Jaarontwikkelingsplan Openbare Basisschool. Dr. W. Dreesschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarontwikkelingsplan 2014-2015. Openbare Basisschool. Dr. W. Dreesschool"

Transcriptie

1 Jaarontwikkelingsplan Openbare Basisschool Dr. W. Dreesschool 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Urenberekening 3 Roosters 3.1 Schooltijden 3.2 Overzicht studiedagen/studieochtenden groep Overzicht vakantiedagen 3.4 Gymtijden en zwemtijden 4 Inzet personeel 4.1 Groepsbezetting 4.2 Taakbeleid 5 Vervanging bij ziekte 6 Nascholing 7 Vergaderingen 7.1 Managementteam 7.2 Medezeggenschapsraad 8 Gesprekscyclus 9. Ouders 8.1 Klassenbezoeken 8.2 Functioneringsgesprekken 8.3 Beoordelingsgesprekken 10. Arbo-jaarplan 11. Meerjarenbeleid / jaarontwikkel plan 11.1 Missie 11.2 Visie 11.3 uitwerking thema s 1 Passend onderwijs 2 Didactiek ontwikkeling 3Ouderbetrokkenheid 2

3 4 Zelfstandig werken 5 PR 6 Academische opleidingsschool 7 ICT 8 Brede school Bijlage 1. TSO rooster 2. Aantal lesuren 8 jaar cohort 3. Taakbeleid 4. Richtlijnen en uitgangspunten totale lesuren per week voor het activiteitenrooster 5. Evaluatie JOP Vaststellen medezeggenschapsraad 7. Vaststellen bevoegd gezag 3

4 Inleiding Voor u ligt ons jaarontwikkelingsplan In dit plan leggen wij jaarlijks onze beleidsvoornemens vast en beschrijven wij hoe wij het komende schooljaar onze school organiseren. Na overleg met de medezeggenschapsraad vindt vaststelling plaats. Onze belangrijkste taak is het vormgeven van een leeromgeving voor kinderen waarin zij maximale kansen krijgen. Dat doen we in een sfeer, waar iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt, zowel kinderen, ouders als leerkrachten. We leren onze kinderen respectvol en met goede manieren met elkaar om te gaan. Wij gaan voor ontwikkeling, zowel voor kinderen, als voor de organisatie. Daarmee willen we een lerende en zich ontwikkelende organisatie zijn. Wij denken dat dit jaarontwikkelingsplan een duidelijk handvat biedt voor alle bij de school betrokken mensen. Zodat we met elkaar weten waar we het komend schooljaar specifiek aan gaan werken en hoe we dit organiseren. Geen keuzes die uit de lucht komen vallen, maar waar we samen achter staan. Keuzes die ons helpen om ervoor te zorgen dat ieder kind uniek is op de Dr. Willem Dreesschool. Juni

5 2.Urenberekening Urenberekening schooljaar Drees groep 1 en 2 3 t/m 8 aantal klokuren per week 23,75 25,75 aantal weken per jaar Schoolreis tot u. 2 bijtelling totaal te besteden Vakanties eerste dag laatste dag klokuren Klokuren Herfstvakantie ,75 25,75 Kerstvakantie ,5 51,5 Voorjaarsvakantie ,75 25,75 Pasen ,5 5,5 Koningsdag ,5 5,5 Meivakantie&hemelvaart ,5 51,5 Pinksteren ,5 5,5 Zomervakantie ,5 154,5 subtotaal uren vakantie 301,50 325,5 uren te besteden ,25 Vrije dagen/uren Klokuren Klokuren Studiedag ,5 5,5 Vrije middag kleuters Studiedag De Basis ,5 5,5 Laatste schooldag Studieochtend groep 1/2 vrij Studiedag ,5 5, ,0 0 subtotaal uren vrije dagen/uren 32,50 18,50 totaal uren vakanties en vrije dagen/uren ,0 uren onderwijs 906, ,75 5

6 nb. De groepen 3 en 4 maken hetzelfde aantal uren als de groepen 5 t/m 8. Verantwoording hiervoor staat in het plan Verlengde schooldag- Schakelklas. 3. Roosters 3.1 Schooltijden Groep 1-2 groep 3-8 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Overzicht gym- en zwemtijden Zwemles groep 4 en 5 dinsdagmiddag uur in de Grote Koppel. De kinderen zijn dan iets later thuis. Gymroooster onder voorbehoud. Maandag Groep 6/7 zaal A Maandag Groep 3 zaal A Maandag Groep 7/8 zaal A Vrijdag Groep 3 zaal A Joanneke Vrijdag Groep 5 zaal C Vrijdag Groep 6/7 Joanneke groep A Vrijdag Groep 4 groep 4 zaal C Vrijdag Groep 7/8 zaal C Joanneke 3.3 Overzicht vakantiedagen Overzicht vakantiedagen Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Pasen t/m Koningsdag t/m Meivakantie & hemelvaart t/m Pinksteren t/m Overzicht studiedagen Overzicht studiedagen Studiedag Studiedag Studiedag de Basis Kleuters middag vrij multicultimaaltijd

7 Studie-ochtenden OB Studiemiddag Laatste schooldag Studiedagen vallen onder deskundigheidsbevordering. Van iedereen wordt verwacht dat je aanwezig bent bij alle studiedagen. Ook als het niet je officiële werkdag is. 7

8 4. Inzet personeel 4.1 Groepbezetting Dr. Willem Dreesschool Ma Di Woe Do Vrij 1/2a Claudia Claudia Claudia Claudia/Wendy Claudia 19x 1/2b Antoinet Patricia Antoinet Patricia Patricia 1/2c Annemiek Annemiek Annemiek Annemiek Wendy (ochtend) Db OB Ali Antoinet Jose Wendy 21 x Patricia tot jan soms 3 Chantal Chantal Anke Anke Anke 4 Stephan Stephan Stephan Stephan Stephan 5 Jose Jose Iris Iris Iris 6 /7 Anneloes Anneloes Anneloes Beli Beli Ali db smorgens 7/8 John John Beli John John Ali db s middags Ali db soms vervanging / Chantal begeleiding nieuwe leerkrachten Ondersteuning indiv kinderen gr 6,7,8 Wendy CV vervanging Stephan door Chantal op vrijdag Aanwezigheid directie, intern begeleider en ondersteunend personeel: Directie: Martiene van Netten (4 dagen) adjunct tot : Marieke Ham Dinsdagmiddag, woensdag, vrijdagochtend Intern begeleider: Marike Broesder, dinsdag tot en met donderdag Ondersteunend personeel: Harrie Osterloh (conciërge) maandag, woensdag, vrijdag 1 dag administratie 8

9 4.2 Taakbeleid Werktijdenregeling Op onze school wordt gewerkt met de door De Basis vastgestelde werktijdenregeling. Uitgangsprincipe hierbij is dat er voldoende aanwezigheid is op de werkplek. De volgende aanwezigheidsuren worden in ieder geval van je verwacht: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Woensdag: tot minimaal uur tot minimaal u. pauze: Ieder leerkracht heeft recht op een pauze van 30 minuten. Normjaartaak Als je fulltime werkt en dus een werktijdfactor (WTF) van 1.0 hebt dan betekent dit dat je jaarlijks 1659 uur werkt. Als je parttime werkt dan gaat dit naar rato en werk je WTF x 1659 uur. Deze 1659 uur wordt verdeeld over de volgende taken: Roostertaak. De roostertaak omvat de uren die je les geeft, de lesgebonden uren. Voor een fulltimer is dit WTF 1.0 x 930 uur = 930 uur op jaarbasis. Werk je parttime dan kun je dit zelf uitrekenen door je WTF x 930 uur te vermenigvuldigen. Ambulante taak. Binnen de ambulante taak vallen de groepstaken en de schooltaken. Voor een fulltimer geldt dat het totaal van de groepsgebonden taken en de schooltaken 563 uren zijn. Voor een parttimer is dit naar rato dus de WTF x 563 uren. o o de groepsgebonden taken ; de voor- en nazorg van je groep hiervoor zijn binnen De Basis afspraken in de nota taakbeleid. de schooltaken ; hieronder vallen de vaste taken zoals in onderstaande tabel omschreven en de overige tijd die beschikbaar is voor taak- en werkgroepen. Professionalisering Binnen de normjaartaak van 1659 zijn ook uren voor professionalisering opgenomen. Voor een fulltimer geldt dat er 166 uren voor professionalisering zijn. De helft hiervan wordt door de school ingepland, de andere helft door de leerkracht zelf en wordt achteraf verantwoord. Voor een parttimer is het aantal uren naar rato dus WTF x 166 uur. 9

10 5. Vervanging bij ziekte Als een leerkracht van een groep ziek is dan belt hij/zij tussen 7.00 en 7.15 de (adjunct-) directeur. Deze vraagt een leerkracht aan bij primair select. Een leerkracht van primair select doet de groep deze dag, inclusief de pleinwacht. Indien deze na 8.30 aanwezig is, dan vangt de leerkracht van de naastgelegen groep de groep tussentijds op. De vervanger wordt begroet door directie. Indien niet aanwezig door IB. Leerkrachten zorgen dat de map op orde is. De benodigde wachtwoorden en sleutels te vinden. 6. Nascholing Nascholing vindt zowel op individueel niveau als op schoolniveau plaats. In de nascholing op individueel niveau staat de individuele deskundigheidsbevordering centraal. Hiervoor maakt elke leerkracht een persoonlijk ontwikkelplan waarin de eigen doelen worden benoemd en de manier waarop hieraan gewerkt zal worden. De nascholing op schoolniveau is altijd gerelateerd aan de actieplannen en doelen die dat jaar centraal staan. Dit betekent dat ze altijd vallen onder een van de acht centrale thema s. Nascholing vindt plaats in zowel de geplande bouw en algemene team vergaderingen als in speciaal daarvoor opgenomen studiedagen. Voor komend schooljaar zijn onderstaande nascholingsmomenten benoemd. Thema Wie Extern Intern Passend Onderwijs Werkgroep gedrag X Team X Intern begeleider X Didactische Team X X ontwikkeling Ouderbetrokkenheid Team X Zelfstandig Werken Team X ICT Team X X Academische opleidingsschool PR Esis B specialist X X Opleider in School X Team X Directie X Brede school 10

11 7. Vergaderingen De team- en bouwvergaderingen staan allen gepland in de teamkalender. Vergaderdata managementteam (MT) Datum Leden MT Directeur Marike Broesder Beli Faassen Antoinet Roeling Vergaderdata medezeggenschapsraad MR vergaderingen GMR vergaderingen donderdag avond Leden MR Patricia Kool Anke van de Looi Chantal Lijbers Jan Hadderingh Isabella van Dam Marcel Verf 11

12 8. Gesprekscyclus 8.1 Klassenbezoeken directie Jaarlijks worden klassenbezoeken op onderwerp gehouden bij alle leerkrachten. Dit onderwerp zal wisselend zijn per jaar, afgestemd op de ontwikkelingen dat jaar. De klassenbezoeken dit schooljaar zijn gericht op handelingsgericht werken bij rekenen. Klassenbezoeken Anke Patricia Antoinet Claudia Jose Stephan Chantal Anneloes Iris John Beli Wendy Annemiek 8.2 Functioneringsgesprekken directie Functioneringsgesprekken Anke Patricia Antoinet Claudia Jose Stephan Chantal Anneloes Iris John Beli Wendy Annemiek Marike Harrie Ali Administratie 8.3 Beoordelingsgesprekken directie Beoordelingsgesprekken Chantal Antoinet Stephan Iris Wendy 12

13 9. Ouders Ouders zijn op diverse momenten welkom in de school. We willen ouders zo goed mogelijk informeren en betrekken bij de school. Hiervoor hebben we diverse activiteiten: Inloop s morgens tot 8.30 Algemene ouderavond: jaaractiviteiten worden uitgelegd. Multi-culturele maaltijd voor ouders: Ouderbezoekweek Gesprekken (kennismaking en voortgangsgesprekken (3x per jaar)) Drees podium Optreden na cultuurproject Hulp bij uitstapjes. Biebouders. Luizenmoeders Bedankmiddag voor ouders. Aankleding school en schoolplein. Sportdag Kleutermiddag met gezelschapsspelletjes voorleesmiddag Ondersteuning bij activiteiten, zoals Sint, schoolreis, carnaval en keuzecursus. Inloopavond Via ouderraad en MR. Schooltuintjes 13

14 10. Arbo-jaarplan De kwaliteit van ons onderwijs hangt mede af van de arbeidsomstandigheden op school. Het arbobeleid op onze school heeft tot doel te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van al het personeel en leerlingen. Daartoe ondernemen we de volgende acties Veiligheid: Onderhouden actueel calamiteitenplan Het plannen en houden van een ontruimingsoefening (een maal gepland en een maal ongepland per jaar) en het evalueren daarvan. Het registreren van ongevallen, het bieden van eerste hulp (BHV ers), het toezien op de veiligheid van de inrichting van het gebouw en plein. Het deelnemen van de BHV ers aan de herhalingscursussen Ziekteverzuim Het analyseren van de verzuimgegevens Het voeren van verzuimgesprekken en de registratie hiervan (in verzuimexpert) volgens het model poortwachter Het opstellen van een evenwichtig taakbeleid en het bespreken hiervan Het bespreken van de taakbelasting met de teamleden Het voeren van persoonlijke gesprekken met teamleden over hun welbevinden Het afnemen van de ARBO-meester/werkklim t.b.v. de RI&E Overige activiteiten Controle van de schoonmaak (conciërge/team/directie) Laten herstellen van gebreken in en om gebouwen (beheer) Controleren van blusmiddelen in de gebouwen (conciërge/ansul) Controleren van de alarminstallatie (beheer) Laten controleren van de speeltoestellen in de school en op het plein (extern bedrijf) 14

15 11. Meerjarenbeleid en jaarontwikkelplan De visie van de school is uitgangspunt bij alle keuzes die de school maakt. Visie Een school voor iedereen De Dr. Willem Dreesschool is een openbare basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. Wij willen een school zijn waar kinderen en hun ouders met plezier naar toe gaan. Wij willen dat kinderen zich veilig voelen, gerespecteerd en gewaardeerd. Ieder kind mag zichzelf zijn. Ons motto is: Ieder kind is uniek! Alle kinderen en ouders zijn bij ons welkom, ongeacht hun achtergrond of mogelijkheden. Wij besteden op onze school nadrukkelijk aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke opvattingen. Onze uitgangspunten zijn daarbij verdraagzaamheid, respect, vertrouwen en solidariteit. Samen maken we van onze school een levendige, kleurrijke school. Net zo levendig en kleurrijk als de samenleving. Passend onderwijs Alle kinderen kunnen en willen leren. Elk kind doet dat op zijn eigen, unieke manier. Wij bieden daarom passend onderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs afstemmen op de persoonlijke onderwijsbehoefte van ieder kind. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig op school. Wanneer wij daartoe in staat zijn willen wij deze ondersteuning graag bieden. Educatief partnerschap Ouders en school zijn educatieve partners. Door de betrokkenheid van ouders voortdurend te versterken en inhoudelijk goed op elkaar af te stemmen willen we de ontwikkelingskansen van onze kinderen zo groot mogelijk maken. Samenwerken in de wijk Als school willen we tevens constructief samenwerken met (pedagogische) partners in de wijk om de kansen voor de kinderen te versterken. Een lerende organisatie De Dr. Willem Dreesschool is een lerende organisatie. We leren met en van elkaar en blijven ons ontwikkelen. Bij het opstellen van de ontwikkel- en actiepunten voor een nieuwe schoolperiode staat de missie en visie centraal. Daarnaast worden deze beïnvloed door versschillende zaken en ontwikkelingen, zoals: - De identiteit van het openbaar onderwijs in Arnhem - De Onderwijskundige doelen vanuit het beleidsplan van De Basis - Kenmerken van de huidige en verwachte leerlingpopulatie - Externe ontwikkelingen In plaats van deze zaken apart te benoemen heeft het managementteam de keuze gemaakt om deze mee te nemen bij het maken van de SWOT analyse en daarmee een plek te geven in de inhoudelijke plannen schoolontwikkeling. De SWOT analyse is in januari 2013 opgesteld. Aan de hand van de SWOT analyse heeft het MT acht thema s geformuleerd, die de komende jaren centraal zullen staan bij het opstellen van jaarlijkse doelen. 15

16 Passend Onderwijs Didactische ontwikkeling Ouderbetrokkenheid Zelfstandig werken PR Academische opleidingsschool ICT Brede school Deze thema s zijn in paragraaf 11.1 t/m 11.8 verder uitgewerkt. Met de keuze om de komende vier jaar de acht thema s centraal te stellen in de ontwikkeling wordt de doorgaande lijn in de ontwikkeling geborgd. Daarvoor is de keuze gemaakt om de jaarlijkse actieplannen op te stellen en te evalueren binnen de kaders van het centrale thema. De jaarlijkse actieplannen staan dus in dienst van de meerjaren doelen en tegelijkertijd is het ieder jaar mogelijk om in te spelen op zowel interne als externe ontwikkelingen die het tempo, de vorm of inhoud van de acties per jaar kunnen aanscherpen. Om als een school je te kunnen blijven ontwikkelen is het daarnaast noodzakelijk om een aantal primaire processen en activiteiten te borgen. Hiervoor zijn de benodigde taken opgesteld en opgenomen in het taakbeleid (bijlage 3). 16

17 1. Passend Onderwijs De Dr. Willem Dreesschool wil met haar onderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Met invoering van passend onderwijs wordt de diversiteit aan onderwijsbehoeftes vergroot. Wij vinden het van belang dat dit niet ten koste gaat van de leeropbrengsten en ontwikkeling van de kinderen. Het goed kunnen volgen van de leerlingen en oog en oor hebben voor de leerlingen om het onderwijs te verbeteren vinden wij daarbij belangrijk. De komende jaren willen wij inzetten op activiteiten in school om over vier jaar aan onderstaande speerpunten te voldoen. Speerpunten/doelen meerjarenbeleid De Dr. Willem Dreesschool in staat om voor alle leerlingen een passend onderwijs traject te bieden welke voorziet in de onderwijsbehoefte van de leerling. Hieraan ligt een actueel en gedegen zorgprofiel en basisprofiel van de school ten grondslag. Passend bij wat de school kan bieden. Passend Onderwijs is een ontwikkeling die op landelijk niveau plaatsvindt. Onder Passend Onderwijs wordt de verplichting verstaan die scholen vanaf 1 augustus 2014 hebben om een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit wordt ook wel zorgplicht genoemd. Ontwikkelingen die dit met zich meebrengt liggen in herinrichting van de samenwerkingsverbanden en opschaling daarvan en het herontdekken van huidige mogelijkheden en in gang zetten van nieuwe activiteiten ten behoeve van onderwijs aan een nieuwe doelgroep leerlingen. Passend Onderwijs is een dynamische ontwikkeling die invloed heeft op alle betrokkenen in en om de school. - De Dr. Willem Dreesschool kent een duidelijke profilering van een goede school voor leerlingen met bijpassende zowel cognitieve als sociale leeropbrengsten. Als school hebben wij zicht op wat er speelt in de school en op landelijke en lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs en stemmen hier ons aanbod op af. - Onze leerkrachten zijn competent in omgaan met verschillen in de groep tussen leerlingen en maken daarbij optimaal gebruik van de aanwezige expertise in de school als de ondersteuning en expertise vanuit de samenwerkingsverbanden. Onze leerkrachten zijn in staat om actuele en gedigitaliseerde middelen in te zetten om onderwijsbehoeftes van leerlingen in kaart te brengen en hiermee hun onderwijs te optimaliseren. Schooljaar , willen wij daarvoor onderstaande doelen realiseren: 1. Een werkgroep gedrag wordt gevormd en verzamelt de expertise om doelen voor komende jaren vorm te geven. - Er zijn doelen opgesteld waar de werkgroep de komende vier jaar aan werkt. - De werkgroep stelt plan van aanpak op om in kaart te brengen welke vaardigheden en kennis van het team nodig zijn om leerkrachten komende jaren te begeleiden en hoe dit begeleid kan worden. - Het zo-doen-we-dat bij de Drees rondom gedrag in de primaire laag implementeren in de praktijk. - De werkgroep gedrag stelt een pestprotocol op. Per moet elke school een door het ministerie goedgekeurd anti-pestprogramma hebben. De werkgroep onderzoekt en doet een voorstel. - De werkgroep gedrag draagt zorg voor implementatie en zichtbaarheid van gedragsregels in de school. - Er vindt continuering plaats van het positive behaviour support (pbs) in de school, zowel in de gangen als in de klas. - De werkgroep gedrag koppelt twee keer per jaar het plan van aanpak en de stand van zaken in de ATV terug. 2. De ontwikkelen rondom Passend Onderwijs worden verder eigen gemaakt en geïmplementeerd in de organisatie. 17

18 -De IB er verzamelt de nodige informatie over passend onderwijs en wat dit voor de school betekent. - Er wordt een heldere aanpak ontwikkeld op de begeleidingsbehoefte van zorgleerlingen. - Leerkrachten worden in de ATV s op de hoogte gebracht van de informatie die betrekking heeft op het handelen van de leerkracht. - Leerkrachten kunnen werken met de nieuwe formulieren rondom ZT aanmelding. - Procedure intake vierjarige wordt aangescherpt door directie en IB. - De samenwerking in het ZT wordt herijkt. Het ZT werkt met de nieuwe arrangementen. - Er wordt een koppeling gemaakt tussen het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsteam. - Het ondersteuningsteam participeert in de school rondom implementatie van individuele leerlijnen van kinderen met een OPP 3. Het gebruik maken van SCOL/OVM bij het afstemmen van het onderwijs wordt gecontinueerd. - Leerkrachten kunnen op niveau van de individuele leerling en de groep analyses maken vanuit SCOL met betrekking tot ontwikkeling van het sociaal emotionele gedrag en welbevinden van de leerling. -In alle groepen worden analyses van OVM of SCOL gebruikt bij het opstellen van het GO,GHP,IHP en leerlingbesprekingen - In twee onderbouwvergaderingen wordt het analyseren op groepsniveau vanuit het OVM besproken. - Er wordt een besluit genomen over het invullen van lijnen OVM. 4. Er is actieve leerlingenraad die input geeft aan de directie over de ontwikkelingen op school. -De leerlingenraad komt minimaal zes keer per jaar bijeen en brengt in kaart wat er speelt op school wat aandacht verdiend. -De leerlingenraad koppelt haar activiteiten terug naar directie en leerlingen in school. -Bij minimaal een activiteit in of om school is de leerlingenraad een volwaardig gesprekspartner bij de organisatie ervan. - Het is zichtbaar in school welke leerlingen in de leerlingenraad zitten 5. Leerkrachten gebruiken op eenduidige wijze Esis voor het administreren van zowel individuele leerling gegevens als groepsgegevens. - Afspraken rondom informatie betreffende de individuele leerling informatie in Esis worden verankerd. - Er vindt minimaal 1x in het jaar een werkmiddag plaats rondom eigen vaardigheden van leerkrachten. - De intern begeleider draagt zorg voor implementatie van groepsplannen in Esis. Betrokkenen: werkgroep gedragsteam, leerlingenraad, IB, directie, team, samenwerkingspartners in zorg Monitoring en evaluatie: Bouw, ATV, MT, directie 18

19 11.2 Didactiek ontwikkeling De Dr. Willem Dreesschool kenmerkt zich door een hoge mate van effectieve lestijd en specifieke werkvormen die de school onderscheidt met andere scholen uit de buurt. Daarbij wordt in de keuze van de didactiek aansluiting gezocht bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Zo wordt lesgegeven volgens het directe instructiemodel en is er zorg voor de juiste leermiddelen als het ontwikkel proces van de leerkracht. We vinden het belangrijk de didactische keuzes te blijven aanpassen aan onze leerlingen. Speerpunten/doelen meerjarenbeleid De Dr. Willem Dreesschool kenmerkt zich door een hoge mate van effectieve lestijd en leeropbrengsten passend bij mogelijkheden van kind, doordat er gebruik gemaakt wordt Bij didactiek gaat het om hoe kinderen het beste tot leren komen. Daarbij spelen verschillende factoren een rol zoals de leerkracht, de leeromgeving en leermiddelen. Uit zowel wetenschappelijke onderzoek als evidence based studies komen steeds nieuwe inzichten over effectieve didactische werkvormen en leermiddelen. Enerzijds komen deze inzichten terug bij de inzet van nieuwe leermiddelen, anderzijds bieden deze direct mogelijkheden voor toepassing in het onderwijs. Onder didactische ontwikkeling verstaan wij dan ook alle facetten die bijdrage aan een vergroting van de overdracht van kennis en vaardigheden. van didactische werkvormen en leermiddelen die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarvoor zijn wij als school op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwe inzichten rondom didactiek, waarbij we de vertaalslag maken naar de relevantie voor ons eigen onderwijs. -De Dr. Willem Dreesschool specialiseert zich in lesaanbod en werkvormen die de leerresultaten vergroten en onderscheid zich hiermee ten opzichte van andere scholen uit de buurt. Daarbij vinden er met regelmaat reflectie en evaluatie momenten plaats op zowel lesaanbod, leermiddelen, werkvorm als het eigen handelen van de leerkracht. Schooljaar , willen wij daarvoor onderstaande doelen realiseren: 1. In alle groepen wordt een half uur Engels gegeven volgens de TPR methode. -Er wordt een curriculum Engels ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit gebeurd met behulp van externe ondersteuning. - Leerkrachten vergroten hun eigen kennis en vaardigheden van Engels en krijgen meer zelfvertrouwen om in het Engels te kunnen spreken. Dit gebeurd met behulp van externe ondersteuning. - De werkgroep initieert activiteiten ten behoeve van de doorgaande lijn. 2. Het werken met de Wereldoriëntatie methode TOP Ondernemers wordt aangescherpt in effectiviteit en eenduidige manier van werken, waardoor er een stijgende lijn in resultaten van op wereldoriëntatie is te zien. -De werkgroep maakt een analyse van de resultaten van de afgelopen jaren en beschrijft in een plan welke activiteiten er zijn geweest en zullen zijn om deze te verhogen. - De werkgroep geeft aan het eind van het schooljaar advies aan directie over al dan niet continueren van deze methode. - Er vindt verdere uitwerking van de nieuwe les opzet van topondernemers plaats. - De werkgroep draagt zorg voor regelmatige evaluatie in de werkgroep van de vorderingen van de leerlingen. -De werkgroep plant structureel gastlessen/uitjes passend bij het thema. - Top-presentaties zijn zichtbaar in de gangen 3. Leerkrachten hebben kennis over effectieve spellingsaanpak en zetten deze in ten behoeve van het spellingsonderwijs. -Er is een analyse van de spellingsresultaten en er ligt een plan van de werkgroep om de spellingsresultaten structureel omhoog te krijgen. 19

20 -De leerkrachten krijgen inzicht in spellingsdidactiek en leerkrachtvaardigheden die daar bij horen. Hier wordt externe begeleiding voor ingehuurd. 4. Er is een rijke leesomgeving en leesactiviteiten. -Leesactiviteiten als het tutorlezen, stillezen en woordjes op tempo lezen in de groep worden geborgd door de taal- leesspecialist. -Het team is geïnformeerd over de eisen van een stilleesles om de opbrengsten te vergroten. - Het tutorlezen komt een aantal keer terug op de bouwvergadering om de goede inzet van (nieuwe) collega s te behouden. -De taal-leesspecialist zorgt voor een rijke leesomgeving in school (de nieuwe bibliotheek op het podium en de tutorkast). Aanschaf, vervanging, contacten vrijwilligers en organisatie. De taal-leesspecialist onderzoekt de mogelijkheden hiervoor rondom aanschaf boeken of continueren biebbus. - Alle groepen gaan 1x per jaar naar de bibliotheek. 5. Kaleidoscoop/Actief leren - In groep 3 en 4 wordt groepsdoorbroken met de hoeken gewerkt - Er wordt geborgd dat er 6 wisselhoeken zijn voor groep 3 en 4 samen en 6 voor de onderbouw. De inhoud en het opbergen worden geborgd - Er is een Dreesdocument zo doen we Kaleidoscoop in groep 3 en 4 6. VVE beleid - Er is een onderzoek naar een effectieve methode ter ondersteuning van het leerproces om de SLO doelen te behalen. Er wordt een voorstel gedaan aan de directie. - Er wordt een ontwikkelplan opgesteld voor het verhogen van de taalscores in de kleutergroepen. - Er wordt een startgesprek gevoerd door de leerkracht met nieuwe kleuterouders binnen zes weken. De bouwcoördinator maakt hiervan een borgingsdocument. 7. Er is een kwalitatieve goede aanpak van begrijpend lezen met verhoging van de resultaten als gevolg. - Vanaf het begin van het schooljaar wordt de methode nieuwsbegrip en nieuwsbegrip XL ingezet voor het begrijpend leesonderwijs. De begrijpend leeslessen uit de taalmethode worden losgelaten - Leerkrachten krijgen uitleg over evidence based strategieën en aanpak om begrijpend lezen te geven, door de werkgroep en externen. - De werkgroep draagt zorg voor implementatie en monitoring van de methode en werkwijze nieuwsbegrip XL. 8. Een structuur en activiteiten opzetten om de verkeersvaardigheden van kinderen te vergroten. - In samenwerking met de verkeersouders wordt een project gekozen om in te zetten voor de groepen 3,4 en 5 tijdens een verkeersochtend. Deze verkeersochtend keert jaarlijks terug. - De leerlingen uit groep 7 nemen deel aan het praktisch verkeersexamens. 9. Er vindt een onderzoek plaats door de onderbouw naar meerwaarde van een seperate schrijfmethode voor groep 1/2 plaats. Betrokkenen: werkgroep taal/spelling, werkgroep VVE, IB, directie, leerkrachten Monitoring en evaluatie: Alle doelen worden eind van het schooljaar geëvalueerd door de betrokkenen. 20

21 11.3 Ouderbetrokkenheid De Dr. Willem Dreesschool ziet het betrekken van ouders bij het onderwijs als vanzelfsprekendheid. Er zijn veel momenten waarop ouders in de school komen en waarbij de school in gesprek gaat met ouders over het onderwijs en ontwikkelingen op school. Daarbij staat de meerwaarde hiervan voor het kind voorop. Betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kind leidt tot betere schoolresultaten. Dit wordt gecommuniceerd met ouders en betrokken in ons beleid. Speerpunten/doelen meerjarenbeleid De Dr. Willem Dreesschool heeft zicht op hoe wij als school onze ouders betrekken bij het onderwijs zowel de sterke als zwakke punten en scherpt dit aan naar behoefte van ouders, vise van de school, en ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij heeft de school kennis van de verschillende vormen om ouders te betrekken en de effecten daarvan. Ouderbetrokkenheid is een containerbegrip waaronder zowel het ondersteunend gedrag van de ouder, het contact tussen ouder en school en de actieve deelname van ouders bij school valt. Welke activiteit je er ook onder verstaat, ouders spelen een belangrijke rol bij het functioneren van leerlingen binnen school. Uit meerdere onderzoeken blijkt ook dat ouderbetrokkenheid een significant positief effect heeft op de schoolprestaties en werkhouding van het kind op school. Dit geldt voor leerlingen van alle leeftijden, ongeacht de economische en etnische achtergrond van het gezin en het opleidingsniveau van de ouders. Ouders spelen dus altijd een rol in het onderwijs. - De Dr. Willem Dreesschool staat bekend als een school waar ouders welkom zijn en als partner worden gezien in de leerontwikkeling van het kind. Dit wordt schoolbreed gedragen en op eenzelfde wijze vormgegeven. Schooljaar , willen wij daarvoor onderstaande doelen realiseren: 1. Cursus Logo 3000 wordt gecontinueerd - De cursus voor ouders rondom Logo 3000 wordt aangeboden. - De inhoud en de meerwaarde van de cursus is bij ouders duidelijk. - Ouders worden actief benaderd voor deelname aan deze cursus door ervaren deelnemers. - Er worden twee informatiemomenten voor ouders over de cursus verzorgd door leerkrachten / Heili. - Er worden digitale licenties aangeschaft voor ouders die deelnemen aan de cursus. - Er is een informatie avond over logo 3000 voor ouders die niet aanwezig kunnen zijn op de cursus. - Tijdens de logo 3000 cursus worden ouders ook geïnformeerd over mogelijke rekenspelletjes. 2. Er wordt gebruik gemaakt van ICT mogelijkheden (mail/website) om ouders te informeren. - De werkgroep ICT bekijkt de mogelijkheid om via de website informatie per groep te delen met ouder. - Mailadressen van ouders worden verzameld ten behoeve van het sturen van groepsmail. De werkgroep ouderbeleid stelt voor de werkwijze hiervan een protocol op. 3. Oudercontacten - Begin van het jaar vinden startgesprekken plaats met ouders ter kennismaking. - Er worden ouders benaderd om te helpen in de groepen (intekenlijsten ophangen) - Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop leerkrachten actief oudercontacten kunnen houden, buiten de reguliere contactmomenten om (huisbezoeken, opbellen, gesprekken). - De koffie ochtenden worden met nieuwe inhoud in 3 blokken van 5 weken voortgezet. Peuterspeelzaal en externe instanties als CJG worden hierbij betrokken. Betrokkenen: team, ouders, IB, ouderraad Monitoring en evaluatie: Het proces en resultaat van alle drie de doelen worden aan het eind van het schooljaar geëvalueerd. 21

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Jaarontwikkelingsplan Jaarontwikkelingsplan Annie MG Schmidtschool

Jaarontwikkelingsplan Jaarontwikkelingsplan Annie MG Schmidtschool Jaarontwikkelingsplan 2014-2015 Annie MG Schmidtschool 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Urenberekening 3 Roosters 3.1 Schooltijden 3.2 Overzicht studiedagen/studieochtenden groep 1-2 3.3 Overzicht vakantiedagen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Obs Koningin Emma 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Koningin Emma. Iedere school stelt een SOP op, dit is een

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis Schooljaar 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Dr. W. Dreesschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Beleidsnotitie beginnende leraar

Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar 20140703.docx 1 3-7-2014 Inleiding Onderwijsstichting KempenKind hecht groot belang aan het welzijn en het professioneel functioneren van

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. Algemeen beeld: Op 9 januari 2014 heeft de inspectie in het kader van VVE peuterspeelzaal Het Kompas en basisschool Van Rijckevorsel bezocht. Het onderstaande plan van aanpak bestaat uit twee delen: De

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis Schooljaar 2015-2016 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart Jaarplan 2016 2017 1. Kwaliteitszorg/opbrengsten Jaarplan 2016-2017: Doelen: 1.1 r worden meerdere relevante instrumenten ingezet voor het meten van de opbrengsten. 1.2 De inhoud en het gebruik hiervan

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs)

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) 36 Bijlage 5 Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) De schoolleider en de interne begeleider geven samen leiding aan het borgen van het leesonderwijs. Beiden hebben hierin

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012 Professionalisering VVE 2012 2013 Informatiebrief VVE mei 2012 Inleiding Thema Kaleidoscoop Thema Ontwikkelingsvolgmodel Thema Met woorden in de Weer / Logo 3000 Thema Doorgaande lijn van voor- naar vroegschools

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Het -introductieprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

Het -introductieprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: Beleid Introductie Inleiding Goed personeelsbeleid is een voorwaarde voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Het is daarom van groot belang dat de medewerkers voldoen aan de kwaliteitsstandaarden.

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het In het schoolplan staan de ambities voor onze school geformuleerd. Deze worden met jaarlijkse ontwikkelingsdoelstellingen gerealiseerd. Deze jaarlijkse doelstellingen worden medegevormd en bijgestuurd

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie