Cursusgids. Groen Professioneel. AOC Friesland. Deze cursusgids wordt u aangeboden door AOC Friesland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusgids. Groen Professioneel. AOC Friesland. Deze cursusgids wordt u aangeboden door AOC Friesland. www.aocfriesland.nl"

Transcriptie

1 Cursusgids Groen Professioneel Deze cursusgids wordt u aangeboden door AOC Friesland. AOC Friesland

2 Het is ons een genoegen u de cursusgids aan te bieden. Uitgangspunt van ons cursusaanbod is kwaliteit en maatwerk. De actuele stand van zaken kunt u vinden Gebruik persoonlijke gegevens: De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door AOC Friesland in een databestand ingevoerd. De gegevens uit dit bestand worden uitsluitend gebruikt voor: Het verzenden van correspondentie verband houdend met de cursussen waarvoor u zich heeft opgegeven. Het toezenden van een folder met daarin beschreven de cursussen voor het nieuwe cursusseizoen. Heeft u bezwaar tegen het gebruik zoals hierboven beschreven dan kunt u dit aan ons doorgeven. Inschrijfvoorwaarden: op de website: Wanneer u een scholingsvraag heeft die niet in deze cursusgids voorkomt, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken. Wij kunnen voor u ook cursussen op maat verzorgen. Inschrijfvoorwaarden Tot één week voor aanvang van de eerste cursusdag kunt u, kosteloos en uitsluitend schriftelijk, annuleren. De datum van ontvangst van uw annuleringsbrief is daarbij bepalend, anders zijn wij genoodzaakt 35,- administratiekosten in rekening te brengen. Wel kunt u bij verhindering een vervanger aan de cursus laten deelnemen. Ook hierover dient u ons schriftelijk te informeren. De factuur (voor de werkgever) dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Alle prijzen zijn in euro s en vrijgesteld van BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Cursuslocatie Het is mogelijk om een aangevraagde cursus voor meerdere deelnemers/cursisten (in overleg) op eigen bedrijf te geven, maar de meeste cursussen vinden plaats op het AOC Friesland locatie MBO te Leeuwarden. Aanmelding Aanmelden voor een cursus kunt u schriftelijk doen met het aanmeldingsformulier in de cursusgids of op de website: Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Betaling Na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier is de deelnemer/cursist tot betaling verplicht. Na het volgen van de cursus ontvangt u van AOC Friesland een acceptgirokaart die binnen twee weken betaald dient te zijn. Cursusprijzen De in de bijlage genoemde cursusprijzen gelden voor boven genoemde periode. De prijzen zijn gebaseerd op basis van individuele inschrijving, voor groepen wordt apart geoffreerd. Informatie Colland Colland vergoed onder bepaalde voorwaarden cursuskosten, reiskosten en loonverzuim. Meer informatie vindt u op de website Aanmelding via bedrijf Indien een bedrijf meerdere personen voor dezelfde cursus wil aanmelden, moeten in het aanmeldingsformulier alle persoonsgegevens worden ingevuld, inclusief de volgende bedrijfsgegevens: - Factuuradres - Naam contactpersoon - Handtekening directeur of contactpersoon Planning en doorgaan cursussen Een cursus wordt gepland bij voldoende inschrijvingen. De laatste stand van zaken kunt u vinden op Wij staan klaar voor een bijdrage op maat voor de ontwikkeling van uw organisatie. Richt Turkstra en Monique van der Schuit AOC Friesland Cursus & Contract 2

3 Veiligheid en gezondheid...4 1a BHV (bedrijfshulpverlening)...5 1b BHV verlenging...5 1c Eigen risico inventarisatie en evaluatie...5 1d Verstandig omgaan met uw lichaam...5 1e Veilig werken langs de weg...5 1f Basisveiligheid VCA (veiligheid checklist aannemers)...5 1g VOL VCA (veiligheid voor operationeel leidinggevenden)...5 Computer...6 2a Excel...7 2b Internet en c PowerPoint...7 2d Ontwerp uw eigen website (basiscursus)...7 2e Tuintekenen...7 Ontwikkelingen binnen de organisatie...8 3a Klantgericht werken...9 3b Onderneem het maar...9 3c De hovenier/groenvoorziener op kantoor...9 Plantenkennis a Sortimentskennis opfrissen b Sortimentskennis uitbreiden c Kwaliteit plantmateriaal Natuurlijk beheer a Natuurlijk beheer bermen b Natuurlijk beheer bomen en struiken c Flora & Faunawet...13 Gazon a Gazonaanleg b Gazononderhoud...15 Fruitbomen snoeien Snoeien van fruitbomen (basiscursus)...17 Snoeien met visie a Begeleidingssnoei van laanbomen b Achterstallige snoei van laanbomen c Snoeien in de particuliere tuin a 9b Boomverzorging...20 European Treeworker (volledige opleiding)...21 European Tree Technician (volledige opleiding) c Boomveiligheidsonderzoek d Boomtaxaties e Boomveiligheidscontroleur (zorgplicht)...23 Werken met de hoogwerker Werken met de hoogwerker voor het hoogwerkcertificaat...25 Werken met de motorzaag a Motorzaag basiscursus b Motorzaag gevorderden c Motorzaag opfriscursus d Zagen openhaardhout...27 Werken met de bosmaaier a Bosmaaier basiscursus b Bosmaaier gevorderden c Bosmaaier opfriscursus a 13b 13c Gewasbescherming...30 Uitvoeren gewasbescherming (licentie I)...31 Bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie II)...31 Verlengen licentie I en II (kennisbijeenkomsten) d Zelfstudie gewasbescherming a 14b Mollen- & Woelrattenbestrijding...32 Mollen- en woelrattenbestrijding (licentie IV)...33 Verlenging licentie mollen- en woelrattenbestrijding (examen)...33 Algemeen a Onderhoud kleine machines b Aanleg verhardingen c Vijvers d Speelvoorzieningen en bodemmaterialen e Landmeten en waterpassen

4 Cursus 1 Veiligheid en gezondheid Startdata en laatste informatie: Algemeen Veiligheid en gezond werken blijft een hot item. Een groot aantal wetten speelt in op het voorkomen en beperken van ongevallen of calamiteiten. De Arbo-wet zegt dat zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer en van de overige aanwezigen in het bedrijf. De cursussen kunnen samen met u worden opgezet en eventueel op uw bedrijf/instelling worden gegeven. In toenemende mate worden er veiligheidseisen gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren bij opdrachtgevers. Daarom stellen steeds meer opdrachtgevers de eis dat het uitvoerend personeel VCA gecertificeerd moet zijn. De cursussen kunnen samen met u worden opgezet en eventueel op uw bedrijf/ instelling worden gegeven. Doel van het certificaat is het kunnen toepassen van de Arbo-wet waarbij het onderkennen en beheersen van risico s tijdens de werkzaamheden een grote rol speelt. 4

5 1.a Bedrijfshulpverlening (BHV) Organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV), levensreddende handelingen (EHBO), bedrijfshulpverlening bij brand, communicatie, ontruiming en nazorg (BOC). Doelgroep Werknemers werkzaam in groen en recreatie. Groepsgrootte 12 Cursusduur 4 dagdelen Prijs 199,00 1.b Bedrijfshulpverlening (BHV) verlenging Om de kennis op peil houden. De ene keer wordt het onderdeel EHBO herhaald, de andere keer het onderdeel BOC. Beide onderdelen kunnen ook in één keer worden gevolgd. Doelgroep Werknemers werkzaam in groen en recreatie. Bijzonderheden Iedere 2 jaar dient u 8 uur cursus te volgen. Groepsgrootte 12 Cursusduur 4 dagdelen Prijs 129,00 1.c Eigen risico inventarisatie en evaluatie Doelgroep Groepsgrootte 10 Cursusduur 1 dag Prijs 135,00 Arbo-wetgeving, maken van een risico-inventarisatie en de uitvoering daarvan. Bedrijven die nog geen risico-inventarisatie en evaluatie hebben, of wanneer u deze wilt actualiseren. 1.d Verstandig omgaan met uw lichaam Ontstaan van rugklachten, houdingen en bewegingen, ergonomische toepassingen, verhogen belastbaarheid, basiskennis lichaamsfuncties. Doelgroep Werknemers werkzaam in groen en recreatie. Groepsgrootte 12 Cursusduur vanaf 1 dag Prijs 135,00 1.e Veilig werken langs de weg Veiligheidsvoorschriften, arbeidsomstandigheden en preventie, verkeersborden en tekens, het Wetboek, persoonlijke bescherming. Doelgroep Werknemers werkzaam in groen en recreatie. Groepsgrootte 12 Cursusduur 1 dag Prijs 160,00 1.f Basisveiligheid (VCA) Veiligheid en gezondheidswetgeving, risico s voorkomen en beheersen, ongevallen voorkomen, gereedschappen en machines, werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen, brand en explosies. Doelgroep Alle uitvoerende medewerkers van groen en recreatie. Opmerking Voor SW bedrijven is een speciaal traject opgezet, dit is op aanvraag te verkrijgen. Groepsgrootte 20 Cursusduur 5 dagdelen (inclusief examen) Prijs 365,00 1.g Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL VCA) Arbeidsomstandighedenwet, veiligheidswetgeving, voorkomen risico s, mogelijke gevarenbronnen, gevaarlijke stoffen, besloten ruimten, persoonlijke beschermingsmiddelen, werken op hoogte. Doelgroep Leidinggevenden van groen en recreatie. Groepsgrootte 15 Cursusduur 6 dagdelen (inclusief examen) Prijs 450,00 Cursus 1 5

6 Cursus 2 Computer Startdata en laatste informatie: Algemeen In ons vak groen en recreatie heeft de computer een onmisbare rol ingenomen. De cursussen kunnen samen met u worden opgezet en eventueel op uw bedrijf/instelling worden gegeven. 6

7 2.a Excel De meest elementaire basishandelingen Excel. Doelgroep Mensen met enige kennis van computers. Groepsgrootte 10 Cursusduur 5 dagdelen Prijs 185,00 2.b Internet en De meest elementaire basishandelingen voor internet en Doelgroep Mensen die nog geen, of weinig ervaring hebben met internet en . Groepsgrootte 10 Cursusduur 3 dagdelen Prijs 115,00 2.c PowerPoint Hoe zet ik een presentatie in elkaar met PowerPoint Doelgroep Mensen die nog geen of weinig ervaring hebben met PowerPoint Groepsgrootte 10 Cursusduur 3 dagdelen Prijs 115,00 2.d Ontwerp uw eigen website (basiscursus) Verplaats je in de bezoeker, maken van pagina s met een editor, structuur van de site, fotobeheer, pagina s publiceren op het internet. Doelgroep Mensen die werken in groen en recreatie en die zelf een webpresentatie willen bouwen en beheren. Groepsgrootte 10 Cursusduur 3 dagdelen Prijs 115,00 2.e Tuintekenen Doelgroep Groepsgrootte 12 Cursusduur 10 dagdelen Prijs 325,00 Ontwerpen van tuinen met de computer. Hoveniers die zich verder willen ontwikkelen en beginnende ontwerpers die hun vaardigheden en kennis willen uitbreiden. Uitgangspunt: basis tuinontwerp en plantenkennis, op het niveau van MBO, niveau III. Cursus 2 7

8 Cursus 3 Ontwikkelingen binnen de organisatie Startdata en laatste informatie: Algemeen In ons vakgebied wordt veel aandacht besteed aan kennis en vaardigheden. In deze groep cursussen staat de ontwikkeling binnen de organisatie centraal. Wij bieden u hierin verschillende mogelijkheden. De cursussen kunnen samen met u worden opgezet en op uw bedrijf/instelling worden gegeven. 8

9 3.a Klantgericht werken De medewerkers, op alle niveaus, zijn het visitekaartje van uw bedrijf. Er wordt getraind met behulp van praktijksituaties. Doelgroep Alle medewerkers die in direct contact staan met de klant. Opmerking De cursus wordt geheel op maat afgestemd op het functioneringsniveau van de groep medewerkers. Groepsgrootte 12 Cursusduur 3 dagen Prijs 350,00 3.b Onderneem het maar Als ondernemer komt u bij de bedrijfsvoering heel wat tegen. Aan de orde komen; verzekeringen, belastingen, wet en regelgeving, CAO en het maken van een bedrijfsvisie. Doelgroep De zelfstandige ondernemer. Groepsgrootte 8 Cursusduur 5 dagdelen Prijs 300,00 3.c De hovenier/groenvoorziener op kantoor Naast de werkzaamheden als vakman/vrouw moet er administratief ook heel wat gebeuren. Denk maar eens aan calculeren, registreren, factureren, urenregistratie, arbeidsomstandighedenwet. In deze cursus gaan we kijken wat er allemaal te koop is op automatiserings- en administratiegebied. Doelgroep De mensen van kantoor. Groepsgrootte 8 Cursusduur 5 dagdelen Prijs 300,00 Cursus 3 9

10 Cursus 4 Plantenkennis Startdata en laatste informatie: Algemeen Opfrissen van het sortiment. Een goed studieplan is van belang, vooral bij het opfrissen is het verstandig de training over een zodanige periode te plannen, dat de cursist in aanraking kan komen met de zomer- en winterkenmerken van de plantensoorten. De cursussen kunnen samen met u worden opgezet en op uw bedrijf/instelling worden gegeven. 10

11 4.a Sortimentskennis opfrissen We kunnen voor u de opfriscursus op maat opzetten. We adviseren de cursus verspreid over het jaar te verzorgen. Zo zien de cursisten de planten in de verschillende seizoenen. Tijdens deze cursus komt het gangbare sortiment aan bod. Doelgroep Ideaal voor al uw medewerkers in het groen. Opmerking We kunnen het assortiment dat opgefrist moet worden geheel aanpassen aan uw wensen. Groepsgrootte 12 Cursusduur 12 dagdelen Prijs 625,00 4.b Sortimentskennis uitbreiden We kunnen voor u op maat een cursus uitbreiding sortiment opzetten. We adviseren u om de cursus verspreid over het jaar te verzorgen. Zo zien de cursisten de planten in meerdere fasen en is er voldoende tijd voor het studietraject. In deze cursus komt het minder gangbare sortiment aan bod. Doelgroep Medewerkers in het groen die leiding geven. Opmerking We kunnen het assortiment dat uitgebreid moet worden geheel aanpassen aan uw wensen. Groepsgrootte 15 Cursusduur 8 dagdelen Prijs 420,00 4.c Kwaliteit plantmateriaal De basis van een gezonde boombeplanting is de kwaliteit van het uitgangsmateriaal. Kennis op dit gebied is daarom al snel kostenbesparend en een grotere garantie voor een geslaagd eindbeeld op langere termijn. Doelgroep Iedere medewerker in het groen en recreatie die betrokken is bij de aanschaf en aanleg van plantmateriaal. Groepsgrootte 12 Cursusduur 2 dagdelen Prijs 180,00 Cursus 4 11

12 Cursus 5 Natuurlijk beheer groene ruimte Startdata en laatste informatie: Algemeen Steeds vaker gaat de groenbeheerder over op natuurlijke begroeiingen. Dit betekent een verandering in het beeld van het groen. Dier- en plantensoorten krijgen een kans, maar een goede publieksvoorlichting is van belang om de weg die is ingeslagen tot een succes te maken. In de cursus worden het beheer en de onderhoudmaatregelen behandeld die nodig zijn om de gewenste natuurlijke processen te bereiken. De cursussen kunnen samen met u worden opgezet en op uw bedrijf/ instelling worden gegeven. 12

13 Flora- en Faunawetgeving Sinds 2002 is voor het uitvoeren van werkzaamheden in de groenvoorziening de Flora- en Faunawet van toepassing. Doelstelling van de Flora- en Faunawet is de bescherming en het behoud van de in het wild levende dieren- en plantensoorten. Om deze wet goed te kunnen uitvoeren moet men gebruik maken van een gedragscode. Wanneer men bij werkzaamheden in openbaar en stedelijk groen de voorschriften handhaaft en er zorgvuldig wordt gehandeld volgens de gedragscode, dan krijgt men een algemene vrijstelling. In de praktijk blijkt dat medewerkers/opzichters/uitvoerders niet altijd op de hoogte zijn van de in de gedragscode omschreven voorschriften. Deze cursus speelt daarop in. 5.a Natuurlijk beheer bermen Waarom overgaan op natuurlijk beheer? Wat zijn de kosten en baten. Welke beheermaatregelen zijn nodig? Ervaringen uitwisselen, maaibeheer en indicatiesoorten. Doelgroep U bent al werkzaam als beheerder of uitvoerder in de groen- en recreatiesector en heeft behoefte aan meer kennis over natuurlijk beheer. Groepsgrootte 12 Cursusduur 2 dagen Prijs 320,00 5.b Natuurlijk beheer bomen en struiken Houtachtige begroeiingen worden steeds vaker natuurlijk beheerd. Van belang is de op gang komende successie, de eigenschappen van soorten, streefbeelden en omgang met het publiek. Doelgroep U bent reeds werkzaam als beheerder of uitvoerder in de groen en recreatie sector en heeft behoefte aan meer kennis over natuurlijk beheer. Groepsgrootte 12 Cursusduur 2 dagen Prijs 320,00 5.c Flora & Faunawet Toepassen van de Flora & Faunawet. Zorgplicht en vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. Communicatie en het toepassen van de Flora- en Faunawet in de praktijk. De cursus is inclusief examen en certificering. Doelgroep Medewerkers, meewerkend voorman (niveau 1) en Opzichters en uitvoerders (niveau 2) Groepsgrootte 12 Cursusduur 4 dagdelen Prijs 450,00 Cursus 5 13

14 Cursus 6 Gazon Startdata en laatste informatie: Algemeen Onze groene ruimte wordt voor een groot deel ingevuld met gras. Een gazon aanleggen en onderhouden is niet eenvoudig. Er komt heel wat kennis aan te pas. Deze twee cursussen zijn gericht op het kleinschalig gazononderhoud. 14

15 6.a Gazonaanleg Grassoortenkeuze, rassen en eigenschappen; beoordelen van grond, bodemopbouw en waterhuishouding; grondbewerking; zaaiklaar maken; onderhoud bestaande gazons; bemesten; beregening; herkennen en oplossen van problemen en praktijkoefeningen. Doelgroep Hoveniers. Groepsgrootte 8 Cursusduur 2 dagen Prijs 280,00 6.b Gazononderhoud Onderhoud bestaande gazons; bemesten; beregening; herkennen en oplossen van problemen en praktijkoefeningen. Doelgroep Hoveniers. Groepsgrootte 8 Cursusduur 3 dagen Prijs 320,00 Cursus 6 15

16 Cursus 7 Fruitbomen snoeien Startdata en laatste informatie: Algemeen Fruitbomen snoeien is wezenlijk anders dan het het gewone snoeiwerk. Door middel van deze cursus zullen diverse soorten fruitbomen worden behandeld. De cursus kan samen met u worden opgezet en op uw bedrijf/instelling worden gegeven. 16

17 Snoeien van fruitbomen (basiscursus) Fruitbomen zoals appel en peer vereisen een andere snoeimethode dan laanbomen. Aan de orde komen de juiste snoeitechnieken. Na het volgen van deze cursus kunt u op professionele wijze de appel- en perenbomen snoeien. Doelgroep Hoveniers en groenvoorzieners. Groepsgrootte 8 Cursusduur 2 dagen Prijs 320,00 Cursus 7 17

18 Cursus 8 Snoeien met visie Startdata en laatste informatie: Algemeen Van vakkundigheid in snoeien is pas sprake wanneer de medewerker weet wanneer en waarom er gesnoeid wordt. Bij deze cursussen wordt de basis gelegd voor snoeien met inzicht en visie. De cursussen kunnen op uw bedrijf worden gegeven, voorwaarde is dat uw eigen locatie geschikt is om de gewenste activiteiten te kunnen uitvoeren. Veiligheid bij de uitvoering, kunnen bepalen van eindbeelden, juiste kennis van de houtanatomie, groeifasen, conditie en vitaliteit, probleemtakken, vruchtzetting en sierwaarde zullen worden behandeld. 18

19 8.a Begeleidingssnoei van laanbomen Van de groenspecialist wordt verwacht dat hij jonge laanbomen goed kan begeleiden om zo het beoogde eindbeeld te bereiken. Een verkeerde snoei betekent toenemende kosten en een aanslag op de gezondheid van de boom. Doelgroep Aan te bevelen voor de beginnende medewerker, maar zeker ook als opfriscursus voor de ervaren collega s. Groepsgrootte 12 Cursusduur 2 dagen Prijs 350,00 8.b Achterstallige snoei van laanbomen Het komt regelmatig voor dat er een achterstand is ontstaan in de jeugdsnoei van laanbomen. Er is dan een specialist nodig om deze achterstand op een verantwoorde wijze te herstellen. Doelgroep De cursus is zeer geschikt voor mensen die al jaren ervaring hebben met deze werkzaamheden en hun kennis en inzicht willen vergroten. Groepsgrootte 12 Cursusduur 1 dag Prijs 175,00 8.c Snoeien in de particuliere tuin In deze cursus komt het specialistisch, kleinschalig snoeiwerk aan de orde. Bijvoorbeeld de specifieke snoeimethodes van bloeiende heesters, sier, lei- en knotbomen. Doelgroep Medewerkers van hoveniersbedrijven. Opmerking U zult voor deze cursus enige kennis moeten hebben van diverse sierbomen en struiken met hun specifieke groeiwijzen. Groepsgrootte 10 Cursusduur 3 dagen Prijs 375,00 Cursus 8 19

20 Cursus 9 Boomverzorging Startdata en laatste informatie: Algemeen Van vakkundigheid in snoeien is pas sprake wanneer de medewerker weet wanneer en waarom er gesnoeid wordt. Bij deze cursussen wordt de basis gelegd voor snoeien met inzicht en visie. De cursussen kunnen op uw bedrijf worden gegeven, voorwaarde is dat uw eigen locatie geschikt is om de gewenste activiteiten te kunnen uitvoeren. Veiligheid bij de uitvoering, kunnen bepalen van eindbeelden, juiste kennis van de houtanatomie, groeifasen, conditie en vitaliteit, probleemtakken, vruchtzetting en sierwaarde zullen worden behandeld. 20

21 9.a European Treeworker (volledige opleiding) De komende jaren zullen steeds meer opdrachtgevers eisen dat het personeel van uitvoerende bedrijven het Europese certificaat European Treeworker heeft. AOC Friesland biedt u de mogelijkheid om vanuit de onderdelen van de modules een persoonlijk leerplan te maken. Bij voldoende belangstelling kunnen wij cursussen organiseren om in principe alle modules voor dit certificaat in het noorden van het land te kunnen behalen. AOC Friesland werkt bij deze opleiding samen met het IPC Arnhem. Door deze samenwerking kunnen we garant staan voor de juiste kwaliteit. We voldoen daarmee aan de bewaking die de branche heeft opgesteld voor deze opleiding. Er zijn 25 modules die los gevolgd kunnen worden, af te sluiten met een examen. Treeworker Modulen: Niveau 1 Motorzagen 1 Klimmen 1. Anatomie/fysiologie 1. Bodem en groeiplaats 1 Bomen en wet Sortimentskennis 1 Veiligheidscertificaat hoogwerker BHV boomverzorgers Begeleidingssnoei laanbomen Niveau 2 Motorzagen 2 Klimmen 2 Anatomie/fysiologie 2 Bodem en groeiplaats 2 Aantasting/groeistoornis 1 Sortimentskennis 2 Achterstallige snoei Veilig werken langs de weg Niveau 3 Motorzagen 3 Klimmen 3 Anatomie/fysiologie 3 Bodem en groeiplaats 3 Aantasting/groeistoornis 2 Sortimentskennis 3 Afbreken bomen met hoogwerker Werken rond bomen Kroonverzorging Sommige modules zijn ook opgenomen in ons cursuspakket. Prijs: op aanvraag Cursus 9 21

22 9.b European Tree Technician (volledige opleiding) Deze opleiding leidt op tot een internationaal erkend certificaat. De gehele opleiding bestaat uit 11 onderdelen welke in 4 modules zijn uitgezet. Vooraf aan deze cursus is er een intake gesprek. Aan de hand van de intakegegevens, waar we een beeld krijgen van uw behaalde onderdelen, wordt een leerplan opgesteld. De cursussen worden opgezet in nauwe samenwerking met het IPC groen te Arnhem en bij voldoende deelname gegeven in Leeuwarden. Algemeen U krijgt training in de gangbare onderzoeksmethoden en inzicht in het wettelijke kader. Deze onderdelen van TreeTechnician zijn zeer geschikt als aanvulling op het boomonderhoud en bij de Treeworker opleidingen. Module 1 Boomtechnisch onderzoek Bovengronds boomtechnisch onderzoek: boombiologie en conditiemeting en groeistoornissen (vier dagen). Ondergronds boomtechnisch onderzoek: fysische, chemische en biologische eigenschappen van de bodem en optimaliseren van een groeiplaats van een boom (vier dagen). Boomveiligheidsonderzoek: boomcontrole, de verschillende methoden van nader onderzoek, demonstratie van diverse methoden en verwerking van de uitkomst in een advies (drie dagen). Module 2 Boombeheer Bomen en Wet: juridische aspecten rondom bomen (één dag). Boombeleid: visie, beleid en boombeheersplanvorming (één dag). Beheersmaatregelen: boombescherming en beheer van boomdata (één dag). Waardebepaling van bomen: verschillende methoden van boomtaxatie en interpreteren van verschillende rapportages (één dag). Module 3 Projectorganisatie Werkplanning: projectmatig werken en plannen (één dag). Bestekken aanbesteden en offreren: diverse standaarden, innovatiemethoden van bestekken en calculeren (drie dagen). Werkorganisatie: directievoeren, met daarbij het controleren en het werken met Wet- en regelgeving (één dag). Module 4 Praktijk boomadvies Casus boomadvies: integrale benadering van een boomprobleem inclusief onderzoek en rapportage en advies (twee dagen). Prijs: op aanvraag 22

23 9.c Boomveiligheidsonderzoek Onderzoeksmethoden, gereedschappen en hulpmiddelen, beoordelen bomen en bepalen gewenst nader onderzoek. Doelgroep Boomverzorgers en beheerders. Groepsgrootte 12 Cursusduur 3 dagen Prijs 645,00 9.d Boomtaxaties Bomen hebben een waarde die in geld uitgedrukt kan worden. Bij beschadiging kan via een erkende methode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), de hoogte van die schade bepaald worden. Deze training geeft inzicht in de methodiek daarvoor. Doelgroep Iedereen die inzicht wil krijgen in de methodiek.. Groepsgrootte 12 Cursusduur 1 dag Prijs 215,00 9.e Boomveiligheidscontroleur (zorgplicht) De zorgplicht eist van alle boomeigenaren een periodieke controle van de bomen. Wettelijk kader, stappenplan zorgplicht, gebreken en verzwakkingssymptomen, wondreacties en houtrot, uitvoeren visuele boomcontrole, registratie en bijbehorende rapportage komen aan de orde. Doelgroep Iedereen die beroepsmatig bomen moet gaan controleren op veiligheid Groepsgrootte 12 Cursusduur 3½ dag (inclusief examen) Prijs 740,00 Cursus 9 23

24 Cursus 10 Hoogwerker Startdata en laatste informatie: Algemeen De hoogwerker is niet weg te denken bij het reguliere boomonderhoud. Met deze training maakt u op verantwoorde manier kennis met dit hulpmiddel om op hoogte te werken. De cursus kan op uw bedrijf/instelling worden gegeven. De Arbo-wet eist dat medewerkers die werken met de hoogwerker een instructie dienen te volgen. Met deze trainingen voldoet u aan deze instructie-eis. 24

25 Werken met de hoogwerker voor het hoogwerkercertificaat Machinecontrole bij ingebruikname, manoeuvreren en afronden werkzaamheden. Uitvoeren van snoeiwerkzaamheden. Doelgroep Medewerkers in groen en recreatie die in het bezit zijn van motorzagen 1. Opmerking Na deze training ontvangt u het certificaat hoogwerker waardoor u aantoonbaar voldoet aan de scholingseisen die de ARBO-wetgeving stelt. Groepsgrootte 10 Cursusduur 1 dag training en ½ dag examen Prijs 555,00 Cursus 10 25

26 Cursus 11 Werken met de motorzaag Startdata en laatste informatie: Algemeen De cursus begint, normaal gesproken, in Leeuwarden gezien de uitstekende mogelijkheden in ons instructielokaal en de praktijkobjecten en daarna elders in samenwerking met Staatsbosbeheer Noord Nederland. Uiteraard kan de cursus op uw verzoek en bij minimaal 8 deelnemers op uw bedrijf/instelling worden gegeven. Voorwaarde is dat de praktijklocatie voldoet aan onze veiligheidsnormen. Veiligheid voor de bediening staat centraal. Daarnaast het voorkomen van onveilige handelingen voor de omgeving. Bedrijfsklaarmaken van de machine en het kunnen voorkomen van storingen en vellen van bomen tot 30 centimeter stamdiameter. Met het motorzaag certificaat voldoet u aan de ARBO-verplichtingen. U krijgt na het behalen van het getuigschrift een pasje (aantoonbare deskundigheid). Op het pasje wordt de datum ingevuld van het behalen van het getuigschrift, tevens staat hierop de gewenste datum voor een herhalingscursus. 26

27 11.a Motorzaag basiscursus Doelgroep Groepsgrootte 8 Cursusduur 4 dagen Prijs 625,00 11.b Motorzaag gevorderden U leert licht hout veilig en verantwoord te vellen en het gevelde hout te verwerken. Mensen die beroepsmatig met de machine worden ingezet voor assistentie en lichtere vellingen in de winterperiode. Juist bij het vellen van grotere bomen en het vellen van bomen die op een moeilijke standplaats staan, is het veilig werken en de werktechniek nog belangrijker dan bij de basiscursus. Doelgroep Mensen die beroepsmatig regelmatig met de motorkettingzaag zwaardere bomen moeten vellen en die in het bezit zijn van de basiscursus motorkettingzaag. Groepsgrootte 8 Cursusduur 3 dagen Prijs 490,00 11.c Motorzaag opfriscursus Het is noodzakelijk dat om de 2 tot maximaal 5 jaar de vaardigheden worden opgefrist. Tijdens deze cursus komen ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de motorkettingzaag aan de orde. Doelgroep De cursus is bedoeld voor mensen die in het verleden een cursus motorkettingzaag hebben gevolgd. Groepsgrootte 8 Cursusduur om de 2 jaar 1 dag, om de 5 jaar 2 dagen. Prijs 1 dag 195,00 / 2 dagen 295,00 11.d Zagen openhaardhout Omdat er veel vraag is naar haardhout, leert u tijdens deze cursus op een verantwoorde manier om te gaan met de motorkettingzaag. Veel aandacht zal besteed worden aan het onderhoud van de machine en de ARBO wetgeving. Doelgroep De cursus is bedoeld voor mensen die veel haard/kachel hout zagen. Groepsgrootte 8 Cursusduur 2 dagen Prijs 290,00 Cursus 11 27

28 Cursus 12 Werken met de bosmaaier Startdata en laatste informatie: Algemeen Bij het werken met de bosmaaier staat de veiligheid centraal. Het gaat om de eigen veiligheid en die van de omstanders. Daarnaast het voorkomen van onveilige handelingen voor de omgeving. Bij de werktechniek is de rode lijn een juiste dosering van de lichamelijke belasting. Bedrijfsklaarmaken van de machine en het kunnen voorkomen van storingen is standaard opgenomen in de cursus. Met het bosmaaier certificaat voldoet u aan de ARBO-verplichtingen. 28

29 12.a Bosmaaier basiscursus De bosmaaier veilig en verantwoord gebruiken in de dagelijkse praktijk. Dit houdt in: het afmaaien van grasbegroeiingen in de vrije ruimte en rondom objecten. U leert werken met de draadkop en eenvoudig slagmeswerk. Doelgroep Mensen die geen ervaring hebben met de bosmaaier en beroepsmatig met deze machine gaan werken in de groene ruimte. Groepsgrootte 8 Cursusduur 2 dagen Prijs 275,00 12.b Bosmaaier gevorderden Meerdere mogelijkheden van de bosmaaier. Het gaat om de inzet van de machine bij het onderhoud van houtachtige begroeiingen. U leert met het slagmes, shreddermes en het zaagblad te werken en deze op juiste wijze scherp te houden. Doelgroep Mensen met een basiscertificaat bosmaaien die al enige jaren beroepsmatig met de bosmaaier werken in de groene ruimte. Groepsgrootte 8 Cursusduur 1 dag Prijs 210,00 12.c Bosmaaier opfriscursus Nieuwe inzichten, kritisch kijken naar aangeleerde gewoontes, uitwisselen van ervaring m.b.t. de bosmaaier zullen ongetwijfeld aan de orde komen tijdens deze cursus. Doelgroep Mensen die een bosmaaiercertificaat, ouder dan tien jaar, hebben. Groepsgrootte 8 Cursusduur 1 dag Prijs 210,00 Cursus 12 29

Cursussen & Projecten

Cursussen & Projecten Cursussen & Projecten Groenvoorziening Boomverzorging Bos-, natuur- & landschapsbeheer Flora- en faunamonitoring Waterbeheer Milieutechniek Civiele- en Cultuurtechniek Management, communicatie en coaching

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Uw partner in facilitaire trainingen & opleidingen.

Uw partner in facilitaire trainingen & opleidingen. Studiegids Uw partner in facilitaire trainingen & opleidingen. Persoonlijk Betrouwbaar Praktijkgericht Flexibel Vak(des)kundig A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem T:023-531 51 86 www.studieplannederland.nl

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen? Opleidingen Wat is de BFBN? De BFBN is de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en dus de brancheorganisatie voor de bedrijven in de betonproductenindustrie. De bedrijfstak is met een jaaromzet

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTEN VSCD INHOUDSOPGAVE A. BEDRIJFSGEGEVENS... 3 B. BHV.NL... 4 C. LOCATIES... 7 D. KWALITEIT... 8 E. DIENSTVERLENING T.B.V. VNPF... 10 F. FINANCIEEL... 29

Nadere informatie

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen:

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen: CURSUSAANBOD INLEIDING Eén van de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de Arbowet is zorg te dragen voor permanente educatie van medewerkers. SEIZOEN 2015-2016 Het aanbod van de SEVT-opleidingen

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Securitas Safety-trainingen

Securitas Safety-trainingen Securitas Safety-trainingen Eerst luisteren, dan beveiligen 1. Algemene veiligheid 1.1 Bedrijfshulpverlening 7 1.2 Herhaling Bedrijfshulpverlening 7 1.3 Bedrijfshulpverlening -Brand en Ontruiming- 7 1.4

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Opleidingsaanbod voor Starters in Tilburg

Opleidingsaanbod voor Starters in Tilburg Opleidingscatalogus 1 Opleidingsaanbod voor Starters in Tilburg Scholingsbudget Met de Startersbeurs kun je als schoolverlater werkervaring opdoen tegen een prima vergoeding. Maar dat is nog niet alles.

Nadere informatie

Cursus. informatie. Horecaopleidingen. Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! NU MEER DAN CURSUSPLAATSEN. Leontien Zijlaard - van Moorsel

Cursus. informatie. Horecaopleidingen. Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! NU MEER DAN CURSUSPLAATSEN. Leontien Zijlaard - van Moorsel Cursus informatie NU MEER DAN 75 CURSUSPLAATSEN Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! Leontien Zijlaard - van Moorsel Horecaopleidingen Dé GROOTSTE OPLEIDER Sinds 1983 CURSUS Locaties NU MEER DAN

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

> Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten. Cursusbrochure 2007

> Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten. Cursusbrochure 2007 > Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten Cursusbrochure 2007 > VOORWOORD Succesvol ondernemen heeft alles te maken met visie. Met het zien van kansen, het inspelen op veranderingen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING BOSAANNEMERS 2015 d.d. 30 april 2015

ERKENNINGSREGELING BOSAANNEMERS 2015 d.d. 30 april 2015 ERKENNINGSREGELING BOSAANNEMERS 2015 d.d. 30 april 2015 1 Voorwoord De oorsprong van de Erkenningsregeling Bosaannemers ligt bij de toenmalige Commissie Bosbouwambachten (nadien Commissie Vakwerk Bos en

Nadere informatie

Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK

Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK 1 2 3 Opleiding Preventiemedewerker Veiligheid PMV Allround Veiligheidskundige MVK Inhoud Goede preventie- of veiligheidskundige worden? De beste opleiding kiezen! De opleiding PMV/MVK tot Allround Veiligheidskundige

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie