De assurantie-adviseur is dood!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De assurantie-adviseur is dood!"

Transcriptie

1 De assurantie-adviseur is dood! Mythe of werkelijkheid? Drs. Chris H.C.W. Baelemans 2012 Dukers & Baelemans

2 Context en achtergrond Advieskader Toezicht Kredietcrisis en woekerpolisaffaire Economische recessie Woningmarkt Pensioenstelsel Arbeidsmarkt Technologische ontwikkeling Internet Social media

3 Het advieskader en toezicht Kwaliteit Financieel advies Prijs Transparantie

4 Brief De Jager 12 oktober 2010 De gewenste cultuuromslag van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering is onvoldoende gerealiseerd.

5 Bgfo Vakbekwaamheid 2 Eed of belofte 3 Productontwikkelingsproces 4 Interne klachtenafhandeling 5 Informatieplichten hypotheekaanbieders 6 Kostentransparantie aanbieders 7 Execution only 8 Beloningsregels provisieverbod 9 Gelijk speelveld 10 Dienstverleningsdocument

6 Woningmarkt, pensioenstelsel, arbeidsmarkt Lenteakkoord Deelakkoord Regeerakkoord Na-akkoord 6

7 Status eigenwoningregeling Per 1 juli 2012: Verlenging verlaagd tarief overdrachtsbelasting Per 1 september 2012: Geen of lagere overdrachtsbelasting bij verkoop binnen 36 maanden Per 29 oktober 2012: Restschulden tijdelijk aftrekbaar Verlenging termijn aftrekbaarheid meerdere woningen

8 Status eigenwoningregeling Per 1 januari 2013: Verlaging Loan-to-Value ratio Hypotheekrenteaftrekbeperking voor nieuwe gevallen Afschaffing van de vrijstelling in box 1 voor respectievelijk de KEW, de BEW en de SEW Restschulden tijdelijk aftrekbaar Leningsfaciliteit voor starters wordt uitgebreid Per 1 januari 2014: Hypotheekrenteaftrekbeperking voor bestaande gevallen

9 Aftrekbeperking nieuwe gevallen Aanpassing begrip eigenwoningschuld Aanpassing begrip vrijstelling KEW/SEW/BEW Overgangsrecht

10 Eigenwoningschuld Aflossen tenminste annuïtair in 30 jaar Verzwaring maandlast van 15 20% Aflossingsverplichting moet contractueel worden overeengekomen De voorwaarden gelden per leningdeel Aflossingsverplichting moet daadwerkelijk worden nageleefd In een jaar opgelopen betalingsachterstanden, die het volgende jaar worden ingehaald, leiden niet tot verlies van aftrek Onbedoelde fouten in de betaling of berekening van het aflossingsbedrag, leiden niet tot verlies van aftrek In het uiterste geval dat de belastingplichtige aannemelijk maakt dat er sprake is van onvoldoende betalingscapaciteit, mag uiterlijk aan het einde van het vierde kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin het eerste betalingsprobleem zich voordeed een nieuwe annuïteit voor de resterende looptijd worden vastgesteld

11 KEW, BEW, SEW De vrijstelling KEW/SEW/BEW komt te vervallen voor na 31 december 2012 afgesloten contracten Na deze datum gesloten contracten vallen in box 3

12 Overgangsrecht - eigenwoningschuld Hoofdregel - eigenwoningschuld Alle op 31 december 2012 tot de eigenwoningschuld van een belastingplichtige behorende schulden worden aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld Aanvulling Onder bestaande eigenwoningschuld wordt mede verstaan de eigenwoningschuld die de belastingplichtige in 2012 had, op het moment direct voorafgaand aan de vervreemding van een eigen woning, indien de belastingplichtige in 2013 weer een schuld in verband met een eigen woning heeft. Aanvulling Onder bestaande eigenwoningschuld wordt mede verstaan de eigenwoningschuld die in 2013 ontstaat ten gevolge van een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de belastingplichtige tot de verwerving van een eigen woning. Beperking Uiteindelijk valt enkel de omvang van de op de overblijvende woning rustende eigenwoningschuld aangemerkt als de bestaande eigenwoningschuld 12

13 Voorbeeld - aanvulling Piet heeft op 1 mei 2012 zijn woning verkocht voor De eigenwoningschuld direct voorafgaande aan de verkoop van zijn oude woning bedroeg eveneens Op dit moment huurt hij een woning Piet koopt op 1 september 2013 een nieuwe woning voor Indien Piet de nieuwe woning financiert voor valt hiervan onder het overgangsrecht Het restantbedrag van komt voor aftrek in aanmerking, indien het een annuïtaire lening betreft die in ten minste 30 jaren wordt afgelost

14 Voorbeeld - beperking Jan is op 1 november 2012 verhuist naar een nieuwe woning met een waarde van De hypotheek op de nieuwe woning bedraagt Jan heeft zijn oude woning met een eigenwoningschuld van nog niet verkocht Jan verkoopt zijn oude woning op 1 juli 2013 voor Op 31 december 2012 heeft Jan een eigenwoningschuld van Vanaf 1 juli valt echter de eigenwoningschuld op de nieuwe woning ad onder het overgangsrecht

15 Overgangsrecht KEW/BEW/SEW Hoofdregel KEW/BEW/SEW Een KEW, BEW, SEW is een op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning Aanvulling Onder een KEW, SEW of BEW wordt tevens verstaan een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht waarvan de uitkering zal worden aangewend voor de aflossing van een na 31/12/2012 gesloten hypotheek waarvoor reeds op 31/`12/2012 een onherroepelijke koopovereenkomst bestond Aanvulling Een op 31/12/2012 bestaande KEW, SEW of BEW mag na 31/12/2012 worden omgezet in een andere KEW, SEW of BEW mits het verzekerde kapitaal of de contractueel over te maken bedragen op de spaarrekening of het beleggingsrecht niet worden verhoogd

16 De hoofdstappen Vaststellen Eigenwoningschuld Vaststellen aflossingsvorm Vaststellen restant 30-jaarstermijn

17 Vaststellen eigenwoningschuld 1 Vaststellen verkoopprijs bestaande woning 2 Vaststellen bestaande eigenwoningschuld Vaststellen eigenwoningreserve 3 4 Vaststellen aankoopprijs nieuwe woning 5 Vaststellen nieuwe eigenwoningschuld

18 Vaststellen aflossingsvorm 1 Vaststellen eigenwoningschuld nieuwe woning 2 Vaststellen eigenwoningschuld per 31/12/ Vaststellen annuïtaire lening

19 Vaststellen restant 30-jaarstermijn 1 Vaststellen duur en bedrag verstreken termijn 2 Vaststellen restant duur 30-jaarstermijn

20 Voorbeeld Eveline heeft op 1 maart 2002 een woning gekocht Op dat moment heeft zij een levenhypotheek gesloten voor (EWS) De eigenwoningschuld op 31/12/2012 bedroeg nog steeds Op 1 maart 2015 verkoopt Eveline haar huis voor Zij koopt een nieuw huis voor

21 Vaststellen eigen woningschuld Omschrijving Bedrag Verkoopprijs bestaande woning Eigenwoningschuld bestaande woning -/ Eigenwoningreserve Aankoopprijs nieuwe woning Eigenwoningreserve -/ Eigenwoningschuld nieuwe woning

22 Vaststellen aflossingsvorm Omschrijving Bedrag Eigenwoningschuld nieuwe woning Eigen woningschuld per 31/12/ Verplichte (minimaal) annuïtaire aflossing

23 Vaststellen restant 30-jaarstermijn Verplichte (minimaal) annuïtaire aflossing Andere aflossingsvorm toegestaan Bedrag Verstreken termijn Restant termijn jaar jaar 17 jaar 23

24 Aftrekbeperking bestaande gevallen Vanaf 1 januari 2014 Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen Maximale aftrektarief (vierde schijf) in stappen van 0,5% per jaar terugbrengen naar tarief van de derde schijf Budgettair neutraal verlaging van het hoogste tarief Verlenging van de derde belastingschijf

25 Voorbeeld renteaftrek Jaar Aftrekpercentage Netto maandlasten % ,5% % ,5% % ,5% % ,5% % Verschil in maandlasten per jaar 2.800

26 Verhoging AOW-leeftijd AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar Geleidelijke, maar versnelde verhoging AOW-leeftijd Pensioenakkoord Lenteakkoord Deelakkoord Nog snellere verhoging AOW-leeftijd

27 Status AOW Geboortedatum Aow-gerechtigde leeftijd AOW in jaar Voor 1 januari jaar 2012 Na 31 december 1947 en voor 1 december jaar en 1 maand 2013 Na 30 november 1948 en voor 1 november jaar en 2 maanden 2014 Na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober jaar en 3 maanden 2015 Na 30 september 1950 en voor 1 juli jaar en 6 maanden 2016 Na 30 juni 1951 en voor 1 april jaar en 9 maanden 2017 Na 31 maart 1952 en voor 1 januari jaar 2018 Na 31 december 1952 en voor 1 september jaar en 4 maanden 2019 Na 31 augustus 1953 en voor 1 mei jaar en 8 maanden 2020 Na 30 april 1954 en voor 1 januari jaar 2021 Na 31 december 1954 Nog niet bekend. De regering beslist dit later

28 Overige pensioenmaatregelen Maximale opbouwpercentage verlagen met 0,4% Middelloon maximaal 1,75% per jaar Eindloon maximaal 1,5% per jaar Pensioenopbouw Pensioengevend loon Maximaal pensioengevend salaris bedraagt Geldt voor zowel 2 de (pensioen) als 3 de pijler (lijfrente) Vitaliteitspakket Regeling voor vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd Werkbonus voor werknemers 61-plus Mobiliteitsbonus voor 55-plussers

29 Hervorming WW / ontslag Werkgevers gaan betalen voor eerste 6 maanden WW Eenduidig ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen Individueel recht op scholing bij ontslag Lenteakkoord Regeerakkoord Werkgevers gaan niet betalen voor eerste 6 maanden WW WW-premies gaan structureel omhoog Nog maar 1 ontslagroute via het UWV Ontslagvergoeding maximaal ½ maandsalaris per dienstjaar (maximum van ) Maximale duur WW-uitkering wordt verlaagd naar 24 maanden (12 maanden loongerelateerd, 12 maanden vervolguitkering)

30 Planning hervorming WW/ontslag WW-premies gaan structureel omhoog 1 januari 2014 Ontslagvergoeding maximaal een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van juli 2014 Nog maar 1 ontslagroute via het UWV 1 juli 2014 Maximale duur WW-uitkering wordt verlaagd naar 24 maanden (12 maanden loongerelateerd, 12 maanden vervolguitkering) 1 juli 2014

31 Na-akkoord De zorgtoeslag, een tegemoetkoming in de zorgkosten, blijft gehandhaafd. Tarieven belastingschijven blijven gelijk De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 De algemene heffingskorting wordt met 3 procent afgebouwd voor inkomens tussen en De arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt afgebouwd tot nul bij ruim miljoen euro extra voor verzachten ingrepen bij WW en ontslagrecht Met de opbrengst van het beperken van de hypotheekrenteaftrek wordt de derde belastingschijf verlengd, waardoor het voor meer mensen langer duurt voordat ze het hoogste belastingtarief betalen

32 Internet, social media Opkomst vergelijkers Ontstaan van digitaal advies Technologie Groei van Execution only Kracht van social media

33 De wereld van het intermediair Bgfo 2013 Druk op adviestarieven Toename excution only Modularisering diensten Onafhankelijkheid belangrijker Adviesbehoefte neemt toe als gevolg van onzekerheden en onduidelijkheden Financiële positie klanten wordt slechter Bezuinigingen en hervormingen Technologische ontwikkeling Klanten worden mondiger Klanten gaan meer vergelijken Klanten kiezen voor goedkopere distributie

34 Klant maakt eerder een keuze Nazorg Oriëntatie Keuze oplossingen en afsluiten Inventarisatie Vergelijking oplossingen Inzicht huidige situatie Advies gewenste situatie

35 Waar kiest de klant voor? Bank Intermediair Execution only

36 Wat denkt de klant in 2012? 38% denkt dat het advies gratis was 15% weet het niet 32% de adviseur krijgt provisie 17% ik moest fee betalen Bron: Onderzoek IG&H Q1 2012

37 Advies Weet de consument wat advies is en kan de consument de waarde inschatten? Kortom: wordt de consument uw nieuwe concurrent?

38 Het alternatief

39 Het alternatief

40 Het alternatief

41 De aanbieders Alle producten ook zonder advies?? Met K&E toets

42 Rechtstreeks en apart in rekening brengen Advieskosten Distributiekosten Productprijs

43 Zelf doen, SEH onderzoek

44 Één keuze wordt duidelijk Product met advies kost... plus eenmalige afhandeling/administratie/distributie kosten bij afname product Zelf doen kost uitsluitend de afhandeling/administratie/ distributie kosten

45 Wat maakt advies interessant? Kwantiteit Kwaliteit Beleving

46 De kwantiteit Kwantiteit Beleving Kwaliteit Welke werkzaamheden verricht de adviseur voor mij? Hoeveel uren is de adviseur voor mij bezig? Wat is de prijs van het advies?

47 De praktijk van nu voorbeeld 1 Werkzaamheden voor een nieuwe hypotheek of verzekering Richtprijs Maximale prijs Hypotheekadvies inclusief bemiddelen 2.290, ,- Hypotheekadvies (zonder afgeronde bemiddeling hypotheek) 995, ,- Bemiddelen van de hypotheek 1.995, ,- Bemiddelen van een overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsverzekering Second opinion m.b.t. hypotheekadvies van derden (kosten vervallen bij afsluiten hypotheek) 350,- 500,- 250,- 250,- Analyse aanpassing hypotheek 250,- 250,-

48 De praktijk van nu voorbeeld 2 Diensten Urenindicatie Uur maal tarief ( ) Hypotheek bij aankoop woning Overbruggingskrediet e hypotheek/verhoging bestaande klant e hypotheek/verhoging nieuwe klant Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Begeleiding echtscheiding Echtscheiding i.c.m. hypotheekaanvraag Begeleiding aanvraag starterslening SVn Analyse verbouwen of verhuizen Analyse oversluiten of niet Oversluiten hypotheek Pensioenadvies

49 De praktijk van nu voorbeeld 3 Vergoeding op basis van uren Uurtarieven: Senior adviseur : 160,- Adviseur: 125,- Administratief medewerker: 90,- of Vergoeding op basis van vast tarief Productcategorie (senior) adviseur (uren) Adm. Medewerker (uren) Vermogensopbouw Beleggingsverzekering Levensverzekering Productcategorie Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Tarieven van de dienstverlening CA. 1,25 % van de hypotheeksom met max en min CA. 1,25 % van de hypotheeksom met max en min Nieuwe hypotheek Verhoging hypotheek Bankspaarproduct Bankbeleggingsproduct Bankspaarproduct 600,- Bankbeleggingsproduct 600,- Tweede hypotheek 1% van de verhoging, minimaal 500,- Financieel plan 750,- tot 1.500,-

50 De kwantiteit Kwantiteit Beleving Kwaliteit Welke werkzaamheden verricht de adviseur voor mij? Hoeveel uren is de adviseur voor mij bezig? Wat is de prijs van het advies? Zijn deze vragen nu beantwoord?

51 De kwaliteit Kwantiteit Kwaliteit Kies ik voor de beste adviseur? Krijg ik het best passende advies? Beleving

52 De praktijk van nu Alle adviseurs zijn: Deskundig Bij alle adviseurs: Krijgt u het best passende advies Sommige adviseurs: Zijn onafhankelijk

53 De kwaliteit Kwantiteit Beleving Kwaliteit Kies ik voor de beste adviseur? Krijg ik het best passende advies? Zijn deze vragen nu beantwoord?

54 De beleving Kwantiteit Beleving Kwaliteit Heb ik vertrouwen in de adviseur? Voel ik mezelf zeker bij de adviseur? Heb ik een klik met de adviseur? Heeft de adviseur aandacht voor mij?

55 De praktijk van nu Alle adviseurs zijn: Betrouwbaar Transparant Integer Bij alle adviseurs: Staat het klantbelang centraal Is er aandacht voor de persoonlijke situatie Sommige adviseurs: Zijn eerlijk

56 De beleving Kwantiteit Beleving Kwaliteit Heb ik vertrouwen in de adviseur? Voel ik mezelf zeker bij de adviseur? Heb ik een klik met de adviseur? Heeft de adviseur aandacht voor mij? Zijn deze vragen nu beantwoord?

57 Hoe voorkomen wij weglek? Contract dienstverlening Beeldvorming adviesvraag Keuze adviseur Eerste oriëntatie advieskanaal Vergelijking dienstverlening adviseur Keuze advieskanaal Oriëntatie adviseur

58 De kwantiteit Kwantiteit Beleving Kwaliteit Maak in detail duidelijk wat u voor de klant doet, hoeveel uur u bezig bent en wat het kost! Biedt de klant de mogelijkheid onderdelen zelf te doen!

59 Inventarisatie Nazorg Inventarisatie Afsluiten en afhandelen Inzicht huidige situatie Keuze oplossingen Advies gewenste situatie Vergelijking oplossingen

60 De toekomst Wat kan de klant zelf doen?

61 De kwaliteit Kwantiteit Beleving Kwaliteit Laat de klant het eindresultaat zien (voorbeeld rapporten en berekeningen)! Laat de klant kennis maken met positieve klantervaringen!

62 Tastbaar maken

63 Herkenbaar maken

64 De beleving Kwantiteit Kwaliteit Besteed uitgebreid aandacht aan het oriëntatiegesprek! Zorg voor verbinding, verbanden,verbintenis en binding! Beleving

65 Het verbond met de klant Vertrouwen Contact maken Verbanden Inventarisatie Advies Motivatie Commitment Bemiddeling Binding Nazorg Actief beheer Ambassadeurs Verbinding Verbintenis

66 De lichtpunten 2013 Adviesbehoefte groeit Gelijk speelveld Van productadvies naar advies als product Efficiencymogelijkheden Daling adviesaanbod Meer verbinding met klanten

67 De toekomst

2012 Dukers & Baelemans. Waar zijn de lichtpunten?

2012 Dukers & Baelemans. Waar zijn de lichtpunten? 2012 Dukers & Baelemans Waar zijn de lichtpunten? Context en achtergrond Advieskader Toezicht Kredietcrisis en woekerpolisaffaire Economische recessie Woningmarkt Pensioenstelsel Arbeidsmarkt Technologische

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Inkomstenbelasting 201113 De eigen woning Eigenwoningregeling Schenkvrijstelling Eigenwoningschuld 2013 Schuld aangegaan in verband met eigen woning Contractueel verplicht ten minste

Nadere informatie

de Kredieter Hypotheken & financiële planning

de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Martin van de Biezen Erkend hypotheek adviseur / Gecertificeerd financieel planner Specialisatie: Hypotheken & financiële planning vdbiezen@kredieter.nl

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen Ruben Stam Programma Er was eens. - ons huidige pensioenstelsel nader belicht Roerige tijden - het pensioenstelsel onder hoogspanning Wat ú kunt doen! - Úw keuzes

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Eindejaarsspecial tips eigen woning

Eindejaarsspecial tips eigen woning Eindejaarsspecial tips eigen woning Nog snel inspelen op beperking hypotheekrenteaftrek? De wet kent maar een beperkt aantal uitzonderingen waarin - bij een tijdelijk aflossingstekort - het recht op hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Actualiteiten rond de eigen woning

Actualiteiten rond de eigen woning Vakblad Financiële Planning, Actualiteiten rond de eigen woning Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/4 Bijgewerkt tot: 10-01-2013 Auteur: Drs. J.E. van den Berg

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

25-9-2013. Permanente educatie SEH. Lindenhaeghe. Introductie en werkafspraken. Geen voorstelronde maar

25-9-2013. Permanente educatie SEH. Lindenhaeghe. Introductie en werkafspraken. Geen voorstelronde maar Permanente educatie SEH Lindenhaeghe Introductie en werkafspraken Geen voorstelronde maar 3 1 Agenda Sociale zekerheid ( AOW/ANW/WW ) Tijdelijke meerdere woningen (crisismaatregel) LTI/LTV Normering 2013

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Fiona (32 jaar) verkoopt op 1 maart 2015 haar eigen woning. Ze houdt een restschuld over van 20.000,00. Tot wanneer is de rente over deze restschuld uiterlijk

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument V.o.f. Assurantiekantoor H. Nijhuis h.o.d.n. Assurantiekantoor H. Nijhuis en/of Planner, Inkomens- en vermogensplanning Bentelosestraat 10, 7496 PG Hengevelde www.assurantiekantoornijhuis.nl

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Contactgegevens. Kosterman Hypotheken Harplaan 1A 3438 CN NIEUWEGEIN Tel: 030-604 28 08 www.kostermanhypotheken.nl info@kostermanhypotheken.

Contactgegevens. Kosterman Hypotheken Harplaan 1A 3438 CN NIEUWEGEIN Tel: 030-604 28 08 www.kostermanhypotheken.nl info@kostermanhypotheken. Kantoorpresentatie Contactgegevens Kosterman Hypotheken Harplaan 1A 3438 CN NIEUWEGEIN Tel: 030-604 28 08 www.kostermanhypotheken.nl info@kostermanhypotheken.nl Even voorstellen John Kosterman Geboren

Nadere informatie

Eigen woning Strop of paradijs?

Eigen woning Strop of paradijs? De fiscale regels met betrekking tot de eigen woning zijn niet eenvoudiger geworden Eigen woning Strop of paradijs? Het zal u niet zijn ontgaan. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum)

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) J.L. van Rijweg 40 2713 JA ZOETERMEER Telefoon: 079 316 16 26 Fax: 079 316 16 20 E-mail: info@fpn-groep.nl

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW EN BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Februari 2017 Hieronder vind je een toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek. Ook lees je meer over de belangrijkste fiscale regels die in 2016

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? A.C. Koijen & Partners Hypotheken Pensioenen en Verzekeringen Esserstraat 79 Bredaseweg 4 4813 EJ Breda 4861 AH Chaam AC Koijen & Partners adviseert en bemiddeld

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN ROSSUM & ZN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN ROSSUM & ZN Dienstverleningsdocument voor relaties van Assurantiekantoor van Rossum & Zn. Mei 2010 ASSURANTIEKANTOOR VAN ROSSUM & ZN ASSURANTIEKANTOOR VAN ROSSUM & TERNEDE H. de Vrieslaan 105 1097 EJ AMSTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hypotheek Gilde Noord BV, Nijbracht 126, Postbus 1085, 7801 BB, Emmen, www.hypotheekgilde.nl, 0591-650660, 0591-650666, : www.hypotheekgilde.nl, @: info@hypotheekgilde.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument K. Venema Assurantiën, Kerkstraat 58-60, 9271 AN ZWAAGWESTEINDE Tel. : 0511-447500, Fax : 0511-445343 www.kvenemaassurantien.nl, info@kvenemaassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 1 Agenda 1. AOW 2. Pensioen 3. DGA 4. Lijfrente 5. Eigen woning / hypotheekrente

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2016

Je hypotheek en de belasting in 2016 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2016 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2016 gelden voor

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2016 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin. OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.nl; website: www.opmaatdebruin.nl. Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd)

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN Postbus 4003 1620 HA HOORN Telefoon: 0229 234334 Fax: 0229-243644 E-mail: info@bvw.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding Dienstverleningsdocument Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding OPMAAT Verlaan is actief op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning en allerlei aanverwante producten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door de CNIP financieel advies, Active Finance BV, hierna CNIP. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 26 april 2013 Inleiding De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN EN EIGEN WONING Juni 2014 A. INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft na afstemming

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak buiten kantooruren maken.

Eventueel kunt u met ons een afspraak buiten kantooruren maken. Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen Postbus 1041 9701BA Groningen Telefoon: 050 318 40 20 Fax: 050 313 04 40 Internet: www.lagrohypotheken.nl Openingstijden : Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. Bakker Verzekeren Hypotheken & Financieel Advies B.V. BomKade 17 3311JD Dordrecht Tel 06-46211165 & info@bakkerbusiness.nl Kvk 24322897 AFM 12004344 Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Inhoud. A Inleiding 3

Inhoud. A Inleiding 3 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overgangsrecht kapitaal verzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) Inhoud

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v.

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Wft Hypothecair Krediet oefenexamen

Wft Hypothecair Krediet oefenexamen Wft Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Wat is juist met betrekking tot het recht van erfdienstbaarheid? A. Erfdienstbaarheid kan alleen ontstaat vanuit een wettelijke regeling. B. Het recht van erfdienstbaarheid

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dalwagen 69 6669 ML Dodewaard Telefoon 0488 42 81 04 Fax 0488 42 81 04 Mobiel 06-17 17 18 78 Website www.schuilingadvies.eu E-mail info@schuilingadvies.eu Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument by admin - Tuesday, February 05, 2013 http://www.nederlandfinancieel.nl/blog/nederlandfinancieel-2/dienstverleningsdocument/ Dienstverleningsdocument Nederlandfinancieel, kantoorhoudende

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2017

Je hypotheek en de belasting in 2017 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2017 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2017 gelden voor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Januari 2013 Dienstverleningsdocument De Raedtgevers, Raedtgever Jack Meulensteen BV, Postbus 10411, 6000 GK Weert, www.raedtgevers.nl, tel: 0495-451755 fax: 0495-451435, info@raedtgevers.nl

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bonheem Finance BV

Dienstenwijzer Bonheem Finance BV Dienstenwijzer Bonheem Finance BV, Gelderlandhaven 2 Y, 3433 PG Nieuwegein, Postbus 6, 3430 AA Nieuwegein Telefoon: 030-6018899, Fax: 030-6018907 Website: www.bonheem.nl Email: bonheem@xs4all.nl A. Inleiding

Nadere informatie