Colofon. Bestuursleden PGFA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Bestuursleden PGFA:"

Transcriptie

1 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft, Johannes 3:16. Maandblad van de december 2013 januari 2014

2 Colofon Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem (PGFA) Secretariaat : Utrechtsestraat 65, 6811 LW Arnhem Zondagdienst : Sionkerk, Callunastraat 6, 6813 EW Arnhem Website : Giften voor PGFA kunt u onder vermelding van de bestemming overmaken op bankrekening of t.n.v. Stichting Pinkstergemeente Filadelfia. PGFA is aangesloten bij de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten (VPE). De Schakel is het maandblad van PGFA en verschijnt 10x per jaar. Ingezonden stukken zijn welkom. De redactie mag artikelen aanpassen of niet plaatsen. Redactie : Willy Bestuursleden PGFA: Voorgaand oudste/voorzitter Gerrit Spreeuwers Oudste/penningmeester Wim Sigmond Oudste/Pastoraat&Diaconie Adrie Bakker Diaken/secretaris Willy Hendriksen Diaken / Bestuurslid Rina Kamerbeek Diaken / Lofprijs & aanbidding Nora Andes Diaken / Evangelisatie & Getuigenis Gert Koudijs Diaken / Discipelschap & Onderwijs Ruben Spreeuwers Diaken / Gemeenschap & Pastoraat Benjamin Hansum Diaken / Zending Annemieke Diaken / Organisatie & Beheer Hans Monshouwer

3 Inhoudsopgave Vaste activiteiten... 1 Rooster samenkomsten... 2 Activiteiten... 2 Geven of ontvangen?... 3 Bestuursmededelingen... 5 Gezegend kerstfeest... 6 In Church Academy... 7 De liefde van God... 9 Telefoonlijst PGFA per mail! Wat te doen bij Opbrengst Dorcas voedselactie Waarom Kerst? PGFA Zending Studierooster Huiskringen Oproep: BHV ers en EHBO ers gevraagd Rooster deurdienst op zondagmorgen Geluidsopname zondagsdienst Rooster beamerdienst Stagiaire zoekt tijdelijk onderkomen Smyrna Church, Sri Lanka Rooster koffieschenken Verzoeklied? Even voorstellen Recensie: CD The Journey van Stuart Townend Rooster schoonmaken Sionkerk Rooster gebedspastoraat na de dienst Ouderen en zieken Verjaardagen Wij geloven Wie doet wat?... 26

4 Vaste activiteiten Elke zondagochtend SAMENKOMST om in de Sionkerk, Callunastraat 6, 6813 EW, te Arnhem. Buslijn 9 vanaf Centraal Station richting Schaarsbergen, uitstaphalte Gentiaanstraat. Er is ook zondagsschool en crèche. Om de week is er tijdens de ochtenddienst TIENERONDERRICHT. Informatie bij de zondagsschoolleiding. Elke 1e zondag van de maand is er AVONDMAALDIENST en - ZENDINGSCOLLECTE. Tevens een zendingscollecte op elke 5e zondag. WOMEN TO WOMEN (gebeds- en schrijfgroep) komt eens per twee maanden samen op de Utrechtsestraat 65. Elke 3e dinsdagavond van de maand is er BESTUURSVERGADERING. Op de woensdag/vrijdagavonden zijn er HUISKRINGEN in Arnhem- Noord en Arnhem-Zuid, Huissen en omstreken en Veenendaal. U kunt bij de huiskringleiders informeren waar de huiskring gehouden wordt. Elke eerste woensdag/vrijdag van de maand is er een DAG VAN VASTEN EN GEBED met bidstond in de huiskringen. KOORREPETITIE om de zondag na de samenkomst om ± uur. Op zaterdagavond is er Basement voor de jeugd (tot 18 jaar) in Koffiebar "Share" om uur aan de Utrechtsestraat 65. Elke zondagavond Roomservice jaar bij Ludolf en Esther Schouten, Jan van Embdenweg 45, Oosterbeek, om uur. Om de zondag na de samenkomst wordt er een dans geoefend met de kinderen o.l.v. Louise Rozal. Elke laatste vrijdagochtend van de maand van uur is er gelegenheid tot een pastoraal gesprek. U dient van te voren een afspraak te maken met Adrie en Thea Bakker. Voor meer informatie (www.pgfa.nl) EVANGELISCH CENTRUM van de Filadelfia gemeente, Utrechtsestraat 65 te Arnhem, /

5 Rooster samenkomsten Datum Spreekbeurt Zangdienst 1 dec. Michiel Gerrits v.d. Ende Hans Monshouwer 8 dec. Gerrit Spreeuwers Rodney Rozal 15 dec. Praisedienst* Ruben Spreeuwers 22 dec. Adrie Bakker Gert Koudijs 25 dec. Gezinskerstdienst 29 dec. Themadienst 31 dec. Roy Andes* 5 jan. Gerrit Spreeuwers Nora Andes 12 jan. Hans Monshouwer (H.G.) Rodney Rozal 19 jan. Adrie Bakker Hans Monshouwer 26 jan. Stuurgroep Ond. & Discipelschap* Gert Koudijs 2 feb. Doopdienst in Hoeksteen* Hans Monshouwer Activiteiten Datum Tijd Activiteit 12 dec Vrouwen ontmoetingsochtend bij Agnietha Monshouwer, van Heutzlaan 27, 6711 KK Ede 15 dec.* Na de dienst: verkoop kerststukjes door Roswitha, opbrengst is voor Maria 24 dec Kerstavonddienst, Sionkerk 25 dec Gezinskerstfeest, Sionkerk 31 dec * Oudjaarsdienst in Sionkerk 7/8/9 jan. Dagen vasten en gebed met s avonds een bidstond om uur in Sionkerk 13 jan Women to Women 15 jan Vrouwen ontmoetingsochtend bij Roswitha Schuyt, Slochterenweg 11, 6835 CD Arnhem jan. Week van Gebed, zie bestuursmededeling op blz jan Bestuursvergadering, Sionkerk 26 jan * Creatieve ochtend met stuurgroep Onderwijs en Discipelschap 2 feb Doopdienst, geen dienst om uur in de Sionkerk! 2

6 Geven of ontvangen? Het is beter te geven dan te ontvangen, Hand. 20:35. Toen ik een meisje van vijf jaar was, werd ik door mijn opa die bij ons in huis woonde, naar de kleuterschool gebracht. En opa haalde mij ook altijd op. Onderweg hadden we dan vaak gesprekjes. Ik herinner me nog heel goed dat mijn opa zei: Het is beter te geven dan te ontvangen. Ik weet niet meer welke tijd van het jaar het was: mijn verjaardag, sinterklaas of het kerstfeest. Want dat waren de dagen dat ik cadeautjes kreeg! Mijn opa was al achter in de tachtig en in mijn ogen héél oud. Mijn gedachten waren toen: Het is een oude man, die niet snapt hoe het zit. Het is toch veel fijner om een cadeautje te krijgen! Van een uitleg of nadere toelichting van deze spreuk van zijn kant kan ik me niets herinneren. Ik wist toen nog niet dat dit in de Bijbel stond. In Markus 12:41-44 lezen wij het verhaal van de arme weduwe die twee muntjes in de offerkist van de tempel wierp. Het was haar hele levensonderhoud! Nu hoor ik mensen denken: Dat is niet erg verstandig, je moet toch iets hebben om van te leven! Ik denk dat deze weduwe de zegen van het geven ontdekt had en een groot geloof had dat haar hemelse vader zou voorzien in wat zij nodig had. In een dagboekje las ik onlangs een stukje dat ging over een weduwe die maar amper genoeg had om zichzelf en haar kinderen te voeden en kleden. Toch deed zij elke week van het weinige dat zij had iets in de collectezak. Een diaken van de kerk waartoe zij behoorde, stelde voor dat de voorganger haar een huisbezoek zou brengen en zou zeggen dat zij het geld beter kon besteden aan haar gezin. Het antwoord van deze weduwe was: U probeert mij het laatste af te nemen dat mij waardigheid geeft en waarin ik iets voor anderen kan betekenen! Deze vrouw had het geheim van geven ontdekt: het kan voor de gever meer tot zegen zijn dan voor de ontvanger. Tijdens de Dorcas voedselactie is één van de opmerkingen die je van mensen hoort: Ik heb het zelf ook niet breed. Of: Ik heb zelf amper genoeg. Heel begrijpelijk in deze economische crisis, ook al zijn er kleine lichtpuntjes volgens de economen en politici. Als je de broekriem moet aanhalen, is vaak de eerste bezuinigingspost: giften/collectegeld. Als je minder te besteden hebt, ga je ook minder aan anderen (en de Heer) geven. Er staat in Maleachi 3:10b een vers dat ons zou kunnen uitdagen: Beproef mij of ik niet de vensters van de hemel voor u zal 3

7 openen. Durven we te vertrouwen dat God zich houdt aan deze belofte? Wij laden onze winkelwagens vaak (over)vol, vooral in de feestmaand december. Hebben we al die boodschappen nodig? Er bestaat ook de mogelijkheid dat we de Heer te onthouden wat Hem toekomt. Begrijp me goed, ik weet ook dat wij mogen genieten van datgene wat God ons gegeven heeft. Dat wordt een gave van God genoemd. Wij moeten alleen proberen de balans hierin te vinden. Er staat in de Bijbel een mooi voorbeeld van iemand die zelfs bereid was zijn zoon te offeren, te geven aan God omdat God dat van hem vroeg. Dat was Abraham. Hij vertrouwde dat God hem weer terug zou geven uit de dood, want God had hem een groot nageslacht beloofd door Izaak! Wel een heel groot geloof en vertrouwen! Deze maand staan wij stil bij het grootste geschenk dat God aan ons heeft gegeven: Zijn zoon Jezus: God gaf zijn eniggeboren zoon! Ik ga nog even terug naar de titel die boven mijn stukje staat: Geven of ontvangen? We mogen ons erop toeleggen en leren (meer) te geven, niet met een lang gezicht, maar met blijdschap. God heeft de blijmoedige gever lief, 2 Cor. 9:7. Kunnen ontvangen is echter ook heel belangrijk! Er zijn mensen die moeite hebben met het aannemen van een cadeau. En het misschien daardoor ook moeilijk vinden het grootste geschenk van God aan te nemen, vergeving te ontvangen van zijn/haar zonden en een erfenis te ontvangen die onvergankelijk is! In het stukje over De liefde van God, verderop in de Schakel, lezen we waarom God ons zijn Zoon gaf, uit Liefde! Ik wens iedereen een heel gezegend kerstfeest waarin Jezus Christus centraal staat. Ook mogen wij met verwachting verlangen naar Zijn wederkomst! Willy Hendriksen Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 4

8 Bestuursmededelingen Week van Gebed In 2014 vindt de internationale Week van Gebed plaats van januari. Het thema Is Christus dan verdeeld? is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om eensgezind te zijn als christenen. Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada. De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de christelijke gemeenten. We staan allemaal in een zelfde relatie tot Christus. Hij is de bron van onze redding en de grond van ons bestaan. In Hem zijn wij één. Met het thema 'Is Christus dan verdeeld? willen we dan ook - net als Paulus- benadrukken dat we ons als christenen moeten inzetten om eensgezind te zijn, vanuit een nieuw leven dat wij hebben ontvangen in Jezus Christus. Het rooster van Hart voor Arnhem is op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer informatie is, krijgt u daarvan bericht. Bidt u weer mee? Aanleveren mededelingen Heeft u een mededeling voor de gemeente die in de zondagdienst moet worden afgekondigd? Geeft u deze mededeling dan uiterlijk de zaterdagavond voorafgaand vóór uur door aan Wim Sigmond, bij voorkeur per Bedankt voor uw medewerking! 5

9 Gebed voor de samenkomst We vinden gebed een essentieel onderdeel van het leven, zo ook voor de dienst van elke zondag. Het is een soort voor-de-dienst-gebed. Dit bijeenzijn begint vanaf uur. Hierbij kun je inlopen en meebidden. Dat wil zeggen: er wordt specifiek gebeden voor de spreker, de zangleiding, de muzikanten en zaken die met de aanstaande dienst te maken hebben. Genoeg onderwerpen dus. Er kan een Bijbeltekst gelezen worden ter ondersteuning van het gebed, maar er is geen ruimte voor uitleg of uitwisseling van nieuwtjes. Deze tijd is vastgesteld voor de zondagmorgen van uur. Zo kan elke deelnemer op tijd zijn plaats in de zaal innemen zodat we om uur kunnen beginnen met een heerlijke dienst van lofprijs en aanbidden aan God. Doopdienst Op dit moment hebben zich vier doopkandidaten aangemeld, te weten Jonas en Lydia Manusama, Bert Monshouwer en Jerone Viswasam. Daar zijn wij blij mee! Als u/jij ook nog niet gedoopt bent, kunt u zich/kun je je nog opgeven. Natuurlijk kun je er met iemand van het pastoraat of bestuur over praten. Op zondag 2 februari 2014 willen we dit doopfeest houden in het gebouw van de Hoeksteen, Nordlaan 29a te Velp. We beginnen om uur. s Morgens is er dan geen dienst in de Sionkerk. Laten we met zo veel mogelijk mensen aanwezig zijn! Gezegend kerstfeest Het bestuur en de redactie van de Schakel wensen iedereen een goed en gezegend kerstfeest en veel heil en zegen voor het komende jaar! 6

10 In Church Academy Investeren in jezelf - Ben jij actief als gemeentewerker of gemeenteleider? - Verlang je ernaar om toegerust te worden voor het bedieningswerk in jouw (kerkelijke) gemeente? - Heb je het te druk voor een fulltime theologische opleiding of Bijbelschool, maar wil je wel graag investeren in theologische scholing? Dan hebben we goed nieuws voor jou. De VPE start met In Church Academy. Dat is een uitgekiend onderwijsconcept, waarbij je (voornamelijk) online Bijbels onderwijs volgt. Zo kun je studeren op het moment dat dit jou het beste uitkomt. Dat scheelt kostbare tijd en veel geregel. Naast het online-onderwijs zijn er maandelijkse ontmoetingen met je klas en de docent om de lesstof van de cursussen te verdiepen, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Op deze lesdagen worden er ook extra oriëntatievakken aangeboden over actuele en praktische onderwerpen, zoals: aanbidding, preken en pastoraat. Onderwijs cruciaal Jezus besteedde het merendeel van Zijn bediening aan onderwijs. Onderwijs is cruciaal voor een bloeiende gemeente. Gemeentewerkers en gemeenteleiding moeten degelijk worden toegerust om hun taak op Bijbelse basis te kunnen uitvoeren. De VPE In Church Academy voorziet in deze opleiding en training. Het eerste jaar is gericht op gemeentewerkers en leidt op voor het VPE-Certificaat. Het tweede aansluitende jaar is gericht op gemeenteleiders en leidt op voor de VPE-Licentie. Dichtbij De VPE start januari 2014 met de In Church Academy in Rotterdam. Het plan is om dit unieke onderwijsconcept in de loop van 2014 in zes regio s aan te bieden. Er is er dus altijd wel één bij jou in de buurt. Raadpleeg onze website voor de exacte locatie en data waar jouw regio-opleiding plaatsvindt. 7

11 Erkende kwaliteit De VPE In Church Academy maakt gebruik van het lesmateriaal van Global University, een onderdeel van de Assemblies of God en een gerenommeerd en internationaal onderwijsinstituut. Al het materiaal is vertaald in het Nederlands. Hierdoor zijn de cursussen internationaal erkend door onder meer Global University in de Verenigde Staten en Continental Theological Seminary (C.T.S.) in Brussel, België. C.T.S. is erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Alle docenten zijn ervaren en gekwalificeerd en genieten een brede erkenning binnen de Pinksterbeweging. Voor iedereen De cursussen staan open voor iedereen die zich wil toerusten voor de dienst aan de Gemeente van Jezus Christus. Er zijn geen vooropleidingseisen. Wel wordt een aanbeveling van je voorganger/predikant gevraagd. De cursussen zijn op Mbo-niveau en tegelijkertijd uitdagend voor hoger opgeleiden. De studiebelasting is ongeveer 4 uur per week. Kosten Als je lid bent van een bij de VPE aangesloten gemeente ontvang je korting op het cursusgeld. De investering voor cursisten uit een VPEgemeente bedraagt: Inschrijfgeld (eenmalig): 50, + kosten per cursus: 85,. Bij vooruitbetaling van het hele pakket*: 680,. Bij automatische incasso (bankmachtiging) voor hele pakket*: 10 maanden à 70,. *Het hele pakket bestaat uit: inschrijfgeld, acht cursussen online, acht lesdagen, zes oriëntatievakken, digitaal studiemateriaal zoals tekstboeken, lessen en aanvullend studiemateriaal, persoonlijke studiebegeleiding, examen, certificaat, transcript van je cijferlijst. Meer weten? Ons bezoekadres en contactgegevens zijn: VPE Opleidingen - In Church Academy Hoofdstraat KB Driebergen Tel: +31 (0) (dinsdag-vrijdag van ) of mail naar 8

12 De liefde van God Nieuwe Testament Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft, Johannes 3:16. Misschien wel de bekendste tekst uit de Bijbel, maar ook de tekst met de diepst denkbare betekenis. Zijn liefde voor ons kent geen grenzen. Hoe kan ik er zeker van zijn dat God mij liefheeft? Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet alleen zijn kinderen, wij zijn het ook. De mensen die God niet kennen, begrijpen daar niets van, 1 Johannes 3:1. Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons, dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig, 1 Johannes 4:7-12. Het geven van Zijn Zoon is Gods ultieme daad van liefde. Ook al geeft Hij vele andere dingen aan Zijn kinderen, iets groters dan dit is niet mogelijk. Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij onze Here Jezus Christus. Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven, Romeinen 5:1 en 5. 9

13 Om over na te denken: Wij héten niet alleen Zijn kinderen, we zijn het ook! Realiseert u zich dat wel altijd? Gebed: Heer, ik kan U nooit genoeg danken voor dit wonder. Zoveel liefde, ik heb er geen woorden voor. Ik kan U hiervoor alleen maar in stilte loven en prijzen Overgenomen uit: Wat zegt de Bijbel over uitgegeven door Zending over Grenzen Alle teksten zijn overgenomen uit Het Boek. Telefoonlijst PGFA per mail! Voorgaande jaren verzorgde Jozefien Frijns de telefoonlijsten en kreeg ieder gezin of alleengaande een lijst van haar. Vorig jaar is deze voor het eerst per verstuurd. Ditmaal ontvangt u de nieuwe telefoonlijst in januari opnieuw per PGFA-mail. (Als u problemen hebt met het printen van de lijst, geeft u dat dan even door aan Willy Hendriksen). Allemaal dus opgelet op de PGFA mail! Wat te doen bij Trouwen, huwelijksjubileum, ziekte, overlijden, dopen, opdragen e.d. Doet een van deze zaken zich bij u voor, wilt u dit dan doorgeven aan de voorganger of aan een van de overige bestuursleden? Samen met hen kunt u dan het een en ander bespreken en overleggen waarin zij u behulpzaam kunnen zijn. Bij geboorte, trouwen, verhuizen, etc. graag een kaart(je) sturen aan de redactie van de Schakel zodat het bericht geplaatst kan worden. 10

14 Opbrengst Dorcas voedselactie De Dorcas Voedselactie heeft landelijk geschat voedseldozen opgeleverd; meer dan vorig jaar. Daarmee is de actie opnieuw een groot succes geworden. Op dit moment wordt al het ingezamelde voedsel in acht sorteercentra gesorteerd. Zeker pakketten zullen nog voor kerst worden verspreid in Oost-Europa. Fantastisch dat duizenden vrijwilligers zich weer hebben ingezet voor het inzamelen van voedsel en fondsen voor voedselhulp, aldus Dorcasdirecteur Joeke van der Mei. In Oost-Europa is de winter de moeilijkste tijd van het jaar. Een dik pak sneeuw en temperaturen van twintig, dertig graden onder nul zijn heel gebruikelijk. Als je nauwelijks te eten hebt en een vervallen huis met scheuren in de muur, is het niet eenvoudig om staande te blijven. We zijn dankbaar dat we dankzij de voedselactie deze mensen in die omstandigheden kunnen ondersteunen en bemoedigen. In Arnhem zijn 454 dozen opgehaald. De koepelkerk stond met een team in Rijkerswoerd en had een opbrengst van 153 dozen. Samen dus 607. Dat is niet slecht, aangezien we dit jaar een grote zaak als AH Presikhaaf misten. De collecte bij de kerk uitgang voor Dorcas heeft 60,- opgeleverd. De totale opbrengst met de winkels erbij was 383,-. Alle medewerkers heel hartelijk dank! Arie Abbink, coördinator voedselactie Waar gaan de pakketten heen? Albanië Moldavië Roemenië Hongarije Oekraïne Bosnië Rusland Zuid-Afrika Lesotho 11

15 12

16 Waarom Kerst? Kerst is voor veel mensen hét moment van het jaar om een kerk te bezoeken. Waarom Kerst? haakt hierop in. Speciaal voor Waarom Kerst? is een prachtig album samengesteld uit de mooiste kerstsongs van Hillsong. Wie wenst u een gezegende kerst? Blessed Christmas staat er voorop de CD. Want een gezegende kerst is wat we iedereen toewensen. Misschien wel in het bijzonder al die mensen die nog niets weten van de geweldige, hoopvolle betekenis van kerst. Ziet u er naar uit dit jaar iets van het kerstevangelie met hen te delen? Een geschenk De sfeervolle, klassieke kerst-cd is een waardevol cadeau om te geven aan uw niet-christelijke buren. Als kerstwens of als uitnodiging voor een kerstdienst of kerstbijeenkomst van uw gemeente. Het prachtig vormgegeven hoesje om de CD vertelt over de komst van Jezus Christus naar deze wereld; over de hoop die kerst in zich draagt. Inspiratie U koopt de CD Blessed Christmas voor 2,50 (bij de boekentafel). Daarna is het aan u om deze waardevolle kerstwens in uw omgeving uit te delen. Als u inspiratie nodig hebt, kunt u op de Facebook-pagina van Waarom Kerst? en op de website kijken naar het materiaal, downloads en tips om het cadeau aan te bieden aan niet-christenen in uw omgeving. Van alles is mogelijk! 13

17 PGFA Zending Heel even een berichtje. Sinds we terug zijn hebben we het super druk gehad, daar één van de voorgangers van een kleinere gemeente twee hartaanvallen gehad heeft en wij deze gemeente nu helpen, totdat hij weer wat sterker is. Bovendien heb ik zelf last van hoge bloeddruk en moet het eigenlijk wat rustiger aan doen, hetgeen heel moeilijk is, maar we vertrouwen op de Heer en zijn super dankbaar voor jullie gebed. Bid alstublieft voor ons! Wij wensen jullie alvast fijne kerst toe! Jopie & Constantino Meer Spanje nieuws volgt binnenkort! Op 4 januari vertrek ik zelf voor drie weken naar Borneo. Tien jaar geleden bezocht ik het Living Waters Village voor het eerst, nu is het tijd om weer een kijkje te nemen in het dorp dat gigantisch is gegroeid. En natuurlijk om oude bekenden weer te gaan ontmoeten. Ik kijk ernaar uit! Groet, Annemieke Kerstkaarten actie! Iedereen 14

18 Studierooster Huiskringen Datum wo. 4 en vr. 6 dec. Dan. 7:1-3, Psalm 149 Ef. 1:11-23 Luk. 6:20-31 wo. 11 dec. Deut. 26:1-11 Psalm 100 Phil. 4:4-9 Joh. 6:25-35 In verband met de activiteiten in december en de gebedsavonden in januari, starten de huiskringen in de maand februari weer. Natuurlijk hebben de kringen de vrijheid om eerder te beginnen! Oproep: BHV ers en EHBO ers gevraagd We zijn op zoek naar gemeenteleden die als Bedrijfshulpverlener (BHV er) zijn opgeleid en/of beschikken over een EHBO diploma. Waarom? De Arbeidsomstandighedenwet (of Arbowet) geldt ook voor kerken en kerkgebouwen. Dat betekent voor ons onder andere dat we een veiligheidsplan hebben. Maar ook dat er in onze gemeente mensen zijn die in geval van een calamiteit een aantal taken kunnen verrichten zoals: verlenen van eerste hulp bij ongevallen; voorkomen en bestrijden van een begin van brand; alarmeren en evacueren van alle bezoekers in het gebouw; waarschuwen van hulpdiensten. Heb je bijvoorbeeld via je werk een opleiding voor BHV er gevolgd, of beschik je over een EHBO diploma? Zou je dan misschien deel willen uitmaken van het PGFA BHV-team? Wil je je aanmelden of meer weten? Neem contact op met Hans Monshouwer via mail of bel Alvast bedankt! 15

19 Rooster deurdienst op zondagmorgen Datum Deur bedieners 1 dec. Andrea Jansen 8 dec. Peter Ticoalu 15 dec. Willy Hendriksen 22 dec. Jan Winkel 25 dec. Betty Hendriksen 29 dec. Andrea Jansen 5 jan. Peter Ticoalu 12 jan. Willy Hendriksen 19 jan. Jan Winkel 26 jan. Andrea Jansen Geluidsopname zondagsdienst Tijdens de dienst op zondag wordt er een geluidsopname gemaakt. Als u door omstandigheden de zondagsdienst gemist hebt, of als u de dienst nog eens wilt terugluisteren kunt u een CD bestellen à 0,50 bij Peter Knijff. De week erop zal deze klaar zijn. Dan kunt u thuis de dienst beluisteren wanneer het u schikt. Rooster beamerdienst Datum Beamerbedieners 1 dec. Benjamin Hansum 8 dec. David Akerina 15 dec. Maarten Vergeer 22 dec. Willem Brouwers 25 dec. David Akerina 29 dec. Benjamin Hansum 31 dec. 5 jan. Willem Brouwers 12 jan. David Akerina 19 jan. Benjamin Hansum 26 jan. Maarten Vergeer 16

20 Stagiaire zoekt tijdelijk onderkomen De dochter van voorganger PG Immanuel, Jaap Engberts, gaat in de maanden januari, februari en maart 2014 stage lopen in Duiven. Aangezien het reizen met het openbaar vervoer haast niet te doen is, elke dag op en neer, zoekt zij voor deze periode een kamer (bij een gezin). Van maandagavond tot vrijdagmorgen. In het weekend gaat ze naar huis. Heeft u nog een kamer vrij en wilt u die beschikbaar stellen, neemt u dan contact op met dhr. Jaap Engberts. Contact adres: Jaap Engberts, voorganger PG Immanuel Amersfoort, Heggerank 24, 3831 WP Leusden, Nederland, tel (Privé) (kerk) mail-adres : Smyrna Church, Sri Lanka Geliefde broeders en zusters, Wij groeten u allen in Jezus naam! Ook dit jaar organiseren we weer een groot kerstprogramma voor de kinderen in onze kerk. De kinderen in onze zondagsschool, van christelijke en niet-christelijke gezinnen, die wij kerstgeschenken willen geven, komen allemaal uit arme families. Daarom zien wij dit jaar weer uit naar uw hulp hierin. Ook de zondagsschoolleerkrachten die hun werk op vrijwillige basis doen en de fulltime werkers in onze kerk willen wij allemaal met kerstmis graag $ 50,- geven. Daarnaast helpen wij honderd arme gezinnen. We zijn van plan voedselpakketten aan deze gezinnen te geven. Ook hebben uw gebed nodig om Gods zegen te vragen voor dit feestelijke programma. Pastor R. Ramachandran, (broer van Joni Abbink) Smyrna church, Uranwala, Elpitiya, Sri Lanka 17

21 Rooster koffieschenken Datum Koffieschenkers december 1 Gaby en Rob Martens, Sherida Pryor, Hennie Bolder, Rodney Rozal 8 Andrea en Michel Jansen, Peter en Alexandra Ticoalu, Rifka Koudijs 15 Rianne en Ton Lugthart, Hans Monshouwer, Ruud Loman, Jan Winkel 22 Liesbeth Benda, Arie, Rodger en Joni Abbink, Suzanne Lugthart 25 Esther en Melvin Lang, Gerrit de Jong, Eduard Marcus, Liesbeth Benda, Willy Hendriksen 29 Rachel Spreeuwers, Chan Dran, Hennie Bolder, Roswitha Schuyt, Rachel Lugthart januari 5 Gaby en Rob Martens, Sherida Pryor, Liesbeth Benda, Anne Joëlle Vergeer 12 Andrea en Michel Jansen, Rodney Rozal, Eduard Marcus, Rifka Koudijs 19 Arie, Rodger en Joni Abbink, Peter en Alexandra Ticoalu 26 Rianne en Ton Lugthart, Hans Monshouwer, Ruud Loman, Jan Winkel februari 2 Esther en Melvin Lang, Hennie Bolder, Gerrit de Jong, Rachel Lugthart Als u/je verhinderd bent, probeer dan s.v.p. te ruilen! En het geldt nog steeds: we kunnen altijd nieuwe koffieschenkers gebruiken. U/je kunt zich/je opgeven bij Erna Vergeer of Willy Hendriksen. Verzoeklied? Lieve gemeenteleden, Heb jij dat ook wel eens, zo n heerlijk lied in je hoofd dat we al een tijd niet meer tijdens de dienst hebben gezongen? Wist je dat je zo n lied kunt opgeven als verzoeklied bij één van de zangleiders? Nee? Dan weet je het nu! Wees welkom Heleen Spreeuwers 18

22 Even voorstellen Wij zijn Jonas en Lydia Manusama. Waarschijnlijk hebben jullie ons wel eens gezien, want wij komen er inmiddels al een tijdje. In september 2012 zijn we getrouwd in de Sionkerk en wij voelen ons ook erg thuis binnen de gemeente. Zoals in de dienst werd aangeven zal er binnenkort een doopdienst plaatsvinden waarin ook wij ons laten dopen. Maar voordat dat gebeurt willen wij ons nog even voorstellen. Geboren en getogen in Drachten, ben ik, Lydia, opgegroeid in een gezin met twee broers en twee zusjes. Mijn ouders hebben mij opgevoed met de Bijbel, iets waar ik hen erg dankbaar voor ben. Daarnaast ben ik opgegroeid binnen de vrije baptistengemeente Bethel. Dankzij deze basis ben ik - na wat flink gepuber er toch achter gekomen dat ik niet zonder een leven met Jezus kan. Het dopen is iets wat ik al lang geleden had willen doen, maar dat heb ik steeds maar verschoven naar het komt nog wel. En het komt nog wel breekt eindelijk aan in januari. Ik vind het bijzonder dat Jonas en ik ons tegelijk laten dopen. Jonas ontmoette ik ruim vier jaar geleden op Aruba. Een periode waarin ik zes maanden stage heb gelopen. Tevens een periode waarin ik het geloof al een tijdje links had laten liggen. Gek genoeg ging ons eerste gesprek over het geloof en de normen en waarden die wij vanuit thuis mee hadden gekregen. Niet echt gespreksvoer wat je in eerste instantie bij een jongen met een hoog potentieel vriendje-gehalte verwacht, maar wel het begin van een periode waarin ik het geloof weer oppakte. Momenteel ben ik gelukkig getrouwd en zit ik in mijn laatste jaar van de studie Communicatie (CHE). Verder ben ik echt een familiemens, ik hou van muziek, kunst en cultuur. Mijn naam is Jonas, geboren in Naarden en opgegroeid in Huizen. Sinds mijn negende woon ik in Ede. Mijn ouders hebben mij ook christelijk opgevoed en daar ben ik zeer dankbaar voor. Na de middelbare school heb ik de sportopleiding CIOS in Arnhem afgerond. Vervolgens ben ik een jaar naar Aruba geweest om werkervaring op te doen. Bij terugkomst in Nederland heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (CHE) gevolgd en inmiddels ben ik werkzaam in de gehandicaptenzorg. Qua hobby s hou ik erg veel van sport, muziek, cultuur en levensbeschouwing. Daarnaast zijn familie en vrienden voor mij erg belangrijk. Ik hou van sport en heb jarenlang gevoetbald. Helaas ben ik door een knieblessure hiermee gestopt. Erg jammer, maar zoals Cruijff zegt: ieder nadeel heb zijn voordeel en dit voordeel 19

23 is dat ik de zaterdagavond vanaf heden aan de Basement als jeugdleider besteed. Zoals u al heeft gelezen zijn we allebei op Aruba geweest. Beide met de gedachte om Nederland even te ontvluchten en te genieten van al het moois wat het eiland te bieden heeft. Al snel hebben wij elkaar leren kennen en zijn we samen op zoek gegaan naar de Heer. Daarom weten we dat God ons samen heeft gebracht om samen ons leven met Hem op te bouwen. Dat dit helemaal aan de andere kant van de wereld moest gebeuren is alleen maar mooi! Inmiddels zijn we al meer dan een jaar geleden getrouwd en staan we nog echt aan het begin van ons huwelijk. Jonas is namelijk nog op zoek naar een vaste baan en Lydia druk bezig met het afronden van haar studie. Daarnaast wonen we weer tijdelijk op het zoldertje bij onze ouders. Maar we leggen ons leven in de handen van de Heer en geloven dat alles op zijn plek zal gaan vallen. Wij kijken er erg naar uit om ons te laten dopen en hopen dat meerdere mensen ons willen vergezellen. 20

24 Recensie: CD The Journey van Stuart Townend Een tijdje terug keken Agnietha en ik naar een aflevering van Songs of Praise bij de BBC. Daar kwam een clip voorbij van het nummer Vagabonds van Stuart Townend. Dat sprak ons zó aan, dat we de CD The Journey waarop dit nummer staat hebben aangeschaft. Stuart Townend timmert al behoorlijk wat jaren aan de muzikale weg. In de Opwekkingsbundel staan diverse van nummers die door hem zijn geschreven, zoals U bent mijn anker en De Koning komt. Deze CD bevat nummers met duidelijke folk en keltische invloeden (zoals Vagabonds ), maar ook de meer hymne-achtige nummers die typisch voor Townend zijn. In een interview over deze CD pleit Townend voor een ruimer gebruik van muzikale stijlen in onze aanbiddingsmuziek, die op dit moment overwegend rock-georiënteerd is. Ook inhoudelijk gaat Townend in op thema s waar we normaal niet zo snel over zingen, maar die wel duidelijk gefundeerd zijn in Jezus onderwijs. Een mooi voorbeeld is Simple Living, eigenlijk een geweldige preek in liedvorm over geld en bezit. The Man Who calmed the sea vind ik zelf één van de hoogtepunten van deze CD, een prachtig lied over de bediening van Jezus toen en nu. In het begin misschien even wennen, maar hoe vaker je luistert hoe meer je ontdekt en geniet. Als je op zoek bent naar een goede CD, met gedegen bijbels onderwijs op fraaie wijze muzikaal verpakt, dan is dit wat mij betreft een aanrader! Misschien een mooi kerstkadootje Hans Monshouwer ok.com/basement.arnhem 21

25 Rooster schoonmaken Sionkerk vrijdagteam van 9:30 tot circa (coördinator Mieke Sigmond) 6 dec. 3 jan jan zaterdagteam van 10:00 tot circa 14:00 (coördinator Roswitha Schuyt) 23 nov. 21 dec. 18 jan Vragen of interesse? Rooster gebedspastoraat na de dienst Datum Pastoraat 1 dec. Adrie & Thea Bakker 8 dec. Michel Frijns & Benjamin Hansum 15 dec. Peter Ticoalu & Annelies den Hartog 22 dec. Betty Hendriksen & Adrie Bakker 29 dec. Alexandra Ticoalu & Michel Frijns 5 jan. Benjamin Hansum & Annelies den Hartog 12 jan. Adrie & Thea Bakker 19 jan. Betty Hendriksen & Michel Frijns 26 jan. Peter & Alexandra Ticoalu 2 feb. Annelies den Hartog & Benjamin Hansum 22

26 Ouderen en zieken Bij ziekte en bijzondere omstandigheden willen wij als gemeenteleden betrokken zijn bij elkaar door voor elkaar te bidden (thuis, in de zondagse samenkomst, in de kringen), een kaartje te sturen, zo mogelijk een bezoekje te brengen of praktische hulp te bieden. Om die reden staan de adressen van de zieken in de Schakel, wordt er informatie doorgegeven bij de mededelingen op zondag en maken we gebruik van de PGFA-mail om actueel nieuws door te geven. 23

27 Verjaardagen december 7 dec. Alexandra Ticoalu 12 dec. Arie Abbink 13 dec. Henk Feenstra 13 dec. Amira El-jarie 13 dec. Gerwin Hendriksen 18 dec. Leoniza Tan 19 dec. Michel Frijns 21 dec. Agnietha Monshouwer 23 dec. Gerard van Assen 24 dec. Yael v.d. Burch 27 dec. Nathalie v.d. Burch 29 dec. Michel Jansen januari 1 jan. Robert C. Marcus 2 jan. Gabriël Uwland 4 jan. Joel Heyboer 4 jan. Aksa Koudijs 9 jan. Ronny Heyboer 10 jan. Gerrit de Jong 13 jan. Lenny Derksen 14 jan. Ferdinand Akerina 28 jan. Gaby Martens 31 jan. Rita Markus Is uw verjaardag fout vermeld of bent u vergeten? Laat het dan Willy Hendriksen even weten! Alle jarigen worden vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en Gods rijke zegen toegewenst voor het komende nieuwe levensjaar. 24

28 Wij geloven... dat de bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende woord van God is. in één God, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. in de Godheid van onze Here Jezus Christus, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn zondeloos leven, in Zijn wonderen, in Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, in Zijn lichamelijke opstanding, in Zijn verhoging aan de rechterhand van God de Vader, in Zijn terugkeer naar de aarde in kracht en heerlijkheid. dat de enige manier om gereinigd te worden van zonde is door bekering en geloof op grond van het kostbare bloed van Christus. dat wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk is voor persoonlijke redding. in de waterdoop door onderdompeling. dat het verzoenend sterven van Christus aan het kruis voorziet in genezing in antwoord op gelovig gebed. dat de doop in de Heilige Geest volgens Handelingen 2:4 er is voor alle gelovigen die erom vragen. in de heiligende kracht van de Heilige Geest, door wiens inwoning de christen in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden. dat de gemeente als lichaam van Christus is ingesteld om Gods opdracht op aarde te vervullen. in de gezegende hoop - de opname van de gemeente - bij Christus komst. in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen, de eersten tot eeuwig leven, de laatsten tot een eeuwige straf. Een uitgebreide geloofsbelijdenis kunt u vinden op de website van de VPE: 25

29 Wie doet wat? Huiskringleiding / coördinatie Veenendaal/Ede Wim Sigmond, Arnhem-Noord Betty & Willy Hendriksen, Arnhem-Zuid Roy Andes, / Annelies den Hartog, Huissen/Westervoort/Duiven Gerrit Spreeuwers, vrijdagkring Arnhem-Noord: Adrie & Thea Bakker, Coördinatie / leiding / contactpersoon Basement (Jeugdgroep 17-) Ruben Spreeuwers, Roomservice (Jeugdgroep 17+) Elisabeth Brouwers, Vrouwenochtend Annelies den Hartog, Koor Nora Andes, Women to Women Betty & Willy Hendriksen, Muziek & geluid Robert Riekerk, Zondagsschool Doortje Spreeuwers, Brother/Sister project Jedid Andes, Zendelingen/zendingswerken die PGFA ondersteunt Midden-Oosten: Maria, contactpersoon: Annemieke Sigmond, zie Colofon Spanje: Fam. C. Justo, Camino de la Princesa 53, SAN JUAN, Alicante, Indonesië: Fam. Heyboer, c/o Rivers of Life Ministries, P.O. Box 3203 Kuching 93762, Sarawak, of 26

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Zondag24 januari 2016

Zondag24 januari 2016 Zondag24 januari 2016 Voorganger Organist Herghesangertjes Koster Beamist : Ds. Gert Wijnstok : Henk van der Maten : o.l.v. Henk van der Maten : Willeke Mateman : Erik Mateman OM TE BEGINNEN Orgelspel

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 Welkom Stilte Bemoediging: V Onze hulp is in de naam van de Heer G Die hemel en aarde gemaakt heeft Drempelgebed

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde.

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor uw liefde,heer Jezus, dank U wel. (2x) Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen als intochtslied: Psalm 98: 1 Stil gebed, bemoediging en groet Wij zingen: Psalm 98: 2 Kyriëgebed Wij zingen: Lied 158a: 1 Gebed 1 e Schriftlezing

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie!

Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Marcus 3,31-35 - Jezus volgen? Welkom in een nieuwe familie! Liturgie Voorzang: LB 320 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 122,1.3 Wet Zingen: Ps 80,10 Gebed Lezen: Marcus 3,20-35 Zingen: Gez 143,2.3 Preek

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

April Lieve allemaal,

April Lieve allemaal, April. 2013 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Geven LES 6 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 2:41-47 Hand 20:32-35 Luk 6:30-38, Matt 23:23, Mark 12:14-17,42-44 Wat leer je over geven

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4:19 - NBG51)

Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4:19 - NBG51) Preek door de week+ Zondag 18 juni 2017 Prediker: Wigle Tamboer Titel: De liefde van weleer Bijbel: Openbaring 2:1-7 (NBV) Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: 'Dit zegt Hij die de zeven sterren

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren dienen in de gaven van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED. Op verzoek

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Doopdienst van Myrthe & Doopgedachtenis. Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst: dhr. A. Boven

Welkom in de Menorah. Doopdienst van Myrthe & Doopgedachtenis. Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst: dhr. A. Boven Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst: dhr. A. Boven Organist : dhr. P. de Jong Lectrice : mw. E. Stegenga Doopdienst van Myrthe & Doopgedachtenis Naam van de zondag:

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello waarin Reinier Cornelis en Maryse Elisabeth Breg, Emily Nina Hanna Caranfil, Sarah Dina en Thirza Simone Jansen van

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014 Voorganger Organist Beamer ds Henk-Jan de Groot Cornelis Jacobi Welkom en mededelingen Zingen allemaal: - Goedemorgen welkom allemaal Goedemorgen,

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie