De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 3 - Nummer 4 - DECember 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Spreekbuys. Projecten uitgelicht. klant aan de spreekbuys. Jaargang 3 - Nummer 4 - DECember 2013"

Transcriptie

1 De Spreekbuys Jaargang 3 - Nummer 4 - DECember 2013 Vaarkamp bv - Buys Ballotstraat BL Ede - T (0318) F (0318) I - E Projecten uitgelicht Ziekenhuis Gelderse vallei Inrichting terrein s heerenloo klant aan de spreekbuys johan de boer ( s heerenloo)

2 woord vooraf Gert Jacobs (Directeur) Het is alweer december 2013 en daarmee verschijnt ook de laatste Spreekbuys van het jaar. Een jaar waarin ook erg veel is gebeurd in allerlei opzichten. Een korte terugblik leert ons dat we over het geheel genomen prachtig weer hebben gehad om ons werk te kunnen uitvoeren. Er was gelukkig voldoende werk en dat is opmerkelijk zeker als we zien wat er om ons heen allemaal gebeurt. We mogen dus wel dankbaar zijn, al zijn we dit vaak te weinig. Vooruitzien is altijd erg moeilijk want we weten nooit wat ons staat te wachten. Over de huidige werkvoorraad zijn we niet negatief. We hebben de afgelopen tijd in ieder geval regelmatig werken mogen aannemen. Deze Spreekbuys heeft zorg als thema. Hierin komen werkzaamheden voor zorginstellingen aan bod. U ziet de projecten voor het ziekenhuis Gelderse Vallei, een prachtig en intensief project, en het werk wat gedaan is voor s Heerenloo. Vanwege de jarenlange band ook een verslag van het gesprek met de heer De Boer. De winter staat voor de deur en dat betekend gladheid, maar ook een poosje gas terug vanwege de kerstvakantie. Hopelijk zien we u begin volgend jaar nog op De Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg. We willen onze opdrachtgevers hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en we hopen natuurlijk dat wij ook in 2014 in beeld zijn voor een kleine of grote opdracht. Wij wensen een ieder fijne kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. Alles wat je zegt dient waar te zijn, maar niet alles wat waar is dient gezegd te worden. inhoud van deze spreekbuys 3 Vaarkamp actueel groene sector vakbeurs 6 klant aan de Spreekbuys Johan de boer 5 projecten uitgelicht ziekenhuis Gelderse vallei 8 dienst uitgelicht besparen in 2014 en verder: 2 Voorwoord 5 Nieuwe projecten 8 Colofon 2

3 Vaarkamp actueel De laatste ontwikkelingen Gladheidsbestrijding paraat Ieder jaar zorgt sneeuwval en gladheid voor de nodige stremmingen in het bedrijfsleven. In zijn plaats is daarom met ingang van 1 november Pieter Ploeg aangenomen als Chef Werkplaats. Cees Bos blijft wel als monteur bij Vaarkamp werkzaam. Op deze plaats danken wij hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Wintersluiting van 20 december 2013 tot 10 januari 2014 Zoals ieder jaar is Vaarkamp ook dit jaar rond de jaarwisseling gesloten. We sluiten dit jaar op 19 december af en starten afhankelijk van de weersituatie op dat moment weer op maandag 13 januari Tussentijds is Vaarkamp uiteraard wel bereikbaar voor spoed en/of calamiteiten. Daarom staan de gladheidbestrijders van Vaarkamp vanaf 1 november paraat voor gladheidsbestrijding in de regio Ede. Op basis van de meteorologische gegevens die iedere dag wordt ontvangen is het mogelijk om doelmatig op verwachte weerveranderingen te reageren. Zo kan de hinder tot een minimum worden teruggebracht. Groene Sector Vakbeurs 2014 Het is een vaste waarde voor de groene branche aan het begin van het nieuwe jaar: De Groene Sector Vakbeurs! De Sector Vakbeurs Dé vakbeurs voor de groene branche Evenementenhal Hardenberg vormt voor de 15e keer het hart van de groene branche tijdens De Groene Sector Vakbeurs. Na een jaar afwezig te zijn geweest is Vaarkamp er deze keer ook weer bij. De Groene Sector Vakbeurs is op 7, 8 en 9 januari 2014 en geopend van uur. U treft ons opnieuw in Hal 1. Heeft u geen toegangskaarten ontvangen? Bel uw contactpersoon en wij zorgen ervoor. Nieuwe Chef Werkplaats In goed overleg heeft Cees Bos aangegeven zijn functie binnen de werkplaats anders te willen invullen. Telefoonnummers: Gert Jacobs Gert Jan Jacobs (planning) Nieuwe software U zult er wellicht niets van merken maar vanaf januari 2014 werken we met nieuwe software. Het softwarepakket is inmiddels geïnstalleerd en wordt er volop mee proefgedraaid. Ons streven is dan ook om in januari goed voorbereid van start te gaan. Persoonlijke ontvangst nieuwsbrief Een voorbeeld van het gebruik van de nieuwe software is de persoonlijke adressering van deze nieuwsbrief. Hardenberg 7, 8 en 9 januari 2014 Deze is nu Venray aan een persoon gekoppeld terwijl 4, deze 5 en 6 eerder februari óf 2014 aan het bedrijf óf een persoon werd gericht. Daarom kan het zijn dat u de nieuwsbrief vanaf nu persoonlijk ontvangt. Heeft u de voorkeur deze digitaal te ontvangen geef dit dan door aan Andries van Steenbergen via Veiligheid Voor januari 2014 zijn er een aantal cursisten ingepland voor de (herhalings)cursus VCA. De VCA-certificering is vooral bedoeld om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. Mocht er iets gebeuren dan is het goed te weten dat ook onze BHV-ers in januari hun jaarlijks terugkerende training volgen. 3

4 Projecten uitgelicht Twee projecten van Vaarkamp Ziekenhuis Gelderse Vallei In de Spreekbuys van juni dit jaar is het project bij het Ziekenhuis al kort uitgelicht en is het werk inmiddels opgeleverd. grondspots en lantaarns zijn geplaatst die het terrein verlichten. In de laatste fase zijn de plantvakken ingeplant en inzaaien van de groenstroken. Waar er in de vorige Spreekbuys het werk nog in een van de ontwikkelingsfases was kan er nu worden teruggekeken op het eindresultaat. Een mooi project voor in het portfolio waarmee teruggezien wordt op een mooi project in Ede op een bekende locatie. De aanleg van een binnentuin is de vorige keer in beeld gebracht terwijl nu met gepaste trots het resultaat van het voorplein wordt getoond; een van de meest in het oog lopende fases. Naast de ondergrondse werkzaamheden als rioleringen en grondverzet en de fontein is bovengronds het werk aan het straatwerk, de verlichting, plantvakken, beplanting en verlichting uitgevoerd. Het kunstwerk is verplaatst naar het plein bij de parkeerplaats en cortenstalen plantvakken markeren het voorterrein bij de ingang. In het straatwerk is een patroon verwerkt waarin ook Op onze website vindt u nog veel meer projecten! 4

5 s Heerenloo, inrichting hoofdkantoor s Heeren Loo zorggroep biedt in heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De zorgverlening is gevarieerd en op maat. Van enkele uren zorg/ begeleiding thuis tot logeeropvang of intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. En van dagbesteding tot begeleide werkvormen. s Heeren Loo zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Aan de hand van een schetsontwerp ontvingen wij namens s Heeren Loo zorgroep het verzoek van de afdeling Vastgoed om in samenspraak met hun technisch specialist Johan de Boer invulling en uitwerking te geven aan dit project op locatie de Hartenberg in Wekerom. Het hoofdgebouw aan het begin van het complex heeft in de afgelopen maanden een metamorfose ondergaan waarbij de buiteninrichting niet kon achterblijven. Hiervoor is een schets gemaakt waarbij duidelijk de vernieuwde en frisse zichtlijnen rondom het gebouw geaccentueerd zijn. Daarbij was het verzoek om zoveel mogelijk de authentieke uitstraling van de omgeving te handhaven. Vanwege de geplande officiële opening op 21 oktober was de uitdaging, ondanks het late tijdstip in het seizoen, om voor deze datum het project uiteraard op tijd af te ronden en toch nog wat fris natuurlijk groen zichtbaar te krijgen. Het project ging van start met het omzagen en afvoeren van een aantal bomen, rooien van oude beplanting en het verwijderen van verhardingen. Aansluitend werd direct begonnen met het opnieuw profileren van de contouren zoals terug te vinden is in de gehele omgeving met als leidraad het schetsontwerp. Voor de ideeën, advies en keuze van beplanting en type verharding is samen met Johan een bezoek gebracht aan de lokale leveranciers. Bij de uitstraling van de directe omgeving is tevens gekeken naar de openbare verlichting van het complex. Om veiligheid en zichtbaarheid te verbeteren is er voor gekozen een aantal lantaarns te verplaatsen waarbij grondkabels vernieuwd werden, tevens is er passende verlichting aangebracht langs de wandelstrook naar de hoofdentree. De oude parkeerplaats is aangepast voor het parkeren van bezoekers en kreeg net als de toegangsweg een nieuwe deklaag met belijning. Voor dit laatste is gekozen om een optische versmalling te realiseren ten behoeve van de snelheidsbeperking. Vanwege de schrale gronden is er voorafgaand aan het inzaaien van graszaad en het aanplanten van diverse soorten beplanting de grondslag verbeterd door hier teelaarde aan toe te voegen. nieuwe projecten Een greep uit de opdrachten die we in de afgelopen periode hebben aangenomen: Verwijderen begroeiing Opdrachtgever: Waterschap Vallei /Veluwe Amersfoort/ Bunschoten Opknappen parkje Opdrachtgever: Gem. Arnhem Arnhem Bomen perceel 6 Opdrachtgever: Gem. Arnhem Arnhem Scherpenzeelseweg Zandverstuiving Opdrachtgever: Staatsbosbeheer Leersum Vijver Bronbeek Opdrachtgever: DVD Directie N-Zwolle Arnhem Opslag beplanting rooien Malburgen west Opdrachtgever: Gem. Arnhem Arnhem Ruimen hondenuitlaatplaatsen Nijmegen 2014 Opdrachtgever: DAR NV Nijmegen Vervangen zand speelplaatsen Opdrachtgever: Gem. Scherpenzeel Scherpenzeel Herinrichting parkeerplaats Hoekelum Opdrachtgever: Gem. Ede Ede 5

6 klant aan de spreekbuys Johan de boer ( s heerenloo) s Heerenloo s Heerenloo zorggroep is met ruim tienduizend cliënten de grootste zorgaanbieder van Nederland en biedt ondersteuning aan mensen in alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. s Heerenloo zorggroep heeft negen steunpunten in Nederland waarvan het steunpunt in Wekerom de grootste is. Naam: Johan de Boer Leeftijd: 59 jaar Werkgever: s Heerenloo Functie: Technisch Specialist Kent Vaarkamp sinds: ca De zorgverlening varieert van enkele uren zorg tot een volledige woon- of dagopvang. Mensen een toegevoegde waarde bieden, die de cliënten zelf bepalen. Mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht laten komen; dat is de missie. De Hartenberg heeft door de tijd verschillende namen en regiodirecteuren gehad, maar inmiddels is de in de wijde omtrek bekende naam weer terug en heet de locatie officieel s Heerenloo locatie De Hartenberg. Reclassering Nederland is tegenwoordig ook werkzaam op de Hartenberg. De afdeling begeleidt taakgestraften van bijvoorbeeld bureau Halt of Jeugdzorg en zorgt voor het klein terreinonderhoud op de Hartenberg, zoals schoonhouden van het terrein, aanharken van gazons, legen van afvalbakken en opknappen van bankjes op het terrein en langs de wandelroute door het bos. Een samenwerking die over en weer veel voldoening geeft. Nazorg is belangrijk en daar wordt ook door Vaarkamp goed op toegezien Johan de Boer We ontmoeten Johan de Boer op de Hartenberg. Een locatie waar hij al 43 jaar werkzaam is, een unieke situatie. Op zijn 16e begon hij hier als leerling-tuinman en heeft eerst een hoveniersopleiding in Velp gevolgd en met goed gevolg afgerond. In de loop van de jaren zijn de werkzaamheden drastisch veranderd. Na jarenlange buitenervaring heeft Johan nu een regulerende bureaufunctie en is werkzaam als technisch specialist terreinen. Voor veel aanvragen is Johan aangewezen op de Servicedesk. De aanvragen komen hier binnen en worden doorgezet naar de verantwoordelijk specialisten. Door zijn vele dienstjaren is Johan een bekend gezicht op de Hartenberg en wordt hij soms door een cliënt vriendschappelijk begroet als ouwe knakker. Relatie met Vaarkamp Johan werkt al zo n 20 jaar met een vaste team van Vaarkamp die zowel op de Hartenberg als op andere locaties van dit steunpunt werkzaam zijn. Hoewel de jongens er al jaren komen en Johan ze goed kent, koppelt hij uit gewoonte en herkenbaarheid de naam van de persoon aan het werk dat ze veel doen. Zo heeft hij in zijn adres- en telefoonboek Henk dakgoot, die jaarlijks de goten onderhoudt of Gerrit strooi die de aangewezen persoon is om zout te strooien bij gladheid en sneeuw. De relatie met directeur Gert Jacobs heeft een nog veel langere historie. Samen hebben ze ooit op cursus gezeten aan Landbouwschool Ede, die toen nog gevestigd was in een noodgebouw aan de Parkweg. 6

7 Johan werkt met plezier met de jongens van Vaarkamp. Ze doen trouw en goed hun werk. Johan vat het als volgt samen: Het werk wat ze doen is áf, dat mag gezegd worden! Zo is het met alle contacten met Vaarkamp. Het is een betrouwbaar bedrijf en dat geeft een bepaalde zekerheid, zo is er over het algemeen binnen 2 werkdagen na aanvraag een offerte. Bijzonderheden tijdens het werk Het werk van Johan kent vele anekdotes. Een ervan die Johan met de jongens van Vaarkamp heeft ervaren was bij Calimero in Ede. Calimero is een van de locaties van s Heerenloo, waar kinderen worden opgevangen en gelegen in het Horabos Ede. Er wordt onder elkaar goed aangevoeld wat de bedoelingen zijn en de lijnen naar kantoor of leidinggevenden zijn kort Vaarkamp volgens Johan de Boer Wat Vaarkamp kenmerkt is volgens Johan het teamgevoel. Er wordt onder elkaar goed gecommuniceerd over de werkzaamheden en de lijnen naar kantoor of leidinggevenden zijn kort, waardoor er snel zaken worden geregeld en beslissingen genomen. Nazorg is belangrijk en daar wordt ook door Vaarkamp goed op toegezien. Alles bij elkaar genomen onderstreept de slogan ervaring van jaren voor de aanpak van nu volgens Johan de werkwijze van Vaarkamp. Door Vaarkamp is een grondkering van bielzen vervangen door een hardhouten damwand. Tijdens de werkzaamheden ontdekten de jongens in een speeltoestel, een vogelnestschommel genaamd, een specht die deze benaming wel erg letterlijk nam. De specht had in een houten staander van de vogelnestschommel een gat gehakt om er zijn eigen nest in te maken. Korte lijnen zijn er ondanks de grootte van de terreinen ook bij s Heerenloo. Nadat er door Vaarkamp een offerte uitgebracht was om een garagebox weg te halen gaf Johan opdracht vanwege de strakke planning. Terwijl de sloophamer al stond te draaien werd Johan gebeld door zijn collega van Vastgoed (eigenaar van de terreinen) of er al een offerte was. Op dat moment werd de garagebox al in stukken van het terrein afgevoerd. De collega was verrast en ging akkoord met de situatie. Op onze website vindt u meer projecten die wij voor deze opdrachtgever mochten verzorgen. Aanleg vlonder 7

8 besparen in 2014 Een succesvol 2014 toegewenst De verwachtingen zijn hooggespannen wat betreft de economische groei. Hoewel het ene onderzoeksbureau de situatie rooskleuriger voorstelt dan de ander zal de economische groei van Nederland waarschijnlijk met moeite een stijgende lijn gaan vertonen. De economische druk is in bijna ieder bedrijf wel te voelen. Al wordt er in begrotingen zuinig berekend, de natuur laat zich niet dwingen en zal er ieder jaar weer onderhoud gepleegd moeten worden. Ook investeringen lijken soms moeilijk uit te leggen, zeker wanneer het aanleg of nieuwbouw betreft maar het kan een goede investering in de toekomst zijn. Toch willen we samen met u de schouders eronder houden in Kijk eens met onze uitvoerder naar uw project dat loopt of op stapel staat. Gezien hun jarenlange ervaring zijn er wellicht besparingen te realiseren. Dat scheelt waarschijnlijk niet alleen tijd maar ook geld. Door ons uitgebreide machinepark en kennis en kunde van onze medewerkers valt de offerte misschien wel lager uit dan u had verwacht. U bespaart daarmee op de kosten terwijl Vaarkamp u haar diensten kan bewijzen. Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Een succesvol 2014 gewenst. Wat heeft dat nu direct met Vaarkamp te maken zult u misschien denken. Dat recessie gaat ook Vaarkamp niet voorbij en dat is merkbaar aan de prijzen die onder druk staan, de hoeveelheid werk die vergund wordt en signalen uit de branche. Colofon De Spreekbuys is een uitgave van Vaarkamp bv uit Ede en verschijnt aan het einde van elk kwartaal. In de Spreekbuys treft u informatie aan over Vaarkamp bv. Redactie: Directie Vaarkamp bv Vormgeving: Verbakel Internet & Reclame Voor meer informatie over de besproken onderwerpen en over regelmatige toezending van dit blad kunt u contact opnemen met ons via het adres: Vaarkamp bv Buys Ballotstraat BL EDE T F E I December

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Eindverslag Stage SearchUser Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Stageperiode: 13 februari 2012 tot 22 juni 2012 Stagebegeleiders: Mevr. Sier, Dhr. Tuip, Dhr. Lopes Cardozo Stagedocent:

Nadere informatie

Nieuwbouw Schoonoord vordert

Nieuwbouw Schoonoord vordert VOOR VERWANTEN VAN DE GROESBEEKSE TEHUIZEN JAARGANG 6 2012 NR 3 NOVEMBER Nieuwbouw Schoonoord vordert In deze nieuwsbrief: VERBOUWING KASTEELSEHOF GESLAAGDE HUIFKARTOCHT NIEUWS VAN DE CLIENTENRAAD DE MEIDENGROEP

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door! Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

Nieuw kantoor, betere faciliteiten

Nieuw kantoor, betere faciliteiten CaseWare Nieuws is een uitgave van CaseWare Nederland bv C ASEWARE Nieuws Nieuw kantoor, betere faciliteiten Een transparant interieur met veel licht en glas Johan Evers (links) en Sicco Ritsema André

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

BooghGoed verspreidt zich door

BooghGoed verspreidt zich door BooghGoed verspreidt zich door Midden-Nederland! -Margreet Takken Jaargang 7, nummer 3, december 2013 Opening BooghGoed webwinkel Column Steeds dichter bij elkaar Activiteit uitgelicht Productmatig werken

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Foto omslag Dinsdag 28 mei 2013 bezochten koning Willem Alexander en koningin Maxima landgoed Nienoord in Leek. Onder de genodigden waren cliënten die

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

Diemen Info Informatie van de gemeente Diemen

Diemen Info Informatie van de gemeente Diemen Diemen Info Informatie van de gemeente Diemen Oost-West As blz. 6 Werk in uitvoering......en werk afgerond blz. 12 Wmo: de nieuwe wet per 1 januari 2015 blz. 16 #4 december 2014 Feestelijk Diemen Inhoud

Nadere informatie

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking.

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking. Dit artikel is geschreven ter afronding van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht, te Amersfoort. Geschreven door: Kris van Vliet. April 2010. Met dank aan Yvonne

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie