WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++"

Transcriptie

1 Wasmachine WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze wasmachine. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik gemaakt en is een kwaliteitsproduct, dat de hoogste technische eisen combineert met praktisch gebruikscomfort, zoals dit ook geldt voor andere Exquisit apparaten, die tot volle tevredenheid van hun eigenaren in heel Europa worden gebruikt. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 1 van 29

2 1 Inleiding Dit apparaat voldoet aan de huidige EG-veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische apparaten. Het is volgens de huidige techniek vervaardigd en geassembleerd. Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheidsrichtlijnen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Een onjuist gebruik van het apparaat kan gevaarlijk zijn, vooral voor kinderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar. Voor vragen over onderwerpen, die volgens u niet voldoende in de gebruiksaanwijzing aan de orde komen, kunt u contact opnemen met de servicedienst. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uw bijdrage aan het milieu 3 3 Veiligheid 3 4 Beoogd gebruik 4 5 Apparaat uitpakken 4 Verpakking 4 Transportbescherming verwijderen 5 6 Installatie 5 Watertoevoer en -afvoer 7 7 Wassymbolen 7 8 Ingebruikname 9 Aardingsinstructies 10 Elektrische aansluitingen 0 9 Wasmiddelbakje Bedieningspaneel Wassen en programmakeuze Reiniging van de zeven Reiniging van het wasmiddelbakje Tips voor vlekkenbehandeling Storingen en oplossingen Technische gegevens Productgegevens voor huishoudelijke wasmachines Garantie- en Servicebepalingen 29 WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 2 van 29

3 2 Uw bijdrage aan het milieu Verwijdering van oude apparatuur Dit apparaat voldoet aan de specificaties van de Europese Afvalbeheer Regelgeving 2002 / 96 / EC WEEE. Dit verzekert een correcte verwijdering van het apparaat. Door de milieuvriendelijke afvoer wordt ervoor gezorgd dat eventuele schade aan gezondheid door foutieve verwijdering wordt voorkomen. Het symbool van de afvalbak op het product of de begeleidende documenten geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats hiervan dient het te worden aangeleverd bij de verzamelplaats voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. De verwijdering dient volgens de plaatselijk geldende voorschriften te worden uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente of afvalbedrijf. Maak versleten apparatuur onbruikbaar voordat het wordt verwijderd. Kinderen herkennen vaak de gevaren niet die liggen in het gebruik van huishoudelijke apparaten. Zorg daarom voor het nodige toezicht en laat de kinderen niet met het apparaat spelen. 3 Veiligheid Alle veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van een waarschuwingsteken. Zij wijzen u tijdig op de mogelijke gevaren. Deze gegevens zijn verplicht om te lezen en op te volgen. Verklaring van de waarschuwingstekens BELANGRIJK WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot zwaarwegend letsel of de dood! VOORZICHTIG Geeft een gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot licht of matig letsel! Geeft een situatie aan die bij niet nakomen kan leiden tot grote schade aan eigendommen en het milieu! Trek in geval van nood direct de stekker uit het stopcontact. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 3 van 29

4 Algemene veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING De stekker en het snoer nooit met vochtige of natte handen in het stopcontact steken of eruit halen. Er bestaat een levensgevaarlijk risico op een elektrische schok! Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact. Trek voor iedere reiniging of onderhoudsactie de stekker uit het stopcontact of schakel de voeding uit. Een beschadigd netsnoer moet onmiddellijk worden vervangen door de leverancier, de dealer of de servicedienst. Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet u het apparaat niet meer gebruiken. Behalve de in deze gebruiksaanwijzing omschreven reiniging- en onderhoudswerkzaamheden mogen geen ingrepen worden gedaan aan het apparaat. 4 Beoogd gebruik De wasmachine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elke ander gebruik geldt als contra-indicatie. Als het apparaat wordt gebruikt voor vreemde doeleinden of anders gebruikt dan in de gebruiksaanwijzing is omschreven, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Bij het beoogde gebruik hoort ook de naleving van de door de fabrikant voorgeschreven gebruik- en onderhoudsvoorwaarden. Een ombouw en veranderingen aan de wasmachine zijn niet toegestaan om veiligheidsredenen. WAARSCHUWING Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat moet worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht zijn om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen. 5 Apparaat uitpakken Verpakking De verpakking is 100% recyclebaar en is voorzien van het recyclingsymbool. Hanteert u de van toepassing zijnde lokale regelgeving betreffende het weggooien van het verpakkingsmateriaal. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 4 van 29

5 WAARSCHUWING Verpakkingsonderdelen (bijvoorbeeld plasticfolie en piepschuim) kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Verpakkingmateriaal uit de buurt van kinderen houden! Transportbescherming verwijderen Het apparaat en een deel van het interieur zijn beveiligd voor het transport. Verwijder alle tape aan de linker- en rechterkant van de deur van het apparaat. Eventuele lijmresten kunt u verwijderen met wasbenzine. Verwijder alle tape en verpakkingsonderdelen uit de binnenkant van het apparaat. Aan de achterkant van de wasmachine zitten transportschroeven, deze los maken en schuin naar boven draaien en eruit halen. 6 Installatie 1. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt verwijdert u de transportschroeven samen met het rubbertje. Als de schroeven niet worden verwijderd kan dit leiden tot overmatige trillingen, lawaai en storingen. 2. Maak de schroeven los met een schroevendraaier en bewaar de schroeven. Als het apparaat verplaatst moet worden, dienen de transportschroeven weer te worden gebruikt. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 5 van 29

6 3.U sluit de gaten met de bijgeleverde doppen. Installatieplaats van de wasmachine Controleer de plaats waar de wasmachine zal worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat alles aanwezig is voor een correcte plaatsing van de machine. Plaats de wasmachine op een horizontale stabiele bodem. Als de wasmachine op een ongeschikte bodem wordt geplaatst, kan dit hevige trillingen, aanzienlijk lawaai en gebruiksproblemen opleveren. Zorgt u voor voldoende ruimte rechts en links 2 cm, achter 10 cm. Controleer na het installeren van de wasmachine of de ondergrond en stel de regelbare pootjes zodanig in met behulp van een sleutelmoer dat de machine gelijkmatig op de grond staat (de hellingshoek mag niet groter zijn dan 2 graden). Vervolgens de contramoeren weer vastdraaien. Opgelet! De wasmachine mag niet wankelen en dient met alle verstelbare poten vast op de grond te staan. WAARSCHUWING Zorg ervoor dat uw voeding overeenkomt met de maximale spanning zoals is aangegeven op het typeplaatje van de machine. Vervolgens moet uw stopcontact voorzien zijn van een goede aarding om de veilige werking van de machine te garanderen. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 6 van 29

7 Watertoevoer en -afvoer Sluit de watertoevoerslang aan rekening houdend met het lokale waterbedrijf. Watertoevoer: alleen koud water Waterkraan: ¾ schroefdraadpijp. De aansluiting aan de waterkraan geschiedt met behulp van de door de fabrikant geleverde slang. Het gebogen einde wordt aan de machine aangesloten en het rechte deel aan de waterkraan. Om waterlekkage te voorkomen zijn de moeren van de slang voorzien van een afdichting en moeten goed worden vastgedraaid (de dichting is door ons al gemonteerd, s.v.p. controleren). Voorkom waterschade door de kraan dicht te houden als de machine niet in werking is. gekromde slang gekromde slang 1 Watertoevoer 2 Stroomtoevoer 3 Waterafvoer naar de Sifon 4 Alternatief: waterafvoer in de wasbak of afvoer gekromde slang Bij gebruik van de gekromde slang Plaats deze slang ongeveer cm boven de vloer en verzeker u ervan dat de slang niet op de grond kan vallen en dat het afgevoerde water veilig kan wegstromen. Als de wasmachine is aangesloten aan een ingebouwd wegpompsysteem, controleer dan of dit systeem is voorzien van een ventilatieopening om de gelijktijdige aanvoer en het wegpompen van water (Sifoneffect) te voorkomen. 7 Wassymbolen De tegenwoordig gebruikelijke textielonderhoudssymbolen in Europa werden door de Internationale organisatie voor textielonderhoudssymbolen GINETEX (Groupement International d-etiquetage pour l'entretien des Textiles) vanuit hun hoofdkantoor in Parijs ingevoerd in Ze zijn vastgesteld in een ISO-norm (ISO 3758) in 1991 en de Euro-norm EN in Deze norm is verplicht voor alle Europese landen (EU) en geldt ook voor Zwitserland en Israël. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 7 van 29

8 Wassen Machinewasbaar. Het getal geeft de maximale wastemperatuur aan. Machinewasbaar. De streep onder het bakje betekent als teer wasgoed behandelen. Machinewasbaar. Een onderbroken streep (soms ook een dubbele streep): zeer delicaat wassen - alleen fijnwas of wolwas (bij 0 graden, dienovereenkomstig andere temperaturen) Handwas (koud of lauw, maximaal 40 graden, liever 30 graden) Koud wassen (geen symbool volgens ISO 3758; wordt echter vaak gebruikt) Niet wassen (meestal: chemisch reinigen) - soms wordt het Andreaskruis vervangen door een x of xx. Geen handwas Niet wringen. Dit symbool is in Europa niet gebruikelijk, maar wordt vooral in Japan gebruikt. Voor het centrifugeren bestaat geen eigen symbool. U kunt hiervoor het wassymbool volgen. Is een delicate wasgang vereist (strepen onder het bakje of zelfs doorbroken strepen), slechts bij een laag toerental centrifugeren. Zeer delicate was (zijde, wol meestal is hier handwas vereist) niet centrifugeren, doch eerst in een badstof handdoek wikkelen en daarna liggend laten drogen. Bleken Het bleken met chloor is niet meer gebruikelijk. Is bleken uitdrukkelijk verboden, dient u ook vlekkenzout en blekende vlekkenverwijderaars met de nodige voorzichtigheid te gebruiken. Bleken toegestaan Chloorbleek mogelijk (koud bleken in verdunde vorm mogelijk) Chloorbleek niet mogelijk Het bleken met chloor is niet meer gebruikelijk. Is bleken uitdrukkelijk verboden, dient u ook vlekkenzout en blekende vlekkenverwijderaars met de nodige voorzichtigheid te gebruiken. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 8 van 29

9 Strijken Heet strijken - ma imum temperatuur: 00 C Warm strijken - maximum temperatuur: 150 C Lauw strijken - ma imum temperatuur: 110 C Niet strijken Chemisch reinigen Zachte reiniging (twee strepen: extra zachte reiniging) Reinigen met alle gangbare oplosmiddelen (dus ook vlekkenverwijderaars met benzine toegestaan) Reinigen met KWL (koolwaterstofoplosmiddelen). Fluorkoolwaterstof (tegenwoordig verboden) of benzine (alleen voor vlekkenverwijdering in huis!) Reinigen met Perchloorethyleen (alle overige oplosmiddelen behalve Trichloorethyleen zijn toegestaan) Nat reinigen (professionele reiniging ook met water) Niet chemisch reinigen Was drogen Drogen in de wasdroger Drogen in de wasdroger bij hoge temperatuur Drogen in de wasdroger bij matige temperatuur (maximaal 60 C) Mag niet in de wasdroger WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 9 van 29

10 8 Ingebruikname Aardingsinstructies Het apparaat dient geaard te worden. In geval van storing of uitval van het apparaat vermindert de aarding het risico van een elektrische schok door het maken van een aarden pad met minimale weerstand. Het netsnoer van dit apparaat heeft een aardedraad en een stekker met aarde. De stekker dient met een volgens de plaatselijke regels geïnstalleerd en geaard stopcontact te worden verbonden. Elektrische aansluitingen Alle elektrische aansluitingen dienen door een deskundige en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, evenals met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften te worden uitgevoerd. Voor informatie over spanning, vermogen en bescherming zie de technische gegevens. De aansluiting mag alleen gebeuren via een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact. De aarding is wettelijk verplicht. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade aan personen, huisdieren of zaken die ontstaan door het niet in acht nemen van bovengenoemd reglement. Geen stekkerdoos of verlengkabel gebruiken.de toegang tot de stekker moet na de installatie altijd gewaarborgd zijn of het moet mogelijk zijn de ontkoppeling via een tweepolige schakelaar te bereiken. De wasmachine niet in gebruik nemen als deze tijdens het transport is beschadigd. In dat geval de servicedienst informeren.het vervangen van het netsnoer kan alleen worden uitgevoerd door de servicedienst.de wasmachine alleen in het huishouden en voor het beoogde doel gebruiken. Schakel de stroom in door de stekker van het netsnoer in het stopcontact te stoppen. Eerste wasbeurt Voordat de wasmachine de eerste keer wordt gebruikt, dient er een wasbeurt plaats te vinden met wasmiddel maar zonder wasgoed. Dit heeft als doel om aanwezig vuil en vetresten uit de trommel te verwijderen en een mogelijke vervuiling van uw wasgoed te voorkomen. Sluit de ritssluitingen, drukknoppen en haakjes, zodat ze niet aan ander wasgoed blijven hangen. Verwijder spelden, gespen en andere harde voorwerpen om krassen aan de binnenkant van de wasmachine te voorkomen. Rol manchetten van mouwen naar beneden en draai synthetisch wasgoed binnenstebuiten om pluisvorming te voorkomen. Maak bandjes en riempjes vast, zodat ze niet verward raken. Eventuele vlekken voorbehandelen. Leeg de zakken WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 10 van 29

11 Hou sterk vervuild en licht vervuild wasgoed gescheiden. Hou donkere en lichte kleuren gescheiden evenals kleurechte en niet kleurechte stoffen. Plaats het wasgoed losjes in de wasmachine zodat de stoffen optimaal worden gereinigd en kreukvrij blijven. Laad de wasmachine correct en selecteer de juiste instelling voor de hoeveelheid wasgoed. Overbelading of een te laag gekozen instelling voor de hoeveelheid wasgoed kan ervoor zorgen dat: het wasresultaat slechter is, de kreukelvorming toeneemt en er overmatig veel pluisvorming plaatsvindt. Vermeng bij elke wasbeurt groter en kleiner wasgoed. Verdeel alles gelijkmatig om de machine in balans te houden. Een ongelijkmatige lading kan ervoor zorgen dat de machine tijdens het centrifugeren gaat trillen. Verkort de wastijd als u een instelling voor een kleine hoeveelheid wasgoed gebruikt. Bij een lading van slechts een paar kleine stukken wasgoed is een kort wasprogramma voldoende. Kies een instelling voor een grote hoeveelheid wasgoed om kreukels bij strijkvrije kledingstukken en bepaalde synthetische stoffen te beperken. Deze stoffen dienen in het water meer bewegingsvrijheid te hebben. 9 Wasmiddelbakje Hoofdwas Wasverzachter Voorwas De drie vulbakjes dienen als volgt te worden gebruikt: I II Wasmiddel voor de voorwas Wasmiddel voor de hoofdwas Wasverzachter Het is belangrijk om afhankelijk van het type wasgoed de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Dit hangt af van de volgende factoren: WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 11 van 29

12 - Hardheid van het water: welke PH-waarde heeft het water in uw regio (eventueel navragen bij uw waterleidingsmaatschappij), - Vervuilingsgraad: bij sterk vervuilde was meer wasmiddel gebruiken, - Hoeveelheid wasgoed: hoe minder groot uw hoeveelheid wasgoed is, des te minder dient ook de hoeveelheid wasmiddel te zijn. ebruik geen wasmiddelen die chloor of zwavel bevatten. olg het doseeradvies zoals is aangegeven op de wasmiddelverpakking. verdosering leidt tot overdadige schuimvorming. en te lage dosering kan ervoor zorgen dat de was in de loop van de tijd grauw wordt. oevoegen wasverzachter iet de wasverzachter in het daarvoor bestemde gedeelte van het wasmiddelenbakje. verschrijdt de ma imale vullijn niet. en overschrijding kan ertoe leiden dat de wasverzachter te vroeg wordt vrijgegeven en er vlekken op de kledingstukken kunnen ontstaan. pen het wasmiddelbakje niet als het water er al instroomt. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 12 van 29

13 10 Bedieningspaneel A+ ++ WA7514 C P 7 7Kg U/Min WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 13 van 29

14 Symbool Deutsch English Nederlands An/Aus ON/OFF Aan/Uit Start/Pause Start/Pause Start/Pauze Einweichen Soak Inweken Vorwäsche Pre-Wash Voorwas Waschen Wash Wassen Kurzprogramm 30' Quick 30' Kort wasprogramma 30' Intensivwäsche Intensive Intensief wasprogramma Spülen Rinse Spoelen Spülen+ Extra Rinse Extra spoelen Spülstopp Rinse Hold Stoppen met spoelen Abpumpen Drain Wegpompen water Baumwolle Cotton Katoen Synthetik Synthetic Synthetisch Feinwäsche Delicate Delicaat wasgoed Handwäsche Handwash Handwas Wolle Wool Wol Temperatur Temperature Temperatuur Kalt Cold Koud Schleudern Spin Centrifugeren Feinschleudern Delicate Spin Delicaat centrifugeren Kein Schleudern No Spin Niet centrifugeren Türverriegelung Door lock Deurvergrendeling Kindersicherung Child lock Kindersluiting Zeitvorwahl Delay start Uitgesteld starten Sportkleidung Sport clothes Sportkleding Bettwäsche Duvets Bedlinnen Vorhänge Curtains Gordijnen T-shirs T-Shirts T-shirts Jeans Jeans Jeans/spijkerbroek WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 14 van 29

15 Omschrijving van het apparaat bedieningsknop wasmidelbakje bedieningspaneel g deurhendel pluizenfilter stelpootjes ggeekkrroommddee ssllaanngg ssllaanngg Keuze uit verschillende programma's naar debehoefte van de consument voor het maken van het beste en meest effectieve wasresultaat. Met deze knop kan de watertemperatuur als volgt worden aangepast aan de te wassen lading wasgoed: koud -> 20 C -> 30 C> 40 C -> 50 C ->... Temperatuur Als u op deze knop drukt, kunt u de centrifugesnelheid instellen. Centrifugesnelheid Extra spoelen en spoelstop: hier kan een extra standaard spoelbeurt worden geselecteerd. Voorwas en wasverzachter Met deze knop kan het voorwas- of inweekprogramma worden ingesteld. Wanneer een toets wordt ingedrukt verandert de weergave van de LED-lampjes. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 15 van 29

16 LED aan - voorwasprogramma LED knippert - inweekprogramma LED uit - beide opties zijn uitgeschakeld Voorwas: voor zeer sterk vervuild wasgoed, voor sterke vlekken. De wastemperatuur bij de voorwas is laag. Inweken: sterk vervuild wasgoed voor het wassen inweken zodat de vlekken beter worden verwijderd tijdens de wasbeurt. Start / Pauze Met deze knop wordt het wasprogramma gestart of in pauzestand gezet. Starttijd functie Deze knop wordt gebruikt om het wassen met een vertragingsfactor van 1 - tot 24 uur te laten starten. Zodra het wasprogramma is geselecteerd op deze knop drukken en de gewenste vertraging in uren instellen. Nadat de uren zijn ingesteld vertoont de display deze functie. Binnen 5 seconden na het activeren van de uitgestelde starttijd wordt deze opgeslagen. Om het kinderslot te activeren opnieuw op de knop "Startvertraging Kinderslot" drukken. Deurvergrendeling Als het LED-lampje rood is, betekent dit dat de deur pas kan worden geopend als het rode LED-lampje is uitgegaan. Probeer de deur niet te openen terwijl het apparaat nog actief is. Wasperiodes Bij elke wasperiode knippert het bijbehorende LED-lampje. wassen spoelen dcentrifugeren Wasprogramma kiezen Selecteer het programma met de wasprogramma keuzeknop, vervolgens de temperatuur en de mogelijke opties: voorwas, inweken enz. Op de Start-knop drukken, de LED-lamp zal rood oplichten en het programma wordt automatisch gestart. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 16 van 29

17 Opmerkingen Geen zware voorwerpen of warmtebronnen op het bovenblad van de wasmachine plaatsen om vervorming van het bovenblad te voorkomen. Voor het reinigen van de ombouw altijd eerst de netstroom uitschakelen en met een zachte doek en wat schoonmaakmiddel de ombouw aan de buitenkant afnemen. Geen benzine of andere organische oplosmiddelen voor de schoonmaak gebruiken om het oppervlak niet te beschadigen. Geen sterk schuimend reinigingsmiddel gebruiken; het beste geheel zonder schuim. Voor het wassen de zakken van de kledingstukken leegmaken en de ritsen dichtmaken. Door wassen met een hoge temperatuur kan het deurraampje zeer heet worden. Baby s en kinderen in het algemeen weghouden bij de machine. Als u verhuist, dient u niet te vergeten voor het transport van de machine de vier schroeven en de vier transportzekeringen, die voor de installatie van de machine eruit werden gehaald, weer in de machine te draaien. Nooit wasgoed in de machine stoppen die met benzine is overgoten. Wacht tot de ontvlambare oplosmiddelen zijn verdampt, anders kan de machine een beschadiging oplopen. De wasmachine niet gebruiken als u blootsvoets bent. De machine beschermen tegen direct zonlicht en vochtigheid. Een beschadigd apparaat mag alleen door onze servicedienst of een door ons geaccepteerde technische dienst worden gerepareerd. Het apparaat niet op tapijt plaatsen. Het apparaat nooit in de buurt van ontvlambare of explosieve gassen gebruiken. Een beschadigde stroomkabel moet door de fabrikant of de door hem geaccepteerde technische dienst worden vervangen. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 17 van 29

18 11 Wassen en programmakeuze Programma's Max. Duur Extra Voorwas Inweken Temp. Cyclus spoelen C. (min.) 5/6 kg (min.) (min.) (min.) Katoen (min Intensief Synthetisch Kort Delicaat Zijde Bonte was / Jeans Bedlinnen Gordijnen Sportkleding T-shirts Wol Spoelen Centrifugeren 10 Wegpompen 3 water WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 18 van 29

19 12 Reiniging van de zeven Reiniging van de watertoevoerzeef 1 Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zeef gaat schoonmaken. 2 Zet de watertoevoer van de machine uit en maak de toevoerslang los. 3 Trek de zeef eruit. 4 Verwijder met een borstel het vuil van de zeef. Reiniging van het pluizenfilter Het pluizenfilter dient ertoe om vreemde voorwerpen als draden, munten, spelden, knopen etc. op te vangen. Als het pluizenfilter niet regelmatig wordt gereinigd (om de 10 wasbeurten) kan er een afvoerprobleem ontstaan. Let op! Verbrandingsgevaar bij de afvoer van water! 1 Open het filterdeksel 2 Draai aan de sluiting van het pluizenfilter (linksom), haal het pluizenfilter eruit en laat het water eruit lopen. Gebruik een bakje om het water op te vangen 3 Verwijder vreemde voorwerpen uit het pluizenfilter en stop het na de reiniging weer in de machine en draai het (met de klok mee) weer op slot. Plaats het filterdeksel weer op de machine WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 19 van 29

20 13 Reiniging van het wasmiddelbakje Na een zekere tijd laten het wasmiddel en de wasverzachter restanten achter in het wasmiddelbakje. Het bakje dient daarom af en toe met stromend water te worden gereinigd. Hiervoor kunt u het bakje volledig uit de machine halen door de klink naar beneden te drukken en het bakje eruit te trekken. Om het schoonmaken te vergemakkelijken, is het bovendeel van het vakje voor de wasverzachter afneembaar. Wasmiddel kan zich ook ophopen in de opening waar het bakje in zit en dit dient dan ook af en toe met een borstel te worden schoongemaakt. Nadat u de schoonmaakactie heeft beëindigd kunt u het bakje weer in de machine doen. 14 Tips voor vlekkenbehandeling Vlekkerige, sterk vervuilde of met olie besmeerde textiel dient, indien noodzakelijk, te worden voorbehandeld of ingeweekt. Inweken helpt om proteïnehoudende vlekken zoals bloed, melk of gras te verwijderen. Voorbehandelen helpt om vervuilingen voor de wasbeurt te laten oplossen. Gebruik warm water om wasgoed met vlekken in te weken of voor te behandelen. Heet water kan vlekken vast laten zitten. De meeste vlekken kunnen gemakkelijk worden verwijderd als ze nog vers zijn. Voordat u een vlek behandelt onderzoekt u om wat voor een soort vlek het gaat, hoe oud de vlek is, om welke stof het gaat en of de stof kleurecht is (check het waslabel). Wassen en drogen kan ervoor zorgen dat bepaalde vlekken op het textiel gaan vastzitten. Begin met koud of warm water. Als een bleekmiddel wordt aanbevolen gebruikt u een middel dat het textiel niet kan aantasten. Leg de bewuste plek met de vlek naar beneden op een stuk keukenpapier of een witte doek. Breng de vlekkenverwijderaar van achteren op de vlek aan. Op deze manier wordt de vlek uit de stof gedrukt in plaats van er doorheen. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 20 van 29

21 Bloed Direct in KOUD water uitspoelen. Is de vlek hardnekkig, in koud water inweken met galzeep Kauwgum Kauwgum met ijs in een plastic zak laten uitharden. Zo veel mogelijk afkrabben en met wasbenzine deppen. Cacao, chocolade Met KOUD water deppen en inweken met galzeep.is de vlek hardnekkig, een beetje wasmiddel inwrijven en in koud water uitspoelen. Koffie Snel afvegen en in KOUD water uitspoelen. Een beetje wasmiddel inwrijven en wassen met de maximaal toegestane temperatuur van de stof. Room/melk Snel afvegen en in KOUD water uitspoelen. Een beetje wasmiddel inwrijven en wassen met de maximaal toegestane temperatuur van de stof. IJs Als de vlek nog zichtbaar is, met wasbenzine deppen. Deodorant Desbetreffende plek met azijn inwrijven en dan in KOUD water uitspoelen. Met wasbenzine deppen. Harde stukken met galzeep behandelen. Ei Met KOUDE galzeep inweken, uitspoelen en normaal wassen. Wasverzachter De desbetreffende plek met een stuk zeep inwrijven en normaal wassen. Vlekken van fruit Zo snel mogelijk behandelen door te deppen met KOUD water. De vlek inwrijven met een beetje wasmiddel en normaal wassen. Gras Plek met wasbenzine deppen. Met galzeep inwrijven en normaal wassen. Smeervet en olie De desbetreffende plek met de vlek naar beneden op een absorberende doek leggen en van de achterkant behandelen. Met wasbenzine of een chemisch reinigingsmiddel deppen. Normaal wassen. IJzer of roest Citroensap en zout aanbrengen en in de zon leggen. Normaal wassen. Lippenstift Met spiritus deppen en normaal wassen. In WARM water met wasmiddel uitwassen. De plek met citroensap bevochtigen, in de zon laten drogen en normaal wassen. Als de vlek hardnekkig is en de stof er geschikt voor is, bleek gebruiken. Modder Opgedroogde modder afborstelen. In koud water uitspoelen. Is de vlek hardnekkig een beetje wasmiddel inwrijven en normaal wassen. Olieverf Verse verf afschrapen, deppen met een niet-ontvlambaar chemisch reinigingsmiddel en normaal wassen. Waterverf Kledingstuk nat behandelen, in WARM water uitspoelen en normaal wassen. Brandvlekken Doek met waterstofperoxide bevochtigen, op de desbetreffende plek leggen en heet erover heen strijken. De meeste problemen zijn gemakkelijk te verhelpen, wanneer men de oorzaak heeft gevonden. Voordat u contact opneemt met de servicedienst kunt u controleren of de storing in de volgende lijst wordt vermeld. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 21 van 29

22 Probleem De wasmachine werkt helemaal niet. De wasmachine heeft geen watertoevoer. De wasmachine voert het water niet af. De wasmachine centrifugeert niet. Tijdens het centrifugeren stopt de wasmachine. De machine trilt en maakt teveel lawaai S.v.p. controleren Is er een stroomuitval? Zit de stekker correct in het stopcontact? Heeft u de machine aangezet? Heeft u op de knop START/PAUZE gedrukt? Zit de juiste hoeveelheid wasgoed in de wasmachine? Heeft u de watertoevoerslang aangesloten en de waterkraan open gedraaid? Is de watertoevoerslang geknikt of de kraanbevroren? Is de watertoevoer afgesloten? Is het filter van de toevoerslang verstopt door een vreemd voorwerp? Is de afvoerslang bevroren of verstopt door vuil? Is de afvoerslang geknikt of vervormd? Is het einde van de afvoerslang in water gedompeld? Zit er een te grote hoeveelheid vuil in het pluizenfilter Is de afvoerslang bevroren of verstopt door vuil? Is de afvoerslang geknikt of vervormd? Is het einde van de afvoerslang in water gedompeld? Zit er een te grote hoeveelheid vuil in het pluizenfilter? Is het filter van de afvoerpomp verstopt? Werkt de afvoerpomp? Heeft u de juiste hoeveelheid wasmiddel toegevoegd? Is de afvoerslang hoger dan één meter boven de grond geplaatst? Zijn de transportbeveiligingen verwijderd? Is het filter van de afvoerpomp verstopt? Werkt de afvoerpomp? Heeft u de juiste hoeveelheid wasmiddel toegevoegd? Is de afvoerslang hoger dan één meter boven de grond geplaatst? WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 22 van 29

23 15 Storingen en oplossingen Probleem Weergave out oorzaak LED LCD De machine werkt niet Zorg ervoor dat de machine is aangesloten aan het elektriciteitsnet Zorg ervoor dat het netsnoer niet is gebroken Is het gewenste programma gekozen en is op de start knop gedrukt? De machine is ingeschakeld, maar werkt niet. LED 1 en 2 knipperen. Watertoevoer functioneert niet. LED 1 en 3 knipperen De machine pompt continue water weg De machine pompt het water niet weg en centrifugeert niet. LED 1 en 4 knipperen F1 F2 F4 Opnieuw de machinedeur sluiten; controleer of er geen wasgoed aan de deur is blijven hangen of dat de machine te vol is. Waterkraan is niet opengedraaid, watertoevoerfilter is verstopt, de waterdruk is te laag Het einde van de afvoerslang hangt te laag. Het moet minstens 60 cm of ten hoogste 90 cm hoog geplaatst zijn. Check dat de knop "spoelstop" niet geactiveerd is. Check of de afvoerslang niet geknikt is. Het filter reinigen De machine centrifugeert niet Is de afvoerslang bevroren of door vuil verstopt? Is de afvoerslang geknikt of vervormd? Is het einde van de afvoerslang in water gedoopt? Zit er veel vuil in het pluizenfilter? Is de zeef van de pomp verstopt? Werkt de pomp? Wateroverstroming Niet teveel wasmiddel toevoegen De aan- en afvoerslangen checken. De machine gaat niet open De machine trilt Check of de LED-lamp van de deurvergrendeling brandt Check of de machine staat ingesteld op "inweken" of "spoelstop". Is de transportbeveiliging verwijderd? WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 23 van 29

Gebruiksaanwijzing Combikoelkast KGC A+

Gebruiksaanwijzing Combikoelkast KGC A+ Gebruiksaanwijzing Combikoelkast KGC270.70-5A+ Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. DOMEST Import-Export b.v. www.domest.com 1 Thermostaat 2 Verlichting

Nadere informatie

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ.RHO YULHVFRPELQDWLH KGC230/60-4A+

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ.RHO YULHVFRPELQDWLH KGC230/60-4A+ KGC230/60-4A+ KGC230/60-4A+ Versie NL 05/2017 Pagina 2 van 17 KGC230/60-4A+ Versie NL 05/2017 Pagina 3 van 17 KGC230/60-4A+ Versie NL 05/2017 Pagina 4 van 17 KGC230/60-4A+ Versie NL 05/2017 Pagina 5 van

Nadere informatie

AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL

AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL GEBRUIKSAANWIJZING AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze afzuigkap. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Type: EBH 75 EBH 75 Versie NL 08/2014 Pagina 1 van 10 Dank u voor de aanschaf van deze afzuigkap. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de afzuigkap gebruikt en bewaar

Nadere informatie

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Handleiding Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Het bedieningspaneel De selectieknop U kiest hier het gewenste programma. LED-scherm Het lampje van uitgestelde start licht op om u de uitgestelde starttijd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Dubbeldeurs koelkast KGC A+

Gebruiksaanwijzing Dubbeldeurs koelkast KGC A+ Gebruiksaanwijzing Dubbeldeurs koelkast KGC-270.45-5 A+ Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. DOMEST Import-Export b.v. www.domest.com De samenstelling

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING Blokschouw afzuigkap FKH96 INOX FKH96 INOX Versie NL 06/2014 Pagina 1 van 11 INLEIDING Dank u voor het kiezen van deze afzuigkap. Deze handleiding is ontworpen om u te

Nadere informatie

Koel-vriescombinatie inbouw

Koel-vriescombinatie inbouw Koel-vriescombinatie inbouw Wij danken u voor de aanschaf van onze koel-vriescombinatie. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat is voor huishoudelijk gebruik gemaakt en is een kwaliteitsproduct,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wijnkoeler BE1.20

Gebruiksaanwijzing Wijnkoeler BE1.20 Gebruiksaanwijzing Wijnkoeler BE1.20 Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. DOMEST Import-Export b.v. www.domest.com Algemeen U dient de koeler na het plaatsen

Nadere informatie

Afzuigkap Model DRESDEN886-ZKH Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Model DRESDEN886-ZKH Gebruiksaanwijzing DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 1 van 14 Afzuigkap Model DRESDEN886-ZKH Gebruiksaanwijzing DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 2 van 14 Informatie en advies LET OP: Toegankelijke onderdelen

Nadere informatie

AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL

AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL GEBRUIKSAANWIJZING AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze afzuigkap. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap DRESDEN 661-FKH DRESDEN 991-FKH. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap DRESDEN 661-FKH DRESDEN 991-FKH. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt. GARANTIEBEPALINGEN 1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt

Nadere informatie

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register Lees voordat u het apparaat gaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWY 2220

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWY 2220 NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWY 2220 Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Beschrijving van het product _ 3 Hoe voer ik een wasprogramma uit? 4 Aanpassing aan persoonlijke wensen 5 Dagelijks gebruik _

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap KH 62.3 INOX KH 92.3 INOX. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap KH 62.3 INOX KH 92.3 INOX. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Afzuigkap KH 62.3 INOX KH 92.3 INOX Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt. KH62.3INOX/KH92.3INOX Versie NL 03/2016 Pagina 1 van 14 Inhoud Contents 01

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW http://nl.yourpdfguides.com/dref/4727451

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW http://nl.yourpdfguides.com/dref/4727451 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installatie. Hydraulische en elektrische aansluitingen. Uitpakken en waterpas zetten

Installatie. Hydraulische en elektrische aansluitingen. Uitpakken en waterpas zetten IWB 6165 Installatie! Het is belangrijk deze handleiding te bewaren voor latere raadpleging. In het geval u het apparaat verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de wasautomaat blijven zodat de nieuwe

Nadere informatie

L 50460 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 50460 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 50460 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Met ossengalzeep insmeren en goed uitspoelen, daarna in de wasmachine wassen volgens het wasadvies.

Met ossengalzeep insmeren en goed uitspoelen, daarna in de wasmachine wassen volgens het wasadvies. Even voor alle duidelijkheid... Deze Remmelink Mode-Styling vlekken advieswijzer geeft u een vrijblijvend advies. Omdat wij niet aanwezig zijn bij de uitvoering van deze adviezen aanvaarden wij geen enkele

Nadere informatie

L 73478 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 73478 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 73478 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 81463W

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 81463W NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWF 81463W Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Programmatabel 6 Verbruikswaarden 7 Opties

Nadere informatie

HANDLEIDING AFZUIGKAP EBH-4MI

HANDLEIDING AFZUIGKAP EBH-4MI HANDLEIDING AFZUIGKAP EBH-4MI DAMES EN HEREN Gefeliciteerd. U heeft de juiste keuze gemaakt. Onze apparaten zijn ontworpen en vervaardigd om aan uw verwachtingen te voldoen en zullen zeker een deel van

Nadere informatie

ALLES OVER KLEDING & WASSEN

ALLES OVER KLEDING & WASSEN ALLES OVER KLEDING & WASSEN WAS-LABEL INSTRUCTIES De getallen geven de maximum wastemperatuur aan, was nooit heter dan deze temperatuur! E-, spaar- en halve-wasprogramma s behoren ook tot de gewone wasprogramma

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

L 72470 FL L 72670 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 72470 FL L 72670 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 72470 FL L 72670 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Inhoud > 3 > 4 > 6 > 8 > 9 > 13. Specificaties van de wasmachine. Waarschuwingen. Installatie. Voorbereiding

Inhoud > 3 > 4 > 6 > 8 > 9 > 13. Specificaties van de wasmachine. Waarschuwingen. Installatie. Voorbereiding XX Inhoud Specificaties van de wasmachine > 3 Waarschuwingen > 4 Installatie > 6 Voorbereiding > 8 Programma s selecteren en de machine starten > 9 Onderhoud en reiniging > 13 1 Uw wasmachine Wasmiddellade

Nadere informatie

L 63476 NFL L 63479 NFL. NL Gebruiksaanwijzing

L 63476 NFL L 63479 NFL. NL Gebruiksaanwijzing L 63476 NFL L 63479 NFL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 5 4. BEDIENINGSPANEEL... 6 5.

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Aankoopgids. Lave-linges Wasmachines. Koop slim en laat u informeren door Unigro!

Aankoopgids. Lave-linges Wasmachines. Koop slim en laat u informeren door Unigro! Aankoopgids Lave-linges Wasmachines Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen. LAAT ONZE WASMACHINES HET VUILE WERK OPKNAPPEN! Vandaag

Nadere informatie

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 65 O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik,

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL CLASSIC 1200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748122

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL CLASSIC 1200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748122 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Wassen. Start. Wasmiddellade met compartimenten I, II, Trommel. Bedieningspaneel. Vuldeur. Start kiezen. Serviceklep voor afvoerpomp.

Wassen. Start. Wasmiddellade met compartimenten I, II, Trommel. Bedieningspaneel. Vuldeur. Start kiezen. Serviceklep voor afvoerpomp. Uw wasmachine Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik. Elke machine die

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting ARTXD 149 Installatie! Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de machine blijven

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

exq GS230/2A+ Diepvrieskast Gebruiksaanwijzing

exq GS230/2A+ Diepvrieskast Gebruiksaanwijzing exq.02-2010 GS230/2A+ Diepvrieskast Gebruiksaanwijzing 1 Gebruiksaanwijzing GS230/2A+ Lees de gebruiksaanwijzing door alvorens de vrieskast de eerste keer in gebruik te nemen. De gebruiksaanwijzing geeft

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 6 4. BEDIENINGSPANEEL...

Nadere informatie

Productgegevens. Uitvoering. Side-by-Side. Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil

Productgegevens. Uitvoering. Side-by-Side. Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Productgegevens Uitvoering Side-by-Side Geschikt voor was/droogzuil Onderschuifbaar Side-by-Side Wasmachine en droger kunnen naast elkaar worden opgesteld. Geschikt voor was/droogzuil Apparaat is geschikt

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING NL GEBRUIKERSHANDLEIDING VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK BELANGRIJK: DE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE AANDACHTIG DOORLEZEN VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT, DIENT U DE VEILIGHEIDSBEUGELS TE VERWIJDEREN

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine 8 KG. Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine 8 KG. Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Gebruiksaanwijzing Wasmachine 8 KG SB4534 NL Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Veiligheidsmaatregelen Gefeliciteerd met de aankoop van deze wasmachine. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 5 Beschrijving van het product _

Nadere informatie

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KM1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N CP2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 7140 P

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 7140 P NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWGB 7140 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 5 Beschrijving van het product _ 6 Technische

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting WITXL 149 Installatie! Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de machine blijven

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Alfamix (wasmachines) Handleiding

Alfamix (wasmachines) Handleiding Hot-fill systeem voor wasmachines Montage- en gebruikershandleiding Tot 90% van het energieverbruik van een wasmachine is elektriciteit gebruikt bij het opwarmen van warm water. De Alfamix laat toe om

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be EWF 146410 W...... NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 29 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr. 330-1030 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening 5. Reiniging 6. Technische gegevens

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Wasmachine

Bedieningshandleiding Wasmachine Bedieningshandleiding Wasmachine Geachte ASKO-klant, Wij danken u vriendelijk voor de aanschaf van dit kwaliteitsproduct uit Zweden. Wij willen dat u erop kunt vertrouwen dat uw machine aan de binnenkant

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

1349,- Gratis bezorgd in Nederland

1349,- Gratis bezorgd in Nederland SMEG wasmachine pastelblauw LBB14PB-2 1349,- Gratis bezorgd in Nederland Bezorgopties Oude apparaat retour Uitpakken & installeren + 19,00 Levering op verdieping + 12,00 Aansluiten op trekschakelaar +

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Elektrisch in hoogte verstelbare aankleedtafel MEDI Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no. 330-1032 model SOPHIE 160 order no. 330-1033 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening

Nadere informatie

...... EWF 1676 GDW NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

...... EWF 1676 GDW NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING EWF 1676 GDW...... NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 www.electrolux.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE................................................. 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................

Nadere informatie

Mixer Gebruikershandleiding

Mixer Gebruikershandleiding Mixer Gebruikershandleiding HMM6420W NL 01M-8832853200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL WAD SYMPHONY 1260 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4887796

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL WAD SYMPHONY 1260 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4887796 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

1429,- ASKO wasmachine W6884L. Bezorgopties. Beschrijving

1429,- ASKO wasmachine W6884L. Bezorgopties. Beschrijving ASKO wasmachine W6884L 1429,- Gratis bezorgd in Nederland Bezorgopties Oude apparaat retour Uitpakken & installeren + 19,00 Levering op verdieping + 12,00 Aansluiten op trekschakelaar + 15,00 Beschrijving

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Geachte ASKO-klant, Wij feliciteren u met de aanschaf van dit Zweedse kwaliteitsproduct. Onze doelstelling is dat u er op kunt vertrouwen dat deze wasautomaat kwalitatief

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Dit product werd vervaardigd in milieuvriendelijke moderne faciliteiten.

Dit product werd vervaardigd in milieuvriendelijke moderne faciliteiten. Dit product werd vervaardigd in milieuvriendelijke moderne faciliteiten. Geachte klant, Wij rekenen erop dat dit product, vervaardigd in moderne faciliteiten met volledige naleving van kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

FAWM126 Wasmachine Instructie en installatiehandleiding

FAWM126 Wasmachine Instructie en installatiehandleiding FAWM126 Wasmachine Instructie en installatiehandleiding NL (pag2): De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het beste uit het toestel kan halen en die een veilige en correcte installatie,

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 76479 NFL

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 76479 NFL NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 76479 NFL 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 6 4. BEDIENINGSPANEEL... 7 5.

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Hamburg6065-EB Inbouw elektrische oven. Gebruiksaanwijzing. Hamburg6065-EB Versie NL 02/2015 Pagina 1 van 12

Hamburg6065-EB Inbouw elektrische oven. Gebruiksaanwijzing. Hamburg6065-EB Versie NL 02/2015 Pagina 1 van 12 Hamburg6065-EB Inbouw elektrische oven Gebruiksaanwijzing Hamburg6065-EB Versie NL 02/2015 Pagina 1 van 12 DANKWOORD Dank u voor de aanschaf van ons product. Wij hopen dat u veel plezier heeft van de vele

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

PROFESIONELE WASMACHINE

PROFESIONELE WASMACHINE PROFESIONELE WASMACHINE 6,5kg VERSIE MET POMP UITLAAT, MARIN INSTALLATIE-, ONDERHOUDS- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING 1010134nl Uitgave datum: Nov 2011 Inhoudsopgave Technische informatie Informatie op energielabel

Nadere informatie