Colofon. Bestuursleden PGFA:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Bestuursleden PGFA:"

Transcriptie

1 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft, Johannes 3:16. Maandblad van de december 2013 januari 2014

2 Colofon Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem (PGFA) Secretariaat : Utrechtsestraat 65, 6811 LW Arnhem Zondagdienst : Sionkerk, Callunastraat 6, 6813 EW Arnhem Website : Giften voor PGFA kunt u onder vermelding van de bestemming overmaken op bankrekening of t.n.v. Stichting Pinkstergemeente Filadelfia. PGFA is aangesloten bij de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten (VPE). De Schakel is het maandblad van PGFA en verschijnt 10x per jaar. Ingezonden stukken zijn welkom. De redactie mag artikelen aanpassen of niet plaatsen. Redactie : Willy Bestuursleden PGFA: Voorgaand oudste/voorzitter Gerrit Spreeuwers Oudste/penningmeester Wim Sigmond Oudste/Pastoraat&Diaconie Adrie Bakker Diaken/secretaris Willy Hendriksen Diaken / Bestuurslid Rina Kamerbeek Diaken / Lofprijs & aanbidding Nora Andes Diaken / Evangelisatie & Getuigenis Gert Koudijs Diaken / Discipelschap & Onderwijs Ruben Spreeuwers Diaken / Gemeenschap & Pastoraat Benjamin Hansum Diaken / Zending Annemieke Diaken / Organisatie & Beheer Hans Monshouwer

3 Inhoudsopgave Vaste activiteiten... 1 Rooster samenkomsten... 2 Activiteiten... 2 Geven of ontvangen?... 3 Bestuursmededelingen... 5 Gezegend kerstfeest... 6 In Church Academy... 7 De liefde van God... 9 Telefoonlijst PGFA per mail! Wat te doen bij Opbrengst Dorcas voedselactie Waarom Kerst? PGFA Zending Studierooster Huiskringen Oproep: BHV ers en EHBO ers gevraagd Rooster deurdienst op zondagmorgen Geluidsopname zondagsdienst Rooster beamerdienst Stagiaire zoekt tijdelijk onderkomen Smyrna Church, Sri Lanka Rooster koffieschenken Verzoeklied? Even voorstellen Recensie: CD The Journey van Stuart Townend Rooster schoonmaken Sionkerk Rooster gebedspastoraat na de dienst Ouderen en zieken Verjaardagen Wij geloven Wie doet wat?... 26

4 Vaste activiteiten Elke zondagochtend SAMENKOMST om in de Sionkerk, Callunastraat 6, 6813 EW, te Arnhem. Buslijn 9 vanaf Centraal Station richting Schaarsbergen, uitstaphalte Gentiaanstraat. Er is ook zondagsschool en crèche. Om de week is er tijdens de ochtenddienst TIENERONDERRICHT. Informatie bij de zondagsschoolleiding. Elke 1e zondag van de maand is er AVONDMAALDIENST en - ZENDINGSCOLLECTE. Tevens een zendingscollecte op elke 5e zondag. WOMEN TO WOMEN (gebeds- en schrijfgroep) komt eens per twee maanden samen op de Utrechtsestraat 65. Elke 3e dinsdagavond van de maand is er BESTUURSVERGADERING. Op de woensdag/vrijdagavonden zijn er HUISKRINGEN in Arnhem- Noord en Arnhem-Zuid, Huissen en omstreken en Veenendaal. U kunt bij de huiskringleiders informeren waar de huiskring gehouden wordt. Elke eerste woensdag/vrijdag van de maand is er een DAG VAN VASTEN EN GEBED met bidstond in de huiskringen. KOORREPETITIE om de zondag na de samenkomst om ± uur. Op zaterdagavond is er Basement voor de jeugd (tot 18 jaar) in Koffiebar "Share" om uur aan de Utrechtsestraat 65. Elke zondagavond Roomservice jaar bij Ludolf en Esther Schouten, Jan van Embdenweg 45, Oosterbeek, om uur. Om de zondag na de samenkomst wordt er een dans geoefend met de kinderen o.l.v. Louise Rozal. Elke laatste vrijdagochtend van de maand van uur is er gelegenheid tot een pastoraal gesprek. U dient van te voren een afspraak te maken met Adrie en Thea Bakker. Voor meer informatie (www.pgfa.nl) EVANGELISCH CENTRUM van de Filadelfia gemeente, Utrechtsestraat 65 te Arnhem, /

5 Rooster samenkomsten Datum Spreekbeurt Zangdienst 1 dec. Michiel Gerrits v.d. Ende Hans Monshouwer 8 dec. Gerrit Spreeuwers Rodney Rozal 15 dec. Praisedienst* Ruben Spreeuwers 22 dec. Adrie Bakker Gert Koudijs 25 dec. Gezinskerstdienst 29 dec. Themadienst 31 dec. Roy Andes* 5 jan. Gerrit Spreeuwers Nora Andes 12 jan. Hans Monshouwer (H.G.) Rodney Rozal 19 jan. Adrie Bakker Hans Monshouwer 26 jan. Stuurgroep Ond. & Discipelschap* Gert Koudijs 2 feb. Doopdienst in Hoeksteen* Hans Monshouwer Activiteiten Datum Tijd Activiteit 12 dec Vrouwen ontmoetingsochtend bij Agnietha Monshouwer, van Heutzlaan 27, 6711 KK Ede 15 dec.* Na de dienst: verkoop kerststukjes door Roswitha, opbrengst is voor Maria 24 dec Kerstavonddienst, Sionkerk 25 dec Gezinskerstfeest, Sionkerk 31 dec * Oudjaarsdienst in Sionkerk 7/8/9 jan. Dagen vasten en gebed met s avonds een bidstond om uur in Sionkerk 13 jan Women to Women 15 jan Vrouwen ontmoetingsochtend bij Roswitha Schuyt, Slochterenweg 11, 6835 CD Arnhem jan. Week van Gebed, zie bestuursmededeling op blz jan Bestuursvergadering, Sionkerk 26 jan * Creatieve ochtend met stuurgroep Onderwijs en Discipelschap 2 feb Doopdienst, geen dienst om uur in de Sionkerk! 2

6 Geven of ontvangen? Het is beter te geven dan te ontvangen, Hand. 20:35. Toen ik een meisje van vijf jaar was, werd ik door mijn opa die bij ons in huis woonde, naar de kleuterschool gebracht. En opa haalde mij ook altijd op. Onderweg hadden we dan vaak gesprekjes. Ik herinner me nog heel goed dat mijn opa zei: Het is beter te geven dan te ontvangen. Ik weet niet meer welke tijd van het jaar het was: mijn verjaardag, sinterklaas of het kerstfeest. Want dat waren de dagen dat ik cadeautjes kreeg! Mijn opa was al achter in de tachtig en in mijn ogen héél oud. Mijn gedachten waren toen: Het is een oude man, die niet snapt hoe het zit. Het is toch veel fijner om een cadeautje te krijgen! Van een uitleg of nadere toelichting van deze spreuk van zijn kant kan ik me niets herinneren. Ik wist toen nog niet dat dit in de Bijbel stond. In Markus 12:41-44 lezen wij het verhaal van de arme weduwe die twee muntjes in de offerkist van de tempel wierp. Het was haar hele levensonderhoud! Nu hoor ik mensen denken: Dat is niet erg verstandig, je moet toch iets hebben om van te leven! Ik denk dat deze weduwe de zegen van het geven ontdekt had en een groot geloof had dat haar hemelse vader zou voorzien in wat zij nodig had. In een dagboekje las ik onlangs een stukje dat ging over een weduwe die maar amper genoeg had om zichzelf en haar kinderen te voeden en kleden. Toch deed zij elke week van het weinige dat zij had iets in de collectezak. Een diaken van de kerk waartoe zij behoorde, stelde voor dat de voorganger haar een huisbezoek zou brengen en zou zeggen dat zij het geld beter kon besteden aan haar gezin. Het antwoord van deze weduwe was: U probeert mij het laatste af te nemen dat mij waardigheid geeft en waarin ik iets voor anderen kan betekenen! Deze vrouw had het geheim van geven ontdekt: het kan voor de gever meer tot zegen zijn dan voor de ontvanger. Tijdens de Dorcas voedselactie is één van de opmerkingen die je van mensen hoort: Ik heb het zelf ook niet breed. Of: Ik heb zelf amper genoeg. Heel begrijpelijk in deze economische crisis, ook al zijn er kleine lichtpuntjes volgens de economen en politici. Als je de broekriem moet aanhalen, is vaak de eerste bezuinigingspost: giften/collectegeld. Als je minder te besteden hebt, ga je ook minder aan anderen (en de Heer) geven. Er staat in Maleachi 3:10b een vers dat ons zou kunnen uitdagen: Beproef mij of ik niet de vensters van de hemel voor u zal 3

7 openen. Durven we te vertrouwen dat God zich houdt aan deze belofte? Wij laden onze winkelwagens vaak (over)vol, vooral in de feestmaand december. Hebben we al die boodschappen nodig? Er bestaat ook de mogelijkheid dat we de Heer te onthouden wat Hem toekomt. Begrijp me goed, ik weet ook dat wij mogen genieten van datgene wat God ons gegeven heeft. Dat wordt een gave van God genoemd. Wij moeten alleen proberen de balans hierin te vinden. Er staat in de Bijbel een mooi voorbeeld van iemand die zelfs bereid was zijn zoon te offeren, te geven aan God omdat God dat van hem vroeg. Dat was Abraham. Hij vertrouwde dat God hem weer terug zou geven uit de dood, want God had hem een groot nageslacht beloofd door Izaak! Wel een heel groot geloof en vertrouwen! Deze maand staan wij stil bij het grootste geschenk dat God aan ons heeft gegeven: Zijn zoon Jezus: God gaf zijn eniggeboren zoon! Ik ga nog even terug naar de titel die boven mijn stukje staat: Geven of ontvangen? We mogen ons erop toeleggen en leren (meer) te geven, niet met een lang gezicht, maar met blijdschap. God heeft de blijmoedige gever lief, 2 Cor. 9:7. Kunnen ontvangen is echter ook heel belangrijk! Er zijn mensen die moeite hebben met het aannemen van een cadeau. En het misschien daardoor ook moeilijk vinden het grootste geschenk van God aan te nemen, vergeving te ontvangen van zijn/haar zonden en een erfenis te ontvangen die onvergankelijk is! In het stukje over De liefde van God, verderop in de Schakel, lezen we waarom God ons zijn Zoon gaf, uit Liefde! Ik wens iedereen een heel gezegend kerstfeest waarin Jezus Christus centraal staat. Ook mogen wij met verwachting verlangen naar Zijn wederkomst! Willy Hendriksen Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 4

8 Bestuursmededelingen Week van Gebed In 2014 vindt de internationale Week van Gebed plaats van januari. Het thema Is Christus dan verdeeld? is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om eensgezind te zijn als christenen. Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada. De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de christelijke gemeenten. We staan allemaal in een zelfde relatie tot Christus. Hij is de bron van onze redding en de grond van ons bestaan. In Hem zijn wij één. Met het thema 'Is Christus dan verdeeld? willen we dan ook - net als Paulus- benadrukken dat we ons als christenen moeten inzetten om eensgezind te zijn, vanuit een nieuw leven dat wij hebben ontvangen in Jezus Christus. Het rooster van Hart voor Arnhem is op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer informatie is, krijgt u daarvan bericht. Bidt u weer mee? Aanleveren mededelingen Heeft u een mededeling voor de gemeente die in de zondagdienst moet worden afgekondigd? Geeft u deze mededeling dan uiterlijk de zaterdagavond voorafgaand vóór uur door aan Wim Sigmond, bij voorkeur per Bedankt voor uw medewerking! 5

9 Gebed voor de samenkomst We vinden gebed een essentieel onderdeel van het leven, zo ook voor de dienst van elke zondag. Het is een soort voor-de-dienst-gebed. Dit bijeenzijn begint vanaf uur. Hierbij kun je inlopen en meebidden. Dat wil zeggen: er wordt specifiek gebeden voor de spreker, de zangleiding, de muzikanten en zaken die met de aanstaande dienst te maken hebben. Genoeg onderwerpen dus. Er kan een Bijbeltekst gelezen worden ter ondersteuning van het gebed, maar er is geen ruimte voor uitleg of uitwisseling van nieuwtjes. Deze tijd is vastgesteld voor de zondagmorgen van uur. Zo kan elke deelnemer op tijd zijn plaats in de zaal innemen zodat we om uur kunnen beginnen met een heerlijke dienst van lofprijs en aanbidden aan God. Doopdienst Op dit moment hebben zich vier doopkandidaten aangemeld, te weten Jonas en Lydia Manusama, Bert Monshouwer en Jerone Viswasam. Daar zijn wij blij mee! Als u/jij ook nog niet gedoopt bent, kunt u zich/kun je je nog opgeven. Natuurlijk kun je er met iemand van het pastoraat of bestuur over praten. Op zondag 2 februari 2014 willen we dit doopfeest houden in het gebouw van de Hoeksteen, Nordlaan 29a te Velp. We beginnen om uur. s Morgens is er dan geen dienst in de Sionkerk. Laten we met zo veel mogelijk mensen aanwezig zijn! Gezegend kerstfeest Het bestuur en de redactie van de Schakel wensen iedereen een goed en gezegend kerstfeest en veel heil en zegen voor het komende jaar! 6

10 In Church Academy Investeren in jezelf - Ben jij actief als gemeentewerker of gemeenteleider? - Verlang je ernaar om toegerust te worden voor het bedieningswerk in jouw (kerkelijke) gemeente? - Heb je het te druk voor een fulltime theologische opleiding of Bijbelschool, maar wil je wel graag investeren in theologische scholing? Dan hebben we goed nieuws voor jou. De VPE start met In Church Academy. Dat is een uitgekiend onderwijsconcept, waarbij je (voornamelijk) online Bijbels onderwijs volgt. Zo kun je studeren op het moment dat dit jou het beste uitkomt. Dat scheelt kostbare tijd en veel geregel. Naast het online-onderwijs zijn er maandelijkse ontmoetingen met je klas en de docent om de lesstof van de cursussen te verdiepen, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Op deze lesdagen worden er ook extra oriëntatievakken aangeboden over actuele en praktische onderwerpen, zoals: aanbidding, preken en pastoraat. Onderwijs cruciaal Jezus besteedde het merendeel van Zijn bediening aan onderwijs. Onderwijs is cruciaal voor een bloeiende gemeente. Gemeentewerkers en gemeenteleiding moeten degelijk worden toegerust om hun taak op Bijbelse basis te kunnen uitvoeren. De VPE In Church Academy voorziet in deze opleiding en training. Het eerste jaar is gericht op gemeentewerkers en leidt op voor het VPE-Certificaat. Het tweede aansluitende jaar is gericht op gemeenteleiders en leidt op voor de VPE-Licentie. Dichtbij De VPE start januari 2014 met de In Church Academy in Rotterdam. Het plan is om dit unieke onderwijsconcept in de loop van 2014 in zes regio s aan te bieden. Er is er dus altijd wel één bij jou in de buurt. Raadpleeg onze website voor de exacte locatie en data waar jouw regio-opleiding plaatsvindt. 7

11 Erkende kwaliteit De VPE In Church Academy maakt gebruik van het lesmateriaal van Global University, een onderdeel van de Assemblies of God en een gerenommeerd en internationaal onderwijsinstituut. Al het materiaal is vertaald in het Nederlands. Hierdoor zijn de cursussen internationaal erkend door onder meer Global University in de Verenigde Staten en Continental Theological Seminary (C.T.S.) in Brussel, België. C.T.S. is erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Alle docenten zijn ervaren en gekwalificeerd en genieten een brede erkenning binnen de Pinksterbeweging. Voor iedereen De cursussen staan open voor iedereen die zich wil toerusten voor de dienst aan de Gemeente van Jezus Christus. Er zijn geen vooropleidingseisen. Wel wordt een aanbeveling van je voorganger/predikant gevraagd. De cursussen zijn op Mbo-niveau en tegelijkertijd uitdagend voor hoger opgeleiden. De studiebelasting is ongeveer 4 uur per week. Kosten Als je lid bent van een bij de VPE aangesloten gemeente ontvang je korting op het cursusgeld. De investering voor cursisten uit een VPEgemeente bedraagt: Inschrijfgeld (eenmalig): 50, + kosten per cursus: 85,. Bij vooruitbetaling van het hele pakket*: 680,. Bij automatische incasso (bankmachtiging) voor hele pakket*: 10 maanden à 70,. *Het hele pakket bestaat uit: inschrijfgeld, acht cursussen online, acht lesdagen, zes oriëntatievakken, digitaal studiemateriaal zoals tekstboeken, lessen en aanvullend studiemateriaal, persoonlijke studiebegeleiding, examen, certificaat, transcript van je cijferlijst. Meer weten? Ons bezoekadres en contactgegevens zijn: VPE Opleidingen - In Church Academy Hoofdstraat KB Driebergen Tel: +31 (0) (dinsdag-vrijdag van ) of mail naar 8

12 De liefde van God Nieuwe Testament Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft, Johannes 3:16. Misschien wel de bekendste tekst uit de Bijbel, maar ook de tekst met de diepst denkbare betekenis. Zijn liefde voor ons kent geen grenzen. Hoe kan ik er zeker van zijn dat God mij liefheeft? Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet alleen zijn kinderen, wij zijn het ook. De mensen die God niet kennen, begrijpen daar niets van, 1 Johannes 3:1. Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons, dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig, 1 Johannes 4:7-12. Het geven van Zijn Zoon is Gods ultieme daad van liefde. Ook al geeft Hij vele andere dingen aan Zijn kinderen, iets groters dan dit is niet mogelijk. Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij onze Here Jezus Christus. Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven, Romeinen 5:1 en 5. 9

13 Om over na te denken: Wij héten niet alleen Zijn kinderen, we zijn het ook! Realiseert u zich dat wel altijd? Gebed: Heer, ik kan U nooit genoeg danken voor dit wonder. Zoveel liefde, ik heb er geen woorden voor. Ik kan U hiervoor alleen maar in stilte loven en prijzen Overgenomen uit: Wat zegt de Bijbel over uitgegeven door Zending over Grenzen Alle teksten zijn overgenomen uit Het Boek. Telefoonlijst PGFA per mail! Voorgaande jaren verzorgde Jozefien Frijns de telefoonlijsten en kreeg ieder gezin of alleengaande een lijst van haar. Vorig jaar is deze voor het eerst per verstuurd. Ditmaal ontvangt u de nieuwe telefoonlijst in januari opnieuw per PGFA-mail. (Als u problemen hebt met het printen van de lijst, geeft u dat dan even door aan Willy Hendriksen). Allemaal dus opgelet op de PGFA mail! Wat te doen bij Trouwen, huwelijksjubileum, ziekte, overlijden, dopen, opdragen e.d. Doet een van deze zaken zich bij u voor, wilt u dit dan doorgeven aan de voorganger of aan een van de overige bestuursleden? Samen met hen kunt u dan het een en ander bespreken en overleggen waarin zij u behulpzaam kunnen zijn. Bij geboorte, trouwen, verhuizen, etc. graag een kaart(je) sturen aan de redactie van de Schakel zodat het bericht geplaatst kan worden. 10

14 Opbrengst Dorcas voedselactie De Dorcas Voedselactie heeft landelijk geschat voedseldozen opgeleverd; meer dan vorig jaar. Daarmee is de actie opnieuw een groot succes geworden. Op dit moment wordt al het ingezamelde voedsel in acht sorteercentra gesorteerd. Zeker pakketten zullen nog voor kerst worden verspreid in Oost-Europa. Fantastisch dat duizenden vrijwilligers zich weer hebben ingezet voor het inzamelen van voedsel en fondsen voor voedselhulp, aldus Dorcasdirecteur Joeke van der Mei. In Oost-Europa is de winter de moeilijkste tijd van het jaar. Een dik pak sneeuw en temperaturen van twintig, dertig graden onder nul zijn heel gebruikelijk. Als je nauwelijks te eten hebt en een vervallen huis met scheuren in de muur, is het niet eenvoudig om staande te blijven. We zijn dankbaar dat we dankzij de voedselactie deze mensen in die omstandigheden kunnen ondersteunen en bemoedigen. In Arnhem zijn 454 dozen opgehaald. De koepelkerk stond met een team in Rijkerswoerd en had een opbrengst van 153 dozen. Samen dus 607. Dat is niet slecht, aangezien we dit jaar een grote zaak als AH Presikhaaf misten. De collecte bij de kerk uitgang voor Dorcas heeft 60,- opgeleverd. De totale opbrengst met de winkels erbij was 383,-. Alle medewerkers heel hartelijk dank! Arie Abbink, coördinator voedselactie Waar gaan de pakketten heen? Albanië Moldavië Roemenië Hongarije Oekraïne Bosnië Rusland Zuid-Afrika Lesotho 11

15 12

16 Waarom Kerst? Kerst is voor veel mensen hét moment van het jaar om een kerk te bezoeken. Waarom Kerst? haakt hierop in. Speciaal voor Waarom Kerst? is een prachtig album samengesteld uit de mooiste kerstsongs van Hillsong. Wie wenst u een gezegende kerst? Blessed Christmas staat er voorop de CD. Want een gezegende kerst is wat we iedereen toewensen. Misschien wel in het bijzonder al die mensen die nog niets weten van de geweldige, hoopvolle betekenis van kerst. Ziet u er naar uit dit jaar iets van het kerstevangelie met hen te delen? Een geschenk De sfeervolle, klassieke kerst-cd is een waardevol cadeau om te geven aan uw niet-christelijke buren. Als kerstwens of als uitnodiging voor een kerstdienst of kerstbijeenkomst van uw gemeente. Het prachtig vormgegeven hoesje om de CD vertelt over de komst van Jezus Christus naar deze wereld; over de hoop die kerst in zich draagt. Inspiratie U koopt de CD Blessed Christmas voor 2,50 (bij de boekentafel). Daarna is het aan u om deze waardevolle kerstwens in uw omgeving uit te delen. Als u inspiratie nodig hebt, kunt u op de Facebook-pagina van Waarom Kerst? en op de website kijken naar het materiaal, downloads en tips om het cadeau aan te bieden aan niet-christenen in uw omgeving. Van alles is mogelijk! 13

17 PGFA Zending Heel even een berichtje. Sinds we terug zijn hebben we het super druk gehad, daar één van de voorgangers van een kleinere gemeente twee hartaanvallen gehad heeft en wij deze gemeente nu helpen, totdat hij weer wat sterker is. Bovendien heb ik zelf last van hoge bloeddruk en moet het eigenlijk wat rustiger aan doen, hetgeen heel moeilijk is, maar we vertrouwen op de Heer en zijn super dankbaar voor jullie gebed. Bid alstublieft voor ons! Wij wensen jullie alvast fijne kerst toe! Jopie & Constantino Meer Spanje nieuws volgt binnenkort! Op 4 januari vertrek ik zelf voor drie weken naar Borneo. Tien jaar geleden bezocht ik het Living Waters Village voor het eerst, nu is het tijd om weer een kijkje te nemen in het dorp dat gigantisch is gegroeid. En natuurlijk om oude bekenden weer te gaan ontmoeten. Ik kijk ernaar uit! Groet, Annemieke Kerstkaarten actie! Iedereen 14

18 Studierooster Huiskringen Datum wo. 4 en vr. 6 dec. Dan. 7:1-3, Psalm 149 Ef. 1:11-23 Luk. 6:20-31 wo. 11 dec. Deut. 26:1-11 Psalm 100 Phil. 4:4-9 Joh. 6:25-35 In verband met de activiteiten in december en de gebedsavonden in januari, starten de huiskringen in de maand februari weer. Natuurlijk hebben de kringen de vrijheid om eerder te beginnen! Oproep: BHV ers en EHBO ers gevraagd We zijn op zoek naar gemeenteleden die als Bedrijfshulpverlener (BHV er) zijn opgeleid en/of beschikken over een EHBO diploma. Waarom? De Arbeidsomstandighedenwet (of Arbowet) geldt ook voor kerken en kerkgebouwen. Dat betekent voor ons onder andere dat we een veiligheidsplan hebben. Maar ook dat er in onze gemeente mensen zijn die in geval van een calamiteit een aantal taken kunnen verrichten zoals: verlenen van eerste hulp bij ongevallen; voorkomen en bestrijden van een begin van brand; alarmeren en evacueren van alle bezoekers in het gebouw; waarschuwen van hulpdiensten. Heb je bijvoorbeeld via je werk een opleiding voor BHV er gevolgd, of beschik je over een EHBO diploma? Zou je dan misschien deel willen uitmaken van het PGFA BHV-team? Wil je je aanmelden of meer weten? Neem contact op met Hans Monshouwer via mail of bel Alvast bedankt! 15

19 Rooster deurdienst op zondagmorgen Datum Deur bedieners 1 dec. Andrea Jansen 8 dec. Peter Ticoalu 15 dec. Willy Hendriksen 22 dec. Jan Winkel 25 dec. Betty Hendriksen 29 dec. Andrea Jansen 5 jan. Peter Ticoalu 12 jan. Willy Hendriksen 19 jan. Jan Winkel 26 jan. Andrea Jansen Geluidsopname zondagsdienst Tijdens de dienst op zondag wordt er een geluidsopname gemaakt. Als u door omstandigheden de zondagsdienst gemist hebt, of als u de dienst nog eens wilt terugluisteren kunt u een CD bestellen à 0,50 bij Peter Knijff. De week erop zal deze klaar zijn. Dan kunt u thuis de dienst beluisteren wanneer het u schikt. Rooster beamerdienst Datum Beamerbedieners 1 dec. Benjamin Hansum 8 dec. David Akerina 15 dec. Maarten Vergeer 22 dec. Willem Brouwers 25 dec. David Akerina 29 dec. Benjamin Hansum 31 dec. 5 jan. Willem Brouwers 12 jan. David Akerina 19 jan. Benjamin Hansum 26 jan. Maarten Vergeer 16

20 Stagiaire zoekt tijdelijk onderkomen De dochter van voorganger PG Immanuel, Jaap Engberts, gaat in de maanden januari, februari en maart 2014 stage lopen in Duiven. Aangezien het reizen met het openbaar vervoer haast niet te doen is, elke dag op en neer, zoekt zij voor deze periode een kamer (bij een gezin). Van maandagavond tot vrijdagmorgen. In het weekend gaat ze naar huis. Heeft u nog een kamer vrij en wilt u die beschikbaar stellen, neemt u dan contact op met dhr. Jaap Engberts. Contact adres: Jaap Engberts, voorganger PG Immanuel Amersfoort, Heggerank 24, 3831 WP Leusden, Nederland, tel (Privé) (kerk) mail-adres : Smyrna Church, Sri Lanka Geliefde broeders en zusters, Wij groeten u allen in Jezus naam! Ook dit jaar organiseren we weer een groot kerstprogramma voor de kinderen in onze kerk. De kinderen in onze zondagsschool, van christelijke en niet-christelijke gezinnen, die wij kerstgeschenken willen geven, komen allemaal uit arme families. Daarom zien wij dit jaar weer uit naar uw hulp hierin. Ook de zondagsschoolleerkrachten die hun werk op vrijwillige basis doen en de fulltime werkers in onze kerk willen wij allemaal met kerstmis graag $ 50,- geven. Daarnaast helpen wij honderd arme gezinnen. We zijn van plan voedselpakketten aan deze gezinnen te geven. Ook hebben uw gebed nodig om Gods zegen te vragen voor dit feestelijke programma. Pastor R. Ramachandran, (broer van Joni Abbink) Smyrna church, Uranwala, Elpitiya, Sri Lanka 17

21 Rooster koffieschenken Datum Koffieschenkers december 1 Gaby en Rob Martens, Sherida Pryor, Hennie Bolder, Rodney Rozal 8 Andrea en Michel Jansen, Peter en Alexandra Ticoalu, Rifka Koudijs 15 Rianne en Ton Lugthart, Hans Monshouwer, Ruud Loman, Jan Winkel 22 Liesbeth Benda, Arie, Rodger en Joni Abbink, Suzanne Lugthart 25 Esther en Melvin Lang, Gerrit de Jong, Eduard Marcus, Liesbeth Benda, Willy Hendriksen 29 Rachel Spreeuwers, Chan Dran, Hennie Bolder, Roswitha Schuyt, Rachel Lugthart januari 5 Gaby en Rob Martens, Sherida Pryor, Liesbeth Benda, Anne Joëlle Vergeer 12 Andrea en Michel Jansen, Rodney Rozal, Eduard Marcus, Rifka Koudijs 19 Arie, Rodger en Joni Abbink, Peter en Alexandra Ticoalu 26 Rianne en Ton Lugthart, Hans Monshouwer, Ruud Loman, Jan Winkel februari 2 Esther en Melvin Lang, Hennie Bolder, Gerrit de Jong, Rachel Lugthart Als u/je verhinderd bent, probeer dan s.v.p. te ruilen! En het geldt nog steeds: we kunnen altijd nieuwe koffieschenkers gebruiken. U/je kunt zich/je opgeven bij Erna Vergeer of Willy Hendriksen. Verzoeklied? Lieve gemeenteleden, Heb jij dat ook wel eens, zo n heerlijk lied in je hoofd dat we al een tijd niet meer tijdens de dienst hebben gezongen? Wist je dat je zo n lied kunt opgeven als verzoeklied bij één van de zangleiders? Nee? Dan weet je het nu! Wees welkom Heleen Spreeuwers 18

22 Even voorstellen Wij zijn Jonas en Lydia Manusama. Waarschijnlijk hebben jullie ons wel eens gezien, want wij komen er inmiddels al een tijdje. In september 2012 zijn we getrouwd in de Sionkerk en wij voelen ons ook erg thuis binnen de gemeente. Zoals in de dienst werd aangeven zal er binnenkort een doopdienst plaatsvinden waarin ook wij ons laten dopen. Maar voordat dat gebeurt willen wij ons nog even voorstellen. Geboren en getogen in Drachten, ben ik, Lydia, opgegroeid in een gezin met twee broers en twee zusjes. Mijn ouders hebben mij opgevoed met de Bijbel, iets waar ik hen erg dankbaar voor ben. Daarnaast ben ik opgegroeid binnen de vrije baptistengemeente Bethel. Dankzij deze basis ben ik - na wat flink gepuber er toch achter gekomen dat ik niet zonder een leven met Jezus kan. Het dopen is iets wat ik al lang geleden had willen doen, maar dat heb ik steeds maar verschoven naar het komt nog wel. En het komt nog wel breekt eindelijk aan in januari. Ik vind het bijzonder dat Jonas en ik ons tegelijk laten dopen. Jonas ontmoette ik ruim vier jaar geleden op Aruba. Een periode waarin ik zes maanden stage heb gelopen. Tevens een periode waarin ik het geloof al een tijdje links had laten liggen. Gek genoeg ging ons eerste gesprek over het geloof en de normen en waarden die wij vanuit thuis mee hadden gekregen. Niet echt gespreksvoer wat je in eerste instantie bij een jongen met een hoog potentieel vriendje-gehalte verwacht, maar wel het begin van een periode waarin ik het geloof weer oppakte. Momenteel ben ik gelukkig getrouwd en zit ik in mijn laatste jaar van de studie Communicatie (CHE). Verder ben ik echt een familiemens, ik hou van muziek, kunst en cultuur. Mijn naam is Jonas, geboren in Naarden en opgegroeid in Huizen. Sinds mijn negende woon ik in Ede. Mijn ouders hebben mij ook christelijk opgevoed en daar ben ik zeer dankbaar voor. Na de middelbare school heb ik de sportopleiding CIOS in Arnhem afgerond. Vervolgens ben ik een jaar naar Aruba geweest om werkervaring op te doen. Bij terugkomst in Nederland heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (CHE) gevolgd en inmiddels ben ik werkzaam in de gehandicaptenzorg. Qua hobby s hou ik erg veel van sport, muziek, cultuur en levensbeschouwing. Daarnaast zijn familie en vrienden voor mij erg belangrijk. Ik hou van sport en heb jarenlang gevoetbald. Helaas ben ik door een knieblessure hiermee gestopt. Erg jammer, maar zoals Cruijff zegt: ieder nadeel heb zijn voordeel en dit voordeel 19

23 is dat ik de zaterdagavond vanaf heden aan de Basement als jeugdleider besteed. Zoals u al heeft gelezen zijn we allebei op Aruba geweest. Beide met de gedachte om Nederland even te ontvluchten en te genieten van al het moois wat het eiland te bieden heeft. Al snel hebben wij elkaar leren kennen en zijn we samen op zoek gegaan naar de Heer. Daarom weten we dat God ons samen heeft gebracht om samen ons leven met Hem op te bouwen. Dat dit helemaal aan de andere kant van de wereld moest gebeuren is alleen maar mooi! Inmiddels zijn we al meer dan een jaar geleden getrouwd en staan we nog echt aan het begin van ons huwelijk. Jonas is namelijk nog op zoek naar een vaste baan en Lydia druk bezig met het afronden van haar studie. Daarnaast wonen we weer tijdelijk op het zoldertje bij onze ouders. Maar we leggen ons leven in de handen van de Heer en geloven dat alles op zijn plek zal gaan vallen. Wij kijken er erg naar uit om ons te laten dopen en hopen dat meerdere mensen ons willen vergezellen. 20

24 Recensie: CD The Journey van Stuart Townend Een tijdje terug keken Agnietha en ik naar een aflevering van Songs of Praise bij de BBC. Daar kwam een clip voorbij van het nummer Vagabonds van Stuart Townend. Dat sprak ons zó aan, dat we de CD The Journey waarop dit nummer staat hebben aangeschaft. Stuart Townend timmert al behoorlijk wat jaren aan de muzikale weg. In de Opwekkingsbundel staan diverse van nummers die door hem zijn geschreven, zoals U bent mijn anker en De Koning komt. Deze CD bevat nummers met duidelijke folk en keltische invloeden (zoals Vagabonds ), maar ook de meer hymne-achtige nummers die typisch voor Townend zijn. In een interview over deze CD pleit Townend voor een ruimer gebruik van muzikale stijlen in onze aanbiddingsmuziek, die op dit moment overwegend rock-georiënteerd is. Ook inhoudelijk gaat Townend in op thema s waar we normaal niet zo snel over zingen, maar die wel duidelijk gefundeerd zijn in Jezus onderwijs. Een mooi voorbeeld is Simple Living, eigenlijk een geweldige preek in liedvorm over geld en bezit. The Man Who calmed the sea vind ik zelf één van de hoogtepunten van deze CD, een prachtig lied over de bediening van Jezus toen en nu. In het begin misschien even wennen, maar hoe vaker je luistert hoe meer je ontdekt en geniet. Als je op zoek bent naar een goede CD, met gedegen bijbels onderwijs op fraaie wijze muzikaal verpakt, dan is dit wat mij betreft een aanrader! Misschien een mooi kerstkadootje Hans Monshouwer ok.com/basement.arnhem 21

25 Rooster schoonmaken Sionkerk vrijdagteam van 9:30 tot circa (coördinator Mieke Sigmond) 6 dec. 3 jan jan zaterdagteam van 10:00 tot circa 14:00 (coördinator Roswitha Schuyt) 23 nov. 21 dec. 18 jan Vragen of interesse? Rooster gebedspastoraat na de dienst Datum Pastoraat 1 dec. Adrie & Thea Bakker 8 dec. Michel Frijns & Benjamin Hansum 15 dec. Peter Ticoalu & Annelies den Hartog 22 dec. Betty Hendriksen & Adrie Bakker 29 dec. Alexandra Ticoalu & Michel Frijns 5 jan. Benjamin Hansum & Annelies den Hartog 12 jan. Adrie & Thea Bakker 19 jan. Betty Hendriksen & Michel Frijns 26 jan. Peter & Alexandra Ticoalu 2 feb. Annelies den Hartog & Benjamin Hansum 22

26 Ouderen en zieken Bij ziekte en bijzondere omstandigheden willen wij als gemeenteleden betrokken zijn bij elkaar door voor elkaar te bidden (thuis, in de zondagse samenkomst, in de kringen), een kaartje te sturen, zo mogelijk een bezoekje te brengen of praktische hulp te bieden. Om die reden staan de adressen van de zieken in de Schakel, wordt er informatie doorgegeven bij de mededelingen op zondag en maken we gebruik van de PGFA-mail om actueel nieuws door te geven. 23

27 Verjaardagen december 7 dec. Alexandra Ticoalu 12 dec. Arie Abbink 13 dec. Henk Feenstra 13 dec. Amira El-jarie 13 dec. Gerwin Hendriksen 18 dec. Leoniza Tan 19 dec. Michel Frijns 21 dec. Agnietha Monshouwer 23 dec. Gerard van Assen 24 dec. Yael v.d. Burch 27 dec. Nathalie v.d. Burch 29 dec. Michel Jansen januari 1 jan. Robert C. Marcus 2 jan. Gabriël Uwland 4 jan. Joel Heyboer 4 jan. Aksa Koudijs 9 jan. Ronny Heyboer 10 jan. Gerrit de Jong 13 jan. Lenny Derksen 14 jan. Ferdinand Akerina 28 jan. Gaby Martens 31 jan. Rita Markus Is uw verjaardag fout vermeld of bent u vergeten? Laat het dan Willy Hendriksen even weten! Alle jarigen worden vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en Gods rijke zegen toegewenst voor het komende nieuwe levensjaar. 24

28 Wij geloven... dat de bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende woord van God is. in één God, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. in de Godheid van onze Here Jezus Christus, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn zondeloos leven, in Zijn wonderen, in Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, in Zijn lichamelijke opstanding, in Zijn verhoging aan de rechterhand van God de Vader, in Zijn terugkeer naar de aarde in kracht en heerlijkheid. dat de enige manier om gereinigd te worden van zonde is door bekering en geloof op grond van het kostbare bloed van Christus. dat wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk is voor persoonlijke redding. in de waterdoop door onderdompeling. dat het verzoenend sterven van Christus aan het kruis voorziet in genezing in antwoord op gelovig gebed. dat de doop in de Heilige Geest volgens Handelingen 2:4 er is voor alle gelovigen die erom vragen. in de heiligende kracht van de Heilige Geest, door wiens inwoning de christen in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden. dat de gemeente als lichaam van Christus is ingesteld om Gods opdracht op aarde te vervullen. in de gezegende hoop - de opname van de gemeente - bij Christus komst. in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen, de eersten tot eeuwig leven, de laatsten tot een eeuwige straf. Een uitgebreide geloofsbelijdenis kunt u vinden op de website van de VPE: 25

29 Wie doet wat? Huiskringleiding / coördinatie Veenendaal/Ede Wim Sigmond, Arnhem-Noord Betty & Willy Hendriksen, Arnhem-Zuid Roy Andes, / Annelies den Hartog, Huissen/Westervoort/Duiven Gerrit Spreeuwers, vrijdagkring Arnhem-Noord: Adrie & Thea Bakker, Coördinatie / leiding / contactpersoon Basement (Jeugdgroep 17-) Ruben Spreeuwers, Roomservice (Jeugdgroep 17+) Elisabeth Brouwers, Vrouwenochtend Annelies den Hartog, Koor Nora Andes, Women to Women Betty & Willy Hendriksen, Muziek & geluid Robert Riekerk, Zondagsschool Doortje Spreeuwers, Brother/Sister project Jedid Andes, Zendelingen/zendingswerken die PGFA ondersteunt Midden-Oosten: Maria, contactpersoon: Annemieke Sigmond, zie Colofon Spanje: Fam. C. Justo, Camino de la Princesa 53, SAN JUAN, Alicante, Indonesië: Fam. Heyboer, c/o Rivers of Life Ministries, P.O. Box 3203 Kuching 93762, Sarawak, of 26

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding aandacht voor Nederlandse zendeling naar centraal-thailand dvent 03 2012 Jaargang

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping Kijk ook eens op www.rafael.nl MAART 2011 JAARGANG 16 NUMMER 1 Nieuwsblad van Rafaël Nederland Jaarconferentie met familiedag Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie Prioriteit voor jongeren

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

De Basiliek. Maak kennis met

De Basiliek. Maak kennis met Van de voorganger: Mijn geloof is belangrijk voor de manier waarop ik boer. DRIVE IN DIENST Toen hebben we het er maar op gewaagd. Muziek van LOFPRIJZING in Hart van Nederland Maak kennis met De Basiliek

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

Jaarthema GZB 2014//2015

Jaarthema GZB 2014//2015 magazine van de GZB #2 juni 2014 Christenen uit Malawi inspireren ons Maak kennis met Arnold, George, Norbet en Oscar. Jaarthema GZB 2014//2015 Soms clown, soms kok, soms zus Dat is dokter Pauline van

Nadere informatie

Bidden voor Israël en de Arabische volken. Altijd bidden ONT-MOETEN. Bijbelstudie Lucas 18. Reveilweken 2011

Bidden voor Israël en de Arabische volken. Altijd bidden ONT-MOETEN. Bijbelstudie Lucas 18. Reveilweken 2011 januari 2011 4 Bidden voor Israël en de Arabische volken Altijd bidden Bijbelstudie Lucas 18 ONT-MOETEN Reveilweken 2011 n GEBED Bidden voor Israël en de Arabische volken Bidden voor Israël en de Arabische

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie