Innovatie-monitor 2006 Jaarlijks onderzoek naar producten dienstinnovatie bij middelgrote en grote bedrijven in Nederland. α β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatie-monitor 2006 Jaarlijks onderzoek naar producten dienstinnovatie bij middelgrote en grote bedrijven in Nederland. α β"

Transcriptie

1 Innovatie-monitor 2006 Jaarlijks onderzoek naar producten dienstinnovatie bij middelgrote en grote bedrijven in Nederland α β Innoveren door samenwerken Twynstra The Bridge is onderdeel van Twynstra Gudde

2 Twynstra The Bridge Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 De Innovatie-monitor 2006

3 Voorwoord When more of the same is not enough... The Bridge is gespecialiseerd in hulp en advies bij innovatie. The Bridge is onderdeel van Twynstra Gudde. Strategische marketeers en innovatiespecialisten van andere gerenommeerde bureaus hebben zich in de afgelopen 6 jaar bij The Bridge aangesloten om het vak business innovatie verder te professionaliseren en kennis en ervaring te bundelen. We zien daardoor natuurlijk veel van de actuele stand van zaken op het gebied van innovatie bij de middelgrote en grote ondernemingen in Nederland, maar we zijn zelf ieder jaar toch ook weer benieuwd naar de uitkomsten van de Innovatiemonitor. Komt er uit wat we ook op onze maandelijkse ontbijtsessies in Zeist horen, of zijn de ondernemende managers die we daar ontvangen de innovators avant la lettre en volgt de rest van Nederland op afstand? Dit jaar onderzochten we naast het standaardrepertoire met name de mate en het effect van samenwerking in innovatie. Zou de, in onze ogen veel belovende, Open Innovation gedachte al geland zijn en zien bedrijven het nut en de winst van samenwerking (α + β +... R ) in dezelfde mate als wij? Om bij dat laatste te beginnen: het aantal strategische samenwerkingen is veel groter dan we op basis van onze ervaring verwachtten. Vooral in de dienstensector wordt druk gezocht naar nieuwe combinaties van competenties. Daarnaast ben ik getroffen door de bevestiging van ons beeld dat op veel plaatsen de innovatie-ambities groot zijn, maar dat het topmanagement er nog lang niet overal in slaagt de intenties actief uit te dragen. Uit onze adviespraktijk weten we dat dat niet altijd een kwestie van willen is, maar ook heel vaak van een, relatief eenvoudig te ondervangen, gebrek aan ervaring in het managen van het evenwicht tussen core business en new business. Ik verwacht al met al dat u de resultaten van het onderzoek kunt gebruiken om uw eigen innovatiepraktijk te benchmarken en uw aanpak te evalueren. Mijn collega s, die het onderzoek hebben uitgevoerd en samengevat, hebben weer boeiende constateringen gedaan. Met dank aan allen die de enquête hebben ingevuld, Radboud de Groot Directeur Twynstra The Bridge 3

4 Executive summary Deze executive summary geeft de belangrijkste conclusies over de stand van zaken op het gebied van product- en dienstinnovatie in Nederland en over het thema van deze monitor Innoveren door samenwerken. De Innovatie-monitor 2006 is het zesde jaarlijkse onderzoek van Twynstra The Bridge naar producten en dienstinnovatie bij bedrijven in Nederland. In totaal hebben 539 managers uit 23 verschillende sectoren aan het onderzoek deelgenomen. Na toetsing op volledigheid en herkomst (met name bedrijfsomvang) zijn de antwoorden van 434 respondenten gebruikt. Meer dan de helft van de respondenten is CEO, directielid, innovatie-manager of business developmentmanager. Alle respondenten zijn betrokken bij de innovatie-activiteiten in hun organisatie. De belangrijkste conclusies uit de Innovatie-monitor 2006: noodzaak en prioriteit van innovatie stijgen weer. de twee belangrijkste strategische prioriteiten zijn: omzet verhogen door zelfstandige groei op bestaande markten en omzet verhogen door innovatie. de verwachting is dat meer dan 50% van de bedrijven volgend jaar meer zal investeren in innovatie. Philips, Tom Tom, DSM, KPN en Apple worden door de respondenten gezien als de meest innovatieve bedrijven die in Nederland actief zijn. het Nederlandse bedrijfsleven heeft de ambitie radicaal te innoveren. Dit in tegenstelling tot de huidige focus die gericht is op het behalen van resultaten op de korte termijn met de bekende producten, diensten en klanten. bedrijven waarin de top van de organisatie een voortrekkersrol ten aanzien van innovatie heeft, hebben een aanzienlijk grotere kans op innovatiesucces. Deze CEO s geven ruimte aan ondernemerschap binnen de organisatie. het Nederlandse bedrijfsleven werkt al veelvuldig samen in alle fasen van het innovatieproces. Samenwerking vergroot de kans op innovatiesucces. Bedrijven beogen beter, sneller en radicaler te innoveren door samen te werken. zelf intern goed kunnen samenwerken is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol samenwerken met externe partijen tijdens het innovatieproces. bij het zoeken van samenwerkingspartners wordt voornamelijk gekeken naar eigenschappen als kennis, competenties en visie. Eigenschappen die later in het samenwerkingstraject belangrijk zijn, zoals de bedrijfscultuur en de managementstijl, krijgen minder aandacht in het zoekproces. 4 De Innovatie-monitor 2006

5 Opzet van het onderzoek De uitspraken in dit rapport zijn gebaseerd op analyse van de respons van 434 managers uit het Nederlandse bedrijfsleven. Meer dan de helft van de respondenten is CEO, directielid, innovatiemanager of business development manager. Alle respondenten zijn betrokken bij de innovatie-activiteiten in hun organisatie. Functies van de respondenten zijn goed gespreid De Innovatie-monitor is een jaarlijks onderzoek naar product- en dienstinnovatie bij bedrijven in Nederland. In de periode van mei tot juli 2006 zijn 2548 middelgrote en grote bedrijven benaderd. In elk bedrijf is gevraagd naar de manager die verantwoordelijk is voor product- en dienstinnovatie. In totaal hebben 539 managers uit 23 verschillende sectoren aan het onderzoek deelgenomen. Na een toetsing van deze respondenten aan de gestelde eisen zoals bedrijfsgrootte en functie zijn de antwoorden van 434 respondenten gebruikt in de analyses. Circa 85% van de respondenten is werkzaam bij afzonderlijke bedrijven. De bevindingen die in dit rapport worden gepresenteerd, zijn gebaseerd op de antwoorden van deze 434 respondenten. (% respondenten) CEO / directie innovatie / business developmentmanager R&D manager marketing / salesmanager overige managers Van de respondenten is 51% werkzaam bij dienstverlenende bedrijven en 41% bij product georiënteerde ondernemingen. De overige respondenten zijn werkzaam in de non-profi t sector. Meer dan 50% van de respondenten is werkzaam bij bedrijven met een jaaromzet van meer dan 100 miljoen. Ruim tweederde van de bedrijven is actief in de business-to-business markt, een kleiner deel opereert in de business-to-consumer markt, werkt op not for profi t basis of is te karakteriseren als innoverende (semi)overheid. Grote en middelgrote bedrijven zijn evenredig verdeeld in de respondentengroep (% respondenten) < 10 miljoen miljoen miljoen miljoen 501 miljoen - 1 miljard > 1 miljard onbekend/niet van toepassing 5

6 Leeswijzer De Innovatie-monitor 2006 is opgebouwd uit vier delen en onderverdeeld in acht thema s. Iedere pagina is opgebouwd uit een hoofdkolom en een subkolom. In de hoofdkolom staan de algemene bevindingen, in de subkolom staan de bijbehorende grafieken of extra informatie over het onderwerp. De Innovatie-monitor 2006 is de zesde monitor op rij in het bestaan van Twynstra The Bridge. Ieder jaar wordt er dieper ingegaan op een onderwerp dat wij veel tegenkomen in onze innovatiepraktijk. Vorig jaar gingen wij dieper in op succesfactoren in de realisatie. Een belangrijke uitkomst was dat men meer klanten en gebruikers moest betrekken tijdens het innovatie-proces. Dit jaar hebben wij nadrukkelijker gekeken naar het aspect Innoveren door samenwerking. Wilt u meer lezen over de uitkomsten van de Innovatie-monitor 2005 of de jaren daarvoor, kijk dan op 1. de stand van zaken in de Nederlandse innovatiepraktijk Deel één beschrijft het jaarlijkse terugkomende gedeelte over de stand van zaken op het gebied van product- en dienstinnovatie in Nederland. Het behandelt onder andere de prioriteit en de noodzaak van innovatie en investeringstrends. 2. de rol van innovatie Deel twee gaat over de rol van innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Het behandelt vragen als: Wat is de focus en ambitie als het gaat om innoveren? Hoeveel ruimte is er voor innovatie binnen de bedrijfscultuur en welke rol speelt het topmanagement hierin? 3. thema: innoveren door samenwerken Deel drie gaat in op het thema van dit jaar: Innoveren door samenwerken. Het behandelt vragen als: In welke mate werken bedrijven samen in het innovatie-proces en wat levert dit op? Hoe komt een samenwerking tot stand, hoe geef je deze vorm en hoe ziet de ideale partner eruit? 4. bevindingen per sector De conclusies per sector/branche zijn opgenomen in deel vier. Op enkele plaatsen in de eerdere delen zijn in de subkolom soms ook opvallende resultaten per sector opgenomen. In het rapport zijn de belangrijkste analyses en grafieken weergegeven. Een compleet overzicht van alle bevindingen kunt u vinden op Interviews De resultaten van het onderzoek zijn met een aantal topmanagers besproken. Zij hebben hierop gereageerd vanuit hun ervaring met innoveren in de dagelijkse praktijk. Deze reacties zijn in interviewvorm vastgelegd en verspreid in het rapport ter illustratie opgenomen. 6 De Innovatie-monitor 2006

7 Deel één: Stand van zaken in de Nederlandse innovatiepraktijk 7

8 Innovatie is een strategische prioriteit Noodzaak en prioriteit van innovatie stijgen weer na een daling van het afgelopen jaar. Voor het vierde opeenvolgende jaar is het Nederlandse bedrijfsleven gevraagd naar de noodzaak van innovatie voor hun organisatie en de prioriteit die aan innovatie wordt gegeven. In 2006 is er een stijging van meer dan 5% te zien in zowel de noodzaak als de prioriteit van innovatie. Waar men vorig jaar meer aandacht gaf aan het uitnutten van de bestaande business en het snijden in de kosten, ligt de focus nu weer op groei door innovatie. Zowel de gevoelde noodzaak tot innovatie als ook de prioriteit die innovatie krijgt, verlopen parallel met de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Een mogelijke oorzaak is dat ten tijde van economische groei de gevoelde noodzaak tot innoveren toeneemt vanwege de angst bij managers dat zij niet met de markt mee kunnen groeien. Als gevolg hiervan krijgt innovatie een hogere prioriteit. De gevoelde noodzaak tot innovatie en bijbehorende prioriteitstelling volgen de economische ontwikkeling De drie belangrijkste redenen waarom innovatie een hoge prioriteit heeft: 1. onderscheid ten opzichte van de concurrent is noodzakelijk 2. behoefte aan omzetgroei 3. klanten vinden meer van hetzelfde niet genoeg Bij verdere analyse van de antwoorden blijkt dat er hier een uitdaging ligt voor CEO s en directies. Terwijl 95% van de CEO s aangeeft dat zij innovatie zien als een topprioriteit voor hun organisatie, wordt dit door slechts 70% van de operationele managers als zodanig ervaren. De drie belangrijkste redenen waarom innovatie geen prioriteit heeft: 1. focus op het beter uitnutten van het bestaande 2. prioriteit ligt bij kostenverlagingen 3. groei wordt gerealiseerd door het acquireren van bedrijven Bedrijven hechten een groot belang aan innovatie, voornamelijk om zich te kunnen onderscheiden van concurrenten en om omzetgroei te realiseren. In toenemende mate worden bedrijven gedwongen innovatief te zijn; klanten eisen innovaties. 8 De Innovatie-monitor 2006

9 Bedrijven die een lage prioriteit toekennen aan innovatie richten zich op het uitnutten van de bestaande business of op kostenverlagingen. Een belangrijk deel van deze organisaties heeft de strategische beslissing genomen groei te realiseren door het plegen van acquisities. De drie belangrijkste prioriteiten voor de komende vijf jaar zijn in vergelijking met vorig jaar van plaats verschoven. Waar vorig jaar innovatie bevorderen het belangrijkst werd gevonden, is nu omzet verhogen door zelfstandige groei op bestaande markten de nummer één. Opvallend is dat voor het derde achtereenvolgende jaar meer prioriteit wordt geschonken aan de groeistrategieën dan aan kostenverlagingen. De noodzaak tot innoveren is het hoogst in de media sector, gevolgd door de telecom sector, de elektrotechnische en de food industrie. Bij drukkerijen, de logistiek en vervoer sector en producenten/consumenten goederen heeft innovatie een zeer lage prioriteit. Dit is opvallend omdat deze sectoren wel aangeven dat de noodzaak tot innoveren hoog is. De strategische prioriteiten de top 3 van strategische prioriteiten voor de komende vijf jaar (tussen haakjes staat de notering in de innovatiemonitor 2005) 1 (3) zelfstandig groeien op bestaande markten 2 (1) bevorderen van innovatie 3 (2) kosten verlagen door procesinnovatie Investeringen in innovatie nemen toe De meerderheid van de respondenten verwacht dat de investeringen in innovatie volgend jaar zullen toenemen. De stijgende lijn uit voorgaande jaren zet zich door. Stijgende lijn investeringen in innovatie zet door De categorie respondenten die verwacht dat de investeringen in innovatie volgend jaar zullen stijgen is niet eerder zo groot geweest. De verwachting is dat meer dan 50% van de bedrijven volgend jaar meer zal investeren in innovatie dan dit jaar. Bedrijven geven innovatie dus niet alleen een hogere prioriteit, zij stellen hiervoor ook meer financiële middelen beschikbaar. In het huidige positieve economische klimaat is dit weinig verrassend. Bij toekomstige economische tegenwind zal het Nederlandse bedrijfsleven moeten laten zien dat zij werkelijk doordrongen is geraakt van het belang langdurig in innovatie te investeren. Kleine bedrijven (tot een jaarlijkse omzet van 50 miljoen) besteden vaak meer dan 3% van de omzet aan innovatie. Grote bedrijven (met meer dan 100 miljoen omzet) geven relatief vaak minder dan 3% van de omzet uit aan innovatie. Sectoren die verwachten volgend jaar sterk meer te investeren in innovatie zijn: 1. telecom 2. retail/groothandel 3. media en uitgevers Sectoren die verwachten volgend jaar sterk minder te investeren in innovatie zijn: 1. agrobusiness 2. non-profit organisaties 3. consumenten goederen (non-food) 9

10 Interview: Rob Kirschbaum Vice president innovation, DSM DSM zet de turbo op innovatie. Rob Kirschbaum vervult de rol van VP Innovation in het DSM Innovation Center. Hij vertelt hoe innovatie binnen DSM wordt georganiseerd. DSM is een wereldwijd opererende organisatie die innovatieve producten en diensten ontwikkelt die bijdragen aan de kwaliteit van het leven. De activiteiten van DSM zijn gegroepeerd in vier strategische clusters: Nutrition, Pharma, Performance Materials en Industrial Chemicals. Afgelopen jaar is er binnen DSM op concernniveau een Innovation Center opgericht om het innovatieproces te versnellen en te ondersteunen. Het Innovation Center omvat ondermeer de corporate technology organisatie, alsmede een business incubator en een Innovation Shared Service (inclusief de corporate licensing, venturing en intellectual property activiteiten). Waarom een apart Center voor innovatie, moet je innovatie niet overlaten aan de businessdivisies en units - jullie DSM businessgroepen? De businessgroepen werken over het algemeen met een tijdshorizon van circa drie jaar. Innovatie vergt echter vaak meer tijd. Binnen het Innovation Center werken wij met een planningshorizon die op vier tot vijf jaar ligt en voor sommige doorbraaktechnologieën zelfs nog langer. Daarnaast zijn er innovatiethema s die onze strategische clusters overstijgen. Het Innovation Center kan aan een ontwikkeling werken die voor meerdere clusters en businessgroepen van belang zijn. Een speciality onderneming zoals DSM moet bovendien haar expertise op het gebied van licensing, intellectual property en corporate venturing wel bundelen. In het Innovation Center bundelen wij onze kennis en kracht en zorgen ervoor dat de innovatiepijplijn van DSM steeds gevuld blijft. Uit de Innovatie-monitor 2006 blijkt dat ondernemingen in vergelijking met vorig jaar meer investeren in innovatie. Geldt dat ook voor DSM, gaan jullie meer investeren in innovatie? Wij hebben boven op ons R&D-budget van 300 miljoen, zo n 30 miljoen extra vrijgemaakt voor innovatie. Overigens is dat geld voor zowel R&D als marketing, sales, patents, trade marks en new business development. Dit bedrag groeit zelfs naar 70 miljoen in Wij zullen de juiste mensen nodig hebben die ons helpen de innovatiedoelstellingen en new business doelstellingen te verwezenlijken. Wat dat betreft is de war-on-talent volop gaande! Daarnaast wordt 15% van onze capital expenditure besteed aan new business development - dat is circa 75 miljoen op jaarbasis. Wij investeren hiermee in nieuwe producten en markten en nemen belangen in opkomende ondernemingen. Als het gaat om investeringen in innovatie, dan zet DSM dus echt de turbo erop! 10 De Innovatie-monitor 2006

11 Gaat het dan alleen om meer geld? Is er een aantoonbaar verband tussen meer aandacht en meer investeren in innovatie en meer innovatiesucces? Met andere woorden levert de speciale aandacht voor innovatie DSM de echte innovatiesuccessen op? Ja, maar neem daarbij wel de factor tijd in ogenschouw. Investeringen in innovatie leveren resultaten op. Maar houdt daarbij wel rekening dat je altijd te maken hebt met een incubatietijd. Onze investeringen beginnen pas na drie tot vier jaar zichtbare effecten op te leveren. Wij hebben dan concrete producten die in de markt worden geïntroduceerd. Door deel te nemen in startende ondernemingen kan die incubatietijd mogelijk worden verkort. Zo investeerden wij recent in een firma die een technologie bezit waarmee zij aan de hand van een wangslijmmonster een voedingsadvies kunnen geven. Die ontwikkeling heeft zeker drie tot vier jaar gekost bij dat bedrijf, maar wij hebben nu wel toegang gekregen tot een heel concreet en veelbelovend product op het gebied van Personalized Nutrition. 11

12 Succesvolle innovators Het Nederlandse bedrijfsleven vindt zichzelf in grote mate succesvol in innovatie. De categorie bedrijven die zichzelf een succesvol innovator noemt behoort tot tweederde van het totaal. In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen succesvolle en niet succesvolle innovators. Dit onderscheid is gebaseerd op de antwoorden op de vraag: Vindt u uw organisatie een succesvolle innovator ten opzichte van uw concurrenten? De koplopers op innovatiegebied zijn vergeleken met de volgers. Vorig jaar vond 60% van de respondenten zich een succesvolle innovator ten opzichte van de concurrentie. Deze categorie is nu gegroeid tot tweederde van het totaal. Deze bedrijven onderscheiden zich op een aantal factoren van de bedrijven die zichzelf als niet succesvol typeren. De succesvolle innovators verwachten volgend jaar een hoger percentage van de omzet in innovatie te investeren en geven een hogere prioriteit aan innovatie. Ook bevorderen zij innovatie in hun organisatie doordat de top van de organisatie een voortrekkersrol op het gebied van innovatie vervult. De top 10 meest genoemde succesvolle innovators: (gerangschikt naar het aantal keren dat een bedrijf door respondenten is genoemd) 1. Philips 2. Tom Tom 3. DSM 4. KPN 5. Apple 6. Google 7. ASML 8. Shell 9. Rabobank 10. Dell Tevredenheid over innovatieprestatie in het Nederlandse bedrijfsleven neemt nog steeds toe In de top 10 van bedrijven die door de deelnemers als succesvol worden aangemerkt, domineren de typische product georiënteerde ondernemingen. In Nederland wordt innovatie blijkbaar nog altijd met technische hoogstandjes geassocieerd. Het internationaal veel geroemde succes van ING Direct bijvoorbeeld, ontbreekt in deze top De Innovatie-monitor 2006

13 Deel twee: De rol van innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven 13

14 Kloof tussen focus en ambitie De huidige focus van het Nederlandse bedrijfsleven is voornamelijk gericht op kortetermijnresultaten van innovatie en op doelen die relatief dichtbij de huidige producten en diensten liggen. De ambitie is echter wel om in de toekomst succesvol te zijn met meer radicale vormen van innovatie. Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat de huidige innovatiefocus gericht is op het verbeteren of ontwikkelen van producten en diensten binnen de huidige markten. Minder dan 20% richt zich op radicale innovaties of de ontwikkeling van nieuwe markten en businessmodellen. Huidige innovatiefocus is gericht op meer van hetzelfde verbeteren van bestaande producten, diensten of marketing/salesaanpak ontwikkelen van nieuwe producten en diensten radicaal innoveren binnen de huidige business creeëren van nieuwe markten met nieuwe businessmodellen 14 De Innovatie-monitor 2006

15 Er bestaat een kloof tussen de huidige innovatiefocus binnen de bedrijven van de respondenten en hun ambitie. De ambitie gaat verder dan de huidige focus en richt zich meer op het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, anders dan het bestaande aanbod op de markt. De kloof tussen de actuele focus en de ambitie is nog groter bij radicale vormen van innovatie. Terwijl 18% van de respondenten hier nu de focus op heeft, is het de ambitie van 38% van de respondenten om zich hier op te gaan richten. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft wel de ambitie om radicaal te innoveren, maar kiest in meerderheid voor kortetermijnoplossingen Er is een interessant verschil te zien tussen dienstverleners en productleveranciers. Bij productleveranciers is de focus van bijna 90% van de respondenten gericht op de korte termijn. Voor dienstverleners komt dit uit op ongeveer 75% van de respondenten. Zij richten zich relatief vaker op radicale innovatie. De meest radicale vorm van innovatie, het creëren van geheel nieuwe markten, wordt als doel aangemerkt door circa 30% van de respondenten uit de dienstverlenende sectoren. 15

16 Bedrijfscultuur en innovatie Ruimte voor ondernemerschap binnen de organisatie is cruciaal voor het innoverende vermogen van een organisatie. Productleveranciers zijn ook succesvol met een planmatige bedrijfscultuur die gestructureerd en doelgericht werken aan innovatie ondersteunt. De top 3 sectoren waar een ondernemende bedrijfscultuur het meest voorkomt zijn: 1. uitzenden/flexmarkt 2. bouw 3. zakelijke dienstverlening De top 3 sectoren met een bedrijfscultuur waarbinnen weinig geïnnoveerd wordt: 1. consumenten goederen 2. logistiek en vervoer 3. chemie In onze ervaring vindt innovatiesucces vaak zijn oorsprong in een goed innovatieklimaat. The Bridge heeft haar kennis van de aspecten die van belang zijn voor een goed innovatieklimaat gebundeld in een diagnose-instrument, de Innovation Climate Scan. Zie voor meer informatie Bedrijven met een cultuur waarin ruimte is voor experimenteren en anders denken, in onze termen een ondernemende bedrijfscultuur, zijn vaker succesvolle innovators. In deze groep bedrijven typeert 77% van de respondenten zijn organisatie als een succesvol innovator. Productleveranciers hebben vaker een planmatige bedrijfscultuur, waarin de nadruk meer ligt op doelgericht en gestructureerd werken. Dit sluit goed aan bij het gegeven dat de meerderheid van producerende organisaties bij innovatie gedwongen wordt onherroepelijk te investeren in productiecapaciteit. Van de bedrijven met een planmatige bedrijfscultuur vindt 68% zichzelf een succesvol innovator. Voor één op de vijf respondenten geldt dat innovatie niet wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Dit heeft een duidelijke weerslag op het ervaren innovatiesucces in deze groep, slechts een kwart noemt zichzelf succesvol innovator. Productleveranciers innoveren gestructureerd en doelgericht 16 De Innovatie-monitor 2006

17 Innovatie begint aan de top Bedrijven waarin de top van de organisatie een voortrekkersrol ten aanzien van innovatie heeft, vergroten hiermee de kans op innovatiesucces aanzienlijk. Deze topmanagers besteden veel aandacht aan het versterken van het innovatieklimaat en stellen zich ten doel innovatie in de genen van de organisatie te brengen. Bijna 80% van de bedrijven waar de top van de organisatie een sterke voortrekkersrol op het gebied van innovatie heeft, noemt zichzelf een succesvol innovator. Dit in tegenstelling tot de categorie bedrijven die aangeven dat de top een zwakke voortrekkersrol vervult. Van deze bedrijven ziet circa 30% zichzelf als succesvol innovator. De rol van de leidinggevenden met betrekking tot innovatie heeft een grote impact op het innovatiesucces van een bedrijf. Eerder in dit rapport is aangegeven dat CEO s er niet volledig in slagen de prioriteitsstelling voor innovatie naar hun organisatie over te brengen. Succes in innovatie wordt sterk beïnvloed door de houding van de leidinggevenden Alleen een sterke voortrekkersrol van de leidinggevende is niet voldoende. Het is ook van belang dat er in de breedte aandacht is voor het versterken van het innovatieklimaat. Topmanagers die een voortrekkersrol vervullen, realiseren zich dit terdege en besteden dan ook duidelijk meer aandacht aan het versterken van het innovatieklimaat. Zij proberen innovatie in de genen van de medewerkers te krijgen. Vooruitlopend op deel drie, dat gaat over samenwerking tussen organisaties in het innovatieproces, het blijkt dat de top van bedrijven een doorslaggevende rol heeft in de mate van samenwerken en de kans op succes. Bedrijven waar de top een sterke voortrekkersrol vervult, werken vaker samen met andere partijen in het innovatieproces. Ook leidt de samenwerking met andere partijen bij deze organisaties eerder tot een concreet resultaat. 17

18 Interview: Frits Beurskens Deputy Chairman van Smurfit Kappa Smurfit Kappa is één van de grootste Europese ondernemingen op het gebied van productie en ontwikkeling van papier en karton. Veel ondernemingen benoemen innovatie als een strategische topprioriteit. Toch is er ook een redelijk grote groep ondernemingen waar de managementaandacht vooral is gericht op het uitnutten van de bestaande business, c.q. het efficiënt maken van de organisatie. Waar ligt bij Smurfit Kappa de focus op? Ik zou stellen dat de focus op beide ligt. Wij zijn een bedrijf dat over de hele papierketen werkt - van pulp tot papier en van karton tot verpakking. In onze papierfabrieken ligt de focus op operationele efficiency. Onze fabrieken draaien zeven dagen per week 24 uur. Hier is efficiency erg belangrijk. In onze verpakkingsindustriebedrijven ligt de focus echter met name op innovatie en creativiteit. Wij willen onze afnemers steeds verrassen met innovatieve oplossingen en creatieve designs. Een conclusie uit de Innovatiemonitor is dat de CEO en het topmanagement wel de noodzaak van innovatie zien maar de medewerkers op BU-niveau niet altijd overtuigd raken van de nut en noodzaak van innovatie. Innovatie in de genen van de organisatie krijgen is moeilijk. Hoe kunt u als bestuurder hiermee omgaan? Hoe krijgt u de innovatie onder de aandacht van alle BU s en alle medewerkers? Ik kan de stelling dat je als bestuurder innovatie steeds moet pushen wel onderbouwen. Smurfit Kappa is een decentrale organisatie. Het Smurfit Kappa concern produceert en verkoopt papier- en kartonmaterialen in geheel Europa; van Spanje tot en met Zweden en Rusland. In al onze verschillende bedrijven wil je de medewerkers er steeds op attenderen dat innovatie belangrijk is. Als ik op onze locaties op bezoek ben, wijs ik de medewerkers steeds op de successen die wij binnen de groep behalen. Wij stimuleren de uitwisseling van informatie tussen de verschillende bedrijven. Een verpakkingsdesign dat bijvoorbeeld in Polen is gemaakt, kan heel goed passen op de Spaanse markt. Onze medewerkers kunnen zelfs elkaars designs online bekijken via ons intranet en doen zo ideeën op. Daarnaast hebben wij binnen de onderneming een innovatie award ingesteld en benchmarken wij de prestaties van de verschillende bedrijfsonderdelen. Hierdoor ontstaat er wil om te winnen en dat werkt heel stimulerend. 18 De Innovatie-monitor 2006

19 Deel drie: Innoveren door samenwerken

20 Inleiding Ieder jaar kiest The Bridge, op basis van haar ervaring in de dagelijkse innovatiepraktijk, een actueel thema voor de Innovatie-monitor waarover een aantal meer diepgaande vragen wordt gesteld. Dit jaar heeft de Innovatie-monitor als thema: Innoveren door samenwerken. In dit themadeel gaan wij in op de vraag: Hoe kunnen organisaties beter innoveren door tijdens het innovatieproces samen te werken met bijvoorbeeld concurrenten, kennisinstellingen of branchevreemde organisaties? Samenwerking met leveranciers of klanten (het thema van de Innovatie-monitor 2005) laten wij hierbij buiten beschouwing. De samenwerking kan in alle fasen van het innovatieproces plaatsvinden, van het ontstaan van het idee tot de introductie van de dienst/product op de markt. Het is dus niet beperkt tot de uitwisseling van kennis tussen Research & Development afdelingen. Het concept Open Innovatie komt steeds vaker terug in de managementliteratuur. Dit concept werd in 2003 geïntroduceerd door Henry Chesbrough in zijn boek Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Ook in Nederland is er inmiddels veel aandacht voor dit relatief nieuwe verschijnsel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het recent gepubliceerde rapport van de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie (Opening van zaken - Beleid voor Open innovatie) waarin wordt gesteld dat de Nederlandse overheid haar innovatiebeleid moet verbreden om open innovatie te bevorderen. De keuze voor dit thema kan niet los worden gezien van de recente aandacht in de managementliteratuur en het bedrijfsleven voor het concept Open Innovatie. Eén van de verschijningsvormen van Open Innovatie in de dagelijkse praktijk is Innoveren door samenwerken. Het onderzoek bevestigt dat er in het Nederlandse bedrijfsleven al veelvuldig wordt samengewerkt in alle fasen van het innovatieproces. In het vervolg van dit rapport gaan wij in op de vraag hoe bedrijven succesvol samen innoveren, wat zij hiermee willen bereiken, of dat lukt en welke eisen zij stellen aan een partner. 20 De Innovatie-monitor 2006

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Twynstra The Bridge Arun SwamiPersaud asw@t-tb.com 1 Voedings-, genotsmiddelen- en drankenindustrie De voedings-, genotsmiddelen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN Sociale innovatie doorslaggevend voor succes topsectoren: Topsectorenbeleid te eenzijdig gericht op technologische innovatie De markt dwingt bedrijven steeds sneller te innoveren

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10 1 INLEIDING SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor is het resultaat van een strategische samenwerking

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

Zuinige Superinnovatoren. Deelrapport Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. Prof.Dr. Dries Faems

Zuinige Superinnovatoren. Deelrapport Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. Prof.Dr. Dries Faems Deelrapport Noord-Nederlandse Innovatiemonitor Prof.Dr. Dries Faems d.l.m.faems@rug.nl 1. INLEIDING 1.1 SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

NAP innovatie programma, de analyse

NAP innovatie programma, de analyse NAP innovatie programma, de analyse Inleiding Tijdens de NAP-Contactbijeenkomst op 23 mei jl. zijn de resultaten gepresenteerd van het Programmateam Innovatie. Tijdens deze interactieve presentatie is

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

Het onderscheidend vermogen van Nederlandse bedrijven in beeld.

Het onderscheidend vermogen van Nederlandse bedrijven in beeld. Het onderscheidend vermogen van Nederlandse bedrijven in beeld. 2012 Voorwoord Oog op Onderscheidend Vermogen Wil je ook de trucs weten om succesvoller te worden? Dan is dit rapport iets voor jou. Dit

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven M200719 Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven drs. R.M. Braaksma dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Een 'directe buitenlandse

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

HET JUISTE SPOOR OP WEG NAAR SUCCESVOL FRANCHISING

HET JUISTE SPOOR OP WEG NAAR SUCCESVOL FRANCHISING HET JUISTE SPOOR OP WEG NAAR SUCCESVOL FRANCHISING Franchise Match is een full service franchi- Op deze en de volgende pagina s treft u Onze energie zit primair in de uitvoering. Maar ook als de franchiseorganisatie

Nadere informatie

Innovatiegericht Inkopen toegepast

Innovatiegericht Inkopen toegepast Innovatiegericht Inkopen toegepast Datum: 25 juli 2017 Spreker: Jeroen Veenendaal Inhoudsopgave Persoonlijk statement innovatiegericht inkopen Introductie Forward Commitment Procurement Casus: Beddenwascentrale

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL STEGEMAN Oktober 2014 CAMPOFRIO FOOD GROUP ALGEMENE INFORMATIE De basis van het moderne en innovatieve bedrijf Stegeman werd in 1858 gelegd door Johannes Stegeman in Deventer. Zijn slagerij

Nadere informatie

Score 9292.nl. Opvallende succesfactoren

Score 9292.nl. Opvallende succesfactoren Score 9292.nl Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen positie

Nadere informatie

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan.

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan. Over Primatch Primatch HR Groep is actief in het inrichten en uitvoeren van werving processen, arbeidsmarktcommunicatie en selectie-dienstverlening. Vanuit een uniek arbeidsmarktconcept ondersteunen we

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief HKU, Applied Games R&D programma Lector Jeroen van Mastrigt In opdracht

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juni 2014 De Teamleider. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juni 2014 De Teamleider. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juni 2014 De Teamleider In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Blauwdruk voor succesvol FM Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Inhoud Voorwoord Planning en control voor facilitaire organisaties

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Onderzoek Digital Transformation

Onderzoek Digital Transformation Onderzoek Digital Transformation September november 2014, Nederland Onderzoek is gedaan door efocus onder digital leaders van 30 top500 bedrijven in Nederland. Onderzoek Digital Transformation Digital

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Best Practices binnen de TU Delft: Ervaringen en Resultaten met Shell Gebaseerd op informatie van Marco Waas en het advies van IJsbrand Haagsma

Nadere informatie

Doelstelling. Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland.

Doelstelling. Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland. Business Case Doelstelling Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland. 2 Business case Duitsland is de belangrijkste

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland

Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren 305 respondenten hebben deelgenomen aan de enquête rond redenen waarom mensen niet-presteren. De resultaten van deze enquête worden o.a. gebruikt

Nadere informatie

Score DRN BV. Opvallende succesfactoren

Score DRN BV. Opvallende succesfactoren Score DRN BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen positie

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Score Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Welkom. 2014: Innovatiekracht

Welkom. 2014: Innovatiekracht Welkom 2014: Innovatiekracht 2014: innovatiekracht Doel: Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Onderwerpen verschillende invalshoeken Interactie / begeleiding

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening

Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening fris en gedegen Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening Profiel Boreas is een adviesbureau voor bestuur en management van professionele organisaties. Boreas levert maatwerk. U

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Verbeter uw marketing en sales met

Verbeter uw marketing en sales met Verbeter uw marketing en sales met De grootste online database met informatie over 2 miljoen Nederlandse organisaties Company.info Derkinderenstraat 76 1062 BJ Amsterdam t: 020 2 400 400 e: info@company.info

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Groeien met clusters

Groeien met clusters Bon Uijting innovatieadviseur Groeien met clusters Duurzaam samenwerken als versneller voor nieuwe waardecreatie in de zorg SamenwerkingsTOP 28 nov. 2013 - Utrecht 27-11-2013 Syntens? 1 januari 2014 gaat

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie