CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart Onze referentie: ACHT Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,"

Transcriptie

1 V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon Fax Website CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011 Onze referentie: ACHT Betreft: Volledig Financieel Plan Geachte heer en mevrouw van Achternaam, Dit financieel plan is samengesteld naar aanleiding van ons inventarisatiegesprek. U wilt graag advies over financiering van een nieuw aan te kopen woning. Op basis van uw wensen en uitgangspunten geven we in dit persoonlijk financieel plan aan welke mogelijkheden beschikbaar zijn om op een (fiscaal) aantrekkelijke manier uw financiële doelen te bereiken. Uw huidige, financiële situatie samen met uw wensen en doelen vormen het startpunt voor ons advies. Op basis daarvan maken we uw huidige financiële risico's en financiële toekomst inzichtelijk. Deze worden of zijn inmiddels met u doorgesproken en hiervoor hebben we in dit financieel plan voorzieningen getroffen. Ons advies wordt uitgebreid toegelicht in dit financieel plan. We verwachten u met dit financieel plan van dienst te zijn en we zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Uiteraard zijn we altijd bereid uw vragen te beantwoorden. Met vriendelijke groet, R. Spoel Intersoftware

2 INHOUDSOPGAVE 1 Uw huidige situatie Uw gegevens Uw huidige lastenoverzicht De analyse van uw financiële risico's Uw wensen en doelstellingen Uw benodigde financiering voor dit advies Financieringsopzet Fiscale aftrek van uw hypotheek Het advies De adviessamenvatting De geadviseerde producten Uw nieuwe lastenoverzicht Uw nieuwe netto besteedbaar inkomen De ontwikkeling van uw vermogen De toelichting van het advies Uw hypotheek Wat gebeurt er bij overlijden? Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid? Wat gebeurt er bij werkloosheid? Hoe ziet uw pensioen eruit? De akkoordverklaring Bijlage A. De specificatie van uw inkomen en uitgaven Bijlage B. De specificatie van uw vermogen Bijlage C. De specificatie van uw belastbaar inkomen Bijlage D. Het overzicht van de hypotheekvormen Bijlage E. De toelichting van pensioen Bijlage F. De toelichting van sociale voorzieningen Bijlage G. Uw klantprofiel Bijlage H. De disclaimer

3 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen. Samen met uw wensen en doelstellingen kunnen wij exact nagaan welke voorzieningen voor uw situatie nodig zijn. 1.1 UW GEGEVENS PERSONALIA V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Adres Straat 1a 1234 AB PLAATS Burgerlijke staat Gehuwd (gem. v. goederen) Gehuwd (gem. v. goederen) Geboortedatum Geslacht Man Vrouw INKOMEN UIT DIENSTVERBAND V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Bruto jaarsalaris uit dienstverband PENSIOENREGELING HUIDIGE WERKGEVER Deelnemer pensioenregeling V.L. van Achternaam Soort pensioenregeling Middelloonstelsel, opbouw 2,25% Pensioengevend salaris Franchise Pensioengrondslag Pensioenaangroei (factor A) 834 Ouderdomspensioen, ingangsdatum, leeftijd , , 65 jaar PENSIOENREGELING HUIDIGE WERKGEVER Deelnemer pensioenregeling P. van Achternaam Soort pensioenregeling Middelloonstelsel, opbouw 2,25% Pensioengevend salaris Franchise Pensioengrondslag Pensioenaangroei (factor A) 159 Ouderdomspensioen, ingangsdatum, leeftijd 4.000, , 65 jaar JAARLIJKSE BIJTELPOSTEN V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Indicatie ZVW-bijdrage werkgever FISCALE VERDELING V.L. VAN ACHTERNAAM P. VAN ACHTERNAAM Fiscale verdeling 100% 0% 3

4 EIGEN WONING Adres Straat 1 a, 1234 AB PLAATS Bewoner(s) V.L. van Achternaam en P. van Achternaam Eigendomsverhouding 50% V.L. van Achternaam, 50% P. van Achternaam Gebruik woning Eerste woning Vrije verkoopwaarde Executiewaarde WOZ-waarde Eigenwoningforfait Verkoopstatus Wordt verkocht Verkoopprijs Verkoopkosten HYPOTHEEK 1 Hypotheek op woning, rangorde VOV-waarde , 1 Geldverstrekker AEGON Verzekeringen Geldnemer(s) V.L. van Achternaam en P. van Achternaam Hypotheekvorm Aflosvrij Ingangsdatum hypotheek Einddatum hypotheek, looptijd , 30 jaar Oorspronkelijke hoofdsom Restant hoofdsom Waarvan in box 1, einddatum renteaftrek , Waarvan in box 3 0 Rentevariant Rentevast Rentevastperiode, einddatum rentevastperiode 20 jaar, Rentepercentage 6,30% Instelling Contractant(en) Soort product DEPOT (SPAARREKENING) V.L. van Achternaam en P. van Achternaam Spaarrekening Ingangsdatum Einddatum, looptijd Soort depot , 1089 maanden Opbouwdepot Actuele waarde, datum waardeoverzicht Kapitaalopbouw op basis van Rekening is verpand aan geldverstrekker Opbouw kapitaal is bedoeld voor aflossing van hypotheek Garantie Nee Nee 4

5 1.2 UW HUIDIGE LASTENOVERZICHT JAAR LFT LFT SOM HYPO- THEKEN HYPOTHEEK RENTE HYPOTHEEK AFLOSSING UITKERING KAPITAAL- VERZEKE- RINGEN VERZEKE- RINGS- PREMIES SPAAR- EN BELEG- GINGS- DEPOTS OPNAME UIT DEPOT KREDIET LAST VRIJE KOLOM HUUR BRUTO LAST FISCAAL VOORDEEL VRH NETTO LAST Tot

6 1.3 DE ANALYSE VAN UW FINANCIËLE RISICO'S Tijdens het bereiken van uw wensen en doelen loopt u een aantal financiële risico's. In deze paragraaf brengen wij deze risico's zo goed mogelijk in kaart. Uitgangspunt zijn uw huidige financiële voorzieningen. De hoogte van het risico wordt in het rood weergegeven. Uitgangspunten 'Inkomensverlies' is het inkomen dat u minder zult ontvangen mocht een scenario zich voordoen. 'Maximale hypotheek o.b.v. inkomen bij scenario' is het maximale bedrag dat u kunt lenen op basis van het inkomen dat u in een scenario overhoudt. Dit is berekend volgens de overheid vastgestelde CHF norm. 'Minimaal benodigde inkomen voor uw hypotheek' is het inkomen dat u minimaal nodig hebt om uw hypotheek volgens de maximale CHF norm te kunnen voortzetten. Voor uw totale hypotheek van geldt een minimaal bruto inkomen van Wat gebeurt er wanneer V.L. van Achternaam arbeidsongeschikt raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen over drie jaar na 50% arbeidsongeschiktheid van dhr. V.L. van Achternaam. Uitkering WGA Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 243 De maandlast die overblijft voor deze situatie past niet binnen de norm. Wat gebeurt er wanneer P. van Achternaam arbeidsongeschikt raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen over drie jaar na 50% arbeidsongeschiktheid van mevr. P. van Achternaam. Uitkering WGA Inkomen dhr. V.L. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies 486 Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past binnen de norm. 6

7 Wat gebeurt er wanneer V.L. van Achternaam werkloos raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar bij werkloosheid van dhr. V.L. van Achternaam. WW-Uitkering Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 243 De maandlast die overblijft voor deze situatie past niet binnen de norm. Wat gebeurt er wanneer P. van Achternaam werkloos raakt UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar bij werkloosheid van mevr. P. van Achternaam. WW-Uitkering Inkomen dhr. V.L. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies 486 Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past binnen de norm. Wat gebeurt er wanneer V.L. van Achternaam komt te overlijden UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar na het overlijden van dhr. V.L. van Achternaam. Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Uw maximale hypotheek Uw hypotheeksaldo Overschrijding van uw maximale hypotheek De maandlast die overblijft voor deze situatie past niet binnen de norm. Wat gebeurt er wanneer P. van Achternaam komt te overlijden UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar na het overlijden van mevr. P. van Achternaam. Inkomen dhr. V.L. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Uw maximale hypotheek Uw hypotheeksaldo Overschrijding van uw maximale hypotheek De maandlast die overblijft voor deze situatie past niet binnen de norm. 7

8 2 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft u aangegeven dat u advies wilt over de volgende zaken: Hypotheek Vermogensopbouw Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Pensioen Overlijden U heeft de volgende financiële wensen en doelen aangegeven, in volgorde van prioriteit: 1. Een woning kopen met een koopsom van U verwacht het volgende financiële toekomstperspectief: Ontwikkeling inkomen: Gelijkblijvend Wens om minder te werken: Nee Verwacht uw partner inkomensstijging? Nee Wordt een wijziging in de gezinssituatie verwacht? Nee Verwacht u een erfenis? Nee Verwacht uw partner een erfenis? Nee 8

9 3 UW BENODIGDE FINANCIERING VOOR DIT ADVIES 3.1 FINANCIERINGSOPZET Bij de aankoop en financiering van uw woning zijn aanvullende kosten van toepassing. De koopsom met de aanvullende kosten en uw ingebrachte middelen leidt tot uw benodigde hypotheekbedrag. SOORT ONDERPAND Vrije verkoopwaarde Executiewaarde WOZ-waarde FINANCIERINGSOPZET Aankoopkosten Koopsom woning k.k Overdrachtsbelasting Leveringsakte Totaal aankoopkosten Financieringskosten Kosten hypotheekakte (1)(2) Taxatiekosten (1) 616 NHG-kosten (1) Afsluitkosten (1)(3) Totaal financieringskosten Financieringsbehoefte Totale financieringsbehoefte Inbreng eigen middelen -75 -/- Gewenst hypotheekbedrag Deze kosten zijn, voor zover ze betrekking hebben op een lening voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van uw eigen eerste woning, aftrekbaar van de inkomstenbelasting in het jaar van betaling. 2. De vermelde notaristarieven zijn indicatief. De tarieven zijn vrij onderhandelbaar. 3. De afsluitkosten zijn voor maximaal per belastingplichtige aftrekbaar. Het eventueel meerdere kan gedurende de looptijd van de lening in aftrek worden gebracht. 9

10 3.2 FISCALE AFTREK VAN UW HYPOTHEEK Bij aankoop en verbouwing van uw woning kunt u de hypotheekrente van uw inkomen aftrekken. Dit levert een fiscaal voordeel op, aangezien u hierover geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Hieronder wordt uw hypotheek in box 1 aangegeven. De hypotheekrente over dit hypotheekbedrag kunt u vervolgens van uw inkomen aftrekken bij uw belastingopgaaf. HYPOTHEEKBEDRAG IN BOX 1 Koopsom woning Overdrachtsbelasting Leveringsakte Investering NHG kosten Hypotheekakte Afsluitkosten Taxatiekosten 616 Financieringskosten Waarvan niet aftrekbaar 2 -/- Eigenwoningreserve en vervreemdingssaldo -/- Maximale hypotheek in box 1 o.b.v. fiscale verwervingskosten Maximale hypotheek in box 1 o.b.v. lopende hypotheek en investering Maximale hypotheek in box De financieringskosten van uw hypotheek zijn (deels) fiscaal aftrekbaar. U kunt deze kosten eenmalig van uw inkomen aftrekken in het jaar waarin u de hypotheek afsluit. INDICATIE EENMALIGE BELASTINGTERUGGAVE Totaal fiscaal aftrekbare bedragen Eenmalige extra belastingteruggave

11 4 HET ADVIES Vanuit uw huidige situatie, wensen en doelen zijn wij gekomen tot dit advies. In dit hoofdstuk wordt de inhoud van het advies uitgebreid toegelicht. 4.1 DE ADVIESSAMENVATTING In onderstaande tabel wordt een adviessamenvatting gegeven van uw huidige en nieuwe financiële producten en dekkingen. ONDERWERPEN HUIDIGE SITUATIE NA ADVIES Einddatum hypotheek Totale hypotheeksom Hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar over Vermogensopbouw ter aflossing van hypotheek (box 1) Lijfrenteopbouw in box Overlijdensrisicodekking V.L. van Achternaam Overlijdensrisicodekking P. van Achternaam Arbeidsongeschiktheid maanddekking V.L. van Achternaam Arbeidsongeschiktheid maanddekking P. van Achternaam 375 Werkloosheid maanddekking V.L. van Achternaam Werkloosheid maanddekking P. van Achternaam 291 Bruto maandlasten Netto maandlasten Bruto besteedbaar inkomen Netto besteedbaar inkomen

12 4.2 DE GEADVISEERDE PRODUCTEN In deze paragraaf worden de geadviseerde producten beschreven. Leningdelen binnen het advies Uw hypotheek bestaat uit één of meerdere leningdelen. Hieronder wordt de gehele samenstelling van uw hypotheek beschreven. Per leningdeel wordt de hypotheekvorm, rentekeuze en fiscale aftrek inzichtelijk gemaakt. GELDVERSTREKKER SNS BANK Totale hypotheeksom Hypotheekinschrijving Leningnummer ONDERDEEL LENINGDEEL 1 Hypotheekvorm Spaarrekening Hypotheek Hypotheekbedrag Gedeelte consumptief (Box 3) 75 Looptijd lening 24 jaar Rentepercentage 5,80% Rentevastperiode 20 jaar Renteaftrek Einddatum renteaftrek Renteaftrek Einddatum renteaftrek Uw maximale hypotheek op basis van inkomen en zekerheid is aan de acceptatie van de geldverstrekker verbonden. Wij toetsen altijd de voorgestelde financiering op de belangrijkste verstrekkingnormen van de geldverstrekker. De definitieve acceptatie is echter altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de geldverstrekker. Bij de vaststelling van de hypotheekrente is rekening gehouden met de verhouding tussen de executiewaarde van uw woning en de verstrekte hypotheek. Indien deze verhouding afwijkt van het percentage dat als uitgangspunt is genomen kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het rentepercentage van uw hypotheek. Risicoverzekeringen binnen het advies RISICOVERZEKERING 1 Verzekeraar Productnaam Verzekeringnemer Verzekerde REAAL Reaal annuïtair dalende risicoverzekering... P. van Achternaam V.L. van Achternaam Ingangsdatum verzekering Einddatum verzekering Ingangsdatum premiebetaling Einddatum premiebetaling Overlijdensrisicodekking V.L. van Achternaam Soort overlijdensrisicodekking Annuïteit op basis van 6,00% Maandpremie 43,19 Verzekering fiscaal in Box 3 Verpand aan geldverstrekker Ja 12

13 Verzekeraar Productnaam Verzekeringnemer Verzekerde RISICOVERZEKERING 2 REAAL Reaal annuïtair dalende risicoverzekering... V.L. van Achternaam P. van Achternaam Ingangsdatum verzekering Einddatum verzekering Ingangsdatum premiebetaling Einddatum premiebetaling Overlijdensrisicodekking V.L. van Achternaam Soort overlijdensrisicodekking Annuïteit op basis van 6,00% Kwartaalpremie 38,12 Verzekering fiscaal in Box 3 Verpand aan geldverstrekker Ja Woonlastverzekeringen binnen het advies WOONLASTENVERZEKERING 1 Verzekeraar Cardif Ingangsdatum verzekering Einddatum verzekering Ingangsdatum premiebetaling Einddatum premiebetaling Verzekerde V.L. van Achternaam P. van Achternaam Dekking arbeidsongeschiktheid Verzekerd bedrag per maand 1.178,00 375,00 Maximale uitkeringsduur 120 mnd 120 mnd Eigen risicoperiode 365 dagen 365 dagen Maandbetaling 23,03 8,52 Dekking werkloosheid Verzekerd bedrag per maand 1.178,00 291,00 Maximale uitkeringsduur 120 mnd 120 mnd Eigen risicoperiode 365 dagen 365 dagen Maandbetaling 34,16 8,33 13

14 Spaarrekening en/of beleggingsdepot(s) binnen het advies DEPOT 1 (SPAARREKENING): OPBOUWDEPOT Instelling Contractant(en) Onafhankelijk V.L. van Achternaam en P. van Achternaam Garantierendement 3,00% Actuele waarde, datum waardeoverzicht DEPOT 2 (SPAARREKENING): Instelling Contractant(en) SNS Bank V.L. van Achternaam Periodieke storting 524,70 Deze storting is per Maand Vanaf maand 1 Looptijd in maanden 288 Garantierendement 5,80% Doelkapitaal op einddatum (gelijk aan leningdeel sparen) Lijfrentes binnen het advies LIJFRENTEVERZEKERING 1 Verzekeraar Lopende, nieuwe polis Onafhankelijk Nieuwe polis Ingangsdatum verzekering Einddatum verzekering Einddatum premiebetaling Verzekeringnemer Verzekerde V.L. van Achternaam V.L. van Achternaam Garantiekapitaal op einddatum Garantierendement 3,00% Overlijdensrisicodekking V.L. van Achternaam Soort overlijdensrisicodekking 0 Gelijkblijvend Premie per maand, waarvan aftrekbaar 500,00, 26,00 Verzekering valt fiscaal in Box 1 14

15 4.3 UW NIEUWE LASTENOVERZICHT JAAR LFT LFT SOM HYPO- THEKEN HYPOTHEEK RENTE HYPOTHEEK AFLOSSING UITKERING KAPITAAL- VERZEKE- RINGEN VERZEKE- RINGS- PREMIES SPAAR- EN BELEG- GINGS- DEPOTS OPNAME UIT DEPOT KREDIET LAST VRIJE KOLOM HUUR BRUTO LAST FISCAAL VOORDEEL VRH NETTO LAST Tot Ontwikkeling lasten Om uw wensen en doelen te bereiken zijn in het advies een aantal financiële producten/oplossingen opgenomen. Hierdoor veranderen ook uw maandlasten. Huidige situatie Na advies Netto maandlast Belastingvoordeel VRH Netto maandlast Belastingvoordeel VRH Jaar Jaar 15

16 4.4 UW NIEUWE NETTO BESTEEDBAAR INKOMEN In deze paragraaf worden uw inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt. Uw inkomsten min uw uitgaven is uw netto besteedbaar inkomen. Dit bedrag houdt u over voor overige uitgaven. JAAR LFT LFT HYPOTHEEK VERZE- KERINGEN SPAAR- EN BE- LEGGINGS- DEPOTS KREDIET OVERIGE UITGAVEN* TOTALE UITGAVEN BRUTO INKOM- STEN BELASTING BOX 1 BELASTING BOX 3 (VRH) NETTO INKOM- STEN NETTO BE- STEEDBAAR IN- KOMEN * De kolom 'overige uitgaven' bevat ook eventuele posten als 'opname uit depot', 'aflossing dekking', '(fiscale) aftrek en bijtelposten', 'huur' en administratiekosten. Ontwikkeling netto besteedbaar inkomen Om uw wensen en doelen te bereiken zijn in het advies een aantal financiële producten/oplossingen opgenomen. Hierdoor verandert ook uw netto besteedbaar inkomen. Huidige situatie Na advies Netto besteedbaar inkomen Effect inkomstenbelasting VRH Netto besteedbaar inkomen Effect inkomstenbelasting VRH Jaar Jaar 16

17 4.5 DE ONTWIKKELING VAN UW VERMOGEN Vermogen bouwt u op om in de toekomst extra geld beschikbaar te hebben en/of uw hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. Vermogensopbouw in box 1 (bij hypotheek of lijfrente) kan hierbij een ideaal middel zijn om vrij van vermogensrendementheffing vermogen op te bouwen. Over uw vermogenssaldo in box 3 moet u boven het bedrag van een belasting betalen van 1,2%. JAAR LFT LFT WAARDE PAND SOM HYPOTHEKEN HYPOTHEEK AFLOSSING WAARDE KEW/- SEW/BEW (BOX1) KREDIET SALDO BOX 3 SPAARREKENING- EN BELEGGINGEN SALDO BOX 3 SALDO TOTAAL VERMOGEN WAARDE LIJF- RENTE BOX

18 JAAR LFT LFT WAARDE PAND SOM HYPOTHEKEN HYPOTHEEK AFLOSSING WAARDE KEW/- SEW/BEW (BOX1) KREDIET SALDO BOX 3 SPAARREKENING- EN BELEGGINGEN SALDO BOX 3 SALDO TOTAAL VERMOGEN WAARDE LIJF- RENTE BOX In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van uw vermogen in de huidige en nieuwe situatie opgenomen Huidige situatie Ontwikkeling van het saldo van uw vermogen Na advies Saldo vermogen Jaar 18

19 5 DE TOELICHTING VAN HET ADVIES Tijdens het bereiken van uw wensen en doelen loopt u een aantal financiële risico's. Vanuit de wetgeving zijn wij ook verplicht u op deze risico's te wijzen. In onze gesprekken hebben we deze risico's besproken en heeft u uw wensen hierbij aangegeven. In dit hoofdstuk brengen wij de risico's naar aanleiding van uw wensen en gekozen producten zo goed mogelijk in kaart en proberen het u zo duidelijk mogelijk uit te leggen. In het rood zijn de overgebleven risico's weergegeven. Uitgangspunten onderbouwing 'Inkomensverlies' is het inkomen dat u minder zult ontvangen mocht een scenario zich voordoen. 'Maximale hypotheek o.b.v. inkomen bij scenario' is het maximale bedrag dat u kunt lenen op basis van het inkomen dat u in een scenario overhoudt. Dit is berekend volgens de overheid vastgestelde CHF norm. 'Minimaal benodigde inkomen voor uw hypotheek' is het inkomen dat u minimaal nodig hebt om uw hypotheek volgens de maximale CHF norm te kunnen voortzetten. Voor uw totale hypotheek van geldt een minimaal bruto inkomen van Conclusie van de inkomensanalyse per scenario is afhankelijk van bovenstaande resultaten. o Onverantwoord: uw inkomen is niet toereikend voor uw hypotheek. o Past binnen de norm: uw inkomen is toereikend voor uw hypotheek, maar er treedt wel een inkomensverlies op. o Verantwoord: uw huidige inkomen zult u behouden. 19

20 5.1 UW HYPOTHEEK Keuze rentevastperiode UW WENS U wilt graag een rentevastperiode van 20 jaar. ONS ADVIES Ik heb samen met u verschillende rentevastperioden besproken en na onderling overleg heeft u gekozen voor een rentevastperiode van 20 jaar. Fiscale aftrek Type financiering HUIDIGE SITUATIE NIEUWE SITUATIE Aankoop bestaande bouw Ingangsdatum Aankoopprijs Benodigde financiering Hoogte hypotheek Kapitaalopbouw Fiscaal aftrekbaar Verkoopprijs Gedeelte in box 3-0 Eigen woning reserve bij verkoop - 0 JAAR HYPO- THEEK- SCHULD FISCAAL AF- TREKBAAR BRUTO MAANDLAST NETTO MAANDLAST BIJZONDERHEDEN Ingangsdatum hypotheek Wijziging netto besteedbaar inkomen Wijziging netto besteedbaar inkomen Wijziging netto besteedbaar inkomen Wijziging netto besteedbaar inkomen Wijziging netto besteedbaar inkomen Einde (gedeeltelijke) renteaftrek leningdeel Wijziging netto besteedbaar inkomen Einde rentevastperiode + eventuele rentebedenktijd leningdeel Wijziging netto besteedbaar inkomen Einde looptijd leningdeel V.L. van Achternaam met pensioen Wijziging netto besteedbaar inkomen 20

21 Verantwoorde woonlasten Het belangrijkste risico bij een hypotheek is of u de hypotheeklast op een verantwoorde manier kunt dragen. U wilt niet meer lenen, dan in uw situatie verantwoord is. UW WENS ONS ADVIES De gewenste lening voldoet aan de verstrekkingsnorm Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). CHF norm is een toetsnorm gebaseerd op het jaarinkomen om een verantwoorde maandlast te kunnen vaststellen. BRUTO MAANDINKOMEN DHR. V.L. VAN ACHTERNAAM Bruto maandinkomen mevr. P. van Achternaam Gewenste hypotheek Aantal maal uw inkomen ten opzichte van de lening Maximale factor conform CHF-norm Deel van uw inkomen dat volgens de norm besteed kan worden aan uw hypotheek 4,67 keer uw inkomen 4,8 keer uw inkomen 33,6% Woonlast conform norm p.m Annuïtaire woonlast p.m Werkelijke woonlast p.m Overschrijding norm 0 Conclusie Past binnen de norm 21

22 5.2 WAT GEBEURT ER BIJ OVERLIJDEN? Het overlijden van een kostwinner of de partner heeft een grote impact op uw financiële situatie. Bij overlijden van V.L. van Achternaam UW WENS U wilt graag hypotheekvrij wonen na overlijden partner. ONS ADVIES De afgesloten overlijdensrisicoverzekering voorziet in de uitkering van een kapitaal als u onverhoopt zou komen te overlijden. Hierdoor kan de hypotheek worden afgelost tot een bedrag van EUR De verzekering kent goede dekkingsvoorwaarden en u betaalt een scherpe tot marktconforme premie met de geboden prijs-kwaliteitverhouding. UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar na het overlijden van dhr. V.L. van Achternaam. Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Uw maximale hypotheek Uw hypotheeksaldo 0 Overschrijding van uw maximale hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past binnen de norm. Ontwikkeling van uw inkomen Huidige situatie Uw inkomen Tekort Overschot Uw inkomen Tekort Overschot Na advies Norm Jaar Jaar Norm 22

23 Bij overlijden van P. van Achternaam U wilt graag hypotheekvrij wonen na overlijden partner. UW WENS ONS ADVIES De afgesloten overlijdensrisicoverzekering voorziet in de uitkering van een kapitaal als u onverhoopt zou komen te overlijden. Hierdoor kan de hypotheek worden afgelost tot een bedrag van EUR De verzekering kent goede dekkingsvoorwaarden en u betaalt een scherpe tot marktconforme premie met de geboden prijs-kwaliteitverhouding. UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen volgend jaar na het overlijden van mevr. P. van Achternaam. Inkomen dhr. V.L. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies Uw maximale hypotheek Uw hypotheeksaldo 0 Overschrijding van uw maximale hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie past niet binnen de norm. Ontwikkeling van uw inkomen Huidige situatie Uw inkomen Tekort Overschot Uw inkomen Tekort Overschot Na advies Norm Jaar Jaar Norm 23

24 5.3 WAT GEBEURT ER BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID? Het arbeidsongeschikt raken van de kostwinner of de partner heeft een grote impact op de financiële situatie. Bij arbeidsongeschiktheid van V.L. van Achternaam U wilt zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. UW WENS ONS ADVIES De afgesloten woonlastenverzekering voorziet in de uitkering van maandelijkse termijnen van EUR als u onverhoopt arbeidsongeschikt zou worden. Door deze aanvulling kunt u, ondanks de terugval in inkomen toch uw hypotheek blijven betalen. De verzekering kent goede dekkingsvoorwaarden en u betaalt een scherpe tot marktconforme premie bij de geboden prijs-kwaliteitverhouding. UW INKOMENSANALYSE Uw inkomen over drie jaar na 100% arbeidsongeschiktheid van dhr. V.L. van Achternaam. Woonlastenverzekering Uitkering IVA Inkomen mevr. P. van Achternaam Uw totaal inkomen Uw inkomensverlies 0 Minimaal benodigd inkomen voor uw hypotheek Maandelijks tekort aan inkomsten voor uw hypotheek 0 De maandlast die overblijft voor deze situatie is verantwoord. Ontwikkeling van uw inkomen Huidige situatie Uw inkomen Tekort Overschot Norm Uw inkomen Tekort Overschot Na advies Norm Jaar Jaar 24

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

CAPELLE A/D IJSSEL, 9 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,

CAPELLE A/D IJSSEL, 9 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam, V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon 010 750 25 25 Fax 010 750 25 26 E-mail rspoel@intersoftware.nl Website www.intersoftware.nl

Nadere informatie

Intersoftware. Telefoon Fax. Website

Intersoftware. Telefoon Fax. Website V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon Fax E-mail Website rspoel@intersoftware.nl CAPELLE A/D IJSSEL, 9 maart 2011

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Updategesprek met adviseur Daarbij

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE 1.1 UW GEGEVENS FINANCIEEL RAPPORT VOOR DHR. Test PERSONALIA Adres DHR. TEST Burgerlijke staat Alleenstaand Geboortedatum 01-01-1975 Geslacht Man INKOMEN UIT DIENSTVERBAND DHR. TEST

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken)

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Inventarisatieformulier / Klantprofiel Hypotheken / Financieel Advies Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Algemene

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek e-mail anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé

Nadere informatie

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak:

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: 1. Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: Mobiel-nummer: E-mail: Fax: Fax: Geboortedatum: - - Roker: ja nee

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij.

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij. Alle cijfers op een rij. Financieel Rapport Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen. Daarnaast

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten: Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / emailadressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke

Nadere informatie

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN Adviseur: KLIENT/AANVRAGER: PARTNER: Naam:. Voorletters:. Adres:. PC/Plaats:. Telefoon:. Email:. Burg. Staat:. Algemeen klantprofiel Algemeen kennis en ervaring 1 Wat weet u van

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

Einderentevasteperiode.nl

Einderentevasteperiode.nl Einderentevasteperiode.nl Hypotheekberekening t.n.v. Dhr. R. Jansen en Mevr. T. Schepers 1 berekening Bedankt voor het aanvragen van een hypotheekberekening, u heeft met succes ons inventarisatieformulier

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatieformulier

Hypotheek inventarisatieformulier Hypotheek inventarisatieformulier Datum gesprek : Ingangsdatum Hypotheek : Doel: Bestaande bouw NHG Nieuwbouw NHG Oversluiten NHG Herberekening 2 e hypotheek NHG Onderhandse verhoging Orientatie Personalia

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

KLANTPROFIEL ALGEMENE GEGEVENS: Voorletter(s): M / V M / V. Naam (volledig): Woonadres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: Mobielnummer:

KLANTPROFIEL ALGEMENE GEGEVENS: Voorletter(s): M / V M / V. Naam (volledig): Woonadres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: Mobielnummer: ALGEMENE GEGEVENS: Relatie Partner DATUM: Voorletter(s): M / V M / V Naam (volledig): Woonadres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: Mobielnummer: E-mailadres: PERSOONLIJK: Geboortedatum: BSN-nr.:

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie