Porta Nieuws Porta Mosana College havo-vwo-tto 18 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Porta Nieuws 5 2013-2014 Porta Mosana College havo-vwo-tto 18 september 2013"

Transcriptie

1 Porta Nieuws Porta Mosana College havo-vwo-tto 18 september 2013 Jaaragenda Jongerenmonitor GGD 2013 Bedrijfshulpverlening (BHV) en ontruimingsoefening Rekenonderwijs Nieuwe collega s: Floor Sporck Afscheid George Ballieux Jaaragenda SEPTEMBER 2013 wk 38 start eind per.1 wk.5 wo kennismaking ouders met nieuwe mentor tt1c do 19 vr IB Diploma Award Meeting 2013 za 21 zo 22 wk 39 start eind per.1 wk.6 (afname Jongerenmonitor GGD klassen 2 en 4) ma 23 deze week afname OSV (onderbouw studie vragenlijst) brugklas havo, tijdens mentorles van daag afname IST en SVL brugklassers di 24 wo 25 do 26 vr 27 van daag inhalen voor afwezigen op 23-09: afname IST en SVL brugklassers

2 Jongerenmonitor GGD 2013 In week 39 en 40 starten de GGD s in Limburg met de Jongerenmonitor Dit onderzoek wordt afgenomen onder alle leerlingen uit het tweede en vierde leerjaar, van alle scholen van het voortgezet onderwijs in de provincie Limburg. Het onderzoek vindt sinds 1996 plaats en wordt voor de vijfde keer uitgevoerd. De GGD gebruikt de onderzoeksresultaten om gemeenten en scholen te adviseren over het (school)gezondheidsbeleid. Het onderzoek wordt tevens uitgevoerd in de aangrenzende regio s van buurlanden Duitsland en België. Tijdens een mentorles op school vullen de leerlingen een vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over diverse onderwerpen zoals school, gezondheid, leefstijl en vrijetijdsbesteding. De vragenlijst wordt vertrouwelijk verwerkt, uw zoon/dochter hoeft nergens een naam in te vullen. Daarnaast kan uw zoon/dochter informatie en advies krijgen over zijn/haar eigen leefstijl. De adviezen gaan onder andere over voeding, roken, alcohol, drugs, bewegen. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Alle leerlingen van klas 2 en 4 hebben een brief ontvangen (of krijgen deze zo spoedig mogelijk). In deze brief staat informatie over het onderzoek, indien uw kind niet wilt meedoen, of als u niet wilt dat uw kind meedoet, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de mentor. Vragen? Wanneer u een vraag heeft, de vragenlijst wilt inzien of meer informatie wilt ontvangen over het onderzoek, kijk dan op de website van GGD Zuid Limburg: Ook kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met epidemioloog Suhreta Mujakovic : Of stuur een met uw vraag naar: Bedrijfshulpverlening (BHV) en ontruimingsoefening Scholen zijn verplicht een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV-organisatie) te hebben die, in geval van een calamiteit, hulp kan bieden. Die hulp varieert van het verlenen van EHBO tot het ontruimen van het gebouw bij een calamiteit en het terzijde staan van de hulpdiensten door hiervoor opgeleide medewerkers. De afgelopen maanden zijn is het bestaande ontruimingsplan volledige herzien en aangepast aan de huidige wetgeving en gebouwelijke situatie. Een andere verplichting is het houden van een jaarlijkse ontruimingsoefening, zo ook dit schooljaar. Voorafgaand aan deze ontruiming zullen docenten in de lessen aandacht besteden aan de veiligheid binnen school (welke vluchtweg moet ik nemen, hoe te handelen op de verzamelplaats buiten school, hoe moet ik de klas achterlaten etc.).

3 Rekenonderwijs Rekenen vormt een basis van het onderwijs. De rekenvaardigheden zijn nodig om andere lessen op school goed te kunnen volgen. Ze zijn onmisbaar voor het functioneren in het beroep en in de maatschappij en voor een succesvolle doorstroom naar een vervolgopleiding. Met de wetgeving voor de referentieniveaus rekenen is het fundament gelegd voor een structurele verhoging van de beheersing van de rekenvaardigheden van onze leerlingen. Het referentieniveau 3F wordt in het VO getoetst met de centrale rekentoets. De centrale rekentoets wordt afgenomen in havo 5, vwo 6 en tto 6. Voor alle leerlingen is het dan een verplicht onderdeel van het examen. De rekentoets maakt echter tot nog geen deel uit van de slaag-/ zakregeling. Leerlingen die in en hun opleiding afronden, kunnen niet zakken vanwege een laag cijfer voor de rekentoets. Wel komt het cijfer voor de rekentoets op de cijferlijst, zodat het vervolgonderwijs weet waar een leerling staat en de leerling wordt gestimuleerd om goed te presteren. De centrale rekentoets wordt in in de periode van 19 maart t/m 1 april 2014 afgenomen. Vanaf het schooljaar gaat de centrale rekentoets deel uitmaken van de kernvakkenregel: voor de rekentoets en de vakken Nederlands, Engels en voor zover van toepassing- wiskunde A, B of C mag als eindcijfer niet meer dan één onvoldoende zijn behaald waarbij die onvoldoende niet lager dan een vijf mag zijn. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om de rekentoets één keer te herkansen. Dit schooljaar zal de herkansingsronde plaatsvinden van 26 mei t/m 6 juni De rekentoets doet niet mee in de compensatieregel en de CE-regel. Hij is immers geen onderdeel van het CE, maar zelfstandig onderdeel van het examen naast CE en SE. Alle leerlingen uit havo 5, vwo 6 en tto 6 hebben vorig schooljaar aan de rekentoetspilot 2013 van het Cito deelgenomen. Leerlingen die voor deze toets een vijf of hoger hebben behaald, krijgen vrijstelling voor de centrale rekentoets. Het cijfer dat voor de pilotrekentoets is behaald, komt op de cijferlijst te staan. Leerlingen die er vorig jaar niet in zijn geslaagd om tijdens de pilot een goed cijfer te halen en leerlingen die het cijfer van pilotrekentoets willen verbeteren, nemen dit jaar deel aan de centrale rekentoets én, indien nodig, maken zij gebruik van een herkansing. In mei 2013 is in havo 3, vwo 4 en tto 4 de APS rekentoets afgenomen om een beeld te krijgen van de rekenvaardigheden van deze leerlingen. Deze toets is belangrijk, omdat de uitkomst ervan ons aangeeft of de individuele leerlingen op het juiste niveau presteren. De leerlingen uit havo 4, vwo 5 en tto 5 die tijdens de APS rekentoets in mei 2013 nog niet het gewenste 3F niveau haalden én de havo 4 leerlingen die het profiel C&M volgen zonder wiskunde, volgen dit schooljaar rekenlessen onder leiding van een vakdocent om zo hun rekenniveau te verbeteren. Zij maken tijdens deze rekenlessen gebruik van de methode fftrainen. De licentie van deze digitale rekenmethode is twee jaar geldig zodat de leerlingen ook nog in hun eindexamenjaar met deze methode kunnen oefenen. Ook dit schooljaar zullen wij weer in havo 3, vwo 4 en tto 4 de APS rekentoets afnemen. Vorig schooljaar is het rekenen geïntegreerd binnen de profielvakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, M&O, ANW) in de bovenbouw havo en bovenbouw vwo/tto. Dit schooljaar zijn wij ook gestart met het integreren van rekenen in de onderbouw havo en onderbouw vwo/tto binnen de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie,

4 geschiedenis, aardrijkskunde, M&O. Dit betekent dat de docenten van bovengenoemde vakken tijdens hun lessen (extra) aandacht besteden aan de basisvaardigheden van het rekenen en deze ook beoordelen. Daarnaast neemt elke docent de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan rekenfouten en leerlingen te helpen bij verbetering. In de bovenbouw zijn de onderwerpen die leerlingen dienen te beheersen voor het 3F niveau zodanig versleuteld over de profielvakken, dat alle aspecten binnen het 3F niveau aan bod komen. Wij zullen ook dit schooljaar het rekenonderwijs nog geregeld evalueren en aanpassen / verbeteren waar dat nodig is. Mocht u meer informatie wensen over de rekentoets, neem dan een kijkje op de website Nieuwe collega s: Floor Sporck Afgelopen weken heeft een aantal nieuwe collega s zich al aan u voorgesteld. Hieronder stelt Floor Sporck zich aan u voor. Ik ben Floor Sporck, 30 jaar en zal dit jaar 8 uur CVK geven aan 4 havo klassen, leerjaar 4. Na mijn middelbare school heb ik een opleiding tot edelsmid gevolgd. Daarna heb ik op de kunstacademie in Arnhem de opleiding tot docent Beeldende en kunstzinnige vormgeving behaald. Sinds drie jaar verzorg ik textiellessen, handvaardigheid en kunstgeschiedenis lessen op de Bernard Lievegoed school in Maastricht. Daarnaast heb ik mijn eigen atelier als edelsmid. Voor mij de ideale combinatie om mijn passie voor de kunsten over te kunnen brengen op de leerlingen. Althans, dat probeer ik. Om de leerlingen kennis te laten maken met de verschillende disciplines binnen de kunst. Sinds 5 maanden ben ik de trotse moeder van dochter Seva. Samen met haar en mijn man Vadis woon ik in het Belgische Voeren. Naast les geven ben ik te vinden in mijn atelier om sieraden te maken. Verder vind ik het fijn om samen te zijn met familie en vrienden. Ik hou van gezelligheid en dingen ondernemen. Op woensdag en donderdag ben ik werkzaam op Porta Mosana. Ben nu een paar weekjes bezig en het bevalt goed. Ik reis op en neer tussen twee scholen, dus helaas heb ik nog niet veel contacten gemaakt met collega s. Dat duurt iets langer door het reizen. Maar met de leerlingen heb ik een goede start gemaakt en er ligt een mooi jaar in het vooruitzicht. Groeten, Floor Sporck

5 Afscheid George Ballieux Op woensdag 28 augustus heeft George Ballieux, docent lo en bsm, zijn laatste werkdag gehad. Dit was voor de schoolleiding en sectie aanleiding om hem op gepaste wijze toe te spreken en kort te fêteren. Aangezien George gebruik gaat maken van zijn opgespaarde BAPO, zal hij formeel per 1 oktober met pensioen gaan. George beoefende al op jonge leeftijd de nodige sporten waaronder voetbal. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij al snel wist dat hij van zijn hobby zijn beroep wilde gaan maken. Hij volgde onder andere de CIOS-opleiding die hij in 1973 succesvol afrondde. Hij specialiseerde zich in voetbal en atletiek. Veel kinderen heeft hij door zijn eigen enthousiasme de liefde voor beide sporten bijgebracht. Na 12 jaar werkzaam geweest te zijn in het middelbaar onderwijs begon George in 1985 aan een studie Gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Maastricht. Deze studie wist hij binnen vier jaar succesvol af te ronden. Naast de sport wilde George zich ook in het management bekwamen. Hij volgde de studie Hoger Management Non-Profit I.S.W. en behaalde in 1993 zijn diploma. Hij was vervolgens meerdere jaren project coördinator bij Sportservice Limburg in Sittard waar hij leiding gaf aan projectmedewerkers en training en bijscholing verzorgde. In 1999 keerde hij terug in het voortgezet onderwijs op het toenmalige Jeanne d Arc College, waar hij ooit al zeven jaar als LO docent had gewerkt. In de jaren die volgden was hij als docent bij veel activiteiten betrokken. Zo was hij vele jaren mentor in zowel de onder- als ook in de bovenbouw. Hij leverde jaren een actieve bijdrage aan het cabaret en was enkele jaren lid van de MR. Ook op het gebied van de sport heeft George veel voor de leerlingen georganiseerd. Zo begeleidde hij samen met andere collega s leerlingen tijdens de werkweken in de Ardennen en Adelboden en de skireis. Tevens is hij tweemaal als begeleider op een uitwisseling naar Spanje en Ierland mee geweest. Ook organiseerde hij jaarlijks met zijn sectiegenoten de schoolcross en coachte hij leerlingen van onze school voor en tijdens hun deelname aan Mission Olympic. Niet zelden leverde dit een mooie medaille voor de deelnemers op. Nu is de tijd rijp voor George om afscheid te nemen en van een welverdiend

6 pensioen te gaan genieten. George heeft aangegeven dat hij in kleine kring afscheid wil nemen. - Opmerkingen n.a.v. Porta Nieuws kunnen doorgegeven worden aan de mentor of teamleider van uw zoon of dochter. - Wijziging in adres of afmelden voor Porta Nieuws a.u.b. melden aan o.v.v. wijziging adres c.q. afmelding Porta Nieuws. - Zie ook de website van school

Porta Nieuws 20 2012-2013 Porta Mosana College havo-vwo-tto 23 januari 2013

Porta Nieuws 20 2012-2013 Porta Mosana College havo-vwo-tto 23 januari 2013 Porta Nieuws 20 2012-2013 Porta Mosana College havo-vwo-tto 23 januari 2013 Jaaragenda Versterkt Engels havo 4 en 5 Porta Ski Protocol LVO medicijngebruik op school Vaardigheden Educatie (VE) brugklas

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

3/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen.

3/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Kalender Za 30 nov 13.30 uur Broodbankac e St. Bavokerk ma 02 dec 19.30 21.30 uur ouderavond 4 havo Do 05 dec Sinterklaas Vr 06 dec BKT doorloopdag (ECL Vaart) do 12 dec 19.30 uur Thema avond georganiseerd

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010. Sport Interlyceale Amsterdams Lyceum

Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010. Sport Interlyceale Amsterdams Lyceum Agenda Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010 vr 24 september za 25 september t/m za 2 oktober ma 27 september di 28 september do 30 september

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

WELKOM OP ONZE OPEN DAG

WELKOM OP ONZE OPEN DAG WELKOM OP ONZE OPEN DAG De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Hoeks Melanchthonnieuws --------------------------------------

Hoeks Melanchthonnieuws -------------------------------------- Hoeks Melanchthonnieuws -------------------------------------- Bulletin voor ouders van leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek september 2014 -------------------------------------- Klaar voor de start?!

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Porta Nieuws 19 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 21 januari 2015

Porta Nieuws 19 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 21 januari 2015 Porta Nieuws 19 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 21 januari 2015 Jaaragenda Geslaagde Open Dag locatie havo-vwo-tto Sfeer proeven op tto atheneum en tto gymnasium Mededelingen van de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie