Jaarverslag. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstelling 3 Bestuur 4 Instructrices 4 De dagelijkse gang van zaken 4 Bestuursvergaderingen 5 Leden 5 Dagbesteding 5 Bedrijfshulpverlener BHV 6 Vrijwilligers 6 Landdag VPGO 6 Inzameling gebruikte kleding 7 Paarden 7 Financiën 8 Sponsors 8 Activiteiten 8 Nieuwsbrieven 9 Website 9 Tot slot 9 Toelichting op de balans 10 Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 2

3 Inleiding Wij hebben het genoegen u het jaarverslag van de Stichting Paardrijden Gehandicapten t Leijerweerd aan te bieden. De Stichting Paardrijden Gehandicapten t Leijerweerd is opgericht bij notariële acte op 16 januari 2013 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nr De stichting is ontstaan na de fusie van de Stichting Paardrijden Gehandicapten t Zoekerveld uit Enter opgericht bij notariële akte op 8 april 1974 en de Stichting Paardrijden Gehandicapten n Mölnbelt uit Wierden opgericht bij notariële acte op 1 juni 1988 als rechtsopvolger van Stichting Paardrijden Gehandicapten Wierden welke werd opgericht bij notariële acte op 19 maart Alle activiteiten van de fusiestichting worden voortgezet in de manege aan de Wierdenseweg 31 te Enter. De Stichting is een ANBI goedgekeurde stichting dat wil zeggen dat donaties aan onze stichting in mindering mogen worden gebracht van de inkomstenbelasting. Het RESIN of fiscaal nummer is De Stichting is lid van de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG), de overkoepelende landelijke organisatie van stichtingen voor paardrijden gehandicapten. Hierbij zijn ruim 60 stichtingen die paardrijden voor gehandicapten bieden aangesloten. De Stichting is lid van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO) een regionale vereniging van 13 stichtingen paardrijden voor gehandicapten die tot doel heeft het paardrijden door gehandicapten te bevorderen en te ondersteunen De stichting is lid van de Federatie Landbouw en Zorg en van de Vereniging van Zorgboerderijen In Overijssel. Op 13 mei 2013 is onze Stichting door de Stichting Veilige Paardensport het veiligheidscertificaat toegekend. Daarmee voldoet onze manege aan de hoogste eisen met betrekking tot veiligheid voor zowel ruiter als paard. Op onze website en in de hal van de manege vindt u uitgebreid informatie m.b.t. tot de eisen aan alle bezoekers van onze manege. Onze manege biedt praktijkopleidingsplaatsen aan en is een door CALIBRIS en AEQUOR erkend leerberdrijf. We zijn dit jaar opnieuw ge-audit CALIBRIS die onze bevoegdheid als leerbedrijf heeft herbevestigd en heeft deze uitgebreid met de erkenning als leerbedrijf voor leerlingen gehandicaptenzorg. Doelstelling De doelstelling van de Stichting Paardrijden Gehandicapten t Leijerweerd is het paardrijden als vrijetijdssport voor verstandelijk-, lichamelijk- of meervoudig gehandicapte mensen mogelijk te maken. Als nevendoelstelling heeft het paardrijden voor sommige categorieën gehandicapten ook een belangrijke therapeutische waarde. Als uitgangspunt hiervoor geldt dat het paard- en ponyrijden met gehandicapten geschiedt volgens de richtlijnen en normen zoals aangegeven door de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten. De stichting verzorgt het paardrijden voor ruiters en amazones uit de gemeente Wierden en de omliggende gemeenten. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 3

4 Bestuur Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen en maximaal 9 personen. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van 3 jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Per 31 december 2013 bestond het bestuur uit: Voorzitter Dhr. H. ter Harmsel Secretaris Dhr. J.F.J.M. Wijnen Penningmeester Mevr. P.C.G. van Dijk 2 e secretaris Dhr. G.H. Vossebeld Materiële zaken Dhr. J.G.M. Busger op Vollenbroek Algemene zaken Dhr. J. Schuitemaker Veterinaire zaken Dhr. G.J. Stam Ledenadministratie Dhr. D. Brand Contactpersoon kledingactie kledinginzameling VPGO Dhr. Wijnen Instructrices. Op 31 december waren bij onze Stichting 4 instructrices in dienst te weten, de dames S. Meijer, K. Homan, C. Damhuis en A. Kootstra. Mevr. Damhuis en Mevr.Kootstra waren bij ons aanvankelijk als ZZP-er in dienst maar inmiddels hebben we dit omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Allen zijn in het bezit van het diploma Instructeur Paardrijen Gehandicapten. Daarmee is de continuïteit van kwalitatief goede rijlessen geborgd. In de loop van 2014 hebben we op eigen verzoek afscheid genomen van Mevr. M. Pijffers en I. Haandrikman. Mevr. Meijer was op 25 augustus twaalf en een half jaar in dienst van onze manege van het bestuur kreeg zij een cadeaubon en een bloemetje. De dagelijkse gang van zaken De Stichting heeft de beschikking over een nieuwe manege met binnen- en buitenrijbak en weilanden aan de Wierdenseweg 31, 7468 PX te Enter.. De verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken berust bij de instructrices. De dames Meijer, Homan en Damhuis verzorgen ook dagbesteding voor mensen met een beperking. De rijprogramma s worden afgestemd op de mogelijkheden van de ruiters. Bij de intake van nieuwe ruiters wordt een inschatting gemaakt van het niveau waarop de deze ruiter kan instappen, Zo nodig rijden nieuwe ruiters de eerste lessen individueel. In onderling overleg bepalen de instructrices dan in welk groepje met ruiters van hetzelfde niveau de nieuwe ruiter wordt ingedeeld. Daarnaast wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen van de ruiter. De Stichting past de grootte van de lesgroepen aan, aan het niveau van de ruiters in die lessen. Wij proberen uiteraard zoveel mogelijk maatwerk te leveren voor iedere ruiter. Tevens wordt de dagbesteding in toenemende mate belangrijk. Ca. 20 (jonge) personen maken hier wekelijks gebruik van. Eén van de activiteiten is het paardrijden. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 4

5 De stichting beschikt over een moderne en goed geoutilleerd manegecomplex met een grote binnenrijbak (25 bij 55 meter) en een buitenrijbak op ca. 1.5 ha eigen grond In deze manege beschikken we over 25 stallen. Verder kunnen we beschikken over ca.3 ha gepachte weiden. Begin dit jaar is de bodem in de binnenrijbak vernieuwd. Bestuursvergaderingen Het bestuur heeft in 2014 in totaal 8 keer officieel vergaderd. Daarnaast zijn er diverse werkvergaderingen geweest waarbij alleen de betreffende bestuursleden aangevuld met andere betrokkenen aanwezig waren. In de officiële vergaderingen worden onder anderen de volgende onderwerpen besproken, notulen vorige vergadering, actiepunten lijst, ingekomen/ uitgaande stukken, financiën, personele zaken, paardenbestand, materiële zaken en activiteiten indien aan de orde. Leden In 2014 reden bij ons gemiddeld ca.180 ruiters met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking. De ruiters zijn afkomstig uit de Gemeente Wierden en omliggende gemeenten zoals Almelo, Hellendoorn Hof van Twente, Rijssen-Holten en Twenterand. Om de paarden in vorm te houden rijden er ook valide ruiters in de manege. Deze valide ruiters zijn ook vrijwilliger. Zij lopen mee in de les met de ruiters met een handicap, soms zelfs 3 begeleiders voor één ruiter. Er zijn ca. 40 vrijwilligers verbonden aan onze stichting. Uitgangspunt hierbij is steeds dat valide ruiters alleen bij ons, tegen betaling, kunnen rijden als zij ook vrijwilligerswerk doen voor de manege. Ook is het belangrijk voor de conditie van de paarden dat zij regelmatig door valide ruiters worden bereden. Dagbesteding De Stichting is lid van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) Dit is de landelijke brancheorganisatie voor de sector Landbouw en zorg. Doel is het professionaliseren van de sector, zij faciliteert regionale organisaties van zorgboeren en is aanspreekpunt voor stakeholders. De FLZ brengt landbouw en zorgpartijen bij elkaar, stimuleert tot samenwerken en is aanjager van nieuwe perspectiefvolle ontwikkelingen. De vereniging Zorgboeren Overijssel (VZO) is één van de 15 leden de FLZ. Bij de VZO zijn ruim 85 zorgboerderijen aangesloten waaronder SPG t Leijerweerd. De zorgboerderijen werken volgens het landelijk kwaliteitssysteem voor Zorgboerderijen. Onze manege wordt in dit geval beschouwt als zorgboerderij. Voordeel is dat de manege ook overdag wordt gebruikt waardoor we extra inkomsten kunnen genereren. Ook kunnen we daardoor onze instructrices meer uren werk aanbieden. Door de extra inkomsten zijn we in staat om de kosten voor het paardrijden gehandicapten te beheersen. Om aan het Kwaliteitssysteem voor Zorgboeren te voldoen zullen we een aantal zaken in de toekomst moeten aanpassen in onze manege. Eerst dient een kwaliteitshandboek te worden te worden gemaakt waarin alle procedures van werken worden vastgelegd. Dit kwaliteitshandboek is bijna gereed en zal in de loop van maart worden ingediend. Als dit handboek is goedgekeurd hebben we een jaar de tijd om alle procedures te implementeren. Dan volgt een audit en als dit positief wordt beoordeeld ontvangen we het Kwaliteitscertificaat. Wij zullen u in 2015 regelmatig informeren over de voortgang en ook welke veranderingen dit voor u meebrengt. Zeker is dat het werken volgens dit kwaliteitssysteem een meerwaarde is voor alle activiteiten van onze manege. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 5

6 Bedrijfshulpverlener (BHV-er) Onze instructrices zijn allemaal in het bezit van het diploma BedrijfsHulpVerlener en dus BHV-er. In onze manege dient wettelijk altijd één persoon aanwezig te zijn met geldig BHV diploma. Om aan deze eis te kunnen voldoen heeft het bestuur besloten dat alle instructrices in het bezit van dit diploma moeten zijn. Helaas heeft de VPGO dit jaar niet een coördinerende rol gespeeld bij de herhalingscursus. Inmiddels hebben wij dit zelfstandig geregeld met het opleidingsbedrijf. Vrijwilligers Naast de vrijwilligers die de ruiters tijdens de lessen begeleiden is er nog een grote groep die allerlei diensten verrichten zoals het schoonhouden van de kantine, het onderhoud van de stallen het in orde houden van harnachementen, onderhoud terrein en groen rondom de manege, onderhoud van de weilanden etc. Ook hebben we op twee zaterdagen in oktober en november een klussendag georganiseerd. Op deze dag is door een groot aantal vrijwilligers grootonderhoud aan de bomen en het groen rondom de manege gedaan. Wij willen alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze manege hartelijk bedanken. Hun hulp is onontbeerlijk om onze manege draaiende te houden. De VPGO Landdag Er was in 2013 geen landdag omdat er geen lidstichting bereid was dit te organiseren. Dat was een reden voor de VPGO om in 2014 voor een andere organisatieopzet te kiezen Dit keer werd op 14 juni de landdag van de VPGO niet door één maar door drie Stichtingen georganiseerd onder auspiciën van De Stichting Landdag. De organiserende stichtingen waren De Gravenruiters uit Almelo, t Hoefijzer uit Zwolle en t Leijerweerd. Ons aandeel bestond uit het ter beschikking stellen van het terrein en de inrichting ervan. Zo n 300 ruiters van 9 bij de VPGO aangesloten stichtingen waren die dag aanwezig. De landdag had dit jaar als thema De Boerderij. Alle stichtingen hadden hun ring op dit thema versierd. Het zag er ontzettend gezellig uit. En het was ook een hele gezellige dag In de ochtend waren er de individuele dressuurproeven voor de ruiters. Tijdens deze proeven werd in de ring van de betreffende stichtingen ook een viertaldressuurproef verreden.. Na de proeven volgde een spetterende demonstratie vrijheidsdressuur. Een paard en een pony deden allerlei kunstjes puur op mondelinge aanwijzing van de instructeur. Aan het eind van de proef mochten alle ruiters de pony knuffelen, ook de rolstoelers werden hierbij niet vergeten.. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 6

7 Inzameling gebruikte kleding door de VPGO De financiële bijdrage uit de kledinginzameling van de VPGO is voor onze stichting een zeer belangrijke bron van inkomsten. Als SPG t Leijerweerd waren wij in 2014 verantwoordelijk om de publiciteit te verzorgen in de lokale pers d.m.v. persmededelingen en advertenties. Er werd kleding ingezameld in de gemeenten Wierden en Twenterand, Hof van Twente (elk 1 inzameling), Hellendoorn (2 inzamelingen) en Rijssen-Holten. Helaas moeten we constateren dat de opbrengst onder druk staat. Reden o.a. door de economische crisis wordt minder kleding aangeboden, de opkomst van tweedehands kledingwinkels, sommige gemeenten gaan zelf de inzameling ter hand nemen. De inzameling van kleding in de eigen container bij de papier-inzamelplaats aan de Vonderweg is erg succesvol. Veel mensen hebben de weg hiernaartoe inmiddels gevonden. We willen ook graag op andere plaatsen een container plaatsen maar dit is helaas tot op heden niet gelukt daar óf andere organisaties al inzamelen óf de locaties s avonds niet afsluitbaar zijn. Paarden In de loop van 2014 moesten we helaas, in overleg met de dierenarts, Joyce laten inslapen wegens een ernstige koliek. Duncan ging weer terug naar de eigenaar. Duncan kon het werk in de manege niet meer volhouden door een allergie met stress als gevolg waardoor zij steeds magerder werkt. Voor onze ruiters is het vaak een heel emotionele gebeurtenis als we afscheid moeten nemen van een paard, vooral voor degene die er op rijden, maar met zoveel paarden gebeurt dat nou eenmaal van tijd tot tijd. We proberen dit altijd zo goed mogelijk te begeleiden. Nieuw in de manege zijn Desi een Fjord en In december kregen we Leo een Campbell op proef (inmiddels is Leo aangekocht). Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 7

8 De Financiën Een belangrijk deel van onze inkomsteninkomsten komt uit sponsoring. Daarnaast ontvangen we natuurlijk ook de contributies van onze ruiters en subsidies van de omliggende gemeenten, hoewel dit de laatste jaren veel minder is door allerlei bezuinigingen van een aantal gemeenten. Verder zijn er nog inkomsten uit dagbestedingsactiviteiten en niet te vergeten de jaarlijkse opbrengst van de kledinginzameling van de VPGO welke een substantiële bron van inkomsten voor ons is. In 2014 zijn we in staat geweest de contributie voor onze ruiters ongewijzigd te houden op 60 euro per kwartaal en voor valide ruiters 100 euro per kwartaal. Het wordt echter steeds moeilijker om de snel stijgende kosten nog binnen onze begroting op te vangen. We zullen op niet al te lange termijn er dan ook niet aan ontkomen om de lesgelden te verhogen. Als we hiertoe besluiten zullen we dit natuurlijk vroegtijdig mededelen. In september hebben we besloten dat de koffie niet langer gratis is. Er werd inmiddels zoveel gratis koffie gedronken dat we het niet meer verantwoord vonden dit uit de contributies te financieren. Door het inbouwen van een muntautomaat betalen we nu 0,50 voor een heerlijke bak koffie, cappuccino of espresso. Sponsors Wij willen de sponsors die ons het afgelopen jaar wederom hebben gesteund met hun geldelijke bijdragen hartelijk danken. Dank zij hen kunnen wij het paardrijden voor de gehandicapten betaalbaar houden! In december werd door de basisschool Arabesk in Arnhem voor ons een sponsorloop georganiseerd. De opbrengst 536 euro werd daags voor de kerstvakantie aan ons overhandigd. In september /oktober hebben vrijwilligers en ruiters van onze manege loten verkocht in het kader van de grote Clubactie. Van ieder verkocht lot van 3,00 Euro dat verkocht werd ontvingen wij 2,40 Euro. Het is hartverwarmend dat ook in deze tijd van economisch zwaar weer onze sponsors ons niet hebben laten vallen. Sponsors bedankt! De activiteiten Ook dit jaar zijn er weer diverse activiteiten geweest.de belangrijkste was natuurlijk de landdag op 14 juni die al uitvoerig is vermeld in dit verslag. Op vrijdag 2 mei was er een klein concours voor valide ruiters. Dit willen we het komende jaar uitbreiden met een categorie voor ruiters met een beperking die zelfstandig kunnen rijden maar niet deelnemen aan de Landdag. Op zaterdag 2 april konden een groot aantal ruiters van ons weer met de vrachtwagen door Twente toeren. Deze Trucker Truck dag werd ons aangeboden door Hexel Truck Tour. De Enterse Motorclub heeft In mei zo n 40 ruiters van ons per motor (met of zonder zijspan) door de Twentse dreven gereden, gelukkig was het die dag stralend weer. s Middags heeft de brandweer bij onze manege een demonstratie gegeven van hun kunnen. Er werd een heuse auto in brand gestoken die door de brandweer deskundig werd geblust. Op 5 juli hebben we met paard en koets de omgeving van Enter verkend, een tocht waaraan de deelnemers altijd weer veel plezier beleven. Op 15 november hadden we onze vrijwilligers voor een buffet uitgenodigd in onze manege, dit als dank dat we altijd weer op hen kunnen rekenen want wat zou onze manege zijn zonder de inzet van hen. Het was een heel gezellige bijeenkomst en goed voor de saamhorigheid. Op zaterdag 20 december hebben we voor de tweede keer een kerstmarkt georganiseerd. In de rijbak waren een 30 kramen verhuurd waar van alles te koop was en ook het nodige eten en drinken. De kerstmarkt is druk bezocht en de organisatie heeft dan ook besloten om volgend jaar weer een kerstmarkt te organiseren. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 8

9 Nieuwsbrieven In 2014 hebben we conform planning 5 nieuwsbrieven gepubliceerd. Het is de intentie deze tweemaandelijks te maken met uitzondering van de vakantie periode. De nieuwsbrief wordt naar alle ruiters per verzonden. Voor degen die geen adres hebben wordt een exemplaar in de kantine van onze manege opgehangen. De nieuwsbrief is voor geïnteresseerden per aan te vragen Website Op onze website vindt u naast de gebruikelijke algemene informatie ook informatie over actuele zaken. Wij streven ernaar onze website zo up to date mogelijk te houden Een regelmatig bezoek aan onze website is beslist de moeite waard. Tot slot We kunnen terugzien op een goed jaar voor onze stichting de integratie van de leden van onze beide rechtsvoorgangers t Zoekerveld en n Mölnbelt is voorspoedig verlopen. Waren er in het begin lessen met ruiters van één stichting, inmiddels bestaan de meeste lessen uit deelnemers van beide stichtingen en kunnen we met een gerust hart zeggen dat de tijd van bloedgroepen voorbij is, we zijn één Stichting. Dit geeft ons veel vertrouwen dat we ook komend jaar weer vol verwachting tegemoet kunnen zien. Toelichting op de jaarrekening 2014 ALGEMEEN De jaarcijfers zijn 2013 samengesteld aan de hand van de ingevoerde boekingen in het boekhoudpakket. De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarcijfers over het jaar 2012 van de stichtingen SPG Mölnbelt en SPG Zoekerveld. Deze stichtingen zijn per 1 januari gefuseerd. De nieuwe naam van de stichting is SPG 't Leijerweerd. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Bedrijfsgebouwen en terreinen In 2013 is niet verder geïnvesteerd in de manege. Op de bedrijfsgebouwen is 3% afgeschreven. Op de grond wordt niet afgeschreven. De specificatie is als bijlage hierbij gevoegd. Het onroerend goed is in 2011 getaxeerd voor meer dan Inventaris In 2013 is een GSM repeater aangeschaft ter waarde van 825. De resterende inventarissen van SPG Mölnbelt worden in 3 jaar afgeschreven. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 9

10 Voorraden Voorraad paarden De waarde van de paarden per 31 december 2013 is van voorgaande jaren overgenomen. In 2013 zijn nieuwe paarden aangeschaft ter waarde van Deze zijn aan de waarde van de voorraad toegevoegd, zodat de waarde volgens balans bedraagt. De waarde van de paarden wordt door het bestuur geschat op Voorraad hooi en voer Gelijk aan de laatste jaren is de voorraad hooi en voer geschat op Debiteuren De debiteuren bestaan uit de te ontvangen contributies en opbrengsten uit dagbesteding ad De contributies worden per kwartaal achteraf berekend. De bedragen zijn opgegeven door bestuur van de stichting. Omzetbelasting De balanspost omzetbelasting ad bestaat uit de teruggaaf over het 4 e kwartaal 2013 en de te ontvangen suppletie ad Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit diverse bankrekeningen bij Rabobank. De bedragen zoals vermeld in de jaarrekening komen overeen met de verstrekte afschriften per 31 december Het totaal van de banktegoeden bedroeg per 31 december Tevens zijn onder de kortlopende schulden twee rekeningen vermeld met een negatief saldo ad Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 10

Jaarverslag. SPG t Leijerweerd

Jaarverslag. SPG t Leijerweerd Jaarverslag 2013 SPG t Leijerweerd Stichting Paardrijden Gehandicapten Vastgesteld in de vergadering van 9 september 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstelling 3 Bestuur 3 De Dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015, SPG t Leijerweerd Pagina 1

Jaarverslag. Jaarverslag 2015, SPG t Leijerweerd Pagina 1 Jaarverslag 2015 Stichting Paardrijden Gehandicapten t Leijerweerd, Wierdenseweg 31, 7468PX Enter; kvk Enschede nr. 56999739 Rabo bank nr. NL 18 RABO 0317414577; BTW nr. NL0020213221B01; ANBI RSIN nr.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o.

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Beleidsplan Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Waarom paardrijden voor minder validen b. Mogelijkheden voor valide amazones en ruiters 2. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Manege Onder de Linde. Helomareed 4 9244 GH Beetsterwaag 0512 389297 www.manegeonderdelinde.nl info@manegeonderdelinde.

Jaarverslag 2011. Stichting Manege Onder de Linde. Helomareed 4 9244 GH Beetsterwaag 0512 389297 www.manegeonderdelinde.nl info@manegeonderdelinde. Stichting Manege Onder de Linde Jaarverslag 2011 Stichting Manege Onder de Linde Helomareed 4 9244 GH Beetsterwaag 0512 389297 www.manegeonderdelinde.nl info@manegeonderdelinde.nl Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost Achterhoek

Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost Achterhoek Jaarverslag 2014 De Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost Achterhoek gevestigd te Zieuwent werd opgericht bij Notariële acte d.d. 5 juni 1978 door Notaris Mr.F. Weijenborg te Winterswijk. De Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief SPG t Leijerweerd 02 februari 2016

Nieuwsbrief SPG t Leijerweerd 02 februari 2016 Nieuwsbrief SPG t Leijerweerd 02 februari 2016 Ik hoop dat jullie allemaal het nieuwe jaar goed zijn begonnen en dat we met zijn allen weer veel plezier mogen beleven op onze manege. De tijd gaat wel snel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief SPG t Leijerweerd 8 juni 2017

Nieuwsbrief SPG t Leijerweerd 8 juni 2017 Nieuwsbrief SPG t Leijerweerd 8 juni 2017 Beste ruiters ouders en andere belangstellenden, We hebben het genoegen u de tweede nieuwsbrief van dit jaar aan te bieden. Dat onze manege een levende organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Paardrijden Gehandicapten n Mölnbelt

Jaarverslag 2012 Stichting Paardrijden Gehandicapten n Mölnbelt Jaarverslagen Jaarverslag 2012 Stichting Paardrijden Gehandicapten n Mölnbelt Voorwoord September 2012 Manege: Bruine Hoopsweg 2a 7645 BJ Hoge Hexel (Gem. Wierden) Wij hebben het genoegen u het laatste

Nadere informatie

Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o

Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg en omstreken. Dit verslag bevat een beknopte weergave

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting HandiCAP

Beleidsplan. Stichting HandiCAP Beleidsplan Stichting HandiCAP 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding Strategie en doelstelling Organisatie Stichting HandiCAP Het werk van Stichting HandiCAP Werving gelden- sponsoracties Stichting HandiCAP

Nadere informatie

Zorgboerderij de Lachende Geit

Zorgboerderij de Lachende Geit Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Lachende Geit Boerderijnummer: 1858 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan STICHTING ARIANE DE RANITZ Paardrijden voor mensen met een beperking Aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.) Secretaris Ben Prins, Kometenlaan 64, 3721 JV Bilthoven Email: info@arianederanitz.nl

Nadere informatie

Beleidsplan RSVG Zuid-Limburg

Beleidsplan RSVG Zuid-Limburg Beleidsplan RSVG Zuid-Limburg INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Doelgroep 5. Activiteiten 6. Bestuur 7. Middelen & accommodatie 8. Paarden 9. Financiële exploitatie 10. Veiligheid 1 Inleiding

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o

Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg en omstreken. Dit verslag bevat een beknopte weergave

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Paardrijden voor mensen met een beperking. Rijhal De Schietberg Turfweg 20a Veldhoven

Paardrijden voor mensen met een beperking. Rijhal De Schietberg Turfweg 20a Veldhoven Paardrijden voor mensen met een beperking Rijhal De Schietberg Turfweg 20a Veldhoven De doelgroep De Stalvrienden maakt paardrijden mogelijk voor mensen met een beperking. Dit kan een lichamelijke en/of

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal

Jaarverslag Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal Jaarverslag 2016 Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal Voorwoord van het bestuur Het jaar 2016 is in alle opzichten rustig verlopen. Het verzorgen van de lessen paardrijden voor ruiters en amazones

Nadere informatie

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Merwebolder / Lingebolder V i szorg- en dienstverlening van A tot Z r^ 1 I1* r i» Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Inhoud 1 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen Jaarrekening 2014 Van Stichting Natuurlijk Jonen Vastgesteld februari 2014 Stichting Natuurlijk Jonen Giethoorn/Jonen gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave blz. 1. Algemeen 3 2. Financiering 3 3. Resultaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Patrick Verhorst Voorzitter

Patrick Verhorst Voorzitter Jaarverslag 2012 Hoewel met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld kunnen in dit jaarverslag onvolkomenheden voorkomen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther Jaarrekening 2016 ii Stichting Vrienden van Bandra East Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Bestuurssamenstelling 2 Adresgegevens 2 RSIN/Fiscaal nummer 2 Bankgegevens 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o

Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg en omstreken. Dit verslag bevat een beknopte weergave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal

Jaarverslag 2012. Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal Jaarverslag 2012 Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal Voorwoord van het bestuur Ook in het verslagjaar 2012 heeft het bestuur prioriteit gegeven aan het uitvoeren van de hoofdtaak van onze stichting:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beste leden, Instructie. Oktober 2012

Nieuwsbrief. Beste leden, Instructie. Oktober 2012 Beste leden, Oktober 2012 In deze nieuwsbrief nieuws over de instructie, het viertal, het najaarsconcours en de clubkampioenschappen. Ook is er nieuws uit de inspanningscommissie, die een sessie videospringen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014 Vincentius Vereniging Haarlem Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave: Pagina Verslag van het bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4/5 Staat van baten en lasten over 2014 4/5 Toelichting op de

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Waalboog

Stichting Vrienden van de Waalboog Stichting Vrienden van de Waalboog Financieel verslag over het jaar 2015 Inhoudsopgave I Verslag bestuur II Balans per 31-12-2015 III Resultatenrekening 2015 IV Toelichting op de balans per 31-13-2015

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Sociale InloopWinkel. Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Winkel en administratie:

Jaarrekening Stichting De Sociale InloopWinkel. Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Winkel en administratie: Stichting De Sociale InloopWinkel Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Jaarrekening 2013 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

* NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF

* NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * VALENTINO Helaas hebben wij vorige week afscheid moeten nemen van ons manegepaard Valentino. Nadat hij opnieuw last kreeg van een peesblessure hebben wij helaas

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staten van baten & lasten over 2013 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

STICHTING SIGNAALHOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013

STICHTING SIGNAALHOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013 STICHTING SIGNAALHOND Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013 Inhoud: *balans per 31 december 2013 *exploitatierekening over het jaar 2013 *staat van cash flows *staat van herkomst-en

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Voorwoord door Ilsa Derks

Voorwoord door Ilsa Derks Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele vernieuwingen en aanpassingen binnen de manege daarnaast brengen wij ook enkele mededelingen en nieuwsberichten. Ieder kwartaal komt er een nieuwsbrief

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon :

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon : Gegevens toekomstig ruiter: Naam en voorletters: Roep Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: Telefoon : Geslacht: Aanmelding betreft: man vrouw Rij-ervaring: ja nee Zo ja, hoelang: waar: jeugd (6-17

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK Inhoudsopgave 1. Oprichting 2. Doel 3. Organisatie 4. Acties 5. Financiële bijdragen aan het Streekfonds 6. Financiële uitgaven van het Streekfonds 7.

Nadere informatie

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid [Stichting De Sociale InloopWinkel] Jaarrekening 2012 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016 Stichting Smile on a Face Kampakker 2 4813PL Breda info@smileonaface.nl 076-5227114 JAARVERSLAG 2016 www.smileonaface.nl Inhoud Woord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 3 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2014 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 en Staat van Inkomsten en Lasten 2014 4. Toelichting Balans

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen aarverslag anuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 Utrecht, 14 juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bestuurssamenstelling 3 Werkwijze en beleid van het bestuur

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG. inzake jaarrekening 2007

RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG. inzake jaarrekening 2007 RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG inzake jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Rapport 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemene opmerkingen 1 3 Vaststelling jaarrekening voorgaand

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP (ZIN)... 4 2.2 BEGELEIDING IN GROEP (PGB)... 4 2.3 GESPONSORDE PLEK...

Nadere informatie

The Netherlands 02-03-04 augustus 2013

The Netherlands 02-03-04 augustus 2013 CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE -CHIU- The Netherlands 02-03-04 augustus 2013 Ruitersportcentrum Capriole Haaksbergen Inhoud KNHS-VNS... 3 Dutch Studentriders... 3 Studentenconcoursen...

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag V.P.G.O.

Algemeen Jaarverslag V.P.G.O. 2013 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2014 Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost Auteur: Anneke van Düren 1 mei 2014 Algemeen Jaarverslag V.P.G.O. Inhoudsopgave Pag. 1. Statutaire

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND

JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave: Pagina Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Balans per 31-12-2013 4 Winst en verlies rekening over 2013 5 Algemene grondslagen en toelichting

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2013 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest Jubileumjaar Theater 1938-2013 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2013 en Staat van Inkomsten en Lasten

Nadere informatie

Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen. Hoogeveen, april 2015. Geacht bestuur,

Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen. Hoogeveen, april 2015. Geacht bestuur, Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen Hoogeveen, april 2015 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht doe ik u hierbij de jaarcijfers toekomen over het jaar 2014 van uw Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2012 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2012 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2012 4 Staat van baten en lasten over 2011 en 2012 en begroting 2013 5

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

: I ..I 'H H VOOR KLEINE GOEDE DOELEN. Jaarrekening 2014 - VPGO 1 van 9

: I ..I 'H H VOOR KLEINE GOEDE DOELEN. Jaarrekening 2014 - VPGO 1 van 9 : I..I J 2 VOOR KLEINE GOEDE DOELEN 'H H I ' Jaarrekening 2014 - VPGO 1 van 9? 16 Inhoudsopgave Balans per 31-12-2014 3 Staat van Baten en Lasten 2014 4 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 5

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland JAARREKENING 2014 Vrienden van Leonardo Eemland INHOUDSOPGAVE 1. bestuursverslag blz. 1 2. balans per 31 december 2014 blz. 2 3. baten en lastenrekening 2014 blz. 3 4. Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Wedstrijdrijden Ruitersportcentrum & Kampeerboerderij Dé ontmoetingsplaats voor iedereen!

Wedstrijdrijden Ruitersportcentrum & Kampeerboerderij Dé ontmoetingsplaats voor iedereen! Wedstrijdrijden Ruitersportcentrum & Kampeerboerderij Dé ontmoetingsplaats voor iedereen! 2 Wedstrijdrijden bij Manege Thielen Beste ruiter, Leuk dat jij ook wilt deelnemen aan de wedstrijden bij Manege

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Algemeen Levende have Verzorgsters Activiteiten Commissies Samenwerking rijvereniging Bestuur 2014

Jaarverslag 2013 Algemeen Levende have Verzorgsters Activiteiten Commissies Samenwerking rijvereniging Bestuur 2014 Jaarverslag 2013 Algemeen Levende have Verzorgsters Activiteiten Commissies Samenwerking rijvereniging Bestuur 2014 Algemeen: We hebben een prima jaar achter de rug. We hebben voor het eerst een ledenaantal

Nadere informatie