"Voor iemand zorgen vind ik heel mooi"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Voor iemand zorgen vind ik heel mooi""

Transcriptie

1 INFOMAGAZINE lente 2013 Dhr. de Wildt "Voor iemand zorgen vind ik heel mooi" Echtpaar Huisman- van Kooten "Dankbaar voor plek in d'amandelhof" Beth-San opent fysioruimte

2 VOORWOORD MEDITATIE Ziet, de Mens (Joh. 19:5b) Cliënten van Cedrah en ook hun familieleden zijn erg tevreden over de zorg die geleverd wordt. Dat blijkt uit het clienttevredenheidsonderzoek wat is gehouden binnen Cedrah. In deze Hart & Hand vindt u de resultaten van dit onderzoek. Eind 2012 is men in Uitzicht gestart met Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen. We blikken terug hoe dit is verlopen en spreken met twee vrijwilligers van Uitzicht. Ziet, de Mens, zo klinkt het vol minachting uit de mond van Pilatus. Hij heeft deze Koning der Joden verhoord. Hij heeft Hem laten bespotten, laten geselen door zijn soldaten. Voor Pilatus is deze mens niet in tel. Eén ding telt; zijn eigen ik en het Romeinse rijk. In deze Mens, in deze Jezus van Nazareth vindt hij niets. Dat wil hij de Joden laten merken die zijn samengestroomd voor zijn rechthuis. In dat Ziet, de mens klinkt zijn minachting door voor Jezus en al de Joden. Van een heiden valt ook niet anders te verwachten. Maar klinkt het Ik ken deze Mens niet? uit Petrus mond anders? En wat leeft er in uw hart ten aanzien van deze Mens? Voor niemand heeft Hij gedaante noch heerlijkheid dat wij Hem zouden begeerd hebben. We hebben ons zelf zo lief. Weet dit: we zijn met Pilatus buiten deze Mens eeuwig verloren. Ziet, de Mens. Wat klinkt daar Gods oordeel in door. Christus moest deze weg gaan. Het bracht Hem voor de Rechterstoel van God. Zie wat er van de mens geworden is. Met eer en heerlijkheid was de mens in de schepping bekleed. Hier staat een Mens met een versleten koningsmantel. De mens krachtens schepping van hoge komaf, maar er is niets meer van over. Een doornenkroon draagt deze Mens op het hoofd. Doornen die spreken van de vloek van God over onze zonde. Een rietstaf waarvan geen steun te verwachten is in Zijn hand. Hij bloedt mede door de geseling uit vele wonden. Beeld, niet van een mens, maar van de mens zoals hij door de zonde geworden is. Van deze Mens is onder Gods oordeel geen verwachting meer. Van hoge komaf. Ja zeker, maar in de diepste diepte terechtgekomen. Het oordeel van de Rechter van hemel en aarde is vreselijk. De toorn van God over deze Mens. In de afgelopen periode vond ook een bestuurswisseling plaats. Hans de Vin heeft zijn taken overgedragen aan Zeger de Haan. In deze Hart & Hand nemen wij afscheid van Hans de Vin en stelt Zeger de Haan zich aan u voor. Naast deze artikelen vindt u uiteraard ook de gebruikelijke rubrieken in deze Hart & Hand. Het levensverhaal, een interview met de vrijwilligers en korte berichtjes vanuit onze locaties. Ziet, de Mens. Hij is Gods beloofde Zoon, Die waarachtig Mens wilde worden. Zo diep wilde afdalen. Het Woord is vlees geworden. Hij werd de mensen in alles gelijk. Hij nam de menselijke natuur aan van een mens buiten het paradijs. Hij droeg de gevolgen van de zonde, zonder dat Hij ooit één zonde deed. Hij daalde zo diep af om de mens vanuit de diepste diepte van zonde en schuld te kunnen redden. Daarom kan Hij verlossen uit de diepste ellende. Pilatus moet van deze Mens getuigen: Ik vind geen schuld in Hem. Zonder zonde en schuld van Hemzelf staat Hij hier. In Zijn mens-zijn vertoonde Hij het beeld van God. Volkomen gewillig, volkomen in liefde tot Zijn Vader en mensen. Zo n Middelaar heeft een zondaar nu nodig. De Mens, Die als het Offerlam de overtredingen van velen wegdraagt. In een weg van bekering en geloof krijgt Hij waarde voor een verloren zondaar in het: Ik voor u. Door genade schenkt Hij Zichzelf persoonlijk weg. Hij werd Mens om in plaats van Zijn Sion in het gericht onder te gaan en kan daarom tussentreden. Zie de Mens, beladen met de zonde en schuld van Zijn Kerk. Hebt u het leren zien: Ik kostte Hem die slagen, ik heb die doornenkroon gevlochten. Leer het nog heden zien. Genade doet verlangen naar: Hij stond daar voor mij, genezing in Zijn wonden. Uw reactie, vragen en opmerkingen stellen wij op prijs. Wij wensen u veel leesplezier. Zie de Mens, daarin klinkt het over deze aarde door alle eeuwen: Wie u ook mensenkind, er is doen aan in deze Mens, dat u verlost wordt van al uw ongerechtigheid. Leer in deze Mens nog zien wat tot uw eeuwige zaligheid dient. Hoe verloren, o mens, in deze Mens is genoeg, een overvloeiende Fontein. De redactiecommissie Ds. L. Terlouw 2

3 BESTUUR Een blik op de organisatie Wat is er veel aan de hand in de ouderenzorg! In de politiek en in de samenleving zijn er vragen en voorstellen. Om de zorg betaalbaar te houden, moet er veel veranderen; de vergrijzing slaat toe. Nu wil ik daar graag in de toekomst nog 3. De informatie en communicatie willen eens met u over doorpraten, maar voor we uitbreiden. Net als voor de medewerkers is het vernemen van plannen dit moment wil ik graag een blik werpen op onze organisatie. Hoe staan we ervoor en het volgen van de stappen van de en hoe gaat het verder in deze woelige organisatie van belang om mee te tijd? Zal er op termijn nog wel plaats zijn kunnen leven en doen. Laat ons ook voor identiteitsgebonden zorg, zorg vanuit weten wat u daarvan vindt en verwacht! onze achterban? Sinds 1 januari jl. heb ik Hans de Vin mogen opvolgen als bestuurder. Hij heeft in de afgelopen jaren de organisatie in financieel rustig vaarwater gebracht en nu kunnen we verder doorbouwen. Uiteraard in de verwachting van Gods zegenende handen. Een aantal punten waaraan wij willen werken: 1. Cedrah wil sterker vanuit de relatie met de achterban gaan werken. De komende maanden willen we de verschillende kerkenraden bezoeken en vragen en verwachtingen peilen; waar liggen de wensen en ook de mogelijkheden? Hoe kunnen we als zorgaanbieder en kerkelijke gemeenschap onze verantwoordelijkheid en zorg voor de ouderen vorm en inhoud geven? Op moderne wijze willen we aandacht geven aan gepaste woonvormen met dienstverlening en service en waar nodig ook zorg. 2. Wij willen de samenwerking zoeken met vergelijkbare organisaties qua identiteit en bezien hoe we samen sterker kunnen staan. Een eerste stap hiervoor is de voorgenomen fusie dit jaar met de Stichting Zorgverlening in Zeeland, een zusterorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten. 4. De komende tijd gaan we als organisatie onze missie en visie opnieuw vaststellen en daaraan uitvoering geven. We zijn er voor u en willen ook in de komende tijd passende zorg- en dienstverlening voor en met u realiseren op de plaatsen waar onze achterban present is. Dit zal gebeuren door veranderingen als meer zorg buiten de muren van de instellingen' en het scheiden van wonen en zorg. 5. We gaan optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis, vaardigheid en toewijding van onze medewerkers. In een atmosfeer van openheid en samen werken willen we ons wijden aan onze taak: een veilig en warm en betrokken huis creëren voor onze ouderen. Een volgende keer hoop ik u meer te vertellen over de plannen en ontwikkelingen voor en bij de verschillende locaties. Mede namens de medewerkers wens ik u veel plezier bij het lezen van de verschillende bijdrages in Hart en Hand. Met vriendelijke groet, Zeger de Haan 3

4 H A R T & H A N D K O R T d'amandelhof Brandveiligheid Om de brandveiligheid te vergroten is een aantal aanpassingen gedaan aan het gebouw van woonzorgcentrum d Amandelhof en de aanleunwoningen. Ook is er de laatste tijd veel geoefend met BHV-ers en ander personeel om een ontruiming zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op 22 januari jl. vond onverwacht een grote ontruimingsoefening plaats onder het toeziend oog van de brandweer. De ontruiming verliep redelijk goed. Uit de opgedane ervaring willen we graag lering trekken voor een volgende keer. Voor veel bewoners was het een hele consternatie. We bedanken hen voor hun onvrijwillige, gewillige medewerking! UITZICHT Samenwerking met Zonnehuisgroep Vlaardingen NEBO Thuiszorg vanuit Nebo Wat houdt EMZ nu eigenlijk in? vraagt familie van een bewoner aan Elonie Janssen. Elonie Janssen is eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV) van de EMZ. EMZ staat voor Extramurale zorg. Zorg buiten de muren van een instelling. Makkelijker gezegd: thuiszorg. In de thuiszorg is veel mogelijk. Op dit moment wordt door het thuiszorgteam van Nebo zorg geboden in de aanleunwoning van Borghave en Neborgh en in de loop van 2013 wil Nebo deze zorg ook in de wijk gaan bieden. 4 Op 1 december zijn de behandelaars van Zonnehuisgroep Vlaardingen in Uitzicht gestart met het leveren van behandeling aan bewoners met een ZZP 4 en hoger. Deze collega s kregen een overdracht van de fysiotherapeut, de Specialist Ouderengeneeskunde en de psycholoog. Van de (Salem) disciplines hebben wij afscheid genomen, waarbij we hen bedankten voor hun inzet en de waardevolle samenwerking. Inmiddels hebben de bewoners kennis kunnen maken met de behandelaars van Zonnehuisgroep Vlaardingen. Het getuigt van grote betrokkenheid en enthousiasme dat er zoveel collega s van de Zonnehuisgroep Vlaardingen aanwezig waren. Na de kennismaking zijn met de verzorging de wederzijdse verwachtingen en de invulling van de praktische zaken doorgesproken. Elonie: Samen met de cliënt en familieleden kijk ik naar (gepaste) zorg die door het thuiszorgteam gegeven kan worden. Het thuiszorgteam staat dagelijks klaar om cliënten kwalitatief goede zorg te geven. In overleg kunnen wij veel voor onze cliënten doen, bijv. hulp bij het aantrekken van steunkousen, medicatie uitzetten en toedienen, hulp bij de lichamelijke verzorging, wondzorg, stomazorg, katheterzorg, etc. Veel ouderen zijn eenzaam en willen graag een praatje maken of een keer naar de winkels toe. Deze begeleiding wordt ook door het thuiszorgteam geboden. Er is in de thuiszorg dus veel mogelijk. Nebo biedt naast het thuiszorgteam een uitgebreid dienstenpakket aan bij mensen thuis. Deze diensten kunnen tegen betaling aangevraagd of via de WMO geregeld worden.

5 VRIJWILLIGERS Jan de Wildt hielp als kind al mee in het huishouden Voor iemand zorgen vind ik heel mooi Stil zitten is niets voor mij, lacht De Wildt. Niet dat ik niet graag thuis ben hoor, zo bedoel ik het niet. Maar ik wil graag wat te doen hebben. En daar zorgt hij dan ook wel voor, gezien zijn drukke bezigheden gedurende de week. Beheerder van het appartementengebouw, vrijwilligerswerk in Beth-San, thuis wat klusjes in het huishouden, vijf getrouwde kinderen en 20 achterkleinkinderen die (o)pa maar wat graag inhuren. Genoeg te doen dus! Het zorgen voor anderen kreeg De Wildt al op jonge leeftijd mee. Mijn moeder had chronische klachten, onder andere diabetes waardoor zij steeds slechter kon zien. Ik moest dus al vroeg meehelpen in het huishouden. Ik was de jongste van een groot gezin, dus als de anderen naar hun werk waren, dan was het Jan, wil jij even stofzuigen? Dat vond ik niet erg hoor, ik deed het graag. Na een loopbaan waarin hij regelmatig van baan wisselde, stopte hij met 64 jaar met werken. Het laatste jaar hoefde ik niet te werken, maar werd ik wel betaald, lacht hij. Omdat De Wildt vanaf zijn 61e al langzaamaan minder ging werken, zocht hij naar een andere invulling van zijn tijd. Via de kerkbode kwam hij in het voormalig zorgcentrum Bethesda in Den Dolder terecht (dit is nu een locatie van Siloah, red.). Toen Bethesda opgeheven werd, wilde ik toch graag ergens anders aan de slag. Ik zocht contact met Beth-San en kon de week daarop direct beginnen, vertelt hij. Sinds juni 2009 helpt De Wildt op de huiskamer van Beth-San. Hij vertelt: Iedere dinsdag start ik om uur met gezellig een praatje maken met de mensen. Dan gaan we de tafel dekken, want om half 12 eten we. Ik schep het eten op en help eventueel bij het eten, en daarna ruim ik de tafel weer af. Met de komst van de tweede huiskamer in Beth-San helpt hij daar de rest van de middag bij de activiteiten. Ik doe eigenlijk alles, vertelt hij. Sapjes inschenken, koffie klaarzetten en helpen bij spelletjes en andere activiteiten. Eigenlijk zijn er te weinig mensen om de ouderen voldoende aandacht te geven, stelt De Wildt. Ik mag graag met ouderen omgaan en merk ook echt dat zij behoefte hebben aan aandacht. Het is mooi om iemand blij te kunnen maken door samen naar buiten te gaan. Naast het vrijwilligerswerk in Beth-San is hij ook beheerder van het appartementengebouw waar het echtpaar De Wildt sinds 2009 woont. Ze hebben mij waarschijnlijk zien klussen in ons huis en gedacht dat het wel handig zou zijn als ik Dhr. de Wildt helpt mevrouw Mensink beheerder werd, lacht hij. Het is een taak die al met al behoorlijk wat tijd kost. Als er ergens problemen met een deurslot zijn, halen ze mij erbij. Of pas met die sneeuw, dan sta ik s ochtends paadjes te vegen zodat de mensen de deur uit kunnen. Ondanks zijn drukke bezigheden staat het vrijwilligerswerk in Beth-San bovenaan. De Wildt: Ik wil een ander altijd helpen als dat nodig is. Ik heb maanden bij mijn zoon in huis geklust, drie dagen in de week. Maar die dinsdag hou ik vrij voor Beth-San. Ze rekenen op me. Ik hoop echt dat ik de gezondheid mag hebben om dit nog wat jaren te kunnen blijven doen. 5

6 L E V E N S V E R H A A L Echtpaar Huisman-van Kooten is dankbaar voor plek in d Amandelhof We hebben er geen spijt van, hoor! Marrigje (76) en Arie (79) Huisman-van Kooten wonen sinds april 2012 in hun ruime appartement in d Amandelhof. Het is geen nieuwbouw, maar we wonen hier best, aldus meneer. Het echtpaar woonde sinds hun huwelijk in Krimpen aan den IJssel, maar door de CVA van mevrouw in 2009 was het thuis wonen geen optie meer. Na een korte periode in een mooi appartement in Cascade kwam een plek vrij in d Amandelhof. Arie Huisman werd geboren in had, heeft meneer Huisman een goede Ouderkerk aan den IJssel, maar jeugd gehad. Meneer Huisman: Ik speelde verhuisde op 5-jarige leeftijd altijd buiten, heerlijk ravotten op het naar Krimpen aan den IJssel. boerenland. Of we gingen zwemmen in Mijn vader was klinker. Dat de IJssel. In het laatste half jaar van de beroep kennen we nu niet meer, oorlog hadden we het wel zwaar. Ik weet vertelt hij. De schepen moesten nog dat ik, samen met mijn zus, met een vroeger nog geklonken worden; kinderwagen naar Ouderkerk aan den IJssel tegenwoordig worden de schepen liep om eten bij elkaar te scharrelen. gelast. In Krimpen kon hij meer verdienen dan in Ouderkerk, dus Hij ontmoette zijn vrouw Marrigje bij het verhuisden we. Ondanks dat het bekende dijkwandelen in Capelle aan gezin Huisman het niet breed den IJssel. Meneer Huisman: Ik zat in die tijd in militaire dienst, en wilde toch wel eens een keer gaan kijken bij dat dijkwandelen. Toen zag ik haar. En ik dacht: tjoh, dat is nog eens een leuk meisje! Het duurde nog wel even voordat het echt aan was, hoor. Mevrouw vult aan: Ik vond het in het begin maar niets. Zo n soldaat deugd voor geen cent, dacht ik. Toen het jonge stel in 1957 trouwde, was de woningmarkt erg krap. We hebben 8 maanden bij mijn ouders ingewoond, vertelt meneer. Toen kwam er via de fabriek waar ik werkte, een woning vrij en zijn we verhuisd naar een eengezinswoning. Het echtpaar kreeg samen vijf kinderen. Hun oudste zoon overleed in 2005 op 47-jarige leeftijd. Meneer Huisman: De scherpe kantjes van het verdriet gaan eraf, maar het went nooit. 6

7 L E V E N S V E R H A A L meer. Ze kon de trap niet meer op. Onze dochter kwam iedere maandagochtend helpen en ik deed zelf heel veel in het huishouden. Toen heb ik een urgentieverklaring aangevraagd om in aanmerking te komen voor een appartement via de woningstichting. Als snel konden ze terecht in een mooi appartement in Cascade, Capelle aan den IJssel. Maar onze dochter zei toen: Zou je je niet inschrijven voor een plekje in d Amandelhof?, vertelt meneer. Eerst wilden we niet, maar later gaf ik haar toch wel gelijk. Met de indicatie voor mevrouw Huisman kwam het echtpaar terecht op de wachtlijst van d Amandelhof. Op een vrijdagmorgen om uur konden we komen kijken in een appartement dat over twee maanden leeg zou komen. Een week later belden ze onze dochter op, dat er een groter apparte- Het echtpaar woonde nog altijd in dezelfde ment vrij was gekomen waar we direct eengezinswoning, toen mevrouw in 2009 in konden. Ze durfden mij niet te bellen, een CVA kreeg. Na vier maanden revalidatie lacht Huisman. in het Antonius kwam mevrouw Huisman weer thuis wonen. Huisman vertelt: We Maar het echtpaar Huisman was al snel hebben er nog twee maanden gewoond, gewend in d Amandelhof. We hebben maar eigenlijk ging het helemaal niet er absoluut geen spijt van hoor!, vertelt We hebben een ruim appartement, mooi uitzicht en goede verzorging Door haar beroerte kan mevrouw haar handen nog nauwelijks gebruiken. Ze vertelt: Ik hield ontzettend van handwerken, en ook naaien deed ik veel. Ik maakte zelf de rokken voor m n dochters. Maar dat gaat nu niet meer. Meneer Huisman gaat er zo af en toe nog op uit op de brommer. Lopen gaat niet zo goed meer met mijn versleten voet, maar met die brommer kan ik nog boodschappen doen en af en toe een bakkie doen bij onze dochter, vertelt hij. mevrouw. We zijn echt dankbaar dat we hier zitten, samen. De sfeer bevalt goed en we hebben een goede band met het personeel. Meneer Huisman vult aan: We willen het leven in d Amandelhof zoveel mogelijk voortzetten zoals thuis. Als het kan, gaan we iedere dag gezellig koffie drinken s ochtends. Maar verder nemen we niet zoveel deel aan de activiteiten. Het buitenleven missen ze wel een beetje. Ik was meer buiten dan binnen, lacht meneer. Vroeger had ik altijd een bloemen tuintje waar ik me hele dagen in kon vermaken. Ook mevrouw deelt zijn liefde voor de bloemen en het buiten zijn. Ik vond het heerlijk om in onze tuin lekker buiten te zitten als het mooi weer was. Het is er nu te koud voor, maar s zomers zitten we hier heerlijk in de tuin achter d Amandelhof, vertelt ze. Over de zorg in d Amandelhof is het echtpaar meer dan tevreden. Meneer Huisman: De zorg is echt heel goed, we hebben niets te klagen. Die meiden doen wat ze kunnen om je te helpen. En wij proberen daarin ook flexibel te zijn. Als de zuster om half 9 komt terwijl wij aan het ontbijt zitten, dan gaan ze eerst wassen en aankleden, daarna eten we weer verder. Dat is toch geen probleem? Dat de geplande nieuwbouw van d Amandelhof werd afgezegd, is het echtpaar niet ontgaan. Maar wat hen betreft hoeft een nieuw gebouw niet zo nodig. We zitten hier echt geweldig, zegt meneer Huisman. We hebben een ruim appartement, mooi uitzicht en goede verzorging. Wat wil je nog meer? Echtpaar Huisman-van Kooten 7

8 PRIKBORD Uitzicht In november werd onder grote belang stelling de opbrengst van alle acties en het totaal van de giften voor de tuin aan de locatiemanager overhandigd. Op dat moment was het totaalbedrag 1490,00. Inmiddels is dit nog opgelopen tot ruim 1600,00. Een gedeelte van het plan is al gerealiseerd. De hovenier heeft prachtige appel- en perenbomen geplant. In november werd onder grote Door twee fondsen is een toezegging gedaan van door Uitzicht aangevraagde subsidies voor het tuinproject. 3 december is de anders georganiseerde manier van zorgverlening wonen en welzijn Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen offi cieel van start gegaan. Eind december zijn de jaarlijkse kerst diners en meditatieve momenten gehouden voor bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Ook was er op 2 januari de nieuwjaarsbijeenkomst. 9 januari is er door de verzorging een meet dag gehouden, waarin de zorginhoudelijke indicatoren vanuit de Normen Verantwoorde Zorg zijn gemeten. De uitslag wordt in het tweede kwartaal van 2013 verwacht. 14 januari hield Peter van Eeuwijk een lezing voor de vrijwilligers met als thema Waarde(n)vol communiceren. In restaurant UIT in Uitzicht wordt tweewekelijks op donderdagavond een themamaaltijd georganiseerd. De voedingsdienst heeft een vragenlijst d Amandelhof Op D.V. dinsdag 5 maart a.s. wordt in d Amandelhof een Mantelzorgbijeenkomst georganiseerd in samen- werking met Agathos Thuiszorg. Thema: Je houdt me toch wel vast?, n.a.v. een boek over dementerende mensen en hun naasten. Spreker is de heer B. Prinsen (schrijver van het boek). Inloop vanaf uur, het Op D.V. dinsdag 5 maart a.s. wordt in d Amandelhof programma start om uur. Van harte welkom! Iedere woensdag van de maand februari staat in het teken van De Keuken. Een herkenbaar thema, want veel ouderen hebben tijdens hun leven heel wat uren door- gebracht met het bereiden van gerechten. De eerste woensdag worden boerenjongens en boerenmeisjes gemaakt. Op de laatste woensdag worden deze met name door ouderen geliefde drankjes genuttigd. Iedere woensdag van de maand februari staat in het Beth-San In de decembermaand zijn er weer de diverse bijeenkomsten als de kerstavond, diverse maaltijden en in januari de nieuwjaarsreceptie geweest. Helaas kon de bewonersmaaltijd door het noro-virus wat er heerste niet doorgaan. Deze heeft op 30 januari jl. plaatsgevonden. In de decembermaand zijn er weer de diverse bijeenkomsten als de Op de website van Cedrah is het nu ook mogelijk om een virtuele tour door Beth-San te maken. Deze laat het Atrium, het restaurant, een huiskamer van IW en een huiskamer van KSW zien. Wij zijn in februari begonnen met Uniplanning in de EMZ. De route van de extramurale zorg wordt nu digitaal (in Plancare) gepland. 4 maart jl. organiseerde Beth-San i.s.m. Agathos een mantelzorg- avond. Mevrouw A. Hoek van Kooten sprak over het thema vitaliteit en ouder worden. In maart is er een themaweek voor de bewoners over Engeland, met o.a. een Engels ontbijt en een high tea. In april zal er een themaweek over de troon opvolging zijn. D.V. 15 juni bent u van harte welkom op de open dag en verkoping in Beth-San! 8 uitgezet onder de gebruikers van het thuisdiner om inzicht te krijgen in wensen en behoeften van deze cliënten, zodat nog beter hieraan kan worden voldaan. In januari zijn er, in samenwerking met de brandweer, drie BHV-bijeenkomsten voor het personeel geweest. Daarvan was één bijeenkomst speciaal voor de bedrijfshulpverleners georganiseerd met een levensechte situatie, waarbij een slacht offer opgesloten zat, omdat de deur niet meer openging. Het was goed om dat te oefenen. Nebo Mede in verband met de groeiende vraag naar externe dagverzorging, is de dag opvang voor bezoekers van De Boeg gewijzigd. De externe bezoekers zijn 5 dagen per week welkom op De Boeg en de bewoners van de Twee- en Driemaster zijn welkom bij de groepsverzorging in de Karper, een huiskamer op de Tweemaster. Omdat door de verdeling in 2 groepen deze minder groot zijn, kan er beter aangesloten worden op de behoefte van de bewoners. Mede in verband met de groeiende vraag naar externe dagverzorging, Met ingang van 1 maart wordt het team Individueel wonen gesplitst in 2 teams, namelijk een team Tweemaster en een team Driemaster. 4 april is er een mantelzorgbijeenkomst. Dhr. R. Hoekstra houdt dan een lezing over familieverbanden. De inloop is om uur, het offi ciële gedeelte begint om uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. 12 mei is het de dag van de Verpleging en Verzorging.

9 V R I E N D E N V A N C E D R A H Cedrah zoekt nieuwe vrienden! In het achterliggende jaar hebben wij de werkzaamheden als Vrienden van Cedrah geïntensiveerd. In 2013 zal dit een vervolg krijgen. In afwijking van voorgaande jaren, zijn alle donaties in januari 2013 geïncasseerd (maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaardonaties). In het vervolg zullen de donaties aan het begin van de betreffende periode Jaarrekening De jaarrekening over 2012 is opgesteld. Voor een goede informatie willen wij in het kort enkele hoofdzaken weergeven. In 2012 hebben wij totaal ontvangen aan bijdragen, collecten, donaties en giften Voor het jaar 2012 hebben wij aan Cedrah beschikbaar gesteld uit het Fonds Beth San, waarmede dit Fonds is uitgeput. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt. Daarnaast zal nog eens aan Cedrah beschikbaar worden gesteld uit de middelen, welke wij in 2012 hebben ontvangen. Dit betekent dat de Vrienden opnieuw in totaal hebben bijgedragen aan Cedrah in de kosten van de pastorale zorg in Zoals inmiddels bekend verstrekt de overheid geen bijdrage in de kosten van de pastorale zorg. Naast de inkomsten uit bijdragen etc. zijn in 2012 rente inkomsten geboekt uit hoofde van een (in het verleden) verstrekte lening aan Nebo. Uit deze inkomsten moeten andere kosten worden betaald. Per saldo gaf het jaar 2012 een voordelig resultaat van Dit bedrag is toe gevoegd aan de algemene reserve. Vanwege de verwachtingen voor 2013 zullen wij in dit jaar een dringend beroep doen op de kerkenraden hun bijdrage te verhogen ten opzichte van 2012 en als niet eerder een bijdrage werd overgemaakt, hier nu wel toe te besluiten. Verblijdend is dat wij in het begin van 2013 van een gemeente uit de classis Gouda een extra gift voor 2012 ontvingen van Als Vrienden van Cedrah willen wij graag ook weer voor dit jaar een bijdrage in de kosten van de pastorale zorg verlenen van tenminste Wij hebben uw hulp nodig! Dringend doen wij een beroep op u allen om dit streven mogelijk te maken. Als reactie op de laatste uitgave van Hart & Hand konden wij in januari twee nieuwe vrienden inschrijven. Mogen wij ook u verwelkomen als vriend van Cedrah? Onderaan dit blad vindt u de antwoordkaart waarmee u zich kunt aanmelden. Uw eenmalige gift kunt u overmaken op rekeningnummer ten name van Vrienden van Cedrah te Rijnsburg. G. Schipaanboord, penningmeester Ja, ik wil de stichting Vrienden van Cedrah ondersteunen met een vrijwillige bijdrage. Naam:... ANTWOORDKAART Ik machtig de stichting Vrienden van Cedrah om per maand kwartaal halfjaar jaar een bedrag van... af te schrijven van rekeningnummer:... Telefoonnummer:... ten name van:... Adres:... Postcode:... Plaats:... Handtekening:... Ik voel mij verbonden met Cedrah locatie:... Stuur deze bon in een envelop naar Cedrah, Antwoordnummer 896, 2900 WB Capelle aan den IJssel 9

10 OPVANG BETH-SAN De heer Huurman: Ik moest even wennen, maar het bevalt me goed In november 2011 startte woonzorgcentrum Beth-San in Moerkapelle met een aparte dagopvang voor mensen van buiten Beth-San. Het nieuwe pand bevat een prachtige huiskamer waar inmiddels vier dagen per week een beperkte groep ouderen de dag doorbrengt. Activiteitenbegeleidster Josina van Arnhem (28) en cliënt de heer Huurman (81) vertellen over de dagelijkse gang van zaken in de Wielewaal. De heer Huurman komt sinds november 2012 vanuit Waddinxveen al bekend met woonzorgcentrum Beth-San. Vanuit de kerkelijke gemeente was Huurman met de taxi naar de dagopvang in Ik begon met twee dagen in de week. Beth-San. Huurman: Ik heb een Eerst even zien of het wel wat voor me eigen doe-het-zelfzaak gehad en was, lacht hij. Inmiddels brengt de heer was altijd onder de mensen. Daar Huurman drie dagen per week door bij de ben ik op m n zeventigste mee meiden van de dagopvang. Het was even gestopt; mijn zoon heeft de zaak wennen, maar het bevalt me goed. Ik doe nu overgenomen. Na het overlijden hier nieuwe contacten op, maar kom ook van zijn vrouw zocht Huurman op regelmatig oude bekenden tegen. Laatst advies van de GGZ contact met kwam ik iemand tegen uit Den Haag die Beth-San. Het alleen-zijn was erg een eigen groente- en fruitzaak heeft moeilijk voor mij, vertelt hij. Ik gehad. Nou, dan praten we heel wat af! was gewend om veel te praten en voelde me daarom erg eenzaam Josina van Arnhem werkt sinds de verhuizing na het overlijden van mijn vrouw. van Beth-San op de dagopvang. Ze vertelt: Naast de activiteitenbegeleiding op Kleinschalig Wonen, werk ik twee dagen per week hier op de dagopvang. Ik ben ook kwaliteitsmedewerker van Beth-San voor vier uur per week. De afwisseling maak het ontzettend leuk. Het werk op de dagopvang is Josina op het lijf geschreven. Josina: De contacten met de mensen vind ik echt geweldig. Ik hou van praten en het gaat me ook gemakkelijk af. Ook organiseer ik graag activiteiten; we zitten hier niet stil hoor! Een dag begint met gezamenlijk koffie drinken in de huiskamer. Om uur nemen de cliënten van de dagopvang deel aan de dagopening in Beth-San, waarna weer een bakkie wordt gedaan met de interne bewoners. We nemen zoveel mogelijk deel aan de interne activiteiten zoals een psalmzangmiddag en diavoorstelling, zodat er onderling contact ontstaat, vertelt Josina. Ook proberen we iedere dag te bewegen. We doen dan oefeningen in de kring of gaan naar de fitnessruimte. Goed voor de spieren én voor de hersenen. En als we niet gaan, is er altijd wel iemand die zegt: we hebben vandaag nog niet gegymd! Het wordt dus echt gewaardeerd. Meneer Huurman: Wat ik ook altijd leuk vind, is het vraag- en antwoordspel. Het is leerzaam, en je bent lekker bezig. Tussen de middag eten de cliënten van de dagopvang in het restaurant van Beth-San. We krijgen een heerlijk driegangenmenu aangeboden. Dat zit bij de prijs inbegrepen, lacht Huurman. Maar het is goed eten hier hoor! Dhr. Huurman en Josina van Arnhem 10

11 Josina: Iedereen heeft zijn of haar eigen achtergrond. Ik probeer echt te zoeken naar datgene waar iemand behoefte aan heeft. Samen zoeken we naar de juiste invulling van een dag. Ik merk wel dat de meesten erg behoefte hebben aan structuur. Daarom probeer ik altijd een duidelijke dagindeling aan te houden. Twee van de vier dagen per week is er hulp van vrijwilligers op de dagopvang. Dat vind ik heel prettig, vertelt Josina. Ik kijk altijd naar wat de vrijwilligers leuk vinden en probeer hen dat ook te laten doen. Maar ik heb uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid voor de groep. Het is prima als mensen willen helpen; ook hulp van cliënten is welkom. Maar ik vind het ook erg fijn om anderen te verzorgen, iets voor een ander Ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen De dagopvang voor mensen van buiten Beth-San startte met een beperkt aantal dagdelen, maar inmiddels groeit het aantal deelnemers gestaag en is het vier dagen in de week een gezellige boel in de huiskamer Wielewaal. Wat is dagopvang eigenlijk en wie kunnen er terecht? We laten Nesia Huisman-Vlot, teamleider Zorg in Beth-San, aan het woord. De redenen om deel te nemen aan de dagopvang, kunnen heel divers zijn. Nesia: Veel ouderen zijn eenzaam en hebben behoefte aan gezelligheid en een praatje. Of de mantelzorgers raken overbelast, en kunnen op deze manier wat meer rust krijgen. Maar wij zijn er ook om ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek te helpen bij hun dagstructuur. Mensen die op de wachtlijst staan, attenderen we op de mogelijkheid om gebruik te maken van de dagopvang. Op die manier kunnen zij de periode dat zij thuis wonen overbruggen en zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dagopvang biedt ouderen structuur, gezelligheid en stimuleert zelfredzaamheid Het uiteindelijke doel is om ouderen zo lang mogelijk veilig en gezond thuis te kunnen laten wonen, vertelt Nesia. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de extramuralisering van ZZP 1 t/m 3, waar we met de dagopvang goed op inspelen. We stimuleren de zelfredzaamheid en proberen zo goed mogelijk in te spelen op de individuele situatie van een cliënt. De locale gemeenschap en ook de gemeente Zuidplas is positief over de dagopvang. Nesia: We krijgen positieve reacties over deze dienst. Het aanvragen van de indicaties wordt door Marion van der Wilt, de zorgconsulent van Beth-San gedaan. Ook het vervoer van en naar de dagopvang wordt voor de cliënt geregeld. kunnen doen. Het is ook mooi om te zien dat de mensen elkaar helpen. De groepsgesprekken die we soms hebben, zijn ook erg waardevol, vertelt Josina. Het kunnen echt persoonlijke gesprekken zijn, waarbij we merken dat de identiteit erg belangrijk is. We lezen ook iedere dag na de maaltijd uit de Bijbel en een dagboek. Soms hebben we gesprekken over de ziekte die iemand heeft, en praten we over de goedheid van de Heere. Dan merk je echt de meerwaarde van een huis als Beth-San. Meer informatie over dagopvang bij Cedrah? Naast Beth-San bieden ook de andere woonzorgcentra van Cedrah dagopvang aan. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van de zorgconsulenten. Zij staan u graag te woord en kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie en het regelen van vervoer. Beth-San te Moerkapelle: Marion van der Wilt Nebo te Zwijndrecht: Petra Vonk Uitzicht te Vlaardingen: Dineke Roos d Amandelhof te Capelle a/d IJssel: Jozien Baars De contactgegevens van de locaties vindt u op de achterzijde van deze Hart & Hand. 11

12 I N V O E R I N G K S W U I T Z I C H T Met ingang van 3 december is de invoering van Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen een feit! Een aantal bewoners is verhuisd naar hun nieuwe kamers en de woongroepen vinden langzamerhand hun draai. Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen Aardappels schillen, boontjes De huishoudelijk medewerkers op Indivi- gevallen met schoonmaak van kamers. afhalen, wassen, strijken: het gebeurt allemaal op de woongroepen van Kleinschalig Wonen. Al dan niet met hulp van de bewoners. Zij worden volop meegenomen in het proces. Dat is mooi om te zien. Zelfs een zoon van een bewoner heeft een paar keer een pan soep gekookt. Er wordt hard gewerkt om alle processen zo goed mogelijk te laten verlopen. Het eindresultaat mag er zijn! Ook de vrijwilligers en de woonbegeleiders hebben hun plek gevonden op de verschillende woongroepen. dueel Wonen zijn nu woonbegeleider 1. Dat houdt in dat ze niet alleen de huishoudelijke werkzaamheden doen, maar ook licht verzorgende taken zoals: ontbijt klaarmaken en bewoners helpen met eten. Maar ook haar opsteken en met een Voor de vrijwilligers is het een grote verandering en nog erg wennen omdat ze nu op een beperkte groep bewoners werken en meer eigen initiatief kunnen inzetten. Alles bij elkaar is het verloop nu Zelfs een zoon van een bewoner heeft een paar keer een pan soep gekookt Vrijwilligers, huishouding en verzorging op Individueel Wonen vormen nu met elkaar één team. bewoner naar de winkel behoort tot de mogelijkheden. Andersom helpen de woonbegeleiders 2 en 3 in voor komende na twee maanden tot tevredenheid en kan het welzijns-aspect in de zorg voor onze bewoners meer op de voorgrond komen. 12

13 I N V O E R I N G K S W U I T Z I C H T Vrijwilligers blikken terug op invoering KSW en IW We hebben nu tijd om bewoners extra aandacht te geven Vrijwilligers Cobi Lock (64) en Anja de Jong (50) hebben beiden de invoering van Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen in Uitzicht meegemaakt. Het was even wennen, maar dat had vooral te maken met de planning. Het vrijwilligerswerk is er niet minder leuk om geworden! Toen de kinderen naar het voortgezet onderwijs gingen, begon het bij mij te kriebelen, vertelt Anja de Jong. Ik wilde graag iets doen, en ineens zag ik in de kerk de oproep hangen voor vrijwilligers in Uitzicht. Misschien hing die oproep er al langer, maar ik had het nog nooit gezien. Na een gesprek met de team leider Facilitair startte Anja ruim drie jaar geleden als vrijwilliger in Uitzicht. Ze vertelt: Ik deed al jaren vrijwilligerswerk, maar altijd in een seculiere omgeving waar ik me soms wel eens moest verdedigen. Daarom had ik er echt zin in om hier in Uitzicht aan de slag te gaan. Met de invoering van KSW en IW veranderden haar werkzaamheden. Anja: Maar echt schokkend was het niet hoor. Ik doe nog steeds dezelfde dingen, maar nu voor een kleinere groep bewoners. De vrijwilligers konden aangeven waar hun voorkeur naar uitging. Anja koos voor Individueel Wonen. Kleinschalig Wonen is niets voor mij. Ik vind het prettig om gesprekken met mensen te hebben en echt contact te kunnen maken. Bijna 6 jaar geleden startte Cobi Lock als vrijwilliger in Uitzicht. Ze vertelt: Ik ging één keer mee omdat ze iemand nodig hadden. Dat vond ik zo leuk, dat ik gelijk verkocht was! Toen haar man met prepensioen ging, heeft ook hij nog twee jaar vrijwilligerswerk gedaan. We gingen dan samen koffie schenken in de zaal, en hij reed vaak met de uitjes van bewoners. Dat vond ik altijd heel erg leuk. bewoners van de groep wel beter leer kennen omdat het een kleine groep is. Anja herkent dit: Doordat ik nu maar op twee verdiepingen koffie schenk en boodschappen haal, heb ik veel meer tijd om eens een bakje koffie bij iemand te drinken en een praatje te maken. Daar was voorheen geen gelegenheid voor. Zowel Anja als Cobi moesten wel even wennen aan de nieuwe situatie. Cobi: Omdat ik geen rijbewijs heb, moet ik altijd met Zij geven mij het gevoel dat ik gewaardeerd word iemand meerijden die ook uit s Gravenzande komt. Dat is wel iets om rekening mee te houden bij de planning. In het begin ging dat niet helemaal goed. Dat hebben we aangegeven en nu plannen ze mij altijd samen met iemand uit s Gravenzande. Vrijwilligers Anja de Jong (l) en Cobi Lock (r) Cobi koos voor Kleinschalig Wonen bij de invoering in december jl. Cobi: Het maakte mij eigenlijk niet uit, ik wil alles wel doen. Maar het bevalt me heel goed op de groep. De veranderingen hebben voor Cobi echter ook een nadeel. De bewoners die ik eerst iedere week zag, zie ik nu nauwelijks meer. Daar staat natuurlijk tegenover dat ik de groep De vrijwilligers werken nu veel meer samen met de medewerkers van Uitzicht. Ook dat was wennen. Maar de communicatie met de medewerkers verloopt echt goed, vertelt Anja. Zij geven mij het gevoel dat ik gewaardeerd word en dat men blij is met de hulp van vrijwilligers. 13

14 VERTREK & WELKOM Afscheid Hans de Vin Op 10 januari jl. hebben wij afscheid genomen van Hans de Vin als bestuurder van Cedrah. Bijna 2,5 jaar heeft hij deze intensieve functie interim- mogen invullen. Afkomstig uit de financiële wereld, was de zorgsector voor Hans de Vin onbekend terrein. Maar in korte tijd heeft hij zijn werk voortvarend opgepakt en zich de complexe wereld van de zorg eigen gemaakt. Voortvarendheid en beeldspraak waren kenmerkend. Zo kwam zijn eigen oude blokkendoos op tafel en niet te vergeten de jojo tijdens een MT-vergadering! De voortvarendheid en gedrevenheid bleken onder andere op financieel gebied: het grote tekort werd omgedraaid in een positief resultaat voor 2011 en Daarnaast werden er stappen gezet door samen te werken met Stichting Zorg- verlening in Zeeland en is er een intentieovereenkomst getekend met huisgroep Vlaardingen om de toekomst van locatie Uitzicht te waarborgen. Zonne- In al zijn werk zocht Hans de Vin het goede voor Cedrah, waarin hij zich nauw verbonden voelde met de reformatorische gezindte. Afscheid nemen is nooit makkelijk. In het bijzonder voor dit moment waarin een aantal projecten nog in volle gang zijn, zoals de plannen voor d' Amandelhof en Uitzicht en de mogelijke samenwerking met Stichting Zorgverlening. Tegelijkertijd mocht Hans de Vin daarin ook Gods leiding ervaren en was er dankbaarheid voor al het goede dat mocht worden ontvangen. We bedanken Hans de Vin voor al zijn inzet en wensen hem, samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods zegen en al het goede voor de toekomst. Het managementteam van Cedrah Nieuwe interim-bestuurder: Zeger de Haan Het komende half jaar zal de functie van bestuurder van Cedrah worden ingevuld door Zeger de Haan. Zeger: In de afgelopen vijfentwintig jaar heb ik voornamelijk in de ouderenzorg gewerkt, altijd in organisatiesmet een duidelijke protestants christelijke identiteit. Het vakgebied is mij bekend vanuit de uitvoerende zorg, als verpleeghuisarts, en ook als directeur en bestuurder. Mijn opdracht is om Cedrah de komende tijd te helpen bij de vernieuwingen in de zorg en richting de fusie. Ik hoop op een mooie en boeiende periode bij Cedrah. Wij wensen Zeger veel succes en bovenal Gods zegen voor zijn taak binnen Cedrah. Nieuwe manager Vastgoed & Wonen Per 1 januari 2013 versterkt Gert van Kralingen de gelederen van Cedrah. Hij geeft leiding aan de afdeling vastgoed en beheer om samen met het team en onder verantwoordelijkheid van de bestuurder na te denken over en plannen te maken voor het al dan niet renoveren of nieuw bouwen van de Cedrah-locaties. Als geboren Rotterdammer is Gert geen onbekende in de regio. Veel van zijn familie (opa s en oma s) waren bewoners van onze huizen. Gert woont in Middelburg en heeft de afgelopen jaren gefunctioneerd als directeur van Heijmans NV en was verantwoordelijk voor bouw en vastgoed. 14 Wij wensen Gert veel succes en bovenal Gods zegen voor zijn taak binnen Cedrah.

15 CLIËNTTEVREDENHEID H A R T & H A N D K O R T Een mooi rapportcijfer voor Cedrah De bewoners van d Amandelhof, Nebo, Beth-San en Uitzicht geven een positief oordeel over de zorg- en dienstverlening die zij ontvangen. Gemiddeld waarderen ze de zorg met een goede 8. Eind vorig jaar hebben op elke locatie ongeveer 30 bewoners meegewerkt aan een interview. Daarin vertelden zij zelf hoe zij de zorg en dienstverlening ervaren Ook aan familieleden van dementerende bewoners van de vier Cedrah-locaties is gevraagd naar hun oordeel. Zij hebben een vragenlijst ingevuld. Daarin gaven ze aan hoe zij de zorg en dienstverlening voor hun familie of dierbare en het contact met de organisatie ervaren. Zij waren zelfs nog positiever en gaven gemiddeld een 8,2. Naast deze groepen bewoners die in het zorgcentrum wonen, zijn ook cliënten benaderd die in hun eigen huis wonen. Er zijn vragenlijsten gestuurd naar verschillende groepen en ook hier was er sprake van een mooie uitslag. Mensen die thuis zorg van Cedrah ontvangen gaven een 8,4. De huishoudelijke hulp vanuit de WMO bij mensen thuis kreeg een 8,6. Dagverzorging werd gewaardeerd met een 8,8 (landelijk cijfer onbekend). De onderzoeken zijn uitgevoerd door mensen die niets met Cedrah te maken hebben, waardoor het onderzoek onafhankelijk en betrouwbaar is. Bij alle onderzoeken viel op dat veel mensen hebben gereageerd op de vragenlijsten. Daar zijn wij heel bij mee, omdat de gegevens daarmee betrouwbaarder worden en het getuigt van grote betrokkenheid. We bedanken iedereen die heeft meegedaan heel hartelijk! Deze uitslagen zijn een groot compliment voor de medewerkers van Cedrah die dagelijks zorg verlenen aan de cliënten. Natuurlijk werden er ook verbeterpunten genoemd. Die verschillen per locatie. Een volgende stap is dat we samen met cliënten en medewerkers naar de uit komsten van het onderzoek gaan kijken en samen gaan beslissen wat we er verder mee gaan doen. 8 7,8 8,2 7,6 8,6 8,6 8,4 8,3 8,8 Somatiek PG Thuiszorg WMO Dagverzorging* * landelijk cijfer onbekend Cedrah Landelijk BETH-SAN Beth-San opent fysioruimte Een jaar lang diende de fysioruimte als opslagruimte, maar november jl. werd de ruimte echt ingericht met geavanceerde fitnessapparatuur. Bij de keuze van de fitnessapparatuur is rekening gehouden met de vaak hoge leeftijd van de bewoners en met rolstoelgebruikers. Daarnaast kunnen ouderen die zelf niet veel kracht meer hebben, toch bewegen. Er is bijvoorbeeld een fiets waarin hun benen worden vastgezet en de fiets elektrisch wordt bewogen. Zo kunnen zij toch hun dagelijkse portie beweging krijgen. Ouderen houden hierdoor hun spierkracht op peil, vallen minder snel en hun spijsvertering en hun hersenen blijven beter functioneren. Kortom, zij voelen zich prettiger. De inrichting is mede gefinancierd met de opbrengst van het Boelhuis van het oude Beth-San en het premieplan van het ouderenfonds. Op 20 november jl. werd het fysioruimte feestelijk geopend door mevrouw Koole. Deze middag was er ook professionele begeleiding aanwezig zijn om alle apparaten uit te leggen. Bewoners mogen gratis onbeperkt gebruik maken van de fitnessruimte. Het personeel, de bewoners van de aanleunwoningen en de vrijwilligers betalen hier een kleine vergoeding voor. 15

16 WERKEN BIJ CEDRAH Even voorstellen... De afgelopen maanden mochten we binnen Cedrah nieuwe collega s verwelkomen. We stellen ze graag aan u voor. Caroline den Breejen woonbegeleider niveau 3 Beth-San Anne Eskes leerling woonbegeleider niv. 3 leerjaar 3 Uitzicht Janneke Vogelaar - de Jonge praktijkopleider Nebo Irma Mensink verpleegkundige geriatrie/gerontologie d' Amandelhof Joke Janse - van Keulen woonbegeleider niveau 4 (verpleegkundige) Nebo Arie den Heijer applicatiebeheerder pcd Centraal Bureau 16 Oproepkrachten Beth-San Mariëlle Visser - Bac Leonie Schipper - Wesdorp woonbegeleider niveau 1 Nebo woonbegeleider niveau 1 d'amandelhof Nebo Gonnie van Roon woonbegeleider niveau 1 Esther Mourik - Blonk woonbegeleider niveau 2 Lia de Snoo - Stehouwer huishoudelijk medewerker Ali van 't Zelfde - van den Berg woonbegeleider niveau 1 Anita den Hoed - Bal woonbegeleider niveau 3 C O L O F O N Hart & Hand is een uitgave van Cedrah Centraal Bureau Barbizonlaan MA Capelle aan den IJssel T (010) E d Amandelhof Fluiterlaan RL Capelle aan den IJssel T (010) E Beth-San Wilde Veenen EE Moerkapelle T (079) E Anneke Vermeulen teamleider zorg Beth-San Allemaal (nogmaals) hartelijk welkom bij cedrah en veel werkplezier toegewenst! Nebo Hoofdland RD Zwijndrecht T (078) E Uitzicht Churchillsingel XB Vlaardingen T (010) E Avondrust Nudenoord ZH Rotterdam T (010) E Rehoboth Michelangelostraat NM Rotterdam T (010) E Redactieadres Barbizonlaan MA Capelle aan den IJssel Vormgeving en eindredactie Broad Communications, Harderwijk Druk Crezée Meerkerk BV

Beth-San. Diensten. Uw wensen en behoeften centraal

Beth-San. Diensten. Uw wensen en behoeften centraal Beth-San Diensten Uw wensen en behoeften centraal Welkom in ons seniorenrestaurant! Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom in ons restaurant De Lepelaar. Tussen 12.00-13.15 uur kunt u voor

Nadere informatie

Uitzicht. Diensten. Uw wensen en behoeften staan centraal

Uitzicht. Diensten. Uw wensen en behoeften staan centraal Uitzicht Diensten Uw wensen en behoeften staan centraal Welkom in ons seniorenrestaurant! Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom in ons seniorenrestaurant! De openingstijden zijn van 11.30

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Cedrah. Welkom bij Cedrah. Wonen, zorg en diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging

Cedrah. Welkom bij Cedrah. Wonen, zorg en diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging Cedrah Welkom bij Cedrah Wonen, zorg en diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging Gezellig deelnemen aan activiteiten, thuiszorg ontvangen of een appartement van Cedrah betrekken; aan u de

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

d Amandelhof Bewegen in d Amandelhof Fysiek én mentaal fit

d Amandelhof Bewegen in d Amandelhof Fysiek én mentaal fit d Amandelhof Bewegen in d Amandelhof Fysiek én mentaal fit Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op uw gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Bewegen in d Amandelhof Gezond voelen binnen de beperkingen

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Zorg. Pastorale zorg. Een vertrouwde reformatorische leefgemeenschap voor ouderen

Zorg. Pastorale zorg. Een vertrouwde reformatorische leefgemeenschap voor ouderen Zorg Pastorale zorg Een vertrouwde reformatorische leefgemeenschap voor ouderen Het is voor de bewoner (en diens familie) een ingrijpende verandering om te komen wonen in één van onze woonzorgcentra. Het

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg Dagcentrum, Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg in hartje Groenlo. De Molenberg is een begrip als het

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna, uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna Laurens Simeon en Anna is het bekende woonzorgcentrum in de deelgemeente Feijenoord, waar alles erop is gericht om tot op hoge

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente.

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Wil jij ook iets extra s betekenen voor een ander? Kijk op www.vilente.nl/vrijwilligers voor de vacatures! Als vrijwilliger geef je kleur

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Meneer Zijlstra krijgt vaak bezoek van zijn kleinzoon Stijn. Samen voeren zij de dieren in de dierenweide. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht 1. Teamleider Uitzicht Voor Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Kleinschalig wonen Zo thuis mogelijk 2 Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Als thuis wonen niet meer veilig voelt en de behoefte aan bescherming en zorg groter wordt, dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum

Nadere informatie

Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen

Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen Meneer Van de Velde vindt het fijn met Tanja te praten over zijn moeder en herinneringen op te halen

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij Zorggroep Noordwest-Veluwe

Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij Zorggroep Noordwest-Veluwe Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij Zorggroep Noordwest-Veluwe Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij de Zorggroep Zomaar een stukje door het centrum fietsen of gezellig

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een warme, verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Cedrah. Wensen vastleggen. Maak een weloverwogen keuze voor later

Cedrah. Wensen vastleggen. Maak een weloverwogen keuze voor later Cedrah Wensen vastleggen Maak een weloverwogen keuze voor later Bij het ouder worden kan door lichamelijke of geestelijke achteruitgang opname in een zorginstelling noodzakelijk zijn. Voor u (en uw familie)

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht \ Thuiszorg Zorg en hulp bij u thuis BrabantZorg, met aandacht 2 Alle aandacht en zorg bij u thuis \ Thuiszorg Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen.

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen. Joh. 4, 13-15 Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, 14 maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Elke week leest mevrouw Vervoort de weekbladen in de lounge van Transwijk. Met een kopje koffie erbij, is dat een echt ontspannen

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte.

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte. Profielschets Teamleider Zorg Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een resultaatgerichte Teamleider Zorg (32-36 uur). De ideale kandidaat is een verbindende

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Cedrah. Thuiszorg. Goede zorg in uw vertrouwde omgeving

Cedrah. Thuiszorg. Goede zorg in uw vertrouwde omgeving Cedrah Thuiszorg Goede zorg in uw vertrouwde omgeving Met thuiszorg van Cedrah ontvangt u goede zorg in uw vertrouwde omgeving. Op sommige momenten in het leven is het fijn om hulp te krijgen. Soms tijdelijke

Nadere informatie

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap.

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zorggemeenschap. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wanneer we het hebben over een gemeenschap als samenleving, dan weet iedereen precies

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN Delfshaven, uw persoonlijke keuze laurens DELFSHAVEN Delfshaven Laurens Delfshaven is een modern woonzorgcentrum voor ouderen in de bruisende deelgemeente Delfshaven. Er heerst een gemoedelijke en gezellige

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Dagverzorging. Zorg voor elkaar

Dagverzorging. Zorg voor elkaar Dagverzorging Zorg voor elkaar Dagverzorging: ontspannen en afwisselend Welkom bij Wittenbergzorg Woont u nog zelfstandig, maar mist u het contact met mensen? Of is iedere dag hetzelfde en zoekt u daarom

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

BELLINCKBORG HENGELO

BELLINCKBORG HENGELO carintreggeland huis BELLINCKBORG HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Waar staat onze woongroep voor?

Waar staat onze woongroep voor? Waar staat onze woongroep voor? Magnolia is een vooruitstrevende woongroep, gericht op de toekomst. Comfortabel wonen en leven met respect voor elkaar staat voorop. De bewoners bepalen door regelmatig

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Samen beter in wonen, welzijn en zorg. Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten.

Samen beter in wonen, welzijn en zorg. Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Samen beter in wonen, welzijn en zorg Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Samen beter in wonen, welzijn en zorg Waar en hoe mensen ook

Nadere informatie

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga Geschiedenis van het woonzorgcentrum Thebe Haga staat in de wijk Princenhage sinds 1975. Wie in deze Bredase wijk is opgegroeid of heeft gewoond, wil meestal graag in deze buurt blij ven. Bij Thebe Haga

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Tertzio www.pleyade.nl

Tertzio www.pleyade.nl Tertzio www.pleyade.nl Welkom op Tertzio Warm, persoonlijk en sfeervol. Dat is waar de verpleegunit van Pleyade op Tertzio voor staat. Wij bieden zorg aan mensen met een lichamelijke aandoening in een

Nadere informatie

De heer Ten Brink (62),

De heer Ten Brink (62), De heer Ten Brink (62), bewoner Sensire Dementie den op ooiman jonge leeftijd doetinchem, bestuurt de droombus 1 Dementie op jonge leeftijd Dementie komt vooral voor bij oudere mensen. Toch kun je ook

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst Hospice De Wingerd Hospice De Wingerd Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst De Wingerd is een kleinschalige zorgvoorziening, gelegen

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair.

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie