INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Interview: Willem Vermeend Algemene Markt Ontwikkelingen Interview: Jonathan Campbell Algemene Ontwikkelingen Monsterboard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Interview: Willem Vermeend Algemene Markt Ontwikkelingen Interview: Jonathan Campbell Algemene Ontwikkelingen Monsterboard"

Transcriptie

1 MONSTER YEAR REPORT 2012

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Interview: Willem Vermeend 5 Algemene Markt Ontwikkelingen 8 Vacatures 8 Uitzenduren 9 Beroepsbevolking & werkloosheid 10 Ontwikkelingen in vacatureplaatsingen 11 Zoekgedrag op de arbeidsmarkt 12 Interview: Jonathan Campbell 16 Algemene Ontwikkelingen Monsterboard 18 Bezoekers 18 Werkzoekenden 20 Nieuwe CV s per industrie 22 Top 10 zoekwoorden 22 Kerncijfers 23 Werkgevers 24 Interview: Asics 26 Interview: Aegon 28 Internationaal werven 30 Interview: Perceptive Software 36 Ontwikkelingen geselecteerde beroepscategorieën 38 Accounting/financieel 38 Gezondheidszorg 40 Techniek 43 IT/Software development 44 Interview: Adecco 46 Interview: Monsterboard 49 De arbeidsmarkt: visie en verwachtingen 50

3 INLEIDING INTERVIEW: WILLEM VERMEEND Geachte relatie, Voor u ligt het nieuwe Monster Year Report waarin wij terugkijken op het afgelopen jaar, maar vooral ook vooruit kijken naar de toekomst. Wat zijn de trends en verwachtingen binnen het recruitmentvak en welke ontwikkelingen gaan we zien op de arbeidsmarkt? De Nederlandse oud-minister Willem Vermeend legt uit wat bedrijven moeten doen om de komende jaren de slag op de arbeidsmarkt te winnen en de ervaren Ierse recruitmentspecialist Jonathan Campbell schetst een beeld over hoe wij in 2020 naar personeel zoeken. Ook komen er enkele topbedrijven aan het woord over de keuzes die zij maken in de huidige arbeidsmarkt. Uitzendorganisatie Adecco vertelt hoe zij internet steeds meer inzetten bij het vinden van kandidaten, maar het persoonlijk contact daarbij nooit uit het oog zullen verliezen. Sportmerk Asics legt het belang van employer branding uit en verzekeraar Aegon de noodzaak van een goede ROI bij het vinden van hun kandidaten. Het Amerikaanse Perspective Software praat over internationaal recruitment, maar laat ook zien hoe je regionaal topkandidaten kunt werven. Daarnaast geven enkele Monsters hun visie op het vakgebied en vindt u uiteraard weer de nodige cijfers over branches, beroepsgroepen en regio s: - De vacaturesite is, net al vorig jaar, de meest gebruikte oriëntatiebron in Nederland. Het gemiddeld aantal bezoeken op Monsterboard in 2012 is ruim 1,5 miljoen per maand, waarvan gemiddeld unieke bezoekers. In 2012 kwam 15 procent van de bezoekers van Monsterboard via een mobiel apparaat op onze site. - De vacaturegraad kwam eind september uit op 13 openstaande vacatures per 1000 banen. Dit is sinds 2003 niet meer zo laag geweest. Daarnaast nam de werkloosheid toe. 7,2 procent van de beroepsbevolking had eind 2012 geen baan. - Het afgelopen jaar verschenen er per maand gemiddeld nieuwe vacatures op Monsterboard.nl. IT/Software Development was de grootste categorie. Ook werd er veel gezocht naar hoger opgeleiden: meer dan de helft van de werkgevers (58 procent) gaf aan op zoek te zijn naar personeel met een HBO+ achtergrond. - Accounting/Financiële professionals zijn het meest actief op zoek naar een nieuwe baan. Het minst actief wordt gezocht in de Gezondheidszorg. Ruim de helft van de IT ers/software Developers zegt niet actief op te zoek te zijn, maar staat wel open voor iets nieuws. Opnieuw een boeiend rapport dat u meer inzicht geeft in het vakgebied, de arbeidsmarkt en de trends voor de komende jaren. Marco Bertoli Regional SVP GM of Germany, Austria, Switzerland, Italy and Netherlands Op het Monster Year Event gaf Willem Vermeend voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en momenteel internetondernemer vijf trends die cruciaal zijn voor bedrijven die mee willen doen de komende jaren. We vroegen hem om een toelichting op deze en andere zaken. U noemt Human Capital de belangrijkste productiefactor van de toekomst. Ja, dat is het nu al. Maar dat staat in geen enkel economieboek. Kennis wordt steeds belangrijker. Dus daar moet je nu al naar op zoek. Bedrijven met toptalent zijn de winnaars van vandaag en morgen. Wat moeten bedrijven dan concreet doen? Je moet niet alleen kijken naar je huidige productie en dienstenpakket maar vooral ook naar de toekomst. Door de opmars van opkomende economieën, zoals China, India, Rusland, Brazilië de tweede trend en de wereld van het internet zal dit pakket snel verouderen. Je moet voortdurend innoveren. Bij de aanname van personeel moet je daar nu al mee rekening mee houden. Je moet dus talenten aantrekken die verder kijken dan Europa. De meeste Europese landen worden de komende jaren geconfronteerd met een lage economische groei (1-). Veel Europese bedrijven zullen daarom verder van huis naar extra omzet moeten zoeken. In de opkomende landen ligt de groei tussen de 4 en 9% per jaar. Bedrijven zullen zich dus meer op de opkomende economieën moeten richten? Je moet wel. Daar wordt het geld straks verdiend. Welk product je ook hebt, je zult moeten leren dat je ook buiten Europa omzet zal moeten genereren. Een van onze bedrijven heeft bijvoorbeeld een website in China opgezet voor een Nederlandse bloemenkweker. De verkoop via die site loopt als een trein. De site is in het Chinees en opgezet met inachtneming van de Chinese cultuur. Met Engels red je het niet. Je moet in de landstaal communiceren. Think global act local. BEDRIJVEN MOETEN VERDER KIJKEN DAN EUROPA En internet speelt daarin een belangrijke rol? Absoluut. De digitalisering van de samenleving is spectaculair. Dat is de derde trend. Die gaat zo snel dat economen de effecten nog amper hebben kunnen meten. Het is een van de snelste wijzigingen in de wereldeconomie. En we staan pas aan het begin. De komende jaren worden miljarden apparaten aan het web gekoppeld (het zogenoemde Internet of Things of Everything) en ook 3D-printtechnologie zal tot nieuwe vorm van werken en producties leiden. Wie daar niet snel genoeg op inspeelt, verliest de slag. Wat betekent dit voor bedrijven? Als je als bedrijf niet wordt gevonden op internet, besta je gewoon niet. Dat kost dus omzet. Je moet 24 uur per dag gevonden worden. En 24 uur per dag aantrekkelijk worden gevonden. Zorg dat je over de modernste website beschikt die ook optimaal bereikbaar is voor het mobiele internet. Het web wordt in toenemende mate mobiel, we gaan naar de smartphone- en tableteconomie. Dat geldt ook voor werving en selectie. 4 5

4 Daarbij draait het ook om innovatie. De vierde trend die u noemt. Innovatie is de motor van elk bedrijf. Als je niet innoveert is het afgelopen. Producten en diensten die wij nu bedenken, zijn vaak al binnen een jaar gekopieerd. Dus je moet voortdurend vernieuwen. Dat geldt voor alle bedrijven. Mensen denken bij innoveren vaak alleen aan technologieën, maar ook diensten kun je innoveren. Hoe je het ook wendt of keert, je ontkomt er niet aan om te innoveren. En daar de beste mensen voor in huis halen. Creatieve en ondernemende medewerkers zijn goud waard. Hoe moeten bedrijven dat doen? Je moet nu al bezig zijn met de medewerkers van morgen. Je moet nu al op zoek gaan naar toptalenten, want die zijn schaars. En je hebt zeker talenten nodig uit de internetgeneratie. Talentscouting wordt buitengewoon belangrijk. Van belang is ook dat bedrijven hun medewerkers in staat stellen extra opleidingen en trainingen te volgen. Dat geldt ook voor oudere werknemers die bij de toenemende algemene krapte op de arbeidsmarkt, die naar verwachting na 2016 zal gaan optreden, hard nodig zijn. Maar dan leid je ze zelf op en dan gaan ze gratis weg? Of ze weg gaan heb je vaak zelf in de hand. Zorg voor een optimaal werkklimaat met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en mooie kansen op ontplooiing. In de bedrijven waarbij ik betrokken ben, hebben we daarnaast veelal een aandelenregeling. Medewerkers kunnen in aanmerking komen voor aandelen in het bedrijf als onderdeel van hun beloningspakket. De nieuwe generatie werknemers spreekt dat zeer aan. Ze vinden dat vaak interessanter dan een hoger salaris. Het komt ook voor dat bedrijven hun studieschuld overnemen als ze een contract tekenen dat ze drie jaar blijven. Ook het aanbod van een carrièreplanning met nieuwe opleidingsmogelijkheden en studies blijkt goed uit te pakken. Veel personeel is moeilijk te vinden, terwijl er een half miljoen werklozen zijn. Hoe verklaart u deze enorme mismatch op de arbeidsmarkt? We hebben vooral een gebrek aan technisch opgeleide mensen op alle niveaus. Deze mismatch op de arbeidsmarkt komt vooral doordat techniek bij veel BEDRIJVEN MET TOPTALENT WINNEN ALTIJD. leerlingen en studenten een slecht imago heeft. Wij kunnen van Duitsland leren hoe dat anders en beter kan. Begin al op de lagere school te laten zien hoe leuk techniek is. Betaal technici beter dan managers. Dat leidt, zo zie ik in Duitsland, al tot een beter imago. Ook vakscholen dragen bij tot meer leerlingen die de techniek in gaan. Verlaag de collegegelden voor technische opleidingen en geef de leerlingen baangaranties. Met die aanpak krijgen we meer technisch opgeleide mensen in ons land. En stop ook met al die kostbare pretopleidingen die veelal tot werkloosheid leiden. Je kunt alles studeren in dit land, terwijl het rendement op veel van die opleidingen buitengewoon laag is. Afschaffen die pretvakken. Ook moet de selectie aan de poort van Universiteiten en HBO s hoger worden; ons land telt te veel uitvallers. Een van de andere trends die u noemt is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat bedoelt u daarmee? Als een bedrijf talenten wil aantrekken dan zal het in ieder geval maatschappelijk gezien een goed imago moeten hebben. Als je geen goed imago hebt, verlies je een deel van de internetgeneratie. Hoe kom je aan een goed imago? Wees duurzaam en toon je betrokkenheid bij de samenleving. Zorg dat je bij de beste werkgevers in Europa behoort. Verdiep je in de interesses en wensen van de nieuwe generatie werknemers. Zorg voor de mogelijkheid van een goede combinatie privé-werk. Maak het mogelijk dat ze hun eigen internetapparatuur ook op het werk mogen gebruiken, bied ze uitdagende opleidingskansen. Daarnaast: werk niet meer met hiërarchische leiders, maar met inspirerende aanvoerders. Die door medewerkers worden gewaardeerd om hun kennis van zaken en die al ruimte bieden voor de creativiteit en talenten van hun medewerkers. Maak afspraken over targets en output en bied medewerkers de mogelijkheid de werkuren en plaats van werk voor een deel zelf te bepalen. Denkt u dat we in de toekomst ook steeds meer gaan flexwerken? We zitten op dit moment al in de Europese kopgroep. Bovendien laat onderzoek zien dat de meeste jongeren het liefst gewoon een vast contract willen. Uit onderzoek weten wij ook dat bedrijven met relatief veel vast personeel gewoon beter presteren. Innovatieve bedrijven zijn vaak bedrijven met een harde kern vast personeel en een flexibele schil eromheen. Dat is de trend. Je moet een deel vasthouden. Te veel flexibiliteit werkt niet, want je raakt je talenten kwijt. Als je een te grote flexibele schil hebt, kun je niet innoveren. Want kennis en kunde loopt steeds de deur uit. Hoe lang denkt u dat de crisis op de arbeidsmarkt nog duurt? De crisis is nog niet voorbij. Als ik af ga op de internationale voorspellingen van internationale economische denktanks dan wordt 2013 een overgangsjaar. Er zijn wel aanwijzingen en lichtpuntjes die er op wijzen dat de Nederlandse economie in de tweede helft van 2013 zal opkrabbelen. Wat moeten we als Nederland doen om de arbeidsmarkt vlot te trekken? In ieder geval niet bij de pakken neerzitten. Weg met het doemdenken en somberen. Internationaal staat onze economie er nog steeds goed voor. We staan op plaats vijf van de wereldranglijst van sterke economieën. Bovendien is Nederland na Luxemburg het tweede rijkste land van Europa. Ophouden met zeuren dus. Wel moeten we op zoek naar extra economische groei waarmee we nieuwe werkgelegenheid kunnen creëren. De beste en snelste mogelijkheid loopt via het internet. We moeten Nederland uitbouwen tot een wereldspeler op het vlak van internettoepassingen zoals e-government, e-commerce, e-health en digitaal onderwijs. Als je wilt scoren, moet je een stip op de horizon zetten die aansprekend is voor de toekomst. Nederland zou daarom een echt internetland moeten worden. Als ze in de wereld aan internet denken, moeten ze meteen aan Nederland denken. En zorg dat je in het hele land in alle steden en dorpen de beschikking over supersnel internet en wifi hebt. ALS JE ALS BEDRIJF NIET WORDT GEVONDEN OP INTERNET, BESTA JE GEWOON NIET. Wat winnen we daarmee? Dat leidt tot nieuwe vormen van werk, nieuwe bedrijven en stimuleert de lokale en regionale economie. Digitalisering heeft een enorm vliegwieleffect. We zijn nu een middenmoter op het terrein van internet. Maar die positie dreigen we te verliezen doordat overheid en bedrijfsleven te weinig met internettoepassingen werken en ook omdat we een gebrek aan technisch personeel hebben. Komt het nog wel goed met Nederland? Jawel, we zijn nog steeds een van de rijkste landen ter wereld en hebben een sterk bedrijfsleven. Alleen moeten we nu zorgen dat we heel snel innoveren. Anders redden we het niet. DE VIJF BELANGRIJKSTE TRENDS VOLGENS WILLEM VERMEEND 1 Human Capital 2 Verschuiving naar opkomende economieën 3 Digitalisering 4 Innovatie 5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 6 7

5 ALGEMENE MARKTONTWIKKELINGEN ONTWIKKELING VACATURES JAAR OP JAAR 30% DE ARBEIDSMARKT HEEFT NOG STEEDS LAST VAN DE CRISIS: Bedrijven bezuinigen op het aannemen van personeel en banen verdwijnen. Dit zien we terug in de ontwikkelingen van vacatures, uitzenduren en werkloosheid. openstaande vacatures ontstane vacatures vervulde vacatures VACATURES VACATURES Eind september stonden er, vacatures open. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De vacaturegraad kwam daarmee uit op 13 openstaande vacatures per banen. Dit is sinds 2003 niet meer zo laag geweest. De ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures wordt bepaald door Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q bron: CBS hoeveel vacatures er ontstaan zijn en hoeveel er zijn vervuld. In het derde kwartaal van 2012 zijn er minder vacatures ontstaan dan een jaar eerder. Ook het aantal vervulde vacatures lag in dit kwartaal een stuk lager dan in het derde kwartaal van % 0% % - 30% - 40% - 50% - 60% UITZENDUREN Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het derde kwartaal met 4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal was er een lichte daling. Het indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) stond in het derde kwartaal op 111. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het dienstverband te Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q bron: CBS (INDEX EN GROEIPERCENTAGE) ,0% index ONTWIKKELING UITZENDUREN Q Q Q Q Q uitzenduren totaal (index) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ontwikkeling uitzenduren (%) beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Het aantal uitzenduren in fase B en C daalde in het derde kwartaal ruim 1 procent. Het totaal aantal gewerkte uitzenduren was ruim 3 procent lager dan in het tweede kwartaal. Behalve de uitzenduren verslechterden ook de andere arbeidsmarktindicatoren. Het aantal banen daalde in het derde kwartaal verder en er waren wat minder vacatures dan in het tweede kwartaal. De werkloosheid liep in december verder op. Acht van de tien consumenten rekenden in november op een stijging van de werkloosheid in de komende twaalf maanden. jaar op jaar 10,0% 5,0% 0,0% - 5,0% - 10,0% - 15,0% - 20,0% openstaande vacatures ontstane vacatures vervulde vacatures bron: CBS 8 9

6 BEROEPSBEVOLKING EN WERKLOOSHEID ONTWIKKELINGEN IN VACATUREPLAATSINGEN In december 2012 waren personen werkloos. Dit komt overeen met 7,2 procent van de beroepsbevolking. Een jaar geleden, in december 2011, was dit nog 5,4%. Ook begin 2005 was het werkloosheidspercentage hoog, maar kwam toen niet boven de 6,6 procent. In de afgelopen drie maanden is het aantal werklozen met gemiddeld per maand gestegen. Ruim de helft hiervan betrof 45- tot 65-jarigen. Het aantal werklozen van 45-plus nam in 2012 gemiddeld toe met per maand, waarbij iets meer mannen dan vrouwen werkloos raakten. In 2011 waren er 95 vijftigers werkzaam op 100 werkende dertigers. Begin jaren negentig waren dat er nog maar 42. In die tijd hadden betrekkelijk weinig 50- tot 60-jarige vrouwen een betaalde baan en was de arbeidsparticipatie van mannen van die leeftijd vrij laag, mede als gevolg van gunstige regelingen van vervroegde uittreding ,0% beroepsbevolking BEROEPSBEVOLKING Q Q Q Q Q Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen. In de periode komen er een half miljoen 65-plussers bij. In de afgelopen vijf jaar ging het nog om een kwart miljoen. De versnelling wordt veroorzaakt doordat de grote babyboomgeneraties, geboren na de Tweede Wereldoorlog, de komende jaren vijfenzestig worden. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q werkzame beroepsbevolking werkloosheidspercentage Bron: CBS Tussen 2016 en 2040 komen er nog eens 1,5 miljoen 65-plussers bij. In 2040 zal het aantal ouderen zijn opgelopen tot 4,6 miljoen, ten opzichte van 2,6 miljoen nu. Na 2040 zet een daling in. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose voor de lange termijn van het CBS. werkloosheidspercentage 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0, VACATUREPLAATSINGEN & ONLINE RECRUITMENT ACTIVITEITEN 0 0 Het Nederlandse Bureau voor de Statistiek, het CBS, meldde dat de economie fors gekrompen is in het derde kwartaal van 2012 ten opzichte van het vorige kwartaal (-1,1 procent) en ten opzichte van het derde kwartaal 2011 (-1,6 procent). Daarnaast vertoont de dec - 09 feb - 10 apr - 10 jun - 10 aug - 10 okt - 10 dec - 10 feb - 11 apr - 11 jun - 11 aug - 11 okt - 11 dec - 11 feb - 12 apr - 12 jun - 12 aug - 12 okt - 12 dec ,0% 50,0% 10,0% 40,0% 5,0% 30,0% 0,0% 20,0% - 5,0% 10,0% - 10,0% - 15,0% - 20,0% MEI MEI ONTWIKKELINGEN VACATUREPLAATSINGEN & ONLINE RECRUITMENT ACTIVITEITEN Monster Employment Index Vacatureplaatsingen Nederland (JobFeed) arbeidsmarkt nog steeds een negatieve trend. Het CBS meldt dat er minder banen zijn in Nederland dan een jaar eerder. Dit is ook zichtbaar in het aantal vacatureplaatsingen in Nederland volgens Job Feed en de Monster Employment Index. 0,0% - 10,0% - 20,0% 0-30,0% dec - 10 feb - 11 apr - 11 jun - 11 aug - 11 okt - 11 dec - 11 feb - 12 apr - 12 jun - 12 aug - 12 okt - 12 dec - 12 vacatures vacatures jaar op jaar groei MEI Vacatureplaatsingen Nederland (JobFeed) 10 11

7 ZOEKGEDRAG OP DE ARBEIDSMARKT WIJZE EN FREQUENTIE VAN GEBRUIK SOCIAL MEDIA Intelligence Group voert sinds 2003 het grootste en breedste arbeidsmarktonderzoek van Nederland uit: het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). Het AGO wordt sinds 2003 op continue basis uitgevoerd en geeft inzicht in de beroepsbelevingswerelden, arbeidsmotieven en het zoekgedrag van alle Nederlandse arbeidsmarktdoelgroepen. Deze gegevens zijn afkomstig van een onderzoek uit het tweede en derde kwartaal Meest gebruikte oriëntatiebronnen De vacaturesite is, net als vorig jaar, de meest gebruikte oriëntatiebron in Nederland. 58 procent van de respondenten geeft aan via vacaturesites naar een baan te zoeken. 77 procent van deze groep maakt ook gebruik van de mogelijkheid om hun CV te uploaden naar de database. Ook de service, zoals een search agent, wordt met 17 procent veelvuldig gebruikt door werkzoekenden. Werkzoekenden nemen steeds vaker een passieve houding aan als het gaat om werk zoeken. 34 procent van de beroepsbevolking uploadt wel zijn of haar CV naar een databank, maar maakt verder geen gebruik van andere mogelijkheden van de site. Vacaturesites voorzien werkgevers hiermee van een instrument om deze passieve groep werkzoekenden te bereiken. ARBEIDSMARKT GEDRAGSONDERZOEK Een opvallende verandering het afgelopen jaar is de mind impact van Social Media. In 2010 werd Social Media niet genoemd bij het oriënteren op een baan, het jaar daarop maakte 15 procent van de beroepsbevolking hier gebruik van Actief: ik plaats tekst Actief: ik plaats foto s 5% 5% % 14% 17% en anno 2012 is dit al gestegen naar 22 procent. Mensen volgen op Social Media vooral wat anderen posten, 34 procent doet dit dagelijks. Daarop volgen het reageren op anderen (16 procent) en het zelf plaatsen van tekst (15 procent). 40% 5 vacaturesite open sollicitatie bekenden/netwerk CV uploaden in databank vacaturesite uitzendbureau interne vacature(s) UWV werkbedrijf zoekmachine/search engine huis-aan-huis/lokale weekkrant social media bedrijvensite werving & selectie bureau betaald dagblad/krant service (Job agent) gratis dagblad/krant binnenlopen/bellen naar een bedrijf vakblad of tijdschrift banenbeurs/carriërebeurs advertentie in winkel/etalage etc. school bedrijfspresentatie/open dagen reïntegratiebedrijf Actief: ik reageer op anderen Actief: ik nodig andere mensen uit Passief: ik volg wat anderen posten Passief: ik reageer op uitnodigingen 16% 15% 17% 9% 33% 4% 4% 9% 9% 17% 56% 34% 14% 13% 7% 7% 26% 16% 1 17% % 20% dagelijks 3-6 keer per week 1-2 keer per week eens in de twee weken eens in de maand minder vaak 30% 40% 50% 60% 70% 80% Actief gebruik Passief gebruik 90% 100% 20% 30% 40% 50% 60% S S *Het gaat om het gebruik van Social Media als onderdeel van het normale mediagedrag 12 13

8 BEREIK OP BASIS VAN HOOGST GENOTEN OPLEIDING BEREIK OP BASIS VAN WERKERVARING Monsterboard.nl heeft in vergelijking met andere vacaturesites het hoogste bereik onder hbo ers (17 procent) en WO ers (16 procent). Het bereik onder werkzoekenden tot en met mbo-niveau is 8 procent. Monsterboard.nl heeft een groot bereik bij de doelgroep die midden in hun carrière zit. De groep met 6 t/m 10 jaar werkervaring kent het grootste bereik, direct daarop volgen de werkzoekenden met 3 t/m 5 en 16 t/m 20 jaar werkervaring. Maar ook starters (14 procent) zijn veel te vinden op Monsterboard.nl. Monsterboard.nl 17% 8% 16% Monsterboard.nl 7% 1 13% 14% 15% 15% 16% Nationalevacaturebank.nl 14% Nationalevacaturebank.nl 1 13% 13% 13% 13% 13% 13% 15% Jobtrack.nl 5% 3% 5% Jobtrack.nl 3% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 6% < Intermediair.nl 4% Vacaturekrant.nl 9% Betaalde vacaturesites Intermediair.nl Vacaturekrant.nl 3% 3% 3% 3% Betaalde vacaturesites Werk.nl 6% 4% 9% Gratis vacaturesites Werk.nl 8% 8% 9% 9% 9% 1 Gratis vacaturesites 3% Jobbird.com 4% 3% Jobbird.com 3% 4% 4% 4% 5% 5% Jobrapido.nl Jobrapido.nl 3% 4% Indeed.nl < < Werkenbijdeoverheid.nl Indeed.nl Werkenbijdeoverheid.nl < < 4% 6% 8% 1 14% 16% 18% 20% 4% 6% 8% 1 14% 16% 18% 20% t/m MBO HBO WO Bron: AGO Bron: Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek, Wervingsonderzoek 0 t/m 2 jaar 3 t/m 5 jaar 6 t/m 10 jaar 11 t/m 15 jaar 16 t/m 20 jaar 21 t/m 25 jaar 26 t/m 30 jaar meer dan 30 jaar 14 15

9 INTERVIEW: JONATHAN CAMPBELL DE TOEKOMST VAN RECRUITMENT: CONTENT MARKETING EN PERSONALISATIE Jonathan Campbell is oprichter van Social Talent, een bureau dat trainingen verzorgt over online en social recruitment. We vroegen hem naar zijn toekomstvisie op de recruitmentmarkt. Hoe zoeken wij in 2020 naar personeel? Ik hoop dat de recruitmentmarkt de komende jaren wat meer opsteekt van de huidige manier van marketing bedrijven. Daar wordt steeds minder gebruik gemaakt van interuption marketing, waarbij banners worden getoond terwijl je op een willekeurige site zit. Wat ze nu meer doen is contentmarketing: het maken van een eigen site met interessante content die om jouw merk heen is gebouwd. Mensen komen daarheen omdat ze die informatie willen lezen. Op die manier verkoop je je merk op een hele subtiele manier. Ik hoop dat de recruitmentwereld dat over acht jaar ook meer is gaan doen. Doen ze dat nu nog niet dan? Heel weinig. We stoppen de social media nog steeds vol met onze vacatures. Ik hoop dat we over acht jaar meer bouwen aan een publiek. Als je een techniekbedrijf bent moet je begrijpen wat jouw doelgroep wilt weten en daarover vertellen. Je hebt al wel een paar goede carrièresites die dat begrepen hebben, zoals AT&T die een hele uitgebreide Facebooksite heeft met interessante verhalen. Dat budget komt niet van marketing, maar van HR. Een merk opbouwen is content maken. Net zoals jij nu doet met dit interview. Je laat mensen uit de markt aan het woord, omdat je weet dat de doelgroep van Monsterboard dat interessant vindt en omdat ze daardoor een positief gevoel over jullie merk krijgen. Wat jij nu doet is een product verkopen. En dat is wat de rest over acht jaar waarschijnlijk ook doet. Hoe zie jij de toekomst van vacaturesites? Bestaan die volgens jou in 2020 nog? Bestaat Amazon in 2020 nog? Zeg jij het maar. Ja, ik denk van wel. Boeken veranderen niet, alleen hun vorm verandert. Die wordt steeds meer digitaal. Daarom bedacht Amazon de Kindle, zodat ze nu ook digitale boeken kunnen verkopen. Zo passen ze zich door innovatie aan de veranderende omstandigheden aan. En vacaturesites zullen dat ook doen. Mensen willen nog steeds graag naar online marktplaatsen gaan om hun producten te kopen. Mensen willen hun boeken niet op Facebook kopen. En als ze een baan willen, willen ze naar een plek waar ze die baan kunnen vinden. Waar het goed georganiseerd en gestructureerd is. Hebben de social media dat niet veranderd? Social media hebben de manier waarop wij met bedrijven communiceren veranderd. Het is persoonlijker geworden en heeft het anonieme bedrijf een gezicht gegeven. Je kunt nu rechtstreeks praten met het personeel, zien wie ze zijn, met ze connecten, tweeten. Vacaturesites zien ook dat gedrag tegenwoordig socialer is en spelen daar op in. Zoals Monsterboard dat met BeKnown heeft gedaan. Social jobboards zullen steeds meer opkomen, maar vacaturesites als marktplaats zullen absoluut blijven bestaan. Toch zijn er mensen die beweren dat social media die positie gaan overnemen. Vacaturesites hebben tien jaar geleden de kranten overgenomen, maar toch bestaan de kranten nog. En de slimme kranten zijn meegegaan met de tijd. Die zijn ook online gegaan en hebben daar flink in geïnvesteerd. Ze hebben wel marktaandeel verloren, net zoals vacaturesites niet meer zo groot zijn als acht jaar geleden. Maar kranten en vacaturesites blijven belangrijk. Zeker als ze meegaan met hun tijd. Als jouw business is om nieuws te brengen, dan zorg je dat dit gebeurt, ongeacht het medium. En als jouw business is om een marktplaats te zijn voor vacatures, dan bedenk je een manier om dat over acht jaar ook nog te kunnen zijn. Wat zouden vacaturesites volgens jou moeten doen? Wat ik een hele interessante site vind, is Glassdoor.com. Dat is een site waar je bedrijven kunt beoordelen en informatie kunt delen over bijvoorbeeld lonen. Net zoals op hotelsites SOCIAL MEDIA HEBBEN DE MANIER WAAROP WIJ MET BEDRIJVEN COMMUNICEREN VERANDERD. HET IS PERSOONLIJKER GEWORDEN EN HEEFT HET ANONIEME BEDRIJF EEN GEZICHT GEGEVEN. gebeurt. Dat is ongelooflijk social. Mensen vinden dat leuk, want die zijn nieuwsgierig en willen dit soort zaken weten. Als vacaturesites dit idee zouden omarmen, zouden ze enorm social worden. In mijn ogen moeten vacaturesites uiteindelijk een plek zijn waar je alles vindt over een sector, een beroep en een carrière. Verwacht je dat er over acht jaar nieuwe tools op de markt zijn die recruitment weer anders maken? Absoluut. Alles zal weer anders zijn in Technologie verandert altijd. Dat is de enige zekerheid die we hebben. Enig idee welke kant we op gaan? Het internet zoals we dat nu kennen, zal ophouden te bestaan zolang we steeds meer computers op zakformaat krijgen die werken met apps. Web 3.0 is mobiel. Dat betekent dat het niet meer nodig zal zijn om een URL in te typen in de webbrowser, omdat iedereen via apps werkt. Dat is een fundamentele verandering en de vraag is hoe bedrijven en vacaturesites daarmee omgaan. Dat wordt interessant. Bedrijven zullen steeds meer via mobiele apparaten bereikbaar moeten zijn. Het gaat er niet alleen om of hun site op een klein scherm te lezen is, ze moeten denken vanuit de ervaring van de mobiele gebruiker. Die zit op een apparaat waarop hij moeilijk kan typen, maar waarbij hij wel andere zaken heeft, zoals spraaktechnologie en GPS. Bedrijven moeten gaan nadenken wat ze daar allemaal mee kunnen. Inspelen op die mobiele ervaring. Kun je wel fatsoenlijk solliciteren via een mobiele telefoon? Het is bijvoorbeeld een heel gedoe om je CV mee te sturen. Solliciteren gaat niet om het sturen van een CV. Solliciteren is het registreren van interesse. Dat is waar het om moet gaan. We leven in een wereld waar keuzes draaien om eenvoud. Een van mijn favoriete apps is Hotel Tonight. Die ziet waar je bent en adviseert altijd drie hotels in de buurt: één trendy, één budget en één luxe. Ze geven er nooit vier of meer. Dat is prettig. Ik wil niet uit duizend hotels moeten kiezen. Ik wil een snelle goede keuze kunnen maken, want ik weet dat het allemaal goede hotels zijn die ze aanbieden. Werkzoekenden willen ook geen duizenden banen zien. Die willen dat een slim algoritme hun de beste baan geeft die bij hen past, gebaseerd op wat die telefoon allemaal van hen weet. Door de patronen, de zoekgeschiedenis, de locatie, wat dan ook. Ze willen personalisatie. De persoonlijke ervaring is de motor van nieuwe technologie. Sollicitaties worden ook eenvoudiger? Ja, het hoeft niet uitgebreider te zijn dan: Ik ben geïnteresseerd. Niet meer, niet minder. Niks uploaden van formulieren. Vergeet dat. Gewoon één simpele button waarop je je interesse duidelijk maakt. En het bedrijf moet dan maar bepalen wat ze met die informatie doen. Heb je nog andere trends voor de toekomst? Lokaal gaat steeds belangrijker worden, want elke markt is weer verschillend. Zelfs binnen landen heb je per regio of per stad verschillen. Als je een strategie maakt voor jouw bedrijf of jouw vacaturesite dan moet je daar rekening mee houden. Maar de arbeidsmarkt wordt toch steeds mondialer? Zeker. Maar mondiaal betekent dat er honderden verschillende variaties zijn voor één oplossing. Niet dat er één oplossing is voor iedereen. Globalisering gaat om het accepteren van alle verschillende landen, culturen en stijlen. En een verschillende gebruikerservaring, of het nu gaat om searchen of het benaderen van kandidaten. Globalisering is niet one size fits all. Het gaat om het herkennen van de verschillende maten en om het bouwen van een infrastructuur die rekening houdt met zoveel mogelijk personalisatie. Weer die personalisatie dus? Ja, het gaat niet eens zozeer om het land waar ze wonen, maar om de persoonlijke ervaring. En dat is wat mobiel te bieden heeft en wat de toekomst gaat worden. Ook in recruitment

10 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN MONSTERBOARD GESLACHT BEZOEKERS MONSTERBOARD BEZOEKERS Vacaturesites blijken voor werkzoekenden onverkort de belangrijkste oriëntatiebron die gebruikt wordt in de zoektocht naar een nieuwe baan. Dit zien we ook terug in de bezoekers aantallen van Monsterboard. Het gemiddeld aantal bezoeken in 2012 is ruim 1,5 miljoen per maand. Het aantal unieke bezoekers is in 2012 gemiddeld per maand. Dit betekent dat één unieke bezoeker bij Monsterboard 1,8 keer per maand op de site komt. Tijdens deze bezoeken bekijken ze zeven pagina s per bezoek. Dit is 18 procent meer bekeken pagina s per bezoek dan in Van bezoekers die Monsterboard in 2012 bezochten kwam 15 procent via mobiel op onze site. Dit is een ontwikkeling die past in de explosieve toename van het gebruik van mobiele middelen zoals smartphones en tablets. Ook werkgevers profiteren hier van: eenvoudiger bereik betekent een grotere kans op respons. Werkgevers moeten zich realiseren dat een vacature er op een mobiele applicatie anders uitziet dan op een vacaturesite. Bij het plaatsen van vacatures is het belangrijk om hier rekening mee te houden, zodat de gebruikerservaring optimaal blijft. 57,9% 42, Van de werkzoekenden die in 2012 op Monsterboard actief waren, was 57,9 procent vrouw en 42,1 procent man. De leeftijdsgroep jaar is in 2012 het meest actief op Monsterboard, gevolgd door jaar (22,5 procent) en jaar (21,6 procent). LEEFTIJD BEZOEKERS MONSTERBOARD VERDELING UNIEKE BEZOEKERS PER MAAND IN ,5% ,6% 0% 5% 15% 21,6% 22,5% 20% 25% 28,9% 30% werk.nl Monster, Inc Nationalevacaturebank.nl Intermediair.nl Jobtrack.nl Jobbird.com Nuwerk.nl Careerbuilders.nl Stepstone.nl Banenmatch.nl Jobselectie.nl Vacaturekrant.nl unieke bezoekers bezoekers BEZOEKERS PER DAG MONSTERBOARD MAANDAG DINSDAG Meest populaire carrièresite Naast onze eigen bezoekerscijfers wordt bereik van verschillende vacaturesites in Nederland ook gemeten door Comscore een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Met deze cijfers is het mogelijk om het bereik van Monsterboard te vergelijken met dat van andere websites. Hierboven vindt u een overzicht van de verdeling. Hieruit blijkt dat Monsterboard, samen met werk.nl en Nationale Vacaturebank, tot de top 3 carrièresites in Nederland behoort, kijkend naar de bezoekersaantallen. WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 4% 6% 8% 1 14% 16% 18% 20% 18 19

11 WERKZOEKENDEN Monsterboard bestudeert continue het gedrag van werkzoekenden op de site. Er wordt onder andere gekeken naar het bezoek en het gebruik van de website, het aantal accounts wat aangemaakt wordt, de hoeveelheid geplaatste CV s en de aangemaakte search agents. Onderstaande grafieken geven inzicht in de trends en ontwikkelingen van Monsterboard bezoekers in NIEUWE MONSTER SEARCH AGENTS TOTAAL AANTAL MONSTER SEARCH AGENTS Nieuwe CV s per categorie Bij het uploaden van een CV wordt ook de beroepscategorie ingevuld. Wanneer we kijken naar nieuwe CV s per categorie in 2012 zien we dat dit de meest populaire beroepscategorieën zijn: Administratief/ Secretarieel (14 procent), Sales/Verkoop (10 procent), Marketing/Product (7 procent) en Management en Business (7 procent) en Accounting/Financieel (6 procent). Werkzoekenden die hun CV plaatsen in deze categorieën maken in de meeste gevallen ook een search agent aan die op zoek gaat naar een functie in dit beroepsveld. TOP 5 BEROEPSCATEGORIEËN administratief/secretarieel 14% sales/verkoop marketing/product 7% management/business 7% accounting/financieel 6% 0% 5% 15% NIEUWE MONSTERACCOUNTS Monster accounts, search agents en CV s In 2012 hebben ruim werkzoekenden een account op Monsterboard. Onze CV database bestaat uit meer dan opvraagbare CV s waar er per maand gemiddeld zo n bijkomen TOTAAL AANTAL MONSTERACCOUNTS Job Search agents zijn ook populair en worden gezien als een belangrijke orientatiebron bij het zoeken naar een nieuwe baan. Bij Monsterboard resulteert dit in ruim opgeslagen zoekopdrachten in Per maand worden er gemiddeld een kleine nieuwe search agents aangemaakt NIEUW AANTAL CV S AANTAL OPVRAAGBARE CV S Nieuwe CV s per beroepsgroep In de top 10 gewenste functies van werkzoekenden, wordt de top 3 gedomineerd door administratieve functies. Op nummer 1 staat Administratief, gevolgd door Receptionist(e) en Secretariële ondersteuning. Ook Account management (plaats 4) en Trainer (plaats 6) zijn gewilde functies. Project manager (plaats 7) en een functie binnen Marketing communicatie (plaats 8) zijn ook populair. Wat opvalt, is dat in de top 10 meest gewenste functies van 2012 de Administratieve en Sales functies overheersen. Nieuwe CV s per provincie De meest werkzoekenden die hun CV in 2012 aan de Monsterboard database hebben toegevoegd, willen werken in Zuid- Holland (21,5 procent), Noord-Holland (20,5 procent), Utrecht (16 procent), Noord- Brabant (12,5 procent) en Gelderland (9 procent). 79 procent van de werkzoekenden die in 2012 hun CV hebben geüpload op Monsterboard woont ook in één van deze vijf provincies. TOP 10 MEEST GEWILDE FUNCTIES Administratief Receptionist(e) Secretariële ondersteuning Account management Management Assistant/Personal assistant Training en persoonlijke ontwikkeling Project manager/project leider Marketingcommunicatie Office management Verkoop/Buitendienst TOP 5 PROVINCIES 20 21

12 NIEUWE CV S PER INDUSTRIE KERNCIJFERS Werkzoekenden kunnen aangeven in welke industrie ze een baan zoeken. Daaruit blijkt dat de Overheid en de Publieke sector op dit moment erg in trek zijn. Ondanks de bezuinigingen in deze sectoren is de interesse in deze branche het aflopen jaar gestegen van 5,6 procent naar 7 procent in % OVERHEID/PUBLIEKE SECTOR De Publieke sector wordt direct opgevolgd door Zakelijke dienstverlening en Entertainment/Events/ Theaters. Ook Gezondheidszorg en Reclame en PR zijn met respectievelijk 4,6 procent en 4,5 procent een gewilde sector onder werkzoekenden in Deze cijfers geven u een indicatie hoe actief werkzoekenden waren op Monsterboard.nl in ,47 6,25 keer wordt een vacatures bekijkt een zoekopdrachten doet vacature gemiddeld in bezoeker tijdens 1 een bezoeker tijdens bekeken bezoek in 2012 bezoek in ,5% ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 4,9% ENTERTAINMENT/EVENTS/THEATER 61 Monster Accounts zijn er gemiddeld per vacature beschikbaar in CV s zijn er gemiddeld per vacature beschikbaar in search agents zijn er gemiddeld per vacature in ,6% GEZONDHEIDSZORG 4,5% RECLAME & PR TOP 10 ZOEKWOORDEN De top 10 zoekwoorden sluit goed aan bij de categorieën waarin de meeste CV s zijn geplaatst. Net als voorgaande jaren is Secretaresse het meest gebruikte zoekwoord. In zowel 2012 als in 2011 overheersen Administratieve en Sales zoekwoorden de top 20 zoektermen. Opvallend is dat Vakantiewerk in het tweede kwartaal 2011 het topwoord Secretaresse tijdelijk van de troon wist te stoten. Dit geeft aan dat studenten of net afgestudeerden niet alleen via kennissen, maar ook via vacaturesites op zoek gaan naar een (bij)baan. Waar voorheen veel tijdelijke banen gevonden werden door middel van een advertentie voor het raam, krijgen vakantiekrachten nu vaak te horen dat er geen extra mensen nodig zijn in de buurtwinkel. Dan gaan ze verder zoeken en komen ze uit bij vacaturesites. Bijbaan en Vakantiewerk zijn nieuw in de top 20 zoektermen van 2012 en hebben ervoor gezorgd dat Logistiek en Schoonmaak niet meer in de lijst terug te vinden zijn

13 WERKGEVERS Welke functies werden het meest gevraagd? Welke functies werden het meest gevraagd? Binnen welke regio waren werkgevers op zoek naar personeel? Wie zijn er meer gewild: starters of management medewerkers? Deze en overige statistieken geven we in dit gedeelte weer. Noord-Holland Zuid-Holland Noord Brabant Utrecht Gelderland 7,9% VACATUREPLAATSINGEN PER PROVINCIE ,6% 13,5% 25,0% 22,5% student startfunctie midcareer management directie VACATUREPLAATSINGEN PER CARRIÈRENIVEAU % 6% 69% VACATUREPLAATSINGEN PER CATEGORIE 2012 geen voorkeur 9% IT/software development sales/verkoop technisch accounting/financieel marketing/product 4, 11, 16, 15,7% 21,9% software- en webdevelopment account management werktuigbouwkunde elektromechanica VACATURES PER BEROEP 3,0% 2,8% 3,9% 4,6% software implementatie en consulting 2,7% VACATUREPLAATSINGEN PER AANTAL JAAR ERVARING 2012 financiële analyse- en rapportage 2,3% minder dan 1 jaar 5,5% netwerk- en serverbeheer 1,9% 1 tot 2 jaar 9,8% winkelpersoneel/kassière 1,9% 2 tot 5 jaar 34,7% systeem- en netwerkarchitectuur 1,9% 5 tot 7 jaar 14,7% verkoop buitendienst 1,9% 7 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar 1,0% 2,7% VACATURES PER INDUSTRIE meer dan 15 jaar 0, techniek 12,8% geen voorkeur 31,5% IT - diensten 10,8% zakelijke dienstverlening - overig IT - software 6,3% 5,9% VACATUREPLAATSINGEN PER OPLEIDINGSNIVEAU 2012 financiële dienstverlening 3,5% HBO 5 bankwezen en consumenten leningen 2,9% MBO 2 accounting en controlling 2,6% master en hoger 7% groothandel/import - export 2,5% middelbare school 5% uitzendbureaus/werving en selectie 2,17% geen voorkeur 15% IT - internet 2,16% 24 25

14 INTERVIEW: ASICS EMPLOYER BRANDING JE WILT NATUURLIJK DE ALLERBESTE UIT DE MARKT HEBBEN Asics is qua marktaandeel het derde sportmerk ter wereld. Toch willen ze meer aan hun employer branding doen om de beste kandidaten uit de markt te halen. Recruitment Manager Kobi Ampoma legt uit hoe ze dat willen aanpakken. Jullie zijn druk bezig met employer branding. Waarom is dat nodig? Jullie hebben toch al best een grote naamsbekendheid? Maar vooral onder hardlopers en sommige andere sporters. Als je daar niet toe behoort, dan mis je ons. Uit onderzoek blijkt dat zo n 45 procent van de mensen het merk kent. Dat is best aardig, maar kan wat ons betreft nog wel beter. We zijn na Nike en Adidas het derde sportmerk in marktaandeel, dus dat willen we ook terugzien in naamsbekendheid. We hoeven geen Nike te zijn, maar het mag nog wel hoger. Hoe gaan jullie dat doen? We gaan volgend jaar een hele nieuwe site starten, waarin we het merk Asics meer willen uitdragen. Drie dingen vinden we daarbij belangrijk: informatie over de geschiedenis van Asics, verhalen van medewerkers over werken bij ons en inzicht in de organisatie met de verschillende afdelingen. Vooral dat laatste is nodig, omdat mensen vaak denken dat we puur een salesorganisatie zijn. Maar we hebben veel meer leuke functies, ook met internationale uitdagingen. We zijn een grote organisatie met wereldwijd bijna 6000 medewerkers. Dat willen we laten zien. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen jou als organisatie moeten kiezen. En dat doen ze als ze wat meer informatie hebben. Naast informeren draait het bij employer branding ook erg om het gevoel dat mensen over jouw merk hebben. Hoe zorgen jullie daarvoor? Daar zorgt vooral de marketingafdeling voor. Zo zijn we vorig jaar een nieuwe brandcampagne gestart met allerlei korte filmpjes op YouTube die het gevoel van Asics moesten weergeven. Die filmpjes zijn ontzettend veel bekeken en werden ook veel rond de Olympische Spelen getoond. Als je die filmpjes ziet, denk je: wow, ik snap Asics nu. Het moet mensen ook het gevoel geven dat ze daar deel van uit willen maken. Laten jullie ook zien hoe jullie als werkgever zijn? Daarvoor laten we onze eigen medewerkers over Asics vertellen. Dat doen we nu op LinkedIn. Daar hebben we een stuk of vijf medewerkers die regelmatig vertellen wat er leuk is om bij Asics te werken. Over de uitdagingen, over het verleggen van je grenzen, dat soort zaken. En dat willen we straks ook op onze nieuwe site neerzetten, voor de consistentie. En andere social media? Dat doen we nu nog niet, maar willen we wel gaan doen. Eerst wil ik uitzoeken welk platform het beste bij ons past. Wordt dat Facebook of Twitter of allebei. Heb je enig idee hoe je dat zou gaan inkleden? Een idee zou zijn om iets met My Asics te doen. Dat is een hardlooptool die we al hebben en waarop je je hardloopactiviteiten kan meten en bijhouden. Volgend jaar wordt dat geïntegreerd met Facebook zodat je een hardloopgroep kunt aanmaken van mensen die jouw activiteiten kunnen volgen. Met die mensen zou je bijvoorbeeld ook informatie over het bedrijf kunnen delen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar. Zijn er nog andere zaken die jullie doen om je werkgeversmerk onder de aandacht te brengen? We willen nog meer samenwerken met scholen om mensen al vroeg bekend te maken met ons bedrijf. Bijvoorbeeld in de vorm van een stage. We werken al met de HvA, maar ik zou ook graag met wat internationale scholen willen doen en met de school voor detailhandel. Om potentieel talent nu al aan ons te binden. Hebben jullie nu eigenlijk moeite om personeel te vinden? Op zich niet. Er zijn veel mensen op de arbeidsmarkt, dus er reageren altijd wel veel mensen, maar je wilt natuurlijk wel de allerbeste uit de markt hebben. Daarom kan het geen kwaad om meer bekendheid te hebben. Ook onder latent werkzoekenden. Dat is de kunst en daarom zetten we meer in op employer branding. Hebben jullie veel vacatures in de aanbieding? We denken volgend jaar met zo n 25 man te gaan groeien. En daarnaast eventueel wat vervanging, al is ons verloop erg laag. ONZE CAMPAGNE MOET MENSEN HET GEVOEL GEVEN DAT ZE DAAR DEEL VAN UIT WILLEN MAKEN Employer branding draait naast het communiceren hoe leuk je bent natuurlijk ook om je gedrag als organisatie. Houden jullie daar ook rekening mee? Op zich wel. Om een voorbeeld te noemen: we zorgen er altijd voor dat iedere sollicitant netjes een reactie krijgt van ons. Ook als hij meteen wordt afgewezen. Want anders gaan mensen negatief over je praten en voor hetzelfde geld vertelt hij zijn negatieve ervaring aan een topkandidaat. Maar eigenlijk zie ik dat niet eens als employer branding, maar meer als goed fatsoen dat elk bedrijf zou moeten doen. Wat is jullie grootste uitdaging in 2013? Om het als organisatie goed te blijven doen in de markt. We willen graag groeien komend jaar, maar dat is in de huidige economie best een uitdaging. Daarnaast zie ik het als mijn persoonlijk uitdaging om de zittende medewerkers te blijven prikkelen om bij onze organisatie te blijven

15 INTERVIEW: AEGON RECRUITMENT ROI: METEN WORDT STEEDS BELANGRIJKER OM DE JUISTE MENSEN TE VINDEN Wat moest er anders? We wilden veranderen van productgericht naar klantgericht denken. De nadruk lag meer op het maken van mooie producten, maar die sloten niet altijd volledig aan bij de behoefte van de klant. Die wil het liefst simpele en begrijpelijke producten. Mensen die producten ontwikkelen heb je altijd nodig, maar zij zijn niet altijd degenen die het beste naar de klant kunnen luisteren. Die omslag maken we nu. Dat vraagt een ander gedrag van medewerkers en andere competenties. We zijn momenteel heel druk om die te werven. Wat voor competenties zoal? In het klantbelang kunnen denken, verantwoordelijkheid willen nemen, daadkracht tonen en staan voor wat je vindt. En innovatief zijn. Want de cultuuromslag betekent ook dat er andere producten en diensten ontwikkeld moeten worden. Hoe vinden jullie die mensen? Dat is inderdaad nog best een hele uitdaging, want bij Was dat nodig? Zeker. Als mensen eenmaal op gesprek kwamen waren ze allemaal heel enthousiast over wat er hier gebeurde, maar van buiten was dat niet zichtbaar. We hadden gewoon geen imago op de arbeidsmarkt. En dat zijn we nu aan het opbouwen. Merk je al resultaat? We zien inderdaad al dat we veel meer worden benaderd. Daarnaast merken we in de gesprekken dat mensen beter weten waar AEGON voor staat en waarom ze bij ons zouden passen. We komen dus steeds beter terecht bij de doelgroep die we zoeken. Is dit iets wat jullie ook meten? Dat gaan we zeker doen als we genoeg data hebben verzameld. De vorige site was een zwart gat voor ons, daarin konden we onvoldoende meten. Nu kunnen we zien waar mensen vandaan komen, wat ze op de site doen, hoe lang ze ergens blijven en of ze klikken of niet. De komende maanden zal erg zitten in de analyse daarvan. alleen om kwantiteit, ook om kwaliteit. Maar je kunt toch ook meten waar je kwaliteit vandaan komt. Via welke kanaal je die binnenkrijgt. Dat is waar. De meeste bedrijven zien een aanname als een succes. Maar je zou ook pas kunnen meten na een jaar. Wie zijn er dan het meest succesvol en waar kwamen die vandaan? Je ziet hoe belangrijk het meten wordt in recruitment. Zou je niet eigenlijk een apart data-expert moeten toevoegen aan elk HR-team? Ik denk wel dat dat uiteindelijk gaat gebeuren. Recruitment behelst tegenwoordig ontzettend veel. Het is HR, marketing, marketing-intelligence en nog veel meer. Zit dat allemaal nog wel in één functie of moet je daarin toch op een gegeven moment gaan differentiëren? Je kunt een werken-bij-site goed vergelijken met een online webshop. En daar zitten ook meerdere analisten op. Als wij hier straks veel data hebben opgebouwd dan bestaat de kans dat wij ook zulke expertise op HR erbij halen. innovatieve bedrijven denken mensen niet in eerste Door de crisis heeft de financiële dienstverlening een flinke deuk in het imago instantie aan AEGON. De kunst is om dat beeld te veranderen. Waarom vinden jullie dat belangrijk? We willen weten wat mensen doen op de site en welke kanalen wel of niet werken, zodat we het kunnen Wat is verder jullie grootste uitdaging voor 2013? Om nog scherper te krijgen waar de interne vraag gaat komen. Je hebt natuurlijk altijd een deel van je vacatures gekregen. Ondertussen is AEGON hard bezig om een grote cultuurverandering door te voeren in het bedrijf en daar de juiste mensen bij te vinden. Pascal Schellings, senior recuiter bij AEGON, legt uit hoe ze dat aanpakken. Hoe hebben jullie dat gedaan? We hebben eerst intern het proces doorlopen en een employee value proposition gemaakt: een omschrijving van de waarden waar we voor staan. Dat hebben we in een communicatiestrategie omgezet. Begin september hebben we daarvoor een nieuwe werkenbij-site gelanceerd, waarmee we heel duidelijk willen overbrengen wie we zijn, waar we staan, waar we naar toe willen en wie we daarbij nodig hebben. verbeteren als dat nodig is. Niet alles hoeft tot sollicitaties te leiden. Traffic kan ook een doel zijn, zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van ons. Meten is weten Ja, maar we willen ook het gevoel niet uit het oog verliezen. De cultuuromslag is vooral heel erg belangrijk voor ons. Dan kan ik wel gaan inzetten op mijn cijfers, maar dat is het natuurlijk niet alleen. Het gaat niet dat onverwacht ontstaat, maar we willen ook heel actief met talentmanagement aan de slag. Echt goed je eigen populatie in beeld hebben. Wie zit waar in zijn carrière, wanneer maakt hij/zij een stap. En dat combineren met de businessdoelstellingen over aanstaande projecten. Van daaruit kun je dan heel concreet de behoefte naar recruitment gaan vertalen. En met de analyse van de site in de hand weet je dan ook welke bronnen je in kunt zetten

16 INTERNATIONAAL WERVEN Ondanks de economische crisis en ruime werkloosheid zijn er nog steeds sectoren die moeite hebben om de juiste mensen te vinden. Eén van de oplossingen is om over de grens te kijken. In de huidige steeds meer grensvervagende economieën is het voor een bedrijf belangrijk om top talent te bereiken, aan te trekken en te werven. Werkgevers besteden elk jaar veel tijd en geld aan het identificeren en inhuren van het juiste talent voor hun organisatie. Het is belangrijk de juiste kandidaten te vinden die samen met u ideeën creëren om een voorsprong op uw concurrenten te nemen. Kandidaten die passen bij uw bedrijf en unieke bedrijfscultuur en daarnaast kunnen werken in verschillende functies en niveaus. Kandidaten die uitblinken in innovatie en creativiteit om het excellente in uw bedrijf te behouden. Maar deze zijn niet altijd even makkelijk te vinden. Waar zit de krapte? Tot 2017 geen krapte met die geruststellende woorden vatten sommige bronnen het recente rapport van het UWV samen, waarin een arbeidsmarktprognose voor de komende jaren werd gegeven. Dit was wat kort door de bocht, want hoewel de krapte op generiek niveau minder groot is dan eerder werd voorspeld, ziet het UWV wel degelijk krapte bij individuele gevallen. Waar liggen dan precies de problemen? We geven een overzicht van de beroepen die op dit moment het lastigst in te vullen zijn. De informatie is gebaseerd op data van Monsterboard, Intelligence Group en diverse brancheorganisaties. Techniek Dit is het functiegebied waar de meeste problemen liggen, verdeeld over vele beroepen. Zo ziet Intelligence Group veel krapte bij ingenieurs, constructeurs, monteurs van elektrische apparatuur en managers engineering. Monsterboard merkt dat met name het aanbod van kandidaten in de werktuigbouwkunde, technische bedrijfskunde, elektromechanica en systeemkunde ver achter blijft bij de vraag. Ook ziet Monsterboard krapte in civiele techniek, chemische technologie en scheepsbouwkunde. ICT Hoewel de ICT-arbeidsmarkt sinds het uitbreken van de kredietcrisis nog steeds in een dip zit en het vacatureaanbod daalt, is er binnen specifieke functies nog beslist grote krapte. Voornamelijk mensen die een programeertaal beheersen zijn erg gewild, maar ook het aanbod netwerkbeheerders loopt achter bij de vraag. Finance Monsterboard ziet nu al een gat tussen vraag en aanbod bij actuarissen, financieel analisten en belastingadviseurs. En ondanks dat de financiële sector het de afgelopen jaren moeilijk heeft gehad zal dat alleen maar toenemen. Juist door de opgelegde (Europese) regelgeving zullen er meer specifieke en gespecialiseerde functies komen binnen de financiële sector. Het gaat hierbij om HBO- en WO-functies binnen controlerende en voorspellende beroepsgroepen als financiële analyse en rapportage, controlling, auditing, accountancy en risk-management. Zorg De zorg heeft een dubbel probleem: als gevolg van de vergrijzing, die in deze beroepsgroep bovengemiddeld is, zal er een flinke uitstroom zijn van personeel, terwijl door diezelfde vergrijzing het beroep op zorginstellingen toeneemt. Het aandeel van de zorgsector ten opzichte van de totale arbeidsmarkt zal stijgen van 14 procent (heden) tot maar liefst 20 procent in op de 5 banen is dan binnen de zorg CV S PER BEROEPSCATEGORIE TECHNIEK, IT/SOFTWARE DEVELOPMENT EN PROJECT MANAGEMENT IN EUROPA Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Hungary Ireland Monsterboard.nl ziet dat bij internationaal werven de grootste vraag ligt bij de categorieën IT/Software Development, Techniek en Project Management. De grafiek hierboven geeft een beeld van de beschikbare kandidaten per land in Europa in de beroepscategorieën IT/Software Development, Techniek en Project Management. Actief werkzoekenden in de IT en Techniek op Monster zijn over het algemeen woonachtig in de landen Frankrijk, United Kingdom en Italië. De werkzoekenden die een baan zoeken in Project Management wonen over het algemeen in Nederland, United Kingdom en Frankrijk. Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Slovakia Spain Sweden IT/software development project management techniek Switzerland Turkey United Kingdom De meeste vacatures die internationaal worden uitgezet bij Monsterboard.nl zijn: Project Manager, Software- en Webdeveloper, Systeemkunde/System engineers, Werktuigbouwkundige en functies in de Chemische technologie. Werkzoekenden binnen deze beroepen geven aan dat een internationale functie een van de motieven is om te veranderen van baan. Bron: Wervingswereld via Intelligence Group 30 31

17 De afbeeldingen die nu volgen geven een beeld van de beschikbare kandidaten per land wereldwijd voor de beroepen Project Manager, Software- en Webdeveloper en Werktuigbouwkunde. De werkzoekenden die hebben aangegeven als Software- en Webdeveloper te willen werken, bevinden zich op dat moment voornamelijk in China, de Verenigde Staten en Frankrijk. De mensen die op zoek zijn naar een baan als Werktuigbouwkundige zijn over het algemeen woonachtig in China, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De groep werkzoekenden die hebben aangegeven als Project Manager te willen werken, zijn over het algemeen woonachtig in de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

18 Buitenlandse CV s In onderstaande grafiek zien we de trend van geüploade buitenlandse nieuwe CV s op Monsterboard.nl. De landen die worden aangegeven zijn landen waaruit een werkzoekende zijn CV uploadt. De jaar op jaar trend fluctueert veel en is grotendeels gezien ook afhankelijk van het economisch sentiment in Europa. Ook hier zien we een groeiende trend in de eerste maanden van 63% 43% 23% 3% - 17% - 37% - 57% - 77% Belgium Italy France Ireland De trend is aardig gelijk in de geselecteerde landen. Werkzoekenden uit UK, Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland zijn het meest actief op zoek naar werk in Nederland (meest geüploade CV s in NL). JAAR OP JAAR GROEI BUITENLANDSE NIEUW GEUPLOADE CV S IN NEDERLAND jan - 09 mrt - 09 mei - 09 jul - 09 sep - 09 jan - 10 mrt - 10 mei - 10 jul - 10 sep - 10 nov - 10 jan - 11 Germany Spain mrt - 11 mei - 11 jul - 11 sep - 11 nov - 11 Luxembourg United Kingdom Bron: MonsterHouse jan - 12 mrt - 12 mei - 12 jul - 12 BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (1) INFLATION (2) UNEMPLOYMENT RATE (3) MONSTER LANDEN Argentina Australia Austria Bahrain Belgium Bolivia Brazil Canada Chile China Colombia Czech Republic Denmark Ecuador Finland France Germany Hong Kong Hungary India Indonesia Ireland Italy Jordan Korea Kuwait Lebanon Luxembourg Malaysia Mexico Netherlands Norway Oman Peru Philippines Poland Qatar Russian Federation Saudi Arabia Singapore Slovakia Spain Sweden Switzerland Thailand Turkey United Arab Emirates United Kingdom Uruguay US Vietnam 9,16% 2,5 2,05% 4,74% 2,4 4,13% 7,53% 3,2 6,1 10,45% 4,00% 2,74% 1,30% 3,58% 3,3 1,66% 4,0 7,09% 1,27% 10,09% 6,20% -0,77% 1,80% 2,3 6,3 2,5 7,00% 2,68% 7,15% 5,56% 1,63% 0,64% 4,96% 8,79% 7,63% 3,87% 16,73% 4,30% 5,1 14,76% 4,18% -0,3 5,88% 3,03% 7,78% 9,16% 1,30% 1,80% 8,90% 2,39% 6,78% 8,87% 2,14% 2,70% 2, 1,78% 5,17% 2,73% 2,4 5,9 9,24% 5,9 1,66% 0,77% 7,78% 2,74% 1,69% 3, 5,03% 1,70% 6,84% 6,46% 1,43% 0,43% 2,59% 3,63% 8,16% 1,50% 1,56% 5,08% 3,94% 1,09% 1,5 5,44% 6,9 3,9 4,3 14,1 4,30% 7,06% 4,89% 3,35% 0,4 3,97% 1,93% 0,05% 8,50% 5,19% 0,76% 5,70% 1,8 5,89% 2,59% 3,3 0,9 1,98% 0,04% 5,00% 1,47% 1,94% 4,96% 7,83% 4,25% -1,0 0,5 4,05% 0,19% 0,1 0,94% 1,84% -1,0 4,86% 6,04% 0,35% -2,29% 3,00% 2,69% 6,35% 2,00% 0,17% 4,40% 3,78% -0,46% 3,06% 4,95% 6,05% 4,84% 2,35% 6,29% 3,70% 5,97% 2,08% 2,64% -1,54% 1,25% 0,85% 5,57% 2,97% 4,04% -0,38% 3,50% 2,17% 5,1 3,06% 3,00% 1,06% 2,8 3,37% 5,00% 3,95% 1,97% 4,45% 8,23% 4,4 0,79% 1,23% 4,1 1,34% 0,37% 0,85% 3,48% 0,80% 5,97% 6,34% 1,39% -0,73% 3,50% 3,63% 1,88% 2,50% 0,7 4,70% 3,45% 0,39% 2,35% 3,94% 5,80% 4,78% 2,05% 4,94% 3,8 4,15% 2,90% 2,80% -1,3 2,2 1,35% 5,99% 3,53% 2,55% 1,1 4,00% 2,1 5,88% 10,46% 2,85% 1,69% 1,97% 2,33% 2,50% 5,04% 1,78% 1,4 3,33% 2,29% 1,46% 2,30% 3,55% 1,69% 1,49% 1,15% 2,3 4,85% 11,99% 5,13% -1,57% 1,64% 5,00% 2,94% 4,0 4,48% 2,80% 1,7 4,16% 0,93% 2,40% 3,26% 1,53% 3,80% 2,5-2,43% 6,85% 5,35% 2,8 0,70% 2,04% 1,16% 0,69% 3,27% 8,57% 0,88% 3,34% 6,70% 1,64% 9,2 9,78% 3,39% 3,55% -0,4 3,47% 9,88% 6,64% 2,89% 3,34% 5,4 3,4 1,93% 2,76% 4,48% 3,3 2,14% 2,48% 5,28% 3,90% 8,86% 5,36% 1,19% 2,90% 4,4 4,03% 4,75% 4,99% 3,73% 3,17% 3,40% 2,48% 1,30% 4,03% 3,37% 4,7 4,27% 1,9 8,44% 4,98% 5,25% 4,08% 3,05% 2,96% 0,23% 3,8 6,47% 0,88% 4,45% 8,09% 3,14% 18,68% 9,86% 2,05% 2,34% 0,59% 2,79% 4,75% 5,23% 1,79% 3,1 3,0 3,2 3,40% 2,60% 5,05% 2,90% 1,9 2,15% 3,80% 5,60% 10,25% 4,40% 1,40% 3,0 4,5 2,2 4,29% 6,5 2,47% 2,00% 3,95% 2,2 1,0 3,25% 3,68% 3,5 3,85% 2,0 5, 4,9 4,47% 3,6 2,44% 1,4-0,50% 3,24% 8,7 0,7 2,73% 7,90% 1,97% 8,14% 9,66% 2,63% 1,90% 2,05% 1,94% 4,69% 4,94% 1,96% 3,00% 3,0 2,84% 2, 2,00% 4,3 2,3 0,97% 1,86% 3,00% 3,50% 9,65% 5,08% 1,00% 1,8 3,89% 2,65% 4,09% 5,66% 2,3 2,40% 3,47% 1,80% 2,19% 3,0 2,5 4,50% 2,67% 3,0 6,59% 4,57% 4,25% 2,27% 2,43% 2,00% 0,50% 3,3 6,54% 1,56% 1,90% 7,6 1,77% 6,16% 7,75% 5,23% 4,40% 8,27% 6,74% 7,98% 8,15% 4, 11,80% 7,28% 7,48% 7,58% 8,38% 9,73% 7,06% 4,3 11,24% 7,14% 13,63% 8,4 12,50% 3,73% 2,07% 6,20% 3,30% 5,37% 4,46% 3,58% 7,88% 7,33% 9,6 7,50% 10,00% 2,18% 14,38% 20,08% 8,37% 3,5 1,04% 11,89% 7,15% 5,08% 4,20% 7,18% 5,97% 7,47% 7,13% 4, 10,83% 6,70% 6,13% 6,00% 7,78% 9,63% 5,98% 3,40% 10,95% 6,56% 14,39% 8,43% 12,90% 3,4 2,07% 5,70% 3,05% 5,2 4,43% 3,28% 7,73% 7,03% 9,65% 6,50% 2,03% 13,53% 21,65% 7,47% 2,84% 0,68% 9,79% 7,85% 8,0 6,67% 5,99% 9,63% 8,95% 4,29% -195,53% 7,17% 5,2 4,30% 7,39% 6,00% 7,33% 6,64% 4, 11,00% 7,05% 5,60% 5,80% 7,64% 10,14% 5,2 3,40% 10,93% 6,20% 14,8 10,55% 12,90% 3,30% 2,07% 6,20% 3, 4,80% 5,20% 3, 7,50% 7,03% 10,0 6,00% 2,13% 13,70% 24,90% 7,50% 3,38% 0,68% 9,44% 8,13% 6,70% 8,23% -95,53% 7,17% 5,33% 4,50% 7,88% 6,50% 7,28% 6,90% 4, 10,50% 7,96% 5,30% 6,20% 7,80% 10,5 5,27% 3,30% 10,47% 6, 14,4 11,06% 12,90% 3,30% 2,07% 6,14% 3,00% 4,80% 5,70% 3, 7,50% 7,03% 10,18% 6,00% 2, 13,53% 25, 7,70% 3,55% 0,68% 9,88% 8,1 7,00% 8,13% 4,47% Internationale economie en werkgelegenheidstrend Hierboven vindt u de geselecteerde Monster landen inclusief economische ontwikkelingen en verwachtingen binnen de landen: het reële Bruto Binnenlands Product, inflatie en werkloosheid (jaarlijkse verandering tenzij anders staat weergegeven). Bron: IMF (november 2012) Grijze cellen zijn verwachtingen 1 & 2: Percentage veranderingen 3: Percentage van de totale beroepsbevolking 34 35

19 INTERVIEW: PERCEPTIVE SOFTWARE JE KUNT MAKKELIJKER IN HET BUITENLAND WERVEN DAN UIT EEN ANDERE PROVINCIE In november 2011 werd het Apeldoornse softwarebedrijf Pallas Athena overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Perceptive Software. Perceptive vond de personeelsbezetting onvoldoende en wilde veel meer research & developmentfuncties in huis halen. Interim IT-recruiter Tanja van der Krabben zocht en vond in minder dan een jaar tijd negentien geschikte medewerkers. En bijna allemaal regionaal! Om wat voor functies ging het? Het waren R&D-functies om de producten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Dan praat je over software-developers maar ook over interactiondesigners. Schaarse functies dus? Absoluut. En Perceptive wilde ook nog echt de beste mensen uit de markt hebben. Ze hebben een heel streng selectieproces met zware tests. Van de mensen die we uitnodigden op basis van hun goede CV haalde maar één op de acht de test. Kun je nagaan. Hoe heb je ze uiteindelijk gevonden? We zijn heel pragmatisch begonnen. Aan de website konden we niet veel doen, want dat werd allemaal vanuit Amerika bepaald, dus moesten we daaromheen gaan werken. Ik ben toen doodgewoon iedereen in de omgeving van Apeldoorn gaan benaderen. Hoe deden jullie dat precies? We zijn via LinkedIn en de CV Database van Monsterboard gaan zoeken naar mensen in de omgeving. Ter ondersteuning hadden we de vacatures ook online gezet bij Monsterboard. Dat was een hele succesvolle combinatie, want als we dan mensen belden hadden ze vaak die vacature al eens gezien. Waarom zochten jullie alleen in de regio? We wilden mensen die heel dicht bij het kantoor wonen. Want we werken met Scrum, een ontwikkelmethodiek waarbij je elke ochtend bij elkaar samenkomt om te bepalen wat je die dag gaat doen. Dan kun je niet wachten op mensen die in de file staan. Zijn er in die regio wel genoeg mensen te vinden? Dat viel ontzettend mee. Het fijne van regionale recruitment is dat er niet heel veel andere bedrijven zijn. Dus als mensen in de omgeving willen werken, concurreer je maar met een paar. Ook kun je mensen verleiden die geen zin hebben om elke dag naar de randstad te reizen. NEDERLANDERS VERHUIZEN NIET ZO SNEL NAAR EEN ANDERE PROVINCIE. ZEKER NIET NU ZE HUN HUIS MOEILIJK KUNNEN VERKOPEN. Kregen jullie genoeg respons? Ja, door het searchen via Monsterboard en LinkedIn hadden we direct al veel sollicitaties. En voor de mensen die niet meteen ingevoerd, zodat we vervolgens inloopavonden gehouden, waar de medewerkers vertelden over het bedrijf. Dat liep echt storm en heeft ons ook nog een hoop kandidaten opgeleverd. Het is wel opvallend dat veel IT-bedrijven tegenwoordig internationaal werven, terwijl jullie juist alleen in de regio zochten. Klopt. Maar als we onze doelstelling niet zouden halen, waren we ook in het buitenland gaan werven. Dat werkt zelfs beter dan zoeken in de rest van Nederland, weet ik uit ervaring. Want Nederlanders verhuizen niet zo snel naar een andere provincie. Zeker niet nu ze hun huis moeilijk kunnen verkopen. Je kunt makkelijker een buitenlandse kandidaat hierheen halen. Waarom willen de buitenlandse medewerkers zo graag in Nederland werken? Wat ik veel hoor is dat ze de Nederlandse leefomgeving als heel veilig en prettig zien. Voornamelijk de jonge gezinnen vinden het voor hun kinderen hier echt heel fijn. We hebben voor Perceptive ook een paar buitenlanders aangenomen die al in Nederland woonden. Een Spanjaard die in Hoorn woonde vond Apeldoorn fantastisch. Die wilde niets liever dan in een groener gebied wonen. En ook een Italiaan uit Utrecht is hierheen gekomen. Die verhuizen wel. Wat is je verwachting voor de schaarste in de ITmarkt, blijft die nog wel even? Absoluut, de schaarste gaat maar door. Ik heb daarom ook tegen Perceptive gezegd dat ze zich voor de toekomst meer moeten gaan richten op de internationale markt. Vandaar dat ze nu al Engels als voertaal hebben ingevoerd, zodat ze dadelijk de mogelijkheid hebben om in het buitenland te werven. Want als je de beste mensen wilt werven is het zonde als je aan een voertaal vast zit. Dan krijg je als bedrijf straks echt een probleem. Wat zou er in Nederland moeten gebeuren om de schaarste in IT tegen te gaan? Het zou goed zijn als er meer meiden voor dit vak kiezen. In Nederland heb je amper vrouwelijke software-ontwikkelaars, terwijl het niet per se een mannenberoep is. In het buitenland merk je geen verschil. In Nederland heerst er een andere cultuur op dat gebied. Als je hier als meisje wiskunde wilt gaan studeren krijg je van je omgeving eerst dertig keer de vraag of je het zeker weet. Daar moeten we eens vanaf. Want je kunt het vak juist heel goed in deeltijd doen, als dat het punt zou zijn. Wat is de grootste uitdaging voor Perceptive in 2013? Om de mensen tevreden te houden. Je hebt natuurlijk een hele integratie gehad waarbij een klein bedrijf relatief sterk gegroeid is. Dus ze moeten nu zorgen dat de cultuur zo goed blijft dat mensen zich nog thuis blijven voelen. Dat gaat nu heel belangrijk worden

20 ONTWIKKELINGEN GESELECTEERDE BEROEPSCATEGORIEËN Naast eerder genoemde beroepscategorieën in het hoofdstuk over werkgevers maar ook werknemers, wil Monsterboard vier sectoren uitlichten: IT/Software Development, Techniek, Accounting/Financieel en Gezondheidszorg. 60% 50% 40% 30% 20% 0% Bron: WervingsWereld ARBEIDSMARKTACTIVITEIT 15% 16% 18% 14% Ik ben actief op zoek naar een (nieuwe) baan 5 47% 48% 43% Ik ben niet echt op zoek naar een (nieuwe) baan, maar ik houd m n ogen open Hierboven vindt u de grafiek waarin voor de vier doelgroepen wordt weergegeven hoe actief ze zijn op de arbeidsmarkt. Accounting/Financieel werkzoekenden zijn het meest actief op zoek naar een nieuwe baan. 18 procent van deze groep geeft aan actief op zoek te zijn naar een (nieuwe) baan. 34% 37% 34% Ik ben helemaal niet op zoek naar een (nieuwe) baan 43% IT/Software Development Techniek Accounting/ Financieel Gezondheidszorg Werkzoekenden die in de Gezondheidszorg een baan ambiëren zijn het minst actief op zoek naar een nieuwe functie (14 procent). Daarnaast geeft 43 procent van deze groep mensen aan helemaal niet op zoek te zijn naar een (nieuwe) baan. IT ers/software Developers zijn over het algemeen niet actief op zoek naar een baan maar meer dan de helft (51 procent) zegt wel op te staan voor iets nieuws vacatureplaatsgingen (JobFeed) ACCOUNTING/FINANCIEEL VACATUREPLAATSINGEN & ONLINE RECRUITMENT ACTIVITEITEN IN NEDERLAND jan - 11 mrt - 11 mei - 11 jul - 11 sep - 11 nov - 11 jan - 12 mrt - 12 mei - 12 jul - 12 sep - 12 nov - 12 MEI: Accounting, audit, taxes MEI: Banking, finance, insurance JobFeed GEMIDDELD AANTAL CV S PER BEROEPSCATEGORIE CV s binnen de beroepscategorie Accounting/Finance TOP 10 ORIËNTATIEBRONNEN BINNEN ACCOUNTING/FINANCIEEL online recruitment activiteiten (MEI) vacaturesite 58% ACCOUNTING/FINANCIEEL CV uploaden in database vacaturesite bekenden/netwerk open sollicitatie 37% 36% 36% werving & selectie bureau 29% De financiële sector heeft het nog steeds zwaar te verduren onder druk van de huidige monetaire crisis. We zien ook dat de Financiële vacatures afnemen, maar de werkzoekenden in deze sector zijn actief op de arbeidsmarkt. De vacaturesite is met 58 procent de meest gebruikte oriëntatiebron onder Financieel werkzoekenden en we zien op Monsterboard.nl een stijgende trend van het aantal CV s binnen Accounting/ Financieel. Deze groep werkzoekenden maakt het minst gebruik van een dagblad of krant bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. uitzendbureau interne vacature(s) zoekmachine/search engine bedrijvensite dagblad/krant 29% 29% 25% 24% 23% 20% 40% 60% 38 39

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone maakt er werk van 2009, StepStone StepStone maakt er werk van Laten we ons even voorstellen In 1996 ontstond StepStone in Noorwegen met de missie: het vervullen van de online rekruteringswensen van werkgevers.

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 3.706.485 Aantal bezoeken 1.033.556 Unieke bezoekers 567.185 Aantal jobs 5139

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

De Nederlandse vacaturemarkt in Q2 2015

De Nederlandse vacaturemarkt in Q2 2015 De Nederlandse vacaturemarkt in Q2 2015 Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures Introductie Het aantal vacatures in het tweede kwartaal van 2015 is met 26%

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

de juiste kandidaat Voor iedere vacature

de juiste kandidaat Voor iedere vacature Voor iedere vacature de juiste kandidaat NationaleVacaturebank is de nummer 1 vacaturesite van Nederland. Hét online platform waar werkgevers en werkzoekenden elkaar vinden. U vindt de beste kandidaat

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com De online marketing gespecialiseerde vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten?

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel.

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het derde kwartaal van 2017 Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Hotsheet Januari - Maart 2013

Hotsheet Januari - Maart 2013 Hotsheet Januari - Maart 2013 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.523.763 Aantal bezoeken 1.569.025 Unieke bezoekers 1.079.957 Aantal vacatures 4.125

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012. 2 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Sterkste groei vacatures in Zeeland

Sterkste groei vacatures in Zeeland Sterkste groei vacatures in Zeeland Cijfers Adzuna : Gemiddeld aangeboden salaris in vacatures neemt met 4,6% toe. AMSTERDAM De Nederlandse arbeidsmarkt heeft in het eerste kwartaal van 2017 de groei verder

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012. 1 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Bereik de ideale kandidaat!

Bereik de ideale kandidaat! Bereik de ideale kandidaat! Even voorstellen... Richard Pérez van Hijum Consultant Recruitment Marketing Richard@vonq.com 06-5454374 9 jaar recruitment ervaring 5 jaar online marketing ervaring 2 jaar

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011. 3 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie

Zoeken via de juiste sollicitatiekanalen

Zoeken via de juiste sollicitatiekanalen verschenen in Management Support Magazine, juli/augustus 2008 (ongeredigeerde versie) Zoeken via de juiste sollicitatiekanalen Er zijn tegenwoordig veel routes waarlangs je een baan kunt zoeken. Met name

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt. Workshop 45 plus. 30 september 2015

Ontwikkelingen arbeidsmarkt. Workshop 45 plus. 30 september 2015 Ontwikkelingen arbeidsmarkt Workshop 45 plus 30 september 2015 Maar er is een klein probleem: het telefoontje Komt nooit En we wachten maar af En wachten En wachten En de wereld gaat zijn eigen weg Zo

Nadere informatie

Nederlandse Arbeidsmarkt Plaats je CV

Nederlandse Arbeidsmarkt  Plaats je CV Nederlandse Arbeidsmarkt www.nederlandsearbeidsmarkt.nl Plaats je CV De homepage Op de eerste pagina van de website zie je twee opties. Je bent opzoek naar een baan en wilt je CV plaatsen? Kies de groene

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Hotsheet november 2013

Hotsheet november 2013 Hotsheet november 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,730,386 Aantal bezoeken 553,732 Unieke bezoekers 369,601 Aantal vacatures 1,430 November

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com Dè online marketing vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten? Dan bent

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Werving en Selectie anno nu

Werving en Selectie anno nu Werving en Selectie anno nu Werving en selectie, employer branding en personeelsbeleid: onlosmakelijk met elkaar verbonden. Henk-Jan Kooijman en Louis de Jong 16 november 2017 Inspiratiesessie instroom

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures 1. Introductie 2. Vacatures 2. Meest gevraagde beroepen 3. Steden

Nadere informatie

W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215. E: info@techniekvacatures.net

W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215. E: info@techniekvacatures.net W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215 E: info@techniekvacatures.net Waarom techniekvacatures.net? Dè techniek vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met engineers en technisch specialisten?

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

NationaleVacaturebank en Tweakers & Computable IT banen. De sterkste combinatie van merken om ICT ers te werven in Nederland

NationaleVacaturebank en Tweakers & Computable IT banen. De sterkste combinatie van merken om ICT ers te werven in Nederland NationaleVacaturebank en Tweakers & Computable IT banen De sterkste combinatie van merken om ICT ers te werven in Nederland Het grootste bereik onder ICT ers Krapte op de ICT markt ICT ers zijn belangrijk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures 1. INTRODUCTIE 2. VACATURE-AANTALLEN 3. MEEST GEVRAAGDE BEROEPEN

Nadere informatie

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017 Hireserve recruitmentsoftware Brochure 2017 Wie we zijn en wat we doen Over Hireserve Hireserve is leverancier van recruitment software. We maken, onderhouden en verkopen een gebruiksvriendelijk en veilig

Nadere informatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Ambitie De juiste media inschakelen om een kandidaat voor uw vacature te vinden is een lastige en tijdrovende klus. Ambitie kan u hierin volledig ontzorgen.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Profiling Elevate Consulting Group

Profiling Elevate Consulting Group Profiling Elevate Consulting Group Elevate Consulting Group Profiling Profiles Screening Elevate Consulting Group Stationsplein NO 422 1117 CL SCHIPHOL phone: 020-7951820 Fax: 020-7951829 Website: www.elevate-consulting.com

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

WHITEPAPER. Waar plaats ik mijn vacature?

WHITEPAPER. Waar plaats ik mijn vacature? WHITEPAPER Waar plaats ik mijn vacature? Inhoudsopgave Inleiding Hoe achterhaalt u welk kanaal geschikt is voor uw vacature? 1. Ga in gesprek met de doelgroep 2. Maak gebruik van online adviestools / wervingsadviezen.

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Hotsheet september 2013

Hotsheet september 2013 Hotsheet september 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,649,870 Aantal bezoeken 535,112 Unieke bezoekers 348,222 Aantal vacatures 1,380 September

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011 Samenwerken bij mobiliteit en recruitment Jan van Goch 20 mei 2011 Agenda Voorstellen Inleiding Ontwikkelingen/innovaties Voorbeelden samenwerkingsverbanden Vragen Voorstellen Jan van Goch 2001 heden Connexys

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie