Jaarverantwoording zorginstellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording zorginstellingen"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument 2010 Ananz onderdeel van de St. Anna Zorggroep Akert (OE 9743) Berkenheuvel (OE 4325) Josephinehof (OE 6949) Nicasiushuis (OE 6973) Ananz Zorg Thuis (OE ) Versie van 25 mei 2011

2 Voorwoord De Raad van Bestuur van de St. Anna Zorggroep en de directie van Ananz bieden u het jaardocument Ananz 2010 aan. Het jaardocument geeft inzicht in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd binnen Ananz. De St. Anna Zorggroep legt ook op concernniveau verantwoording af via het jaardocument. Ananz maakt als zelfstandige businessunit deel uit van het concern St. Anna Zorggroep te Geldrop. Sinds 2004 legt Ananz via de kwaliteitsparagraaf van het jaardocument verantwoording af over haar vijf organisatorische eenheden (OE), zo ook over dit verslagjaar Hiermee voldoet Ananz aan haar wettelijke verplichtingen. Het betreft de volgende vijf organisatorische eenheden: Akert (OE 9743) Berkenheuvel (OE 4325) Josephinehof (OE 6949) Nicasiushuis (OE 6973) Ananz Zorg Thuis (OE ) In dit zevende jaardocument van Ananz baseren we ons, net als voorgaande jaren, op de Jaarverantwoording Zorginstellingen We gebruiken vooral hoofdstuk Beleid, inspanningen en prestaties uit het Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag. Op deze wijze wenst Ananz genuanceerd verantwoording af te leggen, intern en extern. dr. R.J. Roorda MBA voorzitter raad van bestuur mr. E.J. Rutters lid raad van bestuur H.C.Th. Maassen directeur Ananz/specialist ouderengeneeskunde C.P.M.W. van Haaren directeur Ananz 2 van 25

3 Lijst van gebruikte afkortingen AWBZ : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIG : (Wet) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BHV : Bedrijfs Hulp Verlening COPM : Canadian Occupational Performance Measure CQ-index : Consumer Quality Index CTO : Cliënten Tevredenheids Onderzoek DGV : Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik DNV : Det Norske Veritas ECD : Elektronisch Cliënten Dossier EVS : Elektronisch Voorschrijf Systeem EVV : Eerst Verantwoordelijke Verzorgende FTO : FarmacoTherapeutisch Overleg GGzE : Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen HBO : Hoger Beroeps Onderwijs HKZ : Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector ICT : Informatie- en CommunicatieTechnologie IGZ : Inspectie voor de Gezondheidszorg KVK : Kortdurende Verblijf Kamer LIC : Leer Innovatie Centrum LOC : Landelijke Organisatie Cliëntenraden LOVEB : Logopedisten Overleg Verpleeghuizen regio Brabant NPO : Neuro Psychologisch Onderzoek MIC : Meldingen Incidenten Cliënten MDO : Multi Disciplinair Overleg MT : Management Team OE : Organisatorische Eenheid PDCA cyclus : Plan-Do-Check-Act-cyclus PDL : Passiviteiten van het Dagelijks Leven PG : Psycho Geriatrie RI&E : Risico Inventarisatie & Evaluatie SAKH : Samenwerken en Algemeen Klantgericht Handelen V&V : Verpleging & Verzorging WGBO : Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst 3 van 25

4 WTZi ZIS ZiZo ZPG ZZP ZZP : Wet Toelating Zorginstellingen : Zorg Informatie Systeem : Zichtbare Zorg : Zorgprogramma Psycho Geriatrie : Zorg Zwaarte Pakket : Zelfstandige Zonder Personeel 4 van 25

5 1. Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Lijst van gebruikte afkortingen Inhoudsopgave Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Cliëntenraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachtbehandeling Ananz MIC-commissie Ananz Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden van 25

6 2. Profiel van de organisatie Ananz wonen-welzijn-zorg is onderdeel van het concern St. Anna Zorggroep. Tot Ananz horen vijf organisatorische eenheden (OE). 2.1 Algemene identificatiegegevens Hieronder staan de algemene identificatiegegevens vermeld van Ananz wonen-welzijn-zorg. Tabel 1: Algemene identificatiegegevens Ananz Naam verslagleggende rechtspersoon Ananz wonen-welzijn-zorg, onderdeel van concern St. Anna Zorggroep Centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel (OE 4325) Adres Grote Bos 6 Postcode Plaats 5666 AZ Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Akert (OE 9743) Adres Appelaar 35 Postcode Plaats 5664 TZ Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Josephinehof (OE 6949) Adres Josephinehof 2 Postcode Plaats 5663 AM Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Nicasiushuis (OE 6973) Adres Ds. Kremerstraat 7 Postcode Plaats 5591 GH Heeze Telefoonnummer van 25

7 Naam verslagleggende rechtspersoon Ananz wonen-welzijn-zorg, onderdeel van concern St. Anna Zorggroep Ananz Zorg Thuis (OE ) Adres Grote Bos 6 Postcode Plaats 5666 AZ Geldrop Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Nummer Kamer van Koophandel St. Anna Zorggroep: (directiesecretariaat) Structuur van het concern Ananz wonen-welzijn-zorg maakt deel uit van het concern St. Anna Zorggroep. De vier verpleeg- en zorgcentra van de St. Anna Zorggroep Berkenheuvel, Akert, Josephinehof en Nicasiushuis en Zorg Thuis vormen sinds 1 januari 2006 samen Ananz, een business unit met directievoering binnen de St. Anna Zorggroep. Binnen de St. Anna Zorggroep wordt gewerkt vanuit een duaal integraal managementsysteem. De directie van Ananz maakt deel uit van het Management Team van de St. Anna Zorggroep. De St. Anna Zorggroep heeft een Ondernemingsraad Ananz heeft een centrale cliëntenraad en per locatie een decentrale cliëntenraad. Het ziekenhuis heeft eveneens een cliëntenraad 7 van 25

8 Organigram concern St. Anna Zorggroep Organigram Ananz, onderdeel van het concern St. Anna Zorggroep organisatiestructuur Ananz directie ananz Centrale cliëntenraad Zorgbureau management ondersteuning Ondernemingsraad Facilities Expertise centrum zorgzone 1 zorgzone 2 zorgzone 3 teams teams teams clientenraden 8 van 25

9 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Ananz biedt intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg aan somatische en psychogeratrische cliënten, zie tabel 2. Tabel 2: Typering concern St. Anna Zorggroep Typering Universitair Medisch Centrum Algemeen Ziekenhuis Categoraal Ziekenhuis Revalidatiecentrum Zelfstandig behandelcentrum Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Verpleging, verzorging en thuiszorg Ja/nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ananz is een AWBZ-erkende instelling en in 2010 als zorgaanbieder geïndiceerd voor de functies, genoemd in tabel 3. Tabel 3: AWBZ-functies geleverd door Ananz Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Ananz heeft in 2010 de doelgroepen cliënten, vermeld in tabel 4. 9 van 25

10 Tabel 4: Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Ananz Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Ja/nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Daarnaast beschikt Ananz over een kennis- en adviescentrum met specifieke geriatrische kennis die wordt ingezet om huisartsen en specialisten te ondersteunen. Ook heeft Ananz een zorgbureau. Het zorgbureau treedt op als zorgmakelaar en zorgt dat de cliënt op het juiste moment, op grond van de juiste indicatie, de juiste zorg krijgt. In tabel 5 staan kerngegevens over Cliënten, Capaciteit en Productie van Ananz in De kerngegevens over Personeel en Bedrijfsopbrengsten staan vermeld in het Jaardocument 2010 van de St. Anna Zorggroep. Tabel 5: Kerngegevens VVT Ananz exclusief Wmo jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Kerngegeven Cliënten Aantal/bedrag Aantal Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 361 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 361 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 57 Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) per einde verslagjaar 41 Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 302 Productie Aantal Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar van 25

11 Kerngegeven Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo-zorg) Personeel 4569 Aantal/bedrag Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 538 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Tabel 6: Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte Type kamer Aantal Akert Aantal Berkenheuvel Aantal Nicasius Aantal Josephinehof Aantal totaal Ananz Aantal kamers met één bed Aantal kamers met twee bedden (niet bestemd voor gehuwden/ samen-wonenden) Aantal kamers met drie bedden Aantal kamers met vier bedden Aantal kamers met vijf bedden Aantal kamers met zes bedden of meer Totaal aantal kamers Werkgebieden Ananz is gevestigd in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende. Ananz verleent wonenwelzijn-zorg in Zorgkantoorregio Zuidoost Brabant, zie tabel van 25

12 Tabel 7: Werkgebieden AWBZ: zorgkantoorregio s Nr Regio Ja/nee Nr Regio Ja/nee 1 Groningen Nee 17 Amstelland en De Meerlanden Nee 2 Friesland Nee 18 Zuid-Holland Noord Nee 3 Drenthe Nee 19 Haaglanden Nee 4 Zwolle Nee 20 Delft Westland Oostland Nee 5 Twente Nee 21 Midden Holland Nee 6 Apeldoorn, Zutphen e.o. Nee 22 Rotterdam Nee 7 Midden IJssel Nee 23 Nieuwe Waterweg Noord Nee 8 Arnhem Nee 24 Zuid-Hollandse eilanden Nee 9 Nijmegen Nee 25 Waardenland Nee 10 Utrecht Nee 26 Zeeland Nee 11 Flevoland Nee 27 West-Brabant Nee 12 t Gooi Nee 28 Midden-Brabant Nee 13 Noord-Holland Noord Nee 29 Noordoost Brabant Nee 14 Kennemerland Nee 30 Zuidoost-Brabant Ja 15 Zaanstreek/Waterland Nee 31 Noord- en Midden-Limburg Nee 16 Amsterdam Nee 32 Zuid-Limburg Nee 2.4. Samenwerkingsrelaties Ananz biedt verpleeghuiszorg op de locatie Glorieux (Eindhoven) in samenwerking met Kloosterverzorgingshuis Glorieux. Op dit moment in de vorm van groepsproject PG/aanvullende zorg. In 2011 wordt de nieuwbouw opgeleverd waar 8 verpleeghuisplaatsen gerealiseerd gaan worden en Ananz behandeling en begeleiding gaat bieden. Ananz heeft een centrum voor herstel en revalidatie voor cliënten die een CVA hebben doorgemaakt en voor cliënten die een heupoperatie hebben ondergaan. Het centrum voor herstel en revalidatie is gelokaliseerd bovenop het St. Anna Ziekenhuis. Deze cliënten komen rechtstreeks van de afdelingen neurologie en orthopaedie van het St. Anna Ziekenhuis. Ananz heeft samen met de GGzE afspraken over het gerontopsychiatrie-groepsproject, over crisisopname psychogeriatrie en over het Zorgprogramma psychogeriatrie. Verschillende huisartsen in Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende verlenen medische zorg in de zorgcentra van Ananz. Hierover worden onderling afspraken gemaakt. 12 van 25

13 Ananz werkt samen met de Afdeling ziekenhuisfarmacie van het St. Anna Ziekenhuis en de Service Apotheek in Geldrop en Heeze voor de medicatie van de cliënten van Ananz. Ananz werkt samen met woningcoörporaties Wocom en Wooninc. Voor de doelgroep Kwetsbare Ouderen werkt Ananz samen met de gemeente Geldrop-Mierlo Cliëntenraad Sinds 1 januari 2005 bestaat binnen de St. Anna Zorggroep een centrale cliëntenraad voor Ananz. Deze cliëntenraad vertegenwoordigt alle locaties. In het verslagjaar is de centrale cliëntenraad uitgebreid met een afgevaardigde van zorgcentrum Akert. De samenstelling van de centrale cliëntenraad is op het einde van het verslagjaar als volgt: Dhr. H. Crooijmans, voorzitter; tevens voorzitter van cliëntenraad centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel Dhr. C. de Poorter, vicevoorzitter; tevens voorzitter van cliëntenraad zorgcentrum Akert Mevr. L. van Broekhoven- Wagemakers, lid namens cliëntenraad zorgcentrum Akert Mevr. A. van den Heuvel-Vlemmings, voorzitter van cliëntenraad Zorgcentrum Josephinehof Dhr. A. Vorst, lid namens cliëntenraad zorgcentrum Josephinehof Dhr. J. Leuris, voorzitter van cliëntenraad Zorgcentrum Nicasius Dhr. H. van Eert, lid namens cliëntenraad Zorgcentrum Nicasius Dhr. A. van Hout, financieel deskundige Ondersteuning cliëntenraad vanuit Ananz Het secretariaat van Ananz, in de persoon van mevrouw M. Bosma, biedt administratieve ondersteuning, zij maakt de verslagen van de vergaderingen en regelt de contacten met de externe sprekers. Door Ananz was een budget gereserveerd van 1.500,- voor de centrale cliëntenraad. Commissie van vertrouwenslieden De centrale cliëntenraad en de lokale cliëntenraden van Ananz zijn aangesloten bij LOC Zeggenschap in zorg (landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn) en nemen regelmatig deel aan voorlichtingsbijeenkomsten en regionale bijeenkomsten. Via het LOC is de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden beschikbaar. Belangrijkste activiteiten 2010 De centrale cliëntenraad heeft in reguliere vergaderingen gehouden. De reguliere vergaderingen worden met regelmaat bijgewoond door de directie van Ananz. Daarnaast heeft de cliëntenraad de themabijeenkomst Patient Empowerment bijgewoond, samen met de ZAR (Zorg Advies Raad), die op 17 november 2010 onder leiding van de raad van bestuur plaatsvond. Tijdens vergaderingen van de cliëntenraad hebben verschillende gastsprekers presentaties gehouden, onder andere over Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP), Zorgleefplan, cliëntenraadpleging, Horecaconcept, Hospice, facturatieproject en jaarrekening Deze presentaties resulteerden in zinvolle discussies, zowel met de inleiders als binnen de cliëntenraad. 13 van 25

14 De cliëntenraad is gestart met een onderzoek naar het eigen functioneren en heeft hierop een verbeterplan opgesteld met als doel om medio 2011 de uitvoering van de verbeterpunten te implementeren. Adviezen cliëntenraad De cliëntenraad bracht verschillende gevraagde en ongevraagde adviezen uit aan het managementteam van Ananz en aan de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep. De gevraagde adviezen aan de directie van Ananz betroffen o.a. abonnementensysteem voor waskosten, doorberekening kabelkosten, vergoedingenverrichtingen van de pedicure, keuze nieuwe foodleverancier, de jaarrekening en begroting van Ananz. De gevraagde adviezen aan de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep betroffen de herbenoeming van een lid van de raad van toezicht, het financieel jaarverslag 2009 en de begroting Ongevraagde adviezen aan de directie van Ananz werden uitgebracht over de prioriteitenstelling van het verbeterplan naar aanleiding van de cliëntenraadpleging. 14 van 25

15 3. Beleid, inspanningen en prestaties Ananz maakt deel uit van de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Binnen de sector VVT wordt het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg gehanteerd om Verantwoorde Zorg te leveren. De doelen van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg zijn (1) interne verbetering, (2) keuzeinformatie voor de cliënt en (3) externe verantwoording Meerjarenbeleid Voor het Meerjarenbeleid wordt verwezen naar het Jaardocument van de St. Anna Zorggroep Algemeen beleid verslagjaar Deze zijn geformuleerd in het businessplan voor de Business Unit in 2006, inclusief de verbeterpunten uit de evaluaties van dat plan. De kernthema s en strategische speerpunten komen daaruit voort. Ananz handhaaft ook voor 2010 haar beleidsdoelen. De beleidsdoelen, geformuleerd in het businessplan voor de Business Unit Ananz in 2006, zijn: Marktleiderschap Kwaliteit en Serviceniveau Regiefunctie/Zorgbureau Kenniscentrum/Innovatie Resultaat/Rendement De kernthema s en strategische speerpunten van Ananz zijn afgeleid van de beleidsdoelen Ananz en zijn voor 2010: Arbeidsmarkt verkennen en opstellen van functieprofielen. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening en juiste balans van Wonen, Welzijn en Zorg. o Zorgleefplan verder ontwikkelen en implementeren Uitbouw en marktleiderschap: o Uitbreiding productie van psychogeriatrie bij Glorieux en Nicasiushuis o Geriatrisch Expertise Centrum (GEC) Verzilveren van de meerwaarde van Ananz met de St. Anna Zorggroep. Voorbeelden: o Realisatie TRRC o Collumcare o Voorbereiding op Hospice Uitwerken van de samenwerking tussen Ananz en Valkenhof, GGZe, Glorieux, Wocom, Woonbedrijf en Wooninc. Transparantie in de bedrijfsvoering: o ICT-doorontwikkeling binnen het Zorgbureau o Zorgzwaartebekostiging o Voorbereiding op een Electronisch Cliënten Dossier o Facturatie o Benchmark Actiz Ontwikkeling Cultuur via Anvie en Andiamo. 15 van 25

16 Nieuwbouw, huisvesting en renovatie Ananz is bezig met de realisatie van nieuwbouw op drie van de vier locaties. Deze realisatie vergt een aantal jaren voorbereiding, waardoor het belang van instandhouding van de huidige gebouwen groot is. Ook in 2010 zijn een aantal activiteiten uitgevoerd. De hal in het Nicasiushuis is opgeknapt. In Berkenheuvel is een deel van het zusterroepsysteem vervangen. In Akert is de regelkast voor de centrale verwarming vervangen. Voor alle locaties is het BHV-plan geactualiseerd en zijn de legionellabeheersplannen opnieuw vastgesteld. In 2010 zullen nog enkele technische aanpassingen worden uitgevoerd is ook gebruikt om plannen uit te werken om de gebouwen in 2010 verder aan te passen om de resterende gebruiksduur van de gebouwen kwalitatief goed door te komen. Nieuwbouw Binnen Nicasiushuis zijn de voorbereidingen getroffen om medio 2010 de eerste groepswoning te realiseren. Er is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de tijdelijke huisvesting van Nicasiushuis, het terrein is bouwrijp gemaakt. Locatie Berkenheuvel zal de komende jaren uitgebreid en verbouwd gaan worden. Op het aangekochte kloosterterrein wordt het somatiek gebouw gerealiseerd met daarbij een Hospice en een uitbreiding van de revalidatie. Hiervoor is het ontwerp en het Programma van Eisen opgesteld. De voorbereidingen voor de bouw van de tijdelijke huisvesting zijn gestart. Hierbij is ook een plan opgesteld om het groepswonen te introduceren: in de tijdelijke huisvesting worden drie in plaats twee groepen cliënten gehuisvest. De Jonkvrouw is de naam voor het nieuwe complex waar de bewoners van zorgcentrum Josephinehof naar toe kunnen verhuizen. In verband met de economische crisis is er vertraging in de realisatie van de nieuwbouw. Ananz en Wooninc bekijken de mogelijkheden om de realisatie te versnellen Algemeen kwaliteitsbeleid Ananz heeft een kwaliteitsbeleid. De belangrijkste reden is dat wij kwalitatief goede en veilige zorg willen verlenen aan onze cliënten. Naast de dagelijkse zorg- en dienstverlening die Ananz biedt aan al haar cliënten, vragen externe partijen steeds vaker naar de aantoonbaarheid van dat wat wij doen. Het kwaliteitsbeleid en doelen zijn daarom mede gericht op het zichtbaar maken van al onze activiteiten. Om kwaliteit bij Ananz op een goede manier vorm te geven, zijn al veel activiteiten ontplooid. In 2010 heeft Ananz de lijn voor het onderhouden van haar kwaliteitssysteem, gebaseerd op het HKZ-certificatieschema Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, doorgezet. Onze gerealiseerde kwaliteitsdoelen voor 2010 zijn: Behoud van kwaliteit (scertificaten) zoals HKZ, HACCP, Verantwoorde Zorg: o o De verbeterplannen n.a.v. audits zijn opgesteld en worden uitgevoerd Afspraken voor vervolgaudits zijn gemaakt Het kwaliteitssysteem van Ananz wordt verder opgezet en onderhouden. Interne audits zijn gepland, uitgevoerd en er zijn verbeterplannen opgesteld n.a.v. de interne audits 16 van 25

17 De verbeteringen voor het kwaliteitshandboek van Ananz zijn verder doorgevoerd. Voorbereidingen worden getroffen om het kwaliteitshandboek om te zetten binnen AnnaDoc (Documentbeheerssysteem) Het verbeterplan n.a.v. de cliëntenraadpleging 2009 is opgesteld en uitgevoerd. Het Anvie-concept is verder geïmplementeerd binnen Ananz via de Andiamoteamtrainingen. Het Anvie-concept is gekoppeld aan het jaargesprek De doelen zijn omgezet in een jaarplan Ananz voor De extern auditor noemde o.a. als sterke, noemenswaardige punten voor Ananz: De aandachtspunten n.a.v. ontruimingsoefening worden goed opgepakt Bij agendapunten is aangegeven of dit besluitvormend, opiniërend of ter informatie is De Basiszorglijst ziet er duidelijk en overzichtelijk uit De activiteitenbegeleiding heeft geïnventariseerd voor welke activiteiten belangstelling is en dit is verwerkt in een schema Akert staat open voor de wijk De klachten over het vervoer worden goed gemeld Fysieke belasting is op Berkenheuvel op de afdelingen onderzocht Tabel 8:Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Gegeven Antwoordcategorie Certificaat, label of accreditatie aanwezig 1 Per aanwezig certificaat/label/accreditatie Naam Reikwijdte (bijvoorbeeld voor een bepaalde afdeling of een bepaalde dienstverlening) HKZ Certificatieschema voor Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen: 2006, Deelschema Verpleging en Verzorging Het aanbieden van intramurale en extramurale verpleging en verzorging, dagverzorging en dagbehandeling Datum van uitreiking Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie Det Norske Veritas, zie ook 17 van 25

18 Bedrijfshulpverlening (BHV) Voor het jaar 2010 is een jaarplan tav de bedrijfshulpverlening bij Ananz opgesteld. Hieron-der staat kort samengevat welke zaken er in 2010 zijn opgepakt. Ontruimingsplan In het ontruimingsplan staan de praktische zaken beschreven tav de BHV. Voor iedere loca-tie is een plan aanwezig. Alle ontruimingsplannen zijn up-to-date. Opleiding In 2010 zijn er verschillende opleidingen gefaciliteerd. Er zijn cursussen geweest voor de opleiding van (nieuwe) BHV-ers en op iedere locatie zijn herhalingscursussen geweest. Ontruimingsoefeningen In 2010 is er op iedere locatie een ontruimingsoefening gehouden; Akert, er is een aangekondigde gedeeltelijke ontruimingsoefening geweest op 13 oktober Berkenheuvel, er is een aangekondigde gedeeltelijke ontruimingsoefening geweest op 9 november Josephinehof, er is een aangekondigde gedeeltelijke ontruimingsoefening geweest op 12 oktober Nicasiushuis, er is een aangekondigde gedeeltelijke ontruimingsoefening geweest op 13 april. Middelen De benodigde middelen tbv de BHV dienen aanwezig te zijn, te worden gecontroleerd op deugdelijkheid en functionaliteit. De piepers, brandslanghaspels, brandblussers, brandmeldinstallaties, noodverlichtingarmaturen, automatische (brand)deuren zijn in 2010 onderhouden door een externe firma. Introductie Tijdens de introductiedag voor nieuwe medewerkers is er een presentatie gegeven over BHV binnen Ananz. BHV-beleid Eind 2010 is er een nieuw BHV-beleid ontwikkeld voor de Sint Anna Zorggroep. Ananz zal zich aan dit beleid conformeren. De praktische invulling wordt in 2011 uitgewerkt Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Het kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten is onderverdeeld in de volgende onderwerpen: kwaliteit van zorg klachten MIC-meldingen Veiligheid 18 van 25

19 Kwaliteit van zorg Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg CQ-index (cliëntenraadpleging) In 2009 is bij de cliënten en vertegenwoordigers van cliënten psychogeriatrie een cliëntenraadpleging afgenomen. De resultaten van de cliëntenraadpleging zijn besproken in de cliëntenraden en in het MT. In overleg met de cliëntenraad zijn verbeterpunten vastgesteld en opgenomen in een verbeterplan. In 2011 vindt er weer een cliëntenraadpleging plaats. De voortgang van het verbeterplan n.a.v. de cliëntenraadpleging is schriftelijk met een powerpointpresentatie besproken met de cliëntenraad en met tevredenheid door de cliëntenraad ontvangen. De planning van de verbeteracties 2010 is voor 90% gehaald: De bekendheid van de EVV-er bij de cliënt is verbeterd Er is aandacht voor de personele bezetting Er is een instructiekaart "wat te doen bij brand" en er is in het kader van BHV op alle locaties geoefend Het activiteitenaanbod sluit aan bij de wensen van de cliënten Informatievoorziening aan de cliënten is verbeterd met een informatiemap en via het Zorgleefplan De kwaliteit en smaak van de maaltijden is verbeterd door andere leverancier en het instellen van een smaakpanel Er zijn bijeenkomsten georganiseerd rond het onderwerp zorg bij de laatste levensfase Zorginhoudelijke Indicatoren Ananz heeft in 2010 een Ananzbreed verbeterplan opgesteld n.a.v.de meting zorginhoudelijke indicatoren uit De onderwerpen uit het verbeterplan zijn: daling van de medicijnincidenten daling van het aantal cliënten met incontinentie beleid vrijheidsbeperkende maatregelen wordt aangepast zodat zo min mogelijk fixatie wordt toegepast De Zorginhoudelijke Indicatoren 2010 zijn geëvalueerd en gewijzigd ten opzicht van Ananz heeft een informatiebijeenkomst over de Zorginhoudelijke Indicatoren 2010 bezocht om zich voor te bereiden en de nodige acties uitgezet om goed voorbereid de meting in te gaan. Daarnaast heeft Ananz zich voorbereid op de meting van de Zorginhoudelijke Indicatoren Om het proces van de meting beter te faciliteren: zijn medewerkers benaderd en geïnstrueerd om ervoor te zorgen dat de vragen bij de Zorginhoudelijke Indicatoren eenduidig worden geïnterpreteerd en ingevuld is het proces van het meten van zorginhoudelijke indicatoren vastgelegd in een document In december 2010 zijn de zorginhoudelijke indicatoren van Verantwoorde Zorg gemeten en verwerkt in de ZiZo-portal van Zichtbare Zorg. Ananz heeft in april 2011 het Prestatieoverzicht ontvangen met de resultaten van de Zorginhoudelijke metingen en de CQ-metingen van Ananz zijn opgenomen. In het Prestatieoverzicht zijn de scores op de Zorginhoudelijke Indicatoren met een andere methodiek 19 van 25

20 berekend en weergegeven met een gecorrigeerde score ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hierdoor zijn de prestaties op de Zorginhoudelijke Indicatoren 2010 niet te vergelijken met de prestaties op de Zorginhoudelijke Indicatoren Ananz scoort minder goed op de indicatoren Probleemgedrag, Incontinentie en Medicijnincidenten. Analyse van Probleemgedrag wijst uit dat Ananz crisisplaatsen heeft en regelmatig cliënten met probleemgedrag opneemt. Dit verklaart een hogere score op het vóórkomen van probleemgedrag. Als Ananz kijken we kritisch of we goed genoeg geborgd hebben hoe medewerkers om kunnen gaan met probleemgedrag. Analyse van Incontinentie wijst uit dat er nog veel verbeteringen zijn door te voeren in de prevalentie van Incontinentie. Dit wordt Ananzbreed opgepakt in de prioritering van de verbeteringen n.a.v. de meting Zorginhoudelijke Indicatoren Analyse van Medicijnincidenten geeft aan dat er al verschillende trajecten en verbeteracties rond het medicatieproces zijn uitgezet. Er is voldoende aandacht voor verbeteringen rond medicatie en daarom kiest Ananz ervoor dit onderwerp niet op te nemen in het verbeterplan Zorginhoudelijke Indicatoren. Daarnaast bepaalt iedere locatie nog een locatiespecifiek verbeterpunt n.a.v. de meting Zorginhoudelijke indicatoren Farmacotherapeutisch overleg (FTO) Het FTO vond volgens vaste planning en vaste agenda zesmaal plaats. De samenstelling van het overleg bleef ongewijzigd. Het overleg start met een meer specifiek medisch farmacologisch deel waarbij de apotheker en specialisten ouderengeneeskunde aanwezig zijn en wordt gevolg door een meer algemeen deel waarbij de apothekersassistente en een verpleegkundig coordinator aansluiten. Dit tweede gedeelte heeft haar meerwaarde zeker bewezen. Hierin is nl. veel aandacht voor de verschillende stappen in de medicijndistributie en verstrekking en liggen veel kansen voor verbetering in het proces. Voorzitter is de specialist ouderengeneeskunde /directeur. Het specifieke agendapunt in het FTO stond voornamelijk in het teken van de medicijnveiligheid bij de kwetsbare ouderen. Vanuit het FTO zijn tal van acties opgestart. Zo is er een zogenaamde Quickscan gedaan naar het medicatieproces op alle verpleeghuisafdelingen met medewerking van het DGV, het Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Dit in navolging van zo'n scan het jaar daarvoor in de woonzorgcentra dat leidde tot meer bewustwording van de kwetsbare aspecten in het proces bij de verschillende gebruikers. Een uitgebreid verbeterplan is opgesteld op basis hiervan dat in 2011 tot uitvoering komt, bijvoorbeeld het instellen van een specifiek formularium, maandelijkse geneesmiddelencontrole per afdeling etc. Het EVS,elektronisch voorschrijfsysteem werd geëvalueerd. Er werd vastgesteld er mee door te gaan en in een vernieuwde ingevoerde versie waren een aantal verbeteringen gerealiseerd. Door het gebruik van een EVS is het ook beter mogelijk geworden om een sluitende en snelle overdracht van het medicatiegebruik tussen voorschrijvers te realiseren zoals ook door de IGZ (Inspectie voor de gezondheidszorg) wordt geëist. Speciale aandacht werd gegeven aan het gebruik van insulinepennen en het voorkomen van fouten bij het gebruik. 20 van 25

21 In het verslagjaar is er door de apotheek onder leiding van de apotheker een plan van aanpak gemaakt ''Uw medicatie in veilige handen'. Hierin wordt voorgesteld de apothekersassistenten in te zetten als medicatiemanager. Het plan dat mede gebaseerd is op de ervaringen van de apotheek in het verpleeghuis, de interne audits, de quickscan DGV en de eisen van de IGZ en onze eigen beleidseisen ten aanzien van het belang van medicatieveiligheid is vooruitstrevend en vernieuwend. Het voorstel is om het in goede onderlinge afstemming na prioritering en temporisering van de acties te gaan invoeren in 2011, waarbij veel aandacht is voor de kennistoename van met name ook de verplegende en verzorgende professies. Veiligheid staat hierbij voorop Klachtbehandeling Ananz Klachtencommissie Ananz Bij Ananz bestaan een klachtenregeling voor cliënten, een procedure klachtenbehandeling en een meldingsformulier klachten. Daarnaast is er een klachtencommissie Ananz. Tijdens het opnamegesprek wordt de cliënt attent gemaakt op de informatiemap van de locatie. Hierin wordt verwezen naar de klachtenregeling en de verschillende wijzen van het indienen van een klacht voor cliënten van Ananz. De samenstelling van de klachtencommissie 2010 is: mw. Y. Swaak- Beuken, voorzitter mw. L. Evers, juriste dhr. R. de Graaf, specialist ouderengeneeskunde mw. F. van Dijck, secretaresse In 2010 zijn bij de commissie geen klachten ingediend. De klachtencommissie heeft zich ervan vergewist dat het uitblijven van klachten niet veroorzaakt wordt doordat cliënten niet van haar bestaan weten. De klachtencommissie concludeert dat eventuele klachten intern naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan wel dat zich geen aanleidingen tot het indienen van klachten hebben voorgedaan Klachten directie 2010 In 2010 zijn 7 klachten binnengekomen bij de directie. In tabel 10 staat beknopt een overzicht van deze 7 klachten. Tabel 10: Klachten binnengekomen bij de directie van Ananz maand Klacht locatie oplossing Januari 2010 Meer maaltijden in rekening gebracht dan geleverd Josephinehof Teamleiding heeft nieuwe afspraken gemaakt rondom registratie van maaltijden en dit teruggekoppeld naar familie April 2010 Sommige zaken rondom zorg werden voor een cliënt niet adequaat geregeld Josephinehof Uitgezette acties zijn verwoord in een brief, gericht aan de familie 21 van 25

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2009 Jaardocument Herman Maassen, directeur, specialist ouderengeneeskunde Koen van Haaren, directeur bedrijfsvoering Vivian Vergouwen, staffunctionaris kwaliteit Versie

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Ananz

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Ananz Kwaliteitsjaarverslag 2014 Ananz onderdeel van de St. Anna Zorggroep Akert (OE 9743) Berkenheuvel (OE 4325) Josephinehof (OE 6949) Nicasius (OE 6973) Ananz Zorg Thuis (OE 4325001) Versie van 28 mei 2015

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007. Ananz Ouderenzorg Geldrop

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007. Ananz Ouderenzorg Geldrop Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 Ananz Ouderenzorg Geldrop Ananz Ouderenzorg Herman Maassen Directeur, verpleeghuisarts Vivian Vergouwen Staffunctionaris kwaliteit 30 mei 2008 10 juni 2008 (met

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Ananz Ouderenzorg Geldrop

Jaarverantwoording zorginstellingen Ananz Ouderenzorg Geldrop Jaarverantwoording zorginstellingen 2008 Ananz Ouderenzorg Geldrop Ananz Ouderenzorg Herman Maassen Directeur, verpleeghuisarts Vivian Vergouwen Staffunctionaris kwaliteit Goedgekeurd in de Cliëntenraad

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42913 1 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, kenmerk

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Nijenstede

Woonzorgcentrum Nijenstede Verbeterplan Normen Goede Zorg Indicatoren LPZ meting jaar NVZ indicator/ Kritisch aandachtspunt 4.1 bij wie in de afgelopen 30 dagen een onrustband, tafelblad of diepe stoel als vrijheidsbeperkende maatregel

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66219 21 november 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2017, kenmerk 1252572-169905-I-LZ,

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Behandeling Behandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

LPZ-verbeterplan 2013 afd. Tjalk en Schoener te ZK september

LPZ-verbeterplan 2013 afd. Tjalk en Schoener te ZK september Verbeterplan Normen Verantwoorde Zorg Indicatoren LPZ meting jaar 2013 - Locatie Zonnekamp - Afdeling Schoener en Tjalk NVZ indicator/ Kritisch aandachtspunt 4.1 Percentage cliënten bij wie in de afgelopen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Geriatrisch expertise centrum

Geriatrisch expertise centrum Geriatrisch expertise centrum Inhoud Aanleiding Doelstelling Welke vragen Door wie Voorbeeldcasus Conclusie Aanleiding Vergrijzing Meer kwetsbare ouderen in de regio Ouderen blijven langer thuis wonen

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Stichting Pleyade - Stichting Catharina

Stichting Pleyade - Stichting Catharina Openbare zienswijze Stichting Pleyade - Stichting Catharina Versie 1, 7 april 2009 A/102/bijl Openbare zienswijze Inhoud Inleiding 5 Conclusie 7 1. Algemene ontwikkelingen in de markt 9 1.1 Invoering

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per 1-7-2017 Inleiding: In 2014 is een bepaalde groep thuiswonende cliënten niet overgegaan van de AWBZ naar de jeugdwet of de WMO.

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf 15 juli Agenda Indicatiestelling subsidieregeling ELV Toetsing achteraf indicatiebesluiten ELV Resultaten toetsing Conclusies en blik

Nadere informatie

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Algemeen Martha Flora beoogt om naast een focus op het persoonlijk welbevinden te streven naar een veilige leefomgeving, waarin op professionele wijze verantwoorde zorg

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Werkzaamheden teamleider

Werkzaamheden teamleider Regio Venlo Werkzaamheden teamleider Project: Groene Weide Bestemd voor: Werkgroep team-coach/manager Van: Bertil Hoezen Laatst bijgewerkt: 18-09-2015. Termijn: Kort = 2015, Lang = 2015/2016 Groen; al

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08 De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 26 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beleidsdebat 30-9-2008

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur

VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur 2 november 2017 Geachte heer, mevrouw, Per abuis heeft u in de mailing van 29 september jl. alleen de link naar de ledenbrief ontvangen en niet de link naar de

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april 2017 Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 26 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Op 8 oktober 2007 uitgebracht aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer Afdeling Auteur College

Nadere informatie

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013 Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop WBZ 2013 Onderstaand scoreformulier kan ingevuld worden aan de hand van de in het kwaliteitsformat omschreven methode. De zorgaanbieder levert de in het kwaliteitsformat

Nadere informatie

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014 Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op Amsterdam, februari 2014 V1000732 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Statistieken. Aantal vragen 29. Totaal aantal ingevuld U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord)

Statistieken. Aantal vragen 29. Totaal aantal ingevuld U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord) Rotterdam 51 4.48 % Statistieken Naam formulier Peiling_ouderenzorg_2016 Titel formulier Uw mening over de ouderenzorg Aantal vragen 29 Totaal aantal ingevuld 1139 1. U bent op dit moment: Huisarts praktijkhouder

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Openbare zienswijze Concentratie Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Algemene ontwikkelingen in de markt 6 4. Gevolgen voor de marktstructuur 4.1 Afbakening

Nadere informatie

Naam en typering. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007. DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid. Instelling: naam en typering

Naam en typering. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007. DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid. Instelling: naam en typering Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007 DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid Naam en typering Instelling: naam en typering Naam/omschrijving van instelling (1) Omschrijving, typering

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Contractering AWBZ-zorg 2006

Nederlandse Zorgautoriteit Contractering AWBZ-zorg 2006 Contractering AWBZ-zorg 2006 Nederlandse Zorgautoriteit Contractering AWBZ-zorg 2006 Referentiemateriaal voor zorgkantoren en zorgaanbieders ten behoeve van de zorgcontractering 2007 Oktober 2006 Nederlandse

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT)

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? Indien u een zorgvrager bent met een indicatie voor verblijf in een AWBZ-instelling

Nadere informatie

Resultaatsverslag A&S Zorg

Resultaatsverslag A&S Zorg Resultaatsverslag A&S Zorg In dit resultaatverslag staan de genomen noodzakelijke verbetermaatregelen per thema. Er staat per norm: Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid 1.2 De zorgaanbieder zorgt

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Ketensamenwerking en gebruik van POINT

Ketensamenwerking en gebruik van POINT IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel tel. (010) 258 5000 www.ysl.nl Ketensamenwerking en gebruik van POINT Natasja van der Winden Presentatie Ketensamenwerking IJsselland Ziekenhuis in regio Rotterdam

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Klachtencommissie Zorg Midden-Holland

Klachtencommissie Zorg Midden-Holland Klachtencommissie Zorg Midden-Holland Jaarverslag 2016 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Klachtencommissie Zorg Midden Holland. In het kalenderjaar 2016 heeft de klachtencommissie Zorg

Nadere informatie

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda op 12 april 2017 Follow-up rapport

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis Introductie Locatie de Buitensluis is een Protestants- Christelijke zorgcentrum, gevestigd in Numansdorp, gemeente Cromstrijen. De Buitensluis

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie Introductie Alerimus bestaat uit locatie de Buitensluis en locatie de Open Waard. Op 1 januari 2003 vond de fusie plaats met het Algemeen woon-, zorg

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Volledig Pakket Thuis (VPT) Wij zorgen ervoor als geen ander! Volledig Pakket Thuis (VPT) Volledig Pakket Thuis Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? Indien u een zorgvrager bent met een indicatie voor verblijf in een

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O

CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O CRISISPROTOCOL ZORGKANTOOR SUBREGIO NIJMEGEN E.O. Ingangsdatum: 1 januari 2012 Definitie subregio Nijmegen e.o.: Nijmegen (inclusief Lent en Oosterhout), Groesbeek,

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Inleiding Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL)

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 Agenda Welkom en doel van de bijeenkomst MedewerkerMonitor: deelnemers en respons Uitkomsten: scores totaal en indicatoren Uitkomsten:

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Interne audit Klachtenmanagement

Interne audit Klachtenmanagement Interne audit Klachtenmanagement Wie zijn wij? Ouderenzorg Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg Thuiszorg Dagbesteding Welzijn Woonzorgcentra Zorgwoningen Wijksteunpunten Zorgboerderij Nieuwe projecten

Nadere informatie