Schoolgids Obs Het Zand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Obs Het Zand"

Transcriptie

1 Schoolgids Obs Het Zand Schooljaar Obs Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

2 Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de obs Het Zand. Wij bieden goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie. Onze school is actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. Ieder jaar werken we met drie speerpunten waarin we ons verder willen ontwikkelen. Onze openbare school biedt kwalitatief goed onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen zich welkom voelen en gewaardeerd op onze school. Wij hebben hoge verwachtingen van de ontwikkeling van de kinderen. En er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. Wij zijn open in onze communicatie en willen graag samenwerken met ouders om hun en onze kinderen het beste te bieden dat mogelijk is. Kinderen en ouders weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten. Wij hechten waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en u bent dan ook van harte welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van ons schoolbeleid. Onze school is één van de 32 scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en wordt controleerbaar democratisch bestuurd. In deze schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Wilt u meer weten over onze school, neemt u dan contact op met mij. Namens het hele team wens ik u en uw kind een goede tijd bij ons op school. Meinou van Dijk Directeur obs Het Zand Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 2

3 Inhoudsopgave 1. De school 2. Waar de school voor staat 3. De organisatie van het onderwijs 4. De zorg voor de kinderen 5. Het schoolteam 6. De ouders 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school; kwaliteitszorg en resultaten 8. Samenwerking met andere instanties 9. School- en vakantietijden 10. Namen en adressen Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 3

4 1. De school 1.1. Schoolgegevens: Openbare basisschool Het Zand Pauwoogvlinder DB Utrecht Tel Directeur: Meinou van Dijk 1.2. Situering van de school: Obs Het Zand ligt in park Groot Zandveld. Het is een autovrije zone met een groot park en tevens speelterrein bij de school. Vanuit veel klassen is er vrij uitzicht over het park en de schapen. Obs Het Zand is gevestigd in de brede school Het Zand. Andere gebruikers van het gebouw zijn: Montessorischool Arcade, Doenja Dienstverlening, Cultuur 19 en Saartje kinderopvang. Ook aanwezig in het gebouw is een theaterzaal en twee gymzalen. Het adres van Brede School t Zand is: Pauwoogvlinder DB Utrecht Bij aankomst op het terrein staat een bord. Hierop kunt u lezen waar de verschillende gebruikers zich bevinden in het gebouw. Ons kunt u vanaf de parkeerplaats vinden in het achterste gedeelte van het gebouw. Het schoolgebouw aan de rand van park Groot Zandveld. De locatie voor park Groot Zandveld ligt midden in een gebied met bestaande tuinderwoningen met riante tuinen, smalle wegen en sloten. Bovendien is het een archeologisch veld, waarvan we weten dat er een Romeinse versterking heeft gestaan, maar waarvan niets zichtbaar is. In het verleden was het een plek, die bij het maken van een grote nieuwbouwwijk als Leidsche Rijn, zou verdwijnen. Juist vanwege de archeologische vindplaats wordt deze locatie niet bebouwd en houden we vanuit veel lokalen een vrij uitzicht over veel groen. Een echte buurtschool Veel kinderen uit de wijk bezoeken onze school. Wij zijn op de eerste plaats dus een buurtschool, maar indien de groepsgrootte het toelaat zijn ook kinderen uit de omliggende wijken van harte welkom op onze school. De school is makkelijk bereikbaar via de verschillende toegangswegen. Er is beperkte parkeergelegenheid voor auto s. Wij stimuleren ouders en kinderen naar school te komen op de fiets of te voet. De school grenst alleen aan fiets- en voetpaden. Het is hierdoor relatief rustig rondom de school Ter indicatie van de schoolgrootte: Obs Het Zand is een groeischool in een groeiwijk. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 4

5 Dit schooljaar starten wij 18 groepen met in totaal 440 leerlingen. Dit aantal zal groeien door de instroom van 4 jarigen en door zij-instromers. De verwachting is dat aan het eind van het schooljaar ongeveer 520 leerlingen onze school bezoeken. We zullen het nieuwe jaar dan met 19 groepen starten. De groei zal zich de komende jaren naar verwachting doorzetten. In dit schoolgebouw kunnen we 19 klassen onderbrengen. Er komt een tweede locatie van de school. Dit zal een school zijn waarin alle jaargroepen komen, zodat er zo min mogelijk van locatie gewisseld hoeft te worden. Komend schooljaar en ook in blijven wij als geheel gevestigd in de Brede School. Ons multicultureel eindfeest juni 2014 Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 5

6 2. Waar de school voor staat 2.1. Missie Op obs Het Zand is elk kind welkom. Het is een plek voor ontmoeting en samen leren. Kinderen leren spelenderwijs dat mensen verschillende achtergronden en opvattingen hebben. Respect en dialoog zijn nodig om in alle verscheidenheid samen te leven. Het team van de school waardeert de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Samen met ouders willen we werken aan een goede ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Brede School Het Zand is een ontmoetingsplaats voor leerlingen, hun ouders, omwonenden en alle anderen die van de diverse faciliteiten in het gebouw gebruik maken Uitgangspunten Openbare basisschool Het Zand is een reguliere basisschool met goede elementen van diverse klassieke en moderne onderwijsconcepten. Wij bieden degelijk onderwijs in een prettige, veilige omgeving. Onze sleutelbegrippen zijn: zelfstandigheid, goede taakopvatting, verantwoordelijkheid en motivatie. Ons team bestaat uit leerkrachten die: zorgen voor een goede sfeer en veiligheid, onderwijs op maat verzorgen, een rijke, uitnodigende leeromgeving creëren en streven naar optimale leerprestaties voor iedere leerling. Het onderwijs van onze school geeft hoge prioriteit aan het aanleren en ontwikkelen van de vaardigheden op reken- en taalgebied. Immers, de vaardigheden van elk kind op deze gebieden zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling. We benaderen de kinderen graag vanuit hoge verwachtingen waarbij we ons realiseren dat ieder kind anders is. Daarnaast geven we aandacht aan culturele vorming, milieueducatie, sport en spel. Hiervoor werken wij o.a. samen met Doenja sportmakelaar en Cultuur 19. We bieden de leerlingen een pedagogisch klimaat waarin autonomie, relatie en competentie tot hun recht komen. We richten ons op het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De leerlingen leren hun werk te plannen en keuzes te maken. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen heeft een prominente plaats in ons dagelijks onderwijs. De kinderen worden geaccepteerd in al hun eigenheid en verdienen geborgenheid in de groep. Om de kinderen te helpen om goed met elkaar om te gaan werken we in school met De Vreedzame School; de kinderen leren voor zichzelf op komen op een goede manier. Ze leren hun mening geven, over hun gevoel te praten en ze leren te luisteren naar kritiek. In geval van conflicten stimuleren we de leerlingen om helder te krijgen wat er gebeurd is, hun eigen aandeel in het conflict te herkennen, het effect van hun gedrag inzichtelijk te maken en om zoveel mogelijk zelf oplossingen te bedenken die voor de betrokken partij(en) aanvaardbaar zijn. Actuele dagelijkse situaties bespreken we met de leerlingen, waarbij we de verbinding leggen met de specifieke lessen. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 6

7 Naast een succesvolle tijd op de basisschool bieden we de kinderen hiermee een goede basis voor hun verdere ontwikkeling en loopbaan. De sociale training heeft een belangrijke plaats in ons streven om van de kinderen een actieve burger te maken met sterke vaardigheden Kleding personeel, ouders en kinderen en hygiëne Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoekje. Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan. Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen. Sportdag groep 7 en 8 bij het Via Nova-college Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 7

8 3. De organisatie van het onderwijs 3.1. Schoolorganisatie: Schooljaar starten we met 18 groepen. Bestaande uit: vier groepen 1-2, drie groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, drie groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. De groepen zijn onderverdeeld in de volgende bouwen: Onderbouw groep 1-2 Middenbouw groep 3-5 Bovenbouw groep 6-8 Deze bouwen worden aangestuurd door een bouwcoördinator. De zorg voor de leerlingen wordt aangestuurd door de intern begeleiders (IB-ers). Zij hebben vanuit het team enkele specialisten waarmee ze overleggen op het gebied van het taalonderwijs, rekenonderwijs en gedrag. Het team is als volgt samengesteld: Directeur : Meinou van Dijk Intern begeleiders : Joke Calis (dinsdag t/m donderdag) : Annelies van Campen (maandag t/m woensdag) Bouwcoördinator : Erik de Jager (bovenbouw) : Wendy Roelands (middenbouw) : Cora Brinksma (onderbouw) Specialist gedrag : Wietske Huizinga Specialist rekenen : Stefanie de Winder Specialist taal : Lenneke Reumer Opleidingsleerkrachten : Rob van Lijf Plusleerkrachten : Jan van Embden (maandag t/m vrijdag m.u.v. woensdag) Vakleerkrachten gym : Erwin de Grijs (donderdag) : Sjoerd Kuiper (maandag en vrijdag) Administratie : Regina de Boer (maandag t/m vrijdag m.u.v. woensdag) Conciërge : JB (dinsdag- en vrijdagochtend) Groepsgrootte Wij streven naar een groepsgrootte van 28 leerlingen te hanteren. De groepen 1-2 starten relatief gezien met kleine groepen. Deze groepen zullen gedurende het schooljaar groeien naar ongeveer 30 leerlingen. Ons aannamebeleid is terug te lezen in hoofdstuk 4 van deze schoolgids. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 8

9 Het team 3.3 De activiteiten voor en van de kinderen Activiteiten in de onderbouw (groep 1-2) In groep 1-2 wordt er vanuit thema s gewerkt. De thema s hebben o.a. te maken met de seizoenen, feesten, de familie, je eigen lijf, wonen. Er zijn 5 thema s per jaar. Aan alle thema s worden activiteiten gekoppeld die te maken hebben met taal- en rekenontwikkeling, expressie en beweging. Taalactiviteiten Voor de taalontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de Klankkast. Een kast gevuld met laatjes gericht op taalontwikkeling als een laatje voor rijmen, voor het herkennen van woorden, eerste letter van een woord etc. Voor de woordenschatontwikkeling werken wij met de methode Met woorden in de weer. Bij ieder thema worden ook passende prentenboeken gebruikt voor verhaalbegrip en de verteltafel. Er wordt zowel in de grote als in de kleine kring met de kinderen gewerkt. Rekenactiviteiten Voor de instructie van rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Alles Telt. Daarnaast wordt Schatkist en de Rekenkast ingezet. Ook bevatten de kasten in de hoek allerlei ontwikkelingsmaterialen die met rekenen en ruimtelijk inzicht te maken hebben. Ook rekenactiviteiten vinden net als taalactiviteiten plaats in zowel de grote als kleine kring. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 9

10 Kringactiviteiten We onderscheiden de grote en de kleine kring. De grote kring is de centrale plek in de klas. Hier wordt de start van de dag gemaakt met de routines die daarbij horen. Welke dag is het, zijn alle kinderen er, wat gaan we vandaag doen? Ook vinden de sociale activiteiten als eten en drinken en lessen van de Vreedzame School en muzieklessen hierin plaats. De nieuwe thema s worden geïntroduceerd, er wordt voorgelezen en er is de vertelkring. In de vertelkring vertellen de kinderen over eigen ervaringen en belevenissen. De kleine kring wordt op niveau aangeboden. Sommige kinderen krijgen nogmaals de uitleg die aan de groep is gegeven in de grote kring en worden op weg geholpen zelfstandig met de leerstof verder te kunnen werken. Andere kinderen krijgen juist een extra uitdaging aangeboden. Ze leren in deze kring bijvoorbeeld een letter, gaan aantallen splitsen of er vindt uitleg plaats over een vouwwerkje. Expressieactiviteiten De werklessen worden onder andere gebruikt voor expressie. De kinderen kunnen kleien, schilderen, knutselen, knippen, plakken, vouwen en tekenen. Er wordt gewerkt met verschillende materialen. Op deze manier wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd. Er komen ook andere ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals de fijn motorische ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling en de ruimtelijke oriëntatie. De verschillende hoeken (huishoek, bouwhoek e.d.) in de klas bevorderen de sociaal emotionele ontwikkeling, de fantasie en het rollenspel. Bewegingsactiviteiten In groep 1-2 wordt veel aan bewegen gedaan. Er is aandacht voor een goede pengreep, er wordt geknipt en geplakt, gekleid en gevouwen. Allemaal activiteiten om te werken aan de fijne motoriek. Aan de grove motoriek wordt voornamelijk tijdens lessen bewegingsonderwijs en het buitenspelen gewerkt. Activiteiten zoals gooien, vangen, klimmen en klauteren, over een bank lopen dragen bij aan de ontwikkeling van de grove motoriek. Het streven is om groep 1-2 vier keer per week te laten gymmen. Er wordt dagelijks buiten gespeeld. Inloopochtend Elke vrijdag is het mogelijk om van uur tot uur mee te spelen/werken in de klas. De leerkracht zorgt voor dat er materialen klaarstaan. Samen met uw kind speelt u een spel, leest u een boek of maakt u een opdracht. De materialen en activiteiten hangen samen met een bepaald thema of vakgebied. Activiteiten in de midden- en bovenbouw (groep 3-8) Nederlandse taal Veilig leren lezen In groep 3 wordt de echte stap gemaakt om te leren lezen. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- én taalonderwijs. De methode wordt zeer gedifferentieerd ingezet. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 10

11 Estafette Het aanvankelijk lezen wordt voortgezet in de methode Estafette. Dit is een methode die we gebruiken vanaf groep 4 tot en met 8. In de methode is veel aandacht voor het voortgezet en technisch lezen. Het principe VOOR KOOR DOOR is een steeds weer terugkomende methodiek, zowel bij het aanvankelijk als bij het voortgezet technisch lezen. Begrijpend lezen Dit gaat hand in hand. Hoe groter de woordenschat van een kind des te makkelijker worden teksten goed begrepen. We gebruiken de methode Nieuwsbegrip XL. Bij Nieuwsbegrip worden wekelijks nieuwe teksten en opdrachten aangeboden die te maken hebben met de actualiteiten uit het nieuws. De teksten zijn boeiend en actueel. Woordenschat Voor woordenschat werken we volgens de werkwijze van Met Woorden in de weer. Er worden wekelijks verschillende woordclusters aangeleerd. TaalActief Per dit schooljaar starten we met de methode TaalActief. In deze methode worden zowel Taal als Spelling aangeboden aan groep 4-8. Er is een duidelijk verband met Met Woorden in de Weer. Middels methode gebonden toetsen wordt er gekeken of leerlingen de informatie tot zich hebben genomen. Presentaties, werkstukken en boekbespreking Vanaf groep 5 en 6 wordt er van de leerlingen verwacht dat zij een boekbespreking en spreekbeurt houden. In groep 7 en 8 worden er één boekbespreking één spreekbeurt en één werkstuk gemaakt. Daarnaast worden er in alle groepen presentaties gegeven of werkstukken gepresenteerd die gemaakt zijn tijdens de lessen van TopOndernemers (zie Wereldoriëntatie). Schrijven Pennenstreken We geven schrijfonderwijs aan de hand van de Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij de leesmethode Veilig Leren Lezen. Rekenen Alles Telt Het vak rekenen is één van de hoofdvakken van ons onderwijs. Al in de onderbouw wordt er gewerkt aan voorbereidende rekentaken. Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Alles Telt, een moderne methode die het realistisch rekenen op een gestructureerde manier aanbiedt. In groep 3 staan de getallen 1 t/m 20 centraal, ook starten we met klokkijken (hele en halve uren en kwartieren) en automatiseren. In groep 4 wordt het getalbegrip uitgebreid tot 100 en er wordt veel aandacht besteed aan klokkijken. Stapsgewijs worden ook de tafels aangeleerd. Het oefenen en begeleiden door ouders bij het leren van de tafels is erg belangrijk! Vanaf groep 5 komen de grotere getallen aan de orde met steeds opklimmende moeilijkheidsgraad; ook staat het automatiseren en digitaal klokkijken op het programma. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 11

12 In groep 6 wordt er een begin gemaakt met breuken en in groep 7 komen de procenten erbij. In groep 8 moeten de leerlingen in staat zijn om de verschillende rekenkundige bewerkingen (grotendeels) zelfstandig uit te kunnen voeren om mede daardoor de aansluiting naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wereldoriëntatie Vanaf groep 3 werken de kinderen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs. De methode TopOndernemers gaat er vanuit dat je kinderen in de verkenning van de wereld niet aan hun lot moet overlaten, maar ze zeker ook niet aan het handje moet meenemen. Deze methode maakt kinderen actief en ondernemend. Er wordt voor gezorgd dat ze kunnen slagen in hun onderneming. Niets werkt zo motiverend als met veel succes kunnen werken aan een opdracht. En, niets is voor leerkrachten zo motiverend als gemotiveerde leerlingen. TopOndernemers is mooi oefenmateriaal om zelfvertrouwen, zicht op eigen gedrag en manier van leren, samenwerken, communicatie, creativiteit en initiatief te ontwikkelen. De kinderen zijn ondernemers bij het construeren van nieuwe kennis en het ontdekken van de wereld om hen heen. De thematische opdrachtkaarten dienen als sleutel tot een rijke leeromgeving en het portfolio ondersteunt het ondernemende gedrag van kinderen. Door de inzet van TopOndernemers zien we kinderen die nieuwsgierig zijn, informatie willen vinden en aan de gang willen gaan met professionele ondersteuning van de leerkracht als coach. TopOndernemers is synoniem voor anders leren, niet nieuw maar anders. Met een doelgerichte kijk op de ontwikkeling van kinderen en de vaardigheden die ze nodig hebben om tot leren te komen. TopCanon TopCanon wordt ingezet in de groepen 7 en 8. Deze geschiedenislessen bestaan uit vijftig opdrachtenkaarten die alle vijftig thema s van de geschiedenis Canon behandelen. Topowereld Vanaf groep 6 werken de leerlingen met Top(o)wereld. Zo leren ze de topografie van Nederland, Europa en de wereld. Verkeer Wijzer door het verkeer De kinderen werken met een werkboek en lesboek. De lessen worden ondersteund door filmpjes en liedjes. Naast theorie is er aandacht voor de praktijk. In groep 7 hebben de leerlingen een praktijkexamen en in groep 8 doen de kinderen een theorieexamen. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 12

13 Weektaak Tijdens de week krijgen de kinderen de gelegenheid om zelfstandig taken te plannen en uit te voeren. De taken zijn afgestemd op het niveau van de kinderen. Activiteiten tijdens de weektaak zijn o.a. rekenen, spelling, taal, lezen, techniek, topondernemers, leren voor een toets, het maken van een werkstuk of spreekbeurt, praktijklessen, huiswerkopdrachten. Regelmatig is er overleg met de leerkracht om het proces samen door te nemen. In dit gesprek wordt aan de kinderen gevraagd waar ze nog extra aan willen werken en wat ze daarvoor nodig hebben. De kinderen leren doelen te stellen en ervaren dat een afgesproken doel wel of niet behaald kan worden. Ook ervaren ze daar zelf invloed op uit kunnen oefenen. Inloopochtend Vijf keer per jaar worden ouders/grootouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld te kijken in de klas. Van uur tot uur geeft de leerkracht een les waarbij de kinderen samen met ouders werken aan een opdracht. Dit kan een spel zijn, maar ook een rekenopdracht of een taalopdracht. Elke keer staat er een ander thema centraal tijdens de inloopochtend (rekenen, woordenschat, TopOndernemers e.d.). Huiswerk In de eerste schooljaren is huiswerk niet direct een verplichting. Wel is het van belang dat ouders kinderen thuis ook stimuleren om te lezen. Daarnaast kan het prettig zijn voor het kind om thuis te lezen, de spellingsregels en de tafels te oefenen. Oefening baart kunst. In de laatste schooljaren wordt er wel verwacht dat er huiswerk gemaakt wordt. Er vindt een opbouw plaats in hoeveelheid werk en diversiteit. Te denken valt aan topografie oefenen of spreekbeurt voorbereiden. In groep 8 wordt er gewerkt met een agenda. De leerlingen leren een agenda te beheren en huiswerk te noteren. Activiteiten die groepsoverstijgend zijn of die gelden voor de groepen 1 t/m 8 De Vreedzame School Onze school werkt met het programma de Vreedzame School waarvan de uitgangspunten de basis vormen van ons pedagogisch handelen. In het schooljaar volgen we het 2 e invoeringsjaar voor deze methode. Om de doelen van ons onderwijs vorm te geven, willen wij als school een gemeenschap zijn waar iedereen zich gehoord en gezien voelt; kinderen, teamleden en ouders. Een school waar iedereen er toe doet. Binnen het programma van de Vreedzame School leren kinderen o.a. hoe om te gaan met conflicten. Ze leren vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Dit doen wij door het volgen van de lessen van de Vreedzame School. De lessen zijn in het schooljaar verdeeld over de volgende blokken: 1. We horen bij elkaar 2. We lossen conflicten zelf op 3. We hebben oor voor elkaar 4. We hebben hart voor elkaar 5. We dragen allemaal een steentje bij 6. We zijn allemaal anders (groep 8 Afscheid) Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 13

14 Alle leerkrachten krijgen jaarlijks een aantal trainingen in het werken met het programma. De volgende onderwerpen komen aan bod in deze trainingen: het vergroten van en bewust worden van de vaardigheden in conflictoplossing bij leerlingen en bij leerkrachten het fysiek en verbaal geweld in en om de school zo gering mogelijk houden het vergroten van verantwoordelijkheden van kinderen in de school en de klas het werken aan een veilig schoolklimaat het geven van een stem aan kinderen en zorgen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt Continurooster Obs Het Zand heeft een continurooster. Hierdoor wordt het eten en drinken een gemeenschappelijke activiteit. Voor beide pauzes geeft u eten en drinken mee naar school. Rond de klok van 10 uur drinken en eten de kinderen. U kunt hiervoor een stuk fruit of een gezonde koek meegeven. Tijdens het eten en drinken gaat het geven van onderwijs gewoon door. Er wordt bijvoorbeeld naar een educatief programma gekeken waarbij de kinderen een kijkvraag moeten beantwoorden, of er wordt een passage uit een voorleesboek behandeld. Aansluitend aan het nuttigen van het 10-uurtje wordt er door de kinderen een kwartier buiten gespeeld. Rond 12 uur is de lunchpauze. De kinderen eten en drinken samen en hebben 20 minuten pauze. Deze pauze wordt voorafgegaan of afgesloten met 20 minuten buitenspelen. ICT onderwijs Op alle verdiepingen en in alle klaslokalen zijn computers aanwezig. De computers worden ingezet als hulpmiddel om bepaalde stof extra te oefenen. Ook worden de computers ingezet om informatie op te zoeken. Informatie die nodig is bij o.a. Topondernemers, een boekbespreking en een werkstuk. Voor extra oefenstof is ondermeer Ambrasoft taal en rekenen geïnstalleerd. In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord. Bewegingsonderwijs De gymlessen voor groep 1-2 worden gegeven door de eigen leerkracht. Zie hiervoor de informatie eerder in dit hoofdstuk grove en fijne motoriek. De gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 worden verzorgd door twee vakleerkrachten. Er wordt gewerkt met de methode Bewegen samen regelen. Daarnaast worden er regelmatig gastlessen georganiseerd om de leerlingen kennis te laten maken met sporten. Er wordt 2 keer 45 minuten gegymd. Hiervan wordt minimaal 1 les door een vakleerkracht gegeven. Na de les wordt er van de leerlingen verwacht dat zij zich opfrissen. Voor de jongens en meisjes zijn er verschillende kleedruimtes. Techniek Voor techniek wordt er door de groepen 1 t/m 8 gebruik gemaakt van de techniektorens. De techniektorens bieden lessen aan in de vorm van leskisten. De leskisten kunnen vrij zelfstandig gedaan worden door individuele kinderen of in kleine groepjes. Alle lessen zijn uitdagend en stimuleren het denken in oplossingen. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 14

15 Cultuur We vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met cultuur en willen hier de komende jaren in stappen steeds meer ontwikkeling in aanbrengen. Hiervoor hebben we een Cultuurplan. Ieder jaar gaan leerlingen van alle klassen naar een museum en bezoeken een voorstelling. Daarnaast is er in de groepen aandacht voor muziek, drama en tekenen, handvaardigheid. Ook treden de leerlingen 3x per jaar op voor elkaar in de theaterzaal van Brede School Het Zand. Verjaardagen Alle kinderen mogen hun verjaardag op school vieren. Er wordt voor de kinderen gezongen en ze ontvangen een mooie kaart. De jarige deelt iets lekkers uit aan de kinderen in de klas. Wij zien graag dat dit lekkers niet te veel suikers en/of vetten bevat. Vriendelijk vragen we u rekening te houden met kinderen die vegetariër zijn of vanwege geloofsovertuiging geen varkens- of rundvlees mogen. De leerkrachten vieren hun eigen verjaardag samen met de kinderen in de groep. Feest op school Op school is het feest tijdens heel veel momenten zoals o.a. tijdens de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, het Lenteontbijt en de Koningsspelen. In de klassen zal er rondom de eerder genoemde thema s en/of feesten gewerkt worden. Veelal is ouderpartcipatie erg prettig tijdens dit soort activiteiten. De meeste feesten vinden onder schooltijd plaats. Kerst vieren we echter s avonds met z n allen. Op donderdag 18 december 2014 is deze van u. Themaweek de Lentekriebels Wij doen ieder jaar mee aan de themaweek Lentekriebels. Tijdens de week van de Lentekriebels wordt er elke dag een les relationele en seksuele vorming gegeven, passend bij de leeftijd van de kinderen. Er zal een verscheidenheid aan activiteiten in de klas maar ook buiten de klas zijn: gedichten maken, knutselen, boerderijbezoek en nog veel meer. Wij sluiten de week af met een Lenteontbijt. Schoolreisje en kamp Alle kinderen gaan minimaal 1 keer op stap met school. Voor de groepen 1-2 betekent dit een bezoek aan het Vogelnest (bij Rhijnauwen). Bij het Vogelnest kunnen de kinderen spelen in de natuur en bv een speurtocht doen in het bos. Groep 3 t/m 7 gaat elk jaar op schoolreis. Meestal wordt er een dierentuin of attractiepark bezocht. Groep 8 gaat drie dagen op kamp aan het begin van het schooljaar. De kosten voor Feest op school en Schoolreis en kamp worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 15

16 Andere buitenschoolse activiteiten Culturele activiteiten Gedurende het schooljaar is er een ruim aanbod op het gebied van theater, beeldende kunst en dans in de Brede School. Ook is er een overlap in activiteiten met onze school. Er is een Brede School kor en een orkest. In de school wordt er een kennismakingsles gegeven aan alle kinderen waarna ze zich voor de naschoolse activiteit kunnen inschrijven. Met Kerst en op de Natuur&Cultuurdag treden het koor en orkest op in samenwerking met een seniorenkoor. Komend jaar zal er op het gebied van Dans eenzelfde mogelijkheid opgezet worden ism de Brede School Het Zand. Sport Er is in de Brede School Het Zand een groot aanbod aan allerlei sportactiviteiten. Daarnaast is er onder schooltijd naast de reguliere lessen aandacht voor verschillende sporten. Ook doen wij mee aan verschillende schoolsporttoernooien als voetbal en handbal. De sportmakelaar van Leidsche Rijn ondersteunt ons in deze activiteiten. Huiswerkbegeleiding Eén keer per week is er huiswerkbegeleiding verzorgd door Doenja. Ouders geven hun kind op bij Doenja voor deze huiswerkbegeleiding. Samen met de leerkracht wordt er afgestemd waar het kind hulp bij nodig heeft. De kosten van de huiswerkbegeleiding is voor rekening van de ouders. Voor alle naschoolse activiteiten verwijzen we u naar onze nieuwsbrieven. Hierin wordt maandelijks een overzicht gegeven van het aanbod. Het naschoolse aanbod wordt verzorgd door Doenja, Cultuur 19 en Saartje kinderopvang Speciale activiteiten voor kinderen Tussenschoolse opvang (overblijven) De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven tijdens de lunch. De kinderen lunchen samen met de leerkracht in de klas. Voor- en naschoolse opvang Per augustus 2007 zijn scholen wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze wijk wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door: Saartje kinderopvang Jansens Sidonia BSO Kidsclub PIP Pauwoogvlinder 20 Pauwoogvlinder 68 Operettelaan DB Utrecht 3544 DB Utrecht 3543 BR Utrecht Contactpers. Ragna Contactpers. Dorien Jansen Contactpers. Mevr. Bikha Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 16

17 Feurich BSO de Tuinen BSO Evita NOKIK sport BSO Citroenvlinder 15 Louis Armstronglaan 3 Parkzichtlaan DG Utrecht 3543 EB Utrecht 3544 MN Utrecht Contactpers. Gisèle Rottier Contactpers. Sandra van Zetten 3.5. Wegwijs in het schoolgebouw: Begane grond Groep ½ Speelzaal Monique/ Marina Ingang School Werkruimte IB Werkruimte Beheer Sporthal Groep ½ Ilse/Cora Extra lokaal en BSO 1 ste Verdieping groep 1-2, 3 en 4 Trappenhuis Groep 4 Stefanie de W Groep 4 Erwin/ Annelies Groep 3 Wietske Groep 5 Wendy Trappenhuis Groep 3 Bien/ Maureen Docentenkamer Groep ½ Stefanie S Groep ½ Rob Groep 3 Marlies Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 17

18 2 de Verdieping groep 5 t/m 8 Trappenhuis Groep 5 Ed Groep 6 Lenneke Groep 8 Karl Directie Kamer Groep 7 Erik/Iris Trappenhuis Groep 7 Madelon Groep 6 Nicole Groep 6 Maaike/Iris Groep 8 Marie Schoolveiligheidsplan Op OBS Het Zand streven we naar een zo veilig mogelijke omgeving voor zowel leerlingen als personeelsleden. Zo hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd, waarin alle risico s onderkend zijn. Op basis van deze risico-inventarisatie hebben wij een plan van aanpak gemaakt om knelpunten te verhelpen. Ook hebben wij een professionele bedrijfshulpverleningsorganisatie ingesteld om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Onderdelen van dit beleid zijn o.a.: Het ontruimingsplan Opleiding bedrijfshulpverleners Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen) De jaarlijkse ontruimingsoefening. Onze bedrijfshulpverleners dragen zorg voor: Preventieve maatregelen / controles Alarmeren en evacueren van personen uit de school Het bestrijden van een beginnende brand Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, volgen de bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingscursus en organiseren zij regelmatig oefeningen. Indien u vragen heeft over de BHV organisatie, dan kunt u deze stellen aan onze BHV coördinator, Ed van der Kolk, Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 18

19 4. Passend onderwijs 4.1. De opvang van nieuwe leerlingen in de school De plaatsing van een kind op school Op het moment dat u interesse hebt in onze school, kunt u bij Regina de Boer een afspraak maken voor een rondleiding. Deze worden maandelijks gegeven tijdens schooltijd, zodat u een goed beeld krijgt van de school in werking en sfeer kunt proeven. Mocht u daarna nog graag een individueel gesprek voeren, is dat mogelijk. / Hieronder staat het aannamebeleid kort toegelicht. In het document Aannamebeleid obs Het Zand staat het volledige aannamebeleid van onze school. Het is gebaseerd op het aannamebeleid van de Stichting SPO Utrecht. Beide beleidsstukken zijn bij school op te vragen. OBS Het Zand kent twee manieren van instromen, die hier onder beschreven worden: 1. Instroom op de vierde verjaardag. Kinderen kunnen in principe vanaf de tweede verjaardag worden aangemeld. We adviseren ouders om eerst een informatieochtend bij te wonen alvorens zij hun kind inschrijven op onze school. Als ouders kiezen voor onze school is er drie maanden voordat het kind 4 jaar wordt een intakegesprek met een leerkracht van de groepen 1/2. Zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind weet u bij welke leerkracht uw kind in de klas komt. U kunt dan een afspraak maken om te wennen aan de school en de groep. 2. Tussentijdse instroom na bv verhuizing. Na aanmelding bij ons op school nemen we contact op met huidige school om informatie over uw kind te krijgen van hen. Ook wordt u met uw kind uitgenodigd om kennis te maken. Op grond van de dan bekende gegevens kijken we of we de leerling de zorg kunnen bieden die hij/zij nodig heeft en besluiten we over plaatsing. Als het nodig is in verband met het ontbreken van meer nauwkeuriger informatie wordt protocol zij-instroom in werking gesteld. In principe worden kinderen die plaatsbaar zijn meteen na hun verhuizing geplaatst. Als het gaat om kinderen die al in de wijk wonen, maar nu op een andere basisschool zitten hanteert de school in principe toelatingsmomenten na de zomervakantie en na de kerstvakantie Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Het volgen van de ontwikkeling School volgt de kinderen vanaf het moment van binnenkomen op zowel sociaal-emotioneel als op cognitief gebied (het leren). Dit wordt voor het hele schooljaar gepland op de zorgkalender. In deze zorgkalender is de cyclus Handelingsgericht werken opgenomen. Ook is de toetskalender een onderdeel. Het is leidraad voor de leerlingenzorg gedurende het schooljaar. We hebben voor het volgen van de ontwikkelingen de volgende middelen tot onze beschikking: Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 19

20 Groep 1/2 Kijk! is ons leerlingvolgsysteem bij de kleuters. Dit observatiesysteem wordt twee maal per jaar ingevuld en heeft betrekking op zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als op de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling op gebied van leerstof. Groep 3-8 Zien wordt afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Het richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lijst wordt 1x per jaar voor alle kinderen ingevuld. Voor kinderen die zwak of onvoldoende scoren vindt er na een half jaar een tweede observatie plaats. De tussenliggende periode wordt gebruikt om o.a. met. De Vreedzame School het kind een extra ontwikkeling te laten doormaken. Groep 1-8 Cito LOVS Cito LOVS heeft methode-onafhankelijke toetsen. We kunnen zo zien hoe de kinderen presteren vergeleken met leeftijdsgenoten in het land. Ook kunnen we met dit systeem ook ons eigen onderwijs evalueren. Groepsoverzichten en groepsplannen Deze plannen worden voor alle groepen gemaakt. In groep 1/2 is het groepsplan volledig geïntegreerd met het thema. In de groepen 3-8 zijn er groepsplannen per vakgebied. In het groepsoverzicht zijn voor alle leerlingen algemene onderwijsbehoeften geformuleerd. In het geval het zinvol is, zijn er specifieke behoeften toegevoegd per vakgebied. Observaties Observaties zijn een belangrijk middel om een goed beeld te krijgen van de leerlingen en groepen. Leerkrachten maken hier veel gebruik van. Leerlingdossiers en administratie De leerkracht volgt de kinderen nauwkeurig. Resultaten van Methode gebonden toetsen, Cito LOVStoetsen, observaties uit Zien en Kijk! Worden digitaal in de beveiligde omgeving van ParnasSys opgeslagen. Ook papieren informatie van externen (logopedie, fysiotherapie, tweedelijnszorg, dyslexiezorg etc.) wordt in het digitale dossier van de leerling opgenomen. Daarnaast heeft de leerkracht in de groep de Klassenmap, waarin het dagelijks reilen en zeilen te vinden is en een Zorgmap, waarin groepsplannen, overzichten, individuele handelingsplannen etc. te vinden zijn. Groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen In de zorgkalender is voorzien in Groepsbesprekingen en Leerlingbesprekingen bij elk moment dat het GP opgesteld dan wel bijgesteld wordt. Dit betekent dat de leerkrachten 4x per jaar (september, november, maart en juni) een overleg met de IB-er hebben. Ouders worden op de hoogte gesteld van het voornemen om hun kind in te brengen in de leerlingbespreking en de leerkracht zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte is van de mening van de ouders over de reden van inbreng. Na afloop worden zij door de leerkracht op de hoogte gesteld van de resultaten van het overleg. Deze worden ook opgenomen in het digitale dossier van de leerling. Gesprekken met ouders en kinderen Er is een cyclus van gesprekken die gevoerd worden elk jaar. 1. Aan de start van het schooljaar vinden er afstemmingsgesprekken plaats waarbij zowel ouders als leerkracht elkaar informeren en vooruitblikken op het komende schooljaar. Verwachtingen Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 20

Schoolgids Obs het Zand

Schoolgids Obs het Zand Schoolgids Obs het Zand Schooljaar 2015-2016 Obs Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de obs Het Zand.

Nadere informatie

Schoolgids Obs het Zand

Schoolgids Obs het Zand Schoolgids Obs het Zand Schooljaar 2016-2017 Obs Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de obs Het Zand.

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Schoolgids Obs het Zand

Schoolgids Obs het Zand Schoolgids Obs het Zand Schooljaar 2017-2018 Obs Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de obs Het Zand.

Nadere informatie

1. Passend onderwijs op de Klimroos

1. Passend onderwijs op de Klimroos 1. Passend onderwijs op de Klimroos 1.1. De opvang van nieuwe leerlingen in de school 1.1.1 Instroom 4-jarigen Ouders nemen contact op met de directeur van de school. De directeur maakt een afspraak met

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

GROEP 2. Even voorstellen. Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Berenklas Groep 3

GROEP 2. Even voorstellen. Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Berenklas Groep 3 GROEP 2 Even voorstellen Groep 2/3 Milon van Dommelen (ma, di, wo, vrij) Pamela Plasmeijer (do) Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Giraffenklas Inge Hoekstra(ma en di) Danielle Jeurissen(wo, do en vr)

Nadere informatie

Informatieboekje 2015-2016

Informatieboekje 2015-2016 Informatieboekje Groep het Landkaartje In dit boekje leest u informatie over de gang van zaken in onze groep. 2015-2016 De groep: De groep bestaat uit 16 kinderen, 5 meisjes en 11 jongens. We besteden

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

GROEP 1/2. Even voorstellen. Extra ondersteuning: Groep 1-2 Berenklas. Groep 1-2b Vlinderklas Sonja Ulehake(ma en di) Ellyan Heirman (wo, do en vr)

GROEP 1/2. Even voorstellen. Extra ondersteuning: Groep 1-2 Berenklas. Groep 1-2b Vlinderklas Sonja Ulehake(ma en di) Ellyan Heirman (wo, do en vr) GROEP 1/2 Even voorstellen Groep 1-2 Berenklas Mirjam Vermeulen(ma, di, om de woensdag) Judy Boer (om de woensdag, do en vr) Extra ondersteuning: Marieke Baten (ma of di, iedere groep ongeveer 3 kwartier)

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

Informatieboekje 2015-2016

Informatieboekje 2015-2016 Informatieboekje Groep Morgenrood In dit boekje leest u informatie over de gang van zaken in onze groep. 2015-2016 De groep: De groep bestaat uit 15 kinderen, 3 meisjes en 12 jongens. We besteden in de

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 Even voorstellen: Femke de Graef Erik van Schaijk 2 Groeps- en schoolafspraken - Dagschema op bord - Contact leerkracht (voor school, na school

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5.

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5. Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5. Groepsbrief U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 4 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool!

Welkom op de St. Willibrordschool! Welkom op de St. Willibrordschool! Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Groepsinformatie voor groep 5/6 - Schooljaar Thuis lezen

Groepsinformatie voor groep 5/6 - Schooljaar Thuis lezen www.obsverschoor.nl info@obsverschoor.nl J. van Arkelstraat 39 4254 CW Sleeuwijk 0183-301507 Leerkrachten Groepsinformatie voor groep 5/6 - Schooljaar 2016-2017 Bjorn Boerdam staat de hele week voor de

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie