CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart Onze referentie: ACHT Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,"

Transcriptie

1 V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon Fax Website CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011 Onze referentie: ACHT Betreft: Volledig Financieel Plan Geachte heer en mevrouw van Achternaam, Dit financieel plan is samengesteld naar aanleiding van ons inventarisatiegesprek. U wilt graag advies over financiering van een nieuw aan te kopen woning. Op basis van uw wensen en uitgangspunten geven we in dit persoonlijk financieel plan aan welke mogelijkheden beschikbaar zijn om op een (fiscaal) aantrekkelijke manier uw financiële doelen te bereiken. Uw huidige, financiële situatie samen met uw wensen en doelen vormen het startpunt voor ons advies. Op basis daarvan maken we uw huidige financiële risico's en financiële toekomst inzichtelijk. Deze worden of zijn inmiddels met u doorgesproken en hiervoor hebben we in dit financieel plan voorzieningen getroffen. Ons advies wordt uitgebreid toegelicht in dit financieel plan. We verwachten u met dit financieel plan van dienst te zijn en we zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Uiteraard zijn we altijd bereid uw vragen te beantwoorden. Met vriendelijke groet, R. Spoel Intersoftware

2 INHOUDSOPGAVE 1 Uw huidige situatie Uw gegevens Uw huidige lastenoverzicht De analyse van uw financiële risico's Uw wensen en doelstellingen Uw benodigde financiering voor dit advies Financieringsopzet Fiscale aftrek van uw hypotheek Het advies De adviessamenvatting De geadviseerde producten Uw nieuwe lastenoverzicht Uw nieuwe netto besteedbaar inkomen De ontwikkeling van uw vermogen De toelichting van het advies Uw hypotheek Wat gebeurt er bij overlijden? Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid? Wat gebeurt er bij werkloosheid? Hoe ziet uw pensioen eruit? De akkoordverklaring Bijlage A. De specificatie van uw inkomen en uitgaven Bijlage B. De specificatie van uw vermogen Bijlage C. De specificatie van uw belastbaar inkomen Bijlage D. Het overzicht van de hypotheekvormen Bijlage E. De toelichting van pensioen Bijlage F. De toelichting van sociale voorzieningen Bijlage G. Uw klantprofiel Bijlage H. De disclaimer

3 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen. Samen met uw wensen en doelstellingen kunnen wij exact nagaan welke voorzieningen voor uw situatie nodig zijn. 1.1 UW GEGEVENS PERSONALIA V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Adres Straat 1a 1234 AB PLAATS Burgerlijke staat Gehuwd (gem. v. goederen) Gehuwd (gem. v. goederen) Geboortedatum Geslacht Man Vrouw INKOMEN UIT DIENSTVERBAND V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Bruto jaarsalaris uit dienstverband PENSIOENREGELING HUIDIGE WERKGEVER Deelnemer pensioenregeling V.L. van Achternaam Soort pensioenregeling Middelloonstelsel, opbouw 2,25% Pensioengevend salaris Franchise Pensioengrondslag Pensioenaangroei (factor A) 834 Ouderdomspensioen, ingangsdatum, leeftijd , , 65 jaar PENSIOENREGELING HUIDIGE WERKGEVER Deelnemer pensioenregeling P. van Achternaam Soort pensioenregeling Middelloonstelsel, opbouw 2,25% Pensioengevend salaris Franchise Pensioengrondslag Pensioenaangroei (factor A) 159 Ouderdomspensioen, ingangsdatum, leeftijd 4.000, , 65 jaar JAARLIJKSE BIJTELPOSTEN V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Indicatie ZVW-bijdrage werkgever FISCALE VERDELING V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Fiscale verdeling 100% 0% 3

4 EIGEN WONING Adres Straat 1 a, 1234 AB PLAATS Bewoner(s) V.L. van Achternaam en P. van Achternaam Eigendomsverhouding 50% V.L. van Achternaam, 50% P. van Achternaam Gebruik woning Eerste woning Vrije verkoopwaarde Executiewaarde WOZ-waarde Eigenwoningforfait Verkoopstatus Wordt verkocht Verkoopprijs Verkoopkosten HYPOTHEEK 1 Hypotheek op woning, rangorde VOV-waarde , 1 Geldverstrekker AEGON Verzekeringen Geldnemer(s) V.L. van Achternaam en P. van Achternaam Hypotheekvorm Aflosvrij Ingangsdatum hypotheek Einddatum hypotheek, looptijd , 30 jaar Oorspronkelijke hoofdsom Restant hoofdsom Waarvan in box 1, einddatum renteaftrek , Waarvan in box 3 0 Rentevariant Rentevast Rentevastperiode, einddatum rentevastperiode 20 jaar, Rentepercentage 6,30% Instelling Contractant(en) Soort product DEPOT (SPAARREKENING) V.L. van Achternaam en P. van Achternaam Spaarrekening Ingangsdatum Einddatum, looptijd Soort depot , 1089 maanden Opbouwdepot Actuele waarde, datum waardeoverzicht Kapitaalopbouw op basis van Rekening is verpand aan geldverstrekker Opbouw kapitaal is bedoeld voor aflossing van hypotheek Garantie Nee Nee 4

5 1.2 UW HUIDIGE LASTENOVERZICHT JAAR LFT LFT SOM HYPO- THEKEN HYPOTHEEK RENTE HYPOTHEEK AFLOSSING UITKERING KAPITAAL- VERZEKE- RINGEN VERZEKE- RINGS- PREMIES SPAAR- EN BELEG- GINGS- DEPOTS OPNAME UIT DEPOT KREDIET LAST VRIJE KOLOM HUUR BRUTO LAST FISCAAL VOORDEEL VRH NETTO LAST Tot

6 1.3 DE ANALYSE VAN UW FINANCIËLE RISICO'S Tijdens het bereiken van uw wensen en doelen loopt u een aantal financiële risico's. In deze paragraaf brengen wij deze risico's zo goed mogelijk in kaart. Uitgangspunt zijn uw huidige financiële voorzieningen. De hoogte van het risico wordt in het rood weergegeven. Uitgangspunten 'Inkomensverlies' is het inkomen dat u minder zult ontvangen mocht een scenario zich voordoen. 'Maximale hypotheek o.b.v. inkomen bij scenario' is het maximale bedrag dat u kunt lenen op basis van het inkomen dat u in een scenario overhoudt. Dit is berekend volgens de overheid vastgestelde CHF norm. 'Minimaal benodigde inkomen voor uw hypotheek' is het inkomen dat u minimaal nodig hebt om uw hypotheek volgens de maximale CHF norm te kunnen voortzetten. Voor uw totale hypotheek van geldt een minimaal bruto inkomen van Wat gebeurt er wanneer V.L. van Achternaam arbeidsongeschikt raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen over drie jaar na 50% arbeidsongeschiktheid van dhr. V.L. van Achternaam. Uitkering WGA Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 243 De maandlast die overblijft voor deze situatie past niet binnen de norm. Wat gebeurt er wanneer P. van Achternaam arbeidsongeschikt raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen over drie jaar na 50% arbeidsongeschiktheid van mevr. P. van Achternaam. Uitkering WGA Inkomen dhr. V.L. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies 486 Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past binnen de norm. 6

7 Wat gebeurt er wanneer V.L. van Achternaam werkloos raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar bij werkloosheid van dhr. V.L. van Achternaam. WW-Uitkering Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 243 De maandlast die overblijft voor deze situatie past niet binnen de norm. Wat gebeurt er wanneer P. van Achternaam werkloos raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar bij werkloosheid van mevr. P. van Achternaam. WW-Uitkering Inkomen dhr. V.L. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies 486 Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past binnen de norm. Wat gebeurt er wanneer V.L. van Achternaam komt te overlijden UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar na het overlijden van dhr. V.L. van Achternaam. Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Uw maximale hypotheek Uw hypotheeksaldo Overschrijding van uw maximale hypotheek De maandlast die overblijft voor deze situatie past niet binnen de norm. Wat gebeurt er wanneer P. van Achternaam komt te overlijden UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar na het overlijden van mevr. P. van Achternaam. Inkomen dhr. V.L. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Uw maximale hypotheek Uw hypotheeksaldo Overschrijding van uw maximale hypotheek De maandlast die overblijft voor deze situatie past niet binnen de norm. 7

8 2 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft u aangegeven dat u advies wilt over de volgende zaken: Hypotheek Vermogensopbouw Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Pensioen Overlijden U heeft de volgende financiële wensen en doelen aangegeven, in volgorde van prioriteit: 1. Een woning kopen met een koopsom van U verwacht het volgende financiële toekomstperspectief: Ontwikkeling inkomen: Gelijkblijvend Wens om minder te werken: Nee Verwacht uw partner inkomensstijging? Nee Wordt een wijziging in de gezinssituatie verwacht? Nee Verwacht u een erfenis? Nee Verwacht uw partner een erfenis? Nee 8

9 3 UW BENODIGDE FINANCIERING VOOR DIT ADVIES 3.1 FINANCIERINGSOPZET Bij de aankoop en financiering van uw woning zijn aanvullende kosten van toepassing. De koopsom met de aanvullende kosten en uw ingebrachte middelen leidt tot uw benodigde hypotheekbedrag. SOORT ONDERPAND Vrije verkoopwaarde Executiewaarde WOZ-waarde FINANCIERINGSOPZET Aankoopkosten Koopsom woning k.k Overdrachtsbelasting Leveringsakte Totaal aankoopkosten Financieringskosten Kosten hypotheekakte (1)(2) Taxatiekosten (1) 616 NHG-kosten (1) Afsluitkosten (1)(3) Totaal financieringskosten Financieringsbehoefte Totale financieringsbehoefte Inbreng eigen middelen -75 -/- Gewenst hypotheekbedrag Deze kosten zijn, voor zover ze betrekking hebben op een lening voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van uw eigen eerste woning, aftrekbaar van de inkomstenbelasting in het jaar van betaling. 2. De vermelde notaristarieven zijn indicatief. De tarieven zijn vrij onderhandelbaar. 3. De afsluitkosten zijn voor maximaal per belastingplichtige aftrekbaar. Het eventueel meerdere kan gedurende de looptijd van de lening in aftrek worden gebracht. 9

10 3.2 FISCALE AFTREK VAN UW HYPOTHEEK Bij aankoop en verbouwing van uw woning kunt u de hypotheekrente van uw inkomen aftrekken. Dit levert een fiscaal voordeel op, aangezien u hierover geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Hieronder wordt uw hypotheek in box 1 aangegeven. De hypotheekrente over dit hypotheekbedrag kunt u vervolgens van uw inkomen aftrekken bij uw belastingopgaaf. HYPOTHEEKBEDRAG IN BOX 1 Koopsom woning Overdrachtsbelasting Leveringsakte Investering NHG kosten Hypotheekakte Afsluitkosten Taxatiekosten 616 Financieringskosten Waarvan niet aftrekbaar 2 -/- Eigenwoningreserve en vervreemdingssaldo -/- Maximale hypotheek in box 1 o.b.v. fiscale verwervingskosten Maximale hypotheek in box 1 o.b.v. lopende hypotheek en investering Maximale hypotheek in box De financieringskosten van uw hypotheek zijn (deels) fiscaal aftrekbaar. U kunt deze kosten eenmalig van uw inkomen aftrekken in het jaar waarin u de hypotheek afsluit. INDICATIE EENMALIGE BELASTINGTERUGGAVE Totaal fiscaal aftrekbare bedragen Eenmalige extra belastingteruggave

11 4 HET ADVIES Vanuit uw huidige situatie, wensen en doelen zijn wij gekomen tot dit advies. In dit hoofdstuk wordt de inhoud van het advies uitgebreid toegelicht. 4.1 DE ADVIESSAMENVATTING In onderstaande tabel wordt een adviessamenvatting gegeven van uw huidige en nieuwe financiële producten en dekkingen. ONDERWERPEN HUIDIGE SITUATIE NA ADVIES Einddatum hypotheek Totale hypotheeksom Hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar over Vermogensopbouw ter aflossing van hypotheek (box 1) Lijfrenteopbouw in box Overlijdensrisicodekking V.L. van Achternaam Overlijdensrisicodekking P. van Achternaam Arbeidsongeschiktheid maanddekking V.L. van Achternaam Arbeidsongeschiktheid maanddekking P. van Achternaam 375 Werkloosheid maanddekking V.L. van Achternaam Werkloosheid maanddekking P. van Achternaam 291 Bruto maandlasten Netto maandlasten Bruto besteedbaar inkomen Netto besteedbaar inkomen

12 4.2 DE GEADVISEERDE PRODUCTEN In deze paragraaf worden de geadviseerde producten beschreven. Leningdelen binnen het advies Uw hypotheek bestaat uit één of meerdere leningdelen. Hieronder wordt de gehele samenstelling van uw hypotheek beschreven. Per leningdeel wordt de hypotheekvorm, rentekeuze en fiscale aftrek inzichtelijk gemaakt. GELDVERSTREKKER SNS BANK Totale hypotheeksom Hypotheekinschrijving Leningnummer ONDERDEEL LENINGDEEL 1 Hypotheekvorm Spaarrekening Hypotheek Hypotheekbedrag Gedeelte consumptief (Box 3) 75 Looptijd lening 24 jaar Rentepercentage 5,80% Rentevastperiode 20 jaar Renteaftrek Einddatum renteaftrek Renteaftrek Einddatum renteaftrek Uw maximale hypotheek op basis van inkomen en zekerheid is aan de acceptatie van de geldverstrekker verbonden. Wij toetsen altijd de voorgestelde financiering op de belangrijkste verstrekkingnormen van de geldverstrekker. De definitieve acceptatie is echter altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de geldverstrekker. Bij de vaststelling van de hypotheekrente is rekening gehouden met de verhouding tussen de executiewaarde van uw woning en de verstrekte hypotheek. Indien deze verhouding afwijkt van het percentage dat als uitgangspunt is genomen kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het rentepercentage van uw hypotheek. Risicoverzekeringen binnen het advies RISICOVERZEKERING 1 Verzekeraar Productnaam Verzekeringnemer Verzekerde REAAL Reaal annuïtair dalende risicoverzekering... P. van Achternaam V.L. van Achternaam Ingangsdatum verzekering Einddatum verzekering Ingangsdatum premiebetaling Einddatum premiebetaling Overlijdensrisicodekking V.L. van Achternaam Soort overlijdensrisicodekking Annuïteit op basis van 6,00% Maandpremie 43,19 Verzekering fiscaal in Box 3 Verpand aan geldverstrekker Ja 12

13 Verzekeraar Productnaam Verzekeringnemer Verzekerde RISICOVERZEKERING 2 REAAL Reaal annuïtair dalende risicoverzekering... V.L. van Achternaam P. van Achternaam Ingangsdatum verzekering Einddatum verzekering Ingangsdatum premiebetaling Einddatum premiebetaling Overlijdensrisicodekking V.L. van Achternaam Soort overlijdensrisicodekking Annuïteit op basis van 6,00% Kwartaalpremie 38,12 Verzekering fiscaal in Box 3 Verpand aan geldverstrekker Ja Woonlastverzekeringen binnen het advies WOONLASTENVERZEKERING 1 Verzekeraar Cardif Ingangsdatum verzekering Einddatum verzekering Ingangsdatum premiebetaling Einddatum premiebetaling Verzekerde V.L. van Achternaam P. van Achternaam Dekking arbeidsongeschiktheid Verzekerd bedrag per maand 1.178,00 375,00 Maximale uitkeringsduur 120 mnd 120 mnd Eigen risicoperiode 365 dagen 365 dagen Maandbetaling 23,03 8,52 Dekking werkloosheid Verzekerd bedrag per maand 1.178,00 291,00 Maximale uitkeringsduur 120 mnd 120 mnd Eigen risicoperiode 365 dagen 365 dagen Maandbetaling 34,16 8,33 13

14 Spaarrekening en/of beleggingsdepot(s) binnen het advies DEPOT 1 (SPAARREKENING): OPBOUWDEPOT Instelling Contractant(en) Onafhankelijk V.L. van Achternaam en P. van Achternaam Garantierendement 3,00% Actuele waarde, datum waardeoverzicht DEPOT 2 (SPAARREKENING): Instelling Contractant(en) SNS Bank V.L. van Achternaam Periodieke storting 524,70 Deze storting is per Maand Vanaf maand 1 Looptijd in maanden 288 Garantierendement 5,80% Doelkapitaal op einddatum (gelijk aan leningdeel sparen) Lijfrentes binnen het advies LIJFRENTEVERZEKERING 1 Verzekeraar Lopende, nieuwe polis Onafhankelijk Nieuwe polis Ingangsdatum verzekering Einddatum verzekering Einddatum premiebetaling Verzekeringnemer Verzekerde V.L. van Achternaam V.L. van Achternaam Garantiekapitaal op einddatum Garantierendement 3,00% Overlijdensrisicodekking V.L. van Achternaam Soort overlijdensrisicodekking 0 Gelijkblijvend Premie per maand, waarvan aftrekbaar 500,00, 26,00 Verzekering valt fiscaal in Box 1 14

15 4.3 UW NIEUWE LASTENOVERZICHT JAAR LFT LFT SOM HYPO- THEKEN HYPOTHEEK RENTE HYPOTHEEK AFLOSSING UITKERING KAPITAAL- VERZEKE- RINGEN VERZEKE- RINGS- PREMIES SPAAR- EN BELEG- GINGS- DEPOTS OPNAME UIT DEPOT KREDIET LAST VRIJE KOLOM HUUR BRUTO LAST FISCAAL VOORDEEL VRH NETTO LAST Tot Ontwikkeling lasten Om uw wensen en doelen te bereiken zijn in het advies een aantal financiële producten/oplossingen opgenomen. Hierdoor veranderen ook uw maandlasten. Huidige situatie Na advies Netto maandlast Belastingvoordeel VRH Netto maandlast Belastingvoordeel VRH Jaar Jaar 15

16 4.4 UW NIEUWE NETTO BESTEEDBAAR INKOMEN In deze paragraaf worden uw inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt. Uw inkomsten min uw uitgaven is uw netto besteedbaar inkomen. Dit bedrag houdt u over voor overige uitgaven. JAAR LFT LFT HYPOTHEEK VERZE- KERINGEN SPAAR- EN BE- LEGGINGS- DEPOTS KREDIET OVERIGE UITGAVEN* TOTALE UITGAVEN BRUTO INKOM- STEN BELASTING BOX 1 BELASTING BOX 3 (VRH) NETTO INKOM- STEN NETTO BE- STEEDBAAR IN- KOMEN * De kolom 'overige uitgaven' bevat ook eventuele posten als 'opname uit depot', 'aflossing dekking', '(fiscale) aftrek en bijtelposten', 'huur' en administratiekosten. Ontwikkeling netto besteedbaar inkomen Om uw wensen en doelen te bereiken zijn in het advies een aantal financiële producten/oplossingen opgenomen. Hierdoor verandert ook uw netto besteedbaar inkomen. Huidige situatie Na advies Netto besteedbaar inkomen Effect inkomstenbelasting VRH Netto besteedbaar inkomen Effect inkomstenbelasting VRH Jaar Jaar 16

17 4.5 DE ONTWIKKELING VAN UW VERMOGEN Vermogen bouwt u op om in de toekomst extra geld beschikbaar te hebben en/of uw hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. Vermogensopbouw in box 1 (bij hypotheek of lijfrente) kan hierbij een ideaal middel zijn om vrij van vermogensrendementheffing vermogen op te bouwen. Over uw vermogenssaldo in box 3 moet u boven het bedrag van een belasting betalen van 1,2%. JAAR LFT LFT WAARDE PAND SOM HYPOTHEKEN HYPOTHEEK AFLOSSING WAARDE KEW/- SEW/BEW (BOX1) KREDIET SALDO BOX 3 SPAARREKENING- EN BELEGGINGEN SALDO BOX 3 SALDO TOTAAL VERMOGEN WAARDE LIJF- RENTE BOX

18 JAAR LFT LFT WAARDE PAND SOM HYPOTHEKEN HYPOTHEEK AFLOSSING WAARDE KEW/- SEW/BEW (BOX1) KREDIET SALDO BOX 3 SPAARREKENING- EN BELEGGINGEN SALDO BOX 3 SALDO TOTAAL VERMOGEN WAARDE LIJF- RENTE BOX In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van uw vermogen in de huidige en nieuwe situatie opgenomen Huidige situatie Ontwikkeling van het saldo van uw vermogen Na advies Saldo vermogen Jaar 18

19 5 DE TOELICHTING VAN HET ADVIES Tijdens het bereiken van uw wensen en doelen loopt u een aantal financiële risico's. Vanuit de wetgeving zijn wij ook verplicht u op deze risico's te wijzen. In onze gesprekken hebben we deze risico's besproken en heeft u uw wensen hierbij aangegeven. In dit hoofdstuk brengen wij de risico's naar aanleiding van uw wensen en gekozen producten zo goed mogelijk in kaart en proberen het u zo duidelijk mogelijk uit te leggen. In het rood zijn de overgebleven risico's weergegeven. Uitgangspunten onderbouwing 'Inkomensverlies' is het inkomen dat u minder zult ontvangen mocht een scenario zich voordoen. 'Maximale hypotheek o.b.v. inkomen bij scenario' is het maximale bedrag dat u kunt lenen op basis van het inkomen dat u in een scenario overhoudt. Dit is berekend volgens de overheid vastgestelde CHF norm. 'Minimaal benodigde inkomen voor uw hypotheek' is het inkomen dat u minimaal nodig hebt om uw hypotheek volgens de maximale CHF norm te kunnen voortzetten. Voor uw totale hypotheek van geldt een minimaal bruto inkomen van Conclusie van de inkomensanalyse per scenario is afhankelijk van bovenstaande resultaten. o Onverantwoord: uw inkomen is niet toereikend voor uw hypotheek. o Past binnen de norm: uw inkomen is toereikend voor uw hypotheek, maar er treedt wel een inkomensverlies op. o Verantwoord: uw huidige inkomen zult u behouden. 19

20 5.1 UW HYPOTHEEK Keuze rentevastperiode UW WENS U wilt graag een rentevastperiode van 20 jaar. ONS ADVIES Ik heb samen met u verschillende rentevastperioden besproken en na onderling overleg heeft u gekozen voor een rentevastperiode van 20 jaar. Fiscale aftrek Type financiering HUIDIGE SITUATIE NIEUWE SITUATIE Aankoop bestaande bouw Ingangsdatum Aankoopprijs Benodigde financiering Hoogte hypotheek Kapitaalopbouw Fiscaal aftrekbaar Verkoopprijs Gedeelte in box 3-0 Eigen woning reserve bij verkoop - 0 JAAR HYPO- THEEK- SCHULD FISCAAL AF- TREKBAAR BRUTO MAANDLAST NETTO MAANDLAST BIJZONDERHEDEN Ingangsdatum hypotheek Wijziging netto besteedbaar inkomen Wijziging netto besteedbaar inkomen Wijziging netto besteedbaar inkomen Wijziging netto besteedbaar inkomen Wijziging netto besteedbaar inkomen Einde (gedeeltelijke) renteaftrek leningdeel Wijziging netto besteedbaar inkomen Einde rentevastperiode + eventuele rentebedenktijd leningdeel Wijziging netto besteedbaar inkomen Einde looptijd leningdeel V.L. van Achternaam met pensioen Wijziging netto besteedbaar inkomen 20

21 Verantwoorde woonlasten Het belangrijkste risico bij een hypotheek is of u de hypotheeklast op een verantwoorde manier kunt dragen. U wilt niet meer lenen, dan in uw situatie verantwoord is. UW WENS ONS ADVIES De gewenste lening voldoet aan de verstrekkingsnorm Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). CHF norm is een toetsnorm gebaseerd op het jaarinkomen om een verantwoorde maandlast te kunnen vaststellen. BRUTO MAANDINKOMEN DHR. V.L. VAN ACHTERNAAM Bruto maandinkomen mevr. P. van Achternaam Gewenste hypotheek Aantal maal uw inkomen ten opzichte van de lening Maximale factor conform CHF-norm Deel van uw inkomen dat volgens de norm besteed kan worden aan uw hypotheek 4,67 keer uw inkomen 4,8 keer uw inkomen 33,6% Woonlast conform norm p.m Annuïtaire woonlast p.m Werkelijke woonlast p.m Overschrijding norm 0 Conclusie Past binnen de norm 21

22 5.2 WAT GEBEURT ER BIJ OVERLIJDEN? Het overlijden van een kostwinner of de partner heeft een grote impact op uw financiële situatie. Bij overlijden van V.L. van Achternaam UW WENS U wilt graag hypotheekvrij wonen na overlijden partner. ONS ADVIES De afgesloten overlijdensrisicoverzekering voorziet in de uitkering van een kapitaal als u onverhoopt zou komen te overlijden. Hierdoor kan de hypotheek worden afgelost tot een bedrag van EUR De verzekering kent goede dekkingsvoorwaarden en u betaalt een scherpe tot marktconforme premie met de geboden prijs-kwaliteitverhouding. UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar na het overlijden van dhr. V.L. van Achternaam. Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Uw maximale hypotheek Uw hypotheeksaldo 0 Overschrijding van uw maximale hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past binnen de norm. Ontwikkeling van uw inkomen Huidige situatie Uw inkomen Tekort Overschot Uw inkomen Tekort Overschot Na advies Norm Jaar Jaar Norm 22

23 Bij overlijden van P. van Achternaam U wilt graag hypotheekvrij wonen na overlijden partner. UW WENS ONS ADVIES De afgesloten overlijdensrisicoverzekering voorziet in de uitkering van een kapitaal als u onverhoopt zou komen te overlijden. Hierdoor kan de hypotheek worden afgelost tot een bedrag van EUR De verzekering kent goede dekkingsvoorwaarden en u betaalt een scherpe tot marktconforme premie met de geboden prijs-kwaliteitverhouding. UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar na het overlijden van mevr. P. van Achternaam. Inkomen dhr. V.L. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Uw maximale hypotheek Uw hypotheeksaldo 0 Overschrijding van uw maximale hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past niet binnen de norm. Ontwikkeling van uw inkomen Huidige situatie Uw inkomen Tekort Overschot Uw inkomen Tekort Overschot Na advies Norm Jaar Jaar Norm 23

24 5.3 WAT GEBEURT ER BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID? Het arbeidsongeschikt raken van de kostwinner of de partner heeft een grote impact op de financiële situatie. Bij arbeidsongeschiktheid van V.L. van Achternaam U wilt zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. UW WENS ONS ADVIES De afgesloten woonlastenverzekering voorziet in de uitkering van maandelijkse termijnen van EUR als u onverhoopt arbeidsongeschikt zou worden. Door deze aanvulling kunt u, ondanks de terugval in inkomen toch uw hypotheek blijven betalen. De verzekering kent goede dekkingsvoorwaarden en u betaalt een scherpe tot marktconforme premie bij de geboden prijs-kwaliteitverhouding. UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen over drie jaar na 100% arbeidsongeschiktheid van dhr. V.L. van Achternaam. Woonlastenverzekering Uitkering IVA Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies 0 Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie is verantwoord. Ontwikkeling van uw inkomen Huidige situatie Uw inkomen Tekort Overschot Norm Uw inkomen Tekort Overschot Na advies Norm Jaar Jaar 24

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Hypotheekadvies voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958 www.tmaconsultancy.nl

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 31-3-213 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur A.J. Punt Middenweg 344, 197 TZ, AMSTERDAM 2 463299 info@profinance.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheekadvies

Voorwaarden Hypotheekadvies Voorwaarden Hypotheekadvies Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Geld & Gezin Altena Voorwaarden Hypotheekadvies Versie januari 2010 1 Het Advies De wet eist onder meer van de adviseur

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheekadvies

Voorwaarden Hypotheekadvies Voorwaarden Hypotheekadvies Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstenwijzer Algemeen Versie juni 2009 1 Het Advies De wet eist

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips ING009-04 Brochure FIA 0608.indd 1 06-08-2009 16:51:37 Omdat u antwoord wilt op uw vragen Hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek U heeft een Bankspaarhypotheek aangevraagd bij de ING. In deze brochure staat informatie over de Bankspaarhypotheek.

Nadere informatie

Hypotheek Informatiemap

Hypotheek Informatiemap Hypotheek Informatiemap Voor cliënten van Portegies Advies 30-03-2013 Portegies Advies Auteur: M.R. Waal Versie 3 Geachte heer, mevrouw, In de Hypotheek Informatiemap treft u de onderwerpen aan, welke

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie