Bestnr Albrecht Internet/DAB/FM radio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr. 32 57 36 Albrecht Internet/DAB/FM radio"

Transcriptie

1 Bestnr Albrecht Internet/DAB/FM radio Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2012 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Lees eerst deze gebruiksaanwijzing en let op alle veiligheidsaanwijzingen. Bescherm uw apparaat tegen vochtigheid en natheid. Gebruik alleen reinigingsmiddelen die droog gebruikt worden. Gebruik de radio niet in de directe nabijheid van warmtebronnen zoals een fornuis, warmtestralers, haarden, ook geen audioversterkers. Door een hoge warmte- inwerking kan het product beschadigd raken. Bescherm de kabels van de radio tegen overmatig mechanische belasting, bijv. er op lopen of ombuigen, anders zullen ze niet lang meegaan. Gebruik alleen accessoires welke door de fabrikant aanbevolen worden. Schakel uw radio uit tijdens een onweer, koppel alle kabels die naar het apparaat leiden er af om een blikseminslag of overspanning te voorkomen. Als er bij uw radio tijdens de garantieperiode problemen optreden neemt u eerst contact op met uw leverancier. Hij zal er voor zorgen dat het apparaat gerepareerd, vervangen, opsturen of u een direct serviceadres noemen. In geval van twijfel neemt u direct contact op met een reparatieservice van de fabrikant. Bij het opsturen naar Alan Electronics voegt u een nauwkeurige foutomschrijving en een kopie van de aankoopnota bij. Demonteer het apparaat nooit, anders vervalt het recht op garantie! Let er op, dat de voedingsspanning binnen de tolerantie ligt (100V~ tot 240V~ en 50Hz tot 60Hz). Hogere spanningen beschadigen het apparaat. Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoeding. Welkom Hartelijk dank, dat uw keuze op de Albrecht DR315 radio is gevallen. Met dit product heeft u een radio met uitstekende geluidskwaliteit en flexibiliteit aangeschaft. Het is speciaal ontwikkeld om u bijna de hele audiowereld van tegenwoordig toegankelijk te maken. Geniet van de vele zenders van het wereldwijde internet, ontdek de nieuwe extra features van het digitale radio (DAB), luister naar audiostreams via uw PC of laptop of u kiest voor het gebruikelijke radioformaat (FM). Waar u ook bent, u heeft slechts een internettoegang nodig, om uw favoriete zender van thuis of radiomuziek met een bepaalde richting (Jazz, Rock, Klassiek, enz.) te beluisteren. 2

3 Inhoudsopgave 1. Omvang levering 5 2. Voor de eerste start 5 3. ALBRECHT DR Voorzijde (bedieningselementen) Achterzijde 7 4. Ingebruikneming 7 5. Menu- navigatie 7 6. Korte handleiding Wizard Handmatige configuratie Weergave van de automatische of handmatige instellingen Bediening van de Albrecht DR Datum en kloktijd instellen Handmatige datum-/tijdinstelling Kloktijdinstelling (Set Clock) Instellen van de datum (Set Clock) Automatisch instellen (Auto Update) Veranderen 12/24-uurs aanduiding Sleep- functie Instellen van de wekfunctie Instelling voor de "MUSIC PLAYER" Gebruik als muziek speler Hoofdmenu (Main menu) Internetradio Muziek speler Digitale radio (DB) FM-mode Systeeminstellingen (stap voor stap) Wizard PC- instellingen (PC settings) Actuele instellingen weergeven Actieve adapter (active adapter) Gebruikte apparaatherkenning (MAC address) Netwerkprotocol (DHCP) Netwerk instellingen (IP settings) IP adres Subnet mask Gateway address Primary DNS / secondary DNS Handmatige instellingen Netwerkprotocol is geactiveerd (DHCP enable) Netwerkprotocol uitgeschakeld (DHCP disable hier moeten de instellingen handmatig gemaakt worden) 17 3

4 10.6 Tijd/datum instellen (Time setup) Terugzetten naar fabrieksinstelling (Factory reset) Software upgrade Info Inrichten zenderlijst (favorietenlijst) Internet radio Opmerking over de omschakelaars op de achterzijde DAB radio FM-radio Geheugentoetsen (PRESETS) Weergeven van de opgeslagen zenders 24 CE-conformiteitsverklaring 24 Afvalverwijdering en recycling 24 4

5 1. Omvang levering Controleer of alle onderdelen in de verpakking aanwezig zijn: 1. Internetradio Albrecht DR Stekkernetvoeding 3. Gebruiksaanwijzing 2. Voor de eerste start Voordat u de internetradio kunt gebruiken, heeft u het volgende nodig: een breedband internettoegang (LAN), zoals gebruikelijk een ADSL-modem met router of switch of een draadloos privé- internettoegang (WLAN) via een router/switch (Wired Equivalent Privacy) of WPA (Wi-Fi Protected Access) moet u de radio met de overeenkomstige code configureren, om zich met het netwerk te kunnen verbinden. Afhankelijk van u draadloze netwerk, alsook de ruimtelijke omgeving, is een afstand tussen WLAN router-antenne en de radio tot 50 m mogelijk, eventueel ook meer. Controleer of alle nodige systemen van uw netwerk ingeschakeld zijn en of alle verbindingen (bijv. LANwerking) gemaakt zijn voordat u met de configuratie van de radio begint. 3. Albrecht DR315 Neem even de tijd om u vertrouwd te maken met de componenten en bedieningselementen. 5

6 3.1 Voorzijde Geluidssterkte: TUNE- knop: MENU-toets: INFO-toets: SHIFT-toets: SOURCE Door de volumeregelaar te draaien stelt u de geluidssterkte in, het indrukken van de regelaar activeert de mute- schakeling. Door de TUNE-knop te draaien navigeert u door de afzonderlijke menu's. De knop indrukken bevestigd de gemaakte instelling. Door op de MENU-toets te drukken, worden de submenu's geopend, afhankelijk van de modus in welke u zich net bevindt. Door op de INFO-toets te drukken, wordt verdere informatie over de actuele modus verkregen. Met de SHIFT-toets wordt het volgende niveau bereikt zoals bijvoorbeeld bij de geheugentoetsen 1-4 wordt met ingedrukte SHIFTtoets gewisseld naar het volgende niveau 5-8. Door op deze pijl- toets te drukken gaat u een item of niveau in het menu terug Door op deze pijl- toets te drukken gaat u een item of niveau in het menu voorwaarts Met de SOURCE- toets kiest u de gewenste modus (internetradio, muziekspeler, digitale radio (DAB) en FM). 6

7 Voorkeurtoetsen: Door het drukken op een geheugentoets in een modus (internetradio, DAB of FM) kunt u een favoriete station opslaan. POWER: EARPHONE: Met deze toets schakelt u de radio aan of uit. Stereo uitgang voor een stereo- hoofdtelefoon 3.2 Achterzijde 4. Ingebruikneming Eerste stappen 1. Plaats het apparaat op een vlakke, slipvaste oppervlakte. 2. Als u de radio via een kabelverbinding of een draadloze verbinding naar het internet wilt gebruiken, leest u hoofdstuk 6. Configuratie van de DR315 voor het netwerk. 5. Menu- navigatie Schakel uw radio via de Power- (aan/uit) toets in. Voor het navigeren door de afzonderlijke menu's gebruikt u de pijl- toetsen. Met de TUNE-knop selecteert u een menu-item en door op de TUNE-knop te drukken bevestigd u uw keuze. Deze procedure geldt principieel voor alle menu's en hun submenu's. Om vanuit een weergavenmodus (internetradio, muziekspeler, DAB of FM) naar het hoofdmenu te komen drukt u op de pijltoets "links" en selecteert u met de TUNE-knop een menu-item. Om snel de weergavenmodus te wisselen drukt u op de SOURCE- toets. 7

8 Als u tijdens de weergave op de menu- toets drukt, worden op het display de menu-items voor de betreffende modus weergegeven. De Albrecht DR315 beschikt over sommige eigenschappen, die pas volledig functioneren nadat deze ingericht of volgens de eisen van uw netwerktoegang/netwerk afgestemd zijn. Deze instellingen vindt u in het hoofdmenu -> Systeem setup. Instellingen Internet setup Time- setup Software upgrade Factory reset Resultaat Bevestig met de TUNE-knop en de submenu's voor de internetinstellingen worden geopend Bevestig met de TUNE-knop en de submenu's voor datum/tijd/wekfunctie worden geopend Bevestig met de TUNE-knop en de wizard wordt geactiveerd voor het installeren van nieuwe software Bevestig met de TUNE-knop en uw radio wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen In hoofdstuk 10 worden deze instellingen nader beschreven. 6. Korte handleiding Voordat u de radiomogelijkheden van het internet kunt gebruiken, moet u eerst een verbinding maken. Gebruik hiertoe de verbindingswizard. Als u geen WLAN- router bezit, maakt u een netwerk- kabelverbinding naar een netwerkrouter. Start dan de wizard, deze zal al naar een paar seconden automatisch registreren of en welke verbindingen naar het internet mogelijk zijn. Als uw netwerk beveiligd is, kunt u met behulp van de wizard of via andere submenu's van het internet- setup- menu ook deze instellingen maken. U kunt de instellingen altijd weer veranderen. Het internet- setup-menu bestaat uit de volgende submenu's: Wizard, PC Settings, View Settings en Manual Settings. 6.1 Assistent (Wizard): 1. Selecteer de wizard. 2. Nu wordt automatisch naar een mogelijke netwerktoegang (LAN- of WLAN- router) gezocht en het resultaat wordt op het display weergegeven. 3. Selecteer met de TUNE-knop de netwerktoegang (SSID) welke u wilt gebruiken, bevestig uw keuze door op de knop te drukken. Alternatief heeft u verdere keuzemogelijkheden. Rescan herhaalt het zoeken, met wired wordt een netwerkverbinding via kabel geactiveerd en met manual config kunt u alle instellingen handmatig uitvoeren (waarschuwing, alleen voor experten). 8

9 4. Als u netwerk niet over een beveiliging beschikt, worden nu volgende aanwijzingen op het display weergegeven Please wait Connecting, Please wait Acquiring address en Connected. Nu is uw radio met het internet verbonden. 5. Heeft uw netwerk een versleuteling wordt u nu gevraagd een of meerdere codes of wachtwoorden in te voeren. De afzonderlijke onderdelen van het codesysteem zal nu met de router afgestemd worden. De standaardcode (WEP, Open, WPA of WPA2) wordt automatisch herkent. 6. Wachtwoord invoeren: Draai de TUNE-knop om de verschillende tekens en cijfers te selecteren. Met de pijltoetsen beweegt u de cursor op het display. 7. Als de wizard uw radio niet met succes met het internet verbind, voert u een systeemreset uit en vervolgens start u de wizard opnieuw. 6.2 Handmatige configuratie Netwerkgebruikers die al meer ervaring bezitten kunnen de WiFi (WLAN)- en LANinstellingen zelf invoeren door Systeem setup Internet Setup Manual Settings te selecteren. Hier heeft u de mogelijkheid de radio voor uw netwerk handmatig te configureren. Kies een kabelgebonden of een draadloos netwerk en activeer/deactiveer naar wens het netwerkprotocol (DHCP) voor de automatische dynamische toewijzing van een IP-adres. In privé- netwerken is meestal de automatische DHCP- toewijzing geactiveerd, terwijl bedrijfsnetwerken vaak met een vast adres werken. In dat geval verkrijgt u de benodigde gegevens voor een handmatige configuratie van uw netwerkbeheerder. Voer onder het punt SSID de naam van uw netwerk in. Nu kunt u de gebruikelijke standaardcodes (WEP, Open, WPA of WPA2) selecteren. Vervolgens kiest u offen of PSK (Pre-Shared-Key = vooraf gedeelte code). PSK is een symmetrische procedure en moet bij deze instelling aan beide kanten bekend zijn. Daarna voert u de beveiligingscode of een wachtwoord in en bevestigt dit door het drukken op de TUNE-knop.Op het display verschijnt nu: Please wait Connecting, Please wait Acquiring address en Connected. Nadat de verbinding gemaakt is, wisselt het display naar de internetradiomodus. Als u een IP-adres handmatig wilt instellen of veranderen, kunt u dit in het menu Internet- Setting uitvoeren. In dit menu zijn er volgende wijziging- of instelmogelijkheden: 9

10 IP-adres, Subnetmasker, Gateway-adres, primaire DNS, secundaire DNS. 6.3 De automatische of handmatig gemaakte instellingen weergeven In het menu View Settings kunt u alle gemaakte instellingen bekijken. Volgende menu-items (actieve adapter en instellingen) worden hier weergegeven: Draadloos netwerk of een kabelgebonden netwerk (WLAN of Wired) Toegepaste apparaatcode (radio ID / MAC- adres) Toegepaste netwerknaam (SSID) Netwerkprotocol (DHCP) geactiveerd of deactiveert Wachtwoord of Gebruikersnaam (PC-Settings) IP-instellingen (toont op het display het gebruikte IP-adres, Subnet-masker, Gatewayadres, primaire DNS en secundaire DNS). 6.4 Bediening van de Albrecht DR315 Elke keer als de radio ingeschakeld wordt, is deze in de voor het laatst gebruikte modus. Om een andere dienst te gebruiken, handelt u als volgt: 1. Druk op de Menu-toets aan de voorzijde, om de submenu's voor de actuele modus weer te geven. 2. Selecteer het Main menu met de TUNE-knop om het hoofdmenu te openen en bevestig dit met een druk op de TUNE-knop. 3. Met de TUNE-knop kunt u nu weer elk gewenste modus kiezen. 7. Datum en tijd instellen Als bij het apparaat de stroomtoevoer onderbroken werd, is de datum en de tijd automatisch op 0 gezet en moet opnieuw ingesteld worden. Een eenvoudige manier voor een instelling is in de DAB- modus mogelijk, omdat DAB- zenders de tijdinformatie overbrengen. Selecteer een DAB- zender, ga dan in het menu TIME SETUP en selecteer auto update. 7.1 Handmatige datum-/tijdinstelling: Zo komt u in het submenu voor de tijd- en kalenderinstellingen: MAIN MENU SYSTEM SETUP TIME SETUP Verdere instelmogelijkheden in dit menu: SET CLOCK, SET DATE, AUTO UPDATE, SET 12/24 Hour, SLEEP of ALARM 7.2 Kloktijdinstelling (Set Clock): Ga naar het submenu SET CLOCK. Stel met de TUNE-knop de juiste urencijfers in en gebruik de pijltoets rechts om met de cursor naar de minutenaanduiding te gaan. De minuten worden op dezelfde wijze ingesteld als de uren. 10

11 7.3 Datum instellen (Set Clock): Ga naar het submenu SET CLOCK. Stel met de TUNE-knop het juiste jaar in en gebruik de pijltoets rechts om met de cursor naar de maandaanduiding te gaan. Het instellen van de maand en de kalenderdag wordt op dezelfde manier uitgevoerd dan de jaarinstelling. 7.4 Automatisch instellen (Auto Update): Sommige DAB- zenders sturen bij het digitale audiosignaal nog een aantal andere datapakketten mee. Hiertoe behoren meestal ook de datum en de tijd in digitale vorm. Kies het submenu AUTO UPDATE en bevestig hier auto update from DAB. Zodra bij het beluisteren van een radiostation in de DAB-modus, een overeenkomstig datapakket wordt verstuurd, zal de klok en de kalender automatisch ingesteld worden. 7.5 Veranderen van de 12/24-uurs tijdaanduiding: Terwijl zich in Nederland de 24-uurs tijdaanduiding bij klokken met digitale weergave ingeburgerd heeft, krijgt in sommige landen de 12-uurs tijdaanduiding de voorkeur. In het submenu SET 12/24 Hour kunt u de tijdaanduiding naar wens veranderen. 7.6 Sleep- functie: Zoals de meeste hoogwaardige multimedia apparaten, heeft ook uw DR315 een sleepfunctie. Met deze instelling kunt u met mooie muziek inslapen en uw apparaat schakelt zich na een bepaalde tijd automatisch uit. Selecteer in het submenu SLEEP en stel met de TUNE-knop de gewenste minuten in en bevestig deze. Als de radio weer wordt ingeschakeld, is de sleepfunctie weer gedeactiveerd. 7.7 Instellen van de wekfunctie: Selecteer in het submenu Alarms. Eventueel kunnen twee onafhankelijk van elkaar werkende wektijden ingesteld worden (Alarm 1 / Alarm 2). Selecteer een Wektijd met de TUNE-knop en bevestig deze en stel dan de wektijd in. De wektijd dient daarna nog met on in dit subprogramma geactiveerd te worden. Bovendien kunt u nog een gewenste zender kiezen uit een modus (FM, DAB, Internetradio) of een opgeslagen zender (Presets) of de zoemer (Buzzer) met het door u gewenste volume. Nadat u alle instellingen uitgevoerd heeft, bevestigd u deze met Save. 8. Instellingen voor de muziek speler: U kunt eveneens muziekbestanden met uw radio afspelen, die u op een pc of netwerk opgeslagen heeft en welke zich in een map bevinden die in het netwerk gedeeld is. Bij een niet algemeen gedeelde Windows- map moet eventueel de opslagplaats, gebruikersnaam, wachtwoord en eventueel.domeininstellingen geconfigureerd worden (alleen aan te raden voor gevorderden). Onze aanbeveling: sla muziek op als MP3-bestanden in een voor alle gebruikers gedeelde map en controleer met een andere computer of u toegang heeft op deze muziekbestanden via het netwerk, voordat u eventuele configuraties aan het internetradio uitvoert! Bij de meeste privé- netwerken, die met automatische IP werken, zijn instellingen bij de DR 315 normaalgesproken niet noodzakelijk! 11

12 Voorwaarde voor domein/werkgroep- instellingen op de pc De domeinconfiguratie en de werkgroepinstellingen voor het netwerk, vindt u onder Windows XP in het configuratiescherm. Zoek vanuit het startmenu Instellingen Configuratiescherm Systeem. Klik op het veld Computernaam In het nu geopende venster ziet u de domein- of werkgroepnaam en de naam van uw computer in het netwerk. Als uw computer nog niet bij een domein of werkgroep hoort, moet u ten minste de werkgroep instellen waar uw computer bijhort, om toegang tot uw computer te krijgen via netwerk. Klik op wijzigen en voer een domein- of werkgroepnaam in. Opmerking: Privé- en kleine bedrijfsnetwerken bezitten meestal geen domeincontroller, maar behoren bij een eenvoudige werkgroep. Eventueel moet de computer opnieuw gestart worden om de instellingen over te nemen. Bestanden delen en eventueel wachtwoord op de PC aanleggen (indien nog niet aanwezig). Op elke PC, vanaf welke de internetradio zal afspelen, moet een gedeelde map aanwezig zijn. Het eenvoudigste is (bijv. Windows XP Home) een map delen zonder wachtwoord. Als u echter wel een extra wachtwoord aanmaakt (niet bij alle WINDOWS versies mogelijk!), dan moet op alle computers deze hetzelfde zijn, omdat de internetradio slechts met één wachtwoord kan werken. Zo wordt een map op een computer gedeeld: Navigieer via Deze computer naar de gewenste map met de muziekbestanden. Klik met de rechter muistoets op de map en kies delen en beveiliging. Klik op map delen in het netwerk en voer een naam voor de gedeelde map in. Gedeelde map en wachtwoord opslaan op de DR315 Als uw radio de benodigde instellingen voor de muziekspeler niet automatisch uitvoert (meestal gaat dit automatisch!), moet de naam voor de gedeelde map en eventueel het wachtwoord opgeslagen worden. Ga hiertoe naar het hoofdmenu en de volgende submenu: Main menu System setup Internet setup PC-settings oproepen. 12

13 Op het display verschijnt het onderstaande venster Voer nu met behulp van de pijltoetsen en de TUNE-knop onder User -de toegangsnaam van de gedeelde map in. Overeenkomstig handelt u bij het invoeren van het wachtwoord. 8.1 Gebruik van de muziekspeler: Kies in het hoofdmenu Music player. Met uw radio heeft u nu toegang tot de computers en hun mappen die in de werkgroep voor u gedeeld zijn. Selecteer Brows om u door de mapstructuur te bewegen en m.b.v. de TUNE-knop en de pijltoetsen naar muziekbestanden te zoeken en te selecteren. 9. Het hoofdmenu (Main Menu) Gebruik de navigatietoets (pijl) "links" en de TUNE-knop om naar het hoofdmenu te komen. Door de bevestiging openen zich volgende submenu-items. 9.1 Internet radio Het item internetradio wordt op pagina 21 gedetailleerd beschreven. 9.2 Music player Voor de beschrijving van de muziekspeler leest u het voorgaande hoofdstuk 8. 13

14 9.3 Digitale radio (DAB) Voor de beschrijving van de DAB-modus leest u het hoofdstuk FM-modus Voor de beschrijving van de FM-modus leest u hoofdstuk Systeeminstellingen (stap voor stap) Ga naar het MAIN MENU SYSTEM SETUP, volgende submenu's worden op het display weergegeven. Selecteer Internet setup, volgende submenu's worden weergegeven Assistent (Wizard) Voor de beschrijving van de wizard leest u paragraaf PC-instellingen (PC settings) Deze instelling wordt benodigd voor het invoeren van User name (netwerknaam van de gedeelde map) en het wachtwoord. Dit is meestal voor de modus Music player noodzakelijk. Bij de selectie van PC-settings wordt het volgende display getoond: Voor het invoeren van de User name gebruikt u de pijltoetsen en de TUNE-knop. Hiermede kunnen ook symbolen en speciale tekens ingevoerd worden. Als u de user name resp. het wachtwoord juist heeft ingevoerd, moet u dit met de Enter pijl, welke ook op het display aangeduidt wordt, bevestigen. Correcties of de hele invoer annuleren, kunt u met de tekens (<) of (C) doen, deze worden ook op het display aangeduid. Het invoeren van het wachtwoord gebeurt op dezelfde manier. 14

15 10.3 Actuele instellingen weergeven Deze optie kunt u gebruiken om de actieve instellingen weer te geven. Let op: bij alle instellingen wordt basiskennis voor de configuratie van netwerkinstellingen veronderstelt, vraag bij twijfel een computerexpert! Actieve adapter (Active adapter) Toont de actuele netwerktoegang voor het internetradio. Draadloos netwerk of kabelgebonden netwerk (WLAN of WIRED) Toegepaste apparaat herkenning (MAC address) Toegepaste apparaatherkenning (MAC-address) van uw radio wordt op het display weergegeven Netwerkprotocol (DHCP) Geeft aan of de functie voor een automatische IP- nummer DHCP is ingeschakeld of uitgeschakeld (Enabled = ingeschakeld of disabled= uitgeschakeld). (In thuis- netwerken is meestal DHCP geactiveerd) PC settings Geeft aan welke gebruikersnaam en wachtwoord bij de toepassing van de muziekspeler toegepast zijn Netwerknaam (SSID) Geeft aan via welke netwerk u de radio gebruikt resp. welke naam uw netwerk heeft Netwerkinstellingen (IP settings) Toont alle netwerkinstellingen: IP adres Toont het gebruikte IP- adres Subnet mask Toont het gebruikte adres van het subnetmasker. 15

16 Gateway address Toont het toegepaste Gateway- adres Primary DNS / Secondary DNS Toont de verschillende adressen voor de primaire- en secundaire DNS Handmatige instellingen Gebruik deze optie om de netwerkinstellingen handmatig uit te voeren. Als u een draadloos (Wireless) netwerk kiest, verschijnt op het display: Selecteer hier of een automatische IP voor de DR 315 toegewezen zal worden of niet (enable of disable) Netwerkprotocol is geactiveerd (DHCP enable) Als het netwerkprotocol (automatisch IP-adres) geactiveerd is, verschijnt op het display: Voor het invoeren van de netwerknaam gebruikt u de pijltoetsen en de TUNE-knop. Hiermede kunnen ook symbolen en speciale tekens ingevoerd worden. Als u de user name resp. het wachtwoord juist heeft ingevoerd, moet u dit met de Enter pijl, welke ook op het display aangeduid wordt, bevestigen. Correcties of de hele invoer annuleren, kunt u met de tekens (<) of (C) doen, deze worden ook op het display aangeduid. Na het bevestigen van de invoer met ( ), verschijnt het volgende op het display: Selecteer nu de beveiligingstandaard uit deze vier mogelijkheden, welke bij uw computernetwerk gebruikt wordt. Als er geen beveiligingstandaard gebruikt wordt, kiest u open en de radio zal automatisch verbonden worden. Na het maken van uw keuze, krijgt u een van de onderstaande weergave: 16

17 Kies nu het formaat van de toegepaste beveiligingscode. Voer nu de beveiligingscode in met de TUNE-knop en de pijltoetsen zoals hiervoor beschreven. Als alle instellingen en codes die door u gemaakt zijn juist waren, verschijnt op het display Please wait Connecting, Please wait Acquiring address en Connected Netwerkprotocol uitgeschakeld (DHCP disable- hier moeten de instellingen handmatig uitgevoerd worden). Het display toont nu: Draai net zo lang met de TUNE-knop tot het juiste cijfer voor de punt staat en bevestig deze met een druk op de TUNE-knop. Voer de andere cijfers op dezelfde manier in tot het gehele adres ingevoerd is. Nadat u het laatste cijfer juist heeft ingevoerd verschijnt op het display: Voer het Subnetmasker op dezelfde manier in zoals het IP-adres. Nadat u het laatste cijfer juist heeft ingevoerd verschijnt op het display: Het Gateway-adres wordt eveneens op deze manier ingevoerd. Nadat u het laatste cijfer juist heeft ingevoerd verschijnt op het display: Ook de primaire DNS wordt net als het IP-adres ingevoerd. Nadat u het laatste cijfer juist heeft ingevoerd verschijnt op het display: 17

18 Ook de secundaire DNS wordt net als het IP-adres ingevoerd. Nadat u het laatste cijfer juist heeft ingevoerd verschijnt op het display: Voer nu de naam van uw netwerk juist in met alle eventuele speciale tekens en spaties en bevestig uw invoer. Het volgende verschijnt op het display: Kies nu de beveiligingstandaard welke voor uw netwerk geldig is. Als u geen standaard gebruikt, kiest u op deze plaats "open". De radio zal nu proberen een verbinding top te bouwen. Als u de netwerkstandaard gekozen heeft verschijnen volgende mogelijke weergaven: Selecteer nu het formaat van de toegepaste beveiligingscode Voer nu de beveiligingscode in met de TUNE-knop en de pijltoetsen zoals hiervoor beschreven. Als alle instellingen en codes die door u gemaakt zijn juist waren, verschijnt op het display Please wait Connecting, Please wait Acquiring address en Connected Tijd/datum instellen (Time Setup) Het instellen van de tijd/datum is in hoofdstuk 7 gedetailleerd beschreven Terugzetten op fabrieksinstelling (Factory Reset) Ga met de pijltoetsen en de TUNE knop terug naar het hoofdmenu (MAIN MENU). Selecteer in het hoofdmenu Factory Reset en bevestig uw keuze door op de TUNE-knop te drukken. Het volgende wordt weergegeven: 18

19 Nu moet u met de Info-toets bevestigen, dat u uw radio daadwerkelijk wilt terugzetten. Na de bevestiging schakelt zich de radio uit en na een paar seconden met de fabrieksinstellingen weer in Software upgrade Dit menu-item verbind de radio via het internet direct met de upgrade- server van de chipsetfabrikant, om eventueel nieuwe firmware te upgraden. Informeer u eerst op de website over de mogelijkheden, voordat u dit menu-item oproept Info Ga via het hoofdmenu in het submenu Info, het volgende wordt dan op het display weergegeven: Selecteer SW version om de versie van de gebruikte software weer te geven. Selecteer Radio ID om de apparaatherkenning (MAC-adres) weer te geven Aanleggen van zenderlijsten (Favorieten) Selecteer via het hoofdmenu de internetmodus en kies daar een willekeurige zender. Druk nu op de menutoets om de submenu's voor de internetmodus weer te geven. Selecteer het submenu Help ; daar kunt u kiezen voor Get access en FAQ. Selecteer Get access en noteer de toegangscode welke nu wordt weergegeven. Op internet onder kunt u met behulp van de toegangscode een account inrichten en daar via uw computer zenderlijsten maken, welke u op uw radio wilt beluisteren. Zodra u bij een account aangemaakt heeft, kan het gebeuren dat de bij de aanmelding gebruikte toegangscode van de radio later regelmatig automatisch verandert wordt. Dit proces is normaal en u hoeft zeker niet daarom een nieuwe account aanmaken en uw toegangsgegevens veranderen. 11. Internet Radio Zodra uw radio met het internet verbonden is, kunt u ook internetradio ontvangen.. Selecteer in het hoofdmenu internetradio. Er worden in het internetradio nu meerdere zenderlijsten aangeboden, zoals bijv. Region, Genre. 19

20 Voor een Duitse radiozender kiest u Regio Europe Germany. Nu worden de zenders weergegeven die met uw radio te ontvangen zijn. Als u al een account heeft aangemaakt en daar zenderlijsten reeds aangelegd heeft, beschikt uw radio in de internetmodus tevens over de zenderlijsten My Favorites of My Added Stations. De modus internetradio beschikt over de volgende submenu's: Benaming My favourites Stations Podcast My added stations Omschrijving Hier kunt u uit de lijst uw favoriete zender kiezen. Lees hiertoe ook de paragraaf Inrichten van zenderlijsten (favorieten) Hier kunt u uit de vele wereldwijde internetzenders een zender in de lijst "Regio, Genre, most popular en new stations" kiezen. Podcast (op het internet opgeslagen audiobestanden) kunnen op dezelfde manier zoals internetzenders gekozen en ontvangen worden Dit is een lijst die u kunt veranderen en welke niet bij geregistreerd zijn. Lees hiertoe ook de paragraaf Inrichten van zenderlijsten (favorieten). Momenteel zijn er nog bepaalde internetzenders, die een andere overdrachtsstandaard gebruiken dan de officiële internetradiostandaards, die uw radio kan ontvangen. Sommige internetzenders kunnen bewust alleen via PC of webbrowser ontvangen worden, wanneer u tegelijkertijd meelopende reclame of videoclips in het explorervenster accepteert. Deze zenders kunt u helaas niet op uw internetradio ontvangen Schakelaars op de achterzijde Helderheidschakelaar: Luidsprekerschakelaar: op de achterzijde bevindt zich een helderheidschakelaar voor de verlichting van het display als u de radio via een stereo- installatie wilt aansluiten, kunt u naar wens de ingebouwde luidspreker via de schakelaar op de achterzijde van de radio ook uitschakelen. De luidspreker dient dan alleen nog voor de instelling van het volume voor de RCA bussen. 20

21 21

22 12. DAB radio De "DAB"- radiomodus bereikt u via het hoofdmenu. Als u voor de eerste keer DAB ontvangt, zal de radio een automatische scanfunctie starten. Met behulp van de pijltoetsen en de TUNE-knop navigeert u door het DAB-menu of door de submenu's. De DAB-modus bezit onderstaande submenu's en functies: Benaming Service list Local scan Full scan Manual tune DRC Station order Omschrijving Bezit alle ontvangbare radiodiensten van de regio Bij deze functie scant de radio het lokale bereik. Daarna worden alle DAB- radiostations weergegeven die op uw lokatie ontvangen worden. Bij deze functie voert de radio een volledige scan door op alle gebruikelijke frequenties alsook alle gebruikelijke overdrachtsformaten. Hier kunt u afzonderlijke kanalen selecteren en de ontvangststerkte van de ontvangen datapakketten laten weergeven. Dynamic Range Control Hier heeft u de keuze om de DAB- zenderlijst alfanumeriek, volgens scanlijsten of volgens activiteit (zenders die niet uitzenden worden op het einde van de lijst gezet) laten sorteren. 22

WFR-29C 中文 NL Revision 1

WFR-29C 中文 NL Revision 1 WFR-29C 中 NL文 Revision 1 "Made for ipod", "Made for iphone" en "Made for ipad" betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op respectievelijk een ipod, iphone, of ipad,

Nadere informatie

Control Internet radio FM Media Player

Control Internet radio FM Media Player MM210 Sweex Wi-Fi Alarm Clock Internet Radio Inleiding Stel de Sweex Wi-Fi Alarm Clock niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding 1 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera uit de DIGI-LAN serie van Security Center. Met dit apparaat heeft u een

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding NEDERLANDS

Uitgebreide handleiding NEDERLANDS Uitgebreide handleiding NEDERLANDS Version 6 Stand 4-8-2006 CE / FCC-verklaring Wij: TerraTec Electronic GmbH Herrenpfad 38 D-41334 Nettetal verklaren hierbij, dat het product: NOXON iradio (Wireless audio

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera

Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

OWNER S MANUAL. De NetWorks radio met FM

OWNER S MANUAL. De NetWorks radio met FM OWNER S MANUAL De NetWorks radio met FM De NetWorks radio met FM Inhoud Introductie; Snel van start; WiFi-ontvangst...3 Bedieningsfuncties bovenzijde; Bedieningsfuncties afstandsbediening...5 Bedieningsfuncties

Nadere informatie

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV Call Recorder ISDN Handleiding Version 1.005 VIDICODE Datacommunicatie BV Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland Tel. 079-3617181 Fax 079-3618092 vidicode@vidicode.nl www.vidicode.nl 2 Handleiding

Nadere informatie

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN HANDLEIDING STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Internet TV. Gebruikershandleiding

Internet TV. Gebruikershandleiding Internet TV Gebruikershandleiding Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoud VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 ACCESSOIRES... 9 ONDERDELEN EN BEDIENING... 10 VOORAANZICHT... 10 ACHTERAANZICHT... 10 AFSTANDSBEDIENING...

Nadere informatie

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER HANDLEIDING NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / LAN Rev. 924 Freecom Network Storage Center / Network Media Center Geachte gebruiker Hartelijk dank voor de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

EM6250 Easy Pro View IP camera

EM6250 Easy Pro View IP camera EM6250 Easy Pro View IP camera 2 NEDERLANDS EM6250 Easy Pro View IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera te benaderen... 4 1.3 Hardware

Nadere informatie

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 2.0 De camera

Nadere informatie

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDLEIDING DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop van de Freecom Data

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

M-CR510. Netwerk Audio Receiver. Gebruiksaanwijzing. Appendix. Inhoud. U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier.

M-CR510. Netwerk Audio Receiver. Gebruiksaanwijzing. Appendix. Inhoud. U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Netwerk Audio Receiver M-CR510 U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Voorpaneel Achterpaneel Afstandsbediening Index Gebruiksaanwijzing Inhoud Accessoires 5 De batterijen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.011

Gebruiksaanwijzing. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.011 Gebruiksaanwijzing Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.011 Korte handleiding Individual Mediacenter / DR+ Voorbereiding Afstandsbediening TV-modus Afstandsbediening Mediacenter

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Gebruikshandleiding - Nederlands

Gebruikshandleiding - Nederlands Gebruikshandleiding - Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y-cam producten: S Aanbod SD Aanbod Bullet Aanbod Dome Aanbod Y-cam White S YCW004 Y-cam White S POE YCWP04 Y-cam Black

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie