Schoolgids Obs Het Zand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Obs Het Zand"

Transcriptie

1 Schoolgids Obs Het Zand Schooljaar Obs Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

2 Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de obs Het Zand. Wij bieden goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie. Onze school is actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. Ieder jaar werken we met drie speerpunten waarin we ons verder willen ontwikkelen. Onze openbare school biedt kwalitatief goed onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen zich welkom voelen en gewaardeerd op onze school. Wij hebben hoge verwachtingen van de ontwikkeling van de kinderen. En er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. Wij zijn open in onze communicatie en willen graag samenwerken met ouders om hun en onze kinderen het beste te bieden dat mogelijk is. Kinderen en ouders weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten. Wij hechten waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en u bent dan ook van harte welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van ons schoolbeleid. Onze school is één van de 32 scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en wordt controleerbaar democratisch bestuurd. In deze schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Wilt u meer weten over onze school, neemt u dan contact op met mij. Namens het hele team wens ik u en uw kind een goede tijd bij ons op school. Meinou van Dijk Directeur obs Het Zand Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 2

3 Inhoudsopgave 1. De school 2. Waar de school voor staat 3. De organisatie van het onderwijs 4. De zorg voor de kinderen 5. Het schoolteam 6. De ouders 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school; kwaliteitszorg en resultaten 8. Samenwerking met andere instanties 9. School- en vakantietijden 10. Namen en adressen Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 3

4 1. De school 1.1. Schoolgegevens: Openbare basisschool Het Zand Pauwoogvlinder DB Utrecht Tel Directeur: Meinou van Dijk 1.2. Situering van de school: Obs Het Zand ligt in park Groot Zandveld. Het is een autovrije zone met een groot park en tevens speelterrein bij de school. Vanuit veel klassen is er vrij uitzicht over het park en de schapen. Obs Het Zand is gevestigd in de brede school Het Zand. Andere gebruikers van het gebouw zijn: Montessorischool Arcade, Doenja Dienstverlening, Cultuur 19 en Saartje kinderopvang. Ook aanwezig in het gebouw is een theaterzaal en twee gymzalen. Het adres van Brede School t Zand is: Pauwoogvlinder DB Utrecht Bij aankomst op het terrein staat een bord. Hierop kunt u lezen waar de verschillende gebruikers zich bevinden in het gebouw. Ons kunt u vanaf de parkeerplaats vinden in het achterste gedeelte van het gebouw. Het schoolgebouw aan de rand van park Groot Zandveld. De locatie voor park Groot Zandveld ligt midden in een gebied met bestaande tuinderwoningen met riante tuinen, smalle wegen en sloten. Bovendien is het een archeologisch veld, waarvan we weten dat er een Romeinse versterking heeft gestaan, maar waarvan niets zichtbaar is. In het verleden was het een plek, die bij het maken van een grote nieuwbouwwijk als Leidsche Rijn, zou verdwijnen. Juist vanwege de archeologische vindplaats wordt deze locatie niet bebouwd en houden we vanuit veel lokalen een vrij uitzicht over veel groen. Een echte buurtschool Veel kinderen uit de wijk bezoeken onze school. Wij zijn op de eerste plaats dus een buurtschool, maar indien de groepsgrootte het toelaat zijn ook kinderen uit de omliggende wijken van harte welkom op onze school. De school is makkelijk bereikbaar via de verschillende toegangswegen. Er is beperkte parkeergelegenheid voor auto s. Wij stimuleren ouders en kinderen naar school te komen op de fiets of te voet. De school grenst alleen aan fiets- en voetpaden. Het is hierdoor relatief rustig rondom de school Ter indicatie van de schoolgrootte: Obs Het Zand is een groeischool in een groeiwijk. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 4

5 Dit schooljaar starten wij 18 groepen met in totaal 440 leerlingen. Dit aantal zal groeien door de instroom van 4 jarigen en door zij-instromers. De verwachting is dat aan het eind van het schooljaar ongeveer 520 leerlingen onze school bezoeken. We zullen het nieuwe jaar dan met 19 groepen starten. De groei zal zich de komende jaren naar verwachting doorzetten. In dit schoolgebouw kunnen we 19 klassen onderbrengen. Er komt een tweede locatie van de school. Dit zal een school zijn waarin alle jaargroepen komen, zodat er zo min mogelijk van locatie gewisseld hoeft te worden. Komend schooljaar en ook in blijven wij als geheel gevestigd in de Brede School. Ons multicultureel eindfeest juni 2014 Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 5

6 2. Waar de school voor staat 2.1. Missie Op obs Het Zand is elk kind welkom. Het is een plek voor ontmoeting en samen leren. Kinderen leren spelenderwijs dat mensen verschillende achtergronden en opvattingen hebben. Respect en dialoog zijn nodig om in alle verscheidenheid samen te leven. Het team van de school waardeert de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Samen met ouders willen we werken aan een goede ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Brede School Het Zand is een ontmoetingsplaats voor leerlingen, hun ouders, omwonenden en alle anderen die van de diverse faciliteiten in het gebouw gebruik maken Uitgangspunten Openbare basisschool Het Zand is een reguliere basisschool met goede elementen van diverse klassieke en moderne onderwijsconcepten. Wij bieden degelijk onderwijs in een prettige, veilige omgeving. Onze sleutelbegrippen zijn: zelfstandigheid, goede taakopvatting, verantwoordelijkheid en motivatie. Ons team bestaat uit leerkrachten die: zorgen voor een goede sfeer en veiligheid, onderwijs op maat verzorgen, een rijke, uitnodigende leeromgeving creëren en streven naar optimale leerprestaties voor iedere leerling. Het onderwijs van onze school geeft hoge prioriteit aan het aanleren en ontwikkelen van de vaardigheden op reken- en taalgebied. Immers, de vaardigheden van elk kind op deze gebieden zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling. We benaderen de kinderen graag vanuit hoge verwachtingen waarbij we ons realiseren dat ieder kind anders is. Daarnaast geven we aandacht aan culturele vorming, milieueducatie, sport en spel. Hiervoor werken wij o.a. samen met Doenja sportmakelaar en Cultuur 19. We bieden de leerlingen een pedagogisch klimaat waarin autonomie, relatie en competentie tot hun recht komen. We richten ons op het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De leerlingen leren hun werk te plannen en keuzes te maken. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen heeft een prominente plaats in ons dagelijks onderwijs. De kinderen worden geaccepteerd in al hun eigenheid en verdienen geborgenheid in de groep. Om de kinderen te helpen om goed met elkaar om te gaan werken we in school met De Vreedzame School; de kinderen leren voor zichzelf op komen op een goede manier. Ze leren hun mening geven, over hun gevoel te praten en ze leren te luisteren naar kritiek. In geval van conflicten stimuleren we de leerlingen om helder te krijgen wat er gebeurd is, hun eigen aandeel in het conflict te herkennen, het effect van hun gedrag inzichtelijk te maken en om zoveel mogelijk zelf oplossingen te bedenken die voor de betrokken partij(en) aanvaardbaar zijn. Actuele dagelijkse situaties bespreken we met de leerlingen, waarbij we de verbinding leggen met de specifieke lessen. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 6

7 Naast een succesvolle tijd op de basisschool bieden we de kinderen hiermee een goede basis voor hun verdere ontwikkeling en loopbaan. De sociale training heeft een belangrijke plaats in ons streven om van de kinderen een actieve burger te maken met sterke vaardigheden Kleding personeel, ouders en kinderen en hygiëne Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoekje. Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan. Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen. Sportdag groep 7 en 8 bij het Via Nova-college Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 7

8 3. De organisatie van het onderwijs 3.1. Schoolorganisatie: Schooljaar starten we met 18 groepen. Bestaande uit: vier groepen 1-2, drie groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, drie groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. De groepen zijn onderverdeeld in de volgende bouwen: Onderbouw groep 1-2 Middenbouw groep 3-5 Bovenbouw groep 6-8 Deze bouwen worden aangestuurd door een bouwcoördinator. De zorg voor de leerlingen wordt aangestuurd door de intern begeleiders (IB-ers). Zij hebben vanuit het team enkele specialisten waarmee ze overleggen op het gebied van het taalonderwijs, rekenonderwijs en gedrag. Het team is als volgt samengesteld: Directeur : Meinou van Dijk Intern begeleiders : Joke Calis (dinsdag t/m donderdag) : Annelies van Campen (maandag t/m woensdag) Bouwcoördinator : Erik de Jager (bovenbouw) : Wendy Roelands (middenbouw) : Cora Brinksma (onderbouw) Specialist gedrag : Wietske Huizinga Specialist rekenen : Stefanie de Winder Specialist taal : Lenneke Reumer Opleidingsleerkrachten : Rob van Lijf Plusleerkrachten : Jan van Embden (maandag t/m vrijdag m.u.v. woensdag) Vakleerkrachten gym : Erwin de Grijs (donderdag) : Sjoerd Kuiper (maandag en vrijdag) Administratie : Regina de Boer (maandag t/m vrijdag m.u.v. woensdag) Conciërge : JB (dinsdag- en vrijdagochtend) Groepsgrootte Wij streven naar een groepsgrootte van 28 leerlingen te hanteren. De groepen 1-2 starten relatief gezien met kleine groepen. Deze groepen zullen gedurende het schooljaar groeien naar ongeveer 30 leerlingen. Ons aannamebeleid is terug te lezen in hoofdstuk 4 van deze schoolgids. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 8

9 Het team 3.3 De activiteiten voor en van de kinderen Activiteiten in de onderbouw (groep 1-2) In groep 1-2 wordt er vanuit thema s gewerkt. De thema s hebben o.a. te maken met de seizoenen, feesten, de familie, je eigen lijf, wonen. Er zijn 5 thema s per jaar. Aan alle thema s worden activiteiten gekoppeld die te maken hebben met taal- en rekenontwikkeling, expressie en beweging. Taalactiviteiten Voor de taalontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de Klankkast. Een kast gevuld met laatjes gericht op taalontwikkeling als een laatje voor rijmen, voor het herkennen van woorden, eerste letter van een woord etc. Voor de woordenschatontwikkeling werken wij met de methode Met woorden in de weer. Bij ieder thema worden ook passende prentenboeken gebruikt voor verhaalbegrip en de verteltafel. Er wordt zowel in de grote als in de kleine kring met de kinderen gewerkt. Rekenactiviteiten Voor de instructie van rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Alles Telt. Daarnaast wordt Schatkist en de Rekenkast ingezet. Ook bevatten de kasten in de hoek allerlei ontwikkelingsmaterialen die met rekenen en ruimtelijk inzicht te maken hebben. Ook rekenactiviteiten vinden net als taalactiviteiten plaats in zowel de grote als kleine kring. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 9

10 Kringactiviteiten We onderscheiden de grote en de kleine kring. De grote kring is de centrale plek in de klas. Hier wordt de start van de dag gemaakt met de routines die daarbij horen. Welke dag is het, zijn alle kinderen er, wat gaan we vandaag doen? Ook vinden de sociale activiteiten als eten en drinken en lessen van de Vreedzame School en muzieklessen hierin plaats. De nieuwe thema s worden geïntroduceerd, er wordt voorgelezen en er is de vertelkring. In de vertelkring vertellen de kinderen over eigen ervaringen en belevenissen. De kleine kring wordt op niveau aangeboden. Sommige kinderen krijgen nogmaals de uitleg die aan de groep is gegeven in de grote kring en worden op weg geholpen zelfstandig met de leerstof verder te kunnen werken. Andere kinderen krijgen juist een extra uitdaging aangeboden. Ze leren in deze kring bijvoorbeeld een letter, gaan aantallen splitsen of er vindt uitleg plaats over een vouwwerkje. Expressieactiviteiten De werklessen worden onder andere gebruikt voor expressie. De kinderen kunnen kleien, schilderen, knutselen, knippen, plakken, vouwen en tekenen. Er wordt gewerkt met verschillende materialen. Op deze manier wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd. Er komen ook andere ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals de fijn motorische ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling en de ruimtelijke oriëntatie. De verschillende hoeken (huishoek, bouwhoek e.d.) in de klas bevorderen de sociaal emotionele ontwikkeling, de fantasie en het rollenspel. Bewegingsactiviteiten In groep 1-2 wordt veel aan bewegen gedaan. Er is aandacht voor een goede pengreep, er wordt geknipt en geplakt, gekleid en gevouwen. Allemaal activiteiten om te werken aan de fijne motoriek. Aan de grove motoriek wordt voornamelijk tijdens lessen bewegingsonderwijs en het buitenspelen gewerkt. Activiteiten zoals gooien, vangen, klimmen en klauteren, over een bank lopen dragen bij aan de ontwikkeling van de grove motoriek. Het streven is om groep 1-2 vier keer per week te laten gymmen. Er wordt dagelijks buiten gespeeld. Inloopochtend Elke vrijdag is het mogelijk om van uur tot uur mee te spelen/werken in de klas. De leerkracht zorgt voor dat er materialen klaarstaan. Samen met uw kind speelt u een spel, leest u een boek of maakt u een opdracht. De materialen en activiteiten hangen samen met een bepaald thema of vakgebied. Activiteiten in de midden- en bovenbouw (groep 3-8) Nederlandse taal Veilig leren lezen In groep 3 wordt de echte stap gemaakt om te leren lezen. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- én taalonderwijs. De methode wordt zeer gedifferentieerd ingezet. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 10

11 Estafette Het aanvankelijk lezen wordt voortgezet in de methode Estafette. Dit is een methode die we gebruiken vanaf groep 4 tot en met 8. In de methode is veel aandacht voor het voortgezet en technisch lezen. Het principe VOOR KOOR DOOR is een steeds weer terugkomende methodiek, zowel bij het aanvankelijk als bij het voortgezet technisch lezen. Begrijpend lezen Dit gaat hand in hand. Hoe groter de woordenschat van een kind des te makkelijker worden teksten goed begrepen. We gebruiken de methode Nieuwsbegrip XL. Bij Nieuwsbegrip worden wekelijks nieuwe teksten en opdrachten aangeboden die te maken hebben met de actualiteiten uit het nieuws. De teksten zijn boeiend en actueel. Woordenschat Voor woordenschat werken we volgens de werkwijze van Met Woorden in de weer. Er worden wekelijks verschillende woordclusters aangeleerd. TaalActief Per dit schooljaar starten we met de methode TaalActief. In deze methode worden zowel Taal als Spelling aangeboden aan groep 4-8. Er is een duidelijk verband met Met Woorden in de Weer. Middels methode gebonden toetsen wordt er gekeken of leerlingen de informatie tot zich hebben genomen. Presentaties, werkstukken en boekbespreking Vanaf groep 5 en 6 wordt er van de leerlingen verwacht dat zij een boekbespreking en spreekbeurt houden. In groep 7 en 8 worden er één boekbespreking één spreekbeurt en één werkstuk gemaakt. Daarnaast worden er in alle groepen presentaties gegeven of werkstukken gepresenteerd die gemaakt zijn tijdens de lessen van TopOndernemers (zie Wereldoriëntatie). Schrijven Pennenstreken We geven schrijfonderwijs aan de hand van de Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij de leesmethode Veilig Leren Lezen. Rekenen Alles Telt Het vak rekenen is één van de hoofdvakken van ons onderwijs. Al in de onderbouw wordt er gewerkt aan voorbereidende rekentaken. Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Alles Telt, een moderne methode die het realistisch rekenen op een gestructureerde manier aanbiedt. In groep 3 staan de getallen 1 t/m 20 centraal, ook starten we met klokkijken (hele en halve uren en kwartieren) en automatiseren. In groep 4 wordt het getalbegrip uitgebreid tot 100 en er wordt veel aandacht besteed aan klokkijken. Stapsgewijs worden ook de tafels aangeleerd. Het oefenen en begeleiden door ouders bij het leren van de tafels is erg belangrijk! Vanaf groep 5 komen de grotere getallen aan de orde met steeds opklimmende moeilijkheidsgraad; ook staat het automatiseren en digitaal klokkijken op het programma. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 11

12 In groep 6 wordt er een begin gemaakt met breuken en in groep 7 komen de procenten erbij. In groep 8 moeten de leerlingen in staat zijn om de verschillende rekenkundige bewerkingen (grotendeels) zelfstandig uit te kunnen voeren om mede daardoor de aansluiting naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wereldoriëntatie Vanaf groep 3 werken de kinderen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs. De methode TopOndernemers gaat er vanuit dat je kinderen in de verkenning van de wereld niet aan hun lot moet overlaten, maar ze zeker ook niet aan het handje moet meenemen. Deze methode maakt kinderen actief en ondernemend. Er wordt voor gezorgd dat ze kunnen slagen in hun onderneming. Niets werkt zo motiverend als met veel succes kunnen werken aan een opdracht. En, niets is voor leerkrachten zo motiverend als gemotiveerde leerlingen. TopOndernemers is mooi oefenmateriaal om zelfvertrouwen, zicht op eigen gedrag en manier van leren, samenwerken, communicatie, creativiteit en initiatief te ontwikkelen. De kinderen zijn ondernemers bij het construeren van nieuwe kennis en het ontdekken van de wereld om hen heen. De thematische opdrachtkaarten dienen als sleutel tot een rijke leeromgeving en het portfolio ondersteunt het ondernemende gedrag van kinderen. Door de inzet van TopOndernemers zien we kinderen die nieuwsgierig zijn, informatie willen vinden en aan de gang willen gaan met professionele ondersteuning van de leerkracht als coach. TopOndernemers is synoniem voor anders leren, niet nieuw maar anders. Met een doelgerichte kijk op de ontwikkeling van kinderen en de vaardigheden die ze nodig hebben om tot leren te komen. TopCanon TopCanon wordt ingezet in de groepen 7 en 8. Deze geschiedenislessen bestaan uit vijftig opdrachtenkaarten die alle vijftig thema s van de geschiedenis Canon behandelen. Topowereld Vanaf groep 6 werken de leerlingen met Top(o)wereld. Zo leren ze de topografie van Nederland, Europa en de wereld. Verkeer Wijzer door het verkeer De kinderen werken met een werkboek en lesboek. De lessen worden ondersteund door filmpjes en liedjes. Naast theorie is er aandacht voor de praktijk. In groep 7 hebben de leerlingen een praktijkexamen en in groep 8 doen de kinderen een theorieexamen. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 12

13 Weektaak Tijdens de week krijgen de kinderen de gelegenheid om zelfstandig taken te plannen en uit te voeren. De taken zijn afgestemd op het niveau van de kinderen. Activiteiten tijdens de weektaak zijn o.a. rekenen, spelling, taal, lezen, techniek, topondernemers, leren voor een toets, het maken van een werkstuk of spreekbeurt, praktijklessen, huiswerkopdrachten. Regelmatig is er overleg met de leerkracht om het proces samen door te nemen. In dit gesprek wordt aan de kinderen gevraagd waar ze nog extra aan willen werken en wat ze daarvoor nodig hebben. De kinderen leren doelen te stellen en ervaren dat een afgesproken doel wel of niet behaald kan worden. Ook ervaren ze daar zelf invloed op uit kunnen oefenen. Inloopochtend Vijf keer per jaar worden ouders/grootouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld te kijken in de klas. Van uur tot uur geeft de leerkracht een les waarbij de kinderen samen met ouders werken aan een opdracht. Dit kan een spel zijn, maar ook een rekenopdracht of een taalopdracht. Elke keer staat er een ander thema centraal tijdens de inloopochtend (rekenen, woordenschat, TopOndernemers e.d.). Huiswerk In de eerste schooljaren is huiswerk niet direct een verplichting. Wel is het van belang dat ouders kinderen thuis ook stimuleren om te lezen. Daarnaast kan het prettig zijn voor het kind om thuis te lezen, de spellingsregels en de tafels te oefenen. Oefening baart kunst. In de laatste schooljaren wordt er wel verwacht dat er huiswerk gemaakt wordt. Er vindt een opbouw plaats in hoeveelheid werk en diversiteit. Te denken valt aan topografie oefenen of spreekbeurt voorbereiden. In groep 8 wordt er gewerkt met een agenda. De leerlingen leren een agenda te beheren en huiswerk te noteren. Activiteiten die groepsoverstijgend zijn of die gelden voor de groepen 1 t/m 8 De Vreedzame School Onze school werkt met het programma de Vreedzame School waarvan de uitgangspunten de basis vormen van ons pedagogisch handelen. In het schooljaar volgen we het 2 e invoeringsjaar voor deze methode. Om de doelen van ons onderwijs vorm te geven, willen wij als school een gemeenschap zijn waar iedereen zich gehoord en gezien voelt; kinderen, teamleden en ouders. Een school waar iedereen er toe doet. Binnen het programma van de Vreedzame School leren kinderen o.a. hoe om te gaan met conflicten. Ze leren vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Dit doen wij door het volgen van de lessen van de Vreedzame School. De lessen zijn in het schooljaar verdeeld over de volgende blokken: 1. We horen bij elkaar 2. We lossen conflicten zelf op 3. We hebben oor voor elkaar 4. We hebben hart voor elkaar 5. We dragen allemaal een steentje bij 6. We zijn allemaal anders (groep 8 Afscheid) Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 13

14 Alle leerkrachten krijgen jaarlijks een aantal trainingen in het werken met het programma. De volgende onderwerpen komen aan bod in deze trainingen: het vergroten van en bewust worden van de vaardigheden in conflictoplossing bij leerlingen en bij leerkrachten het fysiek en verbaal geweld in en om de school zo gering mogelijk houden het vergroten van verantwoordelijkheden van kinderen in de school en de klas het werken aan een veilig schoolklimaat het geven van een stem aan kinderen en zorgen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt Continurooster Obs Het Zand heeft een continurooster. Hierdoor wordt het eten en drinken een gemeenschappelijke activiteit. Voor beide pauzes geeft u eten en drinken mee naar school. Rond de klok van 10 uur drinken en eten de kinderen. U kunt hiervoor een stuk fruit of een gezonde koek meegeven. Tijdens het eten en drinken gaat het geven van onderwijs gewoon door. Er wordt bijvoorbeeld naar een educatief programma gekeken waarbij de kinderen een kijkvraag moeten beantwoorden, of er wordt een passage uit een voorleesboek behandeld. Aansluitend aan het nuttigen van het 10-uurtje wordt er door de kinderen een kwartier buiten gespeeld. Rond 12 uur is de lunchpauze. De kinderen eten en drinken samen en hebben 20 minuten pauze. Deze pauze wordt voorafgegaan of afgesloten met 20 minuten buitenspelen. ICT onderwijs Op alle verdiepingen en in alle klaslokalen zijn computers aanwezig. De computers worden ingezet als hulpmiddel om bepaalde stof extra te oefenen. Ook worden de computers ingezet om informatie op te zoeken. Informatie die nodig is bij o.a. Topondernemers, een boekbespreking en een werkstuk. Voor extra oefenstof is ondermeer Ambrasoft taal en rekenen geïnstalleerd. In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord. Bewegingsonderwijs De gymlessen voor groep 1-2 worden gegeven door de eigen leerkracht. Zie hiervoor de informatie eerder in dit hoofdstuk grove en fijne motoriek. De gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 worden verzorgd door twee vakleerkrachten. Er wordt gewerkt met de methode Bewegen samen regelen. Daarnaast worden er regelmatig gastlessen georganiseerd om de leerlingen kennis te laten maken met sporten. Er wordt 2 keer 45 minuten gegymd. Hiervan wordt minimaal 1 les door een vakleerkracht gegeven. Na de les wordt er van de leerlingen verwacht dat zij zich opfrissen. Voor de jongens en meisjes zijn er verschillende kleedruimtes. Techniek Voor techniek wordt er door de groepen 1 t/m 8 gebruik gemaakt van de techniektorens. De techniektorens bieden lessen aan in de vorm van leskisten. De leskisten kunnen vrij zelfstandig gedaan worden door individuele kinderen of in kleine groepjes. Alle lessen zijn uitdagend en stimuleren het denken in oplossingen. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 14

15 Cultuur We vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met cultuur en willen hier de komende jaren in stappen steeds meer ontwikkeling in aanbrengen. Hiervoor hebben we een Cultuurplan. Ieder jaar gaan leerlingen van alle klassen naar een museum en bezoeken een voorstelling. Daarnaast is er in de groepen aandacht voor muziek, drama en tekenen, handvaardigheid. Ook treden de leerlingen 3x per jaar op voor elkaar in de theaterzaal van Brede School Het Zand. Verjaardagen Alle kinderen mogen hun verjaardag op school vieren. Er wordt voor de kinderen gezongen en ze ontvangen een mooie kaart. De jarige deelt iets lekkers uit aan de kinderen in de klas. Wij zien graag dat dit lekkers niet te veel suikers en/of vetten bevat. Vriendelijk vragen we u rekening te houden met kinderen die vegetariër zijn of vanwege geloofsovertuiging geen varkens- of rundvlees mogen. De leerkrachten vieren hun eigen verjaardag samen met de kinderen in de groep. Feest op school Op school is het feest tijdens heel veel momenten zoals o.a. tijdens de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, het Lenteontbijt en de Koningsspelen. In de klassen zal er rondom de eerder genoemde thema s en/of feesten gewerkt worden. Veelal is ouderpartcipatie erg prettig tijdens dit soort activiteiten. De meeste feesten vinden onder schooltijd plaats. Kerst vieren we echter s avonds met z n allen. Op donderdag 18 december 2014 is deze van u. Themaweek de Lentekriebels Wij doen ieder jaar mee aan de themaweek Lentekriebels. Tijdens de week van de Lentekriebels wordt er elke dag een les relationele en seksuele vorming gegeven, passend bij de leeftijd van de kinderen. Er zal een verscheidenheid aan activiteiten in de klas maar ook buiten de klas zijn: gedichten maken, knutselen, boerderijbezoek en nog veel meer. Wij sluiten de week af met een Lenteontbijt. Schoolreisje en kamp Alle kinderen gaan minimaal 1 keer op stap met school. Voor de groepen 1-2 betekent dit een bezoek aan het Vogelnest (bij Rhijnauwen). Bij het Vogelnest kunnen de kinderen spelen in de natuur en bv een speurtocht doen in het bos. Groep 3 t/m 7 gaat elk jaar op schoolreis. Meestal wordt er een dierentuin of attractiepark bezocht. Groep 8 gaat drie dagen op kamp aan het begin van het schooljaar. De kosten voor Feest op school en Schoolreis en kamp worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 15

16 Andere buitenschoolse activiteiten Culturele activiteiten Gedurende het schooljaar is er een ruim aanbod op het gebied van theater, beeldende kunst en dans in de Brede School. Ook is er een overlap in activiteiten met onze school. Er is een Brede School kor en een orkest. In de school wordt er een kennismakingsles gegeven aan alle kinderen waarna ze zich voor de naschoolse activiteit kunnen inschrijven. Met Kerst en op de Natuur&Cultuurdag treden het koor en orkest op in samenwerking met een seniorenkoor. Komend jaar zal er op het gebied van Dans eenzelfde mogelijkheid opgezet worden ism de Brede School Het Zand. Sport Er is in de Brede School Het Zand een groot aanbod aan allerlei sportactiviteiten. Daarnaast is er onder schooltijd naast de reguliere lessen aandacht voor verschillende sporten. Ook doen wij mee aan verschillende schoolsporttoernooien als voetbal en handbal. De sportmakelaar van Leidsche Rijn ondersteunt ons in deze activiteiten. Huiswerkbegeleiding Eén keer per week is er huiswerkbegeleiding verzorgd door Doenja. Ouders geven hun kind op bij Doenja voor deze huiswerkbegeleiding. Samen met de leerkracht wordt er afgestemd waar het kind hulp bij nodig heeft. De kosten van de huiswerkbegeleiding is voor rekening van de ouders. Voor alle naschoolse activiteiten verwijzen we u naar onze nieuwsbrieven. Hierin wordt maandelijks een overzicht gegeven van het aanbod. Het naschoolse aanbod wordt verzorgd door Doenja, Cultuur 19 en Saartje kinderopvang Speciale activiteiten voor kinderen Tussenschoolse opvang (overblijven) De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven tijdens de lunch. De kinderen lunchen samen met de leerkracht in de klas. Voor- en naschoolse opvang Per augustus 2007 zijn scholen wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze wijk wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door: Saartje kinderopvang Jansens Sidonia BSO Kidsclub PIP Pauwoogvlinder 20 Pauwoogvlinder 68 Operettelaan DB Utrecht 3544 DB Utrecht 3543 BR Utrecht Contactpers. Ragna Contactpers. Dorien Jansen Contactpers. Mevr. Bikha Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 16

17 Feurich BSO de Tuinen BSO Evita NOKIK sport BSO Citroenvlinder 15 Louis Armstronglaan 3 Parkzichtlaan DG Utrecht 3543 EB Utrecht 3544 MN Utrecht Contactpers. Gisèle Rottier Contactpers. Sandra van Zetten 3.5. Wegwijs in het schoolgebouw: Begane grond Groep ½ Speelzaal Monique/ Marina Ingang School Werkruimte IB Werkruimte Beheer Sporthal Groep ½ Ilse/Cora Extra lokaal en BSO 1 ste Verdieping groep 1-2, 3 en 4 Trappenhuis Groep 4 Stefanie de W Groep 4 Erwin/ Annelies Groep 3 Wietske Groep 5 Wendy Trappenhuis Groep 3 Bien/ Maureen Docentenkamer Groep ½ Stefanie S Groep ½ Rob Groep 3 Marlies Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 17

18 2 de Verdieping groep 5 t/m 8 Trappenhuis Groep 5 Ed Groep 6 Lenneke Groep 8 Karl Directie Kamer Groep 7 Erik/Iris Trappenhuis Groep 7 Madelon Groep 6 Nicole Groep 6 Maaike/Iris Groep 8 Marie Schoolveiligheidsplan Op OBS Het Zand streven we naar een zo veilig mogelijke omgeving voor zowel leerlingen als personeelsleden. Zo hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd, waarin alle risico s onderkend zijn. Op basis van deze risico-inventarisatie hebben wij een plan van aanpak gemaakt om knelpunten te verhelpen. Ook hebben wij een professionele bedrijfshulpverleningsorganisatie ingesteld om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Onderdelen van dit beleid zijn o.a.: Het ontruimingsplan Opleiding bedrijfshulpverleners Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen) De jaarlijkse ontruimingsoefening. Onze bedrijfshulpverleners dragen zorg voor: Preventieve maatregelen / controles Alarmeren en evacueren van personen uit de school Het bestrijden van een beginnende brand Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, volgen de bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingscursus en organiseren zij regelmatig oefeningen. Indien u vragen heeft over de BHV organisatie, dan kunt u deze stellen aan onze BHV coördinator, Ed van der Kolk, Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage. Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 18

19 4. Passend onderwijs 4.1. De opvang van nieuwe leerlingen in de school De plaatsing van een kind op school Op het moment dat u interesse hebt in onze school, kunt u bij Regina de Boer een afspraak maken voor een rondleiding. Deze worden maandelijks gegeven tijdens schooltijd, zodat u een goed beeld krijgt van de school in werking en sfeer kunt proeven. Mocht u daarna nog graag een individueel gesprek voeren, is dat mogelijk. / Hieronder staat het aannamebeleid kort toegelicht. In het document Aannamebeleid obs Het Zand staat het volledige aannamebeleid van onze school. Het is gebaseerd op het aannamebeleid van de Stichting SPO Utrecht. Beide beleidsstukken zijn bij school op te vragen. OBS Het Zand kent twee manieren van instromen, die hier onder beschreven worden: 1. Instroom op de vierde verjaardag. Kinderen kunnen in principe vanaf de tweede verjaardag worden aangemeld. We adviseren ouders om eerst een informatieochtend bij te wonen alvorens zij hun kind inschrijven op onze school. Als ouders kiezen voor onze school is er drie maanden voordat het kind 4 jaar wordt een intakegesprek met een leerkracht van de groepen 1/2. Zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind weet u bij welke leerkracht uw kind in de klas komt. U kunt dan een afspraak maken om te wennen aan de school en de groep. 2. Tussentijdse instroom na bv verhuizing. Na aanmelding bij ons op school nemen we contact op met huidige school om informatie over uw kind te krijgen van hen. Ook wordt u met uw kind uitgenodigd om kennis te maken. Op grond van de dan bekende gegevens kijken we of we de leerling de zorg kunnen bieden die hij/zij nodig heeft en besluiten we over plaatsing. Als het nodig is in verband met het ontbreken van meer nauwkeuriger informatie wordt protocol zij-instroom in werking gesteld. In principe worden kinderen die plaatsbaar zijn meteen na hun verhuizing geplaatst. Als het gaat om kinderen die al in de wijk wonen, maar nu op een andere basisschool zitten hanteert de school in principe toelatingsmomenten na de zomervakantie en na de kerstvakantie Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Het volgen van de ontwikkeling School volgt de kinderen vanaf het moment van binnenkomen op zowel sociaal-emotioneel als op cognitief gebied (het leren). Dit wordt voor het hele schooljaar gepland op de zorgkalender. In deze zorgkalender is de cyclus Handelingsgericht werken opgenomen. Ook is de toetskalender een onderdeel. Het is leidraad voor de leerlingenzorg gedurende het schooljaar. We hebben voor het volgen van de ontwikkelingen de volgende middelen tot onze beschikking: Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 19

20 Groep 1/2 Kijk! is ons leerlingvolgsysteem bij de kleuters. Dit observatiesysteem wordt twee maal per jaar ingevuld en heeft betrekking op zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als op de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling op gebied van leerstof. Groep 3-8 Zien wordt afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Het richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lijst wordt 1x per jaar voor alle kinderen ingevuld. Voor kinderen die zwak of onvoldoende scoren vindt er na een half jaar een tweede observatie plaats. De tussenliggende periode wordt gebruikt om o.a. met. De Vreedzame School het kind een extra ontwikkeling te laten doormaken. Groep 1-8 Cito LOVS Cito LOVS heeft methode-onafhankelijke toetsen. We kunnen zo zien hoe de kinderen presteren vergeleken met leeftijdsgenoten in het land. Ook kunnen we met dit systeem ook ons eigen onderwijs evalueren. Groepsoverzichten en groepsplannen Deze plannen worden voor alle groepen gemaakt. In groep 1/2 is het groepsplan volledig geïntegreerd met het thema. In de groepen 3-8 zijn er groepsplannen per vakgebied. In het groepsoverzicht zijn voor alle leerlingen algemene onderwijsbehoeften geformuleerd. In het geval het zinvol is, zijn er specifieke behoeften toegevoegd per vakgebied. Observaties Observaties zijn een belangrijk middel om een goed beeld te krijgen van de leerlingen en groepen. Leerkrachten maken hier veel gebruik van. Leerlingdossiers en administratie De leerkracht volgt de kinderen nauwkeurig. Resultaten van Methode gebonden toetsen, Cito LOVStoetsen, observaties uit Zien en Kijk! Worden digitaal in de beveiligde omgeving van ParnasSys opgeslagen. Ook papieren informatie van externen (logopedie, fysiotherapie, tweedelijnszorg, dyslexiezorg etc.) wordt in het digitale dossier van de leerling opgenomen. Daarnaast heeft de leerkracht in de groep de Klassenmap, waarin het dagelijks reilen en zeilen te vinden is en een Zorgmap, waarin groepsplannen, overzichten, individuele handelingsplannen etc. te vinden zijn. Groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen In de zorgkalender is voorzien in Groepsbesprekingen en Leerlingbesprekingen bij elk moment dat het GP opgesteld dan wel bijgesteld wordt. Dit betekent dat de leerkrachten 4x per jaar (september, november, maart en juni) een overleg met de IB-er hebben. Ouders worden op de hoogte gesteld van het voornemen om hun kind in te brengen in de leerlingbespreking en de leerkracht zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte is van de mening van de ouders over de reden van inbreng. Na afloop worden zij door de leerkracht op de hoogte gesteld van de resultaten van het overleg. Deze worden ook opgenomen in het digitale dossier van de leerling. Gesprekken met ouders en kinderen Er is een cyclus van gesprekken die gevoerd worden elk jaar. 1. Aan de start van het schooljaar vinden er afstemmingsgesprekken plaats waarbij zowel ouders als leerkracht elkaar informeren en vooruitblikken op het komende schooljaar. Verwachtingen Openbare basisschool Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 20

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Welkom! Mede namens het schoolbestuur wens ik u en uw kind een goede tijd op OBS Tuindorp. Paul Bossenbroek Directeur OBS Tuindorp

Welkom! Mede namens het schoolbestuur wens ik u en uw kind een goede tijd op OBS Tuindorp. Paul Bossenbroek Directeur OBS Tuindorp 2014-2015 Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op OBS Tuindorp. OBS Tuindorp biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Apollo 11. Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014

Schoolgids 2014-2015. Apollo 11. Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014 Schoolgids 2014-2015 Apollo 11 Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014 Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de openbare basisschool De Apollo 11. De Apollo 11 is een Daltonschool

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA SCHOOLGIDS 2015-2016 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Postadres: Bezoekadres: Postbus 102 Sportlaan 12 1693 ZJ Onderdijk 1693 CZ Onderdijk 0228 582338 directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2013-2014 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten.

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Ons motto:

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie