Moeller addresses worldwide: Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moeller addresses worldwide: www.moeller.net/address. E-Mail: info@moeller.net Internet: www.moeller.net www.eaton.com"

Transcriptie

1 Nederland Moeller Electric N.V. Ambacht KW Zaltbommel Postbus CA Zaltbommel Internet: België Moeller Electric S.A.- N.V. Leuvensesteenweg 555 ingang 4 B-1930 Zaventem Internet: Luxemburg Moeller Electric S.A. 12, Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Internet: Moeller addresses worldwide: Internet: Issued by Moeller GmbH Hein-Moeller-Str D Bonn 2008 by Moeller GmbH Subject to alterations W nl ip 08/08 Printed in Germany (08/08) Eaton Corporation is een toonaangevende industriële fabrikant die zich mag rekenen tot één van de 500 grootste bedrijven wereldwijd. Het elektrotechnische onderdeel is de grootste divisie en wereldleider op het gebied van elektrische schakel- en verdeelinrichtingen, noodstroomvoorzieningen (UPS), industriële automatiseringsproducten en services. Eaton kan met haar wereldwijde merknamen zoals, Cutler-Hammer, MGE Office Protection Systems, Powerware, Holec, MEM, Santak en Moeller, klant georiënteerde PowerChain Management oplossingen aanbieden binnen de elektrotechniek en zo in de behoefte van vele bedrijfstakken zoals industrie, instituten, overheid, utiliteit, commerciële, ICT en OEM, wereldwijd voorzien. PowerChain Management oplossingen bieden ondernemingen de mogelijkheid om een concurrentie voordeel te behalen door proactief management van energiesystemen met als gevolg strategisch en geïntegreerd voordeel gedurende de levenscyclus. Met Eaton s schakel- en verdeelinrichtingen, complete engineering en management informatiesystemen, worden energiesystemen zodanig gepositioneerd dat dit leidt tot: grotere betrouwbaarheid, kostenbeheersing, effectief gebruik van kapitaal, verbeterde veiligheid en risicovermindering.

2 Functionele veiligheid voor mens, machine en omgeving Packaging Machine SAFETY GATE 4 OPEN Productinformatie Veiligheidstechniek volgens EN ISO (Performance Level) en EN IEC (SIL) W indd :46:31 Uhr

3 Safety Technology Functionele veiligheid voor mens, machine en omgeving Aangezien een machine gedurende de levenscyclus van de fabricage tot de demontage een gevaar kan zijn voor mens, machine en omgeving, is het noodzakelijk dit gevaar reeds in de constructiefase van de machine aan te pakken en door gepaste maatregelen te verminderen. De EC machinerichtlijn verlangt dat van machines geen gevaar mag uitgaan. Aangezien er toch geen 100 % veiligheid in de techniek bestaat, is het doel deze gevaren door risicovermindering tot op een acceptabel restrisico te brengen. De gehele veiligheid van een machine is die toestand, die vrij is van onverantwoorde risico s voor de mens of als gevarenvrij gezien wordt. De functionele veiligheid beschrijft dat deel van de complete veiligheid van een systeem, door de correcte werking van de veiligheidsbetrokken componenten en extra andere te nemen (externe) maatregelen die risicovermindering te weeg brengen. W indd :46:38 Uhr

4 Safety Technology Veiligheidsbetrokken delen van besturingen (SRP/CS) Veelal wordt er gesproken over veiligheidscomponenten, maar wat zijn veiligheidscomponenten, bestaan deze alleen uit producten? De norm geeft aan alle componenten die in een veiligheidscircuit zitten!. Deze componenten kunnen dus hardwarematig zijn maar zeker ook softwarematig. We kunnen stellen dat het om alle componenten gaat die in de gehele veiligheidsketen gebruikt worden. De veiligheidsketen hoeft niet iets speciaal te zijn om de machine en/of installatie te kunnen laten werken. Het kan er deel van uit maken, maar het belangrijkste doel is een veilige installatie te realiseren voor mens en dier. Zoals net beschreven spreken we over de gehele veiligheidsketen. Dit begint al bij een input (veiligheids-eindschakelaars, nood-uit drukknop, hekbewaking enz.), de besturing (hier vindt de bewerking van de ingangsignalen plaats) en het output niveau (bv magneetschakelaars, motoren etc.). Het doel van deze veiligheidscomponenten is een risicoreductie te realiseren na het bepalen van de risicoanalyse. Dus hoe meer risicoreductie hoe hoger de gestelde eisen aan de veiligheidscomponenten in zijn geheel. Nooduitschakeling in geval van gevaar. Optioneel met een mutingfunctie Bedrijfstoestand keuze schakelaar Bedrijfsmodus keuzeschakelaar Bewaking van de veiligheidsdeur met en zonder vergrendeling Toestemmingsschakelaar u n < x Veilige tijdrelais Stilstandsbewaking Veilig bedienen door tweehandschakeling Bewaking met schakelmatten. Bewaking van toerental (max) W indd :46:44 Uhr

5 Snel en veilig detecteren Veilig bewaken en verwerken Betrouwbaar afschakelen Input Logic Output Een machine veilig maken door risicoreductie Restgevaren melden Tegen gevaren beveiligen De internationale norm EN ISO Veiligheid van machines basisbegrippen en algemene ontwerpbeginselen biedt de constructeur gedetailleerde hulp bij de identificatie van gevaren en de te verwachte risico s en omvat tevens de ontwerpbeginselen en methodes voor een veilige constructie en risicoreductie. De eerste fase houdt zich bezig met de risicoanalyse en de risicobeheersing voor het bereiken van de noodzakelijke machineveiligheid. Hiervoor beschrijft de EN 1050 (EN ISO in voorbereiding) Veiligheid van machines principes voor de risicobeoordeling gedetailleerde eisen, die methodisch in een interactief proces doorgevoerd en op een overzichtelijke manier gedocumenteerd moeten worden. Als resultaat worden de technische maatregelen vastgelegd voor de gevarenvermindering. Alle beschermende maatregelen, die gebruikt worden voor het afwenden van gevaren of het verminderen van risico s, moeten volgens EN ISO in een vaststaande volgorde doorgelopen worden: 1e Stap A Gevaren vermijden: Risico elimineren en verminderen door constructieve maatregelen tijdens de planning- en ontwikkelingsfase van de machine 2e Stap A Tegen gevaren beveiligen: Risico verminderen door gebruik van noodzakelijke beschermende maatregelen 3e Stap A Restgevaren melden: Risico verminderen door informatie/waarschuwingen over de risico s die niet te vermijden zijn (restrisico) Wanneer de gevaren door constructieve maatregelen niet kunnen worden afgewend of kunnen worden beperkt, moeten in de tweede fase beschermende maatregelen genomen worden veiligheidsbetrokken delen van besturingen (SRP/ CS). Deze moeten zo gebouwd en uitgekozen worden, dat de waarschijnlijkheid van functiefouten gering is. Wanneer dit niet mogelijk is, mogen optredende fouten niet tot het verlies van de veiligheidsfunctie leiden. Het kan vervolgens zozijn dat de machineconstructeur nog behalve op de al toegepaste, extra maatregelen moet nemen voor de personen die de machine moeten bedienen. Dit om de zogenaamde restrisico s nog verder te verminderen dit kan zijn door het voorschrijven van bv. beschermende kleding, opleiding etc. Gevaren vermijden Moeller biedt u voor de risicovermindering volgens SRP/ CS (stap 2) de passende veiligheidscomponenten die voldoen aan de hoogste internationale veiligheidsnormen! Al naar gelang de toepassing en de noodzakelijke gevarenbescherming worden de passende veiligheidcomponenten gekozen. W indd :46:46 Uhr

6 Control the unexpected Hoofdschakelaars met Nood Uit functie Veiligheid in één oogopslag Bij een complete veiligheidsoplossing hoort ook, dat het ontstane of dreigende gevaar, duidelijk en goed zichtbaar gemeld wordt. De signaalzuilen SL uit het bedienings- en signaleringsprogramma RMQ-Titan van Moeller informeren akoestisch en/of optisch in vijf kleuren met continu-, knipperend, of flitslicht over de actuele toestand van de machine. Als de meldingen snel waargenomen worden, ook van afstand, kan men ook snel op onvoorzienbare toestanden veilig en snel reageren. Moeller biedt de mogelijkheid om hoofdschakelaars (tot en met 1600 A) ook te voorzien van een Nood Uit functie conform de IEC/EN , VDE 0113 deel. Dit is veelal een eenvoudig en prijsgunstige oplossing en met bestaande componenten te realiseren. Door het toepassen van een nulspanningspoel met twee voorijlende hulpcontacten kan de installatie en/of machine veilig afgeschakeld worden, hiermee wordt de veiligheid gewaarborgd. De hulpcontacten, nulspanningspoel of arbeidsstroomspoel kunnen naderhand eenvoudig gemonteerd worden. Quicklink ID: SAF9 17 W indd :46:52 Uhr

7 Control the unexpected EN ISO /2 Veiligheid van machines Constructie en risicobeoordeling Basisbegrippen EN 1050 Principes voor de risicobeoordeling Functionele en Safety eisen voor de veiligheidsrelevante besturing EN ISO /2 SRP/CS EN Veiligheid van machines SRP/CS Alg. ontwerpbeginselen EN IEC SRP/CS EN IEC EN IEC Elektrische uitrusting van machines Bepaling van veiligheidstechnische eisen aan de SRP/CS en hun realisatie De volgende voorgestelde normen gebruiken verschillende classificeringssystemen. Definities voor de veiligheidsstadia, en worden afhankelijk van de technologie, de risicoklasse en de architectuur gebruikt. De bestaande EN Veiligheid van machines veiligheidscomponenten voor besturingen De Europese norm EN werd tot nu toe als internationale standaard voor machineveiligheid gebruikt voor de ontwikkeling van uw machine. De EN bepaalt besturingscategorieën voor de indeling van verschillende veiligheidstechnische vermogens Categorie B, 1, 2, 3, 4. De EN wordt vervangen, met inachtneming van een overgangstijd tot , daarna wordt ze door de EN ISO vervangen. Nieuwe machines moeten al volgens de nieuwe norm geconstrueerd worden. Eind 2006 werd de EN ISO als opvolger van de EN officieel aangenomen en is ze reeds in het officiële EUnormblad verschenen. Met de EN ISO is er naast de kwalitatieve benadering van de EN ook een kwantitatieve beschouwing van de veiligheidsfuncties. Voor de indeling van verschillende veiligheidstechnische vermogens worden in de EN ISO Performance Levels (PL) bepaald. De vijf PL s (a, b, c, d, e) staan voor gemiddelde waarschijnlijkheidswaarden van het optreden van een fout per uur. Alternatieve EN IEC Veiligheid van machines functionele veiligheid van veiligheidsbetrokken elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische besturingssystemen EN IEC dient in het gehele kader van de EN ISO als alternatieve norm voor de EN ISO De veiligheidstechnische niveaus worden door Safety Integrity Level (SIL) in drie stappen (1, 2, 3) beschreven. De nieuwe EN ISO Veiligheid van machines onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen Quicklink ID: SAF1 5 W indd Abs1: :47:00 Uhr

8 Snel en veilig detecteren Bij gevaren snel ingrijpen met NOOD-UIT-knoppen NOOD-UIT-knop uit het 16 mm bedienings- en signaleringsprogramma RMQ16. Verlicht of niet verlicht, wordt beslist door de toepassing. Input Bij gevaarlijke situaties aan machines en/of installaties moeten deze voor de bescherming van de mens, machine of installatie onmiddellijk en veilig stilgezet kunnen worden. Een effectieve en gebruikelijke methode is, dat de bediener of personen in de nabijheid beslissen of een gevaarlijke situatie ontstaat of al ontstaan is. Voor dit soort situaties om tot een veilige stop te komenworden NOOD-UIT knoppen gebruikt. Moeller is de specialist voor bedienings- en signaleringsapparatuur met NOOD-UITfuncties, de NOOD-UIT-knop. Moeller NOOD-UIT-knoppen zijn geschikt voor alle NOOD-UIT toepassingen. Voorbeeld: DIN EN Elektrische uitrusting van machines (NOOD-UIT-knop). De apparaten moeten vergrendelen en de contacten moeten dwangmatig geopend zijn (zie IEC ) en Moeller NOOD-UIT-knoppen zijn volgens de norm IEC gemaakt! Voor toepassingen met explosiegevaarlijke stoffen (ATEX Zone 22) biedt Moeller zowel de 22 mm bedienings- en signaleringsapparatuur RMQ-Titan evenals de voet- en slagdrukknoppen FAK. Eigenschappen van de NOOD-UIT-knoppen Groter en optimaal voor de bediening zijn de NOOD-UIT-knoppen uit het 22 mm bedienings- en signaleringsprogramma RMQ-Titan. Ontwikkeld, getest en gebouwd volgens de veiligheidsnormen van de IEC, EN of ook UL / CSA, Niet manipuleerbaar conform de norm DIN EN ISO 13850, TÜV en/ of BG toelating (BGIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz/ Deutschland) Wereldwijde goedkeuringen, Hoge beschermingsgraad tegen stof en water, Groot bedrijfstemperatuurbereik, Bestand tegen extreem hoge schok- en trillingen. Voor gebruik in ruwe omstandigheden (bv. bedienen met handschoenen) biedt Moeller de voet en slagdrukknoppen FAK aan. 6 W indd Abs1: :47:08 Uhr

9 Control the unexpected Niet manipuleerbaar De sleutelschakelaars kunnen in een sleutelinstallatie geïntegreerd worden. NOOD-UIT-knoppen mogen niet manipuleerbaar zijn en moeten zgn. dwangmatig openende contacten hebben. Na het bedienen (drukken) van de NOOD-UIT knop worden de NC contacten verbroken en de knop zal mechanisch in zijn uit positie blijven staan en dus blijven de contacten geopend. Half indrukken is onmogelijk. De knoppen moeten na bediening handmatig worden gerest worden. Dit resetten vindt afhankelijk van het type plaats door trekken, draaien of met een sleutelschakelaar. Het bediening en signaleringspakket RMQ-Titan bevat nog twee bijzonderheden: Sleutelschakelaars voor het resetten, tevens is deze ook in een zgn. sleutelinstallatie te gebruiken. Verzegelbare afdekkap, deze maakt het drukken of bedienen voor iedereen mogelijk, het terugzetten kan alleen door de daarvoor bevoegde personen. Terugzetten is alleen mogelijk na het verbreken van het verzegelbare loodje, dit voorkomt misbruik. NOOD-UIT-knoppen met verlichting Verlichte NOOD-UIT-knoppen worden veelvuldig gebruikt. Om NOOD-UIT-knoppen in een installatie of machine nog beter kenbaar te maken, zijn er ook uitvoeringen met verlichting. De geïntegreerde signaallamp kan op verschillende manieren gebruikt worden: Continulicht, onafhankelijk van de schakelpositie van de NOOD-UIT-knop (goede zichtbaarheid) Continulicht tot de bediening van de NOOD-UIT-knop, daarna meldingslamp uitgeschakeld Continulicht (goede zichtbaarheid tot de bediening, daarna onverlicht, herkenbaar als bediend) Geen verlichting onbediend, verlicht bij bediening, (snelle mogelijkheid bediende NOOD-UIT-knoppen te detecteren). ATEX ATEX toelating Zone 22 stof In molens, schrootmachines, silo s enz. kan het snel in de bedieningsomgeving van de installatie of machine tot explosieve stofatmosferen komen. Voor deze omgeving heeft Moeller zowel de 22 mm bedienings- en signaleringsapparatuur RMQ-Titan alsook de slag- en voetdrukknoppen FAK met ATEX toelating voor zone 22. ATEX-keuring maakt het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen mogelijk. Quicklink ID: SAF2 7 W indd Abs1: :47:15 Uhr

10 Snel en veilig detecteren Mechanische bewegingen veilig onder controle met de eindschakelaars LS-Titan Input Veiligheidseindschakelaars LS-Titan Het veilig kunnen werken heeft voor personen in de nabije omgeving van een installatie en/of machine een zeer hoge prioriteit. Het mag dus niet gebeuren dat personen in de buurt van een gevaarlijke situatie kunnen komen. Eventueel gevaar moet altijd worden afgewend. Om het onbedoeld aanraken of gevaarlijke situaties te kunnen afwenden, wordt veel gebruik gemaakt van beweegbare afsluitingen (hekwerken). Deze hekwerken worden gecontroleerd door mechanische eindschakelaars. Het openen van zoeen hekwerk leidt tot het stoppen van de machine en/of installatie. Houtbewerkingsmachines, drukpersen, verpakkingsindustrie, autowasstraten enz. al deze toepassingen maken gebruik van mechanische eindschakelaars (LS-Titan). De eindschakelaars bepalen de positie of stand van een beweegbaar mechanisch deel (bv hekwerk). Schakelaars die in deze toepassingen worden ingezet moeten voldoen aan de DIN EN Deze norm geeft aan dat de gekozen eindschakelaars zogenaamde dwangmatig openende contacten- moeten bezitten. Bij de bediening van de eindschakelaar moet de stroomkring altijd onderbroken worden en de machine worden afgeschakeld, waardoor het gevaar wordt afgewend. De eindschakelaars van Moeller voldoen aan deze norm. Dwangmatig openende eindschakelaars hebben het volgend symbool: f LS-Titan eindschakelaars zijn er in twee uitvoeringen, de robuuste metalen, of de kunststofuitvoering. Door de verwisselbare aandrijfkoppen is een flexibel gebruik in alle toepassingen mogelijk. De veiligheidscomponenten uitgerust met dubbele verbreekcontacten zijn uitermate geschikt voor de redundante opbouw van veiligheidsstroomkringen. Deze contacten voldoen aan de IEC/EN , dit waarborgt een betrouwbare toepassing in elektronica. RMQ-Titan en LS-Titan : nieuwe combinaties voor uw oplossingen 8 W indd Abs1: :47:21 Uhr

11 Control the unexpected Veiligheid voor personen en processen A Veiligheidsscharnierschakelaar LSR-...TS en deurschakelaar LSR-...TKG In een productie omgeving moet de veiligheid van personen altijd gewaarborgd worden. Veelal is de scheiding tussen een veilige of gevaarlijke omgeving een hek of deur. De veiligheidseindschakelaars LSR-..TS en LSR-.. TKG worden op het schanier van een hek geplaatst, dit maakt manipulatie bijna onmogelijk, wanneer de schakelaar aan de binnenzijde van de installatie en/of machine wordt geplaatst is manipulatie onmogelijk. De contacten worden al verbroken na een hoekverdraaiing van 5. Deze eindschakelaars worden ook veel ingezet daar waar de standaard veiligheidsschakelaar een belemmering vormt voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid of toegang. Veilig vergrendelen A Veiligheidseindschakelaar LS...-ZBZ met deurvergrendeling A1 A2 De veiligheidseindschakelaar LS..-ZBZ bezit naast zijn dwangmatig openende contacten ook nog de mogelijkheid om te vergrendelen. Dit is de ideale beveiliging voor personen of voor het proces. Deze veiligheidschakelaar heeft een ander dan de al eerder besproken aandrijfkop. De aandrijfkop bestaat eigenlijk uit twee delen, één deel is de eigenlijke schakelaar deze wordt vast gemonteerd, het ander losse deel noemen we een veiligheids-bedieningssleutel, deze wordt op het beweegbare deel gemonteerd, De veiligheidseindschakelaar bestaat in twee uitvoeringen, de veerkrachtvergrendeling en de magneetkrachtvergrendeling. Veerkrachtvergrendeling wordt ingezet bij persoonsbeveiliging, hierbij blijft bij een stroomuitval het hek of deur veilig gesloten. Via een hulpontgrendeling is ontgrendelen mogelijk. Magneetkrachtvergrendeling wordt zowel als personen- en procesbeveiliging ingezet. Deze wordt vergrendeld als er spanning wordt aangeboden, bij het weg schakelen van de spanning of spanningsuitval wordt de schakelaar ontgrendeld. De ruimte en/ of installatie is dan direct bereikbaar. Deze schakelaar maakt het ook mogelijk om een toegang een veilige tijdsvertraging te geven. Dit voorkomt dat na het bedienen of uitschakelen direct in een draaiende installatie kan worden gegrepen, maar pas na een veilige uitloop tijd. Dit is een ideale toepassing voor bijvoorbeeld zaagmachines of daar waar men het proces of de handeling eerst af wil maken. Gevaren uitschakelen A Veiligheidseindschakelaar LS... ZB met gescheiden bedieningssleutel De veiligheidseindschakelaars LS...ZB en LS4...ZB worden gebruikt bij hekken, deuren of afdekkingen enz. Deze veiligheidseindschakelaar wordt zo gemonteerd dat bij het openen van het hek, deur etc de dwangmatigschakelende contacten meteen worden verbroken en de spanning wordt afgeschakeld. De speciaal ontworpen bedieningssleutel maakt manipulatie zeer moeilijk. LS...ZB en LS4...ZB voldoen aan de EN1088 veiligheid van machines. Blokkeerinrichtingen verbonden met afschermingen.. Daardoor wordt de keuze van de noodzakelijke beveiligingseindschakelaar wel heel eenvoudig. Gecertificeerde veiligheidseindschakelaars De veiligheidseindschakelaars LS-Titan worden door het Berufsgenossenschaft (BG) gecertificeerd. Quicklink ID: SAF4 9 W indd Abs1: :47:27 Uhr

12 Snel en veilig detecteren Veilig schakelen, scheiden en besturen met nokkenschakelaars T Input ATEX De robuuste en compacte nokkenschakelaars T en lastscheiders P worden volop ingezet in de grote en kleine industrie en in de gebouwentechniek. De beschermingsgraad IP65 bij zowel de opbouwschakelaars als de frontinbouw types maken het mogelijk de schakelaars in te zetten in ruwe omgevingen. Tien basistypes in vier verschillende bouwvormen, met een veelvoud van standaardschakelingen en in een breed vermogensbereik staan ter beschikking. Naast de standaardschakelingen kunnen ook klantspecifieke schakelingen gebouwd worden. Hierbij zijn de mogelijkheden bijna onbegrensd. Een omvangrijk programma van toebehoren voor de schakelaars zorgt voor een compleet pakket waardoor een brede inzet mogelijk is. De nokkenschakelaar T en de lastscheiders P hebben als opbouwschakelaar de goedkeuring conform de ATEX richtlijn 94/9 EG voor de EX-zone 22. Door deze goedkeuring is het gebruik in stofexplosiegevaarlijke omgevingen mogelijk. Onderhouds-, werk- en veiligheidsschakelaars vervullen als netscheiders een belangrijke taak. Zij voorkomen gevaar voor mens, machine en productiematerialen. Bij reparatie en onderhoud scheiden ze een elektrische installatie veilig van het net. Hoofdschakelaar met NOOD-UIT-functie Alle machines moeten volgens de EN een netscheider hebben. Verder moet het stopzetten van de machine in geval van nood gegarandeerd zijn. Het gegarandeerd stilzetten in geval van nood vereist: Een voorrang in afhandeling in elke willekeurige bedrijfstoestand van de machine. De energietoevoer, die tot gevaarlijke situaties leidt, moet zo snel mogelijk afgeschakeld worden. Werkschakelaar Voor de aandrijving van banden in transportinrichtingen worden meerdere motoren gebruikt. In verpakkingsinstallaties, magazijnen, luchthavens enz. vormen afzonderlijke banden een complete installatie. De veiligheid en de beschikbaarheid van deze uitgebreide installaties eisen de mogelijkheid om elke afzonderlijke aandrijving, indien nodig, van zijn voeding te scheiden. Deze scheiding wordt gemaakt met de werkschakelaars T en P. In uitgeschakelde toestand kan de schakelaar met drie hangsloten tegen herinschakelen beveiligd worden. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen zonder gevaar uitgevoerd worden. 10 W indd Abs1: :47:31 Uhr

13 Control the unexpected Veilig schakelen en scheiden met lastscheiders Lastscheiders P De lastscheiders P tot en met 315 A zijn zeer compact en robuust gebouwd. De handaandrijving zit direct gekoppeld aan de contacten. De contacten worden bij het uitschakelen dwangmatig geopend. Naast de toepassing als hoofdschakelaar, met of zonder NOOD-UIT-functie, wordt de lastscheider P ook toegepast als AAN-UIT-schakelaar, als werkschakelaar of als veiligheidsschakelaar. Nokkenschakelaars T Lastscheiders P met NOOD-UIT-functie De nokkenschakelaar T staat voor een zeer flexibel, compact en robuust modulair systeem. De toepassingsgebieden van de nokkenschakelaar T zijn zeer uitgebreid. Schakelingen volgens klantspecificatie kunnen eveneens gebouwd worden. Voor de verschillende vermogens bestaan vier verschillende bouwvormen. Moeller biedt volgens de richtlijn voor fabrikanten, ATEX richtlijn 94/9 EG, nokkenschakelaars T en lastscheiders P tot en met 100 A aan. De schakelaars zijn toegelaten voor de apparatengroep II, met het toepassingsgebied alles behalve mijnbouw, en voor de veiligheidscategorie 3. De nokkenschakelaars en de lastscheiders in een opbouwkast met ATEX toelating worden gebruikt in stofexplosiegevaarlijke omgevingen. Bijvoorbeeld molens, metaalslijperijen, houtbewerkingsbedrijven, cementfabrieken, aluminiumindustrie, voederindustrie, graanopslag en -bewerking, landbouw en de farmaceutische industrie. Nokkenschakelaars T Afscherming aansluiten in behuizing. Draaistroommotoren worden steeds vaker aangestuurd met frequentieregelaars. Om de EMC kwaliteit te waarborgen worden deze motoren met een afgeschermde kabel aangesloten. De EMC montageplaat (MBS) maakt een snelle en eenvoudige montage van deze afscherming mogelijk M 3 ~ EMC- montage plaat 11 W indd Abs1: :47:42 Uhr

14 Veilig bewaken en verwerken Veiligheidsrelais en veiligheidsstuurrelais, veilig werken met ESR4 en easysafety Logic De veilige verwerking van verschillende sensorsignalen, zoals bv. van de eindschakelaar, veiligheidshek, tweehandenschakelaar, nood-uit-knoppen, schakelmatten, enz. vindt plaats in een besturingsdeel SRP/CS en afhankelijk van zijn toepassing of doel volgt er een bepaalde veilige actie. Het veiligheidsrelais ESR4 of de nieuwe easysafety zijn volgens de internationale norm in te zetten volgens de hoogste eisen zoals categorie 4 volgens EN 954-1, PL e volgens EN ISO , SIL CL 3 volgens EN IEC en SIL 3 volgens EN IEC Economisch bewaken met veiligheidsrelais ESR4 Het elektronische veiligheidsrelais ESR4 biedt met een bouwbreedte van slechts 22,5 mm vele oplossingen voor veiligheidstoepassingen en schakelcontacten (4 vrijgave- en 2 meldingscontacten). Als er geen storingen of meldingen zijn zullen na een startcommando de veiligheidsrelevante circuits door de elektronika gecontroleerd worden en zullen de stuurstroomcircuits vrijgegeven worden. Na een stopcommando en/of in het geval van storing worden de stuurstroomcircuits direct (stopcategorie 0) of tijdsvertraagd (stopcategorie 1) onderbroken en wordt de motor van het net losgekoppeld. Meer contacten zijn mogelijk met een contactuitbreidingsmodule. Soms wordt een veiligheidskring redundant uitgevoerd. Een redundant opgebouwd veiligheidscircuit leidt bij een kortsluiting van een circuit niet tot gevaar. Bij een nieuwe inschakeling wordt de fout herkend en het inschakelen verhindert. Het ESR4 productassortiment omvat veiligheidsrelais voor: Veiligheid waarborgen met veiligheidsrelais ESR4 Schakelingen voor het stilzetten in geval van nood, Veiligheidsdeur- en veiligheidshek-bewaking, Tweehandsbediening Tijdvertraging, Vertraagde en niet-vertraagde contactuitbreidingen. Veilig bewaakte NOOD-UIT-circuits De elektronische veiligheidsrelais ESR4 van Moeller schakelen bij bediening van de NOOD-UIT-knop meerdere vrijgavecircuits af. Dit leidt tot het meteen of tijdvertraagde afschakelen van de spanning. Via de stuurcircuits worden diverse fouten als aard-, kortsluiting of kabelbreuken herkend. Een fout herkenning leidt ofwel tot onmiddellijke afschakeling of verhindert het herinschakelen tot de fout verholpen is. De relais beschikken over de mogelijkheid van een bewaakte herinschakeling, inschakelen geschiedt dan door het bedienen van een resetknop. Hek- of deurbewaking De bewaking van veiligheidshekken en deuren van machines is ook een hele belangrijke veiligheidsfunctie van het veiligheidsrelais ESR4. Afhankelijk van het gevraagde veiligheidsniveau melden één of twee ( kanalen) eindschakelaars de gesloten positie van de veiligheidsdeur. In plaats van de herinschakelbewaking kunt u met het veiligheidsrelais ook een automatische start realiseren. Zo verkort u de cyclustijden in de productie, zonder het veiligheidsniveau te bewaken. Quicklink ID: SAF5 12 W indd Abs1: :47:54 Uhr

15 Control the unexpected Veiligheids stuurrelais easysafety Veelvoud aan veiligheidsfuncties easysafety bevat standaard een groot aantal verschillende veiligheids-functiebouwstenen dit heeft voor de gebruiker het grote voordeel dat de voorraad van vele stand-alone veiligheidsrelais achterwege gelaten worden en helemaal als deze ook nog met elkaar gecombineerd moeten worden. Packaging Machine SAFETY GATE 4 OPEN De easysafety bevat de volgende veiligheids-functiebouwstenen Schakelen en stil zetten in Toestemmingschakelaar noodtoestand (Nood Uit) Bedrijfkeuze schakeling Veiligheids deurbewaking Startvoorwaarde schakemet of zonder vergrendeling Stilstand bewaking lingen Tweehand bediening Maximale toerental Lichtgordijnen (evt met bewaking muting) Veilig tijdrelais Schakelmatten Terugmelding bewaking Comfortabel bedienen De easysafety biedt oplossingen voor veiligheidstoepassingen met de eenvoud en flexibiliteit van de easy-familie. Vroeger werden machines opgebouwd volgens de veiligheidsnorm de EN954-1, dit leidde tot een bepaald risico klasse van 1 tot 4, deze norm EN954-1 wordt echter vervangen door nieuwe normen, bekend onder de namen performance level of SIL. Wanneer past u Performance of SIL toe? Dit hangt af van uw situatie, toepassingsgebied en eventuele klanteisen Het Performance level dat in februari 2007 zijn intrede heeft gedaan, leidt veelal tot een aanpassing in uw veiligheidtoepassing op uw nieuw te ontwikkelen of bestaande machines. Veelal moest u meer veiligheidsrelais toepassen. Het unieke van de easysafety is dat het eigenlijk twee apparaten in één is, easysafety combineert een veiligheidsstuurrelais en een besturingsunit in één. easysafety is een veiligheidsstuurrelais voor machinetoepassingen tot en met het hoogste niveau. Dus applicaties tot categorie 4 volgens de EN954-1, PL e volgens EN ISO en SILCL3 volgens de EN IEC en SIL 3 volgens EN IEC zijn te realiseren. Uitgerust met een volledige klassiek veiligheidsrelais in de vorm van veiligheids-functiebouwstenen, integreert easysafety niet alleen de veiligheidsbesturing maar ook het standaard besturingsdeel, dus All in One. Zo bevat het veiligheidsrelais de mogelijkheid om besturingstaken te verwerken. De easysafety kan zowel op de PC via de easysoft-safety als op het apparaat zelf geprogrammeerd worden. Via de PC is het programma heel eenvoudig samen te stellen te testen en te downloaden. De programma s draaien gescheiden van elkaar, dus een aanpassing in het standaardprogramma door bijvoorbeeld een gebruiker kan nooit leiden tot een verandering van het veiligheidsdeel. Het programmeren van beide toepassingen geschiedt ook op gescheiden velden, al dan niet met password beveiligd. Het programma is beveiligd tegen oneigenlijk gebruik en het ongewenst veranderen van beide programmadelen. Als enige veiligheids-stuurrelais met geïntegreerde of extern (IP65) display biedt easysafety een eenvoudige bediening en directe diagnose van zowel standaard en veiligheid relevante gegevens van de machine of installatie. Flexibel uitbreiden Via de geïntegreerde aansluitingen wordt het uitbreiden van easysafety met standaardfuncties kinderspel. easysafety maakt namelijk gebruik van alle reeds bestaande easy componenten, zoals extra in- of uitgangen, communicatiemodules voor bijvoorbeeld easynet, CANopen, DeviceNet, Profibus of ASI. Zo blijft geen toepassing onopgelost. De easysafety bevat standaard een display, 14 veilige ingangen, 4 veilige uitgangen (transistor of relais) 4 testsignalen. Afhankelijk van het type heb je ook nog display mogelijkheden, 1 veilige redundante relais uitgang, easylink of easynet aansluiting. Quicklink ID: SAF6 13 W indd Abs1: :48:03 Uhr

16 Betrouwbaar afschakelen Betrouwbaar afschakelen met magneetschakelaars DIL M Output Continue processen vragen om een hoge bedrijfsbetrouwbaarheid van de toegepaste componenten. Moeller magneetschakelaars hebben niet alleen een zeer lange levensduur en betrouwbaarheid in standaard AC3 bedrijf, maar zijn ook uitstekend geschikt voor het zware AC-4-tipbedrijf. Dit levert een betrouwbaardere en minder storingsgevoelige machine en installatie op. Vanzelfsprekend beschikken deze magneetschakelaars over in de veiligheidstechniek gevraagde eigenschappen zoals bv. dwangmatig schakelende contacten, veilige scheiding of een aanrakingsbescherming. Met spiegelcontacten betrouwbaar bewaken Voor het bedrijfsmatig schakelen van bijvoorbeeld motoren, verwarmingselementen etc. gebruiken we magneetschakelaars, Moeller biedt daar het type DIL M voor. In geval van een Nood-Uit of ander gevaar moeten de magneetschakelaars veilige afschakelen. De (toe)stand van de contacten wordt door zogenaamde spiegelcontacten bewaakt. Als een van de hoofdcontacten van een magneetschakelaar gesloten is, mag volgens IEC/EN geen spiegelcontact (hulpbreekcontact) gesloten zijn. Op basis van de terugmelding van de spiegelcontacten kan na het verhelpen van de storing of het probleem weer ingeschakeld worden. Dwangmatig schakelende hulpcontacten voor veiligheidsrelevante besturingen Kleine besturingen het vermenigvuldigen van contacten en het aankoppelen van grote magneetschakelaars aan elektronische uitgangen zijn de typische toepassingen voor hulprelais. Zodra de hulpcontacten in een veiligheidscircuits toegepast worden is het niet toegestaan dat maak en verbreekcontacten in het zelfde relais gelijktijdig gesloten zijn. Moeller biedt hiervoor de hulprelais van het type DIL A. De DIL A bezit dwangmatig schakelende contacten volgens IEC/EN Hiermee kunnen zonder problemen besturingsfuncties in veiligheidsrelevante omgevingen worden uitgevoerd. Van alle gemakken voorzien Magneetschakelaars tot en met 32 A bezitten standaard een hulpcontact. Zo bevatten alle DC uitvoeringen een bluselement. Types boven de 15 A bezitten een electronische aansturing dit maakt het gebruik van een interfacerelais overbodig bij het aansturen vanuit een PLC of easy-stuurrelais. Doordat Moeller dit al standaard aanbiedt in haar magneetschakelaars dalen natuurlijk de kosten. De magneetschakelaars DIL M en motorbeveiligingsrelais zijn wereldwijd goedgekeurd. Alle apparaten vervullen de eisen volgens IEC/EN en DIN VDE 0660 alsook volgens UL/CSA. Quicklink ID: SAF7 14 W indd Abs1: :20:09 Uhr

17 Control the unexpected Betrouwbaar afschakelen met bewakingsrelais CMD In bijna alle toepassingen zijn installatiedelen tegenwoordig veiligheidsgericht opgebouwd. Veiligheidsgerichte besturingsdelen worden in geval van gevaar bijvoorbeeld bij het open en van een veiligheidshek of bij de bediening van NOOD-UIT voor het afschakelen gebruikt. Om een fout in zeer gevaarlijke machines en/of installatie nog meer te reduceren, wordt dikwijls een redundante afschakeling toegepast. Een typisch afschakelapparaat in zo n geval is een magneetschakelaar, waardoor in bepaalde machines en/of installaties dikwijls twee magneetschakelaars in serie geschakeld worden, om een nog betrouwbaardere machine en/of installatie te creëren. Een vooral bij grote magneetschakelaars dure maatregel. Het volgens EN ISO toegelaten bewakingsrelais CMD van Moeller, voor magneetschakelaars, maakt deze redundante opbouw overbodig. Toepassingen De redundante opbouw van magneetschakelaars wordt overbodig Dergelijke redundante combinaties worden veel toegepast in Europa bij veiligheidsgerichte toepassingen. Tot nu toe wordt voor schakelingen van de veiligheidscategorie 3 en 4 volgens EN de serieschakeling van twee magneetschakelaars aanbevolen. Vanaf nu zijn één magneetschakelaar en het Moeller CMD voldoende. Het bewakingsrelais CMD is geschikt voor NOOD-UIT-toepassingen volgens EN Het CMD kan ook in de Amerikaanse automobielindustrie gebruikt worden, daar werden ook oplossingen gevraagd, die het aan elkaar lassen van de motorstarter betrouwbaar herkennen en de motorstarter veilig afschakelen.als veiligheidsbouwsteen wordt het CMD naast de CE-aanduiding ook door de Deutsche Berufsgenossenschaft geaccepteerd. Als wereldmarktapparaat heeft het natuurlijk de UL- en CSAgoedkeuring voor de Noord-Amerikaanse markt. Het CMD (Contactor Monitoring Device) bewaakt bij een magneetschakelaar de hoofdcontacten op het vastlassen. Het vergelijkt hiervoor de stuurspanning van de magneetschakelaar met de toestand van de hoofdcontacten. De toestand van de hoofdcontacten wordt met een spiegelcontact (IEC EN bijlage F) betrouwbaar gesignaleerd. Wordt de spoel van de magneetschakelaar niet langer bekrachtigd en de contacten openen niet, dan schakelt het CMD de voorgeschakelde vermogensautomaat, motorbeveiligingsschakelaar of lastscheider via een onderspanningsafschakelspoel af. Bijkomend bewaakt het CMD de kwaliteit van het interne relais, hiervoor is een bijkomend hulpmaakcontact op de te bewaken magneetschakelaar nodig. Daarvoor wordt het hulpmaakcontact en het hulpverbreekcontact dwangmatig geschakeld, de laatste is als spiegelcontact uitgevoerd. b a a Start/Stop b NOOD-UIT c nulspanningsspoel c d e d Verbreek-spiegelcontact e Maak-spiegelcontact Toegelaten schakelapparatencombinaties Om de functieveiligheid van de gehele combinatie bestaande uit magneetschakelaar, vermogensautomaat en CMD te waarborgen, is het CMD alleen met gedefinieerde Moeller magneetschakelaars alsook Moeller motorbeveiligingsschakelaars / vermogensautomaten of vermogensscheiders toegelaten. Uit het Moeller magneetschakelaarsassortiment kunnen alle magneetschakelaars DILM7 tot DILH2000 door het CMD bewaakt worden op het vastlassen. Alle hulpverbreekcontacten van deze magneetschakelaars zijn als spiegelcontact uitgevoerd en kunnen voor bewaking gebruikt worden. Als voorgeschakelde motorbeveiligingsschakelaar, vermogensautomaat of lastscheider kunnen de motorbeveiligingsschakelaars PKZ2 gebruikt worden wanneer ze uitgerust worden met een nulspanningsspoel U-PKZ2. Hetzelfde geldt voor vermogensautomaten NZM1 tot NZM4 of lastscheiders N1 tot N4 uitgerust met een nulspanningsspoel NZM..-XUV. 15 W indd Abs1: :48:23 Uhr

18 Betrouwbaar afschakelen Schade voorkomen, bedrijfscontinuïteit waarborgen Output ARCON de bliksemsnelle airbag voor uw electrischeinstallatie De gevolgen van een elektrische vlamboog zijn vergelijkbaar met een explosie. Naast de kans op persoonsletsel is er ook kans op grote schade aan de elektrische installatie wat tot wekenlange productie stilstanden of zelfs tot het totaal vervangen van de beschadigde installatie kan resulteren. In het ergste geval leidt de productiestilstand zelfs tot financiële problemen, omdat klanten intussen een andere leverancier hebben gevonden. De factor beschikbaarheid is met de huidige concurrentie zeer relevant, hiervoor moeten geschikte beschermingsmaatregelen genomen worden. Computercentra, tunnel- en energievoorzieningen voor continue productieprocessen in de chemische industrie behoren tot nu toe tot de belangrijkste gebruikers van het Moeller storingslichtboogbeschermingssysteem ARCON. Personenbeveiliging Alle bekende fabrikanten van laagspanningsverdelers bieden tegenwoordig een vlamboogbestendige uitvoering van hun verdeler aan. Deze personenbeveiliging wordt getest op de gesloten verdelers in omstandigheden, die niet in de praktijk gevonden worden. De statistieken van de BGFE bewijzen, dat 2 van de 3 ongevallen bij geopende verdelers optreden. Met deze wetenschap moet er een technische oplossing geboden worden, die ook een effectieve bescherming bied bij een geopende verdeler. Moeller heeft om deze reden in samenwerking met de TU Ilmenau (Dld) grondig onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat alleen extreme snelle beschermingssystemen een echte personenbeveiliging kunnen realiseren. ARCON realiseert met een vlamboog blustijd van slechts 2 ms een ongekende personenbeveiliging. Installatiebeveiliging Laagspanningsverdelers worden tengevolge van een vlamboog soms voor weken buitenbedrijf gezet. Is er geen redundante energievoorziening voorzien is, dan treedt er een ongewenste productie-uitval op. Alleen een effectieve installatiebeveiliging, die de gevolgen van de vlamboog tot een minimum beperkt en een onmiddellijke herinbedrijfname mogelijk maakt, kan hier hulp bieden. Bij het gebruik van ARCON worden de gevolgen van de vlamboog tot een minimum beperkt. Na het verhelpen van de oorzaak en het vervangen van het blusapparaat kan de verdeler in korte tijd weer inbedrijf genomen worden en is deze weer beschikbaar. 16 W indd Abs1: :48:32 Uhr

Moeller schakelschemaboek 02/05. Nokkenschakelaar

Moeller schakelschemaboek 02/05. Nokkenschakelaar Moeller schakelschemaboek / Blz. Overzicht - AAN-UIT schakelaar, hoofdschakelaar, werkschakelaar - Omschakelaar, omkeerschakelaar - (Omkeer-) sterdriekhoekschakelaar - Poolomschakelaar - Vergrendelingsschakelingen

Nadere informatie

Speel op veilig! Reyskens B. 1

Speel op veilig! Reyskens B. 1 Speel op veilig! Reyskens B. 1 Doel van het veiligheidscircuit. De machine bij bevel veilig stoppen met als resultaat: geen gevaar (beweging) meer, mogelijke aansturingen van energie beletten het starten

Nadere informatie

Machineveiligheid. Praktische benadering. Joris Ceyssens CMSE Tüv Nord

Machineveiligheid. Praktische benadering. Joris Ceyssens CMSE Tüv Nord Machineveiligheid Praktische benadering Joris Ceyssens 0032 473 73 88 03 Joris.ceyssens@ima-nv.be CMSE Tüv Nord IMA Bedrijfsprofiel +7m Houthalen - Maldegem 47 Small components Complete lines Praktische

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation De PROFIBUS, PROFINET & Share our Vision for Automation IO-Link dag 2010 Veiligheidstechniek Machine veiligheid in PROFIBUS en PROFINET 2 Harm Geurink Product Manager AUTOMATION systems Phoenix Contact

Nadere informatie

Schmersal Leidraad voor veiligheidsrelais

Schmersal Leidraad voor veiligheidsrelais Schmersal Leidraad voor veiligheidsrelais SCHMERSAL Veiligheidsrelais De S Leidraad van SCHMERSAL De snelste weg naar het juiste veiligheidsrelais Deze overzichtelijke indeling maakt het u mogelijk stapsgewijs

Nadere informatie

Motorbeveiligingsschakelaar

Motorbeveiligingsschakelaar Blz. Overzicht -2 PKZM01, PKZM0 en PKZM4-4 PKZM01, PKZM0 en PKZM4 hulpcontact -7 PKZM01, PKZM0 en PKZM4 afschakelspoel -9 PKZM01, PKZM0 en PKZM4 principeschakelschema -10 PKZ2 overzicht -1 PKZ2 afstandsbediening

Nadere informatie

Handboek. MOVITRAC B Veilige uitschakeling applicaties. Uitgave 06/ / NL

Handboek. MOVITRAC B Veilige uitschakeling applicaties. Uitgave 06/ / NL Motorreductoren \ Industrial Gears \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service Veilige uitschakeling applicaties Uitgave 06/007 68688 / NL Handboek SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mini-hulprelais, Hulprelais, magneetschakelaars

Mini-hulprelais, Hulprelais, magneetschakelaars Mini-hulprelais, Hulprelais, magneetschakelaars Continu bedrijf vraagt om een hoge bedrijfsbetrouwbaarheid van de toegepaste componenten. Magneetschakelaars SILM hebben beste levensduur in toepassingen

Nadere informatie

Sentry veiligheidsrelais Maakt persoonlijke veiligheid compleet. = veiligheid

Sentry veiligheidsrelais Maakt persoonlijke veiligheid compleet. = veiligheid Sentry veiligheidsrelais Maakt persoonlijke veiligheid compleet + + + = veiligheid 2 Sentry veiligheidsrelais Innovatief design, vereenvoudigde installatie ABB Sentry maakt persoonlijke veiligheid compleet.

Nadere informatie

Online-datasheet. MOC3SA-AAB43D31 Speed Monitor MOTIONCONTROL VEILIGHEIDSCONTROLLER

Online-datasheet. MOC3SA-AAB43D31 Speed Monitor MOTIONCONTROL VEILIGHEIDSCONTROLLER Online-datasheet MOC3SA-AAB43D31 Speed Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Veiligheidstechnische karakteristieken Type Artikelnr. MOC3SA-AAB43D31

Nadere informatie

volgens EN 62061 en EN ISO 13849-1

volgens EN 62061 en EN ISO 13849-1 Safety Evaluation Tool Online verificatie-tool voor veiligheidsfuncties Snel en betrouwbaar naar een veilige machine: volgens EN 62061 en EN ISO 13849-1 Safety Evaluation Tool Safety Evaluation Tool -

Nadere informatie

Safety is a SIRIUS business

Safety is a SIRIUS business www.siemens.nl/industry/machineveiligheid Safety is a SIRIUS business Snel en eenvoudig naar de juiste veiligheidsoplossing Welke veiligheidsfunctie u ook heeft - zoals noodstop-, hekbewaking- of lichtschermfunctie

Nadere informatie

Online-datasheet UE48-2OS2D2 UE48-2OS VEILIGHEIDSRELAIS

Online-datasheet UE48-2OS2D2 UE48-2OS VEILIGHEIDSRELAIS Online-datasheet UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE48-2OS2D2 6024915 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.com/ue48-2os H I J K L M

Nadere informatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Thermische, maximale en aardlekbeveiliging gecombineerd Removability: uitwisselen zonder demontage van de doorverbindingsrail Schroefaansluiting PZ2 Foutstroom indicatievenster

Nadere informatie

Online-datasheet. TR10-SLM10P TR10 Lock VEILIGHEIDSSLUITINGEN

Online-datasheet. TR10-SLM10P TR10 Lock VEILIGHEIDSSLUITINGEN Online-datasheet TR10-SLM10P A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Kenmerken Sensorprincipe Aantal veilige outputs 2 Codering Type Meer apparaatuitvoeringen

Nadere informatie

: efficiënte oplossingen voor de motorsturing

: efficiënte oplossingen voor de motorsturing : efficiënte oplossingen voor de motorsturing Een compleet pakket voor de motorsturing. Van magneetschakelaar via efficiënte motorstarters tot drives. Nieuwe oplossingen gebaseerd op communicatie. Magneetschakelaars

Nadere informatie

11 Programmeren van elektrische schakelingen

11 Programmeren van elektrische schakelingen 11 Programmeren van elektrische schakelingen 11.1 Gebruik van hulpcontactoren In elektrische schakelingen wordt geregeld gebruik gemaakt van hulpcontactoren. Als contactoren of schakelaars te weinig vrije

Nadere informatie

Deurvergrendelingssysteem TVS

Deurvergrendelingssysteem TVS Deurvergrendelingssysteem TVS voor vluchtroutebeveiliging of toegangscontrole Het DICTATOR deurvergrendelingssyteem TVS is de ideale oplossing voor individuele vluchtdeuren, omdat het als Stand-Alone-oplossing

Nadere informatie

Safety Evaluation Tool Oefeningen

Safety Evaluation Tool Oefeningen Workshop-exemplaar, a.u.b. niet meenemen Safety Evaluation Tool Oefeningen Praktijkoefeningen met de Safety Evaluation Tool (V1.1 01-2017) www.siemens.nl/safety-evaluation-tool SET Praktijkcase - Oefeningen

Nadere informatie

Online-datasheet STR1-SASU10P5 STR1 CONTACTLOZE VEILIGHEIDSSCHAKELAARS

Online-datasheet STR1-SASU10P5 STR1 CONTACTLOZE VEILIGHEIDSSCHAKELAARS Online-datasheet STR1-SASU10P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Kenmerken Systeemonderdeel Sensorprincipe Aantal veilige outputs 2 Hulpcontact

Nadere informatie

Handleiding verwerkingseenheid categorie 4 (EN 954-1) met relaisuitgangen voor fail-safe sensoren (nood-uitschakeling) G15005

Handleiding verwerkingseenheid categorie 4 (EN 954-1) met relaisuitgangen voor fail-safe sensoren (nood-uitschakeling) G15005 Handleiding verwerkingseenheid categorie 4 (EN 954-1) met relaisuitgangen voor fail-safe sensoren (nood-uitschakeling) G15005 NL 701636 / 03 01 / 2006 Inhoud Inleiding...3 1 Veiligheidsaanwijzingen...3

Nadere informatie

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM EMC Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM Machinefabrikant vroeger en nu elektrotechnicus werktuigbouwkundige elektricien

Nadere informatie

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure.

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure. SIVACON S4 en ALPHA De standaard in energieverdeling Veilig, flexibel en betrouwbaar Answers for infrastructure. Veilig, flexibel en betrouwbaar De Siemens ALPHA-partner De Siemens ALPHA-partner is onze

Nadere informatie

Introductie. Machineveiligheid Normen Safety Integrated oplossingen Ondersteuning & tools. Safety Integrated Introductie 1

Introductie. Machineveiligheid Normen Safety Integrated oplossingen Ondersteuning & tools. Safety Integrated Introductie 1 Introductie Machineveiligheid ili h id Normen Safety Integrated oplossingen Ondersteuning & tools Safety Integrated Introductie 1 Het nut van veiligheidstechnologie Veiligheid vraagt om bescherming tegen

Nadere informatie

Online-datasheet. FX3-XTDS84002 Flexi Soft VEILIGHEIDSCONTROLLERS

Online-datasheet. FX3-XTDS84002 Flexi Soft VEILIGHEIDSCONTROLLERS Online-datasheet FX3-XTDS84002 Flexi Soft A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Kenmerken Module Type configuratie Mechanische gegevens Afmetingen

Nadere informatie

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE HG0741N01D Pag. 1/8 MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0741N01D

Nadere informatie

Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten. Sicuro. generatoraansluitkasten

Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten. Sicuro. generatoraansluitkasten Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten Sicuro generatoraansluitkasten alfen 2 Sicuro generatoraansluitkasten Traditionele aansluitingen van generatoren bezitten

Nadere informatie

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9 PRS 9 Gebruiksaanwijzing 810534-00 Programmaschakelaar PRS 9 Afmetingen / Overzicht PRS 9 Test 128,5 169 30,48 (6TE) Fig. 1 A B C D E PRS 9 I H G F Test J Fig. 2 MAX 95 % IP 10 MAX 70 C 2 Legenda A B C

Nadere informatie

Type: ZEV Bestelnummer: 209634 Verkoopstekst Auslösegerät PTB 01 ATEX 3233. Bestelinformatie Thermische beveiliging I r A 1...820.

Type: ZEV Bestelnummer: 209634 Verkoopstekst Auslösegerät PTB 01 ATEX 3233. Bestelinformatie Thermische beveiliging I r A 1...820. Type: ZEV Bestelnummer: 209634 Verkoopstekst Auslösegerät PTB 01 ATEX 3233 Bestelinformatie Thermische beveiliging I r A 1...820 Toepasbaar voor DILEM...DILM820 Algemeen normen en bepalingen Klimaatbestendigheid

Nadere informatie

Schakelrelais. 7/2 Programmaoverzicht. 7/3 Impulsrelais (teleruptor) 5TT4 1. 7/4 Schakelrelais 5TT4 2. 7/5 Insta contactoren 5TT5 7

Schakelrelais. 7/2 Programmaoverzicht. 7/3 Impulsrelais (teleruptor) 5TT4 1. 7/4 Schakelrelais 5TT4 2. 7/5 Insta contactoren 5TT5 7 B1_0_de_06.book Seite 1 Montag, 10. Juli 2006 4:59 16 /2 Programmaoverzicht /3 Impulsrelais (teleruptor) 5TT4 1 /4 5TT4 2 /5 Insta contactoren 5TT5 /6 Softstarters 5TT3 4 / NOODSTOP-relais 5TT5 2 /1 B1_0_de_06.book

Nadere informatie

Online-datasheet UE45-3S13D33 UE45-3S1 VEILIGHEIDSRELAIS

Online-datasheet UE45-3S13D33 UE45-3S1 VEILIGHEIDSRELAIS Online-datasheet UE45-3S13D33 UE45-3S1 A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE45-3S13D33 6024912 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.com/ue45-3s1 H I J K L

Nadere informatie

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Meerassige servoversterker MOVIAXIS Functionele veiligheid

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Meerassige servoversterker MOVIAXIS Functionele veiligheid Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Handboek Meerassige servoversterker MOVIAXIS Functionele veiligheid Uitgave 06/0 907 / NL SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave

Nadere informatie

Altijd veilig met Rexroth In 10 Stappen naar Performance Level. The Drive & Control Company

Altijd veilig met Rexroth In 10 Stappen naar Performance Level. The Drive & Control Company Altijd veilig met Rexroth In 10 Stappen naar Performance Level The Drive & Control Company Deze brochure is een hulpmiddel bij het ontwerpen van een besturingssysteem, gebaseerd op ISO 13849-1 en ISO 13849-2.

Nadere informatie

EN IEC 62061 Praktisch. September 2010

EN IEC 62061 Praktisch. September 2010 EN IEC 62061 Praktisch September 2010 Inhoud Situatie SRECS en SIL assignment Verificatie SIL Software Besluit Situatie Situatie Geautomatiseerde stapelinstallatie (robot) Risico beoordeling wijst op belangrijk

Nadere informatie

Handleiding RE-70. N.P.Cruz. Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160.

Handleiding RE-70. N.P.Cruz. Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160. RE-70 N.P.Cruz Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160.003193 VERSIE 2.0.0 1 Woord vooraf De handleiding van de hijseindschakelunit

Nadere informatie

Inzetten van PROFISAFE voor pneumatische aandrijvingen

Inzetten van PROFISAFE voor pneumatische aandrijvingen Inzetten van PROFISAFE voor pneumatische aandrijvingen Veilig schakelen van pneumatische aandrijvingen Ventielen en sensorsignalen Failsafe installatie concepten Uitgang testsignalen met ventielen Wat

Nadere informatie

Introductie van (EN) ISO 14119 Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen

Introductie van (EN) ISO 14119 Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen Introductie van (EN) ISO 14119 Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen Derek Jones Business Development Manager (Functional Safety Engineer TÜV Rheinland) David Reade Business Development Consultant

Nadere informatie

I sd A 3125... 30000. I i A 50000

I sd A 3125... 30000. I i A 50000 Type: IZMN2 V2500 Bestelnummer: 230011 Verkoopstekst Leistungsschalter 3 polig 2500A Bestelinformatie bouwgrootte Aantal polen gegevens IZM...2... 3 polig nominale continu stroom I u A 2500 Instelbereik

Nadere informatie

Dubbel besparen met ASi-Safe

Dubbel besparen met ASi-Safe Dubbel besparen met ASi-Safe Edegem, 10 juni 2009 Even voorstellen EUCHNER Benelux Normcommissie NEC44 SafetyPlaza De PROFINET & IO-Link dag 2009 2 De EUCHNER organisatie EUCHNER GmbH + Co. KG Fabrikant

Nadere informatie

TELESCOPISCHE SCHUIFDEURAUTOMAAT imotion 2202

TELESCOPISCHE SCHUIFDEURAUTOMAAT imotion 2202 TELESCOPISCHE SCHUIFDEURAUTOMAAT imotion 2202 Afmetingen deur pg. 2 Profiel systemen pg. 2 o LR 12 Licht profielsysteem voor glas tot 12 mm dikte pg. 2 o LR 22 Licht profielsysteem voor glas tot 22 mm

Nadere informatie

ISO 14119 - Veranderingen? M. Drost

ISO 14119 - Veranderingen? M. Drost 1 Inhoud Functieblokkering? Stellingen Algemeen Basis schakelen Veranderingen Codering typen Vergrendeling Foutuitsluiting Serieschakeling Conclusie 2 Interlocking devices associated with guards Principles

Nadere informatie

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Kanaalrookdetector voor HVAC Rook Voedingsspanning AC/DC 24 Volt of AC 230 Volt Enkelvoudige meetbuis Elektronische controle van de luchtstroming Test en remote reset mogelijk

Nadere informatie

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07 Type: EASY202 RE Bestelnummer: 232186 Verkoopstekst Steuerrelais Relaiserweiterungsmodul met verbindingssteker Bestelinformatie Ingangen Uitgangen Relais 10 A (UL) 2 Toepasbaar voor aanwijzingen easy700

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Intrinsiek veilige temperatuursensoren volgens ATEX-Richtlijn 94/9/EG. 45 jaar passie en kwaliteit. Gecertificeerde productielocaties

Intrinsiek veilige temperatuursensoren volgens ATEX-Richtlijn 94/9/EG. 45 jaar passie en kwaliteit. Gecertificeerde productielocaties Intrinsiek veilige temperatuursensoren volgens ATEX-Richtlijn 94/9/EG 45 jaar passie en kwaliteit Gecertificeerde productielocaties Sinds de oprichting in 1968 staat de naam Günther voor vooruitstrevende

Nadere informatie

DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID VEILIGHEIDSSLEUTEL ALLE KABELS ZIJN STROOMVRIJ AFSTANDSBEDIENING

DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID VEILIGHEIDSSLEUTEL ALLE KABELS ZIJN STROOMVRIJ AFSTANDSBEDIENING DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID PV-SYSTEMEN BEHOREN ZONDER TWIJFEL TOT DE MEEST INTERESSANTE MOGELIJKHEDEN ALS HET GAAT OM HET PRODUCEREN VAN ENERGIE. DE ZON SCHIJNT ELKE DAG EN LEVERT

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10. 1. Inleiding 2 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3 4. Klemaanduidingen 5 Opdracht Meetvolgorde 6 Opdracht 1 8 Opdracht 2 9 Opdracht 3 10 Opdracht 4 11 Opdracht 5 12 Opdracht 6 13 Opdracht 7 14 Opdracht 89

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Snelroldeur Albany RP2000. ASSA ABLOY Entrance Systems

Snelroldeur Albany RP2000. ASSA ABLOY Entrance Systems Snelroldeur Albany RP2000 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP2000 Machineafschermingsdeur met aluminium deurpantser voorzien van typegoedkeuring Veiligheidseindschakelaars conform EN-ISO 13849-1 en EN-IEC

Nadere informatie

Enkelfasig en driefasig modulair omschakelsysteem van 40 tot 160 A

Enkelfasig en driefasig modulair omschakelsysteem van 40 tot 160 A NIEUW en driefasig modulair omschakelsysteem van 40 tot 160 A SWITCH TO INNOVATION SOCOMEC: de intelligente omschakeling SOCOMEC, de referentie in het domein van bron omschakeling van grote vermogens,

Nadere informatie

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5.

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5. Technische gegevens 2CDC501052D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De KNX-voedingen genereren en bewaken de KNX-systeemspanning (SELV). Met de geïntegreerde smoorspoel wordt de buslijn van de voeding losgekoppeld.

Nadere informatie

Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1

Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1 Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer

Nadere informatie

Bestelnummer: : Opbouw drukknop gebroken wit met sleutelsymbool.

Bestelnummer: : Opbouw drukknop gebroken wit met sleutelsymbool. OC 1010 Universele drukknop. Drukknop voor het realiseren van een impulsschakeling. Uitgevoerd als wip schakelaar met auto reset. Robuuste opbouw duroplast behuizing in gebroken wit. Sleutel symbool geprint

Nadere informatie

Correct uit is het nieuwe in - II

Correct uit is het nieuwe in - II Machineveiligheid Opm Werkschakelaars en LoTo(To) José - Pa VEN Correct uit is het nieuwe in - II In dit vervolgartikel komt de regelgeving voor het in- of uitschakelen aan de orde. De stand der techniek

Nadere informatie

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE De veilige & compacte oplossing! OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE Voor het aansturen van roldeuren en rolhekken welke tegen een valbeweging beveiligd moeten zijn en waar een beperkte montageruimte aanwezig

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

[rubriek] machineveiligheid [CHAPEAU] Europese Unie verlengt harmonisatie EN 954

[rubriek] machineveiligheid [CHAPEAU] Europese Unie verlengt harmonisatie EN 954 [rubriek] machineveiligheid [CHAPEAU] Europese Unie verlengt harmonisatie EN 954 [KOP] EN 954-1 gaat nog 3 jaar door! [intro] In een eerder artikel is aangekondigd dat de norm NEN-EN 954-1 zou gaan verdwijnen

Nadere informatie

Online-datasheet UE10-3OS2D0 UE10-3OS VEILIGHEIDSRELAIS

Online-datasheet UE10-3OS2D0 UE10-3OS VEILIGHEIDSRELAIS Online-datasheet UE10-3OS2D0 UE10-3OS A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE10-3OS2D0 6024917 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.com/ue10-3os Gedetailleerde

Nadere informatie

9-5-2011. Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F. Wat doet D&F Consulting? Consulting / Software / Training

9-5-2011. Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F. Wat doet D&F Consulting? Consulting / Software / Training - Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F Onderwerpen: - Introductie D&F - PL - SIL opbouw kwalitatief en kwantitatief, stappenplan - Valkuilen architectuur categorie 2 - Begrippen zoals: - foutuitsluiting

Nadere informatie

Persinformatie. Elektromobiliteit: Laadzuilen voor elke toepassing

Persinformatie. Elektromobiliteit: Laadzuilen voor elke toepassing Elektromobiliteit: Laadzuilen voor elke toepassing Mennekes, de ontwikkelaar van het genormeerd laadcontactmateriaal Type 2, heeft een uniek programma aan laadstations voor elke toepassing ontwikkeld.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E515

Gebruikshandleiding E515 BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

Uitgave. MOVIDRIVE compact 04/2002. Systeemhandboek / NL

Uitgave. MOVIDRIVE compact 04/2002. Systeemhandboek / NL MOVIDRIVE compact Uitgave 04/2002 Systeemhandboek 1053 3877 / NL SEW-EURODRIVE 1 Belangrijke aanwijzingen... 6 1 2 Systeembeschrijving... 8 2 kva f i n P Hz P6.. P60. P600 3 Technische gegevens en afmetingen...

Nadere informatie

Handleiding AS-i veiligheidsmonitor AC001S / AC002S AC003S / AC004S / / 2008

Handleiding AS-i veiligheidsmonitor AC001S / AC002S AC003S / AC004S / / 2008 Handleiding AS-i veiligheidsmonitor NL AC001S / AC002S AC003S / AC004S 7390446 / 01 01 / 2008 Inhoud Veiligheidsinstructies... 3 Toepassingsgebieden... 4 Beschrijving van de werking en aanwijzingen voor

Nadere informatie

Domotica en communicatie Unica Wireless

Domotica en communicatie Unica Wireless Presentatie P104878 D17 Presentatie Scenario s Draadloos comfort is een gamma draadloze producten die gebruik maken van radiotechnologie (RF) om informatie uit te wisselen. Deze producten zijn uitermate

Nadere informatie

Een compacte geïntegreerde oplossing voor middenspanningsaansluiting, transformator en laagspanningsverdeling

Een compacte geïntegreerde oplossing voor middenspanningsaansluiting, transformator en laagspanningsverdeling Laagspanningsverdeelsystemen Holec M2L-energieverdeler Een compacte geïntegreerde oplossing voor middenspanningsaansluiting, transformator en laagspanningsverdeling Turnkey-oplossing van midden- naar laagspanning

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Jaarlijks onderhoud verplicht conform Europese norm EN14637! Voor meer informatie zie pag. 3 GEBRUIKERSHANDLEIDING Brand- en/of rookwerend rolscherm + Firescreen Control Type: Bouwjaar: Fabrikant / leverancier

Nadere informatie

BRANDWEER VEILIGHEIDSSCHAKELAAR

BRANDWEER VEILIGHEIDSSCHAKELAAR dijkman elektrotechniek b.v. - 112 - DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID PV-SYSTEMEN BEHOREN ZONDER TWIJFEL TOT DE MEEST INTERESSANTE MOGELIJKHEDEN ALS HET GAAT OM HET PRODUCEREN VAN

Nadere informatie

WHITEPAPER WIJZIGINGEN AAN NORM IEC 61496 EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR HET GEBRUIK VAN AANRAKINGSVRIJE ELEKTRISCHE BEVEILIGINGSINRICHTINGEN

WHITEPAPER WIJZIGINGEN AAN NORM IEC 61496 EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR HET GEBRUIK VAN AANRAKINGSVRIJE ELEKTRISCHE BEVEILIGINGSINRICHTINGEN WHITEPAPER WIJZIGINGEN AAN NORM IEC 61496 EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR HET GEBRUIK AUTHORS Hans-Jörg Stubenrauch Manager Safety Marketing & Documentation at SICK AG, Waldkirch/Germany Andreas Sixt Productmanager

Nadere informatie

BEVEILIGING GROTERE ELEKTROMOTOREN

BEVEILIGING GROTERE ELEKTROMOTOREN W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS - Elektrotechniek / meet- en regeltechniek L. van Wallenburg - Erkend Elektrotechnisch Installateur Wethouder Van Klinkenstraat 5 4306 CT NIEUWERKERK telefoon / fax : 0111-642039

Nadere informatie

Minder rook en stof in de werkomgeving is zijn gewicht in goud waard voor zowel uw gezondheid als uw productiviteit

Minder rook en stof in de werkomgeving is zijn gewicht in goud waard voor zowel uw gezondheid als uw productiviteit Minder rook en stof in de werkomgeving is zijn gewicht in goud waard voor zowel uw gezondheid als uw productiviteit Camfil Farr Gold Series zijn nu leverbaar in Nederland Wereldklasse in stofafscheiden

Nadere informatie

Safety Integrated - oplossingen

Safety Integrated - oplossingen Safety Integrated - oplossingen Compacte machine - Lokaal beperkt aantal veiligheidsfuncties - Veiligheidsrelais Flexibele stand-alonealone machine/deelinstallatie - Lokaal onafhankelijke veiligheidsfuncties

Nadere informatie

Schakelen, beveiligen, communiceren met de nieuwe serie NZM vermogensautomaten tot 1600A

Schakelen, beveiligen, communiceren met de nieuwe serie NZM vermogensautomaten tot 1600A Building Automation Industrial Automation Systems Productinformatie Schakelen, beveiligen, communiceren met de nieuwe serie NZM vermogensautomaten tot 1600A Vermogensautomaat NZM Think future. Switch to

Nadere informatie

Alleen gekwalificeerde elektrotechnici of elektrotechnisch geïnstrueerde personen mogen aan een elektrische installatie werken.

Alleen gekwalificeerde elektrotechnici of elektrotechnisch geïnstrueerde personen mogen aan een elektrische installatie werken. STORINGEN LEDSPOTS Voordat u LEDs spot monteert adviseren wij deze van tevoren even te testen. Dit is eenvoudig te doen door de input en de output aan te sluiten en stekkertjes in de verbindingsdoos te

Nadere informatie

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling Documentatie RM-BV 12 Filterregeling Inhoud 1 Veiligheidsinstructies...3 2 Beschrijving van het toestel...4 3 Toestelversies...4 4 Montage...5 5 Display- en instelelementen / Elektrische aansluitingen...8

Nadere informatie

Mei 2010 Pagina van 11

Mei 2010 Pagina van 11 Kinderdraaimolen Kermiscomité Mei 2010 Pagina - 1 - van 11 Besturing Kinderdraaimolen De besturing is met de grootst mogelijke zorg, en aan de hand van de huidige stand der techniek (2010) opgebouwd. De

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Wat veiligheidsnormen gemeen hebben

Wat veiligheidsnormen gemeen hebben Normen Algemeen 1 Wat veiligheidsnormen gemeen hebben Gewone besturingen en stuurkringen zijn niet 100% te vertrouwen. Voorgeschreven oplossingen zijn het perfecte antwoord 2 Wat veiligheidsnormen gemeen

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Kiezen voor kwaliteit belonen wij graag!

Kiezen voor kwaliteit belonen wij graag! Actie PowerXL Kiezen voor kwaliteit belonen wij graag! Gratis ipad Air of Sonos set bij aankoop van 12.500 aan Eaton PowerXL frequentieregelaars Let quality be your drive! Aantrekkelijke actieproducten

Nadere informatie

HANDLEIDING ELEKTRISCHE BRANDPOMPREGELAARS

HANDLEIDING ELEKTRISCHE BRANDPOMPREGELAARS HANDLEIDING ELEKTRISCHE BRANDPOMPREGELAARS TE GEBRUIKEN MET DE BRANDPOMPREGELAAR MET HANDBEDIENDE START SERIE M100, M200 EN M220 RESP. GECOMBINEERDE AUTOMATISCHE- HANDBEDIENDE UNITS START BRANDPOMPREGELAARS

Nadere informatie

Machineveiligheid is een noodzaak maar hoeft niet noodzakelijk complex te zijn.

Machineveiligheid is een noodzaak maar hoeft niet noodzakelijk complex te zijn. Machineveiligheid is een noodzaak maar hoeft niet noodzakelijk complex te zijn. Perfect op elkaar afgestemde veiligheidsoplossingen: sensoren, nieuwe veiligheidsrelais en actuatoren - voor eenvoudige en

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Besam IFD type EN, TF en TM

Besam IFD type EN, TF en TM Besam IFD type EN, TF en TM Industriële snelvouwdeuren Ideaal voor een snelle doorgang bij middelgrote tot grote entrees ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Verkrijgbaar in vele aantrekkelijke

Nadere informatie

Online-datasheet. DFS60I-BGNC01024 DFS60 Inox INCREMENTELE ENCODERS

Online-datasheet. DFS60I-BGNC01024 DFS60 Inox INCREMENTELE ENCODERS Online-datasheet DFS60I-BGNC01024 DFS60 Inox A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Type DFS60I-BGNC01024 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires

Nadere informatie

Relaismodule CP24. Aansluitklemmen. Toepassingsgebieden

Relaismodule CP24. Aansluitklemmen. Toepassingsgebieden elaismodule CP24 Toepassingsgebieden De relaismodule CP24 heeft 4 relaisuitgangen. Deze uitgangen kunnen rechtstreeks de verschillende lastkringen schakelen. In de meeste gevallen zijn het de lichtkringen

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010 INHOUDSOPGAVE EN INLEIDING Blz Onderwerp 1 leiding 2 Algemene signaleringen 3 3 Signalering van storingen 4 stoetsen 5 - en inschakelen van een meldergroep 6 - en inschakelen van een relais dicatie van

Nadere informatie

Betrouwbare oplossingen voor utiliteit en industrie

Betrouwbare oplossingen voor utiliteit en industrie Laagspanningsverdeelinrichtingen Halyester tot 1600 A xboard tot 1600 A xenergy tot 4000 A Betrouwbare oplossingen voor utiliteit en industrie create. be proud. Automobielsector Energie voor wereldwijd

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

Zijn standaardcomponenten inzetbaar voor veiligheidsfuncties?

Zijn standaardcomponenten inzetbaar voor veiligheidsfuncties? Zijn standaardcomponenten inzetbaar voor veiligheidsfuncties? >> Met de komst van de nieuwe veiligheidsnormen NEN-EN-ISO 3849- en NEN-EN 6206 onder de Machinerichtlijn krijgt SICK van steeds meer machine

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Uitgave 11/2013 20187807 / NL SEW-EURODRIVE Driving

Nadere informatie

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies nleiding in de PLC 14 Oefeningen 14.1 Basisinstructies 1. Aan ingang 124.0 sluiten we een NO drukknop (S1) aan, op 124.1 een NC (S2). Maak nu een programma zodanig dat 124.0 hoog is als we drukknop S1

Nadere informatie

WONINGBOUW & UTILITEIT

WONINGBOUW & UTILITEIT DRAADLOOS POWER ASSORTIMENT Digitale modules voor automatisering van elektrische installaties WONINGBOUW & UTILITEIT Centrale bediening van verlichting, zonwering en apparatuur digitale micromodules NU

Nadere informatie

Vestiging Anna Paulowna Spoorsingel 17 1761 EA Anna Paulowna T 0223-531644 F 0223-532762 E info@jvandersluis.nl I www.jvandersluis.

Vestiging Anna Paulowna Spoorsingel 17 1761 EA Anna Paulowna T 0223-531644 F 0223-532762 E info@jvandersluis.nl I www.jvandersluis. De producten van Kiekens Products maken alweer enige tijd deel uit van het brede assortiment van J. van der Sluis Anna Paulowna BV. Kiekens heeft een grote ervaring met het ontwikkelen en produceren van

Nadere informatie

afsluitkleppen Serie AK-Ex voor luchtdichte afsluiting in zones met explosiegevaar volgens ATEX 10/2015 NL/nl K

afsluitkleppen Serie AK-Ex voor luchtdichte afsluiting in zones met explosiegevaar volgens ATEX 10/2015 NL/nl K . X X testregistrierung afsluitkleppen Serie ATEX-conforme onderdelen voor luchtdichte afsluiting in zones met explosiegevaar volgens ATEX Ronde afsluitkleppen voor afsluiten van luchtkanalen, volgens

Nadere informatie

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld!

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! (On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! De verantwoordelijkheid voor een voldoende kwaliteit van de spanning en de stroom is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van netbeheerders, fabrikanten en

Nadere informatie