Nieuwsbrief, oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief, oktober 2013"

Transcriptie

1 Keuren van arbeidsmiddelen: Het keuren van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen is voor velen een bekend begrip. Maar heeft u er wel eens over nagedacht of de deze keuringen goed en conform de wetgeving worden uitgevoerd? Laat u alles extern keuren dan wilt u borgen dat deze keuringen juist worden uitgevoerd u blijft tenslotte verantwoordelijk. Keurt u intern dan wilt u er zeker van zijn dat de keuringen kwalitatief hoogwaardig worden uitgevoerd en worden geborgd. Keuren is en blijft een moment opname. Achteraf is het vaak moeilijk te bepalen of een bepaalde situatie reeds bestond en of deze herkend en erkend moest worden. In geval van een onderzoek is het van belang te kunnen aantonen dat de keuring naar eer en geweten heeft plaatsgevonden. Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Keuren van arbeidsmiddelen Detachering Veiligheidsladder Uit de praktijk: Ontruiming Cursusagenda Uit het nieuws Door het opstellen van procedures en het standaardiseren van check-listen kan consistentie en ervaring worden aangetoond. Tijdens de training behandelen we de ins en outs van inspecteren, keuren en certificeren. Hoewel u inzicht krijgt in de diverse keuringen wordt u niet opgeleid tot keurmeester, maar ontvangt u de kennis die niet in keurmeestercursussen wordt behandeld: Wetgeving met betrekking tot keuren Normen met betrekking tot keuren Verhalen uit de praktijk Opzet van een keuringsysteem Bepalen van herkeuringstermijnen Datum: 01 november 2013 Aanbieding: Nu slechts 275,= Docent: Xander ten Dolle (Winnaar van de NVVK scriptieprijs 2012!) Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus BJ NIEUWEGEIN T F E W Coöperatie Baronije UA 1

2 Detachering Wij worden regelmatig benaderd voor inzet bij projecten. Onze veiligheidskundigen zijn maximaal 4 dagen in de week beschikbaar omdat zij 1 dag per week interne projecten uitvoeren of vakbekwaamheden onderhouden. Dit is een bewuste keuze, alleen zo kunnen wij ons kwaliteitsniveau borgen. Het kernteam van Baronije bestaat inmiddels uit 4 Middelbaar en 2 Hoger Veiligheidskundigen. Uiteraard is elke veiligheidskundige breed inzetbaar voor het uitvoeren van risico analyses, ongevalsonderzoek en het opstellen of actualiseren van RI&E s. Wel heeft elke veiligheidskundige aanvullende, specialistische expertise. Wij stellen ons team graag aan u voor (op de foto van links naar rechts): Aaldrik Kap: MVK gespecialiseerd in veiligheidsmanagementsystemen voor BRZO, VCA en OHSAS Aaldrik is daarnaast milieuconsultant en specialist in lean management / lean safety. Tiemen van der Worp: HVK gespecialiseerd in ergonomie, veiligheidsmanagement en toezicht in de railinfra en als lead auditor actief in het uitvoeren van certificatie audits voor ISO 9001, VCA en de Veiligheidsladder van ProRail. Xander ten Dolle: MVK gespecialiseerd in VCA en het keuren / onderhouden van arbeidsmiddelen. Xander is daarnaast zeer goed bekend met arbeidsveiligheid in de entertainment sector. Pieter Mesu: HVK gespecialiseerd in veiligheid bij grote onderhoudstops (lock out tag out systemen, werkvergunningen) en procesveiligheid. Jan Clement: MVK gespecialiseerd in VCA-systemen. (Niet op de foto) Marco van der Pol: MVK gespecialiseerd in het opstellen van V&G plannen, bodemsanering en asbestsanering. Daarnaast beschikt Baronije over een zeer breed netwerk met arbeidshygiënisten en ander veiligheidskundig specialisten. Coöperatie Baronije UA 2

3 Uit de praktijk: Ontruiming Bij een bedrijfsbezoek bij de opleiding Middelbare Veiligheidskundige werden onze docenten en cursisten verrast met een ontruimingsoefening. Van het gehele Regionale Opleidingscentrum was er slechts 1 klas, de kapsters, die geheel volgens protocol ontruimden. Zij namen de geïnstrueerde route, bleven bij elkaar en bleven tot het einde van de oefening op het aangegeven verzamelpunt staan. Voor de rest zagen wij dat routes niet gevolgd werden, dat pictogrammen niet naar de dichtstbijzijnde uitgang wezen en dat er zelfs leerlingen weer naar binnen gingen omdat ze sigaretten en telefoons vergaten. Is deze oefening mislukt? Zeker niet.. De eigen BHV-organisatie had datgene wat onze cursisten zagen gebeuren ook waargenomen en zijn nu druk bezig met het optimaliseren van een aantal zaken. Binnenkort volgt er weer een oefening en dan zal het waarschijnlijk veel beter gaan. En daar oefenen we voor! Moraal van het verhaal: - Regelmatig oefenen - Goed observeren en evalueren - Bijsturen - Controleren of de genomen maatregelen werken Hoe zit het met de scholen die u kent, wordt daar ook geoefend? Cursusagenda oktober / november 2013 Oktober: Managen van Explosieveiligheid (ATEX) Diploma uitreiking MVK zomer cursus Introductie avond MVK opleiding 1306 (Woensdag versie) Start MVK opleiding MVK oktober 10 oktober (Avond) 16 oktober (Avond: vooraf aanmelden svp) 30 oktober November: NIEUW! Managen van Middelen: Keuringen en inspecties Interne Audits (2 Daagse versie) Time Management Milieu Management (2 Daagse versie) 1 november 4+5 november 8 november november Coöperatie Baronije UA 3

4 VCA Basis en VOL Procesanalyse en Kwaliteitshandboek Interne Audits (1 Dag) Normkennis ISO 9001:2008 Verzuim Management Lean Management Workshop 12 november 19 november 21 november 26 november 28 november 29 november Veiligheidsladder ProRail Veel bedrijven zijn druk bezig met het implementeren van programma s ter beïnvloeding van Veiligheidsgedrag. Bedrijven die in de Rail Infra actief zijn hebben te maken met de invoering van de Veiligheidsladder van ProRail. Dit systeem kent een viertal niveaus met per niveau specifieke, aanvullende eisen gedefinieerd. Het doel is om binnen alle geledingen van aannemers, onderaannemers en werkplekbeveiligers te komen tot een hoog veiligheidsbewustzijn en een cultuur waarin het normaal is om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Binnen Baronije houdt met name Tiemen van der Worp zich hier mee bezig. Tiemen is actief als auditor voor de erkenningsregelingen spoorwegveiligheid en de veiligheidsladder en heeft zeer regelmatig contact met vertegenwoordigers van ProRail en RailAlert. Een van de eisen heeft betrekking met het auditeren op gedrag. Dit vraagt om een andere benadering dan het traditionele auditen. Baronije is samen met Save Rail Opleidingen dit verder aan het uitwerken en komt binnenkort met een speciale cursus voor Interne Audits tegen de Veiligheidsladder. Voor andere Rail Infra opleidingen kijkt u bij: Wij bevelen deze partij van harte aan! Linked-in: Wist u dat.. Baronije onder de noemer Together Everyone Achieves More per kwartaal een TEAM-overleg heeft. Volg ons op Linkedin: Via Tiemen van der Worp Via Aaldrik Kap Via Jan Clement Twitter: Volg ons via Twitter: Coöperatie Baronije U.A. Wij op deze manier kennis en ervaringen uitwisselen. Bij toerbeurt presentaties worden verzorgd over een actueel project en een artikel of boek uit een van de vakgebieden Kwaliteit, Arbo, Milieu en Proces Optimalisatie. De presentaties dit keer gingen over Lean Management en Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers (ook wel menselijk kapitaal genoemd). Coöperatie Baronije UA 4

5 Uit het Nieuws: Werken op hoogte: (Praktijkvoorbeeld voor de deur ) Tijdens werkzaamheden in de buurt van onze opleidingslocatie kwamen we de volgende gevaarlijke situatie tegen: - Schilderwerkzaamheden op hoogte - Steiger stond scheef op ondergrond van grind - Schilder stond deels op vensterbanken en deels op steiger - zwaartepunt lichaam boven luchtledige Uiteraard konden wij het niet laten en zijn we naar buiten gegaan. We hebben de schilder gewezen op deze gevaarlijke situatie en voorgesteld een hoogwerker te gebruiken. Zijn reactie? Weet u wel wat een hoogwerker kost? Onze reactie: Weet u wel wat een ongeval kost? Zorg voor veiligheid bij werken op hoogte! Ook bij werkzaamheden aan uw pand. Ontslag bij negeren veiligheidsbeleid: 29 augustus Als een werknemer zich niet houdt aan de veiligheidsinstructies die u heeft op gesteld, kan dat soms aanleiding zijn om hem te ontslaan. Het overtreden van de veiligheidsregels kan in bepaalde omstandigheden namelijk een dringende reden opleveren voor ontslag op staande voet. Dit bleek uit een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. Zorg ervoor dat u de werknemers regelmatig bewust maakt van de regels en in de gaten houdt of de werknemers zich hieraan houden. Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2 juli 2013, ECLI (verkort): 4656 Poepbacterie komt veelvuldig voor op consumptievlees: VOEDING- De bacterie komt op het vlees terecht doordat vaak de darmen van de geslachte dieren kapot worden geprikt, waardoor er mest op het vlees terechtkomt. Volgens een van de keurmeesters van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector in de uitzending zit er poep op ongeveer 60 procent van de karkassen. Volgens voedselwaakhond Foodwatch is poep op vlees een consequentie van het systeem dat door de industrie zelf is ontwikkeld om zo goedkoop mogelijk te produceren. 'We zijn niet verbaasd dat het gebeurt, maar dat maakt het niet minder onacceptabel. De veiligheid voor consumenten zou altijd voorop moeten staan.' De organisatie van Nederlandse vleesbedrijven ontkent echter dat er mest in het vlees terecht zou komen. Voorzitter Jos Goebbels van de Centrale Organisatie voor de Vleessector zei tegenover het Radio 1 Journaal dat er in de slachthuizen strenge regels gelden. De naleving van die regels wordt gecontroleerd door de NVWA. Ook klopt het volgens hem niet dat controleurs van de NVWA worden geïntimideerd in de slachthuizen. Wel zei hij dat het natuurlijk 'prima is als er stevige maatregelen worden genomen in die gevallen waarin het niet goed gaat.' Bron: (Verkorte versie) Volkskrant 04 september 2013 Coöperatie Baronije UA 5

6 Ongeval bij werkzaamheden in sleuven: Nieuwegein NIEUWEGEIN - De man die maandagochtend tijdens werkzaamheden aan het riool in Nieuwegein bekneld kwam te zitten onder een machine is daar zonder ernstige verwondingen vanaf gekomen. Tijdens het werk aan het riool op de Parelduiker verschoof een pomp. Die viel in een gat waardoor een man klem kwam te zitten. De brandweer rukte uit en ook de traumahelikopter werd opgeroepen maar de man was vrij snel weer los en bleek niet ernstig gewond te zijn. Bron: RTV Utrecht 23 september 2013 Verscherpte controles SZW (Voormalige Arbeidsinspectie): Landelijk In week 44, 45 en 46 (29 okt. t/m 16 nov. 2012) controleert de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verscherpt of op bouwplaatsen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen. Bij inspectie zal dan specifiek gekeken worden of werkgevers PBM-en ter beschikking hebben gesteld en er op toezien dat werknemers die dragen. Zo wordt bekeken of de werkgever bijvoorbeeld helmen, veiligheidsgordels of gehoorbescherming beschikbaar stelt en of werknemers deze vervolgens ook gebruiken. Werknemers zullen er op aangesproken worden als zijn verzuimen om PBM's te dragen. Werkgevers in de bouw die de beschermingsmiddelen voor hun werknemers niet op orde hebben, kunnen zonder waarschuwing een boete krijgen die kan oplopen tot 1800 euro. Voor werknemers zelf is de boete maximaal 225 euro. Bron: Ministerie van SZW 27 september 2013 Coöperatie Baronije UA 6

Nieuwsbrief, februari 2014

Nieuwsbrief, februari 2014 Preventief signaal: aandachtspunten Bij onze werkzaamheden in den lande komen wij diverse situaties tegen die ofwel navolging vragen of waar een waarschuwend signaal van uit kan gaan. Via deze nieuwsbrief

Nadere informatie

DNV Special 2007. Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK

DNV Special 2007. Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK Veiligheid o.a. in deze uitgave: > Interpolis ondersteunt klant met gecertificeerde e-learning Preventiemedewerker > Dow Benelux: Het is te hopen dat Professional Workforce maatgevend wordt in de branche

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Arbozorg in Nederland. datum september 2013

Arbozorg in Nederland. datum september 2013 Arbozorg in Nederland datum september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Naleving van de arbozorgverplichtingen 3 3 Werking van de RI&E 5 4 Werking van de preventiemedewerker 6 5 De effecten van de RI&E 7 6 Preventie

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

SBS Nieuws. Geachte lezer,

SBS Nieuws. Geachte lezer, Geachte lezer, De tweede nieuwsbrief. Op de eerste nieuwsbrief kregen we veel positieve reacties, daar zijn we erg trots op. Hieruit blijkt dat u, als onze relatie achter onze manier van werken staat en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 BHV 04 1.01 BHV Basis Opleiding 05 1.02 BHV Basis Herhaling 06 1.03 BHV Ploegleider Opleiding 07

Nadere informatie

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (4) Inspectie-ervaring Quercus op reis Texemus Cursusplanner Explosieveiligheid Open Dag op zaterdag 18 september Nova Jaargang 12 Nr. 19 Juli 2010 NOVA Quercus;

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Gehoord wordt: de heer Borger (certificeringsmanager Fyra en consultant bij Lloyd's Register Nederland)

Gehoord wordt: de heer Borger (certificeringsmanager Fyra en consultant bij Lloyd's Register Nederland) 1 Stenografisch verslag van een openbaar verhoor in het kader van de parlementaire enquêtecommissie Fyra op 3 juni 2015 in de Enquêtezaal van het Logement te Den Haag. Gehoord wordt: de heer Borger (certificeringsmanager

Nadere informatie

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Stageopdracht Norma MPM 2012 Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Naam: Opleiding: Instituut: Begeleiders Schoolcoach: Praktijkcoach: Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS BRANDWEER HANDREIKING VEILIGHEIDSCULTUUR BRANDWEER

ARBOCATALOGUS BRANDWEER HANDREIKING VEILIGHEIDSCULTUUR BRANDWEER ARBOCATALOGUS BRANDWEER HANDREIKING VEILIGHEIDSCULTUUR BRANDWEER Professioneel handelen is veilig handelen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. THEORETISCH KADER: ARBEIDSVEILIGHEID, CULTUUR EN GEDRAG 4 2.1

Nadere informatie

De process safety monitor Een management tool om de process safety van testinstallaties te meten en te verbeteren

De process safety monitor Een management tool om de process safety van testinstallaties te meten en te verbeteren De process safety monitor Een management tool om de process safety van testinstallaties te meten en te verbeteren H.H. Deuling ECN-O--11-003 JANUARY 2011 2 ECN-O--11-003 De Process Safety Monitor Een management

Nadere informatie

Securitas Safety-trainingen

Securitas Safety-trainingen Securitas Safety-trainingen Eerst luisteren, dan beveiligen 1. Algemene veiligheid 1.1 Bedrijfshulpverlening 7 1.2 Herhaling Bedrijfshulpverlening 7 1.3 Bedrijfshulpverlening -Brand en Ontruiming- 7 1.4

Nadere informatie

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inspectierapport ongevallen Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Projectopzet en uitvoering 4 1.1 Aanleiding en doelstellingen 4 1.2 Geïnspecteerde bedrijven 5 2. Inspectieresultaten

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Management/Training Installatieverantwoordelijke als manager In-house trainen Project Management als spel Quercus PS Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen.

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen. Boetes in de bouw Een boete laat het zover niet komen. In deze brochure leest u alles wat u moet weten over overtredingen, boetes en overige sancties. Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie