Bestemming gelden na opheffing Oudervereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemming gelden na opheffing Oudervereniging"

Transcriptie

1 voor ouders en verwanten van de winckelsteegh NUMMER 2 DECEMBER 2012 Bestemming gelden na opheffing Oudervereniging In deze nieuwsbrief: bestemming gelden oudervereniging appeltaart bakken calamiteitenplan verhuizing reigerlaan verzekeringen voor clienten nieuw huifbed voor manege nieuwe materialen voor zwembad en gymzaal even voorstellen... evert jacobs Voorwoord Bij de opheffing van de Oudervereniging kreeg de Cliëntenraad de opdracht om voor het geld dat nog in de kas zat een bestemming te vinden waar alle cliënten van De Winckelsteegh profijt van zouden hebben. Er werd voorgesteld om het geld aan nieuwe materialen voor het gerenoveerde zwembad en de gymzaal te besteden. Dat leek de Cliëntenraad een goed idee, omdat de meeste cliënten gebruik maken van deze voorzieningen. Het team Beweging maakte een lijst met materialen waar zij behoefte aan hebben voor zowel het zwembad als de gymzaal. In juni kreeg de Cliëntenraad een mondelinge toelichting op de materialen die op de lijst stonden. Het geld is voldoende om alle materialen aan te schaffen en er is zelfs nog wat geld over, dat gereserveerd is voor het vervangen of repareren van materialen. De Cliëntenraad is heel gelukkig met deze besteding van de gelden van de Oudervereniging en de voorzitter en secretaris van de raad boden de medewerkers van het team Beweging een symbolische cheque aan ter waarde van het te besteden bedrag. Marie-Louise Wilkens, cliënt van De Winckelsteegh, maakte de tekeningen op de cheque en was ook bij de uitreiking aanwezig. Rolien Vermeire, secretaris van de Cliëntenraad Appeltaart bakken, een verslag van twee vrijwilligers We zijn zondag naar De Winckelsteegh geweest. Daar wonen gehandicapte kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Daar hebben we eerst appeltaart gemaakt. Toen die in de oven stond, hebben we verhaaltjes voorgelezen over het vrolijke nijlpaartje en het kikkertje en de spin. Daarna zijn we gaan wandelen met Florine en Dave. Toen we terug kwamen hebben we de appeltaart met zijn allen opgesmikkeld. Toen we naar huis gingen, kregen we nog een cadeautje. We mogen altijd nog een keer terug komen als vrijwilliger. Op de overgang van 2012 naar 2013 ontvangt u het decembernummer van het Nieuws voor Ouders en Verwanten van De Winckelsteegh, waarin u bijgepraat wordt over de ontwikkelingen en wetenswaardigheden binnen De Winckelsteegh. In deze uitgave is weer aandacht voor de nieuwbouw van de woongebouwen. De Cliëntenraad levert met een drietal stukken haar bijdrage en u wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen bij de maatschappelijke ondernemingen Meneer Vos en Manege Pegasus. U wordt voorgesteld aan de nieuw benoemde clusterleider voor één van de woonclusters. En u kunt natuurlijk weer meegenieten van allerlei activiteiten die in de afgelopen periode plaatsvonden. We ontvingen (met het verzoek om dit op te nemen in het Nieuws ) een compliment van mevrouw Van de Kant over de activiteiten die werden georganiseerd tijdens de sluiting van de dagbesteding in de zomerperiode. Dat is fijn om te horen! Bij het opmaken van deze uitgave was De Winckelsteegh in sneeuw gehuld. Daarom konden de paarden, die op 8 december het nieuwe huifbed van de manege showden, helaas niet naar buiten. Ik hoop dat de komende winter niet al te streng zal zijn, zodat de wegen voor u en ons begaanbaar blijven. Ik wens u sfeervolle feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar! Riek de Vries, manager Pluryn, De Winckelsteegh Groetjes van Iris en Rosa

2 Calamiteitenplan De Winckelsteegh In het voorjaar van 2012 kreeg de Cliëntenraad van manager Riek de Vries een adviesaanvraag toegestuurd aangaande het opnieuw vastgestelde calamiteitenplan voor De Winckelsteegh. Een dergelijk onderwerp is niet iets waar je zo maar aan voorbij kan gaan. Bovendien gold, dat het advies van de Cliëntenraad in dit geval in de categorie van verzwaard advies viel. Is er iemand in de Cliëntenraad die inzicht heeft over hoe een dergelijk plan, van 41 bladzijden, beoordeeld moet worden? Helaas, niemand. Het van A tot Z uitpluizen van alles wat er in het plan staat, heeft dan geen enkele zin. Al heel snel was de Cliëntenraad van mening dat van binnen Pluryn, mensen met expertise op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV) op te sporen, maar om proactief een indruk te krijgen van hoe het zit met het veiligheidsbewustzijn, de preventie, doelstellingen en evacuatieplannen. Wat dit laatste betreft: de doelstelling is Als het er op aankomt, moet iedereen gered worden. Tijdens de rondwandeling werd gekeken naar technische voorzieningen in gebouwen en aparte ruimtes. Zoals brandwerende deuren (waar wel en waar niet), brandmelders en de functionaliteit ervan, de keuze van de bouwmaterialen, de toegankelijkheid voor hulpdiensten, de logboeken en het bijhouden ervan bij incidenten en de mogelijke aanpassing van de voorzieningen. geraadpleegd moesten worden. Het hoofd BHV van Pluryn, manager Jan Vinke, werd uitgenodigd om tijdens de cliëntenraadsvergadering van 25 juni te komen vertellen, wat als relevant kan worden aangemerkt en door de leden van de Cliëntenraad als handvat kan worden gebruikt om tot een goed advies te kunnen komen. Hieronder volgt een korte samenvatting van hetgeen Jan Vinke vertelde. De overheid trekt zich steeds meer terug en heeft de verantwoordelijkheid van één en ander bij de gemeenten gelegd. Deze laten het aan organisaties zelf over hoe men een calamiteitenplan en de Bedrijfshulpverlening organiseert. Zo lang het maar overeenkomt met de wetsvoorschriften en vergunningen. Hieronder vallen ook richtlijnen en voorschriften van de brandweer. Bij Pluryn is men zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid voor cliënten, medewerkers en bezoekers. Daarom is er naast een Pluryn-breed calamiteitenplan ook een op iedere locatie toegespitst plan. Want overal is het anders. Binnen iedere locatie is het de taak van de leidinggevenden om het plan actueel en fris te houden. Daarom worden er regelmatig oefeningen gehouden, ook met invalmedewerkers. En waar mogelijk, dus niet overal, ook met cliënten. De oefeningen worden begeleid door de heer Willy van Loon, een voormalig brandweerman, die nu verbonden is aan Pluryn. Van elke oefening wordt een rapportage gemaakt. Aandachtpunten zijn: is het ontruimingsplan actueel en hangt het overal? Hoe is het gesteld met het overzicht en rooster van opgeleide BHV-medewerkers? De ervaring leert dat door het oefenen iedereen terugvalt op de opgedane ervaring als zich iets voordoet. Een belangrijk beleidspunt is verder dat er gewerkt wordt vanuit een houding van bewustwording en confronteren. Op 7 augustus werd een rondwandeling over het terrein van De Winckelsteegh gemaakt door Willy van Loon en ondergetekende. De bedoeling was om ter plekke kennis te nemen van de in theorie aanwezige voorzieningen en de stand van zaken in de praktijk. Het ging er niet om allerlei tekortkomingen Op de Cliëntenraadvergadering van 10 september werd het agendapunt calamiteitenplan nog eens geëvalueerd. Dit met Willy van Loon erbij als gast voor nadere toelichting en informatieve wetenswaardigheden. Concluderend kan het volgende gezegd worden: De Winckelsteegh heeft altijd aan de basisnormen voldaan en is nu klasse 3 (hoogste norm). Eerst mensen evacueren, dan vervolgacties (iedereen moet gered worden). Streng beleid t.a.v. brandwerend materiaal. Niet alleen voor bouwmaterialen maar ook voor b.v. gordijnen, slingers en kerstbomen. Hierdoor is de vuurbelasting in de gebouwen minimaal. Zes teams op het terrein van De Winckelsteegh zijn verantwoordelijk voor BHV. Alle medewerkers van deze teams en de teams die buiten het terrein van De Winckelsteegh liggen, zijn opgeleid als BHV er. Daarnaast heeft elk team minimaal één BHV er. Het wettelijk minimum van 1 BHV er op 50 medewerkers wordt ruimschoots gehaald. Het opleidingsniveau wordt goed bijgehouden door middel van oefeningen. Er zijn intern afspraken gemaakt met betrekking tot de informatievoorziening naar de media. op elke groep hangt duidelijke informatie wat te doen in geval van nood. oefeningen hieromtrent zijn er eens per jaar, evenals een ontruimingsoefening. oefenen gebeurt zowel aangekondigd als onaangekondigd. op De Winckelsteegh wordt niet geoefend met cliënten. Eindverantwoordelijk voor het actueel houden van het calamiteitenplan is de manager. Dit alles in acht nemend werd op 17 september door de Cliëntenraad positief advies over het calamiteitenplan uitgebracht aan de manager. Ton Scholten, lid van de Cliëntenraad Nieuws van De Winckelsteegh pagina 2

3 Nieuwbouw en vernieuwing van het wegennet In september werd de tweede fase van de nieuwbouw opgeleverd. Dat was, door het faillissement van de aannemer, helaas drie maanden later dan gepland. Aansluitend werd begonnen met de sloop van de vrijgekomen gebouwen. Het bleek voor het sloopbedrijf een hele klus te zijn om de kelder onder het voormalige woongebouw van Steiger uit de grond te krijgen. Inmiddels is de fundering voor fase 3 van de nieuwbouw gelegd. Ook de muren van de gebouwen zijn al zichtbaar. Eind 2013 verhuizen de woongroepen Orion, Rebellen, Sirion en Steiger naar deze vier nieuwe gebouwen aan de Reigerlaan en Spechtlaan. Rond de zomer werden ook alle wegen rond de nieuwbouw vernieuwd en werd de bewegwijzering aangepast aan de nieuwe namen van de woongroepen. Vanuit de Cliëntenraad is een afgevaardigde betrokken bij de klankbordgroep van de nieuwbouw van De Winckelsteegh. Op die manier kan de Cliëntenraad haar stem laten horen. Bezoek aan de wasserij CleanLeaseFortex Zoals al in het vorige Verwantennieuws werd vermeld, zijn de klachten over de wasserij door de Cliëntenraad aangekaard bij de clusterleider van de linnendienst en de manager. Naar aanleiding hiervan heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen de clusterleider en manager enerzijds en de contactpersonen bij de wasserij CleanLeaseFortex anderzijds. Uit de bespreking bleek dat de omlabeling van het wasgoed een grotere klus was dan van tevoren was in geschat en dat hierdoor de doorstroming van het retour komen van de schone was stagneerde. Ook bleken de labels van kleding die op de linnenkamer van De Winckelsteegh waren omgelabeld niet allemaal vast te blijven zitten. Hierdoor ligt er op de linnenkamer een hele stapel kleren waarvan men niet weet van wie deze kleding is. Mist u kleding dan kunt u daar ook eens gaan kijken. Naar aanleiding van klachten dat er ook erg veel sokken kwijtraken, zijn er op iedere woongroep nieuwe sokkennetten met rits in gebruik genomen. Hierdoor blijven de sokken bij elkaar. Op 14 oktober jl. vond er een rondleiding plaats in de wasserij van CleanLeaseFortex in Ooij. Namens de Cliëntenraad waren Gerry Prinse en Rolien Vermeire aanwezig, samen met manager Riek de Vries en clusterleider Conny Hendriks. De was van De Winckelsteegh gaat naar de wasserij CleanLease- Fortex in Eindhoven, maar vanwege de afstand waren we in Ooij. De procedure en de werkwijze van beide wasserijen zijn hetzelfde. De rondleiding van ruim een uur was indrukwekkend. Hoewel er uiteraard veel machines staan, blijft het selecteren van de vuile was, het uit de wasmachine halen, drogen en mangelen van het wasgoed allemaal aangestuurd of uitgevoerd door mensenhanden. Ook de bovenkleding gaat allemaal stuk voor stuk door mensenhanden en wordt gecontroleerd op vlekken, materiaal en of het moet worden gestreken. De Cliëntenraad was onder de indruk. Het platgoed zoals handdoeken, lakens en slabbers wordt op 55 graden gewassen en daarna gedroogd. De bovenkleding wordt aan de hand van het materiaal op 30 of 40 graden gewassen of gestoomd. En ook de labels met barcode kwamen aan de beurt. Alle kleding van één persoon staat met behulp van de barcode in de computer. Dit computerprogramma wordt zowel op De Winckelsteegh als bij de wasserij gebruikt. Het is nu dus mogelijk om een kledingstuk te traceren of wel in de wasserij of wel op De Winckelsteegh. Via de barcode wordt in de wasserij alle was van één persoon bij elkaar gezocht. Dat is ook weer mensenwerk; zoals je thuis ook je was vouwt als het uit de droger komt. Met dit verschil dat de gevouwen was wordt gescand door de wasserij medewerker die voor een grote kast met ronddraaiende schappen staat. Het stuk wasgoed hoort thuis in het vakje waar een rood lampje gaat branden. De Cliëntenraad stelde ook vragen over de kosten van het labelen van de kleding. 0,75 per label lijkt erg veel. Dit bedrag komt als volgt tot stand: de label kost 0,22 en voor het aanbrengen wordt 0,53 berekend gebaseerd op 3 minuten huishoudelijk hulp tarief van 10,50 per uur. De rondleiding was bijzonder interessant, hartelijk bedankt voor deze leerzame ochtend. Rolien Vermeire, secretaris Cliëntenraad Nieuws van De Winckelsteegh pagina 3

4 Verhuizing naar Reigerlaan 23 De verhuizing van de cliënten van Frodo naar de Reigerlaan 23 komt dichterbij. Al geruime tijd daarvoor zijn de medewerkers gestart met de voorbereiding van de verhuizing. De spullen moeten ingepakt worden, ouders / wettelijk vertegenwoordigers worden betrokken en beslissingen moeten genomen worden. In de vergadering, een week voor de verhuizing, komt naar voren dat er nog een aantal zaken te regelen zijn. Voor veel medewerkers moeilijk te overzien, maar voor de clusterleider duidelijk: het komt allemaal goed. Er zijn twee collega s aangesteld als verantwoordelijken voor de verhuizing en er kan extra personeel worden ingezet om alle spullen op tijd in te kunnen pakken. Uiteindelijk blijkt enkele dagen voor de verhuizing dat de inzet van extra personeel niet nodig is; alle spullen zijn op tijd ingepakt en de verhuizing kan beginnen. Op 13 september 2012, de verhuisdag zelf, is het verhuisbedrijf op tijd aanwezig. Ook alle medewerkers zijn op tijd en staan te popelen om te beginnen. Een echte verhuizer begint echter pas na een kop koffie. Nadat ook de verhuizers zover zijn, verloopt de verhuisdag gesmeerd. De verantwoordelijke begeleiders in het oude en nieuwe gebouw coördineren alles. De aanwezige begeleiders hebben allen hun eigen taak en de aanwezige ouders / wettelijk vertegenwoordigers dragen zorg voor de inrichting van de kamer van hun kind / verwant. Een echte verhuisdag is geen verhuisdag als niet ook ter plekke nog dingen geregeld moeten worden. Twee collega s gaan naar de BCC om nog twee Dvdspelers en een televisie te kopen. Als blijkt dat beiden uitverkocht zijn, doen ze er alles aan om andere apparatuur, met jawel korting, aan te schaffen. Na alle onderhandelingen gaan zij met opgeheven hoofd terug naar de Reigerlaan. Als ook alle spullen aanwezig zijn en op de juiste plek staan, is het tijd voor het sleutelmoment. De clusterleider overhandigt alle sleutels en de eerste dienst kan van start gaan, terwijl de anderen moe maar voldaan naar huis vertrekken. Dan is daar het moment: de cliënten komen binnen in hun nieuwe woning. Onwennig wordt alles verkend. Na het verkennen van de woonkamer en de eigen kamer is het tijd voor friet. Op deze eerste dag zijn er veel zaken nog onduidelijk. Dit blijkt een leuke uitdaging voor alle begeleiders. Alle ideeën worden genoteerd en gecommuniceerd. Elke dag brengt meer duidelijkheid. Ook cliënten helpen hier in mee door de begeleiders scherp te houden. Zij weten soms de wegen gemakkelijker te vinden dan de begeleiders. Na verloop van tijd, als de cliënten en begeleiders gewend zijn en de dag structuur en vorm heeft gekregen, is een nieuwe woongroep geboren: Reigerlaan 23. Medewerkers van Reigerlaan 23 Geslaagde activiteiten door Vrije Tijd Na een regenachtige, maar toch heel geslaagde kermis stonden de volgende activiteiten in oktober en december op het programma. Op 30 oktober was er weer de jaarlijkse Halloween griezeltocht. Ook dit jaar werd er een spannend verhaal verteld en de deelnemers zagen weer veel heksen langs scheren. Midden in het bos op het kerkhof wachtte een versnapering, die verstopt lag in een bak met wormen. Minder spannend, maar net zo feestelijk, was op 8 december de Kerstmarkt. Meneer Vos ademde Kerstsfeer uit en er waren zelfgemaakte kerstartikelen te koop. Aan bijna alle artikelen hebben cliënten meegewerkt! Tijdens de Kerstmarkt was er ook een kraam van Vrije Tijd. U kunt zich nog steeds opgeven om mee te helpen met activiteiten, maar ook om op de hoogte gehouden te worden van activiteiten. Het afgelopen jaar heb ik ouders en verwanten met zoon of dochter mogen begroeten tijdens de wekelijkse soos, de maandelijkse disco of één van de seizoensvieringen. Met Kerst is er weer een viering (22 december) en ditmaal komt er een kinderkoor zingen. Ideeën zijn ook altijd van harte welkom. Yvon Collet, medewerker Vrije Tijd Nieuws van De Winckelsteegh pagina 4

5 Een goede start voor Meneer Vos! In mei van dit jaar is Meneer Vos geopend; een gezellig lunchcafé op het terrein van De Winckelsteegh waar je terecht kunt om iets te drinken of voor een lekkere lunch. Na een half jaar kunnen we zeggen dat Meneer Vos het goed doet. Gasten weten ons te vinden en zijn enthousiast, we hebben het lekker druk en de cliënten, die bij Meneer Vos werken, hebben het enorm naar hun zin. We zien hoe zij groeien in hun werk en vaardigheden en hoe ze genieten van het mogen helpen van de gasten. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van de professionele vergaderruimtes, zowel door groepen van Pluryn als door externe partijen. Meneer Vos is elke dag geopend van uur, op woensdag en in het weekend van uur. Voor december en januari geldt een aantal aangepaste openingstijden: Dinsdag Gesloten Woensdag Geopend: uur tot uur: Kerstbrunch Dinsdag Gesloten Sinterklaas bij Meneer Vos. De medewerkers van Meneer Vos tijdens een dagje uit naar het Afrikamuseum, waar ze voor gespaard hebben van hun welverdiende fooi! Tweede Kerstdag is het mogelijk om bij Meneer Vos van een feestelijke Kerstbrunch te genieten. De brunch zal bestaan uit 3 gangen met allerlei lekkers en kost 17,50 per persoon, inclusief 1 drankje naar keuze. Het is noodzakelijk hiervoor te reserveren. Binnenlopen voor een verwarmend drankje of een lekker stuk appelgebak is ook Tweede Kerstdag mogelijk zonder reservering. Telefoon: Website: Informatie over verzekeringen voor cliënten Door Pluryn zijn voor (intramurale) cliënten bij Meeùs de tussenpersoon van Pluryn op het gebied van verzekeringen - een aantal verzekeringen afgesloten. Deze worden door Pluryn bekostigd. Onderstaand treft u per verzekering enige informatie aan. Tevens maken wij u erop attent dat de collectieve reis- en annuleringsverzekering per reis wordt afgesloten. Deze is alleen van toepassing op reizen die door Pluryn worden ondernomen. Aansprakelijkheidsverzekering In deze verzekering is de particuliere aansprakelijkheid van cliënten geregeld. Het eigen risico voor cliënten is 2.500,00 per gebeurtenis. Inboedelverzekering De inboedel van cliënten van Pluryn is verzekerd, waarbij een standaard verzekerd bedrag van 5.000,- per cliënt wordt gehanteerd en een garantie tegen onderverzekering (dat betekent dat schades in geen geval op basis van onderverzekering afgewikkeld worden). Het eigen risico bedraagt 50,- per schadegebeurtenis. Indien de inboedel en kostbaarheden het verzekerd bedrag overschrijden, dient de cliënt zich hiervoor zelf aanvullend te verzekeren. Bromfietsen en rolstoelenverzekering Op de polis is dekking voor wettelijke aansprakelijk voor schade aan derden, veroorzaakt met of door rolstoelen, invalidenwagens, fietsen met hulpmotor et cetera. Collectieve Reisverzekering / Annuleringsverzekering Deze verzekering biedt de gebruikelijke dekking van een reis- en annuleringsverzekering, inclusief repatriëring (terugroepkosten) en bagagedekking voor cliënten en begeleiders tijdens reizen die door Pluryn ondernomen worden. Verzekerden op de reisverzekering/annuleringsverzekering zijn begeleiders en cliënten die zijn opgegeven via een opgaveformulier (te vinden op Pluryn Intranet). Deze verzekering geeft geen dekking aan cliënten die zelf een reis ondernemen; zij dienen hiervoor zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Extra verzekeren? Het is voor cliënten bij Pluryn mogelijk om particuliere verzekeringen af te sluiten bij Meeùs, bijvoorbeeld een auto-, (aanvullende) inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Het pakket sluit aan op bovengenoemde verzekeringen van Pluryn. Tussen de Centrale Cliëntenraad en Meeùs zijn afspraken gemaakt over de (concurrerende) voorwaarden. Via de speciale afdeling Particulieren verzekeringen van Meeùs kunnen cliënten contact opnemen voor advies over hun verzekeringen en eventueel direct telefonisch hun verzekeringen afsluiten of een offerte aanvragen. De afdeling Particulieren van Meeùs is telefonisch bereikbaar op werkdagen van uur op telefoonnummer (026) Na afspraak is een bezoek aan het kantoor te Arnhem ook mogelijk. Daarnaast heeft Meeùs een speciaal mailadres voor cliënten van Pluryn: Nieuws van De Winckelsteegh pagina 5

6 Manege Pegasus heeft een nieuw huifbed Op zaterdag 8 december werd het nieuwe huifbed van manege Pegasus van De Winckelsteegh door de sponsors ervan aangeboden. Terwijl buiten een dik pak sneeuw lag, hadden twee proefpersonen de primeur om in de binnen manege een ritje te maken op het prachtige gloednieuwe bed. Begin 2012 kreeg manege Pegasus het geweldige bericht dat de Lentse Paarden- en ponyclub en de Kiwanis Club Nijmegen een nieuw huifbed wilden financieren. Het kostte ruim een half jaar om een nieuw huifbed op maat te laten maken. Het oude huifbed was gemaakt voor kleine paarden, eigenlijk te klein voor de, veelal volwassen, cliënten van De Winckelsteegh. Daarnaast was het huifbed aan vervanging toe. Het nieuwe huifbed is geheel overdekt, voorzien van een ingebouwde tillift en op maat voor twee fjordenpaarden. En dat alles in een warme kleur groen met fris goudgeel. Huifbedrijden is voor de cliënten van De Winckelsteegh met EMB (Ernstig Meervoudige Beperkingen) een geweldig aanbod. De cliënt ligt op een doek dat is gespannen over de ruggen van de twee fjordenpaarden. Door de warmte van de paarden, de wiegende beweging en de juiste afstelling van het doek heeft huifbedrijden een ontspannend effect op de cliënt. Het effect van een warme massage die over het hele lichaam tegelijk plaatsvindt. Juist voor deze doelgroep, waarvoor niet veel activiteiten zijn, is huifbedrijden een ervaring! Het aanbieden van het huifbed werd opgenomen door televisiezender Nijmegen 1. Anneke Berendijk, bedrijfsleider manege Pegasus Nieuwe materialen voor het zwembad en de gymzaal Het team Beweging heeft van de Cliëntenraad een bedrag van ,- ontvangen voor het aanschaffen van nieuw materiaal voor het zwembad en de gymzaal. Dit materiaal sluit goed aan bij alle cliënten en er kunnen daardoor veel nieuwe activiteiten aangeboden worden. De cliënten zijn erg enthousiast en willen graag alles uitproberen. Een kleine opsomming van het materiaal dat is aangekocht: een kast met zijden opening, een wagen voor landingsmatten, een hangmat, een mattenbox, een opklapbaar minidoel, unihockey, verschillende soorten ballen, een combi palenset, riverstones, tactile discs, een gevlochten bal, een werpmat, een set pittenzakjes, een bowling set, een dobbelsteen en een sportfoam ballenset. Namens het team Beweging en alle cliënten van De Winckelsteegh: hartelijk bedankt! Colofon: Nieuws van De Winckelsteegh is een uitgave van Pluryn. De Winckelsteegh is onderdeel van Pluryn. Pluryn ondersteunt bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd vanuit een groot aantal locaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Redactie Locatiemanagement: Riek de Vries. Redactieadres Redactie Locatienieuws De Winckelsteegh Winkelsteegseweg 99, 6534 AP Nijmegen Even voorstellen... Graag wil ik me voorstellen. Mijn naam is Evert Jacobs. Ik ben getrouwd, vader van een zoon van bijna 2 en woon in Nijmegen. Sinds 15 september 2012 werk ik als clusterleider bij De Winckelsteegh. Ik ben de clusterleider van de Rebellen, Merengue, Jacobslaan en de Slottuin. Hiervoor heb ik 26 jaar bij Dichterbij gewerkt. Ik ben daar in 1986 begonnen als leerling Z-verpleegkundige. Hierna heb ik tot 2004 op verschillende woongroepen gewerkt in diverse functies. In 2004 kreeg ik mijn eerste leidinggevende functie over 2 woonhuizen en 1 logeerhuis. Hiernaast ben ik toen ook als vertrouwenspersoon voor Dichterbij gaan werken. Deze combinatie heb ik tot augustus 2012 met veel plezier gedaan. Maar na zo n lange tijd werken voor dezelfde organisatie werd het tijd voor wat nieuws en wilde ik ook graag wat dichter bij huis gaan werken. Dit vond ik in de vacature van clusterleider bij De Winckelsteegh. Inmiddels zijn we een aantal weken verder. De eerste 2 weken ben ik via een goed inwerkplan door Sientje de Widt ingewerkt en heb ik rond mogen kijken bij de huizen waar ik als clusterleider voor werk. Wat meteen opvalt, is de grote betrokkenheid van alle medewerkers. De medewerkers zijn trots op het werk wat ze doen en werken met veel toewijding en professionaliteit met de cliënten. Ik ben zeer hartelijk ontvangen op De Winckelsteegh en ben me dan ook snel thuis gaan voelen. Samen met collega s en medewerkers wil ik graag garant staan voor professionele ondersteuning en betrokken zorg voor de cliënten van De Winckelsteegh.

Het oude gebouw van Steiger / Knabbel wordt in. worden opgeleverd. Deze fase zal ruim. wegennet van het terrein van De Winckelsteegh ver-

Het oude gebouw van Steiger / Knabbel wordt in. worden opgeleverd. Deze fase zal ruim. wegennet van het terrein van De Winckelsteegh ver- VOOR OUDERS EN VERWANTEN VAN DE WINCKELSTEEGH NUMMER 1 JUNI 2012 De lente is in Het Rif begonnen Op dinsdagochtend 24 april werd de lente in Het Rif verwelkomd. Tijdens deze lenteactiviteit kregen we visite

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

024-3974188 / 06-83544053 06-23456490

024-3974188 / 06-83544053 06-23456490 Vrijwilliger gezocht voor bewoner van de Plataan Voor een bewoner van de Plataan en zijn echtgenote zoeken we een vrijwilliger die met meneer een praatje kan maken, prettig gezelschap kan zijn en zo de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHGO. Juni 2013

Nieuwsbrief SHGO. Juni 2013 Nieuwsbrief SHGO Juni 2013 Beste mensen, eindelijk de laatste nieuwsbrief van onze stichting. Druk druk, het kwam er niet van. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is, integendeel! Wijnproefavond

Nadere informatie

JAARGANG 7 2013 NR 2 DECEMBER

JAARGANG 7 2013 NR 2 DECEMBER VOOR VERWANTEN VAN DE WINCKELSTEEGH JAARGANG 7 2013 NR 2 DECEMBER Voorwoord Elk jaar ontvangt u in de zomer en winter een uitgave van het Nieuws voor Verwanten van De Winckelsteegh. Na de uitgave van het

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

Instructieboek: de was doen

Instructieboek: de was doen Instructieboek: de was doen Voor de Mpower - coach Mpower - coach Instructieboek Versie 0.5-2014 Pagina 1 Mpower - coach Instructieboek Versie 0.5-2014 Pagina 2 Inhoud: Inhoud blz. 3 Mpower-coach blz.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014

NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014 NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014 In deze nieuwsbrief: Schoolreisje groep 3 t/m 7 en 5 t/m 7 Schoolreisje groep 1 & 2 Rapportgesprekken Samenstelling team en groepsindeling Oplevering school en 5 januari

Nadere informatie

Nieuwbouw Schoonoord vordert

Nieuwbouw Schoonoord vordert VOOR VERWANTEN VAN DE GROESBEEKSE TEHUIZEN JAARGANG 6 2012 NR 3 NOVEMBER Nieuwbouw Schoonoord vordert In deze nieuwsbrief: VERBOUWING KASTEELSEHOF GESLAAGDE HUIFKARTOCHT NIEUWS VAN DE CLIENTENRAAD DE MEIDENGROEP

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 10

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 3: maart 2015

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 3: maart 2015 Belangrijke data: 6 april: 2 e paasdag Kindercentrum gesloten 14 april: open dag kdv en pto 20 april OC vergadering 27 april: koningsdag Kindercentrum gesloten 5 mei Bevrijdingsdag Kindercentrum gesloten

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Voorwoord. Voor algemene vragen kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Entree van XONAR: 043-6045900 entree@xonar.nl

Voorwoord. Voor algemene vragen kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Entree van XONAR: 043-6045900 entree@xonar.nl Voorwoord Bij XONAR vinden we het belangrijk dat elk kind, elke jongere de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot iemand die zijn of haar plekje in de maatschappij gevonden heeft en daarin prima kan functioneren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 december 2016

Nieuwsbrief 2 december 2016 Nieuwsbrief 2 december 2016 Schoolnieuws Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de zevende nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. Kerstvieringen Samen met de leerlingen werken we toe naar onze

Nadere informatie

STAPSTEENNIEUWS. Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16

STAPSTEENNIEUWS. Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16 Locatie De Muzenberg BS De Stapsteen Kijkakkers 1A2 6026 ER Maarheeze 0495-599264 STAPSTEENNIEUWS infodestapsteen@skozok.nl www.bsdestapsteen.nl Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16 Het volgende

Nadere informatie

Januari 2012. Beste ouders, De beste wensen voor het jaar!!

Januari 2012. Beste ouders, De beste wensen voor het jaar!! Januari 2012 Beste ouders, De beste wensen voor het jaar!! Als startende kinderopvang (jazeker, het volledige eerste jaar heten we startend ) zitten we vol plannen om nog leuker, gezelliger, beter, professioneler

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Fijne feestdagen en een steengoed 2014!

Fijne feestdagen en een steengoed 2014! Nieuwsbrief 8 Jaargang 4 20-12-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De vierde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014

Nadere informatie

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service.

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Wilt u het uzelf thuis gemakkelijker maken? Dan is het goed om te weten dat ZINN Service een uitgebreid aantal diensten biedt. De diensten

Nadere informatie

JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN. Werk voor mensen met een (arbeids)handicap

JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN. Werk voor mensen met een (arbeids)handicap JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN Werk voor mensen met een (arbeids)handicap JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN Koffiehuis & branderij Coffyn is al jaren een geliefde plek in Nijmegen. Gasten komen bij Coffyn genieten

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING 331 Welkom Binnenkort wordt u in het Maag-, Darm- & Levercentrum van het Sint Franciscus Gasthuis opgenomen voor een dagbehandeling. Een dagbehandeling is een

Nadere informatie

Pagina 1 Start Lustrum. Pagina 2 Zoek geraakt. Pagina 3 Groepslijsten mee. 10 september 2015

Pagina 1 Start Lustrum. Pagina 2 Zoek geraakt. Pagina 3 Groepslijsten mee. 10 september 2015 10 september 2015 Pagina 1 Start Lustrum Nieuwe leerlingen Geboren Pagina 2 Zoek geraakt Dolle dwaze dagen Studiedag Pagina 3 Groepslijsten mee Kinderboekenweek Belangrijke data Geachte Ouders Wat een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief December 2014 Babynieuws Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein Kerstkaarten Twenteranddictee Kerstfeest 18

Nadere informatie

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015 Cursussen voor mensen Suc6 Cursusboek 2014/2015 Inleiding Leren is leuk. Als je iets leert, weet je meer of kun je meer! In dit boekje staan alle cursussen die je bij Suc6 kunt leren. Je kunt samen met

Nadere informatie

Nr 5 januari 2015 In dit nummer o.a Theaterlessen groepen 1/2 Feest groepen 5 t/m 8 Biebouders gezocht. Josje geeft theaterlessen aan de groepen 1/2

Nr 5 januari 2015 In dit nummer o.a Theaterlessen groepen 1/2 Feest groepen 5 t/m 8 Biebouders gezocht. Josje geeft theaterlessen aan de groepen 1/2 Nr 5 januari 2015 In dit nummer o.a Theaterlessen groepen 1/2 Feest groepen 5 t/m 8 Biebouders gezocht Josje geeft theaterlessen aan de groepen 1/2 NIEUWSBRIEF januari 2015 obs De Plantage Goede voornemens

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 08 december 2016

Ouderinfo donderdag 08 december 2016 Ouderinfo donderdag 08 december 2016 Geplande evenementen www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, Pagina 1 t/m 6 09-12-2016 Uitvoering in Carré -- Inhoudsopgave: 1. Kerst We rollen van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paasberg

Nieuwsbrief Paasberg Nieuwsbrief Paasberg Van de woonzorgmanager Beste bewoner/relatie, U ontvangt hierbij onze digitale nieuwsbrief. NR. 6 (04-04-16) Gastvrijheidszorg met Sterren. Dinsdag 29 maart hebben we bezoek gekregen

Nadere informatie

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Welkom Lied: Dank je voor dit warme licht (kaarsen worden aangestoken door Youri) 1. Eerste kaars, wat wil jij zeggen als je branden gaat? Zie jij in je mooiste

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 8 10-12-2013 In dit nummer: Actie schoenendoos Kerstfeest Kerstbakjes

Nadere informatie

DATUM: 07 oktober 2015. De nieuwe Globe

DATUM: 07 oktober 2015. De nieuwe Globe Om de vrijdag krijgen onze leerlingen de Globe (nieuwsbrief) mee. Hierin leest u informatie over de activiteiten die plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De Globe wordt in kleur aan uw kind meegegeven.

Nadere informatie

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding Training Begeleid Wonen training begeleid WONeN de beste voorbereiding voor LAter Wil je als jongere of volwassene graag zelfstandig wonen? Maar moet je daarvoor eerst

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Jaarverslag Welzijn:

Jaarverslag Welzijn: Jaarverslag 2016 Welzijn: Het hoofddoel van Stichting Sidney and Friends is huifbedrijden voor meervoudig gehandicapten, vanaf Groot Schuylenburg in Apeldoorn, bij een super leuke locatie : boerderij de

Nadere informatie

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een professioneel grafisch bedrijf Wil jij graag aan de slag in een regulier bedrijf? Andere mensen ontmoeten? Of een

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

De Lichtboei, baken voor een goede koers Schooljaar 2016/2017 nummer januari 2017

De Lichtboei, baken voor een goede koers Schooljaar 2016/2017 nummer januari 2017 Nieuwsbrief De Lichtboei, baken voor een goede koers Schooljaar 2016/2017 nummer 09 24 januari 2017 Kalender 25-01: Inloopochtend 08.30 08.40u 27-01: Speelgoedochtend 31-01: Open ochtend 09.00 12.00u 02-01:

Nadere informatie

Voor meer foto s zie binnenkort onze site! Gdict

Voor meer foto s zie binnenkort onze site! Gdict De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Tijdelijk verblijf september

Nadere informatie

Wasverzorging. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Wasverzorging. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Wasverzorging Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Wasverzorging van kleding en linnengoed Als u in het Mennistenerf woont, dan heeft u over het algemeen geen eigen wasmachine meer en kunt u dus

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verzorgingshuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over

Nadere informatie

Reisverslag van reis 4 Zeeland en België van 9 t/m 14 mei 2013

Reisverslag van reis 4 Zeeland en België van 9 t/m 14 mei 2013 Reisverslag van reis 4 Zeeland en België van 9 t/m 14 mei 2013 Vandaag 9 mei zijn we om 10.15 uur vertrokken vanaf de Handihome uit Nijverdal om naar Zeeland te gaan. Om 11.30 uur was het tijd voor een

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 december 2015

Nieuwsbrief 18 december 2015 Nieuwsbrief 18 december 2015 De Waalse school ontmoet burgemeester Aboutaleb! Woensdagmiddag is door burgemeester Aboutaleb in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling 'Samen leven' geopend. In deze

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

9 januari 2015 2014-2015

9 januari 2015 2014-2015 Basisschool Het Molenven Wiekendje Koninginnelaan 1c 5263 DP Vught info@molenven.nl jaarboekmolenven@hotmail.nl 9 januari 2015 2014-2015 Interessante informatie: 12 t/m 16 jan. Toetsweek groep 8 13 jan.

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel Manege Pegasus

Bedrijfsprofiel Manege Pegasus Bedrijfsprofiel Manege Pegasus [ 1 Inhoud 1. Algemene gegevens... 3 1.1 Naam stichting/ Manege: Manege Pegasus van Stichting Pluryn... 3 1.2 Missie en visie van Pluryn en Manege Pegasus... 3 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Aan het begin van het schooljaar mochten we als opleiding een zeer grote groep Horeca & Commercie leerlingen begroeten in klas 3. Nog nooit was een klas voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Nummer 269 maart 2015

NIEUWSBRIEF Nummer 269 maart 2015 NIEUWSBRIEF Nummer 269 maart 2015 NOTEERT U DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA Zaterdag 21 maart Begin van de lente Maandag 23 maart Vergadering oudervereniging Zaterdag 28 maart Schoolfeest Zondag 29 maart

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief 18, donderdag 24 mei 2012

NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief 18, donderdag 24 mei 2012 NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief 18, donderdag 24 mei 2012 Kamp groepen 8 Wij (groep 8) zijn op kamp geweest. We mogen er niet veel over vertellen, maar 1 ding kunnen we wel vertellen het was super leuk!!!!! We

Nadere informatie

Ik wens de bewoners van de Liendert een muzikaal jaar waarin we met zijn allen veel zangplezier zullen hebben. Groetjes Ina

Ik wens de bewoners van de Liendert een muzikaal jaar waarin we met zijn allen veel zangplezier zullen hebben. Groetjes Ina Bij deze wens ik een ieder fijne feestdagen en een gezond 2017 toe Met vriendelijke groet Jan Akster Uitbater Leef3.nu een activiteit van Beweging 3.0 Ik wens u hele warme en leuke kerstdagen en een heel

Nadere informatie

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014 12 december 2014 Opening bibliotheek Vorige week vrijdag is de bibliotheek in It Bynt geopend door Sinterklaas. Sinterklaas was speciaal wat langer op school gebleven om de openingshandeling te kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Inloopavond / open school Dit jaar waren wij weer aanwezig op de inloopavond en hebben ons daar gepresenteerd om u en andere ouders enthousiast

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Algemeen: Sponsorloop geld Algemeen: Intro dans & de Onderwijsspecialisten SO: Kijkles zwemmen SO: Schoen zetten SO: Kerstmarkt 2015 - deel 2 VSO: Attentie Gymspullen VSO:

Nadere informatie

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag september 2015 Start schooljaar 2015- Het nieuwe schooljaar start op maandag 31 augustus. Na een welverdiende vakantie heet ons team de kinderen weer enthousiast welkom. Het kernteam drinkt een bakje koffie

Nadere informatie

De Bezige Belt. Programmaboekje Vakantiepark De Kleine Belties. Peuter & Kleuter week 1 tot 8 juli

De Bezige Belt. Programmaboekje Vakantiepark De Kleine Belties. Peuter & Kleuter week 1 tot 8 juli De Bezige Belt Programmaboekje Vakantiepark De Kleine Belties Peuter & Kleuter week 1 tot 8 juli Dag allemaal! Mijn naam is Eekie en ik ben een grote eekhoorn, en ik woon al héél lang op De Kleine Belties.

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SPG t Leijerweerd 02 februari 2016

Nieuwsbrief SPG t Leijerweerd 02 februari 2016 Nieuwsbrief SPG t Leijerweerd 02 februari 2016 Ik hoop dat jullie allemaal het nieuwe jaar goed zijn begonnen en dat we met zijn allen weer veel plezier mogen beleven op onze manege. De tijd gaat wel snel,

Nadere informatie

Locatiewijzer Gastouderopvang Knus! Geschreven door: Jorinda van der Weide Versiedatum: Juli 2014

Locatiewijzer Gastouderopvang Knus! Geschreven door: Jorinda van der Weide Versiedatum: Juli 2014 Locatiewijzer Gastouderopvang Knus! Geschreven door: Jorinda van der Weide Versiedatum: Juli 2014 Welkom allemaal bij gastouderopvang Knus! Wat leuk dat jullie je hebben aangemeld voor gastouderopvang

Nadere informatie

Hallo (Nummer 12, 05-12-2014)

Hallo (Nummer 12, 05-12-2014) Hallo (Nummer 12, 05-12-2014) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u o.a. informatie over: Terugblik Sinterklaasfeest Kerst op de Biezenkamp NXP adopteert de Biezenkamp Kampioenen op school

Nadere informatie

Wasbrochure: Informatie over het wassen van kleding en linnengoed

Wasbrochure: Informatie over het wassen van kleding en linnengoed Wasbrochure: Informatie over het wassen van kleding en linnengoed Stichting Duinrust September 2013 versie 7.0 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Soorten was 3. Wasverzorging 4. Kosten & facturering

Nadere informatie

De verzorging van persoonsgebonden was gaat veranderen. 3, 4 en 5 maart 2015

De verzorging van persoonsgebonden was gaat veranderen. 3, 4 en 5 maart 2015 De verzorging van persoonsgebonden was gaat veranderen. 3, 4 en 5 maart 2015 Agenda Welkom Het huidige wasprogramma De aanleiding voor de verandering Het proces en besluitvorming De verandering De nieuwe

Nadere informatie

Weekbericht van 18 april. Afscheid juf Annette en juf Joke:

Weekbericht van 18 april. Afscheid juf Annette en juf Joke: Weekbericht van 18 april Afscheid juf Annette en juf Joke: Deze week hebben we te maken met een hele bijzondere week, want we nemen op donderdag 21 april afscheid van Juf Annette en juf Joke. Om 8.30 uur

Nadere informatie

Infopunt 13 9 juni 2014

Infopunt 13 9 juni 2014 Infopunt 13 9 juni 2014 Heeft iedereen genoten van dit prachtige Pinksterweekend? Was het een gezellige kermis in ons mooie dorp Aartswoud? Wij zijn bezig met de laatste loodjes wat school betreft. Nog

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2010

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2010 ACTIVITEITENKALENDER Uitgelicht Vrijdag 3 december 10.30-11.30 uur Branveiligheid instructie door de Brandweer Dinsdag 7 december 13.00-16.00 uur Uitstapje naar de Kerstmarkt Maandag 13 december 10.00-11.00

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders/verzorgers. JOL Oudieplas 2015. Fantasie. Maandag 3 augustus t/m Donderdag 13 augustus

Informatieboekje voor ouders/verzorgers. JOL Oudieplas 2015. Fantasie. Maandag 3 augustus t/m Donderdag 13 augustus Informatieboekje voor ouders/verzorgers JOL Oudieplas 2015 Fantasie Maandag 3 augustus t/m Donderdag 13 augustus In dit boekje vindt u waardevolle informatie over JOL Oudieplas. Er staat in hoe wij dingen

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie