C u r r i c u l u m V i t a e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C u r r i c u l u m V i t a e"

Transcriptie

1 C u r r i c u l u m V i t a e P e r s o o n l i j k g e g e v e n s : naam: Arie Jillis Barendregt adres: de Beuk JH Rhoon telefoon: telefax: mobiel: website: geb.datum: 3 juli 1974 huwelijkse staat: ongehuwd O p l e i d i n g : MAVO (geslaagd) M.T.S. GWW (geslaagd) Certificaat: VCA* (Basisveiligheid) VCA** (Veiligheid voor Leidinggevenden) Cursussen: BHV (Bedrijfshulpverlener) Herhalingscursus BHV SBW: Veilig werken op wegen SBW: UAV-RAW Diploma: Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV-Bouw) Lopende studie: KOB, aannemersopleiding E r v a r i n g : aug 1997 tot nov 1999 Detacheringsbureau: Technoworks BV, Spijkenisse Assistent landmeter / CAD-tekenaar Gemeentewerken Pijnacker, Gemeente Pijnacker UCA (Uitvoering Centrale Administratie) Bouw-en woonrijp maken vinex locatie Leidschenveen opp: 120 ha Aannemer: Van Gelder BV, Elburg Aanleg tramlijn 17 bedr.terr. Plaspoelpolder, Gem Rijswijk Aannemer: Van Gelder BV, Elburg Aanleg R(ail) S(ervice) C(entre) Maasvlakte, Gem rotterdam, opp: 8,5 ha Aannemer: Heeren BV, Roosendaal nov 1999 Aannemingsbedrijf: tot dec1999 Heeren BV, Roosendaal 1 Aanleg R(ail) S(ervice) C(entre) Maasvlakte, Gem rotterdam, opp: 8 ha 2 Diverse kleine werken in en rondom Gemeente Roosendaal, bestaande uit straat-, grond- en rioleringswerken

2 3 Sanering benzinestation, Gemeente Dinteloord jan 2000 tot okt 2000 Aannemingsbedrijf: Gebr. Barendregt VOF, Rhoon Diverse onderhoudswerken voor de Gemeente Barendrecht, bestaande uit straat-, grond en rioleringswerken okt 2000 Aannemingsbedrijf: tot jan 2004 A.V.K. BV, Oude Tonge 1 Aanleg Ontsluitingsweg Spaarneweg, Gem. Haarlemmermeer, lengte: 1,6 km. 2 Aanleg Bedrijventerrein Heterenkum, Gem. Heteren, opp: 12 ha. 3 Aanleg Dijkverzwaring Oosterschelde, Gem. Terneuzen, lengte: 2,5 km. 4 Aanleg Eindafdichting De Kragge fase 2, Gem. Bergen op Zoom, opp: 6,5 ha. 5 Aanleg Fietsviaduct over N213, Gem. Naaldwijk, hoev: 450m 3 beton. 6 Aanleg Recreatiegebied Poldervaart, Gem. Rotterdam, opp: 6,5 ha. 7 Aanleg Eindafdichting DOP-NOAP, Gem. Rotterdam, opp: 44 ha. O n d e r n e m e r s c h a p : Eenmanszaak: A.J.Barendregt GWW, Rhoon feb 2004 tot jan 2006 Diverse werken regio Z-Holland / Brabant / N-Zeeland i.o.v. Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland BV, Sint Annaland Projectleider / Werkvoorbereider 1 Aanleg Gemeentelijk opslagterrein Gem. Korendijk te Piershil, opp: 1,2 ha. 2 Realisatie aanleg Parc Krabbenkreek Sint Annaland fase 1 en 2 Gem. Tholen, opp: 6,5 ha. 3 Realisatie definitieve aanleg infra Parc de Krammer, Gem. Oude Tonge opp: 5,5 ha. 4 Werkvoorbereiding / ProjectcoÜrdinatie Villa-parc Vosseven Gem. Stramproy, opp: 4 ha. 5 Werkvoorbereiding / ProjectcoÜrdinatie Camping De Berekuil Gem. Utrecht, opp: 7 ha. feb 2006 tot feb 2008, Werkvoorbereider Diverse werken regio Z-Holland bestaande uit dijk-, bagger-, straat-, grond-, spoor en rioleringswerken, opsporing conventionele explosieven 1 Aanleg eindrealisatie dijkverzwaringproject te Krimpen a/d Lek, lengte: 4km 2 Baggerwerkzaamheden jacht-, en afmeerhaven incl voorhaven Julianasluis te Gouda, Boskoop en Waddinxveen m3: m 3 slibafvoer 3 Aanleg insteekhaven incl grondwerk,zetsteenwerk, riolering, bestrating project Watertorenterrein te Dordrecht, opp: 5 ha. 4 Projectcoordinatie afdeling E.O. Explosieven opsporing Project Schuytgraaf te Arnhem Explosieven onderzoek spoor Roosendaal - Bergen op Zoom Werkvoorbereiding explosieven onderzoek reconstructie N57- Walcheren, tijdsduur: 3mnd 5 Werkvoorbereiding verlenging sluizencomplex te Born, Heel en Maasbracht Tender team formatie v/d Herik-Strukton, tijdsduur: 2mnd

3 feb 2008, Werkvoorbereider tot apr 2008 Diverse werken regio Z-Holland, Brabant en Zeeland bestaande uit cultuurtechnische-, bagger-, grond en spoorwerken, 1 Aanleg ontwateringsafvoerkanaal Moordplaat, Biesbosch m 3 vrijkomend bodemmateriaal afvoeren naar Put van Cromstrijen 5000m 3 hergebruik in werkterrein 2 Aanleg voorbelasting toekomstige bedrijfsvestiging MvO bedrijventerrein Moerdijk m 3 drooggrondverzet, uitvoeringsduur 2,5 wk 3 Bulklogistiek spoorbedvernieuwing traject Roosendaal-Vlissingen project Mega 1, lengte: 50km apr 2008 tot nov 2008 nov 2008 tot jul 2009, Projectleider Werkend vanuit het familiebedrijf tbv realisatie project bestaande uit grond-, kabel-, straat- en rioleringswerken, i.o.v. Aannemingsbedrijf Gebr. Barendregt VOF, Rhoon Aanleg ingang nieuwe terminal Stena-Line te Europoort, opp: 1,5 ha Werkend in de hoofdstad van Mali, Bamako tbv realisatie project; Phase 2 LʼAssainissement de la Zone Industrielle Sotuba bestaande uit grond-,folie-, beton/metsel- en rioleringswerken, 1 Aanleg rioleringsstelsel incl grond- en div folie werkzaamheden tbv. Afvalwaterzuiveringsbassins en div slibdroogvelden. Aanleg open afwateringsgoten en realiseren aansluitingen bedrijven. Div design & construct beton werkzaamheden tbv realisatie voorzuiveringen op diverse bedrijventerreinen lengte riolering (diam mm): 3,5km, lengte collecteurs: 3km aansluitingen bedrijven: 30st, herstel wegen: 32000m 2, bassin: 8000m 3 slibdroogvelden: 1ha sep 2009 tot okt 2009, Werkvoorbereider Diverse werken regio Z-Holland bestaande uit sanerings-, bagger-, grond en dijkwerken, 1 Werkvoorbereiding Saneren & Herinrichten Hollandse Ijssel 2 Aanleg gronddam (incl taludbekleding en overstortgoot) Berenplaat, Spijkenisse lengte: 450m okt 2009 tot nov 2009 okt 2009 tot nov 2009 nov 2009 tot dec 2009 Calculator, Werkvoorbereider Diverse werken regio Z-Holland / Brabant / Zeeland i.o.v. Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland BV, Sint Annaland Besteks en calculatiefase diverse in aanloop op uitvoering zijnde werken Div werkzaamheden bestaande uit dijk-, bagger-, grond-, en saneringswerk, Herstel oevererosie Lekdijk, te IJsselstein 4500m 3 zand aanvulling ca 3000m3 kleiafdekking met zinkstuk en bestorting tijdsduur 2,5wk Bestekschrijver Diverse werken regio Zeeland / Zuid Holland

4 i.o.v. Advies en Engineeringsbureau RAE Opstellen bestekken betreffende zgn afkoppelbestekken riolering en realisatie nieuwbouw jan 2010 tot maart 2010 Werkend in de hoofdstad van Mali, Bamako tbv afronding project; Phase 2 LʼAssainissement de la Zone Industrielle Sotuba bestaande uit grond-, en rioleringswerken, Aanleg restant rioleringsstelsel incl bijkomende opleveringswerkzaamheden tbv afvalwaterzuiveringsbassins,slibdroogvelden en herstelwerkzaamheden openbare wegen. _. april 2010 tot sept 2010 juni 2010 tot sept 2010 juli 2010 tot aug 2010 juli 2010 tot dec 2010 jan 2011 tot mrt 2011 mrt 2011 tot mrt 2011 tot Uitvoering binnenstedelijke reconstructie Nieuwe Park fase 2, Gouda i.o.v. Aannemingsbedrijf Wallaard BV, Noordeloos. Vernieuwing bestaand rioleringsstelsel incl div grond-saneringswerkzaamheden ovv binnestedelijk saneringsregime en bestratingswerkzaamheden. Uitvoering Woonrijpmaken Harnaschpolder, Delft i.o.v. Aannemingsbedrijf AVK BV, Oude Tonge. Aanleg rioleringsstelsel incl div grond-en bestratingswerkzaamheden tbv woonrijpmaken div deelfases. Uitvoering aanleg Maasvlakte 2, Rotterdam i.o.v. Combinatie PUMA-Jac Rijk, Hoogvliet. Aanleg tijdelijke harde zeewering. Groot Onderhoud Vaarwegen 2, Limburg. Aanleg stortebed constructie nabij stuw Borgharen incl saneringswerkzaamheden 30000ton stortsteen incl 2000m 3 colloïdale beton Sluisverlengingen HeMaBo (Heel, Maasbracht, Born), Limburg. Uitvoering diverse werkzaamheden in onderaanneming van Combinatie Besix-Mourik bestaande uit aanbrengen afstrooilaag grind in bouwkuipen, div bestortings en afdichtingswerkzaamheden bestaande bodemafdichting Kanaalpand te Born incl uitvoering saneringswerkzaamheden sluis Maasbracht, veiligheidsklasse 3T Uitvoering Bussanering Park Bovenbeek J2, Rotterdam Zestienhoven incl aanbrengen voorbelasting Uitvoering diverse opschoon- en saneringswerkzaamheden, veiligheidsklasse 3T incl afvoer 65000tn vrijkomende verontreinigdee gronden Uitvoering Ecologische ontgraving Project Cloppenwaard te Werkendam Onderdeel Project Ruimte voor de Rivier, +/ m 3 grondafvoer via water

5 Sluisverlengingen HeMaBo (Heel, Maasbracht, Born), Limburg. Uitvoering diverse werkzaamheden in onderaanneming van Combinatie Besix-Mourik bestaande uit aanbrengen afstrooilaag grind in bouwkuip te Maasbracht tot sept 2011 sept 2011 Uitvoering aanleg Westelijke randweg te Moerdijk Aanleg ontsluitingsweg incl bijkomend grondverzet tbv uitgifte terreinen Ondersteuning Uitvoering Aanleg Warmtetransportleiding IJmeer Diemen - Almere Werkvoorbereiding / projectbegeleiding Baggerwerk Scheepshelling Hoebee te Dordrecht E x t r a - C u r r i c u l a i r e A c t i v i t e i t e n : Redactielid maandblad Jeugdsociëteit Sordino Leiding jeudkampen Gereformeerde Jeugdorganisatie Rhoon Bestuurslid; Vereniging Interkerkelijke Jeugdorganisatie Rotterdam 1995 Deelname zomerwerkkamp bouw Multifunctioneel Centrum, Roemenië Voorzitter; Vereniging Interkerkelijk Jeugdorganisatie Rotterdam Interim Voorzitter Zondagschool Hervormde Gem. Rhoon Bestuurslid; College van Kerkrentmeesters Hervormde Gem Rhoon Voorzitter; College van Kerkrentmeesters Hervormde Gem Rhoon Interim voorzitter activiteitencommissie Hervormde Gem Rhoon Bestuurslid; Stichting Vrienden van de Dorpskerk Rhoon Voorzitter Kerkenraad Hervormde Gemeente Rhoon T a a l b e h e e r s i n g : Nederlands; moedertaal Engels; vloeiend zowel mondeling als schriftelijk Duits; redelijk Frans; redelijk P e r s o o n l i j k e i n t e r e s s e : Schaatsen, voetballen, carthografie en reizen

CURRICULUM VITAE BIJLAGE 1 WERKERVARING

CURRICULUM VITAE BIJLAGE 1 WERKERVARING CURRICULUM VITAE Naam Gijze Voornamen Beschier Roepnaam Bas Adres Florastraat 11 2931 TB Krimpen a/d Lek Telefoonnummer; privé 0180 516180 ; mobiel 06-18071030 E mail bas@basinfra.nl Website www.basinfra.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. die een samenwerking tot stand kan brengen. Adres Toermalijndreef 62

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. die een samenwerking tot stand kan brengen. Adres Toermalijndreef 62 Curriculum Vitae Personalia Achternaam Idema Voornamen Herman Geert Adres Toermalijndreef 62 Postcode 7828 AS Woonplaats Emmen Telefoon privé 0591-633 199 Mobiel 06-20 34 66 56 E-mail h.idema@home.nl Internet

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. Adres Toermalijndreef 62

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. Adres Toermalijndreef 62 Curriculum Vitae Personalia Achternaam Idema Voornamen Herman Geert Adres Toermalijndreef 62 Postcode 7828 AS Woonplaats Emmen Telefoon privé 0591-633 199 Mobiel 06-20 34 66 56 E-mail h.idema@home.nl Internet

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam CURRICULUM VITAE Personalia Naam Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam Woonplaats en pc Terschuur 3784 WS Adres Broekhuizenstraat 9 Telefoonnummer 06-53453103 email info@escalebv.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. C.H. (Carel) Smits Telefoon: 06-26 88 10 85 carel@quadraat.nu Geboortedatum: 20 oktober 1977

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. C.H. (Carel) Smits Telefoon: 06-26 88 10 85 carel@quadraat.nu Geboortedatum: 20 oktober 1977 Persoonlijke gegevens Naam: Ing. C.H. (Carel) Smits Telefoon: 06-26 88 10 85 E-mail: carel@quadraat.nu Geboortedatum: 20 oktober 1977 Werkervaring 2008 - heden Projectmanager bij 2005-2008 Projectleider

Nadere informatie

Persoonsgegevens. Opleiding. Cursussen Techniek

Persoonsgegevens. Opleiding. Cursussen Techniek Persoonsgegevens Naam Voorna(a)m(en) Geboortejaar Woonplaats Visser Richard Antony 1970 Rotterdam Huidige functie Geotechnisch Adviseur, eigenaar GIGconsult Opleiding 2002 - heden 1996 1990 1988 Open Universiteit,

Nadere informatie

2006 2009: Docent cursus Betere Beheersing Uitvoering ( BBU, interne cursus KVWS)

2006 2009: Docent cursus Betere Beheersing Uitvoering ( BBU, interne cursus KVWS) CURRICULUM VITAE Personalia Naam: R.A. de Haas Roepnaam: Robert Geboren: 12 april 1967 Burg. staat: Gehuwd Nationaliteit: Nederlandse Opleidingen 1985 1989 HTS Weg- en Waterbouw 1979 1985 Gymnasium Cursussen

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS OPLEIDING EN AANVULLENDE STUDIES SPECIALISMEN

Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS OPLEIDING EN AANVULLENDE STUDIES SPECIALISMEN Wetering Civiele Techniek B.V. Motetstraat 9 E: kees@wetering-ct.nl Advies & Projectmanagement 7323 LD Apeldoorn M: 06-30 23 22 60 Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Kees (C.) van de Wetering

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

Erik Brink Interimmanagement Finance, Planning & Control. Curriculum Vitae

Erik Brink Interimmanagement Finance, Planning & Control. Curriculum Vitae Erik Brink Interimmanagement Finance, Planning & Control Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Erik Brink Geboortedatum : 29 mei 1969 Adres : Melkpad 5 3741 TK Baarn Telefoon : 06 1436 0331 E-mail

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E Naam : ir. H.J.H. (Jan-Hendrik) Vos Geboortedatum : 7 juli 1974 Woonplaats : Bussum Burgerlijke staat : Gehuwd E-mail : jh@in2contracts.nl Mobiele tel.nr. : 06-28 81 92 43

Nadere informatie

Autograaf. 39 Januari 2010. Martens en Van Oord. Grote investering in de Eemshaven. Megaproject Moerdijk. Markthal Nederlandse primeur

Autograaf. 39 Januari 2010. Martens en Van Oord. Grote investering in de Eemshaven. Megaproject Moerdijk. Markthal Nederlandse primeur 39 Januari 2010 Martens en Van Oord Grote investering in de Eemshaven Megaproject Moerdijk Markthal Nederlandse primeur Meewerken aan veiliger Walcheren 2 INHOUD 6 8 3 Schoon drinkwater 6 AVI-bodemas als

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Sjoerd de Haas. Persoonsgegevens Naam:

Curriculum Vitae. Sjoerd de Haas. Persoonsgegevens Naam: Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: ir. S.C. (Sjoerd) de Haas Geboortedatum: 22 mei 1980 Adres kantoor: Bredaseweg 108a sectie 11 4902 NS Oosterhout (NB) Telefoon: +31 6 2359 9996 Telefoon kantoor:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Naam:

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Naam: Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: B. (Bob) Langendoen Geboortedatum: 30 januari 1965 Adres kantoor: Bredaseweg 108a sectie 11 4902 NS Oosterhout (NB) Telefoon: +31 6 1350 7872 Telefoon kantoor: +31

Nadere informatie

BODEM* van eigen INNOVATIE. #05 maart 2015 SPECIAAL THEMA SOCIAL RETURN - WERKT DAT? GEZOCHT: ZEER SPECIFIEK MATERIEEL

BODEM* van eigen INNOVATIE. #05 maart 2015 SPECIAAL THEMA SOCIAL RETURN - WERKT DAT? GEZOCHT: ZEER SPECIFIEK MATERIEEL #05 maart 2015 van eigen BODEM* SPECIAAL THEMA INNOVATIE SOCIAL RETURN - WERKT DAT? GEZOCHT: ZEER SPECIFIEK MATERIEEL VAN BAGGERSPECIEDEPOT NAAR RECREATIEPARK MAATWERK VOOR NATUUR * CREATING LAND FOR THE

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. Project Waterslag: commercieel en technisch succes PAGINA 5

Nieuws met diepgang. Project Waterslag: commercieel en technisch succes PAGINA 5 Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 22 25ste jaargang 10 december 2008 Wie gaat helpen bij de aanleg van het

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia: : Gerardus Arend (roepnaam: Ard) Woonadres : Koningstraat 5. Telefoon : 06-45364722 : ard.smit@ccinfra.nl.

CURRICULUM VITAE. Personalia: : Gerardus Arend (roepnaam: Ard) Woonadres : Koningstraat 5. Telefoon : 06-45364722 : ard.smit@ccinfra.nl. CURRICULUM VITAE Personalia: Naam : Smit Voornamen : Gerardus Arend (roepnaam: Ard) Woonadres : Koningstraat 5 Postcode : 6881 MP Woonplaats : Velp (gld) Telefoon : 06-45364722 E-mail : ard.smit@ccinfra.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Geboortedatum 20 juli 1969 Burgerlijke staat Gehuwd, kinderen (7, 10 en 12 jaar)

Curriculum Vitae. Geboortedatum 20 juli 1969 Burgerlijke staat Gehuwd, kinderen (7, 10 en 12 jaar) Curriculum Vitae Persoonsgegevens: Naam Robert van Veen Adres van Ruysdaellaan 54 Woonplaats 2661 SE Bergschenhoek Telefoonnummer M: 06 24 27 26 17 E-mail robertvanveen@vvfm.nl Internet www.vvfm.nl Geboortedatum

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie CURRICULUM VITAE Algemeen Naam : Erik Stolk Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda Introductie Ik ben een professioneel en gedreven persoon met humor. Tevens ben ik een sterke teamplayer, beschik ik over

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014 Naam: Wonende te: Jean Marcel Laumen Voorschoten Ik ben een dynamische manager met een rijke ervaring op vele vakgebieden. Ik ben een coachende manager, ik denk

Nadere informatie

>> Actualiteiten Businessclubavond en InfraTech. >> Warmte Koude Opslag

>> Actualiteiten Businessclubavond en InfraTech. >> Warmte Koude Opslag vijfde jaargang maart 2011 nummer 1 NEWSFLEX >> Project Laan der Verenigde Naties >> Actualiteiten Businessclubavond en InfraTech >> Warmte Koude Opslag Sterke pijler binnen Dura Vermeer >> 14 april HBO

Nadere informatie

Curriculum Vitae Janneke Teeuw

Curriculum Vitae Janneke Teeuw Curriculum Vitae Janneke Teeuw april 2013 - pagina 1 Curriculum Vitae Janneke Teeuw Naam: Teeuw, J. (Janneke) Titel: Drs Geboortedatum: 29 september 1963 Email: janneketeeuw@teeuw-interim.nl Website: www.teeuw-interim.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overige gegevens Winstbestemming 75 Controleverklaring 76. Colofon. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Overige gegevens Winstbestemming 75 Controleverklaring 76. Colofon. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag Woord van de Directie 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Directieverslag 10 Introductie Evides 10 Strategie 11 Bedrijfsactiviteiten 12 Klanten 12 Drinkwater

Nadere informatie

Curriculum Vitae Toine Dam

Curriculum Vitae Toine Dam Curriculum Vitae Toine Dam 05/2015 Naam A.A.J.M. - Toine Dam Woonplaats Tilburg Geboortedatum 26 juni 1960 Profiel Sinds september 2006 fulltime werkzaam als zelfstandig interim,- project,- en verandermanager,

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. afscheid van Maritiem College Velsen PAGINA 15

Nieuws met diepgang. afscheid van Maritiem College Velsen PAGINA 15 Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 05 23ste jaargang 18 april 2007 Staatssecretaris wil groot onderhoud vaarwegen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald)

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald) Curriculum Vitae Martijn Baarendse MSc 27 januari 1987, woonachtig te Udenhout 06 42 36 65 84 m.baarendse@facilityestate.nl Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk

Nadere informatie

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten Curriculum Vitae datum: oktober 2014 document: 07.132/10 projectnr: Bdv014.0 Curriculum Vitae A.J.M. Messelaar Arjan Messelaar heeft zowel een civieltechnische als een bedrijfskundige achtergrond. Tevens

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens: Arnoud van Kouwen. a.van.kouwen@jopda.nl. Opleiding en cursussen:

Persoonlijke gegevens: Arnoud van Kouwen. a.van.kouwen@jopda.nl. Opleiding en cursussen: Persoonlijke gegevens: Naam Adres Woonplaats Telefoon Mobiel Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Burgerlijke staat Nationaliteit Website Email Arnoud van Kouwen Naxos 5 2134 AM Hoofddorp 0235658825 0655820556

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. betrouwbaar water voor consument, bedrijf en industrie

Jaarverslag 2014. betrouwbaar water voor consument, bedrijf en industrie betrouwbaar water voor consument, bedrijf en industrie Inhoudsopgave Jaarverslag Woord van de Directie 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Introductie Evides Waterbedrijf 12 Strategie 13 Ons werk

Nadere informatie