pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo"

Transcriptie

1 pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid in de zorg betekent dat u als patiënt geen onnodige risico s loopt. Zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg. Maar helaas gaat er soms wel eens iets (bijna) mis. Daarom is het belangrijk dat u als patiënt actief bent betrokken bij uw behandeling. U kunt een bijdrage leveren om fouten in de zorg te voorkomen. Deze meldactie is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe u als patiënt de veiligheid in de zorg beleeft. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met zaken die (bijna) mis zijn gegaan in de zorg. Ook willen we weten welke rol u als patiënt wilt en kunt spelen bij het veiliger maken van de zorg. 1 Heeft u de afgelopen 2 jaar contact gehad met zorgverleners?, voor mijzelf, voor een naaste (partner, kind, ouder of ander familielid), zowel voor mijzelf als voor een naaste (partner, kind, ouder, of ander familielid) 2 Met welke zorgverlener(s) heeft u contact gehad? Huisarts Praktijkondersteuner (ook wel POH genoemd. Een praktijkondersteuner Somatiek begeleidt chronisch zieken in de huisartsenpraktijk. Een praktijkondersteuner GGZ begeleidt patiënten met psychische problemen in de huisartsenpraktijk.) Doktersassistente Apotheker(sassistente) Verpleegkundige Specialist/arts in een ziekenhuis Verloskundige Tandarts 3 Voelde u zich bij de zorgverlener(s) in veilige handen? Altijd Meestal Soms Nooit 4 Waarom voelde u zich wel of niet in veilige handen? 5 Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent? Een zorginstelling is bijvoorbeeld een huisartsen- of tandartspraktijk, een ziekenhuis, een verzorgingshuis of een verpleeghuis. In een zorginstelling wordt alles gedaan om te voorkomen dat er iets mis gaat. Ik heb vertrouwen in mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling ben ik weleens bang dat er iets mis zal gaan. Eens Beetje eens Niet eens of oneens Beetje oneens Oneens

2 pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf ook op letten dat er geen fouten worden gemaakt. Ik voel me altijd serieus genomen door mijn zorgverlener(s). Er wordt niet altijd naar mij geluisterd. Mijn zorgverlener betrekt mij bij de keuze voor de zorg die ik krijg. Ik heb een goede band met mijn zorgverlener(s). Als er iets mis gaat Zorgverleners doen hun werk zo goed mogelijk. Maar soms gaat er iets mis of bijna mis tijdens de zorgverlening. Bijvoorbeeld verkeerde medicijnen of een fout bij een operatie. In het eerste deel kunt u uw ervaringen melden met dingen die mis gingen in de zorg. Het kan gaan om een onvoorziene complicatie of om een fout die is gemaakt. In het tweede deel van de vragenlijst vragen we naar uw ervaring met situaties waarbij het bijna mis ging. Het gaat daarbij om situaties waar iets dreigde mis te gaan, maar dit niet gebeurde omdat op tijd werd ingegrepen. 6 Heeft u in de afgelopen twee jaar wel eens meegemaakt dat er iets mis is gegaan in de zorg van uzelf of een naaste?, bij mijzelf, bij een naaste (partner, kind, ouder of familielid), bij een ander namelijk 7 Waar vond deze gebeurtenis plaats? Bij de huisarts Bij de huisartsenpost In een ziekenhuis, op de polikliniek In een ziekenhuis, op een afdeling (bijvoorbeeld eerste hulp, verpleegafdeling, radiotherapie) Thuis Bij de apotheek In een verpleeg- of verzorgingshuis Bij een verloskundige Bij een tandarts 8 Wanneer ging er iets mis in de zorg? Bij een diagnose (bijvoorbeeld een gemiste of verkeerde diagnose) Tijdens een behandeling Bij opname in het ziekenhuis Bij een operatie Bij de nazorg Tijdens een verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis Bij het verstrekken van medicijnen 9 U kunt hier uw ervaring melden. Ook als u meerdere ervaringen heeft, kunt u dat hier melden. Geef een omschrijving van de gebeurtenis.

3 pagina 3 van Had deze gebeurtenis gevolgen voor u als patiënt (of voor uw naaste)? Geen gevolgen Alleen ongemak Tijdelijk lichamelijk letsel Permanent lichamelijk letsel Psychisch letsel, bijvoorbeeld angst of depressieve klachten 11 Weet u waardoor er iets mis is gegaan? Dat weet ik niet Het patiëntendossier was niet op orde Onvoldoende overdracht van mijn medische gegevens tussen zorgverleners Zorgverleners leken onvoldoende deskundig Zorgverleners werkten niet goed samen Afspraken werden niet nageleefd Communicatie met mij als patiënt (of naaste) was onvoldoende Fout met of door apparatuur Onvoldoende hygiëne Fout met of door een medisch hulpmiddel Onvoldoende controle en toezicht Fout met betrekking tot medicijnen Informatie die ik aan mijn zorgverlener gaf werd niet gebruikt 12 Had deze gebeurtenis volgens u kunnen worden voorkomen? 13 Hoe had de gebeurtenis voorkomen kunnen worden? 14 Had u als patiënt (of naaste) een rol kunnen spelen om te voorkomen dat er iets mis ging? 15 Op welke manier had u of uw naaste (gedeeltelijk) kunnen voorkomen dat er iets mis ging? 16 Waarom had u of uw naaste niet kunnen voorkomen dat er iets mis ging? 17 Wat heeft u of uw naaste naar aanleiding van deze gebeurtenis gedaan? Gesprek met betrokken zorgverleners(s) Klacht ingediend bij klachtenfunctionaris of klachtencommissie Een schadeclaim ingediend

4 pagina 4 van 11 Niets, want Het onderscheid tussen een fout en een complicatie is in de praktijk niet altijd makkelijk te maken. Een complicatie is een risico dat altijd kan optreden bij een ziekte of ingreep. Bijvoorbeeld een wondinfectie na een operatie of een bijwerking van een medicijn. Bij een medische fout gaat er iets mis doordat een zorgverlener iets niet goed doet. Bijvoorbeeld dat u eten kreeg terwijl u nuchter moest blijven, uw medicijnen werden vergeten of het infuus was leeg en niemand heeft dit gezien. 18 U heeft al aangegeven dat er iets mis is gegaan in de zorg. Is er naar uw idee een fout gemaakt in de zorg, behandeling en/of diagnose door uw zorgverlener(s)? 19 Kunt u bij de volgende stellingen aangeven in hoeverre ze van toepassing zijn in uw situatie? Ik heb voorafgaand aan mijn behandeling duidelijke informatie gekregen. Voldoende Onvoldoende Niet Niet van toepassing De gebeurtenis staat vermeld in het dossier. Binnen 24 uur na de gebeurtenis heb ik contact gehad met mijn zorgverlener. Er is mij (en/of mijn familie) verteld wat er is gebeurd. De zorgverlener heeft activiteiten ondernomen om negatieve gevolgen voor mij te beperken of te voorkomen. De zorgverlener heeft activiteiten ondernomen om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. Er is mij (en/of mijn familie) duidelijke informatie gegeven over de toedracht van de gebeurtenis. De zorgverlener heeft er alles aan gedaan om het vertrouwen van mij (en/of mijn familie) te herstellen. Mijn zorgen zijn serieus genomen. Ik heb informatie gehad om een klacht of een claim in te dienen. Mijn zorgverlener heeft erkend dat er een fout is gemaakt. Mijn zorgverlener heeft zijn of haar verontschuldigingen aangeboden. 20 U kunt hier uw ervaring melden over de opvang, begeleiding en mogelijke activiteiten nadat er iets mis ging in de zorg. Als er iets bijna mis gaat In dit deel van de vragenlijst vragen we u naar uw ervaring met dingen die bijna mis zijn gegaan in de zorg. Bijvoorbeeld een situatie waarin u medicijnen kreeg aangeboden waar u allergisch voor bent, maar u of iemand anders hier op tijd achter kwam en u de medicijnen niet in hebt genomen. Of bijvoorbeeld een situatie waarin u eten kreeg aangeboden terwijl u nuchter moest blijven, maar ook hier kwam u of iemand anders er op tijd achter dat u niet mocht eten. 21 Heeft u in de afgelopen twee jaar wel eens meegemaakt dat er iets bijna mis is gegaan in de zorg van uzelf of een naaste?

5 pagina 5 van 11, bij mijzelf, bij een naaste (partner, kind, ouder of familielid), bij een ander namelijk 22 Waar vond deze gebeurtenis plaats? Bij de huisarts Bij de huisartsenpost In een ziekenhuis, op de polikliniek In een ziekenhuis, op een afdeling (bijvoorbeeld eerste hulp, verpleegafdeling, radiotherapie) Thuis Bij de apotheek In een verpleeg- of verzorgingshuis Bij een verloskundige Bij een tandarts 23 Wanneer ging er iets bijna mis in de zorg? Bij een diagnose (bijvoorbeeld een gemiste of verkeerde diagnose) Tijdens een behandeling Bij opname in het ziekenhuis Bij een operatie Bij de nazorg Tijdens een verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis Bij het verstrekken van medicijnen 24 U kunt hier uw ervaring melden. Ook als u meerdere ervaringen heeft, kunt u dat hier melden. Geef een omschrijving van de gebeurtenis. 25 Weet u waardoor er iets bijna mis is gegaan? Dat weet ik niet Het patiëntendossier was niet op orde Onvoldoende overdracht van mijn medische gegevens tussen zorgverleners Zorgverleners leken onvoldoende deskundig Zorgverleners werkten niet goed samen Afspraken werden niet nageleefd Communicatie met mij als patiënt (of naaste) was onvoldoende Fout met of door apparatuur Onvoldoende hygiëne Fout met of door een medisch hulpmiddel Onvoldoende controle en toezicht Fout met betrekking tot medicijnen Informatie die ik aan mijn zorgverlener gaf werd niet gebruikt 26 Speelde u als patiënt (of naaste) een rol bij het voorkomen dat er iets mis ging? 27 Er is voorkomen dat er iets mis is gegaan. Hoe is dit voorkomen en wat was uw rol daarbij?

6 pagina 6 van Wat heeft u of uw naaste naar aanleiding van deze gebeurtenis gedaan? Gesprek met betrokken zorgverleners(s) Klacht ingediend bij klachtenfunctionaris of klachtencommissie Niets 29 U kunt hier uw ervaring melden over de opvang, begeleiding en mogelijke activiteiten nadat er iets bijna mis ging in de zorg. Uw rol bij het voorkomen dat er iets mis gaat in de zorg 30 Bent u er in de afgelopen 2 jaar door uw zorgverlener(s) op gewezen dat u een rol kunt spelen in het voorkomen dat er iets mis gaat in de zorg? 31 Vindt u dat u bij kunt dragen aan het voorkomen dat er iets mis gaat in de zorg? 32 Wat heeft u nodig om bij te kunnen dragen aan het voorkomen van fouten? Inzicht in mijn medische gegevens Ruimte van de zorgverlener om mee te denken Ik moet weten wat ik kan verwachten van een behandeling 33 Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent? Ik ben alert op onveilige situaties in een zorginstelling. Ik weet wat er in mijn medisch dossier staat. Ik wil niet bijdragen aan mijn veiligheid in de zorg. Ik wist niet dat ik een rol heb om ervoor te zorgen dat er bij de zorg die ik nodig heb niets mis gaat. Ik voel mij verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de zorg die ik krijg veilig is. Ik spreek mijn zorgverlener er op aan als ik merk dat een situatie onveilig is. Ik geef mijn zorgverleners altijd zelf informatie over welke medicijnen ik gebruik of welke allergieën ik heb. Veiligheid in een zorginstelling is alleen een zaak voor zorgverleners. Eens Beetje eens Niet eens of oneens Beetje oneens Oneens

7 pagina 7 van 11 Ik ga er van uit dat zorgverleners op de hoogte zijn van mijn medische gegevens. Tips voor patiënten Patiënten kunnen een rol spelen bij het voorkomen dat er dingen mis gaan in de zorg. Begrijpelijke informatie over de behandeling kan patiënten helpen om te weten wat zij kunnen verwachten van de zorg die zij krijgen. Ook kunnen patiënten tips krijgen over veilige zorg. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door uitleg van uw zorgverlener(s) of een folder. We zijn benieuwd naar uw ervaringen hiermee. 34 Heeft u in de afgelopen 2 jaar informatie of tips over veilige zorg gekregen van uw zorgverlener (s) (bijvoorbeeld wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat de zorgverlener de juiste informatie heeft over allergieën)?, maar ik heb hier geen behoefte aan, maar ik had het wel graag willen hebben 35 In welke vorm heeft u deze informatie/tips over veilige zorg ontvangen? Mondeling via zorgverlener Poster (bijvoorbeeld in een wachtkamer) Folder Website App Voorlichtingsbijeenkomst Filmpje 36 Wat heeft u met die informatie/tips gedaan? Niets Ik heb de informatie gelezen, maar er niets mee gedaan Ik heb de informatie gelezen en de tips opgevolgd 37 Als u (nogmaals) informatie/tips over veilige zorg krijgt, welke manier heeft dan uw voorkeur? Mondeling via zorgverlener Poster (bijvoorbeeld in een wachtkamer) Folder Website App Voorlichtingsbijeenkomst Filmpje Een patiëntveiligheidskaart bevat tips voor patiënten over veilige zorg. Het is een hulpmiddel om patiënten meer te betrekken bij hun eigen veiligheid. Hieronder ziet u een voorbeeld van een kaart met tips voor patiënten. Er volgen enkele vragen die ingaan op uw ervaring met kaarten met tips voor patiënten.

8 pagina 8 van Kent u deze kaarten met tips voor patiënten? 39 Hoe bent u bekend geraakt met een kaart met tips voor patiënten? Ik kreeg een kaart met tips van mijn zorgverlener(s) Ik werd er op gewezen door een familielid of naaste Ik werd er op gewezen via een patiëntenorganisatie Ik heb de kaart met tips gevonden op internet 40 Wilt u aangeven welke situatie op u van toepassing is? Ik heb een kaart met tips voor patiënten ontvangen, maar niet gelezen of bekeken Ik heb de tips van de kaart gelezen, maar er niets mee gedaan Ik heb de tips van de kaart opgevolgd toen ik zorg ontving 41 Hier kunt u uw ervaring met een kaart met tips voor patiënten toelichten. 42 Wat vindt u van een kaart met tips voor patiënten? Ik vind het een nuttig hulpmiddel om mij bewust te maken van mijn rol bij veilige zorg

9 pagina 9 van 11 Ik vind het niet nodig dat ik via een kaart met tips gewezen word op mijn rol bij veilige zorg Een kaart met tips helpt niet om mij bewust te maken van mijn rol bij veilige zorg Geen mening Hartelijk dank voor het invullen van de vragen over veilige zorg. Hieronder volgen nog enkele vragen over andere onderwerpen. Interviews patiënten-route Patiëntenfederatie NPCF wil graag een aantal interviews doen met mensen die recent een traject hebben afgelegd in de zorg. We onderzoeken hiermee welke route u heeft afgelegd, welke behoefte aan informatie en advies u in de verschillende fasen van zorg heeft gehad en welke keuzes u heeft moeten maken. 43 Heeft u het afgelopen jaar te maken gehad met een traject in de zorg met diagnose, behandeling, operatie of controles? 44 Herkent u zich in één van de volgende profielen? Ik heb ervaring met planbare zorg, zoals bijvoorbeeld een knieoperatie, staaroperatie of een hernia-operatie. Ik heb een chronische aandoening en kom daarvoor regelmatig bij verschillende zorgverleners. Ik (of een naaste) heb recent een lichamelijke klacht gekregen waardoor het lastig is om zelfstandig te blijven wonen. Ik woon sinds kort in een zorginstelling. Ik herken mij niet in bovenstaande profielen. Ik weet het niet. 45 Als u zich herkent in één van de profielen, stellen wij het op prijs wanneer u uw situatie en ervaringen kort wilt toelichten. 46 Bent u bereid om mee te werken aan een uitgebreid telefonische interview? We willen ongeveer 15 mensen vragen om mee te werken aan een interview in mei. Als uw ervaring past bij ons onderzoek nemen wij contact met u op. U heeft aangegeven dat u in de afgelopen twee jaar geen contact heeft gehad met een zorgverlener. Of dat u dit niet weet. Daarom is het grootste deel van deze vragenlijst niet op u van toepassing. Hieronder volgen enkele vragen die u ook zonder recente ervaring met een zorgverlener kunt beantwoorden. Bijvoorbaat dank voor het invullen. Zorg in de regio De zorgverzekeraar en de gemeente zijn verantwoordelijk voor de zorg bij u in de regio. Zorgverzekeraars sluiten daarvoor contracten met bijvoorbeeld ziekenhuizen en apotheken. Gemeenten sluiten contracten af met aanbieders van bijvoorbeeld dagbesteding en vervoer. Dat heeft gevolgen voor hoe zorg en welzijn bij u in de buurt georganiseerd is. 47 Plannen van verzekeraars en gemeenten. Vindt u dat inwoners betrokken moeten worden bij de plannen van verzekeraars en gemeenten? Wilt u zelf geïnformeerd worden over de plannen van verzekeraars en gemeenten? De afspraken die zorgverzekeraars en gemeenten maken, gaan over allerlei onderwerpen die voor u

10 pagina 10 van 11 van belang kunnen zijn. Door mee te praten kunt u invloed uitoefenen op deze afspraken. Met de volgende vraag inventariseren we waarover u mee wilt praten. 48 Zou u zelf mee willen praten over: Afspraken die de zorgverzekeraar maakt met huisartsen en apotheken. Uitbreiding van taken van de huisarts, zodat u minder voor controle en kleine behandelingen naar het ziekenhuis hoeft te gaan. Afspraken die de zorgverzekeraar maakt met de ziekenhuizen in uw regio. Welke ziekenhuiszorg in de regio aanwezig is en voor welk soort behandelingen u wat verder moet reizen. Informatie over kwaliteit van ziekenhuizen, zodat u beter kunt kiezen in welk ziekenhuis u behandeld wilt worden. Wat u zelf moet doen om zelfstandig te kunnen blijven wonen, als er sprake is van ziekte, beperkingen of ouderdom en wat u van de gemeente en de zorgverzekeraar kunt verwachten. Afspraken die de gemeente maakt m.b.t. vervoer en dagbesteding voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Hoe informatievoorziening en klachtafhandeling het beste geregeld kan worden in de regio. Wat er nodig is voor een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving in uw regio. Hoe inwoners van de regio zelf kunnen voorkomen dat ze gezondheidsklachten krijgen. Alternatieven voor het verplicht eigen risico. 49 U kunt hier uw antwoorden toelichten en aangeven of er nog andere onderwerpen zijn waar u over mee zou willen praten. Algemene vragen 50 Bent u een man of een vrouw? Vrouw Man 51 Wat is uw geboortedatum? Uw antwoord: Dag - Maand - ar 52 Heeft u één of meer chronische aandoeningen? Geen Astma/COPD Reumatische aandoening Darmaandoening

11 pagina 11 van 11 Diabetes Hart- en Vaatziekten Kanker Lichamelijke beperking Maagklachten Psychische problemen (GGZ) Verstandelijke beperking 53 In welke provincie woont u? Uw antwoord: Maak een keuze Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond? Uw antwoord: Maak een keuze Wie is uw zorgverzekeraar? Uw antwoord: Maak een keuze Bent u bereid om eventueel mee te werken aan een interview? 57 Bent u bereid vaker mee te werken aan vragenlijsten van de NPCF? Als u vaker mee wilt werken aan vragenlijsten, kunt u deelnemen aan het Zorgpanel van de NPCF. U ontvangt dan een aantal keer per jaar per een uitnodiging om aan een vragenlijst mee te werken. Doe ik al aan mee Persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Graag uw adres vermelden wanneer u vaker vragenlijsten wilt invullen. Graag uw naam en telefoonnummer vermelden wanneer u beschikbaar bent voor een interview. Naam Woonplaats Telefoonnummer U bekijkt deze vragenlijst in de voorbeeldweergave. U kunt daarom geen resultaten verzenden!

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?'

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' pagina 1 van 10 Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid in de zorg betekent vooral dat u als patiënt geen

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Rapport meldactie Veilige zorg Titia Lekkerkerk, teammanager NPCF Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker NPCF September 2015

Rapport meldactie Veilige zorg Titia Lekkerkerk, teammanager NPCF Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker NPCF September 2015 Rapport meldactie Veilige zorg Titia Lekkerkerk, teammanager NPCF Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker NPCF September 2015 Rapport Veilige zorg Patiëntenfederatie NPCF 2015 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Vragenlijst Inzicht in zorgkosten Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Inzicht in zorgkosten Inleiding De landelijke patiëntenkoepels Ieder(in), Landelijk Platform GGz

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p...

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p... pagina 1 van 7 Keuze en vergelijking Hoe bepaalt u welke arts voor u het beste is? Deze vragenlijst gaat over het maken van keuzes in de zorg en het vergelijken van informatie om een keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Rapport meldactie Eerste uitgifte NPCF 2014 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Extra kosten AWBZ instelling

Extra kosten AWBZ instelling pagina 1 van 6 Extra kosten AWBZ instelling Als u of uw familielid in een instelling woont waar zorg geleverd wordt, kan het zijn dat er een eigen bijdrage gevraagd wordt voor extra zorg of activiteiten

Nadere informatie

Weer naar huis - algemeen

Weer naar huis - algemeen Verpleegafdeling A1 Weer naar huis - algemeen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder

Nadere informatie

Welke service biedt uw zorgverzekeraar?

Welke service biedt uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 12 Welke service biedt uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar is de laatste jaren sterk veranderd. Via uw zorgverzekeraar krijgt u uw zorgkosten vergoed. Wij horen graag van u hoe

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Plastische Chirurgie van het

Nadere informatie

Het verpleegkundige Maag-, Darm- en Leverspreekuur

Het verpleegkundige Maag-, Darm- en Leverspreekuur Maag-, Darm- en Leverziekten Verpleegkundige spreekuren Het verpleegkundige Maag-, Darm- en Leverspreekuur i Patiënteninformatie Voor aanvullende informatie en begeleiding Slingeland Ziekenhuis Algemeen

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Verpleegafdeling N1. Patiënteninformatie. Weer naar huis na een angioseal. Slingeland Ziekenhuis

Verpleegafdeling N1. Patiënteninformatie. Weer naar huis na een angioseal. Slingeland Ziekenhuis Verpleegafdeling N1 Weer naar huis na een angioseal i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

Meldactie Zorg in het ziekenhuis of bij de huisarts November Januari 2015

Meldactie Zorg in het ziekenhuis of bij de huisarts November Januari 2015 Meldactie Zorg in het ziekenhuis of bij de huisarts November 2014- Januari 2015 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider T. van der Leij, junior beleidsmedewerker mei 2015 Rapport meldactie Zorg in het ziekenhuis

Nadere informatie

Een klacht? Doe er wat mee!

Een klacht? Doe er wat mee! Een klacht? Doe er wat mee! Informatie voor patiënten en bezoekers van het ETZ (Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. 1. U bespreekt uw onvrede met de

Nadere informatie

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker NPCF Corrien van Haastert, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Meldactie Keuzehulpmiddelen Hoe maakt u een keuze in de gezondheidszorg? Juni 2011

Meldactie Keuzehulpmiddelen Hoe maakt u een keuze in de gezondheidszorg? Juni 2011 Meldactie Keuzehulpmiddelen Hoe maakt u een keuze in de gezondheidszorg? Juni 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider september 2011 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539

Nadere informatie

Invitational conference Informatie over de zorg. Zorginstituut Nederland en NIVEL 6 december 2016

Invitational conference Informatie over de zorg. Zorginstituut Nederland en NIVEL 6 december 2016 Invitational conference Informatie over de zorg Zorginstituut Nederland en NIVEL 6 december 2016 Programma 14.00-14.15 Opening 14.15-15.15 Presentaties onderzoeksresultaten - Informatiebehoefte van burgers

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

CWZ en de nazorg voor de oudere patiënt

CWZ en de nazorg voor de oudere patiënt CWZ en de nazorg voor de oudere patiënt 2 Als u 70 jaar of ouder bent, is de kans groter dat u plotseling wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw omgeving. U

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid 2016-2018 Geachte cliënt, In december 2015 en in het eerste kwartaal van 2016 zijn er door uw zorgverleners 164 vragenlijsten uitgedeeld. Uiteindelijk

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Uw opname. Zorg goed voor elkaar

Uw opname. Zorg goed voor elkaar Uw opname Zorg goed voor elkaar Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uw ziekenhuis, dat zijn wij 4 2. Voorbereiding op de opname 5 3. Uw verblijf 8 4. Uw behandeling 11 5. Naar huis of tijdelijk ander verblijf

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

Verminderde nierfunctie en medicijnen

Verminderde nierfunctie en medicijnen Verminderde nierfunctie en medicijnen VERMINDERDE NIERFUNCTIE WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN ADVIES IN EEN PERSOONLIJK GESPREK VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL VERMINDERDE

Nadere informatie

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten

Nadere informatie

Weer naar huis na een onderzoek of behandeling

Weer naar huis na een onderzoek of behandeling Verpleegafdeling F2 Weer naar huis na een onderzoek of behandeling i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Weer naar huis, wat wil ik nog weten?

Weer naar huis, wat wil ik nog weten? Weer naar huis, wat wil ik nog weten? Informatie voor patiënten die na opname het ziekenhuis verlaten. Algemeen Binnenkort mag u het ziekenhuis weer verlaten. Voordat u het ziekenhuis verlaat, is het belangrijk

Nadere informatie

Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen

Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Juni 2014 ARGO BV www.argo-rug.nl Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 1.1 Inleiding Deze rapportage bevat de uitkomsten

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Weer naar huis na een onderzoek of behandeling

Weer naar huis na een onderzoek of behandeling Verpleegafdeling A2 Weer naar huis na een onderzoek of behandeling i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Rapport meldactie Privacy

Rapport meldactie Privacy Rapport meldactie Privacy Deelrapport Medische gegevens en inzage door zorgverzekeraars Chantal van Harten, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland Titia Lekkerkerk, teammanager Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde www.nwz.nl Inhoud Wat kunt u verwachten op de dagbehandeling interne geneeskunde? 3 Uw afspraak 4 Uw voorbereiding 4 Dag van het onderzoek of de behandeling

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Introductie voor zorgverlener

Introductie voor zorgverlener Introductie voor zorgverlener Je hebt een patiënt gevraagd om de PAM in te vullen. Op de volgende pagina is voorbeeld tekst ter verduidelijking voor de patiënt. Let op: De mogelijkheid n.v.t. kan maar

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Uitnodiging om mee te denken over de zorg voor kankerpatiënten

Uitnodiging om mee te denken over de zorg voor kankerpatiënten Uitnodiging om mee te denken over de zorg voor kankerpatiënten U kunt deze vragenlijst ook op internet invullen. Doet u dat liever? Ga dan naar: https://nl.surveymonkey.com/s/39t2gcs Geachte heer / mevrouw,

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in CWZ zoveel mogelijk betrokken bij zaken

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als jij dat goed vindt

Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als jij dat goed vindt Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als jij dat goed vindt volgjezorg.nl Wat lees je in deze folder? Je huisarts en je apotheek kunnen jouw medische gegevens delen

Nadere informatie

Klachtenregeling Informatie voor patiënten. St. Antonius Ziekenhuis

Klachtenregeling Informatie voor patiënten. St. Antonius Ziekenhuis Klachtenregeling Informatie voor patiënten Klachtenregeling De wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om goede zorg te bieden: zorg die veilig, doeltreffend,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek.

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek. Zelfstandig omgaan met COPD - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e- COPD platform en wetenschappelijk onderzoek - Informatie voor deelnemers Zelf de regie bij uw COPD behandeling

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1123-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Onderzoek door de geriater

Onderzoek door de geriater Geriatrie Onderzoek door de geriater i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw huisarts of specialist heeft u voor onderzoek doorverwezen naar de geriater. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Na ontslag uit het ziekenhuis

Na ontslag uit het ziekenhuis Na ontslag uit het ziekenhuis U bent opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde, Infectieziekten, Endocrinologie en Reumatologie in Rijnstate en gaat binnenkort weer naar huis. In deze folder geven wij

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in het CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in het CWZ zoveel mogelijk betrokken

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Nazorgpoli IC Nazorg voor patiënten na een opname op de afdeling Intensive Care

Nazorgpoli IC Nazorg voor patiënten na een opname op de afdeling Intensive Care Nazorgpoli IC Nazorg voor patiënten na een opname op de afdeling Intensive Care Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U bent opgenomen geweest op de afdeling Intensive

Nadere informatie

Actueel medicatie-overzicht Dialyse

Actueel medicatie-overzicht Dialyse Patiënteninformatie Actueel medicatie-overzicht Dialyse Informatie over het belang van het actuele medicatieoverzicht 1234567890-terTER_ Actueel medicatie-overzicht Dialyse Informatie over het belang

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe patiënt, vast of periodiek

Intakeformulier nieuwe patiënt, vast of periodiek Van harte welkom bij apotheekhoudende huisartsenpraktijk Donkerbroek. Om u te kunnen inschrijven als patiënt hebben wij uw gegevens nodig. Vul daarom onderstaand formulier zo zorgvuldig mogelijk in. Wij

Nadere informatie

Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis

Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis Uw dagopname in het Martini Ziekenhuis 874366 Dagopname.indd 1 1 01-12-17 14:38 U wordt binnenkort voor een dag opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. We vinden

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT

Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT H15.013-00 Inleiding In overleg met uw behandelend (tand-)arts bent u, uw kind of een familielid, verwezen naar het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van het HagaZiekenhuis,

Nadere informatie

Checklist bij ontslag

Checklist bij ontslag Checklist bij ontslag Checklist bij ontslag Vóórdat u naar huis gaat is het van belang dat een aantal zaken met u besproken is.in deze checklist staan vragen die u zichzelf moet stellen voordat u met ontslag

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Welkom op de Acute Opname Afdeling (AOA)

Welkom op de Acute Opname Afdeling (AOA) Welkom op de Acute Opname Afdeling (AOA) Inleiding De Acute Opname Afdeling (AOA) is een afdeling met 26 bedden, voor patiënten die met spoed moeten worden opgenomen. De AOA is geen reguliere verpleegafdeling;

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenregeling in het St. Anna Ziekenhuis In het St. Anna Ziekenhuis proberen wij u zo goed mogelijk te behandelen en te verzorgen. Iedereen die werkt in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie U komt te liggen op de afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie. In deze folder vindt u informatie over het verblijf op deze afdeling. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Klachtenopvang azm Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Voorwoord 3 Waarover kan ik klagen? 4 Wie kan een klacht indienen? 4 Waar kan ik klagen?

Nadere informatie

Help mee aan uw veilige behandeling

Help mee aan uw veilige behandeling Help mee aan uw veilige behandeling Inleiding Dit boekje is onderdeel van het project Help mee aan een veilige behandeling. Hierbij wordt u als patiënt gevraagd een bijdrage te leveren aan een veilige

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Datum aanmaak rapport:06-04-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 25-2-2017

Nadere informatie

Welkom op afdeling longziekten B22

Welkom op afdeling longziekten B22 Welkom op afdeling longziekten B22 Uw verblijf op afdeling B22 Verpleegafdeling B22 is een afdeling waar patiënten verblijven met een aandoening aan de longen en luchtwegen en daarvoor behandeld worden.

Nadere informatie

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis Dialyse-afdeling Polikliniek Predialyse i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw behandelend nefroloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek Predialyse, omdat uw nierfunctie vermindert.

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling

Patiënteninformatie. Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling Patiënteninformatie Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling 1 Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als u dat goed vindt Wat leest u in deze folder? Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie