Aanbod streams. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de streams, geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod streams. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de streams, geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen."

Transcriptie

1 Aanbod streams Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de streams, geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

2 Buitensportcoördinator Het aanbieden van activiteiten waarbij: na(von)tuur, veiligheid, uitdaging & beleving centraal staan. Het werkveld: Uiteenlopende buitensport- en recreatiebedrijven in binnen- en buitenland. De doelgroep: De doelgroepen die je kunt bereiken middels buitensportactiviteiten zijn zeer divers. De activiteiten kunnen zowel als doel en als middel worden aangeboden. Wanneer het doel centraal staat gaat het om de beoefening van de activiteit zelf. Beleving en verbetering van vaardigheden staan gedurende de beoefening centraal. Hierbij kan je o.a. denken aan de groep recreanten en toeristen die deel willen nemen aan een niet alledaagse activiteit. Wanneer het middel centraal staat gaat het niet om de aangeboden activiteit maar om het achterliggende doel. Hierbij kan je o.a. denken aan probleemjongeren (confronteren met gedrag), bedrijven (teamtraining), studenten (kennismaking). Vereisten: De stream buitensport hanteert geen instroomeisen. Het keuzevak Lifetime is echter gewenst maar niet verplicht. Het is wel belangrijk dat je beschikt over: Een groot verantwoordelijkheidsgevoel, liefde voor buitensport in het algemeen, een flexibele instelling,. De wil om dit over te brengen aan uiteenlopende deelnemers, naast het beleven van eigen avonturen en verbeteren van vaardigheden. Je hebt geen hoogteangst en /of claustrofobie. Het is van groot belang te willen investeren in je eigen vaardigheden. Hierbij moet je vooral veel praktijkuren draaien. Een goede eigen vaardigheid draagt bij aan een grotere veiligheid en professionelere instructie. Opbouw lessen: Theorie 30%, praktijk 70%. 2

3 Beroepspraktijkvorming: Je stageuren vervul je binnen drie van de vier categorieën die de vakgroep buitensport van CIOS Arnhem, op basis van risico beoordeling, heeft geformuleerd. Een gedeelte van de BPVuren is geïntegreerd in het onderwijsprogramma (interne projecten, introductiekamp, zwerfkamp, Dutch Water Dreams, etc.) en een ander deel mag je vrij (in overleg met betreffende docent) vormgeven. Hierbij kan jij aangeven welke vorm van buitensport jouw voorkeur heeft. In het derde leerjaar loop je 584 uren en in het vierde leerjaar 548 uren stage. Eindresultaat: Wanneer je het vierde leerjaar met goed gevolg hebt afgesloten dan ben je in het bezit van een sport- en bewegingscoördinator diploma met buitensport als specialisatie (niveau 4). Die buitensportspecialisatie heb je gedurende twee jaar zelf kleur en vorm kunnen geven. Je bent dan een zogenaamd beginnend beroepsbeoefenaar die op het punt staat het werkveld te betreden. In je derde en vierde leerjaar heb jij voldoende tijd om het werkveld van de buitensport te verkennen en te bepalen in welk deel jij graag verder wilt. Dit is een kleine opsomming van keuzes die leerlingen van de stream buitensport na hun opleiding hebben gemaakt: Werken binnen de buitensportbranche en geüniformeerde beroepen. Reizen in combinatie met werken in de buitensport. Doorstuderen. Veelal Academie Lichamelijke Opvoeding, Fysiotherapie, Sport- Leisuremanagement. Docenten: Tiny van den Brandt Barry Samuels Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 3

4 Fitness & health coördinator Fitness: Health: een verzameling van activiteiten die erop gericht is de lichamelijke fitheid van de mens te vergroten. een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. Het werkveld: De gezondheidsbranche in de breedste zin van het woord, denk hierbij aan wellness-en paramedische zorginstellingen zoals fysiofitness praktijken en andere sportrevalidatiecentra. De doelgroep: Iedereen die geïnteresseerd is in fitness & health en zich wil verdiepen in de begeleidingsprincipes van medische fitness, personal training, functionele training maar ook coördinatie binnen sportcentra. Deze stream sluit goed aan bij de studenten die willen doorstromen naar fysiotherapie. Vereisten: Verantwoordelijkheidsgevoel, discipline, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, goede lesgeefvaardigheden, teamplayer, 4-6 uur in de week fitnessen, plannen, organiseren en communiceren. Opbouw lessen: Theorie, praktijk en stage gaan gedurende twee jaar hand in hand. Je oefent veel zelf en je werkt geregeld samen tijdens groepsopdrachten. Deze hebben altijd met het werkveld te maken. Het programma Intake en Testmethodiek. Trainingsleer. Training van grondmotorische eigenschappen, inspanningsfysiologie. Voedingsleer, houding en bewegingsapparaat, ziektebeelden. Praktische, functionele, medische fitnesstraining. Coördinerende managementzaken binnen sportcentra zoals organisatiestructuur, leiderschap, PR en marketing, trends en innovatie. 4

5 Beroepspraktijkvorming: Vanaf het begin van het studiejaar loop je stage; het derde jaar ruim 500 uur, in het vierde jaar ruim 600 uur. Er wordt een groot beroep gedaan op jouw zelfstandigheid, gekoppeld naar jouw stage. Deze kun je vervullen in de fitnessbranche, paramedische zorginstellingen en sportrevalidatiecentra. Mits dit stageadres erkenning heeft van Calibris (zie Eindresultaat: Na succesvolle afronding van het vak ben je in staat om als poortwachter te fungeren om zo preventie en curatie te scheiden. Je verricht de intake en stelt een trainingsplan op. Daarbij maak je gebruik van trainingsprincipes van fitness en medische trainingstherapie. Verder ben je als fitness- & health-coördinator in staat activiteiten aan te bieden voor diverse doelgroepen en kun je tevens leiding geven aan fitness- en health-instructors. Ook ben je in staat coördinerende taken uit te voeren. Ongeveer de helft van de afgestudeerde CIOS ers komt terecht in commerciële sportorganisaties (wellness- en fitnesscentra, sportscholen en fysio-fitnesspraktijken en zorginstellingen). Je kunt doorstromen naar het hbo, o.a. Fysiotherapie en Sport, Gezondheid & Management en ALO. Erkenning: Ondanks het feit dat de fitnessbranche een vrij beroep is en er verschillende cursussen bestaan, heeft het CIOS-diploma met de specialisatie Fitness- & Health-coördinator een landelijke erkenning (VWS, OCW en landelijke sportorganisaties). Het diploma staat voor verdieping, verbijzondering en veelzijdigheid. Aanvullende informatie: Kennis en vaardigheden zoals trainingsleer, conditietrainer, fit en beweging en een goed bewegingsgevoel kunnen een goede aanvulling zijn voor de stream Fitness & Health- coördinator. Deze stream is een goede voorbereiding op vervolgopleidingen als (sport)fysiotherapie, ALO, SGM en andere bewegingsstudies. 5

6 Websites: Op verschillende sites kun je je oriënteren op het werkveld. Bijvoorbeeld: Docenten: Michiel van Kalsbeek Mohamed Elhadouchi Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 6

7 Buurt, Onderwijs en Sportmedewerker Het werkveld: De BOS-driehoek : Buurt (buitenschoolse opvang, sport-bso, buurtwerk), Onderwijs (basisschool, beweegteam) en Sport (trainer, coach) De doelgroep: Kinderen van de basisschool, jongeren en/of volwassenen. Vereisten: Positief advies van je loopbaanbegeleider of niveau 3-diploma van CIOS of niveau 3-diploma SB opleiding van een ROC. Verder affiniteit met de doelgroep, actieve betrokkenheid bij de lessen en in de stages, kunnen werken in teamverband, hanteren van zelfreflectie: een belangrijk aspect van het competentiegericht leren en kunnen omgaan met kritiek Opbouw lessen: De lessen bestaan vooral uit hoorcolleges en praktijklessen. Bij de hoorcolleges wordt onder meer aandacht besteed aan: pedagogiek, psychologie, methodiek, didactiek, basismanagement en trainingsleer. Bij de praktijklessen gaat het vooral om het leren lesgeven aan verschillende doelgroepen. Veel lessen in de theorie koppelen we direct aan de praktijksituaties op school. Beroepspraktijkvorming: Een groot deel van de Bos-opleiding ben je bezig met stages (ongeveer 20 uur per week). De stage is verdeeld in drie verschillende zuilen : buurt, onderwijs en sport. Het Bos-team regelt de meeste onderwijsstages. De stage binnen de twee overige zuilen wordt geregeld in overleg met het Bos-team. 7

8 Eindresultaat: Je kunt zelfstandig lesgeven op een basisschool (groep 3 t/m 8) onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (directeur basisschool), je hebt zelf geen onderwijsbevoegdheid. Je kunt werk vinden binnen de BOS-driehoek. Er komen nieuwe banen binnen deze sector (functies: combinatiefunctionaris en sportbuurtcoach). Je kunt doorstuderen binnen het hbo (ALO, PABO, hbo-management, etc.). Bos blijkt een prima vooropleiding voor de ALO, waarbij het vaak mogelijk is om in het 2 e studiejaar in te stromen. Je bent de schakel tussen de school, de buurt en de sportvereniging. Je kunt een bestaand leerplan lezen, uitvoeren en hierbinnen veranderingen aanbrengen, aangepast aan de verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Je kunt sportstimuleringsprojecten binnen de BOS-driehoek ontwikkelen en uitvoeren. Je kunt sport- en bewegingsactiviteiten demonstreren (eigen vaardigheid). Je hebt inzicht in trainingskundige vaardigheden en kunt ze vertalen naar de basisschool. Je kunt omgangsvormen aanpassen aan de groep en/of de individuele sporter. Je kunt groepsprocessen sturen. Je werkt zelfstandig, flexibel en klantgericht. Docent: Martin van Wijk Jan Willem van Gent Leon Ebbers René Rosalina Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 8

9 Uit: BN de Stem Dijksma effent weg voor vakleerkrachten door Ondine van der Vleuten Donderdag 24 januari TERNEUZEN - Basisscholen mogen een afgestudeerde van het CIOS zelfstandig gymlessen laten geven. Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs schrijft dat aan de Tweede Kamer. Nels Rijvers van het CIOS in Goes is opgetogen. Hij hoopt dat de uitspraak ertoe leidt dat scholen meer specialisten bewegingsonderwijs in dienst nemen. "Wenselijk is dat er bovenschoolse beweegteams worden opgericht, waarin hbo- en mbo-specialisten gezamenlijk alles wat met sport, bewegen en gezondheid te maken heeft vormgeven. De tijd van twee keer per week een uurtje gym is voorbij. De overheid wil het bewegingsonderwijs breder zien vanwege de waarde voor de gezondheid en in de strijd tegen het overgewicht. Voedingsonderwijs hoort erbij, sporten tijdens voor-, tussen- en naschoolse opvang, samenwerking met wijk- en sportverenigingen. Dat kan een groepsleerkracht er niet bij hebben." In Zeeland hebben hooguit tien basisscholen een hbo-vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst, zegt Rijvers. Dijksma's brief was een reactie op onduidelijkheid over de positie van Ciossers en Lobossers (Leraarondersteuner Bewegingsonderwijs en Sport, een tweejarige vervolgopleiding). Afgestudeerden van Cios/Lobos hebben geen onderwijsbevoegdheid. Scholen vroegen zich af of zij ook zonder assistentie van een leerkracht lessen mochten geven. Nels Rijvers: "Als een school er altijd een leerkracht naast moet zetten, wordt het behoorlijk duur." De staatssecretaris van Onderwijs geeft nu dus aan dat dat niet hoeft. Afgestudeerden van het CIOS (LOBOS) mogen van staatssecretaris Sharon Dijksma zelfstandig bewegingsonderwijs geven aan basisscholieren. 9

10 Coördinator racketsporten Tennisleraar met licentie A en B. Verzorgen van klassikale en individuele tennistrainingen tot beginnende wedstrijdspeler. Het werkveld: Tennisverenigingen, tennisscholen, tennishallen. De doelgroep: Mensen die op recreatief prestatief tennisniveau willen leren spelen en mensen die op prestatief tennisniveau spelen. Vereisten: Minimale tennisvaardigheid op niveau 6 (toelatingsniveau 7). Opbouw lessen: Theorie 30%, praktijk 70%. Beroepspraktijkvorming: Tennisvereniging, tennisschool etc. Stagetijden vinden plaats in overleg met de stageplek. Er wordt minimaal 450 uur stage gelopen. 10

11 Eindresultaat: Je kunt klassikale en individuele tennistrainingen verzorgen met als doel de recreatieve spelers tot beginnende wedstrijdspeler op te leiden. Je kunt prestatieve spelers op wedstrijdniveau trainen. Je hebt een sporttechnische, beleidsmatige en PR-taak. Na één jaar (3 e leerjaar) de stream gevolgd te hebben kan je in het bezit zijn van het erkende KNLTB tennisleraar A (KSS3)licentie. Na twee jaar (4e leerjaar) kan je in het bezit zijn van het erkende KNLTB tennisleraar B licentie (KSS4). De licenties Tennisleraar A (KSS3) en B (KSS4) worden erkend door de KNLTB. Tevens zal een geïntegreerde cursus worden gevolgd tot leraar squash en badminton. Docent: Eric van Lith Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 11

12 Sociale bewegingsagogie Het werkveld: Het werkveld van de bewegingsagoog is heel breed. De bewegingsagoog krijgt vanuit het werkveld en de maatschappij te maken met nieuwe tendensen in de zorg- en hulpverlening. De bewegingsagoog is te vinden in instellingen, en heeft daarnaast een plaats binnen de gezondheidsmarkt. De doelgroepen: Mensen met een lichamelijke beperking,een verstandelijke beperking of stoornis in autistisch spectrum of ADHD. Mensen met psychische problemen of gedragsproblemen. Mensen die te maken hebben met een justitiële maatregel, in huizen van bewaring of jeugdinternaten, gesloten behandelinstellingen voor jongeren. Mensen met een verslaving. Senioren. Mensen in achterstandsituaties, gewichtsproblemen of een chronische aandoening. Vereisten: Verantwoordelijkheid durven en willen nemen; zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Om kunnen gaan met feedback; zowel van collega's als van deelnemers. Doorzettingsvermogen. Flexibiliteit en creativiteit. Teamspeler willen en kunnen zijn. Interesse in mensen bij wie het er anders aan toe gaat. Verbaal en fysiek je mannetje kunnen staan. Inlevingsvermogen. Goed kunnen luisteren en geduld opbrengen. Om in aanmerking te komen voor de stream 'bewegingsagogie' moet je over een portfolio beschikken met de volgende inhoud: Ruim voldoende cijfers voor les- en leidinggeven en eigen vaardigheid. Goede beoordeling van het kernteam voor attitude, inzet en inzicht. Verslag van de wijze waarop je je hebt verdiept in beide bewegingsagogische richtingen en je bevindingen hiervan. Daarnaast houden de docenten bewegingsagogie met alle kandidaten een gesprek waar met name aspecten als motivatie, inzicht, ervaring, affiniteit met de doelgroepen, communicatieve en uitdrukkingsvaardigheid worden getoetst. 12

13 Beroepspraktijkvorming: Je leert door middel van stages in het derde en vierde jaar het werkveld kennen. In het derde jaar doe je in verschillende doelgroepen en werkvelden ervaring op. In het vierde jaar loop je een verdiepende eindstage op de veelal door jou gekozen stageplaats. Aanvullende informatie: In het tweede en/of derde jaar zijn er aanbevolen keuzevakken, die goed aansluiten op de stream Sociale bewegingsagogie: Fitness, Spelsporten, lifetime. Eindresultaat: Je kunt door middel van bewegingsactiviteiten, afwijkend gedrag van mensen die moeite hebben om in de bestaande maatschappij mee te komen, in een meer wenselijke richting veranderen. Docenten: Rob de Wolff Cor van der Heijden Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 13

14 Operationeel Manager Sportieve Recreatie en Toerisme Heb jij organisatietalent en zie jij een baan binnen het werkveld sportieve recreatie en toerisme zitten EN spreekt een leidinggevende functie jou aan? Dan is Operationeel Manager Sportieve Recreatie en Toerisme iets voor jou! Het werkveld: Je bent werkzaam in de dienstverlenende recreatieve sector. Denk aan organisatie- en evenementenbureaus, bungalowparken, hotels en campings. Daarnaast is er veel werkgelegenheid binnen deze sector, kijk bijvoorbeeld naar de toename van recreatieve activiteiten binnen Nederland en Europa. ` De doelgroep: Alle doelgroepen, van jong tot oud! Tijdens je studie kom je in aanraking met verschillende doelgroepen in verschillende contexten. Vereisten: Samenwerken en overleggen. Leiding willen nemen. Met mensen om kunnen gaan. Geen tot uur mentaliteit. Stressbestendig zijn. Feeling hebben met kerntaak 2 en 3. Opbouw lessen: Competentiegericht onderwijs. Werken met het model van cyclisch leren en opleiden. P=plannen, D=doen, C=controleren, A=aanpassen. De lessen zijn opgebouwd middels projecten per periode. Deze lessen zijn opgebouwd volgens de theorie van projectmatig werken. 14

15 Beroepspraktijkvorming: Naar aanleiding van je interessegebied kun je stage lopen bij de volgende organisaties; Evenementenbureau OMNIVENTS, Hotelresorts Aldiana, Landal Greenparks (binnen- en buitenland), Le Pommier (Franse camping). Binnen deze stream heb je als student de mogelijkheid om binnen Nederland maar ook om in het buitenland stage te lopen. De student staat binnen deze stream centraal, individuele stageaanvragen mogen worden ingediend. Aanvullende informatie: O.a. de keuzevakken Lifetime, Bewegen op Muziek, Aerobics, Snowsport en Seniorensport zijn een goede aanvulling op deze stream. Eindresultaat: Je bent na het behalen van kerntaak 4 en 6 in staat projecten te coördineren en uit te voeren daarnaast kun je de bedrijfsvoering van een organisatie managen. Docenten: Eline Verwaaijen Kitty Zeggelaar Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 15

16 Operationeel sport- en bewegingsmanager Het werkveld: Buitensportondernemingen, commerciële sport- en bewegingscentra, fitnesscentra, toerisme, sportbuurtcentra, gemeenten, provinciale/gemeentelijke sportraden, landelijke overkoepelende sportorganisaties en/of ondersteunende sportorganisaties. Vereisten: Beroepshouding: doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, teamplayer, betrouwbaar, ondernemend, inspirerend. Opbouw lessen: De lessen bestaan o.a. uit het volgen van hoor- en werkcolleges. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: sportmanagement, sportmarketing, public relations, sport en recht, financieel management, management van evenementen. Vakken: De volgende modules komen aan bod: Management & Organisatie, Marketing & Sales, Financieel management, Personeelsmanagement, Kwaliteitsmanagement, Klantenmanagement, Projectmanagement, EHBSO / BHV, Loopbaanbegeleiding. Beroepspraktijkvorming: Uren norm: 3e jaar: 480 uur (+ 120 KV), 4e jaar: 700 uur Eindresultaat: Na afloop van de stream sportmanagement beschik jij over kennis en vaardigheden van de sportbranche die voor een operationeel sportmanager van belang zijn. Je bent in staat leiding te geven aan personeel, beleidsmatige taken te verrichten, sport- & beweegprogramma's te ontwikkelen en te positioneren, accommodatie en faciliteiten te beheren en te onderhouden en financiën te beheren 16

17 Aanvullende informatie: Een sportmanager kan in drie verschillende contexten werkzaam zijn: Publieke sector, georganiseerde sector en de commerciële sector. Deze arbeidsmarktsegmenten omvatten het allergrootste deel van de werkgelegenheid van de sportmanager. Docenten: John van Hese Nico Blok Hiltje Karrenbeld Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 17

18 Ortho-Bewegingsagogie Het werkveld: Het werkveld van de bewegingsagoog is heel breed. De bewegingsagoog krijgt vanuit het werkveld en de maatschappij te maken met nieuwe tendensen in de zorg- en hulpverlening. De bewegingsagoog is te vinden in instellingen, en heeft daarnaast een plaats binnen de gezondheidsmarkt. De doelgroepen: Mensen met een lichamelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking, stoornis in autistisch spectrum of ADHD. Mensen met psychische problemen. Mensen met gedragsproblemen. Mensen die te maken hebben met een justitiële maatregel, in huizen van bewaring of jeugdinternaten, gesloten behandelinstellingen voor jongeren. Mensen met een verslaving. Senioren. Mensen in achterstandsituaties. Mensen met gewichtsproblemen. Mensen met een chronische aandoening. De ortho-bewegingsagogie richt zich op de mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en op mensen met psychische problemen. 18

19 Vereisten: Verantwoordelijkheid durven en willen nemen. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Om kunnen gaan met feedback; zowel van collega's als van deelnemers. Doorzettingsvermogen. Flexibiliteit en creativiteit. Teamspeler willen en kunnen zijn. Interesse in mensen bij wie het er anders aan toe gaat Verbaal en fysiek je mannetje kunnen staan. Inlevingsvermogen Goed kunnen luisteren en geduld opbrengen Om in aanmerking te komen voor de stream 'bewegingsagogie' moet je over een portfolio beschikken met de volgende inhoud: Ruim voldoende cijfers voor les- en leidinggeven en eigen vaardigheid. Goede beoordeling van het kernteam voor attitude, inzet en inzicht. Verslag van de wijze waarop je je hebt verdiept in beide bewegings-agogische richtingen en je bevindingen hiervan. Daarnaast houden de docenten bewegingsagogie met alle kandidaten een gesprek waar met name aspecten als motivatie, inzicht, ervaring, affiniteit met de doelgroepen, communicatieve en uitdrukkingsvaardigheid worden getoetst. Beroepspraktijkvorming: Je leert door middel van stages in het derde en vierde jaar het werkveld kennen. In het derde jaar doe je in verschillende doelgroepen en werkvelden ervaring op. In het vierde jaar loop je een verdiepende eindstage op de veelal door jou gekozen stageplaats. Eindresultaat: Je bent in staat mensen die verstandelijke, lichamelijke of psychisch beperking hebben, te helpen en te begeleiden tot een zo groot mogelijke persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid in de maatschappij. Dit doe je door bewegen te gebruiken als middel, om op deze manier het gedrag van deze mensen te kunnen beïnvloeden en veranderen in positieve richting. 19

20 Aanvullende informatie: In het tweede en/of derde jaar zijn er voor aanbevolen keuzevakken, die goed aansluiten op de stream bewegingsagogie: Sportleider Aangepast Sporten en/of Zwemleider 3 en/of Sportleider Senioren Sport. Docenten: Paul Loeters Hester Bijsterbosch Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 20

21 Sportcoördinator Geüniformeerde Beroepen FIT FOR ACTION! Het werkveld: Defensie (landmacht, luchtmacht, marine, politie, marechaussee) en brandweer. De doelgroep: Kritische (jong) volwassenen in de leeftijd van 17 t/m 55 jaar. Vereisten: Discipline, doorzettingsvermogen, inzet, goede lesgeefvaardigheden, fysiek goed belastbaar en een teamplayer. Grote affiniteit met zelfverdediging en trainingsleer. Intakeprocedure: Aanleveren van een portfolio waarin je laat zien wie je bent en wat je al kunt! Opbouw lessen: In het derde en vierde jaar zijn de lessen met name praktijkgericht. De aangeboden lesstof heeft een duidelijke relatie met het werkveld en is in de streamstage meteen toepasbaar. Van student/stagiair word je in twee jaar tijd opgeleid tot een zelfstandig functionerend collega. Soort lessen: zelfverdediging, specifieke trainingsleer, spel, militaire vaardigheden, terreinwerk, hindernisbaan en outdoor, theoretische achtergronden. Beroepspraktijkvorming: Vanaf het derde studiejaar vindt de stage plaats in het werkveld. Dit betekent bij defensie, de politie of bij de brandweer. 21

22 Aanvullende informatie: Je hebt je CIOS-diploma met als specialisatie SCUB. In de praktijk betekent dit dat je voorrang hebt bij een sollicitatie binnen het werkveld op CIOS ers die deze specialisatie niet hebben gevolgd. Jij hebt namelijk al ervaring door twee jaar BPV in het werkveld en beheerst al specifieke vaardigheden. Advies voor keuzevakken is Lifetime, Fitness, Loop-/ conditietrainer en/of een vechtsportgerelateerd keuzevak. Websites: Op verschillende sites kun je jezelf al oriënteren op het werkveld: op alle sites staan nog diverse links. Eindresultaat: Niveau 4 SCUB (trainer/coach), betekent dat je kunt solliciteren binnen het werkveld als sportinstructeur of bij de politie als IBT-instructeur. Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om door te studeren. Je bent veelzijdig en toch specifiek opgeleid. Wanneer je aangenomen wordt, volgt er uiteraard nog een specifiek opleidingstraject binnen het werkveld. Docenten: Herbert Meijles Ferran Plaggenborg Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 22

23 Voetbalcoördinator Je wordt opgeleid tot Voetbalcoördinator en studeert af op niveau 4, incl. het trainersdiploma UEFA B (voorheen TC II) Bevoegdheid: Jeugd /senioren t/m 2e klasse KNVB. Het werkveld: Je bent naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie vooral werkzaam als technisch coördinator/trainer/coach in het amateurvoetbal bij een grotere amateurvoetbalvereniging. Nederlandse trainersdiploma s staan ook in het buitenland hoog aangeschreven en er zijn vanuit CIOS mogelijkheden (bv. via Winning Mood ) voor langere of kortere tijd in het buitenland stage te lopen en er na je studie te gaan werken. (Verenigde Staten/contactpersoon: J. de Hoop, De doelgroep: In eerste instantie krijg je als trainer/coach te maken met kinderen/jongeren die lid zijn van een voetbalvereniging en die door jou tot een betere voetbalspeler gemaakt worden. Daarnaast ben je binnen Kerntaak 4 tegelijkertijd druk met het begeleiden van vrijwillig kader- en/of andere betaalde collega-trainers. Vereisten: Doorzettingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit, teamspeler willen en kunnen zijn. Verantwoordelijkheid voor eigen gedrag durven en willen nemen. Zelfstandig kunnen functioneren. Om kunnen gaan met feedback; zowel van collega-trainers als van deelnemers. Rekening kunnen houden met de doelgroep. Motivatie voor het vak voetbal. Toelatingseisen: In principe is het zo dat je voor je eigen vaardigheid een voldoende dient te scoren. Een voetbaltrainer die zijn/haar nek breekt over de bal op het moment dat hij/zij een voorbeeld geeft, is niet de persoon die we als CIOS/KNVB aan het werkveld willen afleveren. Verder vinden we het van belang dat jij je kunt houden aan regels en afspraken en dus afspraken, gemaakt met de betreffende docenten, medestudenten, maar ook op stageplaatsen, daadwerkelijk nakomt. 23

24 Beroepspraktijkvorming: In het derde jaar kan je aan het werk met D-C- of B - jeugd en in het vierde jaar met top - jeugd. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een jeugdopleiding op BVO- (betaald voetbal organisatie)niveau of een stage van een vergelijkbaar niveau. Je kunt ook kiezen voor een stage bij oudere jeugd of senioren. Je stagebegeleider dient (in beide stagejaren) vanzelfsprekend ook in het bezit te zijn van het UEFA-B-diploma. Natuurlijk word je in je stages ook begeleid door je eigen voetbaldocent van CIOS Arnhem. Aanvullende informatie: Voor de stream Voetbal Coördinator ben je niet verplicht een keuzevak te volgen dat gekoppeld is aan Voetbal. Eindresultaat: Na vier jaar studeer je af aan het CIOS Arnhem met als titel Voetbalcoördinator. Je bent naar alle waarschijnlijkheid vooral werkzaam als technisch coördinator - trainer/coach in het amateurvoetbal bij een grotere amateurvoetbalvereniging. Je bent beoordeeld op de onderstaande zaken/ werkgebieden: Het analyseren van wedstrijden. Het coachen van wedstrijden. Het voorbereiden, verzorgen, evalueren van trainingen. Het aansturen van een begeleidingsteam. Het beschrijven van achtergronden van training en coaching. Het begeleiden van individuele spelers. Docent: Gerrit Willems Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 24

Allround Fitness Medewerker

Allround Fitness Medewerker Aanbod profielen Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de profielen geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Allround Fitness Medewerker Kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Sport- en bewegingscoördinator BOL

Sport- en bewegingscoördinator BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 23163 3-4 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Beukenlaan, Arnhem; Papendallaan, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je biedt activiteiten aan

Nadere informatie

Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun

Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun Sport & Bewegen Maak jij van je hobby je beroep? Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun mogelijkheden,

Nadere informatie

Groningen, Assen 2012-2013. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl

Groningen, Assen 2012-2013. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl 05 Groningen, Assen 2012-2013 Sport en Bewegen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

CIOS Sittard-Venlo. Klaar voor een nieuwe start!! Voorlichting

CIOS Sittard-Venlo. Klaar voor een nieuwe start!! Voorlichting Voorlichting CIOS Sittard-Venlo Frank Schoonbrood (F.J.M.) Jaargroepleider / docent / projectleider CIOS Sittard Milaanstraat 125 6135 LH Sittard 088-001 5190 / 06-31196478 f.schoonbrood@leeuwnet.nl Klaar

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Groningen, Assen 05 2014-2015. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl

Groningen, Assen 05 2014-2015. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl Groningen, Assen 05 2014-2015 Sport en Bewegen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Maak van je talent je toekomst!

Maak van je talent je toekomst! Maak van je talent je toekomst! Waarom kiezen voor Sportspecialisatie? Het Montessori College biedt de mogelijkheid om de opleidingen Economie en Zorg & Welzijn te combineren met Sportspecialisatie. Voor

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 2 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Sport- en bewegingsleider BOL

Sport- en bewegingsleider BOL Lees meer in de studiegids. Crebo Duur Niveau Leerweg Start 23163 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Beukenlaan, Arnhem; Papendallaan,

Nadere informatie

School voor. Sport en Bewegen. Sport- en Bewegingscoördinator. Sport- en Bewegingsleider. Medewerker Sport en Recreatie

School voor. Sport en Bewegen. Sport- en Bewegingscoördinator. Sport- en Bewegingsleider. Medewerker Sport en Recreatie School voor Sport en Bewegen Sport- en Bewegingscoördinator Sport- en Bewegingsleider Medewerker Sport en Recreatie School voor sport en bewegen Sport- en Bewegingscoördinator Sport- en Bewegingsleider

Nadere informatie

Sport- en bewegingsleider BOL

Sport- en bewegingsleider BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 23163 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Beukenlaan, Arnhem; Papendallaan, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA

Nadere informatie

inhoudsopgave Sport algemeen Sport & bewegen Belangrijke info

inhoudsopgave Sport algemeen Sport & bewegen Belangrijke info sport 2018 2019 inhoudsopgave 4 6 14 Sport algemeen Sport & bewegen Sport- & bewegingsleider - niveau 3 / BOL Coördinator sport- & bewegingsagogie - niveau 4 / BOL Coördinator buurt, onderwijs & sport

Nadere informatie

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2.

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2. Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht

Nadere informatie

De branche erkende spoedopleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A)- 5dgn Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2.

De branche erkende spoedopleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A)- 5dgn Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2. Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl De branche erkende spoedopleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A)- 5dgn Vernieuwde opleiding, competentiegericht

Nadere informatie

KIEST SPORT & BEWEGEN

KIEST SPORT & BEWEGEN CINDY KIEST SPORT & BEWEGEN ZIT je NIET GRaaG STIl EN BEN je OOK NOG SPORTIEf? VIND je het leuk met mensen Om TE GaaN EN DuRf je VERaNTWOORDElIjKhEID TE DRaGEN? DaN IS EEN TOEKOmST IN DE BRaNChE SPORT

Nadere informatie

Informatie Voor de Praktijkopleider

Informatie Voor de Praktijkopleider Informatie Voor de Praktijkopleider Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 1 e jaar Niveau 3/4 Kerntaak 1 en 2 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onze opleiding 4 4. Kerntaken

Nadere informatie

dienstverlening

dienstverlening dienstverlening 2018 2019 inhoudsopgave 4 6 10 Dienstverlening algemeen dienstverlening Helpende zorg en welzijn - niveau 2 / BOL Medewerker facilitaire dienstverlening - niveau 2 / BOL Medewerker sport

Nadere informatie

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO Postzegel niet nodig Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO TOELATINGSEISEN Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg) Overgangsbewijs

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl. Groningen, Assen. Bel voor informatie: 0800-235 825 368

Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl. Groningen, Assen. Bel voor informatie: 0800-235 825 368 #8 Sport en Bewegen Groningen, Assen Jij? In de * Laat je sport! talent gr oeien! www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Door te sporten presteer ik beter. Sport én studie. die ideale combinatie vind je in de sportklassen. www.scheldemondcollege.nl

Door te sporten presteer ik beter. Sport én studie. die ideale combinatie vind je in de sportklassen. www.scheldemondcollege.nl Door te sporten presteer ik beter Sport én studie die ideale combinatie vind je in de sportklassen www.scheldemondcollege.nl Als je samen sport, leer je veel van elkaar. Programma De sportklassen van het

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Basketbaltrainer 3 Beroep: basketbaltrainer Bt3 Functie: trainer/coach tot en met rayon niveau

Basketbaltrainer 3 Beroep: basketbaltrainer Bt3 Functie: trainer/coach tot en met rayon niveau Aanbod keuzevakken Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de keuzevakken geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Basketbal Trainer 3 Basketbaltrainer 3 Beroep:

Nadere informatie

Door te sporten presteer ik beter. Sport en studie. die ideale combinatie vind je in de sportklassen.

Door te sporten presteer ik beter. Sport en studie. die ideale combinatie vind je in de sportklassen. Door te sporten presteer ik beter Sport en studie die ideale combinatie vind je in de sportklassen www.scheldemondcollege.nl Als je samen sport, leer je veel van elkaar. De sportklassen van het Scheldemond

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Branche erkende spoedopleiding Allround Aerobicstrainer-A (5 dgn)

Branche erkende spoedopleiding Allround Aerobicstrainer-A (5 dgn) Branche erkende spoedopleiding Allround Aerobicstrainer-A (5 dgn) Speciaal voor mensen die al een opleiding hebben gevolgd, bestaat de mogelijkheid om zich verkort bij te scholen om deel te nemen aan het

Nadere informatie

Agogisch medewerker GGZ BOL

Agogisch medewerker GGZ BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25474 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je biedt ondersteuning aan cliënten van

Nadere informatie

Business & Sport HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD

Business & Sport HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD ondernemend zijn en: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25166 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem; Papendallaan, Arnhem creatief het leuk vinden om

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Locatie Kingcollege Ds. Kingweg 10, Heerenveen Je doet ertoe!

Locatie Kingcollege Ds. Kingweg 10, Heerenveen Je doet ertoe! sport, dienstverlening en veiligheid Locatie Kingcollege Ds. Kingweg 10, Heerenveen Je doet ertoe! SDV : dé opleiding voor jou! Hou je van sporten en zie je dat anderen ook graag doen? Vind je het leuk

Nadere informatie

INHOUD. Onderwijs bij Zadkine 4 Sport en bewegen bij Zadkine 6. Brede opleiding dienstverlener niveau 2 8. Sport en bewegen niveau 3 en 4 11

INHOUD. Onderwijs bij Zadkine 4 Sport en bewegen bij Zadkine 6. Brede opleiding dienstverlener niveau 2 8. Sport en bewegen niveau 3 en 4 11 SPORT & BEWEGEN INHOUD Onderwijs bij Zadkine 4 Sport en bewegen bij Zadkine 6 Brede opleiding dienstverlener niveau 2 8 Sport en bewegen niveau 3 en 4 11 3 Onderwijs bij Zadkine Leren, denken, durven,

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

MBO-OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO-OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO-OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Amsterdam 2018-2019 JOHAN CRUYFF COLLEGE AMSTERDAM Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen ander dat sporters

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID SPORT, Vakcollege Sevenwolden Ds. Kingweg 8, Heerenveen DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Je doet ertoe! SDV : DÉ OPLEIDING VOOR JOU! Hou je van sporten en zie je dat anderen ook graag doen? Vind je het leuk

Nadere informatie

2010/2011. Sport & Bewegen. Sport & Bewegen

2010/2011. Sport & Bewegen. Sport & Bewegen Sport & Bewegen 13 Sport & Bewegen Sport-& Bewegingsbegeleider Sport-& Bewegingsleider Vrije tijd & Recreatie Sport-& Bewegingscoördinator: Bewegingsagoog B.O.S.-Medewerker Operationeel Sport- & Bewegingsmanager

Nadere informatie

Stage begeleiding SportRaad Heiloo

Stage begeleiding SportRaad Heiloo Stage begeleiding SportRaad Heiloo 2 e halfjaar 2011. Oriëntatie fase SRH Veel losse eindjes binnen de SR Bezoeken van de diverse schoolbesturen (HvA, Horizon College Amr, InHolland, Nova College CIOS

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ KRIJGT IEDEREEN AAN HET SPORTEN Ben je sportief? En heb je een goede conditie? Maak van sport je werk! Je kunt bij allerlei verschillende bedrijven

Nadere informatie

YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY

YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY GEEN DAG IS HETZELFDE IN DE WERELD VAN TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY. ELKE REISWENS DIE JE VERVULT EN ELKE ACTIVITEIT DIE JE ORGANISEERT IS UNIEK. MET JOUW ENTHOUSIASME,

Nadere informatie

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen BOL

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg () Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je begeleidt

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd 2018 2019 Sociaal Werk Bachelor of Social Work - Voltijd In het kort Als sociaal werker bied jij ondersteuning aan mensen die in de problemen zitten en er, ook met hulp van familie en bekenden, niet meer

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

Medewerker sport en recreatie

Medewerker sport en recreatie Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker sport en recreatie Studierichting Leisure & hospitality Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Sport. novacollege.nl/cios. Bewegen en. Gezondheid CIOS 2017/2018

Sport. novacollege.nl/cios. Bewegen en. Gezondheid CIOS 2017/2018 novacollege.nl/cios Sport Bewegen en Gezondheid CIOS 2017/2018 Op het Nova College geniet ik van de sfeer. De studenten en docenten zijn positief en vrolijk. Iedereen is gedreven. Het is fijn om te midden

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Doel Cursisten leren veilig en verantwoord les te geven volgens de visie en doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Centraal in de methode

Nadere informatie

Opleiding tot. Performance Trainer

Opleiding tot. Performance Trainer Opleiding tot Performance Trainer Waarom studeren bij Motive to Move Motive to Move Academy is een opleidingsinstituut wat zich als belangrijkste doel gesteld heeft om kwaliteitstrainers in sport op te

Nadere informatie

MBO-OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO-OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO-OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Enschede 2017-2018 JOHAN CRUYFF COLLEGE ENSCHEDE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen ander dat sporters een

Nadere informatie

Wat maak jij. Paardenhouderij. morgen mee MBO

Wat maak jij. Paardenhouderij. morgen mee MBO Wat maak jij morgen mee MBO Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven. Daar zijn

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Versie juni 2016 Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift* > versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

# 7. Sport en bewegen. Groningen, Assen. Jij? In de sport! * Laat je talent groeien! www.alfa-college.nl 0800-235 825 368 (0800-beltalent)

# 7. Sport en bewegen. Groningen, Assen. Jij? In de sport! * Laat je talent groeien! www.alfa-college.nl 0800-235 825 368 (0800-beltalent) # 7 Sport en bewegen Groningen, Assen Jij? In de sport! * Laat je talent groeien! www.alfa-college.nl 0800-235 825 368 (0800-beltalent) Wat je ook wilt worden... Jouw toekomst begint op het Alfacollege!

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK. Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van

MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK. Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges.

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY AMSTERDAM INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

EVC - EVK Werkafspraken

EVC - EVK Werkafspraken EVC - EVK Werkafspraken Inleiding Begin 2010 is namens de Academie voor Sportkader het project EVC-EVK gestart. Een project met als doel (aankomende) trainers, coaches en/of instructeurs met Eerder Verworven

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Sociaal cultureel werk

Sociaal cultureel werk #6 rk! e welzijnsw t e h n I? j i J n! nt groeie ale * Laat je t www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality Recreatie

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality Recreatie Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig medewerker leisure & hospitality (Recreatie) Studierichting Recreatie Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal MASTER COACH TALENTONTWIKKELING Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal 2 Inleiding In seizoen 2017/ 18 willen we starten met een tweejarig Master coach programma

Nadere informatie

GYMNNASTIEK LEIDER NIVEAU 3

GYMNNASTIEK LEIDER NIVEAU 3 GYMNNASTIEK LEIDER NIVEAU 3 Omschrijving opleidingsinhoud Heb ik een vooropleiding nodig? Hoe oud moet ik zijn om met de opleiding te starten? Hoe lang duurt de opleiding, wat is de maximale opleidingstijd?

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ KRIJGT IEDEREEN AAN HET SPORTEN Ben je sportief? En heb je een goede conditie? Maak van sport je werk! Je kunt bij allerlei verschillende bedrijven

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Boll, Emma Inhoud Inleiding... 3 o Waarom heb je voor deze

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

De opleiding wordt op meerdere locaties georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies, op verschillende dagen en/of avonden.

De opleiding wordt op meerdere locaties georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies, op verschillende dagen en/of avonden. De opleiding physical trainer niveau 1-jeugd bestaat uit 8 lesdagen van 4h (totaal 32h) + 4h stage in Elite club. De opleiding wordt op meerdere locaties georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies,

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Opleiding Sportklimtrainer

Opleiding Sportklimtrainer Opleiding Sportklimtrainer Opleidingsinformatie SKT3, 4 en 5 SPORTKLIMTRAINER Training geven leer je niet door een boek te lezen, of door te zien hoe iemand anders training geef. Training geven leer je

Nadere informatie

Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA

Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA Oefening van mbo-er naar succesvolle hbo-student Toelichting Als docent aan de opleiding voor apothekersassistent

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

PTA Lichamelijke opvoeding 2 ( Flex blok ) - Houtust - cohort 13-14-15

PTA Lichamelijke opvoeding 2 ( Flex blok ) - Houtust - cohort 13-14-15 A. Schoolexamen derde leerjaar, 2013-2014 PTA Lichamelijke opvoeding 2 ( Flex blok ) - Houtust - cohort 13-14-15 1 SE 1 Toepassing van spelregels in de praktijk 301T LO2/K/2,3 Praktisch ja 1,0 Bij de volgende

Nadere informatie

Medewerker Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg 2010/2011

Medewerker Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg 2010/2011 Medewerker Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg 2010/2011 Wij zijn Zuidwester Stichting Zuidwester biedt ondersteuning aan ruim 1000 mensen met een handicap, in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant.

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Deeltijd opleidingen buitensport

Deeltijd opleidingen buitensport Deeltijd opleidingen buitensport De buitensportopleiding van CIOS Goes Breda is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de meest gespecialiseerde buitensportopleidingen van de Benelux. De lessen vinden

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie