Bestemming gelden na opheffing Oudervereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemming gelden na opheffing Oudervereniging"

Transcriptie

1 voor ouders en verwanten van de winckelsteegh NUMMER 2 DECEMBER 2012 Bestemming gelden na opheffing Oudervereniging In deze nieuwsbrief: bestemming gelden oudervereniging appeltaart bakken calamiteitenplan verhuizing reigerlaan verzekeringen voor clienten nieuw huifbed voor manege nieuwe materialen voor zwembad en gymzaal even voorstellen... evert jacobs Voorwoord Bij de opheffing van de Oudervereniging kreeg de Cliëntenraad de opdracht om voor het geld dat nog in de kas zat een bestemming te vinden waar alle cliënten van De Winckelsteegh profijt van zouden hebben. Er werd voorgesteld om het geld aan nieuwe materialen voor het gerenoveerde zwembad en de gymzaal te besteden. Dat leek de Cliëntenraad een goed idee, omdat de meeste cliënten gebruik maken van deze voorzieningen. Het team Beweging maakte een lijst met materialen waar zij behoefte aan hebben voor zowel het zwembad als de gymzaal. In juni kreeg de Cliëntenraad een mondelinge toelichting op de materialen die op de lijst stonden. Het geld is voldoende om alle materialen aan te schaffen en er is zelfs nog wat geld over, dat gereserveerd is voor het vervangen of repareren van materialen. De Cliëntenraad is heel gelukkig met deze besteding van de gelden van de Oudervereniging en de voorzitter en secretaris van de raad boden de medewerkers van het team Beweging een symbolische cheque aan ter waarde van het te besteden bedrag. Marie-Louise Wilkens, cliënt van De Winckelsteegh, maakte de tekeningen op de cheque en was ook bij de uitreiking aanwezig. Rolien Vermeire, secretaris van de Cliëntenraad Appeltaart bakken, een verslag van twee vrijwilligers We zijn zondag naar De Winckelsteegh geweest. Daar wonen gehandicapte kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Daar hebben we eerst appeltaart gemaakt. Toen die in de oven stond, hebben we verhaaltjes voorgelezen over het vrolijke nijlpaartje en het kikkertje en de spin. Daarna zijn we gaan wandelen met Florine en Dave. Toen we terug kwamen hebben we de appeltaart met zijn allen opgesmikkeld. Toen we naar huis gingen, kregen we nog een cadeautje. We mogen altijd nog een keer terug komen als vrijwilliger. Op de overgang van 2012 naar 2013 ontvangt u het decembernummer van het Nieuws voor Ouders en Verwanten van De Winckelsteegh, waarin u bijgepraat wordt over de ontwikkelingen en wetenswaardigheden binnen De Winckelsteegh. In deze uitgave is weer aandacht voor de nieuwbouw van de woongebouwen. De Cliëntenraad levert met een drietal stukken haar bijdrage en u wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen bij de maatschappelijke ondernemingen Meneer Vos en Manege Pegasus. U wordt voorgesteld aan de nieuw benoemde clusterleider voor één van de woonclusters. En u kunt natuurlijk weer meegenieten van allerlei activiteiten die in de afgelopen periode plaatsvonden. We ontvingen (met het verzoek om dit op te nemen in het Nieuws ) een compliment van mevrouw Van de Kant over de activiteiten die werden georganiseerd tijdens de sluiting van de dagbesteding in de zomerperiode. Dat is fijn om te horen! Bij het opmaken van deze uitgave was De Winckelsteegh in sneeuw gehuld. Daarom konden de paarden, die op 8 december het nieuwe huifbed van de manege showden, helaas niet naar buiten. Ik hoop dat de komende winter niet al te streng zal zijn, zodat de wegen voor u en ons begaanbaar blijven. Ik wens u sfeervolle feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar! Riek de Vries, manager Pluryn, De Winckelsteegh Groetjes van Iris en Rosa

2 Calamiteitenplan De Winckelsteegh In het voorjaar van 2012 kreeg de Cliëntenraad van manager Riek de Vries een adviesaanvraag toegestuurd aangaande het opnieuw vastgestelde calamiteitenplan voor De Winckelsteegh. Een dergelijk onderwerp is niet iets waar je zo maar aan voorbij kan gaan. Bovendien gold, dat het advies van de Cliëntenraad in dit geval in de categorie van verzwaard advies viel. Is er iemand in de Cliëntenraad die inzicht heeft over hoe een dergelijk plan, van 41 bladzijden, beoordeeld moet worden? Helaas, niemand. Het van A tot Z uitpluizen van alles wat er in het plan staat, heeft dan geen enkele zin. Al heel snel was de Cliëntenraad van mening dat van binnen Pluryn, mensen met expertise op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV) op te sporen, maar om proactief een indruk te krijgen van hoe het zit met het veiligheidsbewustzijn, de preventie, doelstellingen en evacuatieplannen. Wat dit laatste betreft: de doelstelling is Als het er op aankomt, moet iedereen gered worden. Tijdens de rondwandeling werd gekeken naar technische voorzieningen in gebouwen en aparte ruimtes. Zoals brandwerende deuren (waar wel en waar niet), brandmelders en de functionaliteit ervan, de keuze van de bouwmaterialen, de toegankelijkheid voor hulpdiensten, de logboeken en het bijhouden ervan bij incidenten en de mogelijke aanpassing van de voorzieningen. geraadpleegd moesten worden. Het hoofd BHV van Pluryn, manager Jan Vinke, werd uitgenodigd om tijdens de cliëntenraadsvergadering van 25 juni te komen vertellen, wat als relevant kan worden aangemerkt en door de leden van de Cliëntenraad als handvat kan worden gebruikt om tot een goed advies te kunnen komen. Hieronder volgt een korte samenvatting van hetgeen Jan Vinke vertelde. De overheid trekt zich steeds meer terug en heeft de verantwoordelijkheid van één en ander bij de gemeenten gelegd. Deze laten het aan organisaties zelf over hoe men een calamiteitenplan en de Bedrijfshulpverlening organiseert. Zo lang het maar overeenkomt met de wetsvoorschriften en vergunningen. Hieronder vallen ook richtlijnen en voorschriften van de brandweer. Bij Pluryn is men zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid voor cliënten, medewerkers en bezoekers. Daarom is er naast een Pluryn-breed calamiteitenplan ook een op iedere locatie toegespitst plan. Want overal is het anders. Binnen iedere locatie is het de taak van de leidinggevenden om het plan actueel en fris te houden. Daarom worden er regelmatig oefeningen gehouden, ook met invalmedewerkers. En waar mogelijk, dus niet overal, ook met cliënten. De oefeningen worden begeleid door de heer Willy van Loon, een voormalig brandweerman, die nu verbonden is aan Pluryn. Van elke oefening wordt een rapportage gemaakt. Aandachtpunten zijn: is het ontruimingsplan actueel en hangt het overal? Hoe is het gesteld met het overzicht en rooster van opgeleide BHV-medewerkers? De ervaring leert dat door het oefenen iedereen terugvalt op de opgedane ervaring als zich iets voordoet. Een belangrijk beleidspunt is verder dat er gewerkt wordt vanuit een houding van bewustwording en confronteren. Op 7 augustus werd een rondwandeling over het terrein van De Winckelsteegh gemaakt door Willy van Loon en ondergetekende. De bedoeling was om ter plekke kennis te nemen van de in theorie aanwezige voorzieningen en de stand van zaken in de praktijk. Het ging er niet om allerlei tekortkomingen Op de Cliëntenraadvergadering van 10 september werd het agendapunt calamiteitenplan nog eens geëvalueerd. Dit met Willy van Loon erbij als gast voor nadere toelichting en informatieve wetenswaardigheden. Concluderend kan het volgende gezegd worden: De Winckelsteegh heeft altijd aan de basisnormen voldaan en is nu klasse 3 (hoogste norm). Eerst mensen evacueren, dan vervolgacties (iedereen moet gered worden). Streng beleid t.a.v. brandwerend materiaal. Niet alleen voor bouwmaterialen maar ook voor b.v. gordijnen, slingers en kerstbomen. Hierdoor is de vuurbelasting in de gebouwen minimaal. Zes teams op het terrein van De Winckelsteegh zijn verantwoordelijk voor BHV. Alle medewerkers van deze teams en de teams die buiten het terrein van De Winckelsteegh liggen, zijn opgeleid als BHV er. Daarnaast heeft elk team minimaal één BHV er. Het wettelijk minimum van 1 BHV er op 50 medewerkers wordt ruimschoots gehaald. Het opleidingsniveau wordt goed bijgehouden door middel van oefeningen. Er zijn intern afspraken gemaakt met betrekking tot de informatievoorziening naar de media. op elke groep hangt duidelijke informatie wat te doen in geval van nood. oefeningen hieromtrent zijn er eens per jaar, evenals een ontruimingsoefening. oefenen gebeurt zowel aangekondigd als onaangekondigd. op De Winckelsteegh wordt niet geoefend met cliënten. Eindverantwoordelijk voor het actueel houden van het calamiteitenplan is de manager. Dit alles in acht nemend werd op 17 september door de Cliëntenraad positief advies over het calamiteitenplan uitgebracht aan de manager. Ton Scholten, lid van de Cliëntenraad Nieuws van De Winckelsteegh pagina 2

3 Nieuwbouw en vernieuwing van het wegennet In september werd de tweede fase van de nieuwbouw opgeleverd. Dat was, door het faillissement van de aannemer, helaas drie maanden later dan gepland. Aansluitend werd begonnen met de sloop van de vrijgekomen gebouwen. Het bleek voor het sloopbedrijf een hele klus te zijn om de kelder onder het voormalige woongebouw van Steiger uit de grond te krijgen. Inmiddels is de fundering voor fase 3 van de nieuwbouw gelegd. Ook de muren van de gebouwen zijn al zichtbaar. Eind 2013 verhuizen de woongroepen Orion, Rebellen, Sirion en Steiger naar deze vier nieuwe gebouwen aan de Reigerlaan en Spechtlaan. Rond de zomer werden ook alle wegen rond de nieuwbouw vernieuwd en werd de bewegwijzering aangepast aan de nieuwe namen van de woongroepen. Vanuit de Cliëntenraad is een afgevaardigde betrokken bij de klankbordgroep van de nieuwbouw van De Winckelsteegh. Op die manier kan de Cliëntenraad haar stem laten horen. Bezoek aan de wasserij CleanLeaseFortex Zoals al in het vorige Verwantennieuws werd vermeld, zijn de klachten over de wasserij door de Cliëntenraad aangekaard bij de clusterleider van de linnendienst en de manager. Naar aanleiding hiervan heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen de clusterleider en manager enerzijds en de contactpersonen bij de wasserij CleanLeaseFortex anderzijds. Uit de bespreking bleek dat de omlabeling van het wasgoed een grotere klus was dan van tevoren was in geschat en dat hierdoor de doorstroming van het retour komen van de schone was stagneerde. Ook bleken de labels van kleding die op de linnenkamer van De Winckelsteegh waren omgelabeld niet allemaal vast te blijven zitten. Hierdoor ligt er op de linnenkamer een hele stapel kleren waarvan men niet weet van wie deze kleding is. Mist u kleding dan kunt u daar ook eens gaan kijken. Naar aanleiding van klachten dat er ook erg veel sokken kwijtraken, zijn er op iedere woongroep nieuwe sokkennetten met rits in gebruik genomen. Hierdoor blijven de sokken bij elkaar. Op 14 oktober jl. vond er een rondleiding plaats in de wasserij van CleanLeaseFortex in Ooij. Namens de Cliëntenraad waren Gerry Prinse en Rolien Vermeire aanwezig, samen met manager Riek de Vries en clusterleider Conny Hendriks. De was van De Winckelsteegh gaat naar de wasserij CleanLease- Fortex in Eindhoven, maar vanwege de afstand waren we in Ooij. De procedure en de werkwijze van beide wasserijen zijn hetzelfde. De rondleiding van ruim een uur was indrukwekkend. Hoewel er uiteraard veel machines staan, blijft het selecteren van de vuile was, het uit de wasmachine halen, drogen en mangelen van het wasgoed allemaal aangestuurd of uitgevoerd door mensenhanden. Ook de bovenkleding gaat allemaal stuk voor stuk door mensenhanden en wordt gecontroleerd op vlekken, materiaal en of het moet worden gestreken. De Cliëntenraad was onder de indruk. Het platgoed zoals handdoeken, lakens en slabbers wordt op 55 graden gewassen en daarna gedroogd. De bovenkleding wordt aan de hand van het materiaal op 30 of 40 graden gewassen of gestoomd. En ook de labels met barcode kwamen aan de beurt. Alle kleding van één persoon staat met behulp van de barcode in de computer. Dit computerprogramma wordt zowel op De Winckelsteegh als bij de wasserij gebruikt. Het is nu dus mogelijk om een kledingstuk te traceren of wel in de wasserij of wel op De Winckelsteegh. Via de barcode wordt in de wasserij alle was van één persoon bij elkaar gezocht. Dat is ook weer mensenwerk; zoals je thuis ook je was vouwt als het uit de droger komt. Met dit verschil dat de gevouwen was wordt gescand door de wasserij medewerker die voor een grote kast met ronddraaiende schappen staat. Het stuk wasgoed hoort thuis in het vakje waar een rood lampje gaat branden. De Cliëntenraad stelde ook vragen over de kosten van het labelen van de kleding. 0,75 per label lijkt erg veel. Dit bedrag komt als volgt tot stand: de label kost 0,22 en voor het aanbrengen wordt 0,53 berekend gebaseerd op 3 minuten huishoudelijk hulp tarief van 10,50 per uur. De rondleiding was bijzonder interessant, hartelijk bedankt voor deze leerzame ochtend. Rolien Vermeire, secretaris Cliëntenraad Nieuws van De Winckelsteegh pagina 3

4 Verhuizing naar Reigerlaan 23 De verhuizing van de cliënten van Frodo naar de Reigerlaan 23 komt dichterbij. Al geruime tijd daarvoor zijn de medewerkers gestart met de voorbereiding van de verhuizing. De spullen moeten ingepakt worden, ouders / wettelijk vertegenwoordigers worden betrokken en beslissingen moeten genomen worden. In de vergadering, een week voor de verhuizing, komt naar voren dat er nog een aantal zaken te regelen zijn. Voor veel medewerkers moeilijk te overzien, maar voor de clusterleider duidelijk: het komt allemaal goed. Er zijn twee collega s aangesteld als verantwoordelijken voor de verhuizing en er kan extra personeel worden ingezet om alle spullen op tijd in te kunnen pakken. Uiteindelijk blijkt enkele dagen voor de verhuizing dat de inzet van extra personeel niet nodig is; alle spullen zijn op tijd ingepakt en de verhuizing kan beginnen. Op 13 september 2012, de verhuisdag zelf, is het verhuisbedrijf op tijd aanwezig. Ook alle medewerkers zijn op tijd en staan te popelen om te beginnen. Een echte verhuizer begint echter pas na een kop koffie. Nadat ook de verhuizers zover zijn, verloopt de verhuisdag gesmeerd. De verantwoordelijke begeleiders in het oude en nieuwe gebouw coördineren alles. De aanwezige begeleiders hebben allen hun eigen taak en de aanwezige ouders / wettelijk vertegenwoordigers dragen zorg voor de inrichting van de kamer van hun kind / verwant. Een echte verhuisdag is geen verhuisdag als niet ook ter plekke nog dingen geregeld moeten worden. Twee collega s gaan naar de BCC om nog twee Dvdspelers en een televisie te kopen. Als blijkt dat beiden uitverkocht zijn, doen ze er alles aan om andere apparatuur, met jawel korting, aan te schaffen. Na alle onderhandelingen gaan zij met opgeheven hoofd terug naar de Reigerlaan. Als ook alle spullen aanwezig zijn en op de juiste plek staan, is het tijd voor het sleutelmoment. De clusterleider overhandigt alle sleutels en de eerste dienst kan van start gaan, terwijl de anderen moe maar voldaan naar huis vertrekken. Dan is daar het moment: de cliënten komen binnen in hun nieuwe woning. Onwennig wordt alles verkend. Na het verkennen van de woonkamer en de eigen kamer is het tijd voor friet. Op deze eerste dag zijn er veel zaken nog onduidelijk. Dit blijkt een leuke uitdaging voor alle begeleiders. Alle ideeën worden genoteerd en gecommuniceerd. Elke dag brengt meer duidelijkheid. Ook cliënten helpen hier in mee door de begeleiders scherp te houden. Zij weten soms de wegen gemakkelijker te vinden dan de begeleiders. Na verloop van tijd, als de cliënten en begeleiders gewend zijn en de dag structuur en vorm heeft gekregen, is een nieuwe woongroep geboren: Reigerlaan 23. Medewerkers van Reigerlaan 23 Geslaagde activiteiten door Vrije Tijd Na een regenachtige, maar toch heel geslaagde kermis stonden de volgende activiteiten in oktober en december op het programma. Op 30 oktober was er weer de jaarlijkse Halloween griezeltocht. Ook dit jaar werd er een spannend verhaal verteld en de deelnemers zagen weer veel heksen langs scheren. Midden in het bos op het kerkhof wachtte een versnapering, die verstopt lag in een bak met wormen. Minder spannend, maar net zo feestelijk, was op 8 december de Kerstmarkt. Meneer Vos ademde Kerstsfeer uit en er waren zelfgemaakte kerstartikelen te koop. Aan bijna alle artikelen hebben cliënten meegewerkt! Tijdens de Kerstmarkt was er ook een kraam van Vrije Tijd. U kunt zich nog steeds opgeven om mee te helpen met activiteiten, maar ook om op de hoogte gehouden te worden van activiteiten. Het afgelopen jaar heb ik ouders en verwanten met zoon of dochter mogen begroeten tijdens de wekelijkse soos, de maandelijkse disco of één van de seizoensvieringen. Met Kerst is er weer een viering (22 december) en ditmaal komt er een kinderkoor zingen. Ideeën zijn ook altijd van harte welkom. Yvon Collet, medewerker Vrije Tijd Nieuws van De Winckelsteegh pagina 4

5 Een goede start voor Meneer Vos! In mei van dit jaar is Meneer Vos geopend; een gezellig lunchcafé op het terrein van De Winckelsteegh waar je terecht kunt om iets te drinken of voor een lekkere lunch. Na een half jaar kunnen we zeggen dat Meneer Vos het goed doet. Gasten weten ons te vinden en zijn enthousiast, we hebben het lekker druk en de cliënten, die bij Meneer Vos werken, hebben het enorm naar hun zin. We zien hoe zij groeien in hun werk en vaardigheden en hoe ze genieten van het mogen helpen van de gasten. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van de professionele vergaderruimtes, zowel door groepen van Pluryn als door externe partijen. Meneer Vos is elke dag geopend van uur, op woensdag en in het weekend van uur. Voor december en januari geldt een aantal aangepaste openingstijden: Dinsdag Gesloten Woensdag Geopend: uur tot uur: Kerstbrunch Dinsdag Gesloten Sinterklaas bij Meneer Vos. De medewerkers van Meneer Vos tijdens een dagje uit naar het Afrikamuseum, waar ze voor gespaard hebben van hun welverdiende fooi! Tweede Kerstdag is het mogelijk om bij Meneer Vos van een feestelijke Kerstbrunch te genieten. De brunch zal bestaan uit 3 gangen met allerlei lekkers en kost 17,50 per persoon, inclusief 1 drankje naar keuze. Het is noodzakelijk hiervoor te reserveren. Binnenlopen voor een verwarmend drankje of een lekker stuk appelgebak is ook Tweede Kerstdag mogelijk zonder reservering. Telefoon: Website: Informatie over verzekeringen voor cliënten Door Pluryn zijn voor (intramurale) cliënten bij Meeùs de tussenpersoon van Pluryn op het gebied van verzekeringen - een aantal verzekeringen afgesloten. Deze worden door Pluryn bekostigd. Onderstaand treft u per verzekering enige informatie aan. Tevens maken wij u erop attent dat de collectieve reis- en annuleringsverzekering per reis wordt afgesloten. Deze is alleen van toepassing op reizen die door Pluryn worden ondernomen. Aansprakelijkheidsverzekering In deze verzekering is de particuliere aansprakelijkheid van cliënten geregeld. Het eigen risico voor cliënten is 2.500,00 per gebeurtenis. Inboedelverzekering De inboedel van cliënten van Pluryn is verzekerd, waarbij een standaard verzekerd bedrag van 5.000,- per cliënt wordt gehanteerd en een garantie tegen onderverzekering (dat betekent dat schades in geen geval op basis van onderverzekering afgewikkeld worden). Het eigen risico bedraagt 50,- per schadegebeurtenis. Indien de inboedel en kostbaarheden het verzekerd bedrag overschrijden, dient de cliënt zich hiervoor zelf aanvullend te verzekeren. Bromfietsen en rolstoelenverzekering Op de polis is dekking voor wettelijke aansprakelijk voor schade aan derden, veroorzaakt met of door rolstoelen, invalidenwagens, fietsen met hulpmotor et cetera. Collectieve Reisverzekering / Annuleringsverzekering Deze verzekering biedt de gebruikelijke dekking van een reis- en annuleringsverzekering, inclusief repatriëring (terugroepkosten) en bagagedekking voor cliënten en begeleiders tijdens reizen die door Pluryn ondernomen worden. Verzekerden op de reisverzekering/annuleringsverzekering zijn begeleiders en cliënten die zijn opgegeven via een opgaveformulier (te vinden op Pluryn Intranet). Deze verzekering geeft geen dekking aan cliënten die zelf een reis ondernemen; zij dienen hiervoor zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Extra verzekeren? Het is voor cliënten bij Pluryn mogelijk om particuliere verzekeringen af te sluiten bij Meeùs, bijvoorbeeld een auto-, (aanvullende) inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Het pakket sluit aan op bovengenoemde verzekeringen van Pluryn. Tussen de Centrale Cliëntenraad en Meeùs zijn afspraken gemaakt over de (concurrerende) voorwaarden. Via de speciale afdeling Particulieren verzekeringen van Meeùs kunnen cliënten contact opnemen voor advies over hun verzekeringen en eventueel direct telefonisch hun verzekeringen afsluiten of een offerte aanvragen. De afdeling Particulieren van Meeùs is telefonisch bereikbaar op werkdagen van uur op telefoonnummer (026) Na afspraak is een bezoek aan het kantoor te Arnhem ook mogelijk. Daarnaast heeft Meeùs een speciaal mailadres voor cliënten van Pluryn: Nieuws van De Winckelsteegh pagina 5

6 Manege Pegasus heeft een nieuw huifbed Op zaterdag 8 december werd het nieuwe huifbed van manege Pegasus van De Winckelsteegh door de sponsors ervan aangeboden. Terwijl buiten een dik pak sneeuw lag, hadden twee proefpersonen de primeur om in de binnen manege een ritje te maken op het prachtige gloednieuwe bed. Begin 2012 kreeg manege Pegasus het geweldige bericht dat de Lentse Paarden- en ponyclub en de Kiwanis Club Nijmegen een nieuw huifbed wilden financieren. Het kostte ruim een half jaar om een nieuw huifbed op maat te laten maken. Het oude huifbed was gemaakt voor kleine paarden, eigenlijk te klein voor de, veelal volwassen, cliënten van De Winckelsteegh. Daarnaast was het huifbed aan vervanging toe. Het nieuwe huifbed is geheel overdekt, voorzien van een ingebouwde tillift en op maat voor twee fjordenpaarden. En dat alles in een warme kleur groen met fris goudgeel. Huifbedrijden is voor de cliënten van De Winckelsteegh met EMB (Ernstig Meervoudige Beperkingen) een geweldig aanbod. De cliënt ligt op een doek dat is gespannen over de ruggen van de twee fjordenpaarden. Door de warmte van de paarden, de wiegende beweging en de juiste afstelling van het doek heeft huifbedrijden een ontspannend effect op de cliënt. Het effect van een warme massage die over het hele lichaam tegelijk plaatsvindt. Juist voor deze doelgroep, waarvoor niet veel activiteiten zijn, is huifbedrijden een ervaring! Het aanbieden van het huifbed werd opgenomen door televisiezender Nijmegen 1. Anneke Berendijk, bedrijfsleider manege Pegasus Nieuwe materialen voor het zwembad en de gymzaal Het team Beweging heeft van de Cliëntenraad een bedrag van ,- ontvangen voor het aanschaffen van nieuw materiaal voor het zwembad en de gymzaal. Dit materiaal sluit goed aan bij alle cliënten en er kunnen daardoor veel nieuwe activiteiten aangeboden worden. De cliënten zijn erg enthousiast en willen graag alles uitproberen. Een kleine opsomming van het materiaal dat is aangekocht: een kast met zijden opening, een wagen voor landingsmatten, een hangmat, een mattenbox, een opklapbaar minidoel, unihockey, verschillende soorten ballen, een combi palenset, riverstones, tactile discs, een gevlochten bal, een werpmat, een set pittenzakjes, een bowling set, een dobbelsteen en een sportfoam ballenset. Namens het team Beweging en alle cliënten van De Winckelsteegh: hartelijk bedankt! Colofon: Nieuws van De Winckelsteegh is een uitgave van Pluryn. De Winckelsteegh is onderdeel van Pluryn. Pluryn ondersteunt bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd vanuit een groot aantal locaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Redactie Locatiemanagement: Riek de Vries. Redactieadres Redactie Locatienieuws De Winckelsteegh Winkelsteegseweg 99, 6534 AP Nijmegen Even voorstellen... Graag wil ik me voorstellen. Mijn naam is Evert Jacobs. Ik ben getrouwd, vader van een zoon van bijna 2 en woon in Nijmegen. Sinds 15 september 2012 werk ik als clusterleider bij De Winckelsteegh. Ik ben de clusterleider van de Rebellen, Merengue, Jacobslaan en de Slottuin. Hiervoor heb ik 26 jaar bij Dichterbij gewerkt. Ik ben daar in 1986 begonnen als leerling Z-verpleegkundige. Hierna heb ik tot 2004 op verschillende woongroepen gewerkt in diverse functies. In 2004 kreeg ik mijn eerste leidinggevende functie over 2 woonhuizen en 1 logeerhuis. Hiernaast ben ik toen ook als vertrouwenspersoon voor Dichterbij gaan werken. Deze combinatie heb ik tot augustus 2012 met veel plezier gedaan. Maar na zo n lange tijd werken voor dezelfde organisatie werd het tijd voor wat nieuws en wilde ik ook graag wat dichter bij huis gaan werken. Dit vond ik in de vacature van clusterleider bij De Winckelsteegh. Inmiddels zijn we een aantal weken verder. De eerste 2 weken ben ik via een goed inwerkplan door Sientje de Widt ingewerkt en heb ik rond mogen kijken bij de huizen waar ik als clusterleider voor werk. Wat meteen opvalt, is de grote betrokkenheid van alle medewerkers. De medewerkers zijn trots op het werk wat ze doen en werken met veel toewijding en professionaliteit met de cliënten. Ik ben zeer hartelijk ontvangen op De Winckelsteegh en ben me dan ook snel thuis gaan voelen. Samen met collega s en medewerkers wil ik graag garant staan voor professionele ondersteuning en betrokken zorg voor de cliënten van De Winckelsteegh.

Nieuwbouw Schoonoord vordert

Nieuwbouw Schoonoord vordert VOOR VERWANTEN VAN DE GROESBEEKSE TEHUIZEN JAARGANG 6 2012 NR 3 NOVEMBER Nieuwbouw Schoonoord vordert In deze nieuwsbrief: VERBOUWING KASTEELSEHOF GESLAAGDE HUIFKARTOCHT NIEUWS VAN DE CLIENTENRAAD DE MEIDENGROEP

Nadere informatie

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG JAARBERICHT 2012 1 Maak het mogelijk met de SIG De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Versiedatum: 05-12-2013 1 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van de verpleegafdeling van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur De werkelijkheid te maken met forse overschrijdingen en er moet soms hard worden

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd!

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd! Herfstspreuk Geslaagd! 24 december 2013 jaargang 17 Samen werken aan Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar. De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.

Nadere informatie

Geitenboerderij De Horst biedt structuur

Geitenboerderij De Horst biedt structuur Geitenboerderij De Horst biedt structuur Thema: Verandering van perspectief DEBUUT NR.1 V O O R J A A R 2008 Inhoud Inhoud T H E M A D E B U U T V O O R J A A R 2008 Pagina 2 Column Rob de Jong Pagina

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Aan de slag met de resultaten van het MTO

Aan de slag met de resultaten van het MTO 2 5 10 Een kijkje in het leven van Helma van Eekelen en Diana Giljam Een zonovergoten topdag in de Efteling De Kunstsjop viert zijn 15-jarige jubileum magazine van S&L zorg / nr 04 / OKT 2013 Aan de slag

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie