Jaarverantwoording zorginstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording zorginstellingen"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument 2010 Ananz onderdeel van de St. Anna Zorggroep Akert (OE 9743) Berkenheuvel (OE 4325) Josephinehof (OE 6949) Nicasiushuis (OE 6973) Ananz Zorg Thuis (OE ) Versie van 25 mei 2011

2 Voorwoord De Raad van Bestuur van de St. Anna Zorggroep en de directie van Ananz bieden u het jaardocument Ananz 2010 aan. Het jaardocument geeft inzicht in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd binnen Ananz. De St. Anna Zorggroep legt ook op concernniveau verantwoording af via het jaardocument. Ananz maakt als zelfstandige businessunit deel uit van het concern St. Anna Zorggroep te Geldrop. Sinds 2004 legt Ananz via de kwaliteitsparagraaf van het jaardocument verantwoording af over haar vijf organisatorische eenheden (OE), zo ook over dit verslagjaar Hiermee voldoet Ananz aan haar wettelijke verplichtingen. Het betreft de volgende vijf organisatorische eenheden: Akert (OE 9743) Berkenheuvel (OE 4325) Josephinehof (OE 6949) Nicasiushuis (OE 6973) Ananz Zorg Thuis (OE ) In dit zevende jaardocument van Ananz baseren we ons, net als voorgaande jaren, op de Jaarverantwoording Zorginstellingen We gebruiken vooral hoofdstuk Beleid, inspanningen en prestaties uit het Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag. Op deze wijze wenst Ananz genuanceerd verantwoording af te leggen, intern en extern. dr. R.J. Roorda MBA voorzitter raad van bestuur mr. E.J. Rutters lid raad van bestuur H.C.Th. Maassen directeur Ananz/specialist ouderengeneeskunde C.P.M.W. van Haaren directeur Ananz 2 van 25

3 Lijst van gebruikte afkortingen AWBZ : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIG : (Wet) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BHV : Bedrijfs Hulp Verlening COPM : Canadian Occupational Performance Measure CQ-index : Consumer Quality Index CTO : Cliënten Tevredenheids Onderzoek DGV : Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik DNV : Det Norske Veritas ECD : Elektronisch Cliënten Dossier EVS : Elektronisch Voorschrijf Systeem EVV : Eerst Verantwoordelijke Verzorgende FTO : FarmacoTherapeutisch Overleg GGzE : Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen HBO : Hoger Beroeps Onderwijs HKZ : Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector ICT : Informatie- en CommunicatieTechnologie IGZ : Inspectie voor de Gezondheidszorg KVK : Kortdurende Verblijf Kamer LIC : Leer Innovatie Centrum LOC : Landelijke Organisatie Cliëntenraden LOVEB : Logopedisten Overleg Verpleeghuizen regio Brabant NPO : Neuro Psychologisch Onderzoek MIC : Meldingen Incidenten Cliënten MDO : Multi Disciplinair Overleg MT : Management Team OE : Organisatorische Eenheid PDCA cyclus : Plan-Do-Check-Act-cyclus PDL : Passiviteiten van het Dagelijks Leven PG : Psycho Geriatrie RI&E : Risico Inventarisatie & Evaluatie SAKH : Samenwerken en Algemeen Klantgericht Handelen V&V : Verpleging & Verzorging WGBO : Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst 3 van 25

4 WTZi ZIS ZiZo ZPG ZZP ZZP : Wet Toelating Zorginstellingen : Zorg Informatie Systeem : Zichtbare Zorg : Zorgprogramma Psycho Geriatrie : Zorg Zwaarte Pakket : Zelfstandige Zonder Personeel 4 van 25

5 1. Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Lijst van gebruikte afkortingen Inhoudsopgave Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Cliëntenraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachtbehandeling Ananz MIC-commissie Ananz Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden van 25

6 2. Profiel van de organisatie Ananz wonen-welzijn-zorg is onderdeel van het concern St. Anna Zorggroep. Tot Ananz horen vijf organisatorische eenheden (OE). 2.1 Algemene identificatiegegevens Hieronder staan de algemene identificatiegegevens vermeld van Ananz wonen-welzijn-zorg. Tabel 1: Algemene identificatiegegevens Ananz Naam verslagleggende rechtspersoon Ananz wonen-welzijn-zorg, onderdeel van concern St. Anna Zorggroep Centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel (OE 4325) Adres Grote Bos 6 Postcode Plaats 5666 AZ Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Akert (OE 9743) Adres Appelaar 35 Postcode Plaats 5664 TZ Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Josephinehof (OE 6949) Adres Josephinehof 2 Postcode Plaats 5663 AM Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Nicasiushuis (OE 6973) Adres Ds. Kremerstraat 7 Postcode Plaats 5591 GH Heeze Telefoonnummer van 25

7 Naam verslagleggende rechtspersoon Ananz wonen-welzijn-zorg, onderdeel van concern St. Anna Zorggroep Ananz Zorg Thuis (OE ) Adres Grote Bos 6 Postcode Plaats 5666 AZ Geldrop Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Nummer Kamer van Koophandel St. Anna Zorggroep: (directiesecretariaat) Structuur van het concern Ananz wonen-welzijn-zorg maakt deel uit van het concern St. Anna Zorggroep. De vier verpleeg- en zorgcentra van de St. Anna Zorggroep Berkenheuvel, Akert, Josephinehof en Nicasiushuis en Zorg Thuis vormen sinds 1 januari 2006 samen Ananz, een business unit met directievoering binnen de St. Anna Zorggroep. Binnen de St. Anna Zorggroep wordt gewerkt vanuit een duaal integraal managementsysteem. De directie van Ananz maakt deel uit van het Management Team van de St. Anna Zorggroep. De St. Anna Zorggroep heeft een Ondernemingsraad Ananz heeft een centrale cliëntenraad en per locatie een decentrale cliëntenraad. Het ziekenhuis heeft eveneens een cliëntenraad 7 van 25

8 Organigram concern St. Anna Zorggroep Organigram Ananz, onderdeel van het concern St. Anna Zorggroep organisatiestructuur Ananz directie ananz Centrale cliëntenraad Zorgbureau management ondersteuning Ondernemingsraad Facilities Expertise centrum zorgzone 1 zorgzone 2 zorgzone 3 teams teams teams clientenraden 8 van 25

9 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Ananz biedt intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg aan somatische en psychogeratrische cliënten, zie tabel 2. Tabel 2: Typering concern St. Anna Zorggroep Typering Universitair Medisch Centrum Algemeen Ziekenhuis Categoraal Ziekenhuis Revalidatiecentrum Zelfstandig behandelcentrum Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Verpleging, verzorging en thuiszorg Ja/nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ananz is een AWBZ-erkende instelling en in 2010 als zorgaanbieder geïndiceerd voor de functies, genoemd in tabel 3. Tabel 3: AWBZ-functies geleverd door Ananz Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Ananz heeft in 2010 de doelgroepen cliënten, vermeld in tabel 4. 9 van 25

10 Tabel 4: Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Ananz Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Ja/nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Daarnaast beschikt Ananz over een kennis- en adviescentrum met specifieke geriatrische kennis die wordt ingezet om huisartsen en specialisten te ondersteunen. Ook heeft Ananz een zorgbureau. Het zorgbureau treedt op als zorgmakelaar en zorgt dat de cliënt op het juiste moment, op grond van de juiste indicatie, de juiste zorg krijgt. In tabel 5 staan kerngegevens over Cliënten, Capaciteit en Productie van Ananz in De kerngegevens over Personeel en Bedrijfsopbrengsten staan vermeld in het Jaardocument 2010 van de St. Anna Zorggroep. Tabel 5: Kerngegevens VVT Ananz exclusief Wmo jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Kerngegeven Cliënten Aantal/bedrag Aantal Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 361 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 361 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 57 Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) per einde verslagjaar 41 Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 302 Productie Aantal Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar van 25

11 Kerngegeven Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo-zorg) Personeel 4569 Aantal/bedrag Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 538 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Tabel 6: Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte Type kamer Aantal Akert Aantal Berkenheuvel Aantal Nicasius Aantal Josephinehof Aantal totaal Ananz Aantal kamers met één bed Aantal kamers met twee bedden (niet bestemd voor gehuwden/ samen-wonenden) Aantal kamers met drie bedden Aantal kamers met vier bedden Aantal kamers met vijf bedden Aantal kamers met zes bedden of meer Totaal aantal kamers Werkgebieden Ananz is gevestigd in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende. Ananz verleent wonenwelzijn-zorg in Zorgkantoorregio Zuidoost Brabant, zie tabel van 25

12 Tabel 7: Werkgebieden AWBZ: zorgkantoorregio s Nr Regio Ja/nee Nr Regio Ja/nee 1 Groningen Nee 17 Amstelland en De Meerlanden Nee 2 Friesland Nee 18 Zuid-Holland Noord Nee 3 Drenthe Nee 19 Haaglanden Nee 4 Zwolle Nee 20 Delft Westland Oostland Nee 5 Twente Nee 21 Midden Holland Nee 6 Apeldoorn, Zutphen e.o. Nee 22 Rotterdam Nee 7 Midden IJssel Nee 23 Nieuwe Waterweg Noord Nee 8 Arnhem Nee 24 Zuid-Hollandse eilanden Nee 9 Nijmegen Nee 25 Waardenland Nee 10 Utrecht Nee 26 Zeeland Nee 11 Flevoland Nee 27 West-Brabant Nee 12 t Gooi Nee 28 Midden-Brabant Nee 13 Noord-Holland Noord Nee 29 Noordoost Brabant Nee 14 Kennemerland Nee 30 Zuidoost-Brabant Ja 15 Zaanstreek/Waterland Nee 31 Noord- en Midden-Limburg Nee 16 Amsterdam Nee 32 Zuid-Limburg Nee 2.4. Samenwerkingsrelaties Ananz biedt verpleeghuiszorg op de locatie Glorieux (Eindhoven) in samenwerking met Kloosterverzorgingshuis Glorieux. Op dit moment in de vorm van groepsproject PG/aanvullende zorg. In 2011 wordt de nieuwbouw opgeleverd waar 8 verpleeghuisplaatsen gerealiseerd gaan worden en Ananz behandeling en begeleiding gaat bieden. Ananz heeft een centrum voor herstel en revalidatie voor cliënten die een CVA hebben doorgemaakt en voor cliënten die een heupoperatie hebben ondergaan. Het centrum voor herstel en revalidatie is gelokaliseerd bovenop het St. Anna Ziekenhuis. Deze cliënten komen rechtstreeks van de afdelingen neurologie en orthopaedie van het St. Anna Ziekenhuis. Ananz heeft samen met de GGzE afspraken over het gerontopsychiatrie-groepsproject, over crisisopname psychogeriatrie en over het Zorgprogramma psychogeriatrie. Verschillende huisartsen in Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende verlenen medische zorg in de zorgcentra van Ananz. Hierover worden onderling afspraken gemaakt. 12 van 25

13 Ananz werkt samen met de Afdeling ziekenhuisfarmacie van het St. Anna Ziekenhuis en de Service Apotheek in Geldrop en Heeze voor de medicatie van de cliënten van Ananz. Ananz werkt samen met woningcoörporaties Wocom en Wooninc. Voor de doelgroep Kwetsbare Ouderen werkt Ananz samen met de gemeente Geldrop-Mierlo Cliëntenraad Sinds 1 januari 2005 bestaat binnen de St. Anna Zorggroep een centrale cliëntenraad voor Ananz. Deze cliëntenraad vertegenwoordigt alle locaties. In het verslagjaar is de centrale cliëntenraad uitgebreid met een afgevaardigde van zorgcentrum Akert. De samenstelling van de centrale cliëntenraad is op het einde van het verslagjaar als volgt: Dhr. H. Crooijmans, voorzitter; tevens voorzitter van cliëntenraad centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel Dhr. C. de Poorter, vicevoorzitter; tevens voorzitter van cliëntenraad zorgcentrum Akert Mevr. L. van Broekhoven- Wagemakers, lid namens cliëntenraad zorgcentrum Akert Mevr. A. van den Heuvel-Vlemmings, voorzitter van cliëntenraad Zorgcentrum Josephinehof Dhr. A. Vorst, lid namens cliëntenraad zorgcentrum Josephinehof Dhr. J. Leuris, voorzitter van cliëntenraad Zorgcentrum Nicasius Dhr. H. van Eert, lid namens cliëntenraad Zorgcentrum Nicasius Dhr. A. van Hout, financieel deskundige Ondersteuning cliëntenraad vanuit Ananz Het secretariaat van Ananz, in de persoon van mevrouw M. Bosma, biedt administratieve ondersteuning, zij maakt de verslagen van de vergaderingen en regelt de contacten met de externe sprekers. Door Ananz was een budget gereserveerd van 1.500,- voor de centrale cliëntenraad. Commissie van vertrouwenslieden De centrale cliëntenraad en de lokale cliëntenraden van Ananz zijn aangesloten bij LOC Zeggenschap in zorg (landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn) en nemen regelmatig deel aan voorlichtingsbijeenkomsten en regionale bijeenkomsten. Via het LOC is de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden beschikbaar. Belangrijkste activiteiten 2010 De centrale cliëntenraad heeft in reguliere vergaderingen gehouden. De reguliere vergaderingen worden met regelmaat bijgewoond door de directie van Ananz. Daarnaast heeft de cliëntenraad de themabijeenkomst Patient Empowerment bijgewoond, samen met de ZAR (Zorg Advies Raad), die op 17 november 2010 onder leiding van de raad van bestuur plaatsvond. Tijdens vergaderingen van de cliëntenraad hebben verschillende gastsprekers presentaties gehouden, onder andere over Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP), Zorgleefplan, cliëntenraadpleging, Horecaconcept, Hospice, facturatieproject en jaarrekening Deze presentaties resulteerden in zinvolle discussies, zowel met de inleiders als binnen de cliëntenraad. 13 van 25

14 De cliëntenraad is gestart met een onderzoek naar het eigen functioneren en heeft hierop een verbeterplan opgesteld met als doel om medio 2011 de uitvoering van de verbeterpunten te implementeren. Adviezen cliëntenraad De cliëntenraad bracht verschillende gevraagde en ongevraagde adviezen uit aan het managementteam van Ananz en aan de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep. De gevraagde adviezen aan de directie van Ananz betroffen o.a. abonnementensysteem voor waskosten, doorberekening kabelkosten, vergoedingenverrichtingen van de pedicure, keuze nieuwe foodleverancier, de jaarrekening en begroting van Ananz. De gevraagde adviezen aan de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep betroffen de herbenoeming van een lid van de raad van toezicht, het financieel jaarverslag 2009 en de begroting Ongevraagde adviezen aan de directie van Ananz werden uitgebracht over de prioriteitenstelling van het verbeterplan naar aanleiding van de cliëntenraadpleging. 14 van 25

15 3. Beleid, inspanningen en prestaties Ananz maakt deel uit van de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Binnen de sector VVT wordt het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg gehanteerd om Verantwoorde Zorg te leveren. De doelen van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg zijn (1) interne verbetering, (2) keuzeinformatie voor de cliënt en (3) externe verantwoording Meerjarenbeleid Voor het Meerjarenbeleid wordt verwezen naar het Jaardocument van de St. Anna Zorggroep Algemeen beleid verslagjaar Deze zijn geformuleerd in het businessplan voor de Business Unit in 2006, inclusief de verbeterpunten uit de evaluaties van dat plan. De kernthema s en strategische speerpunten komen daaruit voort. Ananz handhaaft ook voor 2010 haar beleidsdoelen. De beleidsdoelen, geformuleerd in het businessplan voor de Business Unit Ananz in 2006, zijn: Marktleiderschap Kwaliteit en Serviceniveau Regiefunctie/Zorgbureau Kenniscentrum/Innovatie Resultaat/Rendement De kernthema s en strategische speerpunten van Ananz zijn afgeleid van de beleidsdoelen Ananz en zijn voor 2010: Arbeidsmarkt verkennen en opstellen van functieprofielen. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening en juiste balans van Wonen, Welzijn en Zorg. o Zorgleefplan verder ontwikkelen en implementeren Uitbouw en marktleiderschap: o Uitbreiding productie van psychogeriatrie bij Glorieux en Nicasiushuis o Geriatrisch Expertise Centrum (GEC) Verzilveren van de meerwaarde van Ananz met de St. Anna Zorggroep. Voorbeelden: o Realisatie TRRC o Collumcare o Voorbereiding op Hospice Uitwerken van de samenwerking tussen Ananz en Valkenhof, GGZe, Glorieux, Wocom, Woonbedrijf en Wooninc. Transparantie in de bedrijfsvoering: o ICT-doorontwikkeling binnen het Zorgbureau o Zorgzwaartebekostiging o Voorbereiding op een Electronisch Cliënten Dossier o Facturatie o Benchmark Actiz Ontwikkeling Cultuur via Anvie en Andiamo. 15 van 25

16 Nieuwbouw, huisvesting en renovatie Ananz is bezig met de realisatie van nieuwbouw op drie van de vier locaties. Deze realisatie vergt een aantal jaren voorbereiding, waardoor het belang van instandhouding van de huidige gebouwen groot is. Ook in 2010 zijn een aantal activiteiten uitgevoerd. De hal in het Nicasiushuis is opgeknapt. In Berkenheuvel is een deel van het zusterroepsysteem vervangen. In Akert is de regelkast voor de centrale verwarming vervangen. Voor alle locaties is het BHV-plan geactualiseerd en zijn de legionellabeheersplannen opnieuw vastgesteld. In 2010 zullen nog enkele technische aanpassingen worden uitgevoerd is ook gebruikt om plannen uit te werken om de gebouwen in 2010 verder aan te passen om de resterende gebruiksduur van de gebouwen kwalitatief goed door te komen. Nieuwbouw Binnen Nicasiushuis zijn de voorbereidingen getroffen om medio 2010 de eerste groepswoning te realiseren. Er is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de tijdelijke huisvesting van Nicasiushuis, het terrein is bouwrijp gemaakt. Locatie Berkenheuvel zal de komende jaren uitgebreid en verbouwd gaan worden. Op het aangekochte kloosterterrein wordt het somatiek gebouw gerealiseerd met daarbij een Hospice en een uitbreiding van de revalidatie. Hiervoor is het ontwerp en het Programma van Eisen opgesteld. De voorbereidingen voor de bouw van de tijdelijke huisvesting zijn gestart. Hierbij is ook een plan opgesteld om het groepswonen te introduceren: in de tijdelijke huisvesting worden drie in plaats twee groepen cliënten gehuisvest. De Jonkvrouw is de naam voor het nieuwe complex waar de bewoners van zorgcentrum Josephinehof naar toe kunnen verhuizen. In verband met de economische crisis is er vertraging in de realisatie van de nieuwbouw. Ananz en Wooninc bekijken de mogelijkheden om de realisatie te versnellen Algemeen kwaliteitsbeleid Ananz heeft een kwaliteitsbeleid. De belangrijkste reden is dat wij kwalitatief goede en veilige zorg willen verlenen aan onze cliënten. Naast de dagelijkse zorg- en dienstverlening die Ananz biedt aan al haar cliënten, vragen externe partijen steeds vaker naar de aantoonbaarheid van dat wat wij doen. Het kwaliteitsbeleid en doelen zijn daarom mede gericht op het zichtbaar maken van al onze activiteiten. Om kwaliteit bij Ananz op een goede manier vorm te geven, zijn al veel activiteiten ontplooid. In 2010 heeft Ananz de lijn voor het onderhouden van haar kwaliteitssysteem, gebaseerd op het HKZ-certificatieschema Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, doorgezet. Onze gerealiseerde kwaliteitsdoelen voor 2010 zijn: Behoud van kwaliteit (scertificaten) zoals HKZ, HACCP, Verantwoorde Zorg: o o De verbeterplannen n.a.v. audits zijn opgesteld en worden uitgevoerd Afspraken voor vervolgaudits zijn gemaakt Het kwaliteitssysteem van Ananz wordt verder opgezet en onderhouden. Interne audits zijn gepland, uitgevoerd en er zijn verbeterplannen opgesteld n.a.v. de interne audits 16 van 25

17 De verbeteringen voor het kwaliteitshandboek van Ananz zijn verder doorgevoerd. Voorbereidingen worden getroffen om het kwaliteitshandboek om te zetten binnen AnnaDoc (Documentbeheerssysteem) Het verbeterplan n.a.v. de cliëntenraadpleging 2009 is opgesteld en uitgevoerd. Het Anvie-concept is verder geïmplementeerd binnen Ananz via de Andiamoteamtrainingen. Het Anvie-concept is gekoppeld aan het jaargesprek De doelen zijn omgezet in een jaarplan Ananz voor De extern auditor noemde o.a. als sterke, noemenswaardige punten voor Ananz: De aandachtspunten n.a.v. ontruimingsoefening worden goed opgepakt Bij agendapunten is aangegeven of dit besluitvormend, opiniërend of ter informatie is De Basiszorglijst ziet er duidelijk en overzichtelijk uit De activiteitenbegeleiding heeft geïnventariseerd voor welke activiteiten belangstelling is en dit is verwerkt in een schema Akert staat open voor de wijk De klachten over het vervoer worden goed gemeld Fysieke belasting is op Berkenheuvel op de afdelingen onderzocht Tabel 8:Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Gegeven Antwoordcategorie Certificaat, label of accreditatie aanwezig 1 Per aanwezig certificaat/label/accreditatie Naam Reikwijdte (bijvoorbeeld voor een bepaalde afdeling of een bepaalde dienstverlening) HKZ Certificatieschema voor Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen: 2006, Deelschema Verpleging en Verzorging Het aanbieden van intramurale en extramurale verpleging en verzorging, dagverzorging en dagbehandeling Datum van uitreiking Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie Det Norske Veritas, zie ook 17 van 25

18 Bedrijfshulpverlening (BHV) Voor het jaar 2010 is een jaarplan tav de bedrijfshulpverlening bij Ananz opgesteld. Hieron-der staat kort samengevat welke zaken er in 2010 zijn opgepakt. Ontruimingsplan In het ontruimingsplan staan de praktische zaken beschreven tav de BHV. Voor iedere loca-tie is een plan aanwezig. Alle ontruimingsplannen zijn up-to-date. Opleiding In 2010 zijn er verschillende opleidingen gefaciliteerd. Er zijn cursussen geweest voor de opleiding van (nieuwe) BHV-ers en op iedere locatie zijn herhalingscursussen geweest. Ontruimingsoefeningen In 2010 is er op iedere locatie een ontruimingsoefening gehouden; Akert, er is een aangekondigde gedeeltelijke ontruimingsoefening geweest op 13 oktober Berkenheuvel, er is een aangekondigde gedeeltelijke ontruimingsoefening geweest op 9 november Josephinehof, er is een aangekondigde gedeeltelijke ontruimingsoefening geweest op 12 oktober Nicasiushuis, er is een aangekondigde gedeeltelijke ontruimingsoefening geweest op 13 april. Middelen De benodigde middelen tbv de BHV dienen aanwezig te zijn, te worden gecontroleerd op deugdelijkheid en functionaliteit. De piepers, brandslanghaspels, brandblussers, brandmeldinstallaties, noodverlichtingarmaturen, automatische (brand)deuren zijn in 2010 onderhouden door een externe firma. Introductie Tijdens de introductiedag voor nieuwe medewerkers is er een presentatie gegeven over BHV binnen Ananz. BHV-beleid Eind 2010 is er een nieuw BHV-beleid ontwikkeld voor de Sint Anna Zorggroep. Ananz zal zich aan dit beleid conformeren. De praktische invulling wordt in 2011 uitgewerkt Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Het kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten is onderverdeeld in de volgende onderwerpen: kwaliteit van zorg klachten MIC-meldingen Veiligheid 18 van 25

19 Kwaliteit van zorg Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg CQ-index (cliëntenraadpleging) In 2009 is bij de cliënten en vertegenwoordigers van cliënten psychogeriatrie een cliëntenraadpleging afgenomen. De resultaten van de cliëntenraadpleging zijn besproken in de cliëntenraden en in het MT. In overleg met de cliëntenraad zijn verbeterpunten vastgesteld en opgenomen in een verbeterplan. In 2011 vindt er weer een cliëntenraadpleging plaats. De voortgang van het verbeterplan n.a.v. de cliëntenraadpleging is schriftelijk met een powerpointpresentatie besproken met de cliëntenraad en met tevredenheid door de cliëntenraad ontvangen. De planning van de verbeteracties 2010 is voor 90% gehaald: De bekendheid van de EVV-er bij de cliënt is verbeterd Er is aandacht voor de personele bezetting Er is een instructiekaart "wat te doen bij brand" en er is in het kader van BHV op alle locaties geoefend Het activiteitenaanbod sluit aan bij de wensen van de cliënten Informatievoorziening aan de cliënten is verbeterd met een informatiemap en via het Zorgleefplan De kwaliteit en smaak van de maaltijden is verbeterd door andere leverancier en het instellen van een smaakpanel Er zijn bijeenkomsten georganiseerd rond het onderwerp zorg bij de laatste levensfase Zorginhoudelijke Indicatoren Ananz heeft in 2010 een Ananzbreed verbeterplan opgesteld n.a.v.de meting zorginhoudelijke indicatoren uit De onderwerpen uit het verbeterplan zijn: daling van de medicijnincidenten daling van het aantal cliënten met incontinentie beleid vrijheidsbeperkende maatregelen wordt aangepast zodat zo min mogelijk fixatie wordt toegepast De Zorginhoudelijke Indicatoren 2010 zijn geëvalueerd en gewijzigd ten opzicht van Ananz heeft een informatiebijeenkomst over de Zorginhoudelijke Indicatoren 2010 bezocht om zich voor te bereiden en de nodige acties uitgezet om goed voorbereid de meting in te gaan. Daarnaast heeft Ananz zich voorbereid op de meting van de Zorginhoudelijke Indicatoren Om het proces van de meting beter te faciliteren: zijn medewerkers benaderd en geïnstrueerd om ervoor te zorgen dat de vragen bij de Zorginhoudelijke Indicatoren eenduidig worden geïnterpreteerd en ingevuld is het proces van het meten van zorginhoudelijke indicatoren vastgelegd in een document In december 2010 zijn de zorginhoudelijke indicatoren van Verantwoorde Zorg gemeten en verwerkt in de ZiZo-portal van Zichtbare Zorg. Ananz heeft in april 2011 het Prestatieoverzicht ontvangen met de resultaten van de Zorginhoudelijke metingen en de CQ-metingen van Ananz zijn opgenomen. In het Prestatieoverzicht zijn de scores op de Zorginhoudelijke Indicatoren met een andere methodiek 19 van 25

20 berekend en weergegeven met een gecorrigeerde score ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hierdoor zijn de prestaties op de Zorginhoudelijke Indicatoren 2010 niet te vergelijken met de prestaties op de Zorginhoudelijke Indicatoren Ananz scoort minder goed op de indicatoren Probleemgedrag, Incontinentie en Medicijnincidenten. Analyse van Probleemgedrag wijst uit dat Ananz crisisplaatsen heeft en regelmatig cliënten met probleemgedrag opneemt. Dit verklaart een hogere score op het vóórkomen van probleemgedrag. Als Ananz kijken we kritisch of we goed genoeg geborgd hebben hoe medewerkers om kunnen gaan met probleemgedrag. Analyse van Incontinentie wijst uit dat er nog veel verbeteringen zijn door te voeren in de prevalentie van Incontinentie. Dit wordt Ananzbreed opgepakt in de prioritering van de verbeteringen n.a.v. de meting Zorginhoudelijke Indicatoren Analyse van Medicijnincidenten geeft aan dat er al verschillende trajecten en verbeteracties rond het medicatieproces zijn uitgezet. Er is voldoende aandacht voor verbeteringen rond medicatie en daarom kiest Ananz ervoor dit onderwerp niet op te nemen in het verbeterplan Zorginhoudelijke Indicatoren. Daarnaast bepaalt iedere locatie nog een locatiespecifiek verbeterpunt n.a.v. de meting Zorginhoudelijke indicatoren Farmacotherapeutisch overleg (FTO) Het FTO vond volgens vaste planning en vaste agenda zesmaal plaats. De samenstelling van het overleg bleef ongewijzigd. Het overleg start met een meer specifiek medisch farmacologisch deel waarbij de apotheker en specialisten ouderengeneeskunde aanwezig zijn en wordt gevolg door een meer algemeen deel waarbij de apothekersassistente en een verpleegkundig coordinator aansluiten. Dit tweede gedeelte heeft haar meerwaarde zeker bewezen. Hierin is nl. veel aandacht voor de verschillende stappen in de medicijndistributie en verstrekking en liggen veel kansen voor verbetering in het proces. Voorzitter is de specialist ouderengeneeskunde /directeur. Het specifieke agendapunt in het FTO stond voornamelijk in het teken van de medicijnveiligheid bij de kwetsbare ouderen. Vanuit het FTO zijn tal van acties opgestart. Zo is er een zogenaamde Quickscan gedaan naar het medicatieproces op alle verpleeghuisafdelingen met medewerking van het DGV, het Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Dit in navolging van zo'n scan het jaar daarvoor in de woonzorgcentra dat leidde tot meer bewustwording van de kwetsbare aspecten in het proces bij de verschillende gebruikers. Een uitgebreid verbeterplan is opgesteld op basis hiervan dat in 2011 tot uitvoering komt, bijvoorbeeld het instellen van een specifiek formularium, maandelijkse geneesmiddelencontrole per afdeling etc. Het EVS,elektronisch voorschrijfsysteem werd geëvalueerd. Er werd vastgesteld er mee door te gaan en in een vernieuwde ingevoerde versie waren een aantal verbeteringen gerealiseerd. Door het gebruik van een EVS is het ook beter mogelijk geworden om een sluitende en snelle overdracht van het medicatiegebruik tussen voorschrijvers te realiseren zoals ook door de IGZ (Inspectie voor de gezondheidszorg) wordt geëist. Speciale aandacht werd gegeven aan het gebruik van insulinepennen en het voorkomen van fouten bij het gebruik. 20 van 25

21 In het verslagjaar is er door de apotheek onder leiding van de apotheker een plan van aanpak gemaakt ''Uw medicatie in veilige handen'. Hierin wordt voorgesteld de apothekersassistenten in te zetten als medicatiemanager. Het plan dat mede gebaseerd is op de ervaringen van de apotheek in het verpleeghuis, de interne audits, de quickscan DGV en de eisen van de IGZ en onze eigen beleidseisen ten aanzien van het belang van medicatieveiligheid is vooruitstrevend en vernieuwend. Het voorstel is om het in goede onderlinge afstemming na prioritering en temporisering van de acties te gaan invoeren in 2011, waarbij veel aandacht is voor de kennistoename van met name ook de verplegende en verzorgende professies. Veiligheid staat hierbij voorop Klachtbehandeling Ananz Klachtencommissie Ananz Bij Ananz bestaan een klachtenregeling voor cliënten, een procedure klachtenbehandeling en een meldingsformulier klachten. Daarnaast is er een klachtencommissie Ananz. Tijdens het opnamegesprek wordt de cliënt attent gemaakt op de informatiemap van de locatie. Hierin wordt verwezen naar de klachtenregeling en de verschillende wijzen van het indienen van een klacht voor cliënten van Ananz. De samenstelling van de klachtencommissie 2010 is: mw. Y. Swaak- Beuken, voorzitter mw. L. Evers, juriste dhr. R. de Graaf, specialist ouderengeneeskunde mw. F. van Dijck, secretaresse In 2010 zijn bij de commissie geen klachten ingediend. De klachtencommissie heeft zich ervan vergewist dat het uitblijven van klachten niet veroorzaakt wordt doordat cliënten niet van haar bestaan weten. De klachtencommissie concludeert dat eventuele klachten intern naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan wel dat zich geen aanleidingen tot het indienen van klachten hebben voorgedaan Klachten directie 2010 In 2010 zijn 7 klachten binnengekomen bij de directie. In tabel 10 staat beknopt een overzicht van deze 7 klachten. Tabel 10: Klachten binnengekomen bij de directie van Ananz maand Klacht locatie oplossing Januari 2010 Meer maaltijden in rekening gebracht dan geleverd Josephinehof Teamleiding heeft nieuwe afspraken gemaakt rondom registratie van maaltijden en dit teruggekoppeld naar familie April 2010 Sommige zaken rondom zorg werden voor een cliënt niet adequaat geregeld Josephinehof Uitgezette acties zijn verwoord in een brief, gericht aan de familie 21 van 25

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Geestelijke gezondheidszorg Dit jaardocument wordt mogelijk op enkele onderdelen nog gewijzigd. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden verwacht.

Nadere informatie

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg ardocument MV 2008 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 arverantwoording zorginstellingen 2007 Stichting Cardia Den Haag (inclusief Stichting Onderwatershof) Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag... 4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag April 2014 Inhoud 1. Voorwoord 3-4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Magentazorg Juni 2014 Inleiding Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar 2013 Landelijke ontwikkelingen en veranderingen in de manier waarop

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Deel 1 Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie... 7 1.1 Algemene identificatiegegevens... 7 1.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer

Jaarverslag 2012. Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer arverslag 2012 Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer Inhoudsopgave 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Stichting Swinhove Groep. Jaarverslag 2013

Stichting Swinhove Groep. Jaarverslag 2013 Stichting Swinhove Groep Jaarverslag 2013 Zwijndrecht, 12 mei 2014 1 Directieverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemene informatie 5 2.1 Visie en missie 5 2.2 Juridische structuur van de instelling

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Leven in eigen stijl WoonZorgcentra Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Korte terugblik op 2013 2.2. Visie op cliënt en kwaliteit 2.3. Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Zuidwester Postbus 16 3240 AA MIDDELHARNIS T: 0187 89 8888 F: 0187-89 8889 E: info@zuidwester.org www.zuidwester.org Maatschappelijke Verantwoording 2009

Nadere informatie