De Politiehond nummer 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Politiehond. 2014 - nummer 5"

Transcriptie

1 nummer 5

2

3 Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging De Politiehond COLOFON Officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging. Beschermheer: Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven Verschijnt 8 x per jaar. 105de jaargang, nummer 5 Gratis voor leden en begunstigers Redactie Jan Mast Marco v/h Hul Bureau KNPV Ereleden A.P. School M. de Ruiter Hoofdbestuur Voorzitter E. Huveneers, Postweg 378, 5915 HK Venlo 1e Secretaris J.J.M. v.d. Boomen Julianastraat BW Heel Inhoud Colofon, inhoud, artikelen Pagina 3 Bestuursmededelingen Pagina 5 Verslag Algemene Ledenvergadering Pagina 6 Aspirant leden Pagina 16 In gesprek met Rentmeester B. van Dasselaar Pagina 18 Uitslag voorjaarskeuring Speurhonden Pagina 22 Afdelingsnieuws Groningen Pagina 24 Afdelingsnieuws Drenthe Pagina 25 Afdelingsnieuws Overijssel Pagina 26 Afdelingsnieuws Gelderland Pagina 27 Afdelingsnieuws Noord-Holland Pagina 29 Afdelingsnieuws Zuid-Holland Pagina 31 Afdelingsnieuws Noord-Brabant Pagina 34 Afdelingsnieuws Limburg Pagina 40 2e Secretaris J.A. Mast Wapendrager RP Meppel Penningmeester G.M. Knipmeijer, Wilthuislanden NL Enschede Vice-voorzitter/ Voorzitter Technische Commissie R.D.A. Pardon Van Hogendorplaan EP Kapellebrug Commissaris Vacant Commissaris Vacant Ledenadministratie Bureau KNPV Postbus AA Duiven Tel.: ma-do: 10:00-17:00 uur; vr: 10:00-13:00 uur Bankrek: NL68RABO t.n.v. KNPV te Duiven Website Foto omslag Patrick de Vleeschauwer Opmaak SBVN Druk Zalsman Zwolle BV ISSN Onderstaande artikelen zijn verkrijgbaar bij onze vereniging: Statuten 5,00 Keuringsboekje PH 1 4,00 Keuringsboekje PH 2 4,00 Keuringsboekje Objectbewakingshond 4,00 Keuringsreglement PH 1 5,50 Keuringsreglement PH 2 5,50 Keuringsreglement Objectbewakingshond 5,50 Keuringsreglement Basis Zoekhonden 5,50 Keuringsreglement Zoekhonden SSPV 5,50 Keuringsreglement Toetsing Objectbewakingshond 5,50 Siercertificaat 5,50 Helpersrichtlijnen 1,50 Verzamelband voor De Politiehond 18,00 Jubileumboek 17,50 Lid worden? Kijk op Aanvragen door middel van overschrijving van het bedrag en het gewenste artikel op bankrekening NL68RABO tnv KNPV te Duiven onder vermelding van uw lidnummer of adresgegevens. Prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten binnenland. 3

4 Cavom is de volledige en hoogwaardige maaltijd voor uw hond. Cavom bevat alle essentiële voedingsstoffen in de juiste verhouding. de natuurlijke voeding Cavom is voordelig in gebruik, door de hoge energiewaarde en de lichte verteerbaarheid. Voor specifieke vragen over Cavom kunt u altijd contact met ons opnemen. Netto ter beschikking (M.E.) ± 4200 Kcal/kg Cavom daar draait een gezond hondenleven om Diervoederfabriek B.V., Tussendiepen 9-13, 9206 AA Drachten, Tel: +31(0) , Fax: +31 (0) ,

5 Bestuursmededelingen Nationale kampioenswedstrijden Voor de Nationale Kampioenswedstrijden 2014 geldt het Wedstrijdreglement van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging de datum 9 april Zie www. knpv.nl / algemeen / reglementen / wedstrijdreglement nk versie Wanneer het aantal inschrijvingen minder is dan in het reglement is bepaalde maximum, wordt er aangevuld met PH1 combinaties. Nieuwe leden Het Hoofdbestuur heeft bezwaren tegen het lidmaatschap van de heren H.M. Hermans uit Tegelen en Th.J. van den Berg uit Rijen ontvangen en zal deze nader onderzoeken. Het verzoek tot lidmaatschap van genoemde personen is aangehouden. De overige in het orgaan nummer 3 van 2014 voorgestelde personen zijn door het Hoofdbestuur, al dan niet onder nader gestelde voorwaarden, geaccepteerd als lid van de KNPV. Ontzetting Het Hoofdbestuur heeft in de vergadering van 3 mei 2014 besloten het lidmaatschap van de heer T. Duiker uit Dalen te beëindigen door ontzetting op grond van artikel 6 lid 4 van de Statuten van de KNPV. Verslag Algemene Leden Vergadering Het Hoofdbestuur heeft in haar vergadering van 3 mei 2014 het verslag van de algemene ledenvergadering van 5 april 2014 bestuurlijk vastgesteld. De publicatie van dit verslag vindt u elders in deze Politiehond. Aanmelding nieuwe leden Per 1 juni 2014 zal de aanmelding van nieuwe leden rechtstreeks via het Bureau KNPV gaan plaatsvinden. Er zal een digitaal aanmeldingsformulier beschikbaar zijn. Dit formulier kunt u digitaal invullen, printen, ondertekenen en toesturen naar het Bureau KNPV. Ook zal het formulier geprint beschikbaar komen, zodat het handmatig kan worden ingevuld. De aanmeldingskosten blijven hetzelfde evenals de verdere procedure. Voortgang Toekomst KNPV In vervolg op de goedkeuring aan het Strategisch Beleidsplan door de algemene ledenvergadering op 5 april 2014 is het Hoofdbestuur begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe structuur voor de vereniging KNPV op basis van de uitgangspunten zoals deze in het Strategisch Beleidsplan zijn genoemd. Het Hoofdbestuur verwacht de komende maanden nodig te hebben om het plan verder uit te werken en zal u zonodig via het ledenweb verder informeren. Databank Het Hoofdbestuur heeft besloten om een registratie op te zetten van KNPV werklijnen voor honden met hun afstamming. Leden kunnen hun hond registreren op chipnummer onder vermelding van de gegevens van de hond en de vermelding van de gegevens van de eigenaar. Elke hond krijgt een KNPV registratienummer vermeld op een KNPV registratiebewijs. Deze KNPV registratie bevat de gegevens van de hond en van zijn afstamming met de vermelding van behaalde certificaten. Tevens zal een foto van de hond worden toegevoegd. Een fokker kan de pups uit een nest opgegeven voor de KNPV registratie, waarmee de eigenaren van de pups ook een afstammingsregistratie ontvangen. Binnen KNPV werklijnen gefokte honden worden dan bij de KNPV geregistreerd. Bij deze registratie zit tevens de registratie in het kader van de verplichte Identificatie en Registratie van het Ministerie. Daarnaast zal de KNPV kennelnamen uitgeven voor fokkers binnen de KNPV. Aan de uitgifte van deze kennelnamen zullen nadere regels worden gesteld. Vermelding van de kennelnamen zal plaatsvinden op de website van de KNPV, eventueel uit te breiden met een advertentie. Een en ander zal de komende maanden in uitvoering worden genomen. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar het ledenweb. 2e Voorrondedag Nederlands Kampioenschap KNPV Speurhonden op zaterdag 28 juni 2014 bij HSV t Haartje te Amersfoort Dit jaar is er weer een Nationaal Kampioenschap KNPV Speurhonden. Omdat het KNPV Speurhonden programma een groot scala aan oefeningen bevat en hiervoor veel ruimte en verscheidenheid van terreinen nodig is, is het kampioenschap verdeeld over drie dagen. Zes geleiders met hun hond zullen strijden om de fel begeerde titel Nederland Kampioen 2014 Speurhonden KNPV. Deelnemers zijn dit jaar: Francien Christophensen met haar Engelse Cocker Spaniel Jansen. Piet van Hal met zijn Duitse Herdershond Larco. Silivia van den Hooven met haar Duitse Herdershond Fico. Lina Maarhuis met haar x Mechelse Herdershond Famke. Piet van Oorschot met zijn Duitse Herdershond Sandor. Paul Wijn met zijn x Mechelse Herdershond Mike. De eerste dag is reeds geweest op zaterdag 8 maart bij PHV Haren e.o. te Lageland in Groningen waar de afdelingen 1 en 2 van het basis speurprogramma en het uitwerken van een A-spoor zijn afgewerkt. De tweede dag zal zijn op zaterdag 28 juni en plaatsvinden bij HSV t Haartje te Amersfoort waar opnieuw de afdeling 1 en 2 van het basis speurprogramma getoond moeten worden en het onderdeel puinzoeken A ( Op een grote puinlocatie welke fundeert als rampgebied moet de hond twee bedolven slachtoffers lokaliseren en verwijzen zodat deze gered kunnen worden). 5

6 Bestuursmededelingen De derde dag en tevens finale wedstrijd zal onderdeel uitmaken van het Nationale kampioenschap KNPV welke gehouden zal worden op 5 en 6 september in het stadion van FC Eindhoven te Eindhoven. Hier zal wederom afdeling 1 en 2 van het basis speurprogramma afgewerkt worden en tevens het Vlakterevieren A ( het opsporen van twee vermiste personen in een groot bosperceel en deze verwijzen) en het tonen van de sorteerproef A. Het resultaat van deze drie dagen zal worden opgeteld. Een ieder die interesse heeft in het KNPV speurhondenprogramma of in de toekomst plannen heeft om dit programma te gaan beoefenen is op zaterdag 28 juni in Amersfoort meer dan welkom. Tevens natuurlijk ook op de vrijdag en zaterdag 5 en 6 september in Eindhoven. Oproep BHV Het Hoofdbestuur is voor het Nederlands Kampioenschap op 6 en 7 september 2013 op zoek naar KNPV ers die een actueel BHV-diploma hebben. Per dag zijn minimaal twee BHV ers nodig. U kunt zich aanmelding via De reiskosten worden vergoed en er is een (bescheiden) dagvergoeding beschikbaar. Volgend orgaan De volgende uitgave van De Politiehond zal eind juli 2014 verschijnen. Sluitingsdatum voor de kopij is 7 juli Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag van de Algemene Vergadering van de KNPV op zaterdag 5 april 2014 te Arnhem Aanwezig: Hoofdbestuur, bestaande uit: de heer E. Huveneers (voorzitter), de heer J.J.M. van den Boomen (secretaris), de heer G.M. Knipmeijer (penningmeester) en de heer J.A. Mast Afwezig met kennisgeving: de heer R.D.A. Pardon De Afdelingen zijn als volgt vertegenwoordigd: * Friesland: de heren N. Westrik * Groningen: afwezig met kennisgeving * Drenthe: afwezig met kennisgeving * Overijssel: de heren H. Tigelaar en J. Golbach * Gelderland: de heer W. Blaas en mevrouw J. van Heesen-van Amerongen * Utrecht: de heren A. van Nimwegen en J. Vunderink * Noord-Holland: de heer C. Jorna * Zuid-Holland: de heren P. Dol en E. de Bruijn * Zeeland: de heer C. Maas * Noord-Brabant: de heren A. v.d. Broek en H. Kusters * Limburg: de heer P. Lagarde Aanwezig erelid: de heer A.P. School Aanwezig lid: de heer H. de Haas Aanwezige leden van de Stuurgroep: de heren R. Derksen en J. Zoodsma 1. Opening en vaststelling van de agenda De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet allen hartelijk welkom. De agenda wordt conform de beschrijvingsbrief vastgesteld. De heer H. de Haas is op verzoek van Afdeling Gelderland aanwezig in verband met de overdracht van het voorzitterschap. De vergadering gaat hiermee akkoord. Na de vaststelling van de beschrijvingsbrief is door de afdelingen Zuid-Holland en Utrecht aan het Hoofdbestuur het verzoek gedaan om de brief van de afdeling Zuid-Holland d.d. 12 december 2013 met betrekking tot het centraal bankieren als ingekomen stuk te behandelen in de Algemene Vergadering van 5 april Vanwege de aanwezigheid van de leden van de Stuurgroep wordt agendapunt 13 behandeld meteen na de opening. 13. Voortgang Visie en Missie / Doorontwikkeling KNPV De voorzitter geeft aan, dat de mening van de leden over de doorontwikkeling van de KNPV is verwoord in het concept strategisch beleidsplan. Het concept strategisch beleidsplan is via de afdelingen weggezet naar de leden, met het verzoek om het draagvlak te bezien en eventuele bemerkingen naar voren te brengen. De bedoeling is, om het concept strategisch beleidsplan te laten groeien vanuit de leden en daarmee een kentering door te maken die mede maatschappelijk verantwoord is. Bemerkingen zijn reeds ontvangen van de afdelingen Limburg en Noord-Brabant en de Stuurgroep hoopt vandaag ook de reacties van de andere afdelingen te krijgen. Tijdens het informeel overleg van 15 februari 2014, is de mening van de Afdelingsbesturen over het concept strategisch beleidsplan reeds besproken en aldaar waren alle Afdelingbesturen akkoord met de inhoud van het concept strategisch beleidsplan. Daarbij is opgemerkt dat het uitvoeringsplan in een voor de leden begrijpelijke taal zal moeten worden geschreven. 6

7 Verslag Algemene Ledenvergadering Vanuit de Stuurgroep en het Hoofdbestuur wordt benadrukt dat het concept strategisch beleidsplan een leidraad zal zijn voor het beleid van de KNPV in de periode Het beleidsplan vereist een nadere uitvoering, die door werkgroepen verder ter hand zal worden genomen. De Stuurgroep zal vervolgens aan de hand van de plannen van de werkgroepen een uitvoeringsvoorstel aan het Hoofdbestuur voorleggen. Vanuit het Hoofdbestuur zal dan de route naar de afdelingen en de Algemene Ledenvergadering worden gevolgd, waarbij de besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden. De Stuurgroep zal ook dit proces weer voorbereiden en werkgroepen vormen, die bepaalde onderdelen gaan uitwerken. Er zal worden gestreefd naar een presentatie van de concept uitvoeringsplannen in de Algemene Ledenvergadering van 6 december Het Hoofdbestuur zal ten behoeve van de communicatie, periodiek nieuwsbrieven verzorgen via de website en het orgaan. De opmerkingen vanuit de afdelingen zullen daarin worden meegenomen. Vervolgens geven de afdelingen weer, welke opmerkingen er door de leden op de daarvoor gehouden bijeenkomsten zijn gemaakt. Afdeling Noord-Brabant: De Afdeling heeft een en ander reeds toegezonden. De heer A. van den Broek vat de reacties als volgt samen: Staan de Afdelingsbesturen niet te ver af van de leden. De verdeling in de Technische Commissie zou 3 om 3 moeten zijn. Wanneer start de cursus voor nieuwe leden. Vooralsnog geen voorstander van een combinatieprogramma PH 2/OBJ. Het merendeel van de leden wil een NK op zaterdag en zondag. Men is niet voor een invoeren van extra punten bij het vrolijk terugroepen, omdat dit te afhankelijk is van het inzicht van de keurmeester. Nieuwe leden zouden zich direct bij het Bureau moeten kunnen aanmelden. Men staat positief ten opzichte van de ontwikkeling van de website. Er zijn geen opmerkingen bij het onderdeel communicatie. Naar aanleiding van dit overzicht van de Afdeling Noord-Brabant wordt het volgende aangegeven: De heer R. Derksen (namens de Stuurgroep) geeft aan, dat er nog geen uitwerking is van de cursus voor nieuwe leden. De heer P. Lagarde (namens de Afdeling Limburg) is van mening dat besluitvorming over het combinatieprogramma PH 2/OBJ pas mogelijk is, als dit verder is uitgewerkt. De heer J. Vunderink (namens de Afdeling Utrecht) geeft aan, dat de werkgroep medio mei 2014 een video van het nieuwe programma zal kunnen tonen. De secretaris geeft aan, dat het Hoofdbestuur die ochtend besloten heeft om de aanmelding van nieuwe leden per 1 juni 2014 centraal via het Bureau te regelen. Hierover volgt nader bericht. De voorzitter is van mening, dat geluiden vanuit de leden, niet bij voorbaat al moeten worden afgewezen. Met de video zal het nieuwe combinatieprogramma visueel gemaakt worden, daarna kan een beoordeling en besluitvorming plaatsvinden. Afdeling Limburg De heer P. Lagarde geeft aan dat de Afdeling de reactie schriftelijk heeft ingediend. Afdeling Utrecht De heer J. Vunderink geeft aan, dat het concept strategisch beleidsplan in de voorjaarsvergadering van de Afdeling goed is ontvangen. Ten aanzien van een wijziging van de dagen van het NK wordt opgemerkt, dat er binnen de Afdeling Utrecht geleiders niet zullen kunnen deelnemen uit geloofsovertuiging, indien het NK op zondag is. Afdeling Zeeland De heer C. Maas vat de reacties als volgt samen: De opname van de Technische Commissie Speurhonden binnen de Technische Commissie is een goede ontwikkeling. De leden van de Afdeling wijzen het combinatieprogramma PH 2/OBJ af. Over de dagen van het NK heeft men geen eensluidend besluit kunnen nemen. Een en ander zal nog per mail naar het Hoofdbestuur worden gezonden. Afdeling Gelderland De heer W. Blaas vat de reacties als volgt samen: De leden van de Afdeling Gelderland zijn het grotendeels eens met de inhoud van het concept strategisch beleidsplan, maar willen graag betrokken worden bij de hoe -vraag. Het plan omtrent de nieuwe leden is niet nodig, omdat de huidige aanpak goed werkt. Het fokbeleid loopt goed. De leden ageren vooral tegen de opmerkingen in de bijlagen: dat honden die niet geschikt zijn voor het bijtwerk een Agility certificaat moeten kunnen halen; de bijlage heeft veel frustratie opgeleverd. De leden zullen na de presentatie van de video over het combinatieprogramma PH 2/OBJ een besluit nemen, maar er heerst wel twijfel. De voorzitter geeft aan, dat de uitingen in de bijlage van de leden afkomstig zijn. Afdeling Zuid-Holland De heer P. Dol deelt mede dat de leden van de Afdeling in grote lijnen akkoord zijn. Afdeling Overijssel De heer J. Golbach deelt mede dat het concept strategisch beleidsplan in grote lijnen akkoord is. De Afdeling heeft een en ander reeds toegezonden. De leden zijn sceptisch op de volgende punten: Of er wel genoeg honden komen voor een combinatieprogramma PH 2/OBJ. 7

8 Verslag Algemene Ledenvergadering Hoe gaat het basiscertificaat voor startende leden eruit zien. NK op vrijdag en zaterdag vanwege de geloofsovertuiging. De beoordeling van vrije vrolijke honden is afhankelijk van de interpretatie van de keurmeester. Men is voor diervriendelijke africhting, maar als de stroomband niet meer gebruikt kan worden, zal de kwaliteit verminderen. Hoe gaat de bemensing van het expertisecentrum eruit zien en wat zijn de kosten. De fokker moet voorzien worden van een KNPV keurmerk. Er moet een meer uniform gebruik van de website komen. Men is benieuwd naar de bestuurslagen binnen het onderdeel organisatie en besturing. Men is positief over de website; er moeten meer bezoekers naar de website komen en er moet meer gebruik gemaakt worden en een goede match komen van De Politiehond, nieuwsbrieven en de website. Demoteams moeten meer inspelen op het publiek door kleine onderdelen te laten zien, waardoor het wellicht voor een geleider in het trainingsprogramma past en daardoor meer animo voor deelname komt. Afdeling Friesland De heer N. Westrik deelt mede, dat de secretaris van de Afdeling het concept strategisch beleidsplan gaat samenvatten en naar de verenigingen stuurt. Afdeling Noord-Holland De heer C. Jorna deelt mede, dat het verslag van de ingelaste bijeenkomst volgt. Vanuit de Afdeling Noord-Holland wordt het volgende voorgesteld: Het NK laten plaatsvinden op zaterdag en zondag en centraal in het land. PH 2 selectie per Afdeling. Voor de Speurhonden afzonderlijke wedstrijden. Er is veel kritiek op de besluitvorming inzake wijzigingen van keuringsreglementen en de puntenverdeling. De afstand Hoofdbestuur - verenigingen is te groot. Het Hoofdbestuur moet de verenigingen erkennen. Er moet gestreefd worden naar een erkende sport, zoals IPO en VDH. Als verenigingen problemen met hun terrein ondervinden, zal een erkenning door het NSF een sterkere positie geven. PH 1 heeft de voorkeur, PH 2 en OBJ worden bijna niet beoefend. Er moet een fokbeleid komen, een KNPV stamboek en een registratie van medische afwijkingen. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inspanningen om dit met de leden te bespreken en terug te koppelen. Er is daarmee een mijlpaal in de doorontwikkeling van de KNPV bereikt. De voorzitter geeft aan, dat de Stuurgroep nu een en ander zal gaan uitwerken. Zoals aangegeven, zal dit uitvoeringsplan in een begrijpelijke taal worden geschreven, zodat geen belemmering optreedt in de communicatie naar de leden. Indien ook het uitvoeringsplan door de leden wordt gedragen, zal de KNPV sterker uit dit ontwikkelingsproces komen. De heer A. van den Broek (namens de Afdeling Noord- Brabant) vraagt naar de stand van zaken voor wat betreft het NK De voorzitter geeft aan, dat de Stuurgroep voor de uitwerking van het NK eerst moest weten hoe de KNPV in totaliteit naar de toekomst kijkt. Er is door de Stuurgroep in dat kader voorrang gegeven aan het concept strategisch beleidsplan en het combinatie programma PH 2/OBJ. Dit jaar zal een duidelijk beeld moeten geven hoe het wedstrijdreglement voor 2015 vorm gaat krijgen De heer A. van Nimwegen (namens de Afdeling Utrecht) constateert, dat 2014 blijft zoals het is en dat voor 2015 ook zal gelden. Hij verzoekt dit naar de achterban te communiceren. (Noot HB: in de vergadering van het Hoofdbestuur van 3 mei 2014 is gebleken dat de heer Van Nimwegen bovenstaande passage over 2015 weliswaar ter Algemene Vergadering heeft gezegd, maar dat dit niet als afspraak staat.) De voorzitter bedankt de aanwezige stuurgroepleden voor hun inzet en ondersteuning in de processen die nog gaan komen. De aanwezigen ondersteunen dit met een applaus. 2. Mededelingen * Wijziging protocol medische keuring helper der KNPV. In de vergadering van het Hoofdbestuur van heden ochtend is het protocol als volgt aangevuld: De kosten van de medische keuring (medisch attest) worden door het Hoofdbestuur aan de helper vergoed. Dit onmiddellijk nadat de helper is erkend door het Hoofdbestuur en het Hoofdbestuur de rekening van de medische keuring heeft ontvangen. Het gewijzigde protocol zal op de website worden geplaatst. * Voortgang website en intern netwerk KNPV. De website is als laatste uitgebreid met een ledenweb, waarvan in de toekomst steeds meer gebruik zal worden gemaakt. Het intern netwerk is actief. De Hoofdbestuursleden hebben de mogelijkheid om bestanden met elkaar te delen. Daarnaast zullen de Hoofdbestuursleden ieder via een eigen KNPV mailadres bereikbaar zijn. De heer J. Vunderink (namens de Afdeling Utrecht) verzoekt om de Politiehond eerder op de website te plaatsen. Dit wordt toegezegd. De heer A. van Nimwegen (namens de Afdeling Utrecht) verzoekt om meer uniformiteit uit te dragen op de 8

9 Verslag Algemene Ledenvergadering website. Er zijn nu Afdelingen die de Algemeen Helpers wel noemen en bij andere Afdelingen worden ze niet genoemd. De heer P. Lagarde (namens de Afdeling Limburg) merkt op, dat dit een verantwoordelijkheid van de Afdeling is en er ook een link naar de hoofdsite kan worden gemaakt. De heer C. Jorna (namens de Afdeling Noord-Holland) vraagt of de oude website uit de lucht kan worden gehaald. De penningmeester antwoordt dat er al contact is geweest met de oude websitebouwer en deze is verzocht om de website per direct te verwijderen. Vanuit het Hoofdbestuur wordt er alles aan gedaan om hiervoor te zorgen. De heer Jorna geeft aan, dat hij de content van de Afdeling Noord-Holland van de oude website heeft gehaald. De heer A. van den Broek (namens de Afdeling Noord- Brabant) verzoekt alle Afdelingen in te loggen en de content te verwijderen met een link naar de nieuwe website. De voorzitter geeft aan, dat het Hoofdbestuur ermee bezig is, maar de situatie lastig is. Mevrouw J. van Heesen (namens de Afdeling Gelderland) vraagt of het klopt dat Royal Canin de partner is van de KNPV. De voorzitter bevestigt dat dit op uitdrukkelijk verzoek van Royal Canin is. De heer A. van den Broek (namens de Afdeling Noord- Brabant) vult aan, dat dit het respect van Royal Canin voor de hond tot uiting moet brengen. De heer J. Vunderink (namens de Afdeling Utrecht) vraagt naar de datum/tijd problemen bij de nieuwsitems. Aangegeven wordt, dat dit probleem inmiddels is opgelost. 3. Behandeling en vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 december 2013 te Arnhem. (gepubliceerd in De Politiehond nummer 2/2014) De heer A. van Nimwegen (namens de Afdeling Utrecht) merkt op, dat werkgroep 2 niet in januari bij elkaar is geweest. De voorzitter antwoordt dat de bijeenkomsten van de werkgroepen in afwachting van de resultaten op het concept strategisch beleidsplan zijn stilgelegd. De heer Van Nimwegen verzoekt dit naar de werkgroepen te communiceren. De voorzitter geeft aan, een en ander mee te nemen naar de Stuurgroep. De heer A. van Nimwegen (namens de Afdeling Utrecht) geeft aan, dat de eerder overeengekomen termijn van 2 weken ten aanzien van de beschikbaarheid van verslagen van vergaderingen, wederom naar 7 weken is gegaan. De voorzitter antwoordt, dat na de vergadering het verslag eerst moet worden uitgeschreven en vervolgens behandeld wordt in een vergadering van het Hoofdbestuur. Na de vaststelling door het Hoofdbestuur kan en zal het verslag pas aan de Afdelingen worden gezonden en gepubliceerd. Er wordt kort gediscussieerd over de eerder gemaakte afspraak van 2 weken. Het Hoofdbestuur geeft aan, dat logistiek een termijn van 2 weken niet haalbaar is, aangezien het Hoofdbestuur slechts een keer per maand vergadert. Op voorstel van de heer N. Westrik (namens de Afdeling Friesland) wordt besloten, dat het verslag binnen 2 weken na de vergadering van het Hoofdbestuur wordt toegezonden. De heer A. van den Broek (namens de Afdeling Noord- Brabant) geeft aan, dat hetgeen in het verslag van de Algemene Vergadering van 7 december 2013 is opgenomen omtrent de sponsoring van Royal Canin niet correct is. De dagvergoedingen zijn geen vergoedingen die gesponsord worden door Royal Canin, maar uit het sponsorpakket van de andere sponsoren worden betaald, te weten Theuerzeit, DAP De Meemortel en HOTEC. In deze sponsorpakketten is geen wijziging gekomen en derhalve zou er geen effect moeten zijn op de dagvergoedingen. Aangezien bovenstaande opmerkingen geen betrekking hebben op de inhoud van het verslag, is het verslag ongewijzigd vastgesteld. 4. Ingekomen stukken a brief Afdeling Gelderland met het verzoek aan het Hoofdbestuur tot een financiële tegemoetkoming in verband met de kosten voor de organisatie van nominatiewedstrijden. b brief Afdeling Gelderland ten aanzien van de vaststelling van de leeftijdsgrens voor keurmeesters. c mail van de Afdeling Noord-Brabant met het verzoek aan het Hoofdbestuur voor een financiële bijdrage in verband met de kosten voor de organisatie van de uitreiking van de jubileumspelden i.v.m. het 50-jarig lidmaatschap door het Afdelingsbestuur aan de leden van de Afdeling. d mail van de Afdeling Noord-Brabant met een wijzigingsvoorstel voor het cursusboek BKD ten aanzien van het verstrekken van een certificaat van deelname. (De laatste dag wordt afgesloten met een kennistoets: deelnemers die hier niet aan mee kunnen of willen doen ontvangen een certificaat van deelname bij deelname aan alle bijeenkomsten.) Ook wanneer mensen niet geslaagd zijn Bureau KNPV mededeling opheffing KNPV-forum Afdeling Zuid-Holland met namens de Afdeling Utrecht brief van 12 december 2014 van de Afdeling Zuid-Holland als ingekomen stuk ter behandeling tijdens de algemene vergadering van 5 april Meteen behandelen. De punten a t/m d worden behandeld bij agendapunt 7. 9

10 Verslag Algemene Ledenvergadering Uit de ontvangen brieven van de afdelingen Zuid- Holland en Utrecht blijkt dat er nog een aantal antwoorden ontbreekt op eerdere vraagstellingen omtrent het centraal bankieren. De penningmeester zal deze antwoorden per mail aan de afdelingen doen toekomen en leest de betreffende antwoorden voor. Aan de vertegenwoordiger van de Afdeling Gelderland vraagt de penningmeester of het financieel overzicht van deze Afdeling als voorbeeld bij de beantwoording van de vragen mag worden meegestuurd. De vertegenwoordiger van de Afdeling Gelderland is hiermee akkoord. De penningmeester geeft tevens aan, dat de KNPV in totaliteit moet streven naar openheid, eerlijkheid en transparantie van alle gelden die binnen de KNPV beschikbaar zijn. De gelden van alle Afdelingen zijn gelden van de KNPV en deze dienen zichtbaar te zijn en niet op een rekening buiten zicht te worden gehouden. Vanwege de openheid en transparantie is eertijds besloten om te komen tot een systeem van centraal bankieren. Dit systeem is ook vanuit de statuten bezien noodzakelijk, omdat het anders niet mogelijk is om een correct financieel jaarverslag te maken. De heer A. van Nimwegen (namens de Afdeling Utrecht) vraagt naar de rente opbrengsten op de centrale rekening en geeft aan, dat als de Afdeling door de wijziging van bankrekening rente mist, hij daar problemen mee heeft. De penningmeester geeft aan, dat in de antwoordbrief links staan naar de rente vergoedingen van de centrale rekening. Daarnaast vraagt hij zich af, of een klein verschil in rente een dergelijk standpunt rechtvaardigt. De penningmeester verzoekt de heer Van Nimwegen contact op te nemen indien het verschil onoverkomelijk is. De voorzitter geeft aan, dat rente percentages afhankelijk zijn van de bedragen die op de centrale rekening staan en dat een bundeling van financiën een positief effect op de te ontvangen rente zal hebben. De heer P. Dol (namens de Afdeling Zuid-Holland) bedankt de penningmeester voor het schriftelijke antwoord na het eerdere telefonische contact, maar vindt het spijtig dat het allemaal zo lang heeft geduurd. De penningmeester geeft aan, dat hij van mening is dat in de eerste reactie reeds alle antwoorden zijn gegeven en dat dit in het telefoongesprek nogmaals is gedaan. De penningmeester wijst erop, dat nergens in de Statuten staat dat de afdelingen elkaars financiële status moeten kennen, maar de KNPV wel gebaat is bij transparantie. De afdrachten aan de afdelingen zijn om de kosten van de afdelingen te dekken. Indien deze transparantie niet wordt gewenst of er moet een meer verregaande transparantie komen, dan zal een aanpassing van Statuten en/of Huishoudelijk Reglement moeten plaatsvinden. De penningmeester vertrouwt in deze op de medewerking van de afdelingen en hoopt dat de antwoorden naar tevredenheid zijn. De heer E. de Bruijn (namens de Afdeling Zuid-Holland) merkt op, dat de spaartegoeden geen probleem zijn, maar het probleem is, dat het spaargeld van de verenigingen van de Afdeling in het vermogen van de KNPV valt, terwijl de Afdeling Zuid-Holland is uitgegaan van de zelfstandigheid van de Afdeling. De verenigingen binnen de Afdeling Zuid-Holland willen niet dat de door hen bijeengebrachte gelden binnen het vermogen van de KNPV vallen. De heer J. Golbach (namens de Afdeling Overijssel) sluit zich hierbij aan en verzoekt om de discussie uit te stellen tot er duidelijkheid is over de nieuwe structuur. Volgens de heer Golbach blijkt de transparantie voldoende uit het financieel jaarverslag van de Afdeling. De voorzitter geeft ter verduidelijking van de situatie aan, dat de financiën van de afdelingen niet op de rekening van het Hoofdbestuur komen, maar op een aparte bank- en spaarrekening per Afdeling. De Afdeling kan over deze gelden beschikken. Het Hoofdbestuur zal slechts over de gelden kunnen beschikken na besluitvorming daarover in de Algemene Ledenvergadering. De heer A. van den Broek (namens de Afdeling Noord- Brabant) wijst erop, dat het besluit om centraal te bankieren 3 jaar geleden tijdens een Algemene Ledenvergadering is genomen en alle vragen daarover zijn eertijds al door de penningmeester beantwoord. Destijds is ook de Afdeling Zuid-Holland akkoord gegaan met deze constructie. De penningmeester wijst erop, dat per mailbericht van 8 juli 2011 alle afdelingen akkoord zijn gegaan met de procedure van het centraal bankieren. De heer C. Jorna (namens de Afdeling Noord-Holland) merkt op, dat een Afdeling geen rechtspersoon is en indien iemand bij een bank hiervan notie krijgt, de bankrekening wordt geblokkeerd. De heren E. de Bruijn (namens de Afdeling Zuid- Holland) en J. Golbach (namens de Afdeling Overijssel) geven aan de situatie eerst weer met hun leden te moeten bespreken. De voorzitter beëindigt de discussie met de conclusie dat de reacties van de afdelingen Zuid-Holland en Overijssel binnen een maand worden verwacht met inachtneming van de Statuten van de KNPV, de collegialiteit naar de andere afdelingen en de beschikbaarheid over de eigen gelden. 5. Jaarverslag 2013 Het jaarverslag is in concept rondgestuurd. De definitieve vaststelling van het jaarverslag zal plaatsvinden tijdens de Algemene Vergadering van 6 december De heer A. van den Broek (namens de Afdeling Noord- Brabant) verzoekt om ook de overige, niet genoemde, commissies van de KNPV in het jaarverslag op pagina 2 op te nemen. De heer W. Blaas (namens de Afdeling Gelderland) vraagt waarom het ledenaantal niet overeenkomt met de cijfers die de Afdeling eind december heeft ontvangen. Medegedeeld wordt, dat de cijfers die aan de Afdeling zijn gestuurd, het aantal leden per 1 december 2013 weergeven, aangezien daarop het restant van 10

11 Verslag Algemene Ledenvergadering de afdracht wordt gebaseerd. De in het jaarverslag opgenomen cijfers, is het aantal leden per 31 december De secretaris zal het jaarverslag aanpassen met betrekking tot de opmerkingen en een nieuwe versie van het jaarverslag rondsturen. 6. Vaststelling financieel jaarverslag 2013 Het financieel jaarverslag met de accountantsverklaring is verspreid onder de aanwezigen. Het financieel verslag is reeds besproken tijdens het informeel overleg van 15 februari De penningmeester verzoekt om eventueel vragen te mailen voor 1 juli 2014 naar het Bureau. De penningmeester zal daarop zo snel mogelijk antwoorden. De formele vaststelling van het financieel jaarverslag zal plaatsvinden tijdens de Algemene Vergadering van 6 december De penningmeester verzoekt een ieder om een rappel te sturen indien een declaratie niet binnen 30 tot 40 dagen is betaald. De penningmeester benadrukt dit, omdat een declaratie van het NK in november is gestuurd, niet is ontvangen door de boekhouder, en er pas in februari is gerappelleerd, waardoor het financieel verslag opnieuw moest worden gemaakt. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de inkomsten van de webshop. Gebleken is dat de huidige webshop van Textielstra een grote leverancier is van kleding voor verenigingen en een goedkopere leverancier met dezelfde kwaliteit/prijsverhouding zal niet snel te vinden zijn. De inkomsten van de webshops zijn inderdaad tegengevallen, maar de webshops zijn gestart in een crisistijd. De heer A. van Nimwegen (namens de Afdeling Utrecht) geeft aan, dat bij hem wel voor meer dan 600,- aan kleding is verkocht. De penningmeester merkt op, dat het proces niet beïnvloedbaar is en de resultaten moeten worden afgewacht. Daarnaast betreft de 600,- 10% van de omzet van de kleding. De heer A. van den Broek (namens de Commissie S&A) geeft aan, dat de webshop mede bedoeld is om de naamsbekendheid van de KNPV te vergroten en iedereen die kleding koopt uit de webshop, ook het logo van de KNPV draagt. 7. Nemen van besluiten ten aanzien van de ingekomen stukken 4A; 4B; 4C en 4D 4A brief Afdeling Gelderland met het verzoek aan het Hoofdbestuur tot een financiële tegemoetkoming in verband met de kosten voor de organisatie van nominatiewedstrijden. De heer H. de Haas (op verzoek van Afdeling Gelderland) geeft aan, dat de nominatiewedstrijd een wedstrijd is die georganiseerd wordt in opdracht van het Hoofdbestuur en dat derhalve de kosten van de organisatie ook voor het Hoofdbestuur zouden moeten zijn. De penningmeester merkt op, dat nominatiewedstrijden vaak in combinatie met een afdelingswedstrijd worden georganiseerd. De heer A. van Nimwegen (namens de Afdeling Utrecht) geeft aan dat de nominatiewedstrijden een andere vorm zouden moeten krijgen, meer onafhankelijk van de Afdeling. De heer J. Mast (secretaris Technische Commissie) wijst erop, dat de nominatiewedstrijden altijd binnen de afdelingen zijn georganiseerd en dat veel afdelingen deze combineren met andere wedstrijden. Mevrouw J. van Heesen (namens de Afdeling Gelderland) merkt op, dat de helpers en keurmeesters van de nominatiewedstrijd betaald moeten worden. De heer Van Nimwegen is van mening dat het voorstel van de Afdeling Noord-Brabant over de aanpassing van de nominaties moet worden gevolgd. De heer A. van den Broek (namens de Afdeling Noord- Brabant) geeft aan, dat er ook in de organisatie van nominatiewedstrijden uniformiteit moet komen, maar dat het voorstel hieromtrent door de vorige Technische Commissie van tafel is geveegd. Het klopt dat alle afdelingen hier extra kosten aan hebben. De voorzitter concludeert, dat de discussie beter gevoerd kan worden in het kader van de herstructurering en dat het nu in de wacht wordt geplaatst. 4B brief Afdeling Gelderland ten aanzien van de vaststelling van de leeftijdsgrens voor keurmeesters. De voorzitter geeft aan, dat over de leeftijdsgrens binnen de Algemene Vergadering enkele jaren geleden een besluit is genomen en destijds niemand tegen het voorstel was. Het Hoofdbestuur ziet derhalve geen reden om dit nu wederom ter discussie te stellen. De heer W. Blaas (namens de Afdeling Gelderland) is van mening, dat er sprake is van voortschrijdend inzicht en wil graag de mogelijkheid overwegen om een keurmeester die de leeftijdsgrens bereikt medisch te laten keuren. De secretaris geeft aan, dat in de herstructurering kwaliteit een belangrijk aspect is en daarin kan dit onderdeel worden meegenomen. 4C mail van de Afdeling Noord-Brabant met het verzoek aan het Hoofdbestuur voor een financiële bijdrage in verband met de kosten voor de organisatie van de uitreiking van de jubileumspelden i.v.m. het 50-jarig lidmaatschap door het Afdelingsbestuur aan de leden van de Afdeling. De penningmeester geeft aan, dat het iedere Afdeling vrij is geweest om invulling te geven aan de uitreiking en daarmee aan de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan. De heer A. van den Broek (namens de Afdeling Noord- Brabant) merkt op, dat de kosten van zijn Afdeling vanwege het grote aantal jubilarissen ook groter is geweest dan van andere afdelingen. De voorzitter antwoordt dat de Afdeling daarom ook een hogere afdracht krijgt. De penningmeester geeft aan, dat de kosten niet vergoed worden. 4D mail van de Afdeling Noord-Brabant met een wijzigingsvoorstel voor het cursusboek BKD ten 11

12 Verslag Algemene Ledenvergadering aanzien van het verstrekken van een certificaat van deelname. (De laatste dag wordt afgesloten met een kennistoets: deelnemers die hier niet aan mee kunnen of willen doen ontvangen een certificaat van deelname bij deelname aan alle bijeenkomsten.) Ook wanneer mensen niet geslaagd zijn. De voorzitter geeft aan, dat over het wijzigingsvoorstel is gesproken met de ontwikkelaar van de BKD cursus en binnen het Hoofdbestuur. De bedoeling van de deelname aan de BKD cursus is, dat deze laagdrempelig is en een hoog percentage geslaagden genereert. In het wijzigingsvoorstel wordt geopteerd voor het verwijderen van de uitreiking van het certificaat van deelname. De heer A. van den Broek (namens de Afdeling Noord- Brabant) licht toe, dat de cursisten die deelnemen aan de toets en zakken niets krijgen, terwijl cursisten die niet deelnemen aan de toets wel een certificaat van deelname krijgen. Daarnaast is de heer Van den Broek van mening dat het niet consistent is, dat het BKD diploma wordt verstrekt door het Hoofdbestuur en het bewijs van deelname door de Afdeling. De secretaris geeft aan, dat er een tekstvoorstel van de ontwikkelaar van de cursus komt met de uitbreiding van de verstrekking van het certificaat van deelname aan die cursisten die gezakt zijn. Tevens zal het Bureau de certificaten van deelname verstrekken als de gegevens worden aangeleverd. 8. Stand van zaken pakket collectieve verzekeringen KNPV De secretaris deelt mede, dat een brand- en opstalverzekering niet uitvoerbaar is gezien het feit, dat door de maatschappij die bereid was om een verzekering aan te bieden, zodanig eisen worden gesteld, dat deze niet collectief in te vullen zijn. Voorbeelden van de eisen zijn: aangesloten zijn bij een alarmcentrale / eisen t.a.v. rookgedrag / keukeninstallaties (frituren etc.) Daarnaast levert de grote diversiteit aan accommodaties grote problemen op. Voor de collectieve ongevallenverzekering is contact geweest met Hienfeld. Het aantal verzekerden kan worden uitgebreid. De premie per extra verzekerde bedraagt 9,53 per persoon. Door het Hoofdbestuur worden alle officials met naam/adres/woonplaats opgegeven aan de verzekeraar. Dus de algemeenen afdelingskeurmeesters, de helpers der KNPV, de afdelingshelpers, de spoorleggers, voorbereiders en de slachtoffers. Dat zijn in totaal 263 personen. Daarnaast heeft het Hoofdbestuur zich garant gesteld voor de betaling van de premie voor één persoon per erkende vereniging. Deze dienen eveneens opgegeven te worden met naam/adres/woonplaats. Op dit moment zijn er 370 erkende verenigingen in Nederland. Door de afdelingen zijn van 113 erkende verenigingen één persoon aangemeld. In totaal zijn door deze 113 erkende verenigingen 160 personen extra opgegeven. In totaal zullen dus 494 personen worden aangemeld bij de verzekeraar (stand van ). De premie voor de extra personen zal door het Bureau KNPV rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de verenigingen, die zich hebben aangemeld. Van een aantal afdelingen is geen opgave binnengekomen. De Afdeling Gelderland heeft schriftelijk laten weten pas aanmeldingen te doen, wanneer er een geschikte verzekering is gevonden. De brief van de Afdeling Gelderland zal door het Hoofdbestuur separaat worden beantwoord. Verzoek is om zo spoedig mogelijk opgave te doen aan het Hoofdbestuur. Komende week zal de KNPV het eerste overzicht insturen naar de verzekeraar. Mutaties kunnen nog worden meegenomen. Meer personen levert geen extra kosten op. Minder personen levert geen restitutie van premie op. De verenigingen moeten via de afdelingen worden opgegeven. Helpers in de grensstreek kunnen meeverzekerd worden, voor zover de betreffende Helper aanspraak kan maken op een in Nederland afgesloten zorgverzekering, die ook in het buitenland geldt. De heer P. Dol (namens de Afdeling Zuid-Holland) vraagt of leden van een niet erkende vereniging zich ook kunnen opgeven. De secretaris antwoordt, dan dit niet kan en die vereniging ervoor kiest om niet erkend te zijn. Mevrouw J. van Heesen (namens de Afdeling Gelderland) vraagt of een nieuw lid direct als clubhelper kan worden aangemeld. De secretaris antwoordt, dat de club dat niet zou moeten willen, maar het wel kan. De heer A. van Nimwegen (namens de Afdeling Utrecht) vraagt of aanmelding na het eerste kwartaal ook de volledige premie van 9,53 moeten betalen. De penningmeester geeft aan, deze vraag voor te leggen aan de verzekering. (Noot HB: de verzekering heeft vanaf 1 januari 2014 een complete dekking gegeven van alle ongevallen en derhalve is de premie daaraan gerelateerd.) Op de vraag van de heer N. Westrik (namens de Afdeling Friesland), wanneer de sluitingsdatum voor aanmelding is, antwoordt de secretaris zo spoedig mogelijk. De secretaris geeft aan, dat voor wat betreft het afsluiten van een collectieve overlijdens- en invaliditeitsverzekering er een aanbieding ligt van Hienfeld. Dit lijkt ook de enige verzekeraar te zijn, die geïnteresseerd is om een dergelijke verzekering af te sluiten. Meeverzekeren van ziektekosten is niet meer mogelijk. Dit heeft te maken met het feit, dat tegenwoordig in Nederland iedereen een ziektekostenverzekering moet afsluiten. Indicatie van de kosten zijn als volgt: Overlijden ,- / algehele blijvende invaliditeit ,- Premie 2,00 per lid obv 6000 leden. Overlijden ,- / algehele blijvende invaliditeit ,- Premie 4,00 per lid obv 6000 leden. Overlijden ,- / algehele blijvende invaliditeit 12

13 Verslag Algemene Ledenvergadering ,- Premie 5,25 per lid obv 6000 leden. Zoals eerder al aangegeven, mag het verplichte eigen risico niet worden meeverzekerd. Het Hoofdbestuur heeft aangegeven, dat de aanslag op het eigen risico door een ongeval tijdens het zijn van official van de KNPV tijdens evenementen, die door het Hoofdbestuur worden georganiseerd, zal worden vergoed. Aan de afdelingen en de erkende verenigingen wordt geadviseerd dit ook te doen voor de door hen georganiseerde keuringen en wedstrijden. De afdelingen is verzocht om een standpunt te bepalen ten aanzien van de noodzaak om een dergelijke verzekering af te sluiten. De secretaris zal bovenstaande informatie ook per aan de afdelingen toesturen. De heer A. van den Broek (namens de Afdeling Noord- Brabant) verzoekt het Hoofdbestuur de informatie tevens te voorzien van een advies. De vraag over de collectieve overlijdens- en invaliditeitsverzekering zal in oktober besproken worden tijdens de gecombineerde vergadering, zodat daarover besluitvorming kan plaatsvinden. 9. Voorstel Hoofdbestuur met betrekking tot de vacatures in het Hoofdbestuur Het Hoofdbestuur stelt de Algemene Vergadering voor de invulling van de twee vacatures in het Hoofdbestuur in verband met de doorontwikkeling van de vereniging op te schorten. De heer A. van Nimwegen (namens de Afdeling Utrecht) vraagt of het Hoofdbestuur met het huidige aantal leden voldoende menskracht heeft. De voorzitter antwoordt, dat indien nodig, met meer adviescommissies kan worden gewerkt of dat de mogelijkheden van ondersteuning binnen de huidige structuur worden gezocht. De invulling van de vacatures is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de structuur. Het verzoek om opschorting, geldt alleen voor deze periode en de invulling van de vacatures zal in december 2014 wederom op de agenda worden gezet. De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel. 10. Stand van zaken Besluit Houders van Dieren De voorzitter geeft aan, dat er ontwikkelingen zijn met betrekking tot een mogelijkheid van dispensatie onder voorwaarden. Naar verwachting wordt dit binnen 2 weken gecommuniceerd vanuit het Ministerie. Het tijdpad waarin duidelijkheid zou moeten worden verschaft, ligt op 1 juni 2014 of 1 januari De heer J. Vunderink (namens de Afdeling Utrecht) vraagt of de KNPV hierin pro actief is geweest en wie er contact onderhoudt. De voorzitter antwoordt, dat de KNPV reeds eerder haar deskundigheid heeft aangeboden en in de denktank voldoende kennis van de KNPV aanwezig is in de personen van mevrouw D. Rijnders en de heren M. Rutzerveld en G. Straatman. De heer Vunderink merkt op, dat er veel theoretische kennis over stroomgebruik in de BKD cursus zit en de heren Rutzerveld en Straatman deze cursus niet hebben gedaan. De voorzitter geeft aan, dat daarover al een gesprek met mevrouw D. Rijnders is geweest. Zodra er een publicatie vanuit het Ministerie is, zal deze op de website worden geplaatst. 11. Stand van zaken NK 2014 De heer J. Mast (secretaris Technische Commissie) geeft aan, dat het reglement van 2011 geldig is voor het NK 2014 met de volgende aanvulling: * PH 1: 10 deelnemers * PH 2: 11 deelnemers uit de afdelingen en de titelverdediger * OBJ: 8 deelnemers Indien de deelnemers bij PH 2 en OBJ niet worden gehaald, vindt aanvulling plaats met deelnemers PH 1. Daarnaast zijn er de Kampioenschappen van de Speurhonden. Op 8 maart 2014 hebben in de Afdeling Groningen 6 geleiders met honden deelgenomen. De wedstrijd is goed verlopen en de uitslag wordt bewaard tot het NK in september. De 2e ronde van de Kampioenschappen Speurhonden zal plaatsvinden op 28 juni bij t Haartje, Afdeling Utrecht. Bij de PH 2 deelnemers zal op de uitnodiging worden vermeld of ze wel of niet de titel kunnen verdedigen in Het NK zal gehouden worden op vrijdag en zaterdag. Mevrouw J. van Heesen (namens de Afdeling Gelderland) vraagt wanneer een besluit wordt genomen over de dagen van het NK, dat wil zeggen vrijdag/ zaterdag of zaterdag/zondag. Dit moet tijdig bij iedereen bekend zijn. De heer H. de Haas (op verzoek van de Afdeling Gelderland) vraagt hoe lang van te voren de locatie van het NK vast ligt. De Afdeling Gelderland heeft de opdracht van de leden meegekregen om te opteren voor een locatie die centraler in Nederland ligt. De heer A. van den Broek (lid van de NK-commissie) antwoordt dat met de contactpersoon van het stadion in Eindhoven is afgesproken, dat men de komende jaren aldaar het NK zal organiseren. De voorzitter merkt op, dat er veel voorwaarden aan de organisatie van het NK zijn verbonden. Hij stelt voor om dit onderwerp een volgende vergadering te bespreken. 12. Stand van zaken Master Class Coach opleiding 2013/2014 De voorzitter geeft aan, dat er een vraag open stond vanuit de Algemene Vergadering van 7 december 2013 over het onderzoeken van de mogelijkheid om de MCC cursus open te stellen voor derden. De voorzitter deelt mede, dat het Hoofdbestuur van mening is, dat de MCC opleiding specifiek is ontwikkeld 13

14 Verslag Algemene Ledenvergadering voor de KNPV en dat deze opleiding ook binnen de vereniging moet blijven. Derden kunnen een ABA opleiding volgen. De examens van de huidige opleiding zijn medio mei Nieuws uit de commissies Technische commissie: De heer J. Mast (secretaris Technische Commissie) deelt mede, dat vanuit de praktijk is gebleken, dat er 5 blessures zijn opgetreden door harde beenstellers en derhalve een reglementswijziging voor 2015 is voorgesteld om deze blessures te verminderen. De keurmeesters zijn hierover geïnformeerd tijdens de keurmeesterbijeenkomsten. Pilot Technische Commissie Speurhonden De heer J. Mast (secretaris Technische Commissie) deelt mede, dat de commissie goed functioneert en het NK Speurhonden de verdienste van deze commissie is. Er komt een nieuw wedstrijdreglement voor dit onderdeel, waarbij het getoonde werk altijd wordt gewaardeerd. Commissie Opleidingen Geen nieuws. Commissie Sponsoring en Acquisitie De heer A. van den Broek (lid van de Commissie S&A): Legt uit hoe de sponsoring van Royal Canin is geregeld. Geeft aan dat de afspraken zijn bevestigd aan de contactpersonen van de voedingstraining, waarbij een voedingstraining kan worden georganiseerd bij een minimale deelname van 25 personen. De voedingstraining is vrijwillig onderdeel bij de BKD cursus. Er komt een bijeenkomst van de Commissie S&A met de coördinatoren van de demoteams om de diverse onderdelen van deze activiteiten te evalueren. De heer Van den Broek roept de afdelingen op, om uit te kijken naar een minimale toevoeging van twee personen aan de Commissie S&A. De betreffende personen moeten zo mogelijk marketing ervaring hebben en tijd. 15. Rondvraag Mede gelet op artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement moeten vragen voor de rondvraag uiterlijk 1 maart 2014 schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het Hoofdbestuur. De heer A. van den Broek (namens de Afdeling Noord- Brabant) vraagt het Hoofdbestuur om naar meer uniformiteit binnen de afdelingen te streven op diverse onderwerpen zoals verzekeringen, demoteams, BKD, erkenning van vereniging, kosten nominatiewedstrijden, leeftijdsgrenzen en 50-jaar spelden. Hij verzoekt het Hoofdbestuur hierover de afdelingen te benaderen. De heer Van den Broek zou graag met de andere afdelingen een discussie voeren over deze onderwerpen om tot meer uniformiteit te komen. De heer A. van Nimwegen (namens de Afdeling Utrecht) geeft aan, dat dit een van de punten was die hij graag in het door hem georganiseerde informeel overleg had besproken. De voorzitter merkt op, dat als het om uniformiteit binnen de huidige structuur gaat, het Hoofdbestuur daartoe graag voorstellen ontvangt. Evenwel horen wijzigingen van bestuurlijke processen bij het ontwikkelingsproces in het kader van de herstructurering. De heer A. van Nimwegen (namens de Afdeling Utrecht) stelt voor om de geleiders op het NK beter herkenbaar te maken, door voor elke discipline een andere kleur hesje beschikbaar te stellen of de cijfers op de hesjes in een andere kleur weer te geven. De heer A. van den Broek (lid van de NK-Commissie) neemt dit mee naar de vergadering van de NKcommissie op 9 april De heer N. Westrik (namens de Afdeling Friesland) geeft aan, dat de besturen van de afdelingen Groningen en Friesland besprekingen hebben gevoerd over een verregaande samenwerking en besloten hebben, een daartoe strekkend voorstel voor te leggen aan de leden van de beide afdelingen. De voorzitter geeft aan, een voorstel af te wachten. 16. Vaststellen van de volgende algemene vergadering De volgende Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden om zaterdag 6 december 2014 te Arnhem. De Algemene Vergadering gaat met de datum akkoord. 17. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering onder dank-zegging en wenst allen wel thuis. Mevrouw J. van Heesen (namens de Afdeling Gelderland) is van mening dat de uitstraling van de demonstraties verbeterd kan worden door het gebruik van vlaggen. De heer A. van den Broek (Commissie S&A) antwoordt, dat inderdaad promotie materiaal wordt gemist en de commissie zich daarmee bezig zal houden. De heer E. de Bruijn (namens de Afdeling Zuid-Holland) vraagt naar demokleding voor de Afdeling Zuid-Holland. Aangegeven wordt, dat al een groot aantal sets demokleding naar die Afdeling is gestuurd. 14

15

16 Aspirant leden per 6 juni 2014 Bezwaren tegen onderstaande aspirant leden kunt u schriftelijk indienen tot 6 juli 2014 per naar of per post naar Postbus 21, 6920 AA Duiven Afdeling Buitenland G.J. Godlewski, 3861 Chevron Highland, USA - MI Michigan F. Wandelt, Honingsberg 49, DE Bedburg-Hau Afdeling Gelderland M.J.A. Marsch, Voltastraat 19, 7316 GH Apeldoorn C. van der Linden, Middelveld 84, 6651 GW Druten J.B. Struwe, Betuwestraat 47, 4005 AR Tiel J. IJzerman, Kleinekolk 1, 8191 TM Wapenveld D.A.W. Reichwein, Vredenburgstraat 31, 6931 EB Westervoort A.G. Noij, Blekweg 2, 7021 JC Zelhem I.te Lintelo, Sibeliusstraat 4, 7204 PN Zutphen E.J. Stavast, Zandstraat 5, 6917 AR Spijk J. Schutrup, Glashorst 60A, 3925 BT Scherpenzeel Afdeling Limburg L.H. Barents, Mackenhof 14, 5804 AL Venray R. Lindner, Kinizsi Pal utca 17 A, HU-9443 Petohaza Hungary R.W.J.de Bont, Puttershof 28, 6591 VC Gennep R.L.J. Claessen, Jan Amentstraat 17, 6041 BD Roermond A.M.A.van Deijnen, Heideweg 15, 5971 DR Grubbenvorst J.F. Linders, Molenbeek 114, 5932 SL Tegelen C.F.M. Raetsen, Dahliastraat 6, 6002 WV Weert F.A.J.M.van den Berg, Burg. Hennequinstraat 9, 6224 EV Maastricht S.J.H. Nieskens, Roermondseweg 42, 6081 NW Haelen J. Cardinaels, Berkenlaan 40, BE Bree H.S.P. Pesgens, Prinsenbaan 73, 6104 BB Koningsbosch D.K. Keller, Julicherstrasse 37, DE Heinsberg A.S. Scholz, Heerstrasse 46, DE Huckelhoven J.G. Giese, Distelweg 1 A, DE Heinsberg Afdeling Noord-Brabant J.P.J.H. Vos, Pandijk 18 A, 6029 PA Sterksel J.J. Dreesen, Scheidestraat 12, 5374 CP Schaijk C.G.M. Marijnissen, Irisstraat 5, 4921 HE Made R.W.L.F. Damen, Dominee Swaleustraat 3, 5959 RL Helenaveen L.M.P. Tellier, Puccinistraat 15, 5144 XM Waalwijk C.J.P. Kuijer, Bloemendaalseweg 66, 4664 CE Lepelstraat J.N. van den Broek, Mandersstraat 24, 5481 RP Schijndel E. Scheerlings, Sterkenburg 29, 5653 NB Eindhoven J. Scheerlings, Vicaris van Alphenstraat 8, 5645 EB Eindhoven R.A.M. Stinissen, Schaapsven 10, BE Lommel W.L.C. Gommers, Hobokenstraat 209, 4826 EC Breda T.G.J. van de Ven, Slingerbos 23, 5688 GH Oirschot A. van den Dries, Zandroos 36, 5658 BG Eindhoven R.P.J.de Jong, De Mulder 6, 5283 ZV Boxtel G. Volkerink, Luukmanserf 18, 7722 AC Dalfsen R.F.P. Vosters, Lokbossen 69, 5541 BP Reusel A.J.M.L.van Berlo-Thijssen, Achterbosch 1, 5737 PP Lieshout R.M.van Diest, Witte de Withstraat 11, 5463 ER Veghel M.T.G. Pardoel, Baverdestraat 53, 5737 AB Lieshout L.C.J. Schijvenaars, Heerma van Vossenstraat 16, 4708 AX Roosendaal M.W.P. Hommersom, Molenzicht 5, 5582 ZA Waalre C.W.J.M. Dielen, Akkerwinde 14, 5052 RK Goirle J.I.M. Cornelissen, Gasthuisstraat 51, 5453 RL Langenboom J.H.M. van Schijndel, Papendijk 34, 5386 ED Geffen H.C.M. van Elferen, Maaskade 3, 5347 KD Oss Afdeling Noord-Holland J.C.F. Hees, Dekemastrate 62, 1275 CR Huizen T.G.C.M. van Niekerk, Boterbloemweide 29, 8255 JS Swifterbant M. Buschman, Nieuwstraat 6, 1781 TH Den Helder Afdeling Overijssel B. Bruinsma, J. van Heemskerkstraat 10, 7534 BR Glanerbrug C. Bruinewoud, Geerdinksweg 14, 7555 DM Enschede W. Ebeltjes, Ter Culenstraat 25, 7721 ZW Dalfsen Utrecht J.M. Teunissen, Driemaster 44, 3904 RL Veenendaal T. Gersen, Van Ostadelaan 7, 3931 TS Woudenberg Afdeling Zuid-Holland H. Kagchelland, Zweosplein 5, 3249 BJ Herkingen K. Klok, Kortewegje 13, 3245 XM Sommelsdijk J.J.A. Groenewegen, De Dobbe 20, 2435 XT Noordeinde Nationale Kampioenschappen 5 en 6 september 2014 Eindhoven U komt toch ook! 16

17 22 De Politiehond

18 Interview In gesprek met Rentmeester B. van Dasselaar Een gesprek met een rentmeester in De Politiehond? Wat heeft een rentmeester van doen met de KNPV? Het antwoord is kort, veel en daarom is een uitleg op zijn plaats. Een bestuur van een KNPV vereniging heeft in veel gevallen te maken met een rentmeester, zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Veel verenigingen huren grond van een Gemeente, van de Landschappen of particulieren. Verenigingen die van de Gemeente huren, hebben met een ambtenaar te maken, verenigingen die huren van een van de Landschappen, Staatsbosbeheer of een particulier landgoed, hebben meestal te maken met een rentmeester. De benaming rentmeester klinkt oud en dat klopt, het beroep is ook oud. In vroeger tijden was het de rentmeester die de landgoederen in al haar facetten beheerde voor de adel. Hij verzorgde de contacten met de pachters, het onderhoud van het landgoed en zorgde dat er voldoende wild op het landgoed aanwezig was voor de adellijke jacht. Het was de rentmeester die het landgoed rendabel hield. De taken van een rentmeester waren in vroeger tijden duidelijk. Het vak rentmeester is door de jaren heen geëvalueerd tot de rentmeester van vandaag de dag, een breed georiënteerde specialist op het gebied van vastgoed, die een groot deel van zijn tijd als onderhandelaar en bruggenbouwer aan de vergadertafel is te vinden. De rentmeester is gehouden aan zijn beroepsethiek en zal dit bij de onderhandelingen op de eerste plaats stellen. Tegenwoordig hebben de meeste rentmeesters zich gespecialiseerd op een specifiek vakgebied binnen het uiteenlopende vak van rentmeester. In deze uitgave van De Politiehond een gesprek met rentmeester de heer B. van Dasselaar. Een rentmeester die vooral particuliere landgoederen beheerd en zich bezighoudt met landelijk vastgoed, waarbij hij ondermeer te maken heeft met de Pachtwet, Onteigeningswet, Flora- en Faunawet, Natuurschoonwet, Boswet, Wet inrichting landelijk gebied, Wet voorkeursrecht gemeenten, etc. Wetten waarmee een bestuur van een KNPV vereniging geconfronteerd kan worden. De heer Van Dasselaar is tevens adviseur voor verschillende provincies en gemeentes met betrekking tot het beheer van de gronden. Ook advocaten maken regelmatig gebruik van zijn expertise. De heer Van Dasselaar vertelt, dat bij hem op kantoor en in huis een Duitse Herdershond rondloopt. Een hond waarmee zijn dochter, voordat zij ging studeren in Wageningen, de sport Behendigheid (Agility) beoefende. Tegenwoordig is de hond vooral huishond en een uitstekende erfbewaker. Met de KNPV heeft de heer Van Dasselaar zijdelings van doen. Hij heeft op een van de landgoederen die hij in beheer heeft, aan een KNPV vereniging een terrein verhuurd voor hondentrainingen. De heer Van Dasselaar benadrukt, dat het hier de huur van grond betreft en geen pacht, pacht is alleen van toepassing voor de bedrijfsmatige landbouw. Alle andere ingebruikgevingen van grond worden uitsluitend met een huurovereenkomst afgesloten en alle verplichtingen van bijvoorbeeld een KNPV vereniging, worden in de overeenkomst vastgelegd. Het stuk grond wordt nauwgezet omschreven en tevens worden de voorwaarden opgenomen. Een huurder van een het terrein dient zich als een goed huisvader te gedragen. Als rentmeester heeft de heer Van Dasselaar aan de betreffende KNPV vereniging toestemming gegeven een semi permeabel onderkomen te plaatsen, dit is in de huurovereenkomst opgenomen. Er is geen opstalrecht gevestigd, een opstalrecht is een zakelijk zekerheidsrecht dat in het Kadaster ingeschreven moet worden. Doorgaans zal worden geëist, dat het onderkomen van een hondenvereniging een semipermanent karakter heeft. Een zeecontainer, omdat deze vanadalisme bestendig is, is daarvoor uitermate geschikt volgens de heer Van Dasselaar. De huurder van een perceel grond kent, anders dan bij de verhuur van woningen, geen enkele bescherming, de huur kan zonder meer met een opzegtermijn van drie maanden worden opgezegd. Bij dit soort gebruik van grond, wordt er vanuit gegaan dat de grondeigenaar een hoger maatschappelijk belang heeft dan de huurder. 18

19 Interview Een particulier landgoed, is vaak gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928, waardoor het gebruik aan strikte regels is gebonden. Het is daarom volgens de heer Van Dasselaar van belang, dat de hondenverenigingen zich houden aan het gestelde van het goed huisvaderschap en geen aanpassingen of wijzigingen aanbrengen, zonder toestemming van de eigenaar of rentmeester. Naast dat er met regelmaat moet worden gemaaid en het gebied waarbinnen wordt getraind goed schoon wordt gehouden, betekent het ook, dat de bomen geen schade mogen ondervinden van de trainingen en honden dus niet aan de bomen mogen worden gelegd. Het kappen van een boom die in de weg staat, is weer aan andere regels gebonden. Iedere Gemeente heeft een eigen kapverordening en daarnaast kent de Boswet een speciale kapverordening. De Gemeente waarbinnen het perceel van de hondenvereniging zich bevindt, heeft een kapverordening voor binnenen buiten de bebouwde kom en daarnaast voor de percelen die vallen onder de Boswet. Algemeen kan volgens de heer Van Dasselaar worden gesteld, dat een kapverzoek buiten de bebouwde valt onder de Boswet en de kapvergunning bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RON) moet worden ingediend. Ontvangt men binnen 30 dagen geen bericht, dan mag er worden gekapt. Dit is in het algemeen, maar er zijn uitzonderingen legt de heer Van Dasselaar uit. De tekeningen van de Gemeente met de gemeentegrenzen, de grenzen bebouwde kom en grenzen Boswet, zijn redelijk complex. Om als bestuur van een hondenvereniging niet in de problemen te komen, is specialistisch advies zeker gewenst, want de situatie in Drenthe kan compleet anders zijn dan die in bijvoorbeeld Noord-Brabant. Algemeen stelt de heer Van Dasselaar, om niet eigenhandig te kappen, maar eerst te overleggen met de rentmeester of beheerder om problemen te voorkomen. Al moet hij erkennen, dat tijdens een storm het opvallend vaak voorkomt, dat juist de in de weg staande boom is omgewaaid. In het geval van stormschade heeft het bestuur van de hondenvereniging een meldingsplicht. Nederland kent ook zogenaamde geregistreerde bosbedrijven (bijvoorbeeld een landgoed), hiervoor gelden weer andere regels vanuit de Boswet. De boseigenaar is bijvoorbeeld verplicht te herplanten wanneer er sprake is van kaalslag. De huurders van een perceel moeten zich realiseren, dat dit perceel deel uitmaakt van een groter geheel. Het perceel mag niet van gedaante veranderen. De meeste gronden in het buitengebied kennen tegenwoordig de bestemming agrarisch of bos/natuur. De heer Van Dasselaar vertelt, dat juist het bestuur van een hondenvereniging in het agrarisch gebied attent moet zijn op wijzigingen van bestemmingsplannen. De heer Van Dasselaar heeft verschillende hondenverenigingen geholpen bij het inbedden van de hondenvereniging in het nieuwe bestemmingsplan. Indien een hondenvereniging heeft gehuurd, kan een eigenaar van de grond bij klachten vrij eenvoudig de huur opzeggen. De heer Van Dasselaar onderscheidt hierin wel de privaatrechtelijke en de bestuursrechtelijke kant van het geheel. Binnen het privaatrechtelijke aspect, is een overeenkomst aangegaan met de eigenaar van de grond en kent de hondenvereniging wel plichten maar geen bescherming en kan de huur soms jarenlang stilzwijgend worden verlengd. Bij de bestuursrechtelijke kant, is sprake van aspecten met betrekking tot de planologie, ruimtelijke ordening en kunnen de omwonenden daarin een handvat vinden. Vergeet daarbij niet, dat ook het pad naar het trainingsveld toe onderdeel kan zijn van een bestuurlijk besluit. Zoals eerder aangegeven, kan de eigenaar zonder meer de huur van de hondenvereniging opzeggen, ook wanneer de hondenvereniging al 30 of 40 jaar gebruik van het perceel. Wanneer de huur wordt opgezegd, is doorgaans de eerste stap van een bestuur van een Hondenvereniging, die naar een advocaat. De oorzaken van het opzeggen van de huur door de eigenaar is divers, de grondslag kan liggen in het klagen van de omwonenden of wandelaars. Het kan ook zijn, dat een ambtenaar het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders uitvoert. 19

20 Interview De heer Van Dasselaar is van mening, dat het opzeggen van de huur niet per definitie einde verhaal voor een hondenvereniging hoeft te zijn. Een advocaat of jurist werkt met het wetboek in de hand, een rentmeester beschikt over specifieke kennis, heeft een groot netwerk en een van de primaire taken van een rentmeester is het overleg, het in de minne schikken van een geschil. In het geval dat de heer Van Dasselaar te maken heeft met een praktisch denkende advocaat, is er volgens hem altijd een oplossing te vinden. Vervelender wordt het, wanneer een advocaat een pure theoreticus is. Men moet zich realiseren zegt de heer Van Dasselaar, dat advocaten en juristen net zoals rentmeester een eigen expertise hebben. De heer van Dasselaar is gespecialiseerd in grondzaken en beheer. Wanneer aan beide kanten van de tafel mensen met kennis van zaken zitten, is er altijd een oplossing te vinden volgens de heer Van Dasselaar. Niet grijpen naar jurisprudentie, maar onderhandelen en creatief en oplossingsgericht denken is naar mening van de heer Van Dasselaar de juiste weg. Ambtenaren werken volgens de heer Van Dasselaar puur uitvoerend. Natuurlijk zijn er ambtenaren die de opdracht hebben gekregen om oplossingsgericht te denken, maar dat verschilt per Gemeente of Provincie en het wisselt soms per verkiezingsperiode. Het is de Gemeenteraad of het College van Burgemeester en Wethouders, die het besluit neemt en de ambtenaar voert uit. Op landgoederen is het belang van een hondenvereniging uitermate gering, maar binnen het complexe landschapsbeheer kan een hondenvereniging wel worden meegenomen. Geduld hebben en de positie van de mensen kunnen aanvoelen, is cruciaal volgens de heer Van Dasselaar. Als rentmeester kan de heer Van Dasselaar tijdens de onderhandelingen hoger insteken en direct onderhandelen met een Wethouder of ambtenaar met mandaat, hierdoor kan men zich niet meer verschuilen achter de term onder voorbehoud van goedkeuring van het bestuur of hoger hand. Bij een hondenvereniging die het trainingsterrein heeft op een landgoed, of binnen een agrarisch- of natuurgebied, is het van belang dat men kijkt naar elkaars belangen. Wanneer de hondenvereniging er een rommeltje van maakt met betrekking tot het niet nakomen van afspraken met de omwonenden of geluidsoverlast veroorzaakt, zal de eigenaar van de grond daar op worden aangesproken. In Nederland wordt men doorgaans beoordeeld op zaken die aan de buitenkant waarneembaar zijn. Pas wanneer de zaken escaleren zijn partijen bereid om het gesprek aan te gaan, maar dat is vaak te laat. De eigenaar van de grond zal die discussie helemaal niet willen en de huur opzeggen. Klachten over een hondenvereniging moeten volgens de heer Van Dasselaar niet worden beantwoord met: wij trainen hier al 40 jaar. Beter is het om klachten voor te zijn. De maatschappij is veranderd en ook de bewoners van de agrarische bedrijven en belendende percelen zijn niet meer die van 40 jaar terug. Communiceer vooraf en tussendoor en niet pas nadat de eigenaar van de grond de eerste klachten heeft ontvangen. 20

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907 KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907 JAARVERSLAG KNPV 2014 Hoofdbestuur Samenstelling hoofdbestuur op 1 januari 2014: Voorzitter Eugène

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907 KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907 JAARVERSLAG KNPV 2013 Hoofdbestuur Samenstelling hoofdbestuur per 1 januari 2013. Voorzitter

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907 KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907 JAARVERSLAG KNPV 2012 Hoofdbestuur Vanaf 1 januari 2012 waren er zes hoofdbestuursleden. Het

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Algemeen:

WEDSTRIJDREGLEMENT. Algemeen: WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Algemeen: Jaarlijks worden door het hoofdbestuur van de KNPV de Nationale kampioenswedstrijden politiehond 1, politiehond 2, objectbewakingshond

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907 KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907 JAARVERSLAG KNPV 2009 Hoofdbestuur Het Hoofdbestuur kwam in 2009 maandelijks bijeen. Naast het

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT van de

WEDSTRIJDREGLEMENT van de WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Jaarlijks worden door het hoofdbestuur van de KNPV de nationale kampioenswedstrijden politiehond 1, politiehond 2, objectbewakingshond

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Groningen Friesland en Drenthe

Wedstrijdreglement Groningen Friesland en Drenthe Naam Dit reglement draagt de naam Wedstrijdreglement Groningen en en is van toepassing op twee gezamenlijk te organiseren wedstrijden : 1. Selectiewedstrijd PH 2 2. Noordelijk Kampioenschap Selectiewedstrijd

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING AFDELING GELDERLAND. BESLUITENLIJST Update : 29 december 2014 - Algehele update.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING AFDELING GELDERLAND. BESLUITENLIJST Update : 29 december 2014 - Algehele update. KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Opgericht 1907 Beschermheer Mr. P. van Vollenhoven AFDELING GELDERLAND Algemeen BESLUITENLIJST Update : 29 december 2014 - Algehele update Uitnodigingen aan

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND. BESLUITENLIJST Updatet : 22 oktober 2012 - Onderwerp met korte omschrijving:

AFDELING GELDERLAND. BESLUITENLIJST Updatet : 22 oktober 2012 - Onderwerp met korte omschrijving: KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Opgericht 1907 Beschermheer Mr. P. van Vollenhoven AFDELING GELDERLAND Algemeen BESLUITENLIJST Updatet : 22 oktober 2012 - Onderwerp met korte omschrijving:

Nadere informatie

Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5

Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5 UITGAVE januari 2008 KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Opgericht 1907 Beschermheer: Mr. Pieter van Vollenhoven Afdeling Utrecht Reglement voor Demonstraties, Oefendagen en Wedstrijden Hoofdstuk

Nadere informatie

In dit nummer o.a. NR. 2 2013. m Wanneer is een grote hond oud? m Verslag Algemene Vergadering KNPV

In dit nummer o.a. NR. 2 2013. m Wanneer is een grote hond oud? m Verslag Algemene Vergadering KNPV NR. 2 2013 Officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging In dit nummer o.a. m Wanneer is een grote hond oud? m Verslag Algemene Vergadering KNPV Partner van de KNPV Sponsoren KNPV

Nadere informatie

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Datum: 19 oktober 2015 Locatie: PHV D.O.S. te Zeist Bestuur: Vacature (voorzitter) Jeroen Vunderink (secretaris en ad interim voorzitter) Bert van Ede (penningmeester)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Verslag KNPV bijeenkomst Werkgroep Africhting en Kwaliteit Afd.Utrecht

Verslag KNPV bijeenkomst Werkgroep Africhting en Kwaliteit Afd.Utrecht Verslag KNPV bijeenkomst Werkgroep Africhting en Kwaliteit Afd.Utrecht Datum: Locatie: Aanwezig: 1 februari 2013 HSV t Haartje, Amersfoort 24 leden (+/- 10%) J. Veenhof, A. Geritsen, S. van Wee, R. Roelofs,

Nadere informatie

Thema Workshop. Welkom KNPV afdeling Limburg 1

Thema Workshop. Welkom KNPV afdeling Limburg 1 Thema Workshop Welkom 25-05- 14 KNPV afdeling Limburg 1 Thema Workshop Mededelingen 25-05- 14 KNPV afdeling Limburg 2 Mededeling Voorjaarskeuring 2014 Georganiseerd door PHV De Trouwe Vriend te Thorn Van

Nadere informatie

De Politiehond. 2014 - nummer 2

De Politiehond. 2014 - nummer 2 2014 - nummer 2 COLOFON Officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging. Beschermheer: Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven Verschijnt 8 x per jaar. 105de jaargang, nummer 2 Gratis

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING KNPV Examenreglement Keurmeester PH1, PH2 en Objectbewakingshond REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING Als lid van de KNPV heeft men de mogelijkheid om keurmeester

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV Inleiding De eisen voor Afdelingshelper en Helper der KNPV zijn identiek. De Afdelingshelper wordt door de Afdeling ingezet

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV 1.INLEIDING Eenieder die aan de onder punt 2 vermelde voorwaarden voldoet kan Afdelingshelper van de Afdeling Noord - Brabant

Nadere informatie

Examenreglement. Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond

Examenreglement. Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging opgericht 1907 - Beschermheer Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Examenreglement Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. van de afdeling UTRECHT november 2015

NIEUWSBRIEF. van de afdeling UTRECHT november 2015 NIEUWSBRIEF van de afdeling UTRECHT november 2015 In deze Nieuwsbrief informatie over: 1. Mededelingen afdelingsbestuur 2. Terugblik najaarsledenvergadering 19 oktober 2015 3. Najaarskeuring PHDC Baarn

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. Inleiding. In de praktijk is gebleken dat voor goed bestuur van de BMW Roadster club, de statuten laatstelijk gewijzigd bij akte van 4 maart 2016 op sommige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Protocol BMX Baankeuringen 2017 versie 5.0. Commissie Jury en Reglementen T.Z.V. Official Team BMX (OTBMX)

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Protocol BMX Baankeuringen 2017 versie 5.0. Commissie Jury en Reglementen T.Z.V. Official Team BMX (OTBMX) PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Protocol BMX Baankeuringen 2017 versie 5.0 Commissie Jury en Reglementen T.Z.V. Official Team BMX (OTBMX) Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. Inleiding

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH)

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Betreft: Informatie over deelname en sponsoring voor VIJFDE editie van Speeldag NL 2013 Hoorn, januari 2013

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht Jaarverslag 2015 Afdeling Utrecht

Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht Jaarverslag 2015 Afdeling Utrecht KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Opgericht 1907 Jaarverslag 2015 Afdeling Utrecht Bestuurssamenstelling Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

Notulen najaarsledenvergadering Afd.Utrecht

Notulen najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Notulen najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Datum: 11 oktober 2010 Locatie: PHV D.O.S. te Zeist Bestuur: Alex van Nimwegen (voorzitter) Jeroen Vunderink (secretaris) Bert van Ede (penningmeester) Fred

Nadere informatie

Kringgroep Informatie. Wat is een Kringgroep? Wat doet Kringgroep Helmond? Kynologie.

Kringgroep Informatie. Wat is een Kringgroep? Wat doet Kringgroep Helmond? Kynologie. Kringgroep Informatie. Met deze folder wil Kringgroep Helmond u inzicht geven in haar activiteiten, haar plaats binnen de Nederlandse rasvereniging van de Duitse Herder en haar doelstellingen. Bovendien

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-129 d.d. 28 april 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indeling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 19 d.d. 1 april 2009 (mr. B. Sluijters, voorzitter, en mr. drs. M.L. Hendrikse, mr. M.M. Mendel, dr. D.F. Rijkels en dr. B.C. de Vries) 1. Procedure

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-359 d.d. 28 december 2011 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr.

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe Stichtingen

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe Stichtingen WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe Stichtingen Informatiepakket aansluiting stichtingen Bedankt voor uw interesse in het lidmaatschap van de KNZB! In dit pakket vindt u verschillende documenten

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen

op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen Fokken van Rashonden Voor het fokken van rashonden in Nederland met een FCI erkende stamboom en inschrijving in het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk. Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Regenboog, school voor katholiek basisonderwijs en peuterspeelzaal, te Rotterdam en vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 november 2014.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 122 d.d. 1 juli 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en de heer H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

VEB Partner Reglement

VEB Partner Reglement VEB Partner Reglement De algemene vergadering van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen

WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen WELKOM BIJ DE KNZB Informatiepakket voor nieuwe verenigingen Informatiepakket aanmelding nieuwe verenigingen Bedankt voor uw interesse in het lidmaatschap van de KNZB! In dit pakket vindt u verschillende

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN Artikel 1 a. Het aspirant lid meldt zich aan bij het hoofdbestuur en vult bij de aanmelding een door het hoofdbestuur vastgesteld aanmeldingsformulier in. Kan redelijkerwijs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 4 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 12 november 2012 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-161 d.d. 22 mei 2012 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J.Th. de Wit, leden, met mr. E.P.A. Bogers als secretaris)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering Gehouden op 1 november 2011 locatie Ujes Hofke te Uden

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering Gehouden op 1 november 2011 locatie Ujes Hofke te Uden de vakbond voor defensiepersoneel afdeling Volkel - De Peel Vergaderverslag nr. 011111A van de afdelingsvergadering Gehouden op 1 november 2011 locatie Ujes Hofke te Uden Aanwezig: Naam Functie Bijzonderheden

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie