DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14"

Transcriptie

1 Hypotheek Rapport De heer en mevrouw Voorbeeld DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14 In samenwerking met Op dit rapport zijn de algemene voorwaarden van toepassing van de adviseur die dit rapport voor u heeft opgesteld. Bij het verlenen van de opdracht bent u akkoord gegaan met die voorwaarden. Dit rapport betreft geen aanbieding voor het afsluiten van een hypotheek. FinBase BV/MijnGeldzaken.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de informatie uit dit rapport of het handelen dan wel nalaten van handelen voorvloeiend uit aanbevelingen uit dit rapport. Zie ook de algemene voorwaarden van MijnGeldzaken.nl

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe ziet uw financiële situatie er op dit moment uit?... 5 Betaalbaarheid van hypotheeklasten in de huidige situatie... 6 Wat is uw doelstelling?... 8 De betaalbaarheid van uw hypotheek indien uw situatie wijzigt: De financiële toekomst als u komt te overlijden De financiële toekomst als uw partner komt te overlijden De financiële toekomst als u arbeidsongeschikt wordt De financiële toekomst als uw partner arbeidsongeschikt wordt? De financiële toekomst als u werkloos raakt De financiële toekomst als uw partner werkloos raakt Bijlage: Overlijden Bijlage: Pensioen Bijlage: Arbeidsongeschiktheid Bijlage: Werkloosheid Bijlage: belastingen

3 Inleiding In dit hypotheekrapport geef ik u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Er is gekeken naar diverse situaties, waar u, al dan niet voorzien, voor kunt komen te staan. Het rapport is gebaseerd op de door u ingevoerde gegevens en uw verwachtingen met betrekking tot uw inkomsten en uitgaven. Houdt u per jaar geld over, dan wordt er vanuit gegaan dat dit wordt gespaard. Komt u geld tekort dan wordt dit onttrokken uit uw spaar- en beleggingstegoeden. De adviezen zijn toegespitst op de betaalbaarheid van uw hypotheeklast nu en in de toekomst. Per risicoscenario is de betaalbaarheid weergegeven. Voor zover dat mogelijk was, heb ik uw invoer gecontroleerd. Ik heb gekeken of er evidente fouten zijn gemaakt in de invoer. Deze heb ik dan aangepast of daar melding van gemaakt in deze rapportage. In de bijlage heb ik een overzicht met mogelijke aanbieders en bijbehorende maandlasten gevoegd. Dit geeft u een idee over de mogelijkheden. Dit is geen aanbieding om de hypotheek ook daadwerkelijk bij één van deze hypotheekverstrekkers aan te gaan. Daarvoor dient een offerte bij een aanbieder te worden aangevraagd. Die kan pas worden aangevraagd wanneer u precies weet wat u wilt en wat er mogelijk is. Graag bespreek ik dit rapport en de adviezen in ons evaluatiegesprek. U heeft dan ook gelegenheid om vragen te stellen. Korte samenvatting Belangrijkste bevindingen: 1. De aankoop is mogelijk net iets te hoog. Wellicht kunt u de vereiste hypotheek ad toch krijgen. Volgens de standaardnorm zou u kunnen lenen bij een bank. 2. U bent van plan om de woning pas later dit jaar aan te kopen: houdt u er rekening mee dat er bereidstellingprovisie moet worden betaald indien u de offerte geldig wilt laten blijven over een langere periode 3. Het is verstandig om ook het overlijden van uw partner te verzekeren 4. Bij arbeidsongeschiktheid van uw partner is er nu geen dekking. Het is verstandig om dit te verzekeren. 5. Bij werkeloosheid en niet meer snel aan het werk komen heeft u een probleem 6. U dient rekening te houden met maandlasten van bruto, en 851 netto (belastingteruggave van 42%). Hierbij is er ook rekening gehouden met een overlijdensverzekering van op uw beider leven. De huidige verzekering zou dan kunnen vervallen. Te nemen acties: 1. U dient samen te overleggen welke risico s u aanvaardbaar vindt en welke niet. 2. Arbeidsongeschiktheid en overlijden zijn goed te verzekeren. Maar werkeloosheid niet. U kunt hier rekening mee houden door buffers aan te leggen. DEZE AANBEVELINGEN ZIJN VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL ONDER SITUATIE Advies hypo14 3

4 Gewenste voorbereiding voor gesprek voor u Doorlezen van dit rapport Opzoeken polis overlijdensverzekering Florius en in de documentenkluis plaatsen Controle gegevens U heeft zelf uw gegevens ingevoerd op MijnGeldzaken.nl. Na ons eerste overleg in de advieskamer hebben we een aantal aanpassingen gedaan. O.a. hebben we uw levensonderhoud aangepast. Ik ben er verder vanuit gegaan dat u uw gegevens juist heeft ingevoerd. Ik heb nog de volgende opmerkingen: Uit uw salarisstrook blijkt een mogelijke WIA-aanvulling. Deze is echter niet ingevoerd. U kunt bij uw werkgever navragen wat de specificaties van deze verzekering zijn. U had maar 1 hypotheek ingevuld met een fiscale aftrekbaarheid van dertig jaar. Na overleg bleek dat de fiscale aftrekbaarheid een kortere looptijd had. Dit is aangepast in MijnGeldzaken.nl. Uw pensioenopgave is niet helemaal juist overgenomen. Ik heb via de documentenkluis al uw pensioenopgave opgevraagd en de correctie doorgevoerd in MijnGeldzaken.nl. U dacht dat u toch een overlijdensverzekering op het leven van mevrouw Voorbeeld had afgesloten. Ik heb die polis niet gezien. In dit rapport ben ik ervan uitgegaan dat er geen verzekering op het leven van mevrouw Voorbeeld is. 4

5 Hoe ziet uw financiële situatie er op dit moment uit? Hieronder ziet u waar uw jaarlijkse inkomsten en uitgaven uit bestaan. Uw bruto inkomsten worden weergegeven. Dit betekent dat u over een deel van deze inkomsten belasting moet betalen. De te verwachten te betalen belasting is opgenomen in het overzicht van uw uitgaven. Inkomsten Het totale bruto inkomen van uw huishouden waar in dit rapport vanuit wordt gegaan is ,00. Naam Bedrag Ondernemer (ook zzp) partner ,00 Loondienst ,00 Uw gemiddelde inkomsten per maand bedragen: 5.833,33 Uitgaven Uit uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan onder andere uit belastingen, vaste lasten en levensonderhoud. Er wordt vanuit gegaan dat dit alle uitgaven zijn die u in een jaar doet, dus inclusief vakanties etc. De uitgaven, indien u niets verandert in uw huidige situatie, zullen in 2015 zijn: ,00 Naam Bedrag Eigen bijdrage - Pensioen 7.500,00 Betaalde hypotheekrente ,00 Inkomensafhankelijke bijdrage 724,00 zorgverzekering partner Inkomstenbelasting 6.519,00 Overlijdensrisicoverzekering 1.200,00 Levensonderhoud ,00 Uw gemiddelde uitgaven per maand bedragen: 4.870,33 5

6 Verschil Hieronder is berekend of u geld overhoudt of tekort komt. Totaal bruto jaarinkomen ,00 Totaal jaaruitgaven ,00 Verschil ,00 Een positief verschil betekent dat u geld overhoudt om te sparen (in deze rapportage wordt uitgegaan dat u dit ook doet). Een negatief verschil betekent dat u tekort komt. U zult uw uitgaven moeten aanpassen of een deel van uw spaar- en beleggingstegoed opnemen om uw uitgaven te kunnen betalen. Dit kan alleen zolang uw spaar- en beleggingstegoeden voldoende zijn. Als dat niet het geval is komt u mogelijk in de problemen. Uw uitgavenpatroon Uw uitgaven zijn hoger dan de 'basis Nibud-norm'. Uw inkomsten zijn gemiddeld genomen ook hoger dan uw uitgaven. Uw hogere besteding dan de 'basis Nibud-norm' is voor u vermoedelijk dan ook geen probleem. In moeilijke tijden biedt dit mogelijkheden om te bezuinigen. Betaalbaarheid van hypotheeklasten in de huidige situatie Uw bruto woonlasten bedragen in per jaar, uw netto woonlasten bedragen in per jaar. Uw bruto woonlasten zijn lager dan de norm die banken voor het aangaan van hypotheken hanteren. Maximale hypotheek? U kunt vermoedelijk een hogere hypotheek krijgen. De maximale hypotheek die u kunt krijgen in 2015 is Als u overweegt een (andere) woning te kopen en deze via een hypotheek wilt financieren, dan is dat waarschijnlijk mogelijk. Dit betekent dat u een nieuwbouwhuis kunt kopen (zonder gebruik te maken van eigen geld) van ongeveer of een bestaande woning van ongeveer Uw woonlasten gaan dan uiteraard wel omhoog. Wat de gevolgen zijn voor uw financiële plan kunt u zien in de zandbak (beschikbaar in betaalde abonnementen van MijnGeldzaken.nl). Het is van belang om te kijken of uw inkomsten en uitgaven en uw vermogensontwikkeling na het nemen van een hypotheek nog in balans zijn. Hypotheek verhogen? U kunt vermoedelijk een hogere hypotheek nemen van om bijvoorbeeld een verbouwing te financieren. In dat geval is de rente op de lening en de kosten voor het afsluiten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Als u de extra lening (deels) gebruikt voor andere doelen dan onderhoud, verbetering of aankoop van een eigen woning, dan zijn de rente en kosten (deels) niet aftrekbaar. Oversluiten? Aangezien u door een andere bank waarschijnlijk ook geaccepteerd zult worden, kan het interessant zijn om uw hypotheek over te sluiten naar een goedkopere aanbieder. 6

7 Huidige hypotheek versus maximale hypotheek 7

8 Wat is uw doelstelling? U wilt een huis kopen met een koopsom van: De geschatte kosten voor verbouwing of aanpassingen zijn: 0 De kosten voor de hypotheek zijn: /+ U heeft dus in totaal nodig: U wilt/kunt aan eigen geld inbrengen: /- Het hypotheekbedrag dat u waarschijnlijk nodig heeft: Met deze bedragen heb ik dit rapport berekend en de adviezen gemaakt. Langleven Hier ziet u de gevolgen voor uw financiële situatie In het scenario Lang Leven, als u de hiervoor beschreven doelstelling uitvoert. Inkomsten en uitgaven In de volgende grafiek kunt u zien of u eventuele tekorten kunt opvangen. 8

9 Vermogensontwikkeling Specifieke toelichting situatie lang leven Hoewel het mogelijk lijkt om uw woonwens te realiseren, is de aankoop en de resulterende financieringswens te hoog. Zoals op bladzijde 6 is aangegeven zullen banken u waarschijnlijk maximaal willen lenen. Dit maximum is berekend op basis van de standaard toetsrente van 5%. Als we een aanbieder kunnen vinden die u een rente aanbiedt onder deze toetsrente en u de rente minstens 10 jaar vastzet dan kan het misschien net wel. In de bijlage is een overzicht met aanbieders opgenomen. Indien u de maandlasten uit de beide bijlagen bij elkaar optelt dan komen de kosten op: 1333 (bruto per maand), 851 netto (bij belastingteruggave van 42%) U dient er rekening mee te houden dat de belastingaftrek van hypotheekrente ieder jaar met 0,5% wordt verminderd. In de planning in MijnGeldzaken.nl is hier automatisch rekening mee gehouden. Tips voor optimaliseren Het aankoopbedrag is hoger dan de grens van Nationale Hypotheek Garantie. Daar komt u dus niet voor in aanmerking. Het gevolg is dat de rente wat hoger zal zijn. U gaat de woning pas later dit jaar aankopen. U moet er rekening mee houden dat er kosten worden gerekend voor het geldig houden van de offerte (dit heet bereidstellingsprovisie). Ik zal u in ons gesprek uitleggen wat dit betekent. In de financieringsopzet zijn we er even vanuit gegaan dat u de huidige aflossingsvrije lening ad voortzet. Voor de rest van de benodigde financiering zijn we uitgegaan van een annuiteitenhypotheek van die in 30 jaar wordt afgelost. De rente is voor 10 jaar vast. Dan zal er ook op die rente getoetst worden. In de bijlage kunt u nagaan wat dit bij de diverse aanbieders zou kosten. U dient de maandlasten uit beide bijlagen bij elkaar op te tellen (vanwege de 2 leningdelen) 9

10 De betaalbaarheid van uw hypotheek indien uw situatie wijzigt: Er zijn allerlei onvoorziene situaties waarin u terecht kunt komen. In de volgende pagina s neem ik die situaties met u door in het licht van de betaalbaarheid van de nieuwe woonlasten. Dus nadat u uw doelstelling heeft uitgevoerd. De financiële toekomst als u komt te overlijden Hieronder ziet u waar het jaarlijkse inkomen van uw huishouden uit bestaat als u onverhoopt komt te overlijden nadat u uw woonwens heeft vervuld. Inkomsten Het jaarinkomen van uw nabestaanden wordt hieronder weergegeven. Het is een bruto bedrag, wat betekent dat zij over een deel hiervan nog belasting moeten betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van verschillende variabelen en vaak pas te bereiken door tijdig maatregelen te treffen. Naam Bedrag Inkomsten uit onderneming partner ,00 Uitkering Partner pensioen ,00 Uw gemiddelde inkomsten per maand bedragen: 3.250,00 Uitgaven Van uw bruto inkomen betaalt u uw uitgaven. Deze uitgaven bestaan onder andere uit belasting, vaste lasten en levensonderhoud. De uitgaven van uw nabestaanden waarmee in dit rapport rekening is gehouden, zijn per jaar: ,00 Verschil inkomsten/uitgaven Het bedrag dat overblijft als al deze lasten, belasting en kosten van levensonderhoud zijn betaald is: ( ,00) Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten en uitgaven en het verschil daartussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. 10

11 Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vrij op te nemen vermogen van uw nabestaanden. Vermogensontwikkeling De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer het inkomen daalt omdat u overlijdt per 2015, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven de bruto woonlasten aan) boven de lijn uitkomen dan zijn de woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of uw nabestaanden deze woonlasten toch kunnen blijven betalen ziet u bij de weergave van de inkomsten & uitgaven en op 11

12 de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de lijn dan geldt voor dit scenario dat de woonlasten in lijn zijn met de verwachte inkomsten. Hypotheek versus maximale hypotheek Tips voor optimaliseren situatie waarin u zelf overlijdt Op zich zouden de nabestaanden wel in de woning kunnen blijven wonen. Het inkomen is (licht) onvoldoende, maar de spaar- en beleggingstegoeden na overlijden zijn voldoende om het uitgaven patroon met een levensonderhoud van netto per jaar ( 2500 per maand) tot na pensionering van uw partner vol te houden. De huidige dekking tegen overlijden van de heer Voorbeeld is dus waarschijnlijk voldoende. U bepaalt natuurlijk zelf of u toch niet wat meer wilt verzekeren. Dit is mede afhankelijk van de overwegingen van mevrouw Voorbeeld: kan zij bijvoorbeeld haar inkomen blijven behouden na het overlijden van de heer. Kan ze meer werken? Of wil zij juist minder gaan werken? Dit zijn dingen die u onderling moet bespreken. 12

13 De financiële toekomst als uw partner komt te overlijden Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten, uitgaven en het verschil daar tussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vrij op te nemen vermogen. Vermogensontwikkeling De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer het inkomen daalt omdat uw partner overlijdt per 2015, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven uw bruto woonlasten aan) boven de 13

14 lijn uitkomen dan zijn uw woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of u deze woonlasten toch kunt blijven betalen ziet u bij de weergave van uw inkomsten & uitgaven en op de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de lijn dan geldt voor dit scenario dat uw woonlasten in lijn zijn met uw verwachte inkomsten volgens deze norm. Hypotheek versus maximale hypotheek Specifieke toelichting waarin uw partner overlijdt Wanneer het inkomen van uw partner wegvalt omdat zij komt te overlijden, zal het waarschijnlijk wel snel onmogelijk worden om de hypotheek te blijven betalen terwijl u uw huidige uitgavenniveau handhaaft. Dit is vooral het gevolg van het feit dat mevrouw Voorbeeld als zzp-er werkt en zij geen pensioenregeling heeft. Er wordt dus geen nabestaandenpensioen betaald als zij overlijdt. Tips voor optimaliseren situatie waarin uw partner overlijdt Het is verstandig om een aanvullende overlijdensverzekering te sluiten wanneer u de woning aankoopt en daar een hypotheek voor aangaat. De hoogte van het te verzekeren bedrag zullen we samen moeten vaststellen. Houdt u rekening met een bedrag van á Afhankelijk van uw gezondheid zult u hiervoor zo n 100 per maand voor moeten betalen om dit risico af te dekken. 14

15 De financiële toekomst als u arbeidsongeschikt wordt Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten, uitgaven en het verschil daar tussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vrij op te nemen vermogen. Vermogensontwikkeling De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer uw inkomen daalt omdat u arbeidsongeschikt raakt per 2014, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven uw bruto woonlasten aan) boven de 15

16 lijn uitkomen dan zijn uw woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of u deze woonlasten toch kunt blijven betalen ziet u bij de weergave van uw inkomsten & uitgaven en op de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de lijn dan geldt voor dit scenario dat uw woonlasten in lijn zijn met uw verwachte inkomsten. Hypotheek versus maximale hypotheek De financiële toekomst als u meer of minder arbeidsongeschikt wordt De wet- en regelgeving bij arbeidsongeschiktheid is heel uitgebreid. Er zijn veel verschillende vormen van uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid is sterk afhankelijk van hoe ernstig u arbeidsongeschikt bent en hoeveel inkomen u zelf nog uit werk kunt verdienen. Uw inkomen per maand in het voorbeeld hierboven is gebaseerd op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 50% waarbij u op den duur ook minstens de helft van uw verdiencapaciteit ook werkelijk benut. Bij een ander percentage van arbeidsongeschiktheid verandert uw inkomen. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80% arbeidsongeschikt of meer), een situatie waarin u dus helemaal niet meer kunt werken, is uw resterend budget hoger dan in het geval dat u 35 % arbeidsongeschikt bent en het u niet lukt zelf geld te verdienen uit werk. Wij kunnen ook een ander arbeidsongeschiktheidsscenario-scenario voor u doorrekenen indien u dat wenst. 16

17 Specifieke toelichting waarin u arbeidsongeschikt wordt Het is waarschijnlijk mogelijk om wel in de nieuwe woning te blijven wonen als de heer Voorbeeld 50% arbeidsongeschikt wordt en voor de helft dat hij nog kan werken ook daadwerkelijk doorwerkt. Zoals gesteld is dit iets om toch nog eens door te rekenen wanneer dit eventueel zou spelen. Tips voor optimaliseren van het scenario waarin u arbeidsongeschikt wordt: Het is eventueel mogelijk om dit risico aanvullend te verzekeren. U zou dit kunnen verzekeren met behulp van een woonlastenverzekering. Hierdoor zouden de woonlasten voor een korte duur, bijvoorbeeld 2 jaar, gedekt kunnen worden. Dit creëert een gewenningsperiode. Wel of niet verzekeren is afhankelijk van uw bereidheid om dit risico te lopen. 17

18 De financiële toekomst als uw partner arbeidsongeschikt wordt? Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten, uitgaven en het verschil daar tussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vermogen. Vermogensontwikkeling De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer uw inkomen daalt omdat uw partner arbeidsongeschikt raakt per 2015, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven uw bruto woonlasten aan) 18

19 boven de lijn uitkomen dan zijn uw woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of u deze woonlasten toch kunt blijven betalen ziet u bij de weergave van uw inkomsten & uitgaven en op de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de rode lijn dan geldt voor dit scenario dat uw woonlasten in lijn zijn met uw verwachte inkomsten. Hypotheek versus maximale hypotheek Specifieke toelichting waarin uw partner arbeidsongeschikt wordt Het is dus niet mogelijk om in de woning te blijven wonen indien uw partner arbeidsongeschikt wordt. Dat komt doordat zij als zzp-er geen recht heeft op een uitkering uit een voorziening zoals de WIA. Dit risico dient zij zelf te verzekeren. Tips voor optimaliseren waarin uw partner arbeidsongeschikt wordt Uw partner zou in ieder geval een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van haar gezondheidssituatie. Er dient rekening te worden gehouden met een premie van zo n 2000 per jaar. Dit is ook afhankelijk van haar werkzaamheden. Sommige beroepen zijn risicovoller en daardoor moeilijker te verzekeren. 19

20 De financiële toekomst als u werkloos raakt Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten, uitgaven en het verschil daar tussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vermogen van uw nabestaanden. Vermogensontwikkeling 20

21 De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer uw inkomen daalt omdat u werkloos raakt per 2014, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven uw bruto woonlasten aan) boven de lijn uitkomen dan zijn uw woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of u deze woonlasten toch kunt blijven betalen ziet u bij de weergave van uw inkomsten & uitgaven en op de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de lijn dan geldt voor dit scenario dat uw woonlasten in lijn zijn met uw verwachte inkomsten. Hypotheek versus maximale hypotheek Bij deze berekeningen is ervan uitgegaan dat u niet weer aan het werk komt. Dat is wellicht niet zo realistisch. Het is dan beter om vooral te kijken naar de eerste paar jaar van dit scenario. 21

22 Specifieke toelichting situatie dat u werkloos raakt Het is niet mogelijk om in de (huidige of nieuwe) woning te blijven wonen indien u werkeloos wordt en blijft. U komt al snel in de problemen. Het is dan zaak om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dit risico is niet goed te verzekeren. Het is eventueel mogelijk om enige tijd een oplossing te creëren via een woonlastenverzekering. Daarmee wordt enige tijd (bijvoorbeeld 2 jaar) de woonlasten overgenomen door de verzekeraar. Tips voor optimaliseren situatie dat u werkloos raakt Zoals gesteld is het het beste om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dat gaat beter wanneer u uw diploma s en vakkennis op peil houdt. Een woonlastenverzekering die dekking biedt bij werkloosheid geeft enige tijd verlichting doordat de woonlasten (aflossing en rente) worden betaald door de verzekeraar. U dient rekening te houden met een maandpremie van 60 á

23 De financiële toekomst als uw partner werkloos raakt Hierna ziet u in een grafiek weergegeven hoe de inkomsten, uitgaven en het verschil daar tussen zich zullen ontwikkelen als dit scenario zich voordoet. Inkomsten en uitgaven Of dit inkomsten en uitgaven patroon een probleem zal opleveren is afhankelijk van de ontwikkeling van het vermogen van uw nabestaanden. Vermogensontwikkeling De betaalbaarheid van de hypotheek indien dit scenario zich voordoet: Wanneer uw inkomen daalt omdat uw partner werkloos raakt per 2015, dan wordt hier met de lijn weergegeven wat de maximale bruto hypotheeklast is die banken voor het aangaan van een hypotheek zullen hanteren. Wanneer de blauwe staafjes (deze staafjes geven uw bruto woonlasten aan) boven de 23

24 uitkomen dan zijn uw woonlasten volgens deze norm te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Of u deze woonlasten toch kunt blijven betalen ziet u bij de weergave van uw inkomsten & uitgaven en op de tijdlijn. Zijn de blauwe staafjes onder de lijn dan geldt voor dit scenario dat uw woonlasten in lijn zijn met uw verwachte inkomsten. Hypotheek versus maximale hypotheek Specifieke toelichting situatie dat u werkloos raakt Het is niet mogelijk om in de (huidige of nieuwe) woning te blijven wonen indien uw partner werkeloos wordt en blijft. U komt dan al snel in de problemen. Het is dan zaak om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dit risico is niet te verzekeren. Tips voor optimaliseren situatie dat u werkloos raakt Het is het beste om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Feitelijk is werkeloosheid in dit geval het gemis aan opdrachten. Omdat uw partner zelfstandige is, heeft zij geen recht op WW. 24

25 Bijlage: Overlijden Als u of uw partner overlijdt, verandert de financiële situatie vaak drastisch. Is het mogelijk voor u, of uw nabestaanden om de maandlasten te kunnen betalen? In dit rapport heb ik u daarin inzicht willen bieden. Het is wat dit betreft belangrijk dat de informatie die ik van u heb gekregen klopt. Het gaat dan in dit geval vooral om: - Het nabestaandenpensioen via uw werkgever(s) - De mogelijke aanvullende voorzieningen die u zelf heeft getroffen, zoals een overlijdensverzekering. Van de overheid krijgt u mogelijk: ANW De Algemene Nabestaanden Wet (ANW) is een verzekering die nabestaanden voorziet van een basisuitkering. Vormen ANW Als u (of uw partner) overlijdt heeft u (hebben uw nabestaanden) recht op een ANW nabestaandenuitkering als aan een paar voorwaarden is voldaan. Het maakt hierbij niet uit of u gehuwd was of ongehuwd samenwoonde. U heeft recht op een uitkering ANW als u jonger bent dan 65, uw partner in Nederland woonde of werkte én als u samen een kind heeft dat jonger is dan 18 óf (vanaf 1 juli 2014 vervalt deze mogelijkheid) als u voor 1 januari 1950 geboren bent óf als u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent Als u als ouder of verzorger kinderen onder de 18 jaar verzorgt waarvan één ouder is overleden (halfwezen), heeft u recht op een halfwezenuitkering. De halfwezenuitkering is een vast bedrag per maand en niet afhankelijk van uw inkomen. Als minderjarige kinderen geen ouders meer hebben, hebben ze recht op een volledige wezenuitkering. De ANW en inkomen De nabestaandenuitkering die u ontvangt is wél afhankelijk van uw inkomen. Uitkeringen die u ontvangt (uw nabestaanden ontvangen) uit nabestaandenpensioen en lijfrentes die (u of) uw overleden partner had geregeld, worden niet meegerekend. Als u werkt of een pensioenuitkering van uw oud-werkgever ontvangt, krijgt u mogelijk minder ANW uitkering. Ook andere uitkeringen, zoals WW of WIA, worden volledig van uw uitkering afgetrokken. Als u meer dan 2.350,11 per maand verdient heeft u geen recht meer op nabestaandenuitkering. Bij het berekenen van uw inkomen uit ANW hebben we rekening gehouden met uw overige inkomen. De uitbetaling van ANW wordt verzorgd door de Sociale Verzekerings Bank. Meer informatie vindt u op 25

26 Bijlage: Pensioen Ook als u met pensioen gaat, kan uw financiële situatie flink veranderen. Uw inkomen tijdens pensioen bestaat uit verschillende mogelijke onderdelen. AOW De Algemene OuderdomsWet (AOW) regelt het basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Als u van uw 15e tot uw 65ste levensjaar in Nederland heeft gewoond, heeft u recht op een volledig pensioen. Indien u een tijd in het buitenland heeft gewoond, ontvangt u mogelijk minder AOW. Wanneer u alleen woont, ontvangt u meer AOW dan wanneer u de kosten van het huishouden deelt met iemand. Woont u alleen, dan ontvangt u een bedrag van 70% van het netto minimumloon. Woont u samen, dan ontvangt u een bedrag van 50% van het netto minimumloon. Een partner die ook 65 is ontvangt ook 50% van het netto minimumloon, waardoor u samen 100% van het netto minimumloon ontvangt. Tot 1 januari 2015 ontvangt u naast uw eigen AOW een AOW toeslag voor partners die nog geen 65 jaar zijn. De toeslag is wel afhankelijk van het inkomen van uw partner. Als uw partner meer dan 1.264,64 per maand verdient, heeft u geen recht meer op AOW partnertoeslag. Inkomsten uit uitkeringen worden volledig afgetrokken van de AOW toeslag. Als uw partner meer dan 701,49 per maand ontvangt aan uitkeringen, dan ontvangt u geen AOW partnertoeslag meer. Na 1 januari 2015 is de partnertoeslag afgeschaft. Bij het berekenen van uw inkomen uit AOW hebben we rekening gehouden met uw financiële situatie en die van uw partner. De uitbetaling van AOW wordt verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank. Meer informatie vindt u op Werknemerspensioen Via uw eventuele werkgever bouwt u wellicht een pensioen op. Er zijn verschillende manieren waarop dit pensioen wordt opgebouwd. Het gaat hier te ver om de pensioentechniek uitvoerig te behandelen. Belangrijk is wel om een onderscheid te maken tussen: - uitkering op basis van het loon - verzekerde regeling waarbij een premie is toegezegd (premieovereenkomst) Een uitkeringsregeling is een pensioenregeling waarbij de werkgever een afgesproken premiebedrag jaarlijks betaalt aan een pensioenuitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds). We kennen 2 uitkeringsovereenkomsten: - Middelloonregeling: hierbij hangt het pensioen af van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en de hoogte van het gemiddelde salaris dat tijdens de dienstjaren bij de werkgever is verdiend - Eindloonregeling: hierbij hangt het pensioen af van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en het salaris dat je als laatste verdiende bij deze werkgever. Bij een premieovereenkomst weet je wel wat voor bedrag door je werkgever in de pensioenregeling wordt gestort, maar niet wat het opbrengt. Met de premie wordt gespaard en/of belegd. De opbrengst is onzeker. Ook is onzeker welke uitkering je mag verwachten wanneer je het gespaarde kapitaal op je pensioendatum inruilt voor een uitkering. 26

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 07 juni 2012 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben de

Nadere informatie

FPK-Plus Rapport. De heer en mevrouw Voorbeeld 14-02-2014. In samenwerking met

FPK-Plus Rapport. De heer en mevrouw Voorbeeld 14-02-2014. In samenwerking met FPK-Plus Rapport De heer en mevrouw Voorbeeld 14-02-2014 In samenwerking met Op dit rapport zijn de algemene voorwaarden van toepassing van de adviseur die dit rapport voor u heeft opgesteld. Bij het verlenen

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Prijsvergelijking Hypotheken

Prijsvergelijking Hypotheken Prijsvergelijking Hypotheken Vergelijking gemaakt op 19-10-2012 om 16:49 Berekende resultaten In de onderstaande tabel treft u een prijsvergelijking aan van de producten die op basis van uw wensen en eisen

Nadere informatie

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld 2012 Financieel Analyse Rapport Voorbeeld Datum: 4 september 2012 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiele Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat 40 Postcode - Plaats

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij.

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij. Alle cijfers op een rij. Financieel Rapport Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen. Daarnaast

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld 2011 Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld Wim Maartje Datum: 14 april 2011 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiële Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat

Nadere informatie

Ten behoeve van. De heer xxxxx

Ten behoeve van. De heer xxxxx Advies Spaarhypotheek Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer xxxxx Opgesteld door: De heer xxxxxxx Vrijdag 25 februari 2011 1 Inhoudsopgave In dit rapport adviseren wij u in uw keuze voor

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 19 augustus 2014 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Hypotheekanalyse Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Blad 1 Doel van het rapport Met dit rapport geven wij u inzicht in uw financiële positie en de betaalbaarheid van

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld (Karel) mevrouw Voorbeeld (Petra) Datum 19 februari 2013 Kantoorgegevens PlannersDesk B.V. Velperweg 88 6824 HL ARNHEM Tel: 026-351 5255

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het dan met het huishouden? Woonlasten, energiekosten, verzekeringspremies,

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Geld lenen met uitstekend en verantwoord advies

Geld lenen met uitstekend en verantwoord advies Sinds1999 specialist op het gebied van financial lease en financieringen Geld lenen met uitstekend en verantwoord advies Privé en zakelijke leningen Privé en Financial lease Service en ondersteuning Dit

Nadere informatie

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee Pensioen Klantprofiel Naam: Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen komen?

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ...

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ... Mijn pensioen De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens P. de Groot R. Janssen Op 21-09-2015 samengesteld door:...... Handtekening(GR1221) Handtekening(JA1234) 15092175567210 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten: Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Een hypotheek betekent dat u een langdurige financiële verbintenis aangaat. Voor een passend advies is het goed om te bepalen

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

Wat zijn uw wensen en doelen?

Wat zijn uw wensen en doelen? Wat zijn uw wensen en doelen? We hebben met u gesproken over uw persoonlijke wensen en doelen. Aan de hand van die wensen en doelen verzorgen we een advies dat daar optimaal op aansluit. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer V. Beeld (Voor) mevrouw T. Beeld (Testa) Datum 22 mei 2014 Kantoorgegevens DUBBEL-Z Advieskantoor Vergierdeweg 288 2026 ZK HAARLEM Tel: 023-563 5670

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie