Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst"

Transcriptie

1 foto s kropot.nl

2 Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst Naam instelling: Stichting Huis van Puck Vestigingsadres: Klarendalseweg GJ Arnhem Contactpersoon: Henk Dassen (directie) Telefoonnummer: / Website: Artistieke leiding: Corien van der Poll

3 Jaarverslag 2012 Huis van Puck Inhoud Inleiding > Pag. 4 1: algemene informatie 1.1. Huis van Puck: servicepunt voor de amateurpodiumkunsten in de regio Arnhem > Pag Kort overzicht activiteiten > Pag Samenwerkingspartners > Pag Netwerken > Pag Financiële positie > Pag. 7 2: verhuur van faciliteiten 2.1. Gebruik van de ruimtes / verhuur > Pag Vrijwilligers > Pag. 12 3: activiteiten / projecten 3.1. Open Podium > Pag Marathon Open Podium > Pag Dans Open Podium > Pag Pucks Preview > Pag Theaterlab De Schuur > Pag Podiumbeest (Cultuurpact) > Pag Afscheid van het Parktheater > Pag HAN Stadsdag > Pag UIT Boulevard > Pag Openingsweekend Coehoorngebouw > Pag Dansproeverij i.s.m. KCG > Pag Overzicht activiteiten i.s.m. collega instellingen > Pag. 24 4: Cursussen 4.1 Techniekcursus > Pag Opleiding Theatermaker (regieopleiding) > Pag Avond van de financiën > Pag. 28 5: Samenwerken en Netwerken 5.1. Samenwerking op stedelijk niveau > Pag Samenwerken op regionaal niveau > Pag. 30 6: Publiciteitsbeleid 6.1. Doelstellingen en resultaten > Pag Pr instrumenten > Pag Kengetallen Huis van Puck > Pag. 37 bijlagen: Financieel jaarverslag (+ accountantsverklaring) Foldermateriaal /pr materiaal

4 Jaarverslag 2012 Huis van Puck Inleiding Het gaat, ondanks de financiële crisis, nog steeds goed met Huis van Puck. Ook dit jaar is er bij Huis van Puck bijna het hele jaar door, 7 dagen per week, met veel inzet en passie gewerkt aan mooie voorstellingen en presentaties. Dit jaar kwamen er bijna bezoekers, spelers,studenten en deelnemers naar de repetities, activiteiten en voorstellingen. Door de lage drempel maken veel onafhankelijke, beginnende en gevorderde theatermakers, dansers, muzikanten en kleinkunstenaars hun creatieve producten binnen Huis van Puck. Als men wil, kan men een workshop of een cursus volgen om de vaardigheden bij te schaven. Als je wat verder bent in je ontwikkeling kan je meespelen in producties van meer gevorderde groepen, maar je kan ook zonder enige pretentie jezelf in de oefenruimte voorstellen dat je in Carré staat. Kortom Huis van Puck biedt mogelijkheden voor alle niveaus van de podiumkunsten. Huis van Puck is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een belangrijke speler voor de doelgroep in stad en regio. Het nieuwe en grotere gebouw waarin we vanaf september 2012 zijn gevestigd (de voormalige Menno van Coehoorn kazerne) levert hieraan een extra impuls. Wij kunnen in dit gebouw meer groepen een plaats bieden in een fantastische ambiance en kwalitatief zeer goede ruimtes. Dit zorgt nu al voor een groter publieksbereik en indirect voor een artistiek hogere kwaliteit van de producties die er gemaakt worden. Wij zijn ook blij dat het gebouw de mogelijkheid biedt ruimtes te verhuren aan de Nederlandse Musical Academie (sinds kort onderdeel van het ROC Rijn IJssel). De aanwezigheid van zeer talentvolle studenten heeft een positieve invloed op onze doelgroep. Ook de samenwerking met onze buren, Kunstbedrijf Arnhem, zal een bijdrage leveren aan een goed artistiek en inspirerend klimaat in het gebouw: Het Kunstbedrijf organiseert jaarlijks een groot aantal cursussen die ook geschikt zijn voor onze doelgroep. Een deel van de activiteiten komt tot stand in samenwerking met andere organisaties. Huis van Puck participeerde ook in 2012 in verschillende netwerken. Huis van Puck werkt bijvoorbeeld samen met veel culturele instellingen en scholen in de regio Arnhem. Deze netwerken zorgen ervoor dat talenten die binnenkomen bij Puck door kunnen stromen naar een hoger niveau. Op deze wijze vervult Huis van Puck een belangrijke rol in de culturele keten. Het is te merken dat de economische wind tegen zit. Door bezuinigingen op gesubsidieerde arbeidsplaatsen (ID en IP banen) heeft onze organisatie afscheid moeten nemen van 2 beheerders. Vanaf 2013 zullen wij onze beheerders geheel uit eigen middelen moeten financieren. De provincie Gelderland gaat vanaf 2014 fors bezuinigen. Een belangrijk deel van ons activiteitenprogramma wordt gefinancierd met Provinciale middelen. Deze subsidie zullen wij per 1 januari 2014 kwijt zijn. Dit betekent o.a. een forse aanslag op onze exploitatie. We zijn hierdoor genoodzaakt te reorganiseren, in te krimpen en te bezuinigen. Hierdoor kan de laagdrempeligheid van onze organisatie onder spanning komen te staan. (voor meer informatie en de aanpak van deze problematiek zie: ondernemingplan ) Vrijwilligers spelen een centrale rol bij de uitvoering van alle activiteiten. Bij de meeste activiteiten is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Door een uitgekiend vrijwilligersbeleid zijn er in 2012 ook weer veel mensen actief binnen Puck. (zie hoofdstuk 2) Het PR beleid werpt in nog steeds toenemende mate zijn vruchten af. Het aantal bezoekers van de website en abonnees op de nieuwsbrief groeide ook in 2012 gestaag. Door een continue stroom van aantrekkelijk vormgegeven PR materiaal in de regionale media wordt de organisatie steeds meer herkenbaar als vaste waarde in het culturele veld. (zie hoofdstuk 6) Dit jaar zijn er ook weer diverse educatieve activiteiten georganiseerd zoals toegesneden workshops, cursussen en informatieavonden e.d.. Ook is er continuïteit gegeven aan de driejarige opleiding tot Theatermaker, Theaterlab de Schuur en het Open Podium. Wij waren aanwezig op een aantal theaterfestivals en organiseerden het project Podiumbeest in de regio rondom Arnhem. Dit door de provincie gesubsidieerde project (i.h.k.v. Cultuurpact) richt zicht op talentontwikkeling van jongeren. Via deze activiteiten wordt er gewerkt aan het bereiken van een grotere en nieuwe doelgroep. Nieuw talent krijgt hierdoor meer kansen. Natuurlijk is en blijft Huis van Puck een belangrijke facilitaire basisvoorziening voor de amateurkunst: vele groepen maken gebruik van de repetitieruimtes en treden op in het Huis van Puck theater.(zie hoofdstuk 2) FOTO OP DE VOLGENDE PAGINA: VOORMALIGE COEHOORN KAZERNE Het nieuwe onderkomen van Huis van Puck in aanbouw: de voormalige Menno van Coehoorn kazerne aan de Klarendalseweg 193 in Arnhem 4

5

6 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 1. Algemene informatie 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1. Huis van Puck: servicepunt voor de amateur podiumkunsten in de regio Arnhem Bij Huis van Puck kunnen klanten terecht voor vragen, informatie, faciliteiten en activiteiten die direct of indirect te maken hebben met amateurkunst op gebied van: repetitieruimtes, theaterpodium, advies en ondersteuning, activiteiten zoals theaterdagen, cursussen, talentontwikkeling, theaterwerkplaats, informatie via website, nieuwsbrief enz. Huis van Puck is de spin in het web van de amateur-podiumkunsten in de regio Arnhem. Huis van Puck is belangrijk voor de amateurkunst in stad en regio. Puck zorgt via een actief en offensief beleid dat spelers, regisseurs, nieuw talent en publiek actief deelnemen aan activiteiten en het maken van voorstellingen of het bezoeken ervan. Dit wordt bereikt door de zichtbaarheid van de podiumkunsten te vergroten; o.a. door een opvallend publiciteitsbeleid, bijzondere in het oog springende activiteiten en samenwerking met andere regionale instellingen op het gebied van kunst en cultuur, zoals Het Kunstbedrijf Arnhem, ROC Rijn IJssel, Nederlandse Musical Academie (NMA), Kunst en Cultuur Gelderland (KCG), Jacobiberg (popmuziek) theatergroep Cactus (jongerentheater). Het is ook mogelijk om te werken aan meer diepgang. Ervaren spelers, regisseurs en vrijwilligers kunnen zich verder ontwikkelen via workshops, toegesneden activiteiten en cursussen. Podiumartiesten worden in de gelegenheid gesteld om technieken en methoden uit te diepen en nieuwe invalshoeken te onderzoeken. Huis van Puck speelt hierbij in op de behoeften van spelers, regisseurs en technici. Huis van Puck onderhoudt in de ontwikkeling van activiteiten nauwe contacten met een landelijke instelling als Kunstfactor Kort overzicht activiteiten Huis van Puck: exploiteert Theaterwerkplaats De Schuur: amateurs spelen in theaterproducties, doen mee aan workshops en onderzoeksprojecten. exploiteert de Opleiding Theatermaker: in deze opleiding worden deelnemers in 3 jaar opgeleid tot gekwalificeerd regisseur voor het amateurtheater. initieert cursussen en trainingen voor spelers (o.a. theatertechniek, Publiciteit e.d.) exploiteert kwalitatief goede, betaalbare repetitieruimtes voor muziek, dans en theatergroepen. (hier repeteren +/- 80 groepen). exploiteert een theaterzaal waar groepen (laagdrempelig) voorstellingen kunnen geven (+/- 80 voorstellingen en activiteiten per jaar) geeft voorlichting over subsidieregelingen en adviseert op organisatorisch en artistiek gebied (servicepunt) richt zich op kwaliteitsverbreding en vernieuwende activiteiten. (o.a. via theaterdagen, workshops, cursussen en bijzondere voorstellingen) bevordert de uitwisseling van informatie via een uitgebreide PR en netwerkfunctie: internet (website), nieuwsbrieven, flyers, advertenties enz. (servicepunt) ondersteunt de amateurkunst in het vinden van, of gezamenlijk organiseren van goede betaalbare faciliteiten. participeert in diverse overlegplatforms en netwerken zoals het Cultuurnetwerk Arnhem (CNA / overleg- platvorm van alle Arnhemse culturele instellingen), Cultuurpact regio Arnhem en Vrienden van de Kunst Cultuur media en Design opleiding van het ROC Rijn IJssel. participeert in het samenwerkingsverband van servicepunten in de Provincie Gelderland. De activiteiten worden mogelijk door: 8 vaste medewerkers: artistiek coördinator (24 uur), publiciteitsmedewerker (14 uur), administratief medewerker (16 uur), vrijwilligerscoördinator (28 uur), 3 beheerders en een directeur (24 uur)+/- 30 vrijwilligers 2 jaarstagiaires + diverse stagiaires voor korte periodes Diverse freelancers: o.a. regisseurs, docenten, technici enz. Tot 1 september 2012: 2 gebouwen: een theater (80 zitplaatsen) + foyer, theater/oefenzaal, popoefenruimte Vanaf 1 september1 gebouw;1theater met 80 zitplaatsen, 1popmuziekoefenruimte, 2 grote theater/danszalen en een 1 kleine toneelzaal. I.s.m. Kunstbedrijf gebruik van elkaars ruimtes; o.a. foyer en repetitielokalen Samenwerking met en inzet van partnerorganisaties Subsidie van gemeente Arnhem, Provincie Gelderland en diverse fondsen Inkomsten uit verhuur van ruimtes en kaartverkoop activiteiten 6

7 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 1. Algemene informatie 1.3. Samenwerkingspartners Het Kunstbedrijf: centrum voor kunstzinnige vorming in Arnhem KCG: provinciale ondersteuningsinstelling, afdeling amateur-kunsten Kunstfactor: landelijk ondersteuningsinstituut voor de amateur podiumkunsten ROC Rijn IJssel: opleidingen Artiest, Kunst, Cultuur, Media en Design / Sound and Vision / Event Support, Entertainment Nederlandse Musical Academie (gehuisvest bij, en huurder van Huis van Puck) Servicepunten in de provincie Gelderland: o.a. Winterswijk, Tiel, Wageningen, Veluwe Diverse culturele instellingen in de regio Arnhem (o.a. samenwerking in het Cultuurpact project/talentontwikkeling voor jongen en Cultuurnetwerk Arnhem (CNA) Theatergroep Cactus: diverse activiteiten vooral gericht op jongeren Diverse theatergroepen uit de regio 1.4. Netwerken Huis van Puck werkt provinciaal in samenwerking met KCG (stichting Kunst en Cultuur Gelderland) Huis van Puck richt zich op amateurs in de regio. Huis van Puck werkt voor haar activiteiten regionaal, maar wil podiumartiesten, jong talent en regisseurs uit de rest van de provincie ook graag de ruimte bieden om op te treden. Er zijn diverse amateurs die naast de voorstellingen in hun eigen woonplaats ook meer voorstellingen willen spelen op geschikte locaties in de rest van de provincie. Huis van Puck is zo n locatie. Huis van Puck is een servicepunt amateurkunst: de PR en netwerkfunctie werkt in steeds grotere mate provinciaal (informatieverstrekking, uitwisseling, loketfunctie, website en PR). O.a. via de regionale servicepunten wordt er gewerkt aan een uitgebreid interactief netwerk van amateur-artiesten en organisaties in de provincie. In het kader van Cultuurpact worden er, samen met de KCG en verschillende regionale culturele instellingen, diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren. In 2012 heeft Huis van Puck wederom het Podiumbeestproject georganiseerd. Dit project richtte zich op talentvolle jongeren uit de dorpen rondom Arnhem. Dit project wordt komende jaren gecontinueerd Cultuurnetwerk Arnhem (CNA) Huis van Puck maakt deel uit van dit overlegplatform. Hierin zijn alle Arnhemse culturele instellingen vertegenwoordigd. Doel van dit platvorm is om de samenwerking en interactie tussen alle culturele organisaties in de stad te verbeteren. Ook worden er gezamenlijk activiteiten georganiseerd: b.v. de Uit Boulevard) Huis van Puck maakt ook deel uit van het zgn. CNA small: hierin zijn de grote en middelgrote instellingen vertegenwoordigd Huis van Puck maakt deel uit van een landelijk netwerk Puck wil landelijke interesse opwekken voor bijzondere regionale activiteiten. In de contacten met de landelijke instelling voor de amateurkunst Kunstfactor signaleert Puck regionale, en in samenwerking met KCG, ook provinciale ontwikkelingen die interessant zijn. Met Kunstfactor heeft Huis van Puck een nauwe band opgebouwd sinds deze instelling Arnhem (in 2001) uitkoos als klein stedelijk pilotproject Financiële positie Het kost altijd veel energie om Huis van Puck financieel gezond te houden. De marges zijn al jaren smal. Een goed en strak financieel beleid is en blijft zeer noodzakelijk. Er is sprake van oplopende kosten in de exploitatie van gebouwen en loonkosten. De subsidiëring hiervan blijft echter al jaren op het zelfde peil en wordt niet of nauwelijks geïndexeerd. Daarbij komt dat wij niet continue de prijzen voor onze klanten kunnen blijven verhogen. Huis van Puck is een laagdrempelige organisatie die toegankelijk moet zijn voor een brede doelgroep. Door te hoge prijzen te vragen kan het zijn dat klanten ons verlaten wegens te hoge prijzen. Door het in gebruik nemen van een nieuw en groter gebouw generen we structureel meer inkomsten. De exploitatiekosten van het gebouw zijn weliswaar hoger maar daar staat tegenover dat wij ook meer klanten (huurdersgroepen) in huis hebben. Ook de verhuur (in kantooruren) aan het ROC Rijn IJssel (o.a. Nederlandse Musical academie en andere opleidingen.) levert een positieve bijdrage aan de exploitatie. 7

8 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 1. Algemene informatie Hier staat echter tegenover dat de subsidie op ID banen is weggevallen. Wij moeten nu beheerders uit eigen middelen betalen. Vanaf 2014 zullen wij ook een belangrijke subsidie gaan missen van de provincie Gelderland. Met deze subsidie organiseren wij allerlei activiteiten en betalen wij onze PR en netwerkfunctie. Het wegvallen van deze subsidies slaat een behoorlijk gat in de begroting. Willen wij onze organisatie op de langere termijn gezond houden dan is fors ingrijpen noodzakelijk. Om dit te bereiken hebben wij een ondernemingsplan opgesteld voor de periode In dit actieplan staat een groot aantal suggesties en acties die wij willen gaan uitvoeren ten behoeve van een gezonde exploitatie op de langere termijn. (zie ondernemingsplan). Enkele voorbeelden: Bereiken van een grotere doelgroep door ons te richten op een groter geografisch gebied Aanbieden van meer specifiek op de podiumkunsten gerichte cursussen waarmee inkomsten worden gegenereerd. Verhogen van (verhuur)prijzen. Bezuinigen, indien nodig en mogelijk, op vast personeel en freelancers. 8

9

10 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 2. Verhuur van faciliteiten 2. Verhuur van faciliteiten (gesubsidieerd door gemeente Arnhem) 2.1. Voormalige Menno van Coehoorn kazerne nieuwe thuishaven Het gebouw is de periode 2011/ 2012 gerestaureerd en is eigendom van woningbouwvereniging Volkshuisvesting in Arnhem. Wij hebben er nu al onze activiteiten ondergebracht. Het pand heeft het voordeel dat het veel representatiever en van beter kwaliteit is dan de oude locaties. Dit zal de aantrekkingskracht voor onze doelgroep vergroten. Het deel van het gebouw dat wij huren heeft meer vierkante meters dan de oude locaties samen. Er zijn dus meer ruimtes te verhuren aan de groepen. Hiermee hebben we de wachtlijsten voor een belangrijk deel weggewerkt. Wij delen het gebouw samen met het Arnhemse centrum voor de kunsten Kunstbedrijf Arnhem. Kunstbedrijf Arnhem en Huis van Puck passen qua activiteiten en doelstellingen goed bij elkaar en vullen elkaar aan. Afgesproken is wel dat ieder zijn eigen deel van het gebouw huurt en dat ieder zijn eigen profiel behoudt en activiteiten ongestoord moet kunnen uitvoeren. Het opknappen van het pand valt binnen de ontwikkeling en herinrichting van de wijk Klarendal. Belangrijke reden om de voormalige kazerne een culturele bestemming te geven is om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Door de continue stroom van publiek die onze instellingen bezoeken dragen zij bij aan de verlevendiging van de wijk. De verhuizing naar de nieuwe locatie is mogelijk gemaakt door diverse betrokken partijen. De woningbouwverenging Volkshuisvesting heeft de noodzakelijke investeringen in het gebouw gedaan. Zij hebben het gebouw gerestaureerd, zowel aan de binnen als buitenzijde. In overleg met de woningbouwvereniging hebben wij ervoor gezorgd dat het plan van eisen van Huis van Puck kon worden uitgevoerd. De investeringen die nodig waren voor de verbouwing betaald Huis van Puck terug via de huur. Voor de inrichting van het gebouw ten behoeve van onze activiteiten zijn wij op zoek gegaan naar externe financiers. Er moest een groot bedrag worden gevonden om alle ruimtes in te richten in geschikt te maken voor het gebruik door onze klanten. Een aantal fondsen en de Provincie Gelderland bleken bereid forse bijdrages te leveren. Om kosten voor Huis van Puck te besparen is een deel van de werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. Onder leiding van de vaste medewerkers is o.a. het schilderwerk uitgevoerd, de verlichting aangelegd en het verder gebouw ingericht Gebruik van ruimtes / verhuur Een belangrijke functie van Puck is het bieden van faciliteiten. De voormalige locaties van Huis van Puck (Parkstraat en Oude Velperweg) werden zeer intensief gebruikt door de podiumkunstenaars. (46 weken per jaar, 7 dagen per week). De gebouwen waren echter te klein en voldeden niet meer aan de eisen. Dit was o.a. een reden om te gaan verhuizen naar een andere en betere locatie. Locatie Parkstraat Hier werden per jaar gemiddeld 90 activiteiten en voorstellingen opgevoerd. Groepen uit de regio Arnhem maar ook andere delen van land treden er op. De theaterzaal werd ook intensief gebruikt als repetitieruimte (maandag t/m donderdag). Op vrijdagen, zaterdagen en zondagen was de zaal gereserveerd voor voorstellingen. Op werkdagen werd de zaal gebruikt ten behoeve van de kunst- en cultuuropleidingen van het ROC Rijn IJssel en theaterwerkplaats de Schuur. In de avonduren werd er gerepeteerd door diverse groepen. In het pand aan de Parkstraat bevonden zich 2 (kleine) kantoorruimtes. Vanuit deze kantoren werden alle werkzaamheden gecoördineerd. Voor bezettingsgraden e.d. in 2012: zie hoofdstuk 7 Locatie Oude Velperweg In dit gebouw bevonden zich twee kwalitatief goede repetitieruimtes: een oefenruimte voor bands en een zaal voor dansers, koren, workshops en theatergroepen. Deze locatie was 7 dagen per week geopend. De ruimtes werden vooral gebruikt in de avonduren en weekenden. Voor bezettingsgraden e.d. in 2012: zie hoofdstuk 7 10

11 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 2. Verhuur van faciliteiten In het nieuwe Coehoorn gebouw, vanaf 1 september 2012, hebben we meer ruimte: 2 grote, volledig ingerichte dans/theaterzalen 1 klein repetitie lokaal 1 muziekoefenruimte (inclusief backline) geheel nieuwe theaterzaal; 80 stoelen / kleedkamer / techniekruimte kantoorruimte foyer / wordt gedeeld met het Kunstbedrijf samenwerking met Kunstbedrijf m.b.t. het gebruik van elkaars ruimtes Het gebouw is van goede kwaliteit en werkt door zijn prima ambiance inspirerend voor onze doelgroep. Al vroeg in het jaar hebben wij onze klanten op de hoogte gesteld van de verhuisplannen. In mei 2012 hebben wij een aantal rondleidingen verzorgd door het nieuwe gebouw om onze klanten te stimuleren met ons mee te verhuizen. Deze bijeenkomsten werden zeer goed bezocht. Resultaat was dat in een vroeg stadium de repetitieruimtes al goed verhuurd waren. Eind 2012 was het gebouw zo goed als vol. (zie kengetallen in hoofdstuk 7) Verhuur aan de kunstopleidingen van het ROC Rijn IJssel Sinds een aantal jaren werkt Huis van Puck op diverse onderdelen samen met de kunstopleidingen van het ROC Rijn IJssel. Zo huurt het ROC in kantoortijden onze ruimtes voor de theater- en dansopleidingen. In 2013 zal dit worden uitgebreid met de vestiging van de Musical Academie (NMA/onderdeel van het ROC) in het nieuwe gebouw. Wij zijn blij met de komst van de NMA omdat de talentvolle studenten een inspiratiebron kunnen vormen voor onze doelgroep. Daarnaast levert de verhuur van onze ruimtes in kantooruren extra inkomsten op. Resultaten Aantallen bezoekers/deelnemers (afgerond)* Deelname aan cursussen/workshops per jaar Bezoekers voorstellingen per jaar Optredende amateur-spelers/artiesten Deelname artiesten / publiek externe activiteiten Deelname aan repetities per jaar Bezoekers presentaties per jaar Deelname inzet vrijwilligers per jaar Deelname aan lessen Musical academie/roc kunstopleidingen per jaar Totaal aantal bezoekers/deelnemers/gebruikers ruimten per jaar Gemiddeld aantal bezoekers per dag: 75 (7 dagen per week 46 weken) *I.v.m. met de verhuizing van Huis van Puck naar een ander gebouw hebben we de bezoekersaantallen van alle locaties bij elkaar opgeteld. *De deelnemers van activiteiten en optredende/ repeterende groepen/personen vormen samen met het publiek de doelgroep van Huis van Puck. Dit in tegenstelling tot professionele theaters waar het vooral draait om de hoeveelheid publiek. Gezien de functie van Huis van Puck is actieve deelname even belangrijk als het publieksbereik. Voor meer resultaten zie hoofdstuk 7 11

12 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 2. Verhuur van faciliteiten 2.2 vrijwilligers Binnen Huis van Puck zijn gemiddeld 30 vrijwilligers actief. Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk de organisatie goed te laten functioneren. Zij worden ingezet bij de ruim 90 activiteiten per jaar. De vrijwilligers worden aangestuurd en begeleid door de vrijwilligerscoördinator. Bij elke voorstelling die gespeeld wordt zijn er +/- 4 vrijwilligers actief. Zij zorgen ervoor dat het publiek en de optredende groepen goed worden bediend en begeleid. Vrijwilligersbeleid: motiveren en continueren In 2011 zijn we met de vrijwilligers de goede weg ingeslagen door: het concreter en helderder maken van de communicatiestructuur, het verbeteren van de sfeer en randvoorwaarden. Bij vrijwilligerswerk zijn dat zeer belangrijke zaken. Aandacht hebben voor de vrijwilliger en een heldere prettige werkomgeving scheppen waarin men optimaal kan functioneren zijn belangrijke voorwaarden. Dit is een continu proces. Het werken met vrijwilligers is een dynamisch gebeuren. Mensen komen en mensen gaan en aan ons de taak om de ploeg steeds weer de input te geven die het nodig heeft. Hierbij blijft het steeds belangrijk oog te hebben voor de behoefte en verwachtingen van de vrijwilligers. Tegelijkertijd moet er gezorgd worden voor een goede uitvoering van de van de werkzaamheden rondom de voorstellingen. Om mensen te motiveren is er veel ruimte voor contact en activiteiten. We organiseren vanuit Huis van Puck diverse activiteiten waarbij het doel vooral is: ontmoeting en onderling contact en ontwikkeling. Zo hebben we in 2012 o.a. diverse etentjes en uitjes georganiseerd. Daarnaast worden de techniekvrijwilligers in de gelegenheid gesteld gratis een techniekcursus te volgen. Deze activiteiten worden door de vrijwilligers erg op prijs gesteld. Organisatorische veranderingen in het nieuwe gebouw Het seizoen was in verband met de verhuizing ook turbulent voor de vrijwilligers. De nieuwe situatie vroeg om herziening van een aantal taken en werkwijzen. In de voormalige Coehoornkazerne wordt de horecavoorziening nu verzorgd door het Kunstbedrijf (De Mezz) De vrijwilligers die in oude situatie bardiensten draaiden konden ervoor kiezen om in de Mezz verder te gaan als vrijwilliger. Zij worden dan aangestuurd door de medewerkers van de Mezz. Ook konden zij er voor kiezen om bij Puck te blijven als gastheer/gastvrouw tijdens voorstellingsavonden. We hebben nu de volgende drie functies voor vrijwilligers bij Huis van Puck: techniek, kaartverkoopkassa en gastheer/gastvrouw. In de oude situatie hadden we alleen de functies techniek, kaartverkoopkassa en bar. Nu is de barploeg voor Puck weggevallen maar er is een nieuwe taakgroep gastheer/vrouw bijgekomen. We hebben daarvoor gekozen omdat het in de nieuwe situatie nodig is iemand te hebben die de avond coördineert en aanspreekbaar is voor het publiek. Er zit in het nieuwe gebouw fysiek meer afstand tussen bij theater en de bar. Om de communicatie goed te laten verlopen hebben we besloten om weer een taakgroep gastheer/vrouw op te zetten. Veel vrijwilligers die in de oude situatie achter de bar stonden hebben er voor gekozen om in de nieuwe situatie gastheer/vrouw te zijn. Vrijwilligersbeleid: motiveren en continueren Naast het bovenstaande is er in het vrijwilligersbeleid weinig veranderd. We zijn wel kritischer gaan kijken bij de intake naar het niveau van de vrijwilligers. We verwachten van de vrijwilliger een proactieve houding: dit betekent o.a. dat ze zelfstandig moeten kunnen werken en verantwoordelijkheid kunnen dragen. In de praktijk betekent dit er in de intakegesprekken al veel mensen afvallen. Natuurlijk maken we bij het binnenkomen van mailtjes en telefoontjes al een voorselectie voordat we iemand uitnodigen. Er is dit jaar strikter gekeken naar de opkomst bij het vrijwilligersoverleg en de frequentie waarmee men aan het werk is. De afspraken zijn zo helder als mogelijk gemaakt. De vrijwilliger moet minimaal twee diensten per maand beschikbaar- en aanwezig zijn bij het vrijwilligersoverleg. De vrijwilliger geeft tijdens het overleg aan wanneer hij/zij kan werken. Alle afspraken en spelregels zijn op papier gezet en terug te vinden in de overdrachtmappen. Werving Onze vacatures staan constant in de vacaturebank van de vrijwilligerscentrale. Daarnaast hebben we een aparte wervingsflyer die door de hele stad verspreid is. Ook in 2012 zijn we op dezelfde wijze doorgegaan met werven. Aan aanmeldingen geen gebrek; nog steeds gemiddeld 1 per week. Maar zeker tweederde valt of in het begin of na verloop van tijd af. 12

13 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 2. Verhuur van faciliteiten Dit jaar was er ook de mogelijkheid voor de vrijwilligers om deel te nemen aan een BHV cursus. In de nieuwe situatie gaan we activiteiten voor vrijwilligers samen met de Mezz organiseren. Voor 2013 is hiervoor reeds een activiteitenplan opgesteld. Techniek De techniekploeg is gegroeid van 5 naar 8 personen. De nieuwe mensen worden op dit moment ingewerkt. Voordat men zelfstandig de techniek van de theaterzaal beheerst ben je zo een half jaar verder. Om mensen sneller eigen te maken met de technische middelen organiseren we net als voorgaande jaren een techniekcursus. Deze techniekcursus heeft in 2012, 2 keer plaats gevonden (Zie ook hoofdstuk 4) Resultaten Gemiddeld 30 actieve vrijwilligers Inzet van gemiddeld 4 vrijwilligers per voorstelling Inzet van vrijwilligers bij verhuizing / verbouwing Diverse activiteiten georganiseerd voor vrijwilligers Continuïteit aangebracht in het vrijwilligersbeleid 13

14

15 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 3. Activiteiten / projecten 3. Activiteiten / projecten Huis van Puck als netwerkorganisatie en regionaal servicepunt Ter informatie: De provincie Gelderland subsidieert de regionale activiteiten in het kader van het servicepunt amateurkunst. De gemeente Arnhem subsidieert de stedelijke activiteiten, faciliteiten en een groot deel van de personeelskosten van Huis van Puck In de tekst geven wij aan wie welke activiteit subsidieert. Er zijn ook activiteiten die geen subsidie nodig hebben en gefinancierd worden uit eigen middelen. Voor meer informatie, zie het financiële jaarverslag Doelen, ambities van Huis van Puck als servicepunt Huis van Puck is van vaste waarde voor de amateur-podiumkunsten in stad, regio en provincie. Zij wil door een actief en offensief beleid artiesten, spelers, makers, regisseurs en publiek informeren en stimuleren actief deel te gaan nemen aan het maken van voorstellingen of het bezoeken ervan. Puck stimuleert de interactie en uitwisseling van informatie binnen de doelgroep. Puck wil dit o.a. bereiken door de zichtbaarheid van de podiumkunsten te vergroten door o.a. een opvallend (interactief) publiciteitsbeleid, bijzondere in het oog springende activiteiten, samenwerking met artiesten, spelers, makers, regisseurs en partnerorganisaties. Werkvelden De activiteiten van Huis van Puck waren in het verleden vooral gericht op bezoekers en deelnemers uit de stad en regio Arnhem. Er is echter een groeiende belangstelling van amateurs van buiten de eigen regio waar Huis van Puck op inspeelt. In de afgelopen jaren worden daarom in steeds grotere mate amateurs uit de provincie benaderd en gestimuleerd worden deel te gaan nemen aan de initiatieven van Huis van Puck. Het gaat hierbij o.a. om de service en loketfunctie (informatie/pr, netwerk en website), cursusaanbod, gebruik van de repetitieruimtes, bijzondere activiteiten en deelname aan voorstellingen van theaterlab de Schuur. Ook kunnen groepen uit de provincie optreden in het Huis van Puck theater 3.1. Open Podium (gesubsidieerd door de Provincie Gelderland) Huis van Puck organiseert regelmatig laagdrempelige Open Podia waar zowel beginners als gevorderden uit alle podiumdisciplines hun act aan het publiek kunnen laten zien. Naast het reguliere maandelijks terugkerende Open Podium organiseren we ook dans Open Podia en laagdrempelige bijzondere activiteiten zoals de Cabaret marathon. De Open Podia zijn al meer dan 10 jaar een vast onderdeel van de programmering en heeft een duidelijke functie als springplank voor mensen die hun eerste stappen op het toneel zetten. Daarnaast hebben de Open Podia een belangrijke functie in de talentontwikkeling. Talenten krijgen de kans om hun kunsten voor een breed publiek te vertonen. In de afgelopen jaren is gebleken dat het Open Podium niet alleen laagdrempelig is voor deelnemers maar ook voor het publiek. De diversiteit van de avond en de lage toegangsprijs zorgt ervoor dat een publiek dat niet zo snel een toneelvoorstelling bezoekt dit nu wel doet. Hoewel er een grote variëteit in acts is, zijn de disciplines cabaret en muziek (met name singer-songwriter) in de meerderheid. De meeste artiesten komen solo. Voor een deel van de acts is het Open Podium van Huis van Puck hun eerste podiumervaring. Pucks Open Podium is laagdrempelig, iedereen die denkt dat hij wat kan, mag meedoen. Dit beleid blijft ook in 2013 ongewijzigd. Wel gaan we verder onderzoeken waar er nog een kwaliteitsslag te maken valt. Er wordt er o.a. aan gedacht om er meer een show van te maken met bijvoorbeeld live muziek, een BNer of BA-er (Arnhemmer) als presentator. Naar voorbeeld van de Engelenbak in Amsterdam. Aangezien deze organisatie door bezuinigingen is gesloten per januari 2013, wil Huis van Puck kijken of ze deze rol kan overnemen. Voorwaarde om dit te bereiken is dat de artistieke leiding meer tijd krijgt om dit te realiseren. Tot nu toe werden de Open Podia vooral georganiseerd door stagiaires. Uit ervaring weten wij het begeleiden van dit soort veranderprocessen een te zware klus is voor een stagiair. 3.2.Marathon Open Podium (gesubsidieerd door de Provincie Gelderland) Traditiegetrouw is het Open Podiumseizoen afgesloten met een marathon editie. Er is gezocht naar de juiste formule voor de marathonversie. De bedoeling was om er extra beleving aan te geven door van te voren een buffet aan te bieden voor artiesten en publiek. Dat is dit jaar goed van de grond gekomen. Tijdens het Open Podium trad een mix op van de beste artiesten van het afgelopen jaar en nieuwe artiesten. 15

16 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 3. Activiteiten / projecten 3.3. Dans Open Podium (gesubsidieerd door de Provincie Gelderland) December 2011 is de jonge dansmaker Barbara Ebner, afgestudeerd dansmaker aan Artez, naar Huis van Puck gekomen met de vraag of er een speciaal dans Open Podium georganiseerd zou kunnen worden. Barbara Ebner miste in Arnhem een podium voor dans. Dansacts zijn lastig onder te brengen binnen een regulier Open Podium. Voor dans is er een lege vloer nodig. Tijdens reguliere Open Podia staat de vloer vol met microfoons en decorstukken. Huis van Puck heeft haar vraag gehonoreerd. Dit bleek een succes te zijn. Steeds meer dansgroepen weten inmiddels de weg naar ons theater te vinden. Zij genieten van het podium, het publiek en de professionele entourage die Huis van Puck hen biedt. Vooral de mix tussen de verschillende dansstijlen en de ontmoeting onderling wordt zeer gewaardeerd door zowel de deelnemers als publiek. De dans Open Podia zijn inmiddels een vast onderdeel van de Huis van Puckprogrammering en zolang de financiën dat toelaten gaan we hiermee door. In 2013 staan er weer 3 dans open podia op het programma, waarbij laagdrempeligheid, de ontmoeting tussen (semi)prof en amateur en de verschillende dansstijlen hoog in het vaandel staan. Resultaten In 2012 is er 13x een Open Podium georganiseerd. (9 regulier, 3 dans, 1 marathon) Gemiddeld komen er 50 bezoekers naar het Open Podium. Er hebben 107 deelnemers het podium beklommen vanuit 5 verschillende disciplines in 80 acts Cabaret (stand-up, kleinkunst) 22 acts Muziek (singer-songwriter, koren, duo s en trio s) 26 acts Theater 3 acts Dans 26 acts Literatuur 4 acts 3.4. Pucks Preview (gesubsidieerd door de gemeente Arnhem) Theatermakers en theatergroepen in Gelderland krijgen de mogelijkheid zich te presenteren en te netwerken. Pucks Preview is een jaarlijks terugkerende presentatieavond met als doel kennis te maken met (collega)theatermakers uit de hele provincie. Er worden korte presentaties gehouden van voorstellingen die binnenkort gespeeld gaan worden. Het is tevens een soort promotieactiviteit om mensen geïnteresseerd te krijgen voor bepaalde voorstellingen. De theatergroepen die zijn uitgenodigd spelen een scène uit de voorstelling die nog in première moet gaan. 6 Groepen uit Arnhem en omgeving hebben meegedaan. Vooraf is er samen gegeten en achteraf was er een borrel. Een en ander komt de netwerkfunctie van de avond ten goede. Al hoewel het een geslaagde Preview was zijn we nog niet helemaal tevreden met de opzet. De netwerkfunctie schiet nog tekort. Omdat de andere podiumkunsten een steeds grotere rol gaan spelen binnen het beleid van Huis van Puck wordt er in de editie van 2013 gekeken of er ook andere disciplines mee kunnen doen. De opzet blijft wel het tonen van nieuw werk aan elkaar en het publiek. Het zou mooi zijn als we met Pucks Preview een verdiepingsslag kunnen maken door met de artiesten een gesprek op gang kan brengen over het creatieve proces. Vragen die dan gesteld kunnen worden kunnen zijn dan bijvoorbeeld: welke obstakels kom je op je weg tegen en wat betekend het voor jezelf en voor het publiek? Vanuit welke impuls creëer je? Resultaten 6 Groepen uit Arnhem en omgeving hebben meegedaan. Vooraf wordt samen gegeten, wat de netwerkfunctie van de avond ten goede komt. Achteraf was er een borrel. Deelnemers: Theater zonder grens uit Apeldoorn Artez, docent drama uit Arnhem Theatergroep Coulisse uit Ede Nachttheater uit Arnhem Theatergroep Zeg maar pang! Uit Millingen aan de Rijn ROC Artiest uit Tilburg Deelnemers: 33 Bezoekers( buiten de deelnemers); 15 16

17 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 3. Activiteiten / projecten 3.5. Theaterlab de Schuur (gesubsidieerd door provincie Gelderland) Theaterlab de Schuur heeft als doel om nieuwsgierige amateurspelers en gedreven theatermakers een podium en de mogelijkheid te bieden met hun spel en/of werkwijze een verdiepingsslag te maken. Met de huidige opzet slaagt de Schuur daar in. Er wordt door theatermakers enthousiast gereageerd op de oproep tot het indienen van een projectplan en enthousiaste spelers melden zich aan voor de projecten. Het artistieke team van de Schuur zoekt ieder jaar naar een jaarthema dat ruim te interpreteren valt. Iedere maker is vrij om een eigen invalshoek daarin te vinden. Het artistieke team van de Schuur selecteert de makers op relevantie ten aanzien van het jaarthema en de rol die het onderzoek kan spelen in de artistieke ontwikkeling van de maker. Ook wordt er gekeken naar de relevantie ten aanzien van het amateurtheaterveld. Tijdens de evaluaties zijn zowel spelers als makers tevreden over de opzet van de Schuur en de ervaring die is geboden. Spelers nemen hun ervaring mee naar de groepen waar ze doorgaans spelen en zo vindt er een spin-off plaats. De geboden kennis en ervaring verspreid zich. Uit gesprekken met mensen in het veld (van spelers tot makers tot coördinatoren van collega-instellingen door het land) blijkt dat theaterlab de Schuur in een korte tijd een naam heeft opgebouwd als een plek waar waardevol onderzoek en experiment kan plaatsvinden met doorgaans verrassend resultaat. Wel was voor buitenstaanders de relevantie naar het jaarthema niet altijd even helder. Dit moet in de toekomst duidelijker benoemd en gecommuniceerd worden. Wat ook mist is voldoende aansluiting van de activiteiten op elkaar. Zo is de masterclass bedoelt voor de deelnemers van de onderzoeken (aangevuld met geïnteresseerden van buitenaf). Nu blijkt dat de spelers van de onderzoeken zich niet aanmelden voor de masterclass. Er wordt nog onderzocht hoe we dit beter kunnen stroomlijnen. De inspiratieavond is bedoeld om spelers te laten kennismaken met het jaarthema en de makers die geselecteerd zijn. De spelers die de inspiratieavond bezoeken blijken niet perse de spelers te zijn die zich aanmelden voor de onderzoeken. Er wordt nog nader onderzoek gedaan op hoe we dit in de toekomst kunnen verbeteren. Verder is besloten om een voorstelling voort te laten komen uit een van de onderzoeken. Mocht de uitkomst van een onderzoek zich lenen om verder uitgewerkt te worden tot een voorstelling dan wordt er gezocht naar de mogelijkheden om dit te financieren. Het project KLEM van Maureen Klijn zou daar een goed voorbeeld van zijn geweest. (zie 3.5.3) Schematische opzet Theaterlab de Schuur: Jaarthema 2012 Thema: En dan gaat het leven verder Geïnspireerd op de grootse veranderingen in de Arabische Lente, zijn we gefascineerd door de effecten die het heeft (gehad) op het leven van gewone mensen. Hoe stap je na de revolutie terug in de rij bij de bakker? Hoe hou je de touwtjes bij elkaar als je eigenhandig grote knopen hebt doorgehakt? Hoe pak je het gewone leven weer op, nadat het ondersteboven is gezet? Theaterlab de Schuur wil met haar projecten reageren op de actualiteit en het amateur theaterveld prikkelen tot het vormen van een eigenzinnige visie op het toneel. 17

18 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 3. Activiteiten / projecten Inspiratieavond Zonder actieve toeschouwer bestaat er geen kunst, zoals er geen licht bestaat zonder ogen (Antoni Tàpies) De inspiratieavond vond plaats op maandagavond 27 februari Er werd o.a. een lezing gehouden door Hans Jungerius. Hans is beeldend kunstenaar met een grote fascinatie voor de verhalen en de geschiedenis van plekken. Wat ligt er ten grondslag aan een plek en hoe is het huidige landschap tot stand gekomen? Tijdens dagtochten en meerdaagse expedities neemt Jungerius de reiziger mee om op deze vragen een antwoord te vinden. Zijn voorliefde voor stedelijke ruis en de achterkant van onze gekende en prominente wereld bepalen voor een belangrijk deel het karakter van zijn reizen. Aantal bezoekers: Onderzoeksproject 1 : Klem (maker: Maureen Klijn) Onderzoeksvragen: Wat zijn verschillende manieren van klem zitten? Hoe werken een traumatische ervaring en angst door op een groep mensen als dit achter de rug is? En hoe kan ik dit vertalen in een fysieke, beeldende, associatieve theatertaal? Over Maureen Klijn Maureen Klijn studeerde in 2007 af als theaterdocent/maker aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht. Hierna studeerde zij verder als schrijver voor theater aan de opleidingen Writing for Performance en de Schrijversvakschool Amsterdam. Sindsdien is zij werkzaam als theaterdocent voor het Utrechts Centrum voor de Kunsten en voor de Master van het Conservatorium Utrecht. Zij schrijft en maakt daarnaast theater, veelal documentaire theater en community-art. Over KLEM In 2011 maakte ik Wrak, een fysieke performance met 6 spelers die ontstond vanuit de vraag: hoe gedragen mensen zich als ze een ongeluk krijgen of getuige zijn van een ongeluk? Wat ik hier interessant aan vind, is hoe mensen houvast en zekerheid zoeken als ze kwetsbaar zijn. Bij traumatische gebeurtenissen draait de wereld op z n kop, valt ook het ego even weg en zijn mensen als kuddedieren. Hoe ga je om met het gevoel een outsider te zijn, hoe verhoudt het individu zich ten opzichte van de groep? Hierbij zocht ik naar een beeldende, associatieve vorm op het toneel. Een fysieke taal, waarbij de scènes verwijzen of doen denken aan deze gevoelens. Beelden blijven lang staan en ik vind het interessant als spelers niet spelen maar bewust aanwezig zijn. Het thema En dan gaat het leven door vind ik daarom erg interessant, het ligt in het verlengde van mijn fascinatie en is actueel. Hoe werkt angst of de behoefte aan verandering in een groep of mensenmassa? Wat gebeurt en voorafgaande aan dit punt van verandering? Net als met de damschreeuwer, waardoor een grote groep mensen opeens angstig werd en in blinde paniek over elkaar heenliepen. Hoe werkt dit door op de levens van de mensen als het achter de rug is? Ik zou graag willen doorwerken aan deze fysieke, beeldende stijl met een bijzondere gebeurtenis als inspiratiebron. Enkele fragementen uit het blog: 10 mei 2012: In de middagen werken we vanuit observaties. Ik stuur de groep (die bestaat uit 6 spelers) in kleine groepjes de stad in. Ze krijgen de opdracht om naar een heel druk en heel rustig punt te gaan en mensen te observeren. Hoe kijk je, adem je, loop je in een drukke omgeving? Waar span je je spieren aan? Hoe dichtbij laat je andere mensen toe? En hoe is dit in een rustige omgeving, als je ontspannen bent? Er komen een aantal rake en bruikbare observaties uit, die we later zullen gebruiken. 31 mei 2012: Voor onze ogen speelt zich een real life theaterstuk af. Een Indiase oude vrouw hangt voorover gebogen in een auto met harde muziek, haar ijsje staat weg te smelten op het dak. Ondertussen komt er een dronken man aan met halve liter bierblikken in een slap kartonnetje. Het karton scheurt, de biertjes rollen over straat, de vrouw draait zich om en zegt iets onverstaanbaars. Op hetzelfde moment komt er een Surinamer met gouden tanden en een vuilniszak uit de ijssalon die zich ermee bemoeit, ze vechten bijna. Ondertussen komt er een man in een rolstoel aan de zuurstof langs gereden die de bierblikjes probeert te ontwijken. Wij schuiven steeds meer tegen elkaar aan, omdat de dronken man zo dicht mogelijk bij ons en onze ijsjes wil zitten. We zitten een beetje klem. 18

19 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 3. Activiteiten / projecten Evaluatie Maureen is enthousiast over de werkwijze bij theaterlab de Schuur. De ruimte om te onderzoeken en het klankbord vanuit het artistieke team heeft haar als maker veel gebracht. Ook de spelers zijn enthousiast. Gerard, speler bij theatergroep graficus uit Apeldoorn, neemt zijn ervaringen mee naar de theatergroep waar hij regisseur van is. Het blog zou nog beter benut kunnen worden. Het is voor de maker zelf een mogelijkheid om te reflecteren, maar dit mag nog meer naar buiten toe. Resultaten Bezoekers: Deelnemers: Leeftijden: 30 (1 presentatie) 5 amateur-spelers en Nelleke Verweij (theatermaker en docent) jongste: 20, oudste: 64jr Onderzoeksproject 2: Stel Nou (maker: Anne van Diepen) Onderzoeksvragen: Hoe maak ik het piepkleine persoonlijke verhaal tot een universeel theaterwaardig verhaal? Hoe vertel ik dit heel persoonlijke verhaal, zonder privé te worden? Over Anne van Diepen Anna van Diepen is afgestudeerd theaterdocent (ArteZ Zwolle 2005) en mimespeelster (Mime opleiding Amsterdam 2010) en als maker geïnteresseerd in het persoonlijke verhaal. Zij is op zoek naar een passend vertellende theatervorm van een persoonlijk verhaal zonder dat het privé wordt. Als hulpmiddel voor deze verhalen gebruikt zij een overheadprojector waarmee de spelers, met van tevoren gemaakte en ter plekke getekend en beschreven sheets, hun verhalen beeld en vorm kunnen geven. Over Stel Nou Ik ben gefascineerd door de levensloop van de mens. Van alle mensen. Van vrienden, familie en onbekenden. Waarom loopt een leven zoals het loopt? Waarom maken mensen de keuzes die ze maken? En wat zijn de gevolgen? Zo graaf ik regelmatig door mijn eigen levensverloop en denk: stel nou dat ik toen niet was omgedraaid en dus niet precies toen daar was en dus die persoon niet ontmoet had, die mij niet had gewezen op waardoor ik niet daar heen was gegaan waardoor ik niet die man had ontmoet en dat kind had gekregen Hoe zou mijn leven er dan uitgezien hebben? Zo zijn er eindeloos ogenschijnlijk futiele details in een leven die van wezenlijk belang zijn voor de voortgang er van die, mits goed vertelt, zeker de moeite waard zijn om het eens uitgebreid over te hebben. Evaluatie Anna van Diepen heeft aangegeven dat ze fijn heeft kunnen werken bij theaterlab de Schuur. Ook de spelers waren enthousiast over het project. Anna roemde met name de ruimte die ze kreeg om te experimenteren en dat theaterlab de Schuur een veilige omgeving bood voor de spelers. Resultaten Deelnemers: 5 amateurspelers Leeftijden: jongste: 20, oudste: 50 Bezoekers: 200 (4 voorstellingen) Masterclass Mime alla Bambie ( Docent, theatermaker en mimespeler) Docent: Gerindo Kartadinata, theatermaker en mimespeler bij theatergroep Bambie. Gerindo Kartadinata, geboren in 1970, groeide op in Duitsland en Indonesië. Hij studeerde 1997 af op de Mimeopleiding, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, en werkt sindsdien met verschillende theatermakers. Met zijn eigen Stichting Gringo maakte hij talrijke korte performances voor incidentele evenementen en creëerde hij diverse voorstellingen. Sinds 2009 geeft hij les in fysiek acteren op de toneelschool in Arnhem, op de DNA in Amsterdam en De Acteerschool Rotterdam. 19

20 Jaarverslag 2012 Huis van Puck: 3. Activiteiten / projecten Inhoud Gerindo heeft met de deelnemers verschillende technieken belicht die theatergroep Bambie gebruikte in het maken van een voorstelling. Bijvoorbeeld: plaatsen van verbeelding en drama in een handeling. Hiervoor werd een handelingschoreografie gemaakt. Daarna is onderzocht hoe wij betekenis kunnen geven aan de manier hoe handelingen gespeeld worden. De kracht van Bambie ligt in de precisie van hoe handelingen worden uitgevoerd: er werd o.a. aandacht besteedt aan het gebruik van de ruimte, de betekenis van de lichaamshouding, de isolatie van beweging en de kwaliteit van de beweging (dynamo-ritme, lichaamsspanning, tegenkracht) In deel 2 van de workshop werd kennisgemaakt met verschillende stijlmiddelen zoals: herhaling, vertraging, extreem inzoomen op een enkel gebaar, gebruik maken van perfomatieve elementen, inspiratiebronnen.. Resultaten Deelnemers: 8 (geen spelers van de onderzoeken, wel enkele deelnemers van de regieopleiding en deelnemers van buitenaf) Voortgang theaterlab de Schuur en projectplan 2013 Jaarthema 2013: de Schreeuw Het jaarthema 2013 van theaterlab de Schuur is geïnspireerd op het schilderij de schreeuw van Edvard Munch. We zochten naar een sterk beeld dat aansloot bij onze waarneming dat we de confrontatie missen: iedereen lijkt het met elkaar eens te zijn, bezig met pleasen. Kijk bijvoorbeeld op Facebook. Iedereen laat zich van zijn beste kant zien, begripvol en vol medeleven. Geen pittige uitspraken en als ze er zijn wordt dat in mum van tijd weer onder het vloerkleed geknuffeld. Waar zijn ze gebleven? De mensen die met hun vuist op tafel slaan, zich uitspreken, gaan staan voor hun idealen met hun kop boven het maaiveld uit? Wat doe jij? Ga je mee met de stroom of ga je er dwars tegenin? Ga jij de confrontatie aan? De schreeuw is een ontlading, je gooit iets van jezelf de wereld in. En daarvoor gaan staan, dat is heldendom. Gedachten hardop geuit veranderen de werkelijkheid (Simon Vinkenoog) In 2013 zullen er twee onderzoeken plaatsvinden. De makers zijn: Emma Berentsen (start maart 2013) en Margit Odems (start september 2013) We willen bekijken of een van de onderzoeken zich leent tot het verder ontwikkelen naar een voorstelling. Inspiratieavond en masterclass zullen april/mei plaatsvinden. 20

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Backstage Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Auteurs: Miro Popovic Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Foto cover en pagina 9 door Awarnach, pagina s 3-15 door

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011

Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011 Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011 Foto: Hannah Anthonysz CIRCUS ROTJEKNOR MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 1 X JACK WOUTERSE film-/theateracteur en ambassadeur van Circus Rotjeknor: Circus gaat

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD PORTRET VAN EEN SECTOR Auteur: Marieke Hagemans Studentennummer: 1514610 Begeleider: Lucie Huiskens Tweede begeleider: Sanne van den Hoek Datum: 31 mei 2013 ArtEZ Expertisecentrum

Nadere informatie

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers Een draaiboek Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat verleden dat herleeft, altijd toekomst is. Heer

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg

de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg Colofon Deze GSO-special van de Dukenburger is een eenmalige

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Opinievorming rond popschool Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/375517) STZ/EC Collegebesluit 1. Het college besluit de opinienota 'Popschool en oefenruimten in Haarlem'

Nadere informatie