maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag groep 1 8.30 14.30 8.30 14.30 8.30 12.15 8.30 14.30 8.30 11.45"

Transcriptie

1 6. PRAKTISCHE ZAKEN 6.1 Organisatie van de school Schooltijden/ continurooster Wij hanteren een continurooster op school. Dit houdt in dat alle kinderen van 8.30 uur tot uur aanwezig zijn op school. Tussen de middag lunchen de kinderen in de groep. Daarna spelen alle kinderen een half uur buiten. De directie van de school is tijdens dit half uur eindverantwoordelijk (wettelijke voorschriften) dus alle kinderen zijn deze tijd aanwezig op school. Het continurooster ziet er als volgt uit: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag groep groep 2 t/m De kinderen van de groepen 1 t/m 3 kunnen 's morgens vanaf 8.15 uur naar binnen. Groep 4 t/m 8 spelen buiten tot de bel gaat Lunchen op school De kinderen lunchen in hun eigen klas samen met hun leerkracht. Dit is een onderdeel van ons schoolprogramma. Tijdens het lunchen zijn er in de onderbouw activiteiten m.b.t. sociale redzaamheid en bewegen en in de groepen 4 t/m 8 staat het vak levensbeschouwing op het rooster. Daarom blijven alle kinderen op school, we maken geen uitzonderingen. Na de lunch gaan alle kinderen van uur tot uur buiten spelen. De leerkrachten houden toezicht. Er zijn duidelijke regels en afspraken. Deze zijn bekend bij de kinderen en worden aan het begin van het schooljaar met hen besproken. De kinderen nemen hun eigen lunchpakket (eten en drinken) mee. Er is een koelkast op school. Er is geen tijd om de spullen af te wassen. Kinderen mogen GEEN SNOEP/ KOEK meenemen, natuurlijk wel peperkoek, een stuk groente of fruit. De voor- en naschoolse opvang van ELMO sluit aan op onze schooltijden Pauzetijden De pauzetijd voor de groepen 1 t/m 4 is van uur. De pauzetijd voor de groepen 5 t/m 8 is van uur. Vlak vóór of na de pauze krijgen alle kinderen de gelegenheid hun meegebrachte tussendoortje op te eten en hun dorst te lessen. Wilt u zorgen voor drinken en gezonde tussendoortjes (fruit/ boterham). Tijdens dit moment kijken de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het Jeugdjournaal. De kinderen van groep 1/2 en 2/3 gaan rond 9.45 uur eten en drinken en spelen daarna buiten. De kinderen van groep 3/4 eten rond uur en gaan daarna buitenspelen. Groep 3 en 4 hebben na 15 minuten pauze weer les. Graag de bekers e.d. van naam voorzien. Geeft u de kinderen niet te veel mee, het is een tussendoortje! Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er ook 's middags een moment van buitenspel/ gym gepland. De tijden hiervan zijn variabel.

2 6.1.4 Verdeling leerkrachten over de groepen We werken met combinatiegroepen. De samenwerking tussen de groepen is intensief. Het schema waarin staat hoe de leerkrachten per schooljaar over de groepen zijn verdeeld vindt u in de informatiekalender Vergaderdata De vergaderdata van het team, de oudervereniging, de medezeggenschapsraad, de GMR en de directeur zijn te vinden in de informatiekalender, het Martinus Magazine en op de website van de school. De vaste vergadertijd voor het team staan op de informatiekalender en op de website. Wij willen u vragen hiermee rekening te houden bij het maken van afspraken met teamleden Adreswijziging Wilt u adreswijzigingen zo snel mogelijk doorgeven op school? Ook andere wijzigingen, zoals verandering van huisarts, bereikbaarheid (06- nummer) e.d. vernemen we graag meteen Vervanging bij ziekte en verlof Het bestuur van de stichting is aangesloten bij het Personeelscluster Oost-Nederland (PON). Zij zorgen voor een goede vervanging bij ziekte of verlof. Indien er geen vervanger voorhanden is en er intern niemand kan inspringen, zullen de leerlingen verdeeld worden over de andere groepen Melden absentie Als uw kind ziek is of om andere redenen niet op school komt, wilt u ons dit dan vóór schooltijd laten weten Schoolgids/informatiekalender De schoolgids is samen met de jaarkalender een uitwerking van het school- en jaarplan voor de ouders en heeft tot taak u een waarheidsgetrouw beeld te geven van het onderwijs op Brede School St. Martinus. We geven hierin aan wat de ouders mogen verwachten van de school. Daarnaast verantwoordt de school zich over de kwaliteit die in het afgelopen jaar werd behaald. Door u over allerlei zaken aangaande de school te informeren is de schoolgids en de jaarkalender mede bedoeld om de relatie tussen school en ouders optimaal te laten functioneren. De schoolgids en jaarkalender staan ook op de website Halen en brengen van kinderen Wij verzoeken ouders die hun kinderen komen ophalen om op het plein te wachten en niet op het trottoir. De kinderen die alleen naar huis gaan hebben zo een beter zicht op de verkeersituatie bij school Foto/ film en video Bij diverse activiteiten in en om de school wordt door leerkrachten gefotografeerd of gefilmd. Deze foto s worden alleen voor eigen uitgaven van de school gebruikt. Ook zullen er op de website regelmatig foto s geplaatst worden van bepaalde activiteiten. Ouders die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto s van hun kinderen, kunnen dit kenbaar maken aan de school.

3 6.2 Dit hebben wij afgesproken De school is een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er regels en afspraken nodig. Hierbij laten we ons leiden door drie psychologische basisbehoeften, die voor alle kinderen en volwassenen gelden: relatie (erbij horen, meetellen, ertoe doen); competentie (iets kunnen, 'laat dat maar aan mij over'); autonomie (zelfstandig leren, kunnen kiezen, het op je eigen manier mogen doen). Iedere groepsleerkracht werkt daarnaast nog met klassenregels De Kanjerregels De Kanjerregels zijn in iedere groep op posters terug te vinden. We gebruiken ze in de omgang met elkaar. wij helpen elkaar wij vertrouwen elkaar we werken samen we hebben plezier we doen mee we hebben respect voor onszelf, voor onze mede leerlingen, voor onze ouders, voor leerkrachten en voor dieren, planten en spullen Gebruik van het buitenspeelterrein Onze school heeft een prachtig groot nieuw speelterrein. Hiervan maken alle groepen gebruik. Als het hard regent mogen de kinderen als ze op school komen meteen naar de klas, er is dan ook geen toezicht buiten Gebruik van de fietsenstalling Je loopt met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling. Als je in je klas komt leg je het fietssleuteltje in het sleutelbakje van je klas Gebruik van de toiletten De kinderen uit groep 1/ 2 doen een kralenketting om als teken voor de leerkracht dat ze naar het toilet gaan. Alle jongens van groep 1 t/m 4 plassen zittend. Kinderen in groep 5 t/m 8 mogen, als er niemand anders uit je groep naar het toilet is, zonder te vragen naar het toilet gaan. Voor alle groepen geldt als de leerkracht iets aan het uitleggen is moet je, als het kan, even wachten om naar het toilet te gaan tot de uitleg achter de rug is. Tijdens het buiten spelen vragen de kinderen altijd toestemming om binnen naar het toilet te mogen gaan Huiswerk Huiswerk wordt in de groepen 1 t/m 6 in de regel niet gegeven (alleen om een toets te oefenen), omdat wij vinden dat er tijd voor spelen moet zijn na schooltijd. Incidenteel wordt op initiatief van leerkracht en/of ouders, maar altijd in overleg met de ouders, ter ondersteuning van het leerproces (extra oefening) huiswerk gegeven. In de groepen 7 en 8 wordt wel structureel huiswerk gegeven, waarbij de nadruk ligt op werkhouding en het leren werken met een schoolagenda (plannen), als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

4 6.2.6 Computers Onderwijskundig gebruik van de computer vindt plaats door de gehele school. Het inzetten van computers zowel in als buiten het klaslokaal op de speel-/werkpleinen geeft extra mogelijkheden tot differentiatie en individualisering. Kinderen kunnen individueel of in tweetallen bepaalde vaardigheden inoefenen en onderdelen herhalen. Er zijn programma's die verrijking betekenen voor het onderwijs, omdat de kinderen hiermee zelf gebieden en onderwerpen kunnen ontdekken en uitdiepen. Deze ondersteuning komt voor bij de volgende vak-/vormingsgebieden: taal, lezen, rekenen en wereldverkenning. Kinderen zijn vaak enthousiast over Internet, dit medium is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het gebruik van Internet kent ook risico s. Wij leren kinderen om hier open over te zijn en er veilig mee om te gaan. Onze ICT-er is betrokken bij alle programma s, updates en uitvoeringen rondom het computergebruik. We gebruiken op school een internet protocol voor kinderen: Internetprotocol voor kinderen 1) Ik geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers. 2) Ik gebruik internet/zoekmachines hoofdzakelijk voor het maken van spreekbeurten en werkstukken. 3) Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen) Er worden geen woorden gezocht die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme, discriminatie, geweld of seks. 4) Ik gebruik de zoekmachine Google 5) Als ik een foute site open, dan zet ik het scherm meteen uit en roep de leerkracht. 6) Wij maken alleen gebruik van YouTube met toestemming van de leerkracht 7) Chatten doe ik thuis en niet op school. 8) Printen zal ik alleen doen na toestemming van de leerkracht. 9) Ik zal nooit instellingen van de computer wijzigen. 10) Ik spreek van te voren met de juf of meester af wat ik op het Internet wil gaan doen. 11) Ik zoek op internet alleen onderwerpen die met school te maken hebben. 12) Ik speel alleen spelletjes die behoren bij de programma s op school en anders alleen met toestemming van de juf of meester! Mobiele telefoon Er zijn tal van positieve mogelijkheden die mobiele telefoons, MP3-spelers etc. bieden. De snelheid van de communicatie is een kenmerk van deze tijd. Het is positief dat er directe en snelle contacten kunnen zijn met het thuisfront. Er zijn echter ook gevallen bekend dat leerkrachten of medeleerlingen stiekem gefotografeerd of gefilmd zijn of dat er geluidsopnames worden gemaakt. In no time zijn beelden en geluiden via Bluetooth naar andere mobieltjes gezonden of op bijv. You tube geplaatst. Onderstaande regels gaan over de veiligheid en integriteit van leerlingen en leerkrachten. Onderstaande afspraken zijn op stichtingsniveau besproken. Doel m.b.t. beleid mobiele telefoons (en overige pers. elektronica, zoals mp3-spelers, ipods, e.a.): a) Eenduidigheid in het omgaan met mobiele telefoons (en overige elektronica) voor kinderen, ouders en leerkrachten; b) Het voorkomen van misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd; c) Duidelijkheid m.b.t. de actie die school onderneemt n.a.v. misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd. Allereerst geldt natuurlijk dat ouders ten allen tijden via het telefoonnummer van de school hun kind(eren) kunnen bereiken dan wel een bericht kunnen doorgeven. Het is voor kinderen altijd

5 mogelijk om aan de leerkracht te vragen of ze, onder of na schooltijd, voor dringende zaken naar huis mogen bellen met de vaste telefoon van school. In de regel zal zo n verzoek niet worden geweigerd. Afspraken gebruik mobiele telefoons op onze school: 1. Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Het kan nl. handig zijn dat ze onderweg bereikbaar zijn en ze kunnen, indien nodig, zelfstandig contact opnemen met thuis. Bijvoorbeeld kinderen die na schooltijd meteen gaan sporten, naar muziekschool gaan etc. 2. Tijdens schooltijden en kleine pauzes zijn mobiele telefoons, MP3 spelers, etc. voor leerlingen niet toegestaan. Ook ander trendgevoelig speelgoed kan op school verboden worden. 3. Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten hem bij aankomst op school uitzetten. (op het schoolplein wordt de telefoon dus al uitgezet). 4. De kinderen leveren in de klas hun mobiele telefoon bij de groepsleerkracht in. Op het einde van de dag krijgen ze hun mobiele telefoon weer terug. Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet aansprakelijk. 5. Kinderen die een mobiele telefoon meenemen en hem niet uitzetten dan wel ongeoorloofd gebruiken zijn conform dit beleid in overtreding. Bij overtreding krijgen de kinderen 1 waarschuwing, bij een tweede keer zal er een sanctie volgen. 6. Leerkrachten en stagiaires mogen hun mobiele telefoon uiteraard meenemen naar school. Gedurende de lestijden wordt er geen gebruik gemaakt van de mobiele telefoon, behoudens calamiteiten. Leerkrachten en stagiaires nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet aansprakelijk. 6.3 Wat u nog moet weten Verjaardagen Wanneer uw kind jarig is, wordt dit ook op school feestelijk gevierd. Omdat wij vinden dat bij een verjaardagsfeest alleen blijde gezichtjes horen wordt er alleen in de eigen klas getrakteerd. De jarige gaat, vergezeld van twee vrienden of vriendinnen, de klassen rond met een verjaardagskaart. Hierop kunnen de leerkrachten/stagiaires en de leidsters van ELMO felicitaties schrijven. Als de verjaardag van uw kind op een andere dag dan de eigenlijke datum in de klas gevierd moet worden, regelt u dat in overleg met de betrokken leerkracht. In groep 1, 2 en 3 mogen de ouders de verjaardag van hun kind in de klas meevieren op een met de leerkracht afgesproken datum en tijd; er mag dan gefilmd en gefotografeerd worden. De verjaardagen worden vermeld op de weekagenda. De leerkrachten vieren hun verjaardag op of rond de dag dat zij ook werkelijk jarig zijn. De leerkrachten van de onderbouw vieren hun verjaardag gezamenlijk. De data en de gang van zaken worden tijdig bekend gemaakt via de Nieuwsbrief Jeugdtijdschriften en boeken U kunt zich geheel vrijblijvend via school abonneren op een tijdschrift of boek voor uw kind. U krijgt aan het begin van het schooljaar een aantal folders uitgereikt waaruit u een keuze kunt maken. De tijdschriften worden naar het thuisadres gestuurd Veiligheid op school Zorg voor een veilige schoolomgeving voor de kinderen en de leerkrachten spreekt eigenlijk vanzelf. Het spreekt ook vanzelf dat op deze veiligheid voortdurend moet worden toegezien. We zijn daarom als school aangesloten bij een Arbodienst die ons behulpzaam is bij de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Jaarlijks wordt de school gecontroleerd op tal van aspecten. Dit gebeurt aan de hand van een controlelijst. Vervolgens worden eventuele tekortkomingen

6 doorgesproken en verholpen. Ook is er daarbij aandacht voor de buitensituatie: speeltoestellen, tegels, bergplaatsen voor fietsen worden gecontroleerd. Er zijn op school een aantal Bedrijf Hulpverleners (BHV-ers) aangesteld om in geval van calamiteiten (brand, wateroverlast e.d.) op de juiste wijze hulp te kunnen bieden. Deze BHV-ers zijn opgeleid om levensreddende handelingen te verrichten, een beginnende brand te blussen en hoe in geval van nood snel de school ontruimd moet worden. Bij ons op school zijn de volgende mensen opgeleid als BHV-er: Heidi, Koen, Laura en Karen. Om te zorgen dat hun kennis op peil blijft worden ze jaarlijks bijgeschoold. Eenmaal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Zo n ontruiming wordt voorbereid met een medewerker van de plaatselijke brandweer. De BHV-ers hebben hierbij een sturende en controlerende taak Luizenbrigade In samenwerking met de GGD is er een luizenbrigade op school gevormd. Dit is een groepje ouders, dat direct na iedere vakantie en ook nog direct vóór de zomervakantie alle kinderen controleert. De controle wordt vooraf in de informatiekalender en in Nieuwsbrief vermeld. Als er tijdens deze controle bij uw kind een besmetting wordt geconstateerd, treedt het hoofdluisprotocol in werking, waarin staat: Hoe gaan we om bij een melding van een leerling met luizen: Komt er een melding van een leerling met luizen dan wordt de luizen coördinator gebeld. Zij belt de andere ouders van de luizenbrigade, om dezelfde dag nog te helpen bij een controle. De groep van het besmette kind en de groepen van evt. broertjes/zusjes worden gecontroleerd. Alle ouders van de luizenbrigade krijgen die dag een mailtje dat er een controle is geweest en wanneer de nacontrole plaatsvindt. Als er een melding komt uit een groep worden altijd de groepen van broertjes/ zusjes/ groepen aangrenzend aan het speelwerkplein per bouw ook gecontroleerd. Het is heel belangrijk dat een besmette leerlinge meteen wordt behandeld. De ouders worden daarom gebeld en verzocht om hun kind meteen te behandelen. In overleg wil een ouder van de luizenbrigade dit ook doen. Alle ouders krijgen een brief dat er een melding is geweest met een controle zodat alle ouders extra alert zijn. Worden er bij andere kinderen luizen/neten aangetroffen dan worden de desbetreffende ouders gebeld. De nacontrole zal zoveel mogelijk worden doorgegeven via de mail. Als u zelf bij uw kind hoofdluis constateert wilt u dit dan z.s.m. melden aan de groepsleerkracht en/of de contactpersoon: Carin Schepers. Wist u overigens, dat na behandeling van hoofdluis met speciale shampoo, uw kind gedurende één week niet mag zwemmen in een chloorbad, omdat anders de behandeling geen effect heeft. En dat het vooral heel belangrijk is twee weken lang tweemaal per dag te kammen met een speciale kam. De contactouders staan vermeld in de informatiekalender. Kijk voor meer informatie op de website van de school Stagiaires en opleiden in de school Brede School St. Martinus is opleidingsschool en heeft daarmee voorrang bij de plaatsing van studenten. Het team heeft scholing gevolgd om studenten op de juiste manier te kunnen begeleiden. Gedurende het hele schooljaar zijn er verschillende stagiaires van de Hogeschool Iselinge (Doetinchem), Hogeschool de HAN (Arnhem) en het Graafschapcollege te Doetinchem op school. De studenten moeten de mogelijkheid hebben om praktische ervaring op te doen. Dit alles onder de verantwoording van hun praktijkbegeleider en interne opleider.

7 Deze stagebegeleiding vraagt extra tijd en inzet van de betrokken leerkracht(en), maar vaak stappen stagiaires met frisse ideeën de school binnen en vele handen maken licht werk. Betreft het een Lio-stagiaire dan betekent dit dat de stagiaire geacht wordt de groep zelfstandig te draaien, dus zonder dat er een leerkracht van de school direct bij aanwezig is. Het is immers een Leraar in opleiding (Lio) die al bijna het diploma behaald heeft. Werkplekstudenten zijn stagiaires die niet alleen in de klas hun opdrachten vervullen, maar ook een schoolbreed thema aanpakken. Van te voren laat de school weten welk onderwerp hiervoor in aanmerking komt. De studenten worden via een sollicitatieprocedure aangenomen. De stagiaires worden begeleid door de groepsleerkracht waarbij ze geplaatst worden en de interne opleider van de stichting (Jannette Gudden). Erica Welling is de stage coördinator van onze school Sponsoring Sponsoring kan voor onze school iets extra s opleveren, maar sponsoring is voor ons alleen aanvaardbaar als de sponsor slechts in beperkte mate reclame voor zichzelf maakt, zich niet bemoeit met de inhoud van het onderwijs en geen weder prestatie van leerlingen verlangt. Bij het aangaan van een sponsorovereenkomst zullen de uitgangspunten van het convenant van de stichting in acht worden genomen. Er is een sponsorwerkgroep Stichting Vrienden St. Martinus actief. Deze werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen van gelden voor speciale extra voorzieningen in onze Brede School St. Martinus Leerplicht Leerplicht Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie (een havo- of vwo diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat. Vrijstelling van schoolbezoek In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra vakantieverlof door de aard van het beroep van de ouder(s)/ verzorger(s). Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouder(s)/ verzorger(s) verlof aanvragen bij de schooldirecteur of wanneer het een aanvraag boven de tien schooldagen betreft bij de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof. Geen redenen voor verlof zijn: een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden vakantie in verband met een gewonnen prijs eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte Als ouder(s)/ verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar toch op vakantie gaan, dan is er sprake van luxe verzuim.

8 Ongeoorloofd schoolverzuim Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/ verzorger(s) en de school, het schoolbezoek te herstellen. Sancties bij ongeoorloofd verzuim De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/ of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden. Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre? Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook is de leerplichtambtenaar vaak lid van de Zorg- en Adviesteams op scholen. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties, een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie op Op tijd op school komen Wij stellen het op prijs dat kinderen op tijd op school komen. Kinderen die te laat komen storen de les en missen verplichte lestijd. Graag maken wij u er op attent om uw kind op tijd te brengen of zelf naar school te laten gaan. Dit zijn onze afspraken: Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De kinderen gaan dan naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en start de leerkracht met de les. In de onderbouw verlaten de ouders om 8.25 uur de klas en wordt er ook om 8.30 uur met de inloop gestart. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die te laat komen worden hierop aangesproken, in de onderbouw worden de ouders hierop aangesproken. Iedere groepsleerkracht voert een strikte schriftelijke administratie van de afwezigheid van de kinderen, die maandelijks door de directeur verwerkt wordt. Als kinderen regelmatig te laat komen volgt er een gesprek met de directeur en worden er afspraken gemaakt. Indien de verzuimfrequentie daartoe aanleiding geeft, neemt zij contact op met de ouders van het betreffende kind Toezicht De school is pas een kwartier voor schooltijd verantwoordelijk voor de kinderen. Wij verzoeken u dan ook uw kind niet eerder naar school te sturen, zeker niet bij slecht weer. Een kwartier voordat de school begint, is er toezicht op de speelplaats. Ook de overige momenten dat kinderen buiten zijn, is er toezicht.

9 6.3.9 Protocol begeleiden leerlingen Vervoersregeling: Ouders, die met hun auto leerlingen vervoeren, worden geacht een WA verzekering te hebben afgesloten. Ouders, die met hun auto leerlingen vervoeren, zijn verplicht een inzittendenverzekering te hebben. Ten hoogste het aantal personen waarvoor deze verzekering dekking biedt mag worden vervoerd met deze auto. Per auto worden niet meer leerlingen vervoerd dan er gordels aanwezig zijn. De leerlingen moeten tijdens de rit de autogordels om hebben. Alle leerlingen en volwassen kleiner dan 1.35 m. moeten voorin de auto zitten op een goedgekeurd kinderzitje of stoelverhoger. Achterin de auto zitten leerlingen kleiner dan 1.35 m. in principe op een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of stoelverhoger, de ouders van de betreffende leerlingen zijn (indien nodig) aansprakelijk voor aanlevering hiervan. De bestuurder houdt zich aan de geldende verkeersgedrag regels. De bestuurder van de auto is bevoegd de auto te besturen, heeft geen alcohol/ drugs genuttigd en gebruikt geen medicijnen, die de rijvaardigheid beïnvloeden. De leerlingen stappen uit aan de kant van het trottoir. Voor de chauffeur van de auto is het duidelijk dat hij de kinderen op vrijwillige basis vervoert en hij de school noch het bestuur aansprakelijk kan stellen voor enige schade geleden bij of vanwege het vervoer van kinderen. De chauffeur is door de leerkracht op de hoogte gesteld van het doel van de reis; hij weet hoe hij moet rijden en hij heeft het mobiele nummer van de leerkracht. In geval van bekeuring is de chauffeur van de auto zelf verantwoordelijk. Opm. Daar waar hij staat; kan ook zij worden gelezen Medisch handelen De leerkracht is niet verplicht om medicatie toe te dienen bij een leerling. Wanneer een leerling medicatie nodig heeft tijdens schooltijden, worden hierover afspraken gemaakt met de leerkracht Functioneren teamleden De directeur houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken met alle teamleden Scholing van teamleden Het onderwijs is steeds in beweging en er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen in lesgevende taken en vakgebieden. Daarom scholen de leerkrachten zich ieder jaar bij door middel van individuele- of team cursussen. Ons doel is om het maximale uit de talenten van onze leerkrachten te halen. 6.4 BINNENSCHOOLSE ACTIVITEITEN Naast het reguliere onderwijs bieden we kinderen extra educatie in o.a. cultuur, natuur en milieu Bibliotheek Jaarlijks bezoekt een deel van onze leerlingen de Zevenaarse bibliotheek. Tevens is er in het kader van de Kinderboekenweek regelmatig contact en nemen onze leerlingen deel aan activiteiten van de bibliotheek. Elke groep heeft een eigen bibliotheekpas en worden er elke zes weken extra boeken passend bij thema s, de interesses en het leesniveau van de kinderen geleend.

10 6.4.2 Natuur- en milieueducatie (NME) Het Liemers Centrum voor NME organiseert activiteiten om kinderen nauwer te betrekken bij de natuur en hun eigen leefomgeving. Er wordt ondersteuning verleend bij de vakken mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd. De NME-activiteiten bestaan uit werklessen, excursies, materiaalzendingen, dieren uitleen, leskisten, ontdekdozen en het uitlenen van allerlei materialen die bij de lessen op school gebruikt kunnen worden. Neem op woensdagmiddag tussen uur en uur eens een kijkje bij het Liemers Centrum voor NME, Vestersbos 2, te Zevenaar, telefoon ; Cultuureducatie Brede School St. Martinusschool hecht waarde aan cultuureducatie. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Voorwaarde hiervoor is dat we kinderen niet alleen aanspreken op intellectueel gebied, maar ook op hun creatieve- en emotionele kant. Er moet een goede balans zijn tussen leer- en doe- activiteiten. Onze visie en doelstellingen staan in ons cultuurbeleidsplan. Een aantal culturele instellingen uit Zevenaar heeft hun aanbod voor het basisonderwijs gebundeld. We kunnen als school een keus maken uit projecten van: Bibliotheek De Liemers - Liemers Museum - De Volksuniversiteit Het Filmhuis - Het Musiater Het team en elke leerkracht kiest, aansluitend bij de beleidsvoornemens van de school en n.a.v. het programma in zijn groep, een project of activiteit. 6.5 BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN Als Brede School vinden we het belangrijk ook buitenschoolse activiteiten aan te bieden op het gebied van cultuur en sport Schaken Een extra activiteit op school is schaakles. Na schooltijd kunnen kinderen vanaf groep 4 schaakles krijgen. Uit wetenschappelijk onderzoek is de meerwaarde van schaken gebleken. Schaken kan op veel zaken een gunstige invloed hebben: logisch denken, abstract en analytisch denken, het beheersen van emoties en het concentratievermogen. Meer informatie hierover in de informatiekalender en op de website Muziekles Muziek Maak Je Zelf is een eerste kennismaking met muziek. Tijdens de cursus, die wordt gegeven door een vakdocent, leren kinderen spelenderwijs wat ritme is en de basis van het notenschrift. Ook maken ze kennis met verschillende instrumenten. Het jaar wordt afgesloten met een concert en de kinderen ontvangen een diploma. De cursus is bedoeld voor kinderen uit de groepen 4 t/m 7. Meer informatie hierover vindt u in de informatiekalender en op de website Dansles Brede School St. Martinus Op onze school kunnen kinderen dansles volgen. Dansschool Jazzyl geeft jazz-/streetdance les onder leiding van Silvie Augustijn. Lessen worden gegeven aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Iedereen kan zich aanmelden voor een gratis proefles. Meer informatie hierover en omtrent kosten

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 locatieleider: L. de Roo meerschoolse directeur: J. Ligthart bezoekadres: Adenstraat 29, 3067 MN Rotterdam postadres: Postbus 84071, 3009 CB Rotterdam telefoon:

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Schoolinformatie ABC 2014-2015

Schoolinformatie ABC 2014-2015 Schoolinformatie ABC Onderdeel van de kindcentrumgids 2014-2015 Juli 2014 Beste ouder(s), Dit boekje is aanvullende school informatie op de kindcentrumgids. Het is bedoeld als naslagwerk en kan per schooljaar

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Beste ouders en verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

20122S0CHOO1LGI3DS Z o r g v l i e t

20122S0CHOO1LGI3DS Z o r g v l i e t 20122013 S C H O O L G I D S Nutsschool Zorgvliet Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van Nutsschool Zorgvliet. Deze schoolgids heeft tot doel u duidelijkheid te verschaffen over de algemene

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Algemene Schoolgids 15 16 Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Inhoud Voorwoord 5 1. Algemeen 6 1.1 De identiteit van SCOPE scholengroep 6 1.2 School met een opdracht 6 1.3 Ouderbetrokkenheid 6 1.4 SCOPE

Nadere informatie