Aanbod streams. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de streams, geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod streams. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de streams, geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen."

Transcriptie

1 Aanbod streams Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de streams, geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

2 Buitensportcoördinator Het aanbieden van activiteiten waarbij: na(von)tuur, veiligheid, uitdaging & beleving centraal staan. Het werkveld: Uiteenlopende buitensport- en recreatiebedrijven in binnen- en buitenland. De doelgroep: De doelgroepen die je kunt bereiken middels buitensportactiviteiten zijn zeer divers. De activiteiten kunnen zowel als doel en als middel worden aangeboden. Wanneer het doel centraal staat gaat het om de beoefening van de activiteit zelf. Beleving en verbetering van vaardigheden staan gedurende de beoefening centraal. Hierbij kan je o.a. denken aan de groep recreanten en toeristen die deel willen nemen aan een niet alledaagse activiteit. Wanneer het middel centraal staat gaat het niet om de aangeboden activiteit maar om het achterliggende doel. Hierbij kan je o.a. denken aan probleemjongeren (confronteren met gedrag), bedrijven (teamtraining), studenten (kennismaking). Vereisten: De stream buitensport hanteert geen instroomeisen. Het keuzevak Lifetime is echter gewenst maar niet verplicht. Het is wel belangrijk dat je beschikt over: Een groot verantwoordelijkheidsgevoel, liefde voor buitensport in het algemeen, een flexibele instelling,. De wil om dit over te brengen aan uiteenlopende deelnemers, naast het beleven van eigen avonturen en verbeteren van vaardigheden. Je hebt geen hoogteangst en /of claustrofobie. Het is van groot belang te willen investeren in je eigen vaardigheden. Hierbij moet je vooral veel praktijkuren draaien. Een goede eigen vaardigheid draagt bij aan een grotere veiligheid en professionelere instructie. Opbouw lessen: Theorie 30%, praktijk 70%. 2

3 Beroepspraktijkvorming: Je stageuren vervul je binnen drie van de vier categorieën die de vakgroep buitensport van CIOS Arnhem, op basis van risico beoordeling, heeft geformuleerd. Een gedeelte van de BPVuren is geïntegreerd in het onderwijsprogramma (interne projecten, introductiekamp, zwerfkamp, Dutch Water Dreams, etc.) en een ander deel mag je vrij (in overleg met betreffende docent) vormgeven. Hierbij kan jij aangeven welke vorm van buitensport jouw voorkeur heeft. In het derde leerjaar loop je 584 uren en in het vierde leerjaar 548 uren stage. Eindresultaat: Wanneer je het vierde leerjaar met goed gevolg hebt afgesloten dan ben je in het bezit van een sport- en bewegingscoördinator diploma met buitensport als specialisatie (niveau 4). Die buitensportspecialisatie heb je gedurende twee jaar zelf kleur en vorm kunnen geven. Je bent dan een zogenaamd beginnend beroepsbeoefenaar die op het punt staat het werkveld te betreden. In je derde en vierde leerjaar heb jij voldoende tijd om het werkveld van de buitensport te verkennen en te bepalen in welk deel jij graag verder wilt. Dit is een kleine opsomming van keuzes die leerlingen van de stream buitensport na hun opleiding hebben gemaakt: Werken binnen de buitensportbranche en geüniformeerde beroepen. Reizen in combinatie met werken in de buitensport. Doorstuderen. Veelal Academie Lichamelijke Opvoeding, Fysiotherapie, Sport- Leisuremanagement. Docenten: Tiny van den Brandt Barry Samuels Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 3

4 Fitness & health coördinator Fitness: Health: een verzameling van activiteiten die erop gericht is de lichamelijke fitheid van de mens te vergroten. een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. Het werkveld: De gezondheidsbranche in de breedste zin van het woord, denk hierbij aan wellness-en paramedische zorginstellingen zoals fysiofitness praktijken en andere sportrevalidatiecentra. De doelgroep: Iedereen die geïnteresseerd is in fitness & health en zich wil verdiepen in de begeleidingsprincipes van medische fitness, personal training, functionele training maar ook coördinatie binnen sportcentra. Deze stream sluit goed aan bij de studenten die willen doorstromen naar fysiotherapie. Vereisten: Verantwoordelijkheidsgevoel, discipline, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, goede lesgeefvaardigheden, teamplayer, 4-6 uur in de week fitnessen, plannen, organiseren en communiceren. Opbouw lessen: Theorie, praktijk en stage gaan gedurende twee jaar hand in hand. Je oefent veel zelf en je werkt geregeld samen tijdens groepsopdrachten. Deze hebben altijd met het werkveld te maken. Het programma Intake en Testmethodiek. Trainingsleer. Training van grondmotorische eigenschappen, inspanningsfysiologie. Voedingsleer, houding en bewegingsapparaat, ziektebeelden. Praktische, functionele, medische fitnesstraining. Coördinerende managementzaken binnen sportcentra zoals organisatiestructuur, leiderschap, PR en marketing, trends en innovatie. 4

5 Beroepspraktijkvorming: Vanaf het begin van het studiejaar loop je stage; het derde jaar ruim 500 uur, in het vierde jaar ruim 600 uur. Er wordt een groot beroep gedaan op jouw zelfstandigheid, gekoppeld naar jouw stage. Deze kun je vervullen in de fitnessbranche, paramedische zorginstellingen en sportrevalidatiecentra. Mits dit stageadres erkenning heeft van Calibris (zie Eindresultaat: Na succesvolle afronding van het vak ben je in staat om als poortwachter te fungeren om zo preventie en curatie te scheiden. Je verricht de intake en stelt een trainingsplan op. Daarbij maak je gebruik van trainingsprincipes van fitness en medische trainingstherapie. Verder ben je als fitness- & health-coördinator in staat activiteiten aan te bieden voor diverse doelgroepen en kun je tevens leiding geven aan fitness- en health-instructors. Ook ben je in staat coördinerende taken uit te voeren. Ongeveer de helft van de afgestudeerde CIOS ers komt terecht in commerciële sportorganisaties (wellness- en fitnesscentra, sportscholen en fysio-fitnesspraktijken en zorginstellingen). Je kunt doorstromen naar het hbo, o.a. Fysiotherapie en Sport, Gezondheid & Management en ALO. Erkenning: Ondanks het feit dat de fitnessbranche een vrij beroep is en er verschillende cursussen bestaan, heeft het CIOS-diploma met de specialisatie Fitness- & Health-coördinator een landelijke erkenning (VWS, OCW en landelijke sportorganisaties). Het diploma staat voor verdieping, verbijzondering en veelzijdigheid. Aanvullende informatie: Kennis en vaardigheden zoals trainingsleer, conditietrainer, fit en beweging en een goed bewegingsgevoel kunnen een goede aanvulling zijn voor de stream Fitness & Health- coördinator. Deze stream is een goede voorbereiding op vervolgopleidingen als (sport)fysiotherapie, ALO, SGM en andere bewegingsstudies. 5

6 Websites: Op verschillende sites kun je je oriënteren op het werkveld. Bijvoorbeeld: Docenten: Michiel van Kalsbeek Mohamed Elhadouchi Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 6

7 Buurt, Onderwijs en Sportmedewerker Het werkveld: De BOS-driehoek : Buurt (buitenschoolse opvang, sport-bso, buurtwerk), Onderwijs (basisschool, beweegteam) en Sport (trainer, coach) De doelgroep: Kinderen van de basisschool, jongeren en/of volwassenen. Vereisten: Positief advies van je loopbaanbegeleider of niveau 3-diploma van CIOS of niveau 3-diploma SB opleiding van een ROC. Verder affiniteit met de doelgroep, actieve betrokkenheid bij de lessen en in de stages, kunnen werken in teamverband, hanteren van zelfreflectie: een belangrijk aspect van het competentiegericht leren en kunnen omgaan met kritiek Opbouw lessen: De lessen bestaan vooral uit hoorcolleges en praktijklessen. Bij de hoorcolleges wordt onder meer aandacht besteed aan: pedagogiek, psychologie, methodiek, didactiek, basismanagement en trainingsleer. Bij de praktijklessen gaat het vooral om het leren lesgeven aan verschillende doelgroepen. Veel lessen in de theorie koppelen we direct aan de praktijksituaties op school. Beroepspraktijkvorming: Een groot deel van de Bos-opleiding ben je bezig met stages (ongeveer 20 uur per week). De stage is verdeeld in drie verschillende zuilen : buurt, onderwijs en sport. Het Bos-team regelt de meeste onderwijsstages. De stage binnen de twee overige zuilen wordt geregeld in overleg met het Bos-team. 7

8 Eindresultaat: Je kunt zelfstandig lesgeven op een basisschool (groep 3 t/m 8) onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (directeur basisschool), je hebt zelf geen onderwijsbevoegdheid. Je kunt werk vinden binnen de BOS-driehoek. Er komen nieuwe banen binnen deze sector (functies: combinatiefunctionaris en sportbuurtcoach). Je kunt doorstuderen binnen het hbo (ALO, PABO, hbo-management, etc.). Bos blijkt een prima vooropleiding voor de ALO, waarbij het vaak mogelijk is om in het 2 e studiejaar in te stromen. Je bent de schakel tussen de school, de buurt en de sportvereniging. Je kunt een bestaand leerplan lezen, uitvoeren en hierbinnen veranderingen aanbrengen, aangepast aan de verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Je kunt sportstimuleringsprojecten binnen de BOS-driehoek ontwikkelen en uitvoeren. Je kunt sport- en bewegingsactiviteiten demonstreren (eigen vaardigheid). Je hebt inzicht in trainingskundige vaardigheden en kunt ze vertalen naar de basisschool. Je kunt omgangsvormen aanpassen aan de groep en/of de individuele sporter. Je kunt groepsprocessen sturen. Je werkt zelfstandig, flexibel en klantgericht. Docent: Martin van Wijk Jan Willem van Gent Leon Ebbers René Rosalina Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 8

9 Uit: BN de Stem Dijksma effent weg voor vakleerkrachten door Ondine van der Vleuten Donderdag 24 januari TERNEUZEN - Basisscholen mogen een afgestudeerde van het CIOS zelfstandig gymlessen laten geven. Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs schrijft dat aan de Tweede Kamer. Nels Rijvers van het CIOS in Goes is opgetogen. Hij hoopt dat de uitspraak ertoe leidt dat scholen meer specialisten bewegingsonderwijs in dienst nemen. "Wenselijk is dat er bovenschoolse beweegteams worden opgericht, waarin hbo- en mbo-specialisten gezamenlijk alles wat met sport, bewegen en gezondheid te maken heeft vormgeven. De tijd van twee keer per week een uurtje gym is voorbij. De overheid wil het bewegingsonderwijs breder zien vanwege de waarde voor de gezondheid en in de strijd tegen het overgewicht. Voedingsonderwijs hoort erbij, sporten tijdens voor-, tussen- en naschoolse opvang, samenwerking met wijk- en sportverenigingen. Dat kan een groepsleerkracht er niet bij hebben." In Zeeland hebben hooguit tien basisscholen een hbo-vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst, zegt Rijvers. Dijksma's brief was een reactie op onduidelijkheid over de positie van Ciossers en Lobossers (Leraarondersteuner Bewegingsonderwijs en Sport, een tweejarige vervolgopleiding). Afgestudeerden van Cios/Lobos hebben geen onderwijsbevoegdheid. Scholen vroegen zich af of zij ook zonder assistentie van een leerkracht lessen mochten geven. Nels Rijvers: "Als een school er altijd een leerkracht naast moet zetten, wordt het behoorlijk duur." De staatssecretaris van Onderwijs geeft nu dus aan dat dat niet hoeft. Afgestudeerden van het CIOS (LOBOS) mogen van staatssecretaris Sharon Dijksma zelfstandig bewegingsonderwijs geven aan basisscholieren. 9

10 Coördinator racketsporten Tennisleraar met licentie A en B. Verzorgen van klassikale en individuele tennistrainingen tot beginnende wedstrijdspeler. Het werkveld: Tennisverenigingen, tennisscholen, tennishallen. De doelgroep: Mensen die op recreatief prestatief tennisniveau willen leren spelen en mensen die op prestatief tennisniveau spelen. Vereisten: Minimale tennisvaardigheid op niveau 6 (toelatingsniveau 7). Opbouw lessen: Theorie 30%, praktijk 70%. Beroepspraktijkvorming: Tennisvereniging, tennisschool etc. Stagetijden vinden plaats in overleg met de stageplek. Er wordt minimaal 450 uur stage gelopen. 10

11 Eindresultaat: Je kunt klassikale en individuele tennistrainingen verzorgen met als doel de recreatieve spelers tot beginnende wedstrijdspeler op te leiden. Je kunt prestatieve spelers op wedstrijdniveau trainen. Je hebt een sporttechnische, beleidsmatige en PR-taak. Na één jaar (3 e leerjaar) de stream gevolgd te hebben kan je in het bezit zijn van het erkende KNLTB tennisleraar A (KSS3)licentie. Na twee jaar (4e leerjaar) kan je in het bezit zijn van het erkende KNLTB tennisleraar B licentie (KSS4). De licenties Tennisleraar A (KSS3) en B (KSS4) worden erkend door de KNLTB. Tevens zal een geïntegreerde cursus worden gevolgd tot leraar squash en badminton. Docent: Eric van Lith Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 11

12 Sociale bewegingsagogie Het werkveld: Het werkveld van de bewegingsagoog is heel breed. De bewegingsagoog krijgt vanuit het werkveld en de maatschappij te maken met nieuwe tendensen in de zorg- en hulpverlening. De bewegingsagoog is te vinden in instellingen, en heeft daarnaast een plaats binnen de gezondheidsmarkt. De doelgroepen: Mensen met een lichamelijke beperking,een verstandelijke beperking of stoornis in autistisch spectrum of ADHD. Mensen met psychische problemen of gedragsproblemen. Mensen die te maken hebben met een justitiële maatregel, in huizen van bewaring of jeugdinternaten, gesloten behandelinstellingen voor jongeren. Mensen met een verslaving. Senioren. Mensen in achterstandsituaties, gewichtsproblemen of een chronische aandoening. Vereisten: Verantwoordelijkheid durven en willen nemen; zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Om kunnen gaan met feedback; zowel van collega's als van deelnemers. Doorzettingsvermogen. Flexibiliteit en creativiteit. Teamspeler willen en kunnen zijn. Interesse in mensen bij wie het er anders aan toe gaat. Verbaal en fysiek je mannetje kunnen staan. Inlevingsvermogen. Goed kunnen luisteren en geduld opbrengen. Om in aanmerking te komen voor de stream 'bewegingsagogie' moet je over een portfolio beschikken met de volgende inhoud: Ruim voldoende cijfers voor les- en leidinggeven en eigen vaardigheid. Goede beoordeling van het kernteam voor attitude, inzet en inzicht. Verslag van de wijze waarop je je hebt verdiept in beide bewegingsagogische richtingen en je bevindingen hiervan. Daarnaast houden de docenten bewegingsagogie met alle kandidaten een gesprek waar met name aspecten als motivatie, inzicht, ervaring, affiniteit met de doelgroepen, communicatieve en uitdrukkingsvaardigheid worden getoetst. 12

13 Beroepspraktijkvorming: Je leert door middel van stages in het derde en vierde jaar het werkveld kennen. In het derde jaar doe je in verschillende doelgroepen en werkvelden ervaring op. In het vierde jaar loop je een verdiepende eindstage op de veelal door jou gekozen stageplaats. Aanvullende informatie: In het tweede en/of derde jaar zijn er aanbevolen keuzevakken, die goed aansluiten op de stream Sociale bewegingsagogie: Fitness, Spelsporten, lifetime. Eindresultaat: Je kunt door middel van bewegingsactiviteiten, afwijkend gedrag van mensen die moeite hebben om in de bestaande maatschappij mee te komen, in een meer wenselijke richting veranderen. Docenten: Rob de Wolff Cor van der Heijden Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 13

14 Operationeel Manager Sportieve Recreatie en Toerisme Heb jij organisatietalent en zie jij een baan binnen het werkveld sportieve recreatie en toerisme zitten EN spreekt een leidinggevende functie jou aan? Dan is Operationeel Manager Sportieve Recreatie en Toerisme iets voor jou! Het werkveld: Je bent werkzaam in de dienstverlenende recreatieve sector. Denk aan organisatie- en evenementenbureaus, bungalowparken, hotels en campings. Daarnaast is er veel werkgelegenheid binnen deze sector, kijk bijvoorbeeld naar de toename van recreatieve activiteiten binnen Nederland en Europa. ` De doelgroep: Alle doelgroepen, van jong tot oud! Tijdens je studie kom je in aanraking met verschillende doelgroepen in verschillende contexten. Vereisten: Samenwerken en overleggen. Leiding willen nemen. Met mensen om kunnen gaan. Geen tot uur mentaliteit. Stressbestendig zijn. Feeling hebben met kerntaak 2 en 3. Opbouw lessen: Competentiegericht onderwijs. Werken met het model van cyclisch leren en opleiden. P=plannen, D=doen, C=controleren, A=aanpassen. De lessen zijn opgebouwd middels projecten per periode. Deze lessen zijn opgebouwd volgens de theorie van projectmatig werken. 14

15 Beroepspraktijkvorming: Naar aanleiding van je interessegebied kun je stage lopen bij de volgende organisaties; Evenementenbureau OMNIVENTS, Hotelresorts Aldiana, Landal Greenparks (binnen- en buitenland), Le Pommier (Franse camping). Binnen deze stream heb je als student de mogelijkheid om binnen Nederland maar ook om in het buitenland stage te lopen. De student staat binnen deze stream centraal, individuele stageaanvragen mogen worden ingediend. Aanvullende informatie: O.a. de keuzevakken Lifetime, Bewegen op Muziek, Aerobics, Snowsport en Seniorensport zijn een goede aanvulling op deze stream. Eindresultaat: Je bent na het behalen van kerntaak 4 en 6 in staat projecten te coördineren en uit te voeren daarnaast kun je de bedrijfsvoering van een organisatie managen. Docenten: Eline Verwaaijen Kitty Zeggelaar Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 15

16 Operationeel sport- en bewegingsmanager Het werkveld: Buitensportondernemingen, commerciële sport- en bewegingscentra, fitnesscentra, toerisme, sportbuurtcentra, gemeenten, provinciale/gemeentelijke sportraden, landelijke overkoepelende sportorganisaties en/of ondersteunende sportorganisaties. Vereisten: Beroepshouding: doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, teamplayer, betrouwbaar, ondernemend, inspirerend. Opbouw lessen: De lessen bestaan o.a. uit het volgen van hoor- en werkcolleges. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: sportmanagement, sportmarketing, public relations, sport en recht, financieel management, management van evenementen. Vakken: De volgende modules komen aan bod: Management & Organisatie, Marketing & Sales, Financieel management, Personeelsmanagement, Kwaliteitsmanagement, Klantenmanagement, Projectmanagement, EHBSO / BHV, Loopbaanbegeleiding. Beroepspraktijkvorming: Uren norm: 3e jaar: 480 uur (+ 120 KV), 4e jaar: 700 uur Eindresultaat: Na afloop van de stream sportmanagement beschik jij over kennis en vaardigheden van de sportbranche die voor een operationeel sportmanager van belang zijn. Je bent in staat leiding te geven aan personeel, beleidsmatige taken te verrichten, sport- & beweegprogramma's te ontwikkelen en te positioneren, accommodatie en faciliteiten te beheren en te onderhouden en financiën te beheren 16

17 Aanvullende informatie: Een sportmanager kan in drie verschillende contexten werkzaam zijn: Publieke sector, georganiseerde sector en de commerciële sector. Deze arbeidsmarktsegmenten omvatten het allergrootste deel van de werkgelegenheid van de sportmanager. Docenten: John van Hese Nico Blok Hiltje Karrenbeld Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 17

18 Ortho-Bewegingsagogie Het werkveld: Het werkveld van de bewegingsagoog is heel breed. De bewegingsagoog krijgt vanuit het werkveld en de maatschappij te maken met nieuwe tendensen in de zorg- en hulpverlening. De bewegingsagoog is te vinden in instellingen, en heeft daarnaast een plaats binnen de gezondheidsmarkt. De doelgroepen: Mensen met een lichamelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking, stoornis in autistisch spectrum of ADHD. Mensen met psychische problemen. Mensen met gedragsproblemen. Mensen die te maken hebben met een justitiële maatregel, in huizen van bewaring of jeugdinternaten, gesloten behandelinstellingen voor jongeren. Mensen met een verslaving. Senioren. Mensen in achterstandsituaties. Mensen met gewichtsproblemen. Mensen met een chronische aandoening. De ortho-bewegingsagogie richt zich op de mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en op mensen met psychische problemen. 18

19 Vereisten: Verantwoordelijkheid durven en willen nemen. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Om kunnen gaan met feedback; zowel van collega's als van deelnemers. Doorzettingsvermogen. Flexibiliteit en creativiteit. Teamspeler willen en kunnen zijn. Interesse in mensen bij wie het er anders aan toe gaat Verbaal en fysiek je mannetje kunnen staan. Inlevingsvermogen Goed kunnen luisteren en geduld opbrengen Om in aanmerking te komen voor de stream 'bewegingsagogie' moet je over een portfolio beschikken met de volgende inhoud: Ruim voldoende cijfers voor les- en leidinggeven en eigen vaardigheid. Goede beoordeling van het kernteam voor attitude, inzet en inzicht. Verslag van de wijze waarop je je hebt verdiept in beide bewegings-agogische richtingen en je bevindingen hiervan. Daarnaast houden de docenten bewegingsagogie met alle kandidaten een gesprek waar met name aspecten als motivatie, inzicht, ervaring, affiniteit met de doelgroepen, communicatieve en uitdrukkingsvaardigheid worden getoetst. Beroepspraktijkvorming: Je leert door middel van stages in het derde en vierde jaar het werkveld kennen. In het derde jaar doe je in verschillende doelgroepen en werkvelden ervaring op. In het vierde jaar loop je een verdiepende eindstage op de veelal door jou gekozen stageplaats. Eindresultaat: Je bent in staat mensen die verstandelijke, lichamelijke of psychisch beperking hebben, te helpen en te begeleiden tot een zo groot mogelijke persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid in de maatschappij. Dit doe je door bewegen te gebruiken als middel, om op deze manier het gedrag van deze mensen te kunnen beïnvloeden en veranderen in positieve richting. 19

20 Aanvullende informatie: In het tweede en/of derde jaar zijn er voor aanbevolen keuzevakken, die goed aansluiten op de stream bewegingsagogie: Sportleider Aangepast Sporten en/of Zwemleider 3 en/of Sportleider Senioren Sport. Docenten: Paul Loeters Hester Bijsterbosch Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 20

21 Sportcoördinator Geüniformeerde Beroepen FIT FOR ACTION! Het werkveld: Defensie (landmacht, luchtmacht, marine, politie, marechaussee) en brandweer. De doelgroep: Kritische (jong) volwassenen in de leeftijd van 17 t/m 55 jaar. Vereisten: Discipline, doorzettingsvermogen, inzet, goede lesgeefvaardigheden, fysiek goed belastbaar en een teamplayer. Grote affiniteit met zelfverdediging en trainingsleer. Intakeprocedure: Aanleveren van een portfolio waarin je laat zien wie je bent en wat je al kunt! Opbouw lessen: In het derde en vierde jaar zijn de lessen met name praktijkgericht. De aangeboden lesstof heeft een duidelijke relatie met het werkveld en is in de streamstage meteen toepasbaar. Van student/stagiair word je in twee jaar tijd opgeleid tot een zelfstandig functionerend collega. Soort lessen: zelfverdediging, specifieke trainingsleer, spel, militaire vaardigheden, terreinwerk, hindernisbaan en outdoor, theoretische achtergronden. Beroepspraktijkvorming: Vanaf het derde studiejaar vindt de stage plaats in het werkveld. Dit betekent bij defensie, de politie of bij de brandweer. 21

22 Aanvullende informatie: Je hebt je CIOS-diploma met als specialisatie SCUB. In de praktijk betekent dit dat je voorrang hebt bij een sollicitatie binnen het werkveld op CIOS ers die deze specialisatie niet hebben gevolgd. Jij hebt namelijk al ervaring door twee jaar BPV in het werkveld en beheerst al specifieke vaardigheden. Advies voor keuzevakken is Lifetime, Fitness, Loop-/ conditietrainer en/of een vechtsportgerelateerd keuzevak. Websites: Op verschillende sites kun je jezelf al oriënteren op het werkveld: op alle sites staan nog diverse links. Eindresultaat: Niveau 4 SCUB (trainer/coach), betekent dat je kunt solliciteren binnen het werkveld als sportinstructeur of bij de politie als IBT-instructeur. Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om door te studeren. Je bent veelzijdig en toch specifiek opgeleid. Wanneer je aangenomen wordt, volgt er uiteraard nog een specifiek opleidingstraject binnen het werkveld. Docenten: Herbert Meijles Ferran Plaggenborg Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 22

23 Voetbalcoördinator Je wordt opgeleid tot Voetbalcoördinator en studeert af op niveau 4, incl. het trainersdiploma UEFA B (voorheen TC II) Bevoegdheid: Jeugd /senioren t/m 2e klasse KNVB. Het werkveld: Je bent naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie vooral werkzaam als technisch coördinator/trainer/coach in het amateurvoetbal bij een grotere amateurvoetbalvereniging. Nederlandse trainersdiploma s staan ook in het buitenland hoog aangeschreven en er zijn vanuit CIOS mogelijkheden (bv. via Winning Mood ) voor langere of kortere tijd in het buitenland stage te lopen en er na je studie te gaan werken. (Verenigde Staten/contactpersoon: J. de Hoop, De doelgroep: In eerste instantie krijg je als trainer/coach te maken met kinderen/jongeren die lid zijn van een voetbalvereniging en die door jou tot een betere voetbalspeler gemaakt worden. Daarnaast ben je binnen Kerntaak 4 tegelijkertijd druk met het begeleiden van vrijwillig kader- en/of andere betaalde collega-trainers. Vereisten: Doorzettingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit, teamspeler willen en kunnen zijn. Verantwoordelijkheid voor eigen gedrag durven en willen nemen. Zelfstandig kunnen functioneren. Om kunnen gaan met feedback; zowel van collega-trainers als van deelnemers. Rekening kunnen houden met de doelgroep. Motivatie voor het vak voetbal. Toelatingseisen: In principe is het zo dat je voor je eigen vaardigheid een voldoende dient te scoren. Een voetbaltrainer die zijn/haar nek breekt over de bal op het moment dat hij/zij een voorbeeld geeft, is niet de persoon die we als CIOS/KNVB aan het werkveld willen afleveren. Verder vinden we het van belang dat jij je kunt houden aan regels en afspraken en dus afspraken, gemaakt met de betreffende docenten, medestudenten, maar ook op stageplaatsen, daadwerkelijk nakomt. 23

24 Beroepspraktijkvorming: In het derde jaar kan je aan het werk met D-C- of B - jeugd en in het vierde jaar met top - jeugd. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een jeugdopleiding op BVO- (betaald voetbal organisatie)niveau of een stage van een vergelijkbaar niveau. Je kunt ook kiezen voor een stage bij oudere jeugd of senioren. Je stagebegeleider dient (in beide stagejaren) vanzelfsprekend ook in het bezit te zijn van het UEFA-B-diploma. Natuurlijk word je in je stages ook begeleid door je eigen voetbaldocent van CIOS Arnhem. Aanvullende informatie: Voor de stream Voetbal Coördinator ben je niet verplicht een keuzevak te volgen dat gekoppeld is aan Voetbal. Eindresultaat: Na vier jaar studeer je af aan het CIOS Arnhem met als titel Voetbalcoördinator. Je bent naar alle waarschijnlijkheid vooral werkzaam als technisch coördinator - trainer/coach in het amateurvoetbal bij een grotere amateurvoetbalvereniging. Je bent beoordeeld op de onderstaande zaken/ werkgebieden: Het analyseren van wedstrijden. Het coachen van wedstrijden. Het voorbereiden, verzorgen, evalueren van trainingen. Het aansturen van een begeleidingsteam. Het beschrijven van achtergronden van training en coaching. Het begeleiden van individuele spelers. Docent: Gerrit Willems Meer weten? Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: 24

ZW 3-3. Opleidingen. Sport en bewegen SPORT. Graafschap College

ZW 3-3. Opleidingen. Sport en bewegen SPORT. Graafschap College SPORT Opleidingen ZW 3-3 Sport en bewegen Graafschap College 2015-2016 Breng anderen in beweging! Sport jij met veel plezier? Wil je ook anderen stimuleren om te sporten en bewegen? Vind je het een uitdaging

Nadere informatie

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs 3 6 20152-201 heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als Welzijn Onderwijs 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

School en sport werken samen

School en sport werken samen School en sport werken samen Eindrapportage van het onderzoek naar combinatiefuncties school en sport in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs School en sport

Nadere informatie

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl 2015/2016 Hallo toekomst Ik kom eraan ZORG & WELZIJN >Check: www.roctop.nl 3 8 10 12 14 inhoudsopgave zorg & welzijn doktersassistent Doktersassistent - niveau 4 / BBL mbo-verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Studiegids 2012-2013 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Een sprekend beroep Spreken en verstaan is jouw terrein; het mooiste wat je kunt bereiken is mensen uit hun isolement halen. Ze spreken

Nadere informatie

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd Creative Business Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Creative Business Opleidingen 2015-2016 Inhoud Welkom 3 Opleidingsoverzicht Creative Business 4 Opleidingen: Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo 24, 25, 26 en 27 november 2014 van 19.00 uur tot 21.35 uur (verdeeld over drie rondes) Per avond aanmelden voor maximaal 2 voorlichtingen Je schooldecaan verdeelt de

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

Bewegen en Sport in het MBO

Bewegen en Sport in het MBO Bewegen en Sport in het MBO Servicedocument voor Bewegen en Sport in de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Berend Brouwer (SLO) en Bert Boetes (MBO Raad)

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

zakelijke dienstverlening communicatie

zakelijke dienstverlening communicatie school voor commercie & dienstverlening Zakelijke dienstverlening & Communicatie zakelijke dienstverlening & communicatie school voor commercie & dienstverlening Zakelijke dienstverlening & Communicatie

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden?

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden? Beroepsopleidingen 2014-2015 Economie Administratief Medewerker Uniformberoepen Secretariaat Financiële Beroepen Commerciële Dienstverlening Informatie & Communicatie Technologie Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl 201-201

www.studietry-outs.nl 201-201 www.studietry-outs.nl 201-201 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2014 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl

www.studietry-outs.nl www.studietry-outs.nl 2013-2014 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2013 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie