maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag groep 1 8.30 14.30 8.30 14.30 8.30 12.15 8.30 14.30 8.30 11.45"

Transcriptie

1 6. PRAKTISCHE ZAKEN 6.1 Organisatie van de school Schooltijden/ continurooster Wij hanteren een continurooster op school. Dit houdt in dat alle kinderen van 8.30 uur tot uur aanwezig zijn op school. Tussen de middag lunchen de kinderen in de groep. Daarna spelen alle kinderen een half uur buiten. De directie van de school is tijdens dit half uur eindverantwoordelijk (wettelijke voorschriften) dus alle kinderen zijn deze tijd aanwezig op school. Het continurooster ziet er als volgt uit: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag groep groep 2 t/m De kinderen van de groepen 1 t/m 3 kunnen 's morgens vanaf 8.15 uur naar binnen. Groep 4 t/m 8 spelen buiten tot de bel gaat Lunchen op school De kinderen lunchen in hun eigen klas samen met hun leerkracht. Dit is een onderdeel van ons schoolprogramma. Tijdens het lunchen zijn er in de onderbouw activiteiten m.b.t. sociale redzaamheid en bewegen en in de groepen 4 t/m 8 staat het vak levensbeschouwing op het rooster. Daarom blijven alle kinderen op school, we maken geen uitzonderingen. Na de lunch gaan alle kinderen van uur tot uur buiten spelen. De leerkrachten houden toezicht. Er zijn duidelijke regels en afspraken. Deze zijn bekend bij de kinderen en worden aan het begin van het schooljaar met hen besproken. De kinderen nemen hun eigen lunchpakket (eten en drinken) mee. Er is een koelkast op school. Er is geen tijd om de spullen af te wassen. Kinderen mogen GEEN SNOEP/ KOEK meenemen, natuurlijk wel peperkoek, een stuk groente of fruit. De voor- en naschoolse opvang van ELMO sluit aan op onze schooltijden Pauzetijden De pauzetijd voor de groepen 1 t/m 4 is van uur. De pauzetijd voor de groepen 5 t/m 8 is van uur. Vlak vóór of na de pauze krijgen alle kinderen de gelegenheid hun meegebrachte tussendoortje op te eten en hun dorst te lessen. Wilt u zorgen voor drinken en gezonde tussendoortjes (fruit/ boterham). Tijdens dit moment kijken de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het Jeugdjournaal. De kinderen van groep 1/2 en 2/3 gaan rond 9.45 uur eten en drinken en spelen daarna buiten. De kinderen van groep 3/4 eten rond uur en gaan daarna buitenspelen. Groep 3 en 4 hebben na 15 minuten pauze weer les. Graag de bekers e.d. van naam voorzien. Geeft u de kinderen niet te veel mee, het is een tussendoortje! Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er ook 's middags een moment van buitenspel/ gym gepland. De tijden hiervan zijn variabel.

2 6.1.4 Verdeling leerkrachten over de groepen We werken met combinatiegroepen. De samenwerking tussen de groepen is intensief. Het schema waarin staat hoe de leerkrachten per schooljaar over de groepen zijn verdeeld vindt u in de informatiekalender Vergaderdata De vergaderdata van het team, de oudervereniging, de medezeggenschapsraad, de GMR en de directeur zijn te vinden in de informatiekalender, het Martinus Magazine en op de website van de school. De vaste vergadertijd voor het team staan op de informatiekalender en op de website. Wij willen u vragen hiermee rekening te houden bij het maken van afspraken met teamleden Adreswijziging Wilt u adreswijzigingen zo snel mogelijk doorgeven op school? Ook andere wijzigingen, zoals verandering van huisarts, bereikbaarheid (06- nummer) e.d. vernemen we graag meteen Vervanging bij ziekte en verlof Het bestuur van de stichting is aangesloten bij het Personeelscluster Oost-Nederland (PON). Zij zorgen voor een goede vervanging bij ziekte of verlof. Indien er geen vervanger voorhanden is en er intern niemand kan inspringen, zullen de leerlingen verdeeld worden over de andere groepen Melden absentie Als uw kind ziek is of om andere redenen niet op school komt, wilt u ons dit dan vóór schooltijd laten weten Schoolgids/informatiekalender De schoolgids is samen met de jaarkalender een uitwerking van het school- en jaarplan voor de ouders en heeft tot taak u een waarheidsgetrouw beeld te geven van het onderwijs op Brede School St. Martinus. We geven hierin aan wat de ouders mogen verwachten van de school. Daarnaast verantwoordt de school zich over de kwaliteit die in het afgelopen jaar werd behaald. Door u over allerlei zaken aangaande de school te informeren is de schoolgids en de jaarkalender mede bedoeld om de relatie tussen school en ouders optimaal te laten functioneren. De schoolgids en jaarkalender staan ook op de website Halen en brengen van kinderen Wij verzoeken ouders die hun kinderen komen ophalen om op het plein te wachten en niet op het trottoir. De kinderen die alleen naar huis gaan hebben zo een beter zicht op de verkeersituatie bij school Foto/ film en video Bij diverse activiteiten in en om de school wordt door leerkrachten gefotografeerd of gefilmd. Deze foto s worden alleen voor eigen uitgaven van de school gebruikt. Ook zullen er op de website regelmatig foto s geplaatst worden van bepaalde activiteiten. Ouders die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto s van hun kinderen, kunnen dit kenbaar maken aan de school.

3 6.2 Dit hebben wij afgesproken De school is een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er regels en afspraken nodig. Hierbij laten we ons leiden door drie psychologische basisbehoeften, die voor alle kinderen en volwassenen gelden: relatie (erbij horen, meetellen, ertoe doen); competentie (iets kunnen, 'laat dat maar aan mij over'); autonomie (zelfstandig leren, kunnen kiezen, het op je eigen manier mogen doen). Iedere groepsleerkracht werkt daarnaast nog met klassenregels De Kanjerregels De Kanjerregels zijn in iedere groep op posters terug te vinden. We gebruiken ze in de omgang met elkaar. wij helpen elkaar wij vertrouwen elkaar we werken samen we hebben plezier we doen mee we hebben respect voor onszelf, voor onze mede leerlingen, voor onze ouders, voor leerkrachten en voor dieren, planten en spullen Gebruik van het buitenspeelterrein Onze school heeft een prachtig groot nieuw speelterrein. Hiervan maken alle groepen gebruik. Als het hard regent mogen de kinderen als ze op school komen meteen naar de klas, er is dan ook geen toezicht buiten Gebruik van de fietsenstalling Je loopt met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling. Als je in je klas komt leg je het fietssleuteltje in het sleutelbakje van je klas Gebruik van de toiletten De kinderen uit groep 1/ 2 doen een kralenketting om als teken voor de leerkracht dat ze naar het toilet gaan. Alle jongens van groep 1 t/m 4 plassen zittend. Kinderen in groep 5 t/m 8 mogen, als er niemand anders uit je groep naar het toilet is, zonder te vragen naar het toilet gaan. Voor alle groepen geldt als de leerkracht iets aan het uitleggen is moet je, als het kan, even wachten om naar het toilet te gaan tot de uitleg achter de rug is. Tijdens het buiten spelen vragen de kinderen altijd toestemming om binnen naar het toilet te mogen gaan Huiswerk Huiswerk wordt in de groepen 1 t/m 6 in de regel niet gegeven (alleen om een toets te oefenen), omdat wij vinden dat er tijd voor spelen moet zijn na schooltijd. Incidenteel wordt op initiatief van leerkracht en/of ouders, maar altijd in overleg met de ouders, ter ondersteuning van het leerproces (extra oefening) huiswerk gegeven. In de groepen 7 en 8 wordt wel structureel huiswerk gegeven, waarbij de nadruk ligt op werkhouding en het leren werken met een schoolagenda (plannen), als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

4 6.2.6 Computers Onderwijskundig gebruik van de computer vindt plaats door de gehele school. Het inzetten van computers zowel in als buiten het klaslokaal op de speel-/werkpleinen geeft extra mogelijkheden tot differentiatie en individualisering. Kinderen kunnen individueel of in tweetallen bepaalde vaardigheden inoefenen en onderdelen herhalen. Er zijn programma's die verrijking betekenen voor het onderwijs, omdat de kinderen hiermee zelf gebieden en onderwerpen kunnen ontdekken en uitdiepen. Deze ondersteuning komt voor bij de volgende vak-/vormingsgebieden: taal, lezen, rekenen en wereldverkenning. Kinderen zijn vaak enthousiast over Internet, dit medium is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het gebruik van Internet kent ook risico s. Wij leren kinderen om hier open over te zijn en er veilig mee om te gaan. Onze ICT-er is betrokken bij alle programma s, updates en uitvoeringen rondom het computergebruik. We gebruiken op school een internet protocol voor kinderen: Internetprotocol voor kinderen 1) Ik geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers. 2) Ik gebruik internet/zoekmachines hoofdzakelijk voor het maken van spreekbeurten en werkstukken. 3) Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen) Er worden geen woorden gezocht die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme, discriminatie, geweld of seks. 4) Ik gebruik de zoekmachine Google 5) Als ik een foute site open, dan zet ik het scherm meteen uit en roep de leerkracht. 6) Wij maken alleen gebruik van YouTube met toestemming van de leerkracht 7) Chatten doe ik thuis en niet op school. 8) Printen zal ik alleen doen na toestemming van de leerkracht. 9) Ik zal nooit instellingen van de computer wijzigen. 10) Ik spreek van te voren met de juf of meester af wat ik op het Internet wil gaan doen. 11) Ik zoek op internet alleen onderwerpen die met school te maken hebben. 12) Ik speel alleen spelletjes die behoren bij de programma s op school en anders alleen met toestemming van de juf of meester! Mobiele telefoon Er zijn tal van positieve mogelijkheden die mobiele telefoons, MP3-spelers etc. bieden. De snelheid van de communicatie is een kenmerk van deze tijd. Het is positief dat er directe en snelle contacten kunnen zijn met het thuisfront. Er zijn echter ook gevallen bekend dat leerkrachten of medeleerlingen stiekem gefotografeerd of gefilmd zijn of dat er geluidsopnames worden gemaakt. In no time zijn beelden en geluiden via Bluetooth naar andere mobieltjes gezonden of op bijv. You tube geplaatst. Onderstaande regels gaan over de veiligheid en integriteit van leerlingen en leerkrachten. Onderstaande afspraken zijn op stichtingsniveau besproken. Doel m.b.t. beleid mobiele telefoons (en overige pers. elektronica, zoals mp3-spelers, ipods, e.a.): a) Eenduidigheid in het omgaan met mobiele telefoons (en overige elektronica) voor kinderen, ouders en leerkrachten; b) Het voorkomen van misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd; c) Duidelijkheid m.b.t. de actie die school onderneemt n.a.v. misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd. Allereerst geldt natuurlijk dat ouders ten allen tijden via het telefoonnummer van de school hun kind(eren) kunnen bereiken dan wel een bericht kunnen doorgeven. Het is voor kinderen altijd

5 mogelijk om aan de leerkracht te vragen of ze, onder of na schooltijd, voor dringende zaken naar huis mogen bellen met de vaste telefoon van school. In de regel zal zo n verzoek niet worden geweigerd. Afspraken gebruik mobiele telefoons op onze school: 1. Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Het kan nl. handig zijn dat ze onderweg bereikbaar zijn en ze kunnen, indien nodig, zelfstandig contact opnemen met thuis. Bijvoorbeeld kinderen die na schooltijd meteen gaan sporten, naar muziekschool gaan etc. 2. Tijdens schooltijden en kleine pauzes zijn mobiele telefoons, MP3 spelers, etc. voor leerlingen niet toegestaan. Ook ander trendgevoelig speelgoed kan op school verboden worden. 3. Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten hem bij aankomst op school uitzetten. (op het schoolplein wordt de telefoon dus al uitgezet). 4. De kinderen leveren in de klas hun mobiele telefoon bij de groepsleerkracht in. Op het einde van de dag krijgen ze hun mobiele telefoon weer terug. Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet aansprakelijk. 5. Kinderen die een mobiele telefoon meenemen en hem niet uitzetten dan wel ongeoorloofd gebruiken zijn conform dit beleid in overtreding. Bij overtreding krijgen de kinderen 1 waarschuwing, bij een tweede keer zal er een sanctie volgen. 6. Leerkrachten en stagiaires mogen hun mobiele telefoon uiteraard meenemen naar school. Gedurende de lestijden wordt er geen gebruik gemaakt van de mobiele telefoon, behoudens calamiteiten. Leerkrachten en stagiaires nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet aansprakelijk. 6.3 Wat u nog moet weten Verjaardagen Wanneer uw kind jarig is, wordt dit ook op school feestelijk gevierd. Omdat wij vinden dat bij een verjaardagsfeest alleen blijde gezichtjes horen wordt er alleen in de eigen klas getrakteerd. De jarige gaat, vergezeld van twee vrienden of vriendinnen, de klassen rond met een verjaardagskaart. Hierop kunnen de leerkrachten/stagiaires en de leidsters van ELMO felicitaties schrijven. Als de verjaardag van uw kind op een andere dag dan de eigenlijke datum in de klas gevierd moet worden, regelt u dat in overleg met de betrokken leerkracht. In groep 1, 2 en 3 mogen de ouders de verjaardag van hun kind in de klas meevieren op een met de leerkracht afgesproken datum en tijd; er mag dan gefilmd en gefotografeerd worden. De verjaardagen worden vermeld op de weekagenda. De leerkrachten vieren hun verjaardag op of rond de dag dat zij ook werkelijk jarig zijn. De leerkrachten van de onderbouw vieren hun verjaardag gezamenlijk. De data en de gang van zaken worden tijdig bekend gemaakt via de Nieuwsbrief Jeugdtijdschriften en boeken U kunt zich geheel vrijblijvend via school abonneren op een tijdschrift of boek voor uw kind. U krijgt aan het begin van het schooljaar een aantal folders uitgereikt waaruit u een keuze kunt maken. De tijdschriften worden naar het thuisadres gestuurd Veiligheid op school Zorg voor een veilige schoolomgeving voor de kinderen en de leerkrachten spreekt eigenlijk vanzelf. Het spreekt ook vanzelf dat op deze veiligheid voortdurend moet worden toegezien. We zijn daarom als school aangesloten bij een Arbodienst die ons behulpzaam is bij de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Jaarlijks wordt de school gecontroleerd op tal van aspecten. Dit gebeurt aan de hand van een controlelijst. Vervolgens worden eventuele tekortkomingen

6 doorgesproken en verholpen. Ook is er daarbij aandacht voor de buitensituatie: speeltoestellen, tegels, bergplaatsen voor fietsen worden gecontroleerd. Er zijn op school een aantal Bedrijf Hulpverleners (BHV-ers) aangesteld om in geval van calamiteiten (brand, wateroverlast e.d.) op de juiste wijze hulp te kunnen bieden. Deze BHV-ers zijn opgeleid om levensreddende handelingen te verrichten, een beginnende brand te blussen en hoe in geval van nood snel de school ontruimd moet worden. Bij ons op school zijn de volgende mensen opgeleid als BHV-er: Heidi, Koen, Laura en Karen. Om te zorgen dat hun kennis op peil blijft worden ze jaarlijks bijgeschoold. Eenmaal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Zo n ontruiming wordt voorbereid met een medewerker van de plaatselijke brandweer. De BHV-ers hebben hierbij een sturende en controlerende taak Luizenbrigade In samenwerking met de GGD is er een luizenbrigade op school gevormd. Dit is een groepje ouders, dat direct na iedere vakantie en ook nog direct vóór de zomervakantie alle kinderen controleert. De controle wordt vooraf in de informatiekalender en in Nieuwsbrief vermeld. Als er tijdens deze controle bij uw kind een besmetting wordt geconstateerd, treedt het hoofdluisprotocol in werking, waarin staat: Hoe gaan we om bij een melding van een leerling met luizen: Komt er een melding van een leerling met luizen dan wordt de luizen coördinator gebeld. Zij belt de andere ouders van de luizenbrigade, om dezelfde dag nog te helpen bij een controle. De groep van het besmette kind en de groepen van evt. broertjes/zusjes worden gecontroleerd. Alle ouders van de luizenbrigade krijgen die dag een mailtje dat er een controle is geweest en wanneer de nacontrole plaatsvindt. Als er een melding komt uit een groep worden altijd de groepen van broertjes/ zusjes/ groepen aangrenzend aan het speelwerkplein per bouw ook gecontroleerd. Het is heel belangrijk dat een besmette leerlinge meteen wordt behandeld. De ouders worden daarom gebeld en verzocht om hun kind meteen te behandelen. In overleg wil een ouder van de luizenbrigade dit ook doen. Alle ouders krijgen een brief dat er een melding is geweest met een controle zodat alle ouders extra alert zijn. Worden er bij andere kinderen luizen/neten aangetroffen dan worden de desbetreffende ouders gebeld. De nacontrole zal zoveel mogelijk worden doorgegeven via de mail. Als u zelf bij uw kind hoofdluis constateert wilt u dit dan z.s.m. melden aan de groepsleerkracht en/of de contactpersoon: Carin Schepers. Wist u overigens, dat na behandeling van hoofdluis met speciale shampoo, uw kind gedurende één week niet mag zwemmen in een chloorbad, omdat anders de behandeling geen effect heeft. En dat het vooral heel belangrijk is twee weken lang tweemaal per dag te kammen met een speciale kam. De contactouders staan vermeld in de informatiekalender. Kijk voor meer informatie op de website van de school Stagiaires en opleiden in de school Brede School St. Martinus is opleidingsschool en heeft daarmee voorrang bij de plaatsing van studenten. Het team heeft scholing gevolgd om studenten op de juiste manier te kunnen begeleiden. Gedurende het hele schooljaar zijn er verschillende stagiaires van de Hogeschool Iselinge (Doetinchem), Hogeschool de HAN (Arnhem) en het Graafschapcollege te Doetinchem op school. De studenten moeten de mogelijkheid hebben om praktische ervaring op te doen. Dit alles onder de verantwoording van hun praktijkbegeleider en interne opleider.

7 Deze stagebegeleiding vraagt extra tijd en inzet van de betrokken leerkracht(en), maar vaak stappen stagiaires met frisse ideeën de school binnen en vele handen maken licht werk. Betreft het een Lio-stagiaire dan betekent dit dat de stagiaire geacht wordt de groep zelfstandig te draaien, dus zonder dat er een leerkracht van de school direct bij aanwezig is. Het is immers een Leraar in opleiding (Lio) die al bijna het diploma behaald heeft. Werkplekstudenten zijn stagiaires die niet alleen in de klas hun opdrachten vervullen, maar ook een schoolbreed thema aanpakken. Van te voren laat de school weten welk onderwerp hiervoor in aanmerking komt. De studenten worden via een sollicitatieprocedure aangenomen. De stagiaires worden begeleid door de groepsleerkracht waarbij ze geplaatst worden en de interne opleider van de stichting (Jannette Gudden). Erica Welling is de stage coördinator van onze school Sponsoring Sponsoring kan voor onze school iets extra s opleveren, maar sponsoring is voor ons alleen aanvaardbaar als de sponsor slechts in beperkte mate reclame voor zichzelf maakt, zich niet bemoeit met de inhoud van het onderwijs en geen weder prestatie van leerlingen verlangt. Bij het aangaan van een sponsorovereenkomst zullen de uitgangspunten van het convenant van de stichting in acht worden genomen. Er is een sponsorwerkgroep Stichting Vrienden St. Martinus actief. Deze werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen van gelden voor speciale extra voorzieningen in onze Brede School St. Martinus Leerplicht Leerplicht Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie (een havo- of vwo diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat. Vrijstelling van schoolbezoek In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra vakantieverlof door de aard van het beroep van de ouder(s)/ verzorger(s). Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouder(s)/ verzorger(s) verlof aanvragen bij de schooldirecteur of wanneer het een aanvraag boven de tien schooldagen betreft bij de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof. Geen redenen voor verlof zijn: een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden vakantie in verband met een gewonnen prijs eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte Als ouder(s)/ verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar toch op vakantie gaan, dan is er sprake van luxe verzuim.

8 Ongeoorloofd schoolverzuim Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/ verzorger(s) en de school, het schoolbezoek te herstellen. Sancties bij ongeoorloofd verzuim De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/ of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden. Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre? Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook is de leerplichtambtenaar vaak lid van de Zorg- en Adviesteams op scholen. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties, een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie op Op tijd op school komen Wij stellen het op prijs dat kinderen op tijd op school komen. Kinderen die te laat komen storen de les en missen verplichte lestijd. Graag maken wij u er op attent om uw kind op tijd te brengen of zelf naar school te laten gaan. Dit zijn onze afspraken: Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De kinderen gaan dan naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en start de leerkracht met de les. In de onderbouw verlaten de ouders om 8.25 uur de klas en wordt er ook om 8.30 uur met de inloop gestart. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die te laat komen worden hierop aangesproken, in de onderbouw worden de ouders hierop aangesproken. Iedere groepsleerkracht voert een strikte schriftelijke administratie van de afwezigheid van de kinderen, die maandelijks door de directeur verwerkt wordt. Als kinderen regelmatig te laat komen volgt er een gesprek met de directeur en worden er afspraken gemaakt. Indien de verzuimfrequentie daartoe aanleiding geeft, neemt zij contact op met de ouders van het betreffende kind Toezicht De school is pas een kwartier voor schooltijd verantwoordelijk voor de kinderen. Wij verzoeken u dan ook uw kind niet eerder naar school te sturen, zeker niet bij slecht weer. Een kwartier voordat de school begint, is er toezicht op de speelplaats. Ook de overige momenten dat kinderen buiten zijn, is er toezicht.

9 6.3.9 Protocol begeleiden leerlingen Vervoersregeling: Ouders, die met hun auto leerlingen vervoeren, worden geacht een WA verzekering te hebben afgesloten. Ouders, die met hun auto leerlingen vervoeren, zijn verplicht een inzittendenverzekering te hebben. Ten hoogste het aantal personen waarvoor deze verzekering dekking biedt mag worden vervoerd met deze auto. Per auto worden niet meer leerlingen vervoerd dan er gordels aanwezig zijn. De leerlingen moeten tijdens de rit de autogordels om hebben. Alle leerlingen en volwassen kleiner dan 1.35 m. moeten voorin de auto zitten op een goedgekeurd kinderzitje of stoelverhoger. Achterin de auto zitten leerlingen kleiner dan 1.35 m. in principe op een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of stoelverhoger, de ouders van de betreffende leerlingen zijn (indien nodig) aansprakelijk voor aanlevering hiervan. De bestuurder houdt zich aan de geldende verkeersgedrag regels. De bestuurder van de auto is bevoegd de auto te besturen, heeft geen alcohol/ drugs genuttigd en gebruikt geen medicijnen, die de rijvaardigheid beïnvloeden. De leerlingen stappen uit aan de kant van het trottoir. Voor de chauffeur van de auto is het duidelijk dat hij de kinderen op vrijwillige basis vervoert en hij de school noch het bestuur aansprakelijk kan stellen voor enige schade geleden bij of vanwege het vervoer van kinderen. De chauffeur is door de leerkracht op de hoogte gesteld van het doel van de reis; hij weet hoe hij moet rijden en hij heeft het mobiele nummer van de leerkracht. In geval van bekeuring is de chauffeur van de auto zelf verantwoordelijk. Opm. Daar waar hij staat; kan ook zij worden gelezen Medisch handelen De leerkracht is niet verplicht om medicatie toe te dienen bij een leerling. Wanneer een leerling medicatie nodig heeft tijdens schooltijden, worden hierover afspraken gemaakt met de leerkracht Functioneren teamleden De directeur houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken met alle teamleden Scholing van teamleden Het onderwijs is steeds in beweging en er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen in lesgevende taken en vakgebieden. Daarom scholen de leerkrachten zich ieder jaar bij door middel van individuele- of team cursussen. Ons doel is om het maximale uit de talenten van onze leerkrachten te halen. 6.4 BINNENSCHOOLSE ACTIVITEITEN Naast het reguliere onderwijs bieden we kinderen extra educatie in o.a. cultuur, natuur en milieu Bibliotheek Jaarlijks bezoekt een deel van onze leerlingen de Zevenaarse bibliotheek. Tevens is er in het kader van de Kinderboekenweek regelmatig contact en nemen onze leerlingen deel aan activiteiten van de bibliotheek. Elke groep heeft een eigen bibliotheekpas en worden er elke zes weken extra boeken passend bij thema s, de interesses en het leesniveau van de kinderen geleend.

10 6.4.2 Natuur- en milieueducatie (NME) Het Liemers Centrum voor NME organiseert activiteiten om kinderen nauwer te betrekken bij de natuur en hun eigen leefomgeving. Er wordt ondersteuning verleend bij de vakken mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd. De NME-activiteiten bestaan uit werklessen, excursies, materiaalzendingen, dieren uitleen, leskisten, ontdekdozen en het uitlenen van allerlei materialen die bij de lessen op school gebruikt kunnen worden. Neem op woensdagmiddag tussen uur en uur eens een kijkje bij het Liemers Centrum voor NME, Vestersbos 2, te Zevenaar, telefoon ; Cultuureducatie Brede School St. Martinusschool hecht waarde aan cultuureducatie. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Voorwaarde hiervoor is dat we kinderen niet alleen aanspreken op intellectueel gebied, maar ook op hun creatieve- en emotionele kant. Er moet een goede balans zijn tussen leer- en doe- activiteiten. Onze visie en doelstellingen staan in ons cultuurbeleidsplan. Een aantal culturele instellingen uit Zevenaar heeft hun aanbod voor het basisonderwijs gebundeld. We kunnen als school een keus maken uit projecten van: Bibliotheek De Liemers - Liemers Museum - De Volksuniversiteit Het Filmhuis - Het Musiater Het team en elke leerkracht kiest, aansluitend bij de beleidsvoornemens van de school en n.a.v. het programma in zijn groep, een project of activiteit. 6.5 BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN Als Brede School vinden we het belangrijk ook buitenschoolse activiteiten aan te bieden op het gebied van cultuur en sport Schaken Een extra activiteit op school is schaakles. Na schooltijd kunnen kinderen vanaf groep 4 schaakles krijgen. Uit wetenschappelijk onderzoek is de meerwaarde van schaken gebleken. Schaken kan op veel zaken een gunstige invloed hebben: logisch denken, abstract en analytisch denken, het beheersen van emoties en het concentratievermogen. Meer informatie hierover in de informatiekalender en op de website Muziekles Muziek Maak Je Zelf is een eerste kennismaking met muziek. Tijdens de cursus, die wordt gegeven door een vakdocent, leren kinderen spelenderwijs wat ritme is en de basis van het notenschrift. Ook maken ze kennis met verschillende instrumenten. Het jaar wordt afgesloten met een concert en de kinderen ontvangen een diploma. De cursus is bedoeld voor kinderen uit de groepen 4 t/m 7. Meer informatie hierover vindt u in de informatiekalender en op de website Dansles Brede School St. Martinus Op onze school kunnen kinderen dansles volgen. Dansschool Jazzyl geeft jazz-/streetdance les onder leiding van Silvie Augustijn. Lessen worden gegeven aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Iedereen kan zich aanmelden voor een gratis proefles. Meer informatie hierover en omtrent kosten

11 en/of aanmelding vindt u in de informatiekalender en op de website Typcursus op Brede School St. Martinus Op onze school kunnen kinderen van 9 tot 14 jaar een computertypecursus volgen onder begeleiding van IBM opleidingen. De cursus bestaat uit computertypen, tekstverwerken en PowerPoint. De les vindt (aansluitend)na schooltijd plaats. Om ieder kind tot zijn recht te laten komen wordt er maatwerk geboden. In overleg met ouders/verzorgers kan het lesmateriaal/huiswerk worden aangepast. Hierbij staat persoonlijke ontwikkeling en individuele begeleiding centraal Judoles op Brede school St. Martinus Op onze school kunnen kinderen vanaf groep 3 t/m 8 judoles volgen. De les is elke maandag van 14:35 tot 15:35 uur. De lessen worden gegeven door Marvin de la Croes. Hij is al vanaf zijn 4e jaar met judo bezig. Het is zijn passie. Hij vindt het nog steeds super en is inmiddels 7 keer Nederlands kampioen, Europees kampioen en wereldkampioen geweest. Hij geeft nu al weer 10 jaar judo-les. Voor meer informatie kunt u terecht bij Carin Schepers. Stuurt u dan een mailtje naar: 6.6 SCHOOLLIED ST. MARTINUS Tekst en muziek: Sander Berendsen Couplet 1 Vele jaren zijn we hier Maken daarbij veel plezier Spelen op het grote plein Kan echt gezellig zijn. Plakken,zingen, les in taal Ja, dat doen we allemaal Iedereen die doet z`n best Dus zing maar met de rest: Refrein De Martinus is een school om van te onthouden De Martinus is een school voor iedereen Met die lieve meester en de juffen Met al mijn fijne vriendjes om me heen 2,3,4! RAP Dik,dun,groot en klein, Oud en jong, je mag er zijn, Bruin,zwart, rood en wit, Met een bril of scheef gebit, Allemaal verschillen, nou dat lijkt misschien wel raar Maar op de St. Martinusschool, daar hoor je bij elkaar! De Martinus is een school om van te onthouden. De Martinus is een school voor iedereen. Couplet 2 Leren doen we allemaal In ons eigen klaslokaal. Spelen, schrijven, leren, Sporten,musiceren.

12 Martinus is een fijne school Met mijn leerkracht als idool Zeg het allen om je heen: Martinus, nummer één! Refrein (twee keer) RAP Dik,dun,groot en klein, Oud en jong, je mag er zijn Bruin, zwart, rood en wit, Met een bril of scheef gebit, Allemaal verschillen, nou dat lijkt misschien wel raar! Maar op de St. Martinusschool, daar hoor je bij elkaar Refrein (één keer) RAP Dik, dun, groot en klein Oud en jong, je mag er zijn. Bruin, zwart, rood en wit Met een bril of scheef gebit, Allemaal verschillen, nou dat lijkt misschien wel raar Maar op de St. Martinusschool, daar hoor je bij elkaar! De Martinus is een school om van te onthouden. De Martinus is een school voor iedereen.

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra 25 augustus 2014 Met deze extra editie van de Tandemberichten willen we u nogmaals op de hoogte brengen van een aantal belangrijke regels en afspraken op school. Handig alles op een rijtje dus! (Voor verdere

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 8 Nieuwsbrief 9 oktober 2013

Jaargang 21 Nummer 8 Nieuwsbrief 9 oktober 2013 Klimop 2 9301 PK Roden 050-5017172 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl Jaargang 21 Nummer 8 Nieuwsbrief 9 oktober 2013 Belangrijke data 8 oktober Mr vergadering 9 oktober Handbal meisjes 10

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl 1 Deze brochure geeft informatie over de regelgeving omtrent aanvraag verlof buiten de

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Januari 2016. Schoolreis- en excursiebeleid

Januari 2016. Schoolreis- en excursiebeleid Januari 2016 Schoolreis- en excursiebeleid Schoolreisje en meerdaagse schoolreis (kamp) A. Doel schoolreisje Een gezamenlijk uitstapje, waarbij de nadruk ligt op gezamenlijk. Samen plezier beleven, onderzoeken

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

i112oir62bru H 2fl J2I_ flterflet

i112oir62bru H 2fl J2I_ flterflet Troelstrastraat 39 PETRA SCHOOL 8072 AL Nunspeet Q 0341 253 667 info@petraschool.net voor Christelijk Basisonderwijs i112oir62bru H 2fl J2I_ flterflet bit document bevat de volgende onderdelen; Implementotie

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Gemeente Haarlem Iedereen naar school Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Leerplicht Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak staan jongeren sterker in de

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 22 augustus 2017

Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Beste ouder(s) verzorger(s), Komende maandag start het nieuwe schooljaar voor alle kinderen op onze school. We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en dat de kinderen

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11 Verzuimprotocol 2013-2014 Pagina 1 van 11 Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, ex- tra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. We zijn begonnen en we hebben er zin in! In deze editie: Gym, zwem en muzieklesroosters. Verlof aanvragen. Maandag en dinsdag

NIEUWSBRIEF. We zijn begonnen en we hebben er zin in! In deze editie: Gym, zwem en muzieklesroosters. Verlof aanvragen. Maandag en dinsdag NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief basisschool Helmgras schooljaar 2015-2016 20-8-2015 We zijn begonnen en we hebben er zin in! Beste ouders en verzorgers, Afgelopen maandag zijn we als nieuwe school van start gegaan.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ankeveen, februari 2015

Nieuwsbrief Ankeveen, februari 2015 Nieuwsbrief Ankeveen, februari 2015 Agenda - maandag 2 en dinsdag 3 maart: rapportgesprekken - donderdag 5 maart, 13.30 uur, IKC-voorstelling groep 1-2 (locatie: Antoniusschool Kortenhoef) - vrijdag 6

Nadere informatie

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem TAXIBELEID Widdonckschool, expertisecentrum speciaal onderwijs cluster IV. Locatiedirecteur: Dhr. Pieter Classen Meijelseweg 2b 6089 ND Heibloem Telefoonnummer:0475-495091 Widdonckschool Heibloem Inhoud

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure ouders

Continurooster. Informatiebrochure ouders Continurooster Informatiebrochure ouders 2017-2018 In het najaar van 2016 is een enquête over het continurooster gehouden onder de ouders. Deze enquête is door 95 gezinnen ingevuld, waardoor de respons

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Schoolreis- en excursiebeleid

Schoolreis- en excursiebeleid PCB Koningin Juliana Schoolreis- en excursiebeleid Koningin Julianaschool Spechtstraat 49 3853VA Ermelo Tel 0341 552284 Juni 2017 Schoolreisje en meerdaagse schoolreis A. Doel schoolreisje Een gezamenlijk

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van 2 Aanvang leerplicht 3 Einde leerplicht 4 Partiële leerplicht 5 Vervangende leerplicht 6 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 7 De taak van

Nadere informatie

de Lutte protocol Continurooster

de Lutte protocol Continurooster de Lutte protocol Continurooster Juni 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Waarom een continurooster?...3 3. Uitwerking continurooster 3 3.1 regels en afspraken voor het eten en drinken..4 3.2 de lunch.4

Nadere informatie

Informatieboekje Continurooster

Informatieboekje Continurooster Cbs De Bolster Informatieboekje Continurooster 2015-2016 1 1. Voorwoord Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het continurooster ingevoerd op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 14 van het schooljaar

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 14 van het schooljaar school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 14 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. Einde van het schooljaar 2. Afscheid van juf Paulien

Nadere informatie

Protocol continurooster CBS de Regenboog

Protocol continurooster CBS de Regenboog Protocol continurooster CBS de Regenboog Waarom een continurooster? 1.1 Inleiding Voor de Regenboog heeft het invoeren van een continurooster een aantal redenen. Deze voordelen zijn zowel pedagogisch als

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 1 protocol continurooster Voorwoord De school hanteert vanaf het schooljaar 2016 2017 een continurooster. Een continurooster wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een continurooster 3. Uitwerking continurooster 3.1. Regels en afspraken voor het eten en drinken 3.2. De lunch 3.3. Buiten/binnen

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl 1 Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Een verzoek om extra vrij is onder te verdelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Informatie. groep 5/6

Informatie. groep 5/6 Informatie groep 5/6 2017-2018 Informatie groep 7/8. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft,

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Dagelijks 2 2. Te laat komen 2 3. Ziekte 4 4. Extra verlof 4 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 4 6. Verzuimregistratiesysteem 5 7. Dossiervorming

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Algemeen nieuws De kop is er af! Het schooljaar is alweer twee weken oud. Namens het team van de Noord willen we alle ouders en leerlingen een goed schooljaar toewensen.

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Protocol continurooster

Protocol continurooster Protocol continurooster Obs Mathenesse Augustus 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 4. Uitwerking continurooster... 4 4.1 Regels en afspraken voor het eten en drinken... 4 4.2 De lunch... 4 4.2.1 Afspraken voor

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie