3 2.0 Aandachtpunten bij

Nadere informatie

Watertanks Olie en benzineafscheiders Vetafscheiders Waterzuiveringen van 6 IE tot 400 IE Grijswaterzuiveringen

Watertanks Olie en benzineafscheiders Vetafscheiders Waterzuiveringen van 6 IE tot 400 IE Grijswaterzuiveringen Prodall Europe Uw partner in waterbeheer Prodall is een jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in het behandelen van afvalwater. Omdat de Europese en lokale milieuwetgeving steeds strenger wordt, is

Nadere informatie

AFVALWATER FEKA GL 500-650 FEKA GL 750-1000 - 1200 VOOR VERPOMPEN VAN AFVALWATER VOOR VERPOMPEN VAN AFVALWATER DOMPELPOMPEN DOMPELPOMPEN

AFVALWATER FEKA GL 500-650 FEKA GL 750-1000 - 1200 VOOR VERPOMPEN VAN AFVALWATER VOOR VERPOMPEN VAN AFVALWATER DOMPELPOMPEN DOMPELPOMPEN FEKA GL 500-650 VOOR VERPOMPEN VAN AFVALWATER Dompelpomp met half open Vortex waaier geschikt voor het verpompen van vervuild afvalwater met vrije doorgang voor vaste bestanddelen tot een max.doorsnede

Nadere informatie

PULSAR SLUDGE FINDER 2

PULSAR SLUDGE FINDER 2 FINDER 2 De continue sliblaag opvolging die zich elke dag bewijst. Continue niveau aanduiding van de sliblaag via een LCD scherm, 4-20 ma analoog uitgangsignaal, alarm en controle relais, N O V O T E C

Nadere informatie