DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14"

Transcriptie

1 Hypotheek Rapport De heer en mevrouw Voorbeeld DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14 In samenwerking met Op dit rapport zijn de algemene voorwaarden van toepassing van de adviseur die dit rapport voor u heeft opgesteld. Bij het verlenen van de opdracht bent u akkoord gegaan met die voorwaarden. Dit rapport betreft geen aanbieding voor het afsluiten van een hypotheek. FinBase BV/MijnGeldzaken.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de informatie uit dit rapport of het handelen dan wel nalaten van handelen voorvloeiend uit aanbevelingen uit dit rapport. Zie ook de algemene voorwaarden van MijnGeldzaken.nl

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe ziet uw financiële situatie er op dit moment uit?... 5 Betaalbaarheid van hypotheeklasten in de huidige situatie... 6 Wat is uw doelstelling?... 8 De betaalbaarheid van uw hypotheek indien uw situatie wijzigt: De financiële toekomst als u komt te overlijden De financiële toekomst als uw partner komt te overlijden De financiële toekomst als u arbeidsongeschikt wordt De financiële toekomst als uw partner arbeidsongeschikt wordt? De financiële toekomst als u werkloos raakt De financiële toekomst als uw partner werkloos raakt Bijlage: Overlijden Bijlage: Pensioen Bijlage: Arbeidsongeschiktheid Bijlage: Werkloosheid Bijlage: belastingen

3 Inleiding In dit hypotheekrapport geef ik u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Er is gekeken naar diverse situaties, waar u, al dan niet voorzien, voor kunt komen te staan. Het rapport is gebaseerd op de door u ingevoerde gegevens en uw verwachtingen met betrekking tot uw inkomsten en uitgaven. Houdt u per jaar geld over, dan wordt er vanuit gegaan dat dit wordt gespaard. Komt u geld tekort dan wordt dit onttrokken uit uw spaar- en beleggingstegoeden. De adviezen zijn toegespitst op de betaalbaarheid van uw hypotheeklast nu en in de toekomst. Per risicoscenario is de betaalbaarheid weergegeven. Voor zover dat mogelijk was, heb ik uw invoer gecontroleerd. Ik heb gekeken of er evidente fouten zijn gemaakt in de invoer. Deze heb ik dan aangepast of daar melding van gemaakt in deze rapportage. In de bijlage heb ik een overzicht met mogelijke aanbieders en bijbehorende maandlasten gevoegd. Dit geeft u een idee over de mogelijkheden. Dit is geen aanbieding om de hypotheek ook daadwerkelijk bij één van deze hypotheekverstrekkers aan te gaan. Daarvoor dient een offerte bij een aanbieder te worden aangevraagd. Die kan pas worden aangevraagd wanneer u precies weet wat u wilt en wat er mogelijk is. Graag bespreek ik dit rapport en de adviezen in ons evaluatiegesprek. U heeft dan ook gelegenheid om vragen te stellen. Korte samenvatting Belangrijkste bevindingen: 1. De aankoop is mogelijk net iets te hoog. Wellicht kunt u de vereiste hypotheek ad toch krijgen. Volgens de standaardnorm zou u kunnen lenen bij een bank. 2. U bent van plan om de woning pas later dit jaar aan te kopen: houdt u er rekening mee dat er bereidstellingprovisie moet worden betaald indien u de offerte geldig wilt laten blijven over een langere periode 3. Het is verstandig om ook het overlijden van uw partner te verzekeren 4. Bij arbeidsongeschiktheid van uw partner is er nu geen dekking. Het is verstandig om dit te verzekeren. 5. Bij werkeloosheid en niet meer snel aan het werk komen heeft u een probleem 6. U dient rekening te houden met maandlasten van bruto, en 851 netto (belastingteruggave van 42%). Hierbij is er ook rekening gehouden met een overlijdensverzekering van op uw beider leven. De huidige verzekering zou dan kunnen vervallen. Te nemen acties: 1. U dient samen te overleggen welke risico s u aanvaardbaar vindt en welke niet. 2. Arbeidsongeschiktheid en overlijden zijn goed te verzekeren. Maar werkeloosheid niet. U kunt hier rekening mee houden door buffers aan te leggen. DEZE AANBEVELINGEN ZIJN VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL ONDER SITUATIE Advies hypo14 3

4 Gewenste voorbereiding voor gesprek voor u Doorlezen van dit rapport Opzoeken polis overlijdensverzekering Florius en in de documentenkluis plaatsen Controle gegevens U heeft zelf uw gegevens ingevoerd op MijnGeldzaken.nl. Na ons eerste overleg in de advieskamer hebben we een aantal aanpassingen gedaan. O.a. hebben we uw levensonderhoud aangepast. Ik ben er verder vanuit gegaan dat u uw gegevens juist heeft ingevoerd. Ik heb nog de volgende opmerkingen: Uit uw salarisstrook blijkt een mogelijke WIA-aanvulling. Deze is echter niet ingevoerd. U kunt bij uw werkgever navragen wat de specificaties van deze verzekering zijn. U had maar 1 hypotheek ingevuld met een fiscale aftrekbaarheid van dertig jaar. Na overleg bleek dat de fiscale aftrekbaarheid een kortere looptijd had. Dit is aangepast in MijnGeldzaken.nl. Uw pensioenopgave is niet helemaal juist overgenomen. Ik heb via de documentenkluis al uw pensioenopgave opgevraagd en de correctie doorgevoerd in MijnGeldzaken.nl. U dacht dat u toch een overlijdensverzekering op het leven van mevrouw Voorbeeld had afgesloten. Ik heb die polis niet gezien. In dit rapport ben ik ervan uitgegaan dat er geen verzekering op het leven van mevrouw Voorbeeld is. 4

5 Hoe ziet uw financiële situatie er op dit moment uit? Hieronder ziet u waar uw jaarlijkse inkomsten en uitgaven uit bestaan. Uw bruto inkomsten worden weergegeven. Dit betekent dat u over een deel van deze inkomsten belasting moet betalen. De te verwachten te betalen belasting is opgenomen in het overzicht van uw uitgaven. Inkomsten Het totale bruto inkomen van uw huishouden waar in dit rapport vanuit wordt gegaan is ,00. Naam Bedrag Ondernemer (ook zzp) partner ,00 Loondienst ,00 Uw gemiddelde inkomsten per maand bedragen: 5.833,33 Uitgaven Uit uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan onder andere uit belastingen, vaste lasten en levensonderhoud. Er wordt vanuit gegaan dat dit alle uitgaven zijn die u in een jaar doet, dus inclusief vakanties etc. De uitgaven, indien u niets verandert in uw huidige situatie, zullen in 2015 zijn: ,00 Naam Bedrag Eigen bijdrage - Pensioen 7.500,00 Betaalde hypotheekrente ,00 Inkomensafhankelijke bijdrage 724,00 zorgverzekering partner Inkomstenbelasting 6.519,00 Overlijdensrisicoverzekering 1.200,00 Levensonderhoud ,00 Uw gemiddelde uitgaven per maand bedragen: 4.870,33 5

6 Verschil Hieronder is berekend of u geld overhoudt of tekort komt. Totaal bruto jaarinkomen ,00 Totaal jaaruitgaven ,00 Verschil ,00 Een positief verschil betekent dat u geld overhoudt om te sparen (in deze rapportage wordt uitgegaan dat u dit ook doet). Een negatief verschil betekent dat u tekort komt. U zult uw uitgaven moeten aanpassen of een deel van uw spaar- en beleggingstegoed opnemen om uw uitgaven te kunnen betalen. Dit kan alleen zolang uw spaar- en beleggingstegoeden voldoende zijn. Als dat niet het geval is komt u mogelijk in de problemen. Uw uitgavenpatroon Uw uitgaven zijn hoger dan de 'basis Nibud-norm'. Uw inkomsten zijn gemiddeld genomen ook hoger dan uw uitgaven. Uw hogere besteding dan de 'basis Nibud-norm' is voor u vermoedelijk dan ook geen probleem. In moeilijke tijden biedt dit mogelijkheden om te bezuinigen. Betaalbaarheid van hypotheeklasten in de huidige situatie Uw bruto woonlasten bedragen in per jaar, uw netto woonlasten bedragen in per jaar. Uw bruto woonlasten zijn lager dan de norm die banken voor het aangaan van hypotheken hanteren. Maximale hypotheek? U kunt vermoedelijk een hogere hypotheek krijgen. De maximale hypotheek die u kunt krijgen in 2015 is Als u overweegt een (andere) woning te kopen en deze via een hypotheek wilt financieren, dan is dat waarschijnlijk mogelijk. Dit betekent dat u een nieuwbouwhuis kunt kopen (zonder gebruik te maken van eigen geld) van ongeveer of een bestaande woning van ongeveer Uw woonlasten gaan dan uiteraard wel omhoog. Wat de gevolgen zijn voor uw financiële plan kunt u zien in de zandbak (beschikbaar in betaalde abonnementen van MijnGeldzaken.nl). Het is van belang om te kijken of uw inkomsten en uitgaven en uw vermogensontwikkeling na het nemen van een hypotheek nog in balans zijn. Hypotheek verhogen? U kunt vermoedelijk een hogere hypotheek nemen van om bijvoorbeeld een verbouwing te financieren. In dat geval is de rente op de lening en de kosten voor het afsluiten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Als u de extra lening (deels) gebruikt voor andere doelen dan onderhoud, verbetering of aankoop van een eigen woning, dan zijn de rente en kosten (deels) niet aftrekbaar. Oversluiten? Aangezien u door een andere bank waarschijnlijk ook geaccepteerd zult worden, kan het interessant zijn om uw hypotheek over te sluiten naar een goedkopere aanbieder. 6

7 Huidige hypotheek versus maximale hypotheek 7

8 Wat is uw doelstelling? U wilt een huis kopen met een koopsom van: De geschatte kosten voor verbouwing of aanpassingen zijn: 0 De kosten voor de hypotheek zijn: /+ U heeft dus in totaal nodig: U wilt/kunt aan eigen geld inbrengen: /- Het hypotheekbedrag dat u waarschijnlijk nodig heeft: Met deze bedragen heb ik dit rapport berekend en de adviezen gemaakt. Langleven Hier ziet u de gevolgen voor uw financiële situatie In het scenario Lang Leven, als u de hiervoor beschreven doelstelling uitvoert. Inkomsten en uitgaven In de volgende grafiek kunt u zien of u eventuele tekorten kunt opvangen. 8

9 Vermogensontwikkeling Specifieke toelichting situatie lang leven Hoewel het mogelijk lijkt om uw woonwens te realiseren, is de aankoop en de resulterende financieringswens te hoog. Zoals op bladzijde 6 is aangegeven zullen banken u waarschijnlijk maximaal willen lenen. Dit maximum is berekend op basis van de standaard toetsrente van 5%. Als we een aanbieder kunnen vinden die u een rente aanbiedt onder deze toetsrente en u de rente minstens 10 jaar vastzet dan kan het misschien net wel. In de bijlage is een overzicht met aanbieders opgenomen. Indien u de maandlasten uit de beide bijlagen bij elkaar optelt dan komen de kosten op: 1333 (bruto per maand), 851 netto (bij belastingteruggave van 42%) U dient er rekening mee te houden dat de belastingaftrek van hypotheekrente ieder jaar met 0,5% wordt verminderd. In de planning in MijnGeldzaken.nl is hier automatisch rekening mee gehouden. Tips voor optimaliseren Het aankoopbedrag is hoger dan de grens van Nationale Hypotheek Garantie. Daar komt u dus niet voor in aanmerking. Het gevolg is dat de rente wat hoger zal zijn. U gaat de woning pas later dit jaar aankopen. U moet er rekening mee houden dat er kosten worden gerekend voor het geldig houden van de offerte (dit heet bereidstellingsprovisie). Ik zal u in ons gesprek uitleggen wat dit betekent. In de financieringsopzet zijn we er even vanuit gegaan dat u de huidige aflossingsvrije lening ad voortzet. Voor de rest van de benodigde financiering zijn we uitgegaan van een annuiteitenhypotheek van die in 30 jaar wordt afgelost. De rente is voor 10 jaar vast. Dan zal er ook op die rente getoetst worden. In de bijlage kunt u nagaan wat dit bij de diverse aanbieders zou kosten. U dient de maandlasten uit beide bijlagen bij elkaar op te tellen (vanwege de 2 leningdelen) 9

10 De betaalbaarheid van uw hypotheek indien uw situatie wijzigt: Er zijn allerlei onvoorziene situaties waarin u terecht kunt komen. In de volgende pagina s neem ik die situaties met u door in het licht van de betaalbaarheid van de nieuwe woonlasten. Dus nadat u uw doelstelling heeft uitgevoerd. De financiële toekomst als u komt te overlijden Hieronder ziet u waar het jaarlijkse inkomen van uw huishouden uit bestaat als u onverhoopt komt te overlijden nadat u uw woonwens heeft vervuld. Inkomsten Het jaarinkomen van uw nabestaanden wordt hieronder weergegeven. Het is een bruto bedrag, wat betekent dat zij over een deel hiervan nog belasting moeten betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van verschillende variabelen en vaak pas te bereiken door tijdig maatregelen te treffen. Naam Bedrag Inkomsten uit onderneming partner ,00 Uitkering Partner pensioen ,00 Uw gemiddelde inkomsten per maand bedragen: 3.250,00 Uitgaven Van uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan onder andere uit belasting, vaste lasten en levensonderhoud. De uitgaven van uw nabestaanden waarmee in dit rapport rekening is gehouden, zijn per jaar: ,00 Verschil inkomsten/uitgaven Het bedrag dat overblijft als al deze lasten, belasting en kosten van levensonderhoud zijn betaald is: ( ,00) Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten en uitgaven en het verschil daartussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. 10

11 Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vrij op te nemen vermogen van uw nabestaanden. Vermogensontwikkeling De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer het inkomen daalt omdat u overlijdt per 2015, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven de bruto woonlasten aan) boven de lijn uitkomen dan zijn de woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of uw nabestaanden deze woonlasten toch kunnen blijven betalen ziet u bij de weergave van de inkomsten & uitgaven en op 11

12 de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de lijn dan geldt voor dit scenario dat de woonlasten in lijn zijn met de verwachte inkomsten. Hypotheek versus maximale hypotheek Tips voor optimaliseren situatie waarin u zelf overlijdt Op zich zouden de nabestaanden wel in de woning kunnen blijven wonen. Het inkomen is (licht) onvoldoende, maar de spaar- en beleggingstegoeden na overlijden zijn voldoende om het uitgaven patroon met een levensonderhoud van netto per jaar ( 2500 per maand) tot na pensionering van uw partner vol te houden. De huidige dekking tegen overlijden van de heer Voorbeeld is dus waarschijnlijk voldoende. U bepaalt natuurlijk zelf of u toch niet wat meer wilt verzekeren. Dit is mede afhankelijk van de overwegingen van mevrouw Voorbeeld: kan zij bijvoorbeeld haar inkomen blijven behouden na het overlijden van de heer. Kan ze meer werken? Of wil zij juist minder gaan werken? Dit zijn dingen die u onderling moet bespreken. 12

13 De financiële toekomst als uw partner komt te overlijden Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten, uitgaven en het verschil daar tussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vrij op te nemen vermogen. Vermogensontwikkeling De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer het inkomen daalt omdat uw partner overlijdt per 2015, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven uw bruto woonlasten aan) boven de 13

14 lijn uitkomen dan zijn uw woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of u deze woonlasten toch kunt blijven betalen ziet u bij de weergave van uw inkomsten & uitgaven en op de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de lijn dan geldt voor dit scenario dat uw woonlasten in lijn zijn met uw verwachte inkomsten volgens deze norm. Hypotheek versus maximale hypotheek Specifieke toelichting waarin uw partner overlijdt Wanneer het inkomen van uw partner wegvalt omdat zij komt te overlijden, zal het waarschijnlijk wel snel onmogelijk worden om de hypotheek te blijven betalen terwijl u uw huidige uitgavenniveau handhaaft. Dit is vooral het gevolg van het feit dat mevrouw Voorbeeld als zzp-er werkt en zij geen pensioenregeling heeft. Er wordt dus geen nabestaandenpensioen betaald als zij overlijdt. Tips voor optimaliseren situatie waarin uw partner overlijdt Het is verstandig om een aanvullende overlijdensverzekering te sluiten wanneer u de woning aankoopt en daar een hypotheek voor aangaat. De hoogte van het te verzekeren bedrag zullen we samen moeten vaststellen. Houdt u rekening met een bedrag van á Afhankelijk van uw gezondheid zult u hiervoor zo n 100 per maand voor moeten betalen om dit risico af te dekken. 14

15 De financiële toekomst als u arbeidsongeschikt wordt Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten, uitgaven en het verschil daar tussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vrij op te nemen vermogen. Vermogensontwikkeling De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer uw inkomen daalt omdat u arbeidsongeschikt raakt per 2014, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven uw bruto woonlasten aan) boven de 15

16 lijn uitkomen dan zijn uw woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of u deze woonlasten toch kunt blijven betalen ziet u bij de weergave van uw inkomsten & uitgaven en op de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de lijn dan geldt voor dit scenario dat uw woonlasten in lijn zijn met uw verwachte inkomsten. Hypotheek versus maximale hypotheek De financiële toekomst als u meer of minder arbeidsongeschikt wordt De wet- en regelgeving bij arbeidsongeschiktheid is heel uitgebreid. Er zijn veel verschillende vormen van uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid is sterk afhankelijk van hoe ernstig u arbeidsongeschikt bent en hoeveel inkomen u zelf nog uit werk kunt verdienen. Uw inkomen per maand in het voorbeeld hierboven is gebaseerd op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 50% waarbij u op den duur ook minstens de helft van uw verdiencapaciteit ook werkelijk benut. Bij een ander percentage van arbeidsongeschiktheid verandert uw inkomen. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80% arbeidsongeschikt of meer), een situatie waarin u dus helemaal niet meer kunt werken, is uw resterend budget hoger dan in het geval dat u 35 % arbeidsongeschikt bent en het u niet lukt zelf geld te verdienen uit werk. Wij kunnen ook een ander arbeidsongeschiktheidsscenario-scenario voor u doorrekenen indien u dat wenst. 16

17 Specifieke toelichting waarin u arbeidsongeschikt wordt Het is waarschijnlijk mogelijk om wel in de nieuwe woning te blijven wonen als de heer Voorbeeld 50% arbeidsongeschikt wordt en voor de helft dat hij nog kan werken ook daadwerkelijk doorwerkt. Zoals gesteld is dit iets om toch nog eens door te rekenen wanneer dit eventueel zou spelen. Tips voor optimaliseren van het scenario waarin u arbeidsongeschikt wordt: Het is eventueel mogelijk om dit risico aanvullend te verzekeren. U zou dit kunnen verzekeren met behulp van een woonlastenverzekering. Hierdoor zouden de woonlasten voor een korte duur, bijvoorbeeld 2 jaar, gedekt kunnen worden. Dit creëert een gewenningsperiode. Wel of niet verzekeren is afhankelijk van uw bereidheid om dit risico te lopen. 17

18 De financiële toekomst als uw partner arbeidsongeschikt wordt? Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten, uitgaven en het verschil daar tussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vermogen. Vermogensontwikkeling De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer uw inkomen daalt omdat uw partner arbeidsongeschikt raakt per 2015, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven uw bruto woonlasten aan) 18

19 boven de lijn uitkomen dan zijn uw woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of u deze woonlasten toch kunt blijven betalen ziet u bij de weergave van uw inkomsten & uitgaven en op de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de rode lijn dan geldt voor dit scenario dat uw woonlasten in lijn zijn met uw verwachte inkomsten. Hypotheek versus maximale hypotheek Specifieke toelichting waarin uw partner arbeidsongeschikt wordt Het is dus niet mogelijk om in de woning te blijven wonen indien uw partner arbeidsongeschikt wordt. Dat komt doordat zij als zzp-er geen recht heeft op een uitkering uit een voorziening zoals de WIA. Dit risico dient zij zelf te verzekeren. Tips voor optimaliseren waarin uw partner arbeidsongeschikt wordt Uw partner zou in ieder geval een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van haar gezondheidssituatie. Er dient rekening te worden gehouden met een premie van zo n 2000 per jaar. Dit is ook afhankelijk van haar werkzaamheden. Sommige beroepen zijn risicovoller en daardoor moeilijker te verzekeren. 19

20 De financiële toekomst als u werkloos raakt Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten, uitgaven en het verschil daar tussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vermogen van uw nabestaanden. Vermogensontwikkeling 20

21 De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer uw inkomen daalt omdat u werkloos raakt per 2014, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven uw bruto woonlasten aan) boven de lijn uitkomen dan zijn uw woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of u deze woonlasten toch kunt blijven betalen ziet u bij de weergave van uw inkomsten & uitgaven en op de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de lijn dan geldt voor dit scenario dat uw woonlasten in lijn zijn met uw verwachte inkomsten. Hypotheek versus maximale hypotheek Bij deze berekeningen is ervan uitgegaan dat u niet weer aan het werk komt. Dat is wellicht niet zo realistisch. Het is dan beter om vooral te kijken naar de eerste paar jaar van dit scenario. 21

22 Specifieke toelichting situatie dat u werkloos raakt Het is niet mogelijk om in de (huidige of nieuwe) woning te blijven wonen indien u werkeloos wordt en blijft. U komt al snel in de problemen. Het is dan zaak om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dit risico is niet goed te verzekeren. Het is eventueel mogelijk om enige tijd een oplossing te creëren via een woonlastenverzekering. Daarmee wordt enige tijd (bijvoorbeeld 2 jaar) de woonlasten overgenomen door de verzekeraar. Tips voor optimaliseren situatie dat u werkloos raakt Zoals gesteld is het het beste om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dat gaat beter wanneer u uw diploma s en vakkennis op peil houdt. Een woonlastenverzekering die dekking biedt bij werkloosheid geeft enige tijd verlichting doordat de woonlasten (aflossing en rente) worden betaald door de verzekeraar. U dient rekening te houden met een maandpremie van 60 á

23 De financiële toekomst als uw partner werkloos raakt Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten, uitgaven en het verschil daar tussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vermogen van uw nabestaanden. Vermogensontwikkeling De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer uw inkomen daalt omdat uw partner werkloos raakt per 2015, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven uw bruto woonlasten aan) boven de 23

24 uitkomen dan zijn uw woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of u deze woonlasten toch kunt blijven betalen ziet u bij de weergave van uw inkomsten & uitgaven en op de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de lijn dan geldt voor dit scenario dat uw woonlasten in lijn zijn met uw verwachte inkomsten. Hypotheek versus maximale hypotheek Specifieke toelichting situatie dat u werkloos raakt Het is niet mogelijk om in de (huidige of nieuwe) woning te blijven wonen indien uw partner werkeloos wordt en blijft. U komt dan al snel in de problemen. Het is dan zaak om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dit risico is niet te verzekeren. Tips voor optimaliseren situatie dat u werkloos raakt Het is het beste om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Feitelijk is werkeloosheid in dit geval het gemis aan opdrachten. Omdat uw partner zelfstandige is, heeft zij geen recht op WW. 24

25 Bijlage: Overlijden Als u of uw partner overlijdt, verandert de financiële situatie vaak drastisch. Is het mogelijk voor u, of uw nabestaanden om de maandlasten te kunnen betalen? In dit rapport heb ik u daarin inzicht willen bieden. Het is wat dit betreft belangrijk dat de informatie die ik van u heb gekregen klopt. Het gaat dan in dit geval vooral om: - Het nabestaandenpensioen via uw werkgever(s) - De mogelijke aanvullende voorzieningen die u zelf heeft getroffen, zoals een overlijdensverzekering. Van de overheid krijgt u mogelijk: ANW De Algemene Nabestaanden Wet (ANW) is een verzekering die nabestaanden voorziet van een basisuitkering. Vormen ANW Als u (of uw partner) overlijdt heeft u (hebben uw nabestaanden) recht op een ANW nabestaandenuitkering als aan een paar voorwaarden is voldaan. Het maakt hierbij niet uit of u gehuwd was of ongehuwd samenwoonde. U heeft recht op een uitkering ANW als u jonger bent dan 65, uw partner in Nederland woonde of werkte én als u samen een kind heeft dat jonger is dan 18 óf (vanaf 1 juli 2014 vervalt deze mogelijkheid) als u voor 1 januari 1950 geboren bent óf als u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent Als u als ouder of verzorger kinderen onder de 18 jaar verzorgt waarvan één ouder is overleden (halfwezen), heeft u recht op een halfwezenuitkering. De halfwezenuitkering is een vast bedrag per maand en niet afhankelijk van uw inkomen. Als minderjarige kinderen geen ouders meer hebben, hebben ze recht op een volledige wezenuitkering. De ANW en inkomen De nabestaandenuitkering die u ontvangt is wél afhankelijk van uw inkomen. Uitkeringen die u ontvangt (uw nabestaanden ontvangen) uit nabestaandenpensioen en lijfrentes die (u of) uw overleden partner had geregeld, worden niet meegerekend. Als u werkt of een pensioenuitkering van uw oud-werkgever ontvangt, krijgt u mogelijk minder ANW uitkering. Ook andere uitkeringen, zoals WW of WIA, worden volledig van uw uitkering afgetrokken. Als u meer dan 2.350,11 per maand verdient heeft u geen recht meer op nabestaandenuitkering. Bij het berekenen van uw inkomen uit ANW hebben we rekening gehouden met uw overige inkomen. De uitbetaling van ANW wordt verzorgd door de Sociale Verzekerings Bank. Meer informatie vindt u op 25

26 Bijlage: Pensioen Ook als u met pensioen gaat, kan uw financiële situatie flink veranderen. Uw inkomen tijdens pensioen bestaat uit verschillende mogelijke onderdelen. AOW De Algemene OuderdomsWet (AOW) regelt het basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Als u van uw 15e tot uw 65ste levensjaar in Nederland heeft gewoond, heeft u recht op een volledig pensioen. Indien u een tijd in het buitenland heeft gewoond, ontvangt u mogelijk minder AOW. Wanneer u alleen woont, ontvangt u meer AOW dan wanneer u de kosten van het huishouden deelt met iemand. Woont u alleen, dan ontvangt u een bedrag van 70% van het netto minimumloon. Woont u samen, dan ontvangt u een bedrag van 50% van het netto minimumloon. Een partner die ook 65 is ontvangt ook 50% van het netto minimumloon, waardoor u samen 100% van het netto minimumloon ontvangt. Tot 1 januari 2015 ontvangt u naast uw eigen AOW een AOW toeslag voor partners die nog geen 65 jaar zijn. De toeslag is wel afhankelijk van het inkomen van uw partner. Als uw partner meer dan 1.264,64 per maand verdient, heeft u geen recht meer op AOW partnertoeslag. Inkomsten uit uitkeringen worden volledig afgetrokken van de AOW toeslag. Als uw partner meer dan 701,49 per maand ontvangt aan uitkeringen, dan ontvangt u geen AOW partnertoeslag meer. Na 1 januari 2015 is de partnertoeslag afgeschaft. Bij het berekenen van uw inkomen uit AOW hebben we rekening gehouden met uw financiële situatie en die van uw partner. De uitbetaling van AOW wordt verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank. Meer informatie vindt u op Werknemerspensioen Via uw eventuele werkgever bouwt u wellicht een pensioen op. Er zijn verschillende manieren waarop dit pensioen wordt opgebouwd. Het gaat hier te ver om de pensioentechniek uitvoerig te behandelen. Belangrijk is wel om een onderscheid te maken tussen: - uitkering op basis van het loon - verzekerde regeling waarbij een premie is toegezegd (premieovereenkomst) Een uitkeringsregeling is een pensioenregeling waarbij de werkgever een afgesproken premiebedrag jaarlijks betaalt aan een pensioenuitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds). We kennen 2 uitkeringsovereenkomsten: - Middelloonregeling: hierbij hangt het pensioen af van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en de hoogte van het gemiddelde salaris dat tijdens de dienstjaren bij de werkgever is verdiend - Eindloonregeling: hierbij hangt het pensioen af van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en het salaris dat je als laatste verdiende bij deze werkgever. Bij een premieovereenkomst weet je wel wat voor bedrag door je werkgever in de pensioenregeling wordt gestort, maar niet wat het opbrengt. Met de premie wordt gespaard en/of belegd. De opbrengst is onzeker. Ook is onzeker welke uitkering je mag verwachten wanneer je het gespaarde kapitaal op je pensioendatum inruilt voor een uitkering. 26

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips ING009-04 Brochure FIA 0608.indd 1 06-08-2009 16:51:37 Omdat u antwoord wilt op uw vragen Hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Addendum WFt Vermogen

Addendum WFt Vermogen Addendum WFt Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Hypotheek Informatiemap

Hypotheek Informatiemap Hypotheek Informatiemap Voor cliënten van Portegies Advies 30-03-2013 Portegies Advies Auteur: M.R. Waal Versie 3 Geachte heer, mevrouw, In de Hypotheek Informatiemap treft u de onderwerpen aan, welke

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie