Jaarontwikkelingsplan Openbare Basisschool. Dr. W. Dreesschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarontwikkelingsplan 2014-2015. Openbare Basisschool. Dr. W. Dreesschool"

Transcriptie

1 Jaarontwikkelingsplan Openbare Basisschool Dr. W. Dreesschool 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Urenberekening 3 Roosters 3.1 Schooltijden 3.2 Overzicht studiedagen/studieochtenden groep Overzicht vakantiedagen 3.4 Gymtijden en zwemtijden 4 Inzet personeel 4.1 Groepsbezetting 4.2 Taakbeleid 5 Vervanging bij ziekte 6 Nascholing 7 Vergaderingen 7.1 Managementteam 7.2 Medezeggenschapsraad 8 Gesprekscyclus 9. Ouders 8.1 Klassenbezoeken 8.2 Functioneringsgesprekken 8.3 Beoordelingsgesprekken 10. Arbo-jaarplan 11. Meerjarenbeleid / jaarontwikkel plan 11.1 Missie 11.2 Visie 11.3 uitwerking thema s 1 Passend onderwijs 2 Didactiek ontwikkeling 3Ouderbetrokkenheid 2

3 4 Zelfstandig werken 5 PR 6 Academische opleidingsschool 7 ICT 8 Brede school Bijlage 1. TSO rooster 2. Aantal lesuren 8 jaar cohort 3. Taakbeleid 4. Richtlijnen en uitgangspunten totale lesuren per week voor het activiteitenrooster 5. Evaluatie JOP Vaststellen medezeggenschapsraad 7. Vaststellen bevoegd gezag 3

4 Inleiding Voor u ligt ons jaarontwikkelingsplan In dit plan leggen wij jaarlijks onze beleidsvoornemens vast en beschrijven wij hoe wij het komende schooljaar onze school organiseren. Na overleg met de medezeggenschapsraad vindt vaststelling plaats. Onze belangrijkste taak is het vormgeven van een leeromgeving voor kinderen waarin zij maximale kansen krijgen. Dat doen we in een sfeer, waar iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt, zowel kinderen, ouders als leerkrachten. We leren onze kinderen respectvol en met goede manieren met elkaar om te gaan. Wij gaan voor ontwikkeling, zowel voor kinderen, als voor de organisatie. Daarmee willen we een lerende en zich ontwikkelende organisatie zijn. Wij denken dat dit jaarontwikkelingsplan een duidelijk handvat biedt voor alle bij de school betrokken mensen. Zodat we met elkaar weten waar we het komend schooljaar specifiek aan gaan werken en hoe we dit organiseren. Geen keuzes die uit de lucht komen vallen, maar waar we samen achter staan. Keuzes die ons helpen om ervoor te zorgen dat ieder kind uniek is op de Dr. Willem Dreesschool. Juni

5 2.Urenberekening Urenberekening schooljaar Drees groep 1 en 2 3 t/m 8 aantal klokuren per week 23,75 25,75 aantal weken per jaar Schoolreis tot u. 2 bijtelling totaal te besteden Vakanties eerste dag laatste dag klokuren Klokuren Herfstvakantie ,75 25,75 Kerstvakantie ,5 51,5 Voorjaarsvakantie ,75 25,75 Pasen ,5 5,5 Koningsdag ,5 5,5 Meivakantie&hemelvaart ,5 51,5 Pinksteren ,5 5,5 Zomervakantie ,5 154,5 subtotaal uren vakantie 301,50 325,5 uren te besteden ,25 Vrije dagen/uren Klokuren Klokuren Studiedag ,5 5,5 Vrije middag kleuters Studiedag De Basis ,5 5,5 Laatste schooldag Studieochtend groep 1/2 vrij Studiedag ,5 5, ,0 0 subtotaal uren vrije dagen/uren 32,50 18,50 totaal uren vakanties en vrije dagen/uren ,0 uren onderwijs 906, ,75 5

6 nb. De groepen 3 en 4 maken hetzelfde aantal uren als de groepen 5 t/m 8. Verantwoording hiervoor staat in het plan Verlengde schooldag- Schakelklas. 3. Roosters 3.1 Schooltijden Groep 1-2 groep 3-8 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Overzicht gym- en zwemtijden Zwemles groep 4 en 5 dinsdagmiddag uur in de Grote Koppel. De kinderen zijn dan iets later thuis. Gymroooster onder voorbehoud. Maandag Groep 6/7 zaal A Maandag Groep 3 zaal A Maandag Groep 7/8 zaal A Vrijdag Groep 3 zaal A Joanneke Vrijdag Groep 5 zaal C Vrijdag Groep 6/7 Joanneke groep A Vrijdag Groep 4 groep 4 zaal C Vrijdag Groep 7/8 zaal C Joanneke 3.3 Overzicht vakantiedagen Overzicht vakantiedagen Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Pasen t/m Koningsdag t/m Meivakantie & hemelvaart t/m Pinksteren t/m Overzicht studiedagen Overzicht studiedagen Studiedag Studiedag Studiedag de Basis Kleuters middag vrij multicultimaaltijd

7 Studie-ochtenden OB Studiemiddag Laatste schooldag Studiedagen vallen onder deskundigheidsbevordering. Van iedereen wordt verwacht dat je aanwezig bent bij alle studiedagen. Ook als het niet je officiële werkdag is. 7

8 4. Inzet personeel 4.1 Groepbezetting Dr. Willem Dreesschool Ma Di Woe Do Vrij 1/2a Claudia Claudia Claudia Claudia/Wendy Claudia 19x 1/2b Antoinet Patricia Antoinet Patricia Patricia 1/2c Annemiek Annemiek Annemiek Annemiek Wendy (ochtend) Db OB Ali Antoinet Jose Wendy 21 x Patricia tot jan soms 3 Chantal Chantal Anke Anke Anke 4 Stephan Stephan Stephan Stephan Stephan 5 Jose Jose Iris Iris Iris 6 /7 Anneloes Anneloes Anneloes Beli Beli Ali db smorgens 7/8 John John Beli John John Ali db s middags Ali db soms vervanging / Chantal begeleiding nieuwe leerkrachten Ondersteuning indiv kinderen gr 6,7,8 Wendy CV vervanging Stephan door Chantal op vrijdag Aanwezigheid directie, intern begeleider en ondersteunend personeel: Directie: Martiene van Netten (4 dagen) adjunct tot : Marieke Ham Dinsdagmiddag, woensdag, vrijdagochtend Intern begeleider: Marike Broesder, dinsdag tot en met donderdag Ondersteunend personeel: Harrie Osterloh (conciërge) maandag, woensdag, vrijdag 1 dag administratie 8

9 4.2 Taakbeleid Werktijdenregeling Op onze school wordt gewerkt met de door De Basis vastgestelde werktijdenregeling. Uitgangsprincipe hierbij is dat er voldoende aanwezigheid is op de werkplek. De volgende aanwezigheidsuren worden in ieder geval van je verwacht: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Woensdag: tot minimaal uur tot minimaal u. pauze: Ieder leerkracht heeft recht op een pauze van 30 minuten. Normjaartaak Als je fulltime werkt en dus een werktijdfactor (WTF) van 1.0 hebt dan betekent dit dat je jaarlijks 1659 uur werkt. Als je parttime werkt dan gaat dit naar rato en werk je WTF x 1659 uur. Deze 1659 uur wordt verdeeld over de volgende taken: Roostertaak. De roostertaak omvat de uren die je les geeft, de lesgebonden uren. Voor een fulltimer is dit WTF 1.0 x 930 uur = 930 uur op jaarbasis. Werk je parttime dan kun je dit zelf uitrekenen door je WTF x 930 uur te vermenigvuldigen. Ambulante taak. Binnen de ambulante taak vallen de groepstaken en de schooltaken. Voor een fulltimer geldt dat het totaal van de groepsgebonden taken en de schooltaken 563 uren zijn. Voor een parttimer is dit naar rato dus de WTF x 563 uren. o o de groepsgebonden taken ; de voor- en nazorg van je groep hiervoor zijn binnen De Basis afspraken in de nota taakbeleid. de schooltaken ; hieronder vallen de vaste taken zoals in onderstaande tabel omschreven en de overige tijd die beschikbaar is voor taak- en werkgroepen. Professionalisering Binnen de normjaartaak van 1659 zijn ook uren voor professionalisering opgenomen. Voor een fulltimer geldt dat er 166 uren voor professionalisering zijn. De helft hiervan wordt door de school ingepland, de andere helft door de leerkracht zelf en wordt achteraf verantwoord. Voor een parttimer is het aantal uren naar rato dus WTF x 166 uur. 9

10 5. Vervanging bij ziekte Als een leerkracht van een groep ziek is dan belt hij/zij tussen 7.00 en 7.15 de (adjunct-) directeur. Deze vraagt een leerkracht aan bij primair select. Een leerkracht van primair select doet de groep deze dag, inclusief de pleinwacht. Indien deze na 8.30 aanwezig is, dan vangt de leerkracht van de naastgelegen groep de groep tussentijds op. De vervanger wordt begroet door directie. Indien niet aanwezig door IB. Leerkrachten zorgen dat de map op orde is. De benodigde wachtwoorden en sleutels te vinden. 6. Nascholing Nascholing vindt zowel op individueel niveau als op schoolniveau plaats. In de nascholing op individueel niveau staat de individuele deskundigheidsbevordering centraal. Hiervoor maakt elke leerkracht een persoonlijk ontwikkelplan waarin de eigen doelen worden benoemd en de manier waarop hieraan gewerkt zal worden. De nascholing op schoolniveau is altijd gerelateerd aan de actieplannen en doelen die dat jaar centraal staan. Dit betekent dat ze altijd vallen onder een van de acht centrale thema s. Nascholing vindt plaats in zowel de geplande bouw en algemene team vergaderingen als in speciaal daarvoor opgenomen studiedagen. Voor komend schooljaar zijn onderstaande nascholingsmomenten benoemd. Thema Wie Extern Intern Passend Onderwijs Werkgroep gedrag X Team X Intern begeleider X Didactische Team X X ontwikkeling Ouderbetrokkenheid Team X Zelfstandig Werken Team X ICT Team X X Academische opleidingsschool PR Esis B specialist X X Opleider in School X Team X Directie X Brede school 10

11 7. Vergaderingen De team- en bouwvergaderingen staan allen gepland in de teamkalender. Vergaderdata managementteam (MT) Datum Leden MT Directeur Marike Broesder Beli Faassen Antoinet Roeling Vergaderdata medezeggenschapsraad MR vergaderingen GMR vergaderingen donderdag avond Leden MR Patricia Kool Anke van de Looi Chantal Lijbers Jan Hadderingh Isabella van Dam Marcel Verf 11

12 8. Gesprekscyclus 8.1 Klassenbezoeken directie Jaarlijks worden klassenbezoeken op onderwerp gehouden bij alle leerkrachten. Dit onderwerp zal wisselend zijn per jaar, afgestemd op de ontwikkelingen dat jaar. De klassenbezoeken dit schooljaar zijn gericht op handelingsgericht werken bij rekenen. Klassenbezoeken Anke Patricia Antoinet Claudia Jose Stephan Chantal Anneloes Iris John Beli Wendy Annemiek 8.2 Functioneringsgesprekken directie Functioneringsgesprekken Anke Patricia Antoinet Claudia Jose Stephan Chantal Anneloes Iris John Beli Wendy Annemiek Marike Harrie Ali Administratie 8.3 Beoordelingsgesprekken directie Beoordelingsgesprekken Chantal Antoinet Stephan Iris Wendy 12

13 9. Ouders Ouders zijn op diverse momenten welkom in de school. We willen ouders zo goed mogelijk informeren en betrekken bij de school. Hiervoor hebben we diverse activiteiten: Inloop s morgens tot 8.30 Algemene ouderavond: jaaractiviteiten worden uitgelegd. Multi-culturele maaltijd voor ouders: Ouderbezoekweek Gesprekken (kennismaking en voortgangsgesprekken (3x per jaar)) Drees podium Optreden na cultuurproject Hulp bij uitstapjes. Biebouders. Luizenmoeders Bedankmiddag voor ouders. Aankleding school en schoolplein. Sportdag Kleutermiddag met gezelschapsspelletjes voorleesmiddag Ondersteuning bij activiteiten, zoals Sint, schoolreis, carnaval en keuzecursus. Inloopavond Via ouderraad en MR. Schooltuintjes 13

14 10. Arbo-jaarplan De kwaliteit van ons onderwijs hangt mede af van de arbeidsomstandigheden op school. Het arbobeleid op onze school heeft tot doel te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van al het personeel en leerlingen. Daartoe ondernemen we de volgende acties Veiligheid: Onderhouden actueel calamiteitenplan Het plannen en houden van een ontruimingsoefening (een maal gepland en een maal ongepland per jaar) en het evalueren daarvan. Het registreren van ongevallen, het bieden van eerste hulp (BHV ers), het toezien op de veiligheid van de inrichting van het gebouw en plein. Het deelnemen van de BHV ers aan de herhalingscursussen Ziekteverzuim Het analyseren van de verzuimgegevens Het voeren van verzuimgesprekken en de registratie hiervan (in verzuimexpert) volgens het model poortwachter Het opstellen van een evenwichtig taakbeleid en het bespreken hiervan Het bespreken van de taakbelasting met de teamleden Het voeren van persoonlijke gesprekken met teamleden over hun welbevinden Het afnemen van de ARBO-meester/werkklim t.b.v. de RI&E Overige activiteiten Controle van de schoonmaak (conciërge/team/directie) Laten herstellen van gebreken in en om gebouwen (beheer) Controleren van blusmiddelen in de gebouwen (conciërge/ansul) Controleren van de alarminstallatie (beheer) Laten controleren van de speeltoestellen in de school en op het plein (extern bedrijf) 14

15 11. Meerjarenbeleid en jaarontwikkelplan De visie van de school is uitgangspunt bij alle keuzes die de school maakt. Visie Een school voor iedereen De Dr. Willem Dreesschool is een openbare basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. Wij willen een school zijn waar kinderen en hun ouders met plezier naar toe gaan. Wij willen dat kinderen zich veilig voelen, gerespecteerd en gewaardeerd. Ieder kind mag zichzelf zijn. Ons motto is: Ieder kind is uniek! Alle kinderen en ouders zijn bij ons welkom, ongeacht hun achtergrond of mogelijkheden. Wij besteden op onze school nadrukkelijk aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke opvattingen. Onze uitgangspunten zijn daarbij verdraagzaamheid, respect, vertrouwen en solidariteit. Samen maken we van onze school een levendige, kleurrijke school. Net zo levendig en kleurrijk als de samenleving. Passend onderwijs Alle kinderen kunnen en willen leren. Elk kind doet dat op zijn eigen, unieke manier. Wij bieden daarom passend onderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs afstemmen op de persoonlijke onderwijsbehoefte van ieder kind. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig op school. Wanneer wij daartoe in staat zijn willen wij deze ondersteuning graag bieden. Educatief partnerschap Ouders en school zijn educatieve partners. Door de betrokkenheid van ouders voortdurend te versterken en inhoudelijk goed op elkaar af te stemmen willen we de ontwikkelingskansen van onze kinderen zo groot mogelijk maken. Samenwerken in de wijk Als school willen we tevens constructief samenwerken met (pedagogische) partners in de wijk om de kansen voor de kinderen te versterken. Een lerende organisatie De Dr. Willem Dreesschool is een lerende organisatie. We leren met en van elkaar en blijven ons ontwikkelen. Bij het opstellen van de ontwikkel- en actiepunten voor een nieuwe schoolperiode staat de missie en visie centraal. Daarnaast worden deze beïnvloed door versschillende zaken en ontwikkelingen, zoals: - De identiteit van het openbaar onderwijs in Arnhem - De Onderwijskundige doelen vanuit het beleidsplan van De Basis - Kenmerken van de huidige en verwachte leerlingpopulatie - Externe ontwikkelingen In plaats van deze zaken apart te benoemen heeft het managementteam de keuze gemaakt om deze mee te nemen bij het maken van de SWOT analyse en daarmee een plek te geven in de inhoudelijke plannen schoolontwikkeling. De SWOT analyse is in januari 2013 opgesteld. Aan de hand van de SWOT analyse heeft het MT acht thema s geformuleerd, die de komende jaren centraal zullen staan bij het opstellen van jaarlijkse doelen. 15

16 Passend Onderwijs Didactische ontwikkeling Ouderbetrokkenheid Zelfstandig werken PR Academische opleidingsschool ICT Brede school Deze thema s zijn in paragraaf 11.1 t/m 11.8 verder uitgewerkt. Met de keuze om de komende vier jaar de acht thema s centraal te stellen in de ontwikkeling wordt de doorgaande lijn in de ontwikkeling geborgd. Daarvoor is de keuze gemaakt om de jaarlijkse actieplannen op te stellen en te evalueren binnen de kaders van het centrale thema. De jaarlijkse actieplannen staan dus in dienst van de meerjaren doelen en tegelijkertijd is het ieder jaar mogelijk om in te spelen op zowel interne als externe ontwikkelingen die het tempo, de vorm of inhoud van de acties per jaar kunnen aanscherpen. Om als een school je te kunnen blijven ontwikkelen is het daarnaast noodzakelijk om een aantal primaire processen en activiteiten te borgen. Hiervoor zijn de benodigde taken opgesteld en opgenomen in het taakbeleid (bijlage 3). 16

17 1. Passend Onderwijs De Dr. Willem Dreesschool wil met haar onderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Met invoering van passend onderwijs wordt de diversiteit aan onderwijsbehoeftes vergroot. Wij vinden het van belang dat dit niet ten koste gaat van de leeropbrengsten en ontwikkeling van de kinderen. Het goed kunnen volgen van de leerlingen en oog en oor hebben voor de leerlingen om het onderwijs te verbeteren vinden wij daarbij belangrijk. De komende jaren willen wij inzetten op activiteiten in school om over vier jaar aan onderstaande speerpunten te voldoen. Speerpunten/doelen meerjarenbeleid De Dr. Willem Dreesschool in staat om voor alle leerlingen een passend onderwijs traject te bieden welke voorziet in de onderwijsbehoefte van de leerling. Hieraan ligt een actueel en gedegen zorgprofiel en basisprofiel van de school ten grondslag. Passend bij wat de school kan bieden. Passend Onderwijs is een ontwikkeling die op landelijk niveau plaatsvindt. Onder Passend Onderwijs wordt de verplichting verstaan die scholen vanaf 1 augustus 2014 hebben om een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit wordt ook wel zorgplicht genoemd. Ontwikkelingen die dit met zich meebrengt liggen in herinrichting van de samenwerkingsverbanden en opschaling daarvan en het herontdekken van huidige mogelijkheden en in gang zetten van nieuwe activiteiten ten behoeve van onderwijs aan een nieuwe doelgroep leerlingen. Passend Onderwijs is een dynamische ontwikkeling die invloed heeft op alle betrokkenen in en om de school. - De Dr. Willem Dreesschool kent een duidelijke profilering van een goede school voor leerlingen met bijpassende zowel cognitieve als sociale leeropbrengsten. Als school hebben wij zicht op wat er speelt in de school en op landelijke en lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs en stemmen hier ons aanbod op af. - Onze leerkrachten zijn competent in omgaan met verschillen in de groep tussen leerlingen en maken daarbij optimaal gebruik van de aanwezige expertise in de school als de ondersteuning en expertise vanuit de samenwerkingsverbanden. Onze leerkrachten zijn in staat om actuele en gedigitaliseerde middelen in te zetten om onderwijsbehoeftes van leerlingen in kaart te brengen en hiermee hun onderwijs te optimaliseren. Schooljaar , willen wij daarvoor onderstaande doelen realiseren: 1. Een werkgroep gedrag wordt gevormd en verzamelt de expertise om doelen voor komende jaren vorm te geven. - Er zijn doelen opgesteld waar de werkgroep de komende vier jaar aan werkt. - De werkgroep stelt plan van aanpak op om in kaart te brengen welke vaardigheden en kennis van het team nodig zijn om leerkrachten komende jaren te begeleiden en hoe dit begeleid kan worden. - Het zo-doen-we-dat bij de Drees rondom gedrag in de primaire laag implementeren in de praktijk. - De werkgroep gedrag stelt een pestprotocol op. Per moet elke school een door het ministerie goedgekeurd anti-pestprogramma hebben. De werkgroep onderzoekt en doet een voorstel. - De werkgroep gedrag draagt zorg voor implementatie en zichtbaarheid van gedragsregels in de school. - Er vindt continuering plaats van het positive behaviour support (pbs) in de school, zowel in de gangen als in de klas. - De werkgroep gedrag koppelt twee keer per jaar het plan van aanpak en de stand van zaken in de ATV terug. 2. De ontwikkelen rondom Passend Onderwijs worden verder eigen gemaakt en geïmplementeerd in de organisatie. 17

18 -De IB er verzamelt de nodige informatie over passend onderwijs en wat dit voor de school betekent. - Er wordt een heldere aanpak ontwikkeld op de begeleidingsbehoefte van zorgleerlingen. - Leerkrachten worden in de ATV s op de hoogte gebracht van de informatie die betrekking heeft op het handelen van de leerkracht. - Leerkrachten kunnen werken met de nieuwe formulieren rondom ZT aanmelding. - Procedure intake vierjarige wordt aangescherpt door directie en IB. - De samenwerking in het ZT wordt herijkt. Het ZT werkt met de nieuwe arrangementen. - Er wordt een koppeling gemaakt tussen het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsteam. - Het ondersteuningsteam participeert in de school rondom implementatie van individuele leerlijnen van kinderen met een OPP 3. Het gebruik maken van SCOL/OVM bij het afstemmen van het onderwijs wordt gecontinueerd. - Leerkrachten kunnen op niveau van de individuele leerling en de groep analyses maken vanuit SCOL met betrekking tot ontwikkeling van het sociaal emotionele gedrag en welbevinden van de leerling. -In alle groepen worden analyses van OVM of SCOL gebruikt bij het opstellen van het GO,GHP,IHP en leerlingbesprekingen - In twee onderbouwvergaderingen wordt het analyseren op groepsniveau vanuit het OVM besproken. - Er wordt een besluit genomen over het invullen van lijnen OVM. 4. Er is actieve leerlingenraad die input geeft aan de directie over de ontwikkelingen op school. -De leerlingenraad komt minimaal zes keer per jaar bijeen en brengt in kaart wat er speelt op school wat aandacht verdiend. -De leerlingenraad koppelt haar activiteiten terug naar directie en leerlingen in school. -Bij minimaal een activiteit in of om school is de leerlingenraad een volwaardig gesprekspartner bij de organisatie ervan. - Het is zichtbaar in school welke leerlingen in de leerlingenraad zitten 5. Leerkrachten gebruiken op eenduidige wijze Esis voor het administreren van zowel individuele leerling gegevens als groepsgegevens. - Afspraken rondom informatie betreffende de individuele leerling informatie in Esis worden verankerd. - Er vindt minimaal 1x in het jaar een werkmiddag plaats rondom eigen vaardigheden van leerkrachten. - De intern begeleider draagt zorg voor implementatie van groepsplannen in Esis. Betrokkenen: werkgroep gedragsteam, leerlingenraad, IB, directie, team, samenwerkingspartners in zorg Monitoring en evaluatie: Bouw, ATV, MT, directie 18

19 11.2 Didactiek ontwikkeling De Dr. Willem Dreesschool kenmerkt zich door een hoge mate van effectieve lestijd en specifieke werkvormen die de school onderscheidt met andere scholen uit de buurt. Daarbij wordt in de keuze van de didactiek aansluiting gezocht bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Zo wordt lesgegeven volgens het directe instructiemodel en is er zorg voor de juiste leermiddelen als het ontwikkel proces van de leerkracht. We vinden het belangrijk de didactische keuzes te blijven aanpassen aan onze leerlingen. Speerpunten/doelen meerjarenbeleid De Dr. Willem Dreesschool kenmerkt zich door een hoge mate van effectieve lestijd en leeropbrengsten passend bij mogelijkheden van kind, doordat er gebruik gemaakt wordt Bij didactiek gaat het om hoe kinderen het beste tot leren komen. Daarbij spelen verschillende factoren een rol zoals de leerkracht, de leeromgeving en leermiddelen. Uit zowel wetenschappelijke onderzoek als evidence based studies komen steeds nieuwe inzichten over effectieve didactische werkvormen en leermiddelen. Enerzijds komen deze inzichten terug bij de inzet van nieuwe leermiddelen, anderzijds bieden deze direct mogelijkheden voor toepassing in het onderwijs. Onder didactische ontwikkeling verstaan wij dan ook alle facetten die bijdrage aan een vergroting van de overdracht van kennis en vaardigheden. van didactische werkvormen en leermiddelen die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarvoor zijn wij als school op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwe inzichten rondom didactiek, waarbij we de vertaalslag maken naar de relevantie voor ons eigen onderwijs. -De Dr. Willem Dreesschool specialiseert zich in lesaanbod en werkvormen die de leerresultaten vergroten en onderscheid zich hiermee ten opzichte van andere scholen uit de buurt. Daarbij vinden er met regelmaat reflectie en evaluatie momenten plaats op zowel lesaanbod, leermiddelen, werkvorm als het eigen handelen van de leerkracht. Schooljaar , willen wij daarvoor onderstaande doelen realiseren: 1. In alle groepen wordt een half uur Engels gegeven volgens de TPR methode. -Er wordt een curriculum Engels ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit gebeurd met behulp van externe ondersteuning. - Leerkrachten vergroten hun eigen kennis en vaardigheden van Engels en krijgen meer zelfvertrouwen om in het Engels te kunnen spreken. Dit gebeurd met behulp van externe ondersteuning. - De werkgroep initieert activiteiten ten behoeve van de doorgaande lijn. 2. Het werken met de Wereldoriëntatie methode TOP Ondernemers wordt aangescherpt in effectiviteit en eenduidige manier van werken, waardoor er een stijgende lijn in resultaten van op wereldoriëntatie is te zien. -De werkgroep maakt een analyse van de resultaten van de afgelopen jaren en beschrijft in een plan welke activiteiten er zijn geweest en zullen zijn om deze te verhogen. - De werkgroep geeft aan het eind van het schooljaar advies aan directie over al dan niet continueren van deze methode. - Er vindt verdere uitwerking van de nieuwe les opzet van topondernemers plaats. - De werkgroep draagt zorg voor regelmatige evaluatie in de werkgroep van de vorderingen van de leerlingen. -De werkgroep plant structureel gastlessen/uitjes passend bij het thema. - Top-presentaties zijn zichtbaar in de gangen 3. Leerkrachten hebben kennis over effectieve spellingsaanpak en zetten deze in ten behoeve van het spellingsonderwijs. -Er is een analyse van de spellingsresultaten en er ligt een plan van de werkgroep om de spellingsresultaten structureel omhoog te krijgen. 19

20 -De leerkrachten krijgen inzicht in spellingsdidactiek en leerkrachtvaardigheden die daar bij horen. Hier wordt externe begeleiding voor ingehuurd. 4. Er is een rijke leesomgeving en leesactiviteiten. -Leesactiviteiten als het tutorlezen, stillezen en woordjes op tempo lezen in de groep worden geborgd door de taal- leesspecialist. -Het team is geïnformeerd over de eisen van een stilleesles om de opbrengsten te vergroten. - Het tutorlezen komt een aantal keer terug op de bouwvergadering om de goede inzet van (nieuwe) collega s te behouden. -De taal-leesspecialist zorgt voor een rijke leesomgeving in school (de nieuwe bibliotheek op het podium en de tutorkast). Aanschaf, vervanging, contacten vrijwilligers en organisatie. De taal-leesspecialist onderzoekt de mogelijkheden hiervoor rondom aanschaf boeken of continueren biebbus. - Alle groepen gaan 1x per jaar naar de bibliotheek. 5. Kaleidoscoop/Actief leren - In groep 3 en 4 wordt groepsdoorbroken met de hoeken gewerkt - Er wordt geborgd dat er 6 wisselhoeken zijn voor groep 3 en 4 samen en 6 voor de onderbouw. De inhoud en het opbergen worden geborgd - Er is een Dreesdocument zo doen we Kaleidoscoop in groep 3 en 4 6. VVE beleid - Er is een onderzoek naar een effectieve methode ter ondersteuning van het leerproces om de SLO doelen te behalen. Er wordt een voorstel gedaan aan de directie. - Er wordt een ontwikkelplan opgesteld voor het verhogen van de taalscores in de kleutergroepen. - Er wordt een startgesprek gevoerd door de leerkracht met nieuwe kleuterouders binnen zes weken. De bouwcoördinator maakt hiervan een borgingsdocument. 7. Er is een kwalitatieve goede aanpak van begrijpend lezen met verhoging van de resultaten als gevolg. - Vanaf het begin van het schooljaar wordt de methode nieuwsbegrip en nieuwsbegrip XL ingezet voor het begrijpend leesonderwijs. De begrijpend leeslessen uit de taalmethode worden losgelaten - Leerkrachten krijgen uitleg over evidence based strategieën en aanpak om begrijpend lezen te geven, door de werkgroep en externen. - De werkgroep draagt zorg voor implementatie en monitoring van de methode en werkwijze nieuwsbegrip XL. 8. Een structuur en activiteiten opzetten om de verkeersvaardigheden van kinderen te vergroten. - In samenwerking met de verkeersouders wordt een project gekozen om in te zetten voor de groepen 3,4 en 5 tijdens een verkeersochtend. Deze verkeersochtend keert jaarlijks terug. - De leerlingen uit groep 7 nemen deel aan het praktisch verkeersexamens. 9. Er vindt een onderzoek plaats door de onderbouw naar meerwaarde van een seperate schrijfmethode voor groep 1/2 plaats. Betrokkenen: werkgroep taal/spelling, werkgroep VVE, IB, directie, leerkrachten Monitoring en evaluatie: Alle doelen worden eind van het schooljaar geëvalueerd door de betrokkenen. 20

21 11.3 Ouderbetrokkenheid De Dr. Willem Dreesschool ziet het betrekken van ouders bij het onderwijs als vanzelfsprekendheid. Er zijn veel momenten waarop ouders in de school komen en waarbij de school in gesprek gaat met ouders over het onderwijs en ontwikkelingen op school. Daarbij staat de meerwaarde hiervan voor het kind voorop. Betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kind leidt tot betere schoolresultaten. Dit wordt gecommuniceerd met ouders en betrokken in ons beleid. Speerpunten/doelen meerjarenbeleid De Dr. Willem Dreesschool heeft zicht op hoe wij als school onze ouders betrekken bij het onderwijs zowel de sterke als zwakke punten en scherpt dit aan naar behoefte van ouders, vise van de school, en ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij heeft de school kennis van de verschillende vormen om ouders te betrekken en de effecten daarvan. Ouderbetrokkenheid is een containerbegrip waaronder zowel het ondersteunend gedrag van de ouder, het contact tussen ouder en school en de actieve deelname van ouders bij school valt. Welke activiteit je er ook onder verstaat, ouders spelen een belangrijke rol bij het functioneren van leerlingen binnen school. Uit meerdere onderzoeken blijkt ook dat ouderbetrokkenheid een significant positief effect heeft op de schoolprestaties en werkhouding van het kind op school. Dit geldt voor leerlingen van alle leeftijden, ongeacht de economische en etnische achtergrond van het gezin en het opleidingsniveau van de ouders. Ouders spelen dus altijd een rol in het onderwijs. - De Dr. Willem Dreesschool staat bekend als een school waar ouders welkom zijn en als partner worden gezien in de leerontwikkeling van het kind. Dit wordt schoolbreed gedragen en op eenzelfde wijze vormgegeven. Schooljaar , willen wij daarvoor onderstaande doelen realiseren: 1. Cursus Logo 3000 wordt gecontinueerd - De cursus voor ouders rondom Logo 3000 wordt aangeboden. - De inhoud en de meerwaarde van de cursus is bij ouders duidelijk. - Ouders worden actief benaderd voor deelname aan deze cursus door ervaren deelnemers. - Er worden twee informatiemomenten voor ouders over de cursus verzorgd door leerkrachten / Heili. - Er worden digitale licenties aangeschaft voor ouders die deelnemen aan de cursus. - Er is een informatie avond over logo 3000 voor ouders die niet aanwezig kunnen zijn op de cursus. - Tijdens de logo 3000 cursus worden ouders ook geïnformeerd over mogelijke rekenspelletjes. 2. Er wordt gebruik gemaakt van ICT mogelijkheden (mail/website) om ouders te informeren. - De werkgroep ICT bekijkt de mogelijkheid om via de website informatie per groep te delen met ouder. - Mailadressen van ouders worden verzameld ten behoeve van het sturen van groepsmail. De werkgroep ouderbeleid stelt voor de werkwijze hiervan een protocol op. 3. Oudercontacten - Begin van het jaar vinden startgesprekken plaats met ouders ter kennismaking. - Er worden ouders benaderd om te helpen in de groepen (intekenlijsten ophangen) - Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop leerkrachten actief oudercontacten kunnen houden, buiten de reguliere contactmomenten om (huisbezoeken, opbellen, gesprekken). - De koffie ochtenden worden met nieuwe inhoud in 3 blokken van 5 weken voortgezet. Peuterspeelzaal en externe instanties als CJG worden hierbij betrokken. Betrokkenen: team, ouders, IB, ouderraad Monitoring en evaluatie: Het proces en resultaat van alle drie de doelen worden aan het eind van het schooljaar geëvalueerd. 21

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015 word een ster op onze school 0 Deze schoolgids is bedoeld voor: ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool De Ruimte, voor mogelijk nieuwe kinderen, sollicitanten, studenten, andere instellingen

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie