Network Address Translation. NAT oplossing of obstakel?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Network Address Translation. NAT oplossing of obstakel?"

Transcriptie

1 Network Address Translation NAT oplossing of obstakel?

2 2

3 Inleiding De computer en het internet zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het gebruik van internet is verweven met veel primaire onderwijsprocessen. Om werkstations toegang te bieden tot internet, wordt in het primair en voortgezet onderwijs, maar ook bij sommige hogescholen, gebruik gemaakt van network address translation, kortweg NAT. Deze technologie levert echter problemen op voor veel nieuwe toepassingen, die juist in het onderwijs veelbelovend zijn. Onderwijsinstellingen waarvan het netwerk zich achter NAT bevindt, zullen bij traditioneel gebruik van het internet niets van de door NAT gerealiseerde adresomzetting merken. Toepassingen zoals en door interne gebruikers geïnitieerde activiteiten zoals websurfen verlopen vlekkeloos. Ook de eigen website, indien aanwezig, is voor de buitenwereld toegankelijk. Ook in het onderwijs begint echter het besef door te dringen dat het internet veel meer mogelijk maakt dan de zojuist genoemde basistoepassingen. Veelbelovende multimediatoepassingen zoals streaming video en audio, interactieve video, educatieve games en Voiceover-IP (VoIP) zijn inmiddels volwassen genoeg om breed en met succes te kunnen worden ingezet. NAT kan hierbij echter een belemmering vormen. In deze brochure leggen we uit wat NAT is en op welke manier NAT invloed kan hebben op het gebruik van deze toepassingen. Met behulp van de informatie in deze brochure kunt u vervolgens zelf bepalen op welke manier u met NAT omgaat. NAT heeft alles te maken met IP-adressen. Om de problematiek inzichtelijk te maken, begint deze brochure daarom met uitleg over dit adressysteem voor het internet. 3

4 IP-adressen en NAT NAT is in 1994 door de Internet Engineering Task Force (IETF) als standaard aangenomen. Het mechanisme heeft zijn ontstaan te danken aan het feit dat de verzameling adressen van IPv4, de huidige versie van het Internet Protocol, weliswaar groot is, maar niet onbeperkt. Deze adressen worden gebruikt om computers vindbaar en bereikbaar te maken. De eerste gestandaardiseerde versie van IPv4, waarvan de ontwikkeling halverwege de jaren 70 was begonnen, kwam uit in Met zijn 32-bits (een reeks van 32 nullen en enen) maakt IPv4 in theorie 2 32, dat wil zeggen , unieke adressen mogelijk. Het feitelijk beschikbare aantal adressen lag echter ergens tussen de 3,2 en 3,3 miljard. Dit was het gevolg van de manier waarop de adressen waren onderverdeeld in klassen, en het feit dat er adressen waren gereserveerd voor multicasting, testdoeleinden en andere speciale toepassingen. Nog altijd betrof het ruimschoots voldoende om decennialang te kunnen voorzien in welke behoefte dan ook, was de overtuiging. De door vrijwel niemand voorziene groei die het internet vanaf eind jaren 80 doormaakte, de onstuimige toename van het aantal thuisnetwerken en bedrijfsnetwerken en het idee om ook andere apparaten dan computers een IPadres te geven, zorgden ervoor dat het beeld volledig veranderde. Wanneer precies wist niemand, maar dat de steeds steiler wordende groeicurve van het aantal reeds bezette adressen op afzienbare termijn tegen het plafond van de 32-bits adresruimte zou botsen, stond vast. Zijn de adressen echt bijna op? Hoewel de relatieve bijdrage die onder andere NAT en de stringente toewijzingscriteria van de RIR s leveren aan het behoud van voldoende IPadressen niet bekend is, zijn ze er gezamenlijk wel in geslaagd het tempo waarin de verzameling IPv4-adressen opraakt aanzienlijk terug te dringen. De voorspelde uitputting van de IPv4- adresruimte trok nog niet zo lang geleden overal ter wereld, en ook buiten de vakbladen, de aandacht. In 2003 wist de BBC zelfs te melden dat het jaar 2005 het IPv4-rampjaar zou worden, het jaar waarin het echt afgelopen zou zijn. Op basis van een wereldwijde inventarisatie van het daadwerkelijke gebruik van IPv4-adressen zijn onderzoekers inmiddels tot een hele andere conclusie gekomen, en wel dat het gevreesde moment nog zeker tien jaar verder in de toekomst ligt. En dat het argument de adressen zijn op ook voor IPv4 voorlopig dus niet opgaat. De ontwikkeling van IPv6 is ondertussen met volle kracht doorgegaan. Het meest in het oog springende verschil met IPv4 is de uitbreiding van het adresformaat tot 128 bits, die het totale aantal mogelijke IP-adressen opvoert tot meer dan 3 x Dit getal zou overeenkomen met meer dan 6 x adressen per vierkante meter aardoppervlak en mogelijkheden bieden om bij wijze van spreken niet alleen elke koelkast, maar ook elk vakje (en subvakje) van de koelkast een eigen IP-adres te geven. IPv6 biedt echter veel meer dan aanzienlijk grotere adresruimte, waaronder automatische configuratie van computers en routers, een activiteit die op dit moment nog veel handmatig werk vereist. Ook biedt IPv6 ingebouwde mogelijkheden om datatransport te beveiligen, waarmee dit protocol ook veiliger is dan IPv4. Informatie over diensten die IPv6-enabled zijn is te vinden op de themaportal Infrastructuur van SURFnet: 4

5 De zoektocht naar een manier om dit moment zo ver mogelijk vooruit te schuiven, resulteerde in een combinatie van twee elkaar aanvullende oplossingen: het gedifferentieerder en met minder gulle hand toewijzen van IP-adressen aan de ene kant en de introductie van NAT aan de andere. Op deze manier zou voldoende tijd kunnen worden gewonnen om de inmiddels begonnen ontwikkeling van IPv6, de opvolger van IPv4, dat een veel groter aantal adressen biedt, te kunnen voltooien. Gedifferentieerdere uitgifte De wereldwijde uitgifte van IP-adressen gebeurt onder auspiciën van de Internet Assigned Numbers Authority (IANA). De uiteindelijke ontvangers hebben hun IP-adressen voor onbepaalde tijd in bruikleen. Van het in eigendom hebben of kopen van IP-adressen is dus nooit sprake. De uitgifte door IANA van IP-adressen gebeurde oorspronkelijk in grote blokken. Een nadeel van de gehanteerde methode was dat aanvragen in de beginjaren van het internet met zodanig gulle hand werden gehonoreerd, dat organisaties niet zelden het honderdvoudige van wat ze hadden gevraagd in handen kregen, en in de meeste gevallen daarna ook hielden. Tegenwoordig verloopt de toewijzing van adressen door IANA aan de hand van een hiërarchisch systeem. Grote blokken IP-adressen worden in handen gegeven van grote organisaties, die ze opgesplitst doorgeven aan kleinere organisaties. RIPE NCC (voluit: Réseaux IP Européens Network Coordination Center) is verantwoordelijk voor Europa. Regionale internet registries kunnen IP-adresblokken rechtstreeks aan internet service providers (ISP s) toewijzen of de verdere toewijzing delegeren aan nationale internet registries (NIR s) of kleinere lokale internet registries (LIR s). Instanties die adressen aanvragen, moeten kunnen aantonen dat ze de aangevraagde adresruimte nodig hebben en efficiënt en doeltreffend zullen benutten. 5

6 Port Address Translation Port Address Translation (PAT) is de meest gebruikte vorm van NAT. Hier wordt per verbinding heen en weer vertaald tussen meerdere interne IP-adressen en één enkel publiek IP-adres ser.ver.ip NAT pub.lic.ip.no poort 1234 pub.lic.ip.no poort 5678 TABEL ser.ver.ip poort poort 2314 pub.lic.ip.no poort 7586 pub.lic.ip.no poort 8675 VERTAAL from: to: ser.ver.ip.2 poort 1234 poort 80 from: pub.lic.ip.no poort 5678 to: ser.ver.ip.2 poort 80 from: to: from: to: poort poort 1234 ser.ver.ip.2 pub.lic.ip.no poort 5478 poort 5678 Voor de Nederlandse universiteiten, hogescholen, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen vervult SURFnet al vanaf de begintijd van internet de rol van LIR. Deze instellingen hebben de mogelijkheid om voldoende adressen af te nemen om hun lokale netwerk mee te nummeren. Andere gebruikers krijgen hun IPv4-adressen door hun internet service provider (ISP) toegewezen. Of beter gezegd: hun IP-adres, aangezien ISP s in de meeste gevallen standaard niet verder gaan dan toekenning van één enkel adres. En op die manier degenen die meerdere machines een eigen IP-adres willen geven, in de richting van NAT drijven. Veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben met dit gegeven te maken. Wat is NAT? NAT maakt het mogelijk om één enkel apparaat (router, firewall of computer) te laten fungeren als een soort postkamer die zich tussen het openbare internet en een lokaal of privaat netwerk bevindt. Op het openbare internet wordt gebruik gemaakt van de unieke IP-adressen; op de lokale netwerk wordt gebruik gemaakt van 3 speciaal voor NAT vrijgemaakte reeksen Bovenstaande is terug te vinden in RFC 1631, een internet-standaard. Deze adressen kunnen in lokale netwerken zonder problemen worden gebruikt en zijn niet uniek. Routers op het internet kunnen pakketjes met dit adres dan ook niet doorsturen (routeren) aangezien niet is vast te stellen naar welk netwerk ze moeten worden gestuurd. Wat een NAT apparaat doet, is het niet- 6

7 routeerbare, private IP-adres van de afzender uit het lokale netwerk in elk verstuurd gegevenspakketje vervangen door zijn eigen publieke (en unieke, routeerbare) IP-adres, waarna hij het pakketje doorstuurt naar de ontvanger. Deze stuurt zijn antwoord terug naar het adres van het NAT-apparaat, dat het adres van de interne afzender weer invoegt in de ontvangen gegevenspakketjes en het naar de machine in kwestie doorstuurt. Er zijn verschillende varianten op NAT, waarvan we er hier enkele zullen noemen. Statische NAT Bij statische NAT is sprake van één op één vertaling tussen een groep publieke IP-adressen en hun interne tegenhangers. Het zal duidelijk zijn dat statische NAT niet bijdraagt aan de doelstelling van zuiniger omgaan met IP-adressen, want voor elk intern adres is ook een publiek adres nodig. Afscherming is hier de belangrijkste functie. De computers met private adressen zijn immers niet rechtstreeks te benaderen. Dynamische NAT Bij dynamische NAT is er ook sprake van de vertaling van interne IP-adressen naar een publieke IP-adressen, maar daarbij is de koppeling tussen interne en externe adressen steeds weer anders (dynamisch). Port Adress Translation De derde vorm van NAT is, als meestgebruikte variant, in het kader van deze brochure het meest relevant. Het gaat om een vorm van dynamische NAT waarbij heen en weer wordt vertaald tussen meerdere interne IP-adressen en één enkel publiek IP-adres. Technisch iets 7

8 nauwkeuriger geformuleerd: bij dit type NAT wordt per verbinding heen en weer vertaald tussen een combinatie van het publieke IP-adres en een logisch poortnummer aan de ene kant en een combinatie van het interne, niet-routeerbare IP-adres en een logisch poortnummer van een computer aan de andere kant. Ter verduidelijking: waar het IP-adres leidt naar het huisnummer van een gebouw, zo leidt het poortnummer naar een specifieke ingang, een loket. Deze vorm van NAT wordt ook wel Port Address Translation (PAT) genoemd. In de illustratie is een grafische weergave te zien van het principe achter PAT. Een belangrijk kenmerk van NAT is dat elke ingang in de NAT-vertaaltabel (de lijst met de combinaties bronadres + bronpoort aan de ene kant en doeladres + doelpoort aan de andere kant) pas tot stand komt als de computer op het lokale netwerk het initiatief neemt om verbinding te maken met de buitenwereld. De computers in het lokale netwerk zijn van buitenaf dus niet direct te bereiken. Een tweede kenmerk van NAT is dat een regel in de NAT-vertaaltabel blijft bestaan zolang er verkeer heen en weer gaat tussen de betrokken poorten. Is er gedurende een bepaalde tijd geen verkeer, dan wordt de regel uit de tabel verwijderd. De tussenstappen die bij de door NAT uitgevoerde netwerkadresomzetting horen, rijmen niet met het end-to-end karakter van internet, dat grofweg inhoudt dat elk IP-apparaat in principe zonder belemmeringen met elk ander IP-apparaat moet kunnen communiceren. 8

9 Daar hebben nogal wat mensen bezwaar tegen. Dit bezwaar heeft de opmars van NAT echter niet tegen kunnen houden. Sterker nog: inmiddels wordt NAT-functionaliteit bij veel laaggeprijsde ADSL-routers standaard meegeleverd en wordt NAT bij configuratie door de ISP in veel gevallen ook standaard geactiveerd. In de tien jaar sinds de introductie van NAT is de omgeving waarin IP-adresomzetting plaatsvindt ingrijpend veranderd en verrijkt met compleet nieuwe toepassingen. Het zijn deze toepassingen die voor NAT een uitdaging blijken te zijn, waardoor NAT het gebruik van deze toepassingen kan belemmeren. Wat zijn nou die toepassingen en waarom vormt NAT daar een obstakel voor? Nieuwe toepassingen De tijd dat bandbreedte de beperkende factor was voor invoering van nieuwe, data-intensieve toepassingen is ook in het onderwijs vrijwel voorbij. Alles wijst erop dat we aan de vooravond staan van een revolutie waarvoor het internet, als universeel en alomtegenwoordig distributiemedium, opnieuw de wegbereider is. Tot de meest veelbelovende nieuwe toepassingen behoren zonder enige twijfel streaming video en videoconferencing. Streaming media Streaming video is een techniek die het mogelijk maakt om bewegende beelden te bekijken zonder eerst het complete bestand binnen te hoeven halen. Met streaming video heeft de gebruiker vrijwel direct na de start van een sessie de beschikking over de gevraagde bewegende beelden. En ook de controle over die beelden, in de vorm van voor- en achteruit spoelen, stilzetten, het maken van selecties en andere besturingscommando s. Een buffer zorgt ervoor dat eventuele hikjes in de verbinding niet direct leiden tot schokkerige beelden. Met behulp van streaming video kunnen elektronische leeromgevingen en ander digitaal lesmateriaal worden verrijkt met nauwkeurig gedoseerde levende inhoud. Inhoud die door de gebruiker naar eigen behoefte bekeken kan worden, maar op diens locatie niet blijvend wordt opgeslagen. Deze eigenschap van streaming video betekent dat de drempel voor eigenaren van beeldmateriaal om hun eigendom ter beschikking te stellen wordt verlaagd. Door streaming video portals te voorzien van mogelijkheden om materiaal af te schermen en selectief ter beschikking te stellen, kan de bereidheid van aanbieders verder worden vergroot. Die laatste mogelijkheid vinden we ook terug in de SURFnet Videotheek, onderdeel van de voor het hoger onderwijs en onderzoek bedoelde SURFnet Video Portal. De SURFnet Videotheek is een afspeelomgeving die reeds duizenden videobestanden bevat. De bestanden zijn voorzien van extra informatie die het mogelijk maken om te zoeken op thema, onderwerp datum en andere criteria. Een belangrijke toeleverancier van beeldmateriaal is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG), dat inmiddels duizenden uren materiaal van de publieke omroepen bij SURFnet online heeft gezet. Dat er in het onderwijs grote belangstelling is voor de toepassing, bewijst het feit dat maandelijks tienduizenden in de SURFnet Videotheek aanwezige videobestanden worden bekeken. De SURFnet Videotheek biedt bestanden die on-demand te bekijken zijn, maar SURFnet biedt ook live uitzendingen aan. SURFnet-TV, Onderwijs-TV en webvideo zijn er speciaal voor educatieve uitzendingen en ook diverse digitale themakanalen van de omroepen worden via SURFnet doorgegeven. Ter verdere ondersteuning van het gebruik van streaming video biedt de SURFnet Video Portal een uitgebreide verzameling instructiemateriaal en hulpmiddelen voor het bewerken van materiaal. SURFnet geeft regelmatig praktijkworkshops over de manier waarop streaming video in het onderwijs kan worden geïntegreerd. 9

10 Naar verwacht wordt, zal de video portal op termijn gaan uitgroeien tot dé plek waar onderwijsinstellingen onderling door henzelf ontwikkeld materiaal kunnen uitwisselen. SURFnet heeft samen met Kennisnet de video portal uitgebreid naar het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het beroeps- en volwassenenonderwijs. Dit is gebeurd in de vorm van de Kennisnet Video Portal. Videoconferencing Videoconferencing was lange tijd voorbehouden aan een selecte groep gebruikers. Ook nu nog geldt dat, als videovergaderen al mogelijk is, het zich veelal beperkt tot een vaste plek binnen het bedrijf of de organisatie. En zelfs dan nog komt het regelmatig voor dat het gewoon niet werkt. Reden genoeg om te veronderstellen dat videoconferencing in het onderwijs weinig kans van slagen heeft. Of liever had, want er is heel wat veranderd. Het wegvallen van bandbreedtebeperkingen en de alomtegenwoordigheid van het internet, gecombineerd met gestaag dalende kosten van de vereiste hardware en sterk toegenomen mogelijkheden van software, zouden voor een radicale verandering kunnen gaan zorgen. Sterker nog: het onderwijs zou wel eens het toepassingsgebied kunnen gaan worden waar videoconferencing echt gaat doorbreken. Zo zou van bekende instant messaging programma s gebruik kunnen worden gemaakt voor videotelefonie, een vorm van lage kwaliteit videoconferencing. 10

11 pub.lic.ip.no ser.ver.ip.2 from: poort 1234 payload: I want to see a movie on address and use port Bye! to: ser.ver.ip.2 poort 554 from: pub.lic.ip.no poort 8765 payload: I want to see a movie on address and use port Bye! to: ser.ver.ip.2 poort is not routable from: ser.ver.ip.2 payload: I want to see a movie on address and use port to: poort 8765 poort 5020 Bye! Adressering in de payload vormt een probleem bij niet routeerbare adressen. Wat videoconferencing toevoegt, is interactie die steeds dichter in de buurt komt te liggen van echte interactie tussen personen die elkaar in levenden lijve ontmoeten. Het letterlijk bij de les houden van langdurig zieke leerlingen, echte samenwerking tussen leerlingen van scholen die op honderden kilometers van elkaar af liggen, het live raadplegen van een expert die te ver weg of te druk bezet is voor een bezoek aan de school, de toepassingsmogelijkheden zijn legio. Het Expert op Afstand project, dat SURFnet en Kennisnet hebben opgezet is hier een praktisch voorbeeld van. Het zijn toepassingsmogelijkheden die zich nog verder zullen uitbreiden naarmate videconferencing steeds losser komt te staan van een bepaalde fysieke locatie, een doelstelling die internettechnologie helpt realiseren. Educatieve games Videogames vormen een softwarecategorie die qua omzetcijfers de filmindustrie naar de kroon begint te steken. De jongste loot aan deze tak van software zijn multiplayer games waarin spelers via het internet op verschillende geografische locaties met en tegen elkaar spelen. Succesvolle computergames slagen er in spelers te verleiden om uren te investeren in het opdoen van nieuwe vaardigheden, zich in te leven in een verhaalfiguur en de eigenschappen en eigenaardigheden van andere verhaalfiguren en samenlevingen. De mogelijkheid om stapsgewijs naar een zelfverdiend hoger niveau te gaan, en ook dat nieuwe niveau meester te worden, zorgt voor een gevoel van flow dat er op zijn beurt weer voor zorgt dat spelers, ook degenen die zich in andere situaties maar moeilijk lijken te kunnen concentreren, geboeid blijven. Deze kenmerken van computergames maken dat ze ook in het onderwijs uitermate bruikbaar zijn. SURFnet en Kennisnet werken in het project Make-a-Game momenteel dan ook samen om het maken van educatieve games te stimuleren. IP-telefonie De vrijwel universele beschikbaarheid van internet met voldoende bandbreedte heeft de weg vrijgemaakt voor nog een toepassing: Voice-over-IP. Ook in Nederland is inmiddels een aantal grote VoIP-installaties gerealiseerd. 11

12 En ook voor VoIP is inmiddels software beschikbaar met groeiende mogelijkheden. Tot de voordelen van spraakverkeer over IP-verbindingen behoren het eenvoudig opzetten van groepsgesprekken, de lage gebruikskosten, het versturen van berichten aan groepen gebruikers, locatieonafhankelijke bereikbaarheid van medewerkers en integratie van spraak- en dataverkeer (daar is slechts één netwerk voor nodig). Gecombineerd maken de twee laatstgenoemde eigenschappen van VoIP het mogelijk om medewerkers met behoud van bereikbaarheid en toegang tot de informatiesystemen en applicaties van de organisatie thuis te laten werken. NAT en de nieuwe toepassingen De toepassingen die we hierboven hebben beschreven, functioneren over het algemeen probleemloos zolang er sprake is van communicatie tussen twee of meerdere van een NAT-adres voorziene machines binnen het lokale netwerk. De routers die op het internet verantwoordelijk zijn voor het op de juiste manier doorleiden van dataverkeer zullen gegevenspakketjes met een NAT-adres niet verder leiden en zullen ze dus weggooien. Het gevolg hiervan is dat eindstations, die zich buiten het lokale netwerk bevinden, eindstations die zich binnen het NAT-netwerk bevinden niet kunnen bereiken. En externe gebruikers kunnen dus ook niet op eigen intiatief een videoconferentie of VoIP-gesprek starten met iemand binnen een NAT-netwerk. 12

13 Ook in omgekeerde richting, als een eindstation dat zich achter NAT bevindt, contact legt met een eindstation op het internet, ontstaan er problemen. Zodra het eindstation in het lokale netwerk het initiatief neemt voor een IP-verbinding, bijvoorbeeld voor een videoconferentie of voor het opvragen van een videostream, wordt zijn IP-adres ingebed in de zogenoemde payload (de nuttige lading) van de gegevenspakketjes waarmee hij het aangeroepen eindstation uitnodigt om te communiceren. Dus in de audioen videopakketten wordt niet het publieke IP adres ingevuld. Het aangeroepen eindstation krijgt deze pakketjes binnen, opent ze en begint audio en video terug te sturen naar het IP-adres van de initiatiefnemer. Als dit IP-adres een NAT-adres is, zullen de routers op internet deze pakketjes met audio- en videoinformatie weggooien, aangezien ze een niet-routeerbaar IP-adres als bestemming hebben. Hoewel er in eerste instantie verbinding lijkt te zijn gemaakt, zal het eindstation achter NAT de van het externe eindstation afkomstige audio en video nooit ontvangen. Een tweede obstakel is dat veel streaming video servers en videoconferencing applicaties zelf bepalen welke poorten ze voor het terugzenden van audio en video willen gebruiken. Dit komt omdat ze veelal ontworpen zijn voordat NAT er was of in eerste instantie gebruikt werden voor lokale netwerken. Ze sturen dus pakketjes terug naar een poortnummer dat niet in de tabel van het NAT apparaat staat en dus ook niet bij het juiste eindstation afgeleverd kan worden. Waarom gebruikt u NAT? NAT wordt ingeschakeld op netwerken om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld om meerdere apparaten bereikbaar te maken via één IP-adres, om een netwerk te beveiligen of om ervoor te zorgen dat bij de overstap naar een nieuwe provider het netwerk eenvoudig is aan te passen. Beschikbaarheid IP-adressen Hoewel er vaak nog specifiek om moet worden gevraagd, is het tegenwoordig mogelijk om meerdere adressen toegewezen te krijgen van uw provider. Zeker wanneer de verbinding wordt geleverd door een OSP (Onderwijs Service Provider) behoort levering van een IP-range tot de standaard mogelijkheden. Beveiliging NAT biedt, doordat de netwerkadresomzetting het interne netwerk voor de buitenwereld verborgen houdt, bescherming tegen aanvallen van buitenaf. Aan dit verborgen houden van de interne IP-adressen ontleent NAT zijn alternatieve benaming masquerading (vermommen). Tegenstanders bestempelen deze vorm van beveiliging als security-by-hiding, die volgens hen een vals gevoel van veiligheid biedt en zonder verdere beveiligingsmaatregelen zelfs extra risico s met zich meebrengt. NAT biedt niet meer bescherming dan een erg eenvoudige firewall. Bij grotere netwerken zijn dus zeker nog meer maatregelen nodig. Onafhankelijkheid Indien gebruik wordt gemaakt van NAT is het, bij de overstap naar een nieuwe provider, makkelijk om het eigen netwerk om te nummeren. Het interne netwerk kan immers ongemoeid gelaten worden en alleen het NAT-systeem hoeft te worden aangepast. Het is tegenwoordig echter mogelijk om adressen mee te nemen (bijvoorbeeld in het geval van multihoming). Bovendien is het overstappen naar een nieuwe provider, zeker in het onderwijs, niet een regelmatig terugkerende activiteit. 13

14 Wat nu? Dat NAT in conflict kan komen met nieuwe IPtoepassingen is al langer bekend. Juist doordat het nieuwe toepassingen betreft, is het probleem tot nu toe onderbelicht gebleven. Het is niet de bedoeling om zo ver gaan als de auteur van het artikel NAT: Just Say No, maar dat goed nadenken over NAT loont, is een gegeven. Er worden nieuwe standaarden ontwikkeld om beter met NAT om te gaan en in de nieuwe applicaties geïmplementeerd. Maar wanneer dit voor alle applicaties en alle NAT apparaten gerealiseerd is, weet niemand. nieuwe technologie zoals streaming video, videoconferencing en VoIP. Technologie die in alle geledingen van het onderwijs van grote betekenis zal gaan worden. Dit is ook de reden dat er momenteel wordt gewerkt aan een aan NAT gewijd Cookbook. In dit cookbook staan praktische oplossingen voor veelvoorkomende situaties waarbij NAT nu eenmaal een gegeven is.daarbij wordt met name gekeken naar de in het voortgezet onderwijs veelgebruikte ISAserver. Dit cookbook is in pdf-formaat te downloaden via: Deze brochure heeft hopelijk duidelijk gemaakt dat de mogelijke implicaties van NAT de serieuze aandacht verdienen van iedere organisatie die nadenkt over of bezig is met de invoering van 14

15 Deze brochure is tot stand gekomen in het kader van het gezamenlijke SURFnet/Kennisnet project. In dit project werken SURFnet en Kennisnet samen om innovatieve internetdiensten beschikbaar te maken voor het onderwijs in Nederland. Tekst: Joost Mulder Fotografie: Jac Kloots Fotografie omslag: Aafke Holwerda Vormgeving: RAAK Grafisch Ontwerp Utrecht Druk: De Longte Juli

16 SURFnet bv Postbus DA Utrecht T F

DIGITAAL BEKEKEN. Doctoraalscriptie Juridische Bestuurswetenschappen. Katholieke Universiteit Brabant Examencommissie:

DIGITAAL BEKEKEN. Doctoraalscriptie Juridische Bestuurswetenschappen. Katholieke Universiteit Brabant Examencommissie: DIGITAAL BEKEKEN Welke zijn de beleidsmatige en juridische mogelijkheden en randvoorwaarden om electronic monitoring in computernetwerken toe te passen? Doctoraalscriptie Juridische Bestuurswetenschappen

Nadere informatie

IP versie 6. Versie 2.0

IP versie 6. Versie 2.0 IP versie 6 Versie 2.0 1 2 IP versie 6 Versie 2.0 Nationaal Cyber Security Centrum Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070 751 55 55 F 070 888 75 50 www.ncsc.nl info@ncsc.nl Oktober

Nadere informatie

KPN Lokale Overheid IPv6

KPN Lokale Overheid IPv6 KPN Lokale Overheid IPv6 Whitepaper Datum : 26 juni 2013 Auteur : Jan Lammerts; Architect KPN LO Versie : 1.5 Status : Draft KPN LO Maanplein 110 2516 CK Den Haag T 070-343 69 00 E info.lokaleoverheid@kpn.com

Nadere informatie

Het ongewenste einde van end-to-end Internet?* door Erik Huizer

Het ongewenste einde van end-to-end Internet?* door Erik Huizer Het ongewenste einde van end-to-end Internet?* Dit artikel is verschenen in nummer 2 van het Tijdschrift I&I (jaargang 2000) en in geactualiseerde vorm in de jubileumuitgave van I&I nieuwe media in perspectief

Nadere informatie

De belangrijkste informatie over IPv6 en de gebeurtenissen rond IP in 2011: pagina 1 en 2.

De belangrijkste informatie over IPv6 en de gebeurtenissen rond IP in 2011: pagina 1 en 2. Briefing IPv6 In 2011 worden de laatste IPv4-adressen toegekend, waarna het belang van de nieuwe versie van het Internet Protocol, IPv6, snel toe zal nemen. NederHost informeert u in deze briefing over

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-whitepaper IPv6 Monitoring

Nadere informatie

Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK. VECHTDAL COLLEGE Hardenberg

Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK. VECHTDAL COLLEGE Hardenberg 2012 Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK VECHTDAL COLLEGE Hardenberg P R O X Y S ERVERS JOO ST VAN EC K & FRAN K D E BOER V6I N3 VE CHTD A L COLLEG E HAR D ENBER G 2012 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland

Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken DGET - TM Project: 2008.071 Publicatienummer: 2008.071-0905 Datum: Utrecht, 10 juni 2009 Auteurs: Dr.

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Wireless Leiden. Afstudeerverslag. Eduroam bij Wireless Leiden 802.1x

Wireless Leiden. Afstudeerverslag. Eduroam bij Wireless Leiden 802.1x Wireless Leiden Eduroam bij Wireless Leiden 802.1x Afstudeerverslag Naam : Richard van Mansom Organisatie : Wireless Leiden Datum : 9 Juni 2008 Opleiding : Hogeschool Leiden Informatica Document : Afstudeerverslag

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Internet groeit uit zijn jasje

Internet groeit uit zijn jasje 58 Internet groeit uit zijn jasje Dr. ing. Sander Klous, drs. Tünde Balint en drs. Joost M.A. Koedijk CISA CISM Dr. ing. S. Klous heeft meer dan tien jaar ervaring in grootschalige dataverwerking en is

Nadere informatie

IPv6 Monitoring in Nederland: De Nulmeting

IPv6 Monitoring in Nederland: De Nulmeting Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-whitepaper 35334 IPv6 Monitoring

Nadere informatie

IPv6 Monitoring in Nederland: De Vijfde Meting

IPv6 Monitoring in Nederland: De Vijfde Meting TNO-whitepaper TNO 2012 R10758 IPv6 Monitoring in Nederland: De Vijfde Meting Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31 88 866 70 57 infodesk@tno.nl Datum

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

9/1 Protocollen voor internet

9/1 Protocollen voor internet Internet, Intranet & Webservices 9/1 Protocollen voor internet 9/1.1 Internet on line Enkele van de functies van NetWare die het pakket tegenwoordig zo populair maken, waren in de eerste versies nog niet

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

Algemene toelichting

Algemene toelichting Algemene toelichting 1. Aanleiding en doel Het gebruik van telefoon- en internetverbindingen voor geautomatiseerde toepassingen zal naar verwachting sterk toenemen. Het gaat hierbij vooral om communicatie

Nadere informatie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie Advies IP Telefonie Januari 2006 Ictivity Amsterdam Advies IP Telefonie ICTIVITY DOCUMENTGEGEVENS Versiehistorie: Versie Datum Auteurs Status document 1.0 01-02-2006 Rob Prickaerts 1 ste conceptversie

Nadere informatie

THUISNETWERKEN. Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s

THUISNETWERKEN. Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s THUISNETWERKEN Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s Hardware- en softwarematig opzetten van een Peer-to-Peer netwerk Beheer van gebruikers en hun machtigingen Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl Kennisnet 2 Advies infrastructuur Kennisnet na 2003 2002 Kennisnet.nl Samenvatting In 1997 is de overheid gestart met de aanleg van Kennisnet, de internet-basisinfrastructuur voor het Nederlandse onderwijs.

Nadere informatie

IPv6 multihoming. Scriptie. elektrotechniek/telematica, HVU

IPv6 multihoming. Scriptie. elektrotechniek/telematica, HVU Scriptie IPv6 multihoming Opleiding: elektrotechniek/telematica, HVU Afstudeerbedrijf: Amsterdam Internet Exchange Naam: Studentnummer: 1109024 Datum: 20-05-2003 Examinator: Dhr Uiterwijk Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

EEN IPV6-NUMMERPLAN OPSTELLEN HANDLEIDING

EEN IPV6-NUMMERPLAN OPSTELLEN HANDLEIDING EEN IP6-NUMMERPLAN OPSTELLEN HANDLEIDING EEN IP6-NUMMERPLAN OPSTELLEN HANDLEIDING ersie 2, 18 september 2013 INHOUD 1. Inleiding... 3 1.1. oor wie is dit document bedoeld?... 3 2. Opbouw van IPv6-adressen...

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak A.D. (Ton)

Nadere informatie

SURFnet dienstenbrochure. A-Select: de A van authenticatie

SURFnet dienstenbrochure. A-Select: de A van authenticatie SURFnet dienstenbrochure A-Select: de A van authenticatie SURFnet, 2005 SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht www.surfnet.nl info@surfnet.nl Eerder verschenen in deze reeks: - Streaming audio en video

Nadere informatie