Op de cover: Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen (l)en wethouder Marieke Schriks onthullen de tentoonstellingszalen met Zutphense Schatten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op de cover: Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen (l)en wethouder Marieke Schriks onthullen de tentoonstellingszalen met Zutphense Schatten."

Transcriptie

1 J aarverslag 2008 Stedelijke Musea Zutphen

2 Op de cover: Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen (l)en wethouder Marieke Schriks onthullen de tentoonstellingszalen met Zutphense Schatten.

3 Inhoudsopgave Jaarverslag Inleiding 1 2. Ontwikkelingen Tentoonstellingen Stedelijk Museum Zutphen 7 4. Tentoonstellingen Museum Henriette Polak Nevenactiviteiten Musea Zutphen Bezoekersaantallen Collectiebehoud en beheer Vrijwilligers Vereniging Vrienden Stedelijke Musea Zutphen (VVSMZ) Publicaties / commissies Scholing / opleiding Medewerkers 30 Bijlage - Aanwinsten en bruiklenen Colofon

4 1. Inleiding Het werken in een museum maakt een mens vanzelf filosofisch. Voortdurend omringd te zijn door historie, kunst en cultuur stemt tot nadenken. Over vergankelijkheid en duurzaamheid, over veranderende opvattingen over kunst en levenskunst, over wat waardevol is. Afgaand op de opmerkingen in de gastenboeken van het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak, de Musea Zutphen, heeft ook een kortstondig verblijf in een museum op veel mensen dat zelfde effect. Je stapt even uit je dagelijkse werkelijkheid en stelt je open voor andere tijden en andere zienswijzen. Niet zelden knap je daar van op. Stedelijk Museum Zutphen Mensen hebben musea nodig, maar musea ook mensen. Zonder bezoekers kan een museum niet bestaan. Een museum hoort dan ook open te zijn. De grote opgave voor 2008 was de heropening van het Stedelijk Museum. Een belangrijke stap, maar niet meer dan de eerste. Beide musea hebben een potentieel om te groeien in kwaliteit, uitstraling en bereik. Deze ambitie en overtuiging bepalen onze doelen. In 2008 en in de komende jaren. Daarbij houden wij ons het volgende voor: 1 Museum Henriette Polak Alles voor iedereen willen zijn, leidt tot niets Musea hebben een bepaald imago, dat niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Ook het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak worden geconfronteerd met de (voor)oordelen en verwachtingen van bezoekers, beleidsmakers, samenwerkingspartners, kunstenaars, culturele collega s, schenkers, om een paar relatiegroepen te noemen. Het is heilloos om aan alle verwachtingen te willen voldoen, want die zijn niet zelden tegenstrijdig. De Musea Zutphen, hebben elk een eigen profiel. Het Stedelijk Museum Zutphen brengt de cultuurhistorie van Zutphen en omgeving treffend in beeld. Het Museum Henriette Polak is hét museum voor modern-klassieke schilder- en beeldhouwkunst in Nederland. Beide profielen worden in de komende tijd verder uitgewerkt.

5 Een kenmerk van beide profielen zal zijn dat gestreefd wordt naar het leggen van verbindingen vanuit de eigen kracht. Alles van waarde is weerloos Een belangrijk en groot deel van het museale werk is onzichtbaar voor het publiek. Het beheer en behoud van de collecties en het presentabel maken van objecten is kostbaar en vergt veel (vrijwillige) capaciteit. Zonder deze stille kracht achter de schermen, zouden tentoonstellingen en educatieve activiteiten niet van de grond kunnen komen. De collectietaak is een voortdurend proces, dat vraagt om veel deskundigheid en creativiteit om allerlei bedreigingen waaraan de objecten bloot staan het hoofd te bieden. Van houtworm tot gretige vingers van bezoekers. Van klimaatschommelingen tot brandbeveiliging. Alles verandert, niets gaat verloren Musea zijn het beste voorbeeld van deze uitspraak van Ovidius. Musea staan stil bij (kunst)historische ontwikkelingen, maar staan zelf niet stil. De Musea Zutphen willen midden in de (Zutphense) samenleving staan, want alleen op die manier kunnen wij er voor zorgen dat de aandacht voor (cultuur)historie en kunst blijft bestaan en zelfs groeit. Om die rol te kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat de musea ook in fysieke zin voldoen aan de eisen van deze tijd. In de loop van de jaren is er regelmatig gesproken en gedacht over het gezamenlijk huisvesten van het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak. In 2008 is een start gemaakt met een haalbaarheidsonderzoek. Vanzelfsprekend is de insteek van het onderzoek dat gezamenlijke huisvesting, die verandering van locatie met zich meebrengt, leidt tot winst voor beide musea. Inhoudelijke, ruimtelijke, organisatorische en logistieke winst. Het onderzoek wordt in 2009 afgerond. Tot slot: Alles wat het waard is om te doen, is het waard om te doen met passie In mijn eerste jaar als directeur van de Musea Zutphen ben ik getroffen door de liefde en toewijding anders kan ik het niet noemen waarmee de museumstaf en vrijwilligers hun werk doen. Sommige sinds korte tijd, andere al jaren. Wij vinden ons werk betekenisvol, zinvol en niet te vergeten leuk! En het wordt alleen maar betekenisvoller, zinvoller en leuker als het gedeeld wordt met anderen. Voel u hierbij uitgenodigd; de deuren van beide Musea Zutphen zijn sinds 2008 weer open. Graag tot ziens. Tiana Wilhelm Directeur Musea Zutphen 2

6 2. Ontwikkelingen 2008 In de hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt een indruk gegeven van de inhoudelijke activiteiten die de Musea Zutphen in 2008 hebben uitgevoerd. Vanaf april begon het Stedelijk Museum met de organisatie van kleine tentoonstellingen. Geleidelijk aan kwam de museumorganisatie in het oude ritme en was er weer sprake van een afwisselend tentoonstellingsprogramma in beide musea. Veel van de overige ontwikkelingen in 2008 hadden direct of indirect te maken met de huisvestingssituatie van de musea. Herinrichting Stedelijk Museum Zutphen Vanwege de verbouwing van het naastgelegen depotgebouw was het Stedelijk Museum sinds eind 2005 gesloten. Tijdens de verbouwingsperiode waren de ruim museale objecten opgeslagen in het museumgebouw (kloostergebouw Broederenkerkcomplex). Gedurende de sluitingsperiode was een deel van deze objecten te zien in een zogenaamde depotopstelling. Eind 2007 zijn alle objecten terugverhuisd naar het depotgebouw en kon worden gestart met de herinrichting van het museum. Het financiële kader van de herinrichting werd bepaald door het krediet dat hiertoe beschikbaar was gesteld door het college en de raad en het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke gezamenlijke huisvesting van de twee gemeentelijke musea. Vanwege dit kader heeft de herinrichting een provisorisch karakter gekregen, waarbij voortdurend een afweging is gemaakt met betrekking tot de gewenste duurzaamheid van de noodzakelijke investeringen. 3 Herinrichting De top van de ijsberg Uit reacties van bezoekers na de heropening blijkt dat sommigen van hen in de veronderstelling zijn dat het museum zelf is verbouwd. Dat is dus niet het geval. Het museumgebouw is slechts heringericht. In de huidige tentoonstellingszalen op de begane grond staat nu een selectie de top van de ijsberg - uit de Zutphense schatten die het depot herbergt. Voor de nieuwe collectieopstelling zijn nieuwe vitrines en displays vervaardigd. In de tentoonstellingzaal op de eerste etage worden vier keer per jaar wisseltentoonstellingen georganiseerd. De Middeleeuwse Refterzaal op deze etage was voorheen ook in gebruik als tentoonstellingsruimte. Gedurende de sluitingsperiode vonden in de Refter regelmatig lezingen, concerten of andere publieksactiviteiten plaats georganiseerd door de musea of derden. Deze functie is na de heropening gehandhaafd. De herinrichting van de gewelfde kelderruimte van het museum wordt in 2009 afgerond. Het is de bedoeling deze ruimte te benutten voor kleinschalige tentoonstellingen en educatieve activiteiten.

7 De kantoren die oorspronkelijk in het depotgebouw gehuisvest waren, zijn vanwege de verbouwing verplaatst naar de tweede etage van het museumgebouw. Dit was voorheen tentoonstellingsruimte. De herinrichting had ook gevolgen voor de klimaat-, verwarmings- en beveiliginginstallaties. Ook hier zijn vanwege het financiële kader slechts de meest noodzakelije aanpassingen doorgevoerd. De herinrichting onderstreepte de behoefte aan een verscheidenheid van ruimten om de diverse museale taken te kunnen uitvoeren. Naast een depot dat aan de museale richtlijnen voldoet, is behoefte aan dito tentoonstellingsruimten; educatieve ruimte(n) en ontvangstruimte; kantoorruimte; technische en facilitaire ruimte(n). Met name voor de eerste drie categorieën is het wenselijk dat deze flexibel kunnen worden ingericht. De behoefte aan verschillende ruimten staat op gespannen voet met het beschikbare aantal vierkante meters. Wat er getoond en gedaan kan worden, is dan ook beperkter dan de vraag en het aanbod. Het grootste gedeelte van de herinrichtingwerkzaamheden was in november afgerond. Op 28, 29 en 30 november vonden de openingsfestiviteiten plaats (zie Tentoonstellingen Stedelijk Museum Zutphen ). Tijdelijke sluiting achterhuis Museum Henriette Polak In de zomer van 2008 bleek dat de vloerbalken van het middeleeuwse achterhuis van het museum in een dusdanig slechte conditie waren, dat regulier onderhoud onvoldoende was om daarmee de veiligheid van mens en collectie te kunnen garanderen. Totale vervanging van de balken was noodzakelijk. Dit betekende dat het achterhuis en het daar gelegen depot volledig ontruimd moesten worden en alle objecten extern moesten worden opgeslagen. De vervanging van de balken en de herstelwerkzaamheden zijn in relatief korte tijd uitgevoerd, maar het was onvermijdelijk om het achterhuis gedurende ruim drie maanden (oktober 2008 tot medio januari 2009) te sluiten. De geplande collectietentoonstelling samenhangend met de publicatie Het hart van de collectie Museum Henriette Polak werd hierdoor noodgedwongen beperkt tot het voorhuis. Achterhuis Museum Henriette Polak 4

8 Entreehal Stedelijk Museum Haalbaarheidsonderzoek De monumentale panden waarin beide musea gehuisvest zijn, dragen onmiskenbaar bij aan de uitstraling, maar brengen ook veel beperkingen met zich mee. Er zijn veel knelpunten qua ruimte, flexibiliteit, toegankelijkheid, veiligheid en de beheersing van de klimatologische omstandigheden, die een structureel karakter hebben. Dat bleek ook uit eerdere onderzoeken. Hiernaast brengt de spreiding over twee locaties ook organisatorische, logistieke en facilitaire knelpunten met zich mee. Vanuit deze achtergrond hebben college en raad besloten om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijke gezamenlijke huisvesting van beide musea. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau en is augustus 2008 van start gegaan. Bovenverdieping Museum Henriette Polak In het haalbaarheidsonderzoek wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke toevoeging van andere dan de nu reeds bestaande functies, zoals bijvoorbeeld een museumwinkel, een horecavoorziening, VVV, of andere toeristisch/recreatieve voorzieningen, die op een logische en elkaar versterkende manier zouden kunnen worden opgenomen in de museumaccommodatie. Ook de Graafschaap Bibliotheek, die naast het Stedelijk Museum is gehuisvest in de Broederenkerk, kampt met ruimtegebrek. Zo zou de bibliotheek graag onderdak willen bieden aan Stichting het Oude Kinderboek, maar ziet daar nu geen mogelijkheden toe. Deze mogelijkheden zouden kunnen ontstaan indien de bibliotheek en de musea een aantal niet functiegerelateerde ruimten met elkaar zouden kunnen gaan delen. Daarbij wordt gedacht aan educatieve-, kantoor- en vergaderruimten, reprofaciliteiten et cetera. Zowel binnen als buiten Zudocku-verband (Zutphens Directie Overleg Cultuur en Kunst) zoeken het Stedelijk Museum en de bibliotheek elkaar in toenemende mate op. Een aardig voorbeeld hiervan is het Panelenproject dat in 2008 is uitgevoerd. Uit handen van wethouder Marieke Schriks ontvingen de Musea Zutphen en de Graafschaap Bibliotheken een eerste abonnement op de zogenaamde Huiskunstenaar. De huiskunstenaar is een initiatief van het Zutphense bureau Kunst/Werk dat in 2007 geadopteerd werd door de musea. Het Stedelijk Museum en de Graafschap Bibliotheek wilden dat de goede band als buren en enthousiaste samen- 5

9 werkingspartners zou worden verbeeld plus de gezamenlijke ambitie om de toekomstige culturele toegangspoort van Zutphen te worden. De Zutphense kunstenaar Karel Overbeek bedacht een panelenproject, dat hij samen met een groep van 11 enthousiaste en creatieve scholieren uitvoerde. De panelen zijn geplaatst in de ondiepe nissen van de muur van het Stedelijk Museum aan het Gideonplantsoen en de nisvormige ramen van de bibliotheek. De panelen geven een indruk van heden, verleden en toekomst van het Broederencomplex. Daarbij stond het potentieel als cultuur- en ontmoetingsplek centraal. v.l.n.r. Karel Overbeek, Wethouder Schriks, Gerard Huis in t Veld (Graafschap bibliotheken) Jan Roelofs (Kunst/Werk) Bezoek Zudocku aan Shrewsbury December 2008 zijn de directeuren van de vijf culturele basisinstellingen (Regionaal Archief Zutphen, Graafschaaf Bibliotheek, Hanzehof, Muzehof en de Musea Zutphen) op werkbezoek geweest in zusterstad Shrewsbury. Een boeiende en inspirerende trip, omdat er met name ten aanzien van huisvestingsvraagstukken grote overeenkomsten zijn. Shrewsbury heeft enige tijd terug besloten om aanzienlijke investeringen te doen in de culturele infrastructuur, onder andere de bouw van een nieuw theater en een nieuw museum, om hiermee de toeristische aantrekkelijkheid en de aantrekkelijkheid als vestigingplaats te versterken. Vanuit de Musea Zutphen volgen wij de ontwikkelingen op de voet en hopen te kunnen leren van de ervaringen van onze Engelse collega s. De volgende leerlingen deden mee aan het panelenproject Merlijn van de Pol, Etienne Clara, Jolijn Roeleveld, Anna de Vilder, Suzanne Visser, Lars Brandsema, Jinte Teekamp, Marijn Janssen, Camilla Overgoor, Jaron van der Kuij en Roos-Ella de Jong Werkbezoek in zusterstad Shrewsbury 6

10 3. Tentoonstellingen Stedelijk Museum Zutphen In de loop van 2008 hervatte het Stedelijk Museum Zutphen haar museale publiekstaak. In de jaren voor de sluiting waren, naast de presentatie van de vaste collectie, gemiddeld vier wisseltentoonstellingen per jaar georganiseerd. Het streven was om dit aantal ook in 2008 te halen, beginnend op kleine schaal. Arie Schippers, Portretten en een staande figuur 4 april tot en met 27 april Op vrijdag 4 april maakte het Stedelijk Museum Zutphen een stap richting volledige openstelling later in het jaar. In de entreehal van het museum werd een kleine tentoonstelling ingericht met sculpturen van kunstenaar Arie Schippers. Arie Schippers (1952) geldt als een van de voortzetters van de traditie modern-klassieke schilderen beeldhouwkunst, zoals die op de Rijksakademie van Beeldende Kunsten werd gedoceerd. Daarom behoort zijn werk tot de kerncollectie van het Museum Henriette Polak in Zutphen, dat twee jaar eerder een tentoonstelling presenteerde van de landschappen van Schippers Alledaags Nederland. Arie Schippers is echter niet alleen schilder, maar ook beeldhouwer. Als beeldhouwer heeft hij een boeiend oeuvre opgebouwd van portretten en staande figuren. De tentoonstelling in het Stedelijk Museum Zutphen toonde hiervan een selectie. Getoond werden intrigerende, imaginaire portretten van diverse personages en een grote staande figuur. Bij de tentoonstelling werd ook een gelijknamige catalogus uitgegeven. Imposante staande figuur Tijdens de opening stond Arie Schippers werk ook op een geheel andere manier centraal. In de Refter van het Stedelijk Museum werden bijzondere gordijnen onthuld. Deze gordijnen tonen in gesloten toestand een van de topstukken uit de kerncollectie van het Museum Henriette Polak: Schippers De IJssel bij Wijhe. De Vereniging Vrienden van de Stedelijke Musea Zutphen maakte de productie van de gordijnen mogelijk, om hiermee de akoestiek in de Refter te verbeteren. Uit de positieve reacties van in de Refter optredende musici en sprekers is dat gelukt. 7

11 De hoed & de rand 30 april tot en met 29 juni De expositie De Hoed en de Rand wierp met ruim 50 hoeden een speelse en verrassende blik op de hoed als modeaccessoire, maar ook als sociaal en professioneel statussymbool. Er werden historische en moderne hoeden getoond uit de museumcollectie en uit particulier bezit. Pronkstuk en aanleiding voor de expositie was de koninklijke hoed, die koningin Beatrix droeg tijdens haar bezoek aan Zutphen exact 10 jaar geleden. Ook de hoed die mevrouw Annelies Verstand als burgemeester van Zutphen op 30 april 1998 droeg was te bewonderen in de presentatie. In het kader van Chapeau voor Oranje zijn verschillende workshops hoeden maken georganiseerd en ook de twee basisscholen in Zutphen, Montessorischool De Plotter en de J.F. Kennedyschool en de modeafdeling van het ROC Aventus hebben hoeden ontworpen. Een deskundige jury heeft een selectie gemaakt uit de hoeden van de workshopdeelnemers en leerlingen. Deze fraaie en kleurrijke exemplaren maakten onderdeel uit van de tentoonstelling. Chapeau voor de hoedenmaaksters De tentoonstelling werd geopend door oud-burgemeester Annelies Verstand samen met de die dag gekozen Jeugdkoningin van Zutphen. Als een direct gevolg van de tentoonstelling werden aan het museum twee koninklijke hoeden geschonken, die ooit door toen nog - prinses Juliana en prinses Beatrix waren gedragen. De Arnhemse chapter van de Red Hat Society bezocht de tentoonstelling) 8

12 Zutphense Gezichten 21 juni tot en met 31 augustus Na de entree werd ook een deel van de tentoonstellingszalen op de begane grond weer in gebruik genomen. In een beknopte tentoonstelling werd een verscheidenheid aan stadsgezichten en portretten van opvallende (historische) stadsgenoten getoond in verschillende stijlen en technieken. Stadsdichter Hanz Mirck liet zich inspireren door deze Zutphense Gezichten en maakte een gelijknamig gedicht die de muren van de tentoonstellingsruimte sierde. De dichtregel De stad maakt ons zoals wij de stad maakten was aanleiding voor het museum om t-shirts te laten maken met de tekst Gezicht van Zutphen Zutphense gezichten Nu leef ik weer, de tijd stond zo stil bij hoe ik gewichtig over mijn bestaan doe Niersteensnijder, slager, kickboxer, juristde ambachten die overleven maar jij kijkt Dit T-shirt past ons allemaal alleen naar mijn ogen, ik hield mijn adem in - het bleef donker tot jij kwam, kijk recht in de eeuwigheid, anders zijn mijn straten leeg, mijn huizen levenloos De stad maakt ons zoals wij de stad maakten zo traag, zo onstuitbaar, zij kijkt naar ons en wij naar haar, zie mij Wie na ons komen, onze huizen overnemen, onze kunsten nabootsen, zij houden de stad levend zoals jij bijvoorbeeld, het is goed dat je kwam HM 30/05/08 9

13 Kanttekeningen uit Zutphen 3 juli tot en met 31 augustus Een fraai voorbeeld van applicatiekant De naam kant verwijst naar de oorspronkelijke toepassing, namelijk het afwerken van de zichtbare randen van een onderhemd met genaaide spitse tandvormige versieringen. Ter gelegenheid van het 13e kantcongres van de Internationale kantorganisatie OIDFA (Groningen, 4 6 juli 2008) toonde het Stedelijk Museum Zutphen diverse kanten voorwerpen uit de textielcollectie van het museum. Fraaie kinderjurkjes, omslagdoeken, zakdoeken, kragen, mutsen en waaiers, de vele toepassingen van kant door de eeuwen heen werden overzichtelijk gepresenteerd. In harmonie met het historische kant werden papieren lichtobjecten van de Zutphense beeldend kunstenares Lutgard Schultz en kant-schilderijen van Rike Winsauer getoond. In de loop van de eeuwen ontstonden diverse stijlen en technieken van kantvervaardiging met verschillen per stad en streek. Gedurende de looptijd van de expositie werd uitleg gegeven over deze technieken, zoals kloskant en naaldkant en werd het publiek de gelegenheid geboden om zelf een poging tot kantklossen te wagen. Wethouder Schriks geridderd Voor haar grote inzet voor cultuur in Zutphen ontving Marieke Schriks, wethouder van Cultuur, in het kader van de tentoonstelling een kanten kousenband met bijbehorende oorkonde. Deze culturele kousenband is een knipoog naar de befaamde Orde van de Kousenband. De Orde van de Kousenband bestaat sinds de veertiende eeuw en deze ridderorde wordt tot op de dag van vandaag door het Engelse vorstenhuis toegekend. Voor degene voor wie de kousenband een pikante associatie heeft, is het wellicht een teleurstelling dat geridderde dames de kousenband niet om hun bovenbeen, maar om hun bovenarm behoren te dragen. 10

14 Van kieken naar kunst 12 oktober 2008 tot en met 1 februari 2009 Het bekende en productieve fotografencollectief De Zutphense is op 3 mei 1923 opgericht en vierde in 2008 dus haar 17de lustrum. Hoogtepunt van deze viering was de tentoonstelling Van kieken naar kunst in het Stedelijk Museum. Aan de tentoonstelling werd door een dertigtal leden van De Zutphense deelgenomen. De titel Van Kieken naar Kunst gaf aan dat de leden verder gaan dan het maken van een kiekje. Het is aandachtig kijken, fotograferen en de toeschouwer verleiden met portretten, landschappen, stillevens, architectuur en bijna abstracte composities. Van kieken naar kunst gaf een goed beeld van de hoogstaande kwaliteit en veelzijdigheid van de leden van het collectief. De tentoonstelling was tevens de aanleiding tot een uitgebreid activiteitenprogramma met lezingen en (kinder) workshops over fotografie. Nachtfahrt Berlin van Simon Ophof Bezoekers van de tentoonstelling konden tegen een kleine vergoeding een audiotour huren. Daarmee was het mogelijk om bij elke foto achtergrondinformatie te krijgen ingesproken door de fotograaf zelf over zijn of haar onderwerpkeuze, inspiratie en werkwijze. De Zutphense Koerier wijdde een artikelenreeks aan de tentoonstelling. Hierin gaven bekende en minder bekende inwoners van Zutphen een persoonlijke toelichting bij hun favoriete foto. De opzet en het succes van de tentoonstelling was reden voor cultureel centrum De Mythe uit Goes om de tentoonstelling naar Zeeland te halen. Jong talent aan de slag 11

15 Opening Stedelijk Museum Zutphen Zutphense Schatten Opening 29 november doorlopend Assistentie voor burgemeester en wethouder Na steeds een stukje verder open te zijn gegaan, gingen de toegangsdeuren van het Stedelijke Museum Zutphen, op 29 november wagenwijd open onder grote belangstelling van het publiek en media. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Arnold Gerritsen en cultuurwethouder Marieke Schriks. Deze Zutphense sleutelfiguren werden hierbij geassisteerd door een prachtige Oehoe, die de sleutel van het museum kwam aanvliegen. In zijn toespraak feliciteerde burgemeester Gerritsen de inwoners van Zutphen en de Graafschap met de heropening van hun museum. Bewoners en bezoekers krijgen weer een goede indruk van het rijke verleden van Zutphen en de Graafschap en het reilen en zeilen van de bevolking door de eeuwen heen. Gedurende het openingsweekend was er gelegenheid om deel te nemen aan een gevarieerd programma met film, verhalen, workshops en muziek. Zutphens schatje Marlies Claasen, presentatrice en zangeres, besloot de dag feestelijk met een quiz waarin muziek en geschiedenis op een interactieve manier met elkaar werden vermengd. 12

16 Blij dat de Zutphense Schatten weer te zien zijn 13

17 14

18 4. Tentoonstellingen Museum Henriette Polak Schenking Lucebert: schilderijen en werken op papier uit de collectie van het Instituut Collectie Nederland 15 december 2007 t/m 2 maart 2008 De tentoonstelling Schenking Lucebert, schilderijen en werken op papier uit de collectie van het Instituut Collectie Nederland in het Museum Henriette Polak was een eerste uitgebreide presentatie van Lucebert s werk in het oosten van het land. Lucebert - pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk genoot grote bekendheid als dichter en beeldend kunstenaar. Bij zijn overlijden in 1994 laat hij een oeuvre na van duizenden schilderijen en werken op papier. Lucebert schilderde nooit naar de zichtbare werkelijkheid. Op onvoorspelbare wijze combineert hij figuratie en abstractie. Met de presentatie van Luceberts oeuvre heeft Museum Henriette Polak willen laten zien dat de decennialang strikt gehanteerde scheiding tussen figuratieve en non-figuratieve kunst in werkelijkheid niet bestaat. Op de tentoonstelling Schenking Lucebert werd tevens aandacht besteed aan de rol die het Instituut Collectie Nederland speelt bij het beheren, ontsluiten en toegankelijk maken van kunstenaars nalatenschappen. Door middel van foto s en teksten werd zichtbaar gemaakt welke behandelingen kunstwerken ondergaan voordat een oeuvre volledig is ontsloten. In de publicatie die bij Schenking Lucebert verscheen, werd de doelstelling en werkwijze van het ICN met betrekking tot het beheren van een collectie kunstwerken van deze prominente Nederlandse kunstenaar uitgebreid toegelicht. In deze publicatie zijn tevens de geëxposeerde werken van Lucebert afgebeeld, vergezeld van een kunsthistorische beschouwing. 15

19 De wereld van Gerrit Veenhuizen 15 maart tot en met 15 juni Gerrit Veenhuizen was in 2008 meer dan vijftig jaar als vrij kunstenaar werkzaam en dit was dé aanleiding om in het Museum Henriette Polak aandacht te besteden aan zijn eigenzinnige werk door de tentoonstelling De wereld van Gerrit Veenhuizen. Gerrit Veenhuizen is in 1925 in Almelo geboren. Direct na de oorlog verhuist hij naar Amsterdam om zich in te schrijven op de Rijksakademie. Van 1946 tot 1951 volgt Veenhuizen de lessen monumentale kunst van Heinrich Campendonk, maar al tijdens zijn opleiding heeft hij meer interesse voor de vrije kunst. Direct na zijn academietijd verkiest hij het vrije kunstenaarschap. De wereld van Gerrit Veenhuizen Het oeuvre van Veenhuizen is overzichtelijk, maar uiterst divers. Op de tentoonstelling waren schilderijen, gestileerde houten planken, metalen beeldjes en textielwerken te zien. Hoewel de uitingsvormen van zijn kunstwerken sterk verschillen, is de vertelling te herleiden tot één onderwerp: de wereld van Gerrit Veenhuizen. Gerrit Veenhuizen 16

20 Riek Wesseling ( ) De kleur van zwart-wit 28 juni tot en met 21 september In de loop van de jaren heeft het Museum Henriette Polak een groot aantal kunstwerken van Riek Wesseling door schenking verworven. De tentoonstelling Riek Wesseling ( ) De kleur van zwart-wit toonde een selectie. Wesseling is één van de weinige Nederlandse kunstenaars, die al voor de Tweede Wereldoorlog de tekenkunst als autonome kunstdiscipline opvatte. Wesseling werkte uitsluitend in zwart-wit. Voor haar was zwart-wit meer kleur dan kleur. Wesseling s werk vertoont overeenkomsten met het werk van M.C. Escher. Beiden waren opgeleid door Samuel Jessurun de Mesquita. Al het werk van Riek Wesseling heeft een surrealistisch karakter. Constructie en fantasie zijn essentiële bouwstenen in haar werk. Haar tekeningen en grafiek zijn nauwkeurige verbeeldingen van complete verhalen die ze in haar hoofd had uitgedacht. Muziek speelde een grote rol in het leven van Riek Wesseling. In haar ateliers was altijd ruimte voor muziek. Geheel in de geest van Wesseling werd gedurende de looptijd van de tentoonstelling een huisconcert gehouden in het museum (zie nevenactiviteiten). zelfportret Conservator Lies Netel verzorgde een gelijknamige publicatie bij de tentoonstelling. 17

21 Overzicht Het hart van de collectie Museum Henriette Polak 5 oktober januari 2009 omslag collectieboek Het Museum Henriette Polak in Zutphen profileert zich als hét museum voor Nederlandse, modernklassieke kunst van na Wat dat precies betekent, wordt uit de doeken gedaan in het boek Het hart van de collectie Museum Henriette Polak geschreven door conservator Lies Netel. De kunstopvattingen van de oprichters van het museum, de vriendenkring van kunstenaar Joop Sjollema, de initiatiefnemer voor het museum, staat centraal in de publicatie. Deze kring kunstenaars maakte zich aan het eind van de jaren zestig sterk voor het behoud van de klassieke traditie van de schilder- en beeldhouwkunst in Nederland. Zij vonden kunstbeschermster en filantrope Henriette Polak Schwarz bereid om te investeren in het starten van een verzameling kunstwerken in deze traditie en in een presentatieplek voor deze verzameling. Bij hun verzamelbeleid kozen de initiatiefnemers van het museum voor het werk van kunstenaars die weliswaar experimenteerden met abstractie, maar zelden de zichtbare werkelijkheid uit het oog verloren. Bij de collectievorming was er speciale aandacht voor eigenzinnige kunstenaars die buiten de schijnwerpers waren gebleven. In 1975 werd de toenmalige verzameling, die uit zo n 400 werken bestond, plus de panden Zaadmarkt 88 en Rode Torenstraat 23 tegen een symbolisch bedrag overgedragen aan de gemeente Zutphen. Het Museum Henriette Polak was een feit. Inmiddels is de omvang van de collectie vertienvoudigd. Ter gelegenheid van de publicatie van het boek vond een beknopte collectiepresentatie plaats in het voorhuis van het museum, waarbij een deel van het hart van de collectie werd geëxposeerd. Daaronder hoogtepunten, zoals Jan Bronner (1971) van Han Wezelaar, Ro Mogendorff (1968) van Charlotte van Pallandt, Catherina de Grote (2006) van Arie Schippers, Landschap Zuid-Frankrijk (1971) van Wim Oepts en Schuimende Zee (2002) van Jan Wolkers. 18

22 5. Nevenactiviteiten Musea Zutphen De Musea Zutphen organiseren naast de vaste collectiepresentatie en de wisseltentoonstellingen diverse andere publieksactiviteiten, zoals rondleidingen, educatieve activiteiten, lezingen, concerten en kleine evenementen. Hiernaast biedt het Stedelijk Museum Zutphen andere aanbieders de gelegenheid om activiteiten aan te bieden. In 2008 was hier tot medio oktober, naast de Refter, ook de tentoonstellingsruimte op de tweede etage voor beschikbaar. De ruimtelijke mogelijkheden van het Museum Henriette Polak zijn uiterst beperkt, wat zijn weerslag heeft op de mogelijkheid om nevenactiviteiten te organiseren. Dat toont zich ook in de bezoekerscijfers. Een selectie uit de nevenactiviteiten: Stedelijke Museum Zutphen Talent in de Refter januari tot en met juni Talent in de Refter startte als onderdeel van een uitgebreid activiteitenprogramma, Gesloten museum is niet dicht, tijdens de depotverbouwing en herinrichting van het Stedelijk Museum. Van januari tot en met juni werd op iedere laatste vrijdag van de maand jong talent de gelegenheid geboden om in de Refter te laten zien en horen wat zij waard zijn. Dat leverde steeds een verrassend en afwisselend programma op. Programma dodenherdenking 4 mei In het kader van dodenherdenking werden in de Refter van het Stedelijk Museum een documentaire over de schilder, tekenaar en dichter Leo Schatz vertoond en Zutphen in de Tweede Wereldoorlog, een dvd samengesteld door het Stedelijk Museum Zutphen. De wederwaardigheden van Zutphen en haar inwoners tijdens de bezettingsjaren staan in deze dvd centraal. 19

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking

Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking in de etalage Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking Op 28 augustus 2009 overleed geheel onverwacht op een logeeradres in Bussum de in 1927 in Kampen

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 7 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Goudse Rembrandts bekend!

Goudse Rembrandts bekend! PERSBERICHT 17 juli 2014 Goudse Rembrandts bekend! De jury (directeur Museum Gouda, Gerard de Kleijn) heeft ruim honderd tekeningen en schilderwerken ontvangen voor de tekenwedstrijd: Wie is de beste Rembrandt

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

Auditieve oefeningen. Boek van de week: Verhaalbegrip: Taalbewustzijn:

Auditieve oefeningen. Boek van de week: Verhaalbegrip: Taalbewustzijn: Auditieve oefeningen Boek van de week: 1; Nijntje in het museum 2; Krokodil en het meesterwerk 3; Kloddertje 4; Meneer Kandinsky was een schilder 5; Het kleine museum Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik

Nadere informatie

Biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken en verzorgt uitgaven op het gebied van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing

Biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken en verzorgt uitgaven op het gebied van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing Biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken en verzorgt uitgaven op het gebied van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 INHOUD JAARVERSLAG 2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2015 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 6 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam Museum. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het

Nadere informatie

Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi

Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi De Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi 1 Ter inspiratie Dit jaar was het de tweede keer dat ik de cursus De Verdieping van de Fotobond afdeling Utrecht t-gooi mocht begeleiden. Het was

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5 1/5 VERSIE A Vraag 1 A Gebruik van licht om de dramatiek te uiten. Het subtiele licht (vs. clair-obscur in de barok) geeft diepte aan het schilderij en accentueert het hoofdmotief. Het zorgt er dus voor

Nadere informatie

Voorwoord. Bernt Schneiders Burgemeester van Heemskerk.

Voorwoord. Bernt Schneiders Burgemeester van Heemskerk. Voorwoord Heemskerk is een veelzijdige gemeente. Soms is het stedelijk, dan weer dorps. Er is veel natuur en anderzijds de staalindustrie. Ook op het gebied van cultuur is Heemskerk veelzijdig. In de openbare

Nadere informatie

Afkomstig uit de nalatenschap van

Afkomstig uit de nalatenschap van in de etalage Afkomstig uit de nalatenschap van Op woensdag 23 januari 2013 vond er een bijzondere onthulling plaats in het Stedelijk Museum Kampen. Een onthulling die werd verricht door Herman Krans,

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

Factsheet over het educatieve aanbod

Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum in New York, in 2012 Photo: David Heald Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Cobra Museum Het Cobra Museum brengt van 5

Nadere informatie

museabrugge.be MUSEA BRUGGE Collectiepresentatie georges vantongerloo groeningemuseum I I persdossier

museabrugge.be MUSEA BRUGGE Collectiepresentatie georges vantongerloo groeningemuseum I I persdossier museabrugge.be MUSEA BRUGGE Collectiepresentatie georges vantongerloo groeningemuseum I 26.09. 15-07.02. 16 I persdossier collectiepresentatie Georges Van Tongerloo 2 KORT MEER INFO Het Groeningemuseum

Nadere informatie

Jan van den Berge. Een veelzijdig kunstenaar. Kunstenaar Jan van den Berge: Ik houd altijd het gevoel: het kan nog beter, nog mooier.

Jan van den Berge. Een veelzijdig kunstenaar. Kunstenaar Jan van den Berge: Ik houd altijd het gevoel: het kan nog beter, nog mooier. juni 2014 Volgens de Gestalltpsycholoog Kurt Koffka zien we de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn. En wij zijn niet alle dagen dezelfde. Belangrijk om hiervan alle dagen bewust te zijn. We

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

KUNSTCOLLECTIE GEMEENTEEPE

KUNSTCOLLECTIE GEMEENTEEPE KUNSTCOLLECTIE GEMEENTEEPE EenuitgavevandeGemeenteEpe2013 Tekst: Dianne Hamer Vormgeving en opmaak: Arlette Brouwers Fotografie: Rob Crèvecoeur Eindredactie: Jenny Delissen-de Wildt Op de omslag staat

Nadere informatie

Henny Radijs (1915-1991)

Henny Radijs (1915-1991) Henny Radijs (1915-1991) Van pottenbakster naar keramisch kunstenares Tekst: Rob Meershoek Foto s: Kunsthandel Artentique Zoetermeer, september 2010 Alle rechten voorbehouden Vaas 1961, h. 42 cm. Inleiding

Nadere informatie

20-21 april 2013 ATELIER ROUTE. van 11:00 tot 17:00 uur

20-21 april 2013 ATELIER ROUTE. van 11:00 tot 17:00 uur 20-21 april 2013 ATELIER ROUTE van 11:00 tot 17:00 uur De route is verkrijgbaar bij de VVV Gemeente Tubbergen (Raadhuisplein 4) en bij Ine Lansink aan de Engbersstraat 6 in Vasse Voor meer informatie over

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Op de cover: Werken aan een groots IJsselschilderij tijdens de opening van de tentoonstelling Zutphense Stromingen in de Walburgiskerk.

Op de cover: Werken aan een groots IJsselschilderij tijdens de opening van de tentoonstelling Zutphense Stromingen in de Walburgiskerk. J aarverslag 2009 Musea Zutphen Op de cover: Werken aan een groots IJsselschilderij tijdens de opening van de tentoonstelling Zutphense Stromingen in de Walburgiskerk. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

werkboek tekenaar & dichter dubbeltalent 8.05-9.09 2012 Cobra Museum voor Moderne Kunst

werkboek tekenaar & dichter dubbeltalent 8.05-9.09 2012 Cobra Museum voor Moderne Kunst tekenaar & dichter werkboek dubbeltalent 8.05-9.09 2012 Cobra Museum voor Moderne Kunst Tekenen en dichten; dat doe je allebei met je hand. Het maakt niet uit hoe je het doet, je kunt zelf kiezen: je doet

Nadere informatie

centree een cultuurplein wordt wakker gekust

centree een cultuurplein wordt wakker gekust centree een cultuurplein wordt wakker gekust Hoe het begon Centree, de Culturele Entree van Schouwen- Duiveland Midden in Zierikzee vinden we rondom de Nieuwe Kerk en de St. Lievensmonstertoren -in de

Nadere informatie

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen Klee Lesmateriaal groep 5 en 6 deel 1: klassikale les op school bij de tentoonstelling Klee en Cobra Het begint als kind 28.01-22.04 2012 en Cobra Opnieuw beginnen Dit is Paul Klee En dit ook. En dit is

Nadere informatie

De juiste zorg een zorg minder

De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland Andere tijden Tentoonstellingen, registratie, klimaatbeheersing, publieksverbreding, recepties, educatieve projecten;

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

R O G E R R A V E E L M U S E U M. Albisola. Roger Raveel in dialoog met: Lucio Fontana, Asger Jorn, Wifredo Lam, Eva Sørensen & Serge Vandercam

R O G E R R A V E E L M U S E U M. Albisola. Roger Raveel in dialoog met: Lucio Fontana, Asger Jorn, Wifredo Lam, Eva Sørensen & Serge Vandercam Albisola Roger Raveel in dialoog met: Lucio Fontana, Asger Jorn, Wifredo Lam, Eva Sørensen & Serge Vandercam 3 juli 30 oktober 2011 Al eeuwenlang is het Italiaanse stadje Albisola aan de Ligurische kust

Nadere informatie

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Een leven lang creëren Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Creativiteit is iets van kunstenaars, vaak warrig en niet altijd te begrijpen voor de buitenwereld. Georganiseerde creativiteit

Nadere informatie

Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug

Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug Deze week: activiteit: Improvisatietheater door: Alludens, trainingen en entertainment leeftijd: 2 groepen: 12+ en 18+ activiteit: Speelse muzikale workshop

Nadere informatie

PERSBERICHT 16 januari 2015

PERSBERICHT 16 januari 2015 Van: Carina Blokzijl Museum Gouda [Carina.Blokzijl@museumgouda.nl] Verzonden: vrijdag 16 januari 2015 12:36 Onderwerp: van Michel tot Israels Bijlagen: GeorgesMichel_Gezicht_op_de_heuvel_van_Montmartre.jpg;

Nadere informatie

Jan Kristen Burgemeester Dinkelland

Jan Kristen Burgemeester Dinkelland Heijnen Vol trots heb ik op 29 augustus de tentoonstelling Nieuw Begin van beeldend kunstenaar Sibyl Heijnen geopend tijdens het evenement Kunst in Ootmarsum. De naam van deze tentoonstelling kon niet

Nadere informatie

Exposities 2013. Gerda de Voogd - fotografie december 2012 t/m februari begane grond en 1 e verdieping

Exposities 2013. Gerda de Voogd - fotografie december 2012 t/m februari begane grond en 1 e verdieping K U N S T K A L E N D E R 2 0 1 3 Exposities 2013 J a n u a r i Gerda de Voogd - fotografie december 2012 t/m februari begane grond en 1 e verdieping Annemarie Mayers - beelden januari t/m maart vitrines

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Wim Suermondtprijs 2014

Wim Suermondtprijs 2014 Wim Suermondtprijs 2014 Het thema: Water en Vuur natuur warmte spanning passie...water... tegenstellingen gevecht botsing...vuur... karakter beleving fantasie kracht Maak een kunstwerk met als thema Water

Nadere informatie

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis. Kijkwijzer HAVO / VWO Joep Nicolas 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015 Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.nl Welkom in het Cuypershuis Het museumgebouw is een uniek complex

Nadere informatie

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO EXPOSITIE EDUCATIEPROJECT GALERIE AMBER, LEIDEN / NOVEMBER 2013 Een bespiegeling van het hedendaagse leven COLOFON Expositiegids Educatieproject Foto Festival Leiden Redactie

Nadere informatie

Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds DE GIJSELAAR- HINTZENFONDS PRIJS VOOR DE TWEEDE MAAL UITGEREIKT

Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds DE GIJSELAAR- HINTZENFONDS PRIJS VOOR DE TWEEDE MAAL UITGEREIKT DE GIJSELAAR- HINTZENFONDS PRIJS VOOR DE TWEEDE MAAL UITGEREIKT JURY RAPPORT, UIT TE SPREKEN IN RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE, 21 NOVEMBER 2013 Inleiding De Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds dankt haar

Nadere informatie

STAD EN TAAL ONTMOET KUNST

STAD EN TAAL ONTMOET KUNST STAD EN TAAL ONTMOET KUNST OPTIONELE OPDRACHTEN EN HUISWERKOPDRACHTEN 1 WAT WILT U? (voorbereiding op het bezoek) A. Wat wilt u graag in het Stedelijk Museum zien? (welke soort kunst, welke kunstenaar,

Nadere informatie

Op de Rol in Historisch Zutphen

Op de Rol in Historisch Zutphen Op de Rol in Historisch Zutphen Internet: www.historiezutphen.nl - E-mail: info@historiezutphen.nl Op de rol in historisch Zutphen jaargang 4, juli 2010 nr. 9 Referentie: HVZ - 39-2010 Datum: 16 juli 2010

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

K U N S T K A L E N D E R 2 0 1 5

K U N S T K A L E N D E R 2 0 1 5 KUNST KALENDER 2 0 1 5 Exposities 2015 Januari Goitic - Glaswerk januari t/m maart Vitrines Frank van Tol - Fotografie januari t/m maart Oranje gang Maart Alian Brouwer - Schilderijen maart t/m mei Begane

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

Javier Gómez en Arian Winterink exposeert in Museum vd Togt

Javier Gómez en Arian Winterink exposeert in Museum vd Togt Bijgewerkt: 20 oktober 2008 Zoek: ga. Begin: Nieuws Amstelveen Geschiedenis Foto's Gebeurtenissen Monumenten Partnersteden Straten Kerken Exposities Links Sponsoren Over de site Javier Gómez en Arian Winterink

Nadere informatie

De ontwikkeling van uitzonderlijk talent

De ontwikkeling van uitzonderlijk talent De ontwikkeling van uitzonderlijk talent Stichting Trustfonds Rijksakademie van beeldende kunsten Jeannoux van Deijck schilderend op glas, 2013 voorzijde: Maryanto, droge naald op canvas, 2013 Wanneer

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Afgelopen week hebben directie Breda's Museum, wethouder Akincy en Burgemeester Van der Velden de tekst ontvangen die staat in de bijlage.

Afgelopen week hebben directie Breda's Museum, wethouder Akincy en Burgemeester Van der Velden de tekst ontvangen die staat in de bijlage. Geachte raadsfracties, Afgelopen week hebben directie Breda's Museum, wethouder Akincy en Burgemeester Van der Velden de tekst ontvangen die staat in de bijlage. Ik ben zeer bezorgd hoe de Bredase politiek

Nadere informatie

Het oudste & het mooiste. voor de archeologische en museale schatten van Zutphen

Het oudste & het mooiste. voor de archeologische en museale schatten van Zutphen 1 plek Het oudste & het mooiste voor de archeologische en museale schatten van Zutphen H e t H o f v a n H e e c k e r e n Wat is het Hof van Heeckeren? Wat is het Hof van Heeckeren? Het rijksmonumentale

Nadere informatie

LOCATIES TE HUUR AMSTERDAM

LOCATIES TE HUUR AMSTERDAM Stedelijk Museum LOCATIES TE HUUR Dan Flavin, untitled (to Piet Mondrian through his preferred colors, red, yellow and blue) en untitled (to Piet Mondrian who lacked green) 2, 1986. 2013 Stephen Flavin/Artists

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen Delft

Den Haag Scheveningen Delft Den Haag Scheveningen Delft Zaterdag en zondag 21 en 22 juni 2008 met bezoek aan Mauritshuis Museum Beelden aan zee Vermeercentrum V.V.A. afdeling Brussel G. Gilsonstraat 55, 1090 Brussel tel. 02-479.32.32

Nadere informatie

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM ROTTERDAM ARCHITECTUURPRIJS 203 / BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM Oud en nieuw in nieuwe harmonie Van alle ruimtes, deuren, trappenhuizen en kamers iets logisch,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2015 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012

Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012 Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012 Jaaroverzicht activiteiten Bestuur Naast de vier algemene vergaderingen vindt er overleg plaats in kleiner verband en ad hoc commissies betreffende deelonderwerpen,

Nadere informatie

de kunst van het leven

de kunst van het leven de kunst van het leven Woon- en zorgcentrum Franciscus De Meierij 1 7631 AM Ootmarsum T 0541-280 888 franciscus@zorggroepsintmaarten.nl www.zorggroepsintmaarten.nl de kunst van het leven De kunst van het

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490 GARAGE ROTTERDAM Interieurarchitect Remy Meijers verbouwde een voormalige Volkswagen garage in Rotterdam tot tentoonstellingsruimte. Zowel de oorspronkelijke functie als de bouwstijl dienden als inspiratie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

EXPOSITIE PICTURAMA LEUDAL 19º EDITIE 2015 JURY RAPPORT

EXPOSITIE PICTURAMA LEUDAL 19º EDITIE 2015 JURY RAPPORT EXPOSITIE PICTURAMA LEUDAL 19º EDITIE 2015 JURY RAPPORT 1. Inleiding Voor de 19º expositie Picturama Leudal heeft het bestuur van de Stichting Picturama een jury bijeen geroepen om de nominaties en prijzen

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

Onyx Trio in Museum Gouda

Onyx Trio in Museum Gouda Onyx Trio in Museum Gouda Op de laatste dag van de tentoonstelling Uitgelezen, zondag 17 mei 2015, speelt het Onyx trio om 15.30 uur in de Gasthuiskapel van Museum Gouda. Zij spelen deze middag beroemde

Nadere informatie

De laatste wens van Maarten Ouwehand

De laatste wens van Maarten Ouwehand De laatste wens van Maarten Ouwehand Een verhalend ontwerp voor CKV waarin leerlingen op school een museum ontwerpen, inrichten en openen. Gemaakt voor en door: Andreas College Katwijk en Bureau voor Educatief

Nadere informatie

Sanne Sannes, Zonder titel, ong. 1967. Ontwikkelgelatinezilverdruk

Sanne Sannes, Zonder titel, ong. 1967. Ontwikkelgelatinezilverdruk Sanne Sannes, Zonder titel, ong. 1967. Ontwikkelgelatinezilverdruk Sanne Sannes, The Face of Love Fotografie uit de collectie van het Rijksmuseum 13 november 15 december 2013 Het onlangs geheel gerenoveerde

Nadere informatie

Over schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek

Over schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek 1 Over schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek Wie Debbies schilderijen en tekeningen van de afgelopen jaren bekijkt, zal zich misschien verwonderen over de ogenschijnlijke stijlbreuk die

Nadere informatie

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek KIEZEN Een goed begin is het kiezen van het juiste boek. Er zijn zo veel mooie verhalen waardoor het soms lastig is om een goede keuze

Nadere informatie

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo,

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo, Toespraak bij de Nationale Kampioenschappen Dahliakweken door Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten op 1 september om 19:30 te Ootmarsum Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging

Nadere informatie

Portfolio. Roos Geraets Paul Krugerstraat MR Nijmegen. 31 (0)

Portfolio. Roos Geraets Paul Krugerstraat MR Nijmegen. 31 (0) Portfolio Roos Geraets Paul Krugerstraat 55 6543 MR Nijmegen 31 (0) 6 53 298 386 info@bureauvoormuseumeducatie.nl www.bureauvoormuseumeducatie.nl Collegereeks: persmap Opdrachtgever: Hogeschool Arnhem

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

schilderen in opdracht

schilderen in opdracht schilderen in opdracht schilderen in opdracht Colofon keesvandewetering / schilderen in opdracht Hardcover, 80 pagina s ISBN 978 940 215 159 6 Uitgave: Uitgeverij Brave New Books 2016 Schilderijen, tekst,

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Organisatie... 5 Organisatiestructuur... 5 Bestuur... 5 Raad van Toezicht... 5 Ontstaansgeschiedenis... 5 Conclusie en aanbevelingen... 6

Nadere informatie

Pimpelmees 3 3766 AX Soest

Pimpelmees 3 3766 AX Soest Pimpelmees 3 3766 AX Soest Landelijk kunstenaars-genootschap de Ploegh Pimpelmees 3 3766 AX Soest Ingang de Hazelaar Telefoon: 035-609 04 11 Email: mfretz@deploegh.nl www.deploegh.nl Openingstijden woensdag

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

De hier getoonde tekeningen zijn allemaal afkomstig uit schetsboeken van Rustin. Ze zijn gemaakt in de periode 2001 2008.

De hier getoonde tekeningen zijn allemaal afkomstig uit schetsboeken van Rustin. Ze zijn gemaakt in de periode 2001 2008. Voor Rustin is schilderen de hoofdzaak van zijn kunstenaarspraktijk, maar tekenen heeft hij daarnaast ook altijd gedaan. Hij deed dat op de momenten dat hij niet kon schilderen, zoals s avonds als het

Nadere informatie

De Grote Zaal. Bent u op zoek naar een mooie locatie voor een inspirerende bijeenkomst voor uw organisatie? Wij nodigen u graag uit voor een bezoek.

De Grote Zaal. Bent u op zoek naar een mooie locatie voor een inspirerende bijeenkomst voor uw organisatie? Wij nodigen u graag uit voor een bezoek. Bent u op zoek naar een mooie locatie voor een inspirerende bijeenkomst voor uw organisatie? Wij nodigen u graag uit voor een bezoek. Verscholen in de duinen van Scheveningen, als een parel in het zand,

Nadere informatie

Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier

Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier Persbericht 9 september 2014 Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier Op 20 september 2014 opent, in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, de retrospectieve tentoonstelling

Nadere informatie

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES 5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES Fotowerkgroep Zien en Doorzien / Phoenix Cultuur, Ute Weber De pracht en kracht van foto's De 5 fotoclubs uit Meierijstad exposeren eigen werk; elke club in eigen dorp

Nadere informatie

Schetsontwerp voor kunsttoepassing bij nieuwbouwscholen aan de Amstelstraat te Alkmaar

Schetsontwerp voor kunsttoepassing bij nieuwbouwscholen aan de Amstelstraat te Alkmaar Schetsontwerp voor kunsttoepassing bij nieuwbouwscholen aan de Amstelstraat te Alkmaar Eline Janssens januari 2013 1 Gekozen locatie voor kunstwerk Door middel van een smalle groenstrook wordt de scheiding

Nadere informatie

Castellum Hoge Woerd Ontdek het verleden en beleef het zelf

Castellum Hoge Woerd Ontdek het verleden en beleef het zelf Castellum Hoge Woerd Ontdek het verleden en beleef het zelf Wil je zelf ervaren hoe het leven was in een Romeins verdedigingsfort? Dat (en nog veel meer) wordt mogelijk in Castellum Hoge Woerd. Utrecht

Nadere informatie