Nieuwsbrief 3 Pieter Brueghelschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 3 Pieter Brueghelschool"

Transcriptie

1 Agenda 27 september Speelgoedochtend kleuters 2 oktober Start Kinderboekenweek 4 oktober Podium groep 1/2 en 3 10 oktober Jaarvergadering OR oktober Herfstvakantie Week 43 Luizencontrole 30 oktober Start Cultuurweek Proeflessen AMV op school! Op woensdag 9 oktober komt Meester Jan bij ons op school om proeflessen te geven voor de cursus Algemene Muzikale Vorming. Deze cursus wordt verzorgd door het Kunstbedrijf Arnhem. De cursus is geschikt voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5. Meer informatie vindt u op de website van het Kunstbedrijf: Communicatie met ouders, een actiepunt uit de ouderenquête. Uit de ouderenquête is naar voren gekomen dat de communicatie tussen ouders en school niet tot hoge tevredenheid leidt. U geeft aan niet goed op de hoogte te zijn van zaken rondom de visie van de school, de uitgangspunten van onze manier van werken, waar zijn we mee bezig, welk beleid volgen we en hoe zich dat vertaalt naar het werken in de groepen. U geeft aan behoefte te hebben aan duidelijke communicatielijnen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Om te komen tot een goede afstemming heb ik vier ouders gevraagd of ze met mij willen meedenken over wat we als school moeten communiceren en hoe wat dat zouden moeten doen. Gelukkig wilden Mathilde Lub, Fianne Lindenaar, Guido van Diermen en Jaap Fransen dat graag doen. Deze ouders zitten in de klankbordgroep op persoonlijke titel: niet als vertegenwoordiger van de ouders. De eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep is inmiddels geweest en daaruit is een groot aantal tips en adviezen gekomen. We hebben gesproken over de vorm en de middelen die we als school gebruiken en ook over de inhoud van wat we (kunnen) communiceren. Wat mag u de komende tijd in ieder geval concreet van mij verwachten: In de nieuwsbrief komt op gezette tijden informatie over de dagelijkse gang van zaken in de school, Wat is de onderwijsvisie van onze school en hoe is deze zichtbaar in ons beleid en in die dagelijkse gang van zaken. Wat zijn de korte en lange termijn doelstellingen van de school en hoe wordt hieraan gewerkt. Wat gebeurt er op studiedagen en hoe zijn wij als team bezig met de verdere professionalisering. Ook zullen we u regelmatig informeren over het werk van de OR en de MR. We gaan bovendien in de school een keuze maken voor twee dominante communicatiekanalen, zo weet u waar u kunt kijken om goed op de hoogte te zijn. We hebben in de klankbordgroep afgesproken dat men mij gevraagd maar zeker ook ongevraagd van feedback en ideeën zal voorzien. We komen ongeveer 1 keer per 3 maanden bij elkaar. Wordt vervolgd, dus!

2 Plein-ploeg: Join the club! Wij hebben het plan opgevat om te starten met de pleinploeg: een aantal ouders die zo n 1x per 2 maanden een avond/middag samenkomt om het schoolplein te kuisen, te vegen, onkruid te wieden, struiken te snoeien en te doen wat nog meer nodig is. Dit alles in de hoop het schoolplein een wat prettigere aanblik te geven, lekker te werken en een gezellige avond/middag te hebben (wat te drinken achteraf regelen we ook!). We beginnen eind oktober/begin november met de winterbeurt! Wie doet er mee? Geef je op bij Mathilde Lub of Fianne Lindenaar Nieuwe gezichten in de MR De MR wil u laten weten dat zij, na het aftreden van Joost Sliphorst en Mirjam Cosijn, twee nieuwe leden in de medezeggenschapsraad mag verwelkomen. Het gaat om Annemiek Nap en Lonneke Kranendonk. In onderstaande stukjes stellen zij zichzelf aan u voor. Hallo, ik ben Annemiek Nap, ik ben getrouwd met Peter Krijns en moeder van Jasper (groep 7) en Anna (groep 5). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als gynaecoloog in Rijnstate. De afgelopen jaren heb ik op school af en toe meegeholpen op sportdagen, in de schooltuin, bij het schoolzwemmen en in de verfraaiingcommissie. Omdat het me ook nuttig lijkt om mee te denken over het beleid van de school heb ik toegezegd om zitting te nemen in de MR. Leerkrachten en ouders kunnen samen goede ideeën ontwikkelen en initiatieven ontplooien om de tijd op school voor onze kinderen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Hallo, ik ben Lonneke Kranendonk, getrouwd met Michiel van Dam en moeder van Mila (groep 8), Duco (groep 6) en Bodil (groep 4). Inmiddels wonen we 7 jaar in Arnhem en zo lang loop ik ook al als ouder op deze school rond. Na 4 jaar feestcommissie en 3 jaar Ouderraad vind ik het leuk me nogmaals op een andere manier voor de school in te zetten. Ik werk 3,5 dag per week als editorial manager/bladenmaker bij Label in Arnhem en schrijf daarnaast aan praktische/humoristische boeken over opvoeden. Waarom ik in de MR zit Vooral omdat ik het belangrijk vind samen met andere ouders en teamleden over de school na te denken, te adviseren en eventueel mee te beslissen over zaken die belangrijk zijn voor de school. Als ouder kun je een mening hebben over het schoolbeleid, maar ik vind het vooral belangrijk daar dan ook wat mee te doen. We willen tenslotte dat onze kinderen een leerzame, veilige én leuke tijd op de hebben. Als u bepaalde zaken aan de orde wilt stellen, kunt u mij gerust aanspreken. Misschien zie ik er op het schoolplein soms wat onbenaderbaar (want gehaast) uit: spreek me aan! Dat kan persoonlijk, maar ook telefonisch, via mail of social media.

3 Kinderboekenweek Vanaf woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober 2013 is het weer tijd voor de Kinderboekenweek! Het thema is dit jaar Sport en Spel, met als motto Klaar voor de start. Woensdag 2 oktober a.s. zal de Kinderboekenweek voor onze leerlingen geopend worden in de hal. Gelet op het thema vragen wij alle leerlingen om woensdag 2 oktober a.s. in sportkleding op school te komen. Naast de opening zal er in alle groepen ruim aandacht zijn voor de Kinderboekenweek en staan er verschillende activiteiten op het programma. Zo is er in alle groepen een spelletjesmiddag op donderdagmiddag 10 oktober. De kinderen mogen dan gezelschapsspelletjes van thuis meenemen. De Kinderboekenweek wordt door het team georganiseerd in samenwerking met de bibliotheekcommissie van de ouderraad. Petra Gelukkig: Petra is langzaam herstellende. Afgelopen woensdag heeft ze weer een dag voor de klas gestaan, en hoewel het behoorlijk vermoeiend was, heeft ze veel zin om het aantal dagen dat ze op school is langzaam uit te breiden. Paul blijft in ieder geval de komende week nog in de groep op die dagen dat Petra en Marloes niet werken. De cultuurweek: Ik vertel, ik zie en ik hoor. In de eerste cultuurweek van dit schooljaar staat de volgende filosofische vraag centraal: Kan een woord of beeld voor iedereen dezelfde betekenis hebben? De kinderen gaan aan de slag met gesproken en geschreven woord en met beeld. We maken gebruik van fotografie (groepen 1 t/m 6) en film en geluid (groepen 7 en 8). Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 Fotografie Open Portretfotografie Tabletop fotografie animatie en dicht in de klas. In deze cultuurweek speelt het proces een centrale rol: wat heb ik gemaakt en hoe komt mijn product over bij de ander. De resultaten zullen te zien zijn op onze website en natuurlijk in de klassen. Ontruimingsoefening. 24 september hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Het doel is om de kinderen het lopen van de vluchtroute een keer te laten oefenen. Om 13:30 uur ging het alarm. De BHV-ers hebben de ontruiming gevolgd en geëvalueerd. Hier en daar zijn er wat aanpassingen gekomen, met name op de plek waar de groepen buiten moeten wachten tot het sein veilig is gegeven. Dat doen we nu op het plein van de Emmaus. De ontruiming verliep vlot en goed. Deze oefening was van tevoren aangekondigd bij het team en de leerlingen. Er volgt dit schooljaar nog tenminste één oefening die we niet van tevoren aankondigen!

4 Kijken in de klas. In deze en de komende nieuwsbrieven willen we wat meer vertellen over wat er nou gebeurt in de verschillende groepen op school. Hoe ziet een dag eruit, waar zijn de kinderen op dit moment mee bezig, waarom doen we de dingen die we doen? Die onderwerpen kunnen ter sprake komen. Maar iedere leerkracht geeft u op eigen wijze een kijkje in de klas! Een kijkje in groep 1/2 Wij werken met thema s die aan het begin van het schooljaar vastgelegd worden door alle leerkrachten van alle kleutergroepen: EVB en Bauerstraat. We zijn begonnen met het thema verkeer. Als inleiding kwam de wijkagent door alle klassen om voor de klas een cadeau te brengen. De kleuters kregen een verkeerspuzzel. In de verkeersweek mochten de jongste kleuters een verkeersbord maken. Ze kregen een rond bord met rode rand en moesten daarin iets tekenen wat (vanuit kleuterfantasie) niet mocht. Er kwamen verkeersborden van hier mag je geen hond laten poepen tot zelfs hier mag een eekhoorn niet in zijn holletje kruipen. In de klas moest overgestoken worden m.b.v. een echt werkend stoplicht. In het echte verkeer deden ze ervaringen op in de verkeerswandelroute onder begeleiding van ouders. Nog bedankt hoor, hulpouders! Beide kleutergroepen leerden natuurlijk een verkeerslied. in de maandsluiting te beluisteren! Eén van onze leerdoelen in deze week was bij het rekenen: meten. Dit passen en meten gebeurde in een werkje dat een fiets voorstelde m.b.v. van lange en korte strookjes. Ook dit soort leerdoelen worden door alle kleuterleerkrachten uitgekozen binnen de thema-werkjes. Wat de taal betreft zijn we weer bezig met de lettertas/koffer. Om beurten krijgen de kinderen die mee naar huis. Met de ouders samen kan het kind een object opzoeken waarin de letter zit die op dat moment behandeld wordt. De volgende ochtend moet de tas/koffer weer mee naar school. In de kring gaan de anderen vragen stellen over het object: wat kun je ermee doen? wie gebruikt het? waar speel je er mee.. binnen/buiten? Dit lokt een proces van Taal-Denken uit. Verbazingwekkend soms om te zien hoe snel ook kinderen uit groep 1 vragen leren stellen! We starten ook weer met onze boekenkring. Uw kind krijgt vanzelf een uitnodiging waarin ook de bedoeling/verloop van zo n kring beschreven staat! Hopelijk was dit als eerste bericht al een leuk kijkje in de kleuterkeuken. Tot in een volgend kijkje! Groetjes, Willy en Janine

5

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief nummer 2 Beste ouders / verzorgers, Afgelopen week en deze week is het kinderboekenweek. Zoals u wellicht weet is het thema van de kinderboekenweek: Superhelden. Bent u al in de bibliotheek

Nadere informatie

Agenda. Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2

Agenda. Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2 Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2 Schoolreisjes Alle schoolreisjes zijn gelukkig prima verlopen. Op de website kunt u onder het kopje, 'groepen' de verslagen en foto s van de verschillende groepen bekijken

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!!

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!! Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 5 september BeweegWijs De lijnen staan op het plein! Het ziet er echt mooi uit en de kinderen

Nadere informatie

De jarigen van oktober

De jarigen van oktober Jaargang 21 nr. 6 Oktober 2014 C.B.S. De Burcht Broekweg 32 2235 BK Valkenburg Tel. 071-4074467 E-mail: info@cbsdeburcht www.cbsdeburcht.nl Van alles wat. Per 01 September is mijn (Wim) nieuwe adres: Jan

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren Nieuwsbrief BSO Tennisclinic de Geeren November 2013 Nieuwsbrief Buitenschoolse Opvang Na een heerlijke zomer, waarin we enorm hebben genoten van het prachtige weer, genieten we nu van de herfst en staat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NOTEERT U DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA 20 oktober t/m 24 oktober Herfstvakantie 27oktober, 3 november en 10 november Fietsclinic groep 7/8 27 oktober Luizencontrole

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders,

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders, Nummer: 365 25 November 2011 Wij zorgen voor elkaar Interessante informatie: 23 DECEMBER ALLE LEERLINGEN VRIJ OM 1200u 31 december juf Ellen jarig 06 januari meester Léon jarig 16 januari algemene ouderavond

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

Seizoensluiting. J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2

Seizoensluiting. J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2 Seizoensluiting J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2 Nieuws uit de groepen Groep 1-2A De afgelopen periode hebben we gewerkt over het thema eten. We hebben geleerd wat gezond en ongezond

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 Kerkhoflaan 12 4 februari 2014 8464 VL Sintjohannesga 0513 551 857 detrieme@cbo-meilan.nl

Nieuwsbrief 8 Kerkhoflaan 12 4 februari 2014 8464 VL Sintjohannesga 0513 551 857 detrieme@cbo-meilan.nl Nieuwsbrief 8 Kerkhoflaan 12 4 februari 2014 8464 VL Sintjohannesga 0513 551 857 detrieme@cbo-meilan.nl Agenda Verjaardagen Februari Februari 4 en 5 10-minutengesprekken 4 Fenna 24 28 voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Kindervergadering Zo gaat het bij ons!

Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Pedagogisch kader kindercentra 4 13 jaar Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Introductie voor de groepsleiding Is kinderinspraak belangrijk? Denken vanuit de groep is logisch en praktisch, maar toch

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Maak het zelf online. Klassendagboek bevestigt relatie.

Maak het zelf online. Klassendagboek bevestigt relatie. Maak het zelf online Klassendagboek bevestigt relatie. De documentaire De Levenslessen van Meester Kanamori (1) raakte mij diep. Kanamori maakt gebruik van de wereld om ons heen in zijn lessen. De gevoelens

Nadere informatie

Infobrief nummer 12, 2014-2015

Infobrief nummer 12, 2014-2015 Infobrief nummer 12, 2014-2015 AGENDA Ma. 02-03-2015 Meester Jeroen in groep 8 Meester Thijs ADV, juf Karen in groep 7 Ma. 09-03-2015 Meester Jeroen in groep 8 Meester Thijs ADV, juf Karen in groep 7 Di.

Nadere informatie