De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 3 - Nummer 4 - DECember 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 3 - Nummer 4 - DECember 2013"

Transcriptie

1 De Spreekbuys Jaargang 3 - Nummer 4 - DECember 2013 Vaarkamp bv - Buys Ballotstraat BL Ede - T (0318) F (0318) I - E Projecten uitgelicht Ziekenhuis Gelderse vallei Inrichting terrein s heerenloo klant aan de spreekbuys johan de boer ( s heerenloo)

2 woord vooraf Gert Jacobs (Directeur) Het is alweer december 2013 en daarmee verschijnt ook de laatste Spreekbuys van het jaar. Een jaar waarin ook erg veel is gebeurd in allerlei opzichten. Een korte terugblik leert ons dat we over het geheel genomen prachtig weer hebben gehad om ons werk te kunnen uitvoeren. Er was gelukkig voldoende werk en dat is opmerkelijk zeker als we zien wat er om ons heen allemaal gebeurt. We mogen dus wel dankbaar zijn, al zijn we dit vaak te weinig. Vooruitzien is altijd erg moeilijk want we weten nooit wat ons staat te wachten. Over de huidige werkvoorraad zijn we niet negatief. We hebben de afgelopen tijd in ieder geval regelmatig werken mogen aannemen. Deze Spreekbuys heeft zorg als thema. Hierin komen werkzaamheden voor zorginstellingen aan bod. U ziet de projecten voor het ziekenhuis Gelderse Vallei, een prachtig en intensief project, en het werk wat gedaan is voor s Heerenloo. Vanwege de jarenlange band ook een verslag van het gesprek met de heer De Boer. De winter staat voor de deur en dat betekend gladheid, maar ook een poosje gas terug vanwege de kerstvakantie. Hopelijk zien we u begin volgend jaar nog op De Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg. We willen onze opdrachtgevers hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en we hopen natuurlijk dat wij ook in 2014 in beeld zijn voor een kleine of grote opdracht. Wij wensen een ieder fijne kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. Alles wat je zegt dient waar te zijn, maar niet alles wat waar is dient gezegd te worden. inhoud van deze spreekbuys 3 Vaarkamp actueel groene sector vakbeurs 6 klant aan de Spreekbuys Johan de boer 5 projecten uitgelicht ziekenhuis Gelderse vallei 8 dienst uitgelicht besparen in 2014 en verder: 2 Voorwoord 5 Nieuwe projecten 8 Colofon 2

3 Vaarkamp actueel De laatste ontwikkelingen Gladheidsbestrijding paraat Ieder jaar zorgt sneeuwval en gladheid voor de nodige stremmingen in het bedrijfsleven. In zijn plaats is daarom met ingang van 1 november Pieter Ploeg aangenomen als Chef Werkplaats. Cees Bos blijft wel als monteur bij Vaarkamp werkzaam. Op deze plaats danken wij hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Wintersluiting van 20 december 2013 tot 10 januari 2014 Zoals ieder jaar is Vaarkamp ook dit jaar rond de jaarwisseling gesloten. We sluiten dit jaar op 19 december af en starten afhankelijk van de weersituatie op dat moment weer op maandag 13 januari Tussentijds is Vaarkamp uiteraard wel bereikbaar voor spoed en/of calamiteiten. Daarom staan de gladheidbestrijders van Vaarkamp vanaf 1 november paraat voor gladheidsbestrijding in de regio Ede. Op basis van de meteorologische gegevens die iedere dag wordt ontvangen is het mogelijk om doelmatig op verwachte weerveranderingen te reageren. Zo kan de hinder tot een minimum worden teruggebracht. Groene Sector Vakbeurs 2014 Het is een vaste waarde voor de groene branche aan het begin van het nieuwe jaar: De Groene Sector Vakbeurs! De Sector Vakbeurs Dé vakbeurs voor de groene branche Evenementenhal Hardenberg vormt voor de 15e keer het hart van de groene branche tijdens De Groene Sector Vakbeurs. Na een jaar afwezig te zijn geweest is Vaarkamp er deze keer ook weer bij. De Groene Sector Vakbeurs is op 7, 8 en 9 januari 2014 en geopend van uur. U treft ons opnieuw in Hal 1. Heeft u geen toegangskaarten ontvangen? Bel uw contactpersoon en wij zorgen ervoor. Nieuwe Chef Werkplaats In goed overleg heeft Cees Bos aangegeven zijn functie binnen de werkplaats anders te willen invullen. Telefoonnummers: Gert Jacobs Gert Jan Jacobs (planning) Nieuwe software U zult er wellicht niets van merken maar vanaf januari 2014 werken we met nieuwe software. Het softwarepakket is inmiddels geïnstalleerd en wordt er volop mee proefgedraaid. Ons streven is dan ook om in januari goed voorbereid van start te gaan. Persoonlijke ontvangst nieuwsbrief Een voorbeeld van het gebruik van de nieuwe software is de persoonlijke adressering van deze nieuwsbrief. Hardenberg 7, 8 en 9 januari 2014 Deze is nu Venray aan een persoon gekoppeld terwijl 4, deze 5 en 6 eerder februari óf 2014 aan het bedrijf óf een persoon werd gericht. Daarom kan het zijn dat u de nieuwsbrief vanaf nu persoonlijk ontvangt. Heeft u de voorkeur deze digitaal te ontvangen geef dit dan door aan Andries van Steenbergen via Veiligheid Voor januari 2014 zijn er een aantal cursisten ingepland voor de (herhalings)cursus VCA. De VCA-certificering is vooral bedoeld om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. Mocht er iets gebeuren dan is het goed te weten dat ook onze BHV-ers in januari hun jaarlijks terugkerende training volgen. 3

4 Projecten uitgelicht Twee projecten van Vaarkamp Ziekenhuis Gelderse Vallei In de Spreekbuys van juni dit jaar is het project bij het Ziekenhuis al kort uitgelicht en is het werk inmiddels opgeleverd. grondspots en lantaarns zijn geplaatst die het terrein verlichten. In de laatste fase zijn de plantvakken ingeplant en inzaaien van de groenstroken. Waar er in de vorige Spreekbuys het werk nog in een van de ontwikkelingsfases was kan er nu worden teruggekeken op het eindresultaat. Een mooi project voor in het portfolio waarmee teruggezien wordt op een mooi project in Ede op een bekende locatie. De aanleg van een binnentuin is de vorige keer in beeld gebracht terwijl nu met gepaste trots het resultaat van het voorplein wordt getoond; een van de meest in het oog lopende fases. Naast de ondergrondse werkzaamheden als rioleringen en grondverzet en de fontein is bovengronds het werk aan het straatwerk, de verlichting, plantvakken, beplanting en verlichting uitgevoerd. Het kunstwerk is verplaatst naar het plein bij de parkeerplaats en cortenstalen plantvakken markeren het voorterrein bij de ingang. In het straatwerk is een patroon verwerkt waarin ook Op onze website vindt u nog veel meer projecten! 4

5 s Heerenloo, inrichting hoofdkantoor s Heeren Loo zorggroep biedt in heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De zorgverlening is gevarieerd en op maat. Van enkele uren zorg/ begeleiding thuis tot logeeropvang of intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. En van dagbesteding tot begeleide werkvormen. s Heeren Loo zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Aan de hand van een schetsontwerp ontvingen wij namens s Heeren Loo zorgroep het verzoek van de afdeling Vastgoed om in samenspraak met hun technisch specialist Johan de Boer invulling en uitwerking te geven aan dit project op locatie de Hartenberg in Wekerom. Het hoofdgebouw aan het begin van het complex heeft in de afgelopen maanden een metamorfose ondergaan waarbij de buiteninrichting niet kon achterblijven. Hiervoor is een schets gemaakt waarbij duidelijk de vernieuwde en frisse zichtlijnen rondom het gebouw geaccentueerd zijn. Daarbij was het verzoek om zoveel mogelijk de authentieke uitstraling van de omgeving te handhaven. Vanwege de geplande officiële opening op 21 oktober was de uitdaging, ondanks het late tijdstip in het seizoen, om voor deze datum het project uiteraard op tijd af te ronden en toch nog wat fris natuurlijk groen zichtbaar te krijgen. Het project ging van start met het omzagen en afvoeren van een aantal bomen, rooien van oude beplanting en het verwijderen van verhardingen. Aansluitend werd direct begonnen met het opnieuw profileren van de contouren zoals terug te vinden is in de gehele omgeving met als leidraad het schetsontwerp. Voor de ideeën, advies en keuze van beplanting en type verharding is samen met Johan een bezoek gebracht aan de lokale leveranciers. Bij de uitstraling van de directe omgeving is tevens gekeken naar de openbare verlichting van het complex. Om veiligheid en zichtbaarheid te verbeteren is er voor gekozen een aantal lantaarns te verplaatsen waarbij grondkabels vernieuwd werden, tevens is er passende verlichting aangebracht langs de wandelstrook naar de hoofdentree. De oude parkeerplaats is aangepast voor het parkeren van bezoekers en kreeg net als de toegangsweg een nieuwe deklaag met belijning. Voor dit laatste is gekozen om een optische versmalling te realiseren ten behoeve van de snelheidsbeperking. Vanwege de schrale gronden is er voorafgaand aan het inzaaien van graszaad en het aanplanten van diverse soorten beplanting de grondslag verbeterd door hier teelaarde aan toe te voegen. nieuwe projecten Een greep uit de opdrachten die we in de afgelopen periode hebben aangenomen: Verwijderen begroeiing Opdrachtgever: Waterschap Vallei /Veluwe Amersfoort/ Bunschoten Opknappen parkje Opdrachtgever: Gem. Arnhem Arnhem Bomen perceel 6 Opdrachtgever: Gem. Arnhem Arnhem Scherpenzeelseweg Zandverstuiving Opdrachtgever: Staatsbosbeheer Leersum Vijver Bronbeek Opdrachtgever: DVD Directie N-Zwolle Arnhem Opslag beplanting rooien Malburgen west Opdrachtgever: Gem. Arnhem Arnhem Ruimen hondenuitlaatplaatsen Nijmegen 2014 Opdrachtgever: DAR NV Nijmegen Vervangen zand speelplaatsen Opdrachtgever: Gem. Scherpenzeel Scherpenzeel Herinrichting parkeerplaats Hoekelum Opdrachtgever: Gem. Ede Ede 5

6 klant aan de spreekbuys Johan de boer ( s heerenloo) s Heerenloo s Heerenloo zorggroep is met ruim tienduizend cliënten de grootste zorgaanbieder van Nederland en biedt ondersteuning aan mensen in alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. s Heerenloo zorggroep heeft negen steunpunten in Nederland waarvan het steunpunt in Wekerom de grootste is. Naam: Johan de Boer Leeftijd: 59 jaar Werkgever: s Heerenloo Functie: Technisch Specialist Kent Vaarkamp sinds: ca De zorgverlening varieert van enkele uren zorg tot een volledige woon- of dagopvang. Mensen een toegevoegde waarde bieden, die de cliënten zelf bepalen. Mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht laten komen; dat is de missie. De Hartenberg heeft door de tijd verschillende namen en regiodirecteuren gehad, maar inmiddels is de in de wijde omtrek bekende naam weer terug en heet de locatie officieel s Heerenloo locatie De Hartenberg. Reclassering Nederland is tegenwoordig ook werkzaam op de Hartenberg. De afdeling begeleidt taakgestraften van bijvoorbeeld bureau Halt of Jeugdzorg en zorgt voor het klein terreinonderhoud op de Hartenberg, zoals schoonhouden van het terrein, aanharken van gazons, legen van afvalbakken en opknappen van bankjes op het terrein en langs de wandelroute door het bos. Een samenwerking die over en weer veel voldoening geeft. Nazorg is belangrijk en daar wordt ook door Vaarkamp goed op toegezien Johan de Boer We ontmoeten Johan de Boer op de Hartenberg. Een locatie waar hij al 43 jaar werkzaam is, een unieke situatie. Op zijn 16e begon hij hier als leerling-tuinman en heeft eerst een hoveniersopleiding in Velp gevolgd en met goed gevolg afgerond. In de loop van de jaren zijn de werkzaamheden drastisch veranderd. Na jarenlange buitenervaring heeft Johan nu een regulerende bureaufunctie en is werkzaam als technisch specialist terreinen. Voor veel aanvragen is Johan aangewezen op de Servicedesk. De aanvragen komen hier binnen en worden doorgezet naar de verantwoordelijk specialisten. Door zijn vele dienstjaren is Johan een bekend gezicht op de Hartenberg en wordt hij soms door een cliënt vriendschappelijk begroet als ouwe knakker. Relatie met Vaarkamp Johan werkt al zo n 20 jaar met een vaste team van Vaarkamp die zowel op de Hartenberg als op andere locaties van dit steunpunt werkzaam zijn. Hoewel de jongens er al jaren komen en Johan ze goed kent, koppelt hij uit gewoonte en herkenbaarheid de naam van de persoon aan het werk dat ze veel doen. Zo heeft hij in zijn adres- en telefoonboek Henk dakgoot, die jaarlijks de goten onderhoudt of Gerrit strooi die de aangewezen persoon is om zout te strooien bij gladheid en sneeuw. De relatie met directeur Gert Jacobs heeft een nog veel langere historie. Samen hebben ze ooit op cursus gezeten aan Landbouwschool Ede, die toen nog gevestigd was in een noodgebouw aan de Parkweg. 6

7 Johan werkt met plezier met de jongens van Vaarkamp. Ze doen trouw en goed hun werk. Johan vat het als volgt samen: Het werk wat ze doen is áf, dat mag gezegd worden! Zo is het met alle contacten met Vaarkamp. Het is een betrouwbaar bedrijf en dat geeft een bepaalde zekerheid, zo is er over het algemeen binnen 2 werkdagen na aanvraag een offerte. Bijzonderheden tijdens het werk Het werk van Johan kent vele anekdotes. Een ervan die Johan met de jongens van Vaarkamp heeft ervaren was bij Calimero in Ede. Calimero is een van de locaties van s Heerenloo, waar kinderen worden opgevangen en gelegen in het Horabos Ede. Er wordt onder elkaar goed aangevoeld wat de bedoelingen zijn en de lijnen naar kantoor of leidinggevenden zijn kort Vaarkamp volgens Johan de Boer Wat Vaarkamp kenmerkt is volgens Johan het teamgevoel. Er wordt onder elkaar goed gecommuniceerd over de werkzaamheden en de lijnen naar kantoor of leidinggevenden zijn kort, waardoor er snel zaken worden geregeld en beslissingen genomen. Nazorg is belangrijk en daar wordt ook door Vaarkamp goed op toegezien. Alles bij elkaar genomen onderstreept de slogan ervaring van jaren voor de aanpak van nu volgens Johan de werkwijze van Vaarkamp. Door Vaarkamp is een grondkering van bielzen vervangen door een hardhouten damwand. Tijdens de werkzaamheden ontdekten de jongens in een speeltoestel, een vogelnestschommel genaamd, een specht die deze benaming wel erg letterlijk nam. De specht had in een houten staander van de vogelnestschommel een gat gehakt om er zijn eigen nest in te maken. Korte lijnen zijn er ondanks de grootte van de terreinen ook bij s Heerenloo. Nadat er door Vaarkamp een offerte uitgebracht was om een garagebox weg te halen gaf Johan opdracht vanwege de strakke planning. Terwijl de sloophamer al stond te draaien werd Johan gebeld door zijn collega van Vastgoed (eigenaar van de terreinen) of er al een offerte was. Op dat moment werd de garagebox al in stukken van het terrein afgevoerd. De collega was verrast en ging akkoord met de situatie. Op onze website vindt u meer projecten die wij voor deze opdrachtgever mochten verzorgen. Aanleg vlonder 7

8 besparen in 2014 Een succesvol 2014 toegewenst De verwachtingen zijn hooggespannen wat betreft de economische groei. Hoewel het ene onderzoeksbureau de situatie rooskleuriger voorstelt dan de ander zal de economische groei van Nederland waarschijnlijk met moeite een stijgende lijn gaan vertonen. De economische druk is in bijna ieder bedrijf wel te voelen. Al wordt er in begrotingen zuinig berekend, de natuur laat zich niet dwingen en zal er ieder jaar weer onderhoud gepleegd moeten worden. Ook investeringen lijken soms moeilijk uit te leggen, zeker wanneer het aanleg of nieuwbouw betreft maar het kan een goede investering in de toekomst zijn. Toch willen we samen met u de schouders eronder houden in Kijk eens met onze uitvoerder naar uw project dat loopt of op stapel staat. Gezien hun jarenlange ervaring zijn er wellicht besparingen te realiseren. Dat scheelt waarschijnlijk niet alleen tijd maar ook geld. Door ons uitgebreide machinepark en kennis en kunde van onze medewerkers valt de offerte misschien wel lager uit dan u had verwacht. U bespaart daarmee op de kosten terwijl Vaarkamp u haar diensten kan bewijzen. Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Een succesvol 2014 gewenst. Wat heeft dat nu direct met Vaarkamp te maken zult u misschien denken. Dat recessie gaat ook Vaarkamp niet voorbij en dat is merkbaar aan de prijzen die onder druk staan, de hoeveelheid werk die vergund wordt en signalen uit de branche. Colofon De Spreekbuys is een uitgave van Vaarkamp bv uit Ede en verschijnt aan het einde van elk kwartaal. In de Spreekbuys treft u informatie aan over Vaarkamp bv. Redactie: Directie Vaarkamp bv Vormgeving: Verbakel Internet & Reclame Voor meer informatie over de besproken onderwerpen en over regelmatige toezending van dit blad kunt u contact opnemen met ons via het adres: Vaarkamp bv Buys Ballotstraat BL EDE T F E I December

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 5 - Nummer 4 - december 2015

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 5 - Nummer 4 - december 2015 De Spreekbuys Jaargang 5 - Nummer 4 - december 2015 Vaarkamp bv - Buys Ballotstraat 4-6716 BL Ede - T (0318) 623 111 - F (0318) 623 536 - I www.vaarkamp.nl - E info@vaarkamp.nl Projecten uitgelicht Beschoeiing

Nadere informatie

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Op 8 januari 2007 gaat de eerste schep in de grond. Dan wordt begonnen

Nadere informatie

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 4 - Nummer 3 - OKTOBER 2014

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 4 - Nummer 3 - OKTOBER 2014 De Spreekbuys Jaargang 4 - Nummer 3 - OKTOBER 2014 Vaarkamp bv - Buys Ballotstraat 4-6716 BL Ede - T (0318) 623 111 - F (0318) 623 536 - I www.vaarkamp.nl - E info@vaarkamp.nl Projecten uitgelicht onkruidbestrijding

Nadere informatie

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - Introductie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

Vaarkamp bv Projecten klant

Vaarkamp bv Projecten klant De Spreekbuys Jaargang 2 - Nummer 4 - DECember 2012 Vaarkamp bv - Buys Ballotstraat 4-6716 BL Ede - T (0318) 623 111 - F (0318) 623 536 - I www.vaarkamp.nl - E info@vaarkamp.nl Projecten uitgelicht Aanbrengen

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

Vaarkamp bv Projecten klant

Vaarkamp bv Projecten klant De Spreekbuys Jaargang 2 - Nummer 2 - JUNI 2012 Vaarkamp bv - Buys Ballotstraat 4-6716 BL Ede - T (0318) 623 111 - F (0318) 623 536 - I www.vaarkamp.nl - E info@vaarkamp.nl Projecten uitgelicht inrichting

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Welkom bij de derde nieuwsbrief

Welkom bij de derde nieuwsbrief Welkom bij de derde nieuwsbrief van Nazorg Bodem Juli 2015 In de wereld van de bodemsanering gaat de komende tijd het nodige veranderen. Veel saneringen zijn inmiddels afgerond of onder controle. Dat heeft

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

SPEELVOORZIENINGEN SPEELVOORZIENINGEN

SPEELVOORZIENINGEN SPEELVOORZIENINGEN TECHNIEK TECHNIEK TECHNIEK TECHNIEK BRUGGEN BRUGGEN BRUGGEN BRUGGEN ALGEMENE INFORMATIE Doordachte totaaloplossingen Griekspoor is een multidisciplinaire aannemer in de openbare ruimte. Behalve Speelvoorzieningen

Nadere informatie

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 1 - Nummer 1 - Maart 2011. bomen kappen Buys ballot Kroondomein het loo

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 1 - Nummer 1 - Maart 2011. bomen kappen Buys ballot Kroondomein het loo De Spreekbuys Jaargang 1 - Nummer 1 - Maart 2011 Vaarkamp bv - Max Planckstraat 21-6716 BD Ede - T (0318) 623 111 - F (0318) 623 536 - I www.vaarkamp.nl - E info@vaarkamp.nl Projecten uitgelicht bomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

uin NDERHOUD Nestlé Vertrouwen multinational Passie voor tuinen en automobielen Prettige samenwerking hotel

uin NDERHOUD Nestlé Vertrouwen multinational Passie voor tuinen en automobielen Prettige samenwerking hotel uin NDERHOUD Nestlé Vertrouwen multinational SELDENRIJK Passie voor tuinen en automobielen Vierhouterbos Prettige samenwerking hotel Allereerste indruk bij bedrijfsterrein en tuin Niet alleen binnen, maar

Nadere informatie

Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw

Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw Nieuwsbrief Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw De feestmaand is nu echt begonnen. Door de sneeuwval in november zaten we er meteen in. Kachels aan en je koude handen warmen aan een kopje thee hoort er

Nadere informatie

Plan van Aanpak: Modern Choclate

Plan van Aanpak: Modern Choclate Pag. 0/ 11 Inhoudsopgave Achtergronden... 2 Projectresultaat... 3 Projectactiviteiten... 4 Projectgrenzen... 5 Kwaliteit... 6 Projectorganisatie... 7 Planning... 8 Begroting... 9 Risico s... 10 Pag. 1

Nadere informatie

Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk B.V

Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk B.V Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk B.V Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk B.V Nieuwe Rijksweg 40 4128 BN Lexmond Tel: 0347-341717 Mob: 06-53427808 Fax: 0347-342714 jaap@jaapvanreeuwijk.nl www.jaapvanreeuwijk.nl

Nadere informatie

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Integrale herinrichtingen 2014 2015 2016 2017 2018 Koningshof fase 5, 6, 7, 8 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 Vrouwtjeslant fase 3, 4 45.000 45.000 45.000 ----

Nadere informatie

In het navolgende vind je informatie over het roosterproces, de werkwijze van het medewerkerportaal en de bereikbaarheid van 2Match!.

In het navolgende vind je informatie over het roosterproces, de werkwijze van het medewerkerportaal en de bereikbaarheid van 2Match!. Start Aysist en 2Match! Na een intensieve periode van voorbereiding start per 1 oktober 2Match! met het plannen van medewerkers voor alle afdelingen waar in 24-uurs diensten of onregelmatig gewerkt wordt.

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. exclusief interview. Jaargang 1 - Nummer 4 - december 2011

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. exclusief interview. Jaargang 1 - Nummer 4 - december 2011 De Spreekbuys Jaargang 1 - Nummer 4 - december 2011 Vaarkamp bv - Buys Ballotstraat 4-6716 BL Ede - T (0318) 623 111 - F (0318) 623 536 - I www.vaarkamp.nl - E info@vaarkamp.nl Projecten uitgelicht Publieksvoorzieningen

Nadere informatie

Altijd Achterberg Schilders

Altijd Achterberg Schilders Altijd Achterberg Schilders serieus over schilderwerk schilderen behangen glaszetten trots... 2 Voor u ligt onze brochure waarin wij u een kijkje geven in ons schildersbedrijf. Een bedrijf waar we erg

Nadere informatie

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Nummer 79 31 maart 2015 In deze nieuwsbrief > CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders > Handtekening Wlz-aanvraag CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Vanwege de overheveling van grote delen van de AWBZ naar

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG. Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief. Geachte heer, mevrouw,

STEUNPUNT MANTELZORG. Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief. Geachte heer, mevrouw, STEUNPUNT MANTELZORG Datum: mei 2015 Betreft: nieuwsbrief Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten is aanmelden

Nadere informatie

Bouwspecial Vecht en IJssel

Bouwspecial Vecht en IJssel Bouwspecial Vecht en IJssel Ewoud - Nieuw Transwijk - Zuilen mei 2011 Het is alweer enige tijd geleden dat er een bouwspecial is uitgebracht. Na de fusie tussen Ewoud en de SHBU (Transwijk en Zuylenstede)

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven.

Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven. Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven. Copijn tuin- en landschapsarchitecten b.v. Datum: 13 juni 2014 V.3 Projectnummer: 14.T0344 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wijze van onderzoek 3 3. Uitgangssituatie

Nadere informatie

De schakel tussen mens en techniek

De schakel tussen mens en techniek 3, 4 en 5 november 2015 Venray De schakel tussen mens en techniek voor Midden- en Zuidoost-Nederland Schrijf u nu online in! Evenementen HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Evenementenhal Venray De Voorde

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding pag. 3. 2. Welke rotondes zijn geschikt en hoe aan te melden? pag. 4 2.1 Overzicht rotondes gemeente Heerde

Inhoud. 1. Inleiding pag. 3. 2. Welke rotondes zijn geschikt en hoe aan te melden? pag. 4 2.1 Overzicht rotondes gemeente Heerde Rotonde Adoptieplan januari 2015 Inhoud 1. Inleiding pag. 3 2. Welke rotondes zijn geschikt en hoe aan te melden? pag. 4 2.1 Overzicht rotondes gemeente Heerde 3. Richtlijnen voor het Rotonde Adoptie Plan

Nadere informatie

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 5 - Nummer 2 - JUNI 2015. Groenrenovatie Putten Project park Lingezegen

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 5 - Nummer 2 - JUNI 2015. Groenrenovatie Putten Project park Lingezegen De Spreekbuys Jaargang 5 - Nummer 2 - JUNI 2015 Vaarkamp bv - Buys Ballotstraat 4-6716 BL Ede - T (0318) 623 111 - F (0318) 623 536 - I www.vaarkamp.nl - E info@vaarkamp.nl Projecten uitgelicht Groenrenovatie

Nadere informatie

Voordelen Real-time monitoring Diensten

Voordelen Real-time monitoring Diensten Voordelen Real-time monitoring Diensten GMR nu 12 maanden per jaar operationeel U kent ons van het sneeuwvrij maken van bedrijfsterreinen en van het feit dat de winter ons niet extreem genoeg kan zijn.

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Samengevat is succes met Aquaflow voor 50% ontwerp, voor 25% vakkundige aanleg en communicatie en 25% regelmaat (of bovenstaande optie 3).

Samengevat is succes met Aquaflow voor 50% ontwerp, voor 25% vakkundige aanleg en communicatie en 25% regelmaat (of bovenstaande optie 3). Hoe kunt u langdurig van Aquaflow profiteren? Wat is er minimaal aan onderhoud nodig zodat het systeem tot in de verre toekomst naar tevredenheid functioneert? De basis van alle onderhoudsgemak is een

Nadere informatie

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 2 - Nummer 1 - Maart 2012

De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 2 - Nummer 1 - Maart 2012 De Spreekbuys Jaargang 2 - Nummer 1 - Maart 2012 Vaarkamp bv - Buys Ballotstraat 4-6716 BL Ede - T (0318) 623 111 - F (0318) 623 536 - I www.vaarkamp.nl - E info@vaarkamp.nl Projecten uitgelicht herinrichting

Nadere informatie

Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november

Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november Juli 2011 Nieuwsbrief Hermes Project Jaargang 2 Nummer: 5 Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november Het was even slikken: na onze enthousiaste aankondiging dat het Hermes Huis op 2 september geopend

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

Uw tuin goed onderhouden

Uw tuin goed onderhouden Uw tuin goed onderhouden Een goed onderhouden tuin is een lust voor het oog en een kostbaar bezit. Het vereist de nodige kennis en kunde om het onderhoud goed uit te voeren. Bijvoorbeeld wat, wanneer en

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2011

Nieuwsbrief November 2011 Nieuwsbrief November 2011 In deze nieuwsbrief willen wij u informeren omtrent een aantal wijzigingen die worden doorgevoerd in de Wet Kinderopvang per 1 januari 2012 en (naar verwachting) per 1 januari

Nadere informatie

Op weg naar uw nieuwe tuin

Op weg naar uw nieuwe tuin Op weg naar uw nieuwe tuin U wilt een tuin die niet alleen bij u en uw budget past, maar ook bij uw woning en in zijn omgeving. Want uw tuin maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van uw woonplezier en

Nadere informatie

Bouwen. aan de campus

Bouwen. aan de campus Bouwen aan de campus Het ontwikkelingsplan De afgelopen tien jaar is hard gebouwd op de campus van de Radboud Universiteit en het UMC St Radboud. Met het Huygensgebouw, Sterrenbosch, het Gymnasion en de

Nadere informatie

Column. De heropening in 2014 Bij de start van de bouw is genoemd dat het museum medio 2014 zou worden heropend. Eind december is de openingsdatum

Column. De heropening in 2014 Bij de start van de bouw is genoemd dat het museum medio 2014 zou worden heropend. Eind december is de openingsdatum Berichten Column Victor Moussault Het Mauritshuis bouwt aan de toekomst De heropening in 2014 Bij de start van de bouw is genoemd dat het museum medio 2014 zou worden heropend. Eind december is de openingsdatum

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad BIJLAGEN. Bouledrome Venray. Datum 15 december 2010 Naam steller Paul Louwerse

Adviesnota aan gemeenteraad BIJLAGEN. Bouledrome Venray. Datum 15 december 2010 Naam steller Paul Louwerse Adviesnota aan gemeenteraad Bouledrome Venray Datum 15 december 2010 Naam steller Paul Louwerse Kenmerk Afdelingsmanager Dorien van der Giessen Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Joyce Beulen

Nadere informatie

LINX inspectie. - openbaar groen - speeltoestellen - riool - verkeer - houtmeet - verharding - bomen - universeel

LINX inspectie. - openbaar groen - speeltoestellen - riool - verkeer - houtmeet - verharding - bomen - universeel LINX inspectie - openbaar groen - speeltoestellen - riool - verkeer - houtmeet - verharding - bomen - universeel LINX mobile solutions is een bedrijf uit wageningen dat expert is in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 december 2015

Nieuwsbrief 18 december 2015 Nieuwsbrief 18 december 2015 De Waalse school ontmoet burgemeester Aboutaleb! Woensdagmiddag is door burgemeester Aboutaleb in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling 'Samen leven' geopend. In deze

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen (concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen Naam evenement: Datum: Evt. versie: Inleiding: Een omschrijving van het evenement met daarbij algemene informatie zoals doel van het evenement, welke organisatie

Nadere informatie

Academietuinen Universiteit utrecht. Ambitie leidt tot verleidelijke binnentuinen

Academietuinen Universiteit utrecht. Ambitie leidt tot verleidelijke binnentuinen Academietuinen Universiteit utrecht Ambitie leidt tot verleidelijke binnentuinen Tuin Steen Hout Academietuinen Universiteit Utrecht Ambitie leidt tot verleidelijke binnentuinen In het Academiegebouw aan

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Gerealiseerde installaties en leveringen van perforatieroosters, kettingroosters en overige apparatuur in 2011.

NIEUWSBRIEF Gerealiseerde installaties en leveringen van perforatieroosters, kettingroosters en overige apparatuur in 2011. L.VAN RAAK MILIEUTECHNIEK B.V. NIEUWSBRIEF Gerealiseerde installaties en leveringen van perforatieroosters, kettingroosters en overige apparatuur in 2011. PERFORATIEROOSTERS (Foto onder) RWZI Tholen Waterschap

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking COLOFON Platform VG Brabant i.s.m. werkgroep Kind en Ziekenhuis en Zorgbelang Brabant Juni 2012 Auteurs:

Nadere informatie

DE TUIN in vier seizoenen

DE TUIN in vier seizoenen Deze tuin is verdeeld in verschillende tuinkamers. Het overgrote deel van de tuin bevindt zich op het zuiden, wat de keuze in beplanting erg ruim maakt. 80 DE TUIN in vier seizoenen Michel van Kammen tuinadviesbureau/hoveniersbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Datum; 04-09-2014 Pilotproject; Aanbrengen aanlegsteiger Hoofdkade Stadskanaal Constructie; Op basis van een publiek private samenwerking wil de gemeente Stadskanaal

Nadere informatie

Medicidesk Rabobank Rijk van Nijmegen

Medicidesk Rabobank Rijk van Nijmegen Medicidesk Rabobank Rijk van Nijmegen Samen sterker. Dat is het idee. Rabobank Rijk van Nijmegen De gezondheidszorg is volop in beweging. Toenemende markt - werking, schaalvergroting en professionalisering

Nadere informatie

Bouw uw toekomst samen met BouwTeam Oost

Bouw uw toekomst samen met BouwTeam Oost Bouw uw toekomst samen met BouwTeam Oost Over BouwTeam Oost Sinds 1999 is BouwTeam Oost actief in de bouw sector als bouwbedrijf, en profileert zicht sindsdien als een traditionele kwaliteitsbouwer. Met

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro

Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro voorontwerp-bestemmingsplan Noord Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro voorontwerp-bestemmingsplan Noord Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel

Nadere informatie

SchreudersGroen in vogelvlucht

SchreudersGroen in vogelvlucht SchreudersGroen in vogelvlucht 1. SchreudersGroen heet u welkom Met meer dan 40 jaar ervaring in groen is SchreudersGroen voor u de juiste partner. Wat wilt u? Dat is de vraag die bij Schreuders- Groen

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

De boerderij wordt gerenoveerd en is daarmee weer een lust voor het oog. Voor zowel voorbijgangers als buurtbewoners.

De boerderij wordt gerenoveerd en is daarmee weer een lust voor het oog. Voor zowel voorbijgangers als buurtbewoners. Erve Oostermaet. Niet voor niets een gemeentelijk monument. Jarenlang al bepaalt de boerderij het beeld van deze prachtige omgeving. Drie partijen gaan Erve Oostermaet in ere herstellen. Maar wel met een

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte mevrouw, meneer, Hierbij bieden wij u graag onze nieuwsbrief voor vrijwilligers aan.

Nieuwsbrief. Geachte mevrouw, meneer, Hierbij bieden wij u graag onze nieuwsbrief voor vrijwilligers aan. Nieuwsbrief J A A R G A N G 3 N R. 1 H E T E R E N ; 2 9-0 1-2 0 1 4 I N H O U D : V I S I E B I J E E N K O M S T I N T E R N E V R I J - W I L L I G E R T E A M S E N N A- M E N P R I J S V E R H O-

Nadere informatie

11-9-2015. Informatieavond eigenaren Pluuthaven Zeewolde. 10 september 2015. Implementatie Zorgtaak Buitendijkse Gebieden. Welkom

11-9-2015. Informatieavond eigenaren Pluuthaven Zeewolde. 10 september 2015. Implementatie Zorgtaak Buitendijkse Gebieden. Welkom Informatieavond eigenaren Pluuthaven Zeewolde 10 september 2015 Implementatie Zorgtaak Buitendijkse Gebieden Welkom Implementatie Zorgtaak Buitendijkse Gebieden 1 Programma 19.45 uur 20.00 uur 20.10 uur

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein INdeFOntein Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein website: www.cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail: info@cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail schoolcommissie: schoolcommissie@cbsdefonteindwingeloo.nl Voor

Nadere informatie

Vaarkamp bv Projecten klant

Vaarkamp bv Projecten klant De Spreekbuys Jaargang 4 - Nummer 2 - juni 2014 Vaarkamp bv - Buys Ballotstraat 4-6716 BL Ede - T (0318) 623 111 - F (0318) 623 536 - I www.vaarkamp.nl - E info@vaarkamp.nl Projecten uitgelicht Maaiwerk

Nadere informatie

9.18 Kraam. Geldig tot: September 2008. Functionaris Naam Paraaf. Voorzitter Geert van Poelgeest.. Kraambeheerder Marian Barendtszen..

9.18 Kraam. Geldig tot: September 2008. Functionaris Naam Paraaf. Voorzitter Geert van Poelgeest.. Kraambeheerder Marian Barendtszen.. 9.18 Kraam Geldig tot: September 2008 Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest.. Kraambeheerder Marian Barendtszen.. 1. INLEIDING De KNNV-kraam is een verkoop- en presentatiepunt van onze

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

LA SONRISA NARANJA. Het kerstfeest komt er aan! Jaargang 2 nummer 1. JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 INHOUD. 1. Kerstfeest komt er aan!

LA SONRISA NARANJA. Het kerstfeest komt er aan! Jaargang 2 nummer 1. JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 INHOUD. 1. Kerstfeest komt er aan! NAAM BEDRIJF NIEUWSBRIEF 3 LA SONRISA NARANJA JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 Jaargang 2 nummer 1 Het kerstfeest komt er aan! janua- INHOUD 1. Kerstfeest komt er aan! 2. La Sonrisa Naranja op Facebook

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving Aantal pagina's : Aantal bijlagen : bijlage : bijlage : bijlage : Tekening Groot onderhoud Edelweisslaan

Nadere informatie

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding...

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding... INFORMATIEBROCHURE Informatie over Eddee Zorgverlening Inhoud Informatie over Eddee Zorgverlening... 2 Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3 Zorgaanbod... 3 Individuele begeleiding... 3 Individuele

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie