Innovatie-monitor 2006 Jaarlijks onderzoek naar producten dienstinnovatie bij middelgrote en grote bedrijven in Nederland. α β

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatie-monitor 2006 Jaarlijks onderzoek naar producten dienstinnovatie bij middelgrote en grote bedrijven in Nederland. α β"

Transcriptie

1 Innovatie-monitor 2006 Jaarlijks onderzoek naar producten dienstinnovatie bij middelgrote en grote bedrijven in Nederland α β Innoveren door samenwerken Twynstra The Bridge is onderdeel van Twynstra Gudde

2 Twynstra The Bridge Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 De Innovatie-monitor 2006

3 Voorwoord When more of the same is not enough... The Bridge is gespecialiseerd in hulp en advies bij innovatie. The Bridge is onderdeel van Twynstra Gudde. Strategische marketeers en innovatiespecialisten van andere gerenommeerde bureaus hebben zich in de afgelopen 6 jaar bij The Bridge aangesloten om het vak business innovatie verder te professionaliseren en kennis en ervaring te bundelen. We zien daardoor natuurlijk veel van de actuele stand van zaken op het gebied van innovatie bij de middelgrote en grote ondernemingen in Nederland, maar we zijn zelf ieder jaar toch ook weer benieuwd naar de uitkomsten van de Innovatiemonitor. Komt er uit wat we ook op onze maandelijkse ontbijtsessies in Zeist horen, of zijn de ondernemende managers die we daar ontvangen de innovators avant la lettre en volgt de rest van Nederland op afstand? Dit jaar onderzochten we naast het standaardrepertoire met name de mate en het effect van samenwerking in innovatie. Zou de, in onze ogen veel belovende, Open Innovation gedachte al geland zijn en zien bedrijven het nut en de winst van samenwerking (α + β +... R ) in dezelfde mate als wij? Om bij dat laatste te beginnen: het aantal strategische samenwerkingen is veel groter dan we op basis van onze ervaring verwachtten. Vooral in de dienstensector wordt druk gezocht naar nieuwe combinaties van competenties. Daarnaast ben ik getroffen door de bevestiging van ons beeld dat op veel plaatsen de innovatie-ambities groot zijn, maar dat het topmanagement er nog lang niet overal in slaagt de intenties actief uit te dragen. Uit onze adviespraktijk weten we dat dat niet altijd een kwestie van willen is, maar ook heel vaak van een, relatief eenvoudig te ondervangen, gebrek aan ervaring in het managen van het evenwicht tussen core business en new business. Ik verwacht al met al dat u de resultaten van het onderzoek kunt gebruiken om uw eigen innovatiepraktijk te benchmarken en uw aanpak te evalueren. Mijn collega s, die het onderzoek hebben uitgevoerd en samengevat, hebben weer boeiende constateringen gedaan. Met dank aan allen die de enquête hebben ingevuld, Radboud de Groot Directeur Twynstra The Bridge 3

4 Executive summary Deze executive summary geeft de belangrijkste conclusies over de stand van zaken op het gebied van product- en dienstinnovatie in Nederland en over het thema van deze monitor Innoveren door samenwerken. De Innovatie-monitor 2006 is het zesde jaarlijkse onderzoek van Twynstra The Bridge naar producten en dienstinnovatie bij bedrijven in Nederland. In totaal hebben 539 managers uit 23 verschillende sectoren aan het onderzoek deelgenomen. Na toetsing op volledigheid en herkomst (met name bedrijfsomvang) zijn de antwoorden van 434 respondenten gebruikt. Meer dan de helft van de respondenten is CEO, directielid, innovatie-manager of business developmentmanager. Alle respondenten zijn betrokken bij de innovatie-activiteiten in hun organisatie. De belangrijkste conclusies uit de Innovatie-monitor 2006: noodzaak en prioriteit van innovatie stijgen weer. de twee belangrijkste strategische prioriteiten zijn: omzet verhogen door zelfstandige groei op bestaande markten en omzet verhogen door innovatie. de verwachting is dat meer dan 50% van de bedrijven volgend jaar meer zal investeren in innovatie. Philips, Tom Tom, DSM, KPN en Apple worden door de respondenten gezien als de meest innovatieve bedrijven die in Nederland actief zijn. het Nederlandse bedrijfsleven heeft de ambitie radicaal te innoveren. Dit in tegenstelling tot de huidige focus die gericht is op het behalen van resultaten op de korte termijn met de bekende producten, diensten en klanten. bedrijven waarin de top van de organisatie een voortrekkersrol ten aanzien van innovatie heeft, hebben een aanzienlijk grotere kans op innovatiesucces. Deze CEO s geven ruimte aan ondernemerschap binnen de organisatie. het Nederlandse bedrijfsleven werkt al veelvuldig samen in alle fasen van het innovatieproces. Samenwerking vergroot de kans op innovatiesucces. Bedrijven beogen beter, sneller en radicaler te innoveren door samen te werken. zelf intern goed kunnen samenwerken is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol samenwerken met externe partijen tijdens het innovatieproces. bij het zoeken van samenwerkingspartners wordt voornamelijk gekeken naar eigenschappen als kennis, competenties en visie. Eigenschappen die later in het samenwerkingstraject belangrijk zijn, zoals de bedrijfscultuur en de managementstijl, krijgen minder aandacht in het zoekproces. 4 De Innovatie-monitor 2006

5 Opzet van het onderzoek De uitspraken in dit rapport zijn gebaseerd op analyse van de respons van 434 managers uit het Nederlandse bedrijfsleven. Meer dan de helft van de respondenten is CEO, directielid, innovatiemanager of business development manager. Alle respondenten zijn betrokken bij de innovatie-activiteiten in hun organisatie. Functies van de respondenten zijn goed gespreid De Innovatie-monitor is een jaarlijks onderzoek naar product- en dienstinnovatie bij bedrijven in Nederland. In de periode van mei tot juli 2006 zijn 2548 middelgrote en grote bedrijven benaderd. In elk bedrijf is gevraagd naar de manager die verantwoordelijk is voor product- en dienstinnovatie. In totaal hebben 539 managers uit 23 verschillende sectoren aan het onderzoek deelgenomen. Na een toetsing van deze respondenten aan de gestelde eisen zoals bedrijfsgrootte en functie zijn de antwoorden van 434 respondenten gebruikt in de analyses. Circa 85% van de respondenten is werkzaam bij afzonderlijke bedrijven. De bevindingen die in dit rapport worden gepresenteerd, zijn gebaseerd op de antwoorden van deze 434 respondenten. (% respondenten) CEO / directie innovatie / business developmentmanager R&D manager marketing / salesmanager overige managers Van de respondenten is 51% werkzaam bij dienstverlenende bedrijven en 41% bij product georiënteerde ondernemingen. De overige respondenten zijn werkzaam in de non-profi t sector. Meer dan 50% van de respondenten is werkzaam bij bedrijven met een jaaromzet van meer dan 100 miljoen. Ruim tweederde van de bedrijven is actief in de business-to-business markt, een kleiner deel opereert in de business-to-consumer markt, werkt op not for profi t basis of is te karakteriseren als innoverende (semi)overheid. Grote en middelgrote bedrijven zijn evenredig verdeeld in de respondentengroep (% respondenten) < 10 miljoen miljoen miljoen miljoen 501 miljoen - 1 miljard > 1 miljard onbekend/niet van toepassing 5

6 Leeswijzer De Innovatie-monitor 2006 is opgebouwd uit vier delen en onderverdeeld in acht thema s. Iedere pagina is opgebouwd uit een hoofdkolom en een subkolom. In de hoofdkolom staan de algemene bevindingen, in de subkolom staan de bijbehorende grafieken of extra informatie over het onderwerp. De Innovatie-monitor 2006 is de zesde monitor op rij in het bestaan van Twynstra The Bridge. Ieder jaar wordt er dieper ingegaan op een onderwerp dat wij veel tegenkomen in onze innovatiepraktijk. Vorig jaar gingen wij dieper in op succesfactoren in de realisatie. Een belangrijke uitkomst was dat men meer klanten en gebruikers moest betrekken tijdens het innovatie-proces. Dit jaar hebben wij nadrukkelijker gekeken naar het aspect Innoveren door samenwerking. Wilt u meer lezen over de uitkomsten van de Innovatie-monitor 2005 of de jaren daarvoor, kijk dan op 1. de stand van zaken in de Nederlandse innovatiepraktijk Deel één beschrijft het jaarlijkse terugkomende gedeelte over de stand van zaken op het gebied van product- en dienstinnovatie in Nederland. Het behandelt onder andere de prioriteit en de noodzaak van innovatie en investeringstrends. 2. de rol van innovatie Deel twee gaat over de rol van innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Het behandelt vragen als: Wat is de focus en ambitie als het gaat om innoveren? Hoeveel ruimte is er voor innovatie binnen de bedrijfscultuur en welke rol speelt het topmanagement hierin? 3. thema: innoveren door samenwerken Deel drie gaat in op het thema van dit jaar: Innoveren door samenwerken. Het behandelt vragen als: In welke mate werken bedrijven samen in het innovatie-proces en wat levert dit op? Hoe komt een samenwerking tot stand, hoe geef je deze vorm en hoe ziet de ideale partner eruit? 4. bevindingen per sector De conclusies per sector/branche zijn opgenomen in deel vier. Op enkele plaatsen in de eerdere delen zijn in de subkolom soms ook opvallende resultaten per sector opgenomen. In het rapport zijn de belangrijkste analyses en grafieken weergegeven. Een compleet overzicht van alle bevindingen kunt u vinden op Interviews De resultaten van het onderzoek zijn met een aantal topmanagers besproken. Zij hebben hierop gereageerd vanuit hun ervaring met innoveren in de dagelijkse praktijk. Deze reacties zijn in interviewvorm vastgelegd en verspreid in het rapport ter illustratie opgenomen. 6 De Innovatie-monitor 2006

7 Deel één: Stand van zaken in de Nederlandse innovatiepraktijk 7

8 Innovatie is een strategische prioriteit Noodzaak en prioriteit van innovatie stijgen weer na een daling van het afgelopen jaar. Voor het vierde opeenvolgende jaar is het Nederlandse bedrijfsleven gevraagd naar de noodzaak van innovatie voor hun organisatie en de prioriteit die aan innovatie wordt gegeven. In 2006 is er een stijging van meer dan 5% te zien in zowel de noodzaak als de prioriteit van innovatie. Waar men vorig jaar meer aandacht gaf aan het uitnutten van de bestaande business en het snijden in de kosten, ligt de focus nu weer op groei door innovatie. Zowel de gevoelde noodzaak tot innovatie als ook de prioriteit die innovatie krijgt, verlopen parallel met de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Een mogelijke oorzaak is dat ten tijde van economische groei de gevoelde noodzaak tot innoveren toeneemt vanwege de angst bij managers dat zij niet met de markt mee kunnen groeien. Als gevolg hiervan krijgt innovatie een hogere prioriteit. De gevoelde noodzaak tot innovatie en bijbehorende prioriteitstelling volgen de economische ontwikkeling De drie belangrijkste redenen waarom innovatie een hoge prioriteit heeft: 1. onderscheid ten opzichte van de concurrent is noodzakelijk 2. behoefte aan omzetgroei 3. klanten vinden meer van hetzelfde niet genoeg Bij verdere analyse van de antwoorden blijkt dat er hier een uitdaging ligt voor CEO s en directies. Terwijl 95% van de CEO s aangeeft dat zij innovatie zien als een topprioriteit voor hun organisatie, wordt dit door slechts 70% van de operationele managers als zodanig ervaren. De drie belangrijkste redenen waarom innovatie geen prioriteit heeft: 1. focus op het beter uitnutten van het bestaande 2. prioriteit ligt bij kostenverlagingen 3. groei wordt gerealiseerd door het acquireren van bedrijven Bedrijven hechten een groot belang aan innovatie, voornamelijk om zich te kunnen onderscheiden van concurrenten en om omzetgroei te realiseren. In toenemende mate worden bedrijven gedwongen innovatief te zijn; klanten eisen innovaties. 8 De Innovatie-monitor 2006

9 Bedrijven die een lage prioriteit toekennen aan innovatie richten zich op het uitnutten van de bestaande business of op kostenverlagingen. Een belangrijk deel van deze organisaties heeft de strategische beslissing genomen groei te realiseren door het plegen van acquisities. De drie belangrijkste prioriteiten voor de komende vijf jaar zijn in vergelijking met vorig jaar van plaats verschoven. Waar vorig jaar innovatie bevorderen het belangrijkst werd gevonden, is nu omzet verhogen door zelfstandige groei op bestaande markten de nummer één. Opvallend is dat voor het derde achtereenvolgende jaar meer prioriteit wordt geschonken aan de groeistrategieën dan aan kostenverlagingen. De noodzaak tot innoveren is het hoogst in de media sector, gevolgd door de telecom sector, de elektrotechnische en de food industrie. Bij drukkerijen, de logistiek en vervoer sector en producenten/consumenten goederen heeft innovatie een zeer lage prioriteit. Dit is opvallend omdat deze sectoren wel aangeven dat de noodzaak tot innoveren hoog is. De strategische prioriteiten de top 3 van strategische prioriteiten voor de komende vijf jaar (tussen haakjes staat de notering in de innovatiemonitor 2005) 1 (3) zelfstandig groeien op bestaande markten 2 (1) bevorderen van innovatie 3 (2) kosten verlagen door procesinnovatie Investeringen in innovatie nemen toe De meerderheid van de respondenten verwacht dat de investeringen in innovatie volgend jaar zullen toenemen. De stijgende lijn uit voorgaande jaren zet zich door. Stijgende lijn investeringen in innovatie zet door De categorie respondenten die verwacht dat de investeringen in innovatie volgend jaar zullen stijgen is niet eerder zo groot geweest. De verwachting is dat meer dan 50% van de bedrijven volgend jaar meer zal investeren in innovatie dan dit jaar. Bedrijven geven innovatie dus niet alleen een hogere prioriteit, zij stellen hiervoor ook meer financiële middelen beschikbaar. In het huidige positieve economische klimaat is dit weinig verrassend. Bij toekomstige economische tegenwind zal het Nederlandse bedrijfsleven moeten laten zien dat zij werkelijk doordrongen is geraakt van het belang langdurig in innovatie te investeren. Kleine bedrijven (tot een jaarlijkse omzet van 50 miljoen) besteden vaak meer dan 3% van de omzet aan innovatie. Grote bedrijven (met meer dan 100 miljoen omzet) geven relatief vaak minder dan 3% van de omzet uit aan innovatie. Sectoren die verwachten volgend jaar sterk meer te investeren in innovatie zijn: 1. telecom 2. retail/groothandel 3. media en uitgevers Sectoren die verwachten volgend jaar sterk minder te investeren in innovatie zijn: 1. agrobusiness 2. non-profit organisaties 3. consumenten goederen (non-food) 9

10 Interview: Rob Kirschbaum Vice president innovation, DSM DSM zet de turbo op innovatie. Rob Kirschbaum vervult de rol van VP Innovation in het DSM Innovation Center. Hij vertelt hoe innovatie binnen DSM wordt georganiseerd. DSM is een wereldwijd opererende organisatie die innovatieve producten en diensten ontwikkelt die bijdragen aan de kwaliteit van het leven. De activiteiten van DSM zijn gegroepeerd in vier strategische clusters: Nutrition, Pharma, Performance Materials en Industrial Chemicals. Afgelopen jaar is er binnen DSM op concernniveau een Innovation Center opgericht om het innovatieproces te versnellen en te ondersteunen. Het Innovation Center omvat ondermeer de corporate technology organisatie, alsmede een business incubator en een Innovation Shared Service (inclusief de corporate licensing, venturing en intellectual property activiteiten). Waarom een apart Center voor innovatie, moet je innovatie niet overlaten aan de businessdivisies en units - jullie DSM businessgroepen? De businessgroepen werken over het algemeen met een tijdshorizon van circa drie jaar. Innovatie vergt echter vaak meer tijd. Binnen het Innovation Center werken wij met een planningshorizon die op vier tot vijf jaar ligt en voor sommige doorbraaktechnologieën zelfs nog langer. Daarnaast zijn er innovatiethema s die onze strategische clusters overstijgen. Het Innovation Center kan aan een ontwikkeling werken die voor meerdere clusters en businessgroepen van belang zijn. Een speciality onderneming zoals DSM moet bovendien haar expertise op het gebied van licensing, intellectual property en corporate venturing wel bundelen. In het Innovation Center bundelen wij onze kennis en kracht en zorgen ervoor dat de innovatiepijplijn van DSM steeds gevuld blijft. Uit de Innovatie-monitor 2006 blijkt dat ondernemingen in vergelijking met vorig jaar meer investeren in innovatie. Geldt dat ook voor DSM, gaan jullie meer investeren in innovatie? Wij hebben boven op ons R&D-budget van 300 miljoen, zo n 30 miljoen extra vrijgemaakt voor innovatie. Overigens is dat geld voor zowel R&D als marketing, sales, patents, trade marks en new business development. Dit bedrag groeit zelfs naar 70 miljoen in Wij zullen de juiste mensen nodig hebben die ons helpen de innovatiedoelstellingen en new business doelstellingen te verwezenlijken. Wat dat betreft is de war-on-talent volop gaande! Daarnaast wordt 15% van onze capital expenditure besteed aan new business development - dat is circa 75 miljoen op jaarbasis. Wij investeren hiermee in nieuwe producten en markten en nemen belangen in opkomende ondernemingen. Als het gaat om investeringen in innovatie, dan zet DSM dus echt de turbo erop! 10 De Innovatie-monitor 2006

11 Gaat het dan alleen om meer geld? Is er een aantoonbaar verband tussen meer aandacht en meer investeren in innovatie en meer innovatiesucces? Met andere woorden levert de speciale aandacht voor innovatie DSM de echte innovatiesuccessen op? Ja, maar neem daarbij wel de factor tijd in ogenschouw. Investeringen in innovatie leveren resultaten op. Maar houdt daarbij wel rekening dat je altijd te maken hebt met een incubatietijd. Onze investeringen beginnen pas na drie tot vier jaar zichtbare effecten op te leveren. Wij hebben dan concrete producten die in de markt worden geïntroduceerd. Door deel te nemen in startende ondernemingen kan die incubatietijd mogelijk worden verkort. Zo investeerden wij recent in een firma die een technologie bezit waarmee zij aan de hand van een wangslijmmonster een voedingsadvies kunnen geven. Die ontwikkeling heeft zeker drie tot vier jaar gekost bij dat bedrijf, maar wij hebben nu wel toegang gekregen tot een heel concreet en veelbelovend product op het gebied van Personalized Nutrition. 11

12 Succesvolle innovators Het Nederlandse bedrijfsleven vindt zichzelf in grote mate succesvol in innovatie. De categorie bedrijven die zichzelf een succesvol innovator noemt behoort tot tweederde van het totaal. In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen succesvolle en niet succesvolle innovators. Dit onderscheid is gebaseerd op de antwoorden op de vraag: Vindt u uw organisatie een succesvolle innovator ten opzichte van uw concurrenten? De koplopers op innovatiegebied zijn vergeleken met de volgers. Vorig jaar vond 60% van de respondenten zich een succesvolle innovator ten opzichte van de concurrentie. Deze categorie is nu gegroeid tot tweederde van het totaal. Deze bedrijven onderscheiden zich op een aantal factoren van de bedrijven die zichzelf als niet succesvol typeren. De succesvolle innovators verwachten volgend jaar een hoger percentage van de omzet in innovatie te investeren en geven een hogere prioriteit aan innovatie. Ook bevorderen zij innovatie in hun organisatie doordat de top van de organisatie een voortrekkersrol op het gebied van innovatie vervult. De top 10 meest genoemde succesvolle innovators: (gerangschikt naar het aantal keren dat een bedrijf door respondenten is genoemd) 1. Philips 2. Tom Tom 3. DSM 4. KPN 5. Apple 6. Google 7. ASML 8. Shell 9. Rabobank 10. Dell Tevredenheid over innovatieprestatie in het Nederlandse bedrijfsleven neemt nog steeds toe In de top 10 van bedrijven die door de deelnemers als succesvol worden aangemerkt, domineren de typische product georiënteerde ondernemingen. In Nederland wordt innovatie blijkbaar nog altijd met technische hoogstandjes geassocieerd. Het internationaal veel geroemde succes van ING Direct bijvoorbeeld, ontbreekt in deze top De Innovatie-monitor 2006

13 Deel twee: De rol van innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven 13

14 Kloof tussen focus en ambitie De huidige focus van het Nederlandse bedrijfsleven is voornamelijk gericht op kortetermijnresultaten van innovatie en op doelen die relatief dichtbij de huidige producten en diensten liggen. De ambitie is echter wel om in de toekomst succesvol te zijn met meer radicale vormen van innovatie. Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat de huidige innovatiefocus gericht is op het verbeteren of ontwikkelen van producten en diensten binnen de huidige markten. Minder dan 20% richt zich op radicale innovaties of de ontwikkeling van nieuwe markten en businessmodellen. Huidige innovatiefocus is gericht op meer van hetzelfde verbeteren van bestaande producten, diensten of marketing/salesaanpak ontwikkelen van nieuwe producten en diensten radicaal innoveren binnen de huidige business creeëren van nieuwe markten met nieuwe businessmodellen 14 De Innovatie-monitor 2006

15 Er bestaat een kloof tussen de huidige innovatiefocus binnen de bedrijven van de respondenten en hun ambitie. De ambitie gaat verder dan de huidige focus en richt zich meer op het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, anders dan het bestaande aanbod op de markt. De kloof tussen de actuele focus en de ambitie is nog groter bij radicale vormen van innovatie. Terwijl 18% van de respondenten hier nu de focus op heeft, is het de ambitie van 38% van de respondenten om zich hier op te gaan richten. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft wel de ambitie om radicaal te innoveren, maar kiest in meerderheid voor kortetermijnoplossingen Er is een interessant verschil te zien tussen dienstverleners en productleveranciers. Bij productleveranciers is de focus van bijna 90% van de respondenten gericht op de korte termijn. Voor dienstverleners komt dit uit op ongeveer 75% van de respondenten. Zij richten zich relatief vaker op radicale innovatie. De meest radicale vorm van innovatie, het creëren van geheel nieuwe markten, wordt als doel aangemerkt door circa 30% van de respondenten uit de dienstverlenende sectoren. 15

16 Bedrijfscultuur en innovatie Ruimte voor ondernemerschap binnen de organisatie is cruciaal voor het innoverende vermogen van een organisatie. Productleveranciers zijn ook succesvol met een planmatige bedrijfscultuur die gestructureerd en doelgericht werken aan innovatie ondersteunt. De top 3 sectoren waar een ondernemende bedrijfscultuur het meest voorkomt zijn: 1. uitzenden/flexmarkt 2. bouw 3. zakelijke dienstverlening De top 3 sectoren met een bedrijfscultuur waarbinnen weinig geïnnoveerd wordt: 1. consumenten goederen 2. logistiek en vervoer 3. chemie In onze ervaring vindt innovatiesucces vaak zijn oorsprong in een goed innovatieklimaat. The Bridge heeft haar kennis van de aspecten die van belang zijn voor een goed innovatieklimaat gebundeld in een diagnose-instrument, de Innovation Climate Scan. Zie voor meer informatie Bedrijven met een cultuur waarin ruimte is voor experimenteren en anders denken, in onze termen een ondernemende bedrijfscultuur, zijn vaker succesvolle innovators. In deze groep bedrijven typeert 77% van de respondenten zijn organisatie als een succesvol innovator. Productleveranciers hebben vaker een planmatige bedrijfscultuur, waarin de nadruk meer ligt op doelgericht en gestructureerd werken. Dit sluit goed aan bij het gegeven dat de meerderheid van producerende organisaties bij innovatie gedwongen wordt onherroepelijk te investeren in productiecapaciteit. Van de bedrijven met een planmatige bedrijfscultuur vindt 68% zichzelf een succesvol innovator. Voor één op de vijf respondenten geldt dat innovatie niet wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Dit heeft een duidelijke weerslag op het ervaren innovatiesucces in deze groep, slechts een kwart noemt zichzelf succesvol innovator. Productleveranciers innoveren gestructureerd en doelgericht 16 De Innovatie-monitor 2006

17 Innovatie begint aan de top Bedrijven waarin de top van de organisatie een voortrekkersrol ten aanzien van innovatie heeft, vergroten hiermee de kans op innovatiesucces aanzienlijk. Deze topmanagers besteden veel aandacht aan het versterken van het innovatieklimaat en stellen zich ten doel innovatie in de genen van de organisatie te brengen. Bijna 80% van de bedrijven waar de top van de organisatie een sterke voortrekkersrol op het gebied van innovatie heeft, noemt zichzelf een succesvol innovator. Dit in tegenstelling tot de categorie bedrijven die aangeven dat de top een zwakke voortrekkersrol vervult. Van deze bedrijven ziet circa 30% zichzelf als succesvol innovator. De rol van de leidinggevenden met betrekking tot innovatie heeft een grote impact op het innovatiesucces van een bedrijf. Eerder in dit rapport is aangegeven dat CEO s er niet volledig in slagen de prioriteitsstelling voor innovatie naar hun organisatie over te brengen. Succes in innovatie wordt sterk beïnvloed door de houding van de leidinggevenden Alleen een sterke voortrekkersrol van de leidinggevende is niet voldoende. Het is ook van belang dat er in de breedte aandacht is voor het versterken van het innovatieklimaat. Topmanagers die een voortrekkersrol vervullen, realiseren zich dit terdege en besteden dan ook duidelijk meer aandacht aan het versterken van het innovatieklimaat. Zij proberen innovatie in de genen van de medewerkers te krijgen. Vooruitlopend op deel drie, dat gaat over samenwerking tussen organisaties in het innovatieproces, het blijkt dat de top van bedrijven een doorslaggevende rol heeft in de mate van samenwerken en de kans op succes. Bedrijven waar de top een sterke voortrekkersrol vervult, werken vaker samen met andere partijen in het innovatieproces. Ook leidt de samenwerking met andere partijen bij deze organisaties eerder tot een concreet resultaat. 17

18 Interview: Frits Beurskens Deputy Chairman van Smurfit Kappa Smurfit Kappa is één van de grootste Europese ondernemingen op het gebied van productie en ontwikkeling van papier en karton. Veel ondernemingen benoemen innovatie als een strategische topprioriteit. Toch is er ook een redelijk grote groep ondernemingen waar de managementaandacht vooral is gericht op het uitnutten van de bestaande business, c.q. het efficiënt maken van de organisatie. Waar ligt bij Smurfit Kappa de focus op? Ik zou stellen dat de focus op beide ligt. Wij zijn een bedrijf dat over de hele papierketen werkt - van pulp tot papier en van karton tot verpakking. In onze papierfabrieken ligt de focus op operationele efficiency. Onze fabrieken draaien zeven dagen per week 24 uur. Hier is efficiency erg belangrijk. In onze verpakkingsindustriebedrijven ligt de focus echter met name op innovatie en creativiteit. Wij willen onze afnemers steeds verrassen met innovatieve oplossingen en creatieve designs. Een conclusie uit de Innovatiemonitor is dat de CEO en het topmanagement wel de noodzaak van innovatie zien maar de medewerkers op BU-niveau niet altijd overtuigd raken van de nut en noodzaak van innovatie. Innovatie in de genen van de organisatie krijgen is moeilijk. Hoe kunt u als bestuurder hiermee omgaan? Hoe krijgt u de innovatie onder de aandacht van alle BU s en alle medewerkers? Ik kan de stelling dat je als bestuurder innovatie steeds moet pushen wel onderbouwen. Smurfit Kappa is een decentrale organisatie. Het Smurfit Kappa concern produceert en verkoopt papier- en kartonmaterialen in geheel Europa; van Spanje tot en met Zweden en Rusland. In al onze verschillende bedrijven wil je de medewerkers er steeds op attenderen dat innovatie belangrijk is. Als ik op onze locaties op bezoek ben, wijs ik de medewerkers steeds op de successen die wij binnen de groep behalen. Wij stimuleren de uitwisseling van informatie tussen de verschillende bedrijven. Een verpakkingsdesign dat bijvoorbeeld in Polen is gemaakt, kan heel goed passen op de Spaanse markt. Onze medewerkers kunnen zelfs elkaars designs online bekijken via ons intranet en doen zo ideeën op. Daarnaast hebben wij binnen de onderneming een innovatie award ingesteld en benchmarken wij de prestaties van de verschillende bedrijfsonderdelen. Hierdoor ontstaat er wil om te winnen en dat werkt heel stimulerend. 18 De Innovatie-monitor 2006

19 Deel drie: Innoveren door samenwerken

20 Inleiding Ieder jaar kiest The Bridge, op basis van haar ervaring in de dagelijkse innovatiepraktijk, een actueel thema voor de Innovatie-monitor waarover een aantal meer diepgaande vragen wordt gesteld. Dit jaar heeft de Innovatie-monitor als thema: Innoveren door samenwerken. In dit themadeel gaan wij in op de vraag: Hoe kunnen organisaties beter innoveren door tijdens het innovatieproces samen te werken met bijvoorbeeld concurrenten, kennisinstellingen of branchevreemde organisaties? Samenwerking met leveranciers of klanten (het thema van de Innovatie-monitor 2005) laten wij hierbij buiten beschouwing. De samenwerking kan in alle fasen van het innovatieproces plaatsvinden, van het ontstaan van het idee tot de introductie van de dienst/product op de markt. Het is dus niet beperkt tot de uitwisseling van kennis tussen Research & Development afdelingen. Het concept Open Innovatie komt steeds vaker terug in de managementliteratuur. Dit concept werd in 2003 geïntroduceerd door Henry Chesbrough in zijn boek Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Ook in Nederland is er inmiddels veel aandacht voor dit relatief nieuwe verschijnsel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het recent gepubliceerde rapport van de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie (Opening van zaken - Beleid voor Open innovatie) waarin wordt gesteld dat de Nederlandse overheid haar innovatiebeleid moet verbreden om open innovatie te bevorderen. De keuze voor dit thema kan niet los worden gezien van de recente aandacht in de managementliteratuur en het bedrijfsleven voor het concept Open Innovatie. Eén van de verschijningsvormen van Open Innovatie in de dagelijkse praktijk is Innoveren door samenwerken. Het onderzoek bevestigt dat er in het Nederlandse bedrijfsleven al veelvuldig wordt samengewerkt in alle fasen van het innovatieproces. In het vervolg van dit rapport gaan wij in op de vraag hoe bedrijven succesvol samen innoveren, wat zij hiermee willen bereiken, of dat lukt en welke eisen zij stellen aan een partner. 20 De Innovatie-monitor 2006

Hendrik Jan Kaal Roel van Lanen Wieke Ambrosius. Januari 2012. Hoop in bange dagen

Hendrik Jan Kaal Roel van Lanen Wieke Ambrosius. Januari 2012. Hoop in bange dagen Hendrik Jan Kaal Roel van Lanen Wieke Ambrosius Januari 2012 Hoop in bange dagen Strategy Trends 2012 Hoop in bange dagen Strategy Trends 2012 Auteurs: Hendrik Jan Kaal Roel van Lanen Wieke Ambrosius

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

DE FINANCE PROFESSIONAL

DE FINANCE PROFESSIONAL #3 / oktober 2012 / FM.NL TEAM LEASEPLAN MENSEN ZIJN BELANGRIJKSTE ASSETS TOP 10 WERKGEVERS WAT ZOEKEN ZIJ IN FINANCIALS? JONGE TALENTEN 7 STAPPEN NAAR TOPCARRIÈRE IN FINANCE DE FINANCE PROFESSIONAL FINANCE

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Parels van de Nederlandse maakindustrie

Parels van de Nederlandse maakindustrie Parels van de ederlandse maakindustrie YFER Straatweg 25 3621 BG BREUKELE T 0346-291641 F 0346-291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief en met ondersteuning van

Nadere informatie

Op weg naar innovatiekracht

Op weg naar innovatiekracht Op weg naar innovatiekracht Technisch innoveren en ondernemen als continu proces Ir Inge Oskam Lector Technisch Innoveren & Ondernemen Hogeschool van Amsterdam Openbare les uitgesproken op 11 maart 2009

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Strategy Trends 2011. Kiezen is goed, doen is beter!

Strategy Trends 2011. Kiezen is goed, doen is beter! Strategy Trends 2011 Kiezen is goed, doen is beter! 3 Inhoud Vereist: Actie!...................................................................... 5 Het vijfde Strategy Trends onderzoek....................................................

Nadere informatie

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 Inhoudsopgave VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3 Inleiding... 4 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 2. Samenvatting en conclusies van het onderzoek... 7 3. Bevindingen

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2014. The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2014. The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2014 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2014 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Februari 2014 Inho STRATEGY TRENDS 2014 THE CEO S AGENDA ud 1.

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie