Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening SafetyNet Electronic journals Editie 26 Maart 2013 Minder training bedrijfshulpverlening. Bedrijven geven minder geld uit aan het trainen van werknemers voor calamiteiten. Er worden minder personeelsleden opgeleid en mensen die al zijn getraind tot bedrijfshulpverlener (bhv'er) krijgen minder vaak herhalingscursussen. Grote opleidingscentra voor bedrijfshulpverlening spreken van een daling in het aantal cursussen van enkele procenten. Exacte cijfers ontbreken, omdat er geen centrale organisatie is die de cijfers bijhoudt. "We merken dat bedrijven, Campagne Werkbuddies om bedrijfsongevallen jeugdige werknemers te verminderen. INHOUD BHV Pag 1 Reanimatie Pag 3 Oefenen en opleiding Pag 4 Brandbestrijding Pag 5 Veiligheid Pag 6 Brandveiligheid Pag 7 Gratis abonnement op de Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening? bedrijfshulpverlening? Adverteren in de Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening? mail naar Jongere werknemers zijn kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Jongeren zijn door onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid relatief vaker het slachtoffer dan oudere, meer ervaren werknemers. Oudere werknemers beschikken over veel praktijkervaring. Maar praten over veiligheid op de werkvloer is voor hen vaak ongewoon. Zij doen het werk immers altijd zo. Veiligheid op de werkvloer bespreekbaar maken en kennis met elkaar delen vanuit opleiding en praktijk is een bindmiddel om veilig gedrag geaccepteerd te krijgen en het aantal arbeidsongevallen te verminderen. Dat is het idee achter de nieuwe campagne Werkbuddies. Met de campagne Werkbuddies koppelen bedrijven één op één jonge onervaren nieuwkomers aan oudere, ervaren collega s met als doel kennis en ervaring te delen en van elkaar te leren. Net als bij zeer gevaarlijke beroepen gebeurt, bijvoorbeeld bij het duiken. Daarnaast blijven kennis en kunde voor het bedrijf behouden in een tijd dat vakkundig personeel schaarser wordt en door vergrijzing de uitstroom van ervaren vakmensen verder zal toenemen. Het tijdig delen zorgt dat kennis en ervaring voor een bedrijf niet verloren gaan en dat is investeren in de toekomst. Werkbuddies is ontwikkeld door VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid). De campagne wordt als eerste in de metaal geïntroduceerd. 5xbeter IJzersterk voor veilig werk, een samenwerkingsverband tussen Metaalbewerking en Metalektro, heeft een adviesrol vervuld bij de ontwikkeling van de Werkbuddies. Werkbuddies geeft ondersteuning aan de instrumenten, die 5xbeter biedt voor Nieuwkomers in de metaal. Op staan onder meer twee animatiefilmpjes over de campagne en hoe je er mee aan de slag gaat. Bovendien kunnen bedrijven waarschijnlijk mede door de recessie, zo min mogelijk tijd willen stoppen in bedrijfshulpverlening", zegt Koos Pulleman, directeur van het Nederlands instituut voor bedrijfshulpverlening, "Ze willen het ook goedkoper." Elke werkgever is verplicht minstens één werknemer in dienst te hebben die getraind is als bedrijfshulpverlener. Die moeten beginnende branden kunnen blussen, kunnen ontruimen en eerste hulp geven aan mensen na een ongeluk. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de bhv'er zijn. De NIBHV schat dat er zo'n tot mensen tot bhv'er zijn opgeleid. "De nieuwe aanwas is minder dan vorig jaar", zegt Dennis Westgeest, eigenaar van het bedrijf Fire Control dat bhvcursussen geeft. "Vroeger zeiden bedrijven: 'We hebben tien bhv'ers nodig, maar we laten er twaalf opleiden, want dan hebben we er een paar extra.' Nu doen bedrijven vaak het minimale." De opleidingscentra adviseren om werknemers jaarlijks een opfriscursus te laten volgen, maar sinds 2007 is dat niet meer verplicht. Steeds meer bedrijven stellen herhalingscursussen daarom uit, constateert de branche. (bron: NOS) ADR leverbaar. BESTEL NU: 1

2 29 mei: World Record Day in stadion NEC. Hart- en vaatziekten in Nederland. Reanimatie-trainers van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen gaan duizenden scholieren van groep 7 en 8 leren hoe ze een Automatische Externe Defibrillator (AED) moeten gebruiken. Als kinderen al vroeg begrijpen wat een hartstilstand is en dat je door in actie te komen iemands leven kunt redden, vinden ze het niet meer eng. Basisscholen in en rond Nijmegen reageren positief op het plan. Op 29 mei doen 2000 kinderen in het stadion van NEC mee aan The largest AED trainingsession in the World. In Nederland overleden in 2011 meer vrouwen dan mannen aan de gevolgen van een hart- of vaatziekte, namelijk vrouwen en mannen. Dit betekent dat gemiddeld 57 vrouwen en 50 mannen per dag aan hart- en vaatziekten overlijden. Het aandeel van de hart- en vaatziekten in de totale sterfte was daarmee 29% voor vrouwen en 28% voor mannen. Kinderarts-neonatoloog René Verlaak en reanimatiecoördinator Annemarie Willems van het CWZ trainen al jaren zorgprofessionals in het reanimeren van kinderen. Hoe ga je te werk bij pasgeborenen en hoe bij adolescenten: het wordt allemaal geoefend. Tegenwoordig neemt de bekende Automatische Externe Defibrillator tijdens de les een belangrijke plaats in. Het apparaat dat meer en meer is te vinden op straathoeken, in winkels en bij sportclubs, biedt sowieso nieuwe perspectieven, vinden Verlaak en Willems. Ze zijn ervan overtuigd dat ook kinderen in de bovenbouw (groep 7 en 8) van het basisonderwijs zich de reanimatietechniek met een AED eigen kunnen maken. Als ze al vroeg kennismaken met AED s en met Basic Life Support (BLS), verandert hun houding. Een hartstilstand is dan niet meer iets dat vreemd en eng is, maar iets waar je voor in actie kunt komen. Waardoor je iemands leven kunt redden, vertelt Verlaak. Willems: Jong geleerd is oud gedaan. We denken dat het trainen van kinderen ertoe leidt dat er op den duur minder mensen sterven door een hartstilstand. We gaan de komende jaren met steun van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoeken of onze hypothese klopt. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook het aantal personen dat aan hart- en vaatziekten sterft toe (tabel 1.2). Aangezien vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen is dit een belangri jke verklaring waarom meer vrouwen dan mannen overlijden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Onder vrouwen zijn hart- en vaatziekten nog steeds de meest voorkomende oorzaak van sterfte. Bij vrouwen jonger dan 75 jaar zijn kwaadaardige nieuwvormingen de meest voorkomende oorzaak van sterfte. Voor alle mannen zijn kwaadaardige nieuwvormingen de meest voorkomende oorzaak van sterfte. Alleen bij mannen ouder dan 85 jaar vormen hart - en vaatziekten de meest voorkomende oorzaak van sterfte. Het aandeel van hart- en vaatziekten in de totale sterfte bij vrouwen neemt toe met de leeftijd: van 13% bij vrouwen tot 55 jaar, naar 25% bij vrouwen tussen de 55 en 85 jaar, tot 36% bij vrouwen boven de leeftijd van 85 jaar. Bij mannen is het aandeel van hart- en vaatziekten in de totale sterfte 19% bij mannen tot 55 jaar, 27% bij mannen tussen de 55 en 85 jaar, en 34% bij mannen van 85 jaar. Bron: hartstichting Het enthousiasme vanuit de basisscholen in Nijmegen en omstreken is groot: ze doen nagenoeg allemaal mee. Afgelopen week werd proefgedraaid op twee scholen (De Hazesprong en NSV2). Voor de korte termijn, dit jaar, is de doelstelling minimaal 2000 leerlingen in Nijmegen te trainen. Het moeten er uiteindelijk zeker worden. Om aandacht voor het project te vragen, is een groot evenement bedacht: de AED Record Day. In de ochtend van 29 mei 2013 zullen in het Goffertstadion van NEC minimaal 2000 leerlingen tegelijk worden getraind, goed voor een plek in het Guinness Book of Records ( The largest AED training-session in the World ). Het project valt toevallig samen met een signaal dat de Nederlandse Reanimatieraad deze week afgaf: in Nederland hangen naar schatting tot AED s, maar er zijn te weinig mensen die de apparatuur kunnen gebruiken. Als de AED snel en goed wordt ingezet, stijgt de overlevingskans na een hartinfarct van 18 procent (als er alleen een ambulance komt) naar 48 procent. Het ondersteund het belang van de AED s. EXPLOSIEVEILIG? ZIJN ALLE RISICO S IN KAART GEBRACHT? ATEX-DOCUMENT OPSTELLEN Basiskennis gevaarlijke stoffen of Cursus gevaarlijke stoffen in opslag (PGS15): 15 april 2013 in Rotterdam: 28 mei 2013 in Arnhem: 2

3 ..Vervolg pagina 1.hier een gratis startpakket aanvragen.de eerste vijf bedrijven die zich aanmelden, ontvangen van VeiligheidNL een persoonlijke introductie en als verrassing een grote werkbuddies taart! Jongeren en arbeidsongevallen Jaarlijks worden gemiddeld jongeren in de leeftijd van jaar behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis na een arbeidsongeval. Het jaarlijks aantal ziekenhuisopnamen is gemiddeld 600 en gemiddeld 8 jongeren overlijden jaarlijks door een arbeidsongeval. Jongeren in de sectoren bouw en metaal lopen de grootste kans op een arbeidsongeval. Ondanks het nog steeds hoge aantal is het aantal jeugdige slachtoffers door een arbeidsongeval in het eerste decennium gedaald. Eind jaren negentig was nog sprake van jaarlijks 30 duizend behandelde letsels op een SEH afdeling van een ziekenhuis. In de metaal vinden jaarlijks gemiddeld ongevallen met jarigen plaats, waarvoor het slachtoffer is behandeld op een SEH afdeling van een ziekenhuis. Jongeren in de metaal lopen vooral letsel op door contact/ aanraking/ beknelling met draaiende delen van machines en werktuigen, snijden aan werkstukken en gereedschappen en door metaalsplinters. Kans op overleven na reanimatie stijgt. Wie buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgt, heeft veel meer kans om te overleven dan 15 jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de Hartstichting en het AMC in Amsterdam vandaag publiceren. De kans op overleven is het grootst als omstanders snel starten met reanimeren en een AED gebruiken die in de buurt is. Bijna 1 op de 4 personen die in 2011 een hartstilstand kreeg buiten het ziekenhuis, heeft dit overleefd, vertelt cardioloog en onderzoeksleider dr. Ruud Koster. We onderzoeken al meer dan 15 jaar de hulpverlening bij reanimaties in Noord-Holland. In de begintijd was de overleving nog maar 1 op 10. Hart pompt weer De kans op overleving na een hartstilstand hangt van veel dingen af: zag iemand het gebeuren? Werd snel reanimatie gestart? Was er een AED in de buurt en werd die aangesloten? Dat laatste is van groot belang, licht Koster toe. Zo n defibrillator is nodig om het verstoorde hartritme te herstellen, waardoor het hart weer bloed door het lichaam kan pompen. De eerste 6 minuten zijn daarbij cruciaal, omdat de kans op overleving dan het grootst is. Koster: Het deel van de slachtoffers in onze regio dat binnen 6 minuten een eerste schok van een AED ontvangt, is de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld, van 22 naar 40%. AED in de buurt Wat is de sleutel tot dit succes? Het feit dat politiewagens tegenwoordig allemaal een AED hebben, en snel ter plekke kunnen zijn? Dat is belangrijk, vertelt Koster, maar nog belangrijker blijkt de aanwezigheid van een openbare AED in de buurt van het slachtoffer. De afgelopen jaren zijn al veel AED s geplaatst in bijvoorbeeld sporthallen en kantoren. Doden na haperende AED's. Door haperende AED's, apparaten die een elektrische schok moeten geven bij een hartstilstand, zijn doden gevallen. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is daarover een aantal meldingen binnengekomen. De AED's deden het niet op het moment dat dat nodig was. De elektrische schok bleef uit. Om hoeveel meldingen het gaat, kon een woordvoerster van de inspectie niet zeggen. Maar het zijn er voldoende om er aandacht voor te vragen. In een brief aan AED-fabrikanten kaart de inspectie dit probleem aan. Het onderhoud schiet vaak tekort. Het is aan de afnemers van de AED's om ervoor te zorgen dat de apparaten goed onderhouden worden, maar de fabrikanten moeten hen hier goed over informeren. Ook moeten de fabrikanten ervoor zorgen dat gebruiksinstructies helder zijn en goed gelezen worden, zei de IGZ-woordvoerster hier vrijdag over. Als de AED's het niet goed doen, dan heb je er natuurlijk niets aan, voegde ze daaraan toe. Wij attenderen fabrikanten erop dat ze de AED's niet alleen moeten leveren, maar dat ze er ook voor moeten zorgen dat ze werken op het moment dat dat nodig is. (bron: telegraaf). Sms naar buren Toch gebeurt een hartstilstand in 7 van de 10 gevallen gewoon thuis. En dan is er vaak geen AED beschikbaar. Om dat te verbeteren, is een groeiende groep burgers aangesloten bij een reanimatie oproep systeem. Al deze mensen hebben een reanimatiecursus gevolgd. Als iemand een hartstilstand krijgt, stuurt de meldkamer van 112 een sms naar buurtbewoners, om ze direct te laten reanimeren en snel een AED te halen. Koster: Met financiële steun van de Hartstichting onderzoeken we hoe we dit optimaal kunnen inzetten. We kijken bijvoorbeeld hoeveel AED s en deelnemers nodig zijn om hulp binnen 6 minuten te garanderen. Sterfte aan hart- en vaatziekten De sterfte aan hart- en vaatziekten daalt gestaag bij mannen en vrouwen en in alle leeftijdsklassen. In 2011 stierven er personen aan hart- en vaatziekten. Het aantal ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten nam toe naar bijna Bron: hartstichting Op zoek naar Absorptiemiddelen? klik op de link: 3

4 r - BHV niet geregeld? Welke boete riskeert u? Onderkoeling en de invloed van wind De meeste werkgevers houden zich aan de regelgeving, u natuurlijk ook. Het kan echter zo zijn dat u onbewust deze regelgeving overtreedt en daardoor in de problemen komt. Gevoelstemperatuur is het verschijnsel waarbij het in de wind een stuk kouder aanvoelt dan uit de wind. Wanneer bijvoorbeeld de thermometer -7 graden aangeeft dan is bij windkracht 6 de gevoelstemperatuur -17 graden. Het (extra) afkoelen door de wind wordt ook wel windchill genoemd. Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Als u hiervan niet op de hoogte was en BHV dus niet geregeld heeft, riskeert u een boete. De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op. Hoe lager de gevoelstemperatuur hoe sneller verschijnselen van onderkoeling optreden. Bij lichte onderkoeling rilt/ klappertandt het slachtoffer nog. Bij ernstige onderkoeling stopt het rillen/klappertanden. Het slachtoffer is eerst misschien nog onrustig of agressief, maar wordt toenemend suffer en reageert uiteindelijk nergens meer op. In 2013 is een nieuwe wet van kracht geworden waardoor er vaker en hogere boetes opgelegd worden als u de Arbowetgeving overtreedt. Eerste Hulp bij onderkoeling: - breng het slachtoffer in een warme, beschutte omgeving - verwijder zo mogelijk natte kleding De belangrijkste onderdelen van deze nieuwe wet, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZWwetgeving, zijn: Hogere boetes Hogere straffen bij herhaalde overtreding Stilleggen van bedrijfsonderdelen Last onder dwangsom Geen tussenkomst van de rechter Lichte onderkoeling: - warm actief op met een warme douche, kruik, dekens, warme drank (geen alcohol, dit veroorzaakt extra afkoeling) Meer informatie over deze wet vindt u in de brochure 'Overtredingen strenger bestraft'. Bron: ehbo.nl Welke boetes riskeert u? Ernstige onderkoeling: - beweeg het slachtoffer zo min mogelijk - warm niet actief op, maar dek het slachtoffer alleen toe. Pak zo mogelijk armen en benen apart van de romp in - bel 112 Uitgangspuntendocument voor uw sprinkler Klik hier: Wilt u weten welke boetes u riskeert? Ga dan naar en klik rechtsonder op de button 'Boetes & sancties'. De boetes voor BHV hebben betrekking op de volgende artikelen uit de Arbowet: Artikel 3, lid 1, paragraaf e Artikel 15 Uiteraard moeten de boetes niet de reden zijn waarom u BHV regelt. Het gaat tenslotte om de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en klanten. 4

5 Oefenkaarten basisbrandweerzorg. De 100-serie betreft elementaire oefeningen basisbrandweerzorg voor manschappen. De 200-serie betreft elementaire oefeningen basisbrandweerzorg voor bevelvoerders. De 300-serie betreft elementaire oefeningen basisbrandweerzorg voor OvD-en. De 400-serie betreft elementaire oefeningen voor de volgende specialismen: chauffeur/voertuigbediener, duikploeg, OGS-peloton, meetplanorganisatie, centralist meldkamer, specialisme complexe THV, natuurbrandbeheersing. De 500-serie betreft basisoefeningen basisbrandweerzorg voor de ploeg. De 600-serie betreft basisoefeningen van specialismen voor de ploeg De 700-serie betreft eindoefeningen, zowel basisbrandweerzorg als specialismen. Het gaat om de OVD met TSploegen en eventueel ondersteunende voertuigen en specialisten. Onderzoek naar succesfactoren constructieve veiligheid. Constructieve veiligheid van bouwwerken en hulpconstructies vraagt veel aandacht. Bouworganisaties willen veilige constructies om zo schade en ongevallen te vermijden. De vraag die hierbij opkomt is: Welke factoren zijn van belang om constructief goede en veilige bouwwerken te maken? Constructieve veiligheid van bouwwerken en hulpconstructies vraagt veel aandacht. Bouworganisaties willen veilige constructies om zo schade en ongevallen te vermijden. De vraag die hierbij opkomt is: Welke factoren zijn van belang om constructief goede en veilige bouwwerken te maken? De TU Delft onderzoekt op verzoek van Bouwend Nederland en het Platform Constructieve Veiligheid de menselijke en organisatorische factoren die te maken hebben met constructieve veiligheid. Daarom vraagt Bouwend Nederland u om mee te werken aan een enquête die gaat over ervaringen met, qua constructieve veiligheid, succesvolle en minder succesvolle projecten. Door mee te doen aan deze enquête, draagt u bij aan kennis van en inzicht in de bepalende factoren en wordt u zich wellicht ook bewust van bepalende factoren in uw projecten. Genoemde kennis en inzicht kunnen worden gebruikt om in de toekomst nog veiliger te kunnen bouwen. Om de vragen goed in te kunnen vullen is het nodig dat u actief betrokken bent bij bouwprojecten via het projectmanagement, constructief ontwerp en de engineering of via de productie of uitvoering. De enquête is anoniem. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Nieuwe methode rookbestrijding getest. Op 27 februari 2013 deed de Brandweeracademie op Campus Vesta, nabij Antwerpen, onderzoek naar de mogelijkheden om de effecten te beperken van grote rookwolken die bij onbeheersbare branden ontstaan. Er werden praktijktesten uitgevoerd met een Turbo-Löscher, microturbine, en rookgordijn. In april 2013 worden de onderzoeksresultaten bekendgemaakt. Het praktijkonderzoek is de derde fase van een onderzoeksproject met als doel een methode te vinden waarmee repressief het effect van rook kan worden beperkt. Tot nu toe bestaat de interventie van de brandweer uit het meten van het effectgebied en het waarschuwen en voorlichten van de bevolking. Het beperken van het effect zit nog niet in het interventiearsenaal. De Turbo-Löscher werd ingezet om lucht in de brand te blazen, de rookpluim van richting te veranderen en de rookpluim met een watermist neer te slaan. De speciaal ontworpen microturbine werd getest om lucht in de brand te blazen. Het rookgordijn was in overleg met de leverancier een overmaatse blusdeken geworden om de brand snel te blussen. Het RIVM heeft met behulp van state-of-the art meetmethoden gemeten wat het effect op de depositie en de rookdichtheid is. Dat zal uiteindelijk samen met de visuele waarnemingen de resultaten van de verschillende methoden bepalen. In april 2013 worden de onderzoeksresultaten bekendgemaakt. 5

6 Gratis CD-rom Bedrijfshulpverlening. De cd-rom Bedrijfshulpverlening is een hulpmiddel bij het maken van een bedrijfshulpverleningsplan. Hierin wordt aangegeven hoe het bedrijf noodsitua es beheerst en bestrijdt tot het moment dat professionele hulpverleners aanwezig zijn. Het Model Bedrijfshulpverlening is bedoeld voor de werkgever, het hoofd bedrijfshulpverlening en de bedrijfshulpverleners. De werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te organiseren op het gebied van EHBO, brandbestrijding, ontruiming, het begeleiden van professionele hulpverleningsdiensten als brandweer en ambulancediensten. Dit is vastgelegd in de Arbowet, ar kel 15. De aanwezigheid van deskundige, gediplomeerde bedrijfshulpverleners op de bouwplaats is hiervoor een eerste vereiste. Daarnaast is een planma ge aanpak van een bedrijfshulpverleningsplan specifiek voor de bouwloca e onmisbaar. Met het Model Bedrijfshulpverleningplan: maakt u voor elke bouwplaats eenvoudig een BHV-plan; gee u op overzichtelijke wijze aan welke ac es ondernomen moeten worden bij calamiteiten en door wie; biedt u voor uw bouwplaatsmedewerkers duidelijke richtlijnen hoe te handelen bij calamiteiten. Gra s bestellen of downloaden U kunt de cd-rom Bedrijfshulpverlening gratis bestellen, maar ook downloaden als ZIP-bestand. Download hem gratis: Haastige spoed met asbest: boete De aannemer van een renovatieproject in Rotterdam moet een boete betalen van ruim omdat het bedrijf op een onveilige manier asbest heeft verwijderd. De Inspectie SZW heeft de boete opgelegd. Inspecteurs legden het werk stil omdat twee werknemers een asbesthoudende afvoerpijp uit het plafond sloopten. De aannemer waar de twee in dienst waren, mag niet met asbest werken. Bovendien waren de werknemers niet tegen deze gevaarlijke stof beschermd. Bij de sloop zijn asbestvezels vrijgekomen. Uit onderzoek bleek dat de woning besmet was en dat in het achtergebleven puin in de woning asbesthoudend materiaal lag. De opdrachtgever van de renovatie, een woningbouwvereniging, heeft het asbest in de woningen wel in kaart laten brengen, zoals wettelijk verplicht is. Ook was er een gecertificeerd bedrijf bij betrokken dat het asbest zou verwijderen. Toch besloot de aannemer vanwege de voortgang dat de medewerkers dit klusje wel even konden klaren. Hierdoor is een voor alle aanwezigen gevaarlijke situatie ontstaan. Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. Vorig jaar is de hoogte van een aantal boetes voor het onveilig verwijderen van asbest verdubbeld. Sinds begin dit jaar zijn de boetebedragen voor het overtreden van de arbeidsomstandighedenwet nog verder aangescherpt (zie inspectieszw.nl) Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. Miljoen mensen hebben EHBO-app. Ruim een miljoen Nederlanders hebben de EHBO-app van het Rode Kruis geïnstalleerd op hun mobiele telefoon. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat 15 procent de app ook echt heeft gebruikt in een noodsituatie. De applicatie werd anderhalf jaar geleden geïntroduceerd. Er is niet alleen te vinden hoe hulp moet worden verleend in noodgevallen, maar de app kan ook worden gebruikt als naslagwerk. Ook kan de dichtstbijzijnde huisartsenpost of een ziekenhuis sneller worden gevonden. Volgens het Rode Kruis hebben vijftig mensen de app gebruikt bij hulpverlening na een hartstilstand. De app geeft dan onder meer het tempo aan waarmee hartmassage moet worden uitgevoerd. De meeste gebruikers hebben de app geraadpleegd voor een blessure, snij-, schaaf- of brandwonden. Met de kennis van EHBO is het in Nederland overigens droevig gesteld, vergeleken met andere Europese landen. Een kleine 3 procent van de Nederlanders heeft aantoonbare eerste hulpkennis, zoals een EHBO-diploma of een certificaat als bedrijfshulpverlener. In Duitsland en Oostenrijk is dat wel 80 procent, zo bleek in 2009 uit een Europese studie. 6

7 Opstellen van functieomschrijvingen in de praktijk. Infrarode holografie laat brandweer door vlammen zien. Italiaanse onderzoekers hebben een nieuwe cameratechnologie op basis van infrarode holografie ontwikkeld. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om slachtoffers in een brandende ruimte te kunnen spotten, maar het systeem kan ook voor andere toepassingen gebruikt worden. Om meer zicht te hebben in ruimtes gevuld met rook maken brandbestrijders nu al gebruik van infrarode camera's, maar het nut hiervan bij brand is beperkt. Dit komt doordat de intense infrarode straling, die door vlammen afgegeven wordt en door een lens gebundeld wordt op een gevoelige beeldsensor, zorgt voor pixelverzadiging en op die plekken overbelichting veroorzaakt. Personen in een brandende ruimte kunnen dus met conventionele ir-camera's niet opgespoord worden. Onderzoekers van het INO-CNR, een onderzoeksinstantie van de Italiaanse overheid, hebben nu een nieuw camerasysteem zonder lens ontwikkeld waarmee dit wel mogelijk is, zo is te lezen bij Phys.org. Door het ontbreken van een lens wordt het licht meer verspreid over de sensor, waardoor overbelichting van pixels voorkomen wordt, aldus Pietro Ferraro van het onderzoeksinstituut. Om personen of objecten door vlammen te kunnen zien, wordt daarnaast gebruikgemaakt van een infrarode laser en holografie. Het licht van de laser wordt door bijvoorbeeld personen in een ruimte weerkaatst en opgevangen. Het resulterende holografische 3d-videobeeld wordt door de camera opgenomen. (bron: tweakers) Toolboxpresentatie Werken met epoxys: presentatie gevaarlijke stoffen arbouw: Bent u op zoek naar ondersteuning bij de Identificatie van gevaren? Surf dan naar: Campagne over brandveiligheid voor ondernemers. Een website, checklist, brochure en voorlichtingsfilmpje vormen een nieuw gezamenlijk initiatief van het Verbond van Verzekeraars, MKB-Nederland, VNO- NCW en de Brandweer om ondernemers extra bewust te maken van het belang van brandpreventie. Met toegankelijke en praktische informatie willen zij grote en kleine bedrijven helpen met een meer beleidsmatige en structurele aanpak bij het beperken van de risico's op en de gevolgen van brand. De campagne is bedoeld om ondernemers beter te wapenen tegen brand. Uit cijfers blijkt namelijk dat zo'n 50 procent van de bedrijven een grote brand, ook al is de volledige schade uitgekeerd, niet meer te boven komt. Erger nog is de schade die door brandstichting ontstaat. Bij zo'n 20 procent van de branden is dat de oorzaak. Schade door brandstichting kenmerkt zich vaak door de grote kwetsbaarheid van de plaats waar de brand wordt aangestoken en de hoge aanvullende bedrijfsschade door langdurige bedrijfsstilstand. Ook probeert de brandstichter vaak (vroegtijdige) ontdekking van de brand te voorkomen, waardoor er meestal weinig tijd rest om de schade te beperken. Op de website checklistbrand.nl kunnen ondernemers terecht voor praktische tips en aandachtspunten, ondersteund door een voorlichtingsfilmpje. De checklist neemt de ondernemer mee langs vier concrete terreinen: het bedrijfsterrein, brandbare materialen, het gebouw zelf en brandbestrijding. Het invullen van de checklist levert de ondernemer binnen 10 minuten een concreet en persoonlijk advies op met meer inzicht in de kwetsbare plekken van de onderneming en tips om concrete maatregelen te treffen. Uit recente cijfers van het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts, blijkt dat jaarlijks een groot aantal ondernemingen wordt getroffen door brand. Jaarlijks vinden maar liefst negentig tot honderd branden plaats met een schadebedrag van meer dan een miljoen euro. De schadelast ligt jaarlijks tussen de 350 tot 450 miljoen euro. Uit de laatste cijfers van het NIVRE voor 2012 lag het aantal branden dit jaar zelfs uitzonderlijk hoog op 120, maar het totale schadebedrag was gemiddeld en kwam maar iets boven de 365 miljoen euro uit. (Bron: Verbond van Verzekeraars) FNV Spoor: veel treinen zonder bhv'er. In Nederland rijden veel treinen rond zonder dat er een bedrijfshulpverlener aan boord is. Vaak is de machinist het enige personeelslid in de trein. Die zijn meestal niet opgeleid als bhv'er. Volgens de vakbond FNV Spoor is dat in strijd met de Arbeidswet. Een conclusie die juist is. NS heeft tot dusver nog niet gereageerd op de aantijging. 7

Elke seconde telt. AED s in de provincie Groningen. Door Aletta de Rooij 289717 en Eveline Staal 271349. Instituut voor Sportstudies Sportmanagement

Elke seconde telt. AED s in de provincie Groningen. Door Aletta de Rooij 289717 en Eveline Staal 271349. Instituut voor Sportstudies Sportmanagement Elke seconde telt AED s in de provincie Groningen Door Aletta de Rooij 289717 en Eveline Staal 271349 Faculteit Opleiding Instituut voor Sportstudies Sportmanagement Plaats Groningen Datum 28 juni 2006

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

BRANDpreventie 23 mei 2012

BRANDpreventie 23 mei 2012 BRANDpreventie 23 mei 2012 Zorg voor brandveiligheid pagina 3 Mens is zwakste schakel pagina 7 Rondetafelgesprek pagina 8 en 9 ADVIESBUREAU EDENS Brandveiligheidsadvies Ontrokingssystemen Ontruimingsplannen

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

10! Neem maatregelen tegen hitte

10! Neem maatregelen tegen hitte zomer 2012 Vakblad over arbeidsomstandigheden Hoog spel scoor een 10! Neem maatregelen tegen hitte Idee! Hoe pakken Willy Wortels het aan? Special Schilders werken lichter Wat? De aanleg van de Westrandweg

Nadere informatie

Arbo. wat kost dat? Hoera! wie is Aansprakelijk bij ongevallen? hulpmiddel bij zagen. Machines doen het zware werk. Vakblad over arbeidsomstandigheden

Arbo. wat kost dat? Hoera! wie is Aansprakelijk bij ongevallen? hulpmiddel bij zagen. Machines doen het zware werk. Vakblad over arbeidsomstandigheden lente 2012 Vakblad over arbeidsomstandigheden Arbo wat kost dat? wie is Aansprakelijk bij ongevallen? Hoera! Machines doen het zware werk Test hulpmiddel bij zagen Wat? De restauratie van de Elleboogkerk

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen.

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen. Boetes in de bouw Een boete laat het zover niet komen. In deze brochure leest u alles wat u moet weten over overtredingen, boetes en overige sancties. Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het

Nadere informatie

Oplossingenboek sportverenigingen

Oplossingenboek sportverenigingen Oplossingenboek sportverenigingen Ongevallen in de sport bij trainingen, wedstrijden en evenementen Versie 1.0 1 februari 2010 WOS 1 Ongevallen in de sport bij trainingen, wedstrijden en evenementen Inleiding

Nadere informatie

Kloppend Hart. Reanimatie door vrijwilligers. Ben Teeuwen Marica Crombach Frans Nauta

Kloppend Hart. Reanimatie door vrijwilligers. Ben Teeuwen Marica Crombach Frans Nauta Kloppend Hart Reanimatie door vrijwilligers Ben Teeuwen Marica Crombach Frans Nauta Kloppend Hart Reanimatie door vrijwilligers Ben Teeuwen Marica Crombach Frans Nauta April 2010 Samenvatting Jaarlijks

Nadere informatie

Editie. Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV

Editie. Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV Editie 2014 Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV INHOUD 3 4 6 9 10 12 15 16 19 20 22 24 26 28 Voorwoord Bedrijfshulpverleners en Burgermoed Automatische piloot Herken de

Nadere informatie

Goede arbeidsomstandigheden:

Goede arbeidsomstandigheden: vragen 14-12-1999 11:42 Pagina 1 Goede arbeidsomstandigheden: óók een zaak voor vrijwilligers! vragen 14-12-1999 11:42 Pagina 2 Voor wie? Deze brochure is bedoeld voor het bestuur en de medewerkers van

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

AED s in de openbare ruimte

AED s in de openbare ruimte notitie AED s in de openbare ruimte Marion Matthijssen Chantal Suijkerbuijk Zorgmonitor Cluster Zorgregie Februari 2009 GGD Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Ervaringen met AED s

Nadere informatie

SBS Nieuws. Geachte lezer,

SBS Nieuws. Geachte lezer, Geachte lezer, De tweede nieuwsbrief. Op de eerste nieuwsbrief kregen we veel positieve reacties, daar zijn we erg trots op. Hieruit blijkt dat u, als onze relatie achter onze manier van werken staat en

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

Ik wil de geraadpleegde deskundigen graag bedanken voor hun openhartige medewerking en het beschikbaar stellen van het benodigde bronmateriaal.

Ik wil de geraadpleegde deskundigen graag bedanken voor hun openhartige medewerking en het beschikbaar stellen van het benodigde bronmateriaal. Voorwoord Voor u ligt de scriptie Even stond het hart stil, over de spoedeisende medische hulpverlening aan patiënten met een acute hartstilstand, veroorzaakt door kamerfibrilleren. De scriptie is geschreven

Nadere informatie

Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening

Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening SafetyNet Electronic journals Editie 25 - November 2012 Nieuwe look voor uw 25e nieuwsbrief bedrijfshulpverlening. Welkom bij de vijfentwintigste editie van de Nieuwsbrief

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Leef. voor een gezond lijf! VI Bouw. bij woonwerkverkeer. steigerbouwen. Bouwvakkers checken de veiligheid zelf. Vakblad over arbeidsomstandigheden

Leef. voor een gezond lijf! VI Bouw. bij woonwerkverkeer. steigerbouwen. Bouwvakkers checken de veiligheid zelf. Vakblad over arbeidsomstandigheden winter 2012 Vakblad over arbeidsomstandigheden Leef voor een gezond lijf! Aansprakelijkheid bij woonwerkverkeer VI Bouw Bouwvakkers checken de veiligheid zelf Special Lichter steigerbouwen Wat? De sanering

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp 6 Minuten Zone Nieuwdorp Versie 7.0 december 2007 Inleiding De Stichting heeft tijdens de jaarvergadering in 2007 het plan gelanceerd om Nieuwdorp Hartveilig te maken. We willen dit realiseren door op

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillator (AED) en burgerhulpverlening in Hollands Midden

Automatische Externe Defibrillator (AED) en burgerhulpverlening in Hollands Midden Automatische Externe Defibrillator (AED) en burgerhulpverlening in Hollands Midden Een verkenning van alarmeringssystemen voor burgerparticipatie bij reanimaties in de regio Hollands Midden Saskia Boonzajer

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie